The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aliffmohammad98, 2019-12-22 19:18:16

TAKWIM20_

ISI KANDUNGAN


BIL PERKARA HALAMAN
1 Kata Aluan Pengetua
2 UMUM
3 Falsafah Pendidikan Negara
4 Sejarah Sekolah
5 Visi, Misi, Moto
6 Objektif Kualiti SMK Taman Desa 2
7 Lagu Sekolah
8 Ikrar Perkhidmatan Awam Malaysia
9 Ikrar Kualiti Warga KPM
10 Ikrar Intergriti Perkhidmatan Awam
11 Piagam Pelanggan SMK Taman Desa 2
12 KPI SMK Taman Desa 2
13 KPI Unit Kurikulum 2020
14 KPI Unit HEM 2020
15 KPI Unit Kokurukulum 2020
16 Pelan Kedudukan Kelas
17 Pelan Tapak
18 Pelan Kecemasan
19 Penggal Persekolahan 2020
20 Cuti Perayaan 2020
21 Jadual Hari Kelepasan Am 2020
22 Tarikh Pembayaran Gaji 2020
23 Senarai Nama Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Tahun 2020
24 Senarai Nama Anggota Kumpulan Pelaksana 2020
25 SURAT PEKELILING IKHTISAS
26 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/2000: Panduan Keselamatan Diri Pelajar
Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan
Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah
27 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5/2002 : Lawatan Sekolah Pada Hari
Persekolahan
28 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/2003 : Kuasa Guru Merotan Murid
29 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10/2001 : Semua Guru Adalah Guru
Disiplin
30 SURAT PEKELILING IKHTISAS Bil. 3/1999: Penyediaan Rekod Pengajaran dan
Pembelajaran
31 SURAT PEKELILING IKHTISAS Bil.2 /1981: Ketetapan Masa di Sekolah-
sekolah
32 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1981 : Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu
Luang (Free Period) Oleh Guru-guru
33 TAKWIM 2019
34 Takwim 2019
35 PENGURUSAN SEKOLAH
36 Carta Organisasi Sekolah
37 Carta Organisasi Pentadbiran dan Pengurusan
38 Jawatankuasa SPSK (Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti)
39 Ahli Jawatankuasa Organisasi Sekolah 2020
40 1. Jawatankuasa Pentadbiran Dan Pengurusan
41 2. Jawatankuasa Kewangan Dan Akaun Sekolah
42 3. Jawatankuasa Pengurusan Aset Sekolah
43 4. Jawatankuasa Maklumat Dan Data Sekolah
44 5. Jawatankuasa SKPMG2
45 6. Jawatankuasa Protokol Dan Sambutan
46 7. Jawatankuasa Aduan Dan Siasatan
47 8. Jawatankuasa Latihan Dan Perkembangan Staf
48 9. Jawatankuasa Bilik Gerakan Dan Papan Kenyataan
49 10. Jawatankuasa ICT/VLE Frog
50 11. Jawatankuasa PPSM (Panel Pembangunan Sumber Manusia)

51 12. Jawatankuasa Majalah Sekolah
52 13. Jawatankuasa KBAT
53 14. Jawatankuasa Pelaksana MMI
54 15. Jawatankuasa Pemandu KIK (Kumpulan Inovatif Dan Kreatif)
55 16. Jawatankauasa Manual Pengurusan Dan Takwim
56 17. Jawatankuasa Koperasi Sekolah
57 18. Jawatankuasa Menyuarat Guru/Dialog Prestasi
58 Jadual Guru Bertugas
59 Senarai Nama Guru Tingkatan Pagi 2020
60 Senarai Nama Guru Tingkatan Petang 2020
61 Senarai Nama Guru Tingkatan PPKI 2020
62 KURIKULUM
63 Carta Organisasi Jawatankuasa Kurikulum
64 Unit Kurikulum 2020
65 Jawatankuasa Kurikulum
66 Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran
67 Jawatankuasa Peperiksaan, Penilaian dan Pentaksiran
68 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah
69 Jawatankuasa Jadual Waktu dan Jadual Ganti
70 Jawatankuasa MBMMBI
71 Jawatankuasa Penetapan Kelas dan Subjek Elektif Menengah Atas
72 Program Kecemerlangan Akademik 2020
73 Program-program Sokongan Kecemerlangan Akademik 2020
74 Takwim Peperiksaan / Pentaksiran 2020
75 Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (B.Melayu / B. Inggeris)
76 Waktu Kredit Mata Pelajaran Tingkatan3,4 dan 5 KBSM
77 Elektif Mata pelajaran 2020
78 Tahap Penguasaan Markah dan Gred Peperiksaan Sekolah Menengah Atas /
SPM
79 HAL EHWAL MURID
80 Carta Organisasi Hal Ehwal Murid 2020
81 Jawatankuasa Induk Unit Hal Ehwal Murid
82 1. Unit Disiplin
83 2. Lembaga Pengawas Sekolah
84 3. Penyelaras Tingkatan & Ketua Tingkatan
85 4. Unit Inventori dan Perabot Sekolah
86 5. Unit Pendaftaran dan Aplikasi Pangkalan Data
87 6. Unit Biasiswa dan Kebajikan
88 7. Unit Skim Pinjaman Buku Teks
89 8. Unit Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan (3K)
90 9. Kantin Sekolah
91 10. Unit Bimbingan dan Kaunseling
92 11. Jawatankuasa Permuafakatan / Sekolah Selamat
93 12. Jawatankuasa Pendidikan dan Pencegahan Dadah (KPJ)
94 13. Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah
95 14. Jawatankuasa Amalan Terbaik Hak Asasi Manusia (ATHAM)
96 KOKURIKULUM
97 Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Kokurikulum 2020
98 Ahli Jawatankuasa kokurikulum Tahun 2020
99 1. Jawatankuasa Majlis Kokurikulum (JK Pendaftar Pertubuhan)
100 2. Majlis Sukan Sekolah
101 3. Unit Pasukan Pakaian Seragam (PPS)
102 4. Unit PersatuanDan Kelab (PEKE)
103 5. Jurulatih Pasukan Sekolah
104 6. Guru Penasihat Kelab, Sukan & Permainan
105 7. Guru Penasihat Rumah Sukan
106 8. Unit Koakademik
107 9. Pemantauan dan Pencerapan
108 10. Jawatankuasa 1 Murid dan 1 Sukan
109 Penyelaras Program Sukan dan Kokurikulum 2020
110 Kaedah Keahlian Rumah Sukan Tahun 2020
111 Jadual Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum 2020

112 PPKI
113 Carta Organisasi Program Pendidikan Khas 2020
114 Jawatankuasa Induk Program Pendidikan Khas 2020
115 1. Jawatankuasa Kurikulum
116 2. Jawatankuasa Inklusif
117 3. Jawatankuasa Hal Ehwal Murid
118 4. Jawatankuasa Kokurikulum
119 5. Unit Beruniform Pengakap
120 6. Unit Persatuan dan Kelab PPKI (PEKE)
121 7. Majlis Sukan Sekolah
122 Senarai Aktiviti Program Pendidikan Khas Intergrasi 2020
123 PEMUAFAKATAN
124 Jawatankuasa Pemuafakatan
125 Jawatankuasa Majlis Guru dan Kakitangan
126 Jawatankuasa PIBG 2020

Seuntai Bicara Daripada PengetuaAssalamualaikum wbt dan Selamat Sejahtera,
Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya, Buku Manual Pengurusan
SMK Taman Desa 2 2020 telah dapat disiapkan dengan sempurna. Terlebih dahulu,
sekalung tahniah dan jutaan terima kasih saya tujukan kepada Jawatankuasa Buku Manual
Pengurusan 2020 yang telah bertungkus-lumus menyiapkan buku ini. Buku ini penting sebagai garis
panduan dan rujukan kepada semua warga SMKTD 2 untuk melaksanakan tugas dengan lebih
sistematik. Semua warga SMKTD 2 khususnya para guru dan kaki tangan sokongan perlu meneliti dan
memahami isi kandungannya agar dapat dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Sebagai penjawat
awam, kita bertanggungjawab melaksanakan dasar-dasar kerajaan, khususnya yang berkaitan
dengan Kementerian Pendidikan Malaysia.

Berlabuhnya tirai 2019 menyaksikan pelbagai tindakan telah berjaya dilaksanakan untuk
penambahbaikan kualiti kerja di sekolah. Kini kita berada dalam tahun akhir Gelombang Kedua
PPPM (2016-2020) yang memfokuskan kepada peningkatan kualiti sekolah dan kemenjadian murid.
Tiga Gelombang PPPM perlu difahami dan dihayati oleh semua guru. Pentaksiran Berasaskan Sekolah
dalam Pentaksiran Awam bertunjangkan KBAT dan PAK 21 serta KSSM perlu diperkasakan.

Sejajar dengan itu, seharusnya guru-guru perlu melangkah sederap bersama-sama pihak
pentadbiran dan pengurusan untuk meningkatkan kualiti sekolah dalam semua aspek, terutamanya
dalam soal kemenjadian murid, iaitu untuk melahirkan modal insan kelas pertama, yang menjadi
prasyarat utama untuk meningkatkan imej sekolah, sekaligus mampu membentuk masyarakat yang
bertamadun seiring dengan perkembangan semasa.

Saya panjatkan harapan agar kejujuran dan keikhlasan akan menjadi tunjang kepada semua
guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam suasana yang ceria dan gembira,
sehingga menimbulkan keseronokan kepada murid-murid untuk menimba ilmu pengetahuan.
Buatlah sesuatu yang terbaik untuk anak-anak didik kita
berdasarkan kerelaan dan keikhlasan sejati.Sekian, terima kasih.


……………………………..

ALIZA BINTI MOHD ALI

Pengetua

SMK Taman Desa 2

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARAPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan

yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi

melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta

memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat

dan negara.

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa 2 (SMKTD2) mula beroperasi pada 1 Januari 2008
dengan jumlah murid seramai 551 orang dan 37 orang guru. Pada ketika itu, sekolah ini hanya
menawarkan kelas Tingkatan Peralihan, Tingkatan 1, 2 dan 4 sahaja yang berjumlah 16 buah kelas.
Bangunan sekolah ini terdiri daripada Blok A, Blok B, Blok Bengkel Kemahiran Hidup, dua buah Blok
Makmal, Blok Pentadbiran, Kantin dan surau.

Bilangan murid telah bertambah dari setahun ke setahun dan mulai tahun 2020 bilangan kelas
bertambah kepada 78 kelas. Ini termasuk 1 kelas Peralihan, 3 kelas KAA (Kelas Aliran Agama), 13
kelas Tingkatan 1, 13 kelas Tingkatan 2, 12 kelas bagi Tingkatan 3, 4 dan 5 serta 12 kelas PPKI
(Program Pendidikan Khas Integrasi). Jumlah murid menjangkau hampir 2100 orang dan bilangan
guru seramai 141 dan 18 orang kakitangan sokongan.

Pada awal penubuhan SMKTD2 diterajui oleh Pn Hjh Naaimah Bt Ismail sehingga Disember 2011
selaku Pengetua. Pada Januari 2012 sehingga April 2019, jawatan Pengetua digalas oleh Pn Hjh
Jamaliah Bt Abu. Mulai April 2019, Pn Aliza Bt Mohd Ali pula diamanahkan untuk membawa
pembangunan sekolah ini selaras dengan dasar-dasar PPPM dan bergerak lebih cemerlang sesuai
dengan moto sekolah ‘DISIPLIN, KUALITI, CEMERLANG’ serta kata-kata pembakar semangat iaitu
‘STAND2-The Best!’.
Dengan kemudahan-kemudahan lain yang sedia ada seperti Pusat Sumber, Bilik Bimbingan dan
Kaunseling, padang dan lain-lain. Sekolah amat bertuah pada tahun 2015 kerana mendapat sebuah
Dewan Terbuka. Sekolah ini juga telah melakar beberapa kejayaan dalam bidang kurikulum dan ko-
kurikulum. Pada tahun 2011 dan 2012 sekolah ini telah Berjaya mendapat Tawaran Baharu Pengetua
(BAIAH).

VISI


PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA

SEJAHTERAMISI


MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI

MEMENUHI ASPIRASI NEGARAMOTODISIPLIN,
KUALITI,

CEMERLANG

OBJEKTIF KUALITI
SMK TAMAN DESA 2
1. Memastikan sistem pengurusan sekolah berada pada

tahap kualiti yang tinggi.


2. Memastikan sumber kewangan yang teratur dan


sentiasa dikemaskini.


3. Melahirkan sumber manusia yang lebih berkualiti.


4. Memberikan komitmen yang tinggi terhadap

tanggungjawab yang diamanahkan.5. Menghasilkan budaya kerja yang cemerlang.


6. Mencapai matlamat yang disasarkan.
7. Memberikan perkhidmatan yang efisyen dan

memenuhi piagam pelanggan.

LAGU SEKOLAH
SMK TAMAN DESA 2
Kami penuntut putera dan puteri

SMK Taman Desa 2


Bersatu hati dengan satu tujuan

Ilmu dan amal asas kemajuan
Bersumpah taat setia dan tekun


Menjadi modal insan yang berkualiti

Ke arah kecemerlangan masa depan

Berusaha mencapai wawasan
Oh Tuhan berilah rahmatMu


Yakin berusaha berilmu

Menjadi insan yang berguna


Disiplin Kualiti Cemerlang

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
Kami,


Yang telah dilantik

Berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia

Membuat ikrar di sini
Bahawa semasa dan selagi kami


Berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia

Kami patut dan mengamalkan

Teras-teras perkhidmatan

Semasa menjalankan tugas-tugas ke arah ini.Kami,

Berazam meninggikan mutu perkhidmatan

Bekerja dengan penuh tanggungjawab

Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri

Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan

Bekerja ke arah memajukan

Pemikiran rakyat dan pembangunan negara
Bekerjasama dalam membanteras

Kelemahan dan musuh-musuh negara

Dan berpegang teguh kepada ajaran agama

IKRAR KUALITIBAHAWA KAMI WARGA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

BERJANJI

*Menunaikan tanggungjawab kepada

Agama dan Negara

*Berpegang teguh kepada teras pertama


perkhidmatan Cemerlang dan Falsafah


Pendidikan KebangsaanKAMI BERIKRAR :

Berusaha dengan penuh

ketekunan,amanah dedikasi dan


semangat berpasukan, serta berhemah


ke arah meningkatkan kualiti kerjaKAMI BERAZAM :

Meningkatkan prestasi cemerlang ke


arah merealisasikan :

*Kualiti pendidikan bertaraf dunia

*Malaysia sebagai pusat kecemerlangan

Pendidikan dan Wawasan 2020

IKRAR INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM
Kami,

Pegawai Awam Malaysia dengan penuh rela hati berikrar,

Pertahankan dan memperkukuhkan integriti Perkhidmatan Awam
dengan mencegah dan membanteras segala bentuk rasuah,

Salah guna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan-tindakan
berikut:PERTAMA
Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah


KEDUA

Menutup segala ruang dan peluang mendedahkan kepada amalan
rasuah

KETIGA

Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang
dan peraturan dan etika jabatan


KEEMPAT

Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk
memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah

KELIMA

Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba mengugut integriti dan
imej pegawai awam


KEENAM

Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-
nilai murni yang berteraskan ajaran agama

PETUNJUK PRESTASI UTAMA ( KPI )
SMK TAMAN DESA 2
2020

1. Meningkatkan Gred Purata Sekolah ( GPS ) Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ) kepada 4.70

2. Meningkatkan bilangan murid mendapat 6A ke atas dalam SPM kepada 52 orang.

3. Meningkatkan peratus kehadiran murid kepada 95.00%

4. Mengurangkan peratus kes salah laku kepada 10.00%

5. Meningkatkan bilangan peserta/pasukan mendapat 3 tempat terbaik kepada 20
peserta/pasukan peringkat daerah.

6. Meningkatkan peratus guru yang mengahdiri program peningkatan profesionalisme guru
dalam kokurikulum kepada 25.00%

7. Memastikan prestasi laporan audit kewangan tahunan pada tahap BAIK.

8. Meningkatkan peratus infrastruktur asas bilik darjah lengkap ( kerusi/meja murid/ papan tulis
yang kondusif ) kepada 100.00%.

9. Meningkatkan peratus murid PPKI diinklusifkan penuh dan separa kepada 35.00%

10. Meningkatkan peratus kehadiran *PIBK ( Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti ) dalam 6
program sekolah kepada 78.00%

*1. Hari Pendaftaran dan Orientasi Peralihan dan Tingkatan 1
2. Hari Penetapan Target
3. Mesyuarat Agung PIBG
4. Hari Bertemu Pelanggan
5. Hari Kejohanan Olahraga Sekolah
6. Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar

KPI UNIT KURIKULUM 2020

1. Mencapai sasaran GPS SPM kepada 4.70

2. Mencapai 90.00% murid lulus dalam SPM.

3. Mencapai 5.50% mendapat semua A dalam SPM.

4. Mencapai sasaran bilangan murid mendapat 6A ke atas SPM seramai 52 orang.

5. Mencapai sasaran GPS Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 kepada 5.80

6. Seramai 20 orang murid Tingkatan 4 mendapat 6A ke atas dalam Peperiksaan Akhir Tahun.

7. Mencapai 80.00% murid Tingkatan 1, 2 dan 3 menguasai semua subjek dalam Ujian Bertulis.


MATLAMAT UNIT KURIKULUM 2020

Unit Kurikulum SMK Taman Desa 2 memberikan pendidikan yang berkualiti dan berkesan untuk
membangunkan potensi murid agar menjadi insan yang cemerlang dalam akademik dan sahsiah bagi
memenuhi aspirasi murid melalui aktiviti dalam bilik darjah dan luar bilik darjah yang mementingkan
KBAT.

OBJEKTIF UNIT KURIKULUM 2020

1. Memberi dan mengukuhkan ilmu pengetahuan bagi semua mata pelajaran yang ditawarkan.

2. Memantapkan kemahiran berfikir dalam kalangan murid dengan menekankan penggunaan
KBAT, i-THINK dan Google Classroom.

3. Membina kemahiran kepimpinan dalam kalangan murid agar menjadi pemimpin yang
berwibawa.

4. Meningkatkan kemahiran berbahasa murid dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris serta
bahasa ketiga.

5. Melahirkan murid bersahsiah tinggi yang berakhlak mulia, beretika dan patuh kepada ajaran
agama dan bangsa.

6. Melahirkan murid yang mempunyai jati diri dan kecintaan kepada negara.

7. Meningkatkan kualiti pengurusan kurikulum dari segi pematuhan ketetapan, perubahan positif
dan keselarasan dalam pelaksanaan kurikulum sekolah.

8. Memantapkan pengurusan mata pelajaran ke arah meningkatkan kualiti pembelajaran dan
pengajaran.

9. Mengukuhkan kualiti pembelajaran dan pemudahcaraan guru melalui pemantauan
berterusan, ‘coaching’ dan komuniti pembelajaran professional ( PLC ).

KPI HEM 2020
No Bidang Tugas KPI 20201- Kehadiran murid 86%
Lembaga
1 2- Peratus salah laku turun kepada 11.74%
Disiplin 3- Peratus kehadiran lewat turun ke 0%


1- Kehadiran pengawas 100%
Lembaga
2 2- Sahsiah dan disiplin pengawas cemerlang
Pengawas 3- Kepimpinan pengawas cemerlang


1- 100% murid mendapat khidmat kaunseling
3 UBK 2- Peratus penglibatan Ibu bapa (Sarana Ibu bapa) 76%
3- Melaksanakan 10 program sahsiah diri murid


1- Mengadakan Program Anti Dadah
4 PPDa 2- Menggantungkan poster dan maklumat berkaitan dadah
3- Tiada masalah rokok dan dadah di sekolah


1- Ada pelan keselamatan jalan raya dan tempat letak kereta
Sekolah 2- Latihan kebakaran 2 kali setahun
5 3. Memagar kawasan cerun dalam kawasan sekolah
Selamat 4. Menambah papan-papan tanda keselamatan1- Menggantungkan poster atau banner berkaitan dadah
6 SLAD 2- Ceramah Anti Dadah
3- Ujian air kencing


1- Tiada murid yang layak tertinggal
7 BKP 2- Menguruskan pemberian biasiswa BKP1- Tiada murid yang layak tertinggal
8 KWAMP 2- Memberi penerangan yang jelas kepada murid
3- Mengedarkan borang permohonan dan memproses


1- Semua murid mendapat SPBT
9 SPBT 2- Mengemaskini stok SPBT
3- Melaksanakan proses memberi dan memungut buku teks


1- Melakukan pemeriksaan dan penilaian kebersihan kantin
setiap hari dan menghantar laporan setiap minggu
10 Kantin
2- Memantau murid di kantin semasa rehat
3- Mengadakan dan menguruskan peti aduan murid


11 Kebajikan 1- Menguruskan perkara-perkara berkaitan dengan kebajikan murid


1- Memastikan kedai buku menjual mengikut tender yang dibuat
12 Kedai buku 2- Memastikan kedai buku dibuka setiap hari persekolahan
3- Memastikan harga yang dijual munasabah seperti tertera dalam

perjanjian


1- Persekitaran sekolah sentiasa bersih
13 Kebersihan 2- Menceriakan kawasan sekolah
3- Kelas, makmal dan bilik- bilik khas bersih dan ceria


1- Menyimpan rekod kesihatan murid
14 Kesihatan 2- Rawatan gigi dan suntikan dilakukan di bilik kesihatan
3- Bilik kesihatan dalam keadaan bersih dan terkawal


1- Pengawal keselamatan mengawal pintu pagar
15 Keselamatan 2- Pengawal keselamatan bertugas di siang dan malam
3- Memastikan bangunan dan persekitaran sekolah selamat


1- Tiada kawasan nyamuk membiak
2- Mengadakan operasi mengesan jentik-jentik di sekitar kawasan
16 COMBI sekolah setiap minggu.
3- Menghantar laporan ke PPD setiap bulan


1- Memastikan perabot sekolah selamat untuk dipakai
17 Perabot 2- Memastikan perabot diletakkan di tempat selamat
3. Memastikan semua perabot baru diinventori


1- Perabot yang rosak disimpan di tempat yang disediakan
Penyelenggara 2- Memperbaiki perabot-perabot yang masih boleh dibaiki
18
an 3- Menyelenggara bekalan air dan eletrik di sekolah
4. Membuat pelupusan perabot yang rosak


1- Memastikan murid didaftarkan di sekolah (Buku Pendaftaran
Induk)
Penyelaras 2- Memastikan Fail Pengurusan Kelas disemak setiap bulan
19
tingkatan 3- Mengumpul dan merekodkan maklumat bagi setiap kelas untuk
dianalisis dan dihantar kepada S/U Hem sebelum 7 haribulan setiap
bulan


1- Mencatatkan kehadiran murid setiap hari dalam buku kehadiran
murid dan APDM
2- Memastikan guru melengkapkan maklumat murid di dalam buku
kehadiran murid.
20 Guru tingkatan
3- Mendaftar murid dan melengkapkan maklumat murid dalam Aplikasi
Pangkalan Data Murid (APDM) dan sentiasa mengemaskini
maklumat peribadi murid.
4- Melantik jawatankuasa kelas


1- Memastikan guru-guru tingkatan mengemaskini maklumat di
Penyelaras Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM)
21
APDM 2- Memastikan maklumat murid yang diisi oleh guru tingkatan adalah
lengkap dan terkini.


1- Melaporkan salah laku murid dalam system SSDM
22 SSDM 2- Memaklumkan pentadbir dan PPD jika ada kes-kes istimewa
3- Pastikan salah laku murid berada ditahap yang rendah


23 Pendaftaran 1- Menerima pendaftaran masuk murid Peralihan, Tingkatan 1 dan

murid baru
2- Memastikan guru-guru tingkatan mendaftar murid dalam buku
pendaftaran dan diberikan nombor pendaftaran


Enrolmen 1- Menyediakan rumusan enrolmen murid setiap bulan kepada
24
murid PPD

KPI UNIT KOKURIKULUM 2020

1. Peningkatan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum daripada 57.35% pada tahun
2019 kepada 65% pada tahun 2020.
2. Peningkatan penglibatan pasukan sukan permainan sekolah di peringkat daerah kepada 16
pasukan .
3. Peningkatan pencapaian tempat pertama, kedua dan ketiga di peringkat daerah dalam sukan
permainan daripada 5 pasukan kepada 8 pasukan.
4. Peningkatan penyertaan murid di peringkat negeri untuk kokurikulum daripada 3 acara sukan
dan 3 aktiviti koakademik pada tahun 2019 meningkat kepada 5 acara sukan dan 4 aktiviti
kokakademik pada tahun 2020.
5. Peningkatan PAJSK daripada GPS 3.24 kepada 3.10MATLAMAT UNIT KOKURIKULUM 2020

Unit kokurikulum SMK Taman Desa 2 berhasrat mendidik dan melahirkan murid-murid yang
sihat, cergas dan cerdas serta aktif dalam kokurikulum bagi melahirkan insan yang berdisiplin,
berakhlak mulia, bertanggungjawab serta berdaya saing sebagai pemimpin masa depan yang serba
boleh.


OBJEKTIF UNIT KOKURIKULUM 2020

1. Merancang,menganjur, mengelola dan menilai kegiatan kokurikulum dalam bentuk aktiviti-
aktiviti yang memperkukuh pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.
2. Memberikan penekanan kepada penerapan nilai-nilai positif dan nilai-nilai murni untuk
meningkatkan kualiti, sahsiah, disiplin, ketahanan diri dan daya saimg.
3. Memperkukuh semangat patriotisme , perpaduan kaum dan pembinaan sahsiah kendiri
melalui aktiviti kokurikulum.
4. Memberikan ruang dan peluang kepada murid untuk memperkembangkan minat, bakat, daya
kreativiti dan inovasi melalui kegiatan kokurikulum,.
5. Mewujudkan proses PdPc merentasi kokurikulum dalam suasana yang menyeronokkan di
luar bilik darjah.
Menambahkan bilangan pasukan badan beruniform, kelab/persatuan, sukan/permainan serta
mempelbagaikan aktiviti dengan tujuan memberikan peluang kepada semua murid untuk melibatkan
diri secara individu atau berkumpulanCuti Umum Selangor 2020
Tarikh Hari Cuti


1 Jan Rabu Tahun Baru

25 Jan Sabtu Tahun Baru Cina

26 Jan Ahad Tahun Baru Cina Hari Kedua


27 Jan Isnin Cuti Tahun Baru Cina

8 Feb Sabtu Hari Thaipusam

1 Mei Jumaat Hari Pekerja


7 Mei Khamis Hari Wesak

10 Mei Ahad Hari Nuzul Al-Quran

11 Mei Isnin Cuti Nuzul Al-Quran


24 Mei Ahad Hari Raya Aidilfitri

25 Mei Isnin Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua

26 Mei Selasa Cuti Hari Raya Aidilfitri

6 Jun Sabtu Hari Keputeraan YDP Agong


31 Jul Jumaat Hari Raya Haji

20 Ogos Khamis Awal Muharram

31 Ogos Isnin Hari Kebangsaan


16 Sep Rabu Hari Malaysia

29 Okt Khamis Maulidur Rasul

14 Nov Sabtu Hari Deepavali


11 Dis Jumaat Hari Keputeraan Sultan Selangor

25 Dis Jumaat Hari KrismasSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN DESA 2

JALAN DESA JAYA, BANDAR COUNTRY HOMES,

48000 RAWANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TEL. : 03-67337872 NO. FAKS. : 03-67337870
KOD: BEA 7621

E-mail : [email protected]
SENARAI NAMA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

TAHUN 2020


BIL NAMA PEGAWAI GRED JAWATAN


1 ALIZA BINTI MOHD ALI DG48 MEMANGKU DG52/ PENGETUA

2 ROSITA BINTI SABLI DG52 (KUP) / PK PENTADBIRAN

3 SUHAIDA BINTI SHAMSUDDIN DG52 (KUP) / PK HEM

4 ZARINA BINTI AB RASHID DG52 (KUP) / PK KOKURIKULUM

5 ZUBAIDAH BINTI PUTEH SHAARI DG48 (KUP) / PK PENDIDIKAN KHAS

6 ZUBAIDAH BINTI CHARLIE PK PETANG/DG52 (KUP)

7 AZIB BIN OTHMAN DG48 (KUP) / GKMP BAHASA

8 MAIMON BINTI SALAM DG48 (KUP) / GKMP MAT. & SAIN

9 ZUNAINUN BT CHE PA DG52 (KUP) /GKMP KEMANUSIAAN

10 GKMP TEKNIK & VOK.

11 AHMAD SHARIFUDIN BIN ABD AZIZ DG44 (KUP)

12 AHMAD TAUFIK BIN YUSOF DG44 (KUP)

13 AINI HAYATI BINTI CHE ROSE DG44 (KUP)

14 AISHAH BINTI AHMAD DG48 (KUP)

15 AMUTHA A/P KITTAN KRISHNAN DG48 (KUP)

16 ANDAL UMA SUNDARI A/P VENGADASAMY DG48 (KUP)

17 ANG TENG TENG DG44 (KUP)

18 ANITA BINTI BASIR DG44 (KUP)

19 ANITA BINTI HASHIM DG44 (KUP)

BIL NAMA PEGAWAI GRED JAWATAN


20 ARIFF ISKANDAR BIN MOHAMMED JANUM DG41 (POOL)

21 AZILA BINTI MOHAMED DG44 (KUP)

22 AZIMAR BINTI NGAH DG52 (KUP)

23 AZIRA BINTI MAT ZAID DG41

24 CHE AFIDAH BINTI CHE WIL DG44 (KUP)

25 CHE RAFIDAH BINTI CHE MAT JONI DG44 (KUP)

26 ELSSEY LESSIANNA ANAK RICHARD DG41

27 EZANY BAKHTIAR BIN MOHD LAZIM DG44 (KUP)

28 FAIZUL BIN ISMAIL DG44 (KUP)

29 FAKHRUD BIN KASIM DG44 (KUP)

30 FARHANIS BINTI MOHD FATHUR RAHMAN DG44 (KUP) / KAUNSELOR

31 HADIJAH BINTI JAMALI DG44 (KUP)/ KAUNSELOR

32 HAIRUHANA BTE KAMARI DG44 (KUP)
33 HANIFAH BINTI BOHARI DG48 (KUP)


34 IDA SURYANI BINTI MD SIDIK DG44 (KUP)
35 JEYASEELAN A/L A. ANTHONY DG48 (KUP)


36 JONG JYE LIAN DG48 (KUP)
37 JULIA BINTI MOHAMED ALI DG44 (KUP)


38 JULIANA BINTI ABD RANI DG48 (KUP)
39 KALAI ARUSI A/P KRISHNAN DG48 (KUP)


40 KASMA DEWI BINTI HAMAD DG44(KUP)
41 KHAMSIAH BINTI ABDUL HAMID DG44 (KUP)


42 LEW AI YIK @ LEOW AI YIK DG44 (KUP)
43 LING SIEW LANG DG44 (KUP)


44 LOGESWARY A/P NAGARAJU DG44 (KUP)
45 LUM KWEI YEE DG52 (KUP)


46 MALARVILI A/P KRISHNASAMY DG44 (KUP)
47 MARHIDA BINTI MD. RAMLI DG44 (KUP)


48 MAZHAN BIN AHMAD DG44 (KUP)

BIL NAMA PEGAWAI GRED JAWATAN


49 MAZILA BT AB RASHID DG44 (KUP)

50 MD NAWAWI BIN HASSAN DG44 (KUP)

51 MEENACHI A/P RAMAN DG44 (KUP)

52 MOHAMAD HASRIL BIN TAHIR DG41

53 MOHD NAIMIN BIN JAAFFAR DG41

54 MOHD SALLEH BIN MOHD ARIF DG44 (KUP)

55 MOHD YUSRA BIN AHMAD DG48 (KUP)

56 MUHAMMAD IZZUDDIN BIN ALIAS DG41

57 NABIHAH BINTI KAMALUDIN DG41

58 NABILAH BINTI YUSUF DG44 (KUP)

59 NABSIAH BINTI HASAN DG52 (KUP)

60 NADILA BINTI MOHD YUSOFF DG44 (KUP)

61 NIK NORHASWANI BINTI NIK HAMDAN DG44 (KUP)
62 NOOR ASMADI BIN HUSSAIN DG48 (KUP)


63 NOOR HASIFAH BINTI MOHD TAMIZI DG41
64 NOOR JULIANA BINTI JUSOH DG44 (KUP)


65 NOOR SHARIZAH BINTI JAMMURI DG44 (KUP)
66 NOR AINI BINTI AHMAD DG48 (KUP)


67 NOR ASHIELA BINTI OTHMAN DG44 (KUP)
68 NOR ASHIKIN BINTI MUSA DG44 (KUP)


69 NOR ASLIZA BINTI AHMAD DG44 (KUP)
70 NOR AZIRA BINTI SAHAK DG44 (KUP)


71 NOR HIDAYAH BINTI NOR ISMAIL DG44 (KUP)
72 NOR RIZAN BINTI CHE DAUD DG52 (KUP)


73 NOR SAIDAH BINTI CHE MUT DG44 (KUP)
74 NOR SUHAILA BINTI NORDIN DG41


75 NORADYANI BINTI AB RAHMAN DG44 (KUP)
76 NORASHIKHIN BINTI DANIL DG44 (KUP)


77 NORAZMAIZA BT HUSAIN DG48 (KUP)

BIL NAMA PEGAWAI GRED JAWATAN


78 NOREDAH BINTI MD NOOR DG44 (KUP)

79 NORFADILAH BINTI ABU HASAN DG41

80 NORFAIZA BINTI ABDUL GHAFFAR DG44 (KUP)

81 NORHADI BIN MOHAMAD HUSIN DG44 (KUP)

82 NORHAFIZ BINTI ISA DG41

83 NORHANIDA BINTI MOHD HANIB DG44 (KUP)

84 NORIDAH BINTI CHE KASIM DG48 (KUP)

85 NORIHAN BINTI MOHD TAHIR DG48 (KUP)

86 NORLAILI BINTI BIDIN DG44 (KUP)

87 NORLINAWATI BINTI ABDUL RAHMAN DG44 (KUP)

88 NORYUZIE BINTI OSMAN DG41

89 NUNI NADIA BINTI MOHD SANI DG44 (KUP)

90 NUR ATIQAH BINTI MOHD YUSOF DG41
91 NUR FASIHA BINTI USOF DG41


92 NUR HIDAYAH BINTI MOHD NOR DG44 (KUP)
93 NUR IJA ’AMIRAH BINTI SHAMSUDDIN DG44 (KUP)


94 NUR IRWANNI BINTI ISHAK DG44 (KUP)
95 NUR SYAHIDAH BINTI SAMSURI DG44 (KUP)


96 NURA BINTI KADIR DG44 (KUP)
97 NURFAZNI BINTI SHAFERI DG44 (KUP)


98 NURUL ‘IZZATI BINTI OTHMAN DG41
99 NURUL AINI BINTI RASHID DG44 (KUP)


100 NURUL AMIRAH BINTI MD NOR DG41
101 PUSPA A/P PACHIAPPEN DG44 (KUP)


102 RAFIZAH BINTI SELAMAT DG44 (KUP)
103 RAJESWARI A/P VEERAN DG44 (KUP)


104 RAJESWARY A/P RAMAIAH DG42 (KUP)
105 RAPIDAH BINTI ABDUL RAHMAN DG44 (KUP)


106 RAZAWATI BINTI KALIMI DG44 (KUP)

BIL NAMA PEGAWAI GRED JAWATAN


107 REHAN BINTI GHAZALI DG44 (KUP)

108 ROSLIZA BINTI MD. ZAIN DG44 (KUP)

109 ROZIAH BINTI ABDUL GHAPAR DG52 (KUP)

110 ROZIAHWATI BINTI YAZIR DG44 (KUP)

111 SAIFUL RAZEL BIN ZAMRE DG44 (KUP) / KAUNSELOR

112 SANISAH BINTI DESA DG44 (KUP)

113 SHARMILLA CINDY A/P SUBRAMANIAM DG44 (KUP)

114 SITI AMINAH BINTI A. SARIP DG44 (KUP)

115 SITI HAZLINDA BINTI A RAHMAN DG44 (KUP)

116 SITI MARIAH BINTI MD ALI DG48 (KUP)

117 SITI NORILYANI BINTI AB.DULLAH DG44 (KUP)

118 SIVAPACKIAM A/P MARUTHAI DG44 (KUP)

119 SOLEHUDIN BIN ABDUL KHADIR DG41
120 SUHAILI BINTI MOHD SOBRI DG41


121 SUHANA BINTI JAMALUDDIN DG44 (KUP)
122 SUNDARA MURTHI A/L SINNAPPA DG48 (KUP)


123 SUPPULETCHUMY A/P KOLLAPURI DG48 (KUP)
124 SURIA AFZAIRIZA BINTI SAIM DG44 (KUP)


125 SURIATY BINTI ISHAK DG48 (KUP)
126 SURIYAWANEE BINTI AB GHANI DG48 (KUP)


127 TAI YUN THAI DG52 (KUP)/ KAUNSELOR
128 TAMIL SELVI A/P MAHALINGAM DG44 (KUP)


129 TUAN RUZITAH BINTI TUAN DAUD DG52 (KUP)
130 WAHYUNI BINTI SAJURI DG41


131 WAN NORIFAH BINTI WAN DAUD DG44 (KUP)
132 VANAJA A/P BELETAMBI DG48 (KUP


133 VANAJA A/P K. BALAN DG52 (KUP)
134 VASANTHI A/P VELU DG44 (KUP)


135 VIJAYA A/P SUBRAMANIAM DG44 (KUP)

BIL NAMA PEGAWAI GRED JAWATAN


136 WONG SIEW WAI DG44 (KUP) GURU CEMERLANG (BIO.)

137 ZAINAB BINTI SALEH DG44 (KUP)

138 ZAINURITA BINTI MAHMOOD DG48 (KUP)

139 ZAKIAH BINTI AB. GHANI DG44 (KUP) / KAUNSELOR

140 ZARINA BINTI ARIFFIN DG52 (KUP)

141 ZARINA BINTI MORAD DG44 (KUP)

142 ZARINAH BINTI ZAKARIA DG44 (KUP)

143 ZUHAILAH BINTI YAAKUB DG44 (KUP)
SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN / GRED


1 AIDAH ROZZANA BINTI AYAP KPT N26


2 NURAINI BINTI SUHAIMI PT (KEW) W19

3 MASZLINA BINTI KAMARUZZAMAN PT (P/O) N19


4 HIDAYAH BINTI ARBI PT (P/O) N19


5 ALIA NADIRA BINTI ABDUL HALIM PPM N19

6 SITI MUNIRAH BINTI MOHD ABASS PPM N19


7 MOHD ZULHILMI BIN NAWI PPM N19

8 LINA DIYANA BINTI AB RASHID PPM N19


9 RUZYANAWATI BINTI SALEMAN PPM N19


10 MOHAMMAD ALIFF BIN MOHD NOOR PPM N19

11 FATIN HAZIRAH BINTI SHAHARI PPM N19


12 DASIMAH BINTI DEBAB PM C22 (KUP)

BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN / GRED13 NORHAYATI BINTI DESA PM C22 (KUP)

14 RUSMAH BT NAPIAH PM C22 (KUP)


15 REZA SAFARIN BIN ZAMANI PM C22 (KUP)

16 SITI AMIRAH BINTI ABDUL MALEK PM C19


17 NORSUHANA BT HAWARI PO N14

18 NORINI BINTI HUSIN PO N11

SURAT


PEKELILINGIKHTISAS

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA
Office of the Director General of Education Malaysia
PARAS 7 BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA
Level 7 Block J Damansara Town Centre
50604 KUALA LUMPUR Tel: 03-2586900
Fax: 03-2535150

KP (BS) 8591/Jld.XVI (9)
30 Mac 2000


Semua Pengarah Pendididikan Negeri

Y.Bhg. Datuk/Dato'/Tuan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/2000:

Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum
dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah


Kementerian Pendidikan memandang amat serius akan beberapa insiden kemalangan,
membabitkan murid sekolah yang berlaku sejak akhir-akhir ini. Kemalangan yang berlaku
didapati telah membawa kepada kecederaan dan kematian pelajar kerana terhempap
palang gol, terlanggar tiang gol, terkena lontaran peluru dan terjatuh di dalam tangki najis.
Berlakunya insiden-insiden sedemikian, menggambarkan bahawa pihak pengurusan sekolah
telah mengabaikan aspek keselamatan yang sepatutnya sentiasa diberi perhatian dan
keutamaan.

2. Pihak sekolah adalah dipertanggungjawabkan, untuk memastikan keselamatan diri
pelajar terjamin semasa berada di sekolah. Oleh itu langkah-langkah keselamatan perlu
diwujud dan diamalkan untuk mengelak atau mengawal sebarang kemungkinan berlakunya
kemalangan di kalangan murid ketika menjalani aktiviti di sekolah, sama ada aktiviti-aktiviti
pembelajaran, pendidikan jasmani, kegiatan kokurikulum atau sukan.

3. Surat Pekeliling lkhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan kepada
semua Pengetua dan Guru Besar supaya sentiasa berwaspada terhadap kemungkinan-
kemungkinan yang boleh berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini ke atas diri murid
serta mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelakkannya.

4. Sebagai panduan, berikut adalah di antara beberapa langkah yang sewajarnya
dilakukan:-

4.1 Guru Opsyen Pendidikan Jasmani dan Kesihatan:

4.1.1 Menjaga keselamatan murid dengan rapi semasa di dalam atau di luar
bilik darjah.

4.1.2 Bertanggungjawab mengeluar, mengguna dan menyimpan alat-alat
sukan walaupun boleh dibantu oleh murid.

4.2 Guru Kokurikulum dan Sukan:

4.2.1 Guru-guru mestilah mengawasi dan peka terhadap keselamatan
murid-murid yang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum dan sukan.

4.2.2 Guru-guru hendaklah memastikan semua alat sukan berada dalam
keadaan baik dan selamat sebelum digunakan.

4.3 Murid:

4.3.1 Setiap murid perlu mendapatkan kebenaran bertulis dari ibu bapa atau
penjaga dan pengetua atau guru besar untuk mengambil bahagian di dalam sukan
dan aktiviti kokurikulum di luar sekolah.

4.3.2 Keselamatan dan kebajikan murid perlu diberi keutamaan seperti
makanan dan minuman dan lain-lain lagi.

4.3.3 Guru hendaklah mengiringi murid dalam semua aktiviti di luar
kawasan sekolah. Sekiranya terdapat murid perempuan, seorang guru wanita
hendaklah mengiringi pasukan tersebut.

4.3.4 Kesihatan murid perlu diberi perhatian dan diambil kira.

4.3.5 Murid yang mempunyai penyakit kronik tidak boleh dipaksa
mengambil bahagian.

4.3.6 Bagi semua aktiviti lasak, murid-murid dikehendaki menjalani
pemeriksaan doktor terlebih dahulu.

4.3.7 Murid-murid yang cedera, semput atau lelah (asthma) tidak
dibenarkan mengambil bahagian.

4.4 Skim Perlindungan Diri:

4.4.1 Sekolah digalakkan mengadakan skim perlindungan diri untuk semua
murid yang merangkumi perkara-perkara berikut:

a) kemalangan dalam perjalanan pergi dan balik sekolah.

b) kemalangan dalam perjalanan pergi dan balik bersukan.

c) kemalangan semasa menyertai sukan dan kokurikulum.

d) kemalangan yang disebabkan peralatan sukan yang masih
dalam 'warranty'

4.5 Penyelenggaraan Peralatan Sukan (Stor Sukan):

4.5.1 Peralatan sukan yang dianggap merbahaya dan jika diabaikan boleh
membawa maut adalah Lembing, Peluru, Cakera, Tukul Besi, Tiang Lompat Tinggi,
Tiang Lompat Bergalah, Kayu Hoki, Kayu Golf, Bad Kriket, Bola Hoki, Bola Kriket,
Bola Golf, Bola Baling, Bola Billiard, Dart, Spikes, Anak Panah dan Peralatan
Gimnastik.


2

4.5.2 Pastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang
merbahaya seperti yang dinyatakan dalam 4.5.1 diadakan pada hari atau masa yang
berasingan dengan latihan sukan lain.

4.5.3 Peralatan merbahaya hendaklah disimpan, dijaga dan diawasi
penggunaannya dengan rapi sepanjang masa,

4.5.4 Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah
diambil oleh orang-orang yang ditugaskan sahaja.

4.5.5 Setiap alat yang dikeluarkan dari stor sukan mestilah direkodkan
dalam buku keluar-masuk alat-alat sukan oleh guru atau jurulatih sahaja.

4.5.6 Peralatan sukan tidak boleh dibawa pulang ke rumah oleh sesiapa
pun dan ia hendaklah diambil dan dipulangkan pada hari yang sama.

4.5.7 Mempunyai kawasan yang selamat untuk menyimpan semua
peralatan yang tidak digunakan.

4.5.8 Penjaga stor hendaklah memeriksa dan memastikan peralatan yang
baik sahaja yang boleh dikeluarkan.

4.5.9 Peralatan yang sudah rosak hendaklah dilaporkan pada pentadbir
sama ada untuk diperbaiki atau dimusnahkan.

4.6 Peralatan Sukan:

4.6.1 Peralatan sukan seperti Tiang Gol hendaklah ada ‘warranty’ daripada
pembekal selain daripada piawai yang diluluskan oleh undang-undang persatuan
sukan.

4.6.2 Semua peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklah
dimusnahkan dengan serta merta.

4.6.3 Adalah salah membeli, meminjam atau memberi pinjam, mengguna
peralatan sukan yang tidak mendapat pengiktirafan dari Badan Sukan.

4.7 Kawasan Sukan/Permainan:

4.7.1 Kawasan latihan, permainan atau sukan hendaklah berada dalam
keadaan yang baik dan terurus.

4.8 Kawasan Larangan:

4.8.1 Kawasan Larangan dan merbahaya adalah kawasan yang dibenarkan
kepada guru/jurulatih sahaja untuk mengawasi aktiviti sukan.

a) Kolam Renang.

b) Dewan Gimnastik.

c) Bilik Kecergasan/Latihan Beban.
3

d) Stor Sukan.

Kawasan Berpagar tempat menyimpan peralatan sukan yang
besar seperti Tiang Gol.

4.9 Cuaca/Musim:

4.9.1 Adalah dilarang sama sekali menjalankan aktiviti sukan di tempat
lapang semasa cuaca buruk dan adanya kilat atau petir.

4.9.2 Adalah tidak dibenarkan mengadakan aktiviti sukan semasa hujan dan
ribut petir, sama ada di padang atau kolam renang.

4.9.3 Berhentikan aktiviti sukan apabila keadaan menjadi gelap kerana
hendak hujan.

4.10 Laporan Kemalangan atau Kecederaan:

4.10.1 Sebarang kemalangan atau kecederaan yang berlaku hendaklah
disiasat dan dilaporkan kepada pengetua atau guru besar dengan
segera.

4.10.2 Semua jenis kemalangan mestilah direkodkan.

4.11 Aktiviti Sukan Kemahiran Tinggi:

4.11.1 Segala aktiviti sukan seperti gimnastik terjun dan lain-lain yang
memerlukan kemahiran tinggi perlu diajar oleh guru sukan
yang bertauliah.

4.11.2 Pastikan ada 'life saver' yang bertauliah bertugas semasa aktiviti-
aktiviti sukan renang dijalankan.

4.12 Pelaporan Aktiviti (Penilaian):

4.12.1 Guru pengiring mestilah membuat laporan bertulis kepada pihak
sekolah mengenai sebarang aktiviti yang dijalankan atau disertai.

5. Surat Pekeliling lkhtisas ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Surat Pekeliling
lkhtisas Bil. 1/1995 bertarikh 6 April 1995, dan sila maklurnkan kepada Pengetua dan
Guru Besar sekolah-sekolah di bawah pentadbiran Y.Bhg. Dato'/Datuk/Tuan.

Sekian.


"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"


DATO’ DR. ABDUL SHUKOR ABDULLAH

Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
4

s.k. 1. Y.B. Tan Sri Dato' Musa Bin Mohamad

Menteri Pendidikan Malaysia

2. Y.B. Dato' Abdul Aziz Bin Shamsuddin
Timbalan Menteri Pendidikan

3. Y.B. Dato' Hon Choon Kim
Timbalan Menteri Pendidikan

4. Y.B. Dato' Mahadzir Bin Mohd Khir
Setiausaha Parlimen Kementerian Pendidikan

5. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan

6. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan

7. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan

8. Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan

9. Ketua Nazir Sekolah

10. Pegawai Perhubungan Awam

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PARAS 7, BLOK J Tel : 03-2586900
PUSAT BANDAR DAMANSARA Fax : 03-2535150
50604 KUALA LUMPUR Laman Web : http://www.moe.gov.my

KP(BS) 8591/Jld.XVIII
(5) 1 Ogos 2002

Semua Pengarah Pendidikan Negeri

Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5/2002 :
Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan


Adalah menjadi dasar Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menggalakkan pihak sekolah
supaya menganjurkan lawatan untuk murid-murid sekolah yang berunsurkan pendidikan yang
boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah
sama ada semasa cuti persekolahan mahupun semasa hari persekolahan biasa.

2. Bagi memastikan lawatan sekolah yang dirancang itu benar-benar memberi manfaat
kepada murid-murid yang mengikutinya, Surat Pekeliling Ikhtisas ini memperincikan
beberapa panduan yang perlu diikuti oleh setiap sekolah semasa merancang sebarang
Lawatan Sekolah pada hari persekolahan.

5. Lawatan Sekolah semasa hari persekolahan mestilah tidak melebihi dua kali
dalam setahun.

6. Setiap Lawatan Sekolah mestilah tidak melebihi 4 hari berturu-turut termasuk
hari perjalanan.

7. Sekolah-sekolah yang kurang murid (under enrolled) lawatan semasa hari
persekolahan boleh dibuat dengan syarat sekolah tidak ditutup sebaliknya
digalakkan supaya bergabung dengan sekolah-sekolah lain semasa membuat
lawatan.

8. Setiap Lawatan Sekolah mesti disediakan perancangan aktiviti murid sebelum,
semasa dan selepas lawatan.

9. Laporan lawatan yang disediakan oleh murid-murid hendaklah dikatikan dengan
pembelajaran di dalam bilik darjah.

10. Lawatan Sekolah boleh dibuat ke tempat-tempat kategori berikut :-

4.1 Sains dan Teknologi/Alam sekitar
 Planetarium
 Muzium Sains
  Petrosains
 Cyberjaya
  Wetland di Paya Indah & Putrajaya
 FRIM
 Zoo
  Taman Pertanian
 Stesen Satelit
 Kilang Elektronik
 Kilang Kereta/Motosikal

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

 Kilang Makanan

 Pelabuhan dan Perkapalan
 Lapangan Terbang

4.4 Mercu Tanda

 Bangunan Parlimen
 Masjid Negara
 Putrajaya
 Tugu Negara
 Menara Petronas
 Menara Kuala Lumpur
 Dataran Merdeka

4.5 Galeri

 Memorial Tunku Abdul Rahman
 Memorial Tun Abdul Razak
 Galeri Perdana (Langkawi)
 Balai Seni Lukis Negara

4.6 Kesenian dan Kebudayaan

 Istana Budaya
 Dewan Filharmonik Petronas
 Pusat Kraftangan
 Kilang Batik dan Songket

4.7 Sejarah

 Muzium Sejarah
 Kesan-kesan Sejaran
 Rumah Kelahiran Pemimpin Negara

 Tempat-tempat Bersejarah

dan tempat-tempat lain yang dianggap sesuai dengan matlamat pengajaran dan
pembelajaran murid.

4.3.8 Semua prosedur untuk mengadakan Lawatan Sekolah hendaklah dipatuhi
seperti yang dinyatakan dalam PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (LAWATAN
SEKOLAH).

4.6 Surat Pekeliling ini hendaklah dibaca bersama dengan Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil. 12/2000 : Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan bertarikh 28 Julai 2000.

4.7 Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang
bertanggungjawab di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah dan
Pengetua serta Guru Besar sekolah di bawah pentadbiran Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan.

Sekian. Terima kasih.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT

Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

s.k 1. Y.B. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad
Menteri Pelajaran Malaysia
2. Y.B. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

3. Y.B. Dato’ Hon Choon Kim
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
4. Y.B. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir
Setiausaha Parliman, Kementerian Pendidikan Malaysia

5. Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia

6. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia

7. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

8. Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pendidikan Malaysia

9. Ketua Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia

10. Ketua Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia


Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

APEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PARAS 7, BLOK J Tel : 03-2586900
PUSAT BANDAR DAMANSARA Fax : 03-2535150
50604 KUALA LUMPUR Laman Web : http://www.moe.gov.my


KP(BS) 8591/Jld.XVIII
(7) 29 Oktober 2003

Semua Pengarah Pendidikan Negeri


Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan,


SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/2003 :
KUASA GURU MEROTAN MURID

Kuasa merotan murid telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan sejak sekian lama.
Kuasa merotan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan berasaskan peruntukan yang
disediakan dalam PERATURAN- PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959,
di bawah ORDINAN PELAJARAN 1957. Dalam PERATURAN 6 dinyatakan dengan jelas
bahawa :

Peraturan 6 :

Guru Besar sesebuah sekolah boleh dari semasa ke semasa, tertakluk
kepada apa-apa syarat dan hal yang difikirkannya patut, mewakilkan kuasa
disiplin sekolah dan kuasa menjalankan hukum kepada guru-guru lain di
sekolah itu atau kepada murid- murid yang ditetapkan olehnya bagi maksud
itu, tetapi kecuali yang disebut di atas tidak seorang pun guru atau murid
boleh menjalankan kuasa itu melainkan dengan arahan tertentu:

2. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan berharap kuasa yang diberikan itu
digunakan oleh pihak sekolah dengan mematuhi PERATURAN 5 di bawah ordinan yang
sama :

Peraturan 5 :

(1) Bagi maksud menjaga disiplin di kalangan murid-murid, Guru Besar hendaklah
mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa
sebagaimana perlu atau bermanfaat :

Dengan syarat bahawa –

4.2 hukuman dera kepada murid-murid perempuan adalah dilarang; dan

4.3 hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seseorang guru atau lain-lain
kakitangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang
ringan di tapak tangan atau pun di punggung yang berlapik dengan pakaian
dan hendaklah difahamkan hanya oleh Guru Besar ataupun dengan kuasa
nyata yang diberi olehnya dalam hal yang tertentu.

4.8 Satu rekod mengandungi semua hukuman yang dijalankan di bawah
perenggan (1) hendaklah disimpan secara sulit mengikut bentuk yang diluluskan oleh pendaftar.
Hukuman yang dikenakan hendaklah direkodkan dengan menyatakan jenis salah laku, bilangan
sebatan, bahagian anggota yang dirotan, nama dan tandatangan perotan dan saksi semasa
hukuman rotan dilaksanakan.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

2 Dalam melaksanakan hukuman rotan, pengetua atau guru besar dan guru-guru
yang diberikan kuasa hendaklah sentiasa menyedari bahawa merotan adalah sebahagian
daripada proses pendidikan. Tindakan yang dikenakan mestilah difahami sebagai alat
untuk mendisiplinkan dan bukan sebagai alat yang akan merosakkan fizikal dan mental
murid. Guru-guru yang merotan murid bukan berdasarkan rasa marah dan dendam tetapi
untuk memberi pengajaran bahawa setiap kesalahan ada hukumannya. Dalam konteks
sekolah, merotan hanya sebagai sebahagian daripada proses mendidik terutamanya
kepada mereka yang tidak berdisiplin.

3 Hukuman rotan di khalayak sama ada di perhimpunan atau di bilik-bilik yang sedang
berlangsung proses pengajaran dan pembelajaran adalah dilarang. Tindakan sedemikian akan
menjatuhkan maruah serta menimbulkan kesan negatif yang lebih besar terhadap
perkembangan keperibadian seorang murid. Bersama-sama surat ini disertakan contoh Surat
Penurunan Kuasa Melaksanakan Hukuman Rotan (Lampiran A) sebagai panduan.

4 Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang
berkenaan di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah dan
semua sekolah di bawah pentadbiran Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan.

Sekian. Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT

Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

s.k 1. Y.B. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad
Menteri Pelajaran Malaysia

2. Y.B. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

3. Y.B. Dato’ Hon Choon Kim
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
4. Y.B. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir
Setiausaha Parliman, Kementerian Pendidikan Malaysia

5. Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia

6. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia
7. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

8. Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pendidikan Malaysia

9. Ketua Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia

10. Penasihat Undang-Undang, Kementerian Pendidikan Malaysia

11. Ketua Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

LAMPIRAN A

CONTOH
Surat Penurunan Kuasa Melaksanakan Hukuman Rotan

Nama Sekolah :

Alamat Sekolah :
Telefon & Faks Sekolah :


Rujukan Kami :

Tarikh :


Nama Guru :

No. Kad Pengenalan :


Tuan/Puan,

PENURUNAN KUASA MELAKSANAKAN HUKUMAN ROTAN

Merujuk perkara di atas, dengan ini saya menurunkan kuasa melaksanakan hukuman rotan
yang diperuntukkan kepada saya selaku Pengetua/Guru Besar sesuai dengna PERATURAN 6,
PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959, di bawah ORDINAN
PELAJARAN 1957 kepada Tuan/Puan mulai ........................ hingga .....................

2. Walau bagaimanapun Tuan/Puan diperingatkan agar dapat mematuhi PERATURAN
5(1)(b), PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959, di bawah
ORDINAN PELAJARAN 1957 berhubung dengan syarat pelaksanaan hukuman rotan yang
dinyatakan seperti berikut :

Peraturan 5(1) (b)

hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seseorang guru atau lain-lain
kakitangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang
ringan di tapak tangan atau pun di punggung yang berlapik dengan pakaian
dan hendaklah difahamkan hanya oleh Guru Besar ataupun dengan kuasa
nyata yang diberi olehnya dalam hal yang tertentu.

3. Adalah diharapkan hukuman rotan ini hanya dilaksanakan sebagai langkah terakhir
dalam usaha mengawal disiplin di kalangan murid-murid.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,


................................................

(Nama Pengetua/Guru
Besar) (Nama Sekolah)Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

LAMPIRAN B

JENIS KESALAHAN DAN HUKUMAN YANG BOLEH DIKENAKAN MENGIKUT JENIS
KESALAHAN

BIL. JENIS KESALAHAN JENIS HUKUMAN

1. * Kesalahan Berat Rotan di punggung dengan dilapik pakaian dengan
menggunakan rotan ringan (maksima 3 kali sebatan)

2. ** Kesalahan Sederhana Rotan di tapak tangan dengan menggunakan rotan
ringan (maksima 3 kali sebatan)

3. *** Kesalahan Ringan Diberi Amaran dan sesi kaunseling4.4.1 KESALAHAN BERAT

4.8 Melakukan mana-mana kesalahan sederhana kali ketiga.

4.9 Menyimpan, membawa, mengedar, menghisap atau terbabit dalam kegiatan dadah.

4.10 Membawa, menyimpan, menghisap atau mengedar bahan tembakau.

4.11 Membawa, meminum, menyimpan atau mengedar minuman keras atau
sebarang benda yang memabukkan/mengkhayalkan.

4.12 Menyebabkan/melakukan pergaduhan atau kekerasan.

4.13 Melawan, mengancam, memukul, mengugut atau mencederakan
guru/pengawas murid.
4.14 Biadab terhadap guru/pengawas/murid.

4.15 Memeras ugut guru/pengawas/murid.

4.16 Membawa/menggunakan senjata atau alat berbahaya.

4.17 Melakukan buli ((pelancoan), penderaan atau paksaan terhadap murid lain.

4.18 Mencuri, merompak, memecah masuk dan menceroboh kawasan larangan.

4.19 Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan.

4.20 Mencetak, menerbit, mempamer, mengedar atau menyimpan rencana, majalah

atau rakaman dan multimedia terlarang.

4.21 Membabitkan diri dalam kumpulan haram.

4.22 Mencabul kehormatan guru/murid.

4.23 Melakukan zina, liwat, hubungan luar tabii.

4.24 Melacur/menjadi bohsia/bohjan/pondan.

4.25 Bersekududukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak bermoral.

4.26 Mengintai murid lelaki/perempuan.

4.27 Menulis atau mengeluarkan kenyataan akhbar yang mencemarkan.

4.28 Merosakkan harta benda sekolah/guru.

4.29 Membawa atau menggunakan bahan letupan.

4.30 Menulis/melukis perkataan atau gambar lucah atau melakukan perbuatan lucah.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

2 Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan, perhimpunan haram atau merusuh.

3 Menyalahgunakan alat permainan elektronik atau bahan-bahan multimedia.

4 Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan kecederaan atau mengganggu pengajaran dan
pembelajaran/peperiksaan atau ujian.

5 Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan yang bertentangan dengan masyarakat
Malaysia.

6 Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan tanpa kebenaran pihak sekolah, Jabatan
Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia.

7 Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama 30 hari atau berkala (tidak berturut-turut)
selama 60 hari selama 1 tahun sesi persekolahan.

8 Mengganggu/menjejaskan kuasa Guru Besar/Pengetua atau guru yang menjalankan tugas.

9 Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah tanpa kebenaran.

10 Mengedar, memiliki, membawa, melukis dan mempamerkan bahan lucah.

11 Mengeluarkan kata-kata lucah dan kesat.

12 Melakukan hubungan yang dicurigai.

13 Kesalahan-kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini.


4.5.10 KESALAHAN SEDERHANA

2 Melakukan mana-mana kesalahan ringan melebihi 3 kali.

3 Menyalahgunakan/menggunakan peralatan/sumber bekalan elektrik sekolah tanpa kebenaran.

4 Keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran.

5 Tidak amanah, menipu, berbohong dan meniru ketika ujian peperiksaan.

6 Ponteng sebarang acara rasmi sekolah.

7 Tidak menghormati lagu-lagu/bendera/jata sekolah, negeri dan kebangsaan.

8 Fesyen rambut keterlaluan seperti punk/skin head atau berwarna.

9 Menconteng pada harta benda sekolah.

10 Memakai barang kemas keterlaluan, seperti menindik telinga dan memakai subang berlebihan pada
satu cuping telinga.
11 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini.


4.6.1 KESALAHAN RINGAN

4.8 Menyimpan misai, janggut atau jambang.

4.9 Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu.

4.10 Bermain dalam bilik darjah, koridor atau kawasan yang dilarang.

4.11 Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah dan sekolah tanpa kebenaran.
4.12 Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PARAS 7, BLOK J Tel : 03-2586900
PUSAT BANDAR DAMANSARA Fax : 03-2535150
50604 KUALA LUMPUR Laman Web : http://www.moe.gov.my

KP(BS) 8591/Jld.XVII
(10) 24 September 2001


Semua Pengarah Pendidikan Negeri


Y.Bhg. Dato’/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10/2001 :
Semua Guru Adalah Guru Disiplin


Kementerian Pendidikan telah dimaklumkan bahawa dalam menyelesaikan masalah
disiplin di sekolah ramai guru telah menyerahkan masalah tersebut kepada guru- guru
tertentu atau menyerahkannya kepada pengetua atau guru besar walaupun masalah yang
ditimbulkan oleh murid adalah masalah yang remeh-temeh. Perkara ini juga telah
mendapat perhatian Jemaah Menteri dan menyarankan supaya bilangan guru disiplin
ditambah di sekolah-sekolah.

11. Perkara seumpama ini dipercayai tidak akan berlaku jika sekiranya semua guru di
sebuah sekolah dapat menghayati dan memahami peruntukan yang telah dinyatakan
secara tegas bahawa semua guru adalah bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan
dengan disiplin pelajar.

4.1 Surat Pekeliling Profesional Kementeiran Pelajaran Bil. 8/1968 mengenai
Tatatertib Di Sekolah-Sekolah pada para 5 menyatakan, ”..... tiap-tiap guru
hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan dari masalah-masalah tatatertib dan
perkara-perkara kecil janganlah diserahkan kepada guru-guru besar oleh kerana ini
akan menjadi perkara biasa. Hanya tatatertib yang berat yang harus diserahkan
kepada guru-guru besar”.

4.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975 mengenai Disiplin Di Sekolah, Peraturan-
peraturan Sekolah untuk Murid-murid pula menyatakan, ”Adalah seperti tuan
termaklum, satu di antara tujuan pelajaran ialah untuk menamakan asas disiplin ke
dalam hati sanubari murid-murid sekolah. Ini bukan tugas dan tanggungjawab guru
besar sahaja, bahkan tugas dan tanggungjawab semua guru lain. Oleh hal yang
demikian semua guru hendaklah juga memahami benar-benar bahawa tiap-tiap
mereka itu adalah bertanggungjawab untuk memelihara disiplin sesebuah sekolah
dan jangalah hendaknya perkara-perkara kecil pun diserahkan kepada guru besar
kerana hal ini akan menjadi satu perkara biasa sahaja. Sepatutnya, kesalahan yang
berat sahaja yang harus diakukan kepada guru besar untuk mendapat keputusan”.

12. Oleh hal yang demikian adalah jelas bahawa semua guru telah diperuntukkan dengan
tanggungjawab untuk memastikan murid-murid mempamerkan tahap disiplin yang tinggi. Bagi
mencapai matlamat tersebut semua guru hendaklah berfungsi sebagai gru disiplin dan
berperanan membimbing murid-murid supaya sentiasa mengamalkan tingkah laku dan disiplin
yang baik. Pendekatan-pendekatan berbentuk pencegahan (preventive), didikan (educative),
pembetulan (corrective), dan hukuman (punitive) serta langkah yang sewajarnya hendaklah

dilaksanakan terhadap semua masalah disiplin murid. Guru-guru hendaklah sentiasa
mengimbangi semua pendekatan tersebut dengan sifat-sifat prihatin, penyayang, simpati dan
empati terhadap masalah yang dihadapi oleh murid. Sementara itu,
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia


kebenaran bagi guru-guru melaksanakan hukuman terhadap kesalahan disiplin murid hendaklah dibuat secara
nyata dan bertulis, iaitu pengetua atau guru besar perlu menyediakan surat penurunan kuasa kepada guru-guru
untuk melaksanakan hukuman tersebut.

4. Sehubungan dengan itu, Y.Bhg. Dato’/Tuan/Puan adalah dipohon untuk memaklumkan kandungan Surat
Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua pengetua dan guru besar agar arahan ini dipatuhi.

Sekian. Terima kasih.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT

Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia


s.k 1. Y.B. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad
Menteri Pelajaran Malaysia
2. Y.B. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

3. Y.B. Dato’ Hon Choon Kim
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

4. Y.B. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir
Setiausaha Parliman, Kementerian Pendidikan Malaysia

5. Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia

6. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia

7. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

8. Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pendidikan Malaysia

9. Ketua Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia

10. Penasihat Undang-Undang, Kementerian Pendidikan Malaysia

11. Ketua Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia


Click to View FlipBook Version