The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by CS Pattani, 2019-12-10 02:41:09

فرائدالفرائد

فرائدالفرائد

Keywords: فرائدالفرائد

> <■ • l C V£
x>
f- CX
(.■let.

: ' '. ■'■■■ ■: ■'■■ ■-'h: ■'■ •:- • ."

aj-AA JUO -CUSJ^J C^U ii-Uij (

^Ls> ^ jy-jt*. (}*

« Wv cy* '
ciU^l^Lo

cj3-*A-«A*y^-W>J \
, A" -

ii±j5U

MB *3Mj&FS*3XS*£X&*£)
m*

\f 4f jfaf if if ff, ff. 4 f i f 4 f f f' 0 f if if if if if i 1f•t'-£I>/X■v•
lf3E-
•■■S•SCs'it
•SB-t -:.£>• ■•
"-^v- *W'
i;-c->

•s-e-s-

f3>-■
|c> k-Bv

■ -<3: ^-LGN-aU jJu 5iLjj k-s:-
■:3>'

-^3?
■SCrt
■ ■ ■ j<3:: -o::
.;C>.,.
!;<;■■■•■■ o-iK-

«£»—

|e-5- qJs- C~[b y '•b-J •.3>-"
•<3 • Ko->-2-■
"■■r•-<S3^» ^jb w3l ju jli OiXjdP jo O

•sc-t ■f3>-"
-h»£->^•-•■
■--S■G<3-»t ^jiiXAO^ ySy aJII l»X3ji u3jbs *■".fcl.---»i ■■, ,-> >

* <bli j^'b Ijli H-32-

"-!<>

■'•*S£^ * JJ jjl i^?3-S■->

■£!) tL?-J ^bj (Jb*! <*})1 yjl?- •••"C>- *-
■l•!f/=/£K>-■-•
■s■<e3ij

:;g-:

•SGi K-;®-

S'

(b-JK;-

N•»£>--■'•
-soi

0

!f3S-
■Sgrj]

■;3G->i [fDJv
"•'iGjf
•SG.^j (4-^-

ic^""
•SG4]

•VT-Ttt^V JrA. ~ .N^-Tv ^-V-.^rL-
b-OS-

--ks/
{<-m

^a-I==T=~=

Wfffffffff fw WlWll?¥f f¥1WWI^ S 1%:

ii
iii

J-iia ^OAJli
C—.ASV)J^a AXA»i
v9Lww*P^U ^%val^^j

jil ill ^b«
a!jS C-jial ^Jl
JJAaaS' jjbl
lAiT^A^l ajAaj
Ob dJJ-J Llj-lLal
Jal^^lOlT^

X;?-jl^iL A3j-La A3yitJS ^ja ,"■) j^-aa j^Jl l—''j)ft .«i ^ ^iisl (^jjl All j^iT ii
LWO^L***! ^^LI^XwaU
^3ljy ^1 ljua^ JH ^ ^ ^ ^'4 Uiy> ^

OU^-y (jiP' 5'A^tj lyJb Oli A-?-ji W^" ^ \ys3iji OblJta

4 AajIA® Ji-Caij AAJI -ij A-j^J ysU ciA-U^la UJ-—-a * AAJIA?-j JJij Aslajl! % jSLalAiji^t

JU^ jJj^*3 gulls' lAiS" j^-JAA Oli jAilayS" ^ ^"j Ab <^lA3ji Ob^> -al
^allaJl Ao^ ^vG^I
^Li-J 4 j>^"Ali ^a)L^ij jSJI^ia jljT (jrl «J^—1

^jAIAj ^'j ^y. * SjlAila ji*) ^A_JT

5jA3 y£jiu£ jf-i y £j. J-^ ^ aJ^i-' i>-U»-

tXxj^ 4 O^A***! ^3^"iT.^j ^.n^A^j^a 0^^^ ^^ ^y J* ^ ^W-

^ " -- 0S O^ Ji^Sio Jo oi^^r.4*'^ -S • AJy ji^i^lj
4^——A AS'lj—9 l^AsUj ^a oji^-i * j^AJta SAP jy l^-.a.a.?- A-^-jiSl ^ ^ AH—^IJ 0-1^3

lAiji^AASjjixk-aI^l+Lr4 ^Ja-^AJ aJLjj jj! kila CjI C5J9 jjAa^ (^5ytiia J*J ^IVA^IT^I

\A_3ji Oli j^aJuI AiU yA V ilJJ ^I yy*£ J^s_^i y£' j-S'jW^' Cobjjl aJLwo t-bi
,—9'jH
4' Ol*«JJl 'i / ■' Jj?- flA-ip Ail^ AASXJ CJi-\3x3 A^a LiajS
G CJI j^i^
^1 A!—a 4 oUalA y/> ijr^ *4 L^A-Pl jLC1)!! vAwJ sA-aSj
IgATj3 C-aJaPjIj
ALSaP^I^

ill ^ i - « -'/^ d l

AA-Jl Jjsi AUaPJ j&jJuXa ji-l (ji £i ^ ij*"*

^yf'l IA3jA J,Uj ill jti ^AaS^pjAAJ ^l j^j^1 ^ Ob

* fljliil Aljlia3 * L-J^*411 Ajjj^__a * k_Jj^AaJI AjjW .'a! ^> Olll^ .'a ^LSjj—a Axj

iib^gj yk* lAiS" Jf*] 'yy'^* tJ fW AXi AOG

lAiT

AiS'lflisrjii ^ Ui Am iA)yu>ji ij~Jl ^j*js> ^*i\*Ai ^ <uLc C-jU ^(jPIj!vx3 <Uji^> (^)

4jjJj^ _»( ^jjl

ji-i JU? <*111 iJ ^ ^ Oj-4 \s>rjM> Jyjl jPi fliLt j^J<d(t)

jS"ji blJlj^j br4 bL~j^!t SJjis LayUii jjij JjXi <j%> jyjLJM bL-S' IbiS' ^s^',^

J* ^AkS

jTi cji tils- lai ju ilLjj v3ljy lL3ji iU.il J^wi IjLjl ^"bSbbiii (jlinJJf ^jIp oLixi^ J-Uaij Igllp JU®^

Sll Uiji ^ypkJu UjyUi ijUil c£»L^Ji Ob U« A*J U*j lijj OaC I jj

4111 tlLsjj (JIjiJ ^ iUiPiftj ^rf^"A,/1\a ljlS' ^i^3 ib 4jl;i^-j * il{.tJbj-4 ^3 jb^iuj L^-ip ^jPjPxj ib

olT j*£jp JUJ

ij^j oyii ib ^"U ou ibi iiji^ J^L. jS^b ib j^iu^ jii \j^ jli y.

Ijj $.laJ j-Tji

JuutJLj * OjljiJl ilb—Uj ^> k/biPi brfc-^ ^ Jjj ^L-^Ij j^*jb

s^LjXj )ij * Jukipi JUi 4)il ljUp jtJp ijl^ bi LJIyi}\ idjy, k^woji ib 4^^' ^ ^

Qb jS'l iLi^S' <uLi lJ_iji ib j&iy. j^l 4'—^ ^ luili 4JLia3 Jali ysj
itUip k-i'As?1-! 4JL;
j^L^Xii ^ jZ" ilispli ^C'jb jj^jU-jAji Ibiji 9jLP ^ OjI A^-y j»ip Jyy ^

^ Ijj^-j biji J,!*! 4111 ob bi jji j^Ip 4ij^ ib^> j^uSj uib j^'5 b^W8' ^l^i ibi^'

U-S ijJ-yLa j£»a Jj-oj J^-*1 *ui ib b-iTb j-ijjU ib ^-Ji bb ySh w^-ij
JUJ 4J)t ^b j^oubJ j^jb J^i IJii ib Iy
jjl (♦Ip^eJJli ib^- tyj}i ib ULi i^jla ayO Jj>4j <djl

UL^-j^-l j-Tl J^wi ^jjio-A^i bijJ ajLf- 4^' ib^' ^ U-Lj ^ 4jjl ^jiljJ ib jpLub" cib

aJLI! ^lo Lb C*y£jjfi jS'S IjLf 4'^ tW oJ^4 iLoJS ^ ^j' iSAA£ylA Am j*-^"

^dbpLJlAs- gJ"j** fyr u-jL iliiPl 4 ^b^i 4 ^ 1 lub jSLi ^ib^ JibT ^ ^I^iS biT

' 5W ijZ'i 4bi~S'^> ^yi^l b^-i eiLp jZijyA (^) OJI .Uai jb ^J1 J-®' JbiPb

f^lSwjpTb'A^j Ojb .4 ibU^' 4 OJUIS' 4 LJb yw Ojb b^"^j4/) 4

JljP 4_!ijf bli ib iUI ib ^1 Ojb IjlTy db ^"1 OjI ^i JlS^U ^bb b^-J*^ ^ J^-4 b^SXi4

BP >-,ljf-! b^^J^Li4 ^jPjb b^"' jA\ii> a}j\ biib Oj^Jw #Ob' j! Jyy& il—~?-l

jXi iioxT jPi ^Oji ajjjO Js-i ^iTi bijj y*-^. jX-i biji ^ 4jji ^opa

i>bLS' abJjTl*4 OjI Uji4 ib ojXi4 j^pj ^xi.u*Sb ib « ^ ^ ib aiUO ms- 'j- a jO i >b^ ib
bl4 Cjt
c^l J^U4 aU-i ijiJX-i ^uXUpi bib oIa- ib ^ii4 'iU ib o-'1 ovs—• iVJ wi--pV»b■ w-po
^jb*uJy ^4jlil
^LS'l OL^- bXl4 jAjj bb; Ij^j $ oj1 aiO1 jTj _Xj ib#-i ^ 'mJ-j iuil ib i^-r' XI
^^"bcibdi4
PI ijAi <^ijaS'^> ^Li^iTi Jj^U^o^^^iiT^jji jPijijy jTj^iib^ii ajj-«i ij^jibiiii

i£f 4 (%^' ^ iUa4j ^jJjj ^Iji # OuUlS' « alS'j ^Xjy? 4 oXS' ^ j«b £2 b^iji^Oi

^b 4Jjj^4Jbl ^ ^ b^' blCl Jj^jJ # jj^" X' ilbiS' ^IjS' ^2 Obj4 yi> "Oil O-J b^*
ibiji ^jl^^pjb ) biji (^opi ^i ^ ijU4 ^ oij~j X-4 'bi
iJL« Lii clb»-j£i i ib ajjjO b^1^

db jSiy^ibU: ^jij ^bg2*41 Y br1 blJ OjI Oj-^jy ^J-jb b^' ^l,:> 0i^X4 OjI j£i

aUs4 A*ai jbi jPi oib IbiT ^jjbjj- ^Uajl iOL?- jlbi ib iljbT f if c5U«—j iljbT ilr'jj dbr

<uij^ _aI ^a^jljjA- ij'i Jliu Jj^ai ^> 4^*4 "ii1' ibji ilf

jj^j..4 ^ iij^»3 ^"W-4 JXj ibiji JSJj^sTi (^Pj4 bX' ^AJt0 b^^ ' 'bijb r»jX yy ^jp f' (^)

.a! Ijl^: ib f*b ibLsS" b^j' 3jy di^A ^liS'l JaI J^*4 IjLjI

<t>

iujlS'l ijijUri ^>£0 lilj vii-4 Ic^vU ob 3jxJU obL~'Cjj^i »JL«IJ AJO- oil ^i. p

ObLjw' 01/ j^-^3 Ob UwOW*j 1" - ^*y* ^j^"*a J-dba o/ # ( ^ )

Jbu Oil /1 ^1
IjlTjjft# Cjt-out /_; JwSwi Ob # OjJ j/jii /t b\£jiJ> ObL/ Ob c~/iy

/—o /j OLfcj^ '8; sf, •j:^0'^_a jpi OLcj^ # IjOS" •« oil jPi Lsry jvJjl oLcj^ y^a O/y-ji

^ :8- jAli aj ^O-- Olcl^j '|i> o ^LSWJ Or^^ OlCl y '.p_/ ." . fljlC <8v (%jbS' sCal 453 j^Lita

o/^1 Or-1'^ o^J1 Oj>bk/,i Obj^j ^j^aaa OlJfuA 'i" - '

y\ Is-^ie 3/-i J/J bi Ir'

3j° ■' ^aya OJb IjlTji

'8500jI OL~a-I y. ^- ^ l-b /-o/' Oflilyt ^jOil ^Uj Oil 1y^ yt-i ^1 Utfl?" bbjCb -oA 103 0

^Iaj Oil ^^'l 3^OpjP O-ub Ob juPli? 103 ^ j aJj! 1j^< y&S bX>b bOljj ■V Calywa

103 jAll? y\/>b jPJ Jv^Aaj lOiT C—T1 O^13 blJ bJb ^OiX^-ia c/ ^'dJb- 103
Caa aj Ob >«^-lJ

Jvbbp ibi C~rI^JJ C-jl bi/ IOJo/^UbLso/wo/i>CJ,l JUjOll^lj^c/^j/a Jb- Ial3j3 yj-Ci O^-ai0

Jji| #• boJ.i //U Oij/ b/r1 bU bb obi ob a^L-i lb/-/ /b /b ^i oL~?-i Ob Obt--a 453 /Uaia

bllr1 ^b /V b ^jjl b-jb /LSOl ^bl y^jbloi «/^_c>-lj vbjb o^^i OflJya Oil ^baj

/wl Ob yj\Jup ^bo _»/bl ^bjl ^ybjti Oil /"I J^l JjXfl ( ^ ) 1 jty bjl ol jij> J p^.llN^a ai 3c- (*)
*
4a bw■; a w'a"J >0

bU ^ubx^ ^b wX)^Jb» c-ji Ji*j uiii JJl> bU bJU wUjj ^A•J•4-,Jb--4,aabl 4aU" 3
'djl lbjj"'" bOb CyLa yya3
AJ b-jl bb bi/ia /»# ♦J.Oi V! 4jl/- 1

C^l ili^-l i-bib- ^<.L•i, V»b• b" W■$1 i-bbJb «j WyiVi3 Siwj" iliipl W-b-V0 wU" i 103>O Ob"i\»V>"•WUipb- ^«,"j *31 >i ba3 ajl^^i) ^yol^Oa
w•On"j -i/Av Jb ^iixa ^ ^i•J• wbl ^ v-i 103 ■ • yj oi»8 C-j-I iliiPl wJ vsi)- ^bl wi?""vsia ij lOO 103J\3 OblTal■T^-atilv ) al

w^1yaJ)bs iLpy(b' Ob w. ibu w"vbl wL•*tx.'.'. a ibp>(b• Ob vIP >a wb'-' 103 lip 103) -■ 1 >a *j w Jyy JJ.1 ibP

sU/l a |< .lp Jj-aj jOwi ^^7-103 i^T-b ijpjb y^jy.ia ^i-bl 4_^7-b '^Oi^-ai 0b<8v ^bj j/'b cUyy biyi

>—~7"ij w^jjji ob:& ob/iy Z'b ^jjba ijPjbOb Cb/ty 0<-bi ijPjbOb ^LJlj y ^ip 451 OlTy

b J^fljA-a OONJI^Aij».a 1 \»>■ 3^.a3 Ob ^Oi3 aA^ O-^^ ab^}^ baU 1 ^^^03 (V.013 jjlsta

(/j3btaa Aiyi bl

V-^'i 'S^jjjlOb B Jybl/ ^^1 /la/..a3 Ob bj/^s^iia ^Jl bU J,Uj Oil bl j£-i ^a bl yil ^Ip Cd"

^A-Pyabbj"l'S.. ^(-••TtUawa Ob/-Q) at ^ jTb' Wii'i' ^1"—' Jia 3^i^aw-vb•*l/ w*ip UO Jay's-aij bU•• v*^-"Pyvb* Co■■l wlip lali Ob 45a)/i3b«3a>

OblJiplOi A-Pjbbol yb- ■:■ Ob p ^ai Ob J/ Ial3j3 »y 3yLa ibl JaSP 103 j/ij bU

/a Jg| ^_p O_s7-j /Ua oj/-» ^abl Jj3 <»v*-l J Obit ^aCi Ob ayr J/ 3yba ObbJ Ob J6l yy oJbl

4aii ya
^-1 ^OLa- bU- t-^bLa b*)l y>ab>' ,<0 Ob LoL■•ari a v</0- Ob >a•_*7* -lsa t<yi"j laliyO b>ly ^ **■" w,.0) wb*Jo .c- o/a 4Jj343c )

oLj 'ftObf^i /-Ji ^y^Jba ObL/ jPi jaSl Ob/^j jP3 ^1 ay ^ ^jjl bjLi Jllia
Ol3 OljU—-d'cajl

Lajiy Oy y ya jylya *j Jy3 Ob OyiS" Obi/ Ob Oyl Ojia yiT |J3 iUip y
45aUP3 /3aU/3

/bOi/o ttOby. yl 0>>/J-®' '/- abl bl bla- Ijl^j/JOb yM) /1 ^JoJbya a_~a~a /i Jl^Aia jVjPjb

w»^ajjyiab Ob a^o/iiia (V) loi^o Obyial 4j_al ad A^i JJi Cob ^Url JJi Co.l jJi /i w/yivSO-l 'Oia waOl
'•■01 j/'L) /'bS'i 3yLa Jy-bl yObb abb Og.—.a (ll") ^JUXiub^ io
4^1 balS'y bla (jlAa aOl bl yjl y5vPl

ibO/by yjl / yI/ y 1 bol JbO oil bl y;l y ^ Jyiu jib- /b-a loijO ^1 oi Ob ^.1 ilp Jfci jj^ aJj'

oljij/ oia ^yiojb oa-j yil ^ai/ij/U ^yi ^i y/ bbj yji yiypi /Uabj cJb- jba

^1

o-0^ ^J1 4^"^ cM^ (L

JUr ^"1 jJaJ jS'UiljS' JJa c-jL bi« JJa(^)(!)jibl ^Url ^ JJa jjl ^j^xaa j^i xJi3l^3ja t5l

liLa AjbiS' jjjpj_j jX~«i (jS'bj i^4^ viL»^> J^—>i tDb t£Jb£aay> L^J

P ^ pj^1 ■ C^XlP'w Ijj ^Jiba ^ Ola J^tiu^e ju Ob i—^lj £4 ixija (^a^jiga*^ ^j-i IA3 iwJrlj ^ -UlaP
c-^So^ uiji
l»Adj^ Luj^ *0j* Ob jAJa ,^3 OjI sA-aP jJL-j ^ (_aO ^XijA ^bS' oj-j j-*>j (Ja- Ob ^UJ <Ail (ja-
iL> ^-j ^^ajLa CjI JJa *( ulj
IJJ 1^11j^; v_^-lj <»ill(^S'b olS'^ i^4^ bJ-<» ^ Ob i^-lj

C~°l CjI OLijLo^tS CJ[A*fi Ob ^ ^Jb ji-i Ojjli OUjLh^S uufi t ^bu
(^Aapa ^^/LU bLJ Jjb
Jl3^1 ^/bil S-^'i b^4 (jbwj <Ul?x«—i aill

t^AaS' bbJ (Jjjbj C~»l C-jLj Ob j&\jj£S' Ul^p Y t_A«-j (jbiu j-^Al t^J~ytiu~e Ob^>

L)i« JJa Ob Jj3 JU^I jJb^- ^pjl 0IA3ja (J,Uj tSOa^jfj-^a 4^-lj OJb 'bbwj i^\ j^aJla

CjI j-tfi jpa I MLfij) (^b^«A OUijuff J^~>i (i^,A t5l ji bu ji£?r tj-^'ifi U-JI O^4^ tjb''

Ji tfj1 J51— tJup01 jS' OjlJUJOll ,^1 i^pIjj^S' Ob jS-\^^S J^—>» Cyb ijjj*^ J^—^
j-ia ^if1*-4 01 JJab Cyl o^-4^
ji' ^ balJ-J jTl t£l (^al^cLa laU ij\&~j jPljj^sS' Jpa (^1
Ob ^jL-ai; JJa
(j«Jl (^Aa^j^gaS'a "w^lj ^s^jb CjI OUyu^S "ktup lAija 0b^> 5AALiv» bl aIj ^1 jllP

J^' cf* ^i Jj3 Ob ^JlAaS"! ^pJl Obbtf <J^itja jJt UOLa^s biy C-jLi J~AaJ jJbr
1.13ji
^jii bLJ JU-I ^b^- crJl b-yl J^*-' £i y ^b fbJjjiib Jj3 CjI ^tarlj

c^Aa^yapa ciu^^^PjU 0J-4 OVLo-S' Ijl^"y 4 lA3ja ^1 01^L^l j^a ^Aa^*ab ^jjb

^j«i—P A3L^«S^ lj^- J^aaJjibr (j-Jl S^'i Ola Ob ^1*3 Aba b*Jlj t^l t^^br (^)
&
C-jI Aj^TJ tis^'bgS'a Ob bl (jyjl Cyl Oli«^ j.Jb oJLj lAija dLo^>

bLl g.jZ'y y&*i ^j1 irfjJ J** bLJ CyI J,bti Altai ^Ijfi jpa ^b ^ a

^jL3j—Jo «ftl t$AaPa a)jl Jsr^-4 ^ AJ^y ^1 Aa-^ Cyl ^iTJ Ob j-iLxyy IAJ bLJ Ob O^jA^y 1A3 bLJ ^AP

4jj3^> ) Ajbi-y Al yhjty isif*4 'if uiS£*» ijS'\ Allaur Ob ob ^^-Jl aJ ^ ^f*4 bLJ Ola (jyi ^^Jl

lUr tsl i^if*4 '-AlC4 (j«JI iwyrlj Ob ^-aiy Jap 1A_S jj-aiJ bLJ £4 ^'b-y ^i^i4 byl JbCj
Oj~«i
^O^Jl j%-Ip yoj^ty (^') lAija A*ay Cyl Oi^4^ 01^" ^b lAija jJI ^b jjvP Cyl biyrj ^r^if

|b^ i&tii Jjl (ii^tf J^Jy Cyl JUJ Al iyrj ^1 ^JJa 0b^> bl bLJ jyjl ^AP Cyb jAjV #Jy»ia-y 0b#

^.nr 3ji-i £! j^JTb bl bLJ cibU cyl ^ oJ 0b bLJ oy\s 0b bl 0*0 ^ji ^101£

Oia bLJ OibU Cyl Jjlfj ^ ^ cAy Ola ObLaS' Uija yXt^ bl yZy tpl bl£jJl t^AaJ' laUw

^JblS" ^^yUa Al3Aaa ci4 jjisljppl jJI JlJy ^b da- ^-Lb'1 bUu ^ ly$ w5bA'jjlf4> ^ ^-^"U bl Ij^j

^aj j|jibl <d g Cyb oU 0b Al OLc cyl jTbUu ^ OblT Ojibl Ai ^Jbr ^-Jl OlASja olyr j^Al
1A3 ^13 jTl
jTl Ob ^jbp (jyAP ji^-yl aJ Jyta-yi jJlaJ aJll bl AiyU J~JI 0b a^LJlj 30basJl ^ ^1P Jjyj y* lA3ja a
Ouiy? ^1 ^
laU ^b OSfj^1jS ObLaT 0L*o 0b ^b £4 bAy ^AaPa ^^iAa^a 0b bA_y ^yjl ^ ^A3 IjAT

bAy Cyl J^la £1 bAy jPa jljiT Ob ^AP aJj! Cyl Al bl jS"jJlaAy bLJ ^yjl ayj

OjAa«- Cyb ^Jy>*a-y 0b^> ^-ya ^SbAajTa bLJ CU ^AP iiaay iy ^>«aj Cyb

^ lops'j^l A^-b-^j t^bst-y j^j (^1 bl Ci^- ^ylj^i Cyl (Jb*J Al ^Ai ^JJa 0b^> jjLgj ^-Jjl
iy^ y~*> ^ (^1

Jl jjp Ja*\jP lAija a)i3|f> (V) Jkl yfi Ola aIjI c^AaS'l

AaJjy _al jjjAil Jj-^l ^ls- lAJ ^yS* y*J jiloAj Alcy >—ilju lA3ja ^yjl

o> i Jj- b « jl)

^ jJ\ iiJJfjJ jji (^) 01^ J-^-~« C-JLI jb yi^lji yl Ob

jjl^j 4J C-jIJ ^ ^ 1 jAS' (1)1^ ^>Ai ^^■■w' C-r^ J-/0 fbV

c-ji iii( jy yjj1 ■iyrj oiiuriLyw oii jiis' yb^ Jit yji
^{.lij diy«'

^i_?- ^-olj^j Cjl^UJiiil «.Uj Ob-a j^Lj «.Li Cob yjylbydlob

^ uLi oii i> bbo d\i iibi ^jjla Coi £1 V iju b)!y 4yo Ajy IjJ
^ ^bl L^b^C ^Lo 1^1 bi

<di)b Cb ^bu jybi Cob 4jj 01y Jo>tx~~a Col J,Uj <il jjL^ Ob jjl-^-! CoJ bbo Ob bl ^jjba j^l Jjj

j^p Ob jjddP

ijA'%^ji )yjl <40bil_pxJJ JibO <UiiJbsl CoLalS'^> j^oibo td-Lyt..—J Otli; Cob bb Otli

Ob jy^ yio yb jbudiii ybo^a oby ou*^ Ob jji^j ^ y—1 ybjJ^j ^1^0 ^yoibtdd Col

jji (}!>lJOS'®; Jjj

bi yi(r ^yty* ^1 bi 1 ijjji ^$\ by y jj1-§j *-;, 01y OyJ^lo «*^-ij ybo ui cU-
£1 jojl 0020

Uiji 01 yi i^gi bli clos y?jt- y. Ob ysj^r y. J'*' J?^ s?'
4J0I0 y^i

^y; Col jAjj bl bio jy yolj^j ypl jAi Ibi Olia-C aJ «1 bi«J>iO> jiy- Cb T y l5C_o JjjJji yl bUj
j-pj 4^1 JO

4))l ^yyu aSiI yoy-*fi bio Col yy Ibi ja g.<jjl obis' ci-5 yLy- Alii cU ^y bio Ob do

Ob jf-Jcj' Aol ^ aLjI Ob Olyn^i 0U3I 4y-o bio ybjl Jl AboS' l^j?- yjL?to 3y_o

Ol^y^l Ob^i AilCO aJ^jI Ajlboa Uiji a! Ob C^-L> Aal ob jjop^y"! jjj

jiUjtj yy (*yj^ y.^'" jb* biy *jb j—ii y-^i^ >«-yj' bby yy^ J^—^ yiiji?to Co1 jy^p

4y-.i cb jbb o-aL^"1 0-o8Ab Ob (jbu ail! 1 JOS' yjiy" J~«(J i_AbJl wb cb coi y^o ob yj

y^jy jy^p yib cojy-j ^ yyi y^jAoiyyiypy-yy JujOu yby j jj yl?lo>

ycy yU^o cy Cb yy jSojy' cy bio ^ yyjy ybo yI y*oy 4_Abo obis' Cb J—Lb^oybl«5>

ys'iLo^ ^Jjj Oby cLio> Ob aJy Col yioy jpj yjjyj oibP oir Ob Jlou OSJOS' >y bJ-0

Ob JjJ jjyj y I AJbl ylo?ovO jjly £>. y* y' y^ y^r Or"1^! jjlfi £! Jb*? iil jjop y;^ jjj

Ob jy jji^i ^ yb y^ob-i^j aIoIj 4000 y of Aiy JJ j 40^'^ Obj~<> cob aJj oiy' cob yoji^ioi 1^1 ob

yjy 4>a~o!o ybc AoLi yr^ jji^j *j. yi bojo yy AiL?to~a Co 14iy-0'5 bob diyjii ob jji^-

Obiy 0b yjy y Col ijyoJ jpj yiJoyj bio Ob y^.Jao jpj Jbu Oil y bl_o cLLa

CO-JJoo jPi y.yJy. ij** y ^ Ob ^ 1y-oy ^y-jb 4yo yjy*J^oi ^ Cby yio y\iyS

jSlo\J3 ji?j£ yy ybboa 4yo OiJi yi ybboo ^ 4Cb bos' Jbo Oil iJjoyy Obiy 4boi Oilj coi (>yjii?to

yy?to-o ob^> lyy yoo yj^boo ^ tgi yy yjyijbtoi bos' jjoyy obiy ob4cb dOiy jti

4iJbr jolj^j 4CjI a-Co AoLi #JJj Ob^yJASoiboo^. bos' yiob loos' yj^y^ 4CobyjO! bl yi dlyy

aO-^ Jbc ybiS' 0b aOo? yi aJiji ybs—J ob UOS" yi Jj^y^ ylgj yy.^ j*-* y1 yyPy. b^ Colo yyy yl

y'Alb ajow 0b ybw 4CibL^ yo yl aO-s^ bio ybovb aOo? yI bl cbr bly Col J^a ^ Oi

hy** 0b yb*o OlO-Qg yj jJuffy yi JJi £)bl Ijii A^-b- yiu
{jy^> 01 y Ji?b Cob 0b yjoS'l

y 4Cjip bos'
Ab-Oiy Jo*u-~» Cob 0b jjl-^; yl Albl yl^t-b yjyobnoa ^ UOS" yl yJj^'y cbr 4y^

4J0I bob J~ii 0b jj^jJoo yj y.yiy. a!^b 4SJ-0 JUjj Ajb>L-o ^Ji ^^y Obi yl ybLoo

0Lois' jyOji ^AOUJ"-j ^is'^> 4^0^0014%^ ^ bos' jji ob bos' yjoy^ bob AiL?u.....a Ob bjj 4y_o

Ob yy Ob Jy

^oyy Obb bio 4J0I (jbb dill <4bbAa 01J <<>> (Jbtil IJi Ob Obc^ I Ji Ob Ob IJi (^1*4 dill jOo—a Ob 4jl?-

ujjj dOiy jti

(J,1-* aw' U-3jri 1 JjiS' JJ£ ^L^-Joi JWj' #jLi?-l d\i 4^-j Oji ilAiS' ^L-Jui ■xijiy} (^)
i^T0'
jli OJI jii ^-PJLJ lj^'^ C-JI Jjt 6"'iJ^

oixS'y c-jJ jJ,L)0" <ij)i ijijj ^jj'AJv. ^ #jb# t^kUS'L?-jxa ^I jAii? iJi

b Jy^oLo i ji ^I—0 3Juii k^jLx?-! ^_J ^jJ jj\Jlji A! jSA<
bbO
JaI ilixpl Col ilixpl Ob ^jkb (l)b ^All? Ibi V^ilSL^i Cjl iw-ftAk^^'^W' k/1',?^

jti bbjl k_-u>A k^k j-J l)1a Oli ^Ol m-4) IAS jl I^ImJ <twJl

J_ftll? Ibb Ob bbb b 1 ^\J kO^O'*^'^* bbb j) Jjl Oli iji Ibiji

^ yL*i k^l k^bbr dla ^ o^ j^'j^j'^Ob^bbb bi ^ii>\ji ^ j*ij*ij>

^Ibb y-M^b '^Oliji.'Ob IbiLilbT-j^i OIjAT^yjjIj^T Iji Ob Oblb3vUajL«jt5' j^bb jjJ Qjji Ob
AiJja _ftl ^jl SJbaj ^y\ iji^p bi ^ Ob bib jjt 3jb31jb 3yLu jJLki q biji <uJ jjl ijup\^i b bLJ ^UJ
_rjl (r)
'.| 3bljl <Li_Slja Isup jJb) jZ1 3A-A J,b»j Obiji ji^*i i^b 'bl \i\Jjj*t\jty f5r,Olb4>> CJ\JU£> Ibi J-aao pZ" j^obi

k^fljOb b-ibi-A bi J../;.fl'.a jjlj^j^ik^^^b jj^b Ob J,Uj^aLA Ibiji

ji)l c^'j1 Olbi k^biS'I k^Jj^jiLo ij kb^'j^j^b bbj kjbjb ij-jij^J (S|0b<|£ Oli-A lb_j ijlbA-J OljbS'

Ob IblAa Iblb(Jbb jjLo kjbb ^b 1Mb 'lf>0lb# Juil IbiJ-kAAa j^S" ^waUi ^1 01b ^yj^kki bijl

w•J.b Ibl•o• a bib- Ob kS' <^rj Coi OlbiS" j!> L^*jb (^OLa Ob jZ"bUb <b-j i_rJl kb'_jjji

k>^-~Aa ^jbJ 1jb k^ijyob Juii ibi j^Aflpa ^j^abb jjibUaa^-j j.ji ^b^y,jibi oib jL^

k^l <Uj j^Pjb jS"! CjJ Oj--ki jfbb J^-o Ibi OLal ObLiS' C-jb jyjV 0b^> Jl^il Ibi iblbA-j j^Pb ^ ^
^Pb i CkOk^"y • 1
i—Sljo Ibijb jajj Y t-ftb dJlbl i_sb>t^b ^jj ^^Lhjr**''J& 'b'' bb'bA-j
kiy^b1
CJ^y jv 0Jaw k^b rfJblb oJa 3bALiwa jPb JJsb c~ib Ob jj! ^Ip J^jilbb bib k^b^vb c~b£jjfi <d O-br Ob a! CjI jaji
j-Pb Ck.i-'xjja
jiX*!ji OjLj ^ J>??1L:;~~a Cob J^~Sl Ob (j^blbA-j aLoLj CLa jAjj j^jyi

o— rtilwbb k^bb Oil Olb Ibi ^Sji^ jbb bjb<o k^'*^ j ^ kiue Colo bol£ <^>5jbi jsS'#

j-S'l IS] kbbl^tAa jiob 4j>-y Lj Olb "' 3bljl <uily ^j-bl (^) ^SX£Ibb-ba Olb k0^ ^ '-AO k^blia (^biPb

Ob ^"if^T J^Li Ibi Iblb Olb (f) Olb ^Pb J^j^ob^j ijd aJ ^ ObrI <uLi? Cjjiua Col Jjbb ^Jjl Ob
Jl?- Ibi k^5^" Ji
k^lk^ib^Aa Iblb ^jl (jLb o3lju ^SLj^bU oOOCa ^ k-Ao ^jCl iwO^lj bib Ob (i) l_p- ^l*a OULa^^S'Lj ^^uJa

Jfcl kbh^l Cob j*jbi jl«A ki^*' 'bbal ^y Ibijb ybu jJLo Cla " ^jjl ^Op Ibijb ^ilbi Ijb^ Ibijb k^l 01jS"
Ob aJ^S js:> (V^
kj^oia (j^ixjb Iblb jJub oil jo ouijb cib ObK" OiS^ai cij ibi kbboPb jTbLAOb jTbiia ^Tb Jji bi 3jbi oy\i

^'kOb ^kpjb I bLol 0^b3 ^Pb inkj^lb 01^^ ^^^WkkJ^Oa ' " ■ 1 I i C ^ ^-k^a Ob bbbl^*

Olb 3j^Aa CULa ^b Col (jbb o3ljj Jy>y juJlSca ajbo OlS"y Olb 0 b]jl k^baS" bUbPl bi <Ubl Ij?- ^bia CiMup J£b

jJl jjIo^ ^1 k/^o ^SyJ. Ijb 0^flaoAjJ c5b5~b Iblb Cbr Olb 3jjAa Olb k^bia k^b Col j'bib
.aI J-osli-l Js-12^

1 -US' <Ukb ^Pb ^alt Cob Olb CkCCi^a ajjl ij^AlsU aJLj^lab kjjl tij>i ij^1.j^-bU k_AiSo> ^ (_pb^^bl iw-A-tj Iblb Olb aJ(t)

oiljOkj^-b J^a- aJjl Ijlof ^blJ'jj blkkjl kj^^b yalt Iblb CU cc^oy Ibijb kjj'Ai IbiS'a^_b y-i 0jilbl ^>1_^^jjl

Ibijb Col ij^-fi Ibijb jj"!! jjI kjijib kj^oabAa jjl ^1 yZ"1kJ51**1 o/'J^" '~-i' oi'* J& 0^"bbirf'l IbaiS' ^1 ybj

j^JtPl k^bia Ollj CJJiAy Iblb ^ JLalia

jiiju tJiji <A>
jS'l jf-i jj&*> CjI iijL»j Oli Jjl IJi oitjl jf-i

jl toiji j£~£XJ 01IS] b&> jpj IjaLu Ob Obi ll^ija Jui' i^'bS'l I^W^ j**

Ol^iji bly> Ob j%^*S' c-jI Ob <ua-J jJL*J t3lju J^3 c-jI a??jj q lASji (jl*? dJLj Oli

aUI iiJ^-Oi« (jbw <311 3j>W |Ibi CjI

fyOju CjI dL" ^ Ob * t^ib^uS'i $ di^- Ob jSl lASji

O^J^J (jaU3 Oli ibj^j i^jjj jAi ■iJTj Ol^ai c-3j i-AS ObUT l^\£S'jj jAAJ> AJ3S j. ^ )
C4^JV
Oli^> i_p-jl-Wj5 j!;JUi'iy^P jPJ ^iLoOb ^AP lASji Jjdoi'

01^ jj! ijjk£ biji cj\j~***i j^ssbi blj <d ^i bl ^Jl^r CjI SjAj Ob^> <d

AjI o3ljl <bL^ a)jI
^eiljl jiOljAS'^i 4jLL?*i^wa c^l d«|lj J~il Ob (Juj ^Jj-li AJbylj oX» SAaLiwo j&Z JJub CjU

Ob JUJ £fr\^x*i jfis c^l OIj~j ^ ijLjj£'*iji ^m>\j^) !£**>} (j-b^S' Ob ijx^ ^jl ^U—%*il

J-sxi^ CjI hAfji 01/c5A^«j»Iji ^ilS'J!^f'jb i/j CjI (i«b/ bLJ CJI Siljl (ALT

/l (^1 jSiW (^) ^1 ^ ^li IA3 iJjiijJu bA-j (/*^ £i Aob Ob ^UJ lAJji /iP jbtf

^IjPJ jjI ffZ-Jh JJI Ajji jJl ^J O^ibi A*u»i OlJ-«»J /"ibal

(JbJ fljji e/«j ^/jf ^ cA-J /i C-jI siljl /ju Ob * C«jI j/oi uil Ob JliALJ jJl 01/ Ow*- lAi-S'

Ob v-^tj ^ cfil /*J bb Ai« /jiiia /jo jjI oiljl /jo Ob /blia /*J CjI 9jA5 /*3 /jsaa* ^ y\j4>

C»/jOlS'jj^i Ajjaw /Tb jA'i^ji ial^- ^[Ob dLb^/l CjI /j? Jl^U ObJ-^ou^^
Ob CjI ijLb- IA3

uJilc/ jAil v-^lJ jb C~al^- (jPi /jo bU Cab (JUj <6)1 Siljl /j^J

All

(A3 j/iJO Jbo OlAflT Cal Ob (/-I /L«*j c/ bLJ Ij^j jPi JU3 Alii Oj-j

JAa/ /i Cal jjI^j/ ^ t_flJ /ij bLJ Ob ^r\ka ^Uj> j»l ^bljl

Ob * CjI A-tfjo» j/br/» 0^^" b^br c^bbi A..ji<.a jib sjJl^- IA3j3 /aJ OjAi Ob (JUJ AJll A^t^-jJ AJJ3^> (^f)

jlliaj (JAia Jl^sjt j-»j ^jjl Ob ^IjUil IA3j3 Ij-o-jujI tjJt^- (Jjb g. / jPi <^CjI Oi^4^

OlS'y Ob JboAjll /L-al lAiji /I C~s/jJ> cUuj Ob Ujjj (JAaAjjI ^jjl^/l C>jijy O^ji

jjbo AUb il/lj C~/j/S" t^bs-A CjI bj Ob /JsUil aJj! CjI Oi^4^ O^i^j?4 0)^ Ci^ J-JbgJTs-S' ^ (-A-J

lASji^Z/ltSl AjaSoJk-Ol^-/ IA3j3 jjAaT Ojwi jJo h*?- Jti ji&Sji j-ijjb bLJ /Ob/aJ * JA/ jP3 CJI

(^/^b^jjUC^Orbl^jJ* b»-^ A^ia/l^l Ajs3CLrCLaCjl LJJ3 jPi jjj*J JJI A_?-
0jA3 Ob Jb«J All

(JUoaSiI aJj! j^SAi/i c^I AJbl cbr Ob Cjaot/s Ljjj^/b^jjb bLJ i.'b CjI jfiS A^c^j -aI

/iUsj t^jrl j 0' 5 J/ A^./ita CjI A.j./cj /ilLsj ^Ij^J 01/ L)IASj3 A^J3 (^jblS' (J^S IA3J3 0 >a/-J

O-'1'^ (^0IA3j3 AJJ3^> (V^

Ob^> ^Pj ^[ (jAjJ I^J^ Ajji^a

(X)i_3j]^j jJl/■i jJl AS'lTjJ/i (^1 bli/j/Ai/Obl/jPi Olj-~-( bl Cab All lAiji ^-Jjl

(^1 jJ bLJ CjI J-btJ jP3 3 £i 01jAT Ijlal <3^3 Ob Aa-Js jPi jJl JJaJ jPi jJl 01A3ji Jtl (Jbb

^eJl^w*N-ij ^^jl J bba iS A'^oi13A j^xXp ^^A3b3 L^ dX* I^A^"

Ob IjAS^j AJb3b ^IJ/«j cib j^iar (3/ /b AiPusl^l^JdJU^jb*-/! (3/ S/jjjSI

bLJ ^13^ di» Jl Cj/j £jbi Obi/ Ob Jujd bl ^1 c5l ^^aajj CjI AjoJ? ijjry g

^jPlw

ll)U Ijj (Jl tjSLX flilpjJ ^ <_....«■ Sv. Ijjji Oli j^Uj 4J1I) w^« 1jjji 31j,.—.1 <^Olj. Rl

^jbLsT^ ^(^) ^ iiio \j1 ji_

(^ JlifH cf* (^) jS'iLftiP'j i-iL—Pjb bJLa * 4_»ob y Ob Mii-s Jsjpi (j^-Jb" tS' j*

* £)jiS' Ibi bbJ bla fj>\'i jPO ijij>j Z/Xf^ j** ^'—•i' bblyj
jS'.sUk^! i-iL^Pjb jb
CjL di« Obi JUJiUl <djl ^J^SoibrA*! 31ji Jpi j-io jyf

<Ui_^ OIj (^) jiZ OtiLsT ji Ob (t) LiOb?- Col 0yi£ b-i Ob Jn-'li

(^AiSoibr Aju 3jA3 J-C'i J* J^i <-£j^ Ji' <^-4-® c/'o^ 0^

(jLsJ tj^-j iSji^ £! Ij-r (jL*? <3il jSbLflsPl <-iL«>pjb Ob * OIaJ (jL*j <3il aIj

liUJ Jap lAi jJijO! fCot (jjbjO" ^Pjb Ijbil Ob ^ i—--o J^-o ijloi j£jO! ^j^y.

i3L»«^jb Ob * lAiS' Ijlof ji Ob t^ib ^Pi Col ^jjl Cb ijiiti%*iji

Olji lilo Ob ^yxJ? bio Ob ib jPi c£l j^j c5jb bL3 Ob jSbbisPl

by Ob oyw (w~-) jSciliJ ojib jTl yl ilispl Ob OlAi Al j^oibr Ai

^jjl dJ-jl ^jjl cb> lj^- (JUJ <OJl Col lAi (jAXJ iSjJ! Q Ob Cob v«-—u j^sSbi

AuJl JaI lAi Col 3iljl ^1j^J ja gjjl iSftyZ' Ob ^> (^Uj .All yjS' ^Pi ly*)\JliS' CblAw A?-ja

Olj—wi jfii yl Ufj Ob sjj-g Ob ^^NiA-^Aa j» cLa jjb Ob Ujj Ob ojj-a Aiji jfi

yAbiyl U?jbyOb ajj-o by Obj^bA^ia by yOb <up iiil^j^j^l Obi 3y-o

yObO^py yS" 3y-a ^\ dj by Ob Ojj-a by Ob ^yjJAyjb y Ob 0yT 3y-a

yl yys*a ^ ia^»- 01y Col jyaA*; Ob ybl 3y-a (^1 ^^JAyia by Ob yl U?j Ob «jy

yTb^jV Col ICj Ob Coial Col ^1^) J^-o Abibr dia <^0jJl—o ysj Jjuj Up y*1^'

01/ <d yl idbl ybtd 3iljl <Jjl OlAiji yjy oJk" yalya Col ^bo aill 3iljl ^J-Ja 0b^> ®jj-o

jiblASji Clywa /l yl yAl?ua by yl^td <d yl bl Cbr Ob JiP Ijl^ lAi Siljl yil 5jA3 yay

Cola j/il Ob 3iljl Abab SjAi Cola J-Jl Ob 3jAi Abab CLa 3AalUa j/A (/I) Col ^/aAaia Ob

Ob yysia yojl /y)—^ /A/ObUS' Catywu bl cob yaj'i Abyu-^a 5iljl

( ^ ) t^UPi bu ^ j^Ua aJll di IA3 tSyi jJu bA«a ^ y Aabtf Cola
jJbr ^yi yy/ A?-J ^1 J^u-oi ^a Ob yjjla ^ Ob t-orlj ^d /-a IAiy yA^pa yI £-Pjla

yy*4 ula j»jA3 yywU ji*a Cob ly yi*a yLa y^la dia y jiai Obi/ jPi J-«-A®a

Ob ^Ua y'ilUS' 3y«a y^la jabby ^v/b d*a IjlS'y (/-a jS'l Jjl IAS (JUaj Aabt^-a <01

bbr y-glj^d Col JUa <0l J«ip <^JJb Ob^J Jy Cola jij'i/ ^Jyi-wa 0b^> ^3/ Jal j-oia jXo

Ab*a JJb jPi j/d.l/.a Cob 01/ Jys-^a Cola Ob /d.l/.a iil by yl^tU Jjfcbr yl bl

^j' 4®^" lA-^' (il-*a (j/b Cob J-ilOb J»ip Abab dla jJ^

Ij^iJlaaj^b j^s?*-aa*a^d (^l*a <0l Cab lAi ^jdAjyv ^d £d dk

lT4'^ Abbpl jajjUbycU^jj jPiCol/jA-abyOb Aab^ /LalAiy ya^Ob

0b^> yila Cob jjy^ ^Jya^aOb^a Caly^a jPi jkibyyl Ob OjaUSLi ^Ai^i^jj dbr Ob

y^5*41 OU (_/}A/a by (J b yI ^y\jZ by yu yI bl Cbr yolj^a Col (jbw <0ll 3L?- ^JJb

blr1 bl ^ ob ^ <uup\^ jts OW ^jl <§> iijoS" \ ^ % / <0^3 ^ (^)

Ob JW <01 eL?- <djlj bJU ^IaJy aJLJo JJi ^j\jj jf-i CjI 0^>i C-jIj tij cX, Ob >" "-K'

Os^b ^ ^0^ IjAS" jf'XiA '^> ^c' i^—L.<~S' ^i 0^^° J~^!--v~0 b-jlj Ij'j—j Ob Ujj

4jjl OljOS" iJjj jAi (^) JW idil Ob laJ 01jJS' j;ySjJv ic^3 ^j. 01jOf Ob ^ ^ ^,,:i

.Hmw)! ouioi. ^Jlnj pi jAT. 4*j ob .-^ 01^ bi ^ Ob u}; Qi^ ob , I^L. bi jj j ^ ^ zy^ry^. J1-*1

UjjJ ji}i OjJ ££? Jwstf>l?- ^ OUi^jl ilfliPl O^b" ljOI Ob pis- jU*j 4jSL^i 0l_^y

014 j»JIP ^10^1 lAJji ^jOI 0'jJb"-bj^ ^ob jPi Jw9b»-ij OLibol '^^-'f-' (^)

Ob ^c1 0b <01 UuiJ" ^yjy^ii i^Ss&j-~4 Jjv 'UJ-tt?- OjI bib OlOxil b_jj4 ^ 0~i i*

Ojb-^ Ob J,L*j <01 Oli OljOS" ^ilxj OjU ^j-^ui Jjixi Ojb bib OjI j~aj Jl pis #^' j-OJ

jbcOO Oil?- Jibj ob O^ bi 1iA3j4 jiA4 OwS'0^"^ OljOS'OjU ^.,-^ ^*"^L^^bUj0b 4JLS1 OLUI J 4JJJ|

Ujj OjU j*A) Oj'J 0b ^jj OjU 0jO! Ob# O-^ bl Uiji yjS-DS" ob" OljOT O'XjJI oU—oJi

<Ul ^ 'Jbll 0b O^j' '4>j;./?;!! ^.O—J1jAjf Jbu <01 OO^i OjI ^^slj 0b ^ #JJi 0bAi> (T) j-jiJlj ^-Jl yS-\

tiijjS' jf-i <^1 aJu#y blJ Oi?- jjvjlj^j Jji OljUb" #J<Jb 0b'ii> o^-ia Ol 0b jSXji JJXI jaObOlj

^bu <01 ^1 jPljj^T 0b jf-ljj^S' AiL? Obbb" Ol^T JJsb OjU 0b Ujj 0b ^Jj' jPi AO?y JJjJl 0j4 JliJl

Ujj 0b ^jj aJ Olj^r OjU J-O' bb j.,o .j 0b vc1 ^bU Or^^ '^U bJLa OjI 4l AAjbsi ^liUjl

jj^iAja ^j J,bU <01 Ob Ui iSyi jby ACbi ij AjL^ OjU Ob T OlS"^; ^tUjl yptyS' ^Jj

0b (^) Ijlj—j 0b J*jy loiji ^y-*1 Jy*-'"-' bb jib- ob ^jtIj jj ^^ iy^ Ja*j-

^JLP 4jL^t 4j-vJ Jbu IjtS"^3 J>^«J ( ^ ) bb Oib- jj Obbtf1 (jbX-J bjji ,0-3^

<0-0 JjJuU 0b Jj>i^Aj> jj-jjl Al'ji jl*j aOb" jJuU 0b Olb^lil ^Is- ^ibu JbU ^ ^ 1

bUoJbroU OljbS'lOjiT<00^4 jjObu0jib' ♦jJO ^yycj A^uOb 4j_j^iJij4(v,Sl biT UbjJj

- .- y y . . .. , oJjfc JlPlflP i^a ^
jb jOva^ A>j^jL) jb ojj^ Jju b\ j^-T bi ^

^ob av^jaA. ; ob fljjju. bi bi.j^ o-^b; Jtr5.-1^ 5ijj5 bi^ (JkUj ^ubi ^l^wj Hup blOajjiijsOli-jaJl
^aJ2X^P /^%X-U*Jli
iJi iloi.l O. i^ \j\jji l-•3J^- 1^1 jJl J*1^^ # o ^L^JO^a bb:o> L)ijJo^ i^l i03j^ ^ OjU O^l^"
Ao|•^JX%^i^oAO\l Vo_ bri 4J]
, .' ^ * 3f:' t , • „,
Oi* #JJ^ Ob# ^j03 jv
4jli

yLJ Ob y ^jO 103ji ol?t?- j^l J,l*j <01 jib * ^ uolS'jj ^"O^i ^y^y j^l " o' ■ j

^^a" AJLp -AU

Juu <01 01^ <^1 ^j4 jj-uS' jTi Juu <01 jt4 blu jj.oi jj_ j^'AS' jTl ^oTi ^4

j-~-j ^1 A)bi ^Uji-O ^1 ^ o^j blu jJb^var joij^j ■ #jJ4 0b#' ^ol^^j^Lxo OjI y< jja A'^Jyjj^r- #^b' J0
JjS

^1 O-jU ^J^il 0b ^boj AjOx.—.j aIajU Ob J<«?cuo OjU 0b jPljj4v4 OjI j~~j 0b -^i11 O^- J^

. "'. < ", ' wjJyuuJJij^j^ouiJilui
~Jl> IOsT <oO Loij OlLo" -j lC4 jjl ao? p^-j bij4 AaU Jim ILa 0b# jjj*i aj U^u~o
\ ^^ , v ' . ' ■. J^ip^iI Uloji ^UUii*jJJIl

OJo OUos 01jij4 jjOib' jiOb# ob j4 I jSoia c^l ^'ykf blu 01y ob )_?yui jP4 j"jJbaajk-^S AAjjjjOOJJll AA??--Jj

••|foA^-jj 0b#\ j^Uu <\01 bi.j4 j<y-p. ljj4sb' j>s_(iAo 0bi•j4 jjO ^ O-J 01£ ■ OjI w^Lj
v. , Jii

N i .t .• . , 0b a!!jj3j # (^f)
OJLj '^aJLjI O-La^' ^UU <01 Ob j£4 iSyS jm y*-* t-^l jy pi 01 / ^jjl*a OUL^ Obij4 yiXaS Q . '.

J— jj bi o Wj^Ur W(_rUI p- O>^j"-j/^VaS" O^ p- p-lSj • " OW ^" 15 V- W ^ wi#v"*"* ®•>J~,, ^-j' w^^Jj ^j^b|l-a 4iy^J^i%uJ #jJejJj'0i'
L w
_ _ . - - << . JAJS4 0b ^/JjU
J^-a ^1J^J Jvo ^1 ^Lal 0b ^jOli Jj3 (0) S^'U jAOL-J^J pj*0jl ^Ual J ji #AiAjbcp> JtJrlj

0b jJUr 0b # Ojwi jJu IjlS"^ 1 ^yf' (^)
Jil ^LJ.1 ^i'AiLJl jj ^^j iw—laJljjl jA 4^13 Jj3

1JJU JS" 'OJ-IU Jji 'Ji iuisf Jm^ J' tSj^' #IB!^ *j. JyBgj ' Ijjli (JUi >0jS" AJ(^)

CJ\sup f\IJJ jTbTi f. ILey^CjVi CoJ jl'd OljT'UjS' jbUxTjPi AJLA dJU jilj f.

Oli Ob Ob 0 ^ ^ ^ ^ •^.y J-5^ ^bixPj ciu^jb Oi^ CjI ^*1

ObLp )J j%-b>o> aj>-y *j bj^do ObUtf ^0-J iiLi? idji C-JJ jJb- (j-jl IULP

bOO OolPiPj 'dlil ^ idbl Jj3 Ob jysljJl »! |jU ^ysO-AC- ^-n^uj ^vOj idjl 12r~~''
j^f' 0 ) ^y
oJLt- Ob idO-i id. ^ jjblS' '^OlJ^' ^1 £ jv ^bO jyiilS' ^^Jjl 0^

/oiLO 4jJb^ Obi oij—j Ob J^3 ij«ji (Jbo bi ajji ^k,--^l•' ,j^
^ fj*^ (*;■ fj'b*" dJb
jIliibblOLLf^i ilL-^IoJ Ob IjbSbb Jji b_j ojji Ijbbl

vj'Aa ObS' L3|or-v•j $>J—'tiwi Obiay ^So.ugdo ibj jybiS' yzp #bjj^ iU£jt, Ob (*ii.o5't ^"'Aib obui? ^noi JjUS'^

0/-JO 01/ Jwjn^-vo '.feOb# ^j^sju ij jrJbtS' #111^ bjS'# Ob jOJ-i^S" obLiS' cij~~»bl Obis'

1 jjji 4*g~J /"b Ob ^jjU ^ jybtS' 'g> Ob^ i—Jj^la b jybiT ibjS"a^i Ob J^W- ^ jylJlS'

Jjj-P s-^ (jjjl 'g>\jyAi AjjS'<j5> Ob jj j^iblS' J^j'xi^wo '.g>Ob45> jPOpo ^ ^jblS" J^Ojl #ld;cJ ibjS"^

^J^gj. JaOjgOiw ^ OlS'^j ^ (jj(iiS' dr^j' #UO^iii ibjS'® Oti \jy^ jyblS' J-^tL^wO ^Oli# bbg-l" ^ ^jblS"

aOJ OJJ ^~uSdijgvS"^ ^biSoLjU dj J^3 ^,-51 jj! ibLi? Jbi_j <g/JJi Ob® j-^> *-j i%ibiS' '^>0b®;/

4i3Jia oX> ^^0'di ^ildn I JOS' lU-O ibjbtn Obiw? bij ibLi? Jbd-j #0b^ 'bldb ObL^ JJ J J^x" 1 JijJ

>^Ji /"b Ji?-y ob ijjii o■*$y$~^ #4W£»^ bObLp 4jL^ J^-"1 d-^'o^ b'Ja

jsl /pi 0)1 j OjJ ^jS'b ^\ OJb bLJ ^PJ dr^^-"'' b-jb C-jI 0OOjOa lilp 0Ob Ujy ijj^Jl

iuJ / Jly?-\ ^sSolwO ^ S-U-ip ^JS>ba i^J\ OIJ jZXfl Ob iU_~dl Jjsl i»^a-ba i_rJl ^LS^i yf-i ib1'

bi bU0jihj (T •) ^jxjl ibd ^ aOxs y dbbiS" Ijj OjJ <yyy- Ola Ob Jly \ ^SyjA «.UJp Oli
j^ 0^^ 0-° ^ ^ ^ W* asl*P
/ijl -.ii^jO-1Ji^l l^r" _jUxPb jdj ^ ^ y d^J1

^ \ b^J iSX^ycA ^ O-bj^ bi JljS'jlSipi 0-1° uojI JiSJj oL" (^) ^jb"" loj i^i bi bbj

x®1 ji—^l IJ_3jJ "^aa y\yjo± Jbbj ibL?«r__j jybiS' jJ'jiSol bLJ (i) ^1*° j-OI Or^ jlSdil C-O
iJ_a idji 'f->> ( T" ^ 0^oJJ'.-g.iii Jv—oi ^Jipb^lj dj IjlS"p ^i ^lj_gj 01/ (a) OjI 0^-° bJb ^ilj_gj ol/

bfJjl '4 OJJ JLSjj ol/ ^.bpj bbcl^j ^-^-Ij ob |V. J^^*0' J^.^g" ^br ^^Oil i^-bS^dLj c/ w-^lj bLJ

idlii JlSo bOly~*i y\ lU-^gj ASi^e j/jLa dJjjl ^^S" Ob OU^fl-ii -S" IjlS'^3 J^-i Ujji ibU-»i ^1
Obis' UJ OjJ
WOl 4'J Oj-I ib"•>t~*A Ob 0 bJ—j IJi ^1 O-bJ1 ^jI jyblS' y\ OjI ^I l^I JlOgPl iU—bxi bObLp IJ3jJ
aJ bU jj!
OlS'jbLi id J^do biJJla ^jilda Obix? /Jpio ^P'jjl #0/Jl<tj. bi~il b/i"'5 103 ^1 ^AAy y\ OjjbgJ
O'
bbj 4]/ '-:• (^) bba Jyb /j Jjyi Ob jylo /-J j3l3 bbwil Jbb till //; ^bw bObL«g> OjI 0)1 /"b bLJ b-~jSyy
ObLS" /jlSol
/ ^bbj 4jb>tr_~ii yj'J /JjLa Cjj^> ^bw /"I ^1 /g-0 oXr /J~U ^ Jp~» Ob J>~i>l3 ^Jbr ^Lj j^lS" ^1 t^Jb^ bLJ
>0 I
aJup /jLib ^^1 b,r^a/l aU) Ob Jji 'Sy^hrcA Obs- jLdi Olbj iU*Jlj ^31^ i^Jb^- bbU

^1 CJU^ JUj 0)1 Ob IJ3 ^yyj> *r! 0CO3 dj lUL^ bo/lj^ 103 ^1 Ob 431 J^» yjp 'IjjJljil'O

/Si ^ Obb/ O^tS' Oju Ob Oju Ob 4j.v>.iO /"I ^JiPi

jb v ^ «/, I Obip/ i^p-/ J^WI i^JiPi /obi JJ OlS" Ob OjI 4j~A jJu

4CJ3 / 4iLi5 j/b lil ^l^tgj ^/jSio 0 Obi //^da d) 4LJ 4! d; OlilS" OjI / bOLJI j/aj'Xa di /) Oi ^Ji^Pio

OOP-i o/l^a j-O ^vPjb O/j yZ" bbj bla JbO )/'b Obal/s" /'l ^1 Ojba Jl?- (J3 IjilS 4jjS" j/b/'bSlbb

.al c *>'0 ^1 / d Obis';ii> /IS' IJOS' /UnO' jyO1 bjJ '4'Ol Ol/ 4!/<!S> /) AS&y jtl

jibJ A>u 00 iU3 bLJ bi* JJ^-* ^^ ^ ^33 Oj3bl AJj3^ (T;

(l)b (jS'Y lilX« (^•'MV-4 u*^' ^ bti^> C-ilJ-w dJbLsS' c^l bl bl^- JjOJ

bLio Ob oij-~-t) j^l (jJafii c^l bl*« ^Uj <oil ob bi ijjiiji jv Sjros ^ c-.-Ci^ IJi ^1 bLsib aptj o^o

jLw bJLr Oli iLfil jTlci jTbLXo j_pi JJUJ bJLsr bjlijj^i ^jl <011 ,^1 J,Ati~wa

ji*j bJLr Ob «.L?-t j-ti jJUj bW Ob j»|j_pl jS'bLia Aibl Cob bia ^bu

Ob a^pLii 4_!jl ^1 ^jj^i <uL*£ (./bJ j^pI ^JLbS^i ijjj j^^Si iJLaJj Aibx-—a

Oli^> Sjbi OBIb* iSjfptXi (ji*? Ji\JJ CjI CJJ*M> JJU jX-i c>/iMc^^brcw blo bbr0b

Axu*> Cj^jt j^i AiUtf Oli iJijil ikJLfi j^JLjU ^ Oli O^lilXo ObLsS' C-jb ^jj*^ (^1 bl Ij^a O^Aj

bjS'^ijj 1 ii^lji jTl 4j_^yw ObLp IU3 Jjj jbttJSi rfJjfJu Jj^i^j jj^-ba^ jb£b j-Uip J-**

J^cu^a ^Ob^> jTl (^1 Oli j^sSlbw ^i JUJ <0l OlilT f^l^jba ^bo bLo <<yy

^bX»^> <^Ob|s> jTt bUa ^ JUJ JlT O-jjI Jbu 4jIjbT ^jV JLJU tSl ^"j)

Oli Siol aJjjji CjI ^Uj <iJll iwJrlj^ 3jL^ J^-a jj! Cjj~*>J! ^C'jb ^^-Jl Jlba CjLj y#

jJl t cAJ *^1 Ob^> Jji C-Aal AJJ_j Iji ^-Jl Jjtej^a Ly0j^3bA(Aa ^_J

,^1 Ob ObLJ Ob Obi Js^jl-! ^lAj CjI Ob ^Jljjjj Ob ^bu ail a)jI

t^bs—J (^ib^N.liC».y>a jjl CJIj—wi ^^jIJ-J^Ai (Jbu Ailt ^^Cl twJrlj bJL^- ^ ; CjI O^"^ J-Sbf y\p£i

jjl_^( CJI Oi^4^ 103ji ^ 0»L«^> J-yc...^ CJI ^ Abibj- jJl v-Jrlj CJI jJbr ^ oJbib^ C^Ja^l^a CjI

c..y-COl^" Ui S)js*a ^'b ^ysObjjj CjU^jT Uijj CjIj-^j ol^yLf *—^r'j ^W" 'bjl (jbw aSil

(jjS'b jjJjjb bU bbb Ob bLU*J ^Jjl Ob OjIjj j&i (Jbo <0l ^^1 e-srlj

3Ln3 ^Pjb CjI ^y—p Ob OljOS' ^^^jIjjyiS ObLs^' Ob OljOS' jJl£ (jbo

Oji^t^yLP ^JyU! ^Ajb ^JL^I Ob iS'La ^js-f 103 A^p Ob ^yiS'^1jsjf 103 Obi O^Aj
IjlT^3 OIjOT JJ cols' Ob c30-j bLsw jjl^a jS'U iJjJt ^jxj! 103 »-30^( ^ (jjl^" j^JJ*-1 jS''

J-jj C>j^.vJ> (jl*J aill j^pJl <^-Jrlj C--i^JOlT 103 i)ja*a ^^Ob^J jJLj ^

<^0b^> ^ibLsS' Ob c-y-CijSc.iC.i>.j? Jl*; ^-Tb ^jjIa bia ^"A-Jlj aOLail

(j-S'bL/ijjUbl4 y\ Ju; alii c^Jyii jTl C~Sjy> ya* 103 aJjsjw ^Tb Jji

C~$ y yb jSsila Lji jlbi (ja^la "bbr bU jbu OLaA jS'I ^jli jS"! ^1 CU^JjiJ Ij# Jbo

jibi OObflS' Ola Ij3 c^buj Aj\?x~*> aill y\ ij\ C-g-U Ab bia jlj^i\ jiU 103 jti-JJ aJp ail ^*0

I0_Sj3 jjV 103 I0_} iibr jlbi (jW ry^-i-a jS'l ^5jfiJat i-SL^Pjb Ob CAjS" ObLsS" jP3 iib?-

Ojgbr Ob 0-^jjb 103 uiObA bLJ bia jjOj jlbi 0jibl (^) O^aS' 103 bLi bU bia ^ ^

I03j3 4ibu) Ob^t ijAjS" bU ^3 «jj'l ^bi 0JiaJa 4jjl (Jbuj <bb*-j ^0;,f\l'.^jb ^^S*! yy Ob

JaI oaOj> ^aOjs bij 0103 y^ji aU bia AjjUs^I ^ (w-aA ^jjjS JXj CjI ^CibSb

tyOSCyjl/ibljbialj^- l^jl j^iJaCjIc^jb^l ^ 103 tr~aAl^S'b bbJ^jlj^j ilisPl C-ibii-Jl

^ Col iw-aA bio Ob SjjyJr 0^1^ Oaj iallJ? aJjl (^OaS"! OIS'^j J^jb ajA_j CjI

CjI L-~aA b blj ilflsPl Cob Ajj^t v-.A.'U ^IjOS'^j a)Joia a!jl ^OaS"! CjIS"^ g aj/L*i iyO^Ssj3L?tja

cgOaSbJJ3 al^A 103 ^juS'jAa JJJJ JJLJ O^^AJ J^s-aly 0*J jJjl j^J? (^1 J^J ^ ^l^-al^Jjl

Or>

^3 jjx^i CjI LoJi ilflspl CjU SJJiat» (wJ^Jla ^bLsS'^ *_iba l aJj!

JIuJIJaI c^aJLaiiJlil Ob * O^ji IJW j^UJ .(Jit 4Jjl jJo ejJi jPi ^ Oi^

j 0b^> A-Mijj Ob (^5lilS' Jl^- jyUObajb tjlail O^j'5Y4Jji-i Ob^1*^3cyl

cyiyy ObS'j3 (jrJ^-j iJli ^jjjl 'jlS'jS^LiiJlj»^Jlp Jj-jj jixwi^^iTb

(.^Jpi 1»L3 CyiCljii jS'ilisPl O-T '-^fl C^y^-J3- (>5aw Ob

jix«») Ui Ob (^bu ail! Uiji cy jS"! c.yiC^ SJLoj Ob s lJ>\ C..'i>o

OjiLii^..ii IjjJLi jJLr (j-jl bJLr Ob ^yj^Lb (t) i^Jlp ^ IjliT^3 (^) iJliji c..y^ j\5-

C./iCLtija^y ojyr C'./iCJja JiXtf Ob^J C^b ^J*^ ^JnTCU^a Ob^

(-3ljy y OUC>.jiMy ^UJ 001y (Jb«J <(Sll yJ- Jj3 ls_-iji

C~£iy y <Ual3XU J-sxi-wo OJI jjbu (ill IJ13 L-ijiOb yLaJi y>Aij ^ yi<ua^p 3yvv>

PjU ijijj IjQtey Obuta Ob OL?y£ jbjl ^AjLal ljiAS'^> C>>'iKJ4jlJy>tiU^a «jl CjIj J~-3l Ob

yslia IAS 0^j^l 'Jtyy- Ob 3jy» bJbr Ob (.y^-j*0 C./JCj^a

t)b Y jJL»i £j ^J^cu^a Ob^ Ob ^ cSibr bSji j!yA3 UiOb Ob J-y Ojy iJii y>bOb

</i ^ cy Jbl c^bs-b Xwyjijy1- dLr ^IIJ^J cyy^ SjUt Ob^> Ls* Cub
O yL. ^iJLS'l
Ob 5_«LS Jl_p-l Ij^-j bLJ Ob cy.y y^yjb bajy** J** j*'' b^y ^ljS SjU?" j£i C*S
iJljj Ob ij
0(i A]ji (r) ^^jLi biy^ Y^l^a y\^S jfri (Jbti 4S1I Sjjy by 01/ C«J1 Ajb^ ^y
AJj! ^Jbl viia (3ybtf IXiS' (^il.iy.g.n.i.a C.y\JJ^a ^^SAjytii ^Jpjb ty.ji.i>._>a (J-Jjl
Ab1 i!ri^ Obiy jt-i C'./Jnjy yi (^UJ <01 3jj~a yy. jjUa yyj biy col JbiS' ^bu 01

(Juj <01 yLsyjuf^yigj jJUOb y.b'jC!i.<)igac./iCj^yb ^/jjbt bydla (3jiib bir(^jyx»~a
yyj jJLa Ob fjjy* Obiy Ob (^.bLC_.i^._.a C^Cyy (jajjba bJLa 01b3 cyo^a yi

ojIp ^ by Ob i3y^ bi-T yXS'l cy£jy "Uj bJLa a^iwi c..j'!Ciy yi j^bu <01 ®jjy

C-al CJy>y ^jf'jb J-^-a Cyb jV ^J^Jxlx^a Ob^> SIy^i ^1 Obiji CyiCjy

01^- JJn-j Ob cyCy ^A^yi ^a^jb biji OtJ«<I y"! C-.tfC)j^a ^j^^a ^ilJ^J C-JI ^y 0b^>

.jJ'i ^jzZJXJ oy lj^Ajy>i oiy jyp ^y^j.y^a ^^3 c-y ^^Ajyii c«y 4jbi ^bj^x ^x^jy^a

£j\s <d>«jLa yj ^y-y ^•jj' Oiy j»ip ^yy cy j&tjyi I by Ob cy£jy Cjyy jP3
Li 01^ jjL_»j
j^jyy <Uycu^a ^1 CjIj J---3I Ob ^JLy C./iCy "Lsjlj bJU y£i CjI jjip
/"t jTU
OlxTy y^ i'l' ^* a ^*ol ^ly' CXS^J^a IXbl ^ Ij^—Ma <^4jUa3 kXPalS"^

yjV ob^> <di?b ^ cy:.^a (^^pj yia yikj? ob cy:ja yi ob o

yy by ^bjtX Sjllai aJj! cy:y biji yj_y bJbr yalyt CjI <^3jUa3 JJi Ob^s by CjL

01y j«?ti_^a cjc ob cy:y oj*^ ^yi ^y-j^xa ^yi c-yjja

c.M.yyi <dyij xLa OjV a ^yi Z?!-?- yi c-.'iLja t^^jwU-a j_P3 OTy <Ujl

p Jj—aj Ob frbyt J^—a j?- ixi ^^jjL® 0b^> tihy <dL?cu«a (S\ cjU j-yl Ob

yia oy-a ^^iyya ^ Cy£jy 103 ^ypjjAa by ^ ^a9 S^A-jaJI

cy£jy isuAy by xLa ^_j y Ob cyi—a Ob ^jy Ob

iai cut'iliiiiiJILb oL-oUT(s)

jf-i hjy jTl ^o-a A^y -^d\Sf jyilP jSL, ^^Ll d\i ^J-\} J^L. dLb lOiT ^J^Tl ^jl IjU ^ --yyy

ij. j&rj* -^V. jliirIjjji SjLTCjI jj^ 103 oiryS OI^Tb Jjsj CjI dlfyS
dLb ^ oUj£i jTb-^ loiT J^i
bb> jibiT jPi Ojjii bij ^jb j^^-jkA d\jj^ j

^ ss-j^. L5b>*' ^Jjl ^Jjji yL^i jTbTo 103 ^ fljjy Ajyl

&y J~r~T «s-jy 1^1 4)10^-1 Ob y_yi jfrj^ l-UT IjL; ^J-jb ^1 ^^Jyt Ob CJy\2
T^
loiT ^jio^ oiiUb ^Tb ^jj\ jTi c~£jy> uLr JJ3 jls 00

JJ'b-' Ob jTbo bij OyL-J oSc*)^ 4j!_C> CcSyAJl^Py bLj Ob jll, ajiC Ij^-wUol C-O^J

jSb OyL-i c~£jy> 103 jSbj^jLa kiS~bb iic jP3 C~byyi Sicy bib Ob Ob jbti-l Jjsl

J-J Ob jbjb ^by bij3 11 OlabS' Ob as-jyi (^ jTljO^tc ^ ^^-Jbi blJ oisr

^obl 04.1 Ic^o Ob Jbuaill jSb j^bjc Cyb CC^jy> jSbSbo S^Sb jTljOyjc C-O^y
Ob jbs «>b' »-~b
1b W Ii3 jTU Oyb. cy^jy. 103j3 0^4JiOS\ ^*1 j.^Ss—o

^b,^! \Lfi Ji-i CcSyyi ASUfiy yjjbft Ob^> cb A&i C-TbOb jj^ (31^ ^ loj bl ioLj Ob

J^b ^jSoy^a Ob^> a'AcJl ^fcip ccSyy. I03 bl ^ob^Ji ccS^i^ jOi j&jyi* Jjjbj C-O^j

-U^ ill jSbU y&y bbjyjjl 4bl Jj-ij 0^ iil^l aJI^^ S^JIS' 1ji <djl 01y? jjI Cbic bU Ob i^b

jTl aOjli iil^l aJ10[ Cyb <^byijAjJS'p ylj^j Cyl O^^ dbS (Y) Ob ill ajj^i ibwO^jyi 103 bl

Ob Jbu-j Cbn^. jyTb ^obcUU Ob JbO ill 103^3 yyji lojjO jjiAyf jSbLa jj.0 jl^1

ir3^ (Mjd Y^ij lObjO^lTyJU; AUjiOb y^js-i j^yr'oiiCbcyl yAy ASUOA- y b~^ jP3

by yAy blJ Cyl illOII AJtO! Ob (f ^ yyj ^ by «djl OlOiT JjOigS'Ob 103j3 oiuo

Ji" jPly*ucOl|f, ^Ij^j Cyl O^O 103j3 Ob (i) ill jbyb Cyl y^ i_rii 103 y^> Ji-i Ob p ^yju

j*>. ^b iri^ ibjbY^ij 103y LSli'jJy bly jyjl -.»iil^l alOPU JTbl^ixb alj-jU Ji^ OlTj^i"

J^bi jTl ^1 O^u-^ila ^jO! jj! Jiyy Ob * ill j$bU ySj ibjb Y^iy bjl Oloibi 103 ^1 oab-j loiji

-y.' y^ki ^by bijo OUTb ibj1 4^' 4^ 01^ <~JjS-
cU^> jay y.} ^jb'^Jy osiip

Ob ^ Jc-lj Ob c-iy <uLs Ob Col_pJJ Ailbtf Ob Oli Ob ^.03 Ob 03yj y+\j jSbjOb Cyl "laL?-j

01 ajjc^ clic djy*> Jj3 ^1 Ubb CjS' Ob Oljcy cjT i*3 Uyr1 cjT Ob Ob Ob AJjJlj Jaj^-I

^ d)jy> loiT jjl ob loiTjil jTblia^j 'bT Jo^Tcbs—b jjl oiicob'^ j bly cb

iSb aJj! Jy>xc~a Cl^-o yj Olic J>w) ySb <y\j JOl CU jPljjS^ jTl OloijO jJ 0_3 ^ OlTj^S'

l0l-4 4iiJjjjj
r^'j I^1 0^' ^4 b' fj-b ,-'>',5 l~-''V>bT-"—^ Cb OO-lj loiji aO-if- l_j3 aJJ3 IJ3 ^yl cl» b aV
Os-lidl OblyT CbtO bly cbr ob bbb J^b1 b1 j& J&-' lbj3 Oly~*> CJ.\yj j-ti

Jp\yS-\ Cyl

103j3 OlS'j^S' ^1 Ci^y bU OtTyS jP-3 «s.jyi jTl jwi? jTl ^-oU 4*i-i

byl^j^t-^iObiToyjl OLJUS' jP3 etjy. jTly^A jwiij ^0j3bl^> yj103 ^ <ubrj t^y col

™4«lJ Cyt aj-jy. ^ 103 ^ijb J.} ^1 40^5^ 1^ Cyl Uybr1 ^ ^JU Ob 01/" b Cyb bU

ob^(f) ^i oijr1 jii^j^b^^ri^iijri^oy^b^br^i^cyi^obr^j^(T)

^ Ob (i ) y-oj-i J^y-oi; bLy Cyl ^a/ *12?- Ob ObT^ ^Ja cJby. bb cyl iii'ifl -dl^

^J-jb 11|| I03j3 blTy Jbu ^1 0^1^ *bjj Ob ObT ^Jl ^ 0 r A)^ jj! #01 bbu^o^ w Cyl I03j3

jbjb T^" oJjl OloiT Jo^T^ Ob ySi

ittl tjua j> ijjUsSt J3~~^ <SJ Q J^-*1 ^ ijz>y ^j^'p (^)

i^iLtio Ws& Aia^-^La O^i^AJLo (Jl*J "Ull <uL^> Cji jliil ^ Li^**

^ j^h> ^Pjjl AJL] Ijiji fljjI?" (JJIJ 0ji-J J'*' "l-ij-P OJI jlisSl ^^J^JslXa Jjj lilJ il)li <g>ilAils' ; AjU^' OJIJ

(JJiigS'jJu ^UJj ^1 ^ ^ i*£j^ ^ ^Oli jp"^1. g. yr^**

JBjlildbr Ob C^aj*;) ^^jb aISt CL» ^jjb OC-flt Cob OwLflt jiLo jjl Cla lji^jua jjl Col Olil^jyif IJiji

Col Obis' jjI^j J^oi i3»b§S'^ (^) fyj#jliiSl Ob^i icip oio aJjiij^ Col tUtuai a]jI

AsaI. AUI^> C-T (_rJI lilp AiOb Ujy> Ai/ Ob Ij0l3 Ai£ Ob L?- Ai/ Ob bb o^ljl Ob 3jU3 Ob gL^- j*^-o
'^#1^-jU JS' aJ|
Ijj t>Ki Ail Ai^cU Or'j'^ J^,,,l ^ OlSbU aJIO^-j jyS'I Ob Ajy** Cj\sue O^o Jjj

aJuli \SCol <01 Jj««i j-u^cob '4;ij-^Sbb'uiS' 0b^> ocip^rbj jiOJCol jliOl aJj! jia ^i-jb

c£i ^jico" ^jb ^ <Ju bi yj. Obijj ^3^ Ob ^ bo-o aJIoj Jt-s ji^i jS'i

AJLi oX> 0JAj15N««I C~^ij<a ^io Ob C-oSo^a AilJai Ob C-.'-So^a AjUl Ob Jj«aj <_»?-lJ j^AjbJ Jjj-ala Ob
»t«JL aJj! ^
ijj-oU Ob OIaOT Ob bjj Ob AiU?- Ob Cojj c~o^ija ijd a Jjj j^ajbi ,.3j-jU Ob
J-^1
* .Ujj j«?tS' ^jjT ^i^«3 ^IJ^J 01jS" C<..ySoja ^"l-l^ 'jW1* ^ ACtf J^-a U£
. ilS" O Am,* ^jiS
^ImaJII i^jjs**t**i CL« dlic- (jJL^^,, ^1 Cia Col ^yJt i—orlj <^1 (Xilbba ^ JU^ ^ C~S'
Ijf j&iipci* g
Jpj OlT^i Cb/ clar jjl oJLaP a)jj j»J ,3^01510 AJbl bs—o jJ'i/ aIj ^Pjb biS' ^b^Sbyu~&i J-il

OljCS" ^^ajJLa Ajjo«a ajL^Iji jiUl^p Ob ^ItjJl Ai-^ ObLaS' j-fb Ob Jljp-^\ O^o

jU^-i AJbl ^l^t-o JCol y&jiZ ^J^-i Ojo OlS"^ C-T bi?- Cia )3~i^~i J*^ Ob

ObL^" Je-i cblS"^ (els' cJUr 0jibl oJlap jSOIj aJji j»J Col ioiS"!ji aJj! ^JaSjjia-^a^ ixJs-

Mjj 3y^.^jjj> ^ AijA*a Ai^ ^^^ j^i ^^ Ajjj cio jA«-Aji AJbl Cia Cij^ajbb bb (Jlj^-l
^Jjlkbi ob a!ji
JIm aui bi jUsil ji-i Ob acip jJb ciai coi y^jJu Ob 3ims-\ biji bib jp'Ao biji yjSJa Ob <ery

aJL; #Cia^ oJ-ib jj'ii CjI o^acii Ob OljbS' Cij£Jv> Ob jijSb Ob .Jljil jS'^S'jS'g

5^ uiiji ajlii jjola Col y^P" ji®^ji Akii CilflP ^jS"! ^j-U*a ^1 AaJS'lji ^1j^i jaJay AJb
ob Col o
^SoJu^TjAlbici?- Col AJll^II aJI^I Ob ^ijiJa Cij^f Col <011 (JJ-aj Ca-^ ja^i ^La-ip AXua CilS'^j C-La-^ <011 j<aj Ca^
^9M ^;u ^bi
<0)1 ^jj—oj aJj! (^CaP^ ^JbAa ^<Pjli IC3j^ A^oo Col <0ll jAa ^^ojl l)IC3j^ J.yb jiL^i
^ ci-o
JUS ilOii' (JiJAj Cij~i Cilip (jO^-i jS"I 01jbS" 0jAa—Aa Cob (V) Col Cj-o jJb <C^?- OI^S" ^l^Pjb Ob
01^JT 0jiUl^_w loijj bc^i^ bib Ob OUl biji ^"U jibi ^Pjb b as-01j-i^' I j"1 ^.il^tAa Oij-iS'

Jralf! lei '^<0)I3|I AJIO!^-' A2r^j jbjf; 4j^Jjl^j^sS' 0b^> OljbS' jf-i jSLia^OLil jS"!

Ij^i ^bjl <011 ^jSuba bl Col jCo yf-i Aor1 b*i Ji bib j^Ojl <011 |j^AJLa ji bib Col JiOJa

jjCI (3j^«Aia Col iaiS" Cia ^ i^^-a \3\J j£3 <011 fbjJb Aisib \yr jita sbol j~~bb jAy

__ JjSO'Alsl.'Juiail (jbl (jj^toa Col 4;0ll^> Ob Obi blb^Pi ^^a^a-J* jjbjl |^iia Col '^ja)I^> AaiS" Ob jS'bbaJjJjl
jAlii> ^ Aiol Col
j)>%*ji y.-tOii^'U Col #<011# iaiT Ob jIaG ^i-jb Ibiji ^jiCaS" ^jS'jlji*a Cob ^!lyz£ tbaiol ^^bl

^ii IbijJ jiCaS" j^ilol bAi^^bjl jiA jJb Ibiji jiS" Cib AJbib j^Jlyz£ Jju JfOj'

0^d.t..^Xa Cob (T) ja-lpi <0llj (j<^ai (^'^ ji aL#! da <U?rl ^jjl libijJ AjtAa ^jpl^ AilJj ^bG ^Pjb

oi1 4 (r) ^Col Cjwi Job ia^A-^; ObS' '4>bjliP jO^oi jS"! OljbS'

yll jSiT jSaPl Aaj^T^jijTl tSjlA J-ol j^bTi C^ jSuJa Uai' CiyLa jiMa AaJ 103 (^-bJo jTbia-ali OaiS'

-Al jOP bl ^j^-ula jb^" ^bl

L5t| i-iiUy C-jl ^ <^>
"UC- 'U-fijy C-jI <»5lt J^-Lo Jby ^ C-jl Cj£j>i jB jS^Pl (SJ-il Oli

C*S Cj^ Col Jl^sJ dU ^1J tJi yu*i Jzi Ay*

jPi-uC0*1^1^1 dbrvili bLs*jlj^ (^tdl« ill jSLJUiSJ?-I^li jyiji}

^ £-0 bu dl» t^lSLi L^l bl bU Col ill l-liji y^JuUJb-\JS yy

^*cfJ?- Coj y** OlTy ^19-0 CoL Ob J-O'U-I J-^ Col bl bU cT" m^yf (1)
UaT (Jib^ col ^
^ ,J, u^-5^ ibw bU 6bi ObUT^^UspU ^jji 4^

o^' jibi Ob Je>ji jJbr (_rol (^Ijjyaj> Col jai (O*1'^! (ibi ^■jIj (^Jba^aa Ob jJjia

bLo ^1 lj^- <dll yZi yj£*>> ^1 ^1 yiXuS^ y*i yt-i Ay? Am yby OL^"j_3 jTl

(-Sila^j col ^ j£oi>o bU Ob ^aij jI~pI jpo jSu-L jliT^b ij (^) J-^b- bio Jls? -aI (CWO^Jja

bU (t) Co15 ouil Ob ^[Ay losji jai ^bi ^Pjb^lj^ 01/ jai {\ii^PjU UbS' bio <dj-S^ (^)

j£i Ay?Am jajJ J^-o ^13y IjlT^3 Iji IJiji Olj-o aJLj Col j^ajOw ^J^U-I Ob^ ^-aj jwj O^J1
b*J J^b jTl yy^b ^ ybjb yjbi 103 ^J-jb IjbS" Ob JU> ill 103ji ji%_ ^3lj 103 yy ^la^^lj^Ol

y&i 0?j\ bJ-« jjO^S" j^yj Am oLol Iji 103ji jJbo <0bo OJU yy j&A loiji Ob

.iiil'ifl <i)lV Cj\£jm ^1 c-rlj ^Ob^ yJiyty rtJbl Ob bl Col ill ylj# jpi oor'a ^pjb

^JJ ^bi Col (jLaj .ill (jj-oU bbo (jOjl b^iy \AijS ^yAA bbo Col bl_o

MoU Col Jill ^Ij^j t^l io^t bJor OrJlj# 01 j^yii JlSoJ Ob jSLaji loiji Jybi col j^Lai Ob^jW034^l bl

bol aSit yjjl jil'j/l OUTcL> ylS' tjl t^ibr c^bs^o j^-aj Oaj jajJ jXo oLsr ^Ibi bio (Col bl ^s^jIj

Col jfju 0*1 jAy jSLi ^bi (3j-oU bio Col ill ^Ij^j lOiji d^yJiAS ^30^ri ^i.jb ^-1 .al ^oiJ ^o?

jjl j£jyyi ^ia Col dlll'il <dl^ iUT jPi ill jTA-yy* jolj^j Jj3 jt^Jjl iSj&Z' ^jjO^S"^ Oao o)(^)

Col ij^ai jS"yAeji bbo ijjy Ob ill Jj_oj O^ jS'l OlO-iji yAjbS' ^yAjjA j^jjy^iA fOi j&y-*

4-or-lj 0b^> C-s^oy 0*io Jjl ^.b-iC-.^a cyLii Ij^j bail Oj?-j? Jpo C-T O-a-jj ^l-- •. ^AA C>.'^oja

J^Lo UJji ^ j^^bi ^jb t^i^Lo jTLayi ^tAbSoi^i-ao^pjl '«Jjl3

CL>^ t ^Jlp ^ o^—' t^ljbi ^jb Ob ^IS'I otr

^b bl^olj^j jS'ilatf'l jPi JUrl jJbr jj-ol ^jO J^oOb JJ-OJJXo jPi^lOUly ^co^lj c^j-i

jZ'&MAA ObLsT Jj3 0b^ ^^LJlj i^flil frtol Ob Jy)j J^b 1-31y Col Jbuill ^133 3j~-o blao

cial <dj3lji Ob yjj ^ajjlj*i Col s.Lol ^1^) A O^ yX^M ^ J*%i ^bJ CcSo^a loiji icol 01jj

Jj-Jj (*J «-r^! ^ bio iCy£jy> I03jJ Jyij ijA]sr g Ob yij (*^A,^, cs?j

J;1^-8'1 0^0^- (j«3l C-j'ioy yS-A ObCl^ i—orlj OTji ^bi Ccioy ^U j»_o 0*j (^)
Ob (j^Jj^l (Cob

0^ o C*y£jy 103ji ^jy*> T 103ji ^jj,'...^.o yS"bo3 Cbr j^-al
Ob aja Ob ^jo

lOSj3^jjC«-a ^boj jrit^l(!^Cir OiaCcSoja ^U jXo jS3aaa-3 i^-lj^yUw jP3 bbo Jyjj

_al JajJ Ob
o^1 bloyl^o^l 4,5Jfi" jTl bio 4^1 Cir^cWObOyjT l03(JtAa- bloOJLa C-oSoy

^Ob^ bio C'.«l5\jja Jaao OlS" Ob ^31^' 4^31^- abaJp (^^ajLS' OlS'^j ida jJj~aj ^ol

Ob 4^1^jI^ Ob 4^,0^4 Ob 4^4 ^1,5 ic^} ^ bOj'-^oy J

ob 4S->5«0I^ ob 4sjjji4 4'~^a,^ 4v» ^ 413^^^ ^,,s 4<ol;x**,,4 ^

^b XaSjfi Cob (Y) ^ (IbJOlT^j^uJuiajji AJJS^ ())
_a| yCt ^ b t-Jb Cob t)b 'Uipifij jjjl L^i Jji jZ- Cob

Ob Ob f^bU-Lo^Ob ^jb^Ob ^Ji^Jljj^Ob 4 y^> Ob
Up .uOUj ill oi^L? 4^4 ^'W-1 bb 4tr*^)> 4^^ 4b-^
«J-?j ^'1 J-Ji
^jpjb Col ietjS' liA3ji bbo Ob ^ObUl Up ^jaiM U^L-tP '-bji 0b^> j^JLpj
01 Ji ^\ii 6j~*ijl
LuvLtav*} <U^23 )teL3 jC^wJ t^l ZyZ'jJ Ob Jj3- LUj () ) IwbjJ ^u? £1 ^tj jJUp Cob Jyyjjlji Ob ouii c./iC

. jJ bb i^1 f^UJl j»^slp(J!!*cJl ^jO Ajji IbSji OU*i yt jJb>- ccSo^ Ibiji 4^ Ob^> ^j^ll
^v^mJI cIp b j
O^1 jPi jj-ui" (^lObOijjbi Js-i 'Jbi
Adlj^ _Al jJb1- iJijJ
ol'V (r) AJbl OljU?^ Uiy>- C.-./^jfi Uiji ^<iUo 0b^> ^iS'l UiT^j-^ib

Ob bb? Col ^ ^ibr ^jjl Sjo joIj^j .sUspl 4^1j 0b|> <djl C5jj Ob 0j»\j^j?!^ jPi

jSIjj OjU^Lo SiUp Ob J&LLS tjjlUb jPi cbr Ob Lj-ojl jpi ^b icib

j5CijA« Jbo ill ^i^ iiispi 4v^ij 0b^> *b cb^ ^b Ju; ill U/ Y oir1 eg

&ihji' ty,o^ Ol^-^S Col ej^LKa Ob C./iCy biji fc/'bS' jyalis Jm Syow Uljo jPJ Jyoj Ob f,Lot jSCo

J-jfI Ob Uy Oy-j ^jly^^yil ICJ Jl^j Jj--ij jJl ^ IJjjl b SJIP ^

•UJ coi^jL^i g ^ O^J1^ o51 b1^1 yj ^b ^Tb yb Ob ylT/yy. Ob ^ cU ^b Jy

OljU^" ObUsTy i/'b l-iiji jdUT Ob Ujby cUT Ui s.iJjl ^Tb b>i cob (^) jS'l Jji jUsp! 4^1j Ob

^O ^JJ1 Uib ^Pjjl laiji b JJ Silp ^ Obr^ Cob Ob cUby
;ril-Jr OjJbl
^ jtO^ill b^tll <&! Uly C-iSoy Ob S&ob JUJaMI^Ij bl ylyj ilflsPl 4l-r«^rlJ 0b^> JbwiSllj^-jX-i

t-obT Ob Ob^j^oU-ub? jZL, biji C-s^oy^yo Utfiw jTbry'lbSy C-^oy jTlyjj Jbo

CySoy Y'AiS'yl^., Ob Jboill j^Ua j£%)jf-s bb" Jjb C-al CcSoy

^ojl yyilU»cc^.y Ibijj 0b|> JJIjjp Ob JJl^l Ob JblSL. Ob J.yr cob i^l

jJi 01j-lT i«lJ e5jU UJ Ob &%> Uot yl ^jlSU ccSiy Ob J>y- ^jSliw ^J_ Uly

J—^l Ob SIjjj J-71"' J-i oloy CC^Jy l-Liji 4',*i—0 0b^>

Cb ^ \ISn_-J IJLS jSLw jTl OljJS'Ob j4d Ji^b Ob jSlio Ob Y^iT Colal 4JyL-1 C-iSoy Ob

Ijjj" 0^Ji Colo yIT 103 y"b) OsXP Ob yij Ob aJly jSlpya ^ UiUOb iiy. j£py» 2J_ 01jCj Ob ^"U ^jjl
J-sfl Ob aUsPi 4^^ 0b^> yi^r Ob jSy^r oJSLp jTl 01jar Ojjy ^yT 103 yb Ob uK«

Sljy (V) olasy 4*UJ Uly ^yl J^jjjy aAj obT Uly JUj<U1I ^iTb bl

ibjji OljiT fOLJtj eOUJl (^Jpj Up x^jt c-T^y Oly Ob Sjb ^ jyj Ob ^ Jyi] Ob ^y
k ^b 0^1^
yOU' Jbisf ^ 4^b^> yUj aJp ill C-T Col (j^ij£ yl^Lp JdSl yl SlSaPl eyrIJ Ob

0jobl <Ujl Cot Jd'^^bb ^y (yi CU^J-^P ^ycU yyyjCb ^ yUj ill ^ c-T lOSy
A1 (J^-ljl^tl obS'
t—S^oy laJji yOl* Jyjj J^Lo cb 4y>u5'^ yJl ^jl (V) c~5oy jSLoliS
(i)
YOUTjSLpCb 4oiJU'4 JUjilllOSCcSliyUy^jjrUyCly. Jyoj jTy^y jX^Cb

0^1 4 c~s£jjA Ob ybw JX-. cU 4y^ aSjoU lasy J^U ^ cU 4y!bU'^ iSoob lasy
^kj** & 1 UOy cb J^jyl UOy C-iS^y Jcasf 4bb^ Jb" ill lOS C*j£jy Uy jSL. JjS ^jjT Uy

e^bjif yI jAbyU" JjU Uly jPOb y^ 4aJiyJiiajy-r)

jsl Ob/j JSL. j^AjSb yojl ^y-

JjTy> Am
^JSfJ ^1 ^U- UJL^i dJU OUiP U-U«) dJLa ^

J-P ll)li J^3 Ailld-P A^iils C~~^jJ* il)ii J—S C-.'^OJ-^"5 ^r^JJ

J-Jj ^ 'M-' ^ J JJ CP'T*

^Ir1 oji JaI 4^-^ <^~£*>..y tojj ^ J^La ^Jji 4^-^ ^j^A4 ji J^-4 l)j*jU

'fi4b4 OJAU ^jjlj-1 C-jl Oy jb C~^o^ tjy jPJ ^^A JJ*J 0j3 JA! dio C-iSoy jPi

aAJ di-a OLci Ij_i 4vrS'ijd?«Aa bij col DUdi Ob i£siu* JJN-o «.LJi ^..liT ^5 J^r ^yy.

^ ^^ IALO jr,*,'j--4 'jy

Col c-T ^ .y^ -Ia^! Oi»^> iy-T ^bi iidiji Ju; ill iba bLJ diia ^l ^

^...ikllbyP Jjl illd-P UC-o ^jb ^I^J Ob j^ib ^alJ^J Ob jij^LJb l-rJ^ Ab Idiji

J^1 y-* Jj* Ja' 1-5j) (jji s-*^" JP1 'ey y\ jji j^-iu jpi

ObJ_P ^1 d*a JJI jljj ^jjl ys^ Jjl ^abJl Jpl A^jda Jjl APj?- Jjl AjUS' ^1 jdaJl ^jil dilLa

^1 cdbaJ-P Ob 0^5" jjjl Oyj Jjl i—jbaCP ^yl A-«Aj jjjl Aial bjJbw«j O^ol ^1 ^Ob

j^jj-xy Ajji ^ Ujj ^1^ ^ Ob ^ ^ jib yJ uJ ^ tdLad-p idiji jjSI (^)

Jp®k- yXi* cdC'sPjb dXa j.L.«ij^ Ob ^bol lyib^«»d' AJbl j-ol<^0b^> sj^ya IdjLS'

Ob A^la <_£^idi ^d-^Aiijid j-oijfj ^Ob^> iib iL*Jij yiT Lpbr o Oldiji ji^S JiiVjif, (^)

Col y&fli idijd A^a idi j^i pji Ob 0^aU a)ji coiai (Jl?- idi Oldi Jtddbr 15-1 '^"

jdd Ob Oldi ^1 ilij Ob 0^Ab aJjjLo iodja Idi c^l Ob Aod^i" 1^1 adAd^J dia o^Ab dLj

aJjP ^I^Loj aOp ill O^p AJbl Ob Ijap ill j AOobb-L-a Aajjd Cob jJlij c-ic Idi^diS' jiji-~> (dl

^jiys £i Jj—OJ J^«o A*J^d) jyl^-o ^^x..»0.a j»jj_di ^Ij^J dlflsPl ^v-Of-lj Ob^> OjAlj dio IK

M bd-T y^y. dli^l 4 s—4' tdj1-6 bii-A ys-j-ii Ob

IdiT Arjj ^ C-POJ J^-a IdiT i^JLPi J^ijbd Ob ^dill CC IdiT A^a IdijJ jiba Idi ySdAPi

Jatj^y 'b.^.la Ob yy IdiT (jji^a IdiT ^a£ IdjIT (iiS^idlojd-a

^yoiOb j~oi ^yfiyi Ob j^aja aJj! ^ddTi Ob ^bCj Aii^r, .a ^dipd C)j-Jli

^ bd-T ^jO Jjl J^L-a ^ ^Ao Obf, (♦J jo V^T1 I jiajl

Ob A ok13 bjd-wO 0\i A_dj iod,jM»a Ob ■'' \ Lo>l.h>a (db ^vwabiJl b■ ^ ■ ■ •' y j 1 oy'.'v ijfi db

Ob j^-al^1 Ud-A Ob yslkJl Ob k_JaJl jPd jSLildi AJbl Ob illd_p bd-o Ob CjiAT^I UJJLa
J aOaI .all Ao^a OjSjI di—a J»-Al^l b,l, ii a ij^uLa J!^l Aa^da" Lbd^.a O^ol C>>'iNay ^ I ^ ■■

lOijJ jadai' J^*o Job j«-Laj aJp ill ^jio? ^jajwal J^-a Jja^a Ob<^> jAbS^I (%^AP ill
Jil iij**i UadjA Ob j-»P bd—a Jjl A./?!}■»■ Uad^-a Ob ^^a ^j)l Udj.a Jjl AColP UaJCo Cob jjjl

bad-j-a Ob Odjlkl Jal Aj bawCo Ob OjjIa All I Idijd Jjl a a. ^ baACwa Ob Aacaj

*iy~y lAadj-o Ob y^vr Jjl A—oj lAad—o Ob Caf ^1 Jjl diA bad-_-a Ob Ol.jL.a ^1 Jil iLaj

IdJjd jAb"y Ob j-ol y?ypyi ^ cd-a b>-yi° l/J\ f^A-arIj Ob^, OdjU-l Jjl

ld-ijd Ob Ljjyp ejy Or~A' Oi-a4 0^'^"d**

^(j-ol A-O^-lj dXa O^-i^—a L^dA^^ai ^JdiA iia CjLa ^So-0 byjjba jb y^l bl dJLay Ob ^S^--4

ujk

<0ji (S <»

J^Li Ob y^r\j ^ J^Li jTljO^uio Ob Ioi sjjbr biji jTIjfy&s j£i c-jI tS^Ij^A£

jTliiOb jJSL. Ob Jjy y Ob ^y~ }\Z JSL. jS^iy Col alTi jTl^Jbf 01/ Ob ?l^ ^

^'i J-** jTl t/OiPi (jj^ cjlO*j joOJ Ob Jj'ly£ JSL-) bijO y^3\ ^1£ c~£ ^jL; jS'bJ-^a

t^y ^-"i' cg'bS'l^g.j.li Ob ^uH1" ^ IjO-S' bc^oijjl§_?tS'
'^>\jj^ . 6iJ—3j^ o^'^i-9,5 j-f''5 t^'bTi^Oi ob jip ^dLr)> t^OiSbjCw ^ yi L^o^s' ^u—J? ^ iciji
(Jjl Ob oOLl) Ijbjl ^Lc^3 CoLj <^(^xAaLS'^> i^OiS'ljO^tAa 2_J Jjl jSUJL^o ^ b_3j3
-»l JJU ^J. jtil?-

J <^L)ji twljji U3l icijO jP3 y;x£'\jq:A£ Ob OljUi' 4(»r!^' f1 ^j y yi-i i/OaS'IOb
yjSLb*A£ CjI SJy
aJjI OiL« bU (^jb jTl ij^s-i Cj\yji£ ObL^" yj-i i^OiS'lj^A! Ob c^_a sijj
jdb
ib-jji 0^jL?ry Uti^ j-jj* b-jb iij Col 0IO3ji Ij^Aiy ud^A Lrj\ iwOT Ij ^jb 4 ^ j-r-i Ob^> 0IO3 ^jbi

Ob 1^0.^1; yiS'^b Ycjsb^ ^1 Ob JUy Co_t ^jjl CU IbJjO

ttfUj 'L*a*j' <^J»Uj3^> IjlTy cio Col S3j ICoiT IjLJ (^Ob^> y jijAO*j ^LpJ^Co^iIo i^Ob-Co.! 03J y£-i

L?-jJie bju (Uo? jSoo 103^3 OflC' yAi bj y\ ibl bi ClO y\ y&y OliloS' OliiPl CjLa 4jbo i[h£-

J-~a ynyj J~j\ j^Pl^l Jjo Ojo ObUT iU^-l 03 0jOj 013 CjIO^-j 0yio j^-ol tUs- ^l?!

OljS' ojb ^-oi j^pUrl lo*j OU^ yjuj bij3 yJi Ob 3Jly Ob Ob k.L3 jSLiw Ob

dul Ob Jbu ill c~£jy ^IjP Ob juol-dl Aj\ ^J^jypxA TljjSLo ijjj^p yJ-i ^iTl bij3 y&y&Z'

Ji£—' OyLo ObT^j ^IjoT^ pik Ob (ijl Ob Uj ^1y Ob ^1ji Ob ^yrj °j*-*>

la^ J71 lt7 J71 ^ 1 J7' ^joij jjl ^3J^j jjl yis" jj—» ^b jS'bS'3
013 OT^3 jP3 jTY ICo^o OyLo Ob ^>Lol I03j3 yi OT^
t/>UP3 jTTjJjUCoaB jP3

OjoLo cA?w3o> jTlu^ Ob tjjli: IOjLT 3y^) CyLo jjl^jjA 4 oLxT ^> Ob

Ob^> oj! ^jji-so <dji Cy c53br ^J_31013^ J.ip Ob bc^- ^cii bi
«0<jI <Ubl
j-l8 y Ob 031^0 <uirij3 J&y JP3 f%A\ loiT Ju^ jrlj ojLa i_4^A ^ y\ 4JU-IJ
Oj ^OLo
bj Ob cr0' *4pr\j ^%a\ IbiS'^Ui' bjj3 1^1 jS^Pl cbr b-U y**A yf-i tj\ JJy Aiji I0jj3 i)y

o** bio 03j I03j3 jjSUb ^-o Uj3 |lb3 oybr <^Jyy 0b^> ^Jc^yJ ^

0^'^ Q'Ay*A CJjLa byg J-i ^Ov {J-jjl ^bl jCi^3 bio ^Ob^,
^b bl OljS' iy \ jib3 Jib <01 C^wl. ^jjLa jT^Tjo. ^ Ob jj3 jj-Ijj^3 ^31^0. CoJ

y^j^y^-J Ob y^ry Col Jlbj bbw-i <0l ^l^f; y4j\Xfi jL ^J~a j^o-U JjjU y^Ay

b (Y) i_Ai£oYli_ij ^,1 0b^> ^13^1^3 ^1 ^SlT ^fi\^r bia ^JjT jV J^O jTl ^bu <01 ^J^ia
^^Jb^-^jU C-jb
Objiol IJjiS' J^iHj7 l/1^ ^W7 4^^^ boj3 Cbr Ob Iy JP3 loj3 Ib3j3 hy
OlOijJ^kj? y\
bJ ?j4, ^-U cby. <^013^ Col loj3 o^-i ^b Jjjjjl^ £, by v-orlJ OU L-J3 jTbr>. JUT
^*510 C~S'
b^y1 <!y^ '»j11 i/-bSolj^3 j£3 y£4yri bio OUj3 bij3 bjj
c-alo Ob JjJi Y Ji^o ibi^ Jbu <01 ^jUaa bio cU yiT Ioj3
jjjjj ^l bb? t^ytOi j»Ul bi ^Ob^ ^bi <^jy~A

^Tb Y Ib3j3 ^jj( yu cbr Ob j~j ioj3br^Ly 4xiA jSyiJUo bij3 bib cibb

ill JP3 biAo Oabr 0bij3 buo bio y~yt»A J^o I03j3 ^"U jTl^Jbr ^ocrlj Obi> 0yAAL*

-al JUrj jPi

t c^Jjii Ob b\~*A j£j Ob <^>
loiji Ut ^jJji Ob OlTy> 1^3y OUI Ob Juj

Oli Oli ljaPli' y jj-Jjl iw^P Oli jZ"

Oli 3jk£ j&i aaI^-Ob Oli elJ'j IASjJ (JUJ 4iit <vJjl u^srlji ^Pjb jvi*' Ob

jTl^ V^'j ^ 0-^^ J-t <^'3 ^j-^> ObL^" Olybjj yjjl

013 j^_3^bf ^-j j^ajiya ^j^9 Oii s-bj jS'bi 0b-Sj3 AJL" dJL« 3-«4UW J^--9 (JlijJ Oj^Pl £

t ^j^-lXa 013 C-ij** Ob (jiS'U JUjjiill <Jjl fj*** ^■jb IA_3j3 t^A'^.'
jS'U 013 j^-a Jil OjA jTLji

013 j-p3 Ub Ob i~«rl Oiy»jJ bi-T ^J-uf Ob iuiLa Ob ^bf 0(3 ls_-ij3 Ob OL^j Ob (jijfwl

iS^ys^ 013 iib1- Ob jPbuJ Ob j~j lui J&jjk* Ob cij*« jS'jS^Juj* Ob Slj^ lAaS' _ftl 01yby £_J

Aa)ya

JP3 jS'jIjJjU Ob Jsljl Ob bjOb j£oj Ob y^i \3ljjfii <bjJ! Ob JS'jJ! Ob
iwjrtP 'Jji ^ c^)

Ob jbiS' jP3 j^jiji lJ-Sj3 Ob cib j~pI Ij3 Ob (^) bij3 jj'if
yb CJU ^CJJAI

jJUJ <01 bij3 Olj~*~o ^jsiw CjI ^s.U'3 t^yy. Ob^> (JOb ^
Jj^tS' Cj>I^^Jy

^ 9 jS'l iS\ teJu* Lfj^ bU (JUj <01 ^jjji y-i-i ij~£-> iSyt bb L5'b^ftJby> jjJb^ ^.ol (^jb ^ytJ

C-ji^iyi^b (^1 s.lP3jj0br j^l Ob ^riSf^jjl y\ s-\f-2y gfijj) ufyi bl ^bi ^y y-l 1A3 yaa
-Pjb ^1 3li^l
Ob^> cr3UU'3^ C.yXij9* jS*1 flj&iJjJWi t^l yJy

(^) Ob ^jj Cjb Ijirji <0^Lti j^bU ^blSL9 ^b CjI (jsbtf J^-9 Ob (Jbw <0l IJ13j3 bU ^bU ^3

^Ob^> iJly Ob Ob jjs Ob ^jJ Ob b\i J*y Ob Ob tLJi Xy Ob cjijl Ob (^1 yL)

CjI ^/Ij^j yi ^S-^'J Ob^> ^1*3 <01 CjI ULy j^s*9 bLJ ^j-j!jty ySj3lsr3 0IAJJ3

•dbl cjjll cib Ob^> Obij3 tijiitf t cAj ^b bU cibb Ob Jb«J <01 y jP3 i^jU lei l>sbL9
<_jIAp3 jJl CjI 01A; ^JU lAij3 yiXtS" ^jj ^1 ^Ob^> J^-9 Jrr**9 ^PjU C9yb bLJ

Uyu? Jl^sJ bUJ ^jI^j ^Ob^ ^ilA) lAaS"t5l ^Lo^" biJua t^Ab" CjA?- jib3

j^-J-j^S'l Jjl IAS j^Uj <0l aJj! jjAaJ A*j y&j CjI J^-l y* Ob 0Aiyi Clsr Ob £^-1013 -ft! yLwx9 Ob

IA3j3 j£j Ob <Jjl C-.'iKj^ CjI ^«Pjjl (j-9lj^9 ^Ob^t OlAi tJijXA ^JpIj# Ajy^f)

jxjH jbb APIS' j^ijl9 CJ^9j-9 j&tii IA3j3 jjAh-S' C.-'iC9y 013 C-.tfCj9 ^iS'l Ob jj Aw yLS1 CjU

jib3 AP3 Cj yU ^ CLj9 lAjj3 A*ij yjl^Ob^> A.gb U ^Pjjl C-.'iCjj9 lAjj3 Ajuj y#jb y^xsj

jjJ ^jJ. Ij3 aJj! C-jSl*9 \jty CjI jjJ jjIAP lAjj3 <buj ^Ob^> bjO ^133 C-J^jj9 <Juj Ob Ojj«3 iiljj Jl 2ftU3

CJyb) yS'j.Usul ^ ^jjl ^'ji9 (j^-s^9 6lAjj3 ^piJ blJ 013 ybjj y jiC.9 A-~bjy i^JJLa ybb yJ'if yijr

t^jlA lAJ C-~^Jy> j&T&ui yjl^Ob^t j^jl-9 C~jS'LJ jlb3 ^bU yJiCj A]jI
SJJ-J ^UT ^jPjjl

dJjb JlyjU cJby y^bb C'.bs9y {US' jis-J biwA
J^-9 (jAil C..tSjy y^9L^?-3 yjlj^j ^ Ob^i blJ

Ibi Ob

yd^jjJ'if ^Ij^J ^Ob^ 01jJ> jib3 y^*JJ3 C-~^Jy JjkP Jisjyly^j ^013^1 i—jL-?- blj jp3

cUy Ob

£313 jyy jX-j ylyjJ ^Ob^> 33ly leas'y\ iiy leas' yci yjjl Jflj~fi (^) j-jb C...'^jy i)j-b (Jj-JU ^_<i

yS'l C»~Sjy C-ilAin yjlj^j ^Ob^> ^ A^ C-S' ^£ y^j' y'9y A.y.Sjy ^yji
0l3LsS' y_P3

^iw^-lj Ob^> (_aiy lAJ (»^" y^jjl^ti® lei APliO CjI yplib j-j aJy Ob AalJ lAi yplab (Jlw <Olj obo-

J^r ^ ybAS" cbc yjlj^j Ob yjl (^1 bl Ali Ob y-j CjI 3Jly ylyj9 yp^ t-a^9 Olcly AaJj9 Jtl ylpl

y!>b3 y^A^S'3 blj I^AjAxp fjyAy 1A3j3 ^A^^yjl9 t^L<*<^Pjb Ob (J^*9

^W.

i1) \l£ jli ^ s*^ l~^' ^j*1 }&
Oli jj^
jfjj>JJ> jy. Jj^'1^* "> l)IA Jli ^^)l^_~>i i3_i-«jU iiLJ J-aZ'

(jiS'j^Ja! C-j' a^jo J^-<< SjJ AJjJLi Oli * 5'>Ai C-ASu^
fi.i^ .'r.hj ^VLj.,./?^j vlrVfr^'
^if-j JU>i UX-j Ail?- jy*- ♦i-jj Aill ^ ^jj ^>
AN '1-^-,J
j—^ j jo-La!'j

JTjj OJj 'LJ aJL-j ^X)^Ji.^.j^.«.< iAJji C!>AJ.. w I,,*' AL ijL'ji. j^O^ jO^"' A-Jx^Oj A!T

Uj-—! C—S" j^Aj'iUij—J 'LJ Li. JjSl' j! wjU 'ji jojj sjU jiJ

^Js- * aj^JI aj?tJ>\ Uiiji ^ r ^ r ^jj jjij wIL >rfj—A L^ x^

jjiiJl jf-\j Aij-ii' A^> ^fSx 'jj A-tcJI ^jh i^LaJ' Jjaii lfo-U?

JJ ^ Jjj X*jt y, X^-\ * JL Ajj J_O ^j-i'

ufl " ^_a 4jyj-j*~*i^ * AJjil' yif- * ^JLlajill

A^.-ily?- Apj^jj Ajy-ob jULS'

AJLP J?- A! ja Jfj * Ajl^t-oij AjL?-i_«

jjyT Oliojit j j^iajilj Olol-iij jyJLd'

jjjj ji?x-—j * j-^-t jJ\ V.

pi^A^j jji,■/?.; IaP 4j*Jt i_jj

jiia^i-tj jrJUjil

j"dblJ' Oj

xa*
>!M i

J 51 J^—^ (jd f. (V! <m
J^—^ J1 jJ^r, jd'
4oii^ 4jj^> ii-sfi JSJIJU ^ Jji CJII <Jji \ji OJ(
JJL?- ^

^l^j CJL»I

()) #(JLJ# ^ '^.byrj'#

(Y) «'jj'jV ¥ bx-i #^jj.:fe>

^51jV *■ J^T Jfjl

(V- J^-1 s/1! * Jjlfr! CV. ^ ^jl #Ojil j?JJ J.bbAiO'LSi o

^ y ®-b^ J^*o laiji Juj <oii iiuiji J~-»b #jb4

tjrd4^ ^^d'5¥ iy.ji^> J** jdj>*y. '.^d..,..lA'J <UL3 :pl
ifyVQjjtp ^j'j'i! ¥ Ldl j>~ijl '.SAjlb^-j4
<U-^-)

uiiJ'ikXijiS di^**swd ^^ijroi^biS'<??>oi^<y'^i<i^^<t ^ip LiitAdji 11 ai > <ji^

(r) 4^'f ^'j1 '.sijji# ^ (i

#Ja^S'^#. jiiUT * JwUgS^j jjji #9iljl4

0bl-S>. yjV ^ ^"jl 4[»ip-i* ^ ■*' C)

^jlj'i 11 i-3jJLa jj^jl ;fi:0L?-:S: (V. OULu?

#^jj:P) jyljV s ^1 a?- y

#^4

#,b"_^:8; ^blj'jl C^~U ^'jl S)-•'jjSjJpy jSL- (i)

<p: 6 y\^i * ^ CJ^ji fjSj\ *J 4jj^lt» '■« ^

i^yAS" <is>

(i) 4<d ^ jibiT Jylj'i k w«.li; Jvbl^ ^"jl ' - \ Jy ^"1
!8:ljilS <b/#

•Lj tUJLp

4^0^. bu £.# ^bblT jyij^ " £, j^biS' jjji <^iijb -«<uy f>

AO'uLjLfl

#Jpd ^ ^ij'i^jfyb. ^ ^ibiT ^jji #lilp <by ;8>
y*—1 jd' {®)
#^jU ^j4 ^blS" jjijV * i-ijXjii ^ ^iblS' ^Jji
:oj Lw*- djy;8,

1 > ki wjjU ijiTy
# btj?1
4jy Qf ijd Jyb^ J^'ji <0 y 4 J,Uj <011
#ljjd £j# * c^JU ^d jybiS' jyji
'#i Btj <UjT#

4^~~j ^d# (^jiJiS' jyij^ " ^j) £>_ ^blT yjj\ # uos4d djy#

(®) yi y^yy?

ObyijV jSwi ojL Jbo j^Ji J-'uwi £1 Jy dJjilji J,Uj<6)I ^b rlj Sbyp <dyly diul

ji ixJif- yUd dJy (iiiai <d3r Ob ^bo diii y?-1ji yjji» ^ Jy Sj-pp ybo

#<01^1 dJi"^^ c-jb iJUbb Obis'y ^bi

ji'

<^> vii^
j^ao! - ^^■" ^

> ^-Ij C-JLI VJ^VAJ T eAj IJlJji ^Afijb^ j^l;yijLi

^UuC* 4)jff'' |f' ^p #A«wAU lUli# #Oil_pi)J 4sd)U£^> ^JlS
JlJ jSof T
yjjt J^-*1 '4>UJl^ia Aj^|>!jy^1. ^^

flAjflP bi-J 4Jji bi aJI^T bi^1 '^j^i^JUio

^ApJ ^tAjJ bA?" ^ >~A~> # jlA^S) ^ jibi (jJ~>IU jLS'jli \jJ^ju Oli

iw^-1 • C-jb

A^j\iJ^'j lilp *bIAj^vO 4J'jil3 AjjS* b^- *0^ 3^iji 3JJ3
31 (tt flA-AA Ai2r OlA

jb ip—'j 0) 4bu«)ji^> ^ 4>i3^p
01^ ^iy)
o*A<s^li,% iP ^US" J^L) ob a£j%> J^-i ob »Lji JSLj jib ob:i^ > j iibiji J^b oiJ

bS\y ob djj obOLAC" aj (jlTji jiCj Oij iabi ^jla jpa ob Jbu ia3ja

^ij'i * OUrjAS' (jbj' 'IfcAiUl#
*S-bbCjio-^ jf'A C~A^JjA J^Ajj_«JA ^Ajpjb j^-Ao-^a j^Aj' <^A*«JLA)IJ JJ-4' U

fiL~S\j

4b^j# ^JljV * Ji-bj^s- J-Jjl '^®aM

^-i (^ ) O-O^Jy> AJyi iyC-\jjJ>S' UjLS' IjUjf iAlJ ^ ^^-bb1 MUP J^—^ j

^ ajl# ^JLJ iliiA C-A4* AJ j'i J^-4 bbJ J-uj J^-4 b >—-»-lj jj OLAO' C~a«I ALJI

«U^ 4 bJ-4-*^ bbS"aJjI jL-l^—4 J^Aj-b*4 4A-AA jl-A4 jA-l^__j AUf bb OAO^Jj> j?" Ui
jJy&jXj J|jJ_^- ^b jjb jjl_j "dji C-Aal jAA Jll jI—A4 J$bj-jU-OO J-Jl bb etijl

OjIj bUJb A^JS" ^j"*'4 ijj'-'b4 ^ flJ-AA A!j£ pj ^aJ^j Allil o^bjrt—A

^Ajll Jj-JJ A^JS ^1 All'i^

jtiA? J,bti Aillj

<'">

J!yip ^ J

aJjt; j* ^"A—Jlj a'A^aJlj aA?-j aU A^-I
*■*^■1JS JJliP ~.»ip IJ ", (Ji "" JUlJjJi aAj"iJ\aJU*^ iu v'-JbT aLi! kii-a Cj'*) ^Jo Wv"^Ui'

4Ll«^vO V«3i JO j^yjy^AA <4 oUS' CoL ^ilkiil jjj jj ^VriJl A^'A*]!

lAJ spbS' ^^(V. '—-P-^y

-U.-Jl jLyiS' '.0,1 ioyJl v^S3ui~>-l jb yn AaJXO

jb ej-alaJl J—ao t\£ ~i> *

lj£S^Ju> \J-2\i Ajbl

J—bail I^-a-La ^Ip

♦XJl

^Aa w5JL^3 J* jjl-f uiAAi

^ ^ ^ ^ (Jlj*Zi ^ ^A3

Y ® t ^ Ojjl^wAt^^s ^ Y- (jLji0jt


Click to View FlipBook Version