The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurliana24-345, 2022-05-25 08:56:50

TUGASAN 2 PENGHASILAN PRODUK BAMB3033

TUGASAN 2 PENGHASILAN PRODUK BAMB3033

TUGASAN 2
BAMB3033

PENGHASILAN PRODUK

Disediakan oleh: NURLIANA
ATIRA ABD DINI

‫‪01.‬‬

‫لعف لسا لمع‬

‫اعهنعله بهي هعم لهعلهن مابهعفهنع بهن مسا وه‬
‫ن ب ةةه دم لهعفهنلاب ه معنابهن عنب ةهي نل‬

‫سا لمع‬

‫سا لمع لسمفا‬ ‫سا لمع لسبف ‪،‬اا‬ ‫اا لمع لسبف‪ ،‬ل‬

‫تكلالساهص‬ ‫أرلالنك ا‬ ‫انع وه‪:‬ه ام هع‬
‫‪،‬ل ‪،‬بلالتكل‬ ‫مُفلكَُ لبّل ُف‪،‬لن لَرل‬ ‫ها ان هع هوه ها ان هع هوه‬
‫يف لنأصلملل‬
‫مهلكألااف‪،‬‬ ‫و ها هلامه اعع‬
‫سبفهكملا‬

‫عف لسا لسبا‪،‬ع لالعةدهعنب‬

‫ي نهن د يبهاملقها هن دمبأهعاع‬

‫نمابهندهعنبعها هعام له‪:‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2-‬‬
‫‪1‬‬

‫أ هن‪-‬ع ها ع ه مننهونهنأ‬ ‫أ هن‪-‬ع هفعام‪،‬لنم لسبكعا رل‬
‫‪1‬مهن ب بهعنفعلع ب‪:‬هع ه‪ -‬ا اعله وعسه وِ ن هين وله‬ ‫ععنأهأ‪-‬‬

‫و هع وةن وع‬ ‫ندنعهناسالهألهنبسا هأله‬
‫‪2‬مها لعأهالمعنهي نه دلد علدنعلدع لدب نه‬ ‫نا علع به‪-‬عع ا‬

‫ي هنعلدةدةدب ف‪:‬ها هالععلهأبع‬ ‫‪:‬هاِنهسبفل هنا ع بنةه‬

‫‪3‬مها ع ‪:‬هن ه ن هأاسأها اعنهعلهلبعنعةه‬

‫عف لت مللسفيم‪،‬بمل‬

‫ها م هنعلهن د يبهلنبهأاع هلعبهي نه‪-‬ب‬
‫نب ععاها هة ب ع أهن س قهي نع ها هن س قهي نهنعلهن د يب‬

‫ها هم عسهن مابهلِنهلبل دهي لهلفهعلهن عف ةهي نه‪-‬ب ه‬
‫بععاهن دمب‪:‬ه‬

‫أعان ‪:‬‬ ‫ام ع ه ابهن لم ند‬
‫اِنهاعهن عس اهن اس ا ‪-‬‬
‫نادم ب‪:‬هاععنلأهاععنب‬
‫نعمب‪:‬هفد أها‬ ‫ا عن هن مهن وهنهنأ‬
‫ل ه ن هفد هن ِ عب‬
‫نعمنب‪:‬هعان أه‪ -‬نل‬
‫نعمعب‪:‬هفدع أهةعع‪-‬‬
‫نعمب‪:‬هعس أهب وِ أهعه وق‬

‫عف لسبتاللسفيامللل ام نهنعلهن د يبهعلهأف ع أهع ِ اهلمابهيابهنعله‬
‫ن د يبمهع م عسلهع ‪ -‬ع هفهلابِهلفهع ي فهخ ع هفهل نهلفها هن دمبهن سال ل‬

‫نمزسأ‬ ‫نامعللنمَكلاأ‬

‫مُعُ ال ُ ُاألللللللللمع الَف‬ ‫ل عقهبنااهنِاه‪:‬هةن ي د نهن يهلمع له أمه‪١‬‬
‫م فع الا فللللللللللنمع الن فا‬ ‫م فعقهبنااهنِاه‪:‬هاننال نهن يهل ة له أمه‪٢‬‬
‫م‪،‬ع ال ‪،‬االللللمعففال فاسف‬
‫وبعع ن اهبنااهنِاه‪:‬هةع ال هه اله أمه‪٣‬‬
‫معفأالن م‪،‬أ‬

‫عف لسا لسبفاعم لاملقها هن دمبهن ا له ااععبأهم عسهليا بهنعلهن د يبأ‬
‫هعاعهن ع ه أ بهن د يبهلِنه‪ -‬هاابعِنها هعمبهالمعهل نهادمعبهعنبع‬

‫لسلب ل هألفعام‪،‬لما ل‬ ‫فعام‪،‬لنم الامسفلسعكفألعيال‬
‫عف لماا أا‬ ‫أالعساكال‪ ،‬علف ل عكفأال‬
‫أمالسفي‪:‬فأل ففمألنيم‬
‫ألنأل همألفأمأ‪،‬لممأ ل‬
‫عيالسب ‪ ،‬ع‬ ‫‪05.‬‬

‫س باكَم‪ ،‬ال عكفألعيال‬
‫ساكال‪ ،‬لا‬

‫ف‪،‬لفَمم لعلالسبهام‬

‫اهاسلَز ف‬


Click to View FlipBook Version