The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shaksbdk, 2019-01-15 22:03:57

KBAT

PENATARAN

PENATARAN KBAT

SMK SULTANAH HAJJAH KALSOM
2019

PENGENALAN
Dalam abad ke-21, tuntutan kehidupan

memerlukan manusia mempunyai pemikiran yang kritis,

kreatif dan inovatif kerana kebanyakan keperluan harian
telahdiautomasi yang membuat kita kurang berfikir dan
kreatif. Disebabkan hal ini, kerajaan telah melaksanakan
usaha untuk membentuk fikiran manusia yang lebih kritis,
kreatif dan inovatif. Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013 sehingga 2025 merupakan satu
pelan strategik jangka panjang yang menyasarkan kualiti
Pendidikan Negara dipertingkatkan dalam tempoh 13
tahun dengan pelaksanaan transformasi pendidikan secara
menyeluruh.Tujuan Pelaksanaan KBAT
- Menaikkan taraf pendidikan negara.
- Berhadapan dengan pelbagai cabaran dalaman dan

luaran.

- Konsep ilmu tanpa sempadan.
- Pemikiran yang matang dan bersikap

keterbukaan.

Taksonomi Bloom
KBAT biasanya merujuk kepada empat tahap

kemahiran teratas dalam Taksonomi Bloom
iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta.

Lima Aspek KBAT

- Inkuiri
- Teknik Menyoal
- Menaakul 
- Kreativiti
- Penyelesaian masalah

Bagaimana Mengajar
KBAT?

PEMBENTANGAN DAN PENILAIAN BAGI
URUSAN KENAIKAN PANGKAT

SIPARTNERS+ FASA 2 TAHUN 2016


Click to View FlipBook Version