The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nora Metten, 2019-12-19 02:51:11

Hoppertje 2019 jrg 46 nr1

Hoppertje 2019 jrg 46 nr1

‘t hoppertjeCarnavalsverenigingdeHaringhoppers

Jaargang 46
nummer 1

Nieuwjaarsborrel vervangen door
Oliebollenborrel. Zie blz 9
“We take fun seriously” Zie blz 12
Welke thema is er maandagavond? Zie blz 23
We bouwen een feest met &
voor mensen met een verstandelijke beperking. Zie blz 18

CarnavvearlesnigindgeHaringhoppers

BESTUUR VAN DE REDACTIE

VOORZITTER André Stuut Een carnavalsvereniging is een
06-31917268 afspiegeling van de maatschap-
pij in al zijn facetten. Dit maakt
SECRETARIAAT Jennifer Boes-Hammer onze vereniging ook zo bijzon-
06-48406408 der. Wat is die verbinding? Car-
naval is in feite een religieus feest
Mireille Kampen maar ook een sociaal gebeuren.
0228-320347 Het collectief om gezamenlijk een fantastisch
Postbus 119 leuk feest neer te zetten. Een feest niet alleen
voor onszelf maar ook voor onze omgeving.
1600 AC Enkhuizen In dit Hoppertje komen zo veel mensen, groe-
[email protected] pen en commissies aan het woord om ons te ver-
tellen wat er gaat gebeuren, wanneer het plaats
PENNING- Natalie Kaspers WWW.DEHARINGHOPPERS.NL vindt en hoe ze het programma willen invullen.
MEESTER 06-54985580 Een tweede exemplaar geeft meer een beeld
van herinnering en is er een om te bewaren.
Edwin Jans 06-21592887 Niet iedere prater is een schrijver en niet iede-
LID Robert Wognum 06-29449828 re schrijver is een prater (ook een koekebakker
is geen banketbakker), maar waar het om gaat
Jeroen Knukkel 06-83599920 is dat die leden die de moeite nemen om een
Nora Metten 06-12172332 stukje te schrijven kanjers zijn. Het maakt niet
uit hoe je het schrijft, als je maar schrijft. Als re-
ADJUDANT Michel van der Horst dactie hebben wij de vrijheid om stukjes tekst bij
06-19187847 te schaven, te kneden tot een mooi duidelijk en
leesbaar artikel. Wij doen dat heel zorgvuldig.
GROOTVORST Ton Gobes Mooie foto`s en tekeningen verfraaien en verbin-
06-21554454 den alle bladzijden.

LEDEN- Astrid Bonnema Bedankt allemaal en veel leesplezier.
ADMINISTRATIE 06-12109906 Namens de redactie
m.g
SPONSORS EN Ans van der Hoogte
ADVERTENTIES 0228-314069

Robert Wognum
0228-222118

Voorwoord

VAN DE VOORZITTER

De dag na de prinsbekendmaking was ik al op tijd wakker. Hoppertje
Heb heerlijk van een ontbijtje genoten en toen, met ons Als bestuur hebben we dit jaar ook weer gekozen voor een
digitaal Hoppertje en een papieren versie. De reden hier-
hondje, over de altijd mooie vestingwal voor is dat het financieel een behoorlijke aderlating voor
gelopen. Ik liep ook na te genieten van de vereniging zou zijn als we twee papieren versies zouden
een supergezellige avond in de altijd laten verschijnen. Omdat we onze vereniging financieel
gastvrije Nieuwe Doelen. gezond willen houden, hebben we als bestuur deze keuze
Vanuit mijn rol als voorzitter, heb ik de gemaakt.
eer om de nieuwe prins te vragen en Er waren verzoeken om de papieren versie als eerste te
mag ik op de dag van de bekendmaking laten verschijnen. Een van de redenen was, dat daarin het
hem met zijn prinses ontvangen. Mooi programma dan stond. Nu hebben we ervoor gekozen om
om te zien hoeveel moeite de prins en bij de lidmaatschapskaarten een flyer te voe-
prinses ervan gemaakt hebben om on- gen met daarop
herkenbaar te zijn voor het publiek. Ze
waren vermomd in de prachtige creatie van ”Belle and het programma voor het komende carnavalsjaar. Op de
the Beast”. Met een dosis gezonde spanning mocht ik achterzijde hebben we onze trouwe sponsoren een prach-
ze naar het podium begeleiden. Dan zie je iedereen in tige plek gegeven. Ook doen wij onze uiterste best om
de zaal kijken of ze iets herkennen, maar helaas voor het onze website “up to date” te houden qua programma.
publiek, ze hebben het vooraf niet geraden. Alsof dat nog niet genoeg is adviseren wij jullie ook social
Na het ontmaskeren zie je een ontlading in de zaal die media bij te houden.
zijn weerga niet kent. Reacties van, “Wat hebben jullie Om het prinsenpaar een prachtig bewaarexemplaar van
weer een leuk prinsenpaar gevonden”, doet je dan ook het gehele carnaval te geven, hebben we ervoor gekozen
altijd goed als voorzitter. Na het plaatsen van de steek en om het tweede Hoppertje in een papieren vorm te laten
de cape gingen de voetjes van de vloer. Wat een enthou- verschijnen.
siasme straalt dit prinsenpaar uit, wat aanstekelijk richting Carnavalsjaar
het publiek werkte. Alles wat bewegen kon bewoog. Het Ik ga mijn vingers weer de nodige rust gunnen en rond mijn
dak ging eraf en de deuren hadden moeite om dicht te verhaal met een tevreden gevoel af. Beste prins Roberto
blijven. P, prinses Nikki en alle carnavalsvrienden die we als ver-
De Blaaskaken hebben zichzelf wederom overtroffen met eniging rijk zijn, ik wil jullie een onvergetelijk carnavalsjaar
hun nieuwe muziekkeuze. De prachtige noten knalden de toewensen en dat we vooral veel lol met elkaar maken.
instrumenten uit en werden door alle aanwezige oren als Alaaf, Alaaf, alaaf……. jullie voorzitter
sponsen opgezogen. We hadden oren te kort om alles te
kunnen horen. Wat een top begin van ons carnavalsjaar. André Stuut
Nieuwe prins
Hierbij wil ik de nieuwe prins Roberto P en zijn prinses Nik- 3
ki van harte welkom heten binnen onze mooie vereniging.
Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat we met deze prins
en prinses enthousiaste verenigingsmensen binnen boord
hebben gehaald, waar we veel plezier aan gaan beleven. Ik
wens jullie een onvergetelijk carnavalsjaar toe.
Oude Garde
Dit jaar bestaat de Oude Garde 33 jaar wat reden voor een
feestje is. Vol enthousiasme zijn de oud prinsen met de
voorbereiding bezig om er een onvergetelijk jubileum van
te maken. Wat ze precies gaan doen mag ik nog niet ver-
klappen, maar het zal de oud prinsen kennende, een waar
spektakel worden. Ik wens ze een prachtig jubileumjaar toe
en veel succes met de voorbereiding.

FEESTJE? Tussen Twee Havens nr. 9
(boven, entree/trap zit naast Enkhuizer Friethuys)

1601 EM Enkhuizen
Tel.: 06-45465399

E-mail: [email protected]

Dijk 38 1601 CJ Enkhuizen
T: 0228-312105 M: 06-53310610

[email protected]

www.slijterijdedijk.nl

0228-22 21 18 - www.panh.nl - [email protected]

pensioen in beweging

Mondhygiënistepraktijk N.M.L. Metten
Molenweg 11c
1601 SR Enkhuizen
KVK: 55892833
IBAN: NL25ABNA0402568346

4

Het beste geheim

VAN ENKHUIZEN

Laat ik beginnen met dat ik het een ontzettende eer maar wat verdacht dat
vind om dit jaar Prins van de Haringhoppers te zijn. wij om half 8 naar huis
Toen André mij medio augustus een berichtje stuurde gingen.
of hij mij even kon bellen, had ik natuurlijk nooit ge- Naarmate het mo-
dacht dat het zou resulteren dat ik zaterdag 9 novem- ment dichterbij
ber met mijn partner Nikki als Prins en Prinses carnaval kwam dat Dirk
op het podium in de Nieuwe doelen zouden staan. Bakker ons
Als ik heel eerlijk ben, moest ik over de vraag of ik dit op kwam
jaar Prins Carnaval wilde zijn wel even nadenken. Dat halen, be-
gon de span-
nadenken was overigens van korte duur, want toen ik
het thuis voorlegde aan Nikki was zij zo enthousiast dat ning
wel duidelijk was dat we het gingen doen. toch
Al snel zaten we met André en Annette om tafel. Zo ook wel
kregen we een beetje een idee van wat het dan in zou enigszins
houden. Tijdens zo’n avond komen er natuurlijk steeds toe te ne-
meer vragen op. Het belangrijkste wat André en Annet- men. Met de
te hierop zeiden was: “Laat het over je heen komen”. uitspraak “Laat het over je heen komen” in
Dat hebben we dan ook gedaan. De eerste maanden ons achterhoofd gingen we, keurig bege-
was dat nog gemakkelijk, maar hoe meer de 9e van de leid door Dirk, op weg naar de Nieuwe doe-
11e dichtbij kwam, hoe meer we ermee bezig waren, len. Daar aangekomen werden we back-
hoe meer we ons enthousiasme wilde delen met de stage naar het podium geleid. Benieuwd
mensen om ons heen. Maar dit kon natuurlijk niet. naar hoe de mensen zouden reageren. We
9 november, de dag dat het eindelijk ging gebeuren. konden niet wachten om het podium op te
Ik moest overdag nog wat werken en ook Nikki had gaan. 11 over 11 mochten we dan eindelijk.
nog een druk programma. Aan het einde van de mid- Het enthousiasme en de verbazing op de
dag zijn we nog even iets gaan drinken bij restaurant gezich-
By NAP. We dachten dat we daardoor helemaal niet ten na
op zouden vallen, maar Amanda Boon vond het toch de ont-
hulling
was on-
betaalbaar. Net als
de warmte waarmee
we, na de onthul-
ling, door iedereen
zijn welkom gehe-
ten. Dit vonden wij
beide heel erg bij-
zonder. We hebben
ontzettend veel zin
in de periode die
nu komen gaat. We
gaan genieten van
de komende tijd en
hopen er met jullie
allen weer een mooi
carnavalsjaar van te
maken.
Groetjes,

Prins Roberto P en prinses Nikki

5

Van de Grootvorst

Carnaval 2020 door de ogen van de weer een top Prins en Prinses te voorschijn werden ge-
Grootvorst toverd?
Prins Roberto P en zijn Prinses Nikki
De kogel is door de kerk, het hek is van de dam, de Een prachtige verschijning en een mooi koppel die ge-
paarden zijn van stal, dus het carnavalsseizoen kan lijk al lieten zien dat ze er zin in hebben. Het werd na
alle plichtplegingen dan ook een hele gezellige avond.
weer beginnen. Het zal zeker weer een mooi carnaval Zoals ieder jaar is het bestuur al heel druk bezig ge-
worden, want wat hebben we met z’n allen een mooie weest en hebben vele vrijwilligers in de groepen ook al
Prinsbekendmakingsavond gehad. Natuurlijk wordt er weer hun Haringhoppers steentje bijgedragen. Fijn om
weer geroepen en gegokt op de mogelijke nieuwe te merken dat er weer zoveel mensen binnen onze ver-
Prins en Prinses deze avond, maar het is wederom ge- eniging enthousiast aan het nieuwe carnavalsseizoen
bleken dat het keurig geheim is gehouden. Hoe groot begonnen zijn.
was dan ook de verrassing dat uit de prachtige creaties Bij de Oud-Prinsen zijn wat
bestuurswisselingen geweest
en ook wat opzeggingen om
diverse redenen. 33 jaar be-
staat de orde van Oud Prin-
sen nu al en daarom zal dit
jubileum zeker niet onopge-
merkt voorbij gaan.
Ik wens iedereen een mooi
carnavalsseizoen 2020 met
onze nieuwe Prins Roberto P
en Prinses Nikki.
Met een Prinselijke groet,

De Grootvorst, Prins Antonio

LAAT DE BALLEN MAAR ROLLEN…

Hoi allemaal, Voor de bingo mochten
Tijdens de carnaval afgelopen jaar kwam er ineens het wij gebruik maken van het
idee om een bingo te gaan organiseren. Vervolgens Strandpaviljoen. (Thomas en
zijn we met een groepje (Samantha, Wendy, Sandra, Marieke nogmaals bedankt)
Marian, André en ik) het hele idee gaan uitwerken. De bingo avond werd druk
Voor de prijzen van de bingo zijn we diverse bezocht en de hele zaal
ondernemers in Enkhuizen en omstreken afgegaan. zat vol. Het was een hele
Er waren heel veel ondernemers die ons hierbij wilde gezellige avond met een leuke opbrengst
helpen, waardoor wij enorm veel verschillende prijzen voor de vereniging.
hadden verzameld, met als hoofdprijs 2x een partytent.
Deze werd gewonnen door een en dezelfde persoon. Groetjes
Wat een geluksvogel! Debby

6

Super enthousiaste

GAMES OF SUMMER!

In 2019 was voor de tweede keer het zomercarna-
val. Het eerste jaar was er alleen een zomerse bor-
rel met een aansluitende barbecue. Dit jaar was er
een heuse Games of Summer commissie die heel
veel leuks geregeld had: voor een aantal teams de
zeskamp. Voor de kleintjes waren er wat losse spel-
letjes.
De zeskamp was een groot succes. Alle teams die
mee deden waren super enthousiast! Zo zie je maar
dat carnavalsvierders niet alleen een drankje kunnen
drinken en een feestje kunnen maken, maar ook nog
sportief zijn. De spelletjes voor kinderen zagen er wer-
kelijk waar, prachtig uit en er werd volop gebruik van
gemaakt.
De zomer hield zich niet helemaal aan zijn
woord, want tegen de avond werd het frisser
rond de BBQ. Zodoende hebben we gezellig
binnen gegeten. Het was heel fijn dat binnen
een voetbalscherm hing met een belangrijke
damesvoetbalwedstrijd zodat we die geza-
menlijk hebben bekeken.
Wat ons betreft waren de Games of Summer
2019 een geslaagde dag. Wij gaan komend jaar
weer een gezellige middag midden in de zomer
organiseren, waarin we de lange zomer pauze
op een gezellige en sportieve manier doorbre-
ken! We gaan volgend jaar voor nog meer in-
schrijvingen.
Games of Summer commissie
Jennifer, Margreet, Jeroen en Marieke

7

De Hoek 11601 MR Enkhuizen (0228) 32 13 85

WWW.ENKHUIZENSLOEP.NL

8

Uitdagend Enkhuizen, Regen, Blaaskaken
en Glacékoeken
ACTE DE PRESANCE
Zondag 6 okto-
Afgelopen 28 september 2019 mochten alle ver- ber was een re-
enigingen, culturele instellingen, koren, bands en genachtige dag
dansgroepen zich presenteren in de Enkhuizer bin- in Enkhuizen,
nenstad. Natuurlijk horen wij als Carnavalsvereni- maar in de Nieu-
ging daarbij. we Doelen was
Hoewel de belangstelling wel wat groter had mo- het warm en ge-
gen zijn in de Westerkerk, verdienden wij in ieder zellig. Ondanks
geval een prijs voor de meest kleurrijke stand ;) (als het slechte weer vonden vele hun weg naar de Mini
deze prijs zou worden uitgereikt)! Kermis waar leuke spelletjes te doen waren en vele
Secretariaat prijzen gewonnen konden worden.
Er liepen kinderen rond die prachtig geschminkt wa-
NIEUWJAARSBORREL VERVANGEN ren door Ellen. De jeugd vermaakten zich prima bij
DOOR OLIEBOLLENBORREL het ballen gooien, knutselen aan de knutseltafel, de
zenuwspiraal en bij vele andere spellen. Ook bij het
Zaterdag 28 december van snelheidsschieten kwamen fanatieke voetballers in
16.00 - 19.00 uur is iedereen welkom actie terwijl de volwassenen bij het Rad van Fortuin
bij d’Enckhuyser voor onze Oliebollenborrel. streden om glacékoeken, taarten, worsten, elektri-
We zetten de traditie van het gezellige
samenzijn van de ‘bouwploeg’ voort! sche tan-
Wij zorgen voor de oliebollen, denbor-
zorgen jullie voor de stels,
gezelligheid én gekkigheid? cadeau-
Deze oliebollenborrel bonnen
vervangt de en nog
nieuwjaarsborrel. veel
Tot 28 december! meer. Ui-
teraard
was er
voor de
kinderen
ook een
loterij die goed bezocht werd. Wat is een evene-
ment van de Haringhoppers zonder Blaaskaken? Zij
maakten met hun muziek het hele feestje compleet.
Al met al was het een natte, maar succesvolle, mid-
dag voor de Haringhoppers. Op naar 9 november
waar de nieuwe prins zal worden onthuld. Met mu-
ziek van Dj Bert Boontjes en natuurlijk onze eigen
Blaaskaken.

Tot dan!

Minikermis-commissie
Bert, Jeroen v W. Frank en Mireille

Westerstraat 71 Enkhuizen • 0228-322240

10

Laat zien wat je kunt

BIJ ENKHUIZEN GOT TALENT

Op zaterdag 22 februari 2020 is het weer zo ver, “De Voor de Kindermiddag betaald het publiek bij binnen-
Enkhuizen Got Talent” talentjes, die uitgekozen wor- komst in de zaal van de Nieuwe Doelen elk
den na de voorrondes, mogen optreden op de kinder- 2 euro p.p. (kinderen én ouders ). Het programma duurt
middag van de carnavals vereniging de Haringhoppers tot rond 16:30 uur.
in Enkhuizen. De winnaar van “De Enkhuizen Got Talent” en de win-
De voorrondes zijn op zaterdag 18 januari 2020. De tijd naars van de optocht worden dan bekend gemaakt en
is nog niet bekent dit hangt af van het animo. krijgen direct hun onderscheidingen en prijzen.
De voorrondes worden gehouden in buurthuis IJssel- Als je wint krijg je een mooi aandenken en mag je op
zand aan de Anjerstraat 1 in Enkhuizen. Ouders mogen optreden bij de Bonte Carnavalsmiddag op maandag-
mee in de wachtruimte om hun kind te steunen, maar middag 24 februari 2020.
mogen niet mee naar binnen tijdens het optreden daar. In december gaan we weer flyers en posters uitdelen
Een ieder van 6 t/m 13 jaar kan zich hier voor opgeven. in de scholen van Enkhuizen, Bovenkarspel en Groote-
Heb je ergens talent in en wil je dit laten zien, dan ben broek, want we zien dat ook kinderen uit deze plaatsen
je van harte welkom. Ook groepen zijn welkom. Opge- mee doen in de optocht. Winkeliers vragen wij om de
ven is gratis. Je kan je opgeven via de email: cvdeha- posters zichtbaar op te hangen.
[email protected] We hopen
De leukste en beste worden uitgenodigd om op zater- dat er dit
dag 22 februari hun act te laten zien aan de kinderen jaar weer
van de kindermiddag en hun ouders. Het programma vele aan-
begint na de optocht rond 14:30 uur. meldingen
komen.
Dus geef je
op!!
Marleen Kok namens de E.G.T. groep.

Sponsoren
Administratie Kantoor Bijl Enkhuizer Sport Centrum Cafe Restaurant de Mastenbar Bouwbedrijf Sikkens B.V
Bijl Tweewielers Gregory Mode Modisol Zonwering Dé Slijterij van Enkhuizen
Bloem & Plant Grijs kleurt Groen stadsnatuur Nibo Installatietechniek Boekhandel Smit & Co
Decokay Bloemendaal Groot 2.0 De Nieuwe Doelen van Stek Yachting
C. Bosma Timmerwerken Kapsalon `t Haarhuys Bistro-Cafetaria Nooitgedacht Syngenta Seeds
Rijwielhandel Brandhoff Heron Autobedrijven Café Ome Dirk Mooie Gordijnen op Maat
Brasserie-Restaurant Holland House Optie 1 Taxi Centrale West-Friesland
Broekhuizen De Houtexpert Pearle Auto service Tensen
C&T Maaltijden De Jong Fleuriade Peeters Bedrijfswagens Tierelantijn Wonen
Chris kaas -iedere woensdag de Jong in en verkoop motoren Snackbar Pipo Assurantiekantoor Toebak &
op de Markt Kees Buis Autobedrijf Hotel die Port v Cleve Oppenhuis
Classic Boat Tours Keurslager Hans Joosten Robin & Kees Groenten Restaurant Tydloos
CMK Makelaars Gebroeders Klooster Rol Autoservice Bouwbedrijf Verplancke & Groot
Het Coffy Huys Linda Mode Accessoires Bakkerij Rood de Vesting Makelaars
Herberg de Compagnie Lingerie Marijke Juwelier Ruberg Juwelier de Vries
Eetcafé Dikke Mik Chinees Indisch Restaurant Salon Nouveau Het Wapen v Enkhuizen
Dubbel en Dwars Lotus Installatiebedrijf Sanstra Het Wapen van Urk
Irish Pup The Dubliner M2 Just Amazing Vishandel Theo Schilder & Zn. Restaurant onder de Wester
Restaurant Eigteen Marcel`s Schoenmakerij & Jellie’s Fashion de Wit radio & muziekhandel
Enkhuizer Aannemers Bedrijf Lederwaren Seed Processing Holland Wooncentrum Westeinde

Sponsoren

11

Prinsenbal

Als opwarmer voor het Grote Carnaval gaan we alvast goed
van start tijdens het Prinsenbal. Onze Oud Prinsen vieren hun
33 jarig jubileum dit seizoen en we hebben dan ook weer
andere verenigingen uitgenodigd om dit met ons mee te
vieren. We hopen dan ook op een grote opkomst.

De hofhouding van de verenigingen worden zoals ie-
der jaar ontvangen door onze gastvrouw en verder
begeleid door een Oud Prins. Na de ontvangst
in de foyer en het uitwisselen van onderschei-
dingen, zullen de hofhoudingen onder bege-
leiding van de Blaaskaken naar de grote zaal
komen en dan kunnen we echt van start gaan.

Voor deze top avond hebben we een top (co-
ver)band Slingshot gevraagd om het dak er af
te blazen. Deze sympathieke en energieke 9-mans-
band met rockende gitaren en een opzwepende bla-
zerssectie, blaast je omver met herkenbare en dansba-
re nummers van af de jaren 60’ tot nu. Met hits van Gers
Pardoel tot de Beatles, van Doe Maar tot Daft Punk.

Dit moet toch
een heerlijk begin
worden van Carna-
val 2020

Wanneer: zaterdag 1 februari aanvang 21:00 (zaal open 20:30) tot 01:00 uur
Waar: De Nieuwe Doelen
Entree: Leden/ CV verenigingen gratis. Niet leden € 5, - incl. garderobe.

Op bezoek bij Grootstad St. Joris

Zaterdag 8 februari gaan Ga je mee?
we naar Amersfoort. De
Trekkerstad heeft meerde- De bus vertrekt
re carnavalsverenigingen vanaf het Station
om 18:45 uur.
en omdat het feestje vo- Op de terugweg
rig jaar uitstekend is be- zal worden ge-
vallen, gaan we dit jaar stopt bij het Ko-
wéér naar Amersfoort. perwiekplein. :)
Deze keer wel naar een Kosten 15,00
andere locatie en ande- p.p. voor leden
re vereniging n.l. en niet-leden be-
talen 17,50.
GROOTSTAD ST. JORIS
Geef je snel op
Zij vieren met hun 44ste Prins Joris hun 44ste jubileum. via [email protected]
Het zal zeker weer een groot feest worden met o.a. ringhoppers.nl
een optreden van Mike Klein. Wij zijn van de partij.

12 Secretariaat

De muziek van
de Blaaskaken

9 november startte het nieuwe seizoen
met de onthulling van onze nieuwe Prins
Roberto P. en zijn Prinses. De Blaaskaken
begonnen al op 22 augustus met de eer-
ste repetitie om zich klaar te maken voor
het nieuwe seizoen.

Hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk?
Alle nummers worden sinds ik “muzi-
kaal-leider” (wat heb ik toch een hekel aan
die naam en titel) door mij geschreven. Na
het vinden van een leuk nummer duik ik
achter mijn computer met mijn koptelefoon
op en dan is het gaan met die banaan. Elk
nummer bestaat uit 11 partijen zodat bijna
elke Blaaskaak een andere partij krijgt om
een nummer extra mooi te laten klinken.

Ik zet het nummer op, luister goed naar hoe het klinkt, Niet alle nummers komen goed uit de verf, dus per
schrijf eerst de melodie partij. Elke muzieknoot wordt seizoen worden er ongeveer 2 geschreven nummers
zorgvuldig gezocht en genoteerd. Meestal per leng- weggegooid....
te van zo’n 5 seconden muziek. Vervolgens ga ik voor Toch spelen wij elk jaar 4 à 5 nieuwe nummers. De rest
datzelfde stukje de baspartij uitzoeken en noteren. kunnen jullie zelf wel uitrekenen. Tja... en waar ik de
Hierna volgt de tegenmelodie en dan zoek ik voor de tijd vandaan haal? Vraag dat maar aan mijn lieve steun
melodieën de 2e en 3e stemmen erbij. Bij een lastig en toeverlaat Maaike!
nummer ben ik voor een stukje van 10 seconden mu-
ziek ongeveer 1,5 Voordat een nummer goed genoeg is om voor jullie te
uur bezig. Dat houdt kunnen spelen is vervolgens nog veel inzet vereist van
in dat ik voor 1 num- alle Blaaskaken, met de nodige afmeldingen en uitval-
mer gemiddeld 27 lers. Het is dus vanaf half augustus erg druk in huize
uur aan het schrij- Jans met als deadline het carnaval en als het lukt liever
ven ben, vervol- eerder.
gens moet de juiste
toonsoort gezocht Het is dan ook hartverwarmend om jullie te zien ge-
worden, partijen wor- nieten als wij spelen. Dat is waar wij het allemaal voor
den aangepast d.m.v. doen, om samen een mooi feest te mogen maken en
knippen en plakken. beleven.
In 1 “liedje” zit dus ongeveer 35 uur werk voordat we
het kunnen gaan oefenen! Ik ben ervan over-
tuigd dat we er met
zijn allen weer een
prachtig seizoen van
gaan maken met
onze super enthou-
siaste Prins Roberto
P. en Prinses Nikki.

Edwin Jans
De Blaaskaken

13

De kop

IS ER AF.....!

Zaterdag 9 november was het weer zo ver: De Prins- ses Yvet gaat dit jaar voor het eerst het Carnaval mee-
verkiezing! Het is altijd fijn om elkaar weer te spreken maken als Oud Prinses. De Oud Prinsessen zullen dit
en de vertrouwde noten van de Blaaskaken weer te ho- jaar weer bij alle evenementen aanwezig zijn, maar we
ren. Het hoogtepunt van de
vertellen natuurlijk niet in
avond is natuurlijk om elf over elf en.... We hebben welke hoedanigheid. Dat
weer een nieuwe Prins en Prinses en bij de opkomst houden we geheim. We
was al te zien: ZE HEBEN ER ZIN IN! kunnen een klein tipje van
Prins Roberto P en Prinses Nikki gaan het avontuur aan de sluier oplichten met
wat wij als Oud Prinsessen allemaal hebben meege- wat trefwoorden, maar
maakt en wij weten hoe bijzonder dit is. Door deze daar blijft het dan ook bij.
belevenis vormen we een hechte groep dames die Grote dozen, kleine do-
hetzelfde met elkaar delen. Onder het motto: NIKS zen, muziek, kleurig, stijl-
MOET, ALLES MAG vieren we met zijn allen carnaval.
Maandag na de Prinsbekendmaking komen we altijd vol.......raden maar! Na-
bij elkaar om te vergaderen en tuurlijk hoopt iedereen
deze keer was het een vrucht- dat er weer mooie ge-
bare avond. Het was de laatste luiden uit onze gouden
vergadering in De Brasserie en keeltjes komen, maar of
we danken Joke van Rensch dat gaat gebeuren hou-
hartelijk voor al die jaren dat den we ook nog even
we welkom waren en goed voor ons.
verzorgd werden. Gelukkig Ons Lief en Leed comité
heeft Marieke aangeboden
om de vergaderingen bij haar heeft het afgelopen jaar
in één van de twee etablisse- druk gehad en gelukkig was er meer Lief dan
menten te laten plaatsvinden. Leed. Frans en Marian Sluis brengen
Helaas hebben 4 Oud Prinses- met veel plezier kaarten, wijn, noo
sen besloten om niet langer tjes en bloemen naar jubilarissen
deel te nemen aan de groep. namens de oud Prinsen en Oud
Dat vinden we jammer, maar Prinsessen. Ik heb uit eigen er-
respecteren hun keuze. Prin- varing dit jaar mogen meema-
ken hoe leuk dat is.
We wensen Prins Roberto P en
Prinses Nikki een fantastisch
Carnaval bij ons mooie ver-
eniging de Haringhoppers.

Laat
alles
lekker
op je
afkomen en
geniet van de
momenten.
Joke Dekkers

Namens de Oud Prinsessen

14

Haringhoppers op bezoek

BIJ DE MEERKOETELAARS

Zaterdag 23 wagen midden in het gras. Helaas viel dit niet
n o v e m b e r, onder de all-in dekking, maar in de zaal is al
20:15. Een snel een soort tweede polonaise gaande
eenzame van broodjes kroket en frikandellen.
tourbus staat De band maakt ruimte voor het cere-
te wachten moniële gedeelte van de avond. We le-
ren veel over deze vereniging. Dat Prins
bij een mis- Paljas ⅓ graag zijn gezin om zich heen
tig station heeft en ze daarom voltallig heeft onder-
Enkhuizen. gebracht in zijn hofhouding van hofdames
Ik ben, daar en hofnar. Maar ook dat er een Raad van Elf-lid
word ik overigens zelden onderscheiden wordt, die ooit met tegenzin begon en
op betrapt, te vroeg. Op de chauffeur na is er nog er nu, 16 jaar later, nog steeds bij zit.
niemand. Als eerste ontwaar ik de Groep Stuut in de Bij ons zit overigens niemand met tegenzin. Ik noem een
miezerige regen, nog wat later druppelt de bus lang- Bert die zelfs, daags na zijn bruiloft, zijn wittebroodswe-
zaam vol met leden, bestuur, raad, hofdames en natuur- ken heeft onderbroken om erbij te kunnen zijn. Marco
lijk onze fonkelnieuwe prins Roberto P. en prinses Nikki. die een rolstoel zo’n gedoe vindt en op krukken komt.
Dat “vol” is Reserve-raadsleden André en Robert van wie je zou
een wat op- denken dat ze er al jaren bij zitten en onze hofdames
timistische die opereren in hun nieuwe samenstelling alsof ze nooit
kreet. Zon- iets anders hebben gedaan. Dat mag overigens ook ge-
der de Blaas- zegd worden van onze prins en prinses. Ik vermoed dat
kaken (die ze ergens stiekem stage hebben gelopen.
een avondje Dan begint de band weer. De Haringhoppers schuiven
vrijaf hebben) naar voren in het feestgedruis en we gaan los op ieder
en hun mate- nummer dat ze spelen. Veel te snel (of net op tijd, had
rieel lijkt zo’n ik al genoemd dat het all-in was?) is het één uur. We
bus al gauw feesten de schuur uit, de bus weer in. Ik pulk nog wat
wat leeg. Ook stickers van mijn pak, en sta op het punt deze avond
de Raad van Elf moet het doen met een gereduceerde nog eens rustig aan de binnenkant van mijn ogen te
opstelling, maar we hebben voldoende motivatie - én bekijken als Leonie naast me komt zitten. Of ik voor het
invallers - om er een mooie avond van te maken. Hoppertje een stukje over deze avond wil schrijven?
De bus vertrekt naar Middenmeer, residentie van C.V.
de Meerkoetelaars die daar hun 66-jarig jubileum vie-
ren. In het Noord-Hollands carnaval mag je dat gerust
stokoud noemen. De autowegen gaan over in smalle
weggetjes gedeeld met fietsers op weg naar dezelfde
bestemming. Na een laatste peptalk van de
grootvorst en instructies van de adjudant mo-
gen we uitstappen. We bevinden ons op een
erf, de toegangspoort wordt gevormd door
een rij esthetisch verantwoord gestapelde
kuubkisten. Eenmaal binnen laten wij de (per-
manent?) tot feestlocatie omgebouwde bollen-
schuur even tot ons doordringen. Een serieus
podium overziet de zaal, en de reeds begon-
nen band speelt alles van feestnummers tot Top
2000. Er zijn barretjes met een (voorzichtig)”Ok-
toberfest” thema langs de zijkant en om het fes-
tivalgevoel af te maken zijn de toiletten buiten
- plaskruizen en een keurig trailertje. Dit sanitaire
hoogstandje wordt volledig overschaduwd door
het culinaire iets verderop: een onvervalste snack-

Jeroen Kampen

15

Het fijne komt van de banketbakker Kruitmolen 26B, 1601 MC Enkhuizen
Telefoon: 06 43099619
16

Pub-quiz

VOOR BOLLEBOZEN

De quizmaster in Tot slot de laatste muziekronde. Ik weet niet of de quiz-
zijn glitterjas en master muziekles heeft gehad maar de toonhoogte en
hoed verwelkom- het tempo klonken ons vreemd in de oren. Wat ook
de ons bij binnen- altijd een verrassing is dat er uit zo`n elektrische piano
komst. Eén van een heel orkest tevoorschijn komt. Rara?
zijn lieftallige assis- Een bedankje voor de organisatie, de locatie het Strand-
tentes deelde ons paviljoen, de bediening en ook de moeder van Natalie,
in bij de “skoftige want wij hadden een gezellige avond. Vier “skoftige
skroeve”. Onze eer- skroeve” en twee roestige spijkers pasten goed in de
ste vraag was dan timmerdoos, want wij eindigden als 4e met 40 punten.
ook aan onze tafel- De uitslag:
genoten waarom zij 1E PLAATS: Team Laat dat duidelijk zijn- met 54 pun-
zichzelf zo noem- ten
den. Het bleek 2E PLAATS: Team Buiten kennis- met 46 punten
dat zij vroeger een 3E PLAATS: Team Quizzers of Oz- met 45 punten.
bouwploeg waren
geweest die nu een
loopgroep is ge-
worden. We hebben samen veel gelachen en onze her-
senen gekraakt. Het leuke van zo`n avond is dat je het
samen moet doen. De een weet dit en de ander dat.
Zo`n 70 enthousiastelingen hadden zich in teams op-
gegeven. Bijna alle tafels van het Strandpaviljoen wa-
ren bezet met gedreven quiz-genieters. Meedoen is
belangrijker dan winnen, maar gedurende de avond
wordt men steeds fanatieker.
De vragen waren divers: wat is een chaise musical, waar
ligt Franzhoop, hoeveel haren heeft Lambiek, wapen
van Venetië, hoelang is de West-Friese omringdijk en
wanneer is de Drom gebouwd?

Mechie Gronheid

17

SOUNDSATION BLACK & GOLD FRISFEEST

voor jongeren t/m 15 jaar

Het leukste frisfeest van Enkhuizen staat weer gepland vrijdag 21 februari 2020.
Het thema van dit jaar is Soundsation Black & Gold.
Deze avond organiseren we speciaal voor de jeugd van West-Friesland t/m 15 jaar.
Het is een ‘volwassen’ avond met muziek
van DJ Ernesto die ook een hele gave licht-
show zal presenteren. Dj Ernesto heeft al jaren
bewezen precies te weten wat de jeugd van te-
genwoordig wil horen. Variërend van rapper Boef
tot ‘Van Links naar Rechts’. Er wordt deze avond uiteraard geen alco-
hol geschonken en er is voldoende controle/begeleiding vanuit de
vereniging.
De avond is van 20.00 – 23.00 uur. Entree is € 3,50 incl. garderobe,
consumptie. Zorg dat je voor 21.00 uur binnen bent, want dan krijg
je een lootje. Met een lootje maak je kans op een mooi prijzen.
Let op: Met je Jeugdpas heb je gratis entree!
Locatie: Nieuwe doelen, Enkhuizen.

Het borreluurtjevan de Prins

Het borreluurtje van de prins is voor sommige het gezel- kozen voor
ligste uurtje van het hele carnaval. Dit kan je pas beves- restaurant
tigen als je er ook een keer bij bent geweest. Dit uurtje By NAP, aan-
gezelligheid is na de kindermiddag op de zaterdag van gezien deze
het carnaval. Elk jaar wordt, vaak in overleg zaak van zijn
met de prins, zwager en za-
een horeca locatie uitgezocht waar het borreluurtje van kenpartner is.
de prins wordt gehouden. Dit jaar is door de prins ge- Het borreluurtje van de prins is een uurtje gezelligheid
met veel lol. Daarnaast lopen we natuurlijk ook polo-
naise en wordt er een biertje gedronken! Het leuke van
het borreluurtje is ook dat je dan weer andere mensen
spreekt. Doordat de locatie bijna elk jaar weer anders is
maakt zo heel Enkhuizen kennis met de vereniging en
onze prins.
Toen mijn man Dirk Kaspers prins was, werd het borre-
luurtje gehouden in ’t Kleine Café, wat toen van Harry
Jans was. Wij hebben enorm genoten van het dit mooie
uurtje. Dit kun je wel zien op de foto.
We nodigen iedereen uit voor het borreluurtje van
onze prins Roberto P op zaterdag 22 februari 2020 van
17.00-18.00 n.n.b.
Namens het bestuur Natalie

18

Van de Polonaise

GENIETEN WE ALLEMAAL

Ieder jaar gaan we vrijdag naar Kadijkerkoog in Pur- extra trommelaar. Onze Raad van 11 en andere leden
merend. Een instelling van de Prinsenstichting in Pur- die mee zijn gaan met de bewoners dansen of starten
merend. Men zegt ook wel eens Spinnekop. de polonaise. Ook de bewoners in de rolstoel worden
Hoe zijn wij daar gekomen? Nou door de Blaaskaken meegenomen.
We bouwen een feest met & voor mensen met een ver-
en wel in de standelijke beperking. Als je dan ziet dat die mensen
begin jaren 80. Zij gingen toen met 2 taxi bus- verschrikkelijk genieten, dan denk je: “daar doen we
jes van Taxi Kok er heen en met eigen vervoer. Vaste het voor”.
chauffeuse was altijd Jose Veenstra en chauffeur Anton Ben je nog nooit mee geweest op vrijdagavond? Of is
Kok (11e prins 1985). Enkele keren mocht ik Anton ver- het alweer een tijd geleden. Ga dit jaar mee om met
vangen. elkaar daar een geweldige Carnavalsavond te hebben.
De Blaaskaken gingen eerst eten met het orga- Vrijdag 21 februari vertrekt de bus vanaf 18 uur vanaf
nisatie bestuur van de Prinsenstichting. Daarna station Enkhuizen. We vertrekken dit jaar eerder dan
gingen zij los. Wat een feest daar. Maar ja, dat afgelopen jaar, want de Blaaskaken gaan ook graag
bleef niet onopgemerkt bij de Haringhoppers. met de bus mee en worden iets eerder verwacht. Kos-
Zo kwam het idee dat de vereniging ook mee ten bus: € 10,00 (voor leden) €12.50 voor niet leden.
ging. Er kwam een bus, die was altijd vol zo Je kunt je opgeven via [email protected] o.v.v.
dat er altijd leden waren met eigen vervoer.
Wij waren er altijd met een grote groep Ha- Kadijkerkoog (opgeven = betalen). Het feest is in P3
ringhoppers. in Purmerend. Entree is gratis. Thema is nog niet be-
Tijdens het Carnaval heet Kadijkerkoog: kend. Hoe laat de bus terug gaat is nog niet bekend.
Moddergat. Zij hebben een eigen carnavals- Wel gaat de bus terug ook langs het Koperwiekplein.
vereniging “De Waterplassers” met natuur- Ik hoop dat wij als vereniging nog jaren deze mensen
lijk een eigen prins, die bijna voor het leven blij kunnen maken en met een volle bus naar Purme-
gekozen is. In het begin was er Prins Jaccus rend kunnen gaan.
daarna nog een, daarna de wel bekende
prins Ben en nu prins Willem. Er is ook een
vaste DJ genaamd Danjo.
Veel bewoners en begeleiders van de Prin-
senstichting zijn verkleed. De Blaaskaken
krijgen tijdens hun optreden ondersteuning van de be-
woners zoals een dirigent, politiebescherming of een

Oud Prins Dirk Bakker

19

Swingend Gemaskerd bal SPARKLE & SHINE GALA
OP 23 FEBRUARI 2020
MET BERNARD KARSTEN
& MILES LEEUW Hallo carnavalsvierders,

Wat was vorig Voor je het weet is de Prinsbekendmaking weer ach-
jaar het Ge- ter de rug. Wij willen onze nieuwe Prins samen met
maskerd Bal
een succes! zijn Prinses heel veel succes,
Een bomvolle maar zeker ook heel veel plezier, toewensen.
Nieuwe Doe-
len met heel Wij hebben onze eerste vergadering weer gehad en
veel jeugd en kwamen we al gauw met een leuk idee om de cruise
verkleedde invulling te gaan geven. Wij weten dat de oud-prin-
groepen en sen dit jaar hun jubileumjaar hebben en daar hoort
een fantasti- natuurlijk een gala avond bij. Dus zal de cruise be-
sche sfeer. staan uit Gala, Sparkle & Shine!
Op zaterdag Leef je uit met alle glitters en glamour die je in
22 februari huis hebt en we gaan er met elkaar een “glitterren-
2020 gaat het de”avond van maken uiteraard onder het genot van
wéér los in de een drankje en heerlijk eten wat voor ons klaarge-
Nieuwe Doe- maakt zal worden. Het feest vangt aan om 18:00 uur
len met Ber- en duurt tot 23:00 uur.
nard Karsten. Kortom een avond waarbij wij jullie allemaal weer ho-
Bernard Karsten treedt al 10 jaar treedt op zowel in bin- pen te zien in de Nieuwe Doelen.
nen- als in buitenland. Hij heeft een breed repertoire:
van Hazes tot Bauer en van jaren 60 tot top 40. Niets is Kaarten zijn te bestel-
hem te gek. Naast zingen is hij ook een geweldige DJ. len vanaf maandag 3
Bernard staat garant voor februari bij Dirk & An-
een swingende en gezel- neke Bakker Tel: 06-
lige avond. Als extra ver- 26012805. Vergeet
rassing komt Miles Leeuw ze niet op te halen op
ook weer een feest-set Kerkeland 31 in Enk-
zingen na het succes van huizen. Voor leden
vorig jaar! kosten de kaarten
Kom op deze avond ver- €20,00 en niet-leden €22,50.
kleed, alleen of als duo
of met je vriendengroep Alaaaafff, de haringhoppers on cruise
en maak kans op mooie commissie.
prijzen. De zaal gaat open
om 20.30 uur en als je kans wilt maken op de prijzen,
moet je om 21.45 uur binnen zijn en aanmelden bij de
jury. Entree is €10,00 en voor leden gratis!

20

Geen intocht, maar optocht!

Binnenkort zet de Goedheiligman weer delijk verloopt. Dit is in vooral vanwege de veiligheid,
voet op Nederlandse bodem (en wellicht maar ook om het doodeenvoudig leuk en gezellig te
bij het uitbrengen van dit Hoppertje is hij houden. Daarom hebben we vorig jaar besloten om
alweer begonnen met het uitdelen van alle huis- en spelregels op een rij te zetten. Naar aan-
cadeaus) en kijkt heel jeugdig Nederland leiding van enkele
weer uit naar de intocht máár wij hebben terugkoppelingen
de optocht! Een jaarlijks fenomeen waar van vorig jaar gaan
onze carnavalsharten weer sneller van we hier nog eens
gaan kloppen. Voor veel carnavalslief- kritisch naar kijken
hebbers de apotheose van het jaar. Dat en zodra het regle-
meelopen in de optocht een waanzinni- ment compleet is
ge ervaring is, kan ik uit ervaring delen. zullen wij dit met
Ook voor de Prins is het vaak een van jullie delen.
dé hoogtepunten. Ook onze nieuwe Alvast vooruit zijn er enkele belangrijke zaken om re-
Prins Roberto P en zijn Prinses Nikki, kening mee te houden: confetti, (spuit)serpentine en
aan wie een hartelijk welkom overigens, verdie- andere vervuilers zijn niet toegestaan. Wij roepen dan
nen zo’n geweldige optocht.
Mee doen? Graag! ook met klem (ook het publiek) op om hier geen
Een optocht zonder deelnemers is geen optocht. Met gebruik van te maken. Verder moet je er reke-
de belofte van een geweldige ervaring nodig ik ieder- ning mee houden dat een muziekinstallatie niet
een van harte uit om mee te doen aan deze mooie tra- meer dan 85db mag produceren. Kom je met
ditie. Doe mee in je eentje, met een groepje en als je er een heuse praalwagen, dan zijn de maximale
helemaal tegenaan wilt gaan: bouw je een mooie praal- afmetingen 4 meter hoog, 2,5 meter breed en
wagen! Als je trouwens een praalwagen wilt bouwen, 8 meter lang.
dan hebben nog een aantal platte landbouwwagens te Wij hopen van harte dat ook dit jaar weer veel
leen die je kunt gebruiken als basis. Vervoer is geen mensen mee zullen doen en dat het succes van
probleem, daar valt altijd wel een mouw aan te passen. voorgaande jaren geëvenaard zal worden of
Als je hier vragen over hebt, neem dan gerust even zelfs verbeterd!
contact met mij (Robert Wognum) op via telefoonnum- Wil je je opgeven voor de optocht, doe dit dan
mer 06-29449828. Hier geldt, wie het eerst komt, die uiterlijk 14 dagen van te voren (dus uiterlijk 8
het eerst maalt! februari 2020) bij Dirk Bakker op het telefoon-
Huis- en spelregels. nummer 06-10518969.
Voor de optocht is het van groot belang dat deze or- Met carnavaleske groet,

Robert Wognum

21

De Bonte

CARNAVALSMIDDAG 2020

Ook het komende Carnaval zal op
maandagmiddag weer de Bonte
Carnavalsmiddag worden geor-
ganiseerd door de Oud Prinsen
en Oud Prinsessen in de Nieu-
we Doelen. Omdat de Oude

Garde het komende carnaval
het 33 jarig jubileum viert zal
er iets speciaals worden opge-
nomen in het programma. Op
dit moment is nog niet be-
kend wat, maar achter scher-

men wordt er hard aan ge-
werkt. Wij gaan ervan uit dat
er ook weer enkele sketches
worden opgevoerd door de
diverse groepen binnen de
Haringhoppers. Geef je op

bij Frans Sluis of Edwin de
Graaff.
De aanvang is om 13.30
uur en de inloop is vanaf
13.00 uur. Het programma
duurt tot ongeveer 16.30 uur. Uiteraard zullen de
gasten weer worden getrakteerd op koffie met wat lekkers bij binnenkomst
en een drankje en hapje in de pauze. Dan vindt ook de lotenverkoop plaats voor de grote verloting aan
het einde van de middag. De Blaaskaken zullen wederom hun uitbundig muzikale medewerking verlenen en wordt
tijdens deze middag weer de Gouden Haring uitgereikt door onze voorzitter en Prins Roberto P. aan een “Enkhuzer”
die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap.
Kortom, het belooft weer een prachtige
en bonte middag te worden.
Evenals vorige jaren zullen de toe-
gangskaarten te koop zijn (voor een be-
scheiden bedrag) bij de Walk In en bij
Primera. Leden van de Haringhoppers
hebben gratis entree. De middag is
bedoeld voor senioren (en hun bege-
leiders). Vorig jaar kwamen er meer
dan 200 mensen en daarmee was de
Nieuwe Doelen gezellig vol en ging
iedereen blij naar huis. Daar gaan
we ook komend carnaval weer voor.
Namens Oud Prinsen,

Frans Sluis

22

bnAeesmftasecanht eniidet!

VAN WINDSTIL “Jij komt toch ook?”
NAAR STORMKRACHT 11
Na 5 zotte dagen van carnaval sluiten we
Dat er een andere wind is gaan vanavond het seizoen weer af. Prins Robert P.
waaien binnen onze bouwploeg is draagt op 25 februari de sleutel weer over aan
wel bekend. de burgemeester, want zijn regeerperiode is dan
voorbij. Om 11 minuten over 23 uur gaat zijn
Het was vorig jaar best wennen om alleen een steek af, de hofdames bergen zijn cape weer op,
loopgroep te maken en niet een hele praalwagen. de versierselen en staf mag hij houden, maar het
Ondanks dat hadden we barre skik met ons gei- onvermijdelijke gebeurt en dat is: Onze prins is
tenthema. Dit jaar kwam uit een onverwachte hoek niet meer koninklijk, maar wordt weer zichzelf en
een idee aanwaaien en hebben we besloten om wel Bob Post.
ons mee te laten voeren. Welke koers we aanhou- De afsluitavond is een bijzondere avond voor ie-
den is zelfs voor ons nog een verrassing. dereen maar zeker in het bijzonder voor onze prins
Ook op de maandag gaat er een andere wind en prinses. Met een lach en een traan nemen wij
waaien, vanaf komend jaar zal het eten en de fee- afscheid van weer een carnavalsjaar.
stavond georganiseerd worden door de Skoftige Uiteraard doen we dit niet zonder te dansen, te zin-
Skroeve. Natuurlijk hopen wij dat iedereen op de gen en plezier te maken onder leiding van DJ Jesper
‘Skoftige Feestavond’ komt en gaan we wederom en onze eigen Blaaskaken.
opzoek naar een locatie waar iedereen zich wel-
kom voelt. Afscheid nemen bestaat niet,
Waar we een hapje gaan eten en waar we gaan dus we zeggen: Tot Gauw!
feesten is nog even geheim i.v.m. een lopende do-
pingcontrole. Het thema dit jaar is namelijk: Sport! Waar: Brouwerij de Werf
Alle details zullen in de loop van het carnavalssei- Wanneer: dinsdag 25 februari 2020
zoen bekend gemaakt worden. Aanvang: 20:30 tot 01:00 uur

Skoftige Skroeve

23

Bezoek aan de

VERZORGINGSHUIZEN

Als je aan een buiten- Als je de bewoners
staander over carna- ziet genieten van de Blaaskaken mu-
val in Enkhuizen ver- ziek, het optreden van de oud-Prinsessen, het gezamen-
telt, heeft men vaak lijke OP-koor en de prins en zijn naaste hofhouding. De
een verbaasde blik gezichten glunderen trots als de Prins zijn onderscheidin-
en dan is de reactie: gen uitdeelt aan bewoners en vrijwilligers die beloond
“Wat doen jullie veel worden voor hun uitzonderlijke bijdragen.
goeds, maar ik dacht Het bezoek begint vooraf met een gesprek met het team
dat het vooral bier van Overvest, Herfstzon en Lutjebroek. In overleg bepa-
drinken en lol ma- len wij de tijd van het programma, de aanvang en eind-
ken was”. Nou dit tijd en ook welke personen de onderscheiding mogen
doen wij ook wel, ontvangen. Annette Stuut en ondergetekende verdelen
maar het bezoek de taken van de organisatie want het is een collectief
aan de senioren is gebeuren en er is nu zodoende ook gezellig overleg. In
een waardevol on- de vergadering van alle prinsessen worden de ideeën
derdeel van het geboren hoe het optreden er uit gaat zien. Soms vraagt
carnavalsfeest. Zo`n 70 het veel oefening. In kleine werkgroepen verdelen wij de
clubleden geven invulling aan dit taken m.b.t. kostuums, optocht, optreden stukje, senioren-
onderdeel van de carnavalsdagen middag, muziek, etc., etc.
en is min of meer besloten. Je geeft We merken wel dat de mensen in een bejaarden/verzor-
energie maar krijgt dit dubbel te- gingshuis steeds ouder worden en beperkter zijn in hun
rug. lichamelijke gesteldheid, maar dat doet niet af aan het en-
thousiasme; ze zingen uit volle borst mee. De huizen zelf ver-
sieren de zaal carnavalesk en het personeel is vaak verkleed.
Met veel zorg ontvangen de huizen de Haringhoppers, er
staat altijd een hapje en drankje klaar.
Op naar seizoen 2020!

Mechie Gronheid

24

Gezocht: Nieuwe Leden!

Kijk eens om uw heen, vraag uw familie, bezoek uw buren, bel uw vrienden
en vertel ze over onze fantastische vereniging die nieuwe leden zoekt.

WORD OOK LID VAN DE HARINGHOPPERS!

Hierbij ons clubblad ‘t Hoppertje in
een nieuwe vorm.
Deze uitgave is van jou, voor en door
jou gemaakt. Lees de fantastische
enthousiaste verslagen van diverse
leden en commissies maar die boven-
dien verfraaid zijn met kleurrijke foto`s
en tekeningen.
Tevens verspreiden wij ‘t Hoppertje
onder onze gewaardeerde sponsoren.
Zonder sponsors kan een vereniging
eenvoudig niet bestaan.

Met jouw lidmaatschap steunt u de
vereniging en zorgt je ervoor dat ook
latere generaties, dus onze kinderen,
van het carnavalsfeest kunnen blijven genieten.
Je lidmaatschap geeft de Haringhoppers de mogelijkheid om alle activiteiten te blijven organiseren.
Honderden vrijwilligers verrichten taken op sociaal en cultureel gebied voor jong en oud.

Een lidmaatschap van slechts 20 euro p.p. biedt VELE voordelen!
1. Gratis entree Groot Gemaskerd bal
2. Gratis entree Prinsenbal
3. Als eerste op de hoogte van uitjes naar andere verenigingen
4. Korting op de bus tijdens de uitjes naar andere verenigingen
5. Korting Haringhoppers on cruise
6. Verenigingsblad ‘t Hoppertje 2x ontvangen en zodoende op de hoogte zijn van alle info
7. Het Hoppertje nog eens nalezen en nagenieten van een groots feest
8. Mogelijkheid om lid te worden van de Facebook ledenpagina
9. Daarnaast kun je als lid de Algemene Ledenvergadering bezoeken en meepraten over de toekomst
van onze mooie vereniging.
10. Als vrijwilliger meewerken in de organisatie

Wil je onze vereniging helpen zoeken
met nieuwe leden?

Lidmaatschap 20 euro p.p. per jaar
Jeugdledenpas 8 euro p.p. per jaar
meer info e-mail naar [email protected]

25

WWW.
CLASSICBOATTOURS.NL

26

Colofon

REDACTIE Leonie Wognum
[email protected]

Mechie Gronheid
[email protected]

VORMGEVING Multicopy Enkhuizen
HOF- Stefan Schouten
FOTOGRAAF

’t Hoppertje verschijnt 2x per jaar,
waarvan 1x digitaal. Maximaal 4 weken
ná de Prinsverkiezing en ná het grote carnaval.
Inzenden van kopij graag binnen 1 week
na deze festiviteiten naar: [email protected]

Voor ingezonden artikelen, foto’s en advertenties aanvaardt
de redactie geen enkele aansprakelijkheid. Opname van
ingezonden artikelen en meningen in dit blad hoeft niet
te betekenen dat de redactie van ‘t Hoppertje geheel of
gedeeltelijk instemt met de inhoud ervan. De redactie
behoudt zich het recht voor om artikelen en foto’s zonder
opgaaf van reden niet te plaatsen.

Haringhoppers

2019
2020

OLIEBOLLENBORREL Zaterdag 28 december • 16.00-19.00 uur
café d’Enckhuyser
PRINSENBAL Zaterdag 1 februari • aanvang 20.30 uur
Nieuwe Doelen
UITJE Zaterdag 8 februari • Amersfoort

KADIJKERKOOG Vrijdag 21 februari • P3 Purmerend
SOUNDSATION Black&Gold (frisfeest) Vrijdag 21 februari
12t/m15 jaar • Aanvang 20.00 uur Nieuwe Doelen
OPTOCHT Zaterdag 22 februari • vertrek om 13.00 uur
vanaf Syngenta binnenstad enkhuizen

ENKHUIZEN GOT TALENT Zaterdag 22 februari
• na de optocht 14.30 uur Nieuwe Doelen
BORRELUURTJE Zaterdag 22 febuari • 17.00 -18.00 uur n.n.b.
GROOT CARNAVAL Zaterdag 22 februari • aanvang 20.30
uur Nieuwe Doelen

HARINGHOPPERS ON CRUISE Zondag 23 februari
• aanvang 17.30 uur Nieuwe Doelen
BONTE CARNAVALSMIDDAG voor senioren
Maandag 24 februari • aanvang 13.30 uur Nieuwe doelen
THEMA AVOND – Thema Sport Maandag 24 februari

• locatie n.n.b.
AFSLUITAVOND* Dinsdag 25 februari • 20.30 - 01.00 uur
Brouwerij de Werf

*HOUDT ONZE WEBSITE WWW.DEHARINGHOPPERS.NL IN DE GATEN

27

‘t hoppertje

Paktuinen 37a,
1601 GD Enkhuizen
Direct nummer 06-51084291
[email protected]

WWW.SCHOORSTEENVEGERKUIPER.NL

28


Click to View FlipBook Version