The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fasiha sahlan, 2018-12-31 02:26:29

JADUAL TRANSISI 1Ibnu Sina

JADUAL TRANSISI 1Ibnu Sina

JADUAL

PROGRAM TRANSISI

1 IBNU SINA

Lampiran B 1 IBNU SINA

JADUAL PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1/2019
MINGGU PERTAMA (TEMA : SEKOLAH SAYA)

TARIKH : 2 JANUARI 2019
HARI : RABU

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN

7.30 -7.40 Perhimpunan Pagi Guru bertugas Dataran m/s 1-4
pagi  Kedudukan barisan kelas. mingguan/guru SKAP
 Tatacara ketika ditapak m/s 5
perhimpunan. tahun 1
 Ucapan guru bertugas BBM :
mingguan. Sticker
berwarna
7.40 -8.10 Pengurusan Kelas Guru kelas/ Kelas m/s 6
pagi  Ucapan salam dan bacaan guru
doa.
 Kehadiran murid. matapelajaran
 Suai kenal.
 Perbualan-Persediaan ke
sekolah.

Lembaran kerja
 Menyambung titik asas

8.10 – Adab dalam kelas Guru Kelas
8.40 pagi  Tatacara keluar masuk didalam matapelajaran
kelas.
 Tatacara penggunaan
peralatan didalam kelas.

Lembaran kerja
 Menulis peraturan didalam
kelas.

8.40-9.40 Aktiviti Ice-Breaking Guru kelas
pagi  Murid diberi sticker yang matapelajaran
berlainan warna dan dilekatkan
diatas tag nama sendiri.
 Murid dikehendaki mencari
rakan yang mempunyai warna
yang sama.
 Duduk didalam kumpulan dan
saling berkenalan dengan
rakan yang baru.
 Guru meminta murid yang
sukarela memberi nama tiga
rakan yang baru.

Lembaran kerja
Menulis nama penuh

1 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN
REHAT
9.40 –
10.00
pagi

10.00- Sayangi sekolah Guru Bilik jQAF
10.30pagi  Melawat bilik jQAF matapelajaran
 Menyatakan peraturan-
10.30 – peraturan semasa berada Guru Kelas m/s 7
11.30 didalam bilik jQAF matapelajaran
tengahari
Ucapan bertatasusila
 Perbualan tentang ucapan
bertatasusila.

Lembaran kerja
 Menyalin ayat berdasarkan
gambar.

11.30- Pengurusan kelas Guru Kelas m/s 8
12.00  Membersihkan kelas matapelajaran Kelas
tengahari  Bacaan doa sebelum balik.
 Ucapan terima kasih.

Lembaran kerja
 Mencari perbezaan antara dua
gambar.

12.00- Introducing of Phonics (CEFR) Guru BI
1.00
petang

2 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA

TARIKH : 3 JANUARI 2019
HARI : KHAMIS

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN
m/s 9
7.30 -7.40 Perhimpunan Pagi Guru bertugas Dataran
pagi  Kedudukan barisan kelas. mingguan/ SKAP m/s 10-13
 Tatacara ketika ditapak guru tahun 1 m/s 14-15
perhimpunan.
 Ucapan guru bertugas m/s 16
mingguan.

7.40 -8.10 Pengurusan Kelas Guru kelas/ Kelas
pagi  Ucapan salam dan bacaan guru
doa.
 Kehadiran murid. matapelajaran
 Suai kenal.
 Perbualan- Sayangi diri

Lembaran kerja
 Melabel anggota tubuh badan

8.10 – Nyanyian Guru Kelas
9.10 pagi  Membaca lirik lagu : matapelajaran Kelas
 Negaraku Kelas
9.10 –  Negeri Pahang Guru
9.40 pagi  Menyanyi mengikut melodi. matapelajaran

9.40 – Lembaran kerja
10.00  Menulis lirik lagu dan mewarna
pagi bendera Malaysia dan Negeri
Pahang.
10.00 –
10.30 Nyanyian
pagi  Membaca lirik lagu Sekolah:
 SKAP ke Era Jaya
 Menyanyi mengikut melodi.

Lembaran kerja
 Menulis lirik lagu sekolah dan
mewarna lencana sekolah.

REHAT

Pengurusan kelas
 Ucapan salam dan bacaan doa
 Menyemak keberadaan murid

Mengenal huruf Guru
 Nyanyian lagu ABC matapelajaran

Lembaran kerja
 Menyambung titik ABC

3 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN
BBM :
10.30 – Aktiviti Dinamika Kumpulan Guru Kelas Belon
11.00  Belon matapelajaran m/s 17
pagi  Membilang belon
 Mewarna belon m/s 18-19

Lembaran Kerja
 Mewarna belon

11.00- Pergerakan Motor Halus Guru Kelas
12.00  Murid mewarnakan gambar matapelajaran
tengahari yang diberi.
 Penggunaan warna yang sesuai
 Cara mewarna yang betul.

Lembaran Kerja
 Warna objek mengikut warna
yang dinyatakan.

12.00- Introducing of Phonics (CEFR) Guru BI Kelas
1.00
petang

4 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA

TARIKH : 4 JANUARI 2018
HARI : JUMAAT

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN

7.30 -7.40 Perhimpunan Pagi Guru bertugas Dataran
pagi  Kedudukan barisan kelas. mingguan/ SKAP
 Tatacara ketika ditapak guru tahun 1
perhimpunan.
 Ucapan guru bertugas
mingguan.

7.40 -8.10 Pengurusan Kelas Guru kelas/ Kelas m/s 20
pagi  Ucapan salam dan bacaan guru
doa.
 Kehadiran murid. matapelajaran
 Perbualan- Keluarga saya
 Menyanyi lagu 123 Sayang
Semuanya

Lembaran kerja
 Menyalin lirik lagu 1 2 3 Sayang
semuanya

8.10 – Slot Motivasi Guru B&K Dewan
9.10 pagi Guru
 Budaya Sekolah
 Memberi salam matapelajaran
 Sikap dan Pakaian

9.10 – Pengurusan kelas Guru Kelas m/s 21
9.40 pagi  Ucapan salam dan bacaan doa matapelajaran Kelas
 Menyemak keberadaan murid

Keluarga Saya
 Guru bersoaljawab dengan
murid mengenai keluarga
masing-masing.
 Murid mengeja ahli keluarga.
 Contoh: Ayah, ibu, abang

Lembaran kerja
 Memadan,menyambung titik &
mewarna perkataan.

9.40 – REHAT
10.00
pagi Introducing of Phonics (CEFR) Guru BI

10.00-
11.00
pagi

5 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA
MASA
AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN

11.00- Sayangi Sekolah Guru Pusat
11.30  Melawat Pusat Sumber Sekolah. matapelajaran Sumber
pagi  Peraturan Pusat Sumber Sekolah. Sekolah

11.30- Kelas Saya Guru Kelas m/s 22
12.00  Perbualan mengenai peraturan matapelajaran
tengahari didalam kelas.
 Cara-cara menjaga kebersihan
dan keceriaan kelas

Lembaran kerja
 Padankan peralatan didalam
kelas

6 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA

TARIKH MINGGU KEDUA (TEMA: SAYA DAN KAWAN)
HARI
: 7 JANUARI 2019
: ISNIN

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN
Dewan m/s 23-24
7.40-8.10 Perhimpunan Rasmi Guru kelas/
pagi  Nyanyian lagu Negaraku, guru SKAP
Negeri Pahang dan Lagu
8.10-8.40 Sekolah. matapelajaran Kelas
pagi  Ucapan guru bertugas
 Ucapan Guru Besar

Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan
doa.
 Kehadiran murid.

Mengenal Nombor
 Guru menunjuk cara menulis
nombor dengan kaedah yang
betul.
 Murid menulis nombor
dibelakang badan kawan.
kawan meneka nombor yang
ditulis oleh rakan mereka.

Lembaran kerja
 Menulis nombor 1 hingga 10

8.40-9.40 Haiwan Peliharaan Saya Guru Kelas m/s 25-26
pagi  Murid menyatakan haiwan matapelajaran
peliharaan mereka.
 Murid menyebut haiwan
peliharaan dengan betul.

Nyanyian “bunyi binatang”
 Guru memperdengarkan lagu
 Murid menyanyikan lagu
dengan pergerakan.

Lembaran kerja
 Melabel haiwan peliharaan-
ikan
 Menyalin lagu

9.40 – REHAT
10.00
pagi

7 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN
10.00- Kelas m/s 27
11.00 Introduction of Phonics (CEFR) Guru BI
pagi Kelas
Diri saya “My Body”
11.00-
11.30  Bimbing murid menyebut nama-
pagi
nama anggota badan dalam

Bahasa Inggeris.

 Murid membaca lirik lagu

“Head, shoulders, knee and Guru

toes” matapelajaran

 Menyanyikan lagu

Lembaran kerja
 Menyalin lirik

11.30- Kebersihan Diri Guru Kelas m/s 28
12.00  Bersoal jawab tentang matapelajaran Kelas
tengahari penjagaan kebersihan diri BBM:
 Melakonkan cara penjagaan Kertas
diri. Lukisan
Pen maker
Lembaran kerja
 Melabel anggota badan
(English)

12.00- Aktiviti berkumpulan- Permainan Guru
1.00 Bahasa matapelajaran
petang
 Menyebut huruf
 Meneka nama benda daripada

huruf yang diberi.
 Menyenaraikan benda,

tumbuhan dan haiwan
daripada huruf yang diberi.

8 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA

TARIKH : 8 JANUARI 2019
HARI : SELASA

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN

7.30 -7.40 Perhimpunan Pagi Guru bertugas Dataran
pagi  Kedudukan barisan kelas. mingguan/ SKAP
 Tatacara ketika ditapak guru tahun 1
perhimpunan.
 Ucapan guru bertugas
mingguan.

7.40 -8.10 Pengurusan Kelas Guru kelas/ Kelas m/s 29
pagi  Ucapan salam dan bacaan guru Kelas
doa. m/s 30
 Kehadiran murid. matapelajaran *Sila beri
 Perbualan- Kebersihan diri lembaran
Guru kerja yang
Lembaran kerja matapelajaran bersesuaian
 Tanda (√) atau (x) kepada
murid
8.10 – Kerohanian – Doa harian moral.
8.40 pagi  Guru membimbing murid
membaca doa. m/s 31-34
 Murid membaca doa sebelum
makan
 Murid membaca doa selepas
makan

Lembaran kerja
 Mewarna

9.10 – Huruf Jawi Guru Kelas *Lembaran
9.40 pagi  Murid menyanyi lagu Hijaiyah matapelajaran kerja boleh
dengan pergerakan. buat
 Guru membimbing murid sebagai
menulis huruf hijaiyah dengan kerja rumah
betul
*Sila
Lembaran kerja sediakan
 Menyalin semula huruf hijaiyah lembaran
kerja yang
bersesuaian
kepada
murid
moral.

9.40 – REHAT
10.00
pagi

9 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN
Kelas m/s 35
10.00- Introduction of Phonics (CEFR) Guru BI
11.00 kelas Lampiran
pagi Kesihatan Diri Guru m/s 55
 Guru membimbing murid cara- matapelajaran Kelas
11.00- cara membasuh tangan
11.30 dengan betul.
pagi  Murid mempraktikkan cara-
cara membasuh tangan
dengan betul.

11.30- Lembaran kerja Guru
12.00  Menyusun cara-cara matapelajaran
tengahari membasuh tangan dengan
betul.

Budaya sekolah
 ucapan salam dan terima kasih
 Pakaian dan sikap
 Tidak membuat bising semasa
guru tiada didalam kelas

12.00- Bercerita- Arnab dan kura-kura Guru Kelas
1.00  Perbualan mengenai gambar matapelajaran
petang  Guru bercerita kisah Arnab dan
kura-kura.
 Bersoal jawab mengenai cerita.

Topeng Haiwan- Arnab
 Murid mewarna dan
mengunting topeng arnab.

Lembaran kerja
 Topeng Arnab

10 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA

TARIKH : 9 JANUARI 2019
HARI : RABU

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN

7.30 -7.40 Perhimpunan Pagi Guru bertugas Dataran m/s 36
pagi  Kedudukan barisan kelas. mingguan/ SKAP m/s 37
 Tatacara ketika ditapak guru tahun 1
perhimpunan.
 Ucapan guru bertugas
mingguan.

7.40 -8.10 Pengurusan Kelas Guru kelas/ Kelas
pagi  Ucapan salam dan bacaan guru Kelas
doa. Kelas
8.10 –  Kehadiran murid. matapelajaran
9.10 pagi  Perbualan- Buah-buah
kegemaran saya Guru
9.10 – matapelajaran
9.40 pagi Mengenal buah-buahan
 Guru menunjukkan gambar Guru
buah-buahan matapelajaran
 Murid menamakan buah-
buahan
 Murid menyebut dan membaca
dengan jelas.

Lembaran kerja
 Salin dan tulis perkataan

Tumbuh-tumbuhan
 Murid bercerita mengenai
pokok yang berada disekitar
sekolah.
 Murid menyatakan bahagian-
bahagian pokok dengan betul.
 Contoh: Dahan,daun, akar,
ranting

Lembaran kerja
 Melabel bahagian pokok

9.40 – REHAT
10.00
pagi Nyanyian- Lagu Hari Guru Kelas m/s 38
 Guru memperdengarkan lagu matapelajaran
10.00-  Murid menyanyikan lagu
10.30 dengan pergerakan.
pagi  Guru membimbing murid
menyebut urutan hari dengan
betul.

Lembaran kerja
 Menulis lirik lagu Hari

11 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN
kelas BBM :
10.30- Dinamika kumpulan Guru
11.30  Membuat kolaj bertemakan matapelajaran Kelas Gambar
pagi buah-buahan. buah.
 Mempamerkan hasil kerja Kertas
warna.
11.30- Buah-buahan tempatan Guru
12.00  Guru dan murid berbincang matapelajaran m/s 39
tengahari mengenai buah tempatan.
 Murid berbincang mengenai
warna, bentuk dan khasiat
buah-buahan yang dinyatakan.

Lembaran kerja
 Bulatkan gambar buah yang
ada didalam gambar.

12.00- Introducing of Phonics (CEFR) Guru BI Kelas
1.00
petang

12 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA

TARIKH : 10 JANUARI 2019
HARI : KHAMIS

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN

7.30 -7.40 Perhimpunan Pagi Guru bertugas Dataran
pagi  Kedudukan barisan kelas. mingguan/ SKAP
 Tatacara ketika ditapak guru tahun 1
perhimpunan.
 Ucapan guru bertugas
mingguan.

7.40 -8.40 Aktiviti Estatika dan daya kreatif Guru Kelas BBM:
pagi  Secara berpasangan : Murid matapelajaran Botol
diberikan botol mineral. Kertas
 Murid menghias botol mineral warna
dengan daya kreativiti sendiri. Gam
 Pamerkan hasil kerja. Gunting
Perhiasan
yang
bersesuaian.

8.40 – 9.40 Kenderaan Guru Kelas m/s 40
pagi  Berbual mengenai kenderaan matapelajaran
yang dinaiki ke sekolah.
 Murid menyatakan jenis-jenis
kenderaan darat, air, udara.

Lembaran kerja
 Menulis kenderaan mengikut
kategori

9.40 -10.00 REHAT
pagi
Dinamika Kumpulan – Model Kereta Guru Kelas BBM:
10.00 –  Murid membina model kereta matapelajaran Kelas Kotak
11.00 pagi daripada bahan terbuang. Penutup
 Ketua kumpulan Guru botol
11.00 – membentangkan model kereta matapelajaran mineral
12.00 yang dibina. Gam
tengahari  Guru memberi ganjaran gunting
kepada murid.
m/s 41-42
Benda Hidup Dan Bukan Hidup
 Murid menyatakan benda
hidup dan bukan hidup yang
ada didalam bilik darjah.

Lembaran Kerja
 Warnakan dan suaikan benda
hidup dan bukan hidup.

12.00-1.00 Introducing of Phonics Guru BI Kelas
petang

13 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA

TARIKH : 11 JANUARI 2019
HARI : JUMAAT

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN
Dataran
7.30 -7.40 Perhimpunan Pagi Guru bertugas BBM:
pagi  Kedudukan barisan kelas. mingguan/ SKAP Kertas
 Tatacara ketika ditapak guru tahun 1 warna
perhimpunan. Kelas Kertas A4
 Ucapan guru bertugas Guru kelas/ Dewan Gam
mingguan. guru Kelas Gunting

7.40 -8.10 Mengenali bentuk matapelajaran Kelas m/s 43-44
pagi  Menyebut nama-nama bentuk
 Membuat lipatan dan Kelas BBM :
guntingan untuk membuat Gambar
bentuk. benda
 Tampal bentuk pada kertas A4. hidup dan
bukan
8.10-9.10 Slot Motivasi Guru B&K hidup.
pagi  Kawan baru saya Guru Manilakad.
Gam.
9.10-9.40 Jawi matapelajaran Gunting.
pagi  Murid menyebut huruf-huruf jawi
dengan betul. Guru
9.40 – matapelajaran
10.00 Lembaran kerja
pagi  Suaikan huruf jawi yang sama.
 Warnakan huruf jawi yang sama

REHAT

10.00 – Introduction of Phonics (CEFR) Guru BI
11.00
pagi

11.00 - Dinamika Kumpulan Guru
12.00  Menyebut benda hidup dan matapelajaran
tengahari bukan hidup.
 Memberi setiap kumpulan
gambar benda hidup dan
bukan hidup.
 Kemudian, tampal benda hidup
dan bukan hidup pada kad
manilakad.
 Pamerkan hasil kerja murid.

14 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA

TARIKH MINGGU KETIGA (TEMA:ALAM SEKITAR)
HARI
: 14 JANUARI 2019
: ISNIN

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN
Dewan
7.40-8.10 Perhimpunan Rasmi m/s 45
pagi  Nyanyian lagu Negaraku, SKAP m/s 46
Negeri Pahang dan Lagu Kelas m/s 47
Sekolah.
 Ucapan guru bertugas Kelas
 Ucapan Guru Besar
Kelas
8.10-8.40 Pengurusan Kelas Guru kelas/ Kelas
pagi  Ucapan salam dan bacaan guru
doa. Kelas
8.40-9.40  Kehadiran murid. matapelajaran
pagi  Perbualan-Kepentingan
memakan sayur-sayuran. Guru
9.40 – matapelajaran
10.00 Sayur-sayuran
pagi  Bermain teka-teki mengenai
10.00 – sayur-sayuran.
11.00  Murid menyebut sayur-sayuran
pagi yang ditunjukkan oleh guru.

11.00 – Lembaran kerja
12.00  Tulis dan salin nama sayuran
tengahari
REHAT
12.00-
1.00 Introduction of Phonics (CEFR) Guru BI
petang
Tumbesaran biji kacang Guru
 Guru menerangkan mengenai matapelajaran
proses tumbesaran biji benih
kacang hijau. Guru
matapelajaran
Lembaran kerja
 Menulis turutan proses
tumbesaran biji kacang hijau

Nyanyian-Kereta kecil
 Guru memperdengarkan lagu.
 Murid menyanyikan lagu
dengan pergerakan.

Lembaran kerja
 Menulis lirik lagu.

15 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA

TARIKH : 16 JANUARI 2018
HARI : SELASA

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN

7.30 -7.40 Perhimpunan Pagi Guru bertugas Dataran
pagi  Kedudukan barisan kelas. mingguan/ SKAP
 Tatacara ketika ditapak guru tahun 1
perhimpunan.
 Ucapan guru bertugas
mingguan.

7.40 -8.40 Ucapan bertatasusila Guru Dewan m/s 48
pagi  Guru menerangkan ucapan matapelajaran SKAP
bertatasusila . BBM:
8.40 –  Murid menyebut ucapan yang Guru Disiplin/ Dewan Kertas A4
9.40 pagi betul dan beradab. guru SKAP

9.40 – Lembaran kerja matapelajaran Kelas
10.00pagi  Pilih ucapan yang sesuai Kelas
dengan situasi.
10.00-
11.00 Taklimat HEM- Pn Norazlina binti Ismail
pagi (Guru Disiplin)

11.00-  Murid berkumpul didalam
11.30 dewan.
pagi
 Penerangan disiplin dan
peraturan sekolah.

REHAT

Introduction of Phonics (CEFR) Guru BI

Taman di sekolah saya Guru
 Berbual tentang sekolah matapelajaran
 Melukis gambar taman di
sekolah.

11.30- Belajar berdoa Guru Kelas
12.00  Membaca dan menghafal doa. matapelajaran Kelas
pagi  Contoh : doa penerang hati

12.00- Bermain sambil belajar Guru m/s 49
1.00  Menyebut peralatan atau matapelajaran
petang benda yang ada didalam kelas.
 Menyebut objek tersembunyi
didalam lembaran kerja.

Lembaran Kerja
 Mencari perkataan tersembunyi

16 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA

TARIKH : 16 JANUARI 2019
HARI : RABU

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN

7.30 -7.40 Perhimpunan Pagi Guru bertugas Dataran
pagi  Kedudukan barisan kelas. mingguan/ SKAP
 Tatacara ketika ditapak guru tahun 1
perhimpunan.
 Ucapan guru bertugas
mingguan.

7.40 -8.40 Sayangi sekolah Guru Bilik
pagi  Melawat bilik pemulihan. pemulihan/ Pemulihan
 Bengkel celik membaca
8.40 –  Peraturan didalam bilik Guru
9.10 pagi pemulihan. matapelajaran

Taklimat SPBT Penyelaras Dewan
 Cara penjagaan buku teks dan SPBT/Guru SKAP
buku aktiviti dengan betul. kelas/ guru
 Peraturan mengunakan buku matapelajaran
teks.

9.10 – Pengagihan buku teks Guru Kelas
9.40 pagi  Setiap murid diberi buku teks matapelajaran kelas
bagi sesi 2017.
9.40 –
10.00 REHAT
pagi
Pra menulis Guru m/s 50
10.00 –  Menulis abjad ABC matapelajaran
11.00  Menulis huruf besar dan kecil
pagi dengan betul.

Lembaran kerja
 Tulis huruf besar dan huruf kecil
dengan betul.

11.00- Budaya sekolah Guru Kelas BBM:
12.00  Menyatakan peraturan sekolah matapelajaran Kelas Kertas A4
pagi  Menyatakan tanda-tanda
keselamatan disekolah seperti : Guru BI
12.00-  Dilarang merokok
1.00  Melukis Papan Tanda Dilarang
petang Merokok.

Introduction of Phonics (CEFR)

17 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA

TARIKH : 17 JANUARI 2019
HARI : KHAMIS

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN
Dataran
7.30 -7.40 Perhimpunan Pagi Guru bertugas m/s 51
pagi  Kedudukan barisan kelas. mingguan/ SKAP m/s 52
 Tatacara ketika ditapak guru tahun 1 Kelas m/s 53
7.40 -8.40 perhimpunan. Kelas
pagi  Ucapan guru bertugas Guru kelas/
mingguan. guru Kelas
8.40 – 9.40
pagi Pengagihan Buku Aktiviti matapelajaran
 Setiap murid menerima buku
9.40 -10.00 aktiviti. Guru
pagi matapelajaran
Kerohanian
 Bercerita tentang kejadian
alam.
 Ciptaan Allah dan ciptaan
manusia.
 Murid menyenaraikan dipapan
putih.

REHAT

10.00-10.30 Pra Nombor Guru
pagi  Murid membilang nombor matapelajaran
sehingga 20.
 Murid menulis angka dalam
perkataan dipapan putih.

10.30 – Lembaran kerja Guru Kelas
11.00 pagi  Menyambung titik matapelajaran

Cita-cita saya
 Murid menyatakan cita-cita
masining-masing.
 Contoh: Guru, polis, doktor

Lembaran kerja
 Cari perkataan pekerjaan

11.00 – Aktiviti Bijak Bahasa Guru Kelas
12.00  Murid menyebut suku kata yang matapelajaran
tengahari terdapat didalam modul.
 Murid menampal suku kata
berdasarkan gambar.

12.00-1.00 Introduction of Phonics (CEFR) Guru BI Kelas
petang

18 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~

Lampiran B 1 IBNU SINA

TARIKH : 18 JANUARI 2019
HARI : JUMAAT

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT CATATAN

7.30 -7.40 Perhimpunan Pagi Guru bertugas Dataran
pagi  Kedudukan barisan kelas. mingguan/ SKAP
 Tatacara ketika ditapak guru tahun 1
perhimpunan.
 Ucapan guru bertugas
mingguan.

7.40 -8.40 Slot Motivasi Guru B&K Dewan
Guru SKAP
pagi  Kami Kumpulan terbaik
Matapelajaran

8.40-9.40 Aktiviti sukaneka Guru Dewan
pagi  Sukaneka antara kelas. Pen.Jasmani/ SKAP
 Penyampaian hadiah Guru Kelas/
sukaneka. Guru Dewan
matapelajaran Kelas
9.40 –
10.00 REHAT
pagi

10.00 – Majlis Penutupan Minggu Transisi 2018 Guru
10.30  Ucapan Guru Besar/ Matapelajaran/
pagi GPK Pentadbiran
 Majlis Penyampaian Hadiah Guru Tahun 1

10.30- Introduction of Phonics Guru BI
11.00
pagi

11.00- Kolaj huruf Guru
matapelajaran
12.00  Murid membuat kolaj huruf Kelas m/s 54

tengahari

19 PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2019 ~NFS~


Click to View FlipBook Version