The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cikgurahayu.seriipoh, 2022-07-12 22:06:37

Rahayu_6 Rendah 2022 Prospektus Test1

Rahayu_6 Rendah 2022 Prospektus Test1

VISI & MISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA &

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

MOTO, VISI, MISI, SLOGAN KTESI

MOTO

INTEGRITI TERAJU KECEMERLANGAN

VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

SLOGAN

TERAS KOLEJ TINGKATAN ENAM SERI IPOH1.0 PROGRAM MINGGU ORIENTASI TINGKATAN EN

Hari/ 07.30-8.00 pg 08.00-8.30 pg 08.30-09.00pg 09.00-09.30pg 09.30-10.00 10.00-10.3
Tarikh

Isnin Pendaftaran Taklimat MP Taklimat MP Rehat
25/07/22 (AJK Pendaftaran) (Matematik M) (B Melayu)

Selasa Inventori Pemilihan Pakej Taklimat Rehat
26/07/22 Minat Kerjaya Biasiswa
(Kaunselor)

Rabu Persatuan Tingkatan Enam Hala Tuju STPM Rehat
27/07/22

“TANPA USAHA, TIAD

M A

HIGHLY RIGH

MOTIVATED ATTIT

NAM (PRAUNIVERSITI) SEMESTER I SESI 2022-2023

30pg 10.30-11.00 pg 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 ptg 12.30-01.00 ptg 01.00-01.30 ptg
tgh ptg

t Taklimat MP Taklimat MP Taklimat MP Taklimat MP Taklimat MP Taklimat MP
(Seni Visual) ( P Perniagaan) (Sejarah) (Ekonomi) (Panitia Akaun) (Bahasa Tamil)

t Taklimat Taklimat Disiplin Taklimat Kokurikulum
(PKP ) / Etika Pakaian (PK Koku)

Amanat (PK HEM) Pengurusan Kelas
t Pengetua
Agihan Kelas

DA YANG BERUBAH”

A D

HT DISPLAY

TUDE DETERMINATION

2.0 PAKEJ MATA PELAJARAN KOHORT 2022.

KELAS PAKEJ SUBJEK SUBJEK SUBJEK SUBJEK
WAJIB 1 2 3
6R1 PAKEJ
1 PENGAJIAN PERAKAUNAN MATHEMATICS M / EKONOMI
AM, SENI VISUAL
6R2 PAKEJ
2 MUET PERAKAUNAN MATHEMATICS M / P.PERNIAGAAN
SENI VISUAL
6R3 PAKEJ PENGAJIAN
3 AM, B. MELAYU SENI VISUAL EKONOMI

6R4 PAKEJ MUET B. MELAYU / SENI VISUAL P.PERNIAGAAN
4 B. TAMIL
PENGAJIAN SEJARAH EKONOMI
6R5 PAKEJ AM, B. MELAYU /
5 B. TAMIL SEJARAH P.PERNIAGAAN
MUET
6R6 PAKEJ B. MELAYU
6 PENGAJIAN
AM, B. MELAYU SEJARAH EKONOMI /
6R7 PAKEJ P.PERNIAGAAN
7 MUET

PENGAJIAN
AM,

MUET

PENGAJIAN
AM,

MUET

PENGAJIAN
AM,

MUET

3.0 SISTEM PENGGREDAN STPM.

GRED MARKAH STPM

Markah Gred NGMP Keputusan
81-100 A 4.00 Lulus Penuh (Prinsipal)
76-80 A- 3.67
66-75 B+ 3.33 Lulus Sebahagian
55-65 B 3.00 (Subsid)
48-54 B- 2.67 Gagal
41-47 C+ 2.33
36-40 C 2.00
31-35 C- 1.67
26-30 D+ 1.33
21-25 D 1.00
F 0.00
0-20

3.1 FOKUS KERJAYA BERDASARKAN MATA PELAJARAN / PAKEJ
STPM YANG DITAWARKAN DI KOLEJ TINGKATAN ENAM SERI IPOH.

MATA PELAJARAN PROSPEK KERJAYA UNIVERSITI YANG MENAWARKAN
BAHASA MELAYU KURSUS SESUAI DENGAN MATA
Penyiaran, Pengiklanan, Perdagangan,
Keusahawanan, PELAJARAN
Pendidikan, Pengurusan Korporat, UM, UPM, UKM, USM, UPSI
Penerbitan, Bahasa dan Kesusasteraan

PERAKAUNAN Akauntan, Auditor, Penganalisis, UM, UKM, UTM, UIAM, UPM,
Pengurusan Kewangan, UiTM, UUM, UPSI, UNIMAP,
Pegawai LHDN, Guru, Ahli Perniagaan, UMS, UNIMAS
Ahli Bank

PENGAJIAN PERNIAGAAN Pensyarah, Guru, Penyelidik, UM, UKM, UTM, UIAM, UPM,
Pegawai Kewangan, Pengurus, UUM, UiTM, UPSI, UNIMAP,
Pegawai Tadbir, Pegawai Eksekutif UTHH, UMS
Pemasaran, Sumber Manusia,
Kewangan, Perbankan

EKONOMI Pensyarah, Guru, Pegawai Tadbir UM, UKM, UPM, UIA, USM,
Diplomatik, Perancang Bandar Dan UMS, UiTM, USIM, UPSI,
Wilayah, Pegawai Bank, Penganalisis UMT
Ekonomi, Perancang Ekonomi,
Penasihat Percukaian

Pendidikan, Pengurus Perniagaan, Semua Universiti Awam dan Swasta
Pentadbir, Persekitaran Industri,
MATHEMATICS M Penganalisis dan Penyelidikan

SEJARAH Pegawai Tadbir Diplomatik, Kurator, UKM, UM, UIA, UPSI, USM
Arkeologis, Pensyarah, Guru, UUM, UMS
Pegawai Arkib, Usahawan, Peguam

Pensyarah, Guru, Kurator, Pereka, UPM, UPSI, UKM, USM,
Pelukis, Karyawan, Pengiklanan, UM, UMS, UNIMAS, UTM, UiTM
Pengusaha Kraf, Arkitek, Senibina,
SENI VISUAL Seni Hiasan Dalaman, Lanskap

Guru, Pensyarah, Pegawai Perkhidmatan UM, UPSI, UPM, USM, UKM,
Awam, Juruhebah UNIMAS, UMS, IPG
Penterjemah, Juru Bahasa Mahkamah
BAHASA TAMIL Penulis Skrip

3.2 PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN STPM

PENGAJIAN AM

Semester Kod dan Jenis Ujian Markah Masa Pentadbiran
Semester 1 Nama (Wajaran) 2 jam
Semester 2 Kertas Ujian Bertulis Pentaksiran
900/1 BAHAGIAN A: 80% berpusat
Semester 3 Soalan Aneka Pilihan 15 (29%)
Pengajian soalan diberikan. Jawab
Am 1 semua soalan 15
BAHAGIAN B:
Malaysia Soalan berstruktur. 4 soalan 15
Kekal diberikan. Jawab semua
soalan. 50
Berdaulat BAHAGIAN C:
Soalan esei. 3 soalan 60 1 ½ jam Pentaksiran
900/2 diberikan. Jawab 2 soalan (22%) berpusat
Pengajian daripada 3 soalan.
Ujian Betulis 15
Am 2 BAHAGIAN A:
Malaysia Soalan berstruktur. 4 soalan 20
Maju dan diberikan. Jawab semua
Sejahtera soalan. 25
BAHAGIAN B:
900/4 Soalan alih bentuk 55 Sepanjang Pentaksiran
Pengajian komunikasi. 2 soalan (20%) Penggal 2 oleh guru
diberikan. Jawab 1 soalan
Am 4 daripada 2 soalan. sekolah bagi
BAHAGIAN C: calon
900/3 Soalan esei. 2 soalan
Pengajian diberikan. Jawab 1 soalan sekolah
daripada 2 soalan. kerajaan
Am 3 Kerja Kursus
Malaysia (Kerja Projek) 80 2 jam Pentaksiran
dan Negara Pilih satu tema daripada dua (29%) berpusat
tema yang diberikan dan
Luar hasilkan satu tugasan 15
daripada tema yang dipilih.
Tema adalah berdasarkan 15
tajuk yang terdapat dalam
sukatan pelajaran Pengajian 50
Am.
Ujian Bertulis
BAHAGIAN A:
Soalan aneka pilihan. 15
soalan diberikan. Jawab
semua soalan.
BAHAGIAN B:
Soalan alih bentuk
komunikasi. 2 soalan
diberikan. Jawab 1 soalan
daripada 2 soalan.
BAHAGIAN C:
Soalan esei. 3 soalan
diberikan. Jawab 2 soalan
daripada 3 soalan.

3.3 PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN STPM

BAHASA MELAYU

Semester Kod Fokus Jenis Ujian Markah Masa Pentadbiran
dan Pembelajaran (Wajaran)
Semester Nama
1 Kertas 1. Sejarah & Ujian Bertulis 100 2 jam Pentaksiran
Perkembangan BAHAGIAN A: (33%) berpusat
910/1 Bahasa Melayu Soalan Aneka
Bahasa 1.1 Asal usul BM Pilihan. 20
Melayu 1.2 BM Kuno 20 soalan
1.3 BM Klasik diberikan. Jawab 30
1 1.4 BM Moden semua soalan.
1.5 Unsur Asing
BAHAGIAN B: 50
Dalam BM Soalan berstruktur.
Jawab semua
2. Bidang Fonologi soalan.
1. Defini
2. Vokal BAHAGIAN C:
3. Konsonan Soalan esei tidak
4. Diftong berformat. Jawab
5. Sistem Ejaan 1 soalan daripada
3 soalan
3. Pembacaan Kritis berformat
& Analitis
(soalan pemahaman)

Semester 910/2 4. Penulisan Esei Ujian Bertulis 60 1 ½ Pentaksiran
2 Bahasa Tidak Berformat BAHAGIAN A: (20%) jam berpusat
Melayu ( 600-650 p.p ) Soalan aneka
pilihan. 30 soalan 30
2 1. Morfologi diberikan. Jawab
1.1 Konsep semua soalan. 30
1.2 Bentuk Kata BAHAGIAN B:
1.3 Golongan Kata Soalan berstruktur.
1.4 Proses Jawab semua
Pembentukan soalan.
Kata

2. Sintaksis
2.1 Konsep
2.2 Subjek &

Predikat

2.3 Frasa
2.4 Klausa
2.5 Ayat

3. Analisis
Kesalahan
Bahasa

910/4 Kerja Kerja Kursus 25 Sepanjang Pentaksiran
Bahasa (8%) Semester 2 oleh guru
Melayu Kursus Esei Esei Berformat
Calon 25 sekolah bagi
4 calon
berformat. dikehendaki 65
910/3 menulis (22%) sekolah
Bahasa kerajaan
Melayu Menulis 8 esei sekurang- 20
45
3 yang berlainan kurangnya tujuh
50
910/5 format: esei, iaitu satu (17%)
Bahasa
Melayu Ceramah, esei bagi bagi 50

5 Laporan, setiap format.

Syarahan,

Ucapan,

Memorandum,

Kertas Cadangan,

Minit Mesyuarat &

Surat Kiriman

Rasmi

Semester 1. Wacana Ujian Bertulis 1 ½ jam Pentaksiran
3 berpusat
1.1 Konsep BAHAGIAN A:

1.2 Ciri Soalan

1.3 Jenis aneka

2. Retorik pilihan. 20
2.1 Konsep soalan
2.2 Ciri diberikan.
2.3 Jenis Jawab
semua

soalan.

3. Variasi Bahasa BAHAGIAN B:
3.1 Konsep Soalan
3.2 Jenis berstruktur.
Jawab semua
4. Laras Bahasa soalan.
laras sains, ekonomi,

undang-undang,

agama, sukan,

sastera, resepi dan

iklan.

5. Semantik
5.1 Konsep
5.2 Denotatif &

Konotatif
5.3 Perkataan &

Rujukan
5.4 Makna Kata
5.5 Perubahan Makna

6. Pragmatik
6.1 Konsep
6.2 Bahasa
dalam konteks
budaya

7. Kerja Kerja Kursus Sepanjang Pentaksiran
Kursus - Penulisan esei Semester 3 oleh guru
(Kajian (berkumpulan)
ilmiah) - Pembentangan sekolah bagi
individu calon

sekolah
kerajaan

-panjang 2000 -
2500 p.p

3.4 PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN STPM

BAHASA TAMIL

Semester Kod dan Jenis Markah Masa Pentadbiran
Semester Nama Ujian (Wajaran) 2 jam Pentaksiran
Kertas
1 912/1 Ujian Bertulis 100 2 jam berpusat
Bahasa BAHAGIAN A: (33.3%)
Semester Tamil 1 5 soalan berstruktur. 2 jam Pentaksiran
2 Jawab semua soalan 30 berpusat
912/2 BAHAGIAN B: 20
Semester Bahasa 2 soalan berstruktur. Pentaksiran
3 Tamil 2 Jawab semua soalan. 25 berpusat
BAHAGIAN C:
912/3 2 soalan berstruktur. 25
Bahasa Jawab 1 soalan daripada 2
Tamil 3 soalan yang diberikan. 100
BAHAGIAN D: (33.3%)

2 soalan berstruktur. 25
Jawab 1 soalan daripada 2 25

soalan yang diberikan. 25

Ujian Bertulis 25
BAHAGIAN A:
1 soalan berstruktur. 100
Jawab semua soalan. (33.3%)
BAHAGIAN B:
3 soalan berstruktur. 50
Jawab semua soalan.
BAHAGIAN C: 25
2 soalan berstruktur.
Jawab 1 soalan daripada 2 25
soalan yang diberikan.
BAHAGIAN D:
2 soalan berstruktur.
Jawab 1 soalan daripada 2
soalan yang
diberikan.

Ujian Bertulis
BAHAGIAN A:
3 soalan esei. Jawab1
soalan daripada 3
soalan.
BAHAGIAN B:
2 soalan berstruktur diberikan.
Jawab 1 soalan daripada 2
soalan. BAHAGIAN C:
2 soalan berstruktur.
Jawab 1 soalan daripada 2
soalan yang
diberikan.

3.5 PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN STPM

SEJARAH

Semester Kod & Nama Fokus Pembelajaran Jenis Ujian Markah / Masa
Semester 1 Kertas Wajaran 2 Jam
SEJARAH UJIAN BERTULIS
940/1 DUNIA 4 TEMA • Soalan esei 80
SEJARAH 1 : • 6 soalan (29 %)
1. Masyarakat
2. Pemerintahan & Pentadbiran diberikan
3. Kemajuan & Pembangunan • Jawab 4 soalan

Bangsa daripada 6
4. Nasionalisme & soalan

Pembentukan Negara
Bangsa

Kawasan Kajian :
Sejarah Asia, Eropah &
Amerika Syarikat dari tahun
1500 – 1955.

Semester 2 940/2 SEJARAH UJIAN BERTULIS 60 1 Jam 30
SEJARAH 2 ISLAM 3 TEMA (22 %) Minit
: • Soalan esei
1. Masyarakat, Pemerintahan, • 6 soalan

Pertahanan dan Perhubungan diberikan
Luar • Jawab 3 soalan
2. Pembangunan dan Penerokaan
3. Nasionalisme & daripada 6
Pembentukan Negara soalan
Bangsa

Kawasan Kajian :
Sejarah Islam dari tahun 500 – 1918.

940/4 KERJA KURSUS KERJA KURSUS 55 Januari
SEJARAH 4 4 TEMA – Pilih 1 Tema Pilih satu tema (20 %) hingga
daripada empat Mac
1. Struktur ilmu Sejarah tema yang
2. Penyediaan diberikan dan
hasilkan satu
Cadangan tugasan daripada
Penyelidikan tema yang dipilih.
3. Inkuiri
4. Penyelidikan UJIAN BERTULIS
5. Penulisan • Soalan esei
6. Pembentangan Hasil • 3 soalan
Penyelidikan
diberikan
940/3 BHGN A – SEJARAH • Jawab 2 soalan 80 2 Jam
Semester 3 SEJARAH 3 MALAYSIA 4 TEMA : (29 %)
1. Masyarakat daripada 3
2. Transformasi Masyarakat soalan
3. Nasionalisme &

Pembentukan Negara
Bangsa
4. Pengisian

Kemerdekaan Kawasan

Kajian :
Sejarah Malaysia dari tahun 1800 -
2000.

BHGN B – SEJARAH ASIA UJIAN BERTULIS
TENGGARA 4 TEMA :
1. Masyarakat • Soalan esei
2. Transformasi Masyarakat • 3 soalan
3. Nasionalisme &
diberikan
Pembentukan Negara • Jawab 2 soalan
Bangsa
4. Pengisian daripada 3
soalan
Kemerdekaan Kawasan

Kajian :

Sejarah Asia Tenggara dari tahun
1800
hingga tahun 2000.

3.6 PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN STPM

EKONOMI

Semester Kod dan Nama Jenis Markah Masa Pentadbiran
Semester (Wajaran) Pentaksiran
Kertas Ujian
1 80 2 jam
944/1 Ujian Bertulis
Semester
2 Ekonomi 1 Bahagian A: (32%) 2jam berpusat
(Mikroekonomi) Soalan aneka pilihan 20 20 Pentaksiran
Semester soalan 40
3 944/2 diberikan. Jawab semua 20
soalan.
Bahagian B: 80
Soalan esei 6 soalan
diberikan.
Jawab 4 soalan daripada 6
soalan.
Bahagian C:
Soalan Kuantitatif. 3 soalan
diberikan. Jawab 2 soalah
daripada 3 soalan.

Ujian Bertulis

Ekonomi 2 Bahagian A: (32%) berpusat
(Makroekonomi) Soalan aneka pilihan. 20 20
soalan 40
944/3 diberikan. Jawab 2 soalan
Ekonomi 3 daripada 3 soalan. 20
(Ekonomi Bahagian B:
Malaysia) Soalan esei. 6 soalan 40 1 jam Pentaksiran
diberikan. (16%) berpusat
944/4 Jawab 4 soalan daripada 6
Ekonomi 4 soalan. 30
Bahagian C:
Soalan Kuantitatif. 3 soalan 10
diberikan. Jawab 2 soalan
daripada 3 soalan. 60 Sepan- Pentaksiran
diskalak jang oleh guru
Ujian
Bertulis an Sem. 3 sekolah bagi
Bahagian kepada calon sekolah
A:
Soalan esei. 6 soalan 50 kerajaan
diberikan. Jawab 5 (20%)
soalan daripada 6
soalan.
Bahagian B:
Soalan Kuantitatif. 2
soalan diberikan. Jawab
1 soalan daripada 2
soalan.
Kerja
Kursus
(Kerja
Projek)

Pilih satu tema daripada

dua tema yang diberikan
dan hasilkan satu tugasan

tema yang dipilih.

3.7 PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN STPM

PENGAJIAN PERNIAGAAN

Semester Kod dan Jenis Markah Masa Pentadbiran
Semester Nama Ujian (Wajaran) 1 3/4 Pentaksiran
Kertas jam
1 946/1 Ujian 100 berpusat
Pengajian Bertulis (25%) 1¾
Semester Perniagaan Bahagian jam Pentaksiran
2 A: 50 berpusat
1 Soalan strukutur. 10 soalan 50 1 ¾ jam
Semester 3 diberikan. Jawab semua soalan. Pentaksiran
946/2 Bahagian B: 100 Sepan- berpusat
Pengajian 1 soalan kajian kes yang (25%) jang sem.
Perniagaan berkaitan dengan situasi Pentaksiran
perniagaan sebenar dan 1 50 3 oleh guru
2 soalan pilihan termasuk 50
sebahagiannya soalan sekolah bagi
946/3 berbentuk prinsip atau konsep 100 calon sekolah
Pengajian berkaitan tajuk-tajuk dalam (25%)
Perniagaan penggal berkenaan. kerajaan
50
3 Ujian 50
Bertulis
946/4 Bahagian 100
Pengajian A: (25%)
Perniagaan Soalan esei. 10 soalan
diberikan. Jawab semua
4 soalan.
Bahagian B:
1 soalan kajian kes yang
berkaitan dengan situasi
perniagaan sebenar dan 1
soalan pilihan termasuk
sebahagiannya soalan
berbentuk prinsip atau konsep
berkaitan tajuk-tajuk dalam
penggal berkenaan.

Ujian
Bertulis
Bahagian
A:
Soalan esei. 10 soalan
diberikan. Jawab semua
soalan.
Bahagian B:
1 soalan kajian kes yang
berkaitan dengan situasi
perniagaan sebenar dan 1
soalan pilihan termasuk
sebahagiannya soalan
berbentuk prinsip atau konsep
berkaitan tajuk-tajuk dalam
penggal berkenaan.

Kerja kursus
(Kerja rojek)
Tugasan adalah berdasarkan
tajuk 1 hingga 13.

3.8 PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN STPM

PERAKAUNAN

Semester Kod & Nama Fokus Pembelajaran Jenis Ujian Markah / Masa
Kertas Wajaran 2 Jam
Semester PERAKAUNAN KEWANGAN UJIAN
1 948/1 6 TAJUK: BERTULIS 80 2 Jam
PERAKAUNAN 1. Asas Perakaunan • 4 soalan (33.3 %)
1 Kewangan perlu
2. Aset dijawab
3. Liabiliti dan Ekuiti daripada 5
4. Koperasi soalan esei
5. Rekod Tidak Lengkap dan berdasarkan
tajuk 1
Catatan Tunggal hingga tajuk
6. Kawalan Dalaman 6

Semester 948/2 PERAKAUNAN UJIAN
2 PERAKAUNAN PENGURUSAN BERTULIS
2 • 4 soalan
TAJUK : perlu
1. Asas Perakaunan dijawab 80
daripada 5 (33.3 %)
Pengurusan dan Kos soalan esei
berdasarkan
2. Kaedah Pengekosan tajuk 1
hingga tajuk
3. Pengekosan Marginal dan 6

Serapan

4. Analisis Kos-Volum-
Untung (KVU)

5. Pembuatan Keputusan
6. Pengekosan Pawai

Semester 948/3 PENGAPLIKASIAN UJIAN 40 1 jam
3 PERAKAUNAN PERAKAUNAN: BERTULIS (16.7%)
3 • 2 soalan
1. Belanjawan perlu
2. Perkongsian dijawab
3. Syarikat Berhad daripada 3
4. Analisis dan Tafsrian soalan esei
berdasarkan
Penyata Kewangan tajuk 1
hingga 4

948/4 PENGAPLIKASIAN KERJA Pentaksiran
PERAKAUNAN PERAKAUNAN: KURSUS Penggal 3 berasaskan
4 1. Sistem Perakaunan • 2 tugasan
2. Belanjawan sekolah
yang perlu
dijawab

3.9 PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN STPM

MATHEMATICS M

Semester Kod & Fokus Pembelajaran Jenis Ujian Markah / Masa
Nama Wajaran
SEMESTER Kertas 1 1 Jam
1 ALGEBRA AND CALCULUS WRITTEN TEST 60
950/1 6 TOPICS : (26.67 %) 2
MATHS M Section A
PAPER 1 1. Functions Answer all 6 questions of 45 1 1 Jam
2. Sequences and series variable marks.
3. Matrices Section B 15 2
4. Differentiation Answer 1 out of 2
1. Integration questions. 1 1 Jam
2. Differentiation equations
2
All questions are based on
topics 1 to 6.

950/2 STATISTICS WRITTEN TEST 60
SEMESTER MATHS M 6 TOPICS : (26.67 %)
Section A
2 PAPER 2 1. Data description Answer all 6 questions of 45
2. Probability variable marks.
3. Probability distributions Section B 15
4. Correlation and Answer 1 out of 2
regression questions.
5. Index numbers
6. Time series All questions are based on
topics 1 to 6.

950/3 FINANCIAL AND DECISION WRITTEN TEST 60
SEMESTER MATHS M MATHEMATICS (26.67 %)
Section A
3 PAPER 3 6 TOPICS : Answer all 6 questions of 45
variable marks.
1. Interest, annuity and Section B 15
depreciation Answer 1 out of 2
questions.
2. Cost, revenue and profit
3. Linear programming All questions are based on
4. Critical path analysis topics 1 to 6.
5. Inventory models
6. Game theory

SEMESTER 950/4 COURSEWORK Each assignmet is based 180 Througho
3 assignments. 1 assignment on topics 1 to 6 of each to be scaled ut the
1, 2 & 3 MATHS M for 1 semester. semester. three
to 45 terms
PAPER 4 (20%)

3.10 PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN STPM

SENI VISUAL

Penggal Kod / Tajuk Jenis Ujian Markah / Masa
Pengajian Nama Kertas Wajaran
APRESIASI SENI VISUAL Ujian 2jam
Semester 970/1 1 Pengenalan Seni Visual Bertulis 80
1 Seni Visual 1 1.1 Pengertian Seni Visual (40%) Pentaksiran
1.2 Pengkaryaan, perekaan Bahagian: berpusat
(Apresiasi A: Soalan 35
Seni Visual) &Apresiasi Seni Visual berstruktur
1.3 Peranan Seni Visual, Psikologi,
4 soalan 30
Sosiologi & Penaungan diberikan.
2 Bentuk Karya Seni Visual Jawab 15
2.1 Subjek & Hal benda semua
soalan.
2.2 Aspek formal
Bahagian B:
2.3 Unsur seni, Prinsip rekaan, Soalan esei
Media dan Teknik 4 soalan
diberikan
2.4 Kandungan, Konteks, Makna & Jawab 2
Fungsi soalan
daripada 4
3 Pendekatan Sejarah dan soalan.
Kritikan SV Bahagian C:
Soalan esei
3.1 Pendekatan Sejarah Seni 2 soalan
Visual
3.2 Kritikan Seni Visual Diberikan.
3.3 Pengertian Kritikan Seni Visual
3.4 Tujuan Kritikan Seni Visual Jawab 1
3.5 Pendekatan kritikan Seni Visual soalan
daripada
3.6 Strategi Kritikan Seni Visual
2 soalan

Semester 970/2 LUKISAN PENGKARYAAN Ujian Melukis 70 3jam
2 Seni Visual 2 DAN PEREKAAN (35%)
(Lukisan dalam 1 Pengenalan Jenis-jenis Calon Pentaksiran
Pengkaryaan Lukisan dikehendaki 100 berpusat
dan Perekaan) 2 Kemahiran Asas Lukisan membuat satu (25%)
2.1 Media dan teknik asas lukisan lukisan Sepanjang Pentaksira
Semester 970/3 2.2 Pengamatan Satu objek & berdasarkan Semester 3 n oleh
Seni Visual 3 sama ada guru
(Projek Kajian Antara objek format 1 sekolah
Seni Visual) 3 Penggubahan Lukisan (Seting) atau bagi calon
3.1 Lukisan kajian sejadi dan format 2 sekolah
(Gubahan) kerajaan
buatan manusia
3.2 Lukisan teknikal Kerja Projek
3.3 Ilustrasi penerbitan dan industri Penghasilan
karya.
PROJEK KAJIAN SENI VISUAL Soalan kerja
1 Cadangan Projek projek.
2 Penghasilan Karya 2 soalan
3 Persembahan dan Peragaan
Jawab 1
[Tiada peperiksaan , Peperiksaan soalan
adalah Kerja Projek Sepanjang daripada 2
Semester ini] soalan

4.0 JADUAL WAKTU KELAS 6 RENDAH
SEMESTER 1, 2022

KELAS : 6 RENDAH

LOKASI : UMS

GURU TINGKATAN : PUAN NORAZAH

PAKEJ MATA PELAJARAN : PENGAJIAN AM, MUET, EKONOMI, PERAKAUNAN & MATEMATIK M @ SENI VISUAL

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00
PERHIMPUNAN P. AM - NORAZAH MUET – RAJA PAKN - NOOR HASIMAH KEROHANIAN

08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30
PAKN - NOOR HASIMAH P. AM - NORAZAH MUET – RAJA PAKN - NOOR HASIMAH P. AM - NORAZAH

08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00
PAKN - NOOR HASIMAH P. AM - NORAZAH MUET – RAJA PAKN - NOOR HASIMAH P. AM - NORAZAH
09:00 - 09:30
09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 MATH – CHONG 09:00 - 09:30 09:00 - 09:30
P. AM - NORAZAH MUET – RAJA SENI VISUAL - NADARAJAN P. AM - NORAZAH PAKN - NOOR HASIMAH
09:30 - 10:00
09:30 - 10:00 09:30 - 10:00 MATH – CHONG 09:30 - 10:00 09:30 - 10:00
P. AM - NORAZAH MUET – RAJA SENI VISUAL - NADARAJAN P. AM - NORAZAH PAKN - NOOR HASIMAH
10:00 - 10:30
10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 MATH – CHONG 10:00 - 10:30 10:00 - 10:30
P. AM - NORAZAH MUET – RAJA SENI VISUAL - NADARAJAN P. AM - NORAZAH PAKN - NOOR HASIMAH
10:30 – 11:00
10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 REHAT 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00
REHAT REHAT REHAT REHAT
11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 11:00 - 11:30
11:00 - 11:30 MATH – CHONG EKON - RAHAYU 11:00 - 11:30 MATH – CHONG
MUET - RAJA SENI VISUAL - NADARAJAN EKON - RAHAYU SENI VISUAL - NADARAJAN
11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00
11:30 - 12:00 MATH – CHONG EKON - RAHAYU 11:30 - 12:00 MATH – CHONG
MUET - RAJA SENI VISUAL - NADARAJAN EKON - RAHAYU SENI VISUAL - NADARAJAN
12:00 - 12:30 12:00 - 12:30
12:00 - 12:30 MATH – CHONG EKON - RAHAYU 12:00 - 12:30
EKON - RAHAYU SENI VISUAL - NADARAJAN EKON - RAHAYU
12:30 - 13:00 12:30 - 13:00
12:30 - 13:00 MATH – CHONG EKON - RAHAYU 12:30 - 13:00
EKON - RAHAYU SENI VISUAL - NADARAJAN EKON - RAHAYU
13:00 – 13.30 13:00 – 13.30
13:00 – 13.30 PAKN - NOOR HASIMAH KOKURIKUUM 13:00 – 13.30
EKON - RAHAYU MUET – RAJA
13:30 – 14:00 13:30 – 14:00 13:30 – 14:00
MATH – CHONG PAKN - NOOR HASIMAH KOKURIKUUM 13:30 – 14:00
SENI VISUAL - NADARAJAN MUET – RAJA
14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30
MATH – CHONG PAKN - NOOR HASIMAH KOKURIKUUM 14:00 – 14:30
SENI VISUAL - NADARAJAN MUET – RAJA
14:30 – 15:00 14:30 – 15:00 14:30 – 15:00
KERJA KURSUS KERJA KURSUS KERJA KURSUS 14:30 – 15:00
KERJA KURSUS

KELAS : 6 RENDAH 2

LOKASI : BILIK DISKUSI HAMKA

GURU TINGKATAN : PUAN NURUL AZZUIN

PAKEJ MATA PELAJARAN : PENGAJIAN AM, MUET, PENGAJIAN PERNIAGAAN, PERAKAUNAN &

MATEMATIK M @ SENI VISUAL

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00
PERHIMPUNAN P. AM - NIK ZUBAIDAH MUET - NURUL AZZUIN PAKN - ROZIAH KEROHANIAN

08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30
PAKN - ROZIAH P. AM - NIK ZUBAIDAH MUET - NURUL AZZUIN PAKN - ROZIAH P. AM - NIK ZUBAIDAH

08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00
PAKN - ROZIAH P. AM - NIK ZUBAIDAH MUET - NURUL AZZUIN PAKN - ROZIAH P. AM - NIK ZUBAIDAH
09:00 - 09:30
09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 MATH – CHONG 09:00 - 09:30 09:00 - 09:30
P. AM - NIK ZUBAIDAH MUET - NURUL AZZUIN SENI VISUAL - HASHIM P. AM - NIK ZUBAIDAH PAKN - ROZIAH
09:30 - 10:00
09:30 - 10:00 09:30 - 10:00 MATH – CHONG 09:30 - 10:00 09:30 - 10:00
P. AM - NIK ZUBAIDAH MUET - NURUL AZZUIN SENI VISUAL - HASHIM P. AM - NIK ZUBAIDAH PAKN - ROZIAH
10:00 - 10:30
10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 MATH – CHONG 10:00 - 10:30 10:00 - 10:30
P. AM - NIK ZUBAIDAH MUET - NURUL AZZUIN SENI VISUAL - HASHIM P. AM - NIK ZUBAIDAH PAKN - ROZIAH
10:30 – 11:00
10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 REHAT 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00
REHAT REHAT REHAT REHAT
11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 11:00 - 11:30
11:00 - 11:30 MATH – CHONG PP - MOHD FANDAUS 11:00 - 11:30 MATH – CHONG
MUET - NURUL AZZUIN SENI VISUAL - HASHIM PP - MOHD FANDAUS SENI VISUAL - HASHIM
11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00
11:30 - 12:00 MATH – CHONG PP - MOHD FANDAUS 11:30 - 12:00 MATH – CHONG
MUET - NURUL AZZUIN SENI VISUAL - HASHIM PP - MOHD FANDAUS SENI VISUAL - HASHIM
12:00 - 12:30 12:00 - 12:30
12:00 - 12:30 MATH – CHONG PP - MOHD FANDAUS 12:00 - 12:30
PP - MOHD FANDAUS SENI VISUAL - HASHIM PP - MOHD FANDAUS
12:30 - 13:00 12:30 - 13:00
12:30 - 13:00 MATH – CHONG PP - MOHD FANDAUS 12:30 - 13:00
PP - MOHD FANDAUS SENI VISUAL - HASHIM PP - MOHD FANDAUS
13:00 – 13.30 13:00 – 13.30
13:00 – 13.30 PAKN - ROZIAH KOKURIKUUM 13:00 – 13.30
PP - MOHD FANDAUS MUET - NURUL AZZUIN
13:30 – 14:00 13:30 – 14:00 13:30 – 14:00
MATH – CHONG PAKN - ROZIAH KOKURIKUUM 13:30 – 14:00
SENI VISUAL - HASHIM MUET - NURUL AZZUIN
14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30
MATH – CHONG PAKN - ROZIAH KOKURIKUUM 14:00 – 14:30
SENI VISUAL - HASHIM MUET - NURUL AZZUIN
14:30 – 15:00 14:30 – 15:00 14:30 – 15:00
KERJA KURSUS KERJA KURSUS KERJA KURSUS 14:30 – 15:00
KERJA KURSUS

KELAS : 6 RENDAH 3

LOKASI : UUM

GURU TINGKATAN : ENCIK M. NADARAJAN

PAKEJ MATA PELAJARAN : PENGAJIAN AM, MUET, EKONOMI, SENI VISUAL & BAHASA MELAYU

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00
PERHIMPUNAN P. AM - NORAZAH MUET - SHAFINAZAIDA BM - HASIMAH HANAM KEROHANIAN

08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30
BM - HASIMAH HANAM P. AM - NORAZAH MUET – SHAFINAZAIDA BM - HASIMAH HANAM P. AM - NORAZAH

08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00
BM - HASIMAH HANAM P. AM - NORAZAH MUET – SHAFINAZAIDA BM - HASIMAH HANAM P. AM - NORAZAH

09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 09:00 - 09:30
P. AM - NORAZAH MUET – SHAFINAZAIDA SV - NADARAJAN P. AM - NORAZAH BM - HASIMAH HANAM

09:30 - 10:00 09:30 - 10:00 09:30 - 10:00 09:30 - 10:00 09:30 - 10:00
P. AM - NORAZAH MUET – SHAFINAZAIDA SV - NADARAJAN P. AM - NORAZAH BM - HASIMAH HANAM

10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 10:00 - 10:30
P. AM - NORAZAH MUET – SHAFINAZAIDA SV - NADARAJAN P. AM - NORAZAH BM - HASIMAH HANAM

10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00
REHAT REHAT REHAT REHAT REHAT

11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 11:00 - 11:30
MUET – SHAFINAZAIDA SV - NADARAJAN
EKON - SARIFAH ZAINAB EKON - SARIFAH ZAINAB SV - NADARAJAN

11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00
MUET – SHAFINAZAIDA SV - NADARAJAN
EKON - SARIFAH ZAINAB EKON - SARIFAH ZAINAB SV - NADARAJAN

12:00 - 12:30 12:00 - 12:30 12:00 - 12:30 12:00 - 12:30

EKON - SARIFAH ZAINAB SV - NADARAJAN EKON - SARIFAH ZAINAB EKON - SARIFAH ZAINAB

12:30 - 13:00 12:30 - 13:00 12:30 - 13:00 12:30 - 13:00
EKON - SARIFAH ZAINAB SV - NADARAJAN EKON - SARIFAH ZAINAB EKON - SARIFAH ZAINAB

13:00 – 13.30 13:00 – 13.30 13:00 – 13.30 13:00 – 13.30
EKON - SARIFAH ZAINAB BM - HASIMAH HANAM KOKURIKUUM MUET – SHAFINAZAIDA

13:30 – 14:00 13:30 – 14:00 13:30 – 14:00 13:30 – 14:00
SV - NADARAJAN BM - HASIMAH HANAM KOKURIKUUM MUET – SHAFINAZAIDA

14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30
SV - NADARAJAN BM - HASIMAH HANAM KOKURIKUUM MUET – SHAFINAZAIDA

14:30 – 15:00 14:30 – 15:00 14:30 – 15:00 14:30 – 15:00
KERJA KURSUS KERJA KURSUS KERJA KURSUS KERJA KURSUS

KELAS : 6 RENDAH 4

LOKASI : UPNM

GURU TINGKATAN : CIK DAYANG ZARIA HAFIZA

PAKEJ MATA PELAJARAN : PENGAJIAN AM, MUET, B. MELAYU @ B. TAMIL, PENGAJIAN PERNIAGAAN

& SENI VISUAL

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00
PERHIMPUNAN P. AM - CHANDRAN MUET - HAZLINA AZURA BM - JOHARI KEROHANIAN
BT - S.NAGARANI
08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30
BM - JOHARI P. AM - CHANDRAN MUET - HAZLINA AZURA BM - JOHARI P. AM - CHANDRAN
BT - S.NAGARANI BT - S.NAGARANI
08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00
BM - JOHARI P. AM - CHANDRAN MUET - HAZLINA AZURA BM - JOHARI P. AM - CHANDRAN
BT - S.NAGARANI BT - S.NAGARANI
09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 09:00 - 09:30
09:00 - 09:30 MUET - HAZLINA AZURA SENI VISUAL - HASHIM 09:00 - 09:30 BM - JOHARI
P. AM - CHANDRAN P. AM - CHANDRAN BT - S.NAGARANI
09:30 - 10:00 09:30 - 10:00 09:30 - 10:00
09:30 - 10:00 MUET - HAZLINA AZURA SENI VISUAL - HASHIM 09:30 - 10:00 BM - JOHARI
P. AM - CHANDRAN P. AM - CHANDRAN BT - S.NAGARANI
10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 10:00 - 10:30
10:00 - 10:30 MUET - HAZLINA AZURA SENI VISUAL - HASHIM 10:00 - 10:30 BM - JOHARI
P. AM - CHANDRAN P. AM - CHANDRAN BT - S.NAGARANI
10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00
10:30 – 11:00 REHAT REHAT 10:30 – 11:00 REHAT
REHAT 11:00 - 11:30 REHAT
11:00 - 11:30 PP - DAYANG ZARIA 11:00 - 11:30
11:00 - 11:30 SENI VISUAL - HASHIM HAFIZA 11:00 - 11:30 SENI VISUAL - HASHIM
MUET - HAZLINA AZURA 11:30 - 12:00 PP - DAYANG ZARIA
11:30 - 12:00 PP - DAYANG ZARIA HAFIZA 11:30 - 12:00
11:30 - 12:00 SENI VISUAL - HASHIM HAFIZA 11:30 - 12:00 SENI VISUAL - HASHIM
MUET - HAZLINA AZURA 12:00 - 12:30 PP - DAYANG ZARIA
12:00 - 12:30 PP - DAYANG ZARIA HAFIZA
12:00 - 12:30 SENI VISUAL - HASHIM HAFIZA 12:00 - 12:30
PP - DAYANG ZARIA 12:30 - 13:00 PP - DAYANG ZARIA
HAFIZA 12:30 - 13:00 PP - DAYANG ZARIA HAFIZA
12:30 - 13:00 SENI VISUAL - HASHIM HAFIZA 12:30 - 13:00
PP - DAYANG ZARIA PP - DAYANG ZARIA
HAFIZA 13:00 – 13.30 13:00 – 13.30 HAFIZA
13:00 – 13.30 BM - JOHARI KOKURIKUUM
PP - DAYANG ZARIA BT - S.NAGARANI 13:00 – 13.30
HAFIZA 13:30 – 14:00 13:30 – 14:00 MUET - HAZLINA AZURA
BM - JOHARI KOKURIKUUM
13:30 – 14:00 BT - S.NAGARANI 13:30 – 14:00
SENI VISUAL - HASHIM 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 MUET - HAZLINA AZURA
BM - JOHARI KOKURIKUUM
14:00 – 14:30 BT - S.NAGARANI 14:00 – 14:30
SENI VISUAL - HASHIM 14:30 – 15:00 14:30 – 15:00 MUET - HAZLINA AZURA
KERJA KURSUS KERJA KURSUS
14:30 – 15:00 14:30 – 15:00
KERJA KURSUS KERJA KURSUS

KELAS : 6 RENDAH 5

LOKASI : UNISZA

GURU TINGKATAN : PUAN DEVI

PAKEJ MATA PELAJARAN PENGAJIAN AM, MUET, B. MELAYU @ B. TAMIL, SEJARAH & EKONOMI

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00
PERHIMPUNAN P. AM - DEVI MUET - TAN BOAY BEE BM - NORAINAH KEROHANIAN
BT - S.NAGARANI
08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30
BM - NORAINAH P. AM - DEVI MUET - TAN BOAY BEE 08:00 - 08:30 P. AM - DEVI
BT - S.NAGARANI BM - NORAINAH
08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 BT - S.NAGARANI 08:30 - 09:00
BM - NORAINAH P. AM - DEVI MUET - TAN BOAY BEE P. AM - DEVI
BT - S.NAGARANI 08:30 - 09:00
09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 BM - NORAINAH 09:00 - 09:30
09:00 - 09:30 MUET - TAN BOAY BEE SEJ - ALANG RAHMAH BT - S.NAGARANI BM - NORAINAH
P. AM - DEVI BT - S.NAGARANI
09:30 - 10:00 09:30 - 10:00 09:00 - 09:30 09:30 - 10:00
09:30 - 10:00 MUET - TAN BOAY BEE SEJ - ALANG RAHMAH P. AM - DEVI BM - NORAINAH
P. AM - DEVI BT - S.NAGARANI
10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 09:30 - 10:00 10:00 - 10:30
10:00 - 10:30 MUET - TAN BOAY BEE SEJ - ALANG RAHMAH P. AM - DEVI BM - NORAINAH
P. AM - DEVI BT - S.NAGARANI
10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:00 - 10:30 10:30 – 11:00
10:30 – 11:00 REHAT REHAT P. AM - DEVI REHAT
REHAT
11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 10:30 – 11:00 11:00 - 11:30
11:00 - 11:30 SEJ - ALANG RAHMAH EKON - KHAIRUL IZWAN REHAT SEJ - ALANG RAHMAH
MUET - TAN BOAY BEE
11:00 - 11:30
EKON - KHAIRUL IZWAN

11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00
MUET - TAN BOAY BEE SEJ - ALANG RAHMAH EKON - KHAIRUL IZWAN EKON - KHAIRUL IZWAN SEJ - ALANG RAHMAH

12:00 - 12:30 12:00 - 12:30 12:00 - 12:30 12:00 - 12:30
EKON - KHAIRUL IZWAN SEJ - ALANG RAHMAH EKON - KHAIRUL IZWAN EKON - KHAIRUL IZWAN

12:30 - 13:00 12:30 - 13:00 12:30 - 13:00 12:30 - 13:00
EKON - KHAIRUL IZWAN SEJ - ALANG RAHMAH EKON - KHAIRUL IZWAN EKON - KHAIRUL IZWAN

13:00 – 13.30 13:00 – 13.30 13:00 – 13.30 13:00 – 13.30
EKON - KHAIRUL IZWAN BM - NORAINAH KOKURIKUUM MUET - TAN BOAY BEE
BT - S.NAGARANI
13:30 – 14:00 13:30 – 14:00 13:30 – 14:00 13:30 – 14:00
SEJ - ALANG RAHMAH BM - NORAINAH KOKURIKUUM MUET - TAN BOAY BEE
BT - S.NAGARANI
14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30
SEJ - ALANG RAHMAH BM - NORAINAH KOKURIKUUM MUET - TAN BOAY BEE
BT - S.NAGARANI
14:30 – 15:00 14:30 – 15:00 14:30 – 15:00
KERJA KURSUS 14:30 – 15:00 KERJA KURSUS KERJA KURSUS
KERJA KURSUS

KELAS : 6 RENDAH 6

LOKASI : UNIMAP

GURU TINGKATAN : PUAN A.S. GEETHA

PAKEJ MATA PELAJARAN : PENGAJIAN AM, MUET, PENGAJIAN PERNIAGAAN, SEJARAH & BAHASA MELAYU

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00
PERHIMPUNAN P. AM - SYARILL IZWAN MUET – EZAN BM - DG AISHAH KEROHANIAN

08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30
BM - DG AISHAH P. AM - SYARILL IZWAN MUET – EZAN BM - DG AISHAH P. AM - SYARILL IZWAN

08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00
BM - DG AISHAH P. AM - SYARILL IZWAN MUET – EZAN BM - DG AISHAH P. AM - SYARILL IZWAN

09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 09:00 - 09:30
P. AM - SYARILL IZWAN MUET – EZAN SEJ - ROSLAN P. AM - SYARILL IZWAN BM - DG AISHAH

09:30 - 10:00 09:30 - 10:00 09:30 - 10:00 09:30 - 10:00 09:30 - 10:00
P. AM - SYARILL IZWAN MUET – EZAN SEJ - ROSLAN P. AM - SYARILL IZWAN BM - DG AISHAH

10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 10:00 - 10:30
P. AM - SYARILL IZWAN MUET – EZAN SEJ - ROSLAN P. AM - SYARILL IZWAN BM - DG AISHAH

10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00
REHAT REHAT REHAT REHAT REHAT

11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 11:00 - 11:30
MUET – EZAN SEJ - ROSLAN PP - A.S. GEETHA PP - A.S. GEETHA SEJ - ROSLAN

11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00
MUET - EZAN SEJ - ROSLAN PP - A.S. GEETHA PP - A.S. GEETHA SEJ - ROSLAN

12:00 - 12:30 12:00 - 12:30 12:00 - 12:30 12:00 - 12:30
PP - A.S. GEETHA SEJ - ROSLAN PP - A.S. GEETHA PP - A.S. GEETHA

12:30 - 13:00 12:30 - 13:00 12:30 - 13:00 12:30 - 13:00
PP - A.S. GEETHA SEJ - ROSLAN PP - A.S. GEETHA PP - A.S. GEETHA

13:00 – 13.30 13:00 – 13.30 13:00 – 13.30 13:00 – 13.30
PP - A.S. GEETHA BM - DG AISHAH KOKURIKUUM MUET - EZAN

13:30 – 14:00 13:30 – 14:00 13:30 – 14:00 13:30 – 14:00
SEJ - ROSLAN BM - DG AISHAH KOKURIKUUM MUET – EZAN

14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30
SEJ - ROSLAN BM - DG AISHAH KOKURIKUUM MUET - EZAN

14:30 – 15:00 14:30 – 15:00 14:30 – 15:00 14:30 – 15:00
KERJA KURSUS KERJA KURSUS KERJA KURSUS KERJA KURSUS

KELAS : 6 RENDAH 7

LOKASI : UNIKL

GURU TINGKATAN : PUAN MAISARAH

PAKEJ MATA PELAJARAN : PENGAJIAN AM, MUET, PENGAJIAN PERNIAGAAN @ EKONOMI, SEJARAH &

BAHASA MELAYU

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00
PERHIMPUNAN P. AM - AIN MAWARNI MUET - MAISARAH BM - SAFIAH KEROHANIAN

08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30
BM - SAFIAH P. AM - AIN MAWARNI MUET – MAISARAH BM - SAFIAH P. AM - AIN MAWARNI

08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00
BM - SAFIAH P. AM - AIN MAWARNI MUET - MAISARAH BM - SAFIAH P. AM - AIN MAWARNI

09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 09:00 - 09:30
P. AM - AIN MAWARNI MUET – MAISARAH SEJ - SYAHRIL AZWA P. AM - AIN MAWARNI BM - SAFIAH

09:30 - 10:00 09:30 - 10:00 09:30 - 10:00 09:30 - 10:00 09:30 - 10:00
P. AM - AIN MAWARNI MUET – MAISARAH SEJ - SYAHRIL AZWA P. AM - AIN MAWARNI BM - SAFIAH

10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 10:00 - 10:30
P. AM - AIN MAWARNI MUET - MAISARAH SEJ - SYAHRIL AZWA P. AM - AIN MAWARNI BM - SAFIAH

10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00
REHAT REHAT REHAT REHAT REHAT

11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 11:00 - 11:30
MUET – MAISARAH SEJ - SYAHRIL AZWA EKON - NOR ADILA EKON - NOR ADILA SEJ - SYAHRIL AZWA
PP - SITI FAUZIAH PP - SITI FAUZIAH
11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00
MUET - MAISARAH SEJ - SYAHRIL AZWA EKON - NOR ADILA EKON - NOR ADILA SEJ - SYAHRIL AZWA
PP - SITI FAUZIAH PP - SITI FAUZIAH
12:00 - 12:30 12:00 - 12:30 12:00 - 12:30 12:00 - 12:30
EKON - NOR ADILA SEJ - SYAHRIL AZWA EKON - NOR ADILA EKON - NOR ADILA
PP - SITI FAUZIAH PP - SITI FAUZIAH PP - SITI FAUZIAH
12:30 - 13:00 12:30 - 13:00 12:30 - 13:00 12:30 - 13:00
EKON - NOR ADILA SEJ - SYAHRIL AZWA EKON - NOR ADILA EKON - NOR ADILA
PP - SITI FAUZIAH PP - SITI FAUZIAH PP - SITI FAUZIAH
13:00 – 13.30 13:00 – 13.30
EKON - NOR ADILA BM - SAFIAH 13:00 – 13.30 13:00 – 13.30
PP - SITI FAUZIAH KOKURIKUUM MUET – MAISARAH
13:30 – 14:00 13:30 – 14:00
SEJ - SYAHRIL AZWA BM - SAFIAH 13:30 – 14:00 13:30 – 14:00
KOKURIKUUM MUET – MAISARAH
14:00 – 14:30 14:00 – 14:30
SEJ - SYAHRIL AZWA BM - SAFIAH 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30
KOKURIKUUM MUET – MAISARAH
14:30 – 15:00 14:30 – 15:00
KERJA KURSUS KERJA KURSUS 14:30 – 15:00 14:30 – 15:00
KERJA KURSUS KERJA KURSUS

5.0 PILIHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

PASUKAN KELAB/ PERSATUAN SUKAN/ PERMAINAN
BADAN
1. PERSATUAN TINGKATAN 6 1. FUTSAL/ TEN PIN BOLING
BERUNIFORM 2. PERSATUAN BAHASA & 2. BOLA JARING/

PELATIH SENI KREATIF BOLA TAMPAR
ANGKATAN 3. KOPERASI & 3. SENAMROBIK &
PERTAHANAN
AWAM (PISPA) KEUSAHAWANAN PERMAINAN DALAMAN
4. KERJAYA 4. BADMINTON/ PING PONG
5. MEDIA DAN MAKLUMAT
6. REDAKSI DAN FOTOGRAFI

7. Kelab Cegah Jenayah

(Unit HEM)

5.1 PENTAKSIRAN KOKURIKULUM

1. Bilangan Perjumpaan (160 minit = 1 kali perjumpaan)

PENGGAL KELAB & PBB SUKAN &
PERSATUAN PERMAINAN
PENGGAL 1 5
PENGGAL 2 5 5 5
PENGGAL 3 5 5 5
5 15 5
Jumlah 15 15
Keseluruhan

2. Taburan markah dalam pentaksiran kokurikulum.

ASPEK PENILAIAN JADUAL 1: TABURAN MARKAH

Kehadiran PERATUS
Jawatan Disandang MARKAH
Pengurus Projek
Penglibatan 50
Pencapaian 10
JUMLAH 20
Ekstra Kurikulum 10
10
100
10

3. Kehadiran
Jadual 2: Bilangan Kehadiran Kokurikulum Bagi Setiap Semester Pengajian Tingkatan Enam

BIDANG SEMESTER SEMESTER SEMESTER JUMLAH
1 2 3
Kelab/ Persatuan 15
Pasukan Unit Beruniform 5 5 5 15
Sukan/ Permainan 5 5 5 15
5 5 5

Jadual 3: Skor Bilangan Kehadiran dan Markah (160 Minit Satu Perjumpaan)

BILANGAN MARKAH BILANGAN MARKAH

1 3.33 6 29.97
2 6.66 10 33.30
3 9.99 11 36.63
4 13.32 12 40.00
5 16.65 13 43.33
6 19.98 14 46.67
7 23.21 15 50.00
8 26.64

4. Jawatan Disandang

Jadual 4: Markah Jawatan Disandang Bagi Pasukan Unit Beruniform

JAWATAN MARKAH

Pengerusi/ Pegawai Waran I/ Sub-Inspektor/ Drum Major/ Pangkat lain yang difikir 10
sama taraf 8
Timbalan Pengerusi/ Pegawai Waran II/ Bintara Kanan/ Staf Sarjan/ Sarjan Mejar/
Ketua Trup/ 7
Anugerah Ketua Pesuruhjaya/ Pangkat lain yang difikir sama taraf 5

Setiausaha/ Bendahari/ Sarjan/ Penolong Trup/ Bintara Muda/ Ketua Platun/ Pangkat 4
lain yang difikir sama taraf 2

Penolong Setiusaha/ Penolong Bendahari/ Koperal/ Lans Koperal/ Ketua Petrol/
Penolong
Ketua Petrol/ AJK/ Laskar Kanan/ Jawatan dan Pangkat lain yang difikir sama taraf
AJK/ Pra-Persetiaan/ Ahli Aktif

Ahli Biasa

Jadual 5: Markah Jawatan Disandang Bagi Kelab/ Persatuan dan Sukan/Permainan

JAWATAN MARKAH

Pengerusi/ Presiden/ Kapten Pasukan/ Ketua Pasukan Sukan/ Permainan/ Ketua 10
Rumah
Timbalan Pengerusi/ Naib Pengerusi 8
Setiausaha/ Bendahari 7
Penolong Setiausaha/ Penolong Bendahari 6
Ahli Jawatankuasa (AJK) 5
Ahli Aktif 4
Ahli Biasa 2

5. Pengurusan Projek MARKAH

JAWATAN 10
9
Pengerusi Projek/ Pengurusan Projek 8
Timbalan Pengerusi Projek/ Naib Pengerusi Projek/ Setiausaha Projek 7
Bendahari Projek 6
Penolong Setiausaha Projek/ Penolong Bendahari Projek 5
Ahli Jawatankuasa (AJK) Projek
Ahli Projek

Jadual 7: Markah Peringkat Perlaksanaan Projek

PERINGKAT PERLAKSANAAN MARKAH
PROJEK
Negeri 10
8
Daerah 6

Sekolah

Jadual 8: Contoh Aktiviti/ Projek Khidmat Masyarakat / Kesukarelaan

PROGRAM AKTIVITI/
PROJEK
Khidmat Masyarakat
(Kesukarelaan) 1. Aktiviti Kejiranan/ Komuniti
2. Aktiviti Alam Sekitar
3. Aktiviti Bencana Alam
4. Aktiviti Khidmat Jabatan/ Agama
5. Aktiviti Kebudayaan/ Kesenian/ Integrasi
6. Aktiviti Kerohanian
7. Aktiviti Insaniah
8. Aktiviti Kecergasan dan Sukan

6. Penglibatan

Jadual 9: Markah Penglibatan Mengikut Peringkat

PERINGKAT MARKAH
CADANGAN
Kebangsaan
Negeri 10
Daerah 8
Sekolah 6
4

7. Pencapaian

Jadual 10: Markah Penglibatan Mengikut Peringkat

PERINGKAT MARKAH
CADANGAN
Kebangsaan
Negeri 10
Daerah 8
Sekolah 6

4

Jadual 11: Markah Penglibatan Tahap Pencapaian

PERINGKAT MARKAH MARKAH NAIB MARKAH TEMPAT
JOHAN JOHAN KETIGA
Kebangsaan
Negeri 10 9 8
Daerah 8 7 6
Sekolah 6 5 4
4 3 2

8. Ekstra Kurikulum (Aktiviti ekstra kurikulum yang dicadangkan adalah seperti berikut)

i. Berdasarkan penyertaan murid di peringkat kebangsaan yang bukan merupakan program
khuses untuk murid Tingkatan Enam

ii. Jawatan yang disandang dalam Persatuan Murid Tingkatan Enam
iii. Anugerah khas yang diterima oleh murid
iv. Semua jawatan/ sumbangan perkhidmatan di bawah pengurusan dan pentadbiran sekolah

Rajah 12: Markah Berdasarkan Bidang Perkhidmatan Untuk Ekstra Kurikulum

BIDANG PERKARA SKOR
10
PERKHIDMATAN Ketua Murid/ Pengerusi 8
(BUKTI 7
Penolong Ketua Murid/ Timbalan Pengerusi
PENGLIBATAN: 6
SIJIL Pengurusan utama yang ditubuhkan untuk membantu
sekolah/ Pengawas/ Ketua Asrama/ Ketua BADAR/ 5
PENCAPAIAN) Ketua PRS/ Ketua PSS/ Pengerusi Badan-Badan
Perkhidmatan 3
Sekolah

Penolong Ketua Asrama/ Penolong BADAR/
Pengawas
Pusat Sumber/ Ahli Lembaga Pengarah Koperasi
Sekolah
AJK utama badan perkjidmatan atau pengurusan/
Bendahari/ Setiausaha/ Ketua Biro Asrama/

PRS/
Pengawas Koperasi/ Ketua Kelas/ Ketua Tingkatan
Ahli-Ahli Jawatankuas Perkhidmatan dan Sokongan/
AJK Kecil Biro/ Ketua Bilik/ Ketua Dom/ BADAR/
Penolong
Ketua Kelas/ Penolong Ketua Bilik

Jadual 13: Markah Anugerah Khas untuk Ekstra Kurikulum

BIDANG PERKARA SKOR
ANUGERAH KHAS
1. Anugerah Remaja Perdana (ARP)- 10
Anjuran 7
5
Kementerian Belia dan Sukan
1.1 Emas 5
1.2 Peark 4
1.3 Gangsa 3
2. Anugerah Sukan 2
2.1 Peringkat Kebangsaan
2.1 Peringkat Negeri 5
2.3 Peringkat Zon / Daerah / Bahagian 4
2.4 Peringkat Sekolah 3
3. Penyertaan Peringkat Antarabangsa 2
3.1 Emas
3.2 Perak 5
3.3 Gangsa 4
3.4 Penyertaan 3
4. Anugerah-Anugerah Lain / Penghargaan Khas 2
Setara 10
4.1 Peringkat Kebangsaan
4.2 Peringkat Negeri
4.3 Peringkat Zon/ Daearah/ Bahagian
4.4 Penyertaan
5. Pengakap Raja/ Pandu Puteri Raja

5.2 GRED KESELURUHAN

1. Gred keseluruhan meliputi gred yang diperolhi seseotang murid daripada tiga jenis kegiatan
kokurikulum, berserta dengan markah Ekstra Kurikulum. Dua bidanng kegiatan kokurikulum
yang dipilih bergantung pada markah tertinggi yang diperolehi daripada dua bidang kegiatan
kokurikulum.

Contoh:

Jumlah Markah Pasukan Unit Berunifrom : 79
68
Jumlah Markah Kelab/ Persatuan : 85
(79+85) / 2
Jumlah Markah Sukan dan Permainan : 82
10
Markah Purata ialah :
82+10
: A

Markah Ekstra Kurikulum :

(Ketua Pengawas)

Markah Keseluruhan :

Gred Keseluruhan :

2. Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum adalah seperti dalam jadual 14: Gred Penilaian
Kegiatan Kokurikulum

Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum

GRED MARKAH
A Antara 80 hingga 100
B Antara 60 hingga 79.9
C Antara 40 hingga 59.9
D Antara 20 hingga 39.9
E Antara 0 hingga 19.9

6.0 YURAN PENDAFTARAN

Senarai Barang Lelaki Perempuan Perempuan
(Non-Muslim) (Muslim)
T Shirt 35 35
Tali Leher & 25 35 -
Klip -
Tag Nama 15 15
Buku 5 15 5
Kokurikulum 5
Buku Peraturan 5 5
Alat Tulis 15 5 15
Jumlah RM100.00 15 RM 77.00
RM 75.00

Baju Batik (Selepas 2 Bulan Mendaftar):

Lelaki Perempuan
RM 90.00 RM 100.00

7.0 YURAN PIBG

Per Semester
RM 100


Click to View FlipBook Version