The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by snj02271314, 2020-09-03 23:58:10

AGM KOPERASI 2020

AGM KOPERASI 2020

KOPERASI KOLEJ TINGKATAN ENAM
PETALING JAYA BERHAD

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN
KALI KETIGA

8 SEPTEMBER 2020
(SELASA)

12.00 TENGAH HARI
DEWAN TERBUKA
KOLEJ TINGKATAN ENAM PETALING JAYA

ISI KANDUNGAN Muka Surat
1
Bil Perkara 2
1 Atur Cara 3-7
2 Maklumat Korporat 8
3 Minit Mesyuarat Agung Kali Kedua 9
4 Laporan Tahunan Koperasi
5 Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman 10-11
6 Laporan Juruaudit 12
7 Laporan Berkanun Lembaga
8 Akaun Teraudit 13-25
9 Belanjawan Tahunan 26

ATUR CARA

12.00 tengah hari Ahli Lembaga Koperasi dan ahli koperasi mengambil tempat
12.10 tengah hari 1. Perlantikan Pengerusi Mesyuarat
2. Pengesahan Minit Mesyuarat Agung Kedua 2019
3. Membentangkan Laporan Lembaga Koperasi dan Laporan

Jawatankuasa Audit Dalaman
4. Menimbang dan meluluskan Akaun Teraudit berakhir 31 Disember

2019 dan Pembahagian Keuntungan Bersih Teraudit
5. Pelantikan Anggota Lembaga Koperasi
6. Menimbang dan meluluskan Belanjawan Tahunan Koperasi bagi

tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020
7. Meluluskan satu Panel Juruaudit Luar untuk mengaudit akaun-

akaun koperasi
8. Menimbang dan meluluskan ruang lingkup dan had pelaburan dari

wang lebihan koperasi

9. Menentukan had maksimum keterhutangan koperasi

10. Melantik satu jawatankuasa untuk menentusahkan draf minit
Mesyuarat Agung Permulaan yang terdiri dari enam orang
anggota dan empat orang anggota lembaga

11. Hal-hal lain

2.00 petang Majlis bersurai

1

MAKLUMAT KORPORAT

Nama Korporat Koperasi Kolej Tingkatan Enam Petaling Jaya
Berhad (didaftar di Malaysia di bawah Akta
Koperasi 1993, No. Daftar : B-1-1809)

Pengerusi Ghumiat bin Kamdi
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 Tan Su Tiam
Setiausaha
Bendahari Farihah binti Md. Saman
Anggota Lembaga Koperasi (Guru)
Yip Wai Mooi
Anggota Lembaga Koperasi (Pelajar) Sumarni bin Djapar
Bong Pit Choo
Nor Syahida binti Abdullah
Wan Nur Aini binti Wan Yusof
Norul Azliza Ab. Rashid
Logeswary a/p Sivanesan (Sementara)
Kam Pue Sze
Lee Jie Ni
Adiba Binti Azizan
Sasmitha Ramanaidu
Shuvalakshimey Veethasalam
Nur Asyikin Binti Kamaruddin
Shu Weng Kit (Sementara)
Seet Wei Moon (Sementara)
Chen Wencie (Sementara)
Nurul Syuhada Binti Mahadi (Sementara)
Darrel Chia Kuan Yong (Sementara)
Dhakshyani A/P Kalai Chelvan (Sementara)
Ng Yi Wen (Sementara)

Alamat Perniagaan
Kolej Tingkatan Enam Petaling Jaya
Jalan PJS 5/26
46150 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan

Bank-bank Utama
e-Akaun Semasa-I di Bank Rakyat

Juruaudit Luar
Suruhanjaya Koperasi Malaysia
(Bahagian Audit Koperasi)

2

MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN
KALI KEDUA

KOPERASI KOLEJ TINGKATAN ENAM PETALING JAYA BERHAD

Tarikh : 21 Mei 2019
Masa : 12.00 tengah hari
Tempat : Bilik Seminar
Kehadiran : 90 orang

AGENDA 1 Pemilihan Pengerusi Mesyuarat Agung

1.1 Pemilihan Pengerusi

Atas cadangan Nor Asyikin bt Kamaruddin dan disokong oleh Yeap Kai Wen,
mesyuarat sebulat suara memilih Adiba binti Azizan sebagai Pengerusi Mesyuarat
Agung Tahunan Kali Kedua

1.2 Pencatat Minit

Pengerusi Mesyuarat memaklumkan kepada mesyuarat bahawa

(i) Puan Yip Wai Mooi

Dan

(ii) Germaine Hew Yi Lin

telah dilantik sebagai pencatat minit mesyuarat.

AGENDA 2 MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT AGUNG PERTAMA BERTARIKH 28 MEI 2018
Pencadang : Lee Jie Ni
Penyokong : Chin Sam Lea

3

AGENDA 3 MENIMBANG LAPORAN LEMBAGA DAN LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT
DALAMAN

3.1 Tuan Haji Ghumiat bin Kamdi selaku Pengerusi Koperasi membentangkan Laporan
Lembaga di muka surat 9 Buku Laporan Tahunan. Cik Teh Phoay Joe selaku
Pengerusi Jawatankuasa Audit Dalaman telah membentangkan laporan
Jawatankuasa Audit Dalaman di muka surat 10 Buku Laporan Tahunan.

3.2 Mesyuarat bersetuju menerima laporan yang tersebut di atas setelah

Dicadangkan oleh: Phong Shi Shueen
Disokong oleh: Shuvalakshimey Veethasalam

AGENDA 4 MENIMBANG DAN MELULUSKAN AKAUN-AKAUN TERAUDIT KOPERASI DAN
PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN

4.1 Puan Sumarni binti Djapar selaku Bendahari Koperasi membentangkan penyata
kewangan yang teraudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2018
Dicadangkan oleh: Yarshini a/p Uthamaputhiran
Disokong oleh: Saraswaathy A/P Moorthy

4.2 Seterusnya Puan Sumarni binti Djapar mencadangkan pembahagian dividen 10%
atas modal syer iaitu berjumlah RM563 kepada ahli-ahli koperasi. Cadangan ini
disokong oleh Thanuj Kuhen Sivaganesan.

4.3 Puan Sumarni binti Djapar juga mencadangkan pemberian honorarium RM1,000
kepada ahli lembaga koperasi. Cadangan ini disokong oleh Thoo Sin Tech.

4.4 Puan Sumarni binti Djapar mencadangkan pindahan 10% dari keuntungan bersih
selepas pembahagian berkanun ke Tabung Pembangunan Koperasi, Tabung Derma
dan Tabung Kebajikan Am iaitu masing-masing berjumlah RM1,172. Cadangan ini
telah disokong oleh Chuah Li Zhi.

AGENDA 5 MEMILIH ANGGOTA LEMBAGA UNTUK MENGISI KEKOSONGAN BAGI MEREKA
YANG GUGUR MENGIKUT GILIRAN

5.1 Pengerusi Mesyuarat mengumumkan anggota Lembaga yang digugurkan bagi sesi
2019

Bil Nama Anggota digugurkan
i. Saw Yu Chi
ii. Alexandria Ryanka Aloysius

4

iii. Keith Kwan Jia Wei
iv. Nur Nadirah binti Anuar
v. Nurul Najwa binti Amran
vi. Suhasnee a/p S. Arasakumar

5.2 Seramai 7 orang anggota telah dicalonkan untuk dipilih sebagai Anggota Lembaga
dan senarai mereka adalah seperti berikut:

Bil. Nama Anggota Nama Pencadang Nama Penyokong
Lembaga
Kow Ee Vone Kiefer Chor Fu Chung
1. Norul Azliza Binti Ab.
Rashid

2. Kam Pue Sze Goh Yen Hoang Amir Muzaffar bin
3. Lee Jie Ni Chen Pei Suan Zukifli
Ku Gee Fung

4. Adiba Binti Azizan Yap Yi Shan Teoh Jun Yang

5. Germaine Hew Yi Lin Puan Farihah binti Md Athirah Izzati bt
Saman Akmal
6. Shuvalakshimey Germaine Hew Yi Lin Kam Pue Sze
Veethasalam
Agnetha Lee Xin Ran Catherine Wong Shi
7. Nur Asyikin Binti Jing
Kamaruddin

AGENDA 6 MENIMBANG DAN MELULUSKAN BELANJAWAN TAHUN 2019

Puan Sumarni binti Djapar membentang belanjawan bagi tahun 2019 di muka surat 27,
Buku Laporan Tahunan.

Mesyuarat meluluskan Belanjawan tahunan 2019 dengan

Pencadang : Janice Kavita a/p Sundra Sagaran
Penyokong : Poon Kar Mun

5

AGENDA 7 MELULUSKAN PERLANTIKAN SATU PANEL YANG TERDIRI TIDAK KURANG
DARIPADA DUA FIRMA AUDIT UNTUK DIPILIH SALAH SATU DARIPADANYA
MENGAUDIT AKAUN-AKAUN KOPERASI.

Atas cadangan Puan Yip Wai Mooi dan sokongan Lim Siu Gin, mesyuarat sebulat suara
bersetuju untuk menggunakan khidmat firma juruaudit seperti berikut :

i) Suruhanjaya Koperasi Malaysia ;

ii) Mohd. Yasin & Associate

iii) Hj. Mohd. Zaid & Associate, dan

iv) memberi mandat kepada ahli lembaga koperasi untuk
memilih.

AGENDA 8 MENIMBANG DAN MELULUSKAN SKOP DAN HAD PELABURAN YANG DIBIAYAI
OLEH WANG BERLEBIHAN KOPERASI

Pengerusi Mesyuarat meminta mesyuarat menimbangkan dan meluluskan skop dan had
pelaburan tersebut.

Khittiwan A/P Nom Phot mencadangkan agar skop dan had pelaburan sebanyak
RM50,000 dikekalkan dan disokong oleh Farah Nur Izzah Binti Abdul Rahman.

Mesyuarat sebulat suara meluluskan had pelaburan koperasi sebanyak RM50,000.

AGENDA 9 MENETAPKAN HAD MAKSIMUM KETERHUTANGAN

Nur Suhaila binti Rhazali mencadangkan had maksimum keterhutangan dikekalkan
sebanyak RM50,000 dan kemudiannya disokong oleh Nurmaisarah binti Mohamad Nor.

Mesyuarat sebulat suara meluluskan had pinjaman dikekalkan sebanyak RM50,000.

6

AGENDA 10 MELANTIK SATU JAWATANKUASA YANG TERDIRI DARIPADA ENAM (6) ORANG
ANGGOTA DAN EMPAT (4) ANGGOTA LEMBAGA UNTUK MENENTUSAHKAN DRAF MINIT
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

Mesyuarat telah melantik enam (6) orang anggota sebagai Jawatankuasa Menentusahkan
Draf Minit Mesyuarat. Senarai nama AJK adalah seperti berikut:

Bil Nama Calon Pencadang Penyokong

2.1 Lee Juan Yip Wai Mooi Kam Pue Sze
2.2 Yeong Wei Yi Cheah Jing Yi Chen Pei Suan
2.3 Yarshini A/P Uthamaputhiran Sumarni binti Djapar
2.4 Teoh Jiuun Yi Marzuki Bin Mohd Najib Ku Gee Fung
2.5 Siti Nur Atikah Binti Juraimi Athirah Izzati Binti Akmal Siti Hajar Binti Zhu-Airi
Siti Nur Azreen Binti
2.6 Hamzah Khas Bin Purwaji Yeo Wen Kai Ahmad Nizam
Nurul Sabryna Aniesha
Binti Zainol Anuar

Manakala seramai empat (4) orang Anggota Lembaga adalah seperti berikut :-

1. Yip Wai Mooi
2. Sumarni binti Djapar
3. Sugunanesarani a/p Vethamoney
4. Bong Pit Choo

AGENDA 11 HAL-HAL LAIN

11.1 Perkhidmatan mesin runcitan diteruskan
11.2 Mengadakan perkhidmatan ”printing’ dan ’photostating’ di kedai koperasi

Mesyuarat ditangguh pada jam 1.20 petang dengan ucapan terima kasih oleh Pengerusi Mesyuarat kepada
semua yang hadir

7

LAPORAN TAHUNAN

1.0 Pendahuluan

Koperasi Kolej Tingkatan Enam Petaling Jaya Berhad telah ditubuhkan pada 13 Mac
2017. Bilangan anggota sehingga 31 Disember 2019 adalah seramai 246 orang yang
terdiri daripada 226 orang murid dan 20 orang guru.

Untuk menjadi ahli Koperasi Tingkatan Enam Petaling Jaya Berhad, fi masuk ialah
RM5.00 dengan nilai saham RM10.00 seunit.

2.0 Mesyuarat Koperasi

Sepanjang tahun 2019, beberapa mesyuarat telah dijalankan seperti berikut:

i. Mesyuarat Ahli Lembaga Koperasi Bil 1/2019 18 Mac 2019

ii. Mesyuarat Agung Kali Pertama 21 Mei 2019

iii. Mesyuarat Ahli Lembaga Koperasi Bil 2/2019 21 Oktober 2019

3.0 Aktiviti-aktiviti Sepanjang Tahun 2019

Antara aktiviti yang telah dijalankan pada tahun 2019 adalah seperti berikut:

i. Jualan harian sepanjang tahun termasuk hari aktiviti ko-kurikulum

ii. Jualan sempena hari istimewa dan perayaan

iii. Jualan sempena Majlis Orientasi Tingkatn 6 Bawah

iv. Penghitungan stok dari semasa ke semasa

v. Gotong-royong membersih dan menceriakan koperasi

vi. Penyediaan akaun untuk diaudit oleh juruaudit yang diluluskan oleh Suruhanjaya

Koperasi Malaysia (SKM)

vii. Mengadakan jamuan akhir tahun pada 19 Oktober 2019 di Sunway Resort Hotel

& Spa

viii. Memberi sumbangan kepada sekolah seperti berikut:

1. Sambutan ulang tahun KTEPJ RM100

2. Hadiah persaraan Puan Sugunanesarani A/P Vethamoney RM300

3. Belian kaktus untuk setiap kelas RM80

4. Derma kepada MPTE RM200

5. Derma kepada PSS RM150

8

KOPERASI KOLEJ TINGKATAN ENAM PETALING JAYA BERHAD

Laporan Juruaudit Dalaman Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2019
Kami telah menyemak dokumen sumber koperasi Kolej Tingkatan Enam Petaling Jaya
Berhad dari Bulan 1 Januari 2019 hingga 31 Disember 2019, didapati semua dokumen
sumber telah dikemaskini.

9

LAPORAN JURUAUDIT
KE ATAS PENYATA KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

Kepada:
Suruhanjaya Koperasi Malaysia
Anggota-anggota Koperasi Kolej Tingkatan Enam Petaling Jaya Berhad

Tuan,

Laporan atas Penyata Kewangan
Kami telah mengaudit penyata kewangan Koperasi Kolej Tingkatan Enam Petaling Jaya
Berhad yang mengandungi Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2019, Akaun Pembahagian
Keuntungan, Akaun Untung Rugi dan Penyata Aliran Tunai bagi tahun berakhir 31 Disember
2019 dan ringkasan dasar-dasar perakaunan penting dan lain-lain nota keterangan seperti yang
dibentangkan bersama.

Tanggungjawab Anggota Lembaga Koperasi ke atas Penyata Kewangan

Anggota Lembaga Koperasi adalah bertanggungjawab dalam penyediaan dan pembentangan
penyata kewangan yang saksama mengikut piawaian-piawaian perakaunan yang diluluskan di
Malaysia dan Akta Koperasi 1993. Tanggungjawab ini termasuk merangka, melaksanakan dan
mengekalkan kawalan dalaman yang relevan dengan penyediaan dan pembentangan penyata
kewangan yang bebas daripada salah nyata yang material sama ada disebabkan oleh penipuan
atau kesilapan, pemilihan dan penggunaan dasar-dasar perakaunan yang bersesuaian dan
membuat anggaran-anggaran perakaunan yang munasabah mengikut keadaan.

Tanggungjawab Juruaudit

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat ke atas penyata kewangan ini
berdasarkan kepada pengauditan yang dijalankan. Kami melaksanakan pengauditan menurut
piawaian-piawaian audit yang diluluskan di Malaysia. Piawaian-piawaian tersebut menghendaki
kami mematuhi etika dan merancang serta menjalankan kerja-kerja audit untuk memperoleh
keyakinan yang munasabah mengenai sama ada penyata kewangan ini bebas daripada salah
nyata yang material.

Sesuatu audit merangkumi pelaksanaan prosedur-prosedur bagi memperoleh bukti yang
menyokong jumlah-jumlah dan pendedahan dalam penyata kewangan. Prosedur-prosedur yang
dipilih bergantung kepada pertimbangan kami termasuk penilaian risiko salah nyata yang material
ke atas penyata kewangan sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Dalam
membuat penilaian risiko, kami mempertimbangkan kawalan dalaman koperasi yang berkaitan
dengan penyediaan dan pembentangan saksama penyata kewangan bagi merangka prosedur-
prosedur pengauditan yang bersesuaian tetapi bukan bertujuan untuk memberikan pendapat
tentang keberkesanan kawalan dalaman koperasi. Sesuatu audit juga termasuk menilai
kesesuaian dasar-dasar perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran-anggaran
perakaunan yang dibuat oleh anggota lembaga koperasi dan juga penilaian ke atas
pembentangan penyata kewangan secara keseluruhannya.

Kami percaya bahawa bukti audit yang kami peroleh memberikan asas yang wajar bagi pendapat
kami.

Pendapat

Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut telah disediakan dengan wajar menurut
piawaian-piawaian perakaunan yang diluluskan di Malaysia dan Akta Koperasi 1993 bagi
memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan koperasi pada
31 Disember 2019 dan prestasi kewangannya serta aliran tunai bagi tahun berakhir pada tarikh
tersebut.

10

Sambungan Laporan Juruaudit Koperasi Kolej Tingkatan Enam Petaling Jaya Berhad Bagi
Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2019
Laporan ke atas Lain-lain Keperluan Perundangan dan Peraturan
Mengikut keperluan Akta Koperasi 1993 di Malaysia, kami juga melaporkan bahawa pada
pendapat kami:
(a) rekod-rekod perakaunan dan rekod-rekod lain telah disimpan dengan sempurna mengikut
kehendak Seksyen 58 Akta Koperasi 1993.
(b) penerimaan, perbelanjaan dan pelaburan wang dan perolehan dan pelupusan aset-aset oleh
koperasi dalam tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019 adalah mengikut kehendak Akta,
Peraturan-Peraturan dan Undang-Undang Kecil Koperasi.
(c) kedudukan aset-aset dan liabiliti-liabiliti termasuk hutang-hutang belum jelas koperasi adalah
munasabah.
Perkara-Perkara Lain
Laporan ini disediakan hanya untuk Suruhanjaya, anggota-anggota koperasi, sebagai sebuah
badan, mengikut kehendak Seksyen 63 Akta Koperasi 1993 di Malaysia dan bukan untuk tujuan
lain. Kami tidak bertanggungjawab kepada mana-mana pihak lain ke atas kandungan laporan ini.

( MARIA BINTI KAMARULZAMAN )
b.p. Pengarah Bahagian Audit Koperasi
Suruhanjaya Koperasi Malaysia
Tarikh: 24 FEBRUARI 2020

11

KOPERASI KOLEJ TINGKATAN ENAM PETALING JAYA BERHAD
Laporan Berkanun Lembaga Mengikut Seksyen 59(1)(c)
Akta Koperasi 1993

Kami bagi pihak Lembaga Koperasi dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan
dan Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Sesuai dengan kehendak-
kehendak Akta Koperasi 1993, kami bagi pihak Lembaga Koperasi melaporkan bahawa:

(a) Operasi Koperasi tidak dipengaruhi oleh perkara - perkara
abnormal mengikut takrif Seksyen 59(4).

(b) Koperasi bercadang untuk membuat pembahagian keuntungan seperti di Akaun
Pembahagian Keuntungan pada tahun ini.

(c) Tiada hal - hal berbangkit yang menjadikan cara menilai aset
dan liabiliti koperasi yang digunakan sekarang mengelirukan atau tidak sesuai.

(d) Dalam jangka masa yang diliputi oleh akaun untung rugi tiada
liabiliti kontijen yang diakujanji oleh koperasi yang belum
diselesaikan.

(e) Lembaga Koperasi juga berpendapat bahawa jumlah aset

semasa yang ditunjukkan di kunci kira-kira adalah munasabah.

Kami bagi pihak Lembaga Koperasi mengaku bahawa selain daripada perkara-perkara
tersebut di atas, tiada lain-lain perkara di dalam pengetahuan kami yang tidak dinyatakan
seperti yang dikehendaki oleh Akta Koperasi 1993 Seksyen 59 (3).

12

KOPERASI KOLEJ TINGKATAN ENAM PETALING JAYA BERHAD
KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 DISEMBER 2019

HARTA TANAH,LOJI DAN PERALATAN NOTA 2019 2018
Aset-Aset Lain 3 RM RM

6,929.40 9,239.20

ASET SEMASA 4 3,981.62 5,365.52
Inventori 7,198.29 -
Aset Kumpulan Wang Rizab Statutori 2,801.71 -
Deposit Tetap Di Bank Rakyat Cawangan
Kelana Jaya 35,611.04 29,174.14
Akaun Semasa Di Bank Rakyat Cawangan
Kelana Jaya 270.47 207.30
Tunai Di Tangan 49,863.13 34,746.96

LIABILITI SEMASA 5 500.00 400.00
Fi Audit Suruhanjaya 6 515.00 563.00
Dividen Dicadangkan 7 1,000.00 1,000.00
Honorarium Dicadangkan 8 599.90 500.00
Pelbagai Pemiutang 2,463.00
2,614.90 32,283.96
Aset/Liabiliti Semasa Bersih 41,523.16
47,248.23
54,177.63 5,630.00
15,206.00
Dibiayai oleh: 9 5,150.00 15,703.54
Modal Syer Anggota 10 19,356.00 36,539.54
Tabung-Tabung Anggota
Akaun Untung Rugi Terkumpul 22,473.34 4,983.62
KUMPULAN WANG ANGGOTA 46,979.34
41,523.16
Kumpulan Wang Rizab Statutori 11 7,198.29

54,177.63
Nota-nota berserta dengan akaun ini adalah sebahagian daripada akaun

dan hendaklah dibaca bersama-sama dengannya.

13

KOPERASI KOLEJ TINGKATAN ENAM PETALING JAYA BERHAD
Akaun Pembahagian Keuntungan Untuk Tahun Berakhir 31 Disember 2019

NOTA 2019 2018
RM RM

Keuntungan Bersih Tahun Semasa 11 14,764.47 13,785.07
TOLAK: PEMBAHAGIAN BERKANUN
Pindahan Ke Kumpulan Wang Rizab Statutori (15%) 2,214.67 2,067.76
2,214.67 2,067.76
Keuntungan Selepas Pembahagian Berkanun 12,549.80 11,717.31

TOLAK: Lain-Lain Pembahagian 6 515.00 563.00
Dividen Dicadangkan Atas Modal Syer Anggota (10%) 7 1,000.00 1,000.00
Honorarium Anggota Lembaga Dicadang 10 1,255.00 1,172.00
Pindahan Ke Tabung Kebajikan Am 10 1,255.00 1,172.00
Pindahan Ke Tabung Derma 10 1,255.00 1,172.00
Pindahan Ke Tabung Pembangunan Koperasi 8
Peruntukan Zakat 500.00 500.00
Jumlah Pembahagian 5,780.00 5,579.00

Baki Keuntungan Selepas Pembahagian 6,769.80 6,138.31
Keuntungan Terkumpul Pada Awal Tahun 15,703.54 9,565.23
Keuntungan Terkumpul Pada Akhir Tahun 22,473.34 15,703.54

Nota-nota berserta dengan akaun ini adalah sebahagian daripada akaun
dan hendaklah dibaca bersama-sama dengannya.
14

KOPERASI KOLEJ TINGKATAN ENAM PETALING JAYA BERHAD
Akaun Untungrugi Untuk Tahun Berakhir 31 Disember 2019

PENDAPATAN NOTA 2019 2018
Pendapatan Daripada Aktiviti Pemborongan Dan RM RM
Peruncitan 12
Pendapatan Daripada Aktiviti Pelaburan 13 51,335.55 54,686.55
Pendapatan Am
494.65 402.24
JUMLAH PENDAPATAN 3,335.00 2,495.00
55,165.20 57,583.79

PERBELANJAAN 34,174.08 38,524.99
Kos Jualan Aktiviti Pemborongan Dan Peruncitan
Perbelanjaan Am 5 500.00 400.00
3 2,309.80 2,309.80
Fi Audit Suruhanjaya
- 528.00
Belanja Susutnilai Aset 14 3,416.85 2,035.93
Belanja Mesyuarat Agung 43,798.72
Pelbagai Perbelanjaan 40,400.73
JUMLAH PERBELANJAAN 13,785.07

Keuntungan Bersih 14,764.47

Nota-nota berserta dengan akaun ini adalah sebahagian daripada akaun
dan hendaklah dibaca bersama-sama dengannya.

15

KOPERASI KOLEJ TINGKATAN ENAM PETALING JAYA BERHAD
Akaun Perdagangan Pemborongan Dan Peruncitan Untuk Tahun Berakhir 31 Disember 2019

2019 2018
RM RM

Jualan 51,335.55 54,686.55

TOLAK: KOS JUALAN

Inventori Pada Awal Tahun 5,365.52 2,402.77
Campur: Belian 32,790.18 41,487.74
38,155.70 43,890.51

Tolak: (3,981.62) (5,365.52)
Inventori Pada Akhir Tahun 34,174.08 38,524.99

Kos Jualan

Keuntungan Kasar 17,161.47 16,161.56

16

KOPERASI KOLEJ TINGKATAN ENAM PETALING JAYA BERHAD
Penyata Aliran Tunai Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI 2019 2018
RM RM
Keuntungan/(Kerugian) Bersih
Pelarasan untuk: 14,764.47 13,785.07

Susutnilai Aset Tetap 2,309.80 2,309.80
Keuntungan Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja 17,074.27 16,094.87

(Tambahan)/Kurangan Inventori 1,383.90 (2,962.75)
(Tambahan)/Kurangan Penghutang Perdagangan - -
(Tambahan)/Kurangan Pelbagai Penghutang - -
Tambahan/(Kurangan) Pemiutang Perdagangan - -
Tambahan/(Kurangan) Pelbagai Pemiutang
Tunai Diperolehi Dari Operasi 100.00 (400.00)
1,483.90 -3,362.75

Tunai Bersih Daripada Aktiviti Operasi 18,558.17 12,732.12

ALIRAN TUNAI UNTUK BAYARAN BERKANUN (1,000.00) (1,652.00)
DAN AGIHAN (400.10) -
Honorarium Anggota Lembaga 1,340.00 -
Zakat Perniagaan -
Tabung Pembangunan Koperasi - 1,796.00
Tabung Pembangunan Koperasi (955.00) -
Tabung Kebajikan Am
Tabung Derma (1,015.10) (397.00)

Tunai Untuk Bayaran Berkanun Dan Agihan (253.00)

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN - (11,549.00)
Belian Aset Tetap - (11,549.00)

Tunai Bersih Daripada Aktiviti Pelaburan 3,260.00 5,600.00
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN (3,740.00) (3,470.00)
Terimaan Modal Syer Anggota
Modal Syer Dikembalikan (563.00) (350.00)
Bayaran Dividen (1,043.00) 1,780.00
Tunai Bersih Daripada Aktiviti Pembiayaan
16,500.07 2,710.12
Lebihan/(Kurangan) Tunai Dan Setara Tunai 29,381.44 26,671.32
Tunai Dan Setara Tunai Pada Awal Tahun
45,881.51 29,381.44
Tunai Dan Setara Tunai Pada Akhir Tahun

17

KOPERASI KOLEJ TINGKATAN ENAM PETALING JAYA BERHAD
NOTA-NOTA KEPADA AKAUN UNTUK TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

NOTA 3: HARTA TANAH,LOJI DAN PERALATAN Ubahsuai Amaun Amaun
Kedai 2019 2018
Penghawa RM RM RM
Dingin
RM 10,250.00 11,549.00 -
- - 11,549.00
KOS 1,299.00 11,549.00
Baki Pada Awal Tahun - 10,250.00 11,549.00
Tambahan Dalam Tahun -
Baki Pada Akhir Tahun 1,299.00 2,309.80
2,309.80
TOLAK: SUSUTNILAI TERKUMPUL 259.80 2,050.00 2,309.80 9,239.20
259.80 2,050.00 2,309.80
Baki Pada Awal Tahun 519.60 4,100.00 4,619.60
Susutnilai Tahun Ini
Baki Pada Akhir Tahun 779.40 6,150.00 6,929.40

Nilai Buku Bersih Pada Akhir Tahun

20

KOPERASI KOLEJ TINGKATAN ENAM PETALING JAYA BERHAD
NOTA-NOTA KEPADA AKAUN UNTUK TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

NOTA 4: ASET KUMPULAN WANG RIZAB STATUTORI 2019 2018
RM RM
Deposit Tetap Di Bank Rakyat Cawangan
Kelana Jaya 7,198.29 -

NOTA 5: FI AUDIT SURUHANJAYA 2019 2018
RM RM
Baki Pada Awal Tahun
Tambahan Dalam Tahun 400.00 -
500.00 400.00
Tolak: Bayaran Dalam Tahun 900.00 400.00
Baki Pada Akhir Tahun (400.00)
NOTA 6: DIVIDEN DICADANGKAN 500.00 -
400.00
Baki Pada Awal Tahun 2019
Tambahan Dalam Tahun RM 2018
RM
Tolak: Bayaran Dalam Tahun 563.00
Baki Pada Akhir Tahun 515.00 350.00
1,078.00 563.00
913.00
(563.00)
(350.00)
515.00
563.00

NOTA 7: HONORARIUM DICADANGKAN 2019 2018
RM RM
Baki Pada Awal Tahun
Tambahan Dalam Tahun 1,000.00 1,652.00
1,000.00 1,000.00
Tolak: Bayaran Dalam Tahun 2,000.00 2,652.00
Baki Pada Akhir Tahun (1,000.00) (1,652.00)
1,000.00 1,000.00

21

KOPERASI KOLEJ TINGKATAN ENAM PETALING JAYA BERHAD
NOTA-NOTA KEPADA AKAUN UNTUK TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

NOTA 8: PELBAGAI PEMIUTANG 2019 2018
Peruntukan Zakat RM RM
Baki Pada Akhir Tahun
599.90 500.00

599.90 500.00

NOTA 9: MODAL SYER ANGGOTA 2019 2018
RM RM
Baki Pada Awal Tahun
Tambahan Dalam Tahun 5,630.00 3,500.00
3,260.00 5,600.00
Tolak: 8,890.00 9,100.00
Pemberhentian
Baki Pada Akhir Tahun (3,740.00) (3,470.00)
5,150.00 5,630.00
BILANGAN ANGGOTA
Baki Pada Awal Tahun 2019 2018
Tambahan 245 238
317 354
Tolak:Pemberhentian 562 592
Baki Pada Akhir Tahun
(316) (347)
246 245

22

KOPERASI KOLEJ TINGKATAN ENAM PETALING JAYA BERHAD
NOTA-NOTA KEPADA AKAUN UNTUK TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

NOTA 10: TABUNG-TABUNG ANGGOTA 2019 2018
(i) TABUNG KEBAJIKAN AM RM RM

Baki Pada Awal Tahun 2,824.00 1,652.00
Pindahan Dari Akaun Pembahagian Keuntungan 1,255.00 1,172.00
4,079.00 2,824.00
Tolak: Bayaran Dalam Tahun
Baki Pada Akhir Tahun - -
4,079.00 2,824.00
(ii) TABUNG DERMA
2019 2018
Baki Pada Awal Tahun RM RM
Pindahan Dari Akaun Pembahagian Keuntungan
2,427.00 1,652.00
Tolak: Bayaran Dalam Tahun 1,255.00 1,172.00
Baki Pada Akhir Tahun 3,682.00 2,824.00
(955.00) (397.00)
2,727.00 2,427.00

(iii) TABUNG PEMBANGUNAN KOPERASI 2019 2018
RM RM
Baki Pada Awal Tahun
Derma Diterima 9,955.00 6,987.00
Pindahan Dari Akaun Pembahagian Keuntungan 1,340.00 1,796.00
1,255.00 1,172.00
Tolak: Bayaran Dalam Tahun 12,550.00 9,955.00
Baki Pada Akhir Tahun
- -
JUMLAH i+ii+iii 12,550.00 9,955.00

19,356.00 15,206.00

23

KOPERASI KOLEJ TINGKATAN ENAM PETALING JAYA BERHAD
NOTA-NOTA KEPADA AKAUN UNTUK TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

NOTA 11: KUMPULAN WANG RIZAB STATUTORI 2019 2018
RM RM
Baki Pada Awal Tahun
Pindahan Dari Akaun Pembahagian Keuntungan 4,983.62 2,915.86
Baki Pada Akhir Tahun 2,214.67 2,067.76
NOTA 12: PENDAPATAN DARIPADA AKTIVITI PELABURAN 7,198.29 4,983.62

Hibah Bank 2019 2018
RM RM
Jumlah
494.65 402.24
494.65 402.24

NOTA 13: PENDAPATAN AM 2019 2018
RM RM
Fi Masuk
Terimaan Skm 1,585.00 1,770.00
Komisen Diterima 1,600.00 -

Jumlah 150.00 725.00
3,335.00 2,495.00

24

KOPERASI KOLEJ TINGKATAN ENAM PETALING JAYA BERHAD
NOTA-NOTA KEPADA AKAUN UNTUK TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

NOTA 14: PELBAGAI PERBELANJAAN 2019 2018
RM RM
Alatulis Dan Percetakan
Belanja Jamuan Dan Keraian 130.00 -
Belanja Peralatan 375.00 662.00
Tuntutan Perjalanan 603.00
Belanja Hari Koperasi Sekolah -
- 76.85
Belanja Cenderahati 302.95 -
Belanja Keceriaan 300.00 -
-
Belanja Am 91.00 192.50
- 141.70
Belanja Zakat 217.90 343.40
388.00
Belanja Mesyuarat 1,600.00 -
12.00 -
Belanja Pembaikan 3,416.85 -
16.48
Belanja Program Skm 2,035.93

Caj Bank

Jumlah

25

BELANJAWAN KOPERASI BAGI TAHUN 2020

A. Pendapatan Amaun(RM)
Bil. Perkara
1. Fi masuk 1,500
2. Faedah/hibah bank 500
3. Keuntungan operasi 10,000

Jumlah A (1 hingga 3) 12,000

B. Perbelanjaan Amaun (RM)
Bil. Perkara
1. Fi audit Suruhanjaya 500
2. Upah Menaip Laporan Audit 100
3. Belanja Mesyuarat Agung 500
4. Belanja Mesyuarat ALK 200
5. Belanja susut nilai 2,300
6. Belanja keceriaan 200
7 Belanja Jamuan & Keraian 600
8 Belanja Zakat 500
9 Belanja Pelbagai 100

Jumlah B (1 hingga 9) 5,000
Lebihan/(kurangan) RM7,000
Jumlah A tolak Jumlah B

26


Click to View FlipBook Version