The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rafeahlateh, 2019-01-15 14:53:22

BUKU PENGURUSAN KURIKULUM 2019

BUKU PENGURUSAN KURIKULUM 2019

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

0

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

1

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

SEKAPUR SIREH GURU BESAR

Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.

Alhamdulillah…marilah kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat
Allah SWT di atas limpah kurnia serta izinNya, Manual
Pengurusan Sekolah bagi tahun 2019 dapat disiapkan dengan
jayanya. Semoga ianya dapat memberi panduan kepada semua
warga guru dan kakitangan sekolah ini untuk melaksanakan
tugas dan tanggungjawab dengan lebih sempurna dan berkesan.

Berkat usaha gigih dan kerjasama semua warga sekolah prestasi sekolah semakin
meningkat disemua peringkat. Pencapaian UPSR 2018 SKPP(P) berada pada tahap yang
cemerlang. Bilangan murid mendapat A dalam semua matapelajaran meningkat daripada 3
kepada 5 orang. Peratus Menguasai Tahap Minimum (MTM) menjangkau 84.62 peratus. Tiga
matapelajaran iaitu Bahasa Melayu Pemahaman, Bahasa Inggeris dan Sains mencapai lulus 100
peratus. Tahniah dan syabas kepada semua Penolong Kanan, guru-guru, staf sokongan, murid,
PIBG, dan ibubapa yang banyak membantu dan memberi komitmen serta sumbangan ke arah
kecemerlangan sekolah.

Selari denganpelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, kita sudah berada di
Gelombang ke-2 (2016-2020). Seluruh warga sekolah perlu bekerja sebagai satu pasukan dan
memberi komitmen yang tinggi untuk mencapai visi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia
dalam mendepani Pembelajaran Abad ke-21.

Dasawarsaini, guru berhadapan dengan keperluan pendidikan abad ke-21 yang semakin
mencabar. Sejajar dengan itu, guru perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, isi
kandungan, teknik pengajaran yang relevan dan kemahiran terkini yang menyahut seruan
kerajaan untuk membina negara bangsa demi melahirkan modal insan yang cemerlang sebagai
pewaris kepimpinan masa hadapan.

Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
terima kasih kepada jawatankuasa yang terlibat dalam menghasilkan buku Panduan
Pengurusan SKPP(P) 2019 ini. Marilah kita sama-sama menadah tangan memohon petunjuk
daripada Allah SWT, mudah-mudahan segala usaha murni yang kita lakukan ini diberkati serta
mendapat kejayaan dan keredhaanNya.
Sekian, terima kasih.

‘BERSAMA MENUJU KECEMERLANGAN’

(HJH. MASNUN BT MAT DAUD)
GURU BESAR
SK PASIR PUTEH(P)

2

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

3

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

4

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

DASAR SEKOLAH

 Beriltizammerealisasikanpengurusanpendidikan yang
berkualitibagimencapaikecemerlanganpendidikan.

 Mengutamakanpembentukandisiplindanakhlakmurid, guru danwarga.
 Sentiasabekerjadalamsatupasukandanmengamalkanbudayakerja X-PLUS

untukmencapaikecemerlangan.
 Pengajarandanpembelajaran yang berkesan di bilikdarjah.

STRATEGI SEKOLAH

 Peningkatan UPSR dan peperiksaan dalaman.
 Melaksanakan program KPM seperti LINUS, Transisi, VLE 1BestariNet, KSSR, PBS,

PAK 21, SPS, PPPM, MBMMBI, KBAT dan i-THINK.
 Pemantauan dan pencerapan dalam pengajaran dan pembelajaran
 Ke arah transformasi pendidikan.
 Seminar, bengkel, latihan dalaman, motivasi (kaunseling) dan kem.
 Lawatan.
 Insentif kepada murid
 Memantapkan sahsiah memperkasa akhlak
 Menyertai pertandingan-pertandingan anjuran jabatan
 Komitmen ibubapa dan guru dalam sarana PIBG

MATLAMAT AM SEKOLAH

 Berazam meningkatkan mutu akademik, disiplin dan kokurikulum berasaskan 5%
peningkatan pencapaian daripada sebelumnya.

 Mengutamakan pembentukan disiplin dan akhlak mulia berasaskan prinsip
Rukunegara.

 Berusaha menerapkan semangat perpaduan dan kerjasama melalui aktiviti
kokurikulum yang terancang.

 Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan dan bertanggungjawab ke
arah memajukan pemikiran rakyat serta membangunkan Negara dalam usaha
mencapai wawasan Negara.

5

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

6

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

FOKUS UTAMA SEKOLAH 2019-2020

BIL FOKUS BIDANG

1. Meneruskan Pedagogi Abad ke-21 yang berkualiti dan berkesan bagi Kurikulum
melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi.

2. Melaksanakan kaedah pentaksiran yang sistematik bagi mengenalpasti Kurikulum
langkah paling berkesan untuk mengatasi kelemahan setiap pelajar.

3. Mempelbagaikan sumber ilmu di kalangan guru dan murid terutama Kurikulum
melalui teknologi maklumat dan komunikasi.

4. Membangun potensi diri dan memupuk sahsiah terpuji di kalangan murid. HEM

5. Memastikan kehadiran murid berada pada tahap cemerlang (95% ke atas ) HEM
secara konsisten.

6. Meneruskan kecemerlangan kokurikulum bagi merealisasikan ‘Etos’ Kokurikulum
sekolah.

7. Membina hubungan yang lebih erat antara sekolah dengan ibu bapa serta PIBK
komuniti.

7

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

8

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA PENGURUSANKURIKULUM (AKADEMIK) 2019

NaibPengerusi 1 Pengerusi NaibPengerusi 2

PN.WAN ZUWATI BT WAN IDRIS PN. HJH MASNUN BT MAT DAUD EN. MOHAMAD ZAID BIN
Guru Besar
PenolongKanan HEM HAMZAHPenolongKananKokurikul
TimbalanPengerusi um
Jadual Waktu
PN. ZARINA BT AHMAD
EN.MOHD. NASIR BIN JUNOH
PenolongKananPentadbiran
Pusat Sumber Sekolah
Setiausaha
PN. AZURAINA BT ABDULLAH PUAN HASNAH BT DOLLAH

Pra Sekolah Pentaksiran Sekolah Linus

CIK ZURIYA BT CHE DERAMAN PUAN INTAN MASTURA BT ADAM PUAN ZALMA BT HARON

PAK 21 Guru Penyayang/Transisi MBMMBI
PUAN HASNAH BT DOLLAH
YM PN HJH TG RAHAYA TG OTHMAN PUAN ROSLAILI BT HAMAT

Pembestarian Sekolah Pemulihan

EN. RIDUYAN BIN AWANG PN SITI ZAITUN BT MOHD GHANI

Kecemerlangan UPSR PANITIA
Semua Ketua Panitia
EN. ABDULLAH BIN DAUD

9

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

01. JAWATANKUASA KURIKULUM

Pengerusi : Pn. Hjh Masnun bt Mat Daud ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Pn. Zarina bt Ahmad ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 2 : Pn. Wan Zuwati Bt Wan Idris ( PK HEM )
Setiausaha
AJK : En.Mohamad Zaid Bin Hamzah ( PK KO )

: Pn. Hasnah Bt Dollah (SU Kurikulum)
: En.Mohd Nasir Bin Junoh ( Jadual Waktu )

: Pn.Intan Mastura Bt Adam ( Pentaksiran)

: Pn. Zalma Bt Haron ( Linus )

: YM.Pn.Hjh.Tg. Rahaya Bt Tg. Othman (Prog Transisi &Guru Penyayang)
: Pn. Roslaili Bt Hamat ( MBMMBI)

: Pn. Azuraina Bt Abdullah ( PSS)

: En. Riduyan Bin Awang ( Pembestarian Sekolah)

: Pn. Siti Zaitun Bt Mohd Gnani ( Pemulihan )
:Cik Zuriya Bt Che Deraman ( Pra Sekolah)

: En. Abdullah Bin Daud (Kecemerlangan UPSR)

: Semua Ketua Panitia ( Panitia )

Bidang Tugas
1. Mengadakan mesyuarat minima 3 kali setahun.

2. Bertanggungjawab menyediakan perancangan, pengurusan dan pentadbiran dalam jangka pendek
dan panjang untuk dimuatkan ke dalam buku pengurusan sekolah.

3. Bertanggungjawab merancang untuk mempertingkatkan kualiti P&P supayamenghasilkan input
yang cemerlang dan berkualiti dalam semua mata pelajaran.

4. Bertanggungjawab memberi maklumbalas berhubung pelaksanaan sukatanpelajaran kepada
jawatan kuasa kurikulum peringkat daerah / negeri.

5. Bertanggungjawab mengadakan kursus dalaman kepada guru untuk peningkatan kaedah/method
mengajar.

6. Bertanggungjawab memastikan panitia menggunakan ABM/APD yang sesuai
7. Bertanggungjawab menyebarkan maklumat teknologi pendidikan.
8. Bertanggungjawab membincangkan/meluluskan anggaran perbelanjaan yang dikemukakan oleh

panitia.
9. Bertanggungjawab mengadakan mesyuarat secara formal.
10. Menentukan pelaksanaan kursus pengajian
11. Menyelaras rancangan pengajaran di antara guru-guru bagi setiap aliran darjah dalam

perancangan penggal, minggu dan harian.
12. Mengadakan program bimbingan dalam latihan mengajar bagi guru-guru sandaran menjalankan

tugas harian mereka.
13. Merancang dan menyediakan takwim ujian PKBS, bulanan dan penggal.

10

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

02. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi : Pn. Hjh Masnun bt Mat Daud ( Guru Besar )

Timb. Pengerusi : Pn. Zarina bt Ahmad ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 1 : Pn. Wan Zuwati bt Wan Idris ( PK HEM )

Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Zaid bin Hamzah ( PK KO )

Setiausaha : En.Mohd Nasir bin Junoh

AJK : Pn. Hasnah Bt Dollah ( SU Kurikulum )
: Semua Ketua Panitia

BIDANG TUGAS:

1. Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru.

2. Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran.
3. Mengagihkan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai.

4. Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar.

5. Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu yang ditetapkan.

6. Membuat pindaan jika perlu.
7. Bertanggungjawab mengenalpasti kelemahan Jadual Waktu

8. Bertanggungjawab mengadakan mesyuarat secara formal

03. JAWATANKUASA PENTAKSIRAN /UJIAN DALAMAN

Pengerusi : Pn. Hjh Masnun bt Mat Daud ( Guru Besar )

Timb. Pengerusi : Pn. Zarina bt Ahmad ( PK Pentadbiran )

Naib Pengerusi 1 : Pn. Zuwati bt Wan Idris ( PK HEM )
Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Zaid bin Hamzah ( PK KO )

Setiausaha 1 : Pn. Intan Mastura bt Adam (PBS & SAPS)

Setiausaha 2 : En. Abdullah bin Daud (UPSR)

AJK : En. Mohd Nasir Bin Junoh ( Psikometrik )
: En. Radzi bin Mohd ( PAJSK)

: Semua Guru Kelas

BIDANG TUGAS:

A. Peperiksaan Dalaman
1. Menyediakantakwim/ jadualpeperiksaan.

2. Menyediakanjadualpengawasan/gentian peperiksaan.

3. Menentukantarikhpenyerahankeputusanpeperiksaanoleh guru-guru yang memeriksakertasujian.

4. Menyelaras pentaksiran yang dilakukan oleh semua pentaksir bagi semua mata pelajaran yang
terlibat

5. Memastikan semua pentaksir menjalankan proses merekod skor, menyimpan eviden dan dokumen-

dokumen yang berkaitan mengikut arahan yang diberikan dari masa ke semasa.

6. Memastikan semua prosedur penyelarasan PBS di sekolah dilaksanakan sebelum proses penyelara
san pusat oleh pentaksir negeri / kawasan dijalankan.

7. Menyerahkan analisa ujian kepada Guru besar dan PK Pentadbiran setiap kali selesai ujian.

8. Mempengerusikan mesyuarat PBS dan menjalankan mesyuarat PBS sekolah sekurang kurangnya 4

kali dalam setahun.
9. Mempengerusikan dan menjalankan mesyuarat kes-kes khas PBS sekiranya perlu.

11

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

10. Memastikan penjaminan kualiti PBS berjalan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Lembaga
Peperiksaan Malaysia

11. Menghantar skor yang telah diselaraskan ke Lembaga Peperiksaan secara ‘online’ dan salinan bercetak
B. PEPERIKSAAN BERPUSAT (UPSR)
1. Menguruskanpendaftarancalon UPSR dansemuaurusan yang berkaitandengannya.

2. Menyediadanmelengkapkankeperluanpusatpeperiksaanseperti yang

diarahkanolehLembagaPeperiksaan.

3. Menyediadanmengagihkanjadualwaktupeperiksaankepadamurid.

4. Memberitaklimatberkaitanpeperiksaan.

5. Menganalisakeputusanpeperiksaan.

04. JAWATANKUASA PROGRAM LINUS 2.0

Pengerusi : Pn. Hjh Masnun bt Mat Daud ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Zarina bt Ahmad ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 1 : PN. Wan Zuwati bt Wan Idris ( PK HEM )
Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Zaid bin Hamzah ( PK KO )
Penyelaras : Pn. Zalma bt Haron ( Literasi )
AJK : YM. Pn. Hjh. Tg. Rahaya Tg. Othman ( Numerasi )
: Pn. Rohana Bt Muda ( Literasi B. I)
: En. Ab Rhaman bin Awang ( Literasi Tahun 2 )
: Pn. Noor Azlina Bt Mat Shahir ( Numerasi Tahun 2 )

: En. Radzi b Mohamad ( Literasi Tahun 3 )
: Pn. Mahani bt Che Hassan ( Numerasi Tahun 3)
: Pn. Siti Zaitun Bt Mohd Ghani ( Guru Pemulihan )
: Pn. Rafeah bt Abdul Lateh ( Guru Data )
: Pn. Intan Mastura bt Adam ( SU Peperiksaan )
: Pn. Hjh Fauziyah bt Abd Ghani ( Pra Sekolah )
: Cik Zuriya bt Che Deraman ( Pra Sekolah )

BIDANG TUGAS:
1. Melaksanakanujianpenapisankepadasemuamuridtahun 1.
2. Menyenaraikansenarainamamurid yang tidakmelepasiujianpenapisandanmenempatkanmereka di
dalamkelas LINUS danPemulihan.
3. Melaksanakan P&P mengikutgarispanduan yang telahditetapkan.
4. Melaksanakanujianpelepasanmengikutjadual yang telahditetapkan.
5. Merangkalangkah-langkahuntukmengatasikelemahanmurid LINUS.
6. Menyiapkan data pencapaianmuriddanmenghantarnyake PPD apabiladiminta.
7. PengurusanPemantauan,BimbinganSaringan LINUS 2.0

12

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

05. JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI& GURU PENYAYANG

Pengerusi : Pn. Hjh Masnun bt Mat Daud ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Pn. Zarina bt Ahmad ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : Pn. Wan Zuwati bt Wan Idris ( PK HEM )
AJK : En. MohamadZaid bin Hamzah ( PK KO )

: YM. Pn.Hjh. Tg. Rahaya bt Tg. Othman

: Pn. Zalma bt Haron

: Pn. Intan Mastura bt Adam
: Pn. Siti Zaitun bt Mohd Ghani

: Pn. Mahani Bt Che Hassan

: Pn. Noriza bt Mohd Nor ( PPM )

: Pn. Nurul Nadiya bt Ab Halim ( PPM )
: Semua Guru Tahun 1 dan Prasekolah

BIDANG TUGAS:
1. Mengenalpastipotensidanminatmuriddariawalsesipersekolahandarisegikognitif, kebolehan,

kecenderungandankeupayaanmuriddalamsesuatubidangataumatapelajaran.

2. MembimbingmuridTahun 1 berkaitanamalan, budayaadabketikaberada di sekolah.
3. Mengeratkanhubungandenganpara guru supaya proses

pembelajarandilaksanakandenganlancardanberkesan.

4. Membinahubungan yang eratantara guru danmurid.

06. JAWATANKUASA MBMMBI(DLP/HIP/PROGRAM BIJAK KELAS

. PEMULIHAN BAHASA MELAYU)

Pengerusi : Pn. Hjh Masnun bt Mat Daud ( Guru Besar )

Timb. Pengerusi : Pn. Zarina bt Ahmad ( PK Pentadbiran )

Naib Pengerusi 1 : Pn. Wan Zuwati bt Wan Idris ( PK HEM )

Naib Pengerusi 2 :En. Mohamad Zaid bin Hamzah ( PK KO )
Setiausaha : Pn. Roslaili bt Hamat

AJK : En. Riduyan bin Awang ( KP Bahasa Melayu )

: Pn. Siti Zaitun Bt Mohd Ghani ( Guru Pemulihan )

: Pn. Zalma bt Haron
: Pn. Hasnah bt Dollah

: YMTg. Rahaya bt. Tg. Othman

: Pn. Noor Azlina bt. Mat Shahir

: En. Ab. Rhaman bin Awang
: En. Radzi b Mohamad

: Pn. Khaw May Ling

: Pn. Mahani bt Che Hassan

: Pn. Rohana bt Muda
: En Khairudin bin Nawi

13

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

BIDANG TUGAS :

1. Mengadakanmesyuarat minimum 2 kali setahun.
2. Melaksanakeseluruhanprogram MBMMBI di sekolah.
3. Membangunkandasar MBMMBI sekolah agar dapatdilaksanadanmencapaimatlamatnya.
4. Menyediakanlaporan program MBMMBI sekolah.
5. Memantaudan memastikanpersekitaransekolahdari segiperlabelan,papantandadanpenunjuk arahm

emenuhiarasdandasar MBMMBI.
6. Memastikankewujudanpersekitarankondusifuntukmembantupeningkatanbahasasepertiruangbahas

a,sudutbahasa di kelas, papankenyataandansebagainya.

7. JAWATANKUASA PEMBESTARIAN SEKOLAH
(Frog VLE, Laman Web/Bahan digital )

Pengerusi : Pn. Hjh Masnun bt Mat Daud ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Pn. Zarina bt Ahmad ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : Pn.Wan Zuwati bt Wan Idris ( PK HEM )
AJK
: En. Mohamad Zaid bin Hamzah( PK KO )
: En. Riduyan bin Awang

: Pn. Hasnah bt Dollah (TMK)

: En. Umar Zakir b Mohamad Samsudin(Bilik Akses)

: En. Azhar b Ahmad
: Pn. Rafeah bt Abdul Lateh

: Pn. Roslina bt Abdul Rahman

BIDANG TUGAS:
1. Merancang,
mengurusdanmelaksanakanaktivitiberkaitanpengajarandanpembelajaranmenggunakan ICT.
2. Bertanggungjawabterhadapsemuapengurusan ICT di sekolah.
3. Mengurusdanmenyelenggarakemudahan ICT danperisian-perisianaplikasi.
4. BertanggungjawabmelaksanakanKhidmat Bantu KepakaranICT untukpentadbir, guru ,staff

sokongandanjugamurid.
5. Mengurusdanmengemaskiniperalatan ICT sekolah.
6. Menyelarasurusanberkaitandenganpembaikiandanservisperalatan ICT sekolah.
7. Menyelarasurusanberkaitandenganpelupusanperalatan ICT sekolah.
8. Menyelaraskursus yang berkaitan ICT kepada guru.
9. MenyediakanlaporandanmaklumatperkembanganaktivitiPembestariaansekolahkepadapihakpentad

bir.

14

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

08. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

Pengerusi : Pn. Hjh. Masnun bt Mat Daud ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Pn. Zarina bt Ahmad ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : Pn. Wan Zuwati bt. Wan Idris ( PK HEM )
AJK
: En. Mohamad Zaid bin Hamzah ( PK Kokurikulum )
:Pn. Azuraina bt Abdullah ( Guru PSS )

: Pn. En Riduyan bin Awang ( KP Panitia B. Melayu)

: Pn. Puan Roslaili Bt Hamat ( Bilik Perpustakaan Mini)

: En. Umar Zakir Bin Mohamad Samsudin( Pusat Akses)
: En. Azhar Bin Ahmad ( Bilik Tayang )

: Pn. Khaw May Ling ( KP Bahasa Inggeris( KP )

: En. Abdullah bin Awang ( KP Sains )

: Pn. Wan Nazimah bt Wan Daud ( KP Matematik )
: Pn. Roslina Bt Abdul Rahman ( KP Sejarah )

: En. Khairudin bin Nawi ( KP RBT )

: Pn. Hasnah bt Dollah ( KP TMK )

: Pn. Noor Azlina Bt Mat Shahir ( KP Muzik )
: YM Pn.Hjh Tg Rahaya bt Tg Othman ( KP Pend. Seni )

PERANAN DAN TUGAS :

1. Merancang perkembangan PSS dari segi bilangan buku, bahan sumber yang lain dankeuahan
fizikal.

2. Merancang program/strategi bagi menggalakkan penggunaan Pusat Sumber oleh guru dan murid.
3. Bekerjasama dengan setiausaha jadual waktu untuk menydiakan jadual waktu penggunaan PSS

oleh kelas.
4. Menyediakan anggaran perbelanjaan bagi tahun yang akan datang.
5. Membantu merancang kempen galakan membaca dalam kalangan murid (Nilam).
6. Memanggil mesyuarat JK Pusat Sumber Sekola dari semasa ke semasa untuk mendapatkan

maklum balas daripada panitia mata pelajaran dan untuk berbincang hal-hal berkaitan dengan
pengendalian PSS.
7. Memberi segala bantuan kepada guru-guru yang yang perlukan khidmat Pusat Sumber.

8. Mewujudkan satu sistem penyebaran maklumat kepada guru-guru khasnya tentang bahan-bahan
baru yang boleh digunakan oleh guru-guru.

9. Menyediakan jadual bertugas murid-murid yang bertanggungjawab (Pengawas PSS) bagi
kebersihan bilik-bilik khas dan masa bertugas di PSS.

10. Bertanggungjawab terhadap pelantikan Pengawas PSS melalui pemilihan oleh Jawatankuasa
PSS.

11. Bertanggungjwab bagi pembelian dan penyimpanan stok PSS.
12. Memastikan segala buku/bahan/alat disusun dengan teratur dan rak-rak dilabel dengan kemas dan

sistematik.
13. Menyimpan rekod dan kemaskinikan segala bahan serta bahan dalam bilik simpanan yang

selamat.

15

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

14. Berusaha memperluaskan lagi perkhidmatan dengan menambahkan rakaman-rakaman
audio/video dan alat-alat ‘hard-ware’ mengikut keperluan dan kemampuan kewangan.

15. Bertanggungjawab bagi pembelian dan penyimpanan stok Pusat Sumber.

9.JAWATANKUASA PEMULIHAN

Pengerusi : Pn. Hjh Masnun bt Mat Daud ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Zarina bt Ahmad ( PK Pentadbiran )

Naib Pengerusi 1 : Pn. Wan Zuwati bt. Wan Idris ( PK HEM )

Naib Pengerusi 2 :En. Mohamad Zaid bin Hamzah ( PK KO )

Setiausaha : Pn. Siti Zaitun bt Mohd. Ghani
AJK : Pn. Zalma bt Haron

: Pn. Rohana bt Muda

: YM Pn. Hjh Tg Rohaya Tg Othman

: Pn. Mahani bt Che Hassan.
: En. Radzi bin Mohamad

: En. Ab Rhaman bin Awang

BIDANG TUGAS:

1) Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari tahun 1

hingga tahun 6. Keutamaan hendaklah diberikan kepada murid-murid tahun 1, 2 dan 3.

2) Mengenalpastimurid-muridlemah yang memerlukanpengajaranpemulihansamaada di

kelasbiasaataukelaskhasdenganmerancangdanmenyediakanaktiviti-aktivitidanbahan-

bahanpemulihan.

3) Mengaturjadualwaktuuntukpengajaranpemulihan

4) Melaksanakanpenilaianberterusandanmerekodkemajuanmuridkelaspemulihan

10. JAWATANKUASA PRASEKOLAH

Pengerusi : Pn. Hjh Masnun bt Mat Daud ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Zarina bt Ahmad ( PK Pentadbiran )

Naib Pengerusi 1 : Pn. Wan Zuwati bt. Wan Idris ( PK HEM )

Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Zaid bin Hamzah ( PK KO )

Setiausaha : Pn. Hjh Fauziyah bt Abd Ghani ( Guru Prasekolah )
AJK : Cik Zuriya bt Che Deraman ( Guru Prasekolah )

:YM Pn Hjh Tg Rahaya btTg Othman ( Guru Tahun 1 )

: Pn. Zalma bt Haron ( Guru Tahun 1 )

: Pn. Zamani bt Mohd Taib ( Guru Penddidikan Islam )
: Pn. Zawaher bt Mohamad Nor ( Guru Penddidikan Islam )

: Pn. Siti Zaitun bt Mohd Ghani ( Guru Pemulihan )

: Pn.Nurul Nadiya bt Ab Halim ( PPM )

BIDANG TUGAS: : Pn. Noriza bt Mohd Nor ( PPM )

.

1. Bertanggungjawab menyediakan garis panduan serta menyelaraskan perancangan P&P

Prasekolah
2. Bertanggungjawab membincang dan menyediakan anggaran perbelanjaan.

16

PENGURUSAN KURIKULUM 2019
3. Bertanggungjawab mengadakan mesyuarat secara formal.

12. JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR

Pengerusi : Pn. Hjh Masnun bt Mat Daud ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Zarina bt Ahmad ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 1 : Pn. Wan Zuwati bt. Wan Idris ( PK HEM )
Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Zaid bin Hamzah ( PK KO )
Setiausaha : En. Abdullah b Daud ( Sains )
AJK : Pn. Hasnah bt Dollah ( B. Melayu )
: En. Radzi b Mohamad ( B. Melayu )
: En. Riduyan bt Awang ( B. Melayu)
: Pn. Roslina bt Abdul Rahman ( Sains )
: Pn. Nik Zainizan Bt Nik Li (Sains)
: Pn. Azuraina bt Abdullah ( Matematik )
: Pn. Pn Wan Nazimah Bt Wan Daud ( Matematik )
: Pn. Roslaili bt Hamat ( B. Inggeris )
: Pn. Khaw May Ling ( B. Inggeris )
: Pn. Rohana bt Muda ( B. Inggeris
: Pn. Zawaher bt Mohd Nor ( P.Islam )
: En. Mohd Nasir bt Junoh ( P.Islam / Kaunseling)

BIDANG TUGAS:
1. MenguruspelaksanaanpenilaiankendaliansekolahdanpeperiksaanUPSR bagimuridtahun 6.
2. Menganalisakeputusanpeperiksaankendaliansekolahdanpercubaan UPSR.
3. Menguruskoleksikertas-kertassoalanUPSR daridalamandanluaran.
4. Memaklumkananalisakeputusanpeperiksaankepadajawatankuasakurikulumsekolah.
5. Merancang program peningkatankecemerlangan UPSR
6. Merancang program pasca UPSR.
7. Melaksanakantugas-tugas yang di arahkandarisemasakesemasa.

17

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

13. JAWATANKUASA PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN

BIL PANITIA KETUA PANITIA SETIAUSAHA
1. Bahasa Melayu En. Riduyan bin Awang Pn. Hasnah bt Dollah
2. Bahasa Inggeris Pn. Khaw May Ling Pn. Pn. Rohana Bt Muda
3. Matematik Pn. Wan Nazimah bt Wan Daud Pn. Mahani bt Che Hassan
4. Sains En. Abdullah b. Daud Pn. Nik Zainizan bt Nik Li
5. Pendidikan Islam Pn. Rohani bt. Dollah En. Azhar bin Ahmad
6. Sejarah Pn. Roslina bt Abdul Rahman En. Abdullah bin Daud
7. Reka Bentuk Teknologi En. Khairudin b. Nawi En. Radzi b. Mohamad
8. Pen.Jasmani & Kesihatan En. Radzi b. Mohamad En. Ab. Rhaman bin Awang
9. Pendidikan Seni YM Pn Hjh Tg. Rahaya bt Tg. Othman Pn Zalma bt. Haron
10. Pendidikan Muzik Pn. Noor Azlina bt Mat Shahir Pn. Roslaili bt Hamat
11. Teknologi Maklumat & Pn. Hasnah bt Dollah En. Riduyan bt. Awang

Komunikasi

BIDANG TUGAS PANITIA MATA PELAJARAN

1. Mengadakan mesyuarat minima 3 kali setahun.
2. Mengambil tindakan terhadap setiap perubahan baru yang diperlukan seperti sukatan pelajaran

baru, kaedah pengajaran dan pembelajaran baru dan lain-lain jika ada.
3. Mengkaji keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran berkenaan dan membuat tindakan susulan

untuk meningkatkan taraf pencapaian dari semasa ke semasa.
4. Bertanggungjawab merancang untuk mempertingkatkan kualiti P&P Panitia Mata Pelajaran supaya

menghasilkan input yang cemerlang dan berkualiti.
5. Bertanggungjawab memberi maklumbalas berhubung pelaksanaan sukatan pelajaran kepada

jawatan kuasa.
6. Bertanggungjawab mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru untuk peningkatan kaedah /

method mengajar mata pelajaran.
7. Bertanggungjawab membantu guru menyediakan / menggunakan ABM / APD.
8. Bertanggungjawab menyediakan anggaran Panitia mata pelajaran.

18

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

13.1 JAWATANKUASA PANITIA BAHASA MELAYU

Ketua Panitia : En Riduyan bin Awang
Setiausaha : Pn. Hasnah bt Dollah
AJK : Pn. Zalma bt Haron
: YM Pn. Hjh Tg. Rahaya bt. Tg. Othman
: En. Ab. Rhaman bin Awang
: En. Radzi bin Mohamad
: Pn. Noor Azlina bt. Mat Shahir

13.2 PANITIA BAHASA INGGERIS

Ketua Panitia : Pn. Khaw May Ling
Setiausaha : Pn. Rohana Bt Muda
AJK : Pn. Roslaili bt. Hamat
: Pn. Mahani bt. Che Hassan
: En. Khairudin bin Nawi

13.3 JAWATANKUASA PANITIA MATEMATIK

Ketua Panitia : Pn. Wan Nazimah bt. Wan Daud
Setiausaha
AJK : Pn. Mahani bt. Che Hassan
: Pn. Zalma bt Haron
: YM Tg. Rahaya bt Tg. Othman
: Pn. Azuraina bt Abdullah
: Pn. Noor Azlina bt. Mat Shahir

13.4 JAWATANKUASA PANITIA SAINS

Ketua Panitia : En. Abdullah b. Daud
Setiausaha : Pn. Nik Zainizan bt. Nik Li
AJK : YM Tg. Rahaya btTg. Othman
: Pn. Roslina bt Abdul Rahman

: Pn. Zalma bt. Haron

13.5 JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

Ketua Panitia : Pn. Rohani bt. Dollah
Setiausaha : En. Azhar bin Ahmad
AJK : En. Mohd Nasir bin Junoh
: Pn. Zawaher bt Mohamad Nor
: Pn. Zamani bt Mohd Taib
: Pn. Aleni bt Che Mood
: Pn. Rafeah bt Abdul Lateh

: Pn. Intan Mastura bt Adam

19

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

13.6 JAWATANKUASA PANITIA SEJARAH

Ketua Panitia : Pn. Roslina bt Abdul Rahman
Setiausaha : En. Abdullah bin Daud
AJK : Pn.Nik Zainizan bt Nik Li

13.7 JAWATANKUASA PANITIA REKA BENTUK TEKNOLOGI (RBT)

Ketua Panitia : En. Khairudin bin Nawi
Setiausaha : Pn. Hasnah bt Dollah
AJK : En. Riduyan bin Awang

13.8 JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN
KESIHATAN

Ketua Panitia : En. Radzi b Mohamad
Setiausaha : En. Ab. Rhaman bin Awang
AJK : Pn. Noor Azlina bt Mat Shahir
: En. Abdullah bin Daud
: En. Riduyan bin Awang
: Pn. Azuraina bt. Abdullah

: Pn. Roslina bt. Abdul Rahman
: Pn Hasnah bt Dollah
: YM Pn. Hjh Tg Rahaya bt. Tg. Othman
: Pn.Nik Zainizan bt Nik Li

13.9 JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN SENI

Ketua Panitia : YM Pn. Hjh Tg Rahaya bt. Tg. Othman
Setiausaha : Pn. Zalma bt Haron
AJK : Pn. Hasnah bt Dollah
: Pn. Nik Zainizan bt Nik Li
. : Pn. Roslina bt Abdul Rahman
: En. Abdullah b. Daud

13.10 JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN MUZIK

Ketua Panitia : Pn. Noor Azlina bt Mat Shahir
Setiausaha : Pn. Roslaili bt Hamat
AJK : Pn. Wan Nazimah bt Wan Daud
: Pn. Zalma bt Haron

13.11 JAWATANKUASA PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT
KOMUNIKASI ( TMK )

Ketua Panitia : Pn. Hasnah bt Dollah

20

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

Setiausaha : En. Riduyan bin Awang
AJK : En. Khairuddin bin Nawi

14. JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS

Pengerusi :Pn. Hjh. Masnun bt Mat Daud ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Zarina bt Ahmad ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 1 : Pn. Wan Zuwati Bt. Wan Idris ( PK HEM )
Naib Pengerusi 2 : En. Mohd. Zaid bin Hamzah ( PK Kokurikulum )
Setiausaha :Pn. Hjh.Zawaher bt. Mohamad Nor ( Bilik Gerakan )

AJK :En. Abdullah b. Mohamad ( Pejabat )

: Pn. Khaw May Ling ( Bilik Guru )

: Pn. Azuraina bt Abdullah ( PSS )

: En. Riduyan bin Awang ( Makmal Komputer )
: En. Umar Zakir bin Mohd Shamsudin ( Pusat Akses )

: Pn. Siti Zaitun bt Mohd Ghani ( Bilik Pemulihan )

: Pn. Intan Mastura bt Adam ( Bilik Peperiksaan )

: Pn. Rafeah bt Abdul Lateh ( Dewan Sekolah )
: Pn. Rohani bt Dollah ( Musalla/Bilik Kafa )

: En. Radzi b. Mohamad ( Kedai sekolah )

: En. Ab Rhaman b. Awang ( Stor Sukan )

: En. Nik Zainizan bt Nik Li ( Bilik Sekretariat PIBG/PIBK )
: En. Mohd. Nasir bin Junoh ( Bilik Kaunseling )

: Pn. Mahani bt. Che Hassan ( Bilik kesihatan )

: Pn. Roslaili bt Hamat ( Bilik Perpustakaan Mini )

: Pn. Aleni bt Che Mood ( Bilik j-QAF )
: En. Azhar b. Ahmad ( Bilik Bahasa Arab )

: Pn. Hasnah bt Dollah ( Bilik Pengawas )

: Pn. Rohana bt Muda ( Bilik MBI )

: Pn. Roslina bt Abdul Rahman ( Bilik Sains)
: Pn. Wan Nazimah bt Wan Daud (Kantin)

: Pn. Noor Azlina bt Mat Shahir ( Bilik Muzik )

: En. Khairuddin b. Nawi ( Bilik RBT )

: Pn. YM Tg. Rahaya bt Tg. Othman ( Bilik P.Seni )
: Pn. Zalma bt Haron (Bilik SPBT/ 1Stop Centre Linus )

PERANAN DAN TUGAS :

1. Bertangguangjawab menyediakan perancangan, pengurusan dan pentadbiran dalam jangka
pendek dan jangka panjang untuk dimuatkan dalam buku pengurusan sekolah.

2. Menyediakan carta organisasi dan AJK bilik Khas.
3. Menetapkan peraturan penggunaan bilik khas.
4. Menetapkan peraturan pinjaman dan penggunaan alatan bilik.
5. Menyediakan buku rekod lawatan dan rekod penggunaan bilik
6. Memastikan bilik sentiasa berada di dalam keadaan bersih dan ceria.
7. Memastikan bilik sentiasa berada di dalam keadaan bersih dan ceria.

21

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

22

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

PERANCANGAN AKTIVITI KURIKULUM 2019

BIL AKTIVITI JANGKAMASA OBJEKTIF TINDAKAN
1 Mesyuarat 3 kali setahun Merancang dan memastikan Semua guru
Dis, April &Julai semua perancangan sekolah
Kurikulum dan panitia berjalan mengikut
jadual.

2 Mesyuarat Panitia 3 kali setahun Untuk memastikan semua Semua guru

Dis, April &Julai perkara yang dirancang dapat

dilaksanakan dengan lancar

dan terancang.

3 Mesyuarat Pra 2 kali setahun Menilai kelancaran dan Guru
Sekolah Januari& keberkesanan perjalanan PraSekolah
September Prasekolah.

4 Mesyuarat LINUS 3 kali setahun Memastikan Pengurusan Jk Linus

Januari, Mei & Program LINUS, Fail LINUS,

September Pengurusan Bilik Darjah dan

Pengajaran dan Pembelajaran

yang menjadi aspek tumpuan

pihak pemantau diurus dengan

lancar.

5 Mesyuarat PSS 3 kali setahun I. Menyelaras aktiviti JK PSS
Januari ,
April&Julai PSS dengan aktiviti

sekolah berdasarkan

takwim sekolah.

II. Membuat perancangan

untuk peningkatan

pembangunan PSS.

6 Mesyuarat JK 5 kali setahun Menyelaras tugas dan JK UPSR
Kecemerlangan Januari, April, melaksanakan program
UPSR Mei,Julai, peningkatan untuk murid
September Tahun 6.

7 Mesyuarat 3 kali setahun I. Merancang aktiviti untuk JK
Pembestarian Januari, Jun & memastikan berlakunya Pembestarian
Sekolah September peningkatan penggunaan Sekolah
ICT dalam meningkatkan
keberkesanan proses
PDP.

II. Meningkatkan kecekapan
pengurusan dan
pentadbiran pendidikan.

23

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

BIL AKTIVITI JANGKAMASA OBJEKTIF TINDAKAN
8 Solat Hajat Sebelum latihan Membimbing murid agar Panitia
kecemerlangan sentiasa berserah kepada Allah Pendidikan
setelah melakukan pelbagai Islam
usaha dan ikhtiar.

09 Program Mengikut Untuk mempertingkatkan JK
prestasi pencapaian cemerlang kecemerlang
Kecemerlangan kesesuaian UPSR dan peratus pencapaian an UPSR
tahap minimum muridTahun 6.
UPSR

10 Pemeriksaan 2 kali setahun Menyelia buku latihan murid Semua guru
BukuTulis untuk memastikan PdPc subjek
berjalan lancar.

11 Pencerapan PdPc 2 kali setahun Untuk menilai perancangan JK
dan persediaan guru dalam Pencerapan
melaksanakan PdPc.

12 Program Nilam Sepanjangtahun Membina tabiat membaca di JK PSS
kalangan murid.

13 Hari Anugerah Disember Pemberian hadiah dan sijil JK
Kecemerlangan kepada murid-murid Kurikulum
cemerlang dalam akademik,
14 Latihan Tahun 4 – 5 Kokurikulum dan HEM. JK
Pentaksiran
Kecemerlangan 3 kali setahun Menilai prestasi pencapaian
murid dalam bilik darjah.

Tahun 6

4 kali setahun

15 Motivasi 2 kali setahun @ Untuk meningkatkan motivasi JK

MuridTahun 6 mengikut keperluan diri kepada tahap yang lebih Bimbingan&

tinggi .dalam kalangan murid Kaunseling

Tahun 6.

16 Mengemaskini Sepanjang tahun Melancarkan perjalanan KP & SU
fail panitia panitia. Panitia

17 Kem Bestari 2 kali setahun Untuk memastikan murid Panita
Solat Mei & September dapat menunaikan solat dengan Pendidikan
sempurna dari segi bacaan dan Islam
perbuatan.

18 Kem Cemerlang 2 kali setahun Untuk memberi pendedahan & Panitia

Jawi April & September memantapkan lagi penguasaan Pendidikan

Jawi murid yang masih lemah Islam

dalam aspek mengenal,

membaca & menulis Jawi.

24

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

25

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

KETETAPAN KURIKULUM SK PASIR PUTEH (P)

1.0 LATAR BELAKANG
Kurikulum adalah ‘core business’ bagi setiap guru dan murid yang belajar di sekolah ini.
Ketetapan ini mengambil kira kehendak, keperluan dan matlamat KPM aspirasi JPN, PPD serta
matlamat,hala tuju dan piagam pelanggan sekolah ini dan sebagai garis panduan kepada warga
SK Pasir Puteh (P) dalam memberi khidmat yang berkualiti kepada semua murid yang merupakan
pelanggan. Adalah menjadi tanggungjawab semua guru untuk mematuhi ketetapan-ketetapan
yang telah dibuat tanpa kompromi.

2.0 OBJEKTIF
2.1 Menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah.
2.2 Memantapkan pengurusan kurikulum peringkat sekolah.
2.3 Mematuhi standard kualiti akademik KPM, JPN dan PPD.

3.0 KETETAPAN
3.1 Ketetapan Kurikulum Sekolah sepanjang masa mestilah selari dengan arus perdana

sistem dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.
3.2 Kurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak KPM, JPN dan PPD.
3.3 Semua guru mesti dan bertanggungjawab mendapatkan maklumat terkini dalam

pelbagai cara yang sah dan beretika mengenai pendidikan dan kurikulum semasa
untuk memastikan guru berada di dalam arus dan kehendak system pendidikan
semasa agar dapat memberi khidmat kepada setiap murid selaras dengan hak mereka
sebagai pelanggan.
3.4 Pada sebilang masa , program-program akademik diutamakan, ini bermakna
sekiranya program akademik bertembung dengan program lain, laluan untuk program
akademik hendaklah diberi keutamaan.

4.0 MESYUARAT
4.1 JK Kurikulum mengadakan mesyuarat minimum 3 kali setahun.
4.2 Agenda mesyuarat mestilah berdasarkan garis panduan SPKS.
4.3 Minit mesyuarat hendaklah disiapkan dan diedarkan kepada semua ahli dalam

tempoh 7 hari bekerja dan difailkan ke dalam fail panitia masing-masing setelah
disemak dan disahkan oleh guru besar.
4.4 Penyediaan maklum balas mesyuarat hendaklah dilaksanakan untuk menyemak
pematuhan keputusan mesyuarat dan progress tindakan.
4.5 Surat panggilan mesyuarat diedarkan kepada semua guru minima 2 hari sebelum
tarikh mesyuarat dijalankan.
4.6 Semua perkara yang telah dibincangkan dalam Mesyuarat Kurikulum mestilah
dibincangkan pelaksanaannya dalam Mesyuarat Panitia.
4.7 Kehadiran bagi setiap mesyuarat adalah wajib kecuali dengan pelepasan dan
kebenaran guru besar sahaja.
4.8 Semua guru adalah tertakluk dan diarah untuk merujuk kepada tatacara pengurusan
dan pengendalian mesyuarat SPKS.
4.9 Pihak Pentadbir Sekolah dan semua Ketua Panitia adalah bertanggungjawab
sepenuhnya membuat pemantauan dan penilaian impak terhadap pelaksanaan
kurikulum dalam semua mata pelajaran

26

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

5.0 PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN
5.1 Semua Panitia hendaklah berfungsi dan digerakkan dengan optimum bagi

memastikan kejayaan murid dalam mata pelajaran dan peperiksaan awam.
5.2 Semua perancangan dan tindakan panitia mestilah sentiasa merujuk kepada TOV dan

ETR dalam pengurusan prestasi mata pelajaran.
5.3 Semua panitia mestilah merancang dan mengamalkan strategi-strategi pengajaran

yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan murid untuk
belajar dengan lebih baik.
5.4 Mesyuarat panitia mestilah dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu selepas mesyuarat
kurikulum.
5.5 Ketua dan setiausaha panitia hendaklah mengemaskini fail-fail yang perlu dalam
panitia.
5.6 Semua ahli panitia mestilah mengadakan post mortem dan analisis pencapaian murid
setiap subjek bagi semua peperiksaan.
5.7 Ketua dan setiausaha panitia menjalankan aktiviti/program yang diputuskan di dalam
mesyuarat dan menyediakan laporan pelaksanaan program.
5.8 Ketua dan setiausaha panitia menguruskan program pembangunan profesionalime
untuk ahli panitia secara terancang.
5.9 Ketua dan setiausaha panitia menguruskan program-program peningkatan
pencapaian murid secara terancang.
5.10 Ketua dan setiausaha panitia merancang perbelanjaan Geran per Kapita panitia
masing-masing.
5.11 Semua ahli panitia menguruskan penilaian/pentaksiran murid secara sistematik dan
terancang.

6.0 SISTEM FAIL
6.1 Jenis fail - Fail Tegak dan Fail Putih (Am 435)
6.2 Fail JK Kurikulum diurus dan disimpan oleh setiausaha di pejabat sekolah.
6.3 Sebarang aktiviti untuk mengambil dan menyimpan fail mestilah mengikut prosedur

pengurusan fail pejabat.
6.4 Fail Panitia disimpan di Bilik Mesyuarat Kecil dan Ketua Panitia hanya menyimpan

salinan fail sebagai ‘desk copy’.
6.5 Setiap panitia mempunyai 10 fail seperti berikut:

I. Fail Induk
II. Mesyuarat Panitia
III. Bahan Edaran Mesyuarat Panitia
IV. Peperiksaan
V. Penyeliaan/Pencerapan
VI. Semakan Buku Latihan Murid
VII. Maklumat Guru
VIII. Sukatan Pelajaran/Dokumen Standard
IX. Program Peningkatan Akademik/Aktiviti Panitia
X. Aktiviti Koakademik/kokurikulum

27

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

DSKP,DSK, RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DAN RANCANGAN
PELAJARAN HARIAN SERTA PENGURUSAN FAIL REKOD
7.0 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
7.1 DSKP, DSK, RPH dan RPT adalah dokumen rasmi kurikulum dan mestilah sentiasa
dirujuk oleh setiap guru apabila merancang proses pengajaran dan pembelajaran.
7.2 Semua guru harus mematuhi SPI Bil 3 1999 dalam Penyediaan Rancangan
Pengajaran.

7.3 Sukatan Pelajaran Terkini yang dilaksanakan oleh KPM hendaklah diperoleh dan
disimpan dalam fail panitia oleh ketua panitia .

7.4 Setiap guru perlu membawa bersama DSKP dan DSK semasa proses pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas.

7.5 DSKP dan DSK TIDAK boleh dikemukakan sebagai Rancangan Pengajaran
Tahunan.

7.6 DSKP dan DSK hendaklah diolah semula bersesuaian dengan takwim semasa
sekolah dan tahap kebolehan murid untuk dijadikan sebagai Rancangan Pengajaran
Tahunan.

7.7 Rancangan Pengajaran Tahunan hendaklah disahkan oleh Guru Besar dan mesti
dilampirkan bersama di dalam FAIL REKOD PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN

7.7 Isi kandungan Pelajaran Harian mengandungi perkara berikut:
I. Tajuk
II. Tema

III. Fokus Utama (Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran )
IV. Fokus Sampingan (Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran )
V. Objektif
VI. Pengisiaan Kurikulum
VII. EMK
VIII. Aktiviti
IX. Impak
7.8 Panitia juga boleh menetapkan format penulisan RPH dalam Mesyuarat Panitia
masing-masing DENGAN SYARAT tidak lari dari perkara 7.7.
7.9 Buku Persediaan Mengajar dihantar pada setiap hari Khamis tanpa gagal.
7.10 Semua guru mesti membawa Fail Rekod Pengajaran & Pembelajaran, DSKP dan
DSK dan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid Offline setiap kali
masuk ke kelas untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.
7.11 Rancangan Pengajaran Harian hendaklah disediakan walaupun guru menghadiri
kursus.Perancangan yang disediakan akan dijalankan oleh guru yang diarahkan
mengganti mata pelajaran tersebut.
7.12 Rancangan Pengajaran Harian hendaklah ditulis walaupun berlangsungnya sebarang
aktiviti atau program di sekolah. Catatkan DIBAWA KEHADAPAN.
7.13 Menghabiskan Sukatan :
Sistem KSSR tidak menekankan untuk menghabiskan sukatan tetapi adalah
berfokuskan untuk penguasaan kemahiran WALAU BAGAIMANAPUN atas
rasional untuk menyediakan murid bagi menduduki Pentaksiran, Topik atau Unit
sekurang-kurangnya hendaklah dihabiskan 2 minggu sebelum Pentaksiran Akhir
Tahun bagi tahun semasa.

28

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

8.0 JADUAL WAKTU
8.1 Jumlah waktu setiap matapelajaran mengikut ketetapan Akta Pendidikan 1996.
8.2 Tambahan waktu setiap matapelajaran dibolehkan mengikut keperluan sekolah

dengan persetujuan mesyuarat kurikulum dan dilaksanakan di luar jadual waktu
rasmi.
8.3 Pengagihan matapelajaran diberi keutamaan kepada guru opsyen dan kepakaran
guru.
8.4 Jumlah waktu pengajaran maksima guru ialah 30 waktu seminggu tidak termasuk
perhimpunan dan bergantung kepada waran layak bagi tahun semasa.
8.5 Jadual waktu penggunaan Bilik-bilik Khas mestilah disediakan oleh Guru Penyelaras
bilik-bilik tersebut apabila Jadual Waktu Induk telah siap.
8.6 Satu salinan Jadual Waktu Bilik-bilik Khas hendaklah diserahkan kepada Penolong
Kanan Pentadbiran
8.7 Jadual penggunaan Bilik-bilik Khas juga mesti disebarkan kepada semua guru.

9.0 PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN
9.1 PERHIMPUNAN Rasmi (Ahad ) adalah bukan mata pelajaran yang diajar tetapi

wajib ditulis di dalam Rekod Persediaan Mengajar.
9.2 Kehadiran semua guru semasa Perhimpunan Rasmi adalah wajib dari awal sehingga

perhimpunan selesai kecuali atas kebenaran Guru Besar.
9.3 Penampilan guru semasa Perhimpunan Rasmi mestilah lengkap dan kemas mematuhi

kod etika pakaian penjawat awam dan kod etika pakaian guru yang berkuatkuasa
semasa.Guru digalakkan memakai blazer hitam.

10.0 GURU GANTI/BERKURSUS/TUGAS LUAR DAN CRK
10.1 Mana-mana guru yang ingin mengambil CRK perlu mendapatkan kebenaran dari

Guru Besar sebelum memohon melalui Aplikasi HRMIS Cuti dan kemudian
memaklumkan kepada Penolong Kanan Pentadbiran dan Pembantu Tadbir yang
menguruskan Keberadaan Guru serta mencatat di papan putih di pejabat.
10.2 Bagi guru yang berkursus atau bertugas di luar juga perlu mencatat di papan
kenyataan di pejabat selewat-lewatnya sehari sebelum kursus.
10.3 Guru yang bertugas di luar sepatutnya menyediakan bahan untuk pengajaran guru
ganti.
10.4 Jadual guru ganti disediakan dan direkod oleh Penolong Kanan Pentadbiran.
10.5 Makluman mengenai kelas ganti akan disebarkan melalui Group Whatsapp Rasmi
Sekolah dan slip wajib diambil pada waktu pagi sebelum bermulanya waktu pertama
PdPc.
10.6 Slip guru ganti hendaklah ditampal didalam buku Persediaan Mengajar.

11.0 PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.1 Setiap guru wajib melaksanakan PdPc PAK 21.
11.2 Setiap guru digalakkan menggunakan peralatan ICT untuk menyokong pengajaran

dan pembelajaran.
11.3 Setiap guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris mestilah berusaha menjayakan

Program MBMMBI.
11.4 Setiap guru mestilah berusaha menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah, strategi di

dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
11.5 Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dinilai oleh guru mata

pelajaran diakhir sesi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan penguasaan
pengetahuan, penglibatan dan daya tumpuan murid di dalam kelas.

29

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

11.6 PdPc yang berkesan mestilah menggabungkan pelbagai kaedah dan kemahiran
berdasarkan aras kebolehan murid.

11.7 Pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah adalah digalakkan.

12.0 WAKTU PERSEKOLAHAN

Sekolah beroperasi satu sesi dengan waktu persekolahan seperti berikut:

Tahap 1

Ahad - Isnin 7.45 pagi - 1.15 petang
Selasa – Khamis 7.45 pagi - 12.45 tengahari

Tahap 2

Ahad - Khamis 7.45 pagi - 1.15 petang

13.0 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
13.1 Semua ketua panitia perlu memastikan pelaksanaan PBS mengikut tempoh yang

ditetapkan.
13.2 Mana-mana murid yang berpindah perlu dipastikan fail atau pelaporan PBS dibawa

bersama.
13.3 Dokumentasi berkaitan PBS hendaklah difailkan ke dalam fail berkaitan serta boleh

dikemukakan dengan serta merta jika diperlukan.
13.4 Isi kandungan fail berkaitan PBS adalah sebagaimana format dan tatacara

pengurusan yang telah ditetapkan olep LPM .
13.5 Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran murid sentiasa dikemaskini.

14.0 PEMANTAUAN/PENCERAPAN
14.1 Guru Besar
14.2 Penolong Kanan Pentadbiran dengan penurunan kuasa.
14.3 Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dengan penurunan kuasa.
14.4 Penolong Kanan Kokurikulum dengan penurunan kuasa.

15.0 PENYELIAAN BUKU LATIHAN MURID
15.1 Tugasan murid akan dicerap dua kali setahun.
15.2 Semua guru akan menyerahkan secara rawak 10 buah buku bagi setiap matapelajaran

dan kelas yang diajar untuk semakan jawatankuasa pencerapan .
15.3 Instrumen yang digunakan ialah seperti yang dicadangkan oleh SPKS.
15.4 Pencerap hendaklah menilai:

I. Bilangan latihan
II. Kesesuaian latihan
III. Ketelitian semakan
IV. Arahan pembetulan
V. Ulasan guru
VI. Kekemasan tulisan

16.0 REKOD MARKAH
16.1 Markah peperiksaan direkodkan ke dalam Fail Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran.
16.2 Markah peperiksaan diisi ke dalam sistem SAPS secara atas talian mengikut tarikh

yang ditentukan oleh KPM, JPN dan PPD.
16.3 Slip keputusan dari Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid, cetakan

keputusan dari SAPS atau Buku Rekod PKSR dilengkapkan dan diserahkan kepada
semua ibubapa murid bagi peperiksaan penggal 1 dan 2.
16.4 TOV dan headcount adalah wajib ke atas semua mata pelajaran sebagai amalan
profesionalisma perguruan.

30

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

17.0 POST MORTEM PEPERIKSAAN
17.1 Di bincang dalan Panitia setiap kali selepas peperiksaan.
17.2 Kekuatan dankelemahan hendaklah dikenalpasti secara individu.
17.3 Maklumat terperinci murid perlu disalurkan kepada PKP, PK Hem, Guru

Pemulihan,ibu bapa dan guru BIMK.

18.0 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
18.1 Semua ketua panitia perlu memastikan pelaksanaan PBS mengikut tempoh yang

ditetapkan.
18.2 Mana-mana murid yang berpindah perlu dipastikan fail atau pelaporan PBS dibawa

bersama.
18.3 Dokumentasi berkaitan PBS hendaklah difailkan ke dalam fail berkaitan serta boleh

dikemukakan dengan serta merta jika diperlukan.
18.4 Isi kandungan fail berkaitan PBS adalah sebagaimana format dan tatacara pengurusan

yang telah ditetapkan olep LPM .
18.5 Modul Perekodan Perkembangan Pembelajarn murid sentiasa dikemaskini.

19.0 PEMANTAUAN/PENCERAPAN
19.1 Guru Besar
19.2 Penolong Kanan Pentadbiran dengan penurunan kuasa.
19.3 Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dengan penurunan kuasa.
19.4 Penolong Kanan Kokurikulum dengan penurunan kuasa.
19.5 PdPc guru di bilik darjah akan dicerap 2 kali setahun.
19.6 Jadual pencerapan akan dikeluarkan pada awal tahun persekolahan.
19.7 Semua penolong kanan akan dicerap oleh Guru Besar.

20.0 PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN BAHAN BACAAN
20.1 PSS hanya dibenarkan penggunaannya bagi tujuan pengajaran berfokus dan rujukan

sekiranya telah dirancang di dalam Buku Persediaan Mengajar.
20.2 Kebenaran khas diberi waktu ketiadaan guru. Guru ganti dibenarkan membawa

murid ke PSS untuk mencari maklumat secara terancang dan terkawal.
20.3 Program Nilam Pusat Sumber akan diselia sepenuhnya oleh guru-guru bahasa.
20.4 Penyemakan Buku Nilam murid dilakukan setiap akhir bulan oleh guru bahasa.
20.5 Jadual penyemakan akan dikeluarkan oleh Guru Penyelaras PSS.
20.6 Buku Rekod Data bagi Program Nilam haruslah dilengkapkan oleh guru terlibat dan

diserahkan kepada Guru Penyelaras Pusat Sumber mengikut tarikh yang ditetapkan.
20.7 Buku-buku rujukan percuma (Naskah Guru ) hendaklah dijadikan asset panitia.

21.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
21.1 Semua program utama yang berlangsung dalam pengajaran dan pembelajaran dibuat

berdasarkan keperluan panitia.
21.2 Dasar kurikulum menyokong penuh semua program peningkatan akademik yang

bertunjang ke arah kecemerlangan murid.
21.3 Panitia memainkan peranan penting dalam merancang dan melaksana program

akademik.
21.4 Panitia hendaklah mengemukakan kertas cadangan yang releven untuk program

akademik panitia.

31

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

22.0 PERKEMBANGAN STAFF
22.1 Kursus Dalaman

22.1.1- Semua guru yang menghadiri kursus mesti memberikan taklimat ringkas
kepada Guru Besar dan Penolong Kanan Pentadbiran menggunakan format

minit curai.
22.1.2- Kursus dalaman akan dianjurkan oleh guru terlibat mengikut keperluan dan
budi bicara Guru Besar dan Penolong Kanan apabila dirasakan perlu atau
arahan penganjur kursus.
22.1.3 - Bahan edaran kursus adalah aset sekolah.Guru perlu membuat salinan
untuk keperluan sendiri dan guru lain.

22.2 Kursus Perkembangan Staf
22.2.1 – Dilaksanakan bagi memenuhi pekeliling perkidmatan bil. 7 2003.Setiap
kakitangan awam wajib menghadiri kursus sekurang-kurangnya 7 hari/42
jam setahun.Dirancang mengikut permintaan guru berdasarkan
keperluan.
22.2.2 – Lawatan ke sekolah cemerlang boleh diadakan dalam kumpulan yang kecil
untuk mendapatkan maklumat dan perkongsian pintar.
22.2.3 - Lawatan boleh dirancang oleh panitia dan kelab guru.

23.0 BAHAN-BAHAN ILMIAH KURSUS
23.1 Diperbanyakan untuk keperluan guru lain.
23.2 Disimpan untuk rujukan panitia.
23.3 Direkod penerimaan sebagai milik sekolah.

24.0 PENYERTAAN PERTANDINGAN LUAR AKADEMIK
24.1 Peluang dan bakat muriid untuk penyertaan dalam pertandingan berbentuk ko

akademik di peringkat Daerah, Negeri dan Kebangsaan perlu diberi perhatian dan
perancangan jangka panjang.
24.2 Penyertaan ini dapat dijadikan sebagai KPI guru dalam bidang keberhasilan.
24.3 Fokus dan strategi seharusnya diatur di dalam bidang yang kurang disertai oleh
sekolah lain dan bidang yang kepakaran dikuasai guru dan bakat yang ada pada
murid.

32

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

33

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

TAKWIM KURIKULUM 2019 JANUARI

HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN
SU TRANSISI
Selasa 01.01.2019 Persekolahanbermula
SU UPSR
PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 ( 3
SU PEMULIHAN
MINGGU ) SU PSS
SU UPSR
Rabu 02.01.2019
SU PRASEKOLAH
Khamis 03.01.2019 SU MBMMBI

Jumaat 04.01.2019 SU PEMBESTARIAN
SU DATA & MAKLUMAT
Sabtu 05.01.2019

Ahad 06.1.2019

Isnin 07.01.2019 MSYT JK UPSR BIL 1

Selasa 08.01.2019

Rabu 09.01.2019

Khamis 10.01.2019

Jumaat 11.01.2019

Sabtu 12.01.2019

Ahad 13.01.2019 MSYT JK PEMULIHAN /LINUS BIL 1

Isnin 14.01.2019 MSYT JK PSS BIL 1

Selasa 15.01.2019

Rabu 16.01.2019 PERJUMPAAN IBU BAPA TAHUN 6

Khamis 17.01.2019

Jumaat 18.01.2019

Sabtu 19.01.2019

Ahad 20.01.2019 MSYT PRA SEKOLAH BIL 1

Isnin 21.01.2019 MSYT JK MBMMBI BIL 1

Selasa 22.01.2019

Rabu 23.01.2019

Khamis 24.01.2019

Jumaat 25.01.2019

Sabtu 26.01.2019

Ahad 27.01.2019 MSYT JK PEMBESTARIAAN SEKOLAH BIL

1

Isnin 28.01.2019

Selasa 29.01.2019 MSYT JK DATA & MAKLUMAT BIL 1

Rabu 30.01.2019

Khamis 31.01. 2019

34

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

TAKWIM KURIKULUM 2018 FEBRUARI

HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN
Jumaat
Sabtu 01.02.2019 SU PSS
Ahad SU UPSAR
02.02.2019 SU PAK 21
Isnin
Selasa 03.02.2019 PELANCARAN PROGRAM NILAM SU PENTAKSIRAN
Rabu
Khamis KELAS BIMBINGAN UPSR BERMULA
Jumaat
Sabtu 04.02.2019 MSYT JK PAK 21 BIL 1
Ahad
Isnin 05.02.2019 CUTI
Selasa
Rabu 06.02.2019 TAHUN BARU CINA
Khamis
Jumaat 07.02.2019
Sabtu
Ahad 08.02.2019
Isnin
Selasa 09.02.2019
Rabu
Khamis 10.02.2019
Jumaat
Sabtu 11.02.2019 MSYT JK PENTAKSIRAN BIL 1
Ahad
Isnin 12.02.2019
Selasa
Rabu 13.02.2019
Khamis
14.02.2019

15.02.2019

16.02.2019

17.02.2019

18.02.2019

19.02.2019

20.02.2019

21.02.2019

22.02.2019

23.02.2019

24.02.2019

25.02.2019

26.02.2019

27.02.2019

28.02.2019

35

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

TAKWIM KURIKULUM 2019 MAC

HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN

Jumaat 01.03.2019 UST NASIR
SU UPSR
Sabtu 02.03.2019

Ahad 03.03.2019 SOLAT HAJAT

Isnin 04.03.2019 LK1(4-6)

Selasa 05.03.2019 LK1(4-6)

Rabu 06.3.2019 LK1(4-6)

Khamis 07.03.2019 LK1(4-6)

Jumaat 08.03.2019

Sabtu 09.03.2019

Ahad 10.03.2019

Isnin 11.03.2019

Selasa 12.03.2019

Rabu 13.03.2019

Khamis 14.03.2019

Jumaat 15.03.2019

Sabtu 16.03.2019

Ahad 17.03.2019

Isnin 18.03.2019

Selasa 19.03.2019

Rabu 20.03.2019

Khamis 21.03.2019

Jumaat 22.03.2019

Sabtu 23.03.2019

Ahad 24.03.2019 CUTI

Isnin 25.03.2019

Selasa 26.03.2019 PERTENGAHAN

Rabu 27.03.2019

Khamis 28.03.2019 PENGGAL

Jumaat 29.03.2019

Sabtu 30.03.2019 1

Ahad 31.03. 2019

36

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

TAKWIM KURIKULUM 2019 APRIL

HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN
SU UPSR
Isnin 01.04.2019 MSYT JK KECEMERLANGAN UPSR BIL
SU UPSR
2
SU/GB
Selasa 02.04.2019 SU/PKP
SU/PKHEM
Rabu 03.04.2019 SU/PKKO
SU/PKKO
Khamis 04.04.2019 PERJUMPAAN IBUBAPA MURID SU/PKP
SU/PK HEM
TARGET TAHUN 6
SU/PKP
Jumaat 05.04.2019 SU/PK HEM

Sabtu 06.4.2019 SU/PKKO

Ahad 07.04.2019 MESYUARAT KURIKULUM BIL 2 SU PSS

Isnin 08.04.2019 MSYT PANITIA BM BIL 2

MSYT PANITIA BI BIL 2

MSYT PANITIA PI BIL 2

MSYT PANITIA SEJARAH

Selasa 09.04.2019 MSYT PANITIA MT BIL 2

MSYT PANITIA SN BIL 2

MSYT PANITIA RBT & TMK

Rabu 10.04.2019

Khamis 11.04.2019

Jumaat 12.04.2019

Sabtu 13.04.2019

Ahad 14.04.2019 MSYT PANITIA MUZIK BIL 2

MSYT PANITIA DSV BIL 2

MSYT PANITIA PJPK BIL 2

Isnin 15.04.2019

Selasa 16.04.2019

Rabu 17.04.2019

Khamis 18.04.2019

Jumaat 19.04.2019

Sabtu 20.04.2019

Ahad 21.04.2019

Isnin 22.04.2019

Selasa 23.04.2019

Rabu 24.04.2019

Khamis 25.04.2019

Jumaat 26.04.2019

Sabtu 27.04.2019

Ahad 28.04.2019

Isnin 29.04.2019

Selasa 30.04.2019 MSYT JK PSS BIL 2

37

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

TAKWIM KURIKULUM 2019 MEI

HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN
UST MOHD NASIR
Rabu 01.05.2019 CUTI HARI PEKERJA
SU UPSR
Khamis 02.05.2019
SU PEMULIHAN
Jumaat 03.05.2019
SU UPSR
Sabtu 04.05.2019

Ahad 05.05.2019 SOLAT HAJAT

Isnin 06.5.2019 LK2 ( TAHUN 6 )/AWAL RAMADHAN

Selasa 07.05.2019 LK2( TAHUN 6 )

Rabu 08.05.2019 LK2 ( TAHUN 6 )

Khamis 09.05.2019 LK2 ( TAHUN 6 )

Jumaat 10.05.2019

Sabtu 11.05.2019

Ahad 12.05.2019

Isnin 13.05.2019 MSYT JK PEMULIHAN BIL 2

Selasa 14.05.2019

Rabu 15.05.2019

Khamis 16.05.2019

Jumaat 17.05.2019

Sabtu 18.05.2019

Ahad 19.05.2019 CUTI HARI WESAK

Isnin 20.05.2019

Selasa 21.05.2019 MSYT JK KECEMERLANGAN UPSR 3 &

POST MORTEM LK 2

Rabu 22.05.2019 CUTI NUZUL QURAN

Khamis 23.05.2019

Jumaat 24.05.2019

Sabtu 25.05.2019

Ahad 26.05.2019

Isnin 27.05.2019 CUTI

Selasa 28.05.2019 PERTENGAHAN

Rabu 29.05.2019 TAHUN

Khamis 30.05.2019

Jumaat 31.05. 2019

38

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

TAKWIM KURIKULUM 2019 JUN

HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN

Sabtu 01.06.2019 CUTI SU PAK 21
SU MBMMBI
Ahad 02.06.2019 PERTENGAHAN SU PEMBESTARIAAN

Isnin 03.06.2019 TAHUN

Selasa 04.06.2019

Rabu 05.06.2019 HARI RAYA PUASA

Khamis 06.6.2019 HARI RAYA PUASA

Jumaat 07.06.2019

Sabtu 08.06.2019

Ahad 09.06.2019

Isnin 10.06.2019 MSYT JK PAK21 BIL 2

Selasa 11.06.2019 MSYT JK MBMMBI BIL 2

Rabu 12.06.2019

Khamis 13.06.2019

Jumaat 14.06.2019

Sabtu 15.06.2019

Ahad 16.06.2019

Isnin 17.06.2019 MSYT PEMBESTARIAN SEKOLAH BIL

2

Selasa 18.06.2019

Rabu 19.06.2019

Khamis 20.06.2019

Jumaat 21.06.2019

Sabtu 22.06.2019

Ahad 23.06.2019

Isnin 24.06.2019

Selasa 25.06.2019

Rabu 26.06.2019

Khamis 27.06.2019

Jumaat 28.06.2019

Sabtu 29.06.2019

Ahad 30.06.2019

39

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

TAKWIM KURIKULUM 2019 JULAI

HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN

Isnin 01.07.2019 UST MOHD NASIR
SU PENTAKSIRAN /SU
Selasa 02.07.2019
UPSR
Rabu 03.07.2019
SU PSS
Khamis 04.07.2019
SU UPSR
Jumaat 05.07.2019
PKP/SU KURIKULUM
Sabtu 06.7.2019
KP/GB
Ahad 07.07.2019 SOLAT HAJAT KP/PKP
Isnin 08.07.2019 LK 3/PERCUBAAN (THN 4 – 6 ) KP/PK HEM
KP/PK KO
Selasa 09.07.2019 LK3/PERCUBAAN ( THN 4– 6 ) KP/PK KO
Rabu 10.07.2019 LK3/PERCUBAAN ( THN 4 – 6 ) KP/ PK HEM
Khamis 11.07.2019 LK3/PERCUBAAN ( THN 14– 6 ) KP/PKP
Jumaat 12.07.2019 KP/PK HEM
Sabtu 13.07.2019 MSYT PSS BIL 3 KP/PKP
Ahad 14.07.2019 KP/PKKO
Isnin 15.07.2019 MSYT JK KECEMERLANGAN UPSR BIL 4
Selasa 16.07.2019 & POST MORTEM LK3
Rabu 17.07.2019
Khamis 18.07.2019 MSYT KURIKULUM BIL3
Jumaat 19.07.2019
Sabtu 20.07.2019 MSYT PANITIA BM BIL 3
Ahad 21.07.2019 MSYT PANITIA BI BIL 3
MSYT PANITIA PI BIL 3
Isnin 22.07.2019 MSYT PANITIA SEJARAH BIL 3
Selasa 23.07.2019 MSYT PANITIA MT BIL 3
Rabu 24.07.2019 MSYT PANITIA SAINS 3
Khamis 25.07.2019 MSYT PANITIA RBT & TMK Bil 3
Jumaat 26.07.2019 MSYT PANITIA SENI BIL 3
Sabtu 27.07.2019 MSYT PANITI MUZIKBIL 3
Ahad 28.07.2019 MSYT PANITIA PJ BIL 3

Isnin 29.07.2019

Selasa 30.07.2019

Rabu 31.07. 2019

40

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

TAKWIM KURIKULUM 2019 OGOS

HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN

Khamis 01.08.2019 KP/PKP
KP/PK HEM
Jumaat 02.08.2019 KP/PK KO
EN MOHD NASIR
Sabtu 03.08.2019
U UPSR
Ahad 04.08.2019 MSYT PANITIA MUZIK BIL 3

MSYT PANITIA DSV BIL 3

MSYT PANITIA PJPK BIL 3

SOLAT HAJAT

Isnin 05.08.2019 PRA PERCUBAAN UPSR

Selasa 06.08.2019 PRA PERCUBAAN UPSR

Rabu 07.08.2019 PRA PERCUBAAN UPSR

Khamis 08.08.2019 PRA PERCUBAAN USR

Jumaat 09.08.2019 CUTI

Sabtu 10.08.2019 PERTENGAHAN PENGGAL 2

Ahad 11.08.2019 HARI RAYA KORBAN

Isnin 12.08.2019 HARI RAYA KORBAN

Selasa 13.08.2019

Rabu 14.08.2019

Khamis 15.08.2019

Jumaat 16.08.2019

Sabtu 17.08.2019

Ahad 18.08.2019

Isnin 19.08.2019

Selasa 20.08.2019

Rabu 21.08.2019

Khamis 22.08.2019

Jumaat 23.082019

Sabtu 24.08.2019

Ahad 25.08.2019

Isnin 26.08.2019

Selasa 27.08.2019

Rabu 28.08.2019

Khamis 29.08.2019

Jumaat 30.08.2019

Sabtu 31.08. 2019 CUTI HARI KEBANGSAAN

41

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

TAKWIM KURIKULUM 2019 SEPTEMBER

HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN

Ahad 01.09.2019 CUTI AWAL MUHARRAM

Isnin 02.09.2019 MSYT JK KECEMERLANGAN BIL 5 & SU UPSR

POST MORTEM PERCUBAAN

Selasa 03.09.2019

Rabu 04.09.2019

Khamis 05.09.2019

Jumaat 06.09.2019

Sabtu 07.09.2019

Ahad 08.09.2019

Isnin 09.09.2019 CUTI HARI KEPUTERAAN YDP

Selasa 10.09.2019

Rabu 11.09.2019

Khamis 12.09.2019

Jumaat 13.09.2019

Sabtu 14.09.2019

Ahad 15.09.2019

Isnin 16.09.2019 CUTI HARI MALAYSIA

Selasa 17.09.2019 MSYT JK LINUS /PEMULIHANBIL 3 SU PEMULIHAN

Rabu 18.09.2019

Khamis 19.09.2019

Jumaat 20.09.2019

Sabtu 21.09.2019

Ahad 22.09.2019 MSYT JK PEMBESTARIAAN SEKOLAH SU PEMBESTARIAN

BIL 3 SEKOLAH

Isnin 23.09.2019

Selasa 24.09.2019

Rabu 25.09.2019

Khamis 26.09.2019

Jumaat 27.09.2019

Sabtu 28.09.2019

Ahad 29.09.2019

Isnin 30.09.2019 MSYT JK PRA BIL 2 SU PRASEKOLAH

42

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

TAKWIM KURIKULUM 2019 OKTOBER

HARI TARIKH TINDAKAN
SU BIMB & KAUNSELING
Selasa 01.10.2019 PSI TAHUN 3
SU JADUAL WAKTU
Rabu 02.10.2019 SU MBMMBI
SU PAK 21
Khamis 03.10.2019

Jumaat 04.10.2019

Sabtu 05.10.2019

Ahad 06.102019

Isnin 07.10.2019

Selasa 08.10.2019

Rabu 09.10.2019

Khamis 10.10.2019

Jumaat 11.10.2019

Sabtu 12.10.2019

Ahad 13.10.2019

Isnin 14.10.2019

Selasa 15.10.2019

Rabu 16.10.2019

Khamis 17.10.2019

Jumaat 18.10.2019

Sabtu 19.10.2019

Ahad 20.10.2019 MSYT JK JADUAL WAKTU BIL 2

Isnin 21.10.2019 MSYT JK MBMMBI BIL 3

Selasa 22.10.2019 MSYT JK PAK 21 BIL 3

Rabu 23.10.2019

Khamis 24.10.2019

Jumaat 25.10.2019

Sabtu 26.10.2019

Ahad 27.10.2019 CUTI DEEPAVALI
Isnin 28.10.2019 LK4 ( THN 4 – 5 )
Selasa 29.10.2019 LK4 ( THN 4 – 5 )
Rabu 30.10.2019 LK4 ( THN 14– 5 )
Khamis 31.10. 2019 LK4 ( THN 14– 5 )

43

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

TAKWIM KURIKULUM 2019 NOVEMBER

HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN

Jumaat 01.11.2019

Sabtu 02.11.2019

Ahad 03.11.2019 MESYUARAT PERANCANG BIL 1 SU JK PERANCANG

Isnin 04.11.2019

Selasa 05.11.2019 MSYT KURIKULUM BIL 4 PKP/SU KURIKULUM

Rabu 06.11.2019

Khamis 07.11.2019

Jumaat 08.11.2019

Sabtu 09.11.2019 CUTI MAULIDUR RASUL

Ahad 10.11.2019

Isnin 11.11.2019 CUTI HARI KEPUTERAAN

Selasa 12.11.2019 SULTAN KELANTAN

Rabu 13.11.2019

Khamis 14.11.2019

Jumaat 15.11.2019

Sabtu 16.11.2019

Ahad 17.11.2019

Isnin 18.11.2019 HARI ANUGERAH JK ANUGERAH

KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN

Selasa 19.11.2019

Rabu 20.11.2019 MESYUARAT GURU AKHIR PENTADBIR & SEMUA GURU

Khamis 21.11.2019

Jumaat 22.11.2019

Sabtu 23.11.2019 CUTI

Ahad 24.11.2019

Isnin 25.11.2019 AKHIR

Selasa 26.11.2019

Rabu 27.11.2019 TAHUN

Khamis 28.11.2019

Jumaat 29.11.2019

Sabtu 30.11.2018

44

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

TAKWIM KURIKULUM 2019 DISEMBER

HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN

Ahad 01.12.2019 KP/GB
KP/PKP
Isnin 02.12.2019 KP/PK HEM
KP/PKKO
Selasa 03.12.2019 KP/PKKO
KP/PKHEM
Rabu 04.12.2019 KP/PKP
KP/PKP
Khamis 05.12.2019 KP/PK HEM
KP/PKKO
Jumaat 06.12.2019 PENTADBIR/SEMUA
GURU
Sabtu 07.12.2019

Ahad 08.12.2019

Isnin 09.12.2019

Selasa 10.12.2019

Rabu 11.12.2019

Khamis 12.12.2019

Jumaat 13.12.2019

Sabtu 14.12.2019

Ahad 15.12.2019

Isnin 16.12.2019

Selasa 17.12.2019

Rabu 18.12.2019

Khamis 19.12.2019

Jumaat 20.12.2019

Sabtu 21.12.2019

Ahad 22.12.2019

Isnin 23.12.2019

Selasa 24.12.2019

Rabu 25.12.2019 KRISMAS

Khamis 26.12.2019 MESYUARAT KURIKULUM BIL 1(2020)

MSYT PANITIA BM BIL 1(2020)

MSYT PANITIA BI BIL 1(2020)

MSYT PANITIA PI BIL 1(2020)

MSYT PANITIA SEJARAH BIL 1 (2020)

Jumaat 27.12.2019

Sabtu 28.12.2019

Ahad 29.12.2019 MESYUARAT HEM BIL 1 (2020)

MSYT PANITIA MT BIL 1 (2020)

MSYT PANITIA SN BIL 1 (2020)

MSYT PANITIA RBT & TMK BIL 1 (2020)

Isnin 30.12.2019 MSYT KOKURIKULUM BIL 1 (2020)

MSYT PANITIA MUZIK BIL 1 (2020)

MSYT PANITIA SENI BIL 1 (2020)

MSY PANITIA PJK BIL 1(2020)

Selasa 31.012 2019 MSYT GURU BIL 1 (2020)

45

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

46

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

JADUAL PENCERAPAN GURU SK PASIR PUTEH (P) 2019

BIL NAMA GURU PENCERAP PENILAIAN PENCERAPAN PENCERAPAN
KENDIRI 1 2

1 PN ZARINA BT AHMAD GB J F MA MJ J O S O N
2 PN. WAN ZUWATI BT WAN IDRIS GB A E AP E UUGE KO
3 EN. MOHD ZAID BIN HAMZAH GB N B CRI NL OP T V
4 AB. RHAMAN BIN AWANG GB
5 ABDULLAH BIN DAUD GB I AS T
6 ALENI BT CHE MOOD GB LI
7 AZHAR BIN AHMAD GB //
8 AZURAINA BT ABDULLAH GB //
9 HASNAH BT DOLLAH GB //
10 KHAW MAY LING PKP
11 RADZI BIN MOHAMAD PKP //
12 ROHANI BT DOLLAH PKP //
13 SITI ZAITUN BT MOHD GHANI PKP
14 WAN NAZIMAH BT WAN DAUD PKP //
15 ZAMANI BT MOHD TAIB PKP //
16 ZAWAHER BT MOHAMAD NOR PKP //
17 ZURIYA BT CHE DERAMAN PKP
18 FAUZIYAH BT ABDUL GHANI PKHEM //
19 INTAN MASTURA BT DAM PKHEM //
20 KHAIRUDDIN BT NAWI PK HEM //
21 MAHANI BT CHE HASSAN PK HEM
22 MOHD NASIR BIN JUNOH PK HEM //
23 NOOR AZLINA BT MAT SHAHIR PK HEM //
24 RAFEAH BT ABDUL LATEH PK HEM
25 RIDUYAN BIN AWANG PK HEM //
26 ROHANA BT MUDA PK KO //
27 ROSLAILI BT HAMAT PKKO
28 ROSLINA BT ABDUL RAHMAN PKKO //
29 SUHARDI BIN IBRAHIM PKKO //
30 TENGKU RAHAYA BT TENGKU PKKO //
//
OTHMAN PKKO
//
31 [email protected] ZAINIZAN BT NIK PKKO //
PKKO
LI //
//
32 ZALMA BT HARON
33 //
//
//
//

//
//

//

//

//
//

………………………………………………
(HJH MASNUN BT MAT DAUD)
Guru Besar

47

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

48


Click to View FlipBook Version