The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rafeahlateh, 2019-01-02 07:08:48

Maklumat Am Sek 2019

Maklumat Am Sek 2019

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

MAKLUMAT
AM SEKOLAH

1

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

SEKAPUR SIREH GURU BESAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah…marilah kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah SWT di
atas limpah kurnia serta izinNya, Manual Pengurusan Sekolah bagi tahun 2019
dapat disiapkan dengan jayanya. Semoga ianya dapat memberi panduan
454545kepada semua warga guru dan kakitangan sekolah ini untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawab dengan lebih sempurna dan berkesan.

Berkat usaha gigih dan kerjasama semua warga sekolah prestasi sekolah semakin
meningkat disemua peringkat.Pencapaian UPSR 2018 SKPP(P) berada pada tahap yang
cemerlang. Bilangan murid mendapat A dalam semua mata pelajaran meningkat daripada 3
kepada 5 orang. Peratus Menguasai Tahap Minimum(MTM) menjangkau 84.62 peratus.
Tiga matapelajaran iaitu Bahasa Melayu Pemahaman, Bahasa Inggeris dan Sains mencapai
lulus 100 peratus. Tahniah dan syabas kepada semua Penolong Kanan, guru-guru, staf
sokongan, murid, PIBG, dan ibu bapa yang banyak membantu dan memberi komitmen serta
sumbangan kearah kecemerlangan sekolah.

Selari dengan pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, kita sudah
berada di Gelombang ke-2 (2016-2020).Seluruh warga sekolah perlu bekerja sebagai satu
pasukan dan memberi komitmen yang tinggi untuk mencapai visi dan misi Kementerian
Pendidikan Malaysia dalam mendepani Pembelajaran Abad ke-21.

Dasawarsa ini, guru berhadapan dengan keperluan pendidikan abad ke-21 yang
semakin mencabar.Sejajar dengan itu,guru perlu melengkapkan diri dengan ilmu
pengetahuan, isi kandungan, teknik pengajaran yang relevan dan kemahiran terkini yang
menyahut seruan kerajaan untuk membina negara bangsa demi melahirkan modal insan
yang cemerlang sebagai pewaris kepimpinan masa hadapan.

Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
terima kasih kepada jawatankuasa yang terlibat dalam menghasilkan buku Panduan
Pengurusan SKPP(P) 2019 ini. Marilah kita sama-sama menadah tangan memohon petunjuk
daripada Allah SWT, mudah-mudahan segala usaha murni yang kita lakukan ini diberkati
serta mendapat kejayaan dan keredhaanNya.
Sekian, terima kasih.

‘BERSAMA MENUJU KECEMERLANGAN’

(HJH. MASNUN BT MAT DAUD)
GURU BESAR
SK PASIR PUTEH(P)

2

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

Nama MAKLUMAT PERIBADI Foto
Jawatan :____________________________________ Terkini
: ____________________________________

Alamat Rasmi : ____________________________________
____________________________________ Angka Pejabat : ________________

No. Telefon : ___________________________________ H/P : ______________________

No. K/P : ___________________________________ Emel : ______________________

Tarikh Lahir : ___________________________________ No. Cukai Pendapatan : ________

Tarikh Lantikan Pertama : ______________________ Tarikh Pergerakan Gaji : ________

Tarikh Sah Jawatan : ______________________ No. Gaji: ______________________

Tarikh Masuk Jaw. Berpencen : ______________________ No. KWSP : _______________

Tarikh Isytihar Harta : ______________________ No. Pasport : _______________

Nama Bank : ___________________________________ No. Akaun : _______________

Nama Bank : ___________________________________ No. Akaun : _______________

Koperasi : ___________________________________ No. Ahli : _______________

Koperasi : ___________________________________ No. Ahli: ______________________

No. Ahli Kesatuan Guru : ____________________________ Kumpulan Darah : ______________

No. Ahli YGMB : ____________________________ No. Akaun TH : ______________

Tarikh Tamat Lesen Memandu : ______________________ No. Kenderaan : ______________

ORANG YANG BOLEH DIHUBUNGI APABILA BERLAKU KECEMASAN

Nama : ____________________________________________________________________

No. Telefon : ____________________________________________________________________

Alamat : ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

4

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

5

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

6

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

LAGU SEKOLAH

Tetap Megah dijulang SKPP Perempuan
Harum di serata negeri, mendidik puteri sejati
Anak bangsa tercinta, menuju cita mulia
Puterimu bersemangat, dedikasi menimba ilmu
Tuju wawasan keramat, sedia berganding bahu
Kejayaan cemerlang, tetap menjadi idaman
Amal Usaha tonggak jaya, menuju wawasan gemilang
Nilai murni tidak dilupa, setia menjadi amalan
Marilah bersama seia dan sekata, puteri wawasan negara
Sehati dan sejiwa

7

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

KETERANGAN LENCANA SEKOLAH

 OBOR & 2 BATANG KAYU HOKI
Adalah sebagai semangat juang yang kental menjadi penyuluh hidup dan
semangat kesukanan yang membara .

 BULATAN KECIL
Melambangkan semangat perpaduan dan kerjasama dari semua warga
sekolah dalam menaikkan imej sekolah.

 BUKU
Sekolah melambangkan pusat ilmu. Di mana ianya merupakan tapak bagi
murid menimba ilmu dan terus maju mengikut kebolehan masing–masing .

 JATA
Melambangkan kekuatan dan kemegahan serta semangat perpaduan antara
murid-muridnya.

 ALAT GEOMETRI
Melambangkan semangat belajar yang berterusan demi meningkatkan
kecemerlangan sekolah.

 KETERANGAN WARNA :
Lencana ini dibentuk atas kombinasi 3 warna utama iaitu merah, biru dan
puteh.

WARNA MERAH - Iaitu melambangkan semangat kecekalan & keberanian.

WARNA BIRU - Iaitu melambangkan semangat perpaduan.

WARNA PUTIH - Iaitu melambangkan kesucian.

8

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

DASAR SEKOLAH

 Beriltizam merealisasikan pengurusan pendidikan yang berkualiti bagi
mencapai kecemerlangan pendidikan.

 Mengutamakan pembentukan disiplin dan akhlak murid, guru dan warga.
 Sentiasa bekerja dalam satu pasukan dan mengamalkan budaya kerja X-PLUS

untuk mencapai kecemerlangan.
 Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di bilik darjah.

STRATEGI SEKOLAH

 Peningkatan UPSR dan peperiksaan dalaman.
 Melaksanakan program KPM seperti LINUS, Transisi, VLE 1BestariNet, KSSR,

PBS, PAK 21, SPS, PPPM, MBMMBI, KBAT dan i-THINK.
 Pemantauan dan pencerapan dalam pengajaran dan pembelajaran
 Ke arah transformasi pendidikan.
 Seminar, bengkel, latihan dalaman, motivasi (kaunseling) dan kem.
 Lawatan.
 Insentif kepada murid
 Memantapkan sahsiah memperkasa akhlak
 Menyertai pertandingan-pertandingan anjuran jabatan
 Komitmen ibubapa dan guru dalam sarana PIBG

MATLAMAT AM SEKOLAH

 Berazam meningkatkan mutu akademik, disiplin dan kokurikulum berasaskan
5% peningkatan pencapaian daripada sebelumnya.

 Mengutamakan pembentukan disiplin dan akhlak mulia berasaskan prinsip
Rukunegara.

 Berusaha menerapkan semangat perpaduan dan kerjasama melalui aktiviti
kokurikulum yang terancang.

 Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan dan bertanggungjawab
ke arah memajukan pemikiran rakyat serta membangunkan Negara dalam
usaha mencapai wawasan Negara.

9

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

10

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

FOKUS UTAMA SEKOLAH 2019-2020

BIL FOKUS BIDANG

1. Meneruskan Pedagogi Abad ke-21 yang berkualiti dan berkesan bagi Kurikulum
melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi.

2. Melaksanakan kaedah pentaksiran yang sistematik bagi mengenalpasti Kurikulum
langkah paling berkesan untuk mengatasi kelemahan setiap pelajar.

3. Mempelbagaikan sumber ilmu di kalangan guru dan murid terutama Kurikulum
melalui teknologi maklumat dan komunikasi.

4. Membangun potensi diri dan memupuk sahsiah terpuji di kalangan murid. HEM

5. Memastikan kehadiran murid berada pada tahap cemerlang (95% ke atas ) HEM
secara konsisten.

6. Meneruskan kecemerlangan kokurikulum bagi merealisasikan ‘Etos’ Kokurikulum
sekolah.

7. Membina hubungan yang lebih erat antara sekolah dengan ibu bapa serta PIBK
komuniti.

11

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025

Pada Oktober 2011, Kementerian Pelajaran telah melaksanakan kajian semula
Sistem Pendidikan Negara secara menyeluruh. Kajian dibuat berdasarkan standard
pendidikan antarabangsa yang kian meningkat, peningkatan aspirasi negara dan
harapan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar Pendidikan Negara dalam
mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke-21.

Objektif Kajian Semula:

1. Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan
memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan
standard (kualiti), merapatkan jurang pencapaian (ekuiti), mengukuhkan
perpaduan dalam kalangan murid, serta mengoptimumkan kecekapan sistem.

2. Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan, dan setiap
murid bagi 13 tahun akan datang.

3. Menggariskan program transformasi sistem pendidikan yang merakumi
perubahan penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu
dan harapan masyarakat yang meningkat, menyemarak serta menyokong
keseluruhan transformasi perkhidmatan awam.

12

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

13

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

14

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

SEKILAS PANDANG
SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PUTEH (P)

Pada tahun 1943 Sekolah Kebangsaan Pasir Puteh telah dipecahkan kepada dua buah
sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Pasir Puteh (L) dan Sekolah Kebangsaan Pasir Puteh (P). Pada
awalnya tapak sekolah ini terletak di atas tapak yang digunakan oleh Telekom sekarang di atas
keluasan 2 ekar 200 depa. Pada tahun 1949 sekolah ini telah mendapat tapak baru untuk didirikan
bangunan sendiri. Sebuah bangunan yang mempunyai 4 bilik darjah yang telah siap dibina. Pada
tahun 1951, satu lagi bangunan tambahan dibina yang dapat memuatkan 9 bilik darjah.

Pada tahun 1982 sekolah ini mendapat bangunan baru 2 blok 3 tingkat yang menampung
pelajar perempuan seramai 600 orang dengan 16 buah bilik darjah. Tenaga pengajarnya seramai 30
orang. Beberapa kemudahan asas terdapat di sekolah ini. Dari semasa ke semasa sekolah ini
sentiasa berkembang maju termasuk bidang akademik dan keceriaan. Tahun 1995 sekolah ini telah
mendapat peruntukan untuk membina pagar yang menarik dan sesuai dengan kedudukan sekolah di
pusat bandar.

Tahun 1994 sekolah ini telah menerima anugerah Sekolah Dalam Taman yang terbaik
peringkat Negeri Kelantan. Tahun 1995 sekolah mendapat tempat keempat terbaik dalam
pencapaian UPSR peringkat PPD Pasir Puteh-Bachok. Keputusan yang cemerlang ini adalah
merupakan julung-julung kali dicapai semenjak bermulanya Ujian Pencapaian Sekolah Rendah
(UPSR).

Tahun 2012 sekolah ini telah memenagi Pertandingan Kantin Bersih iaitu Johan Peringkat
PPD Pasir Puteh bagi Kategori Sekolah Rendah Bandar dan Mendapat Tempat ke tiga Peringkat
Negeri Kelantan.

Pada tahun 2013 pula sekolah ini telah memenangi Pertandingan PIBG Cemerlang iaitu
Johan Peringkat Negeri Kelantan dan mewakili Negeri Kelantan ke peringkat kebangsaan.

Manakala pada tahun 2014 pula, telah memenangi Pertandingan PSS Cemerlang peringkat
PPD. Mendapat johan peringkat Negeri Kelantan dan mewakili Negeri Kelantan ke peringkat
kebangsaan.

Pada tahun 2016 pula, telah memenangi tempat ke dua Pertandingan PIBG Cemerlang
peringkat PPD, mendapat naib johan peringkat Negeri Kelantan dalam Pertandingan Kantin Bersih
kategori Sekolah Rendah (Bandar), mendapat Anugerah Cemerlang Pengurusan Kewangan Tanpa
Teguran Audit dan mendapat kedudukan ketiga terbaik dalam PPD Pasir Puteh bagi kategori
Penguasaan Minimum UPSR 2016 serta tersenarai 10 terbaik PPD dalam Gred Purata Sekolah (GPS ).

Tahun 2017 SKPP(P) semakin cemerlang dengan mendapat sekali lagi Anugerah Cemerlang
Pengurusan Kewangan 2 tahun berturut-turut. Pra sekolah juga mencatat sejarah dengan mendapat
Anugerah Guru Inovatif Pra Sekolah dan mendapat Anugerah pra Sekolah Berbintang. Pencapaian
kokurikulum pula memenangi pertandingan catur terbuka peringkat Negeri. Mewakili Perkhemahan
TKRS Peringkat Kebangsaan. 14 orang murid Pengakap mendapat Sijil RAMBU Peringkat Negeri dan
17 orang murid Puteri Islam mendapat Sijil Puteri Bongsu Peringkat Kebangsaan.

15

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

Pada tahun 2018 pula SKPP(P) mengorak langkah dengan lebih cemerlang lagi. Pencapaian UPSR
2018 SKPP(P) semakin meningkat daripada 3 kepada 5 orang mendapat 6A. Peratus Menguasai
Tahap Minimum(MTM) menjangkau 84.62 peratus. Tiga matapelajaran iaitu Bahasa Melayu
Pemahaman, Bahasa Inggeris dan Sains mencapai lulus 100 peratus. SKPP(P) telah mendapat
Anugerah Cemerlang Pengurusan Kewangan 3 tahun berturut-turut. Pra Sekolah juga melakar
sejarah dengan mendapat Anugerah Pra Sekolah 5 bintang. Dalam bidang kokurikulum juga SKPP(P)
semakin menyinar dalam sukan badminton dengan mewakili Kelantan ke peringkat Kebangsaan dan
mendapat tempat ke tiga kategori bawah 9 tahun. Sukan catur sebagai etos sekolah telah
menjulang nama SKPP(P)dalam beberapa siri kejohanan iaitu mendapat tempat ke tiga MSSD,
Terbaik kategori perempuan 12 tahun dalam Faris Petra International Chess Champion 2018,
Tempat ke enam Kejohanan catur MSSK dan mewakili Kelantan ke MSSM dengan mendapat tempat
ke 4 berpasukan.

Antara Guru - Guru Besar yang pernah berkhidmat di sekolah ini ialah :

1. Pn. Hjh. Nik Mariam bt. Hj. Yusoff - 1943 - 01.11.1957

2. Pn. Hjh. Zainab bt. Busu - 12.11.1957 - 31.12.1983

3. Pn. Hjh. Wan Aishah bt. Wan Adam - 01.01.1985 - 10.10.1994

4. Pn. Hjh. Hamidah bt. Muda - 01.03.1991 - 31.08.1995

5. En. Wan. Muhamed b. Wan Ismail - 01.12.1992 - 15.12.1996

6. Pn. Hjh. Salmi bt. Hj. Ismail - 16.12.1993 - 04.07.2000

7. Pn. Hjh. Rusidah bt. Yusoff - 05.07.2000 - 04.09.2011

8. Pn. Rahimah bt Mamat - 01.10.2011 - 01.02.2016

9. Pn. Hjh. Masnun bt Mat Daud - 01.03.2016 -sekarang

Sekolah Kebangsaan Pasir Puteh (P) sekarang mempunyai tenaga pengajar seramai 34
orang, 5 orang staf sokongan, 3 orang pekerja kontrak dan 4 orang Pengawal Keselamatan yang
berjumlah seramai 46 orang. Bilangan murid seramai 320 orang termasuk prasekolah dan
mempunyai sebanyak 15 kelas. Sekolah ini mempunyai 6 blok bangunan iaitu Blok A (Pentadbiran),
blok B (Makmal Komputer ), blok C (kelas), blok D (kelas ), blok E (kelas) dan blok kantin. Pada tahun
2014 penjenamaan semula blok banguanan iaitu Blok A (Mahsuri), blok B (Makmal Komputer), blok
C (Tun Fatimah), blok D (Tun Teja) dan blok E (Puteri Ledang).

Antara bilik-bilik khas yang ada ialah Pejabat, Bilik SUP, Bilik Gerakan, Bilik Bahasa Inggeris
(MBI), Makmal Sains, Pusat Sumber Sekolah, Bilik Kesihatan, Dewan Sekolah, Musalla, Pusat Akses,
Bilik Sekretariat PIBG, Bilik Pemulihan, Bilik TMK, Bilik Pendidikan Seni, Kedai sekolah, Bilik Bahasa
Malaysia (MBM), Bilik KAFA, 1 Stop Centre Linus, Bilik Matematik, Bilik Pengawas, Bilik Muzik, Bilik
SPBT, Bilik j-Qaf, Bilik Guru, Bilik Kemahiran Hidup, Stor Sukan dan Bilik Kaunseling.

Semoga tahun 2019 SKPP(P) semakin cemerlang, gemilang dan terbilang dalam semua
aspek.

16

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

TENAGA PENGAJAR & STAF SOKONGAN
SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PUTEH (P), PASIR PUTEH,

KELANTAN TAHUN 2019

BIL NAMA GURU BIL NAMA GURU
1 PN. HJH. MASNUN BT MAT DAUD 26 PN. ROSLINA BT. ABDUL RAHMAN
2 PN. ZARINA BT AHMAD 27 PN. SITI ZAITUN B. MOHD GHANI
3 PN. WAN ZUWATI BT WAN IDRIS 28 PN. WAN NAZIMAH BT. WAN DAUD
4 EN.MOHAMAD ZAID BIN HAMZAH 29 PN. ZALMA BT. HARON
5 EN. AB RHAMAN BIN AWANG 30 PN. ZAMANI BT. MOHD TAIB
6 EN. ABDULLAH BIN DAUD 31 CIK ZURIYA BT CHE DERAMAN
7 EN. AZHAR BIN AHMAD 32 YM. HJH. TG. RAHAYA BT. TG. OTHMAN
8 EN. KHAIRUDDIN BIN NAWI 33
9 EN. MOHD NASIR BIN JUNOH 34
10 EN. RADZI BIN MOHAMAD 35
11 EN. RIDUYAN BIN AWANG 36
12 PN. ALENI BT CHE MOOD
13 PN. AZURAINA BT ABDULLAH STAF SOKONGAN
14 PN. HASNAH BT DOLLAH 1 EN. ABDULLAH B. MOHAMAD
15 PN. HJH FAUZIYAH BT ABDUL GHANI 2 EN. UMAR ZAKIR MOHD SHAMSUDIN
3 PN. MAIRA BT. MOHD NOR
16 PN. HJH.ZAWAHER BT MOHAMAD NOR 4 PN. NORIZA BT MOHD NOR
5 PN. NURUL NADIYA BT ABDUL HALIM
17 PN. INTAN MASTURA BT ADAM 6 PN. ROSMAH BT. YUSOF
18 PN. KHAW MAY LING 7 PN. SITI ZAHARAH BT CHE KOB
19 PN. MAHANI BT CHE HASSAN 8 YM. TENGKU ANUAR B. RAJA ISMAIL
20 PN. ZAINIZAN@NIK ZAINIZAN BT NIK LI 9
10
21 PN. NOOR AZLINA BT MAT SHAHIR

22 PN. RAFEAH BT ABDUL LATEH

23 PN. ROHANA BT MUDA

24 PN. ROHANI BT. DOLLAH

25 PN. ROSLAILI BT. HAMAT

17

MAKLUMAT GURU SK PASI

BIL NAMA A/PEJ JAWATAN

1 PN. HJH MASNUN BT MAT DAUD D16078 GURU BESAR LOT 699,DPN MAD
2 PN. ZARINA BT AHMAD D27565 PK PENTADBIRAN LOT 1650 LRG KE
3 PN. WAN ZUWATI BT WAN IDRIS D51301 PK HEM LOT 2184, JLN MA
4 EN. MOHAMAD ZAID B. HAMZAH D41655 PK KOKURIKULUM LOT 2832, KG CHA
5 EN. AB RHAMAN B. AWANG D22807 GURU PENOLONG NO.11, KG.ALOR P
6 EN. ABDULLAH BIN DAUD D45557 GURU PENOLONG LOT 1846, KG KUB
7 EN. AZHAR B. AHMAD D50923 GURU PENOLONG PT3217,KG. SRI A
8 EN. KHAIRUDDIN B.NAWI D25722 GURU PENOLONG LOT 294, KG. SAR
9 EN. MOHD NASIR B. JUNOH D55021 GURU PENOLONG PT890 TMN.PINGG
10 EN. RADZI B. MOHAMAD D38775 GURU PENOLONG JLN TMN KOBENA
11 EN. RIDUYAN B. AWANG D45330 GURU BESTARI N0.77, DESA SRI N
12 PN. ALENI BT. CHE MOOD D50922 GURU PENOLONG LOT 2636,KG. GU
13 PN. AZURAINA BT. ABDULLAH D33699 GPM PT 1533, TMN HJ.
14 PN. HASNAH BT. DOLLAH D21756 GURU PENOLONG LOT 354, KG. GAA
15 PN.HJH.FAUZIYAH BT. ABDUL GHANI D18558 GURU PRASEKOLAH PT 352, JLN POND
16 PN. INTAN MASTURA ADAM D59748 GURU PENOLONG JLN HJ KHALIL,CA
17 PN. KHAW MAY LING D22322 GURU PENOLONG 193-B JLN NARA,
18 PN. MAHANI BT CHE HASSAN D35547 GURU PENOLONG LOT 3408,TMN HU
PN NIK ZAINIZAN BT NIK LI D57627 GURU PENOLONG PT 3448 BLKG NA
19 PN. NOOR AZLINA BT MAT SHAHIR D65263 GURU PENOLONG LOT 2999 TAMAN
PN. RAFEAH BT ABDUL LATEH D53053 GURU PENOLONG PETI SURAT NO.9
20 PN. ROHANA BT MUDA D22905 GURU PENOLONG PT 2124, KG PADA
21 PN. ROHANI BT. DOLLAH D 34732 GURU PENOLONG PT 3008,KG.KUBA
22 PN. ROSLAILI BT. HAMAT D33435 GURU PENOLONG PT 1530, TAMAN H
23 PN. ROSLINA BT. ABDUL RAHMAN D40557 GURU PENOLONG PT 2483, TAMAN J
24 PN. SITI ZAITUN BT. MOHD GHANI D32447 GURU PENOLONG LOT 804, TMN WA
25 PN. WAN NAZIMAH BT. WAN DAUD D24126 GURU PENOLONG PT 1683 JLN KOTA
26 PN. ZALMA BT. HARON D31490 GURU PENOLONG 1806, TAMAN KOB
27 PN. ZAMANI BT. MOHD TAIB D43183 GURU PENOLONG LOT 1889,TMN HU
28 PN. HJH.ZAWAHER MOHAMAD NOR D32675 GURU PENOLONG 1046, KG. RAJA S
29 CIK ZURIYA BT CHE DERAMAN D40646 GURU PRASEKOLAH KG. PADANG SIAM
30 YM.HJH TG. RAHAYA BT.TG.OTHMAN D35331 GURU PENOLONG 172, KG. SARING,
31
32
33
34

18

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

IR PUTEH (P) TAHUN 2019

ALAMAT NAMA SUAMI/ISTERI TELEFON

DRASAH KG.SG.GALI,P.PUTEH,KEL EN.MOHD.MAKHTAR B. DAUD 0139013340
ERUING, JLN TMN KOBENA,KG.WKF BERANGAN EN. ROHADI B. MAT DAUD 0139952904
AWAR, TMN SRI GELAM, P.PUTEH, KEL EN. ZAHARI B. AWANG 0199419868
AT BANIR BELIKONG,16800 P.PUTEH, KEL PN. ZARIYATI BT MAT HUSSAIN 0139808478
PASIR, LIMBONGAN, P.PUTEH, KEL PN. ROSIDAH BT ISMAIL 0129623928
BANG TELAGA, GUNUNG, BACHOK PN.ROSLIZA C. HASSAN 0129579436
AMAN,16800 P. PUTEH, KEL PN.TN. ROSMA TN. MUDA 0139631675
RING 16800 PASIR PUTEH, KEL PN.WAN ZURAINI BT W.YAACOB 0199366959
GIRAN DAMAI, JLN JERAM PASU PN. ROZILA BT AB.MAJID 0179041210
A, KG. WAKAF BERANGAN, P.P, KEL PN. ROHANI MOKHTAR 0199724580
NARA, P.PUTEH, KEL PN. NORHAFIZAH BT MOHAMED 0139910000
UNTONG WAKAF LANAS,P.PUTEH,KEL EN. JEFFRI MAT DAUD 01110796994
. YAAKUB SAMBA, P.PUTEH, KEL EN. SHAIFULL NAZREE B. NAWI 0103139068
AL, PASIR PUTEH, KELANTAN. EN. MAHMUD B. JAAFfAR 0199115746
DOK LAMA, P.PUTEH, KEL. TN.HJ.AZMI B. MOHAMAD 0129296131
ABANG KAMIL, P.PUTEH, KELANTAN EN.MOHD MIQDAM ZAKARIA 0199872667
16800 PASIR PUTEH, KEL EN. LEE KING ANG 01110892780
UMA KAPAS,KG.ALOR PASIR,P.PUTEH EN.AMRAN B. GHAZALI 0129456117
AZRI AIS, PDG PAK AMAT PP KEL EN. AZIMAN B. GHAZALI 0129620994
N PERUMAHAN LEPAH BARU SELISING EN. MOHAMMAD KHAIRUL BADRIAH 0182987143
9,KG KEMUDU BONGKOK , EN.AHMAD KAIZAL HAIZUL 0199897780
ANG SIAM, PASIR PUTEH, KELANTAN EN. ABDUL RAZAK NGAH 0199459343
ANG KERANJI, LIMBAT 16150 KOTA BHARU EN. ISKANDAR B. AWANG 01114975434
HAJI YAAKUB SAMBA, P.PUTEH, KEL EN.MUHD. SHARIDAN HARUN 01125511052
JANNATI, ALOR PASIR, P.PUTEH. EN. AZHAR B. MD NOR 0199490220
AKAF BERANGAN, P.PUTEH, KEL EN. RAZALI B. MOHD NOR 01155116772
A BHARU, P.PUTEH, KEL EN. ABD. AZIZ B. HJ. HASSAM 0199351812
BENA, PASIR PUTEH, KELANTAN - 0148218353
UMA KAPAS,KG.ALOR PASIR,P.PUTEH EN. NOR AZMAN B. MAKHTAR 0179035136
SARING, 16800 P.PUTEH, KEL YM HJ. NIK AMPUAN B. N.YAHYA 0182364787
M,JALAN KUBOR, P.PUTEH,KEL - 0199415279
, PASIR PUTEH, KELANTAN TN.HJ.MOHAMAD ZAKI B.TG. YAHYA 0199144526

8

MAKLUMAT STAF SOKONGAN SK

BIL NAMA A/PEJ JAWATAN

1 EN. ABDULLAH B MOHAMED D 26996 PEMBANTU TADBIR

2 PN. MAIRA BT MOHD NOR D 53762 PEMBANTU OPERASI

3 EN. UMAR ZAKIR MOHD SHAMSUDIN D 54826 JURUTEKNIK KOMPUTE

4 PN. NORIZA BT MOHD NOOR D53795 PEMBANTU
PENGURUSAN MURID

5 PN. NURUL NADIYA BT. ABDUL HALIM D57613 PEMBANTU
PENGURUSAN MURID

6

MAKLUMAT PEKERJA SWASTA SK

BIL NAMA JAWATAN KG. SARI

1 PN. ROSMAH BT. YUSOF PEKERJA KONTRAK 64, TEPI S
2 PN. SITI ZAHARAH BT CHE KOB PEKERJA KONTRAK KG. JERA
3 YM. TG. ANUAR B. RAJA ISMAIL PEKERJA KONTRAK KELANTA

MAKLUMAT PENGAWAL KESELAMATA

BIL NAMA JAWATAN

1 EN. ABDULLAH B MOHAMAD PENGAWAL KESELAMATAN KG TELAG
2 YM NIK NAZRI B NIK MAHMUD PENGAWAL KESELAMATAN 2043 JLN
3 EN. MOHD YUSRI B SAMAT PENGAWAL KESELAMATAN KG, GONG
4 YM NIK ISMAIL B. IBRAHIM PENGAWAL KESELAMATAN KG. TELA

19

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

K. PASIR PUTEH (P) TAHUN 2019

ALAMAT / MAKLUMAT SUAMI NAMA SUAMI / ISTERI TELEFON
017-9707346
25S, KG. GONG SERAPAT, PN. ROZITA HUSSIN 019-2537152
P.PUTEH, KELANTAN EN. AZMI JAMMADI B. TAHARIN 019-9196531
PN. SARIPAH BT DING 013-2576743
DEPAN BALAI POLIS BUKIT YONG EN. MOHAMMAD RUHAIMI B. 014-5316684
HASSAN
ER KG. TELOSAN, PASIR PUTEH, EN. ZARUNI B. IBRAHIM
KELANTAN

KG. NARA , PASIR PUTEH ,KEL.

LOT 382 BELAKANG MASJID KG.
CANGGAI PASIR PUTEH

K. PASIR PUTEH (P) TAHUN 2019

ALAMAT NAMA SUAMI / ISTERI TEL EFON
EN. MAHDI JUSOH
NG, PASIR PUTEH, KELANTAN 019-9910535
SK KG. NARA, P.PUTEH KELANTAN EN. WAN ALI B. WAN ABAS 013-9747132
AT SEMATA, 16800 PASIR PUTEH, 019-9660205
AN PN. CIK ISMARA ISMAIL

AN SK. PASIR PUTEH (P) TAHUN 2019

ALAMAT NAMA SUAMI / ISTERI TELEFON

GA GAYONG, P.PUTEH PN. INTAN BT. ZAKARIA 017-8809157
PENGHULU, B. TANAH 013-9313956
G KALA, P.PUTEH NOORHARMURNI BT MAT RANI 011-14906658
AGA GAYONG, P.PUTEH 017-9203384
NOR SYAMSUIREENA BT MAT JUSOH
YM TUAN NORBAIZURA BT TUAN MIN

9

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

SENARAI GURU KELAS
SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

BIL DARJAH NAMA GURU KELAS NAMA GURU PEMBANTU

1 PRASEKOLAH PN. HJH FAUZIYAH BT ABD GHANI PN. NORIZA BT MOHD NOR
GEMILANG CIK ZURIYA BT CHE DERAMAN PN. NURUL NADIYA BT ABDUL HALIM

2 PRA SEKOLAH
PINTAR

3 1 INOVATIF PN. ZALMA BT HARON PN. INTAN MASTURA BT ADAM

4 1 KREATIF YM HJH TG RAHAYA TG OTHMAN EN. AZHAR B. AHMAD

5 2 INOVATIF PN. RAFEAH BT ABDUL LATEH EN. AB RHAMAN BIN AWANG

6 2 KREATIF PN. ZAMANI BT MOHD TAIB EN. KHAIRUDDIN BIN NAWI

7 3 INOVATIF PN. MAHANI BT CHE HASSAN PN. SITI ZAITUN BT MOHD GHANI

8 3 KREATIF PN. ROHANA BT MUDA PN. ALENI BT CHE MOOD

9 4 INOVATIF PN. ROHANI BT DOLLAH PN. KHAW MAY LING

10 4 KREATIF PN. NOOR AZLINA BT MAT SHAHIR PN. AZURAINA BT ABDULLAH

11 5 INOVATIF PN. NIK ZAINIZAN BT NIK LI PN. ROSLAILI BT HAMAT

12 5 KREATIF PN. WAN NAZIMAH BT WAN DAUD EN. RIDUYAN BIN AWANG

13 6 INOVATIF PN. HASNAH BT DOLLAH EN. ABDULLAH BIN DAUD

14 6 KREATIF PN. ZAWAHER BT MOHAMAD NOR EN. RADZI B MOHAMAD

15 6 AKTIF PN. ROSLINA BT ABDUL RAHMAN EN. MOHD NASIR BIN JUNOH

20

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

KALENDAR PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
KUMPULAN A : KEDAH, KELANTAN & TERENGGANU

PENGGAL CUTI DAN HARI PERSEKOLAHAN MULA AKHIR HARI JUMLAH
HARI PERSEKOLAHAN 23 MINGGU

01.01.2019 31.01.2019

HARI PERSEKOLAHAN 01.02.2019 28.02.2019 20 12
HARI PERSEKOLAHAN 01.03.2019 21.03.2019 15
58
JUMLAH HARI

1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 22.03.2019 30.03.2019 09 01

HARI PERSEKOLAHAN 31.03.2019 31.03.2019 01

HARI PERSEKOLAHAN 01.04.2019 30.04.2019 22 08
HARI PERSEKOLAHAN 01.05.2019 23.05.2019 17

CUTI PERTENGAHAN TAHUN JUMLAH HARI 40 02
HARI PERSEKOLAHAN 24.05.2019 08.06.2019 16
09.06.2019 30.06.2019 16

HARI PERSEKOLAHAN 01.07.2019 31.07.2019 23 09
HARI PERSEKOLAHAN 01.08.2019 08.08.2019 6

JUMLAH HARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 09.08.2019 17.08.2019 09 01

2 HARI PERSEKOLAHAN 18.08.2019 31.08.2019 10

HARI PERSEKOLAHAN 01.09.2019 30.09.2019 22

HARI PERSEKOLAHAN 01.10.2019 31.10.2019 23 14

HARI PERSEKOLAHAN 01.11.2019 21.11.2019 15
JUMLAH HARI 70

CUTI AKHIR TAHUN 22.11.2018 31.12.2018 40 05

JUMLAH 213 43

JUMLAH HARI PERSEKOLAHAN TERMASUK CUTI AM 213 43

JUMLAH HARI CUTI PENGGAL 74 09

21

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

HARI – HARI KELEPASAN AM TAHUN 2019

BIL CUTI TARIKH HARI

1 TAHUN BARU CINA 05 & 06 FEBRUARI 2019 SELASA & RABU
2 HARI PEKERJA 01 MEI 2019 RABU
3 HARI WESAK 19 MEI 2019 AHAD
4 HARI RAYA AIDIL FITRI (*) 05 & 06 JUN 2019 RABU & KHAMIS
5 HARI RAYA AIDIL ADHA (*) 11 OGOS 2019 AHAD
6 HARI KEBANGSAAN 31 OGOS 2019 SABTU
7 AWAL MUHARAM 1441 H (MAAL HIJRAH) 01 SEPTEMBER 2019 AHAD
8 HARI KEPUTERAAN YDP AGONG 09 SEPTEMBER 2019 ISNIN
9 HARI MALAYSIA 16 SEPTEMBER 2019 ISNIN
10 HARI DEEPAVALI (*) 27 OKTOBER 2019 AHAD
11 HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMAD SAW 09 NOVEMBER 2019 SABTU
12 HARI KRISMAS 25 DISEMBER 2019 RABU
13

HARI – HARI KELEPASAN AM BAGI NEGERI KELANTAN 2019

BIL CUTI TARIKH HARI

1 TAHUN BARU CINA 06 FEBRUARI 2019 RABU

2 HARI NUZUL QURAN 22 MEI 2019 RABU

3 HARI RAYA AIDIL ADHA KE DUA(*) 12 OGOS 2019 ISNIN

4 HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG 11&12 NOVEMBER 2019 ISNIN & SELASA
MAHA MULIA AL-SULTAN KELANTAN

* Tarikh ini tertakluk kepada perubahan.
* Peringatan :

1. Bagi hari-hari kelepasan am yang disenaraikan. Sekiranya hari kelepasan am jatuh pada hari
kelepasan mingguan (Jumaat dan Sabtu) secara berturut-turut, maka hari-hari itu diganti
dengan hari esoknya (satu hari sahaja) dan jika kemudiannya pula sedia menjadi hari
kelepasan, maka hari yang berikut dijadikan Hari Kelepasan Am.

2. Apabila Hari Kelepasan Am terjatuh pada hari pertama kelepasan mingguan (Hari Jumaat)
tidak ada cuti gantian bagi Hari Kelepasan Am tersebut, kecuali hari kedua ( hari sabtu ) maka
hari berikutnya adalah hari cuti gantian.

22

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

TAKWIM PEPERIKSAAN
2019

BIL PERKARA TARIKH
PERLAKSANAAN

1 LATIHAN KECEMERLANGAN 1 04/3/2019 – 07/3/2019
( TAHUN 4-6)

2 LATIHAN KECEMERLANGAN 2 06/5/2019 – 09/5/2019
(TAHUN 6)

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN

3 (TAHUN 1-5) 08/7/2019 – 11/7/2019

PERCUBAAN PPSR (TAHUN 6)

4 PRA PERCUBAAN PPSR 05/8/2019 – 08/8/2019
( TAHUN 6 ) 19, & 23 – 26/9/2019

5 UPSR

6 AKHIR TAHUN ( TAHUN 1-5 28/10/2019 – 31/10/2019

23

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

SENARAI GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019

KUMP MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS PANITIA/ CATATAN
1 01 01/01-03/01 PAK 21
07 10/02-14/02 1. EN MOHD NASIR BIN JUNOH( K )
13 31/03-04/04 2. PN ROHANA BT MUDA BAHASA BIDANG TUGAS GURU
19 12/05-16/05 3. PN KHAW MAY LING MELAYU BERTUGAS MINGGUAN :
25 07/07-11/07 4. PN INTAN MASTURA BT ADAM
31 25/08-29/08 5. PN ROSLAILI BT HAMAT BAHASA  BERUCAP DI
37 06/10-10/10 INGGERIS PERHIMPUNAN
43 17/11-21/11 MINGGUAN DAN
BERTUGAS HARIAN
02 06/01-10/01 DI DEWAN
08 17/02-21/02 1. EN RIDUYAN BIN AWANG ( K )
14 07/04-11/04 2. PN HASNAH BT DOLLAH  GURU PENYAYANG
2 20 19/05-23/05 3. PN ZAMANI BT MOHD TAIB
26 14/07-18/07 4. PN SITI ZAITUN BT MOHD GHANI  MEMANTAU MURID
32 01/09-05/09 5. PN NOR AZLINA BT MAT SHAHIR MAKAN RMT DAN
38 13/10-17/10 MENULIS BUKU
LAPORAN RMT

3 03 13/01-17/01 MATEMATIK  MENGAMBIL MARKAH
09 24/02-28/02 PERTANDINGAN
15 14/04-18/14 1. EN ABDULLAH BIN DAUD ( K ) KEBERSIHAN DAN
21 09/06-13/06 2. PN AZURAINA BT ABDULLAH KECERIAAN KELAS

27 21/07-01/08 3. PN W.NAZIMAH BT W. DAUD  MENULIS BUKU
33 08/09-12/09 4. PN HJH ZAWAHER MOHD NOR LAPORAN HARIAN
39 20/10-24/10 DAN MINGGUAN

04 29/01-24/01 SAINS # PERSEMBAHAN PAK 21
10 03/03-07/03 1. EN RADZI BIN MOHAMAD ( K ) DIURUSKAN OLEH PANITIA
4 16 21/04-25/04 2. PN ALENI BT CHE MOOD BUKAN GURU BERTUGAS
22 16/06-20/06 3. ZALMA BT HARON MINGGUAN

28 28/07-01/08 4. PN ROSLINA ABDUL RAHMAN # PERSEMBAHAN PAK 21
34 15/09-19/09 5. PN RAFEAH BT ABDUL LATEH DIADAKAN DI KANTIN
40 27/10-31/10 SEKOLAH SEMASA WAKTU

05 27/01-31/01 REHAT.

11 10/03-14/03 1. EN AZHAR BIN AHMAD ( K ) AKTIVITI SEPANJANG MINGGU

17 28/04-02/05 2. NIK ZAINIZAN BT NIK LI DI DEWAN SEKOLAH
5 23 23/06-27/06 3. PN MAHANI BT HASSAN
29 04/08-08/08 4. YM HJH TG RAHAYA TG OTHMAN SEJARAH AHAD : PERHIMPUNAN
RASMI

35 22/09-26/09 ISNIN : BACAAN AL-
MATHURAT
41 13/11-07/11 SELASA : ZIKIR MUNAJJAT/

06 03/02-07/02 ASMA AL HUSNA
RABU : BACAAN YASIN
12 17/03-21/03 1. EN AB RHAMAN BIN AWANG ( K )
KHAMIS : SENAMROBIK
18 05/05-09/05 2. EN KHAIRUDDIN BIN NAWI
6 TMK/RBT
24 39/06-04/07 3. CIK ZURIYA BT CHE DERAMAN DIURUSKAN OLEH PANITIA
30 19/08-22/08 4. PN HJH FUZIYAH BT ABD GHANI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
36 29/09-03/10 5. PN ROHANI BT DOLLAH

42 10/11-14/11

24

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

JADUAL PENERAPAN NILAI MURNI

MINGGU TARIKH NILAI MURNI
1 01/01-03/01 1. BAIK HATI
2 06/01-10/01 2. KEBERANIAN
3 13/01-17/01 3. KESYUKURAN
4 20/01-24/01 4. KEBEBASAN
5 27/01-31/01 5. KEJUJURAN
6 03/02-07/02 6. KEBERSIHAN
7 10/02-14/02 7. KERJASAMA
8 17/02-21/02 8. KESEDERHANAAN
9 24/02-28/02 9. KEADILAN
10 03/03-07/03 10. KERAJINAN
11 10/03-14/03 11. BERDIKARI
12 17/03-21/03 12. BERHEMAH TINGGI
13 10/03-14/03 13. MENYANYANGI
14 17/03-21/03 14. MENGHORMATI
14/04-18/04 15. SEMANGAT KEMASYARAKATAN
15 21/04-25/04 16. RASIONAL
16 28/04-02/05 17. BAIK HATI
17 05/05-09/05 18. KEBERANIAN
18 12/05-16/05 19. KESYUKURAN
19 19/05-23/05 20. KEBEBASAN
20 09/06 - 13/06 21. KEJUJURAN
21 16/06 - 20/06 22. KEBERSIHAN
22 23/06 - 27/06
23 30/06 - 04/07
24 07/07 - 11/07
25 14/07 - 18/07
26 21/07 - 01/08
27 28/07 - 01/08
28 04/08 - 08/08
29 19/08 - 22/08
30 25/08 - 29/08
31 01/09 - 05/09
32 08/09 - 12/09
33 15/09 - 19/09
34 22/09 - 26/09
35 29/09 - 03/10
36 06/10 - 10/10
37 13/10 - 17/10
38 20/10 - 24/10
39 27/10 - 31/10
40 03/11 - 07/11
41 10/11 - 14/11
42 17/11 - 21/11
43

25

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

JADUAL PENYAMPAI MOTIVASI PAGI 2019

HARI : SETIAP HARI ISNIN MASA : 7.20 PAGI- 7.40 TEMPAT : BILIK GERAKAN

BIL TARIKH NAMA GURU

1 21.01.2019 PN. HJH. MASNUN BT MAT DAUD

2 28.01.2019 PN. ZARINA BT AHMAD

3 04.02.2019 PN. WAN ZUWATI BT WAN IDRIS

4 11.02.2019 EN. MOHAMAD ZAID BIN HAMZAH

5 18.02.2019 PN. RAFEAH BT ABDUL LATEH

6 25.02.2019 EN. MOHD NASIR B. JUNOH

7 04.03.2019 PN. SITI ZAITUN BT MOHD GHANI

8 11.03.2019 EN. ABDULLAH B. DAUD

9 18.03.2019 PN. ZAMANI BT MOHD TAIB

10 01.04.2019 EN. RIDUYAN B. AWANG

11 08.04.2019 CIK ZURIYA BT CHE DERAMAN

12 15.04.2019 PN. HJH. FAUZIYAH BT ABDUL GHANI

13 22.04.2019 PN. INTAN MASTURA BT ADAM

14 29.04.2019 PN. NIK ZAINIZAN BT NIK LI

15 06.05.2019 EN. KHAIRUDDIN B. NAWI

16 13.05.2019 PN. MAHANI BT CHE HASSAN

17 20.05.2019 PN. ALENI BT CHE MOOD

18 10.06.2019 EN. RADZI B. MOHAMAD

19 17.06.2019 PN. NOORAZLINA BT MAT SHAHIR

20 24.06.2019 PN. ROHANI BT DOLLAH

21 01.07.2019 PN. ROHANA BT MUDA

22 08.07.2019 PN. ZALMA BT HARON

23 15.07.2019 PN. WAN NAZIMAH BT WAN DAUD

24 22.07.2019 PN. ROSLINA BT ABDUL RAHMAN

25 29.07.2019 PN. ROSLAILI BT HAMAT

26 05.08.2019 PN. ZAWAHER BT MOHAMAD NOR

27 19.08.2019 YM. HJH. TG. RAHAYA BT TG. OTHMAN

28 26.08.2019 EN. AZHAR B. AHMAD

29 02.09.2019 PN. HASNAH BT DOLLAH

30 23.09.2019 PN. KHAW MAY LING

31 30.09.2019 EN. SUHARDI BIN IBRAHIM

32 07.10.2019 EN. AB RHAMAN B. AWANG

33 14.10.2019 PN. AZURAINA BT ABDULLAH

34 21.10.2019 EN. MOHAMAD ZAID BIN HAMZAH

35 28.10.2019 PN. WAN ZUWATI BT WAN IDRIS

36 04.11.2019 PN. ZARINA BT AHMAD

37 18.11.2019 PN. HJH. MASNUN BT MAT DAUD

26

PANDUAN PENGURUSAN SKPP(P) 2019

JADUAL MINGGU PERSEKOLAHAN 2019

MINGGU TARIKH MINGGU TARIKH

1 01-03 JANUARI 2019 21 09-13 JUN 2019

2 06 -10 JANUARI 2019 22 16-20 JUN 2019

3 13 - 17 JANUARI 2019 23 23-27 JUN 2019

4 20 - 24 JANUARI 2019 24 30 JUN – 04 JULAI 2019

5 27 JAN – 31 FEB 2019 25 07-11 JULAI 2019

6 03-07 FEBRUARI 2019 26 14-18 JULAI 2019

7 10-14 FEBRUARI 2019 27 21- 25 JULAI 2019

8 17-21 FEBRUARI 2019 28 28 JULAI – 01 OGOS 2019

9 24-28 FEBRUARI 2019 29 04-08 OGOS 2019

10 03 -07 MAC 2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
09-17 OGOS 2019
11 10-14 MAC 2019
12 17-21 MAC 2019 30 18-22 OGOS 2019

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 31 25-29 OGOS 2019
22-30 MAC 2019
32 01-05 SEPT 2019
13 31 MAC – 4 APRIL 2019
14 7-11 APRIL 2019 33 8-12 SEPT 2019
15 14-18 APRIL 2019 34 15-19 SEPT 2019
16 21-25 APRIL 2019 35 22-26 SEPT 2019
17 28 APRIL – 2 MEI 2019 36 29 SEPT- 3 OKT 2019
18 05-09 MEI 2019 37 06-10 OKT 2019
19 12-16 MEI 2019 38 13-17 OKT 2019
20 19-23 MEI 2019 39 20-24 OKT 2019
40 27-31 OKT 2019
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 41 03-07 NOV 2019
24 MEI 2019 - 08 JUN 2019. 42 10 -14 NOV 2019
43 17-21 NOV 2019

CUTI AKHIR TAHUN
22 NOV 2019 -31 DIS 2019

27


Click to View FlipBook Version