The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rafeahwwe, 2019-04-11 22:30:54

Jawapan Action

jawapan_action

JAWAPAN ACTION

LATIHAN 1.1.1

1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2. Sistem asas lapan atau sistem nombor oktal

3. Bahasa mesin

4. Sistem nombor

Sistem nombor Nama lain

Nombor perduaan Sistem nombor binary

Nombor perlapanan Sistem nombor oktal

Nombor perpuluhan Sistem nombor desimal

5. Kegunaan sistem nombor pelapanan adalah untuk menukarkan nombor asas dua supaya nombor asas dua tidak terlalu panjang

6. Nombor Asas Lapan

i. 67

ii. 159

7. Ciri-ciri nombor asas lapan

Nombor Perpuluhan Nombor Perlapanan

Sistem Asas 10 Sistem Asas 8

Sistem Nombor Desimal Sistem Nombor Oktal

Di tanda dengan subskrip 10 Di tanda dengan subskrip 8

Mempunyai 10 digit Mempunyai 8 digit

8. Nilai nombor asas lapan

84 83 82 81 80

8X8X8X8 8X8X8 8X8 1X8 1X1

4096 512 64 8 1

9. Kumpulan Nombor

Nombor Asas Dua Nombor Asas Lapan Nombor Asas Sepuluh

112, 1012 78, 678,578,48,328 610, 70810, 9810

LATIHAN 1.1.2(i)

1. Untuk menyimpan data

2. Kaedah bahagi dengan 8 dan menggunakan bakinya

3. Operasi bahagi bentuk lazim

i) 4 baki 4ii) 10 baki 4 iii) 15 baki 1

4. Pertukaran nombor asas 10 kepada asas 8

i)458 ii)136 iii)3678 Iv) 1048 v)1558

5. Gandaan 8

Jumlah 4096 512 64 8 1

1. Nombor asas 8 kepada asas 10 LATIHAN 1.1.2(ii)

i)3710 ii)7410 iii)13310 iv)57610 v)53510
508
2. Padanan 1218 15098
8110 84110
298 638
iv v
2510 5110 4010 14610 57210

3. Nombor asas lapan kpd asas sepuluh vi
i ii iii 109810

1210 4810 14210

LATIHAN 1.1.2(iii)

1. Nombor asas dua

Asas 8 01234567

Asas 2 000 001 010 011 100 101 110 111

2. Padanan nombor asas dua

Asas 8 01234567

Asas 2 000 001 010 011 100 101 110 111

3. Pertukaran Nombor asas lapan kepada asas dua

i)1001012 ii)0100002 iii)1110112 iv)0100111102 v)101100010
4. Padanan

1001110112 0100000012 0101002 0111100102 1101112

4738 2018 248 3628 678

5. Tukarkan nombor asas dua kepada asas lapan (kumpul 3)

i ii iii iv v

458 628 6378 3068 54638

6. Tukarkan nombor asas dua kepada asas lapan (pengiraan) iv v
i ii iii 6538 63568
358 478 5468
iv v
7. Lengkapkan jadual 1020 2557
17748 47758
i ii iii 0011111111002 1001111111012
37 360
Asas 10 12 458 5508
1001012
Asas 8 148 1011010002

Asas 2 0011002

LATIHAN 1.1.3

1. BIT

2. Skima pengekodan

3. American Standard Code for Information Interchange

4. Mewakili teks, aksara dan alatan komunikasi dalam komputer

5. Jadual kod ASCII

Aksara Af T HQj yb a
121 98 97
Nombor perpuluhan 65 102 84 72 81 106

Aksara = > @%X d # ? E

Nombor perpuluhan 61 62 64 37 88 100 35 63 69

6. Tukar aksara kepada nombor asas lapan

i) 1138 ii)1048 iii)1108 iv) 1648 v)1458

7. Langkepkan jadual

Aksara S a i ns K o mp u t er

Asas 8 123 97 105 110 163 113 111 109 112 117 116 101 114

LATIHAN 1.1.4

1. Bahasa mesin adalah kod yang boleh difahami oleh komputer yang terdiri dari digit 0 dan 1

2. Bahasa pengaturcaraan ; Scratch, Java, visual basic dan python

3. Sususn kedudukan [ 2] – [4] – [1] – [3]

4. Padanan i) EDBDIC ii)Unicode iii)ASCII

5. Ciri-ciri kod

Kod ASCII Kod EBCDIC Kod Unicode

diwakili oleh sejumlah 7 bit nombor Extended Binary Coded Decimal Interchange Digunakan untuk membolehkan kita

perduaan yang terdiri Code, yang merupakan kode yang paling menggunaan bahasa Arab, Cina, Tamil

aripada rentetan tujuh '0' atau '1'. lengkap dan Jepun

telah dibangunkan oleh American terdiri atas kode 8 bit, maka mempunyai 28 Merangkumi 65536 aksara di dalam

National Standards Institute (ANSI) atau 256 kod gabungan yang berbeza dimana perisian pemprosesan perkataan dan

ianya terdiri daripada bit 0 dan bit 1. perisian-perisian lain

Merupakan kod lphanumeric iaitu Kod ini banyak digunakan pada Kod yang dihasilkan sebagai percubaan

kod yang dinyataan dalam nombor komputerkomputer besar (Mini Komputer untuk memasukkan semua skema yang

dan abjad dan Makro Komputer/Mainframe) berbeza menjadi satu standard

pengekodan teks sejagat.

LATIHAN SUMATIF 1.1

1.A 2. B 3. A 4. D 5. C 6. B 7. C 8. D 9. A 10. D 11.A 12.B 13.B

LATIHAN 1.2.1

1. Kegunaan sistem nombor perenambelas adalah untuk mewakilkan nombor perduaan sebagai bahasa mesin

2. Kepentingan nombor perenambelas adalah untuk mewakilkan warna pada alatan digital dalam model warna RGB.

3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

4. Sistem asas 16 atau sistem nombor heksadesimal

5. Jadual

Digit Nilai perwakilan

A 10

B 11

C 12

D 13

E 14

F 15

6. 24516
7. Nilai Tempat

Nilai Tempat 4096 256 16 1

8. Perbezaan

Sistem Nombor Perpuluhan Sistem Nombor Perenambelas

Sistem nombor desimal Sistem nombor heksadesimal

Mempunyai nombor 0 hingga 9 Mempunyai nombor 0 hingga 9 dan abjad A, B, C, D, E, F

Nilai tempat adalah 1, 10, 100, 1000 dan seterusnya Nilai tempat adalah 1, 16, 256, 4096 dan seterusnya

9. Jumlah spektrum warna = 256 merah x 256 hijau x 256 biru

10. spektrum cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dikesan oleh mata manusia

LATIHAN 1.2.2

1. Langkah – langkah

i. Membahagikan nombor perpuluhan dengan nombor perenambelas

ii. Catatkan baki setiap kali operasi bahagi dilakukan

iii. Ulang sehingga baki nombor perpuluhan tidak dapat dibahagi lagi

iv. Ambil baki secara menyongsang untuk disusun membentuk nombor perenambelas.

2. Operasi bahagi

i. 3 baki 0 ii. 4 baki 11 iii. 7 baki 0 iv) 12 baki 0 v) 12 baki 13

3. Penukaran

i) 2516 ii) C216 iii) 15B16 iv) 6B216 v)7F316

LATIHAN 1.2.2 (II) :

1. Penukaran asas 16 kepada asas 10

i) 274 ii) 42 iii) 178 iv) 418 V) 442

2. Padanan

Nombor Asas 16 Nombor Asas 10

B216 = 17810
34610
15A16 = 51910
274610
20716 = 285210

ABA16 = Nombor Asas Sepuluh

B2416 =

3. Tukar Nombor Asas 16 kepada asas 10

Nombor Asas

Enambelas

i 390 = 912
= 425
ii 1A9 = 49178
= 10763
iii C01A = 4256
= 4779
iv 2A0B

v 10A0

vi 12AB

4. Pilih nombor yang sama nilai

58 = 3A16

887 = 37716

1A116 = 417

10AB16 = 4267

2842 = B1A16

LATIHAN 1.2.2(III)

1. 24 = 16

2. SATU

3. Jadual nombor asas dua dan asas enam belas

Asas 16 012 3 4 5 6 7
0011 0100 0101 0110 0111
Asas 2 0000 0001 0010

Asas 16 8 9 A(10) B(11) C(12) D(13) E(14) F(15)

Asas 2 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111

4. Padanan

Nombor Perenambelas Nombor Perduaan

i 1516 101012

ii A716 101001112

iii 11216 1000100102

iv 7A16 11110102

v 10A16 1000010102

5. Tukar Nombor Asas 16 kepada Asas Dua

i) 10001012 ii) 1000010102 iii) 10101100012 iv) 100000111010102 v) 10100001191100102

6. Tuliskan nombor asas dua = Nombor Asas 2
Nombor Asas 16 = 1101102
=
i 3616 = 100000001112
ii 40716 = 1101000012
iii 1A116
iv A2916 1010001010012
v 10AA16 10000101010102

7. Tukarkan asas 2 kepada asas 16

i) 5716 ii) 40916 iii)2A216 iv) B2816 v) F0716
iv) A0916 v) BO616
8. Tukarkan asas 2 kepada asas 16

ii) 1F916 ii) 23E16 iii)48716

9. Lengkapkan jadual di bawah

Bil Asas 10 Asas 16 Asas 2
i 853 355 1101010101
ii 1684 694 11010010100
iii 2705 A91 101010010001
iv 2748 ABC 101010111100
v 3258 CBA 110010111010

LATIHAN 1.2.3

1. Pengekodan utama ASCII adalah dalam bentuk nombor perpuluhan.

2. Lengapkan jadual di bawah dengan membuat rujukan pada “LAMPIRAN A”

Yang terdapat dalam buku teks anda.

AKSARA NOMBOR NOMBOR PERDUAAN NOMBOR

PERPULUHAN PERENAMBELAS

A 65 01000001 41

M 77 01001101 4D

Z 90 01011010 5A

a 97 01100001 61

g 103 01100111 67

x 120 01111000 78

@ 64 01000000 40

\ 92 01011100 5C

3. PERTUKARAN KOD ASCII KEPADA NOMBOR ASAS ENAMBELAS

aksara Kod ASCII Nombor Asas 16

M 77 4D

Y 89 59

W 87 57

j 106 6A

n 110 6E

[ 91 5B

^ 94 5E

LATIHAN 1.2.4

1. Bahasa penterjemah ialah menukarkan arahan manusia kepada komputer kepada bahasa yang boleh difahami oleh komputer iaitu Kod

ASCII.

2. Kod ASCII membolehkan manusia berinteraksi dengan pelbagai komponen komputer untuk memproses pelbagai data untuk kegunaan

manusia.

3. Kegunaannya adalah untuk mewakili nombor perduaan dalam bentuk yang lebih pendek dan lebih mudah dibaca oleh manusia. Proses

penukaran menjadi lebih mudah.

4. Kod ASCII

Aksara Kod ASCII dalam perduaan Kod ASCII dalam nombor

perenambelas

S 01010011 53

A 01000001 41

I 01001001 49

N 01001110 4E

S 01010011 53

5. Berdasarkan Lampiran A dalam buku teks ada, nyatakan Kod ASCII dalam nombor perenambelas bagi ayat dibawah

i) Nama Saya Ali

AKSARA N a ma Sa ya Al i

Nombor 4E 61 6D 61 20 53 61 79 61 20 41 6C 69

Perenambelas

ii) Saya Suka Main Bola

AKSARA S a ya Suk a Ma i
61 20 4D 61 69
Nombor 53 61 79 61 20 53 75

Perenambelas

AKSARA n Bol a
Nombor 6E 20 42 6F 6C 61
Perenambelas

iii) Saya Adalah Peminat Pasukan Liverpool

AKSARA S a ya Ada l a h P
Nombor
Perenambelas 53 61 79 61 20 41 64 61 6C 61 68 20 50

AKSARA e mi n a t Pa s uka
Nombor
Perenambelas 65 6D 69 6E 61 74 20 50 61 73 75 68 61

AKSARA n L i ver pool
Nombor 6E 20 4C 69 76 65 72 70 6F 6F 6C
Perenambelas

LATIHAN SUMATIF 1.2

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jaw B C D D C C C A D C

No 11 12 13 14 15 16 10
Jaw C A C B A C C
20
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN A
BAHAGIAN A 30
A
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jaw C A A C B D B D D

No 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jaw B B C A C B A B C

No 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Jaw C B B B A C C D B

BAHAGIAN B

SOALAN 31

Nombor Operasi Pembahagi = Hasil bahagi baki
asas 10
2149 ÷ 8 = 268 5
268 ÷ 8 = 33 4
33 ÷ 8 = 41
4 ÷ 8 = 04

214910 = ___4145_ 8

SOALAN 32 67 3
Nombor perlapanan 110 111 011
Persamaan nilai dengan nombor perduaan 1101110112
Nombor perduaan

SOALAN 33 Sistem nombor perlapanan Sistem nombor perenambelas
Ciri-ciri Sistem nombor oktal Sistem nombor heksadesimal
Nama 128 1216
Contoh penulisan 8 10 digit dan 6 abjad
Bilangan digit 1, 8 1, 16
tempat pertama

SOALAN 34 3 A(10) B(11)
Nombor asas 16 256 16 1
Nilai Tempat 3 x 256 =768 10 x 16 = 160 11x 1= 11
Hasil darab 768 + 160 + 11 = 939
Nombor perpuluhan

LATIHAN 2.1.1
1. Algoritma ialah satu siri langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau melengkapkan sesuatu tugas.
2. Dibina pada peringkat awal sebelum aturcara dibina.
3. Struktur kawalan pilihan bersarang terdiri daripada satu struktur kawalan yang terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain.
4. I) Kereta buatan malaysia II) Harga kurang RM50 000
5. Pseudokod – Syarat

Jika ada buku rujukan ASK
Jika memenuhi sukatan pelajaran
6. I) Pseudokod

1. Mula
2. Istiharkan Pemboleh ubah X
3. Baca X

Jika (X /2 = 1) = Negatif
Jika Tidak

Jika ( X/2 = 0) = Genap
Jika Tidak

X=0
4. Tamat

Ii ) Carta alir

7. Situasi mengambil lesen memandu
i) Syarat
ii) JIKA Umur melebihi 18 tahun
JIKA Lulus Ujian bertulis

iii) Pseudokod

1. MULA
2. MASUKKAN Umur
3. JIKA Umur melebihi 18 tahun

PERIKSA Ujian bertulis
JIKA Lulus Ujian bertulis

PAPARKAN “ anda layak mengambil ujian memandu”
JIKA TIDAK

PAPARKAN “ Sila ambil semula ujian Memandu”
TAMAT JIKA
JIKA TIDAK
PAPARKAN “ Anda tidak layak “
4. TAMAT Jika
5. TAMAT

iv) Carta alir

LATIHAN 2.1.1(II)

1. Struktur kawalan ulangan terdiri daripada satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang sehingga suatu syarat dipenuhi. Set

langkah yang berulang tersebut disebut gelung (loop) dan setiap ulangan gelung disebut lelaran.

2. Jenis struktur kawalan ulangan;

i. struktur kawalan ulangan for

ii. struktur kawalan ulangan while

3. Lengkapkan

i. Pseudokod ii. Carta alir

1. Mula
2. Hadir ke hospital
3. Serahkan Kad Pengenalan

Jika ya, Paparkan “ Anda akan dilayan sekejap lagi
Jika Tidak, Ulang langkah 2
4. Paparkan “ Anda akan dilayan sekejap lagi
5. Melalui proses saringan untuk menentukan tahap kesihatan
Jika ya, Paparkan “ Keputusan anda akan diketahui…”
Jika Tidak, Ulang langkah 4
6. Paparkan “ Keputusan anda akan diketahui…”
7. Menemuai doktor pakar untuk rawatan

Jika ya, Paparkan “ Keputusan anda akan diketahui…”
Jika Tidak, Ulang langkah 6
8. Menerima keputusan untuk pendaftaran kemasukan ke wad
Jika ya, masuk wad
Tamat Jika
9. Tamat

4. Struktur kawalan ulangan for melakukan ulangan bagi sesuatu pernyataan untuk bilangan yang tertentu. Bilangan ulangan dikawal oleh

sesuatu nombor di sebut pembilang.

5. Pembilang akan mengawal bilangan ulangan yang akan berubah pada setiap kali ulangan dilakukan.

6. Dalam struktur kawalan ulangan while, ulangan dilaksanakan selagi syarat yang diuji adalah benar. Bilangan ulangan ditentukan oleh

syarat yang ditetapkan.

7. Perbezaan

Perbezaan Struktur kawalan ulangan for Struktur kawalan ulangan while

Pembilang Pembilang di nyatakan dalam bentuk nombor Tiada pembilang di tetapkan

Syarat Syarat di tentukan oleh pembilang Syarat ditetapkan dalam bentuk benar atau palsu (boolean)

8. Carta alir

9. Pseudokod

1. MULA
2. Kira = 0
3. Selagi kira < 10

Tambah 1 pada kira
Paparkan Kira

Tamat selagi
Paparkan “selesai”

4. Tamat

10. Padankan ABCDE F
Carta Alir
IV II I V VI III
Pseudokod

11. Penyelesaian masalah
i. Satu batang pen biru dan tujuh batang pen merah.
ii. Boleh. Anda mempunyai wang yang cukup untuk berbuat demikian.
iii. Tidak boleh. Ini adalah kerana proses membeli pen biru tidak diulang. Oleh itu, walaupun kita mempunyai wang yang cukup
untuk membeli kombinasi pen yang diberikan, kita hanya boleh membeli sebatang pen biru.

LATIHAN 2.1.2
1. Ralat ditakrifkan sebagai kesilapan atau kesalahan adalam proses pembangunan aturcara
2. Fasa pengujian
3. Ralat logik, ralat sintaks, ralat masa larian
4. Jenis Ralat

Bil Jenis Ralat
i Ralat Logik
Ii Ralat Sintak
ii Ralat Masa Larian

5. Teknik pengesanan ralat iialah, teknik semakan meja dan teknik langkah demi langkah.
6. I) Nilai P =

5 6 7 8 9 10

Syarat supaya P tidak lebih dari 10 ialah P < 10

7. Ralat dalam algoritma
i. Pseudokod

1. Mula
2. Ambil cawan dan uncang teh
3. Ambik air dari cerek

JIka air panas
Jika tidak, panas air
Jika ya, Tuang air kedalam cawan bersama uncang teh

4. Tamat

ii. Carta alir

8. I) pseudokod yang betul
Ii ) carta alir yg betul

1. Peta pemanduan LATIHAN 2.1.3
ii . carta alir
I. Pseudokod

1. mula
2. ada jalan di hadapan

Jika ada teruskan perjalanan
Jika tidak, pusing kiri atau kanan
3. Ada tol
Jika ada, bayar
Jika tidak terus kan perjalanan
4. Tamat Jika
5. Tamat

2. MENU ROTI JALA ii. Carta alir
I. Pseudokod

1. Mula
2. Masukkan semua bahan-bahan
3. Lihat adunan berketul atau tidak

Jika ya, perlu tapis
Jika Tidak teruskan adunan
4. Masukkan adunan kedalam acuan
5. Uji adunan
Jika susah untuk keluar, tambah air
Jika tidak, bakar adunan di atas kuali
Tamat Jika
6. Tamat

LATIHAN SUMATIF 2.1

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
soalan C B A A D B A B D C

LATIHAN 3.1.1

1. Kod arahan ialah satu arahan yang ditulis dalam bahasa komputer untuk mengarahkan komputer melaksanakan sesuatu tugasan.

2. Tujuan bahasa pengaturcaraan adalah untuk digunakan oleh pengaturcara bagi menulis kod arahan atau kod segmen

3. Persekitaran kod arahan merujuk kepada perkakasan komputer, sambungan kpd internet, pelayat web dan perisian aplikasi bahasa

pengaturcaraan yang diperlukan untuk pembangunan aturcara, penterjemah dan pelaksanaan aturcara.

4. Tiga jenis penterjemah ialah penghimpun (assembly), pengkompil (compiler) dan pentafsir (interpreter)

5. Jenis penterjemah

Bahasa pengaturcaraan Basic Assembly Java, C++ PHP, Python

Penterjemah penghimpun pengkompil pentafsir

6. Jenis data adalah seperti integer, double, boolean, char dan string

7. Jenis dan kategori data

Contoh Data 720, -3.55 A, S, K, @, # Benar, False

Kategori Data Nombor Teks Nilai logik

Jenis Data Integer, double Char, string boolean

8. Integer ialah nombor yang tidak mengandungi bahagian pecahan dan tidak mempunyai titik perpuluhan. Integer juga dikenali sbg

nombor bulat yang terdiri daripada nombor negatif, sifar dan nombor positif.

9. Siombol operator

Operator Tambah Tolak Darab Bahagi

Simbol matematik + _x ÷

Simbol operator dalam komputer + _* /

10. Perbezaan jenis data double dan integer ialah nombor dalam double mengandungi bahagian pecahan iaitu nombor yang mempunyai tiik

perpuluhan.

11. Jenis aksara huruf (a – z), digit (0 ,1,2….) dan simbol (%, @...)

12. String iaah satu perkataan yang dibina daripada aksara. String terdri daripada satu urutan aksara-aksara yang membentuk satu

retetan(string).

Contoh K+O+M+P+U+T+E+R = KOMPUTER

13. Fungsi simbol dalam string

Tujuan Fungsi

Menghitung bilangan aksara dalam string Len()

Menggabungkan dua string tanpa ruang kosong Simbol +

Mencapai satu aksara atau lebih dalam string [ ] atau [ : ]

Menggabungkan dua string dengan satu ruang kosong Simbol ,

Mengulang string dengan bilangan yang dinyatakan Simbol *

Menambah aksara di antara setiap aksara Join()

14. Ungkapan boolean ialah ungkapan perbandingan yang terdari daripada operator-operator seperti >, < >=, <= yang digunakan semsa

mengungkapkan pernyataan bersyarat dalam struktur kawalan.

15. Sintak umum

Jenis Data Integer Aksara String double

Sintak umum int char str double

16. Padanan = Penggunaan
Jenis Data Penyelesaian masalah matematik yang digunakan bersama dengan operator
Integer = matematik yang melibatkan nombor bulat
= Digunakan dalam mengumpukkan teks, simbol atau digit
Aksara = Memanipulasikan simbol tambah, koma atau bentuk bintang (*)
String Penyelesaian masalah matematik yang digunakan bersama dengan operator
Double matematik

LATIHAN 3.1.2
1. Pemboleh ubah ialah storan ingatan dalam komputer yang digunakan oleh aturcara komputer.
2. Pemboleh ubah digunakan untuk mewakili sesuatu data yang perlu digunakan berulangkali dan dapat memanipulasikan data

tersebut semasa membangunkan kod aturcara komputer

3. Padanan

4. Syarat pengistiharan pemboleh ubah

i. Nama pemboleh ubah hanya boleh mengandungi aksara dan digit

ii. Nama pemboleh ubah harus mengandungi nilai

iii. Nama pemboleh ubah tidak boleh bermula dengan nombor

iv. Nama pemboleh ubah tidak boleh ada ruang kosong

5. Pemalar adalah seakan-akan pembolehubah yang dapat menyimpan nilai dan disimpan dalam ingatan komputer.

6. Perbezaan utama pemalar dan pemboleh ubah ialah pemalar tidak akan berubah nilai semasa pelaksanaan aturcara.

7. Jadual perbezaan antara pemalar dan pemboleh ubah

Ciri-ciri Pemalar Pemboleh ubah

Perubahan nilai mempunyai nilai yang tetap dan tidak Mempunyai nilai yang boleh berubah

berubah

Nilai yang perlu Pengaturcara perlu untuk mengingat Pengaturcara tidak perlu untuk

diingat label dan nilai yang digunakan mengingat label dan nilai yang digunakan

Standard nilai Mempunyai nilai yang standard Tiada nilai standard

LATIHAN 3.1.3(I)

1. interaksi manusia dan komputer sendiri adalah serangkaian proses, dialog dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi

dengan komputer secara interaktif untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diinginkan.

2. Tujuan IMK ;

i. Membuat sistem yang lebih

ii. Meningkatkan interaksi antara manusia dgn sistem komputer

3. Fungsi input adalah untuk mendapatkan data daripada pengguna
4. Output merujuk kepada maklumat yang dipaparkan pada skrin komputer melalui proses yang di hasilkan melalui kod aturcara.

5. Contoh peranti

Peranti input Peranti output

Papan kekunci monitor

tetikus speaker

6. Hubungan input dan output

7. Sintaks umum Input Output
input ( ) print ( )
Sintaks Umum

Python

8. Fungsi Input dan output

LATIHAN 3.1.3(Ii)
1. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan nilai di sebelah kiri operator dan nilai di sebelah kanan operator
2. Padankan operator perbandingan dengan penerangan yang diberikan.

Operator Penerangan
==
1= = Jika nilai dua oerasi adalah sama, maka keadaan menjadi benar
>
= Jika nilai bagi dua oeran todak sama, maka keadaan menjadi benar
<
= Jika nilai operan kiri adalah lebih besar daripada nilai operan kanan, maka keadaan
>= menjadi benar

<= = Jika nilai operan kiri adalah kurang daripada nilai operan kanan, maka keadaan menjadi
benar

= Jika nilai operan kiri adalah lebih besar atau sama dengan nilai operan kanan, maka
keadaan menjadi benar

= Jika nilai operan kiri adalah kurang atau sama dengan nilai operan kanan, maka keadaan
menjadi benar

3. Operator perbandingan menggunakan struktur kawlan pilihan dan struktur kawalan ulangan

4. Perbandinga operator, benar atau palsu

Penyataan Jawapan

1 == 0 Palsu

23 >= 32 Palsu

5 < 40 Benar

246 != 200 +40 +6 Palsu

400 – 300 >= 300 - 200 Benar

5. Penyataan perbandingan Jawapan
Penyataan 8>5
Lapan lebih besar daripada lima 7 + 2 == 5 + 4
Tujuh tambah dua sama dengan lima tambah empat 9 >= 3 + 2
Sembilan lebih besar atau sama dengan tiga tambah dua X <= Y
X lebih kecil atau sama dengan Y X=Y>Y+Z
X tambah Y lebih besar daripada Y tambah Z

6. 8 lebih kecil daripada 12

LATIHAN 3.1.3 (III)

1. Operator logik digunakan dalam sesuatu ungkapan algebra ringkas untuk mendapatkan nilai boolean iaiatu benar atau palsu.

2. Tiga jenis operator logik iaiatu AND, OR dan NOT

3. Lengkapkan jadual

Penerangan Operator Logik

Keadaan menjadi benar jika salah satu operan adalah benar AND

Menyongsangkan seluruh keadaan logik operan OR

Keadaan menjadi benar jika kedua-dua oeran adalah benar NOT

4. Penyataan operator logik

Penyataan Jawapan

1 > 0 AND 0 > 1 PALSU

1 > 0 OR 0 > 1 BENAR

1 > 0 NOT 0 > 1 PALSU

LATIHAN 3.1.4

1. Punya berlakunya ralat sintaks
i. Penggunaan sintaks yang tidak betul
ii. Perkataan sintaks salah ejaan
iii. Tertinggal atau salah menggunakan simbol
iv. Meletakkan sintak ditempat yang salah
v. Penggunaan inden yang salah

2. Tenik langkah demi langkah adalah menjalakan semakan segmen kod melalui bari demi baris dalam aturcara yang dijalankan.
3. Ralat sintas : print (luas segitiga =, luas, "cm2")

Kos aturcara yang betul : print (“luas segitiga =”, luas, "cm2")
4. Ralat masa larian berlaku kerana;

i. Pembahagian dengan sifar
ii. Melaksanakan operasi untuk dua pemboleh ubah yang berlainan jenis data
iii. Menggunakan pemboleh ubah, fungsi, modul atau objek yang belum ditakrifkan
iv. Mengakses nilai pustaka atau objek atribut yang tidak wujud
v. Mengakses fail yang tidak wujud
5. Aturcara bebas ralat

6. Punca ralat logik
i. Pemanggilan pemboleh ubah yang salah
ii. Penggunaan nombor bulat atau nombor perpuluhan yang tidak tepat
iii. Penggunaan operator pengendali yang salah
iv. Kesilapan dalam ungkapan boolean
v. Penggunaan ruang jarak yang salah

7. Kod aturcara yang mempunyai ralat : print ("luas segiempat =", Luas, "cm2")
Kod aturcara bebas ralat : print ("luas segiempat =", luas, "cm2")

1. Lengkapkan jadual LATIHAN 3.1.5
Contoh penggunaan jenis data
Jenis Data
Nombor giliran integer
Mengira bilangan hari integer
Mengira tempoh masa Float, double
Semakan kemasukaan kolej Char, boolean
Semakan markah peperiksaan Char, integer

2. Contoh pemboleh ubah dan pemalar

Contoh

Pemboleh Ubah Nama
Pemalar Umur
Gred
Ukuran
Formula
warna

LATIHAN 3.2.1 (I)

1. Struktur kod arahan ialah paradigma pengaturcaraa yang bertindak sebagai model untuk menjelaskan aturcara yang hendak
dibangunkan. Tujuannya ialah untuk memberi penjelasan, meningkatkan kualiti dan menjimatkan masa pembangunan sesuatu atur
cara.

2. Struktur kawalan jujukan melaksanakan arahan baris demi baris mengikut susunan satu aliran sahaja aiatu dari atas ke bawah secara
tertib.

LATIHAN 3.2.2 Jenis Ralat
1. Jenis Ralat :Ralat logik, Ralat Sintak danRalat masa larian Ralat logik
2. Jenis ralat
Ralat Sintak
Bil Penerangan
1 Tidak disedari oleh pengaturcara kerana tiada mesej ralat diberikan dan Ralat masa larian

output yang diberikan adalah salah oleh aturcara.
2 Sintaks ini terjadi apabila pengaturcara tidak mematuhi peraturan atau

tatabahasa bahasa yang dipilih.
3 Berlaku apabila input data tidak mematuhi jenis atau struktur data yang

ditetapkan

3. i. jenis ralat : Ralat masa larian
baris yang mempunyai ralat :
Celsius = Int(Input("Masukkan Nilai Suhu dalam Unit Cescius :"))

Setelah di perbetulkan
Celsius = int(input("Masukkan Nilai Suhu dalam Unit Cescius :"))

ii. Fahrenheit = 9.0/5.0 * Celsius + 32. Jenis ralat : Ralat logik
iii. Kesilapan menggunakan simbol operasi matematik
iv. Tukar 300 celcius = 860 F

LATIHAN SUMATIF 3.2

No 1 2 3 4 5 6 7
soalan D A A B C B B

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

BAHAGIAN A

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

soalan B A D C D C A B C D C B DDC

No 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
soalan D D A D B A C D D C B A DA B

BAHAGIAN B :

SOALAN 31 163 162 161 160
16 1
Gandaan 16 4096 256 3 9

Nombor Asas 16 2 16 x 3 = 48 9x1=9
Pengiraan
Nombor Asas 10 256 X 2 =512

512 +48 + 9 = 56910

Soalan 32 122810581068122810581058 dan 521645164616521645164516
i. 113810581138111812381118 dan 4B1645164B16491653164916
ii. 113810581138 DAN 0010010110010001010010010112
iii.

Solan 32

i. Ralat di takrifkan sebagai kesilapan aatau kesalahan dalam proses pembangunan aturcara

ii. Kira Luas = 0.5 + Luas + tinggi

iii. Kira Luas = 0.5 * Luas * tinggi

Soalan 34

Operator Penerangan contoh

% Operan kiri dibahagi dengan operan kanan. 11%2 = 1

Baki pembahagian dipaparkan

** Operan kiri dikuaakan mengikut nilai operan 11**2 = 112

kanan

// Operan kiri dibahagi dengan operan kanan. 11//2=5

Hasil pembahagian tanpa nilai baki dipaparkan


Click to View FlipBook Version