The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kelisa1905, 2021-03-22 20:50:08

pengurusan

takwim

Keywords: sekolah rendah

H A L E H W A L M U R I D | 2021

4.3Penguatkuasaan Peraturan Sekolah.
4.3.1 Semua murid perlu memiliki Buku Peraturan Sekolah dan mematuhi peraturan di dalamnya pada
setiap masa.

4.3.2 Semua murid dikehendaki memakai lencana sekolah dan tanda nama.
4.3.3 Semua murid lelaki dikehendaki memakai tali leher semasa perhimpunan setiap hari Ahad.
4.3.4 Membuat pelantikan pengawas sekolah yang terdiri daripada murid Tahun 3 hingga Tahun 6.

4.3.5 Semua pengawas yang dilantik perlu melalui proses berikut:
i. Pencalonan oleh guru disiplin/guru kelas dengan persetujuan Guru Besar/GPK Hem.
ii. Temuduga oleh Jawatankuasa Disiplin dan Pengawas Sekolah.
iii. Kursus pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.
iv. Majlis watikah pelantikan.
4.3.6 Murid yang sering melanggar peraturan sekolah, akan dihadapkan ke Lembaga Disiplin Sekolah.
4.3.7 Sekolah akan mengamalkan pendekatan “nasihat dan bimbingan” (Unit Bimbingan dan Kaunseling)
dalam menangani permasalahan disiplin murid di mana semua murid yang melakukan kesalahan akan
dirujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling untuk sesi bimbingan dan hanya akan diambil tindakan
selepas tiada perubahan sikap murid terlibat.
4.3.8 Memastikan murid sekolah ini tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral seperti
berikut; ponteng sekolah, merokok, pergaduhan, kelakuan lucah, membuli, kurang ajar atau biadap dan
merosakkan harta benda sekolah atau awam (VANDALISME).
4.3.9 Ibu bapa murid yang melanggar peraturan sekolah akan dipanggil ke sekolah untuk tujuan makluman
dan penyelesaian masalah dan laporan akan disediakan bagi tujuan rekod dan rujukan.
4.3.10Bagi kesalahan serius pihak sekolah akan meminta nasihat dan merujuk kepada pegawai
perhubungan sekolah (polis) bagi tujuan penyelesaian masalah.
4.3.11Berusaha menerapkan nilai-nilai murni melalui pelbagai aktiviti yang dirancang. Antara
program yang boleh digunapakai:
i. Program Sekolah Penyayang
ii. Program Kebersihan dan Keceriaan Kelas dan Sekolah
iii. Program Sambutan Majlis-majlis Perayaan
4.3.12Memastikan semua murid mematuhi dan mengamalkan peraturan-peraturan sekolah yang telah
ditetapkan.
4.3.13Membantu murid dalam masalah disiplin supaya menjadi insan yang dihargai oleh semua guru
dan kakitangan sekolah.

4.4Ponteng Sekolah.
4.4.1 Bagi murid yang ponteng kelas dan ponteng sekolah secara berkala tindakan akan diambil seperti
berikut:

a) Surat Amaran Pertama
Surat Amaran Pertama hendaklah dihantar pada hari ketiga untuk murid yang tidak datang
ke sekolah selama tiga (3) hari berturut-turut atau pada hari kesepuluh (10) murid tidak hadir
bukan secara berturut-turut tanpa surat.

b) Surat Amaran Kedua
Surat Amaran Kedua hendaklah dihantar jika murid tidak datang ke sekolah tujuh (7)hari berturut-
turut selepas Surat Amaran Pertama. Surat Amaran Kedua hendaklah dihantar juga sekiranya telah
ditandai (O) sebanyak 20 hari bukan secara berturut-turut.

c) Surat Amaran Ketiga
Surat Amaran Ketiga atau Terakhir hendaklah dihantar sekiranya tiada apa-apa komunikasi tujuh
(7) hari selepas Surat Amaran Kedua. Sila hantar surat tersebut juga untuk murid yang telah
ditandai (O) sebanyak 40 hari bukan secara berturut-turut.

d) Buang Sekolah
Selepas tempoh empat belas (14) hari ponteng sekolah daripada tarikh penghantaran
Surat Amaran Terakhir bagi hari tidak hadir berturut-turut atau selepas dua puluh (20) hari

2

H A L E H W A L M U R I D | 2021

ditandai (O) bagi hari tidak hadir bukan berturut-turut, murid boleh dibuang sekolah. Surat untuk
tujuan memberitahu ibu bapa/penjaga bahawa murid telah dibuang sekolah hendaklah
ditandatangani oleh Guru Besar. Murid tidak boleh diterima semula selepas itu tanpa
merujukkannya kepada Guru Besar.
4.4.2 Penghantaran surat-surat adalah seperti jadual berikut:

Surat Hari Tidak Hadir (P) Hari Tidak Hadir (P)
Amaran Pertama Berturut-turut
Amaran Kedua Bukan Berturut-turut
pada hari ke-3
Amaran Ketiga 7 hari selepas Amaran pada hari ke-10
Pertama
Buang Sekolah 7 hari selepas Amaran Kedua 10 hari lagi selepas Amaran
Pertama
Jumlah Hari Tidak 14 hari selepas Amaran
Hadir Terakhir 20 hari lagi selepas Amaran
31 hari berturut-turut Kedua

20 hari lagi selepas Amaran
Terakhir

60 hari bukan berturut-turut

4.4.3 Surat Amaran Pertama, Kedua dan Ketiga diisi dan dibuat satu salinan untuk simpanan ke

dalam Fail Kehadiran Murid dan ditandatangani oleh:

i. Surat Amaran Pertama ditandatangani oleh GPK HEM
ii. Surat Amaran Kedua ditandatangani oleh GPK HEM
iii. Surat Amaran Ketiga ditandatangani oleh GPK HEM
iv. Surat Buang Sekolah ditandatangani oleh Guru Besar.
4.4.4 Ibu bapa atau penjaga kepada pelajar yang tidak hadir ke sekolah, perlu memaklumkan atau menulis
surat kepada pihak sekolah (guru kelas) atau menelefon ke sekolah untuk memaklumkan sebab tidak
hadir. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab selama tiga hari berturut-turut akan dicatat
sebagai ponteng sekolah.

4.5Perlaksanaan Program Kesihatan.

4.5.1 Sekolah akan memastikan tahap kesihatan murid sentiasa baik melalui program-program

yang dirancang seperti:

i. Pemeriksaan Gigi dan Mata

ii. Pemeriksaan Kesihatan

iii. Program RMT dan makanan seimbang di kantin sekolah

iv. Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

v. Ceramah dan Kempen

vi. Suntikan

vii. Sambutan Bulan Kecergasan anjuran panitia PJK

4.5.2 Memastikan perlaksanaan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) menepati sasaran dan

matlamat perlaksanaannya seperti berikut:

i. Bilangan murid yang terlibat.

ii. Pemilihan murid yang tepat.

iii. Penyediaan menu yang berkhasiat.

3

H A L E H W A L M U R I D | 2021

iv. Pemilihan dan pemantauan menu yang disediakan oleh penyedia makanan.
v. Memantau kebersihan dalam penyediaan menu RMT mengikut kriteria yang ditetapkan.
4.5.3 Memastikan murid menggunakan sepenuhnya waktu rehat secara berfaedah seperti berikut:
i. Cukup masa untuk membeli dan menjamu selera.
ii. Berinteraksi dengan kawan-kawan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan.
iii. Bersedia untuk sesi pembelajaran seterusnya.
iv. Mendapatkan maklumat atau bahan-bahan dari pusat sumber atau pusat akses.
4.5.4 Memastikan pengurusan kantin mematuhi perkara-perkara berikut:
i. Persekitaran sentiasa bersih.
ii. Semua pekerja kantin mendapat suntikan dari jabatan kesihatan.
iii. Jenis-jenis jualan di kantin adalah berkhasiat dan berkualiti.
iv. Penyediaan makanan adalah secara dimasak sendiri.
v. Penyediaan tong sampah yang mencukupi keperluan.
4.5.5 Mewujudkan tabiat sayang dan sukakan kebersihan melalui aktiviti berikut:
i. Pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.
ii. Gotong-royong.
iii. Mengutip sampah dan memasukkan ke dalam tong sampah secara spontan bila ianya dijumpai.
iv. Tidak membuang sampah merata-rata.
4.5.6 Mendapatkan maklumat tahap kesihatan pelajar daripada ibu bapa atau penjaga dan
merekodkannya dalam buku rekod kesihatan murid.
4.5.7 Ibu bapa atau penjaga akan dihubungi sekiranya pelajar didapati tidak sihat semasa berada di
sekolah.
4.5.8 Pihak sekolah akan terus berurusan dengan pihak hospital/klinik, tanpa menghubungi penjaga
terlebih dahulu bagi kes-kes kecemasan bertujuan menyelamatkan nyawa pelajar.
4.5.9 Pihak sekolah akan berusaha membantu murid-murid yang mempunyai masalah kesihatan seperti
penyakit jantung berlubang, kanser, rabun dan penyakit kronik lain.
4.5.10Memastikan murid di sekolah ini mengamalkan “BUDAYA HIDUP SIHAT”.

4.6 Pelaksanaan Program Kebajikan Murid.
4.6.1 Semua bentuk bantuan dan kebajikan murid adalah berdasarkan data dalam Aplikasi
Pangkalan Data Murid (APDM).
4.6.2 Antara bantuan yang layak diperolehi oleh murid adalah seperti:
i. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT);
ii. Rancangan Makanan Tambahan (RMT);
iii. Program Susu Sekolah (PSS );
v. Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) dan eKasih;
vi. Bantuan Khas Awal Persekolahan (BKAP).
4.6.3 Murid-murid yang menghadapi pelbagai masalah akan sentiasa cuba dibantu melalui
jawatankuasa-jawatankuasa yang dibentuk di peringkat sekolah.
4.6.4 Pihak sekolah akan sentiasa membuka pintu kepada sesiapa yang ingin memberikan apa jua
bentuk bantuan dan sumbangan kepada murid di sekolah ini.
4.6.5 Pihak sekolah akan melindungi maklumat peribadi murid yang bermasalah demi menjaga
maruah murid berkenaan.
4.6.6 Semua guru terutama guru kelas mesti sentiasa peka terhadap kemurungan, reaksi tidak
normal murid bagi mengesan masalah serius yang mungkin dihadapi oleh murid.

4.7 Pelaksanaan Sesi Kaunseling dan Motivasi.
4.7.1 Murid-murid yang menghadapi masalah disiplin dan rendah akhlak akan sentiasa diberikan
kaunseling dan dibimbing melalui aktiviti berikut:

4

H A L E H W A L M U R I D | 2021

i. Sesi kaunseling Individu.
ii. Sesi kaunseling Berkelompok.
iii. Kem Jati Diri.
iv. Khemah Ibadat.
v. Lawatan khas guru kaunseling ke rumah.

4.8Penggalakan Penyertaan Aktiviti Luar.
4.8.1 Murid-murid digalakkan menyertai aktiviti luar bilik darjah, yang dianjurkan oleh pelbagai
pihak seperti:
i. Menyertai pertandingan melukis dan mewarna.
ii. Menyertai rombongan atau lawatan sambil belajar.
iii. Menyertai pertandingan sukan dan permainan.
iv. Menyertai pertandingan kokurikulum akademik.

4.9Pelaksanaan Program 3K.
4.9.1 Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai kebersihan, kesihatan dan keselamatan
dengan menerapkan kepada murid dan komuniti setempat.
4.9.2 Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan antara pelbagai agensi dengan masyarakat sekolah dan
luar sekolah bagi mencapai matlamat bersama.
4.9.3 Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan adalah seperti:
i. Program Kesedaran dan Kepimpinan Bebas Dadah – Ceramah Anti Dadah.
ii. Pertandingan Melukis Poster.
iii. Pertandingan Memasak Menu Sihat.
iv. Kuiz Mingguan 3K.
v. Pameran Kesihatan dan Anti Merokok.
vi. Gotong Royong Perdana dan Menanam Pokok.
vii. Program Kitar Semula.
viii. Program Ceramah PDRM.
ix. Pemeriksaan Kesihatan Guru-Guru dan Staf Sokongan.

4.9.4 Melatih murid-murid menyelamatkan diri dari keadaan kecemasan seperti kebakaran melalui
Latihan Kawad Kecemasan.
4.9.5 Mengadakan sesi ceramah dan pameran dari pihak-pihak tertentu seperti AADK, Pejabat

Kesihatan, Jabatan Pertahanan Awam dan PDRM berkaitan perkara berikut:
i. Keselamatan jalan raya.
ii. Jenayah juvana.
iii. Pertolongan cemas.
iv. Penyalahgunaan dadah dan inhalan.

4.10 Program Bulan Patriotisme
4.10.1 Menanam semangat cintakan negara di kalangan murid-murid.
4.10.2 Mengingati semula peristiwa-peristiwa bersejarah tanah air.
4.10.3 Menghayati erti kemerdekaan tanah air.

4.11 Program Kerohanian dan Pembangunan Insan (KPI).
4.11.1 Program diatur setiap kali sambutan hari-hari kebesaran Islam seperti:
i. Awal Muharram.
ii. Ihya Ramadhan.
iii. Maulidur Rasul.
iv. Israk dan Mikraj.
v. Hari Raya Aidil Fitri dan Aidil Adha.
4.11.2 Program sambutan hari istimewa seperti:
5

H A L E H W A L M U R I D | 2021

i. Hari Bapa.
ii. Hari Ibu.
iii. Hari Guru.
iv. Harijadi Murid.
v. Hari Kanak-Kanak Sedunia.

5PENGURUSAN BORANG MAKLUMAT MURID APDM

5.1Pengenalan

APDM merupakan data rasmi yang penting dan sah dari segi perundangan dan kewangan. Ia digunakan
bagi merekod sebarang jenis bantuan,kehadiran dan sebarang kegunaan murid setiap hari persekolahan
dan sebagai rujukan maklumat murid.
5.2Objektif

5.2.1 Memberi pendedahan tentang cara mengurus dan mengendalikan Rekod Kedatangan Murid.
5.2.2 Menyelaras cara mengendalikan maklumat APDM.
5.3Maklumat Peribadi Murid dan Maklumat Ibu Bapa
5.3.1 Lengkapkan semua maklumat dalam ruangan berkenaan selewat-lewatnya 3 haribulan pada setiap
bulan.
5.3.2 Tarikh masuk sekolah adalah tarikh murid mendaftar pada hari pertama di sekolah.
5.3.3 Tarikh murid meninggalkan kelas adalah tarikh murid pindah/berhenti/dibuang.
5.3.4 Sijil berhenti perlu dikeluarkan bagi murid yang berhenti sekolah/dibuang sekolah/ke sekolah
menengah/ ke Institusi Pendidikan Swasta.
5.3.5 Alamat rumah hendaklah wajib direkod dalam APDM. Jika murid berpindah catatkan tarikh murid
berpindah.

6PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS (TUGAS GURU KELAS)

6.1 Guru Kelas perlu melantik Jawatankuasa Kelas yang terdiri daripada:

6.1.1 Seorang Ketua Kelas

6.1.2 Seorang Penolong Ketua Kelas

6.1.3 Seorang Bendahari

6.1.4 AJK Keceriaan dan Kebersihan Kelas

6.2 Guru Kelas hendaklah menyelaras penyediaan perkara-perkara berikut:

6.2.1 Carta Organisasi Kelas - ditampal pada papan kenyataan kelas

6.2.2 Jadual Waktu - ditampal pada papan kenyataan kelas

6.2.3 Jadual Bertugas - ditampal pada papan kenyataan kelas

6.2.4 Pelan Kedudukan Murid - ditampal pada papan kenyataan kelas

6.2.5 Inventori Kelas - ditampal di pintu hadapan (laminate)

6.2.6 Pelan Kawad Kecemasan - ditampal di pintu hadapan (laminate)

6.2.7 Misi & Visi Sekolah - ditampal pada papan kenyataan kelas

6.2.8 Moto Sekolah - ditampal pada papan kenyataan kelas

6.2.9 Artikel Berinformasi dan Isu-Isu Semasa - ditampal pada papan bulletin

6.2.10 Bahan-bahan Pembelajaran - ditampal pada Papan Mata Pelajaran

6.2.11 Sudut Bacaan - di tempat yang sesuai

6.2.12 Alatan seperti penyapu, pemadam papan hitam/putih, bakul sampah, penyodok

sampah dan sebagainya - diletakkan di tempat yang sesuai.

6.2.13 Pas Keluar Kelas (2 set) - disediakan oleh Unit Disiplin & Pengawas

6.3 Bilangan kehadiran harian mesti ditulis di penjuru papan tulis (kanan/atas) atau di tempat yang

mudah dilihat.

6.4 Guru Kelas dengan dibantu oleh Ketua Kelas hendaklah memastikan semua kerusi dan meja murid

mencukupi. Perabot yang rosak atau tidak sesuai digunakan hendaklah dimaklumkan kepada pengurusan

sekolah (Unit Perabot) untuk diambil tindakan.

6.5 Kebersihan Kelas:

6

H A L E H W A L M U R I D | 2021

6.5.1 AJK Kebersihan hendaklah memastikan kelas dibersihkan setiap hari persekolahan.
6.5.2 Setiap guru yang masuk ke kelas mestilah memastikan keadaan dalam kelas sentiasa bersih dan
teratur sebelum mula mengajar atau menggantikan guru dan juga sebelum keluar dari kelas berkenaan.

6.5.3 AJK Kebersihan Kelas hendaklah memastikan sampah di dalam laci meja murid dan di
dalam bakul sampah dibuang pada waktu akhir setiap hari.

6.5.4 Sebelum meninggalkan kelas, semua murid hendaklah memastikan kerusi dan meja dalam
keadaan kemas dan teratur.

6.5.5 Ketua Kelas hendaklah memastikan suis lampu dan kipas dimatikan sebelum meninggalkan
kelas.

6.5.6 Ketua Kelas hendaklah memastikan pintu kelas ditutup.
6.6 Peralatan kebersihan akan dibekalkan pada awal tahun. Adalah menjadi tanggungjawab Ketua Kelas
untuk melaporkan kepada Guru Kelas jika hilang atau rosak.
6.7 Guru Kelas hendaklah mengambil perhatian terhadap perkara-perkara berikut:

6.7.1 Menentukan wayar elektrik, kipas dan lampu serta suisnya dalam keadaan baik dan selamat
digunakan.

6.7.2 Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada pihak pentadbir.
6.7.3 Membimbing dan menyelia Jawatankuasa Kelas menjalankan tugas
6.8 Susun atur kelas adalah mengikut ciri-ciri Kelas Abad Ke-21.
6.9 BUKU KAWALAN KELAS (BKK)
6.9.1 Semua Guru Kelas mesti memastikan kelas mereka mempunyai BKK setiap hari.
6.9.2 Ketua kelasperlu mengambil BKK di pejabat pada waktu pagi. Adalah menjadi
tanggungjawab setiap Ketua Kelas untuk memulangkan BKK ke Pejabat sebelum jam 9.00 pagi
setiap hari.
6.9.3 BKK hendaklah sentiasa berada dengan Ketua Kelas dan diserahkan kepada guru yang
masuk pada setiap waktu.
6.9.4 Guru diminta mencatatkan bilangan murid yang berada di dalam kelas pada masa tersebut.
6.9.5 Guru juga mestilah mencatatkan nama-nama murid yang keluar kelas/ lambat masuk
kelas/ ponteng kelas semasa gurumengajar.
6.9.6 Setiap guru yang memasuki kelas mesti memastikan keadaan kelas bersih dan teratur
sebelum menandatangani BKK.
6.9.7 Semua kes salah laku murid yang ringan atau sederhana mesti diambil tindakan oleh guru
berkenaan semasa waktunya.Hanya kes-kes berat sahaja perlu dicatatkan dalam BKK untuk
tindakan Guru Disiplin pada keesokan harinya. Jika kes berat yang memerlukan tindakan segera,
buat catatan dalam BKK dan terus maklumkan kepada Guru Disiplin / GPK HEM
6.9.8 Guru Kelas hendaklah menjaga BKK dengan baik dan sempurna untuk diserahkan ke
pejabat/ GPKHEM pada setiap hari sebelum jam 9 pagi.
6.9.9 Sekiranya BKK hilang , Ketua Kelas hendaklah melaporkan kepada Ketua Guru Disiplin
sekolah dengan segera.
6.9.10 Nama guru yang tidak hadir mengajar dalam BKK ,Guru Disiplin hendaklah melaporkan
kepada PK HEM dan Guru Besar.

7

H A L E H W A L M U R I D | 2021

JAWATANKUASA INDUK UNIT HAL EHWAL MURID 2021

Pengerusi : GURU BESAR

Timbalan Pengerusi : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID(HEM) Naib

Pengerusi 1 : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

Naib Pengerusi 2 : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

Setiausaha : Pn. Syazana binti Ghazali

Ahli Jawatankuasa:

1. Lembaga Pengawas Sekolah : Pn. Zurina Binti Zainon

2. Pengawasan Disiplin : Pn. Hasmidarwani Binti Afifudin

3. Kelab Pencegahan Jenayah : En. Aminuddin Bin Abdul Latif

4. B&K dan Program Guru Penyayang : Pn. Siti Raudhatun Nadiyah Binti

Jamaludin

5. PPDa dan Rokok : Pn. Siti Marsita Binti Mat Nun

6. APDM / e-Kehadiran : En. Muhammad Hafizi B. Abdul Malik

7. JKBS -

Bantuan Buku Teks : Pn. Noraila Binti Abdullah

Rancangan Makanan Tambahan(RMT) : Pn. Siti Sulhaton Binti Mohd Rodzi

Kebajikan/Anak Yatim/Derma/Sumbangan

/ Zakat : En.Mohd Fathi Bin Md Yusof

Kwapm & e-Kasih/EMK : Pn. Noorwahida Binti Abu Othman

8. Kantin Sekolah : Pn. Ana Salwani Binti Mohd Mustaffa

9. Pencegahan Denggi & Aedes : En. Mohamad Zahir Bin Mohamad Kamis

10. KebersihanTandas : Pn. Azlinda Binti Ismail

11. Program 3K:

Keselamatan : En. Mohd Ali Bin Hussin

Kesihatan : Pn. Toiyibah Binti Abdullah

Keceriaan/Kebersihan : Pn. Noor Haslizawati BintiSalleh

12. E-Sarana PIBG : Pn. Sithi Barvin Binti Hajanajmudin

13. Penempatan Ting. 1 & Sekolah Kawalan : Penyelaras Tahun 6

8

H A L E H W A L M U R I D | 2021

CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID 2021

NAIB PENGERUSI 1 PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
PN SALINA BINTI AHMAD PN. SAUDAH BT MUHAMMAD TAIB PN RAJA AZELINA PUTERI BT S’ ABAN

KANTIN TIMBALAN PENGERUSI SARANA IBU BAPA / PIBK
PN ANA SALWANI BT MOHD MUSTAFA PN ROHANI BINTI HJ. OSMAN PN SITY BARVIN BTHAJANAJMUDIN

DISIPLIN / PENGAWAS SETIAUSAHA HAL EHWAL MURID APDM
PN. ZURINA BINTI ZAINON PN SYAZANA BINTI GHAZALI EN. MUHAMMAD HAFIZI B ABDUL
A
SPBT MALIK
PN. NORAILA BINTI ABDULLAH
ZAKAT/DERMA DAN KEBAJIKAN
RMT MURID
PN SITI SULHATON BT MOHD RODZI
EN. MOHD FATHI BIN MD YUSOF
PPDa PN
PN SITI MARSITA BINTI MAT NUN
PROGRAM SUSU SEKOLAH
KWAPM / BAP/EMK EN. AZIM BIN BAKAR
PN NOOR WAHIDA BT ABU OTHMAN
KEBERSIHAN & KECERIAAN
PN NOOR HASLIZAWATI BT SALLEH

KESELAMATAN
EN. MOHD ALI BIN HUSSIN

KESIHATAN PENGAWAS
PN. TOIYIBAH BINTI ABDULLAH PN. HASMIDARWANI BT AFIFUDIN

PENCEGAHAN JENAYAH KEBERSIHAN TANDAS
EN. MOHD ZAHIR BIN MOHAMAD PN AZLINDA BT ISMAIL

KAMIS

BIMBINGAN DAN KAUNSELING
PN SITI RAUDHATUL NADIYAH BT JAMALUDIN

9

H A L E H W A L M U R I D | 2021

JAWATANKUASA LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

Pengerusi : GURU BESAR
Timb. Pengerusi
Penyelaras : PENOLONG KANAN HEM
Ahli Jawatankuasa
: Pn. Hasmidarwani Binti Afifudin (Guru Pengawas)

: Pn. Siti Raudhatun Nadiyah Binti Jamaludin(Guru B&K)

: Pn. Zurina Binti Zainon ( Guru Disiplin )

: Pn. Norazean Binti Abdullah

: En. Mohd Azman Bin Ghazali

: Pn. Nurul Hasanat Binti Harun

: Pn. Nurul Huda Binti Abdul Latif

Tugas dan Tanggungjawab:
1. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat.
2. Menggubal undang-undang di sekolah.
3. Memastikan peraturan dan disiplin sekolah dikuatkuasa dan dipatuhi.
4. Memastikan tindakan disiplin ke atas murid-murid mengikut garis panduan yang
ditetapkan.
5. Bekerjasama dengan guru kelas dan semua guru dalam pemilihan pengawas serta
pengagihan tugas mereka.
6. Memastikan pengawas menjalankan tugas yang diamanahkan.
7. Berbincang, menganalisis dan mengambil tindakan susulan jika wujud masalah disiplin.
8. Merekod segala kes disiplin dan tindakan yang diambil dalam buku catatan harian disiplin.
9. Bekerjasama dengan JK Pengawasan Disiplin dan guru B&K dalam membantu dan
menyelesaikan masalah murid.
10. Membantu guru bertugas mingguan mengawal disiplin murid pada setiap masa terutama
semasa perhimpunan, semasa murid datang dan pulang dari sekolah.
11. Membantu guru kantin dalam mengawal disiplin murid di kantin.
12. Mengadakan aktiviti yang sesuai (Ceramah Motivasi Murid, Kem Sahsiah).
13. Mengemaskinikan fail-fail dengan sistematik.
14. Membantu dan bekerjasama dengan guru bertugas/ guru disiplin pada setiap masa
terutama
dalam pengawalan keadaan semasa perhimpunan, di kantin (waktu rehat), di pintu pagar
sekolah (waktu pagi).
15. Mengawasi dan memantau tugas-tugas pengawas serta memastikan pengawas-pengawas
menjalankan tugas pada setiap hari.

10

H A L E H W A L M U R I D | 2021

JAWATANKUASA PENGAWAS DAN DISIPLIN

Pengerusi : GURU BESAR (Guru Disiplin)
Timb. Pengerusi : PENOLONG KANAN HEM ( Guru Pengawas )
Penyelaras : Pn. Zurina Binti Zainon
Ahli Jawatankuasa : En. Aminuddin Bin AbdulLatif
: Pn. Murniwati Binti Abdul Latif
: Pn. Norliana Binti Ramli
: En. Ismail Bin Ariff Shah
: Pn. Haslina Binti Ismail

Tugas dan Tanggungjawab:
1.Bekerjasama dengan Lembaga Pengawas Sekolah mengemaskini maklumat

dan menghantar laporan ke PPD / JPN
2. Bertanggungjawab menyediakan maklumat dan data disiplin murid untuk kegunaan pihak
sekolah, PPD, JPN dan KPM
3.Bertanggungjawab menjaga semua rahsia dan maklumat murid agar tidak diketahui oleh pihak
lain tanpa kebenaran Guru Besar.
4.Mengemaskini laporan salah laku murid (SSDM) dan penyata ponteng untuk dihantar ke PPD
atau JPN.
5.Semua maklumat adalah SULIT.
6.Mengemaskini fail-fail dengan sistematik.

JAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

Pengerusi : GURU BESAR
Timb. Pengerusi
Penyelaras : PENOLONG KANAN HEM
AJK
: En. Mohd Zahir Bin Kamis

: Pn. Zurina Binti Zainon (Guru Disiplin)

: Pn. Siti Raudhatun Nadiyah Binti Jamaludin (Kaunselor)

: En. Aminuddin Bin Abdul Latif (Guru Pengawas)

: Pn. Fatthiyah Binti Alias (Guru Pemulihan)

Tugas dan Tanggungjawab:
1. Mengadakan mesyuarat.
2. Memastikan tiada salah laku jenayah di kalangan murid.
3. Memastikan tindakan disiplin ke atas murid-murid mengikut garis panduan yang ditetapkan.
4. Berbincang, menganalisis dan mengambil tindakan susulan jika wujud masalah jenayah.
5. Merekod segala kes jenayah dan tindakan yang diambil dalam buku laporan disiplin.
6. Bekerjasama dengan guru bimbingan dan kaunseling, guru displin dalam membantu dan
menyelesaikan masalah murid.
7. Mengadakan aktiviti yang sesuai (Kem Sahsiah dan Jati Murid, Ceramah Pencegahan Jenayah).
8. Mengemaskinikan fail-fail dengan sistematik

11

H A L E H W A L M U R I D | 2021

JAWATANKUASA B & K DAN PROGRAM GURU PENYAYANG

Pengerusi : GURU BESAR
Timb. Pengerusi : PENOLONG KANAN HEM
Penyelaras : Pn. Siti Raudhatun Nadiyah Binti Jamaludi(Guru B&K)
Ahli Jawatankuasa : En. Muhammad Bin A. Hamid
: Pn. Hasimah Binti Din
: Pn. Rozana Binti Bakar
: Pn. Ruhaida Binti Rudzi

Tugas dan Tanggungjawab:
1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dan mesyuarat bulanan.
2. Merancang dan menjalankan program/aktiviti B&K dalam dan luar sekolah untuk murid dan
guru seperti Program Guru Penyayang, Program Motivasi dan lain-lain.
3. Menyelia dan membuat dokumentasi/ laporan mengikut masa yang ditetapkan.
4. Menyediakan sesi kaunseling kepada murid-murid yang memerlukan serta menyediakan dan
menyimpan rekod bimbingan dan kaunseling serta laporan murid.
5. Memberi bantuan dan kerjasama kepada guru disiplin dan guru-guru lain dalam
menyelesaikan masalah disiplin serta pembelajaran di kalangan murid.
6. Menyelia rancangan tahunan, program dan aktiviti kaunseling.
7. Menyelaras dan menyelia rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan B&K.
8. Mengalu-alukan kehadiran murid.
9. Memberi penghargaan kepada murid.
10. Menjalankan Program Mentor Mentee.
11. Murid memberi penghargaan dengan meraikan Hari Guru pada bagi bulan Mei.
12. Bertanggungjawab memberi penghargaan dengan meraikan hari lahir murid.
13. Menyediakan sudut cakna.
14. Mengemaskini semua fail-fail Bimbingan dan Kaunseling dengan sistematik.

JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) & ROKOK

Pengerusi : GURU BESAR

Timb. Pengerusi : PENOLONG KANAN HEM

Penyelaras : Pn. Siti Marsita Binti Mat Nun

Setiausaha : Pn. Rosmiza Binti Azmi

Ahli Jawatankuasa : En. Rozaimi Binti Husin

: Pn. Siti Barvin Bin Hajanajmudin

Tugas dan Tanggungjawab:

1. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat.

2. Merancang aktiviti tahunan Spjg tahun.

3. Mengadakan pameran dan ceramah anti dadah di sekolah.

4. Mengadakan dan menjalankan Minggu Anti dadah.

5. Bekerjasama menjayakan aktiviti-aktiviti dan program PPD di peringkat Zon/ Negeri.

6. Menyediakan laporan-laporan PPDa dan Rokok untuk dihantar ke PPD setiap awal bulan.

7. Mengemaskini fail-fail PPDa dan Rokok dengan sistematik.

12

H A L E H W A L M U R I D | 2021

JAWATANKUASA APDM / e-KEHADIRAN

Pengerusi : GURU BESAR

Timb. Pengerusi : PENOLONG KANAN HEM

Penyelaras :

Ahli Jawatankuasa : Semua Penyelaras

: Penyelaras Tahun 1

: Penyelaras Tahun 2

: Penyelaras Tahun 3

: Penyelaras Tahun 4

: Penyelaras Tahun 5

: Penyelaras Tahun 6

: Pn. Alzamriah Binti Mat Taib

Tugas dan Tanggungjawab:
1. Bertanggungjawab merekodkan kedatangan harian semua murid bagi semua kelas ke dalam
e-Kehadiran dan menuliskannya di papan enrolmen murid di pejabat sebelum pukul 9 pagi.
2. Menyediakan minit mesyuarat kedatangan untuk difail dan dihantar ke PPD / JPN
3. Mengingatkan guru kelas supaya mengirim surat kepada penjaga jika didapati pelajar selalu
tidak hadir dan ponteng.
4. Menentukan/memastikan guru kelas mengesah, mencetak dan menghantar satu Salinan
Laporan Kehadiran Bulanan Ke PKHEM pada tiap-tiap akhir bulan.
5. Membimbing guru untuk mengisi segala butir-butir dengan betu sebagaimana yang
dikehendaki.
6. Mengisi borang kenyataan ponteng tiap-tiap bulan bila buku kedatangan murid ditutup.
7. Menempatkan pelajar-pelajar di dalam kelas setelah diarahkan oleh PKHEM.
8. Mengawal pencatatan bilangan kemasukan murid di dalam BUKU PENDAFTARAN SEKOLAH.
9. Mengingatkan guru kelas dan memastikan rekod enrolmen terkini setiap tingkatan dicatat
pada papan kenyataan dalam pejabat.

JAWATANKUASA KWAMP/ E-KASIH/ EMK/ BAP/ INSURANS

Pengerusi : GURU BESAR
Timb. Pengerusi : PENOLONG KANAN HEM
Setiausaha : Pn. Noorwahida Binti Abu Othman
AJK : Pn. Nur Asmah Binti Abu Bakar
: Pn. Ummi Norizatul Binti Dee
: Pn. Roszhita Binti Abdul Rahman
: YDP PIBG
: Pengerusi JKKK

Tugas dan Tanggungjawab:
1. Menyediakan mesyuarat sebelum pemilihan dilakukan (Mesyuarat JKBS).
2. Memberi taklimat kepada guru atau murid sekiranya perlu.
3. Bekerjasama dengan guru kelas mendapatkan maklumat murid yang tepat dan lengkap serta
mengemaskini data murid dari semasa ke semasa.

13

H A L E H W A L M U R I D | 2021

4. Menghantar maklumat yang dikehendaki oleh PPD/ JPN mengikut jadual yang ditetapkan.
5. Mengenalpasti dan menyediakan senarai nama murid-murid yang layak menerima bantuan
sekolah seperti KWAPM, e-kasih dan lain-lain bantuan lagi berdasarkan Sistem Maklumat Murid
yang telah dikemaskinikan.
6. Menyedia dan mengemaskinikan fail dengan sistematik.

JAWATANKUASA ZAKAT/ ANAK YATIM/ SUMBANGAN

Pengerusi : GURU BESAR
Timb. Pengerusi : PENOLONG KANAN HEM
Setiausaha : En..Mohd Fathi Bin Md Yusop
AJK : Pn. Asmidar Binti Ismail
: YDP PIBG
: Pengerusi JKKK

Tugas dan Tanggungjawab:
1. Mengadakan mesyuarat dan laporan tahunan.
2. Mengenal pasti murid-murid yang layak menerima bantuan.
3. Memantau kebajikan murid-murid dari semasa ke semasa untuk diberi bantuan.
4. Memberi kutipan/ derma kilat sekiranya berlaku kecemasan pada murid seperti kematian,
bencana alam, dan lain-lain.
5. Merekodkan bantuan-bantuan yang diterima oleh murid.
6. Mengemaskini fail-fail dari semasa ke semasa dengan sistematik.

JAWATANKUASA KERJA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Pengerusi : GURU BESAR

Timb. Pengerusi : PENOLONG KANAN HEM

Penyelaras : Pn. Noraila Binti Abdullah

Ahli Jawatankuasa : Pn. Fatthiyah Binti Alias

: Guru Kelas Tahun 1

: Guru Kelas Tahun 2

: Guru Kelas Tahun 3

: Guru Kelas Tahun 4

: Guru Kelas Tahun 5

: Guru Kelas Tahun 6

PENGENALAN:

Perancangan ini bertujuan untuk memastikan kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) digunakan

dengan sebaik mungkin dan memberi manfaat sepenuhnya kepada semua murid.

MATLAMAT:

1. Memastikan semua murid mendapat bekalan buku teks secukupnya.

2. Memastikan semua murid menjaga dan menghargai buku pinjaman masing-masing.

3. Memberi pendedahan ilmu pengetahuan kepada murid selaras dengan usia mereka.

OBJEKTIF:

1. Untuk meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga

2. Untuk memastikan tiada murid tercicir dalam pembelajaran.

14

H A L E H W A L M U R I D | 2021

3. Untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.
4. Untuk memastikan matlamat murid mengusai 3M berjaya.
SASARAN: Semua murid.
JANGKA MASA: Spjg tahun.
SENARAI TUGAS:
1. Menyelaras hal-hal pengeluaran, pengambilan, pengagihan, dan hapuskira buku-buku bantuan.
2. Mengurus kutipan data-data, mengawal buku-buku stok dan mengawal buku-buku bantuan.
3. Bertanggungjawab mengadakan pemeriksaan dengan kerjasama pengawas dan guru-guru serta berhak
menuntut gantirugi kepada murid yang merosakkan buku SPBT.
4. Mengedarkan borang permohonan SPBT kepada murid dan borang yang sudah lengkap dikumpul oleh
guru kelas seterusnya diserahkan kepada guru SPBT.
5. Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Guru Besar/GPK HEM bagi menentukan murid-murid
yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa.
6. Mengedarkan senarai nama murid yang layak dan tidak layak kepada guru kelas.
7. Membuat pesanan buku:
7.1 pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks;
7.2 mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu);
7.3 membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya;
7.4 mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.
8. Pengedaran:
8.1 menentukan tarikh pengedaran;
8.2 mengedarkan buku teks;
8.3 mengesan kelancaran pengedaran;
8.4 mendapatkan borang daripada murid yang baru masuk/bertukar sekolah;
8.5 mengedarkan buku kepada murid-murid yang baru masuk;
8.6 memastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar;
8.7 memastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua murid yang layak;
8.8 memastikan guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT/Borang G mengikut jadual.
9. Pengurusan Rekod dan Dokumen:
9.1 menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis;
9.2 rekod buku stok yang kemaskini (mengikut kelas);
9.3 senarai tugas guru – pengedaran/pengumpulan;
9.4 menyimpan rekod, hapus kira, rosak atau hilang.
10. Pengurusan Keselamatan Buku:
10.1 memastikan ada bilik khas SPBT (BOSS);
10.2 mengurus bilik BOSS;
10.3 membuat peraturan penggunaan bilik BOSS;
10.4 peraturan mengedarkan ke sekolah lain;
10.5 memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan plastik.
11. Pengurusan Pemulangan Buku:
11.1 menentukan tarikh pemulangan mengikut kelas;
11.2 menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh/kelas;
11.3 melaporkan kepada Guru Besar/Penolong Kanan HEM tentang proses pemulangan:
11.3.1peratus dan jumlah rosak/hilang
11.3.2guru bertugas
11.3.3hapus kira
11.3.4kekurangan/lebihan.
12. Pengurusan Stok dan Inventori:
12.1 surat-menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran Negeri;
12.2 menyimpan invois, bil dan pengesahannya;

15

H A L E H W A L M U R I D | 2021

12.3 melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat;
12.4 mengemaskini inventori SPBT;
12.5 mengisi borang maklumat kekurangan/lebihan buku ke PPD.
13. Cadangan Buku Bacaan Tambahan:
13.1 mendapatkan maklumat daripada Ketua Panitia/Guru Kanan Mata Pelajaran;
13.2 merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan;
13.3 memaklumkan kepada Guru Besar/Penolong Kanan HEM.
Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat
pinjaman buku teks (jika perlu).
Mengadakan mesyuarat AJK sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

JAWATANKUASA KERJA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)

Pengerusi : GURU BESAR
Timb. Pengerusi : PENOLONG KANAN HEM
Penyelaras : Pn. Siti Sulhaton Binti Mohd Rodzi
Ahli Jawatankuasa : Pn. Nurul Huda Binti Abdul Latif
: Pn. Syazana Binti Ghazali
PENGENALAN: : Pn. Adyyati Binti Amran
: Pn. Julie Yanty Binti Jamil
: Cik Rodiyah Binti

RMT adalah projek yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk murid-murid yang

memenuhi syarat kelayakan berikut:Warganegara Malaysia.

1. Pendapatan keluarga RM 604.00 dan ke bawah (Semenanjung Malaysia).

2. Pendapatan perkapita RM 151.00 dan ke bawah (Semenanjung Malaysia).

MATLAMAT:

1. Meningkatkan taraf kesihatan murid-murid dari segi kesihatan fizikal dan mental.

2. Membantu murid yang kurang mampu mendapatkan makanan yang seimbang setiap hari sebelum

mengikuti aktiviti pembelajaran.

OBJEKTIF:

1. Memastikan semua murid miskin yang layak, mendapat makanan seimbang setiap hari.

2. Membolehkan murid cergas dan sihat untuk belajar.

3. Melatih dan membentuk murid yang tahu menghargai pemberian dan berterima kasih.

4. Melatih murid berdisiplin semasa mendapatkan makanan dan semasa makan.

SASARAN: Murid yang layak.

JANGKA MASA: 190 hari persekolahan.

STRATEGI:

1. Menjalankan pemilihan murid-murid yang layak menerima RMT berdasarkan syarat kelayakan

pendapatan/perkapita.

2. Mengadakan perjanjian dengan pengusaha/pembekal makanan yang dipilih.

3. Berbincang dengan pembekal makanan RMT bagi memastikan kuantiti dan kandungan zat makanan

bertepatan dengan arahan harga.

4. Menetapkan 5 menu yang dipilih untuk disediakan Spjg tempoh RMT.

5. Mencatat kehadiran murid dalam borang yang disediakan.

6. Membuat pemeriksaan tumbesaran murid dengan mengambil ukuran berat dan tinggi pada awal dan

akhir tahun.

16

H A L E H W A L M U R I D | 2021

SENARAI TUGAS:
1. Mengadakan perjanjian dengan pihak pembekal makanan.
2. Mengedar dan mengumpulkan borang permohonan RMT kepada murid yang layak.
3. Mengadakan pemilihan murid untuk RMT dengan kerjasama guru APDM.
4. Menyediakan rekod-rekod yang berkaitan dengan RMT.
5. Mencatat berat dan tinggi murid di awal dan akhir tahun.
6. Memasti dan mengawasi murid mengambil makanan dan makan pada waktu yang telah ditetapkan.
7. Menyediakan tempahan makanan RMT setiap hari persekolahan (kecuali bulan Ramadhan).
8. Membuat laporan RMT setiap hari dalam borang yang telah disediakan.
9. Memaklumkan kepada pejabat sekiranya ada murid yang berpindah keluar atau masuk sekolah.

JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH

Pengerusi : GURU BESAR
Timb. Pengerusi : PENOLONG KANAN HEM
Penyelaras : Pn. Ana Salwani Binti Mohd Mustaffa
Ahli Jawatankuasa : Pn. Amalina Binti Mohd Ali
: En. Azim Bin Bakar
: Pn. Hafizah Binti Ismail
: Pn. Faizah Binti Saleh

Tugas dan Tanggungjawab:
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.
2. Menguatkuasakan peraturan di kantin dengan bantuan pengawas sekolah.
3. Guru kantin yang bertugas hendaklah membuat pemeriksaan berkaitan dengan
kebersihan kantin dan pemakanan serta membuat laporan harian.
4. Memastikan pengusaha dan pekerjanya telah menjalani pemeriksaan kesihatan
dan mengambil suntikan dan memakai apron semasa bertugas.
5. Memastikan menu makanan berkualiti dan kebersihan makanan/ peralatan berada
di tahap yang memuaskan.
6. Memastikan harga makanan yang dijual berpatutan dan dipamerkan kepada murid.
7. Melaporkan dengan segera sebarang kerosakan, keracunan makanan dan lain-lain
kepada pentadbir untuk di ambil tindakan.
8. Bekerjasama dengan pihak kantin dalam menceriakan persekitaran kantin bagi
mewujudkan suasana yang selesa dan sihat.
9. Menghantar laporan kantin ke JPNM dan Kementerian Kesihatan.
10. Penggredan Kendiri Kantin Sekolah
11. Mengemaskini fail.

JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DENGGI & AEDES

Pengerusi : GURU BESAR
Timb. Pengerusi : PENOLONG KANAN HEM
Penyelaras : Mohamad Zahir Bin Mohamad Kamis
Setiausaha : En.Muhamad Hafizi Bin Abdul Malik
Ahli Jawatankuasa : Pn. Zalina Binti Idrus
: Pekerja Pembersihan Swasta

17

H A L E H W A L M U R I D | 2021

Tugas dan Tanggungjawab:
1. Bekerjasama dengan guru kelas untuk mendapatkan data kes denggi yang melibatkan murid
sekolah dan melaporkan ke PPD/ JPNM.
2. Mengadakan ceramah, program pencegahan wabak denggi di sekolah.
3. Bekerjasama dengan pekerja pembersihan swasta dalam pembasmian tempat pembiakan
nyamuk di kawasan sekolah.
4. Mengadakan pemeriksaan berkala kawasan sekolah supaya bebas daripada tempat
takungan air dan membubuh ubat (ABATE) jika perlu.
5. Bekerjasama dengan pihak KKM dan meminta semburan ubat (Fogging) kawasan
sekolah jika perlu.
6. Mengadakan ceramah “Bebas Denggi” mengikut takwim sekolah
7. Member penerangan tentang penyakit demam denggi dan bahayanya kepada murid
semasa pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihat

JAWATANKUASA KEBERSIHAN TANDAS

Pengerusi : GURU BESAR
Timb. Pengerusi : PENOLONG KANAN HEM
Penyelaras : Pn. Azlinda Binti Ismail
Ahli Jawatankuasa : Pn. Haslina Binti Ismail
: Pn. Ruhaida Binti Mohd Rudzi
: Semua PPM
: Pekerja Pembersihan Swasta

Tugas dan Tanggungjawab:
1. Mengadakan mesyuarat.
2. Mengawalselia penggunaan tandas murid lelaki dan perempuan.
3. Memastikan pekerja pembersihan swasta menjalankan tugas membersihkan tandas sebanyak
3 kali sehari.
4. Memantau dan memastikan murid menggunakan tandas dengan cara yang betul.
5. Mengadakan pemeriksaan kejut dari masa ke semasa untuk mengekalkan keselesaan dan
kebersihan dalam tandas.
6. Mengadakan ceramah / takimat kepada murid tentang penjagaan dan penggunaan tandas di
sekolah
7. Melaporkan dan mengambil tindakan proaktif dalam penyelesaian masalah-masalah yang
timbul
8. Mengatur program dan tatacara penggunaan tandas yang sesuai supaya kebersihan tandas
sentiasa dijaga.
9. Laporan ‘Online’ dua kali setahun pada bulan Jun dan Nov setiap tahun.

18

H A L E H W A L M U R I D | 2021

JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KEBERSIHAN, KESIHATAN & RAWATAN,
KESELAMATAN & KEBAKARAN)

Pengerusi : GURU BESAR
Timb. Pengerusi : PENOLONG KANAN HEM
Penyelaras Keselamatan & Kebakaran : En. Mohd Ali Bin Hussin
AJK : En. Mohd Azman Bin Ghazali

Penyelaras Kesihatan & Rawatan : Pn. Toiyibah Binti Abdullah
AJK Pn. Shara Binti Ramli

Penyelaras Kebersihan & Keceriaan : Pn. Noor Haslizawati Binti Salleh
AJK : Pn Wan Iwani Binti Wan Omar

Tugas dan Tanggungjawab
1. Mengadakan mesyuarat 3K peringkat sekolah sebanyak tiga kali setahun

(Jan, Jun dan Sept)
2. Merancang dan mengemaskini program 3K di peringkat sekolah.
3. Memastikan warga sekolah melaksanakan program 3K.
4. Mendapatkan kerjasama daripada PIBG dan agensi berkaitan untuk menyokong

pelaksanaan Program 3K.
5. Menyediakan laporan pelaksanaan Program 3K di peringkat sekolah.
6. LAPORAN SEGERA kes aduan mengikut tempoh 1:3:7 kepada PPD

(1 laporan awal, 3 hari laporan lengkap, 7 hari kes di anggap selesai).
7. Melaksanakan aktivit-aktiviti khas bagi Program 3K.
8. Senarai semak keselamatan sekolah.
9. Gotong-royong Perdana KPM.
10. Mengambil tindakan segera sekiranya sekolah, harta benda awam serta

pelajar terancam.
11. Memastikan pelawat-pelawat mendapatkan pas yang sah.
12. Mencegahkan kes-kes gangsterisme, buli dan peras ugut.
13. Memastikan laluan kenderaan di hadapan sekolah sentiasa dalam keadaan terkawal.
14. Memberi taklimat sekiranya perlu.
Kesihatan & Rawatan
15. Menguruskan dan menyelaras program kesihatan yang dianjurkan oeh Jabatan Kesihatan.
16. Menyediakan peti pertolongan kecemasan di bilik guru, bilik kesihatan, pejabat sekolah.
17. Menganjurkan ceramah-ceramah tentang kesihatan.
18. Menguruskan bilik kesihatan supaya selalu bersih dan boleh digunakan oleh murid sakit
bila perlu.
19. Memaparkan info-kesihatan pada papan kenyataan bagi mendidik murid tentang
kepentingan menjaga kesihatan dari semua aspek.
20. Menjalankan pemantauan dan penilaian ke atas aktiviti kesihatan sekolah
21. Memastikan semua murid mempunyai buku rekod kesihatan
Keselamatan & Kebakaran
22. Merancang program-program untuk meningkatkan taraf keselamatan murid dan warga
sekolah.

19

H A L E H W A L M U R I D | 2021

23. Mengadakan pemantauan berterusan supaya keselamatan warga sekolah terjamin.
24. Bekerjasama dengan agensi-agensi seperti PDRM, Bomba dan Penyelamat, PIBG dan lain-
lain.
25. Menyediakan peta laluan kecemasan dan kebakaran serta tampal di papan kenyataan, dan
bilik khas.
26. Membuat latihan kawad keselamatan (Fire Drill) sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
27. Memastikan alat pemadam api berfungsi dan diletakkan di lokasi yang sesuai.
28. Memastikan peti pertolongan cemas berfungsi.
29. Memastikan motor pam dalam keadaan elok dan berfungsi.
Kebersihan :
30. Menyediakan garis panduan, jadual bertugas dan kriteria pertandingan bagi
menyelaraskan kebersihan dan keceriaan kelas.
31. Memastikan keadaan sekolah bersih, ceria dan kondusif untuk belajar.
32. Mengadakan pertandingan kebersihan antara kelas.
33. Memantau kebersihan kelas-kelas dan persekitaran sekolah setiap hari.
34. Membuat laporan terhadap aktiviti yang telah diadakan.
35. Menyertai pertandingan di peringkat zon/ negeri.
36. Mengumumkan kelas terbersih dalam perhimpunan setiap hujung bulan dan diberi piala
pusingan.
37. Kelas terbersih tahunan untuk tahap 1 dan tahap 2 akan diberi hadiah pada akhir tahun
(tertakluk kepada peruntukan).
38. Mengemas kini fail dengan sistematik

JAWATANKUASA PENEMPATAN TINGKATAN 1 & SEKOLAH KAWALAN/KHUSUS

Pengerusi : GURU BESAR
Timb. Pengerusi : PENOLONG KANAN HEM
Penyelaras : Penyelaras Tahun 6
AJK : Guru Kelas 6 Hayyan
: Guru Kelas 6 Sina
: Guru Kelas 6 Wafiq
: Guru Kelas 6 Yunus
: Guru Agama

Tugas dan Tanggungjawab:
1. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
2. Membaca, memahami dan melaksanakan semua aarahan yang dihantar oleh KPM,
JPM dan PPD.
3. Mengemaskini fail dan rekod murid yang terlibat.
4. Memberikan pencerahan dan info terkini tentang Penempatan tingkatan 1, SBP,
KRK, KAA aliran biasa dan agama kepada guru-guru dan murid.
5. Mengedarkan borang dan mengisi permohonan ‘online’ murid mengikut tarikh yang
ditetapkan.
6. Memaklumkan Guru Besar atau GPK HEM tentang infomasi terkini untuk tindakan
selanjutnya.
7. Mengemaskini data murid dalam APDM untuk tujuan permohonan.

20

H A L E H W A L M U R I D | 2021

JAWATANKUASA KECICIRAN DAN PONTENG MURID

Pengerusi : GURU BESAR
Timb. Pengerusi : PENOLONG KANAN HEM
Penyelaras : Pn. Zurina Binti Zainon
AJK : Pn. Faizah Binti Soleh
: En. Mohamad Zahir Bin Mohamad Kamis
: Pn. Siti Raudhatun Nadiyah Binti Jamaludin
: YDP PIBG
: Pengerusi JKKK
: Pengawai Perhubungan Sekolah (Polis)

JAWATANKUASA UNIT PELIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI (PIBK)

Pengerusi : GURU BESAR
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : PENOLONG KANA HEM
NaibPengerusi 2
Penyelaras : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
AJK
: PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

: Pn. Sity Barvin Binti Hajanajmudin ( Setiausaha PIBG )

: Pn. Haslina binti Ismail

: YDP PIBG

: Pengerusi JKKK

: Pengawai Perhubungan Sekolah (Polis)

PENGENALAN:
Anjakan ke Sembilan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 telah
menetapkan bahawa pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta perlu diperluaskan dan
diperkasakan peranannya. Perubahan persekitaran pendidikan semasa, menuntut pelibatan ibu
bapa, komuniti dan pihak swasta yang lebih aktif. Ekosistem pembelajaran di abad ke-21 telah
mengubah konsep pendidikan berasaskan sistem sekolah kepada sistem pembelajaran (learning
system) yang lebih luas cakupannya. Dalam ekosistem pembelajaran terkini, pembelajaran boleh
berlaku di mana-mana dan pada bila-bila masa.
MATLAMAT:
Pelibatan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah bertujuan memperkenalkan pihak luar kepada enam
(6) elemen yang akan menyokong sistem pembelajaran.
1. 6 Elemen itu ialah:
2.1 iklim sekolah;
2.2 komunikasi berkesan;
2.3 sokongan terhadap kejayaan murid;
2.4 tanggungjawab bersama;
2.5 keputusan bersama; dan
2.6 kerjasama dengan komuniti.
2. Elemen-elemen tersebut, apabila dilaksanakan dengan sempurna akan meningkatkan
penglibatan ibu bapa dengan pembelajaran anak mereka dan juga penglibatan ibu bapa dan
komuniti dengan sekolah.

21

H A L E H W A L M U R I D | 2021

OBJEKTIF:
1. Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana
pelibatan ibu bapa dan akses dalam talian kepada kemajuan anak di sekolah;
2. Menyediakan rangkaian komuniti sebagai rakan yang mampu memberi sumbangan kepakaran
untuk kemajuan sekolah;
3. Meningkatkan kesediaan ibu bapa, komuniti dan masyarakat sebagai rakan dalam membantu
pembelajaran murid;
4. Membantu pihak sekolah dengan kerjasama PIBG bagi merancang aktiviti/program sekolah
yang boleh melibatkan pihak berkepentingan secara aktif dan berkesan;
5. Menyediakan ibu bapa dan komuniti sebagai rakan yang aktif dalam proses pembelajaran
murid di sekolah.
SASARAN:
1. Semua ibu bapa / penjaga kepada murid-murid Sek. Keb. (Felda) Bukit Jalor
2. Komuniti setempat
3. Pengurusan Felda
4. Sektor swasta
JANGKA MASA:
1. Spjg tahun.
KPI:
Peratus sekolah yang mencapai purata kehadiran ibu bapa dalam lima aktiviti utama sebanyak 65 peratus
dan ke atas.
1. Peratus ibu bapa yang terlibat secara sukarela dalam aktiviti PIBG/sekolah mesti melepasi 50
peratus sekurang-kurangnya.
STRATEGI:
1. Meningkatkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta dalam pembelajaran anak di
sekolah dan luar sekolah.
2. Menimbulkan kesedaran ibu bapa dalam membantu pembelajaran murid.
3. Memperluaskan peranan ibu bapa sebagai rakan sekolah dalam meningkatkan keberhasilan
anak-anak mereka.
4. Mendapatkan kerjasama secara sukarela daripada pertubuhan dalam komuniti untuk
menyediakan pelbagai perkhidmatan dan memberi manfaat kepada sekolah.
5. Menggalakkan penglibatan murid dalam pertubuhan dan aktiviti komuniti serta mendapat
pengajaran penting melalui proses tersebut.
SENARAI TUGAS:
1. Menyimpan rekod senarai ahli PIBG sekolah.
2. Menyimpan rekod kehadiran ahli PIBG (guru/ibu bapa/penjaga):
2.1 Hari Pendaftaran Tahun 1
2.2 Mesyuarat Agung PIBG
2.3 Hari Pelaporan
2.4 Hari Sukan Tahunan Sekolah
2.5 Hari Anugerah Cemerlang
3. Pengumpulan data bagi KPI 1 dilaksanakan sebanyak 3 kali setahun mengikut ketetapan
berikut:
3.1 Sebelum 31 Mac – Hari Pendaftaran;
3.2 Sebelum 31 Julai – Mesyuarat Agung PIBG dan Hari Pelaporan;
3.3 Sebelum 30 Nov – Hari Sukan dan Hari Anugerah Kecemerlangan.

22

H A L E H W A L M U R I D | 2021

4. Pengumpulan data bagi KPI 2 dilaksanakan sebanyak 2 kali setahun mengikut ketetapan
berikut
4.1 Sebelum 31 Mei – Bilangan ibu/bapa/penjaga yang terlibat secara sukarela dalam aktiviti
PIBG/sekolah;
4.2 Sebelum 30 Nov – Bilangan ibu/bapa/penjaga yang terlibat secara sukarela dalam aktiviti
PIBG/sekolah.

JAWATANKUASA PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pengerusi : GURU BESAR
Timb. Pengerusi : PENOLONG KANA HEM
Penyelaras : Pn. Siti Raudhatun Nadiyah Binti Jamaludin
AJK : Pn. Siti Marsita Binti Mat Nun
: Pn. Adyyati Binti Amran
: Pn. Fathiyyah Binti Alias
: Pn. Zurina Binti Zainon
: Pn.Nurul Hasanat binti Harun
: Penyelaras Tahun 1-6

PERINCIAN TUGAS
1.Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan di sekolah.
2. Mengenal pasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian
keperluan,soal selidik,temu bual dan perbincangan dengan murid,guru,pentadbir,kakitangan
sekolah,ibu bapa dan bukan pelajar.
3.Mengenal pasti murid yang bermasalah dalam pelajaran,disiplin,ponteng dan peribadi.
4.Menjalankan sesi bimbingan individu dan kelompok kepada murid yang murid yang
memerlukan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.
5.Merancang dan melaksanakan aktiviti dan program yang bersesuaian kepada semua murid di
sekolah.

PROGRAM YANG TERLIBAT
1. Program orientasi murid
2. Program guru penyayang
3. Jom ke sekolah
4. Program ziarah cakna
5. DWEN
6. Program PASCA UPSR

23

H A L E H W A L M U R I D | 2021

JAWATANKUASA UNIT APDM

Pengerusi : GURU BESAR

Timb. Pengerusi : PENOLONG KANAN HEM

Naib Pengerusi 1 : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

NaibPengerusi 2 : PENOLONG KANAN KOKURIKLUM

Penyelaras : PK HEM

AJK : Guru Kelas Tahun 1

: Guru Kelas Tahun 2

: Guru Kelas Tahun 3

: Guru Kelas Tahun 4

: Guru Kelas Tahun 5

: Guru Kelas Tahun 6

PENGENALAN

Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM). Ianya merupakan aplikasi yang berfokus kepada sistem

satu pangkalan data tunggal bagi semua murid-murid di seluruh negara yang bertujuan

untuk mengurangkan beban tugas guru. Aplikasi ini akan dapat mengelakkan guru-guru

melakukan kemasukan data berulang kali dalam pelbagai sistem yang dibangunkan oleh pelbagai

pihak di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Pangkalan data tunggal bagi murid ini akan

digunasama oleh pelbagai sistem yang dibangunkan oleh pelbagai pihak di KPM pada masa akan

datang.

e-KEHADIRAN

Salah satu fungsi APDM adalah untuk mengesan kehadiran murid ke sekolah secara dalam talian.

Guru Kelas akan merekod kehadiran murid sebelum jam 9.00 pagi setiap hari.

SENARAI TUGAS

1. Guru kelas hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya kepada data dan maklumat murid, ibu

bapa/penjaga dan maklumat-maklumat lain yang terkandung di dalam APDM.

2. Guru kelas perlu mengemaskini semua data dan maklumat murid yang berada di dalam

kelasnya dari masa ke semasa.

3. Guru kelas bertanggungjawab terhadap kesahan dan kebolehpercayaan data dan maklumat

murid di dalam kelasnya. Sebarang manipulasi data dan maklumat murid di dalam kelasnya adalah

di bawah tanggungjawab guru kelas berkenaan.

Maklumat Peribadi Murid

a. Perlu dilengkapkan sepenuhnya oleh Guru Kelas selewat-lewatnya sehingga akhir bulan Jan.

b. Tarikh masuk sekolah adalah merujuk kepada tarikh murid mendaftar pada hari pertama

sekolah

c. Tarikh murid meninggalkan kelas adalah merujuk kepada tarikh murid pindah / berhenti

d. Nombor rujukan surat-surat untuk murid Bukan Warganegara (kelulusan belajar) perlu

dicatat di ruangan catatan

e. Sijil Berhenti perlu dikeluarkan bagi murid yang berhenti sekolah / dibuang sekolah

Maklumat Peribadi Ibu Bapa / Penjaga Murid

a. Perlu dilengkapkan sepenuhnya oleh Guru Kelas selewat-lewatnya sehingga akhir bulan Jan

b. Pastikan alamat tempat tinggal murid adalah alamat terkini

c. Nombor telefon ibu bapa / penjaga perlu dicatatkan

Maklumat Kegiatan Kokurikulum Murid

a. Perlu dilengkapkan sepenuhnya oleh Guru Kelas selewat-lewatnya sehingga akhir bulan Jan

b. Setiap murid mesti menganggotai sekurang-kurangnya satu persatuan/kelab, satu badan

beruniform, satu permainan dan satu rumah sukan.

24

Pengerusi H A L E H W A L M U R I D | 2021
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi 1 Jawatankuasa Program Susu Sekolah ( PSS)
NaibPengerusi 2
Penyelaras : GURU BESAR
: PENOLONG KANAN HEM
AJK : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
: PENOLONG KANAN KOKURIKLUM
: En. Azim Bin Bakar
: En. Azman Bin Ghazali
: Ummi Nurizatul
: Pn. Faizah Binti Saleh

PERANCANGAN UNIT HEM

BIL PROGRAM / PROJEK AKTIVITI TARIKH /
PELAKSANAAN
1 Pemantapan 1.1 Mesyuarat J/K Induk HEM Jan ,Apr,Julai, Sept
Pengurusan HEM Jan,April,Julai,Sept
1.2 Mesyuarat J/K Unit HEM Spjg tahun
1.2 Mengemaskini fail-fail
Spjg tahun
pengurusan HEM
1.3 Mengemaskini Data & 2 kali
Maklumat HEM
1.4 Kursus Dalaman Pengurusan Spjg tahun
Awal & akhir tahun
HEM April & Julai
1.5 Pengurusan Kelas Feb,Jun,Nov
1.6 Agihan Buku SPBT
1.7 Latihan Kawad Kecemasan April,Ogos
1.8 Pendidikan Pencegahan
Dadah Jan, Mei, Okt
1.9 Ceramah Keselamatan
Jalanraya Spjg tahun
1.10 Kemaskini, Serah & Kumpul Spjg tahun

Rekod Profil / Kesihatan
1.11 Kemaskini Rekod SSDM

1.12 Semakan Jadual Kedatangan
Murid

25

H A L E H W A L M U R I D | 2021

1.13 Kemaskini Rekod Jan ,Mac ,Sept
Pendaftaran SMM

1.14 Penyeliaan Kebersihan Spjg tahun
Pelajar

1.15 Spot Check Murid 6 kali (Jan, Mac,
Mei, Julai, Sept,
Nov)

1. 16 Penyampaian Sijil Tokoh Nov
Murid

1.17 Gotong Royong Keceriaan Jan, Mac, Mei, Ogos,
Nov

2.1 Pelantikan rasmi Pengawas

2 Kecemerlangan Sekolah, Ketua Kelas dan Pen Februari

Disiplin dan Jatidiri Ketua Kelas

Murid 2.2 Kursus Kepimpinan Pengawas Februari/ Mac
(Pengurusan Disiplin & Ketua Darjah
dan Pengawas)
2.3 Perjumpaan Pengawas

2.4 Budaya mematuhi peraturan Spjg tahun
sekolah

2.5 Budaya Menghormati dan
Menyayangi

2.6 Sekolahku, Duniaku, Budaya
Menjaga, Menceria dan
Menyayangi Sekolah.

2.7 Program Bumi dipijak, langit
Dijunjung”.
Program Cintai Negara dan
Semangat Patriotik

2.8 Penggunaan Kad Kebenaran
keluar semasa P&P

2.9 Amalan nilai-nilai murni Spjg tahun
dalam kehidupan di sekolah

2.10 Kempen Sifar Ponteng /
Penyampaian hadiah
penghargaan Kelas Hadir Penuh.

3 Projek Sifar Ponteng 3.1 Mengemaskini rekod dan Jika ada kes
“OPS PONTENG” tindakan segera menghubungi
waris

26

H A L E H W A L M U R I D | 2021

(Pengurusan Disiplin) 3.2 Hadiah galakan Bulanan / tahunan

3.3 Bimbingan dan Motivasi

3.4 Aktiviti senggang selepas UPSR Spjg tahun
dan peperiksaan dalaman

3.5 Budaya berbaris

3.6 Pengisian Rekod Keberadaan
Murid

4 Memperkasa 4.1 Mesyuarat J/K SPBT 3 kali
Pengurusan SPBT Spjg tahun
4.2 Kemaskini Pengurusan Fail Jan & Ogos
4.3 Kemaskini Data & Maklumat

Penerima

4.4 Kemaskini stok Jan,Jun & Nov

4.5 Baikpulih buku rosak Nov

4.6 Kempen sayangi & Spjg tahun
pemantauan buku teks

4.7 Pembekalan dan penerimaan Jun-Dis
buku teks

4.8 Keceriaan dan keberkesanan Spjg tahun
BOSS

4.9 Pengedaran Buku Teks dan Akhir Tahun
Akuan Waris

5 Memperkasa 5.1 Kemaskini Data & Maklumat Jan, Ogos
Pengurusan Murid/Waris Jan, Okt
Kebajikan Murid Spjg tahun
(RMT,KWAPM, & 5.2 Pemilihan Murid layak dan
Lain-lain Bantuan) Mesyuarat J/K Panel Pemilihan

5.3 Perlaksanaan & Pemantauan
Berkesan

5.4 Sambutan Hari Kanak-kanak Nov (selepas
peperiksaan Akhir
Tahun – Program
pasca peperiksaan/
galakan murid ke
sekolah)

27

H A L E H W A L M U R I D | 2021

6 Pengurusan 6.1 Program Kebersihan dan Spjg tahun
Keselamatan , Kesihatan Jan, Julai
Kebersihan - Pertandingan Keceriaan Kelas Spjg tahun
Dan Kesihatan (3K) - Gotong Royong
- Pemeriksaan keperluan dalam Spjg tahun
7 kelas
April , Ogos
- Pelan kedudukan murid Sept
Jun,Okt
- Pemeriksaan cermin tingkap
- Pemeriksaan Perabot Spjg tahun
- Pemeriksaan Kebersihan Jan 2021/Dis 2022
diri/pakaian Murid

6.2 Program Keselamatan Murid
- Label Keselamatan (tempat
bahaya)

- Kempen Keselamatan
Jalanraya

- Pemeriksaan Alat Pemadam
Api

- Pemeriksaan Pendawaian
Elektrik

- Informasi Keselamatan Murid

- Kawad Kecemasan &
Demonstrasi Kebakaran

6.3 Amalan Kebersihan dan
Kesihatan Diri

- Lawatan dan Rawatan
Pegawai Kesihatan

- Hadiah galakan Kesihatan dan
Kebersihan Diri

- Kemaskini Rekod Kesihatan
Murid

- Kemaskini Peti Pertolongan
Cemas

- Pemeriksaan Parit / Longkang

- Pemeriksaan Tandas

7.1 Perjumpaan waris/guru tahun
1

28

H A L E H W A L M U R I D | 2021

Pengurusan . 7.2 Transisi Tahun 1 Jan,Feb
Bimbingan & Spjg tahun
Kaunseling 7.3 Maklumat papan kenyataan Ikut jadual
Meningkatkan
Motivasi, Semangat 7.4 Program motivasi & Julai, Ogos,Sept
Patriotisme, Kekitaan pembinaan Jatidiri
dan Jatidiri Murid
7.5 Program bumi dipijak langit
dijunjung
- nyanyian Negaraku
- nyanyian lagu patriotik
- kenali pemimpin
- fahami sejarah

7.6 Khemah Ibadat Ogos

7.7 Program bacaan Yassin Setiap pagi Khamis
Spjg tahun

7.8 Teknik menjawab soalan Feb,Apr,Jun,Ogos

7.9 Latihan Dalam Perkhidmatan Mac,Sept

7.10 Majlis Graduasi Murid Tahun Ikut jadual
6

7.12 Membaca Spjg masa Setiap masa lapang

7.13 Penerapan nilai Islam/ Murni Spjg Masa

8 Keceriaan, 8.1 Mesyuarat J/K 3 kali setahun
Kebersihan dan Spjg tahun
Keselamatan Kantin 8.2 Kebersihan & Keselamatan
Kantin

8.3 Papan Kenyataan/Maklumat

8.4 Kawalan Mutu Makanan

8.5 Pemantauan harga makanan

8.6 Pelaporan

9 Rancangan Makanan 9.1 Edar borang RMT Jan & Sep
Tambahan (RMT) 9.2 Mesyuarat dengan Pembekal Jan, Mei, Okt
9.3 Ceramah Makanan Seimbang April, Oktober

9.4 Penyediaan Makanan RMT

9.5 Borang Laporan Jan-Nov
9.6 Kawalan Mutu Makanan

9.7 Pelaporan

29

H A L E H W A L M U R I D | 2021

10 Program Budaya 9.8 Rekod timbang berat/tinggi Jan , Mei dan Nov
Penyayang dan pencapaian akademik
penerima RMT Jan/Februari
Jan - Nov
10.1 Pelancaran Program “Cikgu Spjg Tahun
Sayang Kamu”

10.2 Program “Sekaki Payung,
Seteduh Kasih”

10.3 Program “Assalamualaikum
Cikgu”

CARTA GANTT RANCANGAN TAHUNAN HAL EHWAL MURID 2021

Di J F M A M J J O S O N Dis

s 2021
20
BIL PROGRAM / AKTIVITI TARIKH / 21
PROJEK PELAKSAN

AAN

1.1 Mesyuarat J/K Jan , Apr, X X XX

1 PEMANTAPAN Induk HEM Julai, Sept

PENGURUSAN 1.2 Mesyuarat J/K Jan,April,, XX XX X

HEM Unit-unit HEM Julai,

Sept

1.3 Mengemaskini Spjg X XX X XXXX XXX X
fail-fail tahun
pengurusan HEM

1.4 Spjg X XX X XXXX XXX X
Mengemaskini tahun
Data & Maklumat
HEM

1.5 Kursus 2 kali
Dalaman
Pengurusan HEM X X

1.6 Pengurusan Spjg X XX X XXXX XXX
Kelas tahun XX

1.7Agihan Buku Awal & XX
SPBT akhir
tahun

1.8 Latihan Kawad April &

Kecemasan Julai

30

H A L E H W A L M U R I D | 2021

1.9 Pendidikan Feb,Julai, X XX
Pencegahan Nov X X XX
Dadah/Rokok
Jan,
1.10 Ceramah April,Ogo
Keselamatan s
Jalanraya

1.11 Kemaskini, Jan,Mei,O X XXX
Serah & kt X X X X X X XX X X X
X XX X XXXX XXX
Kumpul Rekod Spjg
Profil/Kesihatan tahun

1.12 Kemaskini
Rekod SSDM

1.13 Semakan Spjg XX X
Jadual tahun
Kedatangan X XX X XXXX XXX
Murid Jan,Mac, X X XXX
Sept X
1.14 Kemaskini
Rekod Spjg XX X X X
Pendaftaran tahun
SMM
5 kali
1.15 Penyeliaan
Kebersihan Nov
Pelajar
Jan,Mac,
1.16 Spot Check Mei,Ogos,
Murid Nov

1.17 Penyampaian
Sijil Tokoh
Pemimpin

1.18 Gotong
Royong Keceriaan

1.19 Lawatan Jun,Ogos, XX X
Nov
Sambil Jan/ Feb
Belajar
Feb, Jun
2.1 Pelantikan
Spjg
2 KECEMERLANGA rasmi tahun X

N DISIPLIN DAN Pengawas

Sekolah
JATIDIRI MURID 2.2 Kursus

Kepimpinan XX
X XX X XXXX XXX
Pengawas & X XX X XXXX XXX
Ketua Darjah

2.3 Perjumpaan
Pengawas

2.4 Budaya Spjg X XX X XXXX XXX
mematuhi tahun
peraturan 31
sekolah Spjg
tahun
2.5 Budaya
Menghormati
Dan
Menyayangi

H A L E H W A L M U R I D | 2021

2.6 Sekolahku, Spjg X XX X XXXX XXX
Duniaku, tahun
Budaya X XX X XXXX XXX
Menjaga, Spjg X XXXX XXX
Menceria dan tahun X XX X XXXX XXX
Menyayangi X XX X XXXX XXX
Sekolah Spjg X XX
tahun
2.7 Program X XX
Bumi dipijak Spjg X XX
langit dijunjung. tahun X XX
Program X XX
Cintai Negara & Spjg X
Semangat tahun X XX
Patriotik. X
X
2.8 Penggunaan
Kad Kebenaran 32
keluar semasa

P&P

2.9 Amalan nilai-
nilai murni

dalam kehidupan
di sekolah

2.10 Kempen Sifar
Ponteng

3.1 Mengemaskini Jika ada

rekod dan kes
3 PROJEK SIFAR tindakan segera
PONTENG
menghubungi

“OPS waris

PONTENG” 3.2 Hadiah Bulanan /

galakan tahunan X XXXX XXX
X XXXX XXX
(PENGURUSAN 3.3 Bimbingan Bulanan /
tahunan
DISIPLIN) dan Motivasi
Spjg
3.4 Aktiviti tahun
senggang selepas
UPSR dan X XXXX XXX
peperiksaan
dalaman

3.5 Budaya Spjg X XXXX XXX
berbaris tahun

4.1 Mesyuarat 3 kali XX
J/K SPBT
4 MEMPERKASA
PENGURUSAN 4.2 Kemaskini Spjg X XXXX XXX X
SPBT (UNIT Pengurusan Fail tahun
SPBT)

4.3 Kemaskini Jan & X
Data & Maklumat Ogos
Penerima

4.4 Kemaskini Jan,Jun & XX
stok Nov

4.5 Baikpulih Nov H A L E H W A L M U R I D | 2021
buku rosak
X

4.6 Kempen Spjg X XX X XXXX XXX X
sayangi & tahun
pemantauan buku
teks

4.7 Pembekalan Jun-Dis
dan penerimaan
buku teks X XX X X X X

4.8 Keceriaan dan Spjg X XX X XXXX XXX X
Keberkesanan tahun
BOSS
Jun-Ogos
4.9 Cetak, Edar &
Proses borang XXX
SPBT

4.10 Majlis Akhir X
Penerimaan Buku Tahun
Teks dan Akuan
Waris

5 5.1 Kemaskini Jan,Ogos

Data & Maklumat Feb, Julai XX
MEMPERKASA Murid/Waris Jan,Okt

PENGURUSAN

KEBAJIKAN 5.2 Pemilihan

MURID (RMT, Murid layak dan XX

KWAPM, & Mesyuarat J/K

LAIN-LAIN Panel Pemilihan

BANTUAN)

5.3 Perlaksanaan

& Pemantauan X XX X XXXX XXX

Berkesan

5.5 Sambutan Hari Oktober X
Kanak-kanak

5.6 Proses Borang Oktober
Murid ke
Tingkatan 1 X

6 PENGURUSAN 6.1 Program Spjg X XX X XXXX XXX
KESELAMATAN,K Kebersihan dan tahun
EBERSIHAN DAN Kesihatan XX X XXXX X X
KESIHATAN (3K) Feb-Okt
6.1.2
Pertandingan
Keceriaan Kelas

6.1.3Gotong Jan,Jun,N X X XX
Royong ov

6.1.4 Pemeriksaan Jan –Nov
keperluan dalam
kelas X XX X XXXX XXX

33

H A L E H W A L M U R I D | 2021

6.1.5 Pemeriksaan Spjg X XX X XXXX XXX
cermin tingkap tahun

6.1.6 Jan & X XX
Pemeriksaan Sept
Perabot

6.1.7 Pemeriksaan Jan – Okt
Kebersihan
diri/pakaian X XX X X X X XX X
Murid

6.1.8 Program Sept,Okt, XXX
Selepas UPSR Nov XX

6.2 Program April,Julai
Keselamatan
Murid

6.2.1 Label Mac,Julai
Keselamatan
(tempat bahaya) XX

6.2.2Kawad Apr, Ogos
Kecemasan &
Demonstrasi XX
Kebakaran

6.2.3Kempen Spjg X X X X X X XX X X X
Keselamatan tahun
Jalanraya

6.2.4 Pemeriksaan Jan , X XX
Alat Pemadam Jun,Sep.
Api

6.2.5 Pemeriksaan Feb ,Ogos
Pendawaian
Elektrik XX

6.2.6 Informasi Spjg X XX X XXXX XXX
Keselamatan tahun
Murid

6.3 Amalan Spjg X XX X XXXX XXX
Kebersihan dan tahun
Kesihatan Diri

6.3.1 Lawatan dan Jan,Jun,O X XX
Rawatan Pegawai kt
Kesihatan

6.3.2 Hadiah Jan,Mei,O X XX
galakan Kesihatan kt
dan Kebersihan
Diri

34

H A L E H W A L M U R I D | 2021

6.3.3 Kemaskini Spjg X XX X X X XX X X X
Rekod tahun X XX X X X XX X X X
Kesihatan Murid X XX
X X X X XX X X X
6.3.4 Kemaskini Spjg X XX X
Peti Pertolongan tahun
Cemas X XX X XXXX XX
X
6.3.5 Pemeriksaan Spjg X XX X
Parit / Longkang tahun
X XX X
7.1 Perjumpaan Dis X XX X XXXX XXX
X XX
PENGURUSAN waris/guru Jan,Feb 35
X
BIMBINGAN & tahun 1 X
KAUNSELING
7 MENINGKATKA 7.2 Transisi X XXXX XXX
N MOTIVASI, Tahun 1 X XXXX XXX
SEMANGAT

PATRIOTISME, 7.3 Maklumat Feb-Okt
KEKITAAN papan kenyataan

DAN JATIDIRI

MURID 7.4 Program Ikut

motivasi & jadual

pembinaan jatidiri

7.5 Program Jul, Ogos,
bumi dipijak Sept
langit dijunjung
- nyanyian Ogos
Negaraku
- nyanyian lagu
patriotik (setiap
hari
- kenali
pemimpin
- fahami sejarah

7.6 Khemah

Ibadat

7.7 Program Setiap
bacaan Yassin Minggu

7.8 Teknik Feb,Apr,J

menjawab soalan un, Ogos

7.9 Program Mac,Sept
Perkembangan
Staf

7.10 Majlis Nov
Graduasi Murid
Tahun 6

7.12 Membaca Setiap
Spjg masa masa
lapang

7.13 Penerapan Spjg Masa
nilai Islam/
Murni

H A L E H W A L M U R I D | 2021

7.14 Lawatan dan Sept X
Pelancongan

7.15 Hari Kanak- Nov X
Kanak

8.1 Mesyuarat J/K 3 kali X XX

8 KECERIAAN, setahun

KEBERSIHAN 8.2 Kebersihan & Spjg X XX X XXXX XXX
DAN Keselamatan tahun
Kantin
KESELAMATAN Jan-Nov
KANTIN 8.3 Papan

Kenyataan X XX X XXXX XXX

/Maklumat

8.4 Kawalan Mutu Jan-Nov X XX X XXXX XXX

Makanan

8.5 Pemantauan Jan-Nov X XX X XXXX XXX
harga makanan

8.6 Pelaporan Jan-Nov X XX X XXXX XXX

9.1 Edar borang Jan & Sep XX

K/P RMT/C
9 RANCANGAN

MAKANAN 9.2 Mesyuarat Jan, Mei, X XX
TAMBAHAN
dengan Pembekal Okt
(RMT)

9.3 Edar Borang Mac X

K/P RMT A

9.4 Penyediaan Jan–Nov X XX X XXXX XXX
Makanan RMT

9.5 Ceramah April
Makanan
seimbang X

9.6 Kawalan Mutu Jan-Nov X XX X XXXX XXX
Makanan

9.7 Pelaporan Jan -Nov X XX X XXXX XXX

10.1 “Program Jan -Nov

Cikgu Sayang X XX X XXXX XXX
10 PROGRAM kamu”

BUDAYA

PENYAYANG 10.2 Program

“Sekaki Payung, X XX X XXXX XXX

Seteduh Kasih”

10.3 “ Program X XX X XXXX XXX
Assalamualaikum
Cikgu”

36

H A L E H W A L M U R I D | 2021

SYARAT KELAYAKAN BANTUAN KERAJAAN

BIL JENIS BANTUAN PENDAPATAN PERKAPITA
(RM) (RM)
1 RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN 151.00
(RMT) PGK 2016
604.00 244.00 (MISKIN)
2 KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR 151.00 (MISKIN
MISKIN (KWAPM) 960.00 (MISKIN)
604.00 (MISKIN TEGAR)
3 SUSU 151.00
BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN TEGAR)

4 (BKAP) 604.00
5 SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)
6 E-KASIH PENDAPATAN 3000.00 KE BAWAH

7 ORANG KELAINAN UPAYA (EMK) SEMUA MURID LAYAK

PENDAPATAN RM1500.00 KE BAWAH
BERDAFTAR DENGAN ICU WARIS DAFTAR

SENDIRI
BERDAFTAR DENGAN JABATAN KEBAJIKAN

MASYARAKAT PERLU ADA KAD OKU

37

KOKURIKULUM 2021

Perancangan
Kokurikulum

1

KOKURIKULUM 2021

DASAR KOKURIKULUM
SK SEMELING 2021

 Kegiatan kokurikulum adalah kegiatan yang dirancangkan.
 Kegiatan kokurikulum adalah lanjutan proses pengajaran dan pembelajaran.
 Kegiatan kokurikulum adalah kegiatan yang member peluang kepada murid-

murid memantap dan memperkaya pengetahuan,kemahiran,nilai-nilai murni yang
mereka pelajari.
 Penyertaan murid dalam kokurikulum adalah wajib.
 Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurang dalam salah
satu gerak kerja pakaian seragam,satu kegiatan persatuan atau kelab atau satu
kegiatan permainan atau sukan.
 Sekolah mewujudkan peluang seluas-luasnya kepada murid menyertai kegiatan
kokurikulum yang diminati oleh mereka.
 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan
pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah.
 Pelaksanaan aktiviti kokurikulum berasaskan prinsip beramai bukan ada unsur
paksaan atau diskriminasi.
 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh di laksana oleh anggota masyarakat
setempat.
 Dasar 1M1S merupakan pembangunan sukan di sekolah ke arah meningkatkan
kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurang satu jenis sukan.
 Perlaksanaan 1M1S di sekolah adalah berasakan kepada prasarana yang sedia
ada pada setiap sekolah.

2

KOKURIKULUM 2021

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM SK SEMELING 2021

PENGERUSI
GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI
PK KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI
PK PENTADBIRAN PK HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA KOKURIKULUM SETIAUSAHA SUKAN
PN RUHAIDA BT MOHD RUDZI EN ISMAIL B ARIF SHAH

PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS RUMAH
BADAN PERSATUAN PERMAINAN & SUKAN
DAN KELAB EN ISMAIL
BERUNIFORM 1M1S BIN ARIF EN ISMAIL
PN WAN IWANI PN AZLINDA BIN ARIF
BT WAN OMAR BT ISMAIL PN NORAZEAN SHAH
BT ABDULLAH SHAH
PENGAKAP BAHASA BOLA SEPAK
PN MURNIWATI MELAYU BOLA SEPAK AMINUDDIN JEBAT (H)
BT ABDUL LATIF HAFIZAH AMINUDDIN ZURINA
BAHASA AZIM
TKRS INGGERIS BOLA JARING KASTURI (K)
EN MOHD ALI B RODIYAH ZURINA BOLA JARING HAFIZAH
HASLINA
HUSSIN SAINS BOLA TAMPAR ZURINA TUAH (B)
ROZANA AMALINA NURUL HUDA
PBSM MATEMATIK BALAPAN &
PN ASMIDAR BT SITI MARSITA RAGBI PADANG LEKIR (M)
AGAMA ISLAM AZIM AZLINDA JULIEYANTY
ISMAIL ASMIDAR
BAHASA ARAB HOKI NORAZEAN
PUTERI ISLAM MOHD FATHI ROZAIMI NORAILA
PN NORWAHIDA MUZIK DAN
BT ABU OTHMAN KEBUDAYAAN BOLA BALING WAN IWANI
ADDYATI NORAILA ISMAIL
K.K.J.R DAN AZIM
P.JENAYAH SEPAKTAKRAW
MOHD ZAHIR MOHD AZMAN BOLA BALING
REKA CIPTA MOHD ALI
DAN KITAR BADMINTON NORAILA
SEMULA NUR ASMAH
JULIE YANTY SEPAKTAKRAW
KOM. &ROBOTIK P DALAMAN MOHD AZMAN
ALZAMRIAH DAN
RUKUN NEGARA BOLA TAMPAR
NURULHUDA TRADISIONAL AMALINA BT
DOKTOR MUDA ROSZHITA MOHD ALI

NORAZEAN
BIMBINGAN
RAUDHATUN

3

3

KOKURIKULUM 2021

JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM DAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH 2021

PENGERUSI GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI PK KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI 1 PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 PK HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA KOKURIKULUM PN RUHAIDA BT MOHD RUDZI

SETIAUSAHA SUKAN ENCIK ISMAIL B. ARIF SHAH

PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN & PN NORAZEAN BT ABDULLAH
1M1S

PENYELARAS PERSATUAN DAN KELAB PN AZLINDA BT ISMAIL

PENYELARAS BADAN BERUNIFORM PN WAN IWANI BT WAN OMAR

PENYELARAS PROGRAM MSS EN ISMAIL BIN ARIF SHAH

AHLI JAWATANKUASA

PENGAKAP PN MURNIWATI BT ABDUL LATIF

PBSM PN ASMIDAR BT ISMAIL @ AWANG

TUNAS KADET REMAJA ENCIK MOHD ALI B HUSSIN

PUTERI ISLAM PN NORWAHIDA BT ABU OTHMAN

BAHASA MELAYU PN HAFIZAH BT ISMAIL

BAHASA INGGERIS CIK RODIYAH BT MD SAAD

SAINS PN ROZANA BT BAKAR

MATEMATIK PN SITI MARSITA BT MAT NUN

PENDIDIKAN ISLAM PN ASMIDAR BT [email protected]

KOMPUTER DAN ROBOTIK PN ALZAMRIAH BT MAT TAIB

BAHASA ARAB EN. MOHD FATHI B. MD YUSOP

MUZIK DAN KEBUDAYAAN PN ADDYATI BT AMRAN

KESELAMATAN JALAN RAYA DAN EN. MOHD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS
PENCEGAHAN JENAYAH

REKACIPTA DAN INOVASI & KITAR SEMULA PN JULIE YANTY BT JAMIL

RUKUN NEGARA PN NURULHUDA BT ABDUL LATIF

DOKTOR MUDA PN NORAZEAN BT ABDULLAH

BIMBINGAN DAN KAUNSELING PN SITI RAUDHATUN NADIYAH BT JAMALUDDIN

BOLA SEPAK EN AMINUDDIN BIN ABDUL LATIF

BOLA TAMPAR PN AMALINA BT MOHD ALI

BOLA JARING PN ZURINA BT ZAINON

SEPAK TAKRAW ENCIK MOHD AZMAN B GHAZALI

BADMINTON PN NUR ASMAH BT ABU BAKAR

HOKI ENCIK ROZAIMI B HUSIN
RAGBI ENCIK ‘AZIM BIN BAKAR

BOLA BALING PN NORAILA BT ABDULLAH

BALAPAN & PADANG PN AZLINDA BT ISMAIL

PERMAINAN DALAMAN / TRADISIONAL PN ROSZHITA BT ABDUL RAHMAN

RUMAH JEBAT PN ZURINA BT ZAINON

RUMAH KASTURI PN HAFIZAH BT ISMAIL

RUMAH TUAH PN NURULHUDA BT ABDUL LATIF

RUMAH LEKIR PN JULIE YANTY BT JAMIL

4

KOKURIKULUM 2021

JAWATANKUASA KOKURIKULUM
KELAB DAN PERSATUAN 2021

PENYELARAS : PUAN AZLINDA BT ISMAIL
MASA : 1.15 - 2.15
HARI : RABU

BAHASA MELAYU KOMPUTER DAN ROBOTIK
PN HAFIZAH BT ISMAIL (K) PN ALZAMRIAH BT MAT TAIB (K)
PN ROSZHITA BT ABD RAHMAN PN NOOR HASLIZAWATI BT SALLEH

PN ZALINA BT IDRIS PN FATHIYYAH BT ALIAS
EN MOHD HAFIZI B ABDUL MALIK
BAHASA INGGERIS
CIK UMMI NORIZATUL BT DEE (K) MUZIK DAN KEBUDAYAAN
PN ADDYATI BT AMRAN (K)
CIK RODIYAH BT MD SAAD
PN WAN IWANI BT WAN OMAR PN SHARA BT RAMLI
PN FAIZAH BT SOLLEH
PN NORLIHAN BT MD AKHIR PN RUHAIDA BT MOHD RUDZI

SAINS PENDIDIKAN ISLAM
PN ROZANA BT BAKAR (K) PN ASMIDAR BT [email protected]
PN AMALINA BT. MOHD ALI
PN HASMIDAWARNI BT HAFIFUDIN (K)
PN NURUL HASANAT BT HARUN
MATEMATIK
PN SITI MARSITA BT MAT NUN (K) PN SYAZANA BT GHAZALI

ENCIK ISMAIL B. ARIF SHAH KESELAMATAN JALAN RAYA DAN
PN NURASMAH BT ABU BAKAR PENCEGAHAN JENAYAH

EN ROZAIMI B HUSIN EN MOHAMAD ZAHIR B MOHAMAD KAMIS(K)
PN NORAILA BT ABDULLAH
REKA CIPTA DAN INOVASI & KITAR PN HASLINA BT ISMAIL
SEMULA EN MUHAMMAD B AB HAMID

PN JULIE YANTY BT JAMIL (K) DOKTOR MUDA
PN ZURINA BT ZAINON PN NORAZEAN BT ABDULLAH(K)
EN MOHD ALI B HUSSIN
EN AZMAN BIN GHAZALI PN NORLIANA BT RAMLI
PN AZLINDA BT ISMAIL
RUKUN NEGARA PN MURNIWATI BT ABDUL LATIF
PN NURULHUDA BT ABDULLAH (K)
PN ANA SALWANI BT MOHD MUSTAFFA BIMBINGAN & KAUNSELING
PN SITI RAUDHATUN NADIYAH (K)
PUAN HASIMAH BT DIN
PN ROSMIZA BT AZMI PN TOIYIBAH BT ABDULLAH
NOORWAHIDA BT ABU OTHMAN
BAHASA ARAB PN SITHI BARVIN BT HAJANAJMUDIN
EN MOHDFATHI B MD YUSOP (K)

EN ’AZIM B BAKAR
EN AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF

5

KOKURIKULUM 2021

KELAB PERMAINAN DAN 1M1S SK SEMELING 2021

PENYELARAS : PN NORAZEAN BT ABDULLAH
HARI : KHAMIS
MASA : 7.45-8.45

BOLA SEPAK BOLA BALING
EN AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF (K) PN NORAILA BT ABDULLAH (K)

ENCIK MUHAMMAD AB. HAMID EN MOHD ALI B HUSSIN
PN JULIE YANTY BT JAMIL PN AZLINDA BT ISMAIL
PN FATHIYYAH BT ALIAS
PN NURULHUDA ABDUL LATIF PN NORWAHIDA BT ABU OTHMAN
PN FAIZAH BT SOLEH PN ADYYATI BT AMRAN

EN MOHD HAFIZI B ABDUL MALIK SEPAK TAKRAW
EN MOHD AZMAN B GHAZALI (K)
BADMINTON EN MOHAMAD ZAHIR B MOHAMAD KAMIS
NUR ASMAH BT ABU BAKAR (K)
PN TOIYIBAH BT ABDULLAH
PN ROZANA BT BAKAR EN MOHD FATHI B MD YUSOP
PN ANA SALWANI MOHD MUSTAFFA
PN SYAZANA BT GHAZALI
PN SITI RAUDHATUN NADIYAH EN ISMAIL BIN ARIF SHAH
PN NORAZEAN BT ABDULLAH
BOLA JARING
BOLA TAMPAR PN ZURINA BT ZAINON (K)
PN AMALINA BT MOHD ALI (K)
PN UMMI NORIZATUL BT DEE PN HASLINA BT ISMAIL
PN SHARA BT RAMLI
CIK RODIYAH BT MD SAAD
WAN IWANI WAN OMAR PN SITI MARSITA BT MAT NUN
PN HASHIMAH BT DIN
PN RUHAIDA BT MOHD RUDZI
PUAN NORLIHAN BT MD AKHIR
RAGBI
EN AZIM B BAKAR (K) PERMAINAN DALAMAN
PN SITHI BARVIN BT HAJANAJMUDIN PN ROSZHITA BT ABD RAHMAN (K)
PN ASMIDAR BT ISMAIL @AWANG PN HASMIDARWANI BT HAFIFUDIN
PN NOOR HASLIZAWATI BT SALLEH
PN MURNIWATI BT ABDUL LATIF
HOKI PN ROSMIZA BT AZMI
ENCIK ROZAIMI BIN HUSIN (K) PN ZALINA BT IDRIS

PN HAFIZAH BT ISMAIL
PN NORLIANA BT RAMLI
PN AZAMRIAH BT MAT TAIB
PN NURUL HASANAT BT HARUN

6

KOKURIKULUM 2021

JAWATANKUASA KOKURIKULUM
UNIT BERUNIFORM 2021

PENYELARAS : PN WAN IWANI BT WAN OMAR
MASA : 1.15 – 2.15 PTG (RABU)

PENGAKAP PBSM
PN MURNIWATI BT ABD LATIF (K) PN ASMIDAR BT ISMAIL @ AWANG (K)
EN AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF
EN MOHD AZMAN B GHAZALI
EN MOHAMMAD B AB HAMID EN ROZAIMI B. HUSIN
EN ‘AZIM BIN BAKAR
EN MOHD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS
PN WAN IWANI BT WAN OMAR PN ROSMIZA BT AZMI
PN ZALINA BT IDRIS PN AZLINDA BT ISMAIL
PN HAFIZAH BT ISMAIL
PN ALZAMRIAH BT MAT TAIB PN HASIMAH BT DIN
PN AMALINA BT MOHD ALI
CIK RODIYAH BT MD SAAD
PN ANA SALWANI BT MOHD MUSTAFFA PN ROZANA BT BAKAR
PN NORAILA BT ABDULLAH PN ZURINA BT ZAINON
PN NORLIANA BT RAMLI PN SHARA BT RAMLI

PN SITHI BARVIN BT HAJANAJMUDIN

PUTERI ISLAM TKRS
PN NORWAHIDA BT ABU OTHMAN(K) EN MOHD ALI B HUSSIN (K)
EN MOHD FATHI BIN MD YUSOP
PN HASLINA BT ISMAIL EN. ISMAIL BIN ARIF SHAH
PN RUHAIDA BT MOHD RUDZI
PN FATHIYYAH BT ALIAS
PN SYAZANA BT GHAZALI PN FAIZAH BT SOLEH
PN HASMIDARWANI BT HAFIFUDIN
PN NURUL HASANAT BT HARUN
NORAZEAN BT ABDULLAH PN NURUL HUDA BT ABDUL LATIF
PN JULIEYANTY BT JAMIL
PN NOOR HASLIZAWATI BT SALLE PN SITI MARSITA BT MAT NUN
PN ROSZHITA BT ABDUL RAHMAN PN SITI RAUDHATUN NADIYAH
PN TOIYIBAH BT ABDULLAH
PN NUR ASMAH BT ABU BAKAR PN ADYYATI BT AMRAN
PN NORLIHAN BT MD AKHIR CIK UMMI NORIZATUL BT DEE
ENCIK MOHD HAFIZI B ABDUL MALIK

7

KOKURIKULUM 2021

GURU PENASIHAT RUMAH SUKAN SK SEMELING 2021

BIL RUMAH SUKAN GURU PENASIHAT
JEBAT
1. PUAN ZURINA BT ZAINON (KETUA)
1. 2. ENCIK ROZAIMI B HUSSSIN (PENOLONG)
( HIJAU ) 3. PUAN SHARA BT RAMLI
4. PUAN ROZANA BT BAKAR
2. KASTURI 5. PUAN ALZAMRIAH BT MAT TAIB
( KUNING ) 6. PUAN NORLIANA BT RAMLI
7. PUAN SITI RAUDHATUN NADIYAH BT JAMALUDIN
TUAH 8. PUAN ASMIDAR BT ISMAIL
3. ( BIRU ) 9. PUAN ZALINA BT IDRIS
10. PUAN NURUL HASANAT BT HARUN
4. LEKIR 11. PUAN NOOR HASLIZAWATI BT SALLEH
( MERAH ) 12. PUAN SITI ZABEDAH BT OTHMAN
13. EN MOHD HAFIZI B ABDUL MALIK

1. PUAN HAFIZAH BT ISMAIL (KETUA)
2. PUAN SYAZANA BT GHAZALI (PENOLONG)
3. PUAN SITI MARSITA BT NUN
4. CIK UMMI NORIZATUL BT DEE
5. PUAN FATHIYYAH BT ALIAS
6. PUAN ADYYATI BT AMRAN
7. PUAN MURNIWATI BT ABDUL LATIF
8. PUAN WAN IWANI BT WAN OMAR
9. PUAN ROSZHITA BT ABDUL RAHMAN
10. ENCIK MOHD ALI BIN HUSIN
11. ENCIK MOHD AZMAN B GHAZALI
12. ENCIK AZIM B. BAKAR
13. PUAN NAZATUL ZIMA BT AHMAD

1. PUAN NURULHUDA BT ABDUL LATIF(KETUA)
2. PUAN HASMIDARWANI BT HAFIFUDIN (PENOLONG)
3. PUAN HASIMAH BT. DIN
4. ENCIK MOHD FATHI B MD YUSOP
5. PUAN NORAILA BT ABDULLAH
6. PUAN NOOR WAHIDA BT ABU OTHMAN
7. PUAN ROSMIZA BT AZMI
8. PUAN AZLINDA BT ISMAIL
9. PUAN NORAZEAN BT ABDULLAH
10. PUAN FAIZAH BT SOLEH
11. ENCIK MOHAMMAD B. AB HAMID
12. PUAN NORMALAWATY BT KAMALUDDIN
13. PUAN NORLIHAN BT MD AKHIR

1. PUAN JULIE YANTY BT JAMIL(KETUA)
2. PUAN TOIYIBAH BT ABDULLAH (PENOLONG)
3. ENCIK MOHAMMAD ZAHIR MOHAMAD KHAMIS
4. ENCIK AMINUDDIN B ABDUL LATIFF
5. PUAN AMALINA BT. MOHD ALI
6. CIK RODIYAH BT. MD SAAD
7. PUAN HASLINA BT. ISMAIL
8. PUAN SITHI BARVIN BT HAJANAJMUDIN
9. PUAN NURASMAH BT ABU BAKAR
10. PUAN RUHAIDA BT MUHD RUDZI
11. PUAN ANA SALWANI BT MOHD MUSTAFFA
12. PUAN SALBIAH BT YUSUF
13. PUAN [email protected] BINTI HASSAN

8

KOKURIKULUM 2021

MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAN
PROGRAM KECEMERLANGAN SUKAN (TUNAS SUKAN)

SK SEMELING 2021
PENYELARAS : ENCIK ISMAIL BIN ARIF SHAH

JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH SK SEMELING 2021

PENGERUSI : GURU BESAR
TIMBALAN PENGERUSI : PK KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI 1 : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 : PK HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA : EN ISMAIL B ARIF SHAH
AHLI JAWATANKUASA : PN AZLINDA BT ISMAIL

PN ZURINA BT ZAINON
PN RUHAIDA BT MOHD RUDZI
PN NORAZEAN BT ABDULLAH
PN HAFIZAH BT ISMAIL
PN JULIE YANTY BT JAMIL
PN NURULHUDA BT ABDUL LATIF
EN MOHD ALI B HUSSIN
EN MOHD AZMAN B GHAZALI
EN AZIM B BAKAR
EN AMINUDDIN BIN ABDUL LATIF
PN AMALINA BT MOHD ALI

9

KOKURIKULUM 2021

JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN SUKAN 2021

BOLA SEPAK BOLA BALING
EN AMINUDDIN B ABDUL LATIFF (K) EN MOHD ALI BIN HUSSIN (K)
PUAN NORAILA BT ABDULLAH
ENCIK MUHAMMAD B AB HAMID PUAN FATHIYYAH BT ALIAS
EN ’AZIM B BAKAR PUAN NORWAHIDA BT ABU OTHMAN

BOLA TAMPAR SEPAK TAKRAW
PN AMALINA BT MOHD ALI (K) EN MOHD AZMAN B GHAZALI (K)
PUN RUHAIDA BT MOHD RUDZI EN MOHAMAD ZAHIR B M KAMIS

PN SYAZANA BT GHAZALI BALAPAN & PADANG
PUAN AZLINDA BT ISMAIL (K)
BOLA JARING PUAN NORAZEAN BT ABDULLAH
PN ZURINA BT ZAINON (K) PUAN NORAILA BT ABDULLAH
PN WAN IWANI BT WAN OMAR
PUAN HASIMAH BT DIN PN RUHAIDA BT MOHD RUDZI
PN SHARA BT RAMLI
EN AZIM B BAKAR
PUAN HASLINA BT ISMAIL

JAWATANKUASA SAMBUTAN DAN PERAYAAN SK SEMELING 2021

PENGERUSI : GURU BESAR

TIMB PENGERUSI : PK KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI 1 : PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 : PK HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA : PN RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI

NAIB SETIAUSAHA : PN JULIE YANTY BT JAMIL

AHLI JAWATANKUASA

KEJOHANAN BALAPAN DAN : EN. ISMAIL B ARIF SHAH

PADANG / MERENTAS DESA : EN. ISMAIL B ARIF SHAH

PROGRAM 1M1S / KARNIVAL 1M1S : PN NORAZEAN BT ABDULLAH

PERKHEMAHAN KOKURIKULUM : PN WAN IWANI BT WAN OMAR
HARI KEUSAHAWANAN : EN ‘AZIM BIN BAKAR

KEMPEN KIBAR JALUR GEMILANG / : PN ROSZHITA BT ABDUL RAHMAN

BULAN KEMERDEKAAN

BULAN KECERGASAN / 1M1S : PN HASIMAH BT DIN

MAULIDUR RASUL : KP PENDIDIKAN ISLAM

SAMBUTAN AIDIL FITRI / JAMUAN RAYA : PN ANA SALWANI BT MOHD
MUSTAFFA

10

KOKURIKULUM 2021

JAWATANKUASA PROGRAM 1 MURID 1 SUKAN / KARNIVAL 1M1S
SK SEMELING 2021

PENGERUSI : GURU BESAR
TIMB PENGERUSI : PK KO KURIKULUM
NAIB PENGERUSI 1 : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 : PK HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA : PUAN NORAZEAN BT ABDULLAH
PEN. SETIAUSAHA : EN ISMAIL B ARIF SHAH

AHLI JAWATANKUASA : PUAN RUHAIDA BT MOHD RUDZI
EN MOHD ALI BIN HUSSIN
PUAN NORAILA BT ABDULLAH
PUAN NORWAHIDA BT ABU OTHMAN
PUAN FATHIYYAH BT ALIAS
ENCIK MOHD AZMAN BIN GHAZALI
ENCIK AZIM B BAKAR

JAWATANKUASA HARI KEUSAHAWANAN 2021

PENGERUSI : GURU BESAR
TIMB PENGERUSI : PK KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI 1 : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 : PK HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA : ENCIK ’AZIM BIN BAKAR
BENDAHARI :BENDAHARI PIBG
AHLI JAWATANKUASA : EN AZMAN BIN GHAZALI

PUAN HASLINA BT ISMAIL
PUAN MURNIWATI BT ABDUL LATIF
PUAN WAN IWANI BT WAN OMAR
PUAN TOIYIBAH BT ABDULLAH
PN RUHAIDA BT RUDZI
PN AZLINDA BT ISMAIL
PN JULIE YANTY BT ABDULLAH
PN ANA SALWANI BT MOHD MUSTAFFA

11

KOKURIKULUM 2021

JAWATANKUASA KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SK SEMELING 2021

PENGERUSI : GURU BESAR
TIMB PENGERUSI : PK KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI 1 : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 : PK HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA : ENCIK ISMAIL B ARIF SHAH
: PUAN NORAZEAN BT ABDULLAH
NAIB SETIAUSAHA : EN MOHD AZMAN B GHAZALI

AHLI JAWATANKUASA PUAN RUHAIDA BT RUDZI
EN AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF
PUAN HAFIZAH BT ISMAIL
PUAN NURULHUDA BT ABDUL LATIF
PUAN ZURINA BT ZAINON
PUAN JULIE YANTY BT JAMIL
EN MOHD ALI B HUSSIN
EN ‘AZIM B BAKAR

JAWATANKUASA PERKHEMAHAN/LAWATAN KECEMERLANGAN
KOKURIKULUM SK SEMELING 2021

PENGERUSI : GURU BESAR
TIMB PENGERUSI : PK KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI 1 : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 : PK HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA : PUAN WAN IWANI BT WAN OMAR
AHLI JAWATANKUASA :ENCIK MOHD AZMAN BIN GHAZALI

ENCIK MOHD ALI B HUSSIN
ENCIK AMINUDDIN BIN ABDUL LATIF
ENCIK ‘AZIM BIN BAKAR
ENCIK ISMAIL BIN ARIF SHAH
ENCIK MOHD FATHI BIN MD YUSOP
PUAN RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI
PUAN NOOR WAHIDA BT ABU OTHMAN
PUAN ZURINA BT ZAINON

12

KOKURIKULUM 2021

JAWATANKUASA KEJOHANAN MERENTAS DESA SK SEMELING 2021

PENGERUSI : GURU BESAR
TIMB PENGERUSI : PK KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI 1 : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 : PK HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA : ENCIK ISMAIL B ARIF SHAH
NAIB SETIAUSAHA : PN NORAZEAN BT ABDULLAH
AHLI JAWATANKUASA : SEMUA KETUA DAN PENOLONG GURU RUMAH

SUKAN

JAWATANKUASA BULAN KECERGASAN 2021

PENGERUSI : GURU BESAR
TIMB PENGERUSI : PK KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI 1 : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 : PK HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA : PUAN HASHIMAH BT DIN
AHLI JAWATANKUASA : PN NORAILA BT ABDULLAH

PN ALZAMRIAH BT MAT TAIB
PUAN UMMI NORIZATUL BT DEE
EN MOHD FATHI B MD YUSOP

JAWATANKUASA BENCANA 2021

PENGERUSI : GURU BESAR
TIMB PENGERUSI : PK KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI 1 : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 :PK HAL EHWAL MURID
AHLI JAWATANKUASA : SETIAUSAHA 3K

GURU DISIPLIN
GURU SPBT
GURU DATA
PENYELARAS ICT
YDP PIBG
WAKIL SYARIKAT KESELAMATAN SEKOLAH
WAKIL SYARIKAT PEMBERSIHAN SEKOLAH
PENGUSAHA KANTIN
PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH (PDRM)

13

KOKURIKULUM 2021

JAWATANKUASA BANTUAN PAKAIAN SERAGAM 2021

PENGERUSI 1 : GURU BESAR
TIMB PENGERUSI 2 : PK KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI : PK HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA : SETIAUSAHA KOKURIKULUM

PENYELARAS BANTUAN : PENYELARAS UNIT BERUNIFORM

AHLI JAWATANKUASA : PEMBANTU TADBIR KEWANGAN
SEMUA GURU –GURU PENASIHAT UNIT
BERUNIFORM

PERINCIAN AKTIVITI KOKURIKULUM
PERSATUAN / UNIT BERUNIFORM / PERMAINAN/

1M1S
PERSATUAN DAN KELAB / UNIT BERUNIFORM

SETIAP HARI RABU
MASA : 1.15 -2.15 PETANG

 RUJUK JADUAL

PERMAINAN 1M1S

SETIAP HARI KHAMIS
MASA : 7.45-8.45 PAGI

 RUJUK JADUAL

LATIHAN RUMAH SUKAN

MASA : 7.45 -8.45 PAGI

 RUJUK JADUAL

TARIKH HARI PERKARA TINDAKAN
27 RABU JANUARI KETUA RUMAH
28 KHAMIS  LATIHAN MERENTAS DESA 1M1S (1) SEMUA GURU
3 RABU CUTI THAIPUSAM
FEBRUARI GURU PENASIHAT
4 KHAMIS  LATIHAN MERENTAS DESA 1M1S (2) KETUA RUMAH

 KEJOHANAN MERENTAS DESA 2021

14


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Analisis kewangan
Next Book
Dasar Perpaduan Negara