The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rosmawati abdulamid, 2019-04-25 02:08:15

TS25 2.0 Modul 1 - Pengenalan

TS25 2.0 Modul 1 - Pengenalan

Taklimat Latihan Program
Transformasi Sekolah 2025

TS25 2.0 KPM

KEPERLUAN
LATIHAN

MASA/H 8.00 pagi –10.00 pagi 10.00 pg 10.30 pagi –12.30 tgh 12.30 2.30 ptg –4.30 ptg 4.30 ptg – 8.00 – 10.00 mlm
ARI/TARI –10.30 pg tgh – 8.00 mlm
2.30 ptg
KH

ISNIN Pengenalan TS25 Kerangka TS25 Kerangka TS25 Rumusan hari 1
27/03/2017

SELASA2 Refleksi hari 1 Hala Tuju TS25 Hala Tuju TS25 Rumusan hari 2
28/03/2017 PPPM Rumusan hari 3
Pengenalan Kepada Membina Hubungan Rumusan hari 4
Refleksi hari 2 REHAT Coaching and Yang Baik dan
REHATMentoringKepercayaan
RABU Peranan Pemegang Kemahiran
29/03/2017 REHATKonsep CoachingCoaching and
Peranan Coach Mentoring
Taruh Proses Coaching
Praktis Coaching
Membina Hubungan yang Model
KHAMIS Baik dan Kepercayaan Coaching(GROW)
30/03/2017 Kemahiran Coaching and Praktis Coaching

Mentoring Tugasan TS25
Rumusan &
JUMAAT Praktis Coaching Penutup PE RJALANAN PULANG
31/03/2017 Refleksi

PENGINAPAN PESERTA DI ILA

Bilik penginapan yang disediakan untuk peserta
sepanjang latihan adalah ;
1. Secara sebilik berdua (twin sharing) dalam satu

rumah.
2. Tidak mengikut gred.
3. Tidak mengikut Jawatan.
4. Bilik tidak mempunyai penghawa dingin (Aircond).

***Langkah penjimatan.

MAKAN MINUM SEPANJANG LATIHAN

Makan Minum disediakan untuk peserta sepanjang
latihan adalah ;
1. Makan pagi (07.00 - 08.00 pagi)
2. Minum pagi (10.00 - 10.30 pagi)
3. Makan Tengahari ( 12.30 tgh - 2.30 ptg)
4. Minum Petang (04.00 - 04.30 ptg)
5. Makan Malam (07.00 ptg - 08.00 mlm)

* Sebarang perubahan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa

TAKLIMAT LATIHAN

PELANTIKAN KETUA ZON & NEGERI
―Membantu dalam pelaksanaan program TS25.

MAJLIS PENYERAHAN MOCK CEK
―Pengerusi Majlis.
―Pembaca doa.
―Penyerah Mock Cek

KEHADIRAN PESERTA
• Wajib ditandatangan mengikut hari dalam borang kehadiran.
• Proses pembayaran tempat dan makan minum latihan.

MAKLUMAT PESERTA
• Diisi secara online (https:goo.gl/forms/OUd2tw6BB9e5zkm63)

KETEPATAN MASA
• Menepati masa mengikut jadual yang telah ditetapkan.
(Sebarang perubahan jadual akan dimaklumkan dari masa ke semasa)

HORMAT MENGHORMATI
―Semua pihak yang terlibat dalam latihan.

ETIKA BERPAKAIAN
• Berpakaian rasmi sepanjang latihan

KESELAMATAN SEMASA LATIHAN
• Barang-barang berharga (Laptop/HP/Beg Duit dll).
• Bilik penginapan sentiasa dikunci.
• Keluar makan malam.
• Pagar pusat latihan di tutup jam 12 tgh malam.
• Kenderaan sentiasa berkunci. urus setia sekiranya ada masalah

KESIHATAN
• Penyakit yang kronik & kritikal.

TUNTUTAN PERJALANAN PESERTA
• Tuntutan peserta dibayar oleh Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)
masing – masing.
• Tarikh penyerahan borang tuntutan mestilah dibuat sebelum 10hb
pada bulan berikutnya.
• Sebarang tatacara tuntutan perjalanan hendaklah rujuk kepada JPN
masing-masing.

PENDAFTARAN KELUAR (CHECK- OUT)
• Sebelum jam 12.00 tgh.
• Sebarang penggunaan barang dan kerosakan dalam bilik adalah
TANGGUNGJAWAB penghuni bilik.

URUS SETIA LATIHAN
• Bahagian Pendidikan Guru (BPG).

• En. Shaharizan (0133689001)
• En. Razali (0129210766)

• Jabatan Pendidikan Negeri (JPN).

• En. Firdaus JPN Johor (0177143090)
• En. Mohd Nasir JPN Melaka (0196572781)
• En. Basri JPN N.Sembilan (0136404440)

KAJIAN KEBERKESANAN LATIHAN
• Diisi secara online dalam SPLKPM.

SIJIL KEHADIRAN LATIHAN

Sijil kehadiran boleh diprint dari SPLKPM
selapas urus setia BPG selesai memasukan

data kehadiran latihan (Sijil diberi kepada
peserta yang mencapai 80% kehadiran

dalam latihan)Pada akhir sesi anda dapat:

Memahami gambaran secara
keseluruhan pelaksanaan TS25

Kriteria Kejayaan:

Pada akhir sesi, anda dapat:

1. Memberikan maksud transformasi
sekolah.

2. Bersedia menerima TS25.
3. Menjelaskan kaitan antara kelima-

lima modul.
4. Mempamerkan kerjasama berkumpulan.

PENGENALAN

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha
Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan
sekolah berkualiti.

Mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta
pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) selari dengan hasrat yang
terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025

TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui

Persekitaran Disokong kepimpinan Guru yang kompeten Komitmen komuniti
pembelajaran yang yang berkualiti / dan beraspirasi tinggi yang padu
berwawasan
menyeronokkan

Latar Belakang Objektif

• Mesyuarat Majlis • Mengaplikasi konsep dan amalan
Ekonomi Bil. 2/2015 PdP terbaik;
yang dipengerusikan
oleh YAB Perdana • Membangunkan kepakaran
Menteri pada 19 Januari dalaman melalui latihan yang
2015, telah meluluskan komprehensif dan berstruktur
cadangan pelaksanaan kepada pembimbing pedagogi
TS25 KPM. serta pembimbing kepimpinan;
dan

• Membangunkan persekitaran
pembelajaran yang berkesan
dengan mengutamakan
kemenjadian murid.

OBJEKTIF

1 Mengaplikasi konsep dan amalan PdP terbaik

2 Membangunkan kepakaran dalaman melalui
latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada
pembimbing pedagogi serta pembimbing
kepimpinan

3 Membangunkan persekitaran pembelajaran
yang berkesan dengan mengutamakan
kemenjadian murid

MATLAMAT

Memantapkan kepimpinan sekolah

Memaksimumkan potensi guru dan murid
menerusi peningkatan kualiti pembelajaran
dan pengajaran

Mengukuhkan pelibatan ibubapa, komuniti dan
pihak berkepentingan demi kejayaan murid

KONSEP PROGRAM TRANSFORMASI
SEKOLAH 2025 (TS25)

Konsep Program Transformasi
Sekolah 2025 adalah satu usaha
ke arah melahirkan modal insan
unggul melalui:
• Persekitaran pembelajaran

yang menyeronokkan
• Penglibatan pembelajaran

murid yang aktif lagi bermakna
• Disokong kepimpinan yang

berkualiti serta berwawasan
• Guru yang kompeten,

beraspirasi tinggi
• Komitmen komuniti yang padu.

JAWATANKUASA INDUK TS25

KETUA PENGARAH
PELAJARAN MALAYSIA

TIMBALAN KETUA PENGARAH
PELAJARAN MALAYSIA (PPK)

BAHAGIAN PENDIDIKAN BAHAGIAN PENGURUSAN INSTITUT AMINUDDIN INSTITUT PENDIDIKAN
GURU (BPG) SEKOLAH HARIAN (BPSH) BAKI (IAB) GURU MALAYSIA
(IPGM)
▪ Keurusetiaan ▪ Mengenal pasti calon dan ▪ Melatih dan
▪ Merancang dan Mengurus mencadangkan sekolah membimbing PGB ▪ Melatih dan
baharu TS25 dan Guru Penolong membimbing PGB
dan melaporkan status Kanan dan Guru Penolong
kewangan/latihan/lantikan ▪ Menyelaras pengurusan Kanan
Program Transformasi pengoperasian Rakan ELIT ▪ Model dan Amalan
Sekolah (TS25) PGB, Guru Penolong TS25 diterapkan ▪ Model dan Amalan
▪ Melaksanakan latihan Kanan, SIPartner+ dan dalam NPQEL TS25 diterapkan
kepada Rakan ELIT SISC+ dalam latihan pra
perkhidmatan
▪ Mengurus dan memantau
prestasi kewangan aktiviti
murid (OS42000)

RAKAN ELIT (JPN, PPD, SIPartner+ , SISC+ & PGB)

1. Membangunkan Pelan Intevensi Transfromasi Sekolah (PInTaS).
2. Memberi bimbingan dan melaksanakan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) kepada PGB dan guru.
3. Membantu dan memberi sokongan kepada sekolah TS25
4. Menyediakan laporan prestasi sekolah TS25

STRATEGI PELAKSANAAN
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)

12,000 100% Tahun 2016
10,000 •Latihan kepada
80%
8,000 426 PPP
6,000 60%
4,000 •Membangunkan
2,000 40% 0
30% modul TS25
0 20%
Tahun 2017

•Melatih 142 SISC+
dan 142 SIP+,

JPN, PPD dan
200 PGB

bagi TS25 1.0 dan TS25 2.0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sekolah Fokus Sekolah di bawah TS25 Tahun 2018-2025

Tahun Sekolah Sekolah di bawah Mulai tahun 2020 hingga 2025 sekolah fokus
TS25 di bawah pengurusan dan
2016 Fokus TS25 akan diganding kan dengan
2017 pemantauan sekolah baharu TS25
2018 0 100 Jabatan Pendidikan Negeri
2019 100 200
200 400
600 1000

RAKAN ELIT TS25 IPG

IAB
GPK

PGB JPN
PPD
SIPartner+
SISC+

PERANAN RAKAN ELIT TS25

 Merancang strategi bagiIAB & IPGMMenyelaras TS25 peringkat Memberi bimbingan,sokongan
membimbing sekolah JPNnegeri. dan bantuan kepada sekolah
PPDMemberi sokongan pengurusan(Cth: dari segi pelaksanaan
 menyediakan modul latihan dan pentadbiran TS25. kurikulum, sumber manusia,
 Membangunkan instrumen Mengawal pertukaran PGB di kewangan dan lain-lain)
sekolah sepanjang tempoh 3
untuk memantau tahun mengikuti program TS25  Membantu perancangan
keberkesanan amalan TS25 dengan mendapat persetujuan pembangunan guru bersama-
 membantu pihak sekolah daripada KPM. sama PGB, GPK Pentadbiran
menyediakan Program Menguruskan latihan kepada dan Rakan ELIT IAB dan IPG.
Intervensi Transformasi PGB/PK baharu bagi sekolah
Sekolah (PInTaS) dalamTS25.  Memantau perkembangan
 Pelaporan kepada Mewujud dan menggerakkan pelaksanaan Pelan Intervensi
Jawatankuasa TS25 KPM rangkaian TS25. Transformasi Sekolah
 Perbincangan berterusan Menyelaras pelan tindakan (PInTaS) dan prestasi sekolah
dengan Rakan Pendidikan pembangunan TS25. TS25.
ELIT Menyelaras laporan prestasi
sekolah TS25.  Merekod dan membincangkan
Menyelaras pemantauan isu-isu pelaksanaan.
pelaksanaan program da n
aktiviti.  Memantau kemajuan, prestasi
Melapor kemajuan Transformasi kewangan, pencapaian
Sekolah dalam Mesyuarat sekolah dan kepimpinan
Pengurusan Tertinggi JPN dan sekolah.
KPM.
 Menyelaras pemantauan
pelaksanaan program dan
aktiviti.

 Merancang tindakan susulan
dan menilai keberkesanan
tindakan susulan.

 Menilai keberkesanan dan
penambahbaikan berterusan.

PERANAN RAKAN ELIT TS25

 Merancang strategi bagiSIP+ & SISC+ Merancang Pelan Strategik Melaksanakan peningkatan
membimbing sekolah PGB sekolah jangka pendek dan pedagogi guru bersama
GPKjangka panjang (3 tahun)PGB dan Rakan ELIT
 Bimbingan berterusan seperti berikut:
SIPartner+ kepada  Menetap matlamat dan
PGB/GPK, SISC+ kepada hala tuju sekolah mengikut  Merancang Pembangunan
Ketua Panitia (Middle struktur TS25 Profesionalisme Berterusan
Leader) (Latihan) guru
 Merancang Pembangunan
 membantu pihak sekolah Profesionalisme  Merancang dan
menyediakan Program Berterusan menyelaras Pelan Strategik
Intervensi Transformasi sekolah jangka pendek dan
Sekolah (PInTaS)  Merancang Pemantauan jangka panjang (3 tahun),
dan Penilaian Pelaksanaan
 Pelaporan kepada Program  Penyelarasan pelaksanaan
Jawatankuasa TS25 KPM pencerapan, dan
 Melaksana bimbingan,
 Perbincangan berterusan pemantauan menggunakan  Pemantauan dan penilaian
dengan Rakan Pendidikan Sistem Pengesanan dan pelaksanaan program
ELIT Penilaian sekolah.

 Melapor kepada PPD  Melaksana bimbingan
dalam urusan harian dalam peningkatan
sekolah: pedagogi guru,

 Perkembangan  Melaksana pemantauan
pelaksanaan Pelan pengurusan kurikulum
Intervensi Transformasi
Sekolah (PinTaS),  Membantu penyediaan
bahan pelaporan yang
 Status perbelanjaan berkaitan kepada PPD.
kewangan sekolah

 Perkembangan prestasi
guru dan staf.

PEMETAAN RAKAN ELIT TS25 2.0
TAHUN 2017

Latihan Master Trainer SISC+
Latihan PTS 2.0 SIP+
PGB
RAKAN ELIT GPK
IAB & IPG
(PTS 1.0)

Lawatan Menyediakan Panduan PGB
Bimbingan School Visit dan GPK
Mentor kepada

SISC+ / SIP+

PENGISIAN TS25 TAHUN 2017

TS25 1.0 TS25 2.0

Pembinaan & Pemurniaan Pemantapan Modul 1-5
Modul Unpacking Curriculum Latihan TOT Modul 1-5

Latihan TOT Modul Latihan Modul 1-5
Unpacking Curriculum Lawatan Bimbingan
Konvensyen & Kolokium
Lawatan Bimbingan

Pembinaan Portal

Pamplet & Brosur

Garis Masa TS25 1.0 & TS25 2.0
Tahun 2017

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS

ManBtianpa M7 LM7 Timur LM7 Ogos
L/JPN&PPD LM7 Tengah

TS25 1.0 LM7 Sabah LM7 Sarawak

LM7 Selatan

LB 1 LB 2 LB 3
Mesy JK 1
Mesy JK 2

Mesy TK

Mantap M1-5

TOT TOT TOT
M1&2 M3 M4 & M5

TS25 2.0 Latihan Latihan Latihan Latihan
M1 Latihan M3 M4 M5
M2

LB 1 LB 2 LB 3

Konvensyen
Kebangsaan

Kolokium
Sabah/Sarawak

LEGEND :

M7 – Modul Unpacking Curriculum M1 – Modul 1
TOT – Training of Trainer M2 – Modul 2
LB – Lawatan Bimbingan M3 – Modul 3
MESY TK – Mesyuarat Teknikal M4 – Modul 4
MESY JK – Mesyuarat Jawatankuasa M5 – Modul 5

PERANCANGAN TS25 TAHUN 2017

• Mantap Modul : 07-08 Feb 2017 • Pemantapan Modul :
• Latihan • 17-18 Jan 2017/
• 23-24 Jan 2017
• JPN & PPD : 1:12-012-2M1 eMi 2a0c127017 • 7-8 Feb 2017
• Zon Sabah : 05-07 April 2017
• Zon Selatan: 26-28 April 2017 • Latihan TOT Modul 1 & 2 :
• Zon Timur : 02-04 Mei 2017 • 06-10 Mac 2017
• Zon Tengah : 19-21 Jun 2017
• Zon Sarawak :17-19 Julai 2017 • Latihan TOT Modul 3 :
• Zon Utara :01-04 Ogos 2017 • 17-19 Mei 2017

: 26 - 28 Sept 2017 • Latihan TOT Modul 4 & 5 :
• 24-28 Julai 2017
TS25 1.0
TS25 2.0

PERANCANGAN TS25 2.0 2017

Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan
Modul 1 : Modul 2 : Modul 3 : Modul 4 : Modul 5 :

Zon Sabah Zon Sarawak Zon Sabah Zon Sabah Zon Tengah
13-17 Mac 10-14 April 22-26 Mei 07-11 Ogos 02-06 Okt

Zon Sarawak Zon Tengah Zon Sarawak Zon Sarawak Zon Timur
13-17 Mac 10-14 April 22-26 Mei 07-11 Ogos 02-06 Okt

Zon Tengah Zon Utara Zon Selatan Zon Tengah Zon Selatan
13-17 Mac 10-14 April 12-16 Jun 14-18 Ogos 02-06 Okt

Zon Utara Zon Sabah Zon Tengah Zon Utara Zon Sabah
27-31 Mac 17-21 April 03-07 Julai 14-18 Ogos 09-13 Okt

Zon Timur Zon Timur Zon Timur Zon Timur Zon Sarawak
27-31 Mac 17-21 April 03-07 Julai 21-25 Ogos 09-13 Okt

Zon Selatan Zon Selatan Zon Utara Zon Selatan Zon Utara
27-31 Mac 17-21 April 10-14 Julai 21-25 Ogos 09-13 Okt

KRITERIA PEMILIHAN TS25 2.0

KRITERIA UTAMA

KRITERIA TAMBAHAN

Bilangan
murid >
350 orang

Feeder
School
ST

PUTRAJAYA SABAH Infrastrutur
SMK Presint 16(1) – PST1.0 SK Pekan Tuaran – PST1.0 asas
SK Presint 16 (1) – PST2.0 SMK Badin – PST2.0 lengkap
* Jarak 36 m * Jarak 800 m
Akses
internet
baik

• Mesyuarat Majlis Ekonomi Bil. 2/2015 yang dipengerusikan oleh YAB Perdana
Menteri pada 19 Januari 2015 telah meluluskan cadangan pelaksanaan TS25 KPM.

• TS25 dilaksanakan di 100 buah sekolah dengan bimbingan rakan ELIT (PPD,
pensyarah IPG dan IAB).

01 07 02 11
02 11
01 08
07 JENIS SEKOLAH
05
05 08

09 06 Labuan Jenis TS25 1.0 TS25 2.0
09 06 SK 53 43

08 SJKC 1 2
08
10 10 SJKT 1 2
04 10 10
04 Putrajaya SM 45 52
09 TS25 1.0
02 03 NEGERI 09 TS25 2.0 SMKA 0 1
02 03

05

05

Jumlah 100 100

SENARAI SEKOLAH DI BAWAH
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025

Pengenalan Logo

Berikan pandangan anda?
Bincang dalam kumpulan.

Modul 1 – 5 (TS25 2.0)

1. BIMBINGAN & PEMENTORAN
2. MENERAJUI KEPIMPINAN
3. MENERAJUI PEMBELAJARAN
4. PERSEKITARAN PEMBELAJARAN POSITIF
5. PENILAIAN & REFLEKSI

Dalam kumpulan yang baharu (mengikut nama
modul), bincangkan kemungkinan- kemungkinan
kandungan pembelajaran dan perkaitan antara
setiap modul yang akan anda pelajari.

SEKIAN
TERIMA KASIH

SEKOLAH TS25 (PAHANG) KOD SEK JUMLAH

SMK RINGLET CEA1002 13,420.00
SMK BENTONG CEA0014 11,120.00
SMK DAMAK CEA2047
SMK MAT KILAU CEA4092 8,840.00
SK(RPS) BETAU (K9) CBA3059 20,400.00
SMK MARAN 2 CEA9164 12,820.00
SK INDERA SHAHBANDAR CBA5106
SK BATU TALAM CBA6018 6,360.00
SK SUNGAI PUTERI CBA8025 12,420.00
SK BANDAR TEMERLOH CBA7032
3,820.00
9,920.00
14,100.00

SEKOLAH TS25 (KELANTAN) KOD SEK JUMLAH
SMK BADAK DEA0033 17,860
SK TOK BOK DBA2186 9,280
SK BANDAR KUALA KRAI DBA7436 8,320
SMK SERI MAHARAJA DEA4293 10,580
SMK BAROH PIAL DEA3429 14,860
SK KAMPONG DELIMA DBA6333 6,400
SMK KADOK DEA1124 10,880
SMK IPOH DEA5235 12,020

SEKOLAH TS25 (TERENGGANU) KOD SEK JUMLAH
TEA0077 12,280.00
SMK JABI TEA1042 5,080.00
SMK BUKIT BESI TBA2041 11,840.00
SK SERI KEMAMAN TEA3112 25,700.00
SMK SULTAN AHMAD TEA5044 6,500.00
SMK BUKIT DIMAN TBA4028 8,560.00
SK GONG NANGKA

SEKOLAH TS25 (PERLIS) KOD SEK JUMLAH
SMK ABI REA0080 16,280.00

SEKOLAH TS25 (PULAU PINANG) KOD SEK JUMLAH
SK BUKIT GELUGOR PBB1023 11,080.00
SK MUTIARA PERDANA PBA3017 21,220.00
SMK DATO’ KAILAN PEA2058 17,380.00
SMK SAMA GAGAH PEA0006 8,660.00
SMK TAMAN WIDURI PEA4006 11,660.00

SEKOLAH TS25 (KEDAH) KOD SEK JUMLAH
SMK TUNKU BENDAHARA KEE4039 18,900.00
SMK PEDU KEA7020 11,580.00
SMK SELAMA KEA1001 9,980.00
SK PENGHULU JUSOH KBAA046 6,940.00
SK SINGKIR KBA9021 7,580.00
SK KG KEDA KBA0073 6,440.00
SK TITI GAJAH KBA2021 6,760.00

SEKOLAH TS25 2.0 (PERAK) KOD SEK JUMLAH
SJKT TAPAH ABA2022 1,840.00
SK BATU 10, LEKIR ABA2072 9,020.00
SMK DOKTOR BURHANUDIN ABA6009
SMK DATO' ABDUL RAHMAN YAAKUB ABA8244 22,660.00
SMK BANDAR BARU PUTRA ABD0075 15,220.00
SMK MALIM NAWAR AEA4082 17,520.00
SK KATI AEA5078
SK CHANGKAT JONG AEA7008 1,920.00
SK KROH ABA7001 4,640.00
3,060.00
10,220.00

SEKOLAH TS25 (SELANGOR) KOD SEK JUMLAH

SMK JALAN BUKIT BEB4071 32,960.00
SMK TAMAN SEA BEB8656 31,400.00
SK SEKSYEN 19 SHAH ALAM BBA 8222 28,520.00
SK SUNGAI MANGGIS BBA1004
SK JENDERAM HILIR BBA9209 7,660.00
SJKC DESA JAYA BBC7407 6,660.00
SK BUKIT SENTOSA BBA5030 56,840.00
SK PANDAMARAN JAYA BBA0017 44,000.00
18,760.00

SEKOLAH TS25 JUMLAH
KOD SEK
17,140.00
(WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 6,840.00

SJKC SALAK SOUTH WBC0158 21,180.00
15,460.00
SK SENTUL UTAMA WBA0094

SMK SETAPAK INDAH WEA0235

SK WANGSA JAYA WBA0015


Click to View FlipBook Version