The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

01) TS25 2.0 Modul 1 - Peranan Pemegang Taruh

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rosmawati abdulamid, 2019-04-25 03:05:06

01) TS25 2.0 Modul 1 - Peranan Pemegang Taruh

01) TS25 2.0 Modul 1 - Peranan Pemegang Taruh

1.4 Peranan pemegang taruh

HASIL PEMBELAJARAN:
• Menjelaskan peranan pemegang taruh TS25

KRITERIA KEJAYAAN:
Menyenaraikan peranan setiap pihak yang terlibat dalam TS25: IAB, IPGM,
PPD, JPN, Sekolah, PIBG dan Komuniti.

UCAPAN DATUK Dr AMIN SENIN

Sila catat isi-isi penting
daripada ucapan ini
sebagai panduan bagi
perbincangan
seterusnya

Pengetua sekolah PTS 1.0 2016

Sila catat isi-isi
penting pandangan
Pengetua ini.

Langkah 1

• Setiap peserta perlu menjawab soalan yang
dikemukakan di atas lembaran yang disediakan.
• PGB dan GPK akan menjawab soalan (a)
• Pensyarah IAB, Pensyarah IPGM, Pegawai JPN
dan Pegawai PPD menjawab soalan (b).
• Soalan (c) perlu dijawab oleh semua peserta.

soalan

• (a) Kepada pemimpin sekolah:
• Apakah tindakan yang perlu dilaksanakan sebagai pemimpin sekolah untuk

menjayakan TS25 di sekolah saya?

• (b) Kepada Rakan Elit:
• Apakah sokongan yang boleh diberi kepada pihak sekolah dalam melaksana

dan menjayakan TS25?

• (c) Bagaimanakah PIBG dan komuniti menyokong TS25?

Langkah 2

•Dalam kumpulan semeja, PGB, GPK dan RE
berbincang tentang senarai yang masing-
masing telah siapkan dan cuba selaraskan
senarai masing-masing dengan membuat
rujuk silang.

Langkah 3

• Setelah berpuas hati dengan senarai yang ada, setiap
peserta perlu memindahkan senarai tersebut ke atas
kertas mahjong yang disediakan (ditampal di dinding)
mengikut peranan masing-masing. Peserta tidak perlu
mengulang perkara yang sama jika ada peserta lain
telah menulisnya terlebih dahulu. Walau
bagaimanapun, peserta boleh membuat
penambahbaikan kepada ayat yang didapati tidak
jelas atau sebagainya.

Langkah 4

• Semua peserta dibekalkan dengan pelekat
mata ikan untuk ditampal pada item yang
tersenarai di atas kertas mahjong. Peserta
perlu memilih item yang paling
dipersetujuinya sahaja dan mesti menyemak
kesemua senarai di semua tapak yang ada.

Langkah 5

• Fasilitator akan mengira jumlah mata ikan yang
tertampal pada setiap item.

• Senarai item akan disusun semula mengikut item
yang mendapat jumlah tertinggi diletak di atas.

• Fasilitator akan meminta pandangan peserta
sama ada mengekal atau melupuskan item yang
mendapat skor rendah.

Langkah 6

•Fasilitator membuat rumusan dan
mengajak semua peserta supaya
bersetuju untuk menerima senarai
terakhir sebagai komitmen bersama bagi
menjayakan TS25.


Click to View FlipBook Version