The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rosmawati abdulamid, 2019-04-25 02:44:07

01) TS25 2.0 Modul 1-PPPM

01) TS25 2.0 Modul 1-PPPM

TS25 Modul 1.2 - PPPM

PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSIA

TS25 Modul 1.2 - PPPM

Hasil Menterjemahkan mandat PPPM

Pembelajaran dalam konteks TS25 di sekolah
masing-masing.

Objektif sesi Kriteria kejayaan

 Menerangkan  Menyediakan langkah-
objektif, aspirasi langkah
dan anjakan PPPM merealisasikan PPPM
melalui TS25
 Mengenalpasti
anjakan yang  Menyediakan
berkaitan dengan perancangan memenuhi
TS25 aspirasi murid PPPM

TS25 Modul 1.2 - PPPM

TS25 Modul 1.2 - PPPM

TS25 Modul 1.2 - PPPM

TS25 Modul 1.2 - PPPM

Tugasan individu :
Catatkan apa yang terlintas dalam fikiran anda
tentang PPPM
Tugasan kumpulan:
• Bincang apa yang telah anda catatkan
• Rumuskan apa yang anda faham tentang

PPPM

Cetusan minda..

TS25 Modul 1.2 - PPPM

Input video PPPM..

• Bincang kandungan video dan rumuskan
kandungan video berkenaan

• Bandingkan dengan rumusan awal anda.
Apakah maklumat tambahan yang anda
perolehi ?

Apa yang hendak dicapai oleh TS25 Modul 1.2 - PPPM
Kementerian Pendidikan ?
Memahami prestasi dan
cabaran semasa sistem

pendidikan Malaysia dengan
tumpuan kepada akses, kualiti,
ekuiti, perpaduan dan kecekapan

Mewujudkan visi dan
aspirasi yang jelas untuk

sistem pendidikan dan setiap murid
bagi 13 tahun akan datang

Menggariskan program
transformasi bagi sistem

pendidikan, termasuk perubahan
penting dalam KPM

TS25 Modul 1.2 - PPPM

3 Gelombang PPPM

Program Transformasi Menganjak ke arah
Kerajaan 2.0 kecemerlangan melalui

Mengubah sistem Memacu peningkatan peningkatan
dengan memberi sistem tadbir urus
kendiri
sokongan kepada guru
RMK12
dan memberi fokus

kepada kemahiran

utama

RMK10 RMK11

TS25 Modul 1.2 - PPPM

Perkongsian..

Apakah isu dan permasalahan
pelaksanaan PPPM ?

TS25 Modul 1.2 - PPPM

Sumber :

TS25 Modul 1.2 - PPPM

Keberhasilan utama yang telah
dicapai dalam Gelombang 1

Sumber :

Inisiatif TS25 Modul 1.2 - PPPM

Gelombang 2 1 Memaksimakan perbelanjaan
(2016 – 2020) berasaskan keberhasilan

2 Pengukuhan perpaduan
murid

3 Peningkatan kemahiran
Bahasa Inggeris murid

4 Peningkatan akses kepada
Pendidikan Inklusif berkualiti

5 Peluasan Program
Transformasi Daerah

Inisiatif TS25 Modul 1.2 - PPPM

Gelombang 2 Peluasan pelaksanaan pelibatan
(2016 – 2020)
6 ibu bapa dan komuniti dalam
ekosistem sekolah

7 Peluasan pelibatan sektor
swasta

8 Perkukuhan fungsi teras
organisasi dan penstrukturan
semula KPM

9 Peningkatan kualiti
Pendidikan Vokasional

10 Transformasi IPG untuk
meningkatkan kualiti Latihan
Guru

TS25 Modul 1.2 - PPPM

TS25 Modul 1.2 - PPPM

TS25 Modul 1.2 - PPPM

A N J A K A N UNTUK TRANSFORMASI SISTEM

1 2 3 45 6

7 8 9 10 11

Big Idea PPPM TS25 Modul 1.2 - PPPM

Memberi impak kepada
keberhasilan sistem

Kualiti menjadi fokus utama
yang merentasi semua
anjakan

Perubahan strategi, halatuju
pendidikan atau operasi yang
telah dan sedang dilaksanakan

Semua anjakan
menggambarkan perubahan
amalan semasa

TS25 Modul 1.2 - PPPM

Impak Transformasi

Peluang pembelajaran Pemimpin Instruksional
yang cemerlang dan
Mendapat sokongan
meningkatkan keupayaan sebagai agen perubahan

Sebagai pengurus Rakan kongsi sebenar
perubahan dan memberi dengan sekolah bagi
sokongan kepada sekolah
meningkatkan
pembelajaran anak-anak

TS25 Modul 1.2 - PPPM

Sumber :

TS25 Modul 1.2 - PPPM

Perbincangan Kumpulan &
Pembentangan

Soalan 1

Berdasarkan Anjakan 5 PPPM, jelaskan
`Kepimpinan Berprestasi Tinggi’ dan
bagaimana mencapai status tersebut

Soalan 2
Jelaskan kandungan amanat YB Menteri
Pendidikan kepada warga pendidik dan
bagaimana memenuhi amanat tersebut dalam
konteks TS25 sekolah anda.

TS25 Modul 1.2 - PPPM

RUMUSAN PPPM

Matlamat dan objektif PPPM

Aspirasi sistem dan murid

Inisiatif Gelombang 2 yang
berkaitan dengan TS25
Skop/ Bidang yang menjadi
fokus untuk TS25

TS25 Modul 1.2 - PPPM

TERIMA KASIH

Think like a man of action,
Act like a man of thought…


Click to View FlipBook Version