The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SeMenTA Digital Library, 2021-02-28 03:36:49

PROGRAM NILAM PDF

PROGRAM NILAM PDF

PROGRAM NILAM

LATAR BELAKANG PROGRAM NILAM

• ‘NILAM’ atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan gabungan atau
adunan semua aktiviti galakan membaca

• Mula dilaksana pada 1999, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian
Pelajaran Malaysia Bil.13/1998 : Program Membina Tabiat Membaca
bertarikh 22 Mei 1998.

• Objektif program NILAM ialah menjadikan membaca sebagai satu budaya
dalam kalangan murid sekolah

• Membina tabiat membaca dan kemahiran maklumat dalam kalangan murid.

PROGRAM NILAM

➢ Program NILAM telah bermula sejak 1999. Program ini merupakan satu
strategi menanam minat membaca secara terancang dalam kalangan murid
supaya terbina tabiat dan budaya membaca dan menjadikan ia aktiviti
berterusan sepanjang hayat.

➢ Fokus bacaan – buku fiksyen, buku bukan fiksyen dan pelbagai bahan
bacaan lain termasuk bahan bacaan digital

➢ Menulis rumusan
➢ Aktiviti-aktiviti gerakan membaca – memupuk minat membaca dalam

kalangan murid

PROGRAM NILAM

➢ NILAM Program ditambahbaik telah bermula pada tahun 2017 dan
telah berjalan sepenuhnya mulai 2018. Ini seiring dengan corak
perkembangan Pembelajaran Abad ke-21 yang berfokus kepada
pembinaan kemahiran berfikir aras tinggi dan kreatif, literasi digital,
komunikasi berkesan, koloboratif dan penghasilan kerja bermutu.
Bahan bacaan tidak lagi berfokus kepada buku fizikal tetapi juga
bahan bukan buku yang terdiri daripada semua jenis bahan bacaan
digital termasuk bacaan di dalam talian.

PROGRAM NILAM

NILAM 1999

Buku

Tiada perbezaan tahap buku dibaca

NILAM 2018 Buku dan bahan bukan buku
Kesesuaian buku mengikut tahap
umur dan ‘lexile” murid

OBJEKTIF

Melestari budaya pembacaan berkualiti

Membaca pelbagai jenis bahan

Meningkatkan kemahiran mencari ilmu
pengetahuan
Penglibatan semua guru, ibu bapa dan komuniti

FOKUS DAN PENDEKATAN

Kuantiti dan kualiti bahan
bacaan

Aktiviti bahan dikuti pelbagai
aktiviti pengayaan

Semua murid boleh terlibat
dalam aktiviti

Meningkatkan Literasi Bacaan
dan Literasi Maklumat

PENGLIBATAN

Murid Prasekolah - Tingkatan 5, Sekolah
Menengah Teknik dan Pendidikan Khas

Semua guru terlibat

Pemantauan berkala oleh Guru Kelas/
Guru NILAM/ Guru GPM

Ibu bapa, komuniti, pertubuhan kerajaan
dan bukan kerajaan

KUALITI BUKU, JENIS BAHAN BACAAN

Mengambil kira kesesuaian bahan bacaan

Buku dan bahan bacaan dalam pelbagai
format dan sumber

Pelbagai aktiviti selepas pembacaan

Pelibatan guru dan ibu bapa menentukan jenis
dan kualiti bahan bacaan

Peranan IbuBapa / Komuniti

Sediakan kemudahan di rumah dan
peluang

Galakan
Murid Membaca/ Mencari Maklumat

Melakukan Aktiviti Pengayaan

Ibu bapa, Penjaga, Komuniti, NGO, Agensi Kerajaan dan
lain-lain

Peranan PIBG

Membantu
menggerakkan
Program NILAM

CADANGAN JENIS AKTIVITI PENGAYAAN

➢ Tunjuk cara ➢ Mencipta lirik lagu

➢ Membaca bersama ➢ Radio Sekolah

➢ Buku Skrap ➢ Syarahan

➢ Lakonan / sketsa ➢ Forum

➢ Resensi Buku/ Mengulas ➢ menghasilkan buku
buku/Bicara Buku /Menulis

➢ Berpantun ➢ Bercerita

➢ Lukisan/poster ➢ Deklamasi sajak

➢ Rumusan - Ayat atau peta mindaJENIS BAHAN BUKU

CONTOH

BAHAN BUKU - BUKU BUKAN FIKSYEN

✓ Buku-buku berbentuk pengetahuan serta mengandungi fakta
Buku Rujukan
Terdiri daripada
❖ Rujukan Am – Memberi maklumat umum dan berguna tetapi tidak mendalam

CONTOH

❖ Rujukan Khas – Memberi maklumat semasa secara terperinci, mendalam dan khusus

CONTOH

JENIS BAHAN BUKAN BUKU

CONTOH

BAHAN BUKAN BUKU – BAHAN BERCETAK

Komik Poster Cart
a

Maklumat Maklumat Maklumat yang
berilmiah/ berilmiah berilmiah
Bermoral

G1

KOMIK

➢ Komik yang mempunyai ISBN diterima sebagai buku
komik fiksyen dan bukan fiksyen

➢ Komik tiada ISBN juga diterima jika mengandungi nilai yang baik.
(perlu penilaian GPM dan guru) direkod sebagai bahan bukan buku

Semua jenis sumber bacaan sama ada melalui laman sesawang atau bahan bacaan
digital secara “off line” dikira sebagai bahan bacaan

BORANG PEREKODAN NILAM PERBINCANGAN DAN
MAKLUMBALAS PIHAK SEKOLAH DAN NUTP

21 Februari Perbincangan Pihak sekolah, 18 Mac 2019
2019, 2.30 antara BSTP GPM dan PKG Mesyuarat
petang, BTPN bersama Guru bersetuju bersama NUTP
Selangor Besar, Guru dengan kaedah Kebangsaan
Perpustakaan dan item telah bersetuju
dan Media, Ikon perekodan, pelaksanaan
GPM, BTPN dan selaras perekodan
PKG negeri mengurangkan NILAM bentuk
Selangor beban tugas baharu
guru

PEREKODAN BAHAN BACAAN

MAKLUMAT YANG PERLU DIREKOD OLEH MURID

• Semua jenis bahan bacaan
• Jenis buku yang dibaca (fiksyen/bukan fiksyen)
• Bahasa (B.Melayu/B.lnggeris/ lain-lain bahasa atau

dwibahasa)
• Bilangan muka surat setiap buku yang dibaca

• Aktiviti selepas bacaan (Tahap 2 hingga Tingkatan 5)
• Tahap satu hanya merekod bahan bacaan

(Tahun 1 hingga 3)
• Boleh menggunakan borang sedia ada dan direkod dalam

PBD murid

MAKLUMAT YANG PERLU DIREKOD OLEH GURU KELAS

✓ Jumlah bahan yang dibaca oleh murid di dalam kelas
✓ Jumlah buku fiksyen dan bukan fiksyen yang dibaca oleh

murid di dalam kelas
✓ Jumlah bagi setiap bahasa (B.Melayu/B.Inggeris/ lain-lain

bahasa atau dwibahasa) yang dibaca di dalam kelas
✓ Jumlah muka surat yang telah dibaca di dalam kelas
✓ Jumlah aktiviti yang dilakukan oleh murid di dalam kelas

(Tahap 2 hingga Tingkatan 5)

MAKLUMAT YANG PERLU DIREKOD OLEH
GURU GPM/GURU NILAM

✓ Jumlah bahan yang dibaca oleh murid setiap
darjah/tingkatan

✓ Jumlah buku fiksyen dan bukan fiksyen yang dibaca oleh
murid setiap darjah/tingkatan

✓ Jumlah bagi setiap bahasa (B.Melayu/B. Inggeris/ lain lain
bahasa atau dwibahasa) yang dibaca setiap darjah/tingkatan

✓ Jumlah muka surat yang telah dibaca setiap
darjah/tingkatan

✓ Jumlah aktiviti yang dilakukan setiap darjah/tingkatan

FORMAT PEREKODAN SEPERTI DALAM SURAT EDARAN
KPM.600-8/20/4 (18) BERTARIKH 5 OGOS 2019

✓ Format baharu perekodan yang telah diperkenalkan akan
digunakan sepenuhnya di sekolah mulai tahun 2020

** Tiada Buku Perekodan NILAM
✓ Pihak sekolah bebas memilih untuk menggunakan format

perekodan seperti yang telah dicadangkan atau lain-lain cara
seperti helaian borang, hamparan elektronik (contoh Ms
Excel/Google Sheets) dan sebagainya
✓ Pihak sekolah bebas untuk menerapkan kemahiran mencatat isi
penting sewaktu membaca disesuaikan dengan umur murid, tahap
dan keupayaan murid mengikut persekitaran sekolah
✓ Perekodan bacaan bagi murid Tahap 1 boleh diserapkan dalam
Pentaksiaran Bilik Darjah (PBD)
✓ Pencapaian jumlah bacaan murid dalam Pentaksiran Aktiviti
Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PJASK) adalah berdasarkan
bintang yang diperolehi

PENGIKTIRAFAN BINTANG BAGI PENTAKSIRAN AKTIVITI
JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PJASK)

SEKOLAH RENDAH

PENARAFAN BINTANG JUMLAH BAHAN BACAAN

1 BINTANG 144 – 287
2 BINTANG 288 – 431
3 BINTANG 432 – 575

4 BINTANG 576 – 719

5 BINTANG 720 ke atas

PENGIKTIRAFAN BINTANG BAGI PENTAKSIRAN AKTIVITI
JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PJASK)

SEKOLAH MENENGAH

PENARAFAN BINTANG JUMLAH BAHAN BACAAN

1 BINTANG 120 – 239

2 BINTANG 240 – 359

3 BINTANG 360 – 479

4 BINTANG 480 – 599

5 BINTANG 600 ke atas

SKOR ASPEK PENGLIBATAN KOKURIKULUM BAGI PROGRAM NILAM
(PJASK)

MARKAH/PENARAFAN

PROGRAM NILAM 5 4 3 2 1
BINTANG BINTANG BINTANG BINTANG BINTANG
NILAM SEKOLAH
WAKIL ZON/DAERAH/ 7 6 5 4 3
BAHAGIAN 8
WAKIL NEGERI 7 65 4
KEBANGSAAN 9
10

Nama : Ahmad bin Ali Contoh Rekod Bacaan Murid
Kelas/Tingkatan : 4 Bakawali
Tahun: Buku BahasaBahan Digital
(Diisi oleh murid) Bahan Bukan Buku
Fiksyen Contoh Aktiviti
Bil Judul Bukan Fiksyen
Bahasa Melayu
Bahasa
Inggeris
Lain-lain
Bahasa
Jumlah Muka surat
Aktiviti

1. Arnab dan kura-kura 11 40 1 Komen
2. Anjing Yang Cerdik 11 50 1 Bercerita
3. Four Little Cat 11 40 1 komen
4. Didik 30 1 Rumusan
5. Komik Sains Masa Depan 11 40 1 Kerja projek
6 Future Science 11 60 1 Kerja projek
7. Berita Harian 11 30 1 Rumusan
8. 100 Landmarks 11 80 1 catatan
11

Jumlah 13 4 5 3 370 8
Jumlah bahan dibaca 88

Kelas/Tingkatan : 4 Bakawali Contoh Borang Rekod Bacaan Kelas
Nama Guru : Saudah binti Tuah
Jumlah Murid :
Tahun :
(Diisi oleh Guru Kelas/Guru tingkatan)

Bahan DigitalBukuBahasa
Bahan Bukan
Nama Murid Buku
Fiksyen
Bukan
Fiksyen
Bahasa
Melayu
Bahasa
Inggeris
Lain-lain
Bahasa
Jumlah Muka surat
Aktiviti

1. Ahmad bin Ali 44 5 3 370 8
2. Halim bin Haris 53 4 4 500 8
3. Suhaili binti Norman 42 3 3 400 6
4. Norazam bin Hussin 42 5 1 300 6
5. Anuar bin Yusof 53 2 6 400 8

Jumlah 22 14 19 17 1970 36
Jumlah bahan dibaca 36 36
Purata Bacaan Kelas

Jumlah Kelas/Tingkatan : Contoh Borang Rekod Bacaan Sekolah
Nama Guru :
Jumlah Murid : Bahan digitalBukuBahasa
Tahun: Bahan Bukan
(Diisi oleh GPM/Guru NILAM) Buku
Fiksyen
Bil Nama Kelas Bukan
Fiksyen
1. 4 Bakawali Bahasa
Melayu
Bahasa
Inggeris
Lain-lain
Bahasa
Jumlah Muka
surat
Aktiviti

20 16 19 17 197 36
0

Jumlah 20 16 19 17 197 36
36 36 0
Jumlah bahan dibaca
Purata Bacaan Sekolah

Panduan Bahan Bacaan

Bil Bahan Bacaan Keterangan Contoh
1 Buku Fiksyen karya sastera yang dicipta Novel, cerita pendek, cereka

daripada imaginasi Novel, cerita pendek, novel
2 Bukan fiksyen Karya yang berdasarkan fakta kanak-kanak, komik
fiksyen(ISBN) dan lain-lain
sebenar

3 Majalah Terbitan berkala yang Dewan Siswa, Mingguan
4 Jurnal
5 Komik mengandungi makalah, Wanita, Pendidik, dan lain-lain

fiksyen, gambar foto, dan lain-

lain

majalah (biasanya yang Jurnal Penyelidikan Pendidikan,

termuat karangan-karangan

ilmiah

Komik fiksyen dan ilmiah Komik Sains, Komik Sejarah,

(ISBN). Komik tiada ISBN juga Komik Matematik (ISBN)

diterima jika mengandungi nilai

yang baik. (perlu penilaian

GPM dan guru)

Bil Bahan Bacaan Keterangan Contoh
6 Surat Khabar
kertas bercetak yang Berita Harian, New Strait Time,
7 Bahan bukan
buku menyiarkan berita dan lain- The Sun, dan lain-lain

lain (umumnya diterbitkan

hari-hari)

Dalam bentuk cetakan. Jurnel, brosur, cerpen, surat

Bahan bacaan selain buku khabar, panduan, majalah,

komik tiada ISBN tetapi

mempunyai nilai dan lain-lain

8 Bahan digital Semua jenis bahan bacaan Laman sesawang, ebook
9 Aktiviti
digital fiksyen dan bukan fiksyen,

pelantar pembelajaran, akhbar

online dan lain-lain

Aktiviti/pengayaan selepas Komen, catatan, rumusan,

pembacaan lakonan, simulasi, bercerita,

pengucapan umum, nyanyian

dan lain-lain yang berkaitan

PENINGKATAN PENGUASAAN BAHASA INGGERIS Contoh surat edaran
DAN BAHASA MELAYU MELALUI PROGRAM
NILAM

Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri, KPM,
Bil.1/2018 bertarikh 23 Mei 2018,
memutuskan supaya setiap murid perlu
membaca sekurang-kurangnya tiga buah
buku cerita Bahasa Inggeris dan tiga buah
buku cerita Bahasa Melayu dalam tempoh
setahun. Keputusan mesyuarat tersebut perlu
dilaksanakan melalui Program NILAM sedia
ada

SURAT PELAKSANAAN PROGRAM NILAM
DAN PEREKODAN BACAAN NILAM

Contoh surat edaran

SEKIAN


Click to View FlipBook Version