The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rummie1981, 2022-04-15 06:13:07

KPOP@SKSuBa-FL Dice Full

KPOP@SKSuBa-FL Dice Full

Keywords: FL Dice Full

SAMNOVA PDPC DIDIK HIBUR
TAHUN 2022

KPOP@SKSuBa- Koleksi Video
Sijil FL Dice
FL DICE

KPOP@SKSuBa-FL DICE

ROMIEZAILY BIN MOHD ALI

SK SUNGAI BATANG

BAGAN DATUK, PERAK.

Tajuk Projek :
KPOP@ SKSuBa
(Kit Pengajaran Orientasi Permaian@SKSuBa)

Nama:
ROMIEZAILY BIN MOHD ALI

Sekolah:
SK SUNGAI BATANG

Daerah:
BAGAN DATUK

KANDUNGAN

Borang Pencalonan 1
Tajuk Projek 1
Abstrak 5
Pendahuluan 8
Metodologi / Proses kajian 10
Huraian Inovasi 16
Manual Operasi 17
Hasil kajian 17
Perbincangan dan keputusan 18
Sebar Luas 22
Rujukan 23
Lampiran

BIODATA GURU INOVASI
SAMNOVA TAHUN 2022

GURU INOVATIF INDIVIDU – SEKOLAH RENDAH

1. BUTIR-BUTIR DIRI

Nama: ROMIEZAILY BIN MOHD ALI

Gelaran: ENCIK

No. Kad Pengenalan: 810428015583

Keturunan: MELAYU

Agama:ISLAM No. Telefon: 0104605332

Umur pada 1. 1. 2022: 41 TAHUN Alamat e-mel: [email protected]

Alamat: SK SUNGAI BATANG, 36200 SELEKOH, PERAK.

Markah LNPT Tahun 2019 95.41 Tahun 2020 96.12 Tahun 2021 95.01

Tindakan Tatatertib Ya Tidak  28 APRIL 2037
DG42 KUP
Tarikh Lantikan 1 JULAI 2022 Tarikh Bersara:

Jawatan Sekarang GURU BESAR Gred

Nama Isteri / Suami : SITI NORBAIZURA BINTI MOHD NOOR

Peringkat 2. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN CALON Tahun
Dari Hingga
Rendah Sekolah 1987 1992
Menengah 1993 1998
SK KEPIS FELDA
SMK JELAI KUALA PILAH

Maktab/ Universiti Nama Institusi Kelulusan Tahun
Dari Hingga
MAKTAB PERGURUAN (Contoh: Sijil Pendidikan/ 1999 2002
PERLIS Ijazah)
2011 2015
UNIVERSITI PENDIDIKAN DIPLOMA PENDIDIKAN
SULTAN IDRIS MALAYSIA

IJAZAH SARJANA MUDA
PENDIDIKAN SEKOLAH

RENDAH

3. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN (mengikut kronologi)

Tempat Bertugas Jawatan Tahun
Dari Hingga
(Contoh: Pengetua
Cemerlang)

SK SUNGAI BALAI GURU AKADEMIK 2002 2014
BIASA

SK SUNGAI TIANG DARAT PENOLONG KANAN 2015 2016
KOKURIKULUM

SK SUNGAI NIPAH PENOLONG KANAN 2017 2019
HAL EHWAL MURID

SK KHIR JOHARI PENOLONG KANAN 2019 2021
PENTADBIRAN

SK SUNGAI BATANG GURU BESAR 2021

4. SUMBANGAN DAN PENCAPAIAN SEMASA DALAM PERKHIDMATAN
4.1 Profesional dalam Bidang Keguruan/ Pembangunan Sekolah

Peringkat Bil. Sumbangan/Program/Aktiviti Anjuran Pencapaian Tahun
2021
1. Pembentang Amalan Terbaik Guru MGB Perak Pembentang 2021
Besar 2022

Negeri/ 2. Penceramah Perkongsian Inovasi PPD Penceramah 2021
Daerah
Bagan Datuk
Institusi/
Sekolah 3. Juri bagi Petandingan Anugerah PPD Bagan Juri
Guru Sempena Sambutan Hari Guru Datuk
Peringkat Daerah Bagan Datuk

1. Pembentang Perkongsian Amalan SK Sungai Pembentang
Terbaik Penghasilan Inovasi Didik Batang
Hibur

4.2 Penglibatan Dalam Bidang Kokurikulum

Peringkat Bil. Sumbangan/Program/Aktiviti Anjuran Pencapaian Tahun

Negeri/ Daerah 1. Pentauliahan KRS sebagai Komandan JPN Perak Komandan 2021
TKRS Sekolah Rendah Sekolah TKRS 2021
Institusi/ 1.
Sekolah Jurulatih Pengakap Kanak-kanak Jurulatih

4.3 Penglibatan dengan Komuniti Semasa Dalam Perkhidmatan

Peringkat Bil Kegiatan Jawatan Pencapaian Tahun
. AJK
Komuniti Penolong 2018-
Setempat 1. Jawatankuasa Sekolah Rendah Agama Setiausaha 2021
Rakyat Sabilul Huda

5. PENULISAN, PENERBITAN DAN PENYELIDIKAN

Tajuk Buku/ Keterangan Ringkas Nyatakan (Penulisan/ Tahun
Bil. Artikel/ Koswer Penerbitan/
Penyelidikan)
dan lain lain

1.

2.

Anugerah Yang Bil. 6. PENGANUGERAHAN Tahun
Diterima 1. 2018
2. Darjah Kebesaran/ Pingat/ Anugerah/ Penghargaan 2021
Anugerah 3.
Perkhidmatan (Nyatakan dengan penuh)
Cemerlang atau
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
setara
Anugerah Guru Inovasi Sekolah Rendah

Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberi di atas adalah benar.

Tandatangan : ……………………………………………………

(Nama: )

Tajuk Projek : KPOP@SKSuBa

Nama : Romiezaily bin Mohd Ali

Sekolah : SK Sungai Batang

Daerah : Bagan Datuk

Opsyen : Matematik

Pengalaman Mengajar : 20 Tahun

Pengalaman Inovasi : Inovasi Kajian Tindakan Sifir Tangan (2006)- Johan
: Inovasi Minus One (2012)- Gangsa
: Inovasi Pengesan Amaran Banjir (2018)- Gangsa
: Karnival Inovasi Pendidikan Perak 2020- Perak

Abstrak

KPOP@SKSuBa adalah singkatan kepada Kit Pengajaran Orientasi Permainan di
SK Sungai Batang. Mata pelajaran yang dipilih adalah matematik. KPOP@SKSuBa
menggunakan dadu sebagai satu tarikan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran
murid. Pada tahun 2019 KPOP@SKSuBa menggunakan nama FL DICE. FL DICE
adalah singkatan bagi “Fun Learning with Dice”. KPOP@SKSuBa merupakan salah
satu aktiviti yang menggunakan bahan maujud atau peranti yang sesuai digunakan
oleh ibu bapa dan murid-murid. KPOP@SKSuBa menggunakan dadu merupakan
salah satu permainan yang diubah suai selari dengan aktiviti PdPC berasaskan PAK
21. Aktiviti ini boleh digunakan dalam set induksi, perkembangan, pemulihan atau
pengayaan dalam tajuk tambah dan tolak sekolah rendah. KPOP@SKSuBa telah
ditambahbaik menggunakan aplikasi yang terdapat dalam telefon bimbit. Ianya boleh
dimuat turun dan mudah dikendalikan. Kit ini juga boleh digunakan dalam operasi
asas matematik tambah dan tolak. Aktiviti ini boleh melahirkan murid yang

1

mempunyai fikiran kritis dan kreatif serta menjadi satu alat pencetus kepada sifat
inkuiri murid. Semasa menjalankan aktiviti KPOP@SKSuBa ini, murid-murid dapat
meningkatkan tahap kefahaman dalam operasi asas secara mencongak. Bagi murid
lemah, ini boleh dijadikan satu kaedah ansur maju bagi menarik minat murid untuk
meminati matematik. Kaedah mengajar secara konvensional dengan bertanyakan
soalan-soalan dipapan putih, menyebabkan murid-murid cepat bosan.
KPOP@SKSuBa menggunakan dadu telah menarik minat murid belajar matematik.
Aktiviti ini berjalan dengan arahan yang telah siap ditulis oleh guru. Murid
melaksanakan aktiviti secara berkumpulan atau individu secara berpusatkan murid.
Guru sebagai mentor dan bertanya soalan-soalan menjurus kepada murid, faham
secara sendiri. Dengan cara ini, murid akan lebih faham dan boleh menerangkan
semula kepada rakan-rakan yang lain. Pada masa akan datang, KPOP@SKSuBa
akan diserap dalam mata pelajaran matematik KSSR bermula dari Prasekolah
hingga Tahun 6.

Setiap tahun, masih terdapat murid tahap satu dan tahap dua yang masih kurang
faham fakta asas menambah dan menolak. Sepanjang pengalaman mengajar
matematik tahap satu selama satu tahun, saya dapati sebilangan murid masih tidak
faham tentang asas menambah dan menolak. Murid sering kali mengira
menggunakan jari untuk menjawab soalan asas tambah dan tolak walaupun murid
itu adalah murid yang pandai. Persoalan yang timbul adakah guru masih
menggunakan cara konvesional untuk memberi murid faham konsep atau guru
masih lagi menggunakan kaedah berpusatkan guru sepanjang sesi pengajaran dan
pemudahcaraan?. Merujuk kepada latihan yang diberikan oleh guru matematik
kepada murid tahun 3, didapati 28 daripada 38 orang murid masih kurang faham
konsep asas menambah dan menolak.

Berdasarkan hipotisis awal, saya telah memilih objektif kajian saya adalah
Bagaimana mewujudkan inkuiri penemuan konsep tambah dan tolak dalam
permainan matematik. Permainan tersebut dinamakan KPOP@SKSuBa dengan
dadu. KPOP@SKSuBa dengan dadu adalah salah satu permainan matematik
menggunakan bahan maujud, iaitu dadu. Dadu ini biasa digunakan oleh semua
murid dalam permainan dam ular. Dadu telah diolah menjadi satu aktiviti manarik
yang boleh membantu guru dalam PdPc matematik. Ianya boleh digunakan pada

2

permulaan PdPc atau aktiviti perkembang semasa PdPc. Aktiviti pemulihan dan
pengayaan juga boleh menggunakan KPOP@SKSuBa. Aktiviti ini juga adalah selari
dengan kaedah Pembelajaran Abad ke-21.

Bermula era pendemik Covid-19 pada 18 Mac 2020, FL Dice (nama lama) telah
digunakan semasa PdPR. Terdapat banyak kekangan pada masa itu. Hal ini kerana,
konsep yang hendak diterangkan oleh guru tidak dapat disampaikan 100%. Hanya
beberapa orang murid sahaja yang memahami.
Kajian ini bermula pada Ogos 2019 setalh bertukar ke sekolah baharu pada bulan
Jun 2019. Saya mengambil alih kelas matematik dan mendapati terdapat murid
tahun dua dan tiga yang masih kurang menguasai kemahiran asas menambah dan
menolak. Pelbagai kaedah digunakan termasuk memberi soalan asas menambah
dan menolak lebih daripada 1000 soalan sebulan, tetapi masih terdapat murid yang
kurang faham menambah dan menolak. Sehingga pada November 2019, saya telah
menggunakan dadu untuk mengajar murid menambah dan menolak dengan cepat.

Murid tahun dua 2019, seramai 38 orang telah didedahkan dengan aktiviti FL Dice.
Hanya 10 daripada 40 orang yang boleh menguasasi tambah dan tolak asas. Hal ini
dapat saya kesan melalui aktiviti Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dalam subtopic
tambah. Murid menjawab 40 soalan dalam masa 5 minit. Ramai murid yang tidak
boleh menjawab soalan tambah dan tolak dengan betul. Saya dapati murid yang
faham asas menambah dan menolak boleh menjawab soalan dengan betul
manakala yang kurang mahir adalah bimbingan daripada guru. Aktiviti FL Dice ini
dapat mencungkil inkuiri murid semasa aktiviti berjalan. Murid boleh mencongak
dengan lebih cepat dan jawapannya betul. Sepanjang kajian berlangsung, terdapat
halangan, iaitu cuti sekolah akhir tahun. Murid hanya dapat diperkenalkan dengan
aktiviti ini hanya dua kali sahaja. Sepanjang cuti akhir tahun saya perkemaskan
aktiviti FL Dice kepada permainan nombor berasaskan dadu menggunakan operasi
tambah dan tolak. Kemudian akan ditambah baik untuk operasi darab dan bahagi.

Hasil kajian yang dijalankan telah diuji dengan latihan awal yang diberi pada sesi
persekolahan tahun 2020. Hasil kajian menunjukkan 20/38 orang murid tahun 3 sesi
2020 tidak dapat menjawab soalan dengan betul. Pertengahan Januari 2020,
konsep tambah dan tolak diperkenalkan semula melalui aktiviti FL Dice. Aktiviti ini

3

adalah aktiviti berkumpulan berpusatkan murid. Selaras dengan konsep PAK-21
berpusatkan murid, saya menerapkan lima standard asas, iaitu Komunikasi,
Kolaboratif, Kreatif, Kritis dan Nilai (4K+1N). Sepanjang aktiviti FL Dice
berlangsung, terdapat beberapa soalan yang akan mencungkil inkuiri murid untuk
menentukan konsep asas tambah dan tolak. Hanya menggunakan enam nombor
pada dadu sahaja, murid akan mencari konsep menambah dan menolak
berdasarkan langkah-langkah yang diberi. Terdapat beberapa aras soalan dan
kaedah untuk menggunakan FL Dice ini.

Kekangan pada tahun 2021, bulan MAC 2021 saya telah ditukarkan ke sekolah
baharu iaitu SK Sungai Batang. Pada waktu ini, saya tidak mengajar mata pelajaran
matematik. FL Dice hanya dapat dikongsikan dengan beberapa murid sahaja
semasa kelas ganti. Penjenamaan semula FL Dice kepada KPOP@SKSuBa berlaku
semasa sesi PdPR sepanjang tahun 2021.

PdPC tidak dapat dijalankan secara bersemuka. Pihak sekolah telah merancang
untuk melancarkan Kit Pengajaran Orientasi Permainan (KPOP) semasa sesi PdPR
2021. Semua guru perlu mencipta satu kit bagi membantu murid-murid di rumah
semasa PdPR. Kit ini boleh digunakan oleh ibu bapa di rumah sebagai satu latihan
pengukuhan untuk anak-anak. Bagi mata pelajaran matematik, tercetuslah idea
untuk menghasilakan KPOP@SKSuBa dengan Dadu.

KPOP@SKSuBa dengan Dadu ini bukan satu kaedah yang terbaik yang boleh
digunakan oleh guru matematik sekolah rendah. Ini merupakan salah satu aktiviti
tambahan bagi melaksanakan pengajaran yang menyeronokkan melalui rekreasi
matematik. Ia juga boleh digunakan oleh guru sekiranya guru menggantikan kelas.
Ibu bapa murid juga boleh menggunakan KPOP@SKSuBa dengan Dadu di rumah
untuk meningkatkan kemahiran anak-anak dalam asas menambah dan menolak.
Pada masa akan datang, aktiviti ini juga akan dioleh supaya boleh digunakan dalam
semua mata pelajaran KSSR sekolah rendah.

4

Pendahuluan

Penjenamaan semula Fun Learning with Dice (FL Dice) kepada KPOP@SKSuBa
dengan dadu merujuk kepada bahan maujud iaitu dadu yang telah diinovasikan
penggunaannya. Objektif kajian saya adalah mewujudkan inkuiri penemuan
konsep tambah dan tolak dalam permainan matematik melalui aktivti
KPOP@SKSuBa dengan Dadu secara berpusatkan murid berasaskan lima standard
dalam PAK-21, iaitu Komunikasi, Kolaboratif, Kreatif, Kritis dan Nilai (4K+1N).
Permainan ini dimainkan di rumah dengan bantuan ibu bapa.

Kumpulan sasaran KPOP@SKSuBa dengan dadu adalah murid tahun 3 dalam mata
pelajaran matematik. Seramai 8 orang murid tahun 3 telah diperkenalkan dengan
KPOP@SKSuBa dengan dadu. Seramai 17 orang guru juga telah diperkenalkan
dengan aktivti ini dalam Perkongsian Amalan Terbaik PdPR sepanjang Jun hingga
Oktober 2021 dan telah digunakan semasa menggantikan guru kelas.

Inovasi ini terhasil daripada masalah murid kurang faham asas menambah dan
menolak. Terdapat murid bermasalah dalam menyelesaikan soalah menambah dan
menolak sehingga 10. Sebab-sebab yang dikenal pasti adalah sikap murid sendiri
yang tidak minat dalam mata pelajaran matematik. Punca murid tidak minat adalah
disebabkan oleh Kaedah pengajaran guru yang kurang menarik. Berikut adalah
kronologi penghasilan Inovasi FL Dice.

1. Jun 2019 : Melapor diri di sekolah baharu iaitu TS25 4.0, SK Khir Johari.
: Mengajar mata pelajaran bahasa melayu menggantikan guru

berpindah.
: Mengajar matematik sebagai guru ganti di kelas darjah 2.
: Mengesan murid tidak boleh menjawab soalan asas tambah

dan tolak pada penggal kedua persekolahan.
: Memberi latihan latih tubi berterusan.

2. Ogos 2019 : Membuat analisis berkaitan tahap penguasaan murid melalui
PBD Julai dan Ogos.

: Keputusan analisis menunjukkan 10 orang murid sahaja yang

5

menguasai kemahiran asas menambah dan menolak.
: Membuat PLC bersama Guru Panitia Matematik dan berkongsi

aktiviti yang menarik minat murid dalam matematik.
: Aktiviti ini telah disebarluas bersama guru secara tidak formal

di laur waktu PdPc.

3. November 2019 : FL Dice wujud semasa saya menggantikan kelas
matematik tahun 2 dan terus digunakan tanpa bahan
maujud.

: Aktiviti ini hanya peringkat pengenalan kepada murid
tahun dua. Sepanjang November hanya dua kali sahaja
aktiviti dapat dijalankan oleh guru.

: Halangan utama adalah cuti Akhir Tahun 2019.

4. Januari 2020 : Mengajar matematik Tahun 3
: Membuat pentaksiran awal untuk topik tambah dan tolak.
: Mengajar konsep tambah dan tolak menggunakan aktiviti FL
Dice.
: Penambahbaikan aktiviti untuk FL Dice telah dibuat sehingga
nombor 3 digit.
: murid tahun 6 telah mencuba aktiviti ini dan menarik minat
murid dalam menambah dan menolak fakta asas terutama
murid lemah.
: murid tahap dua juga boleh menggunakan FL Dice untuk Topik
darab dan bahagi asas.

5. Februari 2020: Kajian penggunaan nombor sehingga sejuta masih diteruskan
sehingga ke hari ini.

6. Julai 2020 : Kajian penggunaan nombor diteruskan secara teori

7. Disember 2020: Perkongsian amalan terbaik FL (Fun Leraning) 5 mata
pelajaran termasuk FL Dice peringkat kebangsaan dalam Sabak Bernam
Kolokium Ilmu Naratif Baharu (SABerKINBa) anjuran PPD Sabak Bernam.

6

8. Januari 2021: Kajian penggunaan nombor masih diteruskan untuk digunakan
di peringkat sekolah menengah.

9. Mac 2021: Guru berpindah ke sekolah baharu iaitu SK Sungai Batang
menjawat jawatan Guru Besar.

10. April-Mei 2021: Pengenalan FL Dice di sekolah baharu.
11. Jun 2021: Merancang selama 3 bulan untuk Perkongisan Amalan Terbaik

PdPR oleh semua guru di SK Sungai Batang dan FL Dice telah
dijenamakan semula kepada KPOP@SKSuBa dengan dadu.
12. Ogos 2021: KPOP@SKSuBa dengan dadu telah terpilih mewakili Daerah

Bagan Datuk dalam Perkongsian Amalan Terbaik PdPR anjuran
Majlis Guru Besar Negeri Perak.
13. Oktober 2021: Perkongsian Amalan Terbaik bersama semua guru SK Sungai

Batang bagi setiap mata pelajaran.

7

Berdasarkan isu murid kurang minat matematik menyebabkan murid kurang
menguasai asas tambah dan tolak. Kaedah pengajaran guru juga menjadi punca
masalah ini. Dengan adanya FL Dice, masalah menarik minat murid dapat ditangai
dengan semasa set induksi atau perkembangan PdPc. Impak positif yang
ditunjukkan adalah Perjalanan aktivti FL Dice yang teratur dan murid lebih
memahami asas tambah dan tolak secara inkuiri.
Metodologi / Proses kajian
1. FL Dice adalah satu aktiviti yang menggunakan bahan maujud, iaitu dadu.

a. Dadu yang digunakan adalah bersaiz kecil dan mudah didapati dipasaran.

b. Kertas soalan/ latihan @ mini papan putih

8

c. Marker pen.
d. Pemadam Papan putih.

9

2. Huraian inovasi
KPOP@SKSuBa dengan dadu boleh digunakan dalam pelbagai
aktiviti. Aktiviti tersebut menjurus kepada operasi asas tambah dan
tolak.

3. Cara inovasi digunakan

Setiap aktiviti KPOP@SKSuBa dengan dadu akan dijalankan secara
berkumpulan atau individu perlu mematuhi arahan terlebih dahulu. Guru
bertindak sebagai mentor.

a. Aktiviti A1: Teka nombor pada Dadu

A1.1 : Dadu digenggam dan baling di atas meja.
A1.2 : Contoh paparan dadu adalah seperti di bawah.

Soalan:
Apakah nombor yang tertutup?
Catatkan jawapan dipetak bewarna
kuning pada helaian yang diberi.

A1.3 : Murid akan cuba meneka dengan menulis pada jawapan pada
kertas yang diberi.
A1.4
A1.5 : Ulang semula aktiviti di atas sehingga kesemua petak diisi.

: Menyemak jawapan bersama guru.
: Kenapa kedudukan nombor seperti itu? Kaitkan dengan

operasi tambah dan tolak.

10

Aktiviti ini sesuai untuk Set Induksi sebelum guru mengajar.
Aktiviti A2: Murid menulis pasangan nombor pada lembaran yang diberi.

PASANGAN NOMBOR

Baling Dadu dan tulis nombor yang tersembunyi.

Arahan:
1. Murid membaling dadu.
2. Murid melihat nombor yang di paparkan dan mencatat nombor yang

tersembunyi.
3. Murid akan melihat nombor yang tertutup pada bahagian dadu.
4. Murid mencatat dalam kertas yang dibekalkan.

11

b. Aktiviti 2: Nombor satu digit.

Aktiviti ini memerlukan setiap ahli kumpulan membaca arahan yang diberi.

B1.1 : Guru akan melekatkan satu nombor dipapan putih secara
rahsia.

B1.2 : Murid akan membuka sampul dan membaca arahan dalam
sampul tersebut.

B1.3 : Arahan dalam sampul.

i. Baling dadu sebanyak 3 kali dan tulis nombornya
mengikut balingan dalam bulatan yang pertama.

ii. Terbalikkan kedudukan nombor tadi dan tulis dalam
bulatan yang kedua.

iii. Pilih nombor dalam bulatan tadi yang mempunyai nilai
terbesar kemudian tolakkan nombor tersebut.

iv. Tulis hasil tolak tadi dalam kedudukan terbalik di bawah
nombor tersebut kemudian tambahkan.

v. Hasil tambah nombor tadi akan dibandingkan dengan
jawapan Rahsia tadi.

vi. Sekiranya jawapan sama, pengiraan itu adalah betul.

-Rujuk pada panduan di bawah-

12

Panduan Permainan FL Dice

B1: Nombor 1 Digit

Panduan Permainan FL Dice
B1: Nombor 1 Digit

Balingan Pertama Bulatan 2
Balingan kedua
Balingan ketiga 

Bulatan 1 - 

Tulis nombor 
terbesar
kemudian +
tolakkan

Terbalikkan hasil
tolak dan letakkan
dibawahnya.

13

c. Aktiviti 3: Nombor dua digit.

Aktiviti ini memerlukan murid memilih 6 nombor dua digit diantara 11
hingga 99.

C.1.1 : Guru akan melekatkan satu nombor dipapan putih secara
rahsia.

C1.2 : Murid akan membuka sampul dan membaca arahan dalam
sampul tersebut.

C.1.3 : Arahan dalam sampul
i. Pilih dan tulis 6 nombor secara berturut di antara nombor
11 hingga 99.
ii. Pilih tiga nombor daripada nombor tersebut tulis dalam
petak.

iii. Jadikan nombor dua digit tersebut sebagai nombor satu
digit menggunakan tambah. Sekiranya selepas tambah
masih ada dua digit, teruskan menambah sehingga
nombor tersebut menjadi satu digit.

iv. Selepas mendapat nombor 1 digit, tulis nombor tesebut di
dalam bulatan pertama.

v. Terbalikkan kedudukkan nombor tadi dan tulis dalam
bulatan kedua.

vi. Pilih nombor dalam bulatan tadi yang mempunyai nilai
terbesar kemudian tolakkan nombor tersebut.

vii. Tulis hasil tolak tadi dalam kedudukan terbalik di bawah
nombor tersebut kemudian tambahkan.

viii. Hasil tambah nombor tadi akan dibandingkan dengan
jawapan Rahsia tadi.

ix. Sekiranya jawapan sama, pengiraan itu adalah betul.

-Rujuk pada panduan di bawah-

14

Panduan Permainan FL Dice
C1: Nombor 2 Digit

Panduan Permainan FL Dice
C1: Nombor 2 Digit

Tulis 6 nombor dua digit secara berturut.

Pilih 3 nombor dan tulis di dalam kotak.

Jadikan nombor dua digit tersebut

sebagai nombor satu digit menggunkan

 tambah. Sekiranya selepas tambah
masih ada dua digit, teruskan

menambah sehingga nombor tersebut

menjadi satu digit.

Bulatan 1 Bulatan 2

Tulis nombor 
terbesar
kemudian - 
tolakkan

Terbalikkan hasil
tolak dan letakkan +
dibawahnya.

Aktiviti 4, murid cuba menggunakan nombor 3, 4, 5 dan 6 digit untuk
membina sendiri soalan menggunakan 3 nombor berturut-turut
berdasarkan Panduan Permainan FL Dice C1.

15

4. Kos bagi menghasilkan inovasi
Kos RM 10.00 termasuk membeli Dadu.

5. Manual operasi
Pengumpulan data KPOP@SKSuBa dengan dadu adalah melalui dua kaedah,
iaitu pemerhaitan di dalam kelas dan Latihan murid.

Kaedah Pemerhatian.

Sepanjang Sesi PdPR matematik berjalan, saya dapati sebilangan murid
mengalami masalah dalam menjawab soalan fakta asas matematik terutama
tambah dan tolak. Bermula daripada itu, saya mempelbagaikan kaedah untuk
menarik minat murid dalam aktiviti menambah dan menolak menggunakan
kaedah pembelajaran menyeronokkan melalui permainan. Saya menggunakan
dadu semasa set induksi dan seterusnya perkembangan konsep tambah dan
tolak.
Kaedah Ujian.

Melalui kaedah ini, saya dapat mengesan murid bermasalah menjawab soalan
tambah dan tolak asas pada permulaan tajuk ini. Saya telah memberikan ujian 40
soalan kepada 8 orang murid tahun 3. Didapati 37.5% atau 3 murid dapat
menyiapkan fakta asas tambah dan tolak dalam masa yang diberi. Selepas 2
minggu tajuk tambah dan tolak berjalan, saya telah mengadakan sekali lagi ujian
menggunakan soalan yang sama. Terdapat peningkatan iaitu seramai 6 orang
murid atau 62.5% telah berjaya menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.

16

6. Hasil kajian berdasarkan Markah Ujian Asas Kemahiran Tambah dan Tolak 40
soalan dalam masa 5 minit.

Kelas 3 Cerdas Nama Ujian Awal Ujian Catatan
Selepas
Bil 32/40 38/40 Lamah
23/40 31/40 Lemah
1. Respondan 1 15/40 24/40
2. Respondan 2 16/40 17/40
3. Respondan 3 19/40 24/40
4. Respondan 4 21/40 28/40
5. Respondan 5 12/40 18/40
6. Respondan 6 28/40 35/40
7. Respondan 7
8. Respondan 8

Analisis Kajian Selepas Ujian.

Bilangan Respondan Menguasai Tidak menguasai
8 6 2

Berdasarkan ujian selepas, terdapat peningkatan penguasaan murid dalam fakta
asas tambah dan tolak. Daripada 8 orang murid, hanya 2 orang sahaja yang
memerlukan bimbingan tambahan untuk menguasai kemahiran asas. 6 orang
daripadanya ada menunjukkan peningkatan dan perlukan latih tubi yang
berterusan di rumah.

7. Perbincangan dan keputusan

Secara teorinya aktiviti KPOP@SKSuBa ini boleh menambahkan kemahiran
murid menguasai asas tambah dan tolak dengan cepat. Guru boleh
menggunakan pelbagai soalan sekiranya murid tahu cara bermain dengan dadu
ini. Guru hanya sebagai pembimbing dan murid boleh mereka cipta sendiri
soalan yang pelbagai berdasarkan kemahiran dalam KPOP@SKSuBa dengan
dadu.

Perlaksanaannya berlaku secara langsung di dalam kelas. Guru-guru lain juga
boleh menggunakan aktiviti ini semasa menggantikan kelas. Antara
pembaharuan yang dapat dicungkil adalah, KPOP@SKSuBa dengan dadu juga

17

boleh digunakan dalam operasi bahagi dan darab. Pada masa akan datang,
ianya akan dikembangkan untuk semua mata pelajaran KSSR seawal
Prasekolah, Tahun 1 hingga Tahun 6.

8. Sebar Luas

8.1 PLC Bersama Panitia Matematik dan Sains tentang perlaksanaan FL Dice
(2019-2020).

Penerangan FL Dice

Guru Mengira

8.2 Kepada murid dalam PdPc Matematik Tahun 3 Elit (2019-2020)
Pengenalan pertama tentang Aktiviti FL Dice

18

Aplikasi dadu yang terdapat dalam android. Bagi murid
yang tiada dadu di rumah.

Murid melaksanakan aktiviti dengan arahan daripada
guru. Secara berkumpulan murid melakukan aktiviti dan

mencatat setiap nombor yang ada mengikut arahan.

Murid melaksanakan aktiviti berpandukan arahan dan
mencari jawapan. Sentiasa meminta murid berfikir untuk

mencetuskan sifat inkuiri secara sendiri.

8.3 Perkongsian Aplikasi di dalam android.

19

8.4 Perkongsian Amalan Terbaik Guru-guru SK Sungai Batang

20

Perkongsian Amalan Terbaik SaBerKInBa
(Anjuran PPD Sabak Bernam)

21

9. Rujukan
Haliza Hamzah, Joy Nesamalar Samuel. Siri Pendidikan Guru, Pengurusan Bilik
Darjah. Shah Alam, Selangor. Oxford Fajar, 2009.
James Ang Jit Eng, Lim Siew Ngen. Guru Sebagai Pakar Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad ke-21. Batu Caves, Selangor. PTS Media Group Sdn.
Bhd. 2019.

22

LAMPIRAN

23

24

Bahan untuk KPOP@SKSuBa

Dadu Papan Putih

Manual Pengguna.
1. Arahan
2. Latihan

25

BUKU PANDUAN
FL DICE

Disediakan oleh:
Romiezaily bin Mohd Ali

Aktiviti 1
a. Aktiviti 1: Teka nombor pada Dadu

A1.1 : Dadu digenggam dan baling di atas meja.
A1.2 : Contoh paparan dadu adalah seperti di bawah.

Soalan:
Apakah nombor yang tertutup?
Catatkan jawapan dipetak bewarna
kuning pada helaian yang diberi.

A1.3 : Murid akan cuba meneka dengan menulis pada jawapan pada
kertas yang diberi.

A1.4 : Ulang semula aktiviti di atas sehingga kesemua petak diisi.

A1.5 : Menyemak jawapan bersama guru.
: Kenapa kedudukan nombor seperti itu? Kaitkan dengan

operasi tambah dan tolak.

Aktiviti ini sesuai untuk Set Induksi sebelum guru mengajar.

Aktiviti 2
Aktiviti ini memerlukan setiap ahli kumpulan membaca arahan yang diberi.

B1.1 : Guru akan melekatkan satu nombor dipapan putih secara
rahsia.

B1.2 : Murid akan membuka sampul dan membaca arahan dalam
sampul tersebut.

B1.3 : Arahan dalam sampul.

i. Baling dadu sebanyak 3 kali dan tulis nombornya
mengikut balingan dalam bulatan yang pertama.

ii. Terbalikkan kedudukan nombor tadi dan tulis dalam
bulatan yang kedua.

iii. Pilih nombor dalam bulatan tadi yang mempunyai nilai
terbesar kemudian tolakkan nombor tersebut.

iv. Tulis hasil tolak tadi dalam kedudukan terbalik di bawah
nombor tersebut kemudian tambahkan.

v. Hasil tambah nombor tadi akan dibandingkan dengan
jawapan Rahsia tadi.

vi. Sekiranya jawapan sama, pengiraan itu adalah betul.

-Rujuk rajah di bawah-

Panduan Permainan FL Dice
B1: Nombor 1 Digit

Balingan Pertama Tulis gandingan nombor
Balingan kedua secara terbalik dalam
Balingan ketiga bulatan yang kedua.

Bulatan 1 Bulatan 2

Soalan:
1. Nyatakan gandingan nombor mana yang paling besar.

Peringatan: Operasi tolak (Nilai nombor yang besar tolak Nilai yang
kecil)

2. Tulis nombor tersebut pada kotak di bawah.

Tulis nombor
terbesar kemudian
tolakkan

Terbalikkan hasil
tolak dan letakkan
dibawahnya.

Aktiviti 3

Aktiviti ini memerlukan murid memilih 6 nombor dua digit diantara 11
hingga 99.

C.1.1 : Guru akan melekatkan satu nombor dipapan putih secara
rahsia.

C1.2 : Murid akan membuka sampul dan membaca arahan dalam
sampul tersebut.

C.1.3 : Arahan dalam sampul
i. Pilih dan tulis 6 nombor secara berturut di antara nombor
11 hingga 99.
ii. Pilih tiga nombor daripada nombor tersebut tulis dalam
petak.
iii. Jadikan nombor dua digit tersebut sebagai nombor satu
digit menggunakan tambah. Sekiranya selepas tambah
masih ada dua digit, teruskan menambah sehingga
nombor tersebut menjadi satu digit.
iv. Selepas mendapat nombor 1 digit, tulis nombor tesebut di
dalam bulatan pertama.
v. Terbalikkan kedudukkan nombor tadi dan tulis dalam
bulatan kedua.
vi. Pilih nombor dalam bulatan tadi yang mempunyai nilai
terbesar kemudian tolakkan nombor tersebut.

vii. Tulis hasil tolak tadi dalam kedudukan terbalik di bawah
nombor tersebut kemudian tambahkan.

viii. Hasil tambah nombor tadi akan dibandingkan dengan
jawapan Rahsia tadi.

ix. Sekiranya jawapan sama, pengiraan itu adalah betul.

-Rujuk pada panduan di bawah-

Panduan Permainan FL Dice
C1: Nombor 2 Digit

Tulis 6 nombor dua digit secara berturut.

Pilih 3 nombor dan tulis di dalam kotak.

Jadikan nombor dua digit tersebut

sebagai nombor satu digit menggunkan

 tambah. Sekiranya selepas tambah
masih ada dua digit, teruskan

menambah sehingga nombor tersebut

menjadi satu digit.

Bulatan 1 Bulatan 2

Tulis nombor 
terbesar kemudian
tolakkan - 

Terbalikkan hasil 
tolak dan letakkan
dibawahnya. + 



Aktiviti 4

Murid cuba menggunakan nombor 3, 4, 5 dan 6 digit untuk membina
sendiri soalan menggunakan 3 nombor berturut-turut berdasarkan
Panduan Permainan FL Dice C1. Asas kepada permainan ini adalah

daripada nombor pada dadu.

Helaian untuk latihan pengiraan.

KEMENTERLAN PENDIDIKAN MALAYSIA TEAM
TARGET
Pe.abat Perdidika Daerah Bagan Datale

SEKTDR PEMBELAJARAN

51.ML.
FETVS HArRSAN

ADALAH DENGAN SUKACITANYA
SIJIL INI DIANUGERAHKAN KEPADA

EN. ROMIEZAILY BIN MOHD ALI
SK SUNGAI BATANG

KERANA MENJADI JURI BAGI PERTANDINGAN
ANUGERAH GURU SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN

HARi GURU PERINGKAT DAERAH BAGAN DATUK
TAHUN 2022

PN. KASMIYATI I KATIMAN -

PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH BAGAN DATUK

TARIKH: 28 MAC 2022

P' e BL

ERST[NN@[ST Bi@KT]

NO. SIJIL KEAHLIAN PIBD

PIBD0013

ADALAH DENGAN SUKACITANYA
SIJIL KEAHLIAN INI DIBERIKAN KEPADA

ROMIEZAILY BIN MOHD ALI

810428015583

SERTA DILANTIK SEBAGAI

KETUA KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)

2021/2022

KASMIYATI BINTI KATIMAN
PENAUNG PIBD

PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH BAGAN DATUK
Tarikh: 11 November 2021

Sijil keahlian ini hanya sah seteiah Bendahari PIBD menerima
yuran keahlian sebaryak RM10.00 sahaja

6•n

KEMENTERIAN PENDIDIK AN MALAYSIA
Pejabat Pendidika Daerah Bagan Datuk

A "YA±I±

Adalah dengan sukacitanya Sijil ini dianugerahkan
kepada

ROMIEZAILY BIN MOHD ALI

Kerana telah diiktiraf sebagai penerima

GURU INOVASI PDP

SEMPENA
PERAYAAN HARI GURU
PERINGKAT DAERAH BAGAN DATUK

TAHUN 2021

.#

PN. KASMIYATI BINTI KATIMAN
Pegawai Pendidikan Daerah Bagan Datuk

TEAM

TARGET

•• Li

zz"'A co 0o et LA &g¥ "a' 2
z -·-c>N
lz c«t £ co <t -< sDz5 t -%
<
$ cf z"' z z::lie V} if �z
< 2 z->D 1
0-itr u<CzL N 0o LJ ~pr r i-3i5

l w ·-Eqd 0 z o. ¢ •L] i

lz z-l a<d 2 -Uz
lzl
z � ¢

-"¥' � ule]o c0r <t --

l "0"

pl -2 2z

G 4 •Lu

><-
00 •al
<�t

La

z4

zc
Nz
<c
0 c2N uwr< <
< �
- z< 2 -5
0 cr -zz

LL cz c<t .--=z-
<t 0r
<¢ "z' 3--2-
r0 z- Lz
<"
£ "'pd :,: ·- Dz
.;:E <cc <cot Uz
<t
et£«z �<t
J •U -LL. <«gz3±±=uL- 0
- 5p z ,,, 0z rN
0 0 I- 0
N
zD 2 0o
¢< L cc
C0 a <C <t <z 6a cLAc
L 2
U zh 5
·-£ of cc s a " Ad

?

z<c

r -a",'
"" -·-cc

g;

-0
c c
ct 0
-""£
"'-

�%
...c<ct
z� -"' 00

c
N

q -u
4

0

...0

0o

i

--.::,

-.::,

7�
5

e
a,

� q>y-

- -r

"' -,:

5• c

"" ="'·=ccc .2 -"'

J.

......11:•1•:•i•

-zIz=ZS% i-

5+
+
.%

=a0£ cr a3s=?zLc'E�s £
..J
"E' C <t ag •a,
0 0
Ct0 7o> €i%i { .±-
t
3 5ii a0.
e g %

•• rwwC 0o

•c f

� c
-b .£
L t
cCU c <t

£
-a,
c<
c
7%
0
u

0

0o

t

uo

f

•o

$

.2

a

c

- 2; .·-..0 C
@5° -zw««rc<ot
C 6 eez
0=£

w> <c
qy

a,

>

V)

e

£
c

et

SIJIE PENGIKTTR.ATAN

DENGAN UCAPAN TAHNIAH DAN SYABAS
DIUCAPKAN KEPADA

ROMIEZAILY BIN MOHD ALI

ATAS PENGIKTIRAFAN
ANUGERAH INOVASI (GURU INOVATIF BERKUMPULAN)

SEMPENA
PERAYAAN HARi GURU
PERINGKAT DAERAH BAGAN DATUK TAHUN 2018

Pegawai

Tarikh : 11 Julai 2018


Click to View FlipBook Version