The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nistaosimreklama, 2019-12-10 06:24:28

spomenica_glavno_zadnja verzija

spomenica_glavno_zadnja verzija

e -Spomenica

OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT
SVETVINČENAT

1

Republika Hrvatska
Osnovna škola Svetvinčenat

Svetvinčenat 98
Svetvinčenat

Povjerenstvo za izradu e– spomenice škole:
Ana Radolović

Tatjana Šušnica Relić
Noel Šuran
Marina Roce

Grafičko oblikovanje:
Noel Šuran
Marina Roce
Lektura:

Tatjana Šušnica Relić

Školska godina: 2016./2017.

Dio tekstova preuzet je iz arhive školske mrežne stranice, a fotografije iz školskog
foto arhiva
2

Povijest školstva u Svetvinčentu

Svetvinčentska škola prvi se put spominje u dokumentima Istarskog sabora iz
1871. godine, pa bismo mogli utvrditi da je škola osnovana 1870. ili 1871. godine. U
službenim školskim statistikama za 1871./72. svetvinčentsku školu polazi ukupno 86
djece. Nastavni jezik škole je talijanski. Slijedeće dvije školske godine škola je zbog
bolesti učitelja bila zatvorena. Školske godine 1887./1888. škola je jednorazredna.
Ima ukupno 67 učenika razvrstanih u tri sekcije. Potom, 1888./89. godine, škola ima
dvije sekcije. Niža ima 48 učenika, viša 12. Učitelj je Biolfatti.

Školske godine 1890./91. školu polazi 60 učenika raspoređenih u dvije grupe s
po dvije sekcije. Godine 1901. učitelj je Giuseppe Angeli, no nedostaje podatak o
broju učenika škole. Da je broj učenika stalno rastao govori podatak da u sljedećoj
1902./1903. godini škola ima već 93 učenika. Učitelj je Rodolfo Corenich. Broj se
učenika iz godine u godinu povećavao, pa školske 1903./1904. prerasta u
dvorazrednu mješovitu školu. Za ravnatelja škole postavljen je učitelj Clemente
Mosna koji je ujedno bio i učitelj 1. razreda, koji je polazilo 45 učenika podijeljenih u
dvije sekcije. U narednom razdoblju sve do početka 1. svjetskog rata broj učenika
uglavnom se ustalio oko brojke 90.

Družba sv. Ćirila i Metoda kupila je zgradu u Štokovcima1902. godine i
otvorila jednorazrednu "mješovitu školu" 7. studenog 1903. O opravdanosti
otvaranja škole govori podatak da je već na početku u nju upisano čak 57 učenika. Za
prvog hrvatskog učitelja postavljen je Josip Svjetličić. Kad je riječ o javnim školama s
hrvatskim nastavnim jezikom, uz porečki kotar, Svetvinčenština je najzapuštenije
područje u Istri. Družba otvara dvije nove škole u Smoljancima, 20. ožujka 1906. s
učiteljicom Katicom Senger i 1907. u Svetvinčentu s učiteljem Antom Smokovićem.
Već u prvoj godini školu u Smoljancima pohađa 76 učenika, a onu u Svetvinčentu 53.
U ljeto 1914. godine izbio je Prvi svjetski rat što će se snažno odraziti na školstvo pa i
u Istri jer će dobar dio muškog učiteljskog osoblja početnicu i kredu zamijeniti
puškom na nekoj od bojišnica Prvog svjetskog rata u Galiciji. Ionako teško kadrovsko
stanje, posebno u hrvatskim školama u Istri, bit će pogoršano. No škole će nastaviti s
radom i u takvim, otežanim uvjetima. Ovih teškoća nije bila pošteđena ni
Svetvinčenština i njezine škole.

Na svetvinčentskoj će školi do kraja 1. svjetskog rata djelovati tek jedna
učiteljica, dok će Družbina škola u Štokovcima biti zatvorena cijelo vrijeme rata zbog
nedostatka učitelja. Početkom školske 1914./1915. godine upravu i nastavu u
svetvinčentskoj školi preuzima učiteljica Tina Rigonat, koja će na školi ostati do kraja
1. svjetskog rata. No usprkos svemu, talijanska škola u Svetvinčentu, djeluje, cijelo
vrijeme rata. Štoviše, nekadašnje Družbine škole u Štokovcima i Smoljancima, a prvi
put i u Bokordićima, otvorene su kao pokrajinske škole. Nastavni jezik u svim ovim
školama je hrvatski s obvezom učenja njemačkog u Svetvinčentu, Bokordićima i
Štokovcima, odnosno talijanskog u Smoljancima. U jesen 1922. Fašistička partija
Italije i službeno preuzima vlast, a te jeseni i škola u Svetvinčentu dobiva ime

3

Edmondo de Amicis. Dosadašnji učitelji Guarino i Tolusso premješteni su, a na
njihovo mjesto postavljenje Giorgio Boban koji vodi cijelu školu u kombiniranim
odjeljenjima I. - II. te III. - IV. (Preuzeto: A. CUKROV, Osnovno
školstvo Svetvinčenštine do kraja I. svjetskog rata. VIA, God. 6-7 (1996-1997), sv. 6-7,
str. 173-211).

Škola je poslije drugog svjetskog rata nosila je naziv "Foška Doblanović", a
devedesetih godina 20. stoljeća OŠ "Svetvinčenat". Današnja škola izgrađena je 1974.
godine na jugo-istočnoj strani naselja.

Generacija 1965./1966. (preuzeto iz fotoarhiva „Nevidljiva Savičenta“)

4

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Naziv škole: Osnovna škola Svetvinčenat
Adresa škole: Svetvinčenat 98
Županija: Istarska
Telefonski broj: 052/560-001
Broj telefaksa: 052/560-001
Internetska pošta: [email protected]
Internetska adresa: os-svetvincenat.skole.hr
Šifra škole: 18-499-001
Matični broj škole: 03203590
OIB: 92363347984
Upis u sudski registar (broj i datum): 040064216 / 6.10.1960.
Ravnatelj škole: Ana Radolović, mag.prim.educ.
Broj učenika: 81
Broj učenika u razrednoj nastavi: 42
Broj učenika u predmetnoj nastavi: 39
Broj učenika s teškoćama u razvoju: 2
Broj učenika putnika: 69
Ukupan broj razrednih odjela: 8
Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 8
Broj razrednih odjela RN-a: 4
Broj razrednih odjela PN-a: 4
Broj smjena: 2
Početak i završetak svake smjene: 8,00 – 14,05 / 13,15 – 17,35
Broj radnika: 31
Broj učitelja predmetne nastave: 16
Broj učitelja razredne nastave: 4

5

Broj stručnih suradnika: 3
Broj ostalih radnika: 7
Broj nestručnih učitelja: 0
Broj pripravnika: 2
Broj mentora i savjetnika: 1
Broj voditelja ŽSV-a: 0
Broj računala u školi: 18
Broj specijaliziranih učionica: 2
Broj općih učionica: 4
Broj sportskih dvorana: 1 (prostor prilagođen nastavi TZK-e)
Broj sportskih igrališta: 1
Školska knjižnica: 1
Školska kuhinja: 1

Podaci o upisnom području

Osnovna škola Svetvinčenat djeluje na području Općine Svetvinčenat, te
obuhvaća sljedeća mjesta: Svetvinčenat, Štokovci, Bijažići, Pekici, Bibići, Kersani,
Bokordići, Pajkovići, Pusti, Peresiji, Bričanci, Foli, Ferlini, Brhanići, Krase, Smoljanci,
Salambati, Rapanji, Vidulini, Šikuti i Krančići.

Unutrašnji školski prostori

Školska zgrada je izgrađena 1974. godine za rad u dvije smjene. Sastoji se od
djelomičnog podruma i prizemlja, te ima površinu od 820 m2. U podrumu su smještene
kotlovnica i radionica kućnog majstora, a u prizemlju 4 učionice i 1 manja učionica
informatike, prilagođen prostor za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, kuhinja s
blagovaonicom, knjižnica, zbornica, tri ureda, priručni kabinet kemije, biologije i
likovne kulture, priručni kabinet za tehničku kulturu i fiziku, veći hol, odnosno
pretprostor koji se koristi za održavanje prigodnih priredbi. Od 2010. godine Škola ima
i sređen prostor arhiva.

6

Školski okoliš

U okolišu škole nalazi se asfaltirano kombinirano igralište za nogomet i košarku,
voćnjak s nasadima oraha, badema, japanske jabuke, kruške, jabuke, japanske trešnje,
šljive, trešnje, višnje, nar i maslinik s 33 masline. Ispred učionica zasađena je lavanda.
Ispred prednjeg i stražnjeg ulaza u školsku zgradu uređeni su cvjetnjaci i cvjetne
gredice, te kamenjare. Ulaz u školu krasi etno park u kojem se nalazi istarski kažun.
Školski park koriste učenici Škole i polaznici dječjeg vrtića „Balončić“. U parku se
nalazi veliki kameni stol s dvije kamene klupe koji se za sunčanih dana koristi za stolni
tenis ili za razne oblike izvođenja nastave.

7

Popis djelatnika

1. ANA RADOLOVIĆ, ravnateljica
2. MARJONELA TROŠT, računovođa
3. GORDANA FOLO, tajnica
4. ĐULJANA PERŠIĆ, kuharica
5. DRAGICA LENIĆ, pomoćna kuharica
6. MILAN PUH, kućni majstor
7. GORDANA ZAHARIJA, spremačica
8. TATJANA ORLIĆ, učiteljica RN
9. JADRANKA MIJANDRUŠIĆ, učiteljica RN
10. GORDANA JURAN, učiteljica RN
11. GORDANA BUTKOVIĆ, učiteljica RN
12. MIRJANA DOBLANOVIĆ PEKICA, učiteljica hrvatskog jezika
13. MILANA STAJČIĆ JAKLIN, učiteljica engleskog jezika
14. NOEL ŠURAN, učitelj likovne kulture
15. MANUELA ZUPAN, učiteljica povijesti
16. MARKO JELENIĆ, učitelj talijanskog jezika
17. IVOR KUČEK, učitelji informatike
18. TINA BUŽLETA ČEHIĆ, učiteljica geografije
19. SLOBODANKA PRICA, učiteljica fizike
20. UGO UŠIĆ, učitelj biologije
21. DIANA MACAN, učiteljica glazbene kulture
22. GORDANA MAZZI, učiteljica tehničke kulture
23. HELGA VRH, vjeroučiteljica
24. KRISTINA PRHAT, učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture

8

25. LJILJANA MATIJAŠ, pedagoginja
26. TATJANA ŠUŠNICA RELIĆ, knjižničarka
27. MARINA ZUPAN, psihologinja
28. ANA KUHAR, učiteljica talijanskog jezika
29. GORANKA PERKOVIĆ, učiteljica matematike
30. VALENTINA JURIČ, učiteljica kemije
31. ANA BENAZIĆ JURČIĆ, učiteljica matematike
32. KARIN ZGRABLIĆ, učiteljica kemije
33. TATJANA BRENKO RELJANOVIĆ, učiteljica talijanskog jezika
34. MARTINA LUCCHETTO ŽGOMBA, pomoćnica u nastavi
35. IVANA BUBIĆ GIOTTA, pomoćnica u nastavi

Godišnji kalendar rada škole

Nastava započinje 5. rujna 2016. godine, a završava 14. lipnja 2017. godine.
Prvo polugodište traje od 5. rujna do 23. prosinca 2016. godine. Zimski odmor
učenika traje od 27. prosinca 2016. godine do 11. siječnja 2017. godine.
Drugo polugodište započinje 12. siječnja, a završava 14. lipnja 2017. godine. Proljetni
odmor počinje 13. travnja, a završava 21. travnja 2017. godine. Ljetni odmor učenika
započinje 16. lipnja 2017. godine.

Organizacija rada

Škola radi u petodnevnom nastavnom tjednu. Nastavni rad odvija se u dvije
smjene. Početak nastave je u 8 sati. Prva smjena završava 14 sati. Druga smjena
započinje 13,15, a završava 17, 35 sati.

Prehrana učenika

U školskoj kuhinji priprema se užina za sve učenike, od prvog do osmog
razreda. Užine su raznolike, uglavnom je kuhana hrana.

9

POPIS UČENIKA DRUGI RAZRED

PRVI RAZRED 1. IRIS PERŠIĆ
2. BORNA NADENIĆ
1. NINA PERŠIĆ 3. LANA MACAN
2. MARIN ZAGORAC 4. PETRA BIJAŽIĆ
3. ANTONIA DOBLANOVIĆ 5. NINO PUH
4. MATE PAMIĆ 6. DENI PUH
5. ELENA NADENIĆ 7. ANJA FERENČIĆ
6. ANTONIA FERLIN 8. SARA OBROVAC
7. IVANA MATIJAŠ 9. SAMUEL ČEĆNIK
8. MAJA KUŽIĆ
ČETVRTI RAZRED
TREĆI RAZRED
1. KRSAN LUCIJA
1. BAN MARIE 2. KUTIĆ ROMANA
2. DOBLANOVIĆ EDUARDO 3. LENIĆ DENI
3. FOLO PETAR 4. MACAN IVANA
4. JELENIĆ MATEO 5. MACAN NICOLE
5. KERSAN OGNJEN 6. PAMIĆ JOSIP
6. MATIJAŠ MARIJA 7. PERKOVIĆ ANTONIJA
7. OTOČAN DAVID 8. PUH TONI
8. PEKICA BARTOL 9. ROČAN DONOVAN
9. PERKOVIĆ TEA 10. VIŽENTIN AURORA
10. PERŠIĆ KARLO
11. RADOLA PAOLA
12. UDOVIČIĆ MATEJ
13. VUKELIĆ GABRIJEL
14. ZULIJAN SAMANTA

10

PETI RAZRED: ŠESTI RAZRED:

1. ĐOKIĆ NENAD 1. BILIĆ PAOLA
2. LENIĆ LEO 2. BULEŠIĆ LANA
3. MARUŽIN LENA 3. ČEKADA LOREN
4. PERKOVIĆ EMILI 4. HRELJA MARINA
5. PERŠIĆ MATEO 5. PAJKOVIĆ VALENTINA
6. ZULIJAN ANTONIO 6. PEKICA FRANE
7. PERKOVIĆ LORENZO 7. PERŠIĆ FRAN
8. VORIĆ ANTONIA
9. ŽIVOLIĆ MARIO

SEDMI RAZRED: OSMI RAZRED:

1. ČUDIĆ PERKOVIĆ PATRICK 1. ANTONČIĆ NIKOLINA
2. KERSAN JELENA 2. BAN ANDI
3. MIŠAN MATIJA 3. BANOVIĆ ANTONELA
4. OBROVAC DAVID 4. DOBLANOVIĆ ROLAND
5. OTOČAN MATEO 5. KRSAN MARKO
6. PAJKOVIĆ BENJAMIN 6. KURELOVIĆ TONI
7. PERŠIĆ MASSIMO 7. KUTIĆ VITO
8. PILJAN DALEN 8. LAZARIĆ SHANA ANTONIA
9. VUKELIĆ VANESSA 9. MACAN KATARINA
10. ZULIJAN LAURA 10. OBROVAC ANTON
11. PERŠIĆ LUCIA
12. ZANDONA NOEL
13. KURTIĆ FILIP

11

Kulturna i
društvena aktivnost

škole

12

Prijam prvašića

U ponedjeljak 5. rujna započela je nova školska godina. U našu školu krenulo
je osam novih đaka. Dočekali smo ih veselo i raspjevano, uz ples, pjesmu i šaljiv
igrokaz. Dobrodošlicu prvašićima i sretan početak svima zaželjeli su ravnateljica
škole Ana Radolović i načelnik Općine Svetvinčenat Dalibor Macan. Prvašići su
upoznali i svoju učiteljicu Tatjanu Orlić. Ispraćeni pjesmom uz veliki pljesak krenuli
su u svoju učionicu. Želimo im mnogo uspjeha i bezbrižne školske dane.

13

Tijekom ove školske godine bavili smo se mnogim
aktivnostima, neke od njih izdvajamo…

„Ironman“ u Savičenti

Ove godine sudionici triatlon utrke Ironmana prolazili su i kroz naše mjesto.
Na „stanicama“ tekućine i hrane, naši učenici su dijelili vodu, izotoničke napitke,
proteinske pločice i gelove, te banane i tako takmičarima pomogli izdržati nadljudske
napore.

Robotička liga Croatian Makers

Inicijativa Nenada Bakića za popularizaciju STEM zanimanja, Croatian Makers
liga, stigla je i u našu školu. Cilj projekta u sklopu kojeg je do sada donirano više od
tisuću robota je zainteresirati osnovnoškolce za robotiku i automatiku kroz mjesečna
natjecanja. U Ligi je prošle godine sudjelovalo 220 osnovnih škola i ustanova te 4000
učenika. Javili smo se na ovogodišnji natječaj te dobili smo na posudbu 5 robota.

14

Jedan malo drugačiji dan u našoj školi

U srijedu, 5. 10. 2016. godine učenici razredne nastave imali su, povodom
Dječjeg tjedna, sportsko druženje i igre s djecom iz dječjeg vrtića „Balončić“ i
učenicima iz susjedne škole Juršići. Istovremeno su se izmjenjivali razredna
odjeljenja od 1. do 4. razreda u provedbi kampanje „ZUBOMOBIL“, odnosno „Orbit
daruje osmijeh“. Učenici su educirani o dentalnoj higijeni i važnosti redovnog
posjećivanja zubara.

Taj dan bio je drugačiji i nadasve zanimljiv i za učitelje naše škole. Povodom
svjetskog Dana učitelja u Kaštelu Morosini-Grimani u Svetvinčentu učitelji su imali
Team building. Naime, bili su aktivni sudionici „Escape Castle“ avanture kroz koju
su prošli sedam viteških iskušenja, otkrili povijest kaštela i pritom se dobro zabavili.

15

Obilježili smo Dječji tjedan

Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna, 6. listopada 2016. delegacija učenika
nižih razreda naše škole, njih devetoro, otišlo je u posjet načelniku Općine
Svetvinčenat, Daliboru Macanu. Većina učenika je po prvi put bila u prostorijama
općine, pa su s velikim zanimanjem pratila načelnikove riječi. Prenijeli su mu želje
svojih suučenika i postavili mnoštvo pitanja vezanih uz izgradnju nove škole,
sportske dvorane, igrališta. Nisu izostala pitanja kako netko postane načelnik općine
te što je njegov posao.

16

Nevrijeme kakvo se ne pamti

U noći s petka 14. 10. na subotu 15. 10. 2016. veliko nevrijeme, pijavica,
poharalo je okoliš naše škole. Davnih godina kad se podizala ova škola, tadašnji
ravnatelj škole Miloš Abramović i učitelj likovne kulture Dragan Žanić, zajedno sa
djecom i djelatnicima škole, zasadili su i ostavili u nasljedstvo zavidan broj stabala
koji svi skupa čine prekrasan školski vrt. Takvim vrtom malo tko se može pohvaliti, a
mi koji baštinimo zatečeno tužni smo da je ta oluja morala baš proći pored naše
škole.

Obilježili smo Dan jabuka

U četvrtak 20.10. 2016. u našoj školi obilježen je Dan jabuka. Prvo su svi učenici
pogledali film o „Marijinim obrocima“ – organizaciji koja daje hranu svakom djetetu u
siromašnim zemljama u školi. Nakon filma, otišli su u školsku blagovaonicu i zasladili se
čajem i kolačima napravljenim od jabuka.

17

Posjet DVD Svetvinčenat

Tko će bolje i stručnije prenijeti učenicima znanje o vrlo zahtjevnom i opasnom
poslu vatrogasca od njega samog, potvrdili su nam to i učenici 2. razreda. U petak, 4.
studenog, posjetili su DVD Svetvinčenat i družili se sa njegovim predsjednikom
Brunom Antončićem. Ovaj posjet bio je dio projekta učenika ovog razreda o
zanimanjima ljudi, naslova „Ljudi rade“ , te dobar primjer stjecanja znanja i
razumijevanja sigurnosnih i zaštitnih mjera u opasnim situacijama , te razvijanja
sigurnog ponašanja i postupanja.

Bibliobusi, nešto novo u našem okruženju!

18

U petak 11. 11. 2016. u gostima nam je bila prava karavana. Bibliobus iz Kopra
i bibliobus iz Rijeke s gostima voditeljima, knjižničarkama i ravnateljicom Gradske
knjižnice i čitaonice iz Pule, vozačima knjižničarima i Markizom, pjesnikom i
zabavljačem. Davno, davno, prije, našim krajem je prolazio bibliobus i čitateljima koji
ne mogu doći do grada raznosio knjige. Sada se pokreće ideja da opet zaživi ovaj vid
populariziranja knjige i čitanja. Markiz Karabas iz Zemlje Mačka u čizmama (Omar)
je bio izvrstan animator i djeci je pjesmicom ostavio poruku: „Pusti brigu, uzmi
knjigu!“

Sječa stabala

Danas je uklonjeno najstarije stablo na samom ulazu u školsku zgradu, koje se
godinama kao kišobran natkrilio iznad našeg etno parka. S nostalgijom gledamo
ispiljene grane, no imajući u vidu sigurnost djece sretni smo i zahvalni našoj Općini
što je organizirala uklanjanje starih i opasnih stabala.

19

Roditeljski sastanci i prigodan kulturno umjetnički program

Ovog 14. prosinca 2016. obilježili smo kraj prvog polugodišta na poseban
način. Nekoliko dana prije učenici su zamoljeni da obavijeste roditelje i da ih pozovu
na roditeljske sastanke. Točno u 17, 40 u holu škole započeo je prigodni kulturno
umjetnički program kojeg su pripremili polaznici izvannastavnih aktivnosti. U isto
vrijeme održala se prodajna izložba prigodnih radova sa ciljem opremanja škole
računalnim tehnologijama. Zbor i orkestar naše škole je izveo nekoliko kvalitetnih
točaka.

Kviz „Ja čitam a ti?“

Ove godine 2016., čitali smo djela Zorana Pongrašića, šesti razred „Gumi-
gumi“ a sedmi i osmi razred „Vidi majmuna“. Djela su tematski bliska Danu
čovjekovih prava(UN), koji se obilježava 10. 12. tako da smo čitanje i obradu
posvetili osvješćivanju djece i odraslih o zaštiti ljudskih prava. Nekoliko godina već
kvizove radimo za dvije grupe. Prvi kviz se održao u četvrtak 8. prosinca, ovaj put
samo za šestaše, i to: Antonija Vorić, Paola Bilić, Marina Hrelja, Frane Pekica, Fran
Peršić, Mario Živolić, Frane Pekica, Lana Bulešić i Loren Čekada. Trebali su izabrati
jednu od tema, napisati zašto su uzeli tu temu, prihvaćajući je kao problem te na
kraju izlaganja naći rješenje za nju. Teme su bile: neugodne bolesti, odnos roditelja i

20

djece, odnos prema različitostima i sram. Svi su učenici zaključili da se takvi
problemi najlakše mogu riješiti razgovorom.

Drugi kviz se držao u petak, 16. 12. 2016. Natjecali su se sedmi i osmi razred i
to iz sedmog: Jelena Kersan, Vanessa Vukelić, Benjamin Pajković i Matija Mišan; a
osmi razred predstavljali su: Antonela Banović, Katarina Macan, Toni Kurelović i
Vito Kutić. I oni su kao i šesti pronašli probleme u djelu, i dali odgovore koje bi
vodili do rješenja, prihvatljivog ponašanja. Njihove izabrane teme bile su: rasizam i
laganjem do prihvaćenosti.

Predavanje o pirotehničkim sredstvima

U srijedu 21.prosinca u našoj školi ugostili smo djelatnike iz Policijske uprave
istarske. Dva djelatnika PU Istarske su svim učenicima od 1.do 8. razreda održali
predavanje na temu „Mir i dobro“, čiji je cilj sprječavanje stradavanja osoba i
oštećenje imovine upotrebom pirotehničkih sredstava i drugih eksplozivnih tvari.
učenike upoznali da se pirotehnika II. i III. kategorije smije upotrebljavati samo u
razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja.

21

„Baš smo cool tako jednaki, a tako različiti“

Ovo je naslov projekta kojeg vodi Udruga “Visoki jablani“ iz Rovinjskoga
Sela, koja svojim djelovanjem želi promicati kulturu tolerancije i razumijevanje
„drugog i drugačijeg“ među osnovnoškolcima i prevenirati i suzbijati diskriminaciju
i vršnjačko nasilje kroz senzibiliziranje djece i mladih za sposobnosti i kapacitete
njihovih vršnjaka s poteškoćama u razvoju. Projektom su bili obuhvaćeni svi učenici
naše škole, njihovi razrednici te ostali učitelji predmetne nastave, stručni suradnici i
ravnateljica. Učenici od 3. do 8. razreda, razrednici i stručni suradnici dobili su
knjigu, dječji kriminalistički roman „Štagalj na jezeru Gun“ koji se bavi tematikom
jednakih mogućnosti za svih i ljudskih prava. Knjiga je ujedno bila priprema za
radionice i aktivnosti koje su one sadržavale. Prvi i drugi razred kao uvod u
radionicu gledao je animirani film iste tematike. Radionice za učenike od 1. do 8.
razreda, vodile su suradnice iz udruge „Visoki jablani“, Mihaela, Gordana i Tamara.
Razgovor o pročitanoj knjizi, o dječjim pravima, o sličnostima, različitostima, igre
kroz koje su djeca spoznala o tome kako je osobama koje su slijepe, koje slabije ili
uopće ne čuju, osvijestili su da treba biti strpljiv, uporan, svima dati šansu da budu
uspješni u svemu što rade, podržati, razumjeti i prihvaćati različitosti koje nas
okružuju.

22

Napopriko po Savičenštini

U sklopu godišnjeg školskog projekta „Z sela u selo – popriko“ u
Mediteranskom plesnom centru u Svetvinčentu, u petak, 27.1.2017. u 19,00 sati
premijerno je prikazana predstava „Napopriko po Savičenštini (eli: Ma ča je ta Marija
Radoslović zaspravlje bila to ča govoru?)“, a sljedećeg dana odigrana je i repriza.
Sudjelovali su: glumci (po redoslijedu pojavljivanja): Loren Čekada i Nenad Đokić,
Lena Maružin i Lana Bulešić, Vito Kutić i Fran Peršić, Marina Hrelja, Mateo Peršić,
Mario Živolić, Paola Bilić, Valentina Pajković, Antonia Vorić, Emili Perković,
Katarina Macan i Frane Pekica i - svirači: Leo Lenić, Mateo Otočan, David Obrovac,
Matija Mišan i Dalen Piljan. Predstava je rezultat iznimnog zalaganja i truda grupe
učenika članova Radionice medijske kulture-MEKA, kao izvannastavne aktivnosti u
OŠ Svetvinčenat, uz potporu VIS OŠ Svetvinčenat. Interpretirajući tekst kojeg je
napisala učiteljica Goranka Perković te uz pomoć pedagoginje Ljiljane Matijaš
izradila kostime, učitelja Noela Šurana kao scenografa i glazbenog voditelja, a sve u
režiji učiteljice Mirjane Doblanović Pekica, učenici su u potpunosti ostvarili cilj koji je
predstava imala.

23

24

Vlakom do Pule pa kroz eter u svijet

Pod vodstvom učiteljice Mirjane Doblanović Pekica, učenici su se uputili na
izvanučioničku nastavu medijske kulture. Najprije su u Istarskom narodnom
kazalištu imali priliku upoznati kostimografkinju Desanku Janković koja ih je
provela kroz svoju radionicu i pokazala im fundus u kojem se čuvaju kostimi s
proteklih predstava. Iz kazališta je put vodio na Hrvatsku radioteleviziju. Ondje je
naše učenike dočekao i pozdravio glavni urednik Radio Pule Bruno Krajcar koji ih je
proveo kroz televizijsku redakciju i studio. Daniela Dorani je razgovarala s našim
učenicima o predstavi koju su izveli tjedan ranije. Potom su krenuli na TV Novu.
Ondje ih je novinarka Katja Rabar uvela u televizijski zanat, pokazala im kako jedan
studio može imati tisuću lica.

Susret hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva

Na ovogodišnji natječaj za 6. Susret hrvatskoga dječjega duhovnoga
stvaralaštva "Stjepan Kranjčić", Križevci, prijavilo se petero učenika iz naše škole:
Marina Hrelja, Lana Bulešić, Paola Bilić, Lorenzo Perković i Patrick Čudić Perković
pod mentorstvom učiteljice vjeronauka Helge Vrh i učitelja likovne kulture Noela
Šurana. Među izabranim radovima koji će ući u zbornik je i književni rad naše
učenice Paole Bilić.

25

Blaženi Miroslav Bulešić

Mladiću kome je pravda bila mila
Božja ljubav je milost učinila
Miroslav je dobrotvor
Istarskoga kraja
Ljubav Božja ga je dovela do raja

Smrt je bila samo ljudsko okrutno
Djelo
Da u smrt baci mlado Miroslavovo
Tijelo.
No on se samo preselio k Bogu
Nikakvi noževi dušu njegovu ubiti
Ne mogu

Grob njegov na ponos nam osta.
Nalazi se usred Božjeg hrama,
Miroslav je sada opet među
Nama.

Paola Bilić, 6. razred
2016./17.

26

„Danas je pust, imate ča za pod kapuz?“

U našoj smo školi obilježili pusni utorak koji je ove godine bio 28. veljače.
Učenici su na taj dan u školu došli maskirani. Prigodno predavanje o pokladnim
običajima u Istri i Hrvatskome primorju pripremili su učitelji Manuela Zupan i Noel
Šuran, a nakon toga uz osudu, da sve bude po reguli i zakonu, učenici, učitelji i
djelatnici škole prisustvovali su spaljivanju pusta koji je i ove godine bio kriv za sve
nedaće koje su ih snašle.

Međuopćinsko natjecanje u krosu

U utorak 14. ožujka 2017. godine u Marčani je održano Međuopćinsko
natjecanje ŠSD osnovnih škola u krosu. Natjecalo se 8 škola iz: Vodnjana, Medulina,
Juršića, Divšića, Barbana, Krnice, Marčane i Svetvinčenta. Budući se radi o ekipnom
natjecanju, isticanje individualnih rezultata je suvišno, ali moramo pohvaliti našeg
učenika Patricka Čudića Perkovića, koji je pretrčao i konkurente koji treniraju
atletiku, pokazao zavidnu kondiciju, hrabrost i želju.

27

Obilježili smo Ljubičasti dan

Dan kad se širom svijeta ljubičastom bojom iskazuje solidarnost s osobama
koje imaju epilepsiju je 26. ožujak. „Ljubičasti dan“ ili „Purpleday“ je dan pružanja
podrške osobama s epilepsijom. Prigodnim plakatom i nošenjem ljubičaste boje u
našoj školi pridružili smo se obilježavanju „Ljubičastog dana“ i time dali podršku
našoj dragoj učenici osmog razreda koja se hrabro bori s epilepsijom. Želimo da znaš
„da nisi sama!“

28

Posjet Pazinu gradu

Dana 31.III. 2017., učenici III. razreda OŠ Svetvinčenat i OŠ Juršići posjetili smo
županijsko središte Istre - grad Pazin. Krenuli su vlakom iz Smoljanci. Posjetili su
Državni arhiv gdje su vidjeli zbirku statuta i stare matične knjige koje su ručno
pisane te prikaz kako se restauriraju knjige, od kojih su neke stare oko 500 godina. U
Etnografskom muzeju Istre, smještenom u kaštelu, mogli su vidjeti izložene narodne
nošnje, glazbala, seoska kuhinja, poljoprivredni predmeti, alati starih obrta i oružja te
kolekciju crkvenih zvona.

„Štuorice od polnoći“ pripovjedno kazalište prema knjizi "Libar od
polnoći" Milice Kranjčić

U četvrtak 6. travnja naši su učenici pogledali i poslušali „Štuorice od polnoći“
u prostoru bivšeg Društvenog doma, a današnjeg Mediteranskog plesnog centra,
autora, redatelja i pripovjedača Aleksandra Bančića. Srž materijala kojim se koristi
jesu pričice koje je njegov pradjed Anton (Tuone) Bančić iz Dolenjih Krničari pokraj
Žminja pričao maloj Milici Kranjčić, danas učiteljica u mirovini i jednoj od onih
neumornih sakupljača narodne predaje Istre (konkretnije Žminjštine), a taj je
materijal izdala u knjizi "Libar od polnoći". Osim pradjedovih "štuorica" u predstavi
se mogu čuti i one iz Peroja (Branimir Vučerić), Žejana (Vilim Sanković) i Ripende
(Roberta Razzi).

29

Sudjelovanje na Fešti od rožic

Dvanaesta Fešta od rožic je iza nas. Na programu otvaranja sajma cvijeća u
petak 7. travnja sudjelovala je predškolska ustanova „Balončić“, OŠ Juršići i naša
škola. Svojim nastupom učenici iz prvog, drugog i trećeg razreda uveselili su
mnogobrojno gledateljstvo. Osmaši su od petka do nedjelje prezentirali učeničke
radove.

30

Terenska nastava

U ponedjeljak, 24. travnja učenici od 5. do 7. razreda naše škole u sklopu
terenske nastave i projekta „Z sela u selo – popriko“ pješačili su od sela Krančići do
sela Štokovci i na taj način "popriko" spojili dva prijatelja koje dijele kilometri vrlo
prometne županijske ceste. Školski projekt zamišljen je s ciljem da uz boravak u
prirodi i kroz komunikaciju s lokalnim stanovništvom, kojeg su i sami dio, djeca
upoznaju fizički i misaoni zavičaj kojem pripadaju. Razdijeljeni u više skupina po
bojama prikupljali su mirise i boje koje su zatekli u prirodi, snimali životinje i biljke
te zapisivali svoje dojmove od kojih su neke ostavili in situ, a neke ponijeli sa sobom.

Akcija uređenja škole i školskog dvorišta u sklopu projekta Eko vrt

U sklopu Dana planeta Zemlje koji se obilježava 22. travnja pod vodstvom
učitelja iz biologije Uga Ušića i učiteljica razredne nastave učenici su krenuli u akciju
čišćenja okoliša i sadnje bilja i voćaka. U naš eko vrt posađene su nove voćke, a
livada se zazelenjela bez papirića i vrećica nanesenih vjetrom. Učenici nižih razreda
su oprali prozore u učionicama da vanjska ljepote lakše uđu u školu.

31

Posjetili smo Krk...

U srijedu 3. svibnja učenici od 1. do 3. i od 5. do 7. razreda posjetili su otok
Krk. Razgledali su znamenitosti grada Krka, katedralu, rivu, glavne ulice i posjetili
akvarij i terarij. Nakon kraće šetnje, odvezli su se do Jurandvora gdje je još u
srednjem vijeku podignuta crkva svete Lucije o čemu nam svjedoči i najduži
glagoljaški spomenik u Hrvata, Baščanska ploča. Nakon kratkog predavanja u samoj
crkvici u kojoj su poslušali kako zvuči nekadašnji jezik Hrvata. Treće odredište bio je
Punat, turističko mjesto odakle ih je brodić odveo na Košljun. vratili su se brodićem
u Punat odakle su autobusom krenuli natrag na kopno.

32

Z Štokovci u Krančiće – popriko

Svi učenici naše škole uz pratnju i potporu roditelja, učitelja i ravnateljice
uputili su se od sela Štokovci, do sela Krančići 'napopriko'. Polazna točka bila je stara
škola u Štokovcima, a put kroz šumu i 'kampanju' vodio nas je u Krančiće. Na tom su
putu prošli još kroz Pekice i samo u jednom trenutku prelazili glavnu prometnicu
Pula - Pazin.

Nakon terenske nastave prilikom koje su učenici propješačili stazom i
prikupili potrebne podatke, fotografije i inspiraciju za daljnje likovne radove koje su
u djelo pretočili pod vodstvom učitelja likovne kulture Noela Šurana, krenulo se u
planiranje izložbe koja je upriličena nakon pješačenja na željezničkoj stanici
Savičenta.

33

Nastava u vrtu

U veljači 2017., naša škola je među 42 škole odabrane za provedbu prateće
mjere održavanja nastave u vrtu. Za provedbu nastave u vrtu 17. svibnja dobili smo
veliku donaciju sadnog materijala, i to po nekoliko sadnica svake sorte: kivi, kivi
arguta, smokva, maslina, kaki, badem, kumkvat, dud, vinova loza, nar, jagode,
ružmarin i lavandu.. Danas, 29. svibnja dobili smo drugi dio donacije, odnosno vrtni
alat, opremu za održavanje vrta, zemlju-supstrat, organsko gnojivo, mineralno
gnojivo i komposter. U srijedu 31. svibnja je učitelj biologije Ugo Ušić održao nastavu
u vrtu u suradnji s gospodinom Nenadom Hreljom iz Savjetodavne službe. Učenje i
poučavanje u prekrasnom okolišu naše škole praksa je već dugi niz godina.

34

Završna priredba

U prostoru lože na savičentinskoj placi održala se završna priredba naše škole
2. lipnja 2017. godine s početkom u 20 sati. Prigodni video uradak za završetak svog
osnovnoškolskog obrazovanja priredili su nam osmaši pod vodstvom svog
razrednika Marka Jelenića, a onda su njih pjesmom iznenadili svi djelatnici škole.
Dok je večer već pomalo odmicala naša je ravnateljica Ana Radolović nagradila
najuspješnije i najmarljivije učenike na čelu s odlikašima kroz sve razrede osnovne
škole.

35

Tradicijska igra – prahćanje

Etnografski muzej Istre pozvao nas je na suradnju u okviru EU projekta
KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa, a jedna
od tema koja se obrađuje je tema starih igara. U sklopu terenskih istraživanja,
Etnografski muzej Istre snimio je 5. lipnja 2017. učenike naše škole kako igraju
prahćanje/prasićkanje u Žlinji kraj Kaštela. Dječaci koji su sudjelovali u snimanju
igre učenici su 7. i 8. razreda: David Obrovac, Matija Mišan, Mateo Otočan, Patrick
Čudić Perković, Benjamin Pajković, DalenPiljan, Marko Kersan, Vito Kutić, Toni
Kurelović. Zahvaljujemo gospodinu Dinu Živoliću iz Foli koji nas je naučio igrati
prahćanje i gospođi Mirjani iz Etnografskog muzeja Istre koja je sve organizirala.

36

Sudjelovanje u Maloj školi povijesti

Dana 2. 6. 2017. učenice VI. razreda Lana Bulešić i Marina Hrelja sudjelovale
su u Maloj školi povijesti u organizaciji prof. Marka Jelenića. Učenice su toga dana
zajedno s ostalim učenicima iz Kanfanara, Pazina i Sv. Lovreča sudjelovale u
terenskoj nastavi u Dvigradu i Romualdovoj pećini iznad Limskog kanala. Posjetili
su i crkvu Svete Marije od Lakuća u blizini Dvigrada koja je poznata po freskama
Šarenog majstora. Nakon zabavnog i poučnog rada na terenu učenicama su u OŠ
Petra Studenca Kanfanar uručena prigodna priznanja za sudjelovanje u Maloj školi
povijesti.

Ljetna škola matematike

Od 28. do 30. kolovoza 2017. godine održava se Ljetna škola matematike
"Matematika za 5" u Roču. U programu koji nastoji na suvremen i zanimljiv način
produbiti učeničku ljubav prema matematici sudjelovat će i učenici naše škole.
Objavljen je popis pozvanih učenika na kojem su: Lena Maružin i Leo Lenić iz petog
razreda, Loren Čekada i Mario Živolić iz šestog te Laura Zulijan, učenica sedmog
razreda naše škole.

37

Želim stablo - projekt izdavačke kuće Profil Klett

Profil Klett pokrenuo je projekt „Želim stablo“ kojim potiče sadnju drveća. Cilj
projekta je spoznati pravu vrijednost svakog stabla za okoliš, zajednicu i pojedinca te
poboljšati zrak.

U projekt su se uključile i učiteljice razredne nastave naše škole koje su se
odrekle papirnatih priprema za nastavu i dobile u zamjenu svaka po jedno stablo
koje je posađeno u voćnjaku naše škole.

Projekt Želim stablo razvijat će se i kroz natječaj početkom sljedeće školske
godine 2017./2018.
Štitimo drveće pametnim raspolaganjem papira!

38

Veseli završetak školske godine naših četvrtaša

Zadnja tri školska dana četvrtaši bili su na izletu s prijateljima iz 4.a i 4.b OŠ
Centar iz Pule. Posjetili su Zagreb, Krapinu, Trakošćan, Etno selo Kumrovec i
spomenik Lijepoj našoj u Zelenjaku.

39

Osmaši, generacija 2016./2017. s razrednikom Markom Jelenićem
40


Click to View FlipBook Version