The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE 15. 2018/2019 KOPERASI KOLEJ KOMUNITI SABAK BERNAM BERHAD 16DISEMBER 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aziah4hamdan, 2019-12-15 07:50:43

BUKU PROGRAM MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE 15. 2018/2019

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE 15. 2018/2019 KOPERASI KOLEJ KOMUNITI SABAK BERNAM BERHAD 16DISEMBER 2019

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN
KALI KE 15. 2018/2019

KOPERASI KOLEJ KOMUNITI SABAK BERNAM
BERHAD

16 DISEMBER 2019
DEWAN KULIAH, KKSB

ATURCARA

2.45 petang - Ketibaan tetamu dan Ahli Lembaga Koperasi
- Pendaftaran

3.00 petang - Ucapan aluan pengerusi majlis
- Bacaan doa
- Ucapan daripada pengerusi Koperasi KKSB Berhad
- Ucapan Perasmian daripada penasihat Koperasi KKSB Berhad
- Mesyuarat bermula:

1. Membentang dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung yang lalu
(bil. 14 2016/2017)

2. Membentang dan menerima Laporan Aktiviti Tahunan 2018/2019
3. Membentang dan menerima Laporan Kewangan Beraudit oleh Bendahari
4. Membentang Usul
5. Pembubaran Ahli Lembaga Koperasi
6. Pelantikan Ahli Lembaga Koperasi yang baharu bagi tahun 2019/2020
7. Pembentangan Usul

5.00 petang - Majlis bersurai

ALK 2018/2019

Razizan bin Samad
Maimunah binti Mhd Salleh
Muhaimin bin Roji
Noor Izzati binti Umor
Fauziah binti Ayup
Nurshakila binti Mazlan
Zulaikha binti Mohd Azman
Noraziah binti Mokhtar

LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN 2018

BANTUAN KEBAJIKAN CERMIN MATA PELAJAR
5 JUN 2018

PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SESI JUN & DIS 2018
KEPERLUAN MENGIKUT PROGRAM

JUALAN KEDAI KOPERASI
SEPANJANG TAHUN 2018

LAPORAN KEWANGAN BERAUDIT

KLASIFIKASI AKAUN 2018 2017
JUMLAH (RM) JUMLAH

ASET TETAP 1,051.92 (RM)
1,000.00 1,134.00
ASET SEPARA TETAP
762.46 1,000.00
ASET SEMASA 10,878.98
Pelbagai Penghutang 111,909.48 735.26
Stok 2,000.00 13,161.04
Tunai di Bank (Akaun Semasa Maybank) 22,480.40 129,925.42
Tunai di Bank (Akaun Semasa Bank Rakyat) 9380.50
Tunai di Bank (Akaun Simpanan Tetap) -
Tunai di Tangan 159,463.74 21,687.30

829.98

168,464.00

KLASIFIKASI AKAUN 2018 2017

LIABILTI SEMASA JUMLAH (RM) JUMLAH (RM)

EKUITI PEMILIK 6,297.10 4,797.10
Modal Syer Anggota
Kumpulan Wang Kebajikan 13,300.00 12,820.00
Am
Akaun Untung Rugi 5,930.03 8,430.03
Terkumpul
Kumpulan Wang Rizab 75,655.95 75,805.91
Statutori
Tabung-tabung 21,203.68 21,203.68
37,076.98 45,407.28

159,463.74 168,464.00

KLASIFIKASI AKAUN 2018 2017
JUMLAH (RM) JUMLAH (RM)
HASIL
Jualan Kedai 71,418.00 64,885.20
Fi Masuk 2,390.00 2,440.00
Sewaan Tapak 1350.00
Caj Perkhidmatan 4,571.30 -
Faedah Simpanan Tetap 829.30 7,309.80
1593.56
BELANJA 80,558.60
Kos Jualan Aktiviti Kedai 76,228.56
Perbelanjaan Am 72,921.98
7,786.58 45,725.24
KEUNTUNGAN/KERUGIAN BERSIH 19,273.44
80,708.56
(149.96) 64,998.68
11,229.88

KLASIFIKASI AKAUN 2018 2017
JUMLAH (RM) JUMLAH (RM)
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI
OPERASI 3,317.08 15,494.88

ALIRAN TUNAI UNTUK BAYARAN (0.00) (5,320.00)
BERKANUN DAN AGIHAN
369.90 0.00
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI
PELABURAN

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI (10,350.30) (14,252.29)
PEMBIAYAAN

Lebihan/(Kurangan) Tunai dan Setara (6,663.32) (4,077.41)
Tunai
Tunai dan Setara Tunai Awal Tahun 152,433.70 156,511.11
Tunai dan Setara Tunai Akhir Tahun 145,770.38 152,433.70

Susutnilai untuk Aset Kakitangan koperasi
Tetap dikira mengikut pada 31 Disember
2018 adalah seramai 1
sistem susutnilai
samarata dengan orang
kadar 20% setahun.

Bilangan anggota
adalah seramai 665
orang pada tahun
berakhir 31 Disember

2018

TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version