The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mtagm15, 2019-12-24 06:41:03

dasar pengurusan hem guamss-converted

dasar pengurusan hem guamss-converted

DASAR PENGURUSAN HAL
EHWAL MURID

SEKOLAH MENENGAH SAINS GUA MUSANG
18300 GUA MUSANG,
KELANTAN.
EMAIL : [email protected]
TEL : 09-9123698
FAX : 09-9122497

1.0 LATAR BELAKANG

Murid-murid merupakan asset atau stakeholder
kepada sekolah. Sehubungan itu segala

perkarayang berkaitan dengan murid hendaklah
diuruskan dengan sebaik-baiknya berpandukan
surat-surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Memantapkan pengurusan sub Unit HEM dengan
menepati piawai dan format tindakan yang dibenarkan
mengikut surat pekeliling ikhtisas dan Kementerian
Pelajaran Malaysia.
2.2 Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid
agar menjadi individu yang seimbang, berdikari,
berpengetahuan dan berkemahiran serta berfikiran kreatif
dan kritis.
2.3 Memupuk potensi dan kebolehan murid ke tahap
maksima dan menyuburkan potensi kepimpinan.

2.0 OBJEKTIF

2.4 Ke arah salah laku sifar dalam disiplin sekolah.
2.5 Mewujudkan budaya hadir penuh ke sekolah dan
membasmi kes ponteng sekolah.
2.6 Meningkatkan kecemerlangan akademik, kokurikulum
dan sahsiah warga asrama.
2.7 Mewujudkan suasana sekolah yang selamat, bersih,
ceria dan kondusif untuk
pembelajaran.

3.0 MATLAMAT STRATEGIK

Kecemerlangan sesebuah sekolah banyak
bergantung kepada cara pengurusan sekolah
mengurus hal-hal berkaitan disiplin murid, sahsiah
dan keakuran dan komitmen murid-murid terhadap
peraturan sekolah. Sehubungan itu, pengurusan hal
ehwal murid telah menetapkan beberapa matlamat

yang perlu dan hendak dicapai.

3.0 MATLAMAT STRATEGIK

3.1 Memastikan data maklumat murid sekolah ini lengkap
dan kemaskini.
3.2 Memastikan murid sekolah ini sentiasa mematuhi
peraturan sekolah.
3.3 Memastikan murid sekolah ini mengamalkan “Gaya
Hidup Sihat”.
3.4 Memastikan murid sekolah ini mendapat layanan yang
adil dan seimbang dari
pada guru-guru.
3.5 Memastikan murid sekolah ini tidak terlibat dengan
kegiatan yang tidak bermoral

3.0 MATLAMAT STRATEGIK

3.6 Memastikan murid yang bermasalah ekonomi
mendapat bantuan yang sewajarnya.
3.7 Memastikan murid yang bermasalah pembelajaran
dibantu tanpa mengira latar
belakangnya.
3.8 Berusaha menerapkan nilai-nilai murni melalui pelbagai
aktiviti yang dirancang oleh pihaksekolah.
3.9 Memastikan murid sekolah ini sentiasa menjaga
keselamatan diri, keluarga, harta benda dan imej sekolah.

4.1 DASAR 1: GURU

4.1.1 Semua guru di sekolah ini adalah guru disiplin
dan didaftarkan dalam aplikasi e-Disiplin.
4.1.2 Semua guru di sekolah ini umpama ibu bapa
kedua kepada semua murid.
4.1.3 Semua guru sentiasa meletakkan kepentingan
dan kebajikan murid dalam semua bentuk tindakan
dan keputusan yang dibuat.
4.1.4 Semua guru perlu melayan semua murid
dengan adil, bertimbang rasa dan kasihsayang.

4.2 DASAR 2: KEMASUKAN MURID

4.2.1 Kemasukkan adalah ditentukan oleh Bahasian
Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh, Kem.Pendidikan
Malaysia
4.2.2 Setiap maklumat murid akan didaftarkan dalam Buku
Rekod Pendaftaran, Sistem Maklumat Murid (SMM), Aplikasi
Pangkalan Data Murid (APDM), Sistem Pengurusan Sekolah
(SPS) dan Buku Kedatangan Asrama.
4.2.4 Semua murid wajib tinggal di asrama.

4.3 DASAR 3: DISIPLIN MURID

4.3.1 Setiap murid diwajibkan membaca “Buku Peraturan
Sekolah” yang boleh dimuat turun melalui Dashboard /
Portal Sekolah.
4.3.2 Murid yang melanggar peraturan sekolah akan
diambil tindakan disiplin dan direkodkan kesalahan
tersebut dalam sistem e-Disiplin.
4.3.3 Ibu bapa atau penjaga kepada murid yang
melakukan kesalahan disiplin akan dimaklumkan melalui
surat amaran dan dipanggil untuk hadir ke sekolah atau
asrama bagi tujuan perbincangan.

4.3 DASAR 3: DISIPLIN MURID

4.3.4 Sekolah akan mengamalkan pendekatan sistem e-
Disiplin dalam menangani permasalahan disiplin murid.
4.3.5 Ibu bapa atau penjaga kepada murid yang tidak hadir
ke sekolah perlu memaklumkan secara lisan dan
mengemukakan surat sakit daripada hospital atau klinik
kepada pihak sekolah.
4.3.5 Murid yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab akan
dikira ponteng sekolah dan surat amaran akan dihantar
mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.

4.4 DASAR 4: KESELAMATAN MURID

4.4.1 Keselamatan murid akan sentiasa dilindungi
sepenuhnya sepanjang mereka berada di kawasan
sekolah pada waktu persekolahan , waktu aktiviti
kokurikulum dan ketika berada di asrama.

4.4.2 Ibu bapa atau penjaga yang ingin membawa murid
keluar pada waktu persekolahan perlu mengisi borang
kebenaran masuk di balai pengawal dan menyerahkan
kepada pentadbir di pejabat untuk ditandatangani.

4.4 DASAR 4: KESELAMATAN MURID

4.4.3 Murid yang ingin keluar pada waktu persekolahan
untuk mendapatkan rawatan perlu mengisi borang
kebenaran keluar dan menyerahkannya di balai pengawal.
Ibu bapa atau Penjaga yang sah sahaja dibenarkan
membawa murid keluar dari kawasan sekolah pada waktu
persekolahan.

4.4.4 Murid asrama yang ingin keluar (outing) perlu
mendapatkan kebenaran warden asrama.

4.4 DASAR 4: KESELAMATAN MURID

4.4.5 Semua murid di sekolah ini dilindungi oleh Skim Insuran
Takaful Malaysia Berhad.

4.4.6 Semua murid diwajibkan mengisi Borang/Surat
Kebenaran Ibu Bapa atau Penjaga sebelum menyertai
aktiviti di luar sekolah anjuran Kementerian Pendidikan
Malaysia.

4.5 DASAR 5: KESIHATAN MURID

4.5.1 Sekolah akan memastikan tahap kesihatan
murid sentiasa baik melalui
program-program yang dirancang seperti :
4.5.1.1 Pemeriksaan gigi
4.5.1.2 Pemeriksaan kesihatan dan suntikan
4.5.1.3 Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
4.5.1.4 Ceramah dan kempen kesihatan

4.5 DASAR 5: KESIHATAN MURID

4.5.2 Mendapatkan maklumat tahap kesihatan murid
daripada ibu bapa atau penjaga.
4.5.3 Penjaga akan dihubungi sekiranya murid didapati
tidak sihat semasa berada di sekolah.
4.5.4 Pihak sekolah akan terus berurusan dengan pihak
hospital tanpa menghubungi ibu bapa atau penjaga
terlebih dahulu bagi kes-kes kronik dan memaklumkannya
kemudian .
4.5.5 Murid yang sakit di rumah dinasihatkan tidak hadir ke
sekolah tetapi terus ke hospital atau klinik bagi
mendapatkan rawatan.

4.6 DASAR 6: KEBAJIKAN MURID

4.6.1 Murid-murid yang menghadapi masalah
khususnya masalah kewangan akan cuba dibantu
melalui Jawatankuasa Kebajikan yang ada di
peringkat sekolah.

4.6.2 Pihak sekolah akan cuba membantu murid
yang bermasalah agar dapat
meneruskan persekolahan mereka di sekolah ini.

5.0 DASAR ASRAMA

5.1 : PENEMPATAN MURID

5.1.1 Penempatan murid disusun menggunakan
kaedah sistem rumah iaitu menggunakan model c
iaitu murid tingkatan 1, 2, 3 & 4 didalam satu kamar

manakala murid tingkatan 5 berasingan.

5.0 DASAR ASRAMA

5.2 PENGURUSAN MASA

5.2.1 Rutin Asrama hari persekolahan

6.00 am Murid mengosongkan asrama
6.00 am - 6.30 am Solat Subuh & aktiviti surau
6.45 am - 7.00 am Makan pagi
7.15 am - 7.35 am Perhimpunan pagi
7.40 am - 2.05 pm Pdpc
2.10 pm - 2.55 pm Solat Zohor & makan tengahari
3.00 pm - 4.30 pm Prep Petang
4.35 pm - 5.00 pm Solat Asar
5.05 pm - 5.25 pm Persediaan riadhah
5.30 pm - 6.15 pm Riadhah
6.45 pm - 7.15 pm Makan Malam
7.20 pm - 9.00 pm Solat Maghrib & Isyak (Aktiviti Surau)
9.00 pm - 10.30 pm Prep Malam
10.30 pm - 10.45 pm Minum malam
10.45 pm - 11.00 pm Baca Al mulk & Al waqiah
11.30 pm Light off

5.0 DASAR ASRAMA

5.2 PENGURUSAN MASA

5.2.2 Rutin Asrama hujung minggu

Hari Jumaat : 7.30 am-8.55 am-Gotong royong asrama
9.00 am-11.00 am-Kelas mengaji Al Quran

Hari Sabtu : 7.30 am-8.25 am-Pemeriksaan bertema &
roll call

8.30 am-11.00 am-Prep Pagi

5.0 DASAR ASRAMA

5.3 Tahanan Asrama

5.3.1 Jenis Tahanan
Tahanan asrama dalam bentuk tahanan outing dan
tahanan pulang bermalam
5.3.2 Sebab Tahanan
Sebab tahanan adalah berkaitan masalah disiplin,
akademik & kebersihan

5.0 DASAR ASRAMA

5.3 Tahanan Asrama

Sebab Huraian
Tahanan
Melanggar peraturan sekolah & asrama
Disiplin (rujuk buku peraturan sekolah mukasurat 35-
41)

Akademik Menengah rendah : gagal dalam tiga
Kebersihan subjek
Menengah atas : markah kurang daripada
50 % subjek teras
Markah 3k tidak mencapai piawai 3 kali
berturut-turut

5.0 DASAR ASRAMA

5.4 Pemeriksaan (Inspection)

5.4.1 Bertema
Pemeriksaan bertema iaitu kebersihan diri, disiplin, alat
mandian, pakaian rasmi & kekemasan kamar dilakukan
pada hari sabtu mulai pukul 8.00-9.00 am.

5.4.2 3K
Pemeriksaan 3K secara harian yang dilakukan oleh
pengawas asrama dan dipantau oleh warden bertugas.

5.0 DASAR ASRAMA

5.5 Outing/ Lawatan/ Pulang Bermalam

5.5.1 Masa

Outing Hari Sabtu: 11.00 am - 6.00 pm
Lawatan
Hari Jumaat: 2.00 pm - 6.00 pm
Hari Sabtu & kelepasan am : 11.00
am - 6.00 pm

Selepas waktu pdpc mengikut jadual
Pulang bermalam guru & warden bertugas yang telah

ditetapkan

5.0 DASAR ASRAMA

5.6 Kad Outing

5.6.1 Murid dikehendaki memastikan maklumat pada
kad outing lengkap dan mengambil tandatangan
warden sebelum outing atau pulang bermalam.

5.0 DASAR ASRAMA

5.7 Barangan larangan

5.7.1 Senarai barangan larangan boleh dirujuk di
dalam buku peraturan sekolah muka surat 41-43.
Barang yang dirampas tidak dikembalikan kecuali
mengikut keputusan pentadbir sekolah.

5.0 DASAR ASRAMA

5.3 Tahanan Asrama

5.3.1 Jenis Tahanan
Tahanan asrama dalam bentuk tahanan outing dan
tahanan pulang bermalam
5.3.2 Sebab Tahanan
Sebab tahanan adalah berkaitan masalah disiplin,
akademik & kebersihan

5.0 DASAR ASRAMA

5.3 Tahanan Asrama

5.3.1 Jenis Tahanan
Tahanan asrama dalam bentuk tahanan outing dan
tahanan pulang bermalam
5.3.2 Sebab Tahanan
Sebab tahanan adalah berkaitan masalah disiplin,
akademik & kebersihan

1.0 LATAR BELAKANG

Murid-murid merupakan asset atau stakeholder
kepada sekolah. Sehubungan itu segala

perkarayang berkaitan dengan murid hendaklah
diuruskan dengan sebaik-baiknya berpandukan
surat-surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran.

1.0 LATAR BELAKANG

Murid-murid merupakan asset atau stakeholder
kepada sekolah. Sehubungan itu segala

perkarayang berkaitan dengan murid hendaklah
diuruskan dengan sebaik-baiknya berpandukan
surat-surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran.

1.0 LATAR BELAKANG

Murid-murid merupakan asset atau stakeholder
kepada sekolah. Sehubungan itu segala

perkarayang berkaitan dengan murid hendaklah
diuruskan dengan sebaik-baiknya berpandukan
surat-surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran.

1.0 LATAR BELAKANG

Murid-murid merupakan asset atau stakeholder
kepada sekolah. Sehubungan itu segala

perkarayang berkaitan dengan murid hendaklah
diuruskan dengan sebaik-baiknya berpandukan
surat-surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran.

1.0 LATAR BELAKANG

Murid-murid merupakan asset atau stakeholder
kepada sekolah. Sehubungan itu segala

perkarayang berkaitan dengan murid hendaklah
diuruskan dengan sebaik-baiknya berpandukan
surat-surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran.

1.0 LATAR BELAKANG

Murid-murid merupakan asset atau stakeholder
kepada sekolah. Sehubungan itu segala

perkarayang berkaitan dengan murid hendaklah
diuruskan dengan sebaik-baiknya berpandukan
surat-surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran.

1.0 LATAR BELAKANG

Murid-murid merupakan asset atau stakeholder
kepada sekolah. Sehubungan itu segala

perkarayang berkaitan dengan murid hendaklah
diuruskan dengan sebaik-baiknya berpandukan
surat-surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran.

1.0 LATAR BELAKANG

Murid-murid merupakan asset atau stakeholder
kepada sekolah. Sehubungan itu segala

perkarayang berkaitan dengan murid hendaklah
diuruskan dengan sebaik-baiknya berpandukan
surat-surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran.

1.0 LATAR BELAKANG

Murid-murid merupakan asset atau stakeholder
kepada sekolah. Sehubungan itu segala

perkarayang berkaitan dengan murid hendaklah
diuruskan dengan sebaik-baiknya berpandukan
surat-surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran.

1.0 LATAR BELAKANG

Murid-murid merupakan asset atau stakeholder
kepada sekolah. Sehubungan itu segala

perkarayang berkaitan dengan murid hendaklah
diuruskan dengan sebaik-baiknya berpandukan
surat-surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran.


Click to View FlipBook Version