The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mtagm15, 2019-12-24 03:28:11

hem 4 anyclip-converted

hem 4 anyclip-converted

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID

Pengerusi : Pengetua 1. Memastikan pelaksanaan hal ehwal murid diurus
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM secara sistematik dan terancang.

: Penolong Kanan Pentadbiran 2. Menyebar luas dan menguatkuasakan peraturan
: Penolong Kanan Kokurikulum sekolah, menganalisis dan memanfaatkan data
disiplin serta merancang dan melaksanakan
Setiausaha : Pn. Hasmat Binti Mustapha program pendidikan disiplin

Penolong : Cik Nur Diyana Binti Rahim 3. Menyebar luas dan menguatkuasakan peraturan
Setiausaha dan prosedur operasi standard keselamatan,

Ahli-Ahli : Guru Kanan/ Year Leaders 4. Mengenal pasti jenis bantuan dan murid yang
layak, merekodkan maklumat dan memantau
: Setiausaha Pengurusan Disiplin prestasi murid.

: Setiausaha Bimbingan dan Kaunseling 5. Merancang dan melaksanakan sesi dan program
Setiausaha JK Biasiswa dan Kebajikan bimbingan dan kaunseling

Setiausaha JK Badan Pengawas 6. Menyediakan Perancangan Tahunan Unit HEM
Setiausaha JK Pembimbing Rakan Sebaya sekolah

Setiausaha JK BADAR 7. Menyedia dan mengemaskinikan fail-fail Unit Hal
Ehwal Murid.
Setiausaha JK SPBT
Setiausaha JK Biasiswa/ Bantuan /Kebajikan 8. Menyediakan perancangan strategik Unit HEM
9. Memantau pengurusan, perancangan dan
Setiausaha JK Rekod ,Sijil dan Testimonial
perjalanan Sistem Rumah.
Penyelaras Sistem Rumah 10. Membuat post mortem program dan membuat
Penyelaras Majlis Pimpinan Pelajar
penambahbaikan
Setiausaha JK Pengurusan Asrama 11. Memantau pengurusan Guru dan Aktiviti Program
Setiausaha JK Keselamatan dan Bencana
Bimbingan & Kaunseling Sekolah.
Setiausaha JK Kesihatan dan Rawatan 12. Memantau pengurusan kewangan asrama dan

Setiausaha JK Pencegahan Dadah /Jenayah tugas-tugas Penyelia Asrama termasuk Pekerja-
Setiausaha JK Kantin Sekolah pekerja Asrama.
13. Memantau Pengurusan Kontaraktor Dewan Makan
Setiausaha JK Majlis Anugerah Gemilang Asrama dan Keadaan Fizikal Dewan Makan.
14. Menggerakkan semua aktiviti yang berkaitan
Setiausaha JK 3K dengan UNIT HEM
Setiausaha JK Majlis Graduasi 15. Menjalankan mesyuarat HEM (4 kali setahun)

Setiausaha PIBG
Penyelia Asrama

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN DISIPLIN

Pengerusi : Pengetua 1. Menentukan dan melaksanakan dasar-
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM dasar disiplin berpandukan arahan/buku
panduan disiplin Kementerian
: Penolong Kanan Pentadbiran Pelajaran/Jabatan Pelajaran.
: Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : En. Asmawi Bin Mohamad 2. Membuat siasatan dan laporan kes
3. Membuat mesyuarat lembaga disiplin
Pen. Setiausaha : Cik Zainab Binti Awang 4. Membuat keputusan tentang kes-kes
AJK
disiplin yang dikemukakan oleh guru dan
: En.Hafizee Bin Hashim pengawas.
: Pn. Hasmat Binti Mustapha 5. Melaksanakan polisi disiplin dengan
: En. Mohd Nor Afizi Bin Mohamad bantuan semua kaki tangan sekolah dan
: En. Shahrizan Bin Ab Rahim Lembaga Pengwas.
: Pn. Nik Aznida Binti Awang 6. Menyimpan rekod pelajar yang melanggar
: Pn. Syarifah Binti Saad disiplin.
: Cik Nik Amalina Bt. Nik Jamaludin 7. Menghubungi ibu bapa pelajar yang
: En. Mohd Shamsurudin Bin Abdullah melanggar disiplin.

8. Mengadakan aktiviti peningkatan disiplin
murid seperti ceramah ,kempen dan
bengkel

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pengerusi : Pengetua 1. Menyediakan rancangan tahunan dalam hal
bimbingan dan kerjaya.
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM 2. Menyelaras sistem mentor-mentee/penjaga
: Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan Kokurikulum mengikut cara yang ditentukan oleh pihak
sekolah.
3. Menentukan sebarang maklumat dari runding
Ketua : En. Mohd Nor Afizi Bin Mohamad cara dirahsiakan dan hanya disampaikan
Setiausaha : Cik Norhasikin Binti Mohd Ghazali kepada Pengetua sahaja.

Pen.Setiausaha : Pn. Farhan Binti Mat Salleh 4. Memberikan nasihat kepada pelajar yang

Ahli : Cik Nik Amalina Binti Nik Jamaludin menghadapi masalah dalam pelajaran dan
peribadi.
5. Menyimpan rekod murid-murid yang
: Pn. Siti Zanurah Binti Ismail mendapatkan khidmat kaunselor.

: Cik Fatin Mursyidah Binti Mohamad 6. Menyebarkan maklumat tentang kerjaya dan
peluang-peluang melanjutkan pelajaran.
: En. Nur Hidayat Bin Shafia

7. Menjemput pihak-pihak tertentu untuk
memberikan ceramah motivasi.
8. Menyediakan khidmat sokongan dan

membantu
menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling.
9. Melatih bakat kepimpinan pelajar

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

JAWATANKUASA BIASISWA, KEBAJIKAN & BANTUAN KEWANGAN

JAWATANKUASA BIDANG TUGAS

Pengerusi : Pengetua 1. Menyediakan polisi berpandukan
peruntukan-peruntukan tertentu untuk
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM dilaksanakan oleh penyelaras biasiswa,
bantuan pelajar, takaful, projek khas dan
: Penolong Kanan Pentadbiran yayasan.
: Penolong Kanan Kokurikulum
2. Menguruskan permohonan bantuan dan
Setiausaha : Pn. Wan Zulaliza Wan Zakaria biasiswa pelajar-pelajar untuk diluluskan.

(Lain-lain Biasiswa) 3. Menguruskan kes-kes rayuan
permohonan.
Pen. Setiausaha : Pn. Siti Farahiyah Che Mat
(EMK) 4. Menguruskan Tabung Kebajikan Pelajar
5. Mengambil tindakan perlu bagi membantu
BKP : Pn Noor Farizan Binti
pelajar yang bermasalah sama ada
Mustapha masalah kewangan, masalah disiplin atau
masalah peribadi.
BKAP : Pn. Raja Nurul Syazwani 6. Mengemaskini data pendapatan ibu
Raja Ahmed bapa/penjaga
7. Mengurus hal-hal berkaitan kebajikan
Takaful : Pn. Hasnira Binti Ismail pelajar seperti kematian, kemalangan, dan
sebagainya
Projek Khas : Cik Norhashikin Binti Mohd

Ghazali
Biasiswa Sukan : Pn. Roslinda Binti Ismail

Kebajikan : Pn. Farhan Binti Mat Salleh

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

JAWATANKUASA MAJLIS PIMPINAN PELAJAR (MPP)

Pengerusi : Pengetua 1. Menyelaras tugas-tugas badan

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM kepimpinan

: Penolong Kanan Pentadbiran 2. Menyelaras pemilihan calon pemimpin

: Penolong Kanan Kokurikulum pelajar.
Penyelaras : En. Ahmad Ashadi Bin Abdullah 3. Merangka dan melaksanakan program

Pen.Penyelaras : Cik Norhashikin Bt Ghazali dan dari kursus kepimpinan yang

Ahli-ahli : Setiausaha Pengawas berkaitan dengan pengawas, badar, PRS ,
: Setiausaha PSS PSS

: Setiausaha PRS 4. Membimbing dan memantau para ahli

: Setiausaha BADAR MPP supaya dapat menjalankan

: Ketua & Pen. Ketua Pelajar tanggungjawab dengan sempurna
: Ketua & Pen. Ketua PSS 5. Memastikan pengawas, badar, PRS , PSS

: Ketua & Pen. Ketua PRS sentiasa berdisiplin serta menampilkan

: Ketua & Pen. Ketua BADAR imej yang sesuai sebagai seorang

: Ketua & Pen. Ketua Rumah pemimpin pelajar.
: Ketua SPBT 6. Bertanggungjawab memastikan sekolah

: Ketua Siar Raya dan asrama dalam keadaan terkawal

: Ketua QM 7. Mengurus majlis pelantikan pemimpin

pelajar

JAWATANKUASA BADAN PENGAWAS

Pengerusi : Pengetua 1. Memilih dan melantik Pengawas..
2. Mengurus organisasi pengawas
Tim.Pengerusi : Penolong Kanan HEM 3. Menjadi penasihat kepada badan

Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran pengawas
4. Memberi tunjuk ajar dan bimbingan
Setiausaha : Penolong Kanan Kokurikulum
: Pn. Nik Aznida Binti Awang tugasan kepada pengawas sekolah.
5. Membahagi giliran tugas dan
Pen Setiausaha : Cik Zainab Binti Awang
menyemak laporan pengawas
Ahli : Pn. Hasmat Binti Mustapha 6. Menguatkuasakan peraturan dan

: En. Hafizee Bin Hashim undang-undang sekolah
: En. Asmawi Bin Muhamad 7. Mengadakan mesyuarat badan

: YM Tg. Nur Ayuni Tuan Aziz pengawas
8. Mengurus bilik pengawas
: Cik Nik Amalina Binti Nik 9. Mengenalpasti pelajar-pelajar yang

Jamaludin : En. Amirul Amin Bin Oma berisiko melakukan kesalahan disiplin
10. Membuat program pencegahan
Hamid
salahlaku
11. Membuat pemeriksaan mengejut

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

JAWATANKUASA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)

Pengerusi : Pengetua 1. Memilih dan melantik PRS
Tim.Pengerusi : Penolong Kanan HEM 2. Mengurus organisasi PRS
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran 3. Menjadi penasihat kepada PRS
4. Memberi tunjuk ajar dan bimbingan
: Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : En.Mohd Nor Afizi Bin tugasan kepada PRS.
5. Merancang program tahunan PRS
Mohammad 6. Mengurus Minggu Silaturahim
Pen Setiausaha : Cik Norhasikin Binti Mohd 7. Mengadakan mesyuarat PRS
8. Mengurus bilik BK
Ghazali 9. Membantu dan membimbing pelajar-
Ahli : Pn. Farhan Binti Mat Salleh
pelajar yang berisiko melakukan
: Pn. Anis Liyana Binti Abdul kesalahan disiplin/lemah akademik
Rahim 10. Mengurus lawatan dari luar

: Pn. Wan Sukinah Binti Wan
Sulaiman

: Pn. Mastura Binti Sulaiman

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

JAWATANKUASA SISTEM RUMAH

Pengerusi : Pengetua 1. Melaksanakan Sistem Rumah dengan
Tim.Pengerusi : Penolong Kanan HEM berkesan.
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
2. Merancang dan melaksanakan
: Penolong Kanan Kokurikulum program-program pembangunan
Penyelaras : Pn. Sazila Binti Ghazali kepimpinan.kesukarelawan dan
Pen. Penyelaras: Cik Hanani Binti Wan Mohd khidmat bakti

Kasim 3. Merancang dan melaksanakan
: Setiausaha Kurikulum program pembangunan sahsiah dan
: Setiausaha Hem
: Setiausaha Ko rohani
: En Nurhidayat bin Shafia (Sahsiah) 4. Memastikan perjumpaan Rumah
: YM Tg. Nur Ayuni Tuan Aziz (Khidmat
diadakan sekurang- kurangnya sekali
Bakti) dalam sebulan.
5. Mengemaskini fail Sistem Rumah.
Ahli-ahli Rumah : 6. Mengemaskini data/markah sistem
rumah
Rumah Dekagon 7. Menghantar laporan ke BPSBP
1. En. Amirul Amin Bin Oma Hamid (Ketua) 8. Merancang aktiviti tahunan bersama
2. Pn. Syazwani Binti Mat Yazit (Pen. Ketua) guru dan ahli Rumah (sekolah dan
3. Pn. Raja Nurul Syazwani Binti Raja Ahmed aktiviti sokongan).
4. En. Ahmad Ashadi Bin Abdullah 9. Mencadangkan kepada pihak
5. Pn. Wan Zulaliza Binti Wan Zakaria pengurusan untuk menambahbaikkan
6. Pn Nik Aznida Binti Awang pelaksanaan Sistem Rumah
7. Pn. Rohaya Binti Yusoff 10. Memastikan ahli Rumah mengambil
8. Pn Mastura Binti Sulaiman bahagian dalam semua aktiviti yang
9. Pn Hasnira Binti Ismail dipertandingkan
10. Cik Syahirah Binti Kamarudin 11. Memberi galakan dan merancang
11. En. Shahrizan Bin Ab Rahim strategi bersama guru dan ahli Rumah
12. Pn. Farahiyah Binti Che Mat untuk mencapai Kecemerlangan
13. Pn. Zahayu Binti Che Mohd Zain Rumah.
14. En. Arif Faisal Bin Abdullah 12. Mengadakan perbincangan dari
semasa ke semasa dengan Ketua
Rumah Heptagon Rumah
1. En. Hafizee Bin Hashim (Ketua) 13. Mengurus Kejohanan Olahraga
2. YM Tg. Nur Ayuni Binti Tuan Aziz (Penolong Tahunan
Ketua)
3. En Mohd Nor Afizi Bin Mohamad 14. Membantu menguruskan Hari
4. Pn. Noraizam bt Che Musa Anugerah Sistem Rumah.
5. Pn. Nabielah Binti Rapie @ Shafie
6. Pn. Warniza Binti Wahab 15. Mengadakan perjumpaan mentor-
7. Cik Norhashikin Binti Mohd Ghazali mentee
8. Pn. Wan Sukinah Binti Wan Sulaiman
9. Pn. Ilyana Syahida Binti Abdullah
10. En. Shamsurudin Bin Abdullah

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

11. Pn. Siti Zanurah Binti Ismail Tugas Ketua Rumah
12. Pn. Anis Liyana Binti Abdul Rahim
13. En. Muhammad Iqbal Bin Mamat 1. Menerangkan pelaksanaan Sistem
14. En. Izani Bin Salleh Rumah kepada Guru Rumah dan ahli
Rumah masing-masing.
Rumah Oktagon
1. En. Safwan Bin Wahab (Ketua) 2. Membantu Penyelaras Sistem Rumah
2. Cik Hanisah Binti Abdul Ghani (Penolong dalam melaksanakan Sistem Rumah
Ketua)
3. Pn. Suhartini Binti Mahmood 3. Memastikan mesyuarat dan
4. En Nurhidayat Bin Shafia perjumpaan Rumah di adakan
5. Cik Nik Amalina Binti Nik Jamaludin mengikut takwim sekolah.
6. Pn. Robiatul Adawiah Binti Ripin
7. Cik Nur Diyana Binti Rahim 4. Merancang aktiviti tahunan bersama
8. Pn. Samimi Binti Abdul Rahman guru dan ahli Rumah (sekolah dan
9. Cik Zainab Binti Awang aktiviti sokongan).
10. Pn. Farhan Binti Mat Salleh
11. Cik Fatin Mursyidah Binti Mohamad 5. Memastikan ahli Rumah mengambil
12. En. Mohamad Hafizam Bin Mat Ghani bahagian dalam semua aktiviti yang
13. En. Zulkarnain Bin Harun dipertandingkan.

Rumah Nonagon 6. Memberi galakan dan merancang
1. En. Muhammad Khairul Azhar Bin Mat Nawi strategi bersama guru dan ahli Rumah
(Ketua) untuk mencapai kecemerlangan
2. Pn. Syarifah Binti Saad (Penolong Ketua) Rumah.
3. Pn. Mazlihaneem Binti Ramli
4. En. Asmawi Bin Mohamad 7. Mengadakan perbincangan dari
5. Pn. Norfadhilah Binti Mohammad semasa ke semasa dengan Ketua
6. Pn. Roslinda Binti Ismail Rumah.
7. Pn. Norsalisa Binti Mohamed
8. En. Muhammad Aqil Bin Mat Nawi 8. Mengadakan latihan untuk
9. Pn. Siti Hajar Binti Shuhaimi pertandingan sukan antara rumah
10. Pn. Noor Farizan Binti Mustapha
11. Cik Hanani Binti Wan Mohd Kasim
12. Pn. Hasmat Binti Mustapha
13. Pn. Zubaidah Binti Taib
14. Pn. Suhaila Binti Ahmad

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Pengerusi : Pengetua 1. Merancang pelaksanaan aktiviti skim
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM pinjaman buku teks untuk setahun.

: Penolong Kanan Pentadbiran 2. Menerima buku daripada pembekal.
: Penolong Kanan Kokurikulum 3. Memproses Buku-Buku Teks
Setiausaha : Pn. Robiatul Adawiyah Binti 4. Mengedarkan buku SPBT kepada pelajar-
Ripin
Pen. Setiausaha : Cik Fatin Mursyidah Binti pelajar dengan kerjasama guru tingkatan.
5. Memungut kembali buku SPBT daripada
Mohamad
pelajar-pelajar melalui guru tingkatan.
Ahli-ahli 6. Menyimpan buku-buku SPBT di tempat
: Pn. Raja Nurul Syazwani Raja Ahmed
yang dikhaskan (BOSS).
(Penyelaras T1) 7. Memastikan pelajar-pelajar mgnggantikan
: Pn. Norsalisa Binti Mohamed
buku-buku yang dihilangkan/dirosakkan.
(Penyelaras T2) 8. Menyediakan senarai pelajar yang tidak
: Pn. Siti Farahiyah Binti Che Mat
mengembalikan buku teks SPBT atau
(Penyelaras T3) tidak menggantikan/tidak membayar harga
: En. Nur Hidayat Bin Shafia buku berdasarkan Borang G.

(Penyelaras T4)
: Pn. Norfadhilah Binti Mohammad

(Penyelaras T5)
: Semua Guru Tingkatan
: AJK Pengawas SPBT

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN BENCANA

Pengerusi : Pengetua 1. Bertanggungjawab merancang Pelan
Tindakan Pengurusan Keselamatan
Tim.Pengerusi : Penolong Kanan HEM) Sekolah.

Naib. Pengerusi 1: Penolong Kanan 2. Menyediakan polisi, manual dan
tatacara tindakan berkaitan
Pentadbiran keselamatan di sekolah.
Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan (KO)
3. Menentukan warga sekolah
Setiausaha : Pn. Syazwani Binti Mat Yazit didedahkan dengan kemahiran
menghadapi kecemasan.
Pen. Setiausaha : En. Amirul Amin Bin Oma
4. Memantau keselamatan fizikal sekolah
Hamid dan asrama termasuk pagar,
Ahli Semua Guru Kanan pendawaian dan peralatan elektrik,
pagar,kolam,longkang,kumbahan,bilik
Setiausaha Disiplin dan tempat/kawasan berisiko.

Setiausaha Warden 5. Membuat tanda amaran di kawasan
berisiko.
Setiausaha 3K
Setiausaha SPBT 6. Bekerjasama dengan komuniti, agensi
kerajaan dan bukan kerajaan yang
Guru Data berkaitan.

Penyelaras ICT 7. Melaksanakan pemantauan, penilaian
dan pemeriksaan keselamatan murid
Warden Asrama dan sekolah.
Ketua Pembantu Takbir
8. Mengadakan latihan kebakaran dua
Penyelia Asrama kali setahun di sekolah dan di asrama
dengan diselia oleh Jabatan Bomba
Kontraktor Keselamatan dan Penyelamat

9. Menyedia dan melengkapkan
peralatan Sistem Kawalan
Keselamatan di Sekolah dan asrama

10. Memastikan kenderaan sekolah
selamat digunakan dengan mematuhi

ketetapan
11. Memeriksa dan memastikan

kelengkapan padang gelanggang
permainan sentiasa seiamat
digunakan

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

JAWATANKUASA KESIHATAN DAN RAWATAN

Pengerusi : Pengetua

Tim.Pengerusi : Penolong Kanan HEM 1. Mengumpul, mengedar rekod dan kad
kesihatan.
Naib. Pengerusi 1 : Penolong Kanan Pentadbiran
2. Mengumpul maklumat murid yang
Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan KO memerlukan rawatan dan perhatian
Setiausaha : Pn. Mastura Binti Sulaiman kesihatan.

Pen. Setiausaha : En. Muhamad Safwan Ab 3. Mengurus aktiviiti-aktiviti berkaitan
kesihatan.
Wahab
4. Menjalankan kempen /program
Ahli : Pn. Wan Zulaliza Wan Zakaria kesihatan yang berterusan sepanjang
: Guru Bertugas tahun

: Warden Kesihatan 5. Mengurus pemeriksaan kesihatan /
gigi

6. Mengurus murid-murid yang
memerlukan rawatan di hospital

7. Mengurus Bilik Rawatan/Sick Bay

JAWATANKUASA KANTIN

Pengerusi : Pengetua 1. Mengawasi segala peraturan yang
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM terkandung dalam surat perjanjian antara
pihak sekolah dengan pengurus kantin
: Penolong Kanan Pentadbiran dipatuhi.
: Penolong Kanan Kokurikulum
Penyelaras : Pn. Noraizam Binti Che Musa 2. Memaklumkan kepada pengurusan kantin
Pen. Penyelaras : Pn. Hasnira Binti Ismail mengenai hari persekolahan, cuti dan

Ahli : Pengerusi Kelab Guru perubahan-perubahannya.
: Pengawas Kantin 3. Memantau kebersihan, mutu makanan,

harga serta perkhidmatan kantin serta
mencatatkannya dalam buku laporan.
4. Menerima aduan dan pandangan daripada
pelajar, guru dan staf sekolah serta
mengambil tindakan sewajarnya.
5. Mengawasi kantin supaya tidak menjual
barang larangan.

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

JAWATANKUASA KEBERSIHAN KECERIAAN DAN KESELAMATAN (3K)

Pengerusi : Pengetua .
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
1. Meneliti dan merujuk kepada panduan
: Penolong Kanan Pentadbiran pengurusan keceriaan dan keindahan
: Penolong Kanan Kokurikulum sekolah yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pelajaran dari semasa ke
Setiausaha : En. Hafizee Bin Hashim semasa serta mengambil tindakan
Pen Setiausaha : YM Tengku Nur Ayuni Tn Aziz sewajarnya.
JK Kebersihan
: Pn. Siti Zanurah Binti Ismail 2. Memastikan peralatan keselamatan
: Pn. Rohaya Binti Yusoff disediakan berfungsi dengan baik.
JK Keceriaan
: Pn. Robiatul Adawiah Bt. Ripin 3. Mengadakan latihan kebakaran dua kali
: Pn. Raja Syazwani Raja Ahmed setahun di sekolah dan di asrama dengan
JK Keselamatan : diselia oleh Jabatan Bomba dan
: En. Amirul Amin B. Oma Hamid Penyelamat.
: En. Muhammad Khairul Azhar Mat Nawi
JK Pendidikan Tandas 4. Memastikan keceriaan dan kebersihan
: En. Mohd Nor Afizi Binj Mohamad tandas
: Pn. Anis Liyana Binti Abdul Rahim
5. Meletakkan papan tanda/arahan
keselamatan di tempat yang sesuai

6. Mengedarkan arahan-arahan
keselamatan/pelan kebakaran kepada
setiap kelas.

7. Menjalankan program/kempen kebersihan
yang berterusan sepanjang tahun.

8. Memastikan tempat berlangsungnya
acara-acara tertentu dibersihkan apabila
selesai sahaja acara tersebut dijalankan.

9. Memastikan tong sampah yang mencukupi
disediakan di sekitar asrama dan sekolah.

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

JAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH,
PENDIDIKAN DAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

Penasihat : Pengetua 1. Mengjadi penghubung kepada
Pengerusi : Penolong Kanan HEM Pegawai Polis Perhubungan Awan
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Polis sekolah

: Penolong Kanan Kokurikulum 2. Mengatur siri ceramah berkaitan
Setiausaha : Pn. Syarifah Binti Saad dengan keselamatan dan jenayah.
Pen.Setiausaha : Pn. Raja Syazwani Raja Ahmed
3. Membuat laporan dan statistik
Ahli-ahli
: Pn. Roslinda Binti Ismail jenayah yang berlaku di sekolah
: Cik Norhashikin Binti Mohd Ghazali sepanjang bulan persekolahan.
: Pn. Hasmat Binti Mustapha 4. Mengambil langkah-langkah awal
: En. Ahmad Ashadi Bin Abdullah mengelak kejadian jenayah dan
pengaruh dadah
5. Memastikan gejala buli tidak wujud.
6. Mengadakan kempen pencegahan
jenayah, rokok dan dadah

JAWATANKUASA REKOD MURID, SIJIL DAN TESTIMONIAL

Pengerusi : Pengetua 1. Menyelaras urusan pendaftaran murid
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM baru dibantu oleh guru kelas terbabit

: Penolong Kanan Pentadbiran 2. Mendaftarkan pelajar-pelajar baru ke
: Penolong Kanan Kokurikulum dalam buku pendaftaran sekolah.
Setiausaha : Cik Nur Diyana Bt Rahim
Pen Setiausaha : Cik Nurhashikin Bt Mohd 3. Mengambil tindakan berhubung dengan
Ghazali hal-hal yang berkaitan dengan pelajar
Ahli : Pn. Roslinda Binti Ismail masuk atau berpindah.
: Pn. Samimi Binti Abdul Rahman
: Penyelaras Tingkatan 4. Menjaga keselamatan dan kekemasan
buku pendaftaran.
: Kaunselor
: Guru Tingkatan 5 5. Mengumpul data untuk persijilan

6. Menyediakan sijil berhenti kepada murid
terlibat

7. Mengeluarkan sijil dan testimonial
8. Membuat terjemahan sijil jika diperlukan

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

JAWATANKUASA MAJLIS ANUGERAH GEMILANG

Pengerusi : Pengetua 1. Membuat kertas kerja program
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM 2. Mencadangkan tarikh dan VIP
3. Mengenal pasti penerima-penerima
: Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan Kokurikulum anugerah
Setiausaha : Pn. Roslinda Binti Ismail 4. Mengurus tempat pelaksanaan.
Pen Setiausaha : Pn. Sazila Binti Ghazali 5. Mengumpul data untuk persijilan
Ahli 6. Memantau pelaksanaan program dan
: Pn. Siti Farahiyah Binti Che Mat
: Pn. Hasmat Binti Mustapha membuat penambahbaikan

: Ketua Guru Rumah
: Penyelaras Pakaian Seragam
: Penyelaras Sukan & Permainan
: Penyelaras Kelab & Persatuan

JAWATANKUASA MAJLIS APRESIASI

Pengerusi : Pengetua 1. Membuat kertas kerja program
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM 2. Mencadangkan tarikh, VIP dan tetamu

: Penolong Kanan Pentadbiran jemputan
: Penolong Kanan Kokurikulum 3. Mengenalpasti penerima-penerima
Setiausaha : Pn. Farhan Binti Mat Salleh
Pen Setiausaha : En. Shamsurudin Bin Abdullah anugerah
Ahli 4. Mengurus tempat pelaksanaan.
: En. Mohd Nor Afizi B Mohamad 5. Mengumpul data untuk persijilan
: Cik Norhashikin Bin Mohd Ghazali
: Pn. Wan Sukinah Binti Wan Sulaiman Memantau pelaksanaan program dan
: Pn. Samimi Binti Abdul Rahman membuat penambahbaikan
: Pn. Hasmat Binti Mustapha
: Pn. Norfadhilah Binti Mohamad

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

TUGAS-TUGAS KHAS

JK Kuartes Guru

Ketua : En Nur Hidayat Bin Shafia

Penolong : En Izani Bin Salleh

JK Berbuka Puasa : Rumah Nonagon

JK Sambutan Hari Raya : Rumah Dekagon

JK Sambutan Hari Guru : Rumah Oktagon

JK Ambang Merdeka : Rumah Heptagon


Click to View FlipBook Version