The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Jurgen Platteau, 2019-06-04 16:14:34

Meten_draft

Meten_draft

1 De allereerste statistiek die u dient te bekijken, is het aantal bezoeken
op uw website. Let wel; dit cijfer op zich is niet altijd nuttig en mag niet
Lorem ipsum dolor sit amet de uiteindelijke maatstaf zijn om het succes van uw website of web-
shop te definiëren. Deze biedt niet noodzakelijk veel informatie over
HET AANTAL het type persoon dat uw site bezoekt, waar deze personen precies
BEZOEKERS naar op zoek zijn of wat ze op uw website precies hebben uitgevoerd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, Daarenboven dient u er ook rekening mee te houden dat voor de
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et meeste websites een bezoek natuurlijk niet als einddoel aanschouwt
dolore magna aliquyam erat kan worden. Wanneer het uw doel is een merk of betrokkenheid en
navolging te creëren, moet u uw bouncepercentage verlagen (zie
6 pagina XX). Wanneer u daarentegen met uw website of webwinkel
geld wenst te genereren, dan is uw doel het verhogen van AdSense- of
advertentie inkomsten of het al dan niet online verkopen van uw
producten. Bezoeken zijn dus eigenlijk maar een kanttekening!

Echter is het aantal bezoeken / bezoekers natuurlijk wel een
noodzakelijk cijfer om inzicht te krijgen in alle andere gegevens.
Het vertelt u het volume waarop u andere statistieken kan aftoetsen.
Op die manier kan u na verloop van tijd percentages berekenen,
bijvoorbeeld hoeveel procent van uw bezoekers overgaan tot een
aankoop (conversie). En kel zo kan u een gepaste strategie formuleren.

7

1.1 Hits en bezoeken aan uw website of webshop, maar ook het 1.2 Het aantal bezoeken doen stijgen 1.3. Content is King!
downloaden van afbeeldingen, het klikken op
Bij het bekijken van het aantal bezoekers is het knoppen en mogelijks ook bezoeken door ‘bots’. Er zijn tal van manieren om uw pagina-weergaves Inhoud biedt bezoekers de kans om uw merk
echter van belang om het subtiele onderscheid te te vergroten. Ze vallen allemaal onder dezelfde en product te leren kennen, om zo vertrouwen
kennen tussen de verschillende soorten ‘hits’ en Bots zijn scripts die websites automatisch analyse- noemer: marketing. Tegenwoordig omvat dit en betrokkenheid op te wekken. Op de koop toe
‘bezoeken’. ren om bijvoorbeeld de inhoud van uw webpagina te onder andere: geeft het u ook iets waardevols om te delen op
indexeren in Google. Dit betekent dat als iemand social media kanalen als Facebook, Twitter,
U hebt zowel ‘bezoekers’ als ‘unieke bezoekers’. In rechtstreeks naar één van uw afbeeldingen zou • SEO Instagram of LinkedIn.
veel opzichten is dit laatste heel wat nuttiger. Door linken en het op een pagina zou insluiten (wat niet • SEA - Betalende advertenties bij Google
het gebruik van cookies, die worden opgeslagen op onmiddellijk een ‘best practice’ is maar toch ge- • Social media marketing Het verwerven van inkomende links naar uw
de computers van uw bezoekers, is het mogelijk om beurt), dan zou u een enorme toename van hits • Betaalde advertenties op social media site vanuit andere gerenommeerde en ver-
terugkerende bezoekers te identificeren. Stel dat u zien. Dit vertelt echter niets over hoeveel mensen trouwde domeinen. Het gebruik van influen-
als bedrijf 1 ‘megafan’ hebt die uw website 20 keer uw inhoud daadwerkelijk hebben gezien en/of Een goede wisselwerking creëren tussen alle cer-marketing door samen te werken met
per dag bezoekt. Dit zou een vertekend beeld gelezen. kanalen en een sterk, uniform merk ontwikkelen dat andere merken en site-eigenaren om uw eigen
kunnen geven van de populariteit van uw website. ze allemaal doorkruist, dat is dé uitdaging! Tenzij u aandeel te vergroten.
Kijk daarom zeker naar het aantal unieke bezoekers een grote erkende online winkel heeft, is inhoud
om zo een realistischer cijfer te krijgen. erg belangrijk. Het laatste element - adverteren - betekent
natuurlijk dat u geld uitgeeft aan een CPC-
Daarnaast dient u het verschil tussen ‘hits’ en Focus u meer op de bezoeken dan Inhoud is wat mensen een reden zal geven om naar advertentiecampagne (kost per klik), een
‘bezoeken’ te gaan onderzoeken. Hits zijn totaal iets op de hits. En bij voorkeur op het uw website te surfen en het is wat Google zal ge- banner of een video advertentie. Dit levert een
anders dan bezoeken, omdat ze alle verzoeken bruiken om te bepalen waar u op de Search Engine extra set aan statistieken en data op, iets waar
vertegenwoordigen die op uw website uitgevoerd aantal unieke bezoeken. Results Page (SERP) zal verschijnen. we verder in dit boek nog op terugkomen.
worden. Dit betekent niet alleen elk nieuw bezoek
9
8

2 Maar…

BOUNCE Hou in gedachten dat een bouncepercentage nog steeds niet het hele
RATE verhaal vertelt. Dat komt omdat een bouncepercentage niet gebaseerd
is op de hoeveelheid tijd die ze aan uw site besteden, maar enkel op
Uw bouncepercentage geeft aan welk deel van uw hun interactie.
verkeer op uw site terecht komt om vervolgens
onmiddellijk uw site te verlaten. Iemand kan enkele minuten op een bepaalde webpagina uw inhoud
Een bounce betekent in feite dat, hoewel u een bezoek hebben gelezen en alle informatie waarnaar hij op zoek was gevonden
hebt, er geen interactie bestaat met deze bezoeker en hebben, en toch als bounce aanzien worden. Dit betekent enkel dat
ze niet stoppen om te lezen wat u aan hen voorstelt. ze niet hebben geklikt om één v​​ an uw andere pagina’s te lezen of een
andere actie hebben uitgevoerd op uw website, terwijl de bezoeker
10 bijvoorbeeld na het lezen van de informatie, telefonisch contact met u
kan opnemen.

Dus ook wanneer u een bouncepercentage hebt van ongeveer 60%,
betekent dit niet noodzakelijk dat bezoekers de inhoud van uw website
niet lezen - soms hebben ze eenvoudigweg niet de behoefte om verder
te lezen. Als uw ‘site’ bijvoorbeeld een verkoopscript met één pagina is,
hoeft een bouncepercentage van 60% niet altijd als slecht beoordeeld
te worden!

11

2.1 Bouncepercentage Een vergelijkbare statistiek, de ‘gemiddelde tijd op 2.2 Tips Ook de kleuren en stijl die u gebruikt, kunnen
uw website’, kan mogelijk nog confronterender een grote invloed hebben. Het is dan ook
Een goed bouncepercentage situeert zich tussen zijn, omdat het u inzicht geeft in hoeveel van uw De vraag die u zichzelf echt moet stellen, is hoe u uw de moeite waard om u eens te verdiepen in
26% en 60%. Alles wat qua bouncepercentage dan bezoekers de website hebben bezocht, een paar bouncepercentage kan verlagen en de gemiddelde kleurenpsychologie. Wist je bijvoorbeeld dat
weer onder de 30% ligt, kan u over het algemeen als seconden op uw pagina hebben doorgebracht en tijd van een bezoek omhoog trekken. de kleur rood ertoe leidt dat mensen sneller
uitstekend beschouwen. Een bouncepercentage van onmiddellijk zijn vertrokken! vertrekken? Blauw en andere ‘koele kleuren’
ongeveer 40% is vrij gemiddeld maar zou geen reden Tal van factoren spelen hier een rol in. Eén van de hebben daarentegen een kalmerend effect en
tot bezorgdheid moeten zijn. belangrijkste aspecten ligt in het ontwerp van uw leiden ertoe dat bezoekers langer op een pagina
website, want net als in het echte leven zijn eerste blijven.
Als u dan weer 55% haalt, komt u in het De gemiddelde tijd meten is een zeer nuttige manier indrukken hier ongelooflijk belangrijk! Die maakt u
grotere gedeelte van website eigenaars terecht, om betrokkenheid te illustreren, maar net als bij natuurlijk maar 1 keer. Een andere factor om te optimaliseren, vooral
maar ook dit dient absoluut geen reden tot paniek te bouncepercentages is het belangrijk om ook hier met betrekking tot uw bouncepercentage, is de
zijn. Afhankelijk van het type site waarvan u gebruik alles met een korreltje zout te nemen en u niet te Als iemand uw website bezoekt en hij of zij het laadtijd van uw pagina’s.
maakt en wat uw doelen zijn, kan 55% een mooi veel zorgen te maken als deze statistiek er niet goed gevoel hebben dat uw bedrijf of product niet
cijfer zijn.Wanneer u echter een bouncepercentage uitziet. bijzonder aantrekkelijk of goed ontworpen is, kan Talloze onderzoeken en rapporten bevestigen
van meer dan 70% hebt, wordt dat algemeen eerder dit genoeg zijn om ervoor te zorgen dat ze zich dat dit een enorme beïnvloedende factor is die
als teleurstellend beschouwd, ongeacht de aard van Waarom? De mens, als soort, wordt steeds onmiddellijk tot de concurrentie gaan richten! verwoestend kan zijn voor de conversie van
uw website of blog. impulsiever en ongeduldiger. We hebben het altijd uw site. Als uw bezoekers zelfs maar een paar
druk, voelen ons steeds gehaast en hebben zelden Een professionele website die met de nodige seconden moeten wachten voordat uw pagina
Als algemene regel geldt dat uw bouncepercentage de mogelijkheid onze tijd te nemen voor iets - laat vakkundigheid ontworpen is, kan hier een remedie wordt geladen, zullen zij zich snel vervelen en
belangrijker is dan uw bezoeken, omdat het u vooral staan een website te bezoeken die we misschien wel voor zijn. uw website verlaten.
veel vertelt over de betrokkenheid van uw interessant vinden!
bezoekers. 13

12

Talloze onderzoeken en rapporten bevestigen Ze hebben niet alleen geen tijd om te
dat dit een enorme beïnvloedende factor is die wachten tot uw site wordt geladen, maar
verwoestend kan zijn voor de conversie van uw site. ze hebben ook geen tijd om enorme
Als uw bezoekers zelfs maar een paar seconden hoeveelheden informatie te lezen. U kunt
moeten wachten voordat uw pagina wordt geladen, uw tekst bijvoorbeeld opdelen in kleinere,
zullen zij zich snel vervelen en uw website verlaten. meer verspreide alinea’s en veel kopteksten
gebruiken.

Hou het aantal grote afbeeldingen Idealiter bevatten deze kopteksten veel van
laag, vermijd onnodige code en zorg de informatie op uw site, zodat iemand door
uw site kan bladeren en voldoende informatie
ervoor dat u zeker een professio- krijgt door enkel de koppen te lezen.
neel hostingpakket gebruikt.
U dient steeds na te gaan hoe de wijzigingen
Vermijd ellenlage grote blokken tekst. Natuurlijk op uw website de statistieken beïnvloeden. Dit
is dit een moeilijk gegeven aangezien inhoud van is uiteraard de essentie bij de analyses van uw
essentieel belang is voor uw website. Maar onthoud website of webwinkel. Door het opvolgen van
wat we net zeiden: mensen hebben altijd haast. de statistieken kunt u steeds nagaan welke
wijzigingen een positieve invloed hebben
gehad en welke helemaal niet. Doe meer van
dat eerste en minder van de laatste!

14 15

3 3.1 Algemeen

PAGINAWEERGAVES Uw paginaweergaves zijn belangrijk omdat ze u vertellen hoe vaak
PER BEZOEK de inhoud van uw site wordt geladen. Het is ook handig om bepaalde
elementen als unieke bezoeken ten opzichte van paginaweergaves
Paginaweergaves is een statistiek die zich tussen uw te bekijken om succesfactoren van uw website te gaan berekenen.
bezoeken en hits bevindt. Deze statistiek vertelt u Dit is vooral handig omdat elke nieuwe paginaweergave kan worden
hoeveel afzonderlijke pagina’s werden bekeken, beschouwd als een nieuwe kans om indruk te maken op uw bezoekers.
ongeacht wie ze heeft bekeken of hoe vaak.
Deze statistiek is nauw gerelateerd aan een andere zeer bruikbare
16 maatstaf: de gemiddelde paginaweergaves per bezoek. Dit is
vergelijkbaar met uw bouncepercentage, maar biedt meer diepgaande
gegevens die laten zien hoeveel verschillende pagina’s uw bezoeker
raadpleegt op uw site. Erg handig om te weten, omdat het aangeeft of
u erin slaagt uw bezoekers verder te laten lezen.

Als u bezoekers beschouwt als leads, zijn de bezoekers die de meeste
pagina’s op uw site lezen het meest betrokken bij uw merk en dus de
‘hot leads’. Hoe meer paginaweergaves u van elke bezoeker krijgt, hoe
waarschijnlijker het is dat deze uiteindelijk zullen kopen wanneer zij uw
product of dienst zien.

17

3.2 Kosten Weet u nog hoe we vertelden dat Deze kunnen voor de bezoekers erg nuttig zijn omdat Marketing is een oplossing
inhoud de sleutel was tot SEO en ze vergelijkbare inhoud suggereren op basis van wat de om uw aantal bezoekers
U dient de gemiddelde kosten per pagina- weerga- tot social media marketing? Het is bezoeker al leuk of interessant vindt. te doen stijgen. Daarnaast
ve in de gaten te houden. Dit geeft aan hoeveel u be- dient u uw bezoekers ook
taalt om elke hit op uw pagina te krijgen. Als u geen dé sleutel tot betrokkenheid. Merk op dat advertenties binnen uw eigen website best
betaalde marketing doet, is dit waarschijnlijk een nadelig kunnen zijn voor uw paginaweergaves. Waarom? op uw website of webshop
heel kleine kost (de enige kosten hieraan verbonden, 3.3 Tips Wanneer iemand op een advertentie klikt, zal deze steevast te houden en ze te laten
is dan uw hosting). uw website verlaten.
Het volstaat niet om eenvoudig heel veel inhoud lezen om de betrokkenheid
Maar als u investeert in AdWords of vergelijkbare te maken - u moet ook zorgen dat de inhoud van Ook wanneer de nieuwe pagina in een ander venster of te verhogen.
platformen, dan is dit een handige manier om uw topkwaliteit en uniek is, interessant en over het tabblad wordt geopend, kan dat nog steeds voldoende
uitgaven te bekijken. Deze statistiek is echter in de algemeen iets is waar mensen echt over willen zijn om de betrokkenheid te verbreken. Dit is waarom u
meeste dashboards niet onmiddellijk beschikbaar. lezen en daarvoor op uw website willen blijven. AdSense niet op een verkooppagina moet plaatsen!

De meest waardevolle statistieken in internetmarke- U kunt ook bepaalde doordachte technieken
ting zijn niet zomaar te raadplegen, u moet ze soms gebruiken om mensen aan te moedigen
zelf berekenen! om langer op uw website te blijven. Denk
bijvoorbeeld aan ‘gerelateerde berichten of
producten’.

18 19

4 Om te beginnen laat dit u zien welke van uw inspanningen hun
vruchten afwerpen en welk budget goed werd besteed. Wanneer u
VERKEERSBRONNEN geld uitgeeft aan een SEO-service en uw winst niet omhoog gaat, komt
u misschien in de verleiding om te denken dat het bedrijf zijn werk
Niet alle gegevens die u in uw Analytics- of WordPress- niet goed doet. Maar als je beter kijkt en realiseert dat je bezoeken
dashboards zult vinden, zullen kwantitatief zijn - sommige via Google enorm zijn gestegen, dan zou dat kunnen zeggen dat het
zullen kwalitatief zijn, wat betekent dat er niet gewoon probleem niet bij het SEO-bedrijf zit, maar bij uw bouncepercentages
cijfers maar verdere details worden weergegeven. of het product.
De belangrijkste van deze kwalitatieve gegevens zijn de verkeers-
bronnen. Daarin krijgt u te zien waar uw verkeer vandaan komt. Is het Op dezelfde manier kunt u uw verkeersbronnen zien als een manier
grootste deel van uw bezoeken afkomstig van Google of komen ze om te analyseren welke doelgroep uw site bezoekt. Maar als je beter
bijvoorbeeld via uw Facebook-pagina uw website binnen? Om talloze kijkt en realiseert dat je bezoeken via Google enorm zijn gestegen, dan
redenen is het onderzoeken hiervan erg belangrijk. zou dat kunnen zeggen dat het probleem niet bij het SEO-bedrijf zit,
maar bij uw bouncepercentages of het product. Op dezelfde manier
20 kunt u uw verkeersbronnen zien als een manier om te analyseren
welke doelgroep uw site bezoekt.

Als u bijvoorbeeld een product gericht op ‘vechtkunstenaars’ aanbiedt
en al uw verkeer afkomstig is van een martial arts-forum, dan vertelt
dit u bijvoorbeeld dat fora een goede bron zijn voor toekomstige links
en umisschien dient te overwegen om een p​​ roduct te maken specifiek
gericht op vechtkunstenaars.

21

5 5.1 Algemeen

CONVERSIERATIO De manier waarop u conversieratio’s bijhoudt, kan verschillen
afhankelijk van de situatie, aangezien dit een flexibele term is die
Uw conversieratio geeft aan hoeveel van uw bezoekers veel verschillende zaken kan betekenen, afhankelijk van de aard
‘converteren’ op de manier die u wilt. In de meeste gevallen zal dit van uw website en uw bedrijf. De manier waarop u dit normaal gaat
betekenen dat ze een product of dienst bij u aankopen - maar het doen, is door het instellen van uw doelen in Google Analytics. Het
kan ook betekenen dat ze zich aanmelden voor een mailinglijst of bijhouden van doelen betekent dat u een script op uw doelpagina’s
dat ze op een advertentie op uw website klikken. plaatst. Dit laat een cookie achter op de browser van uw bezoekers.
Een conversie is het punt waarop Die doelpagina is hoogstwaarschijnlijk de pagina ‘Bedankt voor
uw site zijn einddoel heeft bereikt. het aanmelden’ of de pagina ‘Bedankt voor uw bestelling’. U weet
dat wanneer een bezoeker deze pagina bereikt, deze moet zijn
22 geconverteerd.

Het bijhouden van conversiepercentages is ongelooflijk belangrijk
voor de meeste online bedrijven, omdat dit de grootste impact op
de ‘bottom line’ zal hebben. Veel mensen zijn van mening dat ze zich
moeten concentreren op het vergroten van hun bezoekersaantallen en
betrokkenheid, maar als u vanuit een puur zakelijk perspectief naar uw
website kijkt, zijn de conversieratio’s van onmiskenbaar belang.

23


Click to View FlipBook Version
Previous Book
OS Aleksa Santic - Brosura KORACI KA MODERNOJ SKOLI
Next Book
Friends of Flight 2018-2019 Program