The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TUTORIAL 2
Mustafa bin Jantan IPGK PM
Jan 7 (Edited Jan 7)
3. Pedagogi Inklusif bagi bidang Teras
• Strategi dan teknik pengajaran murid
berkeperluan khas pembelajaran
• Pengajaran kolaboratif

SOALAN TUTORIAL

Bina satu RPH yang terkandung strategi dan teknik pengajaran murid berkeperluan khas pembelajaran untuk 1 jam pengajaran.

Amalan pengajaran kolaboratif di sekolah dengan menghubungkaitkan model yang berkaitan

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Asiah Radzi, 2021-01-07 18:21:36

7.1.2021_KUMPULAN 3_RPH MATEMATIK_HJ MUS

TUTORIAL 2
Mustafa bin Jantan IPGK PM
Jan 7 (Edited Jan 7)
3. Pedagogi Inklusif bagi bidang Teras
• Strategi dan teknik pengajaran murid
berkeperluan khas pembelajaran
• Pengajaran kolaboratif

SOALAN TUTORIAL

Bina satu RPH yang terkandung strategi dan teknik pengajaran murid berkeperluan khas pembelajaran untuk 1 jam pengajaran.

Amalan pengajaran kolaboratif di sekolah dengan menghubungkaitkan model yang berkaitan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK PROGRAM PENDIDIKAN
KHAS INTEGRASI

Tarikh : 20 Januari 2021

Mata pelajaran : Matematik

Hari : Rabu
Masa : 8.30 – 9.30 pagi

Kelas : PK Purple

Kategori murid : Masalah Pembelajaran

Bilangan murid : 6 orang ( 4 murid lelaki 2 murid perempuan)

Tajuk : masa dan waktu

Fokus : mengenal masa ( jam ) dan waktu

( pagi, tengahari, petang , malam )

Kemahiran : 6.1 mengenal waktu dalam unit jam

6.1.1 mengenal nombor pada muka jam

6.1.2 mengenal jarum panjang dan jarum pendek

6.1.3 membezakan waktu

6.1.4 menyatakan masa

Pengetahuan sedia ada : murid biasa melihat jam dinding, murid mengenal
nombor 1 hingga 12

Hasil pembelajaran : di akhir pengajaran, murid dapat,

1. menyebut masa ( jam ) dalam sistem 12 jam
sekurang-kurangnya 3 daripada 5 waktu dengan
betul

2. menunjukkan waktu ( jam ) dalam sistem 12 jam
sekurang-kurangnya tiga daripada lima waktu
dengan betul

3. murid dapat menyusun aktiviti yang sesuai
dilakukan mengikut masa
Penyerapan mata pelajaran :
bahasa inggeris
1. pendidikan seni visual
pendidikan islam
2. pendidikan muzik
sains
3. pendidikan jasmani
pendidikan moral
4.
mendengar
5. menyebut
membaca
6. menulis
mewarna
7. bergerak

Penggabung jalinan : pengamatan
pendengaran
1. pertuturan
cara kerja
2. psikomotor halus

3. mendengar arahan guru

4.

5.

6.

Unsur terapi :

1.

2.

3.

4.

5.

Penyerapan nilai :

1.

2. konsentrasi

3. teliti

4. disiplin

5. menepati masa

KBKK : mengenalpasti, membanding beza dan
menghubungkait

BBM : Komputer riba, LCD, jam dinding, sticker nombor,
pinggan kertas, batang ais krim berwarna, gam
uhu

LANGKAH ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Set induksi Tayangan video lagu 1. guru menayangkan video lagu Teknik :
( 5 minit ) “bangun pagi” “bangun pagi” Nyanyian
2. murid menyanyi bersama sambil dan
meniru gaya yang terdapat dalam video pergerakan
tersebut Terapi :
3. guru mengaitkan lagu dengan tajuk Pendengaran
pembelajaran hari ini Penglihatan
Pertuturan
Langkah 1 1. Aktiviti 1 1. guru menunjukkan jam dinding di Nilai :
(20 minit ) Mendengar
✓ Pengenalan tentang hadapan kelas arahan
Kerjasama
unit dalam waktu 2. murid melihat dan menyentuh model BBM :
Komputer
• Unit jam jam yang ditunjukkan oleh guru. riba, LCD
Teknik :
Penerangan
Soal jawab
Demonstrasi

• Pagi, tengahari, 3. guru menunjukkan komponen jam Terapi :
petang, malam
kepada murid. Penglihatan

4. guru menunjukkan nombor-nombor Pendengaran

yang terdapat pada muka jam dan murid Pertuturan

menyebut

5. murid diminta untuk menyebut nombor Nilai :

secara berkumpulan pada jam bermula Mendengar

dari nombor 1 hingga nombor 12 dan arahan

seterusnya secara individu , kemudian Meneliti

dari nombor 12 hingga 1 ( menurun ) Berdisiplin

6. murid mendengar penerangan tentang

jarum jam, jarum minit dan jarum saat BBM :

7. murid mendengar penerangan waktu Jam dinding

pagi, tengahari, petang dan malam Gambar

8. murid dan guru bersoal jawab

mengenai aktiviti yang sesuai dilakukan

mengikut waktu

Langkah 2 Aktiviti 2 1. murid diberikan pinggan kertas, dan Teknik :
( 20 minit ) 1. membuat model jam
dinding batang ais krim berwarna setiap Binaan

seorang

2. murid diminta untuk membuat model Terapi :

jam dinding beserta pelekat (sticker) Motor halus

nombor 1 hingga 12, mengikut contoh

jam yang telah disediakan oleh guru Nilai :

3. murid melihat dan membuat langkah Mendengar

demi langkah yang ditunjukkan oleh guru arahan

dengan melekatkan nombor dan batang Kreaatif

ais krim untuk dijadikan jarum jam pada Menepati

pinggan kertas masa

4. murid menyiapkan tugasan mengikut

masa yang ditetapkan BBM :

Pinggan

kertas

Langkah 3 Aktiviti 3 1. guru mengedarkan lembaran kerja Gam uhu
Batang ais
Penutup Lembaran kerja yang mengandungi gambar jam yang krim
( 5 minit ) berwarna
refleksi - Menulis waktu jam tidak lengkap Model jam
Teknik :
berdasarkan 2. murid menerima lembaran kerja yang Latih tubi,
psikomotor
gambar jam yang diberikan guru halus

betul 3. guru meminta murid untuk menulis Nilai :
Berusaha
- Menentukan masa ( waktu jam berdasarkan pada model jam Tekun

pagi, tengahari, yang disediakan BBM :
Lembaran
petang, dan malam 4. murid melaksanakan arahan yang kerja
Magic pen
) berdasarkan diberikan
Teknik :
gambar yang 5.guru membimbing murid yang lemah Soal jawab
Penerangan
terpapar pada dalam menyiapkan kerja
Terapi :
lembaran kerja 6. murid memberi respon positif kepada Pertuturan
Nilai :
guru Mendengar
arahan
Mengimbas kembali 1. guru melihat hasil kerja murid dan

Penutup memberi markah secara verbal

2. guru menyoal semula waktu yang

terdapat pada model jam

3. guru membuat rumusan terhadap

pengajaran pada hari ini

4. guru menutup pengajaran dengan

pemberian token sebagai peneguhan


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Jornal Batendo Bola e Amigos - 12
Next Book
7.1.2021_RPH Matematik MBK_KUMPULAN 4_HJ MUS