The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Kerja Kursus Afif Asyrafi

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by edysyafiq77, 2021-11-08 03:59:29

Kerja Kursus

Kerja Kursus Afif Asyrafi

Kerja Kursus Slide 1

MUHAMMAD AFIF ASYRAFI BIN MOHD
SHAHRIZAL

6 AMMAR YASIR

IM1072-21-0051
SEKOLAH RENDAH ISLAM AL IKRAM

Syahadatain

Nov r
9

PENGERTIAN SYAHADATAIN

‫ َوأَ ْﺷ َﻬُﺪ أَ َّن ُﻣ َﺤ َّﻤًﺪا َر ُﺳ ْﻮ ُل اﻟﻠ ِﻪ‬، ‫أَ ْﺷ َﻬُﺪ أَ ْن ﻟَﺎإِﻟَــــ َﻪ إِﻟَّﺎ اﻟﻠُﻪ‬ Dengan melafazkan dua
kalimah syahadah ini,
Maksud : Aku bersaksi tiada Tuhan yang seseorang itu telah
berhak disembah melainkan Allah dan mengaku bahawa:
aku bersaksi sesungguhnya Muhammad
Allah sahaja tuhan yang
adalah pesuruh Allah. wajib disembah

Syahadatain berasal daripada perkataan Nabi Muhammad ialah
bahasa arab yang bermaksud dua utusan allah kepada
kalimah kesaksian.Lafaz syahadah seluruh alam

merupakan rukun pertama dalam akidah Segala suruhan allah perlu
islamiah.Apabila seseorang itu telah dilaksanakan
melafazkan kalimah syahadah, ia
menunjukkan seseorang itu telah
memeluk islam.Inilah nikmat terbesar

yang dikurniakan oleh allah S.W.T dalam
islam.

Edu TALK

Para sahabat yang mempertahankan
syahadat

Bilal bin Rabah Ammar bin Yasir

Umayyah bin Khalaf Penderitaan yang sama juga
mengikat tubuh Bilal.Bilal dialami Ammar bin Yasir beserta
kemudian dijemur di atas
hamparan pasir panas dan ayah dan ibunya, Samiyyah.
Ketiganya harus merasakan siksa
dadanya ditindih batu pedih dan berat dari keluarga Bani
besar. Dalam rasa sakit
yang luar biasa itu, Bilal Makhzum yang kafir.Abu Jahal
yang ikut menyiksa akhirnya
tetap kukuh memukul Samiyyah hingga
mempertahankan meninggal dalam keadaan
mempertahankan pengakuan
keyakinan dan keesaan Allah dan kerasulan
keimanannya. Ia menahan
pedihnya siksaan itu dan Muhammad. Ayah Ammar juga
lisannya terus melafalkan, ditikam belati oleh Abu Jahal
karena tak mau mengingkari
“Ahad…. Ahad….”
keimanannya kepada
Allah.Ammar bin Yasir yang
dikubur hidup-hidup di tengah
padang pasir panas justru tidak
pernah melepaskan kata, “Allah….
Allah….” Seakan, ia begitu terang
memandang indah dan sejuknya

surga.

3 CABARAN YANG DIHADAPI OLEH
MASYARAKAT ISLAM PADA MASA KINI

DARI SUDUT DAKWAH .

Taksub dengan inf rmasi Maklumat yang diprolehi
sosial media yang tidak tiada jaminan sama ada

memberi faedah soheh atau tidak

seperti mengikuti c ntohnya,penyebaran
sesawang atau laman hadis palsu terhadap
web yang menuduh islam
sebagai agama terr ris rasullah S.A.W

Masyarakat islam
semakin jauh dari
pegangan agama islam
kerana mempercayai
atau terpengaruh dengan
dakyah dari musuh

islam.

Kita sebagai rang Pengajaran
muslim perlu
Dalam masyarakat kita harus
menguatkan keimanan menegur secara berhemah jika
dan mentauhidkan diri. terdapat isu-isu berkaitan dengan

kerosakkan akidah.

Hendaklah menjauhkan diri
daripada perkara syirik dan perkara
yang membawa kufur kepada akidah

kita.

Allah SWT dalam Alquran secara tegas memerintahkan kepada
orang-orang yang beriman untuk selalu menjaga keluarganya dari

apa neraka. Apalagi, zaman sekarang ini semakin besar untuk
menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah
Al‫ﻻ‬lَّ a‫ ٌد‬h‫ َﺪا‬S‫ﺷ‬Wِ ‫ظ‬Tٌ ‫َﻼ‬b‫ ِﻏ‬e‫ٌﺔ‬r‫َﻜ‬f‫ى‬iِٕ r‫ن‬mَ ‫ﻣ ْٰوﻠ‬a‫ﻣَ ُﺮ‬n‫ َْﺆ َﺎ‬d‫ﺎَﻠُ ْﻳ‬a‫ َﻣﻋ‬lَ ‫ة‬aُ‫ََرن‬m‫ﺤُﻠ َْﺠﻮﺎ‬s‫ﻔ َِﻌ‬u‫ْﻟ‬Sْ ‫َاﻳ‬r‫وو‬Wََa‫ﻢس‬tْ T‫ُﻫ‬Aُ .‫ﻨَﺮﺎ‬t‫ﻟ َّﻣ‬-َ ‫َاا‬T‫ﺂﺎ‬a‫ َ َﻣﻫ‬h‫ﻮَّٰ ُﷲد‬rْ ‫ﻗ‬iُ m‫ًرﻮا َ َّنو‬aْ ‫َﺼ‬yُ ‫ﻌﻢ‬aْْ ‫ﻜﻳ‬tَُ ‫ﻴ‬6ْ ‫ ِﻠ‬:‫ٰٓ َ ُّ ُ َﻗ ْٓﺎﻮاا ََّﻟا ِْﻧﺬُ ْﻔﻳ َ َﺴﻦ ُ ٰﻜا َْﻣﻢ ُﻨَ ْو َﻮاا ْﻫ‬

"Wahai orang-orang yang beriman!
Peliharalah dirimu dan keluargamu

dari api neraka yang bahan
bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang

kasar, dan keras, yang tidak
durhaka kepada Allah terhadap apa
yang Dia perintahkan kepada mereka

dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan." (QS At-tahrim [66]:6).


Click to View FlipBook Version