The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by szekelyhidi.sandor2, 2020-11-30 08:12:35

NNI kézikönyv (4)

NNI kézikönyv (4)

-
N​ EMZETI NYOMOZÓ IRODA
AKADÉMIAI KÖVETELMÉNYEK

​Tartalomjegyzék

1. NEMZETI NYOMOZÓ IRODA, LEÍRÁS

A SZERVEZET LÉTREJÖTTE
A SZERVEZET FELADATKÖRE
TERÜLETEK AMELYEKRE ÉRVÉNYBEN LÉVŐ NYOMOZATI AKTA KITERJED

2. A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ RENDELETEK

1. § (1) AZ ÁLTALÁNOS RENDŐRSÉGI FELADATOK
2. § (1) A RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HATÁSKÖRE A NYOMOZÁSOKKAL KAPCSOLATBAN
3. § (1) A NYOMOZÁS LEFOLYTATÁSA
4. § (1) A NYOMOZÓ HATÓSÁG A HATÁSKÖRÉNEK VIZSGÁLATA

3. KÓDOK, A KOMMUNIKÁCIÓ ESZKÖZEI

TÍZES KÓDOK
TIZENEGYES KÓDOK
ESEMÉNY KÓDOK
ZÁRÓ SCANNER KÓDOK
EGYSÉGEK ÉS FELADATAI
RÁDIÓ FORMÁTUMOK ÉS HASZNÁLATA
SZOLGÁLAT MEGKEZDÉSE / BEFEJEZÉSE RÁDIÓN
EGYSÉG ALATTI RÁDIÓZÁS

4. NYOMOZATI AKTÁKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

NYOMOZATI AKTÁK GYAKORLATI VEZETÉSE
HOZZÁFÉRÉS
HITELES INFORMÁCIÓKÖZLÉS
OPERATION-GENERAL

5. JOGOK, IRÁNYELVEK, HIERARCHIA ÉS A STRUKTÚRA

MIRANDA-FIGYELMEZTETÉSEK
OBSTRUCTIVE INTENTION
GYAKORLATI MUNKAVÉGZÉS IRÁNYELVE
TITOKTARTÁSI IRÁNYELVEK ÖSSZEGZÉSE
HIERARCHIA
STRUKTÚRA
TOVÁBBI TISZTSÉGEK
PROFESSZIONALIZMUS ELVE
UDVARIASSÁG

TISZTELET
TETOVÁLÁS IRÁNYELVE
KOMMUNIKÁCIÓ IRÁNYELVE
SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK IRÁNYELVE
DOHÁNYZÁS ÉS SZESZES ITALOK IRÁNYELVE
KAPCSOLATOK IRÁNYELVE
HALÁLOS ÉS NEM HALÁLOS ERŐ

6. EGYÉB RENDSZEREK

PIT (PURSUIT INTERVENTION TECHNIQUE)
ÜLDÖZÉSI SORREND
BTK (BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV)
FEGYHÁZ & SEGÍTSÉG ANNAK HASZNÁLATÁHOZ
KIHALLGATÁS
SZIRÉNA BIND
CRIMINAL RECORD HELYES HASZNÁLATA
PARANCSOK

7. ALOSZTÁLYOK ÉS AZOK FELADATAI

-​___________________________________________________________________

1. NEMZETI NYOMOZÓ IRODA, LEÍRÁS

A SZERVEZET LÉTREJÖTTE

Lamperth Mónika​ ​2004-ben hozta létre az akkori belügyminiszter a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság
(SZBEI), az ORFK Pénzügyi Nyomozó Igazgatóság és az internetfigyelő csoport összevonásával. Azonban 2012.
évben integrálódott a szervezetbe a Nemzeti Nyomozó Iroda, amely a Készenléti Rendőrség parancsnokának
közvetlen irányítása alá tartozó, országos illetékességű, igazgatóság jogállású, bűnügyi feladatokat ellátó szervezeti
egység.

A SZERVEZET FELADATKÖRE

A Nemzeti Nyomozó Iroda bűnügyi munkájának három kulcsterülete a szervezett bűnözéshez, a szervezett
bűnözői körökhöz erősen kapcsolódó bűncselekmények, a nemzetközi vonatkozású, határon átnyúló kapcsolatokra
épülő bűncselekmények és az olyan alapvetően gazdasági jellegű bűncselekmények, amelyeknél mind a kimagasló
kárérték, mind pedig a szervezett bűnözés egyszerre jelenik meg. Viszont a N​ emzeti Nyomozó Iroda hatáskörébe
tartoznak még az egyebek mellett a 15/1994. (VII. 14.) BM rendelet 2. számú mellékletben felsorolt bűncselekmények,
így például: az emberkereskedelem bűntette és vétsége, amennyiben annak nemzetközi vonatkozása van; - az
államtitoksértés bűntette és vétsége; - a terrorcselekmény bűntette; - a visszaélés kábítószer előállításához használt
anyaggal bűntette; - a pénzmosás bűntette, ha az előcselekmény elkövetője más személy, mint aki a pénzmosás
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható és a pénzmosás bűntettét különösen jelentős értékre követik el; - az
adó-, társadalombiztosítási csalás bűntette és vétsége, ha azt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal hatáskörébe
tartozó adóra vagy járulékra követik el; - a különösen nagy és a különösen jelentős értékre elkövetett lopás bűntette,
ha annak tárgya közgyűjtemény; - a csalás vétsége és bűntette, ha azt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
hatáskörébe tartozó adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra követik el.

TERÜLETEK AMELYEKRE ÉRVÉNYBEN LÉVŐ NYOMOZATI AKTA KITERJED

● Los Santos és San Fierro városokon belüli lakott területek:​ A gyakorlatban minden olyan, a Los Santos
és San Fierro városok körzetébe tartozó, aktív nyomozati aktával ellátott lakott területnek számító területen
bármelyik, az NNI aktív, szolgálatban lévő nyomozói közül teljesíthet szolgálatot, munkájához fűződő
tevékenységet folytathat.

● Los Santos városon kívüli, nem lakott területek:​ A gyakorlatban minden olyan, a Los Santos és San Fierro
városok körzetébe tartozó, aktív nyomozati aktával ellátott, nem lakott területnek számító területen bármelyik,
az NNI aktív, szolgálatban lévő nyomozói közül teljesíthet szolgálatot, munkájához fűződő tevékenységet
folytathat.

______________________________________________________________________________

2. A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ RENDELETEK

1. § (1) AZ ÁLTALÁNOS RENDŐRSÉGI FELADATOK

Ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség), mint nyomozó hatóság központi, területi és helyi
nyomozó hatóságokra tagozódik. (2) Központi nyomozó hatóság az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban:
ORFK), területi nyomozó hatóság a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: rendőr-főkapitányság), a
Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: KR NNI).

2. § (1) A RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HATÁSKÖRE A NYOMOZÁSOKKAL KAPCSOLATBAN

2) A KR NNI hatáskörébe tartozik a) a 2. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása, b) a
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetésének gyanúja esetén a nyomozás, ha az annak alapjául szolgáló
bűncselekménynek - a 2006. évi CI. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000.
december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmény 3. cikk (2) bekezdésében
meghatározott - nemzetközi jellege van (a továbbiakban: nemzetközi jelleg).

3. § (1) A NYOMOZÁS LEFOLYTATÁSÁRA A NYOMOZÓ HATÓSÁG ILLETÉKESSÉGE

● (2) Ha az elkövető a bűncselekményt több nyomozó hatóság illetékességi területén követte el vagy több
nyomozó hatóság illetékességi területén követett el bűncselekményeket, vagy az elkövetés helye nem
állapítható meg, a nyomozás lefolytatására az a nyomozó hatóság illetékes, amelyik az ügyben korábban
intézkedett, intézkedés hiányában pedig az, amelynek a bűncselekmény saját észlelése vagy bejelentés,
feljelentés alapján legkorábban a tudomására jutott.

● (3) Ha az elkövető a bűncselekményt Los Santos és San Fierro határain kívül követte el, a nyomozás
lefolytatására az a nyomozó hatóság illetékes, amelynek - miniszteri rendeletben meghatározott - illetékességi

területén az elkövetőt fogva tartják, ennek hiányában pedig, amelynek - miniszteri rendeletben meghatározott
- illetékességi területén az elkövető utolsó ismert belföldi lakó- vagy tartózkodási helye van.

4. § (1) A NYOMOZÓ HATÓSÁG A HATÁSKÖRÉT ÉS AZ ILLETÉKESSÉGÉT HIVATALBÓL
VIZSGÁLJA

● (2) Ha a nyomozó hatóság a hatáskörének vagy illetékességének a hiányát észleli, az ügyet - az eljárásban
résztvevők értesítése mellett - átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatósághoz vagy
ügyészhez. Az áttételt követő, a Rendőrség nyomozó hatóságai között felmerülő hatásköri vagy illetékességi
összeütközés esetén a (3)-(5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

_____________________________________________________________________________

D

3. KÓDOK, A KOMMUNIKÁCIÓ ESZKÖZEI

TÍZES KÓDOK

10-4 –​ ​Vettem
10-7​ –​ S​ zolgálaton kívűl
10-8​ –​ S​ zolgálatba állás
10-9​ ​– ​Ismételje meg az üzenetet
10-10​ ​– ​Szolgálat leadása
10-11​ ​– ​Fogadom a hívást (jelen esetben a bejelentést)
10-12​ ​– ​Látogatók érkeztek
10-15​ –​ ​Célszemély előzetes letartóztatásban
10-17​ –​ ​Tankolás miatt nem elérhető/riasztható
10-18​ ​– ​Szereltetés miatt nem elérhető/riasztható
10-19​ ​– ​Visszatérés a bázisra
10-20​ –​ ​Jelenlegi pozíció
10-22 ​– H​ agyják figyelmetlen kívűl az előző üzenetet
10-23​ –​ V​ árakozás a válaszra
10-26 ​– ​Tiszta
10-27 –​ S​ zituáció jelentése
10-28 –​ P​ IT manőverre kér engedélyt
10-29 ​– ​Személy ellenőrzésének kérelme
10-29F ​– K​ örözött személy
10-29V –​ K​ örözött gépjármű
10-34 ​– ​Erősítés az irodához
10-40 ​– ​Közúti baleset
10-43 ​– ​Orvosra van szükség
10-44 ​– ​Indulok a helyszínre
10-45 –​ ​Ide tartok:

10-53 ​– ​Sebesült személy a földön
10-54 ​– L​ehetséges halott személy
10-56 –​ Ö​ ngyilkosság
10-57 –​ E​ ltűnt személy
10-58 –​ S​ érült megbízott
10-76 –​ Ú​ ton az erősítés kérésre
10-94 ​– I​llegális versenyzés
10-97 –​ M​ egérkezés a helyszínre
10-98 ​– ​Egység elérhető
10-99 ​– ​Vészhelyzet

TIZENEGYES KÓDOK

11-10​ ​– ​Jelentést!
11-41​ ​– ​Mentőre van szükség
11-54​ –​ G​ yanús jármű
11-55 ​– A​ z egységet követi egy jármű
11-60 –​ Ö​ sszeütközés/lövöldözés veszélyes környéken
11-85 ​– ​Vontató járműre van szükség
11-95 –​ ​Igazoltatást hajt(unk) végre
11-96 ​– ​Gyanús jármű ellenőrzése
11-98 ​– ​Találkozzunk (itt):
11-99 –​ E​ rősítésre van szükségünk!

ESEMÉNY KÓDOK

187​ ​– G​ yilkosság.
207 ​– ​Emberrablás.
207A ​– E​ mberrablási kísérlet.
211 ​– ​Rablás.
211A ​– R​ ablás riasztás.
217 –​ ​Gyilkossági kísérlet.
240 ​– E​ rőszakos cselekedet.
246 –​ ​Lakott területen való lövöldözés.
288 –​ E​ rkölcstelen magatartás.
415 –​ Z​avargás.
417 ​– ​Fegyverrel rendelkező személy.
417A ​– K​ éssel rendelkező személy.
470 ​– H​ amisítás.

480 –​ C​ serbenhagyásos gázolás.
484 –​ K​ is értékben elkövetett lopás.
487 –​ N​ agy értékben elkövetett lopás.
502 ​– V​ ezetés alkohol hatása alatt.
503 –​ A​ utólopás.
504 ​– ​Jármű illegális módosítása.
505 –​ F​elelőtlen vezetés.
510 ​– G​ yorshajtó vagy versenyző járművek.
586 –​ ​Illegális parkolás.
594 ​– ​Más személy tulajdonának rongálása.
595 –​ M​ enekülő jármű.
653M ​– ​Fenyegető telefonhívások.

ZÁRÓ SCANNER KÓDOK

CODE 0 (C0)​ –​ F​egyveres összeütközés( amiben a rendőröket lövik)
CODE 2 (C2)​ ​– ​Sürgős (sziréna nélkül)
CODE 3 (C3)​ ​– S​ ürgős (fényhíd és sziréna használatával)
CODE 4 (C4)​ ​– ​Nincs szükség további segítségre
CODE 5 (C5)​ ​– M​ egfigyelni valamit/valakit
CODE 6 (C6)​ –​ ​Ne közelítsék meg a helyszínt
CODE 7 (C7)​ ​– E​ bédszünet
CODE 8 (C8)​ ​– ​WC szünet
CODE 11 (C11)​ –​ ​TEK készültség

EGYSÉGEK ÉS FELADATAI

ADAM​ –​ ​ Ez az egység kettő, vagy több rendőrből álló egységet jelez. Feladatai: Los Santos és San Fierro és
környékén való rendfenntartás, bejelentések - hívások fogadása és feldolgozása, erősítés kérelmekre való
reagálás.
ALPHA​ ​– E​ z egy vezetői pozícióban lévő megbízottat jelöl. Feladatai: egységszervezés, helyszíni felügyelet
illetve az ADAM-LINCOLN egység feladatai.
CHARLIE ​– ​Ez helikopteres egységet jelez. Feladatai: légi felderítés, földi egységek asszisztálása, amely
légtérben történik.
DELTA –​ R​ abszállítással foglalkozó egység.
LINCOLN ​– E​ z az egység egy egy személyből álló járőröző egységet jelez. Feladatai: Los Santos és San
Fierro és környékén való rendfenntartás, bejelentések - hívások fogadása és feldolgozása, erősítés
kérelmekre való reagálás.
OMEGA –​ ​ Ez vízi járőregységet jelöl. Feladata: minden olyan feladat ami nem szárazföldön és légtérben
megy végbe.

RÁDIÓ FORMÁTUMOK ÉS HASZNÁLATA

Fontos, hogy minden alkalommal, amikor beleszólsz a rádióba, akkor azonosítható legyél. Tehát mikor
használod a rádiót, a neveddel vagy egységneveddel kezdj.

Ha nem vagy egységben, akkor saját nevedet használod.
Példa:​ Nyomozó ​Lawson Hoover vagy Nyomozó Hoover

Ha egy egységet keresel.
Példa:​ N​ yomozó Hoover NNI “XY” egység felé.
(ha vételezik akkor folytatod mondókádat)

Ha egy személyt keresel.
Példa:​ N​ yomozó Hoover Hadnagy Conrad Britt felé.
(ha vételezik akkor folytatod mondókádat)

Mindig figyelj a helyes megszólításra és a rangbeosztásra. Tiszteletet rádión megadni kötelező és formátum
alapján használni. Egyéb módszereket is alkalmazhattok, de értelmesen és lényegre törően mondjátok el.
Sürgősségi rádió használatára különösen figyelj, ilyenkor a frakciódat képviseled, ne hozz szégyent magadra
és társaidra.
Kódok használatához nem ragaszkodunk, sőt támogatjuk ha szavakban fejezitek ki magatokat.

Példa:​ Nyomozó Hoover, erősítést kérek a megadott koordinátára, köszönöm.
Példa2:​ Nyomozó Hoover az OMSZ felé, egy esetkocsira lenne szükségem a megadott koordinátára, köszönöm!

SZOLGÁLAT MEGKEZDÉSE / BEFEJEZÉSE RÁDIÓN

Formátum:​ ​Rang​ ​– ​jelvényszám​ / t​ eljes név​, m​ egkezdi a szolgálatot​ (​ máshogy is lehet fogalmazni)​ “XY” egység
alatt (​ - nem szükséges -)​, esetleg s​ zolgálatba lépés helyszíne és ideje.

Példa 1:​ Nyomozó Lawson Hoover megkezdi a szolgálatot, 14:37.
Példa 2:​ Nyomozó Hoover megkezdi a szolgálatot, 14:37.
Példa 3:​ Nyomozó 38 ​megkezdi a szolgálatot, 14:37.
Példa 4:​ Nyomozó Hoover megkezdi a szolgálatot Central Avenue térségéről, 14:37.
(Central Avenue az a terület ahova az NNI bázis tartozik)

Formátum:​ R​ ang​ –​ ​jelvényszám​ / t​ eljes név,​ ​befejezi a szolgálatot​ ​(máshogy is lehet fogalmazni)​ “XY” egység alatt
(- nem szükséges -),​ esetleg ​szolgálat leadásának helyszíne és ideje.

Példa 1:​ Nyomozó Lawson Hoover befejezi a szolgálatot, 16:37.
Példa 2:​ N​ yomozó Hoover befejezi a szolgálatot, 16:37.
Példa: 3​ Nyomozó 38 ​befejezi a szolgálatot, 16:37.
Példa 4:​ Nyomozó Hoover befejezi a szolgálatot Central Avenue térségéről, 16:37.
(Central Avenue az a terület ahova az NNI bázis tartozik)

Egyéb módszereket is alkalmazhattok, de értelmesen és lényegre törően mondjátok el.

4. NYOMOZATI AKTÁKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

NYOMOZATI AKTÁK GYAKORLATI VEZETÉSE

Nyomozati akták:​ A Nemzeti Nyomozó Iroda minden alkalmazottjának a szervezetbe kerülésétől fogva
minden egyes esetről, amelyben részt vesz, vagy önmaga hajtja végre jelentést köteles írnia. A jelentés sablon
alapján történik, minden jelentést aláírással, dátummal, illetve helyszínnel ellátva kell archiválni az erre
megfelelő online felületen, illetve írásos formában, az NNI irodáján belül, számozott irattömbben.

Mulasztás:​ Amennyiben a szervezet bármely tagja elmulasztja a nyomozati akták vezetésével
kapcsolatos kötelezettségét, megrovásra számíthat. Minden olyan esetben amennyiben az adott eset az NNI
dolgozója valamilyen, orvosilag kimutatható lelki traumával diagnosztizálható, az adott eset kezelése után, úgy
a mulasztás pontjától meghatározatlan ideig eltekinthetünk. Amennyiben ilyen eset fordul elő, azonnali
konzultációra előírt az adott esetet ellátó nyomozó.

HOZZÁFÉRÉS

Korlátozott hozzáférés:​ A Nemzeti Nyomozó Iroda minden alkalmazottja hozzáfér az általános
nyomozati aktához, ahol összesítve látható a szervezet minden befejezett, egyszeri nyomozati aktája, valamint
ahhoz a nyomozati aktához, ahol ő, ideiglenes, vagy állandó beosztottként dolgozik.

A továbbiakban SZIGORÚAN TILOS megosztani bármilyen információt egy, még le nem zárt nyomozati
aktáról külsős személynek, a titoktartási kötelezettségek betartása mindenkire érvényes.

Korlátlan hozzáférés: ​Bizonyos személyek, közöttük a mindenkori NNI-vezetők, hozzáférnek minden
egyes nyomozati aktához. Az ő feladatuk ezek felügyelése, azonban módosítani a már elraktározott
bejegyzéseket tilos. Amennyiben formalitásba ütköző probléma lépett fel a nyomozati akta könyvelése során,
azonnali konzutációra előírt az adott estet ellátó nyomozóval.

HITELES INFORMÁCIÓKÖZLÉS

Hagyaték: A​ Nemzeti Nyomozó Iroda mindenkori nyomozóinak feladata, hogy az összes nyomozati
aktával kapcsolatos információt megőrizzék, olyan formában hogy annak tartalma a valóságot igazolja, illetve
az elkövetkező munkavégzést segítendő, a következő generációk számára is elérhető formában tárolja azokat.

5. JOGOK, IRÁNYELVEK, HIERARCHIA ÉS A STRUKTÚRA

MIRANDA-FIGYELMEZTETÉS

Az intézkedés alá vont személlyel tudatni kell a jogait, mielőtt az eljárásban részesülnie. Amennyiben
tisztában van a jogaival, nem szükséges elismételni.

‘Jogában áll hallgatni, minden amit mond felhasználható ön ellen az esetleges bírósági tárgyalás során,
jogában áll ügyvédet fogadni, és joga van ahhoz hogy az ügyvédje jelen legyen minden kihallgatás során.
Hogyha nincsen pénze ügyvédre, állami költségen az ügyészség kirendel maga mellé egyet.’

OBSTRUCTIVE INTENTION

Avagy “akadályozó szándék”. Amennyiben egy nyomozó a munkavégzése során, fedett egység
köreiben mozogva szemtanúja lesz egy olyan eseménynek aminek során emberélet forog kockán, megfelelő
mérlegelés mellett! köteles közbeavatkozni, és megtenni minden tőle tellhetőt, azért hogy az eset ne
következhessen be.

GYAKORLATI MUNKAVÉGZÉS IRÁNYELVE

A gyakorlatban minden nyomozó köteles a tudása szerinti legjobb munkavégzést biztosítani, a
megfelelő feltételek függvényében. Fedett egységben amennyiben emberi élet közvetlenül nem forog kockán
nem fedheti fel magát, köteles szem előtt tartani az eredeti szándékot minden esetben.

TITOKTARTÁSI IRÁNYELVEK ÖSSZEGZÉSE

Minden, a Nemzeti Nyomozó Iroda szervezetben tevékenykedő nyomozónak titoktartási
kötelezettséggel van sújtva munkavégzése során. Ennek megfelelően kell eljárnia, cselekednie. Semmilyen
külsős személy részére nem adhat ki semmiféle információt sem a nyomozati akták tartalmáról, sem pedig
semmilyen más információról, előzetes engedélykérés nélkül.

HIERARCHIA

VEZÉRKAR

Vezérezredes​ –​ A Nemzeti Nyomozó Iroda feje, a legmagasabb tisztség. A hivatal vezetéséért és kezeléséért
felelős. Gyakran feladata a hírek közlése a média felé. ​Feladatkörébe tartozik még a szervezet felülvizsgálata, a
nyomozati akták megfigyelése, azok kezelése.

Altábornagy​ –​ A második legnagyobb tisztség, közvetlenül a Vezérezredes alatt helyezkedik el. F​ eladatkörébe
tartozik a szervezet felülvizsgálata, a nyomozati akták megfigyelése, azok kezelése.

Ezredes​ ​– Általában osztálycsoportok vezetője, irányítója. Egy osztálycsoport adminisztratív feladatait látja el a
legtöbb esetben. F​ eladatkörébe tartozik még a szervezet felülvizsgálata, a nyomozati akták megfigyelése, azok
kezelése.

Alezredes​ –​ Általában osztálycsoportok vezetője, irányítója avagy helyettese. Egy osztálycsoport adminisztratív
feladatait látja el a legtöbb esetben. ​Feladatkörébe tartozik még a szervezet felülvizsgálata, a nyomozati akták
megfigyelése, azok kezelése.

TISZTIKAR

Őrnagy​ –​ Általában egy közvetlen osztály alatti csoport vezető feladatokat ellátó személy. Adminisztratív
feladatokat összegezi és továbbítja. F​ eladatkörébe tartozik a szervezethez tartozó tagok munkájának
folyamatos felülvizsgálata, az esetleges gyakorlati akciók levezénylése, az akadémia lebonyolítása, valamint
logisztikai, szervezési feladatok ellátása. Vezérkarba felkerülés lehetősége üresedés esetén.

Százados​ ​– Általában egy közvetlen osztály alatti csoport vezető feladatokat ellátó személy. Adminisztratív
feladatokat összegezi és továbbítja. F​ eladatkörébe tartozik a szervezethez tartozó tagok munkájának
folyamatos felülvizsgálata, az esetleges gyakorlati akciók levezénylése, az akadémia lebonyolítása, valamint
logisztikai, szervezési feladatok ellátása.

Főhadnagy​ –​ ​ ​Általában egy közvetlen osztály alatti csoport vezető-helyettes feladatokat ellátó személy.
Adminisztratív feladatokat kezdeményez felettesével. F​ eladatkörébe tartozik a szervezethez tartozó tagok
munkájának folyamatos felülvizsgálata, az esetleges gyakorlati akciók levezénylése, az akadémia
lebonyolítása, valamint logisztikai, szervezési feladatok ellátása.

Hadnagy​ ​–​ Á​ ltalában egy közvetlen osztály alatti csoport vezető-helyettes feladatokat ellátó személy.
Adminisztratív feladatokat kezdeményez felettesével. F​ eladatkörébe tartozik a szervezethez tartozó tagok
munkájának folyamatos felülvizsgálata, az esetleges gyakorlati akciók levezénylése, az akadémia
lebonyolítása, valamint logisztikai, szervezési feladatok ellátása.

ÁLLOMÁNYI SZEMÉLYZET

Különleges ügynök​ –​ Legtöbbször innen kerülnek fel a tisztikarba a személyek, üresedéskor. A​ z ő
feladatkörükbe tartozik egységekben történő munkavégzés, a jelentések folyamatos szerkesztése, valamint a
belsős csapatszervezési feladatok véghezvitele.

Titkos Ügynök​ –​ A​ z ő feladatkörükbe tartozik egységekben történő munkavégzés, a jelentések folyamatos
szerkesztése, valamint a belsős csapatszervezési feladatok véghezvitele.

Ügynök​ ​– P​ arancsot adhat a nála alacsonyabb beosztású személyeknek, egységeket hozhat létre, szükség
esetén koordinálhatja a csapatokat bevetésen.​Saját szolgálati autót és villogót kaphat. Rendfokozathoz illő
jelvényt kap. Az ő feladatkörükbe tartozik még az egységekben történő munkavégzés, a jelentések folyamatos
szerkesztése, valamint a belsős csapatszervezési feladatok véghezvitele.

Főnyomozó​ –​ ​Az ő feladatkörükbe tartozik egységekben történő munkavégzés, a jelentések folyamatos
szerkesztése, valamint a belsős csapatszervezési feladatok véghezvitele.

Nyomozó​ ​– Második elérhető rendfokozat, teljes körű tag a szervezetben. Lincoln járőr engedélyezett rádió
engedély nélkül. A​ z ő feladatkörükbe tartozik egységekben történő munkavégzés, a jelentések folyamatos
szerkesztése, valamint a belsős csapatszervezési feladatok véghezvitele, illetve a napi feladatok ellátása,
felettesek parancsának követése. Saját szolgálati autót és villogót kaphat. Rendfokozathoz illő jelvényt kap. Ha
nincs rangidős használhatja a sürgősségi rádiót.

Próbaidős Nyomozó​ –​ Első elérhető rendfokozat a sikeresen elvégzett akadémiát követően. Lincoln járőr
csakis engedélyezett rádió engedéllyel. F​ eladata a beilleszkedés, alapismeretek elsajátítása, a nyomozói
munka megtanulása. Egyéb feladatokhoz tartozik a kiképzéseken való részvétel, helyszínek biztosítása,
akciókon való segédkezés. Súlyos hiba esetén elbocsátásra kerül.

PROFESSZIONALIZMUS ELVE, UDVARIASSÁG, TISZTELET

Minden esetben a Nemzeti Nyomozó Irodát képviseled, ez látszódjon a megnyílvánulásaidon.
A professzionalizmus elve:​ az jelenti, hogy

a.) élethivatásról van szó, kell hozzá társi presztízs és elfogadottság;
b.) szakmailag felkészült emberek dolgoznak itt.
A professzionalizmus elve feltételezi, hogy a kiválasztás érdemeken alapul, feltételezi a képzési,
továbbképzési rendszert, minősítést.

Az udvariasság elve:​ Valakinek az a tulajdonsága, hogy eleget tesz a társadalomban elfogadott szokásoknak,
amelyekkel az emberek a tiszteletüket fejezik ki.
A tisztelet elve:​ A tisztelet nem kőbe vésett kényszerkötelék, nem egyoldalú "jogviszony". A tiszteletet nemcsak a
szentírás, hanem az etika is magában foglalja. Éppen ezért a tisztelet mindenkor kiemelt figyelmet érdemelt a civilizált
emberek egymás közötti kapcsolatában, mint a magatartás egyfajta értékmérője.

TETOVÁLÁS IRÁNYELVE

A tetoválásoknak és piercingeknek nem szabad látszódniuk a szolgálat teljesítésekor. A karon látható tetoválások
elrejtéséhez alkalmazható a hosszú ujjú szolgálati ruházat. Az irányelv nem követése komoly következményekkel
járhat, hisz egyszerre a tetoválás- illetve a professzionalizmus irányelvét is kétségbe vonja.

KOMMUNIKÁCIÓ IRÁNYELVE

Minden egyes nyomozónak ki kell tudnia magát helyesen fejeznie, tisztelettudóan kommunikálni, a szavakkal
mértékletesen bánni. Mondatainkba nem engedhetjük meg, hogy érzelmek és indulatok beleszóljanak. Összefügg a
tisztelettel s a professzionalizmussal.

SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK IRÁNYELVE

Minden egyes nyomozó rendelkezik szolgálati gépjárművel, amely után felelősséget vállal. Amennyiben ennek nem
tesz eleget szankciókban részesülhet.

A nyomozó köteles:
- a járművet karbantartott állapotban visszahozni szolgálat befejezése után
- a járműve rádióját - fényszóróját lekapcsolva, kéziféket behúzva hagyni használat után
- a járművében lévő tömegkommunikációs eszközöket úgy használja, hogy az nem akadályozza a szolgálat
teljesítésében(felhúzott ablak mellett, illetve, ha civil nem tartózkodik a járműben)
- megfelel az összes többi irányelvnek, amely befolyásolja járművét

Az összes szolgálati járművet a számára kijelölt parkolóhelyre kell visszavinni, amely általában a mélygarázsban
helyezkedik el.

DOHÁNYZÁS ÉS SZESZES ITALOK IRÁNYELVE

Szolgálat közben szigorúan tilos a dohányzás, kivéve, ha szünetet tartunk, és nem a nyilvánosság előtt, nyílt területen
tartózkodunk. A Nemzeti Nyomozó Iroda bármely helységében szigorúan tilos a dohányzás, ennek a megszegése
súlyos szankciókat vonhat maga után.

A szolgálat alatt való alkoholfogyasztás egy elbocsátási indok. A szeszes ital fogyasztás szolgálat alatt mindamellett
okot ad az egyén intézkedés alá vonására.

KAPCSOLATOK IRÁNYELVE

A személyes kapcsolatok az emberi jogok és a normák alapján engedélyezve vannak a szervezet tagjai között,
amennyiben ez a kapcsolat nem befolyásolja az egyén munkaképességét, teljesítményét szervezeten belül.

A nyilvánosság előtti intimáció szigorúan tilos.

Amennyiben egy kölcsönös kapcsolat kialakul a szervezet által foglalkoztatott alkalmazottak között azoknak
kötelességei közé tartozik egy vezető beosztású személy felé jelenteni a történteket.

HALÁLOS ÉS NEM HALÁLOS ERŐ

Halálos erő​ ​– olyan erő, amely valószínűleg halált vagy egyéb súlyos, jelentős sérülést okozhat (lőfegyverek).

Alkalmazása:

● Magunk vagy mások védelmezésére előrelátott közvetlen halálos vagy súlyos testisértés elkerülése
érdekében.

● Egy bűncselekmény megelőzése végett, amelynél a gyanúsított cselekedetei közvetlen veszélyt jelentenek,
végkimenetele halálos vagy súlyos testi sérülésekkel járna.

Nem halálos erő​ –​ fizikai technikák vagy taktikák, vegyi anyagok vagy fegyverek alkalmazása egy másik személyen
(puszta kéz, gumibot, sokkoló).

Alkalmazása:

● Magunk vagy mások védelmére.
● Egy ellenállás leküzdésére.
● Egy szökés megakadályozására.

6. EGYÉB RENDSZEREK

PIT (PURSUIT INTERVENTION TECHNIQUE)

A PIT manőver, vagy a Pursuit Intervention Technique egy olyan üldözési taktika, amellyel az üldöző rendvédelmi
autó kényszerítheti a menekülő autót, hogy hirtelen oldalra kipörögjön, és így a vezető elveszti az irányítást és a
leállást. Más nevek közé tartozik a pit blokk, a pit stop és a blokkolás. A "PIT" rövidítés egyéb értelmezése magában
foglalja az immobilizálási technikát, a precíziós immobilizálási technikát, a kemény, párhuzamos rögzítési technikát és
a precíziós beavatkozási taktikát. Pit manővert csak is egyenes utakon, másokat nem veszélyeztetve használjuk.

Mivel az MTA-ban ez nem megoldható ilyen formátumban szinkronizációs problémák miatt, ezért LAG PIT manővert
alkalmazunk, ami annyiból áll, hogy a menekülő jármű előtt elhúzzuk a kormányt nagy sebességnél.

Realitás legyen meg mindig, ne 100-200 vagy a feletti km/h-nál próbáljátok, ellenkező esetben szankció jár érte a
szerveren.

ÜLDÖZÉSI SORREND

Az üldözés során mindig lesz egy egység aki vezeti a sort az üldözött jármű mögött, ő használja a backupot, többinek
vagy van mdc jele vagy nincs. Ha esetlegesen kiesik egy jármű az üldözési sorból, köteles megvárnia az üldözésben
résztvevő többi egységet, ezzel elkerülve a felesleges problémákat (kilökés). Feleslegesen és előre egyeztetés nélkül
nem előzünk senkit, tartani kell a sorrendet. Ha elegendő jármű segédkezik az üldözésnél SPIKE használatával is
lehet próbálkozni.

​BTK (BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV)

Rendeltetésszerűen alkalmazandó, felesleges problémákat kerüljük el ha lehetséges. Óvadék lehetőség van, az
alábbi linken minden megtalálható:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bcItP-cwQYLC8LNEcjl3fBIxyImFYj3YwDHT5q7v82w/edit?usp=sharing

FEGYHÁZ & SEGÍTSÉG ANNAK HASZNÁLATÁHOZ

KIHALLGATÁS

Két opció van a kihallgatásra, egy részletesebb - hosszabb kihallgatási módszer és egy rögtönzött - rövidebb eljárás.

Részletesebb –​ hosszabb eljárás: bázison való eljárás. Nyomozati eljárás ahol igénybe kell venni a Nemzeti Nyomozó
Iroda épülete adta lehetőségeket. Kihallgató terem, modernizált felszerelésekkel, minden adott a megfelelő eljárásra.

Rögtönzött – r​ övidebb eljárás: fegyházban való eljárás. Nem igényel nagyobb előkészületet az intézkedés, nincsenek
olyan vétkek, amelyeknek hosszas kihallgatás és tárgyalás lenne a vége. Az eljárást követően átadható a fegyház
alkalmazottainak.

SZIRÉNA BIND
Sziréna adta lehetőségek, amelyeket bindeléssel egyszerűen megoldhatunk.

(villogó felhelyezését követően ezt az ablakot láthatjuk)
Bindelés menete:
bind [tetszőleges gomb] sirensound 0 [némítás]
bind [tetszőleges gomb] sirensound 1 [sziréna 1]
bind [tetszőleges gomb] sirensound 2 [sziréna 2]
bind [tetszőleges gomb] sirensound 3 [sziréna 3]
bind [tetszőleges gomb] sirensound 4 [KÜRT]

CRIMINAL RECORD HELYES HASZNÁLATA

(a képek csak illusztrációk)
Jármű típusa: a jármű pontos márkája, melyre körözést szeretnél kitenni.
Rendszám: kötelező kitölteni, hiszen ez alapján tudja a traffipax érzékelni és jelezni ha elhalad előtte.
Indoklás: pontos indokra mindig figyelni kell, a minta alapján kitölteni. Melyik szer adta ki, ez esetben NNI és a nap
amikor kiteszed a körözést ( 1.29 = november 29.), Végére pedig két lehetőséged van kitenni a nevedet, amivel
jelezve, hogy ki tette ki a körözést (egyszerűbb visszakeresés, problémák elkerülése).
Első lehetőség: [“monogram”]
Példa: [M.F] = [Mihaly Farago]
Második lehetőség: [“jelvényszám”]
Példa: [38] = 38-as jelvényszámmal rendelkező nyomozó

PARANCSOK

#1​ | /tuneradio [Frekvencia] –​ ​ Rádió frekvencia beállítása
#2​ | /r [Szöveg] ​–​ Rádiózás a megadott frekvencián
#3​ | /d [Szöveg] –​ ​ Sürgősségi rádió (Minden rendvédelem + OMSZ,OKF látja)
#4​ | /m [Szöveg] –​ ​ Meghapone
#5​ | /gate ​–​ Kapu nyitása/zárása (Érdemes bindelni)
#6​ | /jail [Név / Játékos ID] [Perc] [Összeg] [Indok] –​ ​ Játékos börtönbe helyezése (Cella közelében)
#7​ | /cuff [Név / Játékos ID] –​ ​ Játékos megbilincselése/bilincs levétele
#8 |​ /visz [Név / Játékos ID] –​ ​ Megfogod a megbilincselt játékost és viszed magad után
#9​ | /motozas [Név / Játékos ID] –​ ​ Játékos ruházatának átvizsgálása
#10​ | /settraffi [Limit (30-130khm/h)] –​ ​ Traffipax beállítása
#11​ | /rbs ​–​ Útzár panel megnyitása (Letételhez ALT, Utility Vanből elérhető az összes, járőrautókban bója és szalag)
#12​ | /nearbyrb –​ ​ Közeli útzárak be/ki kapcsolása (Mutatja ki tette le,IDt,valamint itt törölhető)
#13​ | /spike –​ ​ Szögesdrót kirakása (Amerre nézel arra rakja, Bindelni vagy Interiorban használni TILOS!)
#14​ | /nearbyspikes ​–​ Közeli szögesdrótok be/ki kapcsolása (Mutatja ki tette le,IDt,valamint itt törölhető)
#15​ | /mdc –​ ​ Ezzel a paranccsal nyithatod meg az adatbázis felületét.
#16​ | /togsirengui ​–​ Sziréna panel eltüntetése.
#17​ | /gclean –​ ​ Graffiti tisztítása. (Szükséged van Spray kannára,patron nem kell)
#18​ | /toghatar –​ ​ A határ átlépések kikapcsolása a chat-en.
#19​ | /togmdcmsg –​ ​ Eltünteti az MDC üzeneteit a chat-ből.
#20​ | /togtraffi ​–​ Eltünteti a traffi beméréseket a chat-ből.
#21​ | /hatar [Automatikus (1),Nyitva (2),Zárva (3)] –​ ​ Határ kezelés
#22​ | /sirensound [0-4] –​ ​ Szirénapanel kezeléséhez használható parancsok.
#23​ | /backup ​–​ Erősítés kérés
#24​ | /prison [Név / Játékos ID] [Perc] [Indok] –​ ​ Játékos fegyházba helyezése
#25​ | /prisoners ​–​ Fegyházban tartózkodó online játékosok listázása
#26​ | /alnev be [név] ​– Álnév bekapcsolás, a megadott név között alsóvonal kötelező. (Példa: Ethan_Gill)
#27 ​| /alnev ki ​– Álnév kikapcsolása.
#28​ ​| /lenyomoz [telefonszám] ​– Telefon bemérése használandó parancs, rp használata előtte kötelező.

7. ALOSZTÁLYOK ÉS AZOK FELADATAI

INFORMÁCIÓS HIVATAL

Feladata(i):

● Felderíti a Los Santos függetlenségét, politikai,
gazdasági vagy más fontos érdekét sértő vagy
veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és
tevékenységet.

● Információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető,
külföldi szervezett bűnözésről, különösen a
terrorszervezetekről, a jogellenes kábítószer- és
fegyverkereskedelemről, a tömegpusztító fegyverek és
alkotóelemeik, illetve az előállításukhoz szükséges
anyagok és eszközök jogellenes nemzetközi
forgalmáról.

● Saját állománya tekintetében ellátja a belső biztonsági
és bűnmegelőzési célú ellenőrzési feladatokat, továbbá
a kifogástalan életvitel ellenőrzését ( NNI belül ).

● Felderíti az ország gazdasága biztonságának és
pénzügyi helyzetének veszélyeztetésére irányuló
külföldi szándékokat és cselekményeket.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
CAMERON
Next Book
Pájaro Amarillo (1)