The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by omegaenal, 2019-03-18 00:19:30

MAJALAH SEKOLAH_Neat

MEMORIA 2019
Towards Holistic Excellence


MAJALAH DIGITAL SEKOLAH UNTUK TAHUN 2019

MEMORIA SKTS2019
• • •


SK TENAGA SETIA (TSS) PIAGAM PELANGGAN


SEKOLAH KEBANGSAAN TENAGA
SETIA
Kami warga Sekolah Kebangsaan
Tenaga Setia, Seri Medan, Batu
Pahat,dengan penuh tekad dan
Sekolah Kebangsaan Tenaga Setia atau nama ringkasnya SK Tenaga Setia, dedikasi,Berikrar dan berjanji
akan menumpukan seluruh
merupakan sebuah Sekolah kebangsaan yang terletak di Parit Baru,.
tenaga dan usaha kami untuk;

Pada 2019, Sekolah Kebangsaan Tenaga Setia memiliki 165 pelajar lelaki dan Mempastikan semua kanak-kanak
154 pelajar perempuan, menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 319 mendapat tempat belajar di
orang. Ia mempunyai seramai 29 orang guru. sekolah ini pada hari pertama sesi
persekolahan baru dimulakan.
SEJARAH Menentukan setiap murid
Sejajar dengan keperluan penduduk tempatan, permohonan untuk mendapat kemudahan
mendirikan sebuah sekolah telah diluluskan pada tahun 1959. Lantas pada pembelajaran dan pengajaran
tahun 1960, penduduk-penduduk Kampung Parit Baru telah sama-sama dengan sempurna dan berkesan.
bergotong-royong membinanya, tanpa bantuan daripada kerajaan. Berkat Menentukan setiap guru dan
kesungguhan ini, maka terbinalah sebuah sekolah untuk memenuhi keperluan kakitangan dapat berkhidmat
penduduk yang sebelum ini terpaksa bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri dengan cekap dan sempurna.

Sejati.
Mempastikan warga skts sentiasa
peka dan responsif kepada
Pada bulan Jun 1961, sekolah ini telah dibuka sebelum perasmiannya setelah kehendak dan keperluan
pelanggan.(murid, ibu bapa, dan
mendapat kebenaran daripada Ketua Pengarah Pelajaran Johor ketika itu ,
negara)
iaitu Encik Abdul Majid bin Osman. Beliau bersama-sama Pengelola Sekolah-
Memberi layanan mesra,
sekolah Kebangsaan Kluang, telah membuat lawatan ke sekolah ini pada
perkhidmatan cekap, dan
tarikh tersebut. Pada 3 Julai 1961, sekolah ini telah dirasmikan oleh Encik jawapan segera kepada setiap
Mohamad bin Dato' Ahmad, Pengelola Sekolah-sekolah Johor. pelanggan yang berurusan
Memandangkan kekurangan keperluan asas yang masih dihadapi pada ketika dengan kami.
itu, maka pada tahun 1964, Jabatan Kerja Raya, Batu Pahat telah memberikan Menentukan segala urusan yang
bantuan membina lantai simen, tangki air serta membaiki dinding yang dipertanggung jawabkan kepada

diperbuat daripada papan. kami dapat diselesaikan dalam
masa yang ditetapkan.

Bersedia memberi penerangan
dan maklumat terkini dengan
lengkap, cepat dan tepat kepada
yang berkenaan.

1MEMORIA SKTS2019
• • •
9

MEMORIA SKTS2019
• • •
10

MEMORIA SKTS2019
• • •
11

MEMORIA SKTS2019
• • •
12

MEMORIA SKTS2019
• • •
13

MEMORIA SKTS2019
• • •
14

MEMORIA SKTS2019
• • •
15

MEMORIA SKTS2019
• • •
16

MEMORIA SKTS2019
• • •17

MEMORIA SKTS2019
• • •18

MEMORIA SKTS2019
• • •
19

MEMORIA SKTS2019
• • •
20

MEMORIA SKTS2019
• • •
21

MEMORIA SKTS2019
• • •22

MEMORIA SKTS2019
• • •
23

MEMORIA SKTS2019
• • •24

MEMORIA SKTS2019
• • •25

MEMORIA SKTS2019
• • •
26

MEMORIA SKTS2019
• • •
27

MEMORIA SKTS2019
• • •


28

MEMORIA SKTS2019
• • •
29

MEMORIA SKTS2019
• • •
30

MEMORIA SKTS2019
• • •31

MEMORIA SKTS2019
• • •

32


Click to View FlipBook Version