The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by otsman.smt.tlkintan, 2021-11-03 04:06:54

LAPORAN TRAIN THE TRAINERS

LAPORAN TRAIN THE TRAINERS

Laporan Tahunan Kolej 2021

OTSMAN AHAMEDKOLEJ VOKASIONAL (PERTANIAN) TELUK INTAN/NPQEL 2021 1

Laporan Tahunan Kolej 2021

BIL ITEM PERKARA
1 Penganjur Program Perantisan 2 NPQEL 2021 Dengan Kerjasama
2 Objektif Jabatan Agroindustri, KV(P)TI dan Persatuan Ibu Bapa
dan Guru KV(P)TI

1. Mengupayakan peningkatan peratus penguasaan
pengetahuan dan kemahiran tenaga pengajar

2. Meningkatkan peratus tenaga pengajar yang
menguasai kemahiran dan kompetensi
menyediakan Formulasi Baja A dan Baja B tanaman
fertigasi mengikut peringkat umur dengan betul.

3. Memastikan pengurusan rutin tanaman fertigasi di
dalam struktur persekitaran terkawal dilaksanakan
mengikut standard keperluan semasa industri dan
NOSS.

4. Meningkatkan peratus tenaga pengajar yang
memperolehi SKM Tahap 5 (A016-001-5:2016:
Pengurusan Teknologi Tanaman) dengan
memenuhi keperluan evidens kompetensi kritikal
pengurusan tanaman struktur persekitaran
terkawal.

3 Sasaran Pensyarah yang terlibat mengikut lampiran
OTSMAN AHAMEDKOLEJ VOKASIONAL (PERTANIAN) TELUK INTAN/NPQEL 2021 2

Laporan Tahunan Kolej 2021

4 Tarikh perlaksanaan 13 Oktober 2021

5 Tahap Pencapaian Peringkat Kolej

6 Laporan/ulasan/ Program ini telah dijalankan pada 13 Oktober 2021 masa
penambahbaikan bermula pukul 9.00 pagi sehingga 5.00 petang. Program
ini terdapat 2 sesi iaitu, pada pukul 9.00 pagi sehingga
10.30 pagi adalah sesi penerangan Teori oleh penceramah
jemputan iaitu En Suhaimi Sobrie Bin Rosli. Sesi kedua
ialah sesi Amali yang dilakukan oleh peserta berdasarkan
demostrasi yang ditunjukkan oleh penceramah jemputan.
Sesi Amali dijalankan di Bangunan Pascatuai Unit
Tanaman.

Program ini di laksanakan bagi memenuhi keperluan
projek intervensi Perantisan 2 di bawah tadbir urus
Pengerusi Program yang merupakan peserta NPQEL
Ambilan 1 Tahun 2021 iaitu En. Otsman bin Ahamed
Khatidin.

Semua peserta terlibat dibahagikan kepada 4 kumpulan
untuk sesi Amali. Peserta program melakukan Amali
campuran formulasi baja A dan B dari mula sehingga
dibotolkan. Setelah selesai sesi Amali, berlangsungnya
majlis penutup. Majlis penutup dihadiri oleh pengurusan
tertinggi Kolej (Pertanian) Teluk Intan (KVPTI) iaitu terdiri
daripada Pengarah, Timbalan Pengurusan Akademik,
Timbalan Pengursan Sokongan Akademik Dan Ketua
Jaminan Kualiti. Secara keseluruhannya, objektif program
ini telah tercapai.

OTSMAN AHAMEDKOLEJ VOKASIONAL (PERTANIAN) TELUK INTAN/NPQEL 2021 3

Laporan Tahunan Kolej 2021

7 Gambar Program 1. Sesi penerangan teori oleh penceramah jemputan

2. Sesi demostrasi oleh penceramah jemputan
OTSMAN AHAMEDKOLEJ VOKASIONAL (PERTANIAN) TELUK INTAN/NPQEL 2021 4

Laporan Tahunan Kolej 2021

3.Sesi Amali oleh peserta
OTSMAN AHAMEDKOLEJ VOKASIONAL (PERTANIAN) TELUK INTAN/NPQEL 2021 5

Laporan Tahunan Kolej 2021

z
4. Majlis penutup

OTSMAN AHAMEDKOLEJ VOKASIONAL (PERTANIAN) TELUK INTAN/NPQEL 2021 6

Laporan Tahunan Kolej 2021

Note: Penulisan Laporan

1. Menggunakkan Tulisan jenis Arial font 12.
2. Potrait
3. Spacing 1.5
4. Ada muka surat

OTSMAN AHAMEDKOLEJ VOKASIONAL (PERTANIAN) TELUK INTAN/NPQEL 2021 7


Click to View FlipBook Version