The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by adamadamadam2552, 2021-02-06 04:54:36

AZİZİYE DADAŞKENT ORTAOKULU OKUL TANITIM KİTAPÇIĞI

AZİZİYE DADAŞKENT ORTAOKULU

OCAK 2021 |

AZİZİYE DADAŞKENT ORTAOKULU
OKUL TANITIM KİTAPÇIĞI

AZİZİYE DADAŞKENT ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİ ORTAK ÇALIŞMASI

Her çocuk AZİZİYE DADAŞKENT ORTAOKULU
eşs zd r ve
z h nsel, SALTUKLU MAH. ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ŞENER AYDEMİR
duygusal, SOK. NO8 AZİZİYE ERZURUM

sosyal, Alanında tecrübel eğ t mc lerden oluşan
bedensel ve okulumuzun hedef ; çağdaş uygarlığın yapıcı,
yaratıcı, seçk n b r ortağı olan b reyler
ruhsal yet şt rmek ve öğrenc ler m z n doğuştan
boyutlarıyla get rd kler yetenekler n en y şek lde
gel şt rmekt r.
doğuştan
get rd ğ
muhteşem b r
potans yele
sah pt r.

Eren Kutlu YILMAZ
Aziziye Dadaşkent Ortaokulu Müdürü

21.yüzyılın içinde zaman çok hızlı ilerlerken değişen ve
gelişen dünyaya yetişmek ve çocuklarımızı bu değişime, yeniliğe
ve geleceğe hazırlamak öğretmen olarak yükümüzü daha da
ağırlaştırıyor. Hele ki şu içinde bulunduğumuz salgın döneminde
uzaktan eğitim, değişimin kendini en belirgin gösterdiği bir süreç.
Bu süreç içinde eğitim uzaktan tam anlamını bulmuyor. Çağın
gerekleriyle birlikte ailenin ekonomik durumu, evdeki öğrenci
sayısı, internet, tablet, bilgisayar bunların hepsi bir engel. Bu
engelleri ortadan kaldırdığımızı düşünürsek karşımızda çok
kanallı bir eğitim anlayışı ile karşı karşıya kalıyoruz. Artık okul tek
öğrenme ortamı değil. Öğrencinin bulunduğu her yer bir okul
haline geldi. Bu anlamda kurum olarak öğretmenlerimiz ile
birlikte elimizdeki imkanları daha etkin kullanarak çağın
ihtiyaçlarına cevap verecek bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz
ve daha çok çalışacağız. Okul olarak çocuklarımızdan ne
istiyoruzun ötesinde onların bizden ne istedikleri, beklentieri,
ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederek daha başarılı nesiller
yetiştireceğiz.

Bünyamin EREN
Aziziye Dadaşkent Ortaokulu

Müdür Yardımcısı

Bu dergi Aziziye ilçemizin en büyük ortaokulu olma
ünvanına sahip okulumuzun çalışma ve başarılarını
tanıtmak amacıyla şahsım (Müdür Yardımcısı Bünyamin
EREN) önderliğinde ve Zümre öğretmenler tarafından
hazırlanmıştır. Ülkemizin ve dünyanın umudu olan
gençlerimizin; çağın, bölgesel ve küresel problemlerine
çözüm üretebilecek şekilde yetişmesi mecburiyeti, eğitim
adına üzerimizdeki sorumluluğu her geçen gün biraz daha
artırmaktadır. Aziziye Dadaşkent Ortaokulu olarak
misyonumuz,okulumuzda Milli Eğitimin genel amaç ve
temel ilkeleri ile Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlar
Yönetmeliği doğrultusunda yasa ve diğer mevzuat ilke
ilköğretim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi;
milli birlik ve bütünlük içinde çağdaş uygarlığın yapıcı,
yaratıcı, seçkin bir ortağı olan bireyler yetiştirilmesinde
araç olan eğitim öğretim sürecini düzenleyen eğitim
sistemi ve işleyişinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi,
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda; vatanını ve
bayrağını seven, İnsana değer veren, doğru, dürüst ve
çağdaş, araştırmacı ve çalışkan, kendine yetmesini bilen,
büyüklerini sayan, küçüklerini seven, öz güvenini
kazanmış, güzel ülkemizi; hakettiği yerine getirmek için,
sürekli çalışan, bireyler yetiştirmektir..

.Hedeflerimize ulaşma yolunda tecrübeli idari ve

öğretmen kadromuz öğrencilerimizin kendilerini

geliştirmesi için birçok proje çalışma

yürütmektedir.2019-2020 Eğitim öğretim yılında

Aziziye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim

Merkezi işbirliğiyle; okulumuzda halk oyunları

,resim, filografi,çim hokeyi ve curling kursları

düzenlenmiştir. 2020-2021 Eğititm öğretim yılında

okulumuzda birinin kuruculuğu ve

koordinatörlüğünü kendim yürüttüğüm üç farklı

Etwinning projesi yapılmaktadır.Projelerimizin

tanıtımı ve detayları dergimizin içeriğinde yer

almaktadır.Aziziye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk

Eğitim Merkezi İşbirliğiyle Uzaktan eğitim yoluyla

öğrencilerimize halk oyunları kursu

yapılmaktadır.Öğrencilerimizin Lgs başarılarını

artırmak için her zümre kendi dersiyle ilgili ek

çalışmalar yapmaktadır ve yapılan çalışmalar

dergimiz içeriğinde her zümrenin kendi sayfasında

ele alınmıştır.Hedeflerimize ulaşma yolunda her

zaman bize destek olan başta İlçe Milli Eğitim

Müdürümüz Sayın Nurullah YAVİLİOĞLU ve

nezdinde tüm müdürlerimize teşekkür

ediyoruz.Dergimizin hazırlanmasında emeği olan

herkese teşekkür ederim.

Taner MODOĞLU

Az z ye Dadaşkent
Ortaokulu Müdür Yrd.

Gelişen teknolojiyle birlikte haberleşmenin,
yardımlaşmanın, birlikte hareket etmenin ve
en önemlisi bilime olan inancın iyice arttığı
dünyamızda geleceğimizi ancak kaliteli bir
eğitimle güvence altına alabilecek nesiller
yetiştirebilmek için Aziziye Dadaşkent
Ortaokulu olarak çocuklarımızın aklın ve
bilimin ışığında en iyi eğitimi alabilmesi için
bu kutsal görevin farkındayız ve görevimizin
başındayız.

Dey mler ve H kayeler

Güme Gitmek

Pabucu Dama
AtılmakANADOLU MEKTEBİ YAZAR OKUMALARI

GELECEĞİN ŞAİRLERİ

5. sınıf
5/E Özge Özgündoğdu

GELECEĞİN ŞAİRLERİ

6. Sınıf

GELECEĞİN ŞAİRLERİ

7. Sınıf

GELECEĞİN ŞAİRLERİ

8. Sınıf1.Örnek Roman İncelemesi(Toprak Ana)
1.1. Eser ve Yazar Hakkında

Cengiz Aytmatov, 1928 yılında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e bağlı olan
ve Talas vadisinde yer alan Şeker Köyünde doğmuştur. Babası Törekul
Aytmatov, annesi Nagima Hamzayevna Aytmatova’dır.Babası Törekul
Aytmatov at yetiştiricisi, Tatar kızı olan annesi Nagima Hamziyevna ise
Abdulvaliyeva tiyatro aktrisiydi. Yazarın asıl ve tam adı ise Cengiz Törekuloviç
Aytmatov’dur.Toprak Ana, Cengiz Aytmatov’un Sosyalist idare altındaki Türk
insanları geleneklerini, destanlarını ve atalarının anılarını yaşamak istiyorlar
mesajını vermeye çalıştığı romanlarından biridir. Yazarın bu eserinde de
folklorik unsurlar ve geleneğin taşıdığı tecrübeler dile getirilmiştir.Yazar, 1956
dan dan itibaren devam ettiği Moskova Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsünde
yerel kültürü evrensel boyuta nasıl taşıyabileceğini öğrendikten sonra, Yüz
Yüze (1957), Cemile (1958), Selvi Boylum Al Yazmalım (1961), Deve gözü (1961)
adlı eserlerini yazmış, Bu romanlarında yerel kültürü evrensel kültüre taşımayı
ustaca başarmıştır.Aytmatov’un eserlerinde Kırgız halkının gündelik yaşamı
evrensel konulara uzanacak şekilde aktarılır. Cengiz Aytmatov, Kırgızların
gündelik hayatlarından destan ve masallarından bütün insanlığı ilgilendiren
mesajlar çıkarmayı sanatının amacı saymış, ünlü Kırgız destanı Manas’tan aldığı
ilhamları eserlerine taşımayı başarmıştır. Batı diline ve Türk lehçelerine çevrilip
yaygınlaşırken, mankurt ve mankurtlaştırma temalarını tüm dünyaya yayan
bir sanatçı olmuştur.Toprak Ana yazarın en önemli romanlarından biri kabul
edilir. Yazar Toprak Ana ile Lenin Ödülü nü kazanmış, 1970 te Beyaz Gemi ,
Askerin Oğlu , Oğulla Görüşme adlı eserleri Moskova da
yayınlanmıştır.Aytmatov’un eserleri Sovyetler Birliği başta olmak üzere 150
dile çevrildiğine dair iddialar vardır. Tam olarak böyle denemese bile

Aytmatov’un evrensel bir yazar olduğu eserlerinin pek çok dile çevrildiği
ortadadır.Yazarın Gün Olur Asra Bedel 2004 ten bu yana Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından seçilen 100 Temel Eser listesi içindedir. Aytmatov, 90 lı
yıllarda İLESAM tarafından kendisine verilen ödülü almak ve İstanbul Sinema
Günlerinde adına düzenlenen günlere katılmak için ülkemizi ziyaret etmiş
büyük bir ilgi görmüştür.

1.2. Romanın Konusu
İkinci Dünya Savaşı sırasında savaşta üç oğlunu, kocasını ve gelinini kaybeden bir

kadının toprakla yaptığı söyleşi ve Kırgız halkının gündelik hayatını ve sorunlarını
dile getiren sosyal bir romandır.

1.3. Anafikri
Kırgız halkının ekonomik dünyaları küçük ama yürekleri sevgileri kadar büyüktür.

Ezilen Kırgızlar bir tarla ve başlarını sokacak evlerinin altında çağın ve idarenin
baskısı altındadır.
İnsanlar doğaya ve toprağa sahip çıktıkça toprak onların rızkını verecektir.

1.Örnek Roman İncelemesi(Toprak Ana)

1.4.. Zaman

Toprak Ana romanında “vaka zamanı” ve “anlatma zamanı” olmaküzere iki
türlü zamandan söz edebiliriz. Anlatma zamanı ana karakterimizTolgonay’ın
yaşlılık dönemindebir sonbahardır. Vakanın
gerçekleştiği zaman ise İkinci Dünya Savaşı yıllarıdır.Yani 1939-1945 yılları
arasındaki zaman dilimidir.

1.5.Romanın Kişileri
• Tolunay:Kitabın ana kahramanıdır. gençliğinde çok güzel ve çalışkan bir
kadınmış.
• Savankul:Kara bıyıklı esmer bir yiğit. azimli ve çalışkan.
• Kasım:Babasın benziyor. karısını seven iyi bir evlat.
• Muslubeg:Ağabeyi gibi o da babasına benziyor. müzikten hoşlanan bir
insan.
• Caynak:Daha çok annesine benzior.kara gözleri var.
• Aliman:Genç,esmer bir dağ kızı.

1.6.Mekan
Tolgonay’ın tarlası, Sarı Vadi, Yukarı Talas, ev, evin avlusu,askerlik

şubesinin avlusu, tren istasyonu, ambar, bozkır romanda geçen ana
mekânlardır.Tolgonay Aliman'nın doğum yaptıpını görür. Doğumda zorlanan
Aliman'ı kasabaya götürmeye çalışırken çocuk doğar ama Aliman ölür.
Tolganay bu bebek ile artık yalnız başına kalır.

1.Örnek Roman İncelemesi(Toprak Ana)

1..5. Özeti
Tolunay genç bir köylü kızıdır ve Savankul'a aşık olur ve evlenirler.Tek

idealleri vardır. O da kendi topraklarını sürebilecekleri kendilerine yetecek bir
tarladır.Evliliğin ardından Tolunay üç erkek çocuk doğurur. Bu çocuklar
zamanla büyürler ve busırada Savankul köye ilk traktörü getirir. Artık toprak
daha kolay işlenmektedir. Çocuklar büyüdüklerinde en büyükleri olan Kasım
babası gibi biçerdövercilik yapmaya başlar. Muslubeg çiftliğin komsomolunda
sekreter olarak çalışyordu. En küçükleri olan Caynak şehirde okuyor,
öğretmen olmaya çalışıyordu.Kasım Aliman isminde güzel bir kızla evlenmişti.
Hala traktörle çalışıyordu. Tolunay bu halinden çok mutluydu. Bundan ddaha
mutlu olamayacağını düşünüyordu. Günler bu şekilde gecerken bir gün
savaşın patlak verdiği haberi öğrenilir. Tüm köylerden orduya insanlar
çağırılıyordur ve Kasım'da askere çağırılır. Onun ardından Savankul ve
Muslubeg'de askere giderler. Evde sadece Tolunay, Aliman ve Caynak
kalmıştır. Artık tüm köylüler cephedeki askerler için çalışıyorlardır.Savaş
sürerken Caynak da evdekilerden habersiz askere gider. Savaşın sebep
olduğu açlık ve sefalete köylüler zor dayanmaktadır. Birgün Savankul ve
Kasım'ın cephede şehit oldukları haberi gelir. İki kadında bu haberle yıklırlar.
Bir süre sonra Caynak'ın da savaşta kaybolduğu haberi gelir.Yeni
hayatlarında artık birer dul kadındırlar. Tolunay gelini için üzülmektedir.
Kocasını kaybeden Aliman kendisini çok yanlız hisseder. Bu arada köylerine
bir çoban gelmiştir ve Aliman'la bu çoban arasında bir ilişki yaşanır. Aliman
hamile kalır.Her şeye rağmen Tolunay gelinine sahip çıkar. Aliman'ın karnını
şişmesini görmemezlikten gelir. Aliman bu halinden çok utanmaktadır. Bir
gece Aliman'ın yatağından kalktığını gören Tolunay Aliman'nın doğum
yaptıpını görür. Doğumda zorlanan Aliman'ı kasabaya götürmeye çalışırken
çocuk doğar ama Aliman ölür. Tolganay bu bebek ile artık yalnız başına kalır.
1.6.Bakış Açısı ve Anlatıcı

Romanda ağırlıklı olarak kahraman ve ben tipi anlatıcının yer aldığı
görülmektedir.

Bünyamin EREN

MATEMATİK ZÜMRESİ

MATEMATİKTE ETKİLİ VE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA

Matemati üzerine çalışma yapmak tüm öğrencilerin zorlandığı bir etkinliktir. Aşağıda size bu yolda yardımcı
olacak bilgilerin kısa bir bölümü paylaşılmıştır.

Hedefiniz Olsun

Hedef belirleme ile istek çoğu zaman karıştırılır. İsteğin hedefe dönüşmesi için eyleme geçmek gerekir. Eyleme
geçmek ise plan yapmaktır ve sizi istediğiniz başarıya götürecek çalışmaların ilk ve en önemlilerinden biridir.

Plan Yapma

Çalışma planı, zamanı daha verimli kullanmanızı sağlar. Her öğrencinin dersleri algılama düzeyi gün içindeki
zamanlarda değişiklik gösterir. Sabah, Öğle veya gece daha iyi algılar ve öğreniriz. Ayrıca plan yaparak
belirsizliği, tek yönlü (sadece test çözmek ve sevdiğin derse çalışmak gibi) çalışmanızı, ortadan kaldırabilirsiniz.
Çalışmayı erteleme sorununa da en iyi çözümdür.

Çalışma Süresini Belirleyin

Çalışma süresi ilgileneceğiniz konuya göre değişir. Konu öğrenmeleri video izleme, okuma yapma, not alma
şeklinde olup konuya göre çok zaman alabilir (1 – 2 saat). Burada önemli olan konunun basit(kavrama)
sorularını rahatlıkla çözebilme seviyesine ulaşmaktır. Bundan sonra testlere başlamaktır test soruları sizin diğer
konularla olan bağlantılarınızı güçlendirecektir. Yeni nesil sorular sayesinde anlama ve diğer konularla bağ
kurma aşamasına geçersiniz. Tabi ilk başlarda 1 soru için 10 dakika veya daha fazla zaman harcamanız
gerektiğini unutmayın. Çok zor diye vazgeçemeyin.

Öğrenmeyi Öğrenin

Çalışırken ne kadar duyunuzu kullanırsanız unutma o kadar az olur. Sadece okuyarak ya da test çözerek
çalışmak öğrenmenizi zorlaştıracaktır. Farklı çalışma yöntemleri kullanmalısınız.
Bazı yöntemler;
–Konuyu kendinize anlatın,
-Yazarak çalışın, özet çıkarın.
-Renkli kalemler kullanarak zihin haritaları hazırlayın.
-Önceki öğrendiğiniz konular ile bağlantı kurmaya çalışın

Öğrencilerimizle Söyleşi Zamanı

Soru 1) Matematikte İsteğin nedir? Hedefin nedir?
Soru 2) Matematik çalışma planını kısaca anlatır mısın?
Soru 3)Planındaki çalışma sürelerini nasıl ayarlıyorsun?
Soru 4)Senin Matematik öğrenme yöntemin nedir?

Büşra Kardeşler (8/A)
1-)Hedefim matematikte iyi bir net çıkarıp, istediğim bölümü kazanabilmek.
2-)Öncelikle derse hazırlık olarak konuları çalışırım daha sonra derste dinlerim. Anlayamadığım, kafama takılan
yerleri öğretmenime sorarım. Konuyu anladıktan sonra iyice pekiştirmek amacıyla alıştırma sorularını çözerim.
Konuyu tama
olarak anladığıma emin olduğum zaman yeni nesil soruları çözmeye başlarım.
3-)Normal çalışma planım 30 dk. Ders 10 dk. mola şeklinde ama karıştırdığım zaman ders saatine biraz daha
ekleme yapıp 40 dk. ders 10 dk. mola şeklinde çalışırım.
4-)Matematik öğrenme yöntemim daha çok konu tekrarı ve bol soru çözümü üzerine. *yeni konuya başlamadan
önce eski konuları tekrar ederek başlarım.
Merve Acar (8/C)
1-)15’in üzerinde tutmak
2-)Öncelikle konuyu dinlerim, anladığımdan emin olduktan sonra yeni nesil soruları çözerim.
3-)Çalışmalarımı genellikle süre ile değil, soru sayısı ile sınırlandırıyorum. Matematik çalışacağım zamanlarda en
az 30 soru çözmeye çalışırım.
4-)Benim matematik öğrenme yöntemim bol bol yeni nesil sorular çözmek.
Gülsima Çağlayan (8/A)
1-)Lgs’de matematikten 20 net yapmak.
2-)Konuya başlamadan önce videolarını izlerim sonra öğretmenim anlatır, alıştırma ve kısa sorular çözerim.
Konuyu iyice oturttuktan sonra yeni nesil sorular çözmeye başlarım.
3-)Çözeceğim soruların zorluk seviyelerine göre ayarlıyorum.
4-)Çok fazla soru çözmek ve bundan önce konunun temelini anlamak.

Tevfik DELİCE

MATEMATİK FOBİK MİSİNİZ?

Kim korkar matematikten?Neden matematik öğreniyoruz? Konuştuğunuz

herkesin matematikle ilgili söyleyecek bir şeyleri vardır. Bazı insanlar

matematiği sever, kimileri ise pek hoşlanmaz.

Bazı öğrencilere göre matematik birçok kural ve formülden oluşan bir

derstir. Kimine göre ise, matematik hayatın içindedir. Alışverişte bir şey

satın alacağımız zaman, yemek yaparken kullanacağımız malzemenin

ölçüsünü ayarlarken, ya da bir bina inşa ederken, yani sık sık

kullandığımız bir şeydir. Öyleyse matematik sadece sayılardan ibaret bir

ders midir?

Elbette sayıların önemi tartışılmaz; fakat matematik aynı zamanda,

ilişkileri görmeyi, sebeb-sonuç ilişkisini kurabilmeyi, okuma ve yazmayı,

tabloları, resimleri, grafikleri yorumlayıp kullanabilmeyi içerir. Bulmaca

çözmek, gazete okumak gibi gündelik faaliyetlerimiz aynı zamanda bizim Matematik korkusundan
için birer matematik alıştırmasıdır. nasıl kurtulabilirsiniz?
Matematik sınavında heyecanlanıyorum
Ders zamanı ayaklarım geri geri gidiyor

Tahtaya kalkmak benim için bir kâbus Öncelikle matematiksel geçmişinizi tespit edin
Konular daha zorlaşacak mı? İşlem kabiliyetiniz yetersiz ise matematiğin temel konularını çalışmakla işe
Matematik kaygısı! başlayabilirsiniz. İşlem kabiliyeti, matematiğin ABC’si gibidir. Nasıl ki harfleri
“Matematik dersine gireceğim zaman ayaklarım geri geri gidiyor. Derste bilmeden okuma-yazma öğrenemezseniz; işlem yapmayı bilmeden matematiğin
tahtaya kalkmak benim için bir kabus. Derste soru sormaya çekiniyorum. diğer konularını öğrenmeniz mümkün değildir.

Şimdi bazı işlemleri anlayabiliyorum ama ileride konuların daha Eğer işlem kabiliyetiniz düşük ise ders çalışmaya dört işlem, rasyonel sayılar ve

zorlaşacağından endişeleniyorum. En fazla matematik sınavına işlemler, köklü ve üslü ifadeler, çarpanlara ayırma, özdeşikler konularıyla

gireceğim zaman heyecanlanıyorum. Sınava nasıl hazırlanacağımı başlayabilirsiniz. İlköğretim öğrencileri özellikle dört işlem kabiliyetini (toplama,
bilmiyorum. Derste konuları anlıyorum; ama eve geldiğimde, sanki hiç çıkarma, bölme, çarpma) çok iyi edinmiş olmalıdır.
sınıfta bulunmamışım gibiyim. Matematik dersinden kalmaktan İşlem kabiliyetiniz iyi, fakat konuları anlamakta güçlük çekiyorsanız; ders
korkuyorum.” çalışırken konuları kavramaya daha fazla vakit ayırmalısınız. Özellikle
Yukarıdaki ifadeler sizden bir şeyler barındırıyorsa, matematik kaygısı matematiğin en güç alanı çeşitli problem tiplerini birbirinden ayırt edebilmektir.
taşıyor olabilirsiniz. Matematik kaygısı, matematik dersine karşı duyulan Yani hangi problem nasıl çözülür? Bu ayırımı yapabilme seviyesine gelene kadar
duygusal bir tepkidir. Geçmişte yaşanmış olumsuz ve deneyimlerden konu çalışmasına devam edin.
kaynaklanır. Bu, ileriki öğrenmeleri de engeller. Birçok matematik kitabının sonunda konu tekrar problemleri vardır. Her konunun
sonundan bir problem seçerek, bu problemler arasındaki farklılıkları not edin. Her

problemin çözümü için yapmanız gereken, ilk basamağı yazın.Güçlük çektiğiniz

konuları asla atlamayın. Onları iyice öğrenmeden yeni konuya geçmeyin. Örnek

problemleri işlem basamaklarını iyice kavrayana kadar tekrar tekrar çözün. Bunun

vakit alacağını da aklınızdan çıkarmayın.

İşlem kabiliyetiniz iyi, konuları anlıyor fakat çok hata yapıyorsanız; konu

çalışmasından çok pratik yapmaya zaman ayırmalısınız. Bir konuda kendinizden

emin olana kadar çok örnek çözün. Problem çözerken yanınızda bir saat

bulundurun ve bir müddet sonra gittikçe kısalan sürelerde problemi çözüp

çözemediğinizi kontrol edin.

Konuları küçük parçalara ayırın ve basit

örneklerden zor örneklere doğru ilerleyin

Matematik dersinde elde edeceğiniz başarılar, geçmiş olumsuz deneyimlerinizin

izini silecek, gelecek öğrenmeleriniz için yol açacaktır. Bunun için eksiklerinizi bir

an önce telafi etmeye başlayın. Basit konuları çok iyi anlayana ve problem

çözümünde yeterince otomatikleşinceye kadar soru çözmeye devam edin.

Olumsuz iç konuşmalara son verin

‘Bunu asla anlayamam, bu problemi çözmem imkansız, başaramayacağım’ gibi

içinizde sürekli tekrarlanan iç konuşmalarınıza kulak vermeyin. Olumsuz iç

konuşmaların insana hiçbir faydası yoktur. Bu konuşmalardan kurtulmak için şu

yöntemi kullanabilirsiniz:

Olumsuz iç konuşmalarınız başladığı zaman gözlerinizi kapatın ve konuşan sesi

bir hoparlör gibi düşünün.

Şimdi bu sesi (hoparlörü) öne çağırın gelsin. Ne diyor? Bu sese ihtiyacınız var mı?

Size bir faydası var mı? Eğer cevabınız olumsuz ise o hoparlörün sesini kısın,

artık hiçbir şey söyleyemesin.

Ya da o sesi kaale almadığınız biri karşınızda konuşuyormuş gibi düşünün

(mesela bir çizgi film karakteri gibi)

Matematik dersine nasıl çalışılır?

1 İhtiyaç duyduğunuzda öğretmeninizden ya da bilen bir kişiden yardım isteyin. Yapamadığınız soruların

yanına bir işaret koyun. Ev ödevlerinde yapamadığınız soruları atlamayın. En kısa zamanda bu soruların

çözümlerini bilen birinden öğrenin.

2 Sadece öğretmeni izleyerek konuyu anlayamayacağınızı unutmayın. Mümkün olduğunca çok örnek çözün.

3 Kuralları, formülleri, işlem basamaklarını küçük kartlara yazın. Bu kartlardan birini rastgele çekerek kural

veya formül hakkında neler bildiğinizi kontrol edin. Bunu arkadaşlarınızla ya da aile fertlerinizle bir oyun haline

getirebilirsiniz

4 Bir arkadaşınızla birlikte çalışın. Araştırmalar, grupla çalışan kişilerin yalnız çalışanlara göre daha iyi

performans gösterdiklerini ispatlamıştır. Zaman zaman birbirinizin işlemlerini kontrol edin.

5 Konunun başlığını muhakkak yazın. Eve geldiğiniz zaman ödev yapmaya başlamadan önce defterinizdeki

başlığı renkli bir kalemle çizin. Bu sizin ne yaptığınızı görmenize yardımcı olacaktır. S bel UYGUR TOPTAŞ
6 İşlem yaparken her basamağın yanına ne yaptığınızı kendi kelimelerinizle tekrar not edin.

FEN BİLİMLERİ ZÜMRESİ

ZEYNEP ÖRTÜCÜ

FEN BİLİMLERİ ÖRETMENİ

Çağdaş yaşama geç ş n en öneml
zem n hazırlayıcısı kuşkusuz b l m
ve teknoloj d r. Buluşlardan yola
çıkarak nsan gündel k hayatta
karşılaştığı b rçok zorluğun
üstes nden geleb lm şt r.
UĞUR AKGÜN

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

İlk çağlardan ber nsan çevres n hep
nceleme ve anlama yoluna g tm şt r.
Ancak o dev rlerde akla yatkın olan en y
f k r kabul ed lm ş ve doğruluğu b r daha
test ed lmem şt r. Fakat günümüz
teknoloj ler le her türlü b lg ye deney ve
gözlemle ulaşab lmektey z.

BAHADIR YAVULU

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

B ze sıradan geleb lecek pek çok şey
aslında tek başına b rer devr m
n tel ğ nded r. Örneğ n elektr ks z b r
hayat düşünülemez. Fakat bundan çok
değ l 1000 yıl önce mum ışığı
kullanılmaktydı. Elektr ğ n bulunuşu da
fen ve teknoloj ye yen b r ışık tuttu.

SERAP YILMAZ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ

B l mde araştırmak ve gözlem
yapmak esastır. Çevres n y
nceleyen b r araştırmacı
ncelemeler n daha sağlıklı
temeller üzer ne oturtab l r.PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUK SEVGİSİ

Çocuklara derin bir sevgi ve şefkat besleyen Hz. Peygamber, onları ciddiye alıp
seviyelerine inmeyi ve problemlerini dinleyerek yönlendirmeyi öğütlemiştir. 0 çocukları

kucağına alır, öper ve okşardı. Bir
defasında Hazreti Peygamber, torunu
Hasan’ı öperken yanında oturan Akra’ bin Habis onu görür ve “Siz çocukları öper
misiniz? Benim on çocuğum var, hiç birini
öpmedim” der. Bunun üzerine Hz. Peygamber ona “Merhamet etmeyene merhamet

olunmaz” buyurur.

Peygamberimiz, çocukları hoş tutmuş ve onların isteklerini yerine getirmeye önem
vermiştir. Hz. Peygamber çocuklarla ilgilenir, selam
verir, onların hatırını sorardı. Zaman

zaman çocukları ve özellikle torunlarını sırtına bindirir, hoşlanacakları adlar takarak
çocuklarla

şakalaşır ve onlarla eğlenirdi. Bütün bu yakınlıktan dolayı çocuklar onu çok
severlerdi. Hicret esnasında Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinde misafir olacağı

sırada Neccaroğullarının küçük kızları def çalıp şarkı söylemişlerdir. Hz.
Peygamber onlara “Beni seviyor musunuz?” diye sormuş; onlar da “Evet ya Resulallah”

demişlerdir. O da “Vallahi ben de sizleri seviyorum.” demiş ve bu sözünü 3 defa
tekrarlanmıştır.

Namaz kılarken ve hutbe okurken bile bu tutumunu değiştirmemiştir. Torunu kucağında
iken namaza gelmiş çocuğu bırakıp namaza durmuştur. Secdede iken çocuğun
sırtına binmesi üzerine secdeyi uzatmıştır. Hz Peygamber namaz kıldırırken
çocuk ağlaması duyunca ağlayan çocuğun üzülmemesi ve annesinin huzursuz
olmaması için kısa sureler okuyarak namazı çabuk bitirirdi. Hatta zaman zaman

namaza dururken uzun sureler okumayı düşünse bile ağlama sesi duyunca bundan
vazgeçerdi.

Hz Peygamberin çocuklarla ilgili en önemli düzenlemelerinden biri de kız
çocuklarını erkek çocuklarla eşit statüye getirmesidir. İslam’ın doğduğu sırada Araplar

arasında kız
çocuğuna karşı davranışlar, sosyal bir problem haline gelmiş hatta cinayet
şeklini almıştı. Cahiliye döneminde kız çocuğu ailede maddi bakımdan bir yük, sosyal
bakımdan da bir utanç kaynağı kabul edilirdi. Ayrıca çocuklar ekonomik ve sosyal
endişelerle öldürürlerdi. Kur’an-ı Kerim’de cahiliye insanının kız çocuğuna

karşı tutumu kötülenmiş, çocukların öldürülmesi şiddetle kınanmış ve
yasaklanmıştır.

Hz Peygamber de kız çocuğuna özel önem
vermiştir, kız çocuğu yetiştirenleri övmüştür. Kızlarıyla olan ilişkilerinde de
bizlere örnek olmuştur. Kızı Fatma yanına geldiği zaman ayağa kalkar, onu öper
ve kendi yerine oturturdu. Bir yolculuğa çıkacağı zaman Hz. Fatma’yı görmeden

gitmez, döndüğü zaman da önce Hz. Fatma’ya uğrardı.

Peki aranızda Enescik’i tanıyan var mı?

Peygamber Efendimiz Medine’ye hicret
ettikten sonra ailesi Hz Enes’i Peygamberimize yardım etsin diye yanına
getirmiş. Peygamber efendimiz Enes’i çok sevmiş. Enes de her şeyden ve
herkesten çok Peygamberimizi severmiş. Peygamberimiz küçük Enes’i sevgisinden
dolayı “Enescik” diye çağırmış. Küçük Enes her gün Peygamber efendimizin
yanına gelir, ona hem yardımcı olur hemde bir şeyler öğrenirmiş. Akşam

olunca da evine dönermiş. 10 yıl kadar Hz.Enes,
Peygamberimizin yanında kalmış. Bu 10 yılda Hz Enes Peygamberimizle ne çok
hatırası olmuştur tahmin edebiliyor musunuz? Bu tatlı hatıralardan biri de şöyledir:

Bir gün sevgili Peygamberimiz Hz. Enes’ten bir iş için bir yere gitmesini ister. Hz Enes
yolda giderken arkadaşlarının oyun oynadığını görünce onları izlemeye dalar. Kendini oyuna
kaptırınca da Peygamberimizin ona verdiği görevi unutur. Bir süre oynadıktan sonra kendisine

arkasından bir elin hafifçe dokunduğunu fark eder. Arkasına
bakınca Peygamberimizi görmesin mi?

Verdiği görevi hatırlayıp Peygamberimizin kızacağını sanır; fakat sevgili Peygamberimiz
yüzünde tebessüm ile “Yavrucuğum haydi söylediğim yere git bakalım.” diye tekrar seslenir.

Hazreti Enes de “Tamam gidiyorum ya Resulallah” diyerek yola koyulur.

Peygamberimiz 10 yıl boyunca ona hiç kızmamış , sesini bile yükseltmemiştir. Hz Enes zeki
ve kıllı bir çocuk olduğundan Peygamberimizin (SAV) nasıl yaşadığını ve davranışlarını

çok iyi gözlemlemiş, hayatını tıpkı onun
gibi sürdürmüş. Bu yüzden namaz kılış şekli Peygamber Efendimize en çok
benzeyen Hz Enes olmuş. Aynı zamanda en çok hadis rivayet eden sahabelerden

biri olduğunu biliyor muydunuz?

SOSYAL BİLGİLER ZÜMRESİ
Gökçe UÇAN
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENİ

Sosyal Bilgiler dersi, bireyin

yakınçevresinden başlayarak tüm dünyayı

tanıtmayı amaçlar. Ben de değişen dünya

sorunlarını anlayan, çözümler

üreten;toplumsal düzenin

geliştirilmesinde sorumluluklar üstlenen;

ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkan

iyi öğrencler-vatandaşlar yetiştirmeyi

amaçlıyorum... Çiğdem ANGİŞHAN

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

Sosyal bilgiler dersi, bireylerde
sorumluluk duygusunun gelişmesini
sağlayarak demokrasinin, insan
haklarının, ülkesine karşı vatandaşlık
görevlerini yerine getirilmesi
bilincinin uyandırılmasına katkıda
bulunur.

Yakup KORKUT
SOSYAL BİLGİLER

ÖĞRETMENİ

Öğrencilere vatandaşlık
görev ve sorumluluklarını
öğretmeyi; demokratik ve
çağdaş bir toplum için etkin
bireyler yetiştirmeyi
amaçlıyorum...

Fun t but don't
translate l ke that.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE

REHBERLİK SERVİSİ

Psikolojik Danışman İnsanlar sağlıklı olmaktan daha çok bedenen Psikolojik Danışman
Ayşenur Kahveci sağlıklı olmayı anlamaktadırlar. Doktora, ancak Sevinç Yıldırım
bedensel sağlıklarında bir bozukluk olduğunu
düşündüklerinde gitmektedirler. Oysaki bedensel
sağlık kadar ruh sağlığı da önemlidir. Peki nedir
ruh sağlığı?

Ruhsal olarak sağlıklı olmak: "Bireyin kendi
kendisiyle, çevresindeki insanlarla ve toplumla
barışık olmayı dengeli, uyumlu davranışlar ve
duygular geliştirebilmesi ile durağan olmayan,
gelişmeye, yeniliğe açık kendisini değiştirebilen
sevebilen ve sevilebilen bir kişi olabilmesidir."

Bu alanda okullardaki ruh sağlığı çalışanları psikolojik danışmanlardır. Bizler okullarda öğretmen,
veli, öğrenci üçgeninde iletişimi sağlayan önemli bir yere sahibiz.

Öğrenciler; çalışma programı, sınav kaygısı, lise türleri, verimli ders çalışma gibi akademik gelişim;
meslek bilgisi, ilgi, değer ve yeteneklerini tanıma gibi kariyer gelişim; aile, arkadaş ve bireysel
duygusal konular ile iletişim becerileri gibi sosyal-duygusal gelişim alanında her zaman bizden destek
alabilirler.

Öğretmenler ve veliler; İletişim becerileri, sosyal konular, akademik konular gibi her alanda bizlerden
müşavirlik alabilirler. Bunlar dışında talep doğrultusunda öğrencilerimizle bireysel görüşme ve bireysel
psikolojik danışma hizmetleri de vermekteyiz.

Öğrencilerin akademik gelişimi kadar, sosyal duygusal ve kariyer gelişim alanlarında önemsiyoruz.
Bundan dolayı yaratıcı drama, film analizleri gibi çalışma ve etkinlikler gerçekleştirdik,
gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.

Öğrencilerin ev ortamındaki en önemli anahtarı velilerimize yönelik çalışmaları da değerli buluyoruz.
Pandemiden dolayı her ne kadar gerçekleştiremesek de ilerleyen zamanlarda anne baba eğitimleri
yapmayı düşünüyoruz.

Pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar gösteren öğretmenlerimizi, velilerimizi ve bu zorlu süreçte
pes etmeyen öğrencilerimizi tebrik ederiz.

Aziziye Dadaşkent Ortaokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE

REHBERLİK SERVİSİ

Ocak Ayı LGS Öner ler

Süreli deneme çözmeye başlayın.
Denemelerdeki boş ve yanlışlarınıza tekrar bakın,
yapamazsanız öğretmeninize sorun.
Bilmediğiniz ya da zorlandığınız soruları işaretlemek
yerine boş bırakın.
Denemelerdeki yüzdelik diliminizle hedefinizdeki
lisenin yüzdelik dilimini karşılaştırın.
Birinci dönem eksik konularınız varsa tamamlayın
yoksa mutlaka tekrar yapın.
Konuları pekiştirmek ve farklı soru kalıpları görmek
için bol bol soru çözün.
Sınav gününü düşünmek yerine "bugün neler
yapabilirim"e odaklanın. Hiçbir şey için geç değil,
hemen şimdi program hazırlayıp düzenli çalışmaya
başlayın.
Ne kadar çok çalıştığınız değil ne kadar verimli
çalıştığınız önemli unutmayın. Hedefiniz için yeterince
çalışırsanız yapabilirsiniz, inanın.

PDR Servisi Bölümlerini Tanıyalım

PDR Servisi Odamız Broşür Köşemiz Tanıtım Panomuz

VELİ KÖŞESİ

Ğ İ İU Z A K T A N E
T MDE ANNE BABA OLMAK

Pandemi, eğitim öğretim şartlarını her Evde ebeveyn-öğretmen olmanın

ne kadar eşitlese de her ailenin sınırlarını belirlemek için küçük ancak etkili

sosyokültürel yapısı, maddi imkanları önerilere göz atalım:

birbirinden farklıdır. Bu yüzden anne 1.Derslere hazırlık: Çocuğunuzun ders

baba olarak sizler belki yakın saatlerinde derse girdiğinden emin

çevrenizde, sosyal medyada mükemmel olun. Ancak çocuğunuz derste

anne baba profilleri görüp eksik öğretmen karşısında bir öğrencidir.

kaldığınızı düşünebilirsiniz. Ancak Öğretmen-öğrenci etkileşiminin

önemli olan mükemmel değil “yeterince etkilenmemesi adına mümkün

iyi bir anne baba” olabilmektir. olduğunca ders esnasında öğrenciyi

Tökezlediğinizi hissettiğinizde ihtiyacınız öğretmeniyle yalnız bırakın.

olan desteğe ulaşabilmek, çocuklarınızla 2.Ödev kontrolü: Çocuğunuzla sohbet

uygun iletişim kanalında buluşabilmek ederek ödevleri olup olmadığını

yaşadığınız olumsuz durumlarla baş sorabilirsiniz. Ancak ödevlerini takip

etmenize yardımcı olacaktır. Evde etmek ve yapmak öğrencinin

sınırları belirleyip kararlı ve tutarlı olmak, sorumluluğundadır. Sohbetinizde

ekrandışı alternatifler bulabilmek, sorumluluk almanın ve ödevleri

motivasyonu sağlamak ve öğretmenlerle yapmanın katkıları üzerinde

iş birliği içinde olmak oldukça önemlidir. durabilirsiniz.

Aynı zamanda fiziksel birlikteliğin 3. Problemler: Uzaktan eğitim

yanında duygusal birlikteliği de sürecinden her çocuk yaşı, gelişimi,

sağlayacak aktiviteler yapmak sınıfı, kademesi, sosyoekonomik ve

çocuğunuzla olan iletişiminizi teknolojik imkanları dolayısıyla farklı

kuvvetlendirecek ve sürecin etkilenmekte. Çocuğunuzun bu sürece

olumsuzluklarını en aza indirecektir. dair yaşadığı problemler hakkında fikir

Unutulmamalıdır ki çocuk büyütme ve edinerek sorunları çözme konusunda

yetiştirme sadece annenin birlikte hareket edin. Sizin

sorumluluğunda değil, anne kadar çocuğunuzun problemlerine

babanın da sorumluluğundadır. Bundan yaklaşımınız ve eğitiminin verimi

dolayı eşler arası rol dağılımı yaparak konusunda çabanız hem çocuğunuza

tüm bu sorumluluğu paylaşmak özellikle kendisini değerli hissettirecek hem de

pandemi zamanında daha önemli hale problemlere karşı bakış açısını

gelmiştir. geliştirecektir.

RESİM MÜZİK

GÖRSE L SANATLAR NEDİR?

Görsel sanatlar güzellik ve zevkle ilgilenen
sanatlar için kullanılır.Göze hitap eder.

Buradaki güzel sanat eserinin niteliğini değil
disiplinin estetikle bağlantısını vurgulamak için

kullanılır.
Görsel sanatlar dalları:
Resim,Heykel,Fotoğraf,Heykel,Seramik,Baskı,

Cam,Grafik.

SERPİL HEPEKBİÇ
Görsel Sanatlar Ögretmeni

Beden Eğ t m

Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı, Amaçları
BEDEN EĞİTİMİ NEDİR?

Antik çağın ünlü düşünürü Platon’a göre “zihinsel eğitim ve bedensel

yetilerini en güzel bağlayan ve onları en ölçülü şekilde ruhun hizmetine

sokan tam eğitilmiş ve uyum sağlamış insandır”düşüncesi bugünde

etkinliğini ve geçerliğini korumaktadır.

Çağımızın ünlü pedagoglarından Dr.Karl Gaulhefer “Bedensel Eğitim beden yolu ile
genel eğitimdir. Beden, bu eğitimin etkinlik yapılan yeridir, amaç ise insanın
tümlüğüdür”demektedir.
“Beden eğitimi, uygulama, oyun, spor, atletizm, su sporu, cimnastik ve dans
kullanımlarını ve anlamlarını araştırmaya ve bunların bireyler ve gruplar üzerindeki
etkilerini anlamaya çalışan akademik bir disiplindir”“Bireyin hareket gereksinmesini
karşılamak bireyi bedensel, psikolojik ve sosyolojik açıdan sağlıklı kılmak için
yapılan tüm etkinliklerini kapsamaktadır.”“İnsanın toplum kurallarına uygun olarak
yaşaması birbirleriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardım sever, insan
haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibariyle sağlıklı
olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup
doğru bir çizgi üzerinde rol almasında büyük rol oynar. Kısacası beden eğitimi bireyin
beden sağlığını, beden becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel
koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen esnek kurallara dayalı
oyuna, cimnastiğe, spora dönük alıştırma ve çalışmaların tümünü kapsayan geniş
tabanlı bir etkinliktir.Okullarda Beden Eğitimi ve Sporun Temel Amacı Nedir ?
Öğrencilerin fiziksel etkinlikler,yani hareketler yolu ile gelişim ve eğilimlerini
sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı
olmaktır.Eğitimde amaçların gerçekleştirilmesinde öğrencilerin zihinsel ve duygusal
eğitimleri içinde şartların düzenlenmesine bağlıdır.Bu nedenle beden eğitimi ve spor
genel eğitimin ayrılamaz bir parçasıdır.Günümüzde beden eğitimi ve spor yetişmekte
olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran
bir etkinlik planı olarak kabul edilmektedir.
Beden Eğitiminin Yararları
1. Sağlığa Destek : Beden Eğitimi, etkinliklere katılımı ile çocuğun bedensel formunu
ve iskelet sistemini geliştirir.
2. Aktif Yaşam Tarzı : Çocuk Beden Eğitimi etkinliklerine katılarak mutlu bir çocuk
olabilir. Aynı zamanda bireysel sorumluluğu gelişir.
3. Pozitif Etkileşim : Beden Eğitimi, ortak ve kurallara uygun oyun becerilerini
destekleyen doğal bir öğrenme ortamı sağlar, hareket eğitimi etkinlikleri ile
çocukların birbirleriyle iletişim kurma becerisi gelişir.

4. Kendine Güve ve Kendini Gerçekleştirme : Beden Eğitimi etkinlikleri

çocuklara kendine değerverme duygusunu aşılar.

5. Akademik Başarı : Beden Eğitimi “aktif beden, aktif beyin” ilkesini benimser.

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOFEST HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 2021

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3
Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Türkiye’de milli teknolojinin

geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen
dünyanın en büyük festivalidir. 2018 yılından beri her yıl düzenlenen TEKNOFEST Havacılık,

Uzay ve Teknoloji Festivali; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, havacılık ve
uzay konulu etkinlik, söyleşi gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye
olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda

farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

ORTAOKUL SEVİYESİNDEKİ TAKIMLARIN KATILACAĞI YARIŞMALAR

1)AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI

Sınırlı yol kapasitesi, artan araç ve yaya trafiği ile kişilerin hareketlilik isteğinin artması, daha
güvenli, daha hızlı, daha kolay ve daha ekonomik bir şekilde ulaşım ihtiyacını ortaya
çıkarmaktadır. Bu da karayolu ulaştırmasında Akıllı Ulaşım uygulamaların ihtiyacını ve

etkinkiliğini göstermektedir. Gün geçtikçe “mobilite” ve “sürdürülebilir ulaşım” kavramları
yaşamımızda artan şekilde yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için ulaşım sistemlerinde

yüksek teknolojiden yararlanarak Akıllı Ulaşım kullanılması büyük önem
kazanmıştır.Geleceğin ulaşım teknolojileri konusu da dikkate alındığında bu alanda
bugünden bazı alanlara yatırım yapılması ve üretken bir birimin kurulması çerçevesinde
TEKNOFEST,Yarışma olarak Akıllı Ulaşım Yarışmasını yapacak olup ulaşılması gereken
nokta için bir vizyon geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. TEKNOFEST Aracılığı ile
geliştirilen bakış açısında, ülkemizde ve dünyada gelinen noktalarda Akıllı Ulaşım

uygulamaları yarışma kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

2) EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI

Eğitim Teknolojileri yarışması kapsamında, yarışmacı adaylarından eğitim veya öğretimde
teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek, konunun

doğrudan bağlı olduğu alan ile diğer bilim dalları arasında bağlantıyı kurarak konuyu çok
yönlü ele almaya imkan tanıyacak ürün geliştirmeleri beklenmektedir. Bu ürünler, eğitim
teknolojileri kapsamında, prototip, eğitsel yazılım, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon, yenilikçi

teknolojiler olabilir.

Beden Eğ t m

Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı, Amaçları
BEDEN EĞİTİMİ NEDİR?

Antik çağın ünlü düşünürü Platon’a göre “zihinsel eğitim ve bedensel

yetilerini en güzel bağlayan ve onları en ölçülü şekilde ruhun hizmetine

sokan tam eğitilmiş ve uyum sağlamış insandır”düşüncesi bugünde

etkinliğini ve geçerliğini korumaktadır.

Çağımızın ünlü pedagoglarından Dr.Karl Gaulhefer “Bedensel Eğitim beden yolu ile
genel eğitimdir. Beden, bu eğitimin etkinlik yapılan yeridir, amaç ise insanın
tümlüğüdür”demektedir.
“Beden eğitimi, uygulama, oyun, spor, atletizm, su sporu, cimnastik ve dans
kullanımlarını ve anlamlarını araştırmaya ve bunların bireyler ve gruplar üzerindeki
etkilerini anlamaya çalışan akademik bir disiplindir”“Bireyin hareket gereksinmesini
karşılamak bireyi bedensel, psikolojik ve sosyolojik açıdan sağlıklı kılmak için
yapılan tüm etkinliklerini kapsamaktadır.”“İnsanın toplum kurallarına uygun olarak
yaşaması birbirleriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardım sever, insan
haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibariyle sağlıklı
olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup
doğru bir çizgi üzerinde rol almasında büyük rol oynar. Kısacası beden eğitimi bireyin
beden sağlığını, beden becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel
koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen esnek kurallara dayalı
oyuna, cimnastiğe, spora dönük alıştırma ve çalışmaların tümünü kapsayan geniş
tabanlı bir etkinliktir.Okullarda Beden Eğitimi ve Sporun Temel Amacı Nedir ?
Öğrencilerin fiziksel etkinlikler,yani hareketler yolu ile gelişim ve eğilimlerini
sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı
olmaktır.Eğitimde amaçların gerçekleştirilmesinde öğrencilerin zihinsel ve duygusal
eğitimleri içinde şartların düzenlenmesine bağlıdır.Bu nedenle beden eğitimi ve spor
genel eğitimin ayrılamaz bir parçasıdır.Günümüzde beden eğitimi ve spor yetişmekte
olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran
bir etkinlik planı olarak kabul edilmektedir.
Beden Eğitiminin Yararları
1. Sağlığa Destek : Beden Eğitimi, etkinliklere katılımı ile çocuğun bedensel formunu
ve iskelet sistemini geliştirir.
2. Aktif Yaşam Tarzı : Çocuk Beden Eğitimi etkinliklerine katılarak mutlu bir çocuk
olabilir. Aynı zamanda bireysel sorumluluğu gelişir.
3. Pozitif Etkileşim : Beden Eğitimi, ortak ve kurallara uygun oyun becerilerini
destekleyen doğal bir öğrenme ortamı sağlar, hareket eğitimi etkinlikleri ile
çocukların birbirleriyle iletişim kurma becerisi gelişir.

4. Kendine Güve ve Kendini Gerçekleştirme : Beden Eğitimi etkinlikleri

çocuklara kendine değerverme duygusunu aşılar.

5. Akademik Başarı : Beden Eğitimi “aktif beden, aktif beyin” ilkesini benimser.

3) HACK İSTANBUL

Hack Istanbul yarışması, yeteneklerini sergilemek için dünya çapında birçok ülkeden binlerce
hacker toplayacaktır.Hackerların becerileri, dünyanın önde gelen uzmanlarının rehberliğinde

hazırlanan gelişmiş gerçek hayattaki siber saldırı senaryoları ile sınırları zorlayacak.

4) ROBOTİK YARIŞMALAR

Ülkemizde meslekî ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık
oluşturulması,ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi

beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi
bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve
deneyimlerinin paylaşılması amaçları ile MEB Bakanlığı tarafından Uluslararası MEB Robot

Yarışması yapılmaktadır.

5) WORLD DRONE CUP

World Drone Cup (WDC), İHA yarışlarına bir spor gözüyle bakarak bu spora gerekli olan
disiplini ve saygıyı getirmeyi, ülkemizde bu yeni teknolojinin gelişmesini sağlayarak

profesyonel yarışçılar yetiştirilmesine yardımcı olarak yurt içi ve yurt dışında düzenlenen
profesyonel yarışmalarda ülkemizin temsil edilmesini sağlamak amacı ile Mart 2017’de
kurulan DYD ve Türkiye’de Havacılık organizasyonlarına yön veren Pilot Event işbirliği ile

düzenlenlenmektedir.

6) İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI

Yarışma kapsamında bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle
entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları amaçlanmaktır. İnsan
hayatını etkileyen her alanda yapılacak yenilik ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin

hedefinde; yararlılık, topluma fayda ve kolaylık yer almaktadır. Bu doğrultuda projeler
değerlendirilip uygulamaya konulacaktır. Aynı zamanda teknolojik ve ekonomik açıdan
dezavantajlı bölgelerde sağlık ve ilk yardım,Engelli dostu, afet yönetimi ve sosyal inovasyon
alanlarına ilişkin sorunları çözmek, bu bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar
ortaya koymak teknolojileri özgün ve millî kaynaklar ile hayata geçirmek temel hedeftir.

YARIŞMA SON BAŞVURU TARİHİ 28 ŞUBAT

BAŞVURU ADRESİ: HTTPS://TEKNOFEST.ORG/

TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ
ZEYNEP ŞEREFOĞLU

BENİM ŞEHRİM BENİM ŞİİRİM E-TWİNNİNG
PROJESİ

PROJE HEDEFLERİ

Kuruculuğunu müdür yardımcımız

Bünyam n EREN' n yaptığı, İng l zce

öğretmen Gönül YILDIRIM ve Ps koloj k

Danışman Ayşenur KAHVECİ'n n yer

aldığı projem z 3 farklı ülkeden 12 okul

ve 96 öğrenc n n ortaklığıyla

yürütülmekted r. Projem zde,

Küreselleşen dünyada

öğrenc ler n kültürler n tanımaları

sah plenmeler , kültürler n ş rle

tanıtmaları ve farklı kültürler n uyumu

çer s nde yaşamayı öğrenmeler

PROJE AFİŞİMİZ beklenmekted r.

Projedeki öğrecilerimizden
Burak Ege Pirim'in

tasarladığı afiş yapılan
anket sonucunda projemizin

afişi seçildi .

PROJE PANOMUZ

Öğrencilerimizin
tasarladığı logolar ve
afişlerle e-twinning
panomuzu hazırladık .

THE WORLD İS NOT
ONLY OURS

DÜNYA YALNIZ BİZİM DEĞİL!

E TWİNNİNG PROJEMİZ

Okulumuz Fen Bilimleri

NELER YAPIYORUZ ? Öğretmenleri Uğur AKGÜN ve
Zeynep ÖRTÜCÜ 'nün birlikte

Projemizin amacına uygun olarak yürüttüğü projenin temel amacı
öğrencilerimizle birlikte yılbaşı Dünya'da ve Ülkemiz'de her geçen
takvim çalışması,nesli tükenen
canlıların tanıtım kartları,e book gün nesilleri yok olma tehlikesi
ve sanal müze çalışmalarımızla
projemizin tüm Dünya'ya altında olan hayvanları
öğrencilerimize tanıtmak ve onları
korumak için yapılması gerekenler

tanıtımını yaparak farkındalık hakkında bilgilendirmektir.

sağlıyoruz.

Projemiz aynı zamanda
çevreci bir proje olup 4 farklı
ülke ve 10 okulun katılımıyla
ortaklaşa yapılan bir
etkinliktir.

EKRANA DEĞİL
HAYATA BAĞLAN

Türkiye'nin 7 bölgesinden 10 psikolojik
danışmanın katılımı ile Kasım ayında

başlanan eTwinning projesinde okulumuzdan
Psikolojik Danışman Sevinç YILDIRIM yer
almaktadır.

AMACIMIZ

Projemiz vasıtasıyla öğrencilerimizde;
Teknolojiyi bilinçli kullanma
farkındalığının,
Sosyal becerilerin,
Kültürel duyarlılığın,
Dijital okuryazarlık özelliklerinin,
İletişim becerilerinin,
Empati yeteneğinin,
Eğlenerek öğrenme ve hobi edinme
becerilerinin artmasını amaçlıyoruz.

OCAK AYI ETKİNLİĞİMİZ

Öğrencilerimize
hazırladığımız
broşürdeki bilgileri
pekiştirmek amacıyla
Quizizz web2 aracı
üzerinden bilgi
yarışması yaptık.

2019-2020Eğitim Öğretim Yılında Açılan Kurslarımız


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Тайны XX века 2020'26
Next Book
BUKU PENGURUSAN SMK ADE PUTRA2021