The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wyrynanvy, 2019-04-22 21:36:56

SOTAYNHANVIENti

SOTAYNHANVIENti

Nội dung

...............2
............................3
............................3

..................7
.............................8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1

QUY ĐỊNH CHUNG CÔNG TY LET’S WIN

Điều 1: Thời gian làm việc
Theo quy định và đặc thù công việc tại các cơ sở hoạt động của

công ty.
Điều 2: Tác phong và đạo đức
1. Không làm việc riêng trong giờ làm việc.
2. Mang đồng phục theo quy định.
3. Nghiêm cấm mọi hành vi lớn tiếng, gây gổ, đánh nhau tại nơi
làm việc.
4. Trung thực và có tinh thần trách nhiệm.
Điều 3: An toàn lao động
1. Tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao
động.
2. Không uống bia, rượu trong giờ làm việc.
3. Không mang vật dụng dễ cháy nổ hoặc hung khí vào nơi làm
việc.
Điều 4: Quản lý tài sản
1. Có ý thức tiết kiệm và bảo vệ tài sản chung.
2. Không tự ý sử dụng tài sản của Công ty và của người khác.
3. Khi mang tài sản Công ty ra ngoài cần được sự đồng ý của
cấp trên.
Điều 5: Bảo mật thông tin

Theo quy định bảo mật thông tin ứng với từng tính chất công việc
tại cơ sở hoạt động của công ty.
Điều 6: Thủ tục nghỉ việc
1. Với mọi trường hợp nhân viên xin nghỉ việc hoặc công ty cho
thôi việc đều phải nộp đơn/ thông báo trước 15 ngày.
2. Đối với các nữ nhân viên có thai, tùy tính chất công việc,
công ty sẽ xem xét về quyết định cho tạm ngưng công tác.
Điều 7: Trách nhiệm thi hành
1. Tất cả các nhân viên phải tuân thủ đầy đủ nội quy, quy định
và chính sách của công ty.
2. Những hành vi vi phạm, tùy mức độ, sẽ bị xử lý theo quy
định của công ty: khiển trách, kỷ luật, sa thải.

2

I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
a. Mục đích:
- Hướng dẫn các thành viên P.HCNS thực thi và đáp ứng với yêu cầu về
tác phong và thái độ trong công việc hàng ngày.
b. Đối tượng:
- Tất cả nhân viên thuộc P.HCNS bao gồm:

Văn phòng.
Tạp vụ
Bảo vệ
c. Phạm vi:
- Cơ sở Sài gòn
- Cơ sở Hồ Tràm.

II. CÁC QUY ĐỊNH
1. GIỜ LÀM VIỆC:

Cơ sở Sài Gòn(Áp dụng với khối nhân viên làm việc tại Văn Phòng
1 – Lw SG)

a. Giờ làm việc theo quy định:(từ thứ 2 tới thứ 7)
- Văn phòng: 9:00 – 18:00
- Lễ tân:
Ca 1: 8:00 – 17:00
Ca 2: 10:00 – 19:00
- Tạp vụ:
Ca 1: 7:00 – 15:00
Ca 2: 10:00 – 19:00
- Bảo vệ:
- Văn phòng 1: 7:00 – 19:00.

3

Lưu ý:
- Tạp vụ chịu trách nhiệm đóng/mở cửa văn phòng 1.
- Bảo vệ trực tại Him Lam:
• Thứ 2 tới thứ 6: 7:00 – 19:00
• Thứ 7 – Chủ nhật: 13:00 – 19:00
- Đúng với giờ làm việc theo quy định trên, nhân viên phải ở tư
thế sẵn sàng làm việc (đúng trang phục, tóc tai gọn gàng, nữ trang
điểm nhẹ)
- Những nhu cầu cá nhân như: ăn sáng, café, nước uống khác…:
Ưu tiên thực hiện trước giờ làm việc.
Thực hiện trong giờ làm việc: Thực hiện nếu đã hoàn tất những
công việc cơ bản trong công tác mình phụ trách.

b. Nghỉ trưa:
- Giờ nghỉ trưa: 12:00 – 13:00
Trường hợp: Nhóm/Bộ phận làm việc với nhau quá giờ nghỉ trưa,
ngày hôm đó không có giờ nghỉ trưa.
Trường hợp: Có họp của Sếp/Quản lý mọi người linh động nghỉ trưa
tại khu vực tầng trên.

4

c. Ngoài giờ
(Từ thứ 2 tới thứ 7: ngoài khung giờ làm việc + Cả ngày Chủ nhật)
- Quy định trực đối với công tác ngoài giờ của:

- Sếp: Lễ tân, tạp vụ, bảo vệ tăng ca.
- Cấp quản lý: Tạp vụ, bảo vệ tăng ca.
- Nhân viên: Tạp vụ tăng ca.
(Nhân viên Văn Phòng trực khi được phân bổ)

Phương thức tiếp nhận/phân bổ:

Sếp/Quản lý NV bất kỳ khi nhận
thông tin

Trưởng BP HC/NS

Ban tổ chức

Nhân viên thực hiện

Lưu ý:
- Mọi thành viên P.HCNS (từ cấp quản lý tới nhân viên) đều trong tư
thế sẵn sàng khi Ban Tổ Chức điều động/phân bổ.

5

Cơ sở Hồ Tràm:

a. Giờ làm việc theo quy định:
Khung 1:

- Văn phòng: 9:00 – 18:00.
- Bảo vệ: 18:00 – 6:00 (hôm sau)
- Tạp vụ: 7:00 – 12:00 (ngoài giờ này, thực hiện các công việc phát
sinh theo yêu cầu).

Khung 2:
- NV Văn phòng 1: 9:00 – 18:00
- NV văn phòng 2: 13:00 – 22:00
- Bảo vệ: 21:00 – 9:00 (hôm sau)
- Tạp vụ: 7:00 – 12:00 (ngoài giờ này, thực hiện các công việc phát
sinh theo yêu cầu)

Lưu ý:

- Trường hợp:
• Bảo vệ off: 2 NV văn phòng, trực theo giờ quy định khung 1.
- Vị trí trực:
• Nhân viên Văn phòng: Tại văn phòng – Lw House.
• Bảo vệ: Nhà gỗ - Lw House.
- Luôn sẵn sàng khi được điều động cho công tác ngoài giờ tại
cơ sở Hồ Tràm.
- Nếu không có công tác ngoài, không rời khỏi Lw House trong
giờ làm việc.

6

2. QUY ĐỊNH CHẤM CÔNG
a. Cơ sở chốt công hàng tháng cho 1 nhân viên:
- Máy chấm công (nhóm Tài Chính Tiền Lương phụ trách)
- Phiếu ghi nhận chấm công (Trưởng bộ phận phụ trách)
b. Quy định chấm công đối với Máy:
- Nhân viên có mặt/ra về, thực hiện chấm công tại máy.
c. Quy định chấm công tại Phiếu ghi nhận:
- Nhân viên đi trễ/về sớm/công tác ngoài/quên chấm công: báo Trưởng
bộ phận, ký xác nhận (theo form và yêu cầu cụ thể của từng bộ phận)

Lưu ý:

- Đúng định kỳ: Trưởng bộ phận gửi thông tin phiếu ghi nhận tới nhóm
Tiền Lương
- Có chữ ký xác nhận của Trưởng bộ phận và nhân viên liên quan

7

3. TÁC PHONG:
Đồng phục

a. Tại cơ sở Sài Gòn (khi đến các văn phòng:VP1, VP2, NTK)
Thứ 2 tới thứ 6:

- Đồng phục: Theo đúng quy định của công ty (có thể mặc quần
kaki đen, tương đương với độ dài quần công ty đã cấp phát)

- Đeo bảng tên.
Thứ 7 + Chủ nhật:

- Áo thun xanh tổng + huy hiệu.
b. Tại Hồ Tràm (Từ thứ 2 tới Chủ nhật)

- Khi nhân viên vào ca trực tại Hồ Tràm /nhân viên Sài Gòn có
công tác tại HT:

- Áo thun xanh tổng + huy hiệu
c. Đồng phục công tác khác:

- Theo quy định cụ thể của ban tổ chức.

8

Chào hỏi
(Áp dụng tại Văn phòng 1 - LW SG)

a. Đối với Lễ Tân và Bảo Vệ.
- Đối tượng phải chào hỏi: Sếp/cấp Quản lý/ Khách hàng.
- Cách thức chào hỏi: Đứng lên, cúi đầu và nói câu chào.
- Sau khi chào hỏi sẽ tiếp tục quy trình đón tiếp:

Bảo vệ:Mở/ đóng cửa.
Lễ tân:

Với Sếp/cấp Quản lý:
- Chào hỏi
- Mời hỏi Sếp/Quản lý nước uống.
- Thực hiện theo yêu cầu.

Với khách hàng:
- Chào hỏi
- Hỏi khách có hẹn với ai hoặc tới đây vì công việc gì.
- Mời vào khu vực đợi/khu vực làm việc với Sếp/quản lý.
- Mời nước khách.
- Thực hiện theo yêu cầu.

b. Đối với nhân viên văn phòng:
- Khi gặp Sếp/Quản lý: Cúi đầu và nói lời chào.
- Trường hợp Sếp/Quản lý đang làm việc: Cúi đầu và đi qua.

9

4. QUY ĐỊNH PHỐI HỢP

a. Theo cấp bậc.
GĐ HCNS

Trưởng BP HC/NS

Đại diện Thành viên thực hiện

b. Theo quy định công việc:
• Thành viên tuân thủ theo Trưởng Bp/ Người đại diện/ Người
phụ trách công việc đó.
• Trưởng Bp/Người Đại diện/ Người phụ trách phân công công
việc cho các thành viên (toàn thể nhân viên P.HCNS - từ cấp Quản lý
tới Nhân viên)

Lưu ý:
- Trường hợp không hài lòng công việc/phân bổ/các thành viên
khác:hoàn thành công việc theo yêu cầu trước, sau đó phản ánh trực
tiếp về Trưởng Bp/GĐ.HCNS.

10

5. QUY ĐỊNH KHÁC

a. Tại tất cả các cơ sở làm việc công ty.

- Giữ gìn vệ sinh chung.
- Không nói chuyện điện thoại/trao đổi công việc gây ảnh hưởng tới
người xung quanh.
- Nghiêm cấm các hành vi: lớn tiếng, đập bàn, gây lộn.

b. Tại Văn Phòng 1.

- Khu vực họp:
• Khi có buổi làm việc/họp của Khách hàng, Sếp, Quản lý:
-Nhân viên: Thực hiện đúng thông báo của Ban tổ chức.
-Thành viên Ban tổ chức:
Nếu không có công tác, không qua lại khu vực họp/làm việc.
Nếu có công tác (đưa nước, in ấn tài liệu, kỹ thuật…) Đi

vòng phía trước quầy lễ tân để thực hiện.
- Tại khu vực sinh hoạt chung (ngoài/trong) tầng trệt:
• Không ăn đồ mặn, có mùi trong văn phòng.
• Trả lại hiện trạng ban đầu sau khi sử dụng.
• Không tụ tập, gầy ồn ào.

Khu vực làm việc của nhân viên:
• Vệ sinh khu vực bàn làm việc.
• Sắp xếp/Cất toàn bộ tài liệu trước khi ra về.

11

12

Tháng 1/2019 Tháng 2/2019 Tháng 3/2019 Tháng 4/2019

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
123456

26 27 28 29 30 1/12

7 8 9 10 11 12 13

2345678

14 15 16 17 18 19 20

9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27

16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31

23 24 25 26

Tháng 5/2019 Tháng 6/2019 Tháng 7/2019 Tháng 8/2019

Tháng 9/2019 Tháng 10/2019 Tháng 11/2019 Tháng 12/2019


Click to View FlipBook Version