The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 4udesigned.nl, 2018-12-19 05:10:51

creatief voorstel vormgeving 2

creatief voorstel vormgeving 2

inhoud. 4
6
Zeewier en algen 8
Blockchain 10
Crispr 12
Eetbare insecten 14
Instagrammable eten 16
Voedselverspilling 18
Kweekvlees 20
Healthstyle 22
Paddenstoelen 24
3D printen 26
Vertical farming 32
Scenario 1 Starve 38
Scenario 2 Selfmade
Scenario 3 Fast futureinleiding.

Food futures is een inspiratie boek over de tevoren goed over geïnformeerd worden. Ook zijn
toekomst van eten. Dit boek is tot stand gekomen in het boek 3 toekomstscenario’s te vinden. Het
naar aanleiding van mijn casestudy. In mijn eerste scenario gaat over niet willen veranderen
casestudy ben ik erachter gekomen dat de mens en vast willen houden aan wat vertrouwd is. Maar
het moeilijk vindt om te veranderen. Verder zijn dat hoeft niet altijd positief te zijn. Dat blijkt dan
mensen ook nog is bang dat onze voeding in ook wel uit dit scenario. Soms is verandering
de toekomst te veel zal worden beïnvloed door gewoon echt nodig. In scenario 2 zijn we daar
technologie. We bevinden ons op dit moment op wel in meegegaan. Doordat er niet genoeg ruimte
een vrij cruciaal punt waarop er echt veran- was om voor iedereen eten te produceren doen
deringen moeten gaan plaatsvinden in ons we dat nu allemaal zelf thuis. Door middel van
voedingspatroon. Als dat niet gebeurd kunnen we CRISPR-technologie kunnen groenten en fruit veel
in verloop van tijd niet meer genoeg voedsel voor sneller groeien dan voorheen. Scenario 3 bevindt
iedereen produceren en ook gaat ons huidige zich wellicht in een iets verdere toekomst. Daar
voedingspatroon ten koste van het milieu. Dit zijn de veranderingen wel heel ver doorgevoerd.
inspiratie boek is er om mensen te informeren We krijgen alleen nog te eten wat we nodig
over nieuwe technieken die perspectief bieden hebben en dat komt niet meer in de vorm die we
voor de toekomst. Uit een enquête die ik heb gewend zijn. We hebben het dan ook veel te druk
afgenomen bleek namelijk dat mensen meer om te eten.
open staan voor veranderingen als ze ervan

3

4

7

8

11

12

15

16

19

20

23

24SCENARIO

starve

‘V E R A N D E R E N’IS NIET ZO MAKKELIJK ALS HET LIJKT

‘BNEIETATLTENE’

In de afgelopen 30 jaar is niet iedereen mee bon kunnen ophalen. Waaronder aardappels,
gegaan met de veranderingen die nodig waren havermoutpap en af en toe wat vlees. Vitamine
in het voedingspatroon. Hierdoor zijn de voed- en mineralen krijgen we binnen via supplemen-
selvoorraden volledig opgeraakt en kan er door ten die we ook op de bon kunnen halen. We
de bevolkingsgroei die heeft plaats gevonden lijken weer terug in de tijd te zijn gegaan. De
niet meer genoeg eten voor iedereen gepro- volksgezondheid gaat achteruit omdat er geen
duceerd worden. De mensen die wel mee variatie in het dieet zit en omdat supplementen
zijn gegaan met de veranderingen hebben toch niet helemaal alles over kunnen nemen
voldoende te eten, omdat de voedingsmidde- van bijvoorbeeld groenten en fruit. Er is een
len die zij nu eten veel efficiënter geproduceerd zwarte markt voor voedingsmiddelen waar
kunnen worden. Dit zijn veelal wel de rijkere je voor veel geld nog wel wat verschillende
mensen. Nieuwe technologie kost natuurlijk wel groentes en fruit kan krijgen. Dit is door het
geld. Voor de mensen die niet mee wilde gaan veranderde klimaat wel van erg slechte kwa-
met de veranderingen of er geen geld voor liteit. Er is veel onvrede. De minderbedeelde
hadden gaan voedingsmiddelen tegenwoordig mensen, en dat zijn er veel, zijn boos. Ze zijn
op de bon. Er vindt extreme polarisering plaats. het niet eens met de gang van zaken en willen
Alleen de rijke mensen kunnen zich nog luxere nu ze de consequenties hebben ervaren ook
voedingsmiddelen veroorloven. Gevarieerde erg graag meegaan met de veranderingen. Nu
voeding is voor veel mensen een echte luxe is dat alleen niet meer zo makkelijk. Er vinden
geworden. De massa eet elke dag dezelfde veel demonstraties plaats en de wereld is een
simpele voeding en supplementen die ze op de minder veilige plek geworden.

29

RECEPT

HEALTHY VITAMINE HAVERMOUTPAP

INGEDIENTEN BEREIDING

-Havermout STAP 1
-Water Vermeng het Vitamine B12 poeder, ijzerpoeder
-Vitamine c supplement en het bosvruchten poeder met elkaar.
-Visolie
-Vitamine B12 poeder STAP 2
-Ijzerpoeder Meng de havermout met het water en warm
-Zink tablet het op tot dat er een stroperige textuur ontstaat.
-Bosvruchten poeder Voeg dan de visolie toe.

STAP 3
Schep de havermoutpap in een bord en strooit
daarover het poedermengsel en de overige
supplementen. Bon Apetit!

30

HEALTHY VITAMINE

havermoutpap

SCENARIO

2selfmade

2‘YDOOUIRTSELF’

kweekvlees

UIT EIGEN KEUKEN

In 30 jaar tijd is er een hele hoop veranderd. gebruikt om groenten en fruit zo snel en goed
Om de problemen met voedselvoorzienig en mogelijk te laten groeien. Ook wordt ervoor
het ruimtegebrek waar dat me gepaard gaat gezorgd dat de voedingsmiddelen niet meer
op te lossen zijn we allemaal weer ons eigen geïnfecteerd kunnen worden met ziekten enz.
voedsel gaan verbouwen. Een beetje zoals We hebben over het algemeen meer tijd en die
we dat in het verleden ook hebben gedaan. wordt dan ook vooral besteed aan het koken.
De supermarkt heeft ook een andere functie Onze 3d printer gebruiken we om onze oogst
gekregen. We kopen daar niet langer kant te verwerken tot producten als bijvoorbeeld
en klare voedingsmiddelen maar in plaats koekjes, pasta en brood. Het kost wat meer
daarvan kopen we er zaden, groeimiddelen en tijd, maar het gaat een stuk beter met het milieu
tools om ons voedsel mee te verbouwen. Ook en iedereen ter wereld heeft nog voldoende te
keukens krijgen een totaal andere invulling. We eten. Ook worden er helemaal geen dierlijke
kweken niet alleen groenten en fruit maar ook producten meer geconsumeerd. Iedereen kan
vlees en bijvoorbeeld vis in onze keukens. De thuis zijn eigen vlees en vis kweken en zuivel
keuken neemt daarom ook een groter deel van kan ook gewonnen worden uit niet dierlijke pro-
ons huis in. We hebben er een kast die lijkt op ducten en geproduceerd door middel van onze
een soort vertical farm bij gekregen en verder 3d printer. Er zijn goede oplossingen gevonden
is er ook een 3d printer en ruimte om vlees, voor de problemen die 30 jaar geleden nog
vis en zuivel te kweken. Crispr technologie aan de orde waren
is inmiddels gelegaliseerd en dit word volop

35

RECEPT

PADDENSTOELEN, INSECTEN HAVERKOEKJES UIT
DE 3D PRINTER

INGEDIENTEN BEREIDING

-Havermout STAP 1
-Gedroogde kevers Oogst de haver, noten en de paddenstoelen
-Gedroogde meelwormen uit de klimaatkast.
-Paddenstoelen mix
-Water STAP 2
-Noten naar keuze Meng de havermout met het water en warm
het op tot dat er een stroperige textuur ontstaat.

STAP 3
Voeg alle ingredienten samen in een cartridge
en bevestig deze in de 3d printer en print. Laat
na printen goed afkoelen. Bon Apetit!

36

paddenstoelen,

insecten 3 duit de

HAVERKOEKJES PRINTER

SCENARIO

fast

3future

3

DRUK, DRUK, DRUK

tijd isgeld

30 jaar geleden dachten we dat we een druk men uit het verleden opgelost. We kennen
leven hadden maar dat was niks vergeleken geen voedselverspilling meer omdat iedereen
met nu. We leven in een volledig technolo- precies krijgt wat hij of zij nodig heeft. Als je niet
gische wereld. Eten in de vorm die we altijd al je pillen neemt kom je voedingstoffen te kort.
kenden bestaat niet meer en bovenal hebben Dus daar denkt men niet eens aan. De pillen
we ook helemaal geen tijd om te eten. We leven en poeders kunnen erg efficiënt geproduceerd
in een hele vluchtige wereld. Werken en carrière worden en op deze manier is er makkelijk
maken is het allerbelangrijkste. Tijd is geld. We genoeg voedsel voor iedereen. Ook wordt een
hebben allemaal een chip in onze nek zitten ander groot probleem aangepakt. Namelijk
die bijhoudt welke voedingsstoffen ons lichaam obesitas en andere eetziekten. Omdat iedereen
nodig heeft. Die chip wordt op verschillende precies krijgt wat nodig is kan overeten niet
momenten op de dag gescand. Denk bijvoor- meer voorkomen. Door middel van de virtual
beeld aan als je door het poortje van het ov reality kan je eten zonder calorieën binnen
gaat. Of als je het kantoor binnenkomt en ver- te krijgen. Traditioneel eten bestaat nog wel
laat. Je checkt dan bijvoorbeeld niet alleen in alleen dit is erg duur geworden om mensen
maar krijgt gelijk een pillen en poeder voorraad ervan te overtuigen dat dat niet de juiste optie
mee die je tekorten precies naar persoonlijke is. Toch wordt het af en toe nog wel gegeten
behoefte aanvult. Deze pillen zijn inmiddels en dan vooral bij speciale gelegenheden
zo ontwikkeld dat het door middel van virtual en door bijzonder rijke mensen. Ook onze
reality en geuren lijkt alsof je bijvoorbeeld een levensverwachting is weer toegenomen. Er is
patatje eet. Zelfs het mondgevoel wordt perfect veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar
nagebootst. Je hebt bijna niet door dat je niet wat de mens nou echt nodig heeft. Door middel
de echte voedingsmiddelen eet maar alles van dit nieuwe systeem krijgt iedereen precies
in synthetische vorm. Door middel van deze wat zijn of haar lichaam nodig heeft.
techniek is een groot aantal van de proble-

41

RECEPT

VIRTUAL REALITY PILLENBROOD

INGEDIENTEN BEREIDING

-Maaltijdpillen STAP 1
-VR bril Zodra je het kantoor verlaat na werktijd krijg je
gelijk je maaltijd mee.

STAP 2
Open het zakje en verspreid over een bord.
Vandaag staat er brood op het menu

STAP 3
Stel de VR bril in op de gewenste stand en het
eten kan beginnen. Bon Apetit!

42

VPIIRLTLUEANL RBERAOLOITDY


Click to View FlipBook Version