The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-20 18:13:03

Draf Ukhuwah 2019

Draf Ukhuwah 2019

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

UKHUWAH i

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

SK SENGGARANG

JALAN ISMAIL,83200
SENGGARANG, BATU PAHAT,

JOHOR.

NAMA : _______________________________________________________
NO. KAD PENGENALAN
ALAMAT RUMAH : _______________________________________________________
: _______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

NO. TELEFON : _______________________________________________________

NO. FAIL JPN : _______________________________________________________

NO. GAJI : _______________________________________________________

NO.CUKAI PENDAPATAN : _______________________________________________________

TARIKH LANTIKAN : _______________________________________________________
PERTAMA

TARIKH SAH PERTAMA : _______________________________________________________

TARIKH KENAIKAN : _______________________________________________________
PANGKAT : _______________________________________________________
: _______________________________________________________
TARIKH MASUK SKIM
PENCEN

TARIKH KHIDMAT
SEKOLAH SEMASA

UKHUWAH ii

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

ISI KANDUNGAN 1
2
Sekalung Bicara Guru Besar SK Senggarang 3
Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara 4
Maklumat Sekolah 5
Visi, Misi, Objektif dan Piagam Pelanggan 6
Motto, Lencana Sekolah dan Lagu Sekolah 7
Ikrar Guru, Teras Perkhidmatan dan Etika Kerja Islam 9
Etika Keguruan 13
Panduan Untuk Mencapai Objektif Sekolah 14
Pelan Sekolah 16
Senarai Nama Guru 2019 17
Senarai Nama Ahli Kumpula Pelaksana (AKP) 2019
Penyelaras , Guru Kelas dan Pembantu Guru Kelas
Pengurusan Pentadbiran
Pengurusan Kurikulum
Pengurusan Hal Ehwal Murid
Pengurusan Ko-kurikulum
Pengurusan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)
Takwim Persekolahan 2019

UKHUWAH iii

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

SEKALUNG BICARA GURU BESAR SK SENGGARANG
(MD YAZID BIN KAMRI)
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

Segala Puji Bagi Allah Tuhan Pentadbir Sekalian Alam.
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W.
Syukur yang berterusan atas segala nikmat dan rahmat yang dikuniakan sehingga kita masih utuh
berdiri dan bertenaga meneruskan bakti demi kelestarian pendidikan abad ke-21.

Pada kesempatan ini, setinggi penghargaan dan tahniah kepada seluruh warga Sekolah Kebangsaan
Senggarang yang terlibat dalam penghasilan buku pengurusan ini bagi menggambar seluruh
perjalanan kerja buat Sekolah Kebangsaan Senggarang yang meliputi bidang pengurusan dan
pentadbiran, bidang kurikulum, bidang kokurikulum, takwim, bidang HEM dan agihan tugas sepanjang
tahun 2019.

Tahun 2019 ini pastinya tugas kita lebih mencabar dengan penekanan kepada Pembelajaran Abad 21
yang lebih berfokuskan kemenjadian guru dan kemenjadian murid. Justeru, komitmen penuh,
semangat kental, keikhlasan, pengorbanan serta kebersamaan dalam menjalankan tugasan
sebagaimana yang telah diagih dapat kita dukung bersama agar segala perancangan dapat kita
laksanakan sebaik mungkin.

Tidak lupa, amalan bekerja berteraskan prinsip “eXecute to eXcel” dan “Kerja berkualiti Ibadah
dihayati” diyakini dapat meningkatkan mutu perkhidmatan dengan harapan KPI sekolah dan KPI
Kementerian Pelajaran Malaysia bergerak seiring dalam menuju sasaran yang ditetapkan melalui Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia yang kini hampir kepenghujung Gelombang Ke-2.

Kepada seluruh warga SK Senggarang, diharapkan Buku Pengurusan ini dapat membantu kita untuk
bergerak sebagai satu pasukan yang mantap dalam memacu kecemerlangan anak didik yang bakal
mewarisi masa depan negara kita.

Sekian. Salam hormat dan terima kasih.

Saya yang menjalankan amanah,

UKHUWAH 1

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA
Mendukung cita – cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat ddidalam kalangan seluruh
masyarakat dan rakyatnya, memelihara cara hidup yang demokratik, satu masyarakat yang adil
dimana kemakmuran negra akan di nikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu
cara yang libral terhadap tradisi dan kebudayaan yang pelbagai, membina satu masyarakat
yang prograsif yang akan menggunakan sains dan teknologi.
Maka kami rakyat malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip – prinsip berikut:

 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
 KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
 KELUHURAN PERLEMBAGAAN
 KEDAULATAN UNDANG – UNDANG
 KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

UKHUWAH 2

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

MAKLUMAT SEKOLAH

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH SK SENGGARANG, 83000 BATU PAHAT, JOHOR
KOD SEKOLAH JBA 0059
1914
TARIKH DITUBUHKAN
NAMA GURU BESAR MD YAZID BIN KAMRI
A
GRED SEKOLAH
KATEGORI LUAR BANDAR
TELEFON 07- 4291357
FAKS 07 - 4291357
e- MAIL
STATUS PSS [email protected]
BILIK KHAS
BILIK KELAS BEROPERASI 18
BIL. BANGUNAN 07 BLOK
03
BIL KELAS PRA SEKOLAH 05
BIL KELAS PENDIDIKAN KHAS 56
10
BIL. GURU 07
BIL STAF 04
BIL. PEKERJA SWASTA
PEGAWAI KESELAMATAN
BIL MURID

UKHUWAH 3

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI,INSAN TERDIDIK,NEGARA SEJAHTERA

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

OBJEKTIF

Pendidikan di Sekolah Kebangsaan Senggarang adalah untuk melahirkan murid yang bertaqwa,
berakhlak mulia, cemerlang akademiknya, sihat cergas dan berketerampilan serta
bertanggungjawab kepada agama, diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga SK Senggarang dengan penuh tekad serta iltizam berpegang kepada moto
“SELANGKAH KE HADAPAN”(One Step Ahead) berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk:

 Memastikan sistem persekolahan berjalan baik bagi memenuhi kehendak murid, ibu bapa
dan masyarakat setempat

 Memastikan pembelajaran dan pengajaran dijalankan mengikut jadual waktu di hari pertama
sesi persekolahan bermula.

 Memastikan murid disediakan dengan kemudahan yang lengkap untuk memulakan sesi
persekolahan dan sepanjang mereka berada di sekolah.

 Membimbig murid membentuk pengetahuan,sikap dan amalan yang diingini berkaitan
kebersihan dan kesihatan.

 Memberi layanan mesra,perkhidmatan yang cepat,lengkap,adil dan berkualiti kepada semua
yang berurusan dengan kami.

 Kami bersedia menerima pandangan, cadangan dan teguran yang membina dari semua pihak
demi mempertingkatkan perkhidmatan dan kecemerlangan akademik.

UKHUWAH 4

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

MOTTO
CITA-CITA SEMANGAT JAYA

LENCANA SEKOLAH

1. PERISAI
Melambangkan kemajuan dan kejayaan dalam semua
bidang pentadbiran,pendidikan dan kebajikan.

2. WARNA HIJAU
Menunjukkan kebanyakkan murid-murid sekolah ini yang
berasal daripada keluarga petani.

3. WARNA KUNING
Menunjukkan bahawa ilmu pengetahuan dan masa adalah
anugerah sangat berharga seperti emas.

4. WARNA PUTIH
Melambangkan kesucian rohani dan jasmani kanak-kanak
yang di didik samada di rumah atau di sekolah.

5. LIMA GELANG ROTAN
Melambangkan empat pasukan rumah-rumah yang terdapat
di sekolah ini iaitu rumah kuning,hijau,merah dan biru dalam
satu pasukan sekolah.

6. BUKU
Melambangkan pendidikan

LAGU SEKOLAH

Maju jaya sekolah kami Taburkanlah jasa baktimu
Sekolah Kebangsaan Senggarang Jadi pegangan janji setia
Namamu indah teguh berdiri Kusuluh terangi kegelapan
Jadi banggaan kami Harapan tiap insan

Teguh bangsa iman mulia
Senggarang bangkit pancar
cahaya
Jasamu tetap dikenang jua
Kusanjung dan kupuja

UKHUWAH 5

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

IKRAR GURU

Bahawasanya Kami Guru Negara Malaysia dengan ini berikrar:
Mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan

Menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami.
Kami sedia berbakti kepada masyarakat dan negara kami.
Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan Negara kami dan

Mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara pada setiap masa.

TERAS PERKHIDMATAN

1. Berazam meninggikan mutu perkhidmatan
2. Bekerja dengan penuh tanggungjawab
3. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri
4. Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan
5. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara
6. Bekerjasama dengan membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara
7. Berpegang teguh kepada ajaran agama

ETIKA KERJA ISLAM

1. Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah
2. Bekerja dengan ikhlas dan amanah
3. Bekerja dengan tekun dan cekap
4. Bekerja dengan semangat gotong-royang dan berpadu fikiran
5. Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat

UKHUWAH 6

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

ETIKA KEGURUAN

Kami, guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah
pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan
berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah
pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya akan demokrasi, kebebasan perseorangan
dan prinsip-prinsip Rukun Negara.

Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka,
memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman-berzaman, dan menyediakan
mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan.

Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai
kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai
panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang
setinggi-tingginya

TANGGUNGJAWAB TERHADAP MURID

1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid kami daripada hal-hal lain.
2. Bersikap adil terhadap setiap murid tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi,

politik, ekonomi, sosial, keturunan dan agama.
3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai murid, kecuali pada mereka yang

berhak mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang murid dalam darjah sendiri atau dalam mata-mata

pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
5. Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan

contoh yang baik kepada murid.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan

dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan mesyuarat atau seminar supaya pengajaran
kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA

1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi

pendidikan dan rumahtangga.
3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan

rumahtangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya
kepada sesiapa, kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan
menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan
ekonomi ibu bapa murid.
6. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh
menjejaskan kepercayaan murid terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

UKHUWAH 7

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA

1. Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan
kepentingan murid, masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan Rukun
Negara.

2. Memupuk setiap murid sikap dan nilai yang dapat membantu dan membimbing mereka
menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati
orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan budaya, keturunan dan
agama.

3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab
sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang
kegiatan masyarakat.

4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dan ibu bapa, institusi pendidikan
dan masyarakat.

5. Memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral kebudayaan dan
kecendikiawanan masyarakat.

6. Berpegang teguh kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan
menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan baik.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION

PERGURUAN

1. Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh
mencemarkan nama baik seorang guru di hadapan murid atau ibu bapa, atau berbuat
sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seorang guru.

2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai
guru.

3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan
bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.

4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami, terutamanya mereka yang baru dalam
profesion perguruan.

5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesioan perguruan.
6. Akan menjadi ahli sebuah pertubuhan guru.

UKHUWAH 8

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

PANDUAN UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF SEKOLAH

A. SIKAP GURU

1. Panduan Perkhidmatan Cemerlang dan Tatasusila Profesion Perguruan menjadi panduan
dan amalan.

2. Jadikan pekerjaan guru itu sebagai satu Amal Ibadat dan Profesion Mulia.
3. Hubungan Guru Besar dengan guru-guru berlangsung dengan penuh kejujuran dan

bertanggungjawab.
4. Jaga batasan pergaulan di antara guru-guru / kakitangan dan pelajar semasa bertugas.
5. Pelajar dididik sebagai ANAK SENDIRI. Masa depan mereka adalah tanggungjawab kita.
6. Elakkan daripada melakukan apa jua yang dianggap sumbang, pecah amanah, ponteng

tugas dan lain-lain.
7. Sentiasa berinisiatif dan gigih berusaha bagi menaikkan imej sekolah dalam segala bidang.
8. Sentiasa menunjukkan dan mengamalkan kepimpinan yang dinamis serta cekap

menjalankan tugas.
9. Sentiasa bekerjasama dalam hal-hal berhubung dengan tugas dan tanggungjawab dalam

perkhidmatan.
10. Jauhkan sikap memencilkan diri atau berkelompok sesame jenis, kaum, kelayakan atau

kelulusan.
11. Bersikap musyawarah, diplomasi dan kompromi bagi mengelakkan salah faham.
12. Sentiasa menjaga penampilan diri dari segi fizikal diri atau berkomunikasi.
13. Cuba mengenali seberapa ramai ibubapa / penjaga pelajar, ahli PIBG, pegawai PPD, JPNJ

dan KPM.
14. Sama-sama bertanggungjawab menjaga rahsia sekolah.
15. Sentiasa peka dengan perkhidmatan dan perjawatan seperti Perintah Am, Pekeliling-

pekeliling Ikhtisas dan lain-lain yang berkaitan untuk persediaan dan latihan kepimpinan.
16. Menggalakkan semangat kerjasama dan menanamkan PERANAN KEKITAAN dan

KEKELUARGAAN.
17. Sebarang masalah yang timbul hendaklah dirundingkan dengan Guru Besar atau wakilnya.
18. Mendapatkan kebenaran Guru Besar bila memesan dan membeli alat atau barang kegunaan

sekolah.
19. Prinsip “JANGAN BUAT KEPADA ORANG APA YANG KITA TIDAK SUKA ORANG LAIN BUAT

KEPADA DIRI KITA” hendaklah dijadikan amalan.
20. Menjalankan semua projek yang dirancang dengan sempurna.
21. Bertanggungjawab di atas pencapaian pendidikan murid kerana kejayaan murid adalah

kejayaan guru menjalankan tugas kurikulum dan kokurikulum sebagaimana yang
ditetapkan.
22. Mengadakan kelas tambahan jika perlu.
23. Membawa surat jaminan (GL) dari sekolah bagi rawatan di hospital.
24. Mendapat surat kebenaran daripada Guru Besar terlebih dahulu sekiranya hendak
berurusan secara rasmi dengan PPD, JPNJ dan Kementerian Pendidikan.
25. Jika berpindah dari sekolah ini, hendaklah terlebih dahulu menyempurnakan semua kerja
dan membuat penyerahan serta memulangkan semua harta kepunyaan sekolah.

UKHUWAH 9

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

B. BILIK GURU / BILIK REHAT GURU

1. Bilik guru merupakan satu ruang untuk dijadikan tempat berehat dan bekerja dengan sebaik
mungkin.

2. MASA REHAT di bilik guru sebaik-baiknya digunakan untuk kerja-kerja memeriksa buku
kerja murid, membuat persediaan tertentu untuk mata pelajaran dan sebagainya.

3. Dilarang bermain dam, catur, karom, game dan sebagainya dalam bilik guru kerana
mungkin menimbulkan suasana kurang tenteram dan menjejaskan imej guru di kalangan
murid, kakitangan dan pekerja sekolah.

4. Jawatankuasa Bilik Guru hendaklah dipilih selewat-lewatnya sebelum hujung bulan Januari.
5. Jawatankuasa tersebut bertanggungjawab atas segala hal mengenai bilik guru dan guru-

guru dari segi kebajikan & sosial seperti urusan mengadakan jamuan, cenderamata, lawatan
dan sebagainya.
6. Jadikan bilik guru sebagai contoh kepada pelajar dan staf sokongan dari segi kekemasan,
keteraturan dan ketenteramannya.
7. Adakan sudut bacaan / mini perpustakaan dengan mengadakan koleksi bacaan seperti
jurnal, majalah, akhbar dan sebagainya bagi dijadikan rujukan guru-guru.
8. Setiap rancangan atau projek yang dibuat oleh bilik guru hendaklah terlebih dahulu
dibincangkan dengan Guru Besar.
9. Semua guru diwajibkan menjadi ahli bilik guru.
10. PLC hendaklah dijadikan satu budaya dalam bilik guru supaya dapat meningkatkan
professional keguruan.

C. MENEPATI MASA

1. Guru dikehendaki sampai awal atau selewat-lewatnya 7.20 pagi dan balik pada pukul 1.30
petang.

2. Guru Bertugas hendaklah sampai awal atau selewat-lewatnya 7.10 pagi dan balik pada
pukul 1.45 petang.

3. Sila “punch card” semasa sampai dan balik.
4. Kelewatan sampai ke sekolah hendaklah dilaporkan kepada Guru Besar sebaik sampai

dengan menerangkan sebab mengapa berlaku kelewatan itu.
5. RPH hendaklah dihantar pada setiap hari Khamis sebelum pukul 3.00 petang. Sebarang

kelewatan hendaklah dimaklumkan kepada Guru Besar.
6. Guru-guru hendaklah masuk ke kelas untuk mengajar dan meninggalkan kelas sebaik sahaja

loceng berbunyi /dibunyikan menandakan pertukaran waktu.
7. Guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas semasa jadual waktu mengajarnya sedang

berjalan kecuali kerana hal-hal yang tidak boleh dielakkan atau diarahkan oleh Guru Besar.
Semua masalah yang berlaku dalam kelas semasa jadual waktu mata pelajaran guru
berkenaan berlangsung .
8. Sekiranya terpaksa juga meninggalkan kelas kerana hal-hal, berilah kerja kerja-kerja yang
sesuai kepada murid-murid. Arahkan ketua kelas dan penolongnya mengawasi keadaan
kelas.

UKHUWAH 10

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

D. KELUAR MASA BERTUGAS

1. Guru-guru tidak dibenarkan keluar dari sekolah semasa bertugas KECUALI dengan
kebenaran Guru Besar.

2. Guru yang dibenarkan keluar hendaklah:

a. Mengisi borang dan buku kebenaran keluar
b. “Punch card” untuk keluar
c. Menulis kenyataan di ruang kenyataan di “punch card”
d. “Punch card” setelah kembali semula ke sekolah

3. Kebenaran keluar hanya akan diberi dalam keadaan yang amat mendesak.

4. Kenyataan Keluar Sekolah hendaklah dicatatkan dalam borang kebenaran keluar yang
disediakan di pejabat sekolah.

5. Guru dikehendaki menggantikan PdPc yang ditinggalkan.

E. MOHON CUTI / TIDAK HADIR KE SEKOLAH

1. Sekiranya guru-guru tidak dapat bertugas oleh sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan,
guru-guru hendaklah:

a. Memaklumkan kepada Guru Besar dengan selewat-lewatnya sebelum waktu
pertama sama ada melalui telefon, surat atau pesanan dengan menyatakan sebab
tidak dapat hadir bagi urusan menyediakan jadual ganti.

b. Memaklumkan kepada pejabat.
c. Menulis kenyataan di ruang kenyataan di “punch card” pada hari bekerja seterusnya.

2. Sekiranya KETIDAKHADIRAN kerana sakit, surat doctor hendaklah diperolehi dari
hospital/Klinik Kerajaan atau swasta dan hendaklah disampaikan kepada Guru Besar untuk
tujuan rekod.

3. Permohonan cuti rehat khas dan cuti tanpa rekod kerana urusan-urusan tetentu hendaklah
dimaklumkan kepada Guru Besar dahulu, kemudian mengisi permohonan melalui Sistem
Hrmis . Permohonan perlu dimaklumkan kepada penyokong cuti tersebut dengan segera.

4. Permohonan cuti separuh gaji atau tanpa gaji hendaklah dibincangkan dahulu dengan Guru
Besar sebelum permohonan dibuat kepada Pengarah Pendidikan Negeri melalui Guru Besar.

5. Bagi tujuan lawatan keluar negara, kelulusan hanya dibenarkan pada waktu cuti sekolah dan
permohonan ke JPNJ hendaklah dibuat selewat-lewatnya 30 hari dari tarikh lawatan. JPNJ
hanya mendaftarkan insurans untuk satu tahun sekali sahaja.

UKHUWAH 11

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

F. URUSAN DENGAN PEJABAT SEKOLAH

1. Guru-guru dibenarkan masuk ke pejabat sekolah sekiranya ada urusan penting. Ini bagi
mengelakkan berlakunya kesibukan dan bising kerana perbualan atau pertengakaran boleh
menggangu perjalanan tugas-tugas di pejabat.

2. Penggunaan telefon sekolah oleh guru-guru hanya dibenarkan bagi urusan tugas dan
jawatan. Penggunaan telefon sekolah kerana urusan peribadi adalah tidak dibenarkan
kecuali dalam keadaan kecemasan dan dicatatkan dalam buku penggunaan telefon di
pejabat.

3. Alat-alat yang menjadi hak sekolah adalah tidak dibenarkan sama sekali digunakan bagi
tujuan peribadi. Alat yang dimaksudkan termasuklah mesin pendua, komputer, printer,
mesin kira, fail, kertas dan sebagainya.

4. Guru-guru yang memerlukan tandatangan Guru Besar untuk pengesahan sesuatu dokumen
seperti Salinan sijil, tuntutan perjalanan, perjanjian, permohonan perlantikan sebagai
pemeriksa dan sebagainya hendaklah dihantar sendiri kepada Guru Besar pada bili-bila
masa Guru Besar ada di pejabatnya.

5. Perkara-perkara peribadi berhubung perjawatan dan perkhidmatan hendaklah diambil
perhatian dan difahami dengan jelas. Diantaranya ialah

a. Kenaikan gaji tahunan
b. Surat perlantikan dan pengesahan dalam jawatan
c. Kemasukan dalam jawatan berpencen
d. Tarikh perlantikan dan pengesahan dalam jawatan
e. Kursus-kursus perjawatan
f. Potongan Cukai Pendapatan, Pinjaman, KWSP dan lain-lain.
g. Pertukaran
h. Cuti
i. Maklumat e-Operasi

6. Semua permohonan atau surat menyurat berhubung dengan perjawatan dan perkhidmatan
hendaklah melalui Guru Besar.

G. AM (Penting)

1. Setiap guru yang ingin mengambil bahagian yang cergas dalam polotik hendaklah
membuat permohonan kepada Pengarah Pendidikan Negeri untuk tindakan dan
pertimbangan.

2. Guru yang dikehendaki membawa pelajar keluar untuk kegiatan kokurikulum tidak boleh
menolak tugas tersebut. Guru mesti berada bersama pelajar sepanjang aktiviti tersebut.

3. Guru-guru yang menghadiri kursus diminta menyampaikan semula kursus tersebut kepada
guru-guru lain di sekolah secara “In-house training”.

4. Guru-guru yang diarahkan untuk mengawas peperiksaan UPSR, SPM, STAM dan STPM tidak
dibenarkan menolak atau menggantikan dengan orang lain kecuali dengan izin Guru Besar.

UKHUWAH 12

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

UKHUWAH 13

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

SENARAI NAMA GURU 2019

BIL NAMA GURU JAWATAN GRED NO
TELEFON
1 Md Yazid bin Kamri Guru Besar DG42 0137332141
2 Lina binti Khamis GPK Pentadbiran DG44 0137075152
3 Azlan bin Paiman GPK HEM DG44 0197175532
4 Abd. Razak bin Sulieman GPK KOKO DG41 0127784762
5 Jasmin bin Kilion GPK PPKI DG42 0197242541
6 Hamida binti Ahmad Guru Bimbingan DG42 0127799376
7 Ahmad Yani bin Abdullah Guru Penolong (GAB) DG44 0137794845
8 Amirul Shahirin bin Md.Shah Guru Penolong (GAB) DG42 0127607059
9 Faizah binti Zakaria Guru Penolong (GPI) DG44 0177272801
10 Fara Hairani binti Sahar Guru Penolong (GPPKI) DG44 0149661083
11 Hafidzoh binti Hosnon Guru Penolong (GPI PPKI) DG41 0197970573
13 Hamizah binti Mohd Kadiron Guru Penolong (GPI) DG41 0177464116
12 Hazlin binti Haris Guru Penolong (GPRA) DG41 0193353558
14 Herlieyanti binti Hassan Guru Penolong (GPPKI) DG44 0167331979
15 Idani binti Saidan Guru Penolong (GAB) DG44 0142738002
16 Jailani bin Juahir Guru Penolong (GAB) DG44 0127561085
17 Jamiah binti Mohd Nawawi Guru Penolong (GAB) DG34 0127154066
18 Jamilah binti Mat Guru Penolong (GAB) DG42 0177917891
19 Mahmud bin Ithnin Guru Penolong (GAB) DG44 0177758015
20 Mohd Azreen bin Samuri Guru Penolong (GPI) DG42 0107001089
21 Mohd Fauzi bin Idris Guru Penolong (GPM) DG44 0127044160
22 Mohd Haizal bin Mustaffa Guru Penolong (GAB) DG42 0167914493
23 Mohd Khaldon bin Talib Guru Penolong (GAB) DG41 0197236262
24 Muhamad Faizol bin Ismail Guru Penolong (GAB) DG44 01131134814
25 Muhammad Syafiq bin Ali Guru Penolong (GAB) DG41 0136220980
26 Murnie binti Jamali Guru Penolong (GAB) DG44 0127677433
27 Noorliza binti Johari Guru Penolong (GAB) DG44 0136259786
28 Nor Azizah binti Hussain Guru Penolong (GPI) DG44 0197419265
29 Nor Hazrin bin Ali Guru Penolong (GPRA PPKI) DG44 0126864732

UKHUWAH 14

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

SENARAI NAMA GURU 2019

BIL NAMA GURU JAWATAN GRED NO
TELEFON
30 Nora Haslinda binti Rahmat Guru Penolong (GPI) DG48 0127976305
31 Noraini binti Basiran Guru Penolong (GAB) DG44 0196039505
32 Noreha binti Asmuni Guru Penolong (GPI) DG38 0137054433
33 Norfakhrina binti Mohd Juri Guru Penolong (GPPKI) DG44 0192740042
34 Norhuda binti Pakarwara Guru Penolong (GPRA) DG41 0197799705
35 Norizam binti Muda Guru Penolong (GPI) DG42 0137869667
36 Norliza binti Jeinaen Guru Penolong (GPI) DG44 01115463905
37 Raha binti Abd. Razak Guru Penolong (GPPKI) DG44 0137145981
38 Rizah binti Sarif Guru Penolong (GPM) DG38 0176299600
39 Rogayah binti Musa Guru Penolong (GAB) DG34 0127678590
40 Rohaini binti Suradi Guru Penolong (GPPKI) DG44 0137340010
41 Rosila binti Ismail Guru Penolong (GAB) DG42 0197247562
42 Rukiah binti Ag Alli Guru Penolong (GAB) DG44 0197102261
43 Rukiah binti A.Rahman Guru Penolong (GAB) DG38 0106678670
44 Ruziah binti Mahmod Guru Penolong (GPPKI) DG44 0197436519
45 Sarah binti Atar Guru Penolong (GAB) DG34 0127482731
46 Sharina binti Saba'ah Guru Penolong (GAB) DG44 0177065560
47 Siti Fatimah binti Bachok Guru Penolong (GPI) DG44 0137137992
48 Siti Indah binti Masnon Guru Penolong (GPI) DG44 0126876063
49 Siti Norida binti Othman Guru Penolong (GAB) DG38 0127712910
50 Siti Zabidah binti Musa Guru Penolong (GAB) DG34 0137390737
51 Suhaila binti Ahmad Guru Penolong (GPPKI) DG44 0177200433
52 Syuhaina binti Bunyamin Guru Penolong (GPI) DG44 0197983341
53 Zalinah binti Siraj Guru Penolong (GAB) DG38 0173224154
54 Zarina binti Kasman Guru Penolong (GAB) DG44 0195416162
55 Zubaidah binti Sahri Guru Penolong (GPPKI) DG38 0143113741
56 Zuridah binti Sabtu Guru Penolong (GAB) DG44 0177695669

UKHUWAH 15

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

SENARAI NAMA AHLI KUMPULAN PELAKSANA (AKP) 2019

BIL NAMA AKP JAWATAN GRED NO
TELEFON

1 Saugi bin Omar Ketua Pembantu Tadbir N22 0127272670

2 Noraini binti Hj Asran Pembantu Tadbir Kewangan N22 0127772930

3 Hafizah binti Ngadiman Pem Peng Murid (PPM PPKI) N19 0132283946

4 Norliza binti Hatman Pem Peng Murid (PPM Pra) N19 0178226202
5 Rosnani binti Latif Pem Peng Murid (PPM N19 0177495675
6 Siti Noor Edlina binti Pungut PraPPKI) N19 0197972053

Pem Peng Murid (PPM PPKI)

7 Siti Salwa binti Misnan Pem Peng Murid (PPM PPKI) N19 0177933346

8 Zuriyanti binti Ibrahim Pem Peng Murid (PPM Pra) N19 0179075728

9 Hamizah binti Nazar Juruteknik Komputer FT19 0127581465

10 Baharuddin bin Sarif Pembantu Operasi N17 0177796410

UKHUWAH 16

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

PENYELARAS, GURU KELAS DAN PEMBANTU GURU KELAS

ALIRAN NAMA KELAS NAMA GURU KELAS PEMBANTU GURU KELAS

Penyelaras Pn Norizam binti Muda

PRA PRA AL FIRUZ 1 Cik Hazlin binti Haris
PRA AL FIRUZ 2 Pn Norhuda binti Pakawara

PRA PPKI En Nor Hazrin bin Ali

TAHUN 1 IBNU Pn Idani binti Saidan (Penyelaras) Pn Nora Haslinda binti Rahmat
1 BATTUTAH Pn Jamiah binti Mohd Nawawi
En Amirul Shahirin bin Md
1 IBNU QAYYIM Shah

1 IBNU RUSYDI Pn Jamilah binti Mat Pn Rizah binti Sarif

2 IBNU Pn Sharina binti Saba’ah Pn Hjh Zalinah binti Siraj
(Penyelaras) En Mohd Fauzi bin Idris
BATTUTAH
TAHUN2 2 IBNU QAYYIM Pn Siti Fatimah binti Bachok

2 IBNU RUSYDI Pn Noreha binti Asmuni En Muhamad Faizol bin Ismail

TAHUN 3 IBNU Pn Hjh Siti Norida binti Othman En Mohd Azreen bin Samuri
3 BATTUTAH (Penyelaras) Pn Rukiah binti A. Rahman

3 IBNU QAYYIM Pn Murnie binti Jamali

3 IBNU RUSYDI Pn Zurida binti Sabtu Pn Siti Indah binti Masnon

TAHUN 4 IBNU Pn Rosila binti Ismail En Mohd Khaldon bin Talib
4 BATTUTAH En Jailani bin Juahir
Pn Norazizah binti Hussain
4 IBNU QAYYIM (Penyelaras)

4 IBNU RUSYDI Pn Zabidah binti Musa Pn Rukiah binti Ag Ali

TAHUN 5 IBNU Pn Syuhaina binti Bunyamin En Muhammad Syafiq bin Ali
5 BATTUTAH (Penyelaras)
Tn Hj Ahmad Yani bin
5 IBNU QAYYIM Pn Hamizah binti Kadiron Abdullah

5 IBNU RUSYDI Pn Faizah binti Zakaria Pn Hjh Sarah binti Atar

TAHUN 6 IBNU Pn Rogayah binti Musa Pn Noorliza binti Johari
6 BATTUTAH En Mahmud bin Ithnin
Pn Norliza binti Jenain
6 IBNU QAYYIM (Penyelaras)

6 IBNU RUSYDI Pn Hjh Zarina binti Kasman Pn Noraini binti Basiran

PK IBNU Pn Rohaini binti Suradi (Penyelaras)
BATTUTAH

PK IBNU QAYYIM Pn Herlieyanti binti Hassan
PK PK IBNU RUSYDI Pn Ruziah binti Mahmud

PK IBNU SINA Pn Suhaila binti Ahmad

PK AL FARABI Pn Hjh Nur Fakrina binti Juri

UKHUWAH 17

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

UKHUWAH 18

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

PENGURUSAN PROGRAM SEKOLAH 2019

BIL PROGRAM PENGAWAI TARIKH
PENYELARAS / SETIAUSAHA MULA

MEJA 27.12.2018

1 Program Transisi & GPK HEM Pn Jamiah Binti Nawawi
Pendaftarantahun 1

2 Minggu Orientasi Sekolah GPK 1 Pn Norliza Binti Jeinaen

3 Program Anti Dadah GPK HEM Pn Hjh Sarah binti Atar

4 Majlis Anugerah Cemerlang GPK PPKI Pn Hamida binti Ahmad
& Mesyuarat Agung PIBG

5 Sukan Balapan dan Padang GPK KOKO En Amirul Shahirin bin Mohd Shah

6 Birthday Fiesta Fasa 1 GPK HEM Pn Hamida binti Ahmad

7 Khatam Al-Quran GPK 1 Pn Nora Haslinda binti Rahmat
GPK HEM En Mohd Azreen bin Samuri
8 Majlis Berbuka Puasa
Peringkat Sekolah

9 Sambutan Hari Raya GPK HEM Pn Nora Haslinda binti Rahmat
Peringkat Sekolah

10 Program Marhaban Keris GPK 1 En Mohd Fauzi bin Idris

11 Sambutan Bulan GPK KOKO Pn Rohaini binti Suradi
Kemerdekaan*

12 Hari Sukan Negara GPK KOKO En Amirul Shahirin bin Mohd Shah

13 Perkhemahan Tahunan GPK KOKO En Mohd Azreen bin Samuri

14 Majlis Aprisiasi Pra Sekolah GPK HEM Pn Norhuda binti Pakarwara

15 Birthday Fiesta Fasa 2 GPK HEM Pn Idani binti Saidan

16 Hari Pentaksiran Pak 21 GPK 1 Pn Norliza binti Jenaien

17 Sambutan Maulidur Rasul* GPK HEM Pn Nora Haslinda binti Rahmat

18 Hari Guru GPK 1 En Mohd Fauzi bin Idris

19 Hari Terbuka GPK 1 Pn Hjh Zalinah binti Siraj

20 Lawatan Sekolah GPK HEM Pn Rogayah binti Musa

21 Jamuan Akhir Tahun GPK 1 En Mohd Fauzi bin Idris

22 Majlis Apresiasi Tahun 6 GPK PPKI Pn Hjh Zarina binti Kasman

BIDANG TUGAS

1. Menyediakan kertas kerja sehingga 31 Januari 2019 untuk mendapatkan kelulusan daripada

Guru Besar.

2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sebelum dan selepas program

3. Menyediakan laporan program dalam tempoh 30 hari setelah program selesai.

4. Melaksanakan tindakan susulan

5. * Dilaksanakan dalam bentuk “Project Based Learning(PBL)”

UKHUWAH 19

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

UKHUWAH 20

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

UKHUWAH 21

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

UKHUWAH 22

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

1. JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar

Timbalan Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum

Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI

Penyelaras : Pn Rogayah binti Musa JK Pengurusan Disiplin Murid

Setiausaha : Pn Hamida binti Ahmad JK Bimbingan & Kaunseling

AJK : En Mohd Khaldon bin Talib JK Pengurusan Disiplin Murid

: Pn Nora Haslinda binti Rahmat JK Pengurusan Disiplin Murid

: Pn Norizam binti Muda JK Pengurusan Kesihatan Murid

: Pn Zuridah binti Sabtu JK Pengurusan Kesihatan Murid

: Pn Sharina binti Saba’ah JK Pengurusan Keselamatan Murid

: Tn Hj Ahmad Yani bin Abdullah JK Pengurusan Keselamatan Murid

: Pn Hamizah binti Kadiron JK Pengurusan Bantuan Peljrn Murid

: Pn Ruziah binti Mahmod JK Pengurusan Bantuan Peljrn Murid

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun

2. Merancang program berdasarkan isu

3. Menganalisis data

4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun

5. Melaksanakan tindakan susulan

2. JAWATANKUASA PENGURUSAN DISIPLIN MURID

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar

Timbalan Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum

Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI

Setiausaha : Pn Rogayah binti Musa Displin

AJK : En Mohd Khaldon bin Talib Displin

: En Muhammad Syafiq bin Ali SSDM

: Pn Faizah binti Zakaria SSDM

: En Mohd Faizol bin Ismail Pengawas

: Pn Nora Haslinda binti Rahmat Pengawas

: Pn Suhaila binti Ahmad Pengawas

: Pn Hjh Siti Norida binti Othman KrMJ

: Pn Hamida binti Ahmad Guru Bimbingan & Kaunseling

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data (SSDM)
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan

UKHUWAH 23

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

3. JAWATANKUASA PENGURUSAN KESELAMATAN MURID

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar

Timbalan Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum

Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI

Setiausaha : Pn Sharina binti Saba’ah Keselamatan Murid

AJK : Tn Hj Ahmad Yani bin Abdullah Keselamatan Insfrastruktur

: Pn Hjh Norfakhrina binti Mohd Juri Pengurusan Krisis/Bencana

: En Mohd Haizal bin Mustaffa Pengurusan Risiko

: En Nor Hazrin bin Ali Aduan Kemalangan

: PIBK

: Pegawai Perhubungan Sekolah

: Pengawal Keselamatan

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun

2. Merancang program berdasarkan isu

3. Menganalisis data (SPKS-https://spks.moe.gov.my)

4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun

5. Melaksanakan tindakan susulan

4. JAWATANKUASA PENGURUSAN KESIHATAN MURID

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar

Timbalan Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum

Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI

Setiausaha : Pn Norizam binti Muda Kantin

AJK : Pn Zuridah binti Sabtu Kesihatan

: Pn Syuhaina binti Bunyamin Kebersihan/Keceriaan Bilik
Darjah

: Pn Rohaini binti Suradi Kebersihan/Keceriaan Tandas

: Pn Hjh Sarah binti Atar Anti Dadah

: Pn Jamilah binti Mat I’m Free

: Semua guru kelas

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun

2. Merancang program berdasarkan isu

3. Menganalisis data (Kantin/Tandas/Kesihatan/SEGAK(Obesiti)

4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun

5. Melaksanakan tindakan susulan

UKHUWAH 24

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

5. JAWATANKUASA PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar

Timbalan Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum

Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI

Setiausaha : Pn Hamizah binti Kadiron KWAPM/Ekasih/eDAMAK

AJK : En Mahmud bin Ithnin SPBT

: Pn Noreha binti Asmuni RMT

: Pn Ruziah binti Mahmod RMT PPKI

: Pn Rosila binti Ismail Prog Susu Sekolah

: Pn Nor Azizah binti Hussain Anak Yatim/Miskin/Bantuan
lain

: Semua guru kelas

: PIBK

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun

2. Merancang program berdasarkan isu

3. Menganalisis data (APDM)

4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun

5. Melaksanakan tindakan susulan

JAWATANKUASA PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN &
6.

KAUNSELING

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar

Timbalan Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum

Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI

Setiausaha : Pn Hamida binti Ahmad Guru Bimbingan &
Kaunseling

AJK : Pn Hjh Siti Norida binti Othman

: Pn Siti Indah binti Masnon

: Pn Hjh Zarina binti Kasman

: Pn Hjh Nor Fakhrina binti Mohd Juri

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun

2. Merancang program berdasarkan isu

3. Menganalisis data (APDM/SSDM/Psikometrik)

4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun

5. Melaksanakan tindakan susulan

UKHUWAH 25

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

SENARAI TUGAS

1 GURU DISIPLIN

a. Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah.
b. Memastikan penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni dipraktikkan di sekolah.
c. Memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi.
d. Mengambil tindakan terhadap kes-kes salah laku pelajar.
e. Melaksanakan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh Guru Besar.
f. Menjadi Pegawai Perhubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa/ penjaga dalam

menangani masalah disiplin.
g. Bertanggungjawab menimbulkan semangat kekitaan dan semangat sekolah di kalangan

pelajar dan guru.
h. Mencatatkan semua kes disiplin yang telah diambil tindakan dalam borang disiplin/ buku

laporan disiplin.
i. Melaporkan kes disiplin yang telah diambil tindakan dalaman kepada Penolong Kanan HEM

seminggu sekali.
j. Menentukan keesahan kes dan mencadangkan tindakan
k. Mengambil tindakan segera sekiranya berlaku Kes Berunsur Jenayah, Kelucahan Melampau,

Buli, Pergaduhan dan Isu Perkauman mengikut SOP 1:3:7
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar.

2 GURU SSDM

a. Menganalisis data SSDM setiap bulan.
b. Membantu guru merekod data kesalahan atau sahsiah di dalam sistem SSDM
c. Bersama guru disiplin melaksanakan intervensi dan program peningkatan sahsiah
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar.

3 GURU PENGAWAS

a. Perlantikan pengawas di majlis perhimpunan
b. Mengatur tugasan pengawas dalam bahagian-bahagian yang tertentu
c. Membantu mengawasi disiplin murid sepanjang masa
d. Membantu tugasan guru bertugas setiap minggu
e. Membuat laporan bertulis jika perlu.
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar.

4 GURU KrMJ

a. Memastikan Program Karektor Murid Johor dilaksanakan sebagaimana Panduan Pelaksanaan
Karektor Murid Johor

b. Membuat laporan pencapaian pelaksanaan program
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar.

UKHUWAH 26

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

5 GURU KESELAMATAN

a. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Keselamatan Sekolah.
b. Menyediakan polisi, manual dan tatacara tindakan berkaitan keselamatan di sekolah.
c. Menyediakan pelan tindakan kontigensi bagi menghadapi krisis dan bencana alam.
d. Menentukan keperluan kemudahan keselamatan untuk murid-murid dan sekolah.
e. Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam Pendidikan Keselamatan.
f. Menentukan warga sekolah didedahkan dengan kemahiran menghadapi kecemasan.
g. Bekerjasama dengan komuniti, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang berkaitan.
h. Melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah.
i. Mewujudkan pasukan bertindak menghadapi krisis.
j. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan keselamatan sekolah

dipatuhi oleh syarikat kawalan keselamatan sekolah.
k. Mengendalikan Latihan Kecemasan Kebakaran
l. Mengambil tindakan segera sekiranya berlaku Kes Berunsur Jenayah, Kelucahan Melampau,

Keracunan Makanan, Kemalangan Serius, Bencana, Buli, Pergaduhan, Isu Perkauman,
Pendemik (contohnya H1N1), Histeria mengikut SOP 1:3:7

6 GURU KANTIN

a. Mengawal kebersihan dan keceriaan kawasan luar dan dalam bangunan kantin
b. Sentiasa melakukan pemantauan di sekitar kawasan kantin
c. Mengadakan mesyuarat bersama AJK dan pihak pengusaha kantin
d. Memastikan makanan guru dan murid mencukupi pada setiap hari persekolahan
e. Memastikan pihak kantin mematuhi peraturan penyediaan menu yang diarahkan oleh pihak

pentadbir
f. Memastikan murid-murid beratur semasa membeli makanan pada waktu rehat dengan

bantuan pengawas-pengawas yang bertugas
g. Mengambil tindakan segera sekiranya berlaku Kes Keracunan Makanan mengikut SOP 1:3:7
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar.

7 GURU KESIHATAN

a. Bertanggungjawab terhadap bilik kesihatan
b. Mengatur dan menyusun jadual kehadiran pegawai dari Klinik Kesihatan
c. mempamerkan poster berkaitan dengan kesihatan
d. Mengemaskini buku rawatan / buku kesihatan
e. Bertanggungjawab mengenai masalah kesihatan murid/menghantar ke klinik
f. Bertanggungjawab mengenai pengurusan pemeriksaan gigi murid sekiranya ada

pemeriksaan gigi daripada pegawai kesihatan pergigian
g. Mengambil tindakan segera sekiranya berlaku Kes Keracunan Makanan, Pendemik

(contohnya H1N1), Histeria mengikut SOP 1:3:7
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar.

UKHUWAH 27

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

8 GURU KECERIAAN & KEBERSIHAN

a. Menyediakan jadual pemantauan bilik darjah
b. Merancang pelaksanaan program keceriaan dan kebersihan
c. Menganjurkan pertandingan kebersihan dan keceriaan bilik darjah
d. Menyediakan hadiah-hadiah yang sesuai untuk kelas yang memenangi pertandingan itu

setiap minggu
e. Membuat mural dan landskap yang bersesuaian
f. Memastikan tandas bersih dan ceria.
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar.

9 GURU ANTI DADAH / I’M FREE

a. Melaksanakan Kempen Anti Dadah / Larangan Merokok di peringkat sekolah
b. Ceramah 5 minit mengenai pencegahan dadah / bahaya rokok
c. Mengadakan pertandingan pidato/kuiz/melukis poster
d. Pameran mengenai jenis dadah dan akibatnya
e. Mengadakan ceramah oleh Pegawai ADK Daerah / Pegawai Kesihatan
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar.

10 GURU KWAPM

a. Mengenalpasti murid yang layak daripada sistem APDM
b. Bertanggungjawab mengurus permohonan bantuan KWAPM melalui sistem Aplikasi

Pengurusan Bantuan (APB)
c. Memastikan segala rekod bantuan disimpan di tempat yang selamat
d. Membantu mengurus pengagihan bantuan KWAPM
e. Mengurus mesyuarat bersama PIBK 2 kali setahun.
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar.

11 GURU SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

a. Memastikan buku SPBT dalam kawalan
b. Mengagihkan buku teks kepada semua pelajar yang layak
c. Menentukan tarikh agihan dan pemulangan buku teks
d. Memproses borang-borang pengisian buku stok SPBT/Buku Hapus Kira
e. Mengemaskini bilik SPBT
f. Sentiasa peka dengan arahan-arahan dari jabatan berkenaan.
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar.

12 GURU RMT

a. Memilih murid yang layak menerima RMT
b. Memastikan hidangan RMT tersusun dan bersih
c. Memastikan murid membaca doa sebelum dan selepas makan
d. Rekod dan laporan RMT sentiasa dikemaskini
e. Kualiti/kuantiti makanan terjamin dan berkhasiat
f. Memastikan menu RMT dipatuhi
g. Menyediakan jadual tugasan harian guru
h. Mengambil tindakan segera sekiranya berlaku Kes Keracunan Makanan mengikut SOP 1:3:7
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar.

UKHUWAH 28

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

13 GURU PROGRAM SUSU SEKOLAH

a. Mengurus mesyuarat di peringkat sekolah (sekurang-kurangnya dua kali setahun)
b. Membantu membuat pemilihan murid layak terima (mengikut tahun semasa) dan mendapat

kebenaran ibu bapa / penjaga
c. Mengurus dan memastikan tempat penyimpanan selamat dan sesuai
d. Memastikan pengurusan mengikut garis panduan yang ditetapkan
e. Memastikan segala rekod berkaitan diletak di tempat yang selamat
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar.
g. Mengambil tindakan segera sekiranya berlaku Kes Keracunan Makanan mengikut SOP 1:3:7

14 GURU BANTUAN ANAK YATIM/MISKIN/LAIN-LAIN

a. Mengenalpasti murid miskin dan anak yatim.
b. Merekod segala program bantuan yang diperolehi.
c. Mengurus bantuan daripada Jabatan Agama Islam atau lain-lain agensi
d. Mengurus bantuan seperti pakaian,sumbangan dan sebagainya
e. Mengumpulkan sumbangan-sumbangan yang diperolehi semasa berlaku sesuatu insiden.
f. Membantu menguruskan derma-derma kebajikan daripada pihak luar yang mempunyai

kebenaran daripada JPN/PPD.
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar.

UKHUWAH 29

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

UKHUWAH 30

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

1. JAWATANKUASA PENGURUSAN KO-KURIKULUM

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar

Timbalan Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum

Naib Pengerusi Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran

Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI

Setiausaha Sukan : En Amirul Shahirin bin Md.
Shah

Setiausaha : Pn Idani bt Saidan
KoKurikulum

Bendahari : Pn Noraini binti Asran Pembantu Tadbir Kewangan

AJK : En Mohd Fauzi bin Idris

: Pn Siti Fatimah bt Bachok

: En Jailani bin Juahir

: En Mahmud Bin Ithnin

: En Mohd Azreen b Samuri

: En Mohd Faizol Ismail

: En Mohd Haizal bin Mustaffa

: En Mohd Khaldon bin Talib

: En Muhammad Syafiq bin Ali

: En Nor Hazrin bin Ali

: Pn Hamidah binti Ahmad

: Pn Hamizah binti Kadiron

: Pn Jamiah binti Mohd
Nawawi

: Pn Nor Azizah binti Hussain

: Pn Noreha binti Asmuni

: Pn Norizam binti Muda

: Pn Rizah bt Sarif

: Pn Rogayah binti Musa

: Pn Rosila binti Ismail

: Pn Siti Indah binti Masnon

: Pn Siti Noridah binti Othman

: Pn Siti Zabidah binti Musa

: Pn Syuhaina binti Bunyamin

: Pn Zarina binti Kasman

: Pn Zuraidah binti Sabtu

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun

2. Merancang program berdasarkan isu

3. Menganalisis data

4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun

5. Melaksanakan tindakan susulan

UKHUWAH 31

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

2. MAJLIS SUKAN BALAPAN DAN PADANG

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
GPK Kokurikulum
Timbalan Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Pentadbiran
GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK PPKI
Setiausaha Sukan
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman
Pengurus Pasukan
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion
Pembantu Tadbir Kewangan
Setiausaha : En Amirul Shahirin bin Md. Shah
Setiausaha Kokurikulum
Penolong : Pn Jamilah binti Mat
Setiausaha Rumah Biru
Rumah Merah
Bendahari : Pn Noraini binti Asran Rumah Kuning
Rumah Hijau
Penolong : Pn Idani binti Saidan
Bendahari

AJK : Pn Nor Azizah binti Hussain

: Pn Norliza binti Jeinaen

: Pn. Noraini binti Basiran

: Pn Siti Indah binti Masnon

BIDANG TUGAS

1. Merancang aktiviti/acara Temasya Balapan Dan Padang.
2. Menentukan objektif Temasya Balapan Dan Padang tercapai.
3. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan murid dalam Temasya Balapan Dan Padang
4. Menggunakan sepenuhnya kepakaran individu dalam bidang sukan yang ada di sekolah.
5. Meningkatan kemahiran guru dan murid melalui klinik sukan.
6. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus dalaman dan luaran.
7. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sukan sekolah bagi menjamin

keselamatan dan kelancaran pelaksanaan aktiviti sukan.
8. Mendapatkan kerjasama badan sukan luar untuk melatih guru dalam program

perkembangan staf.
9. Mendapatkan bantuan badan sukan/individu luar untuk melatih pemain-pemain sekolah.

UKHUWAH 32

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

3. RUMAH SUKAN JAWATAN

Setiausaha Sukan : En Amirul Shahirin bin Md Shah Ketua

UNIT NAMA Ketua
Ketua
Biru 1 Pn Nor Azizah binti Hussain Ketua
2 Pn Siti Fatimah binti Bachok
Hijau 3 En Jailani bin Juahir 33
4 En Mohd Fauzi bin Idris
Kuning 5 Pn.Rukiah binti Ag Alli
6 Pn Siti Zabidah binti Musa
Merah 7 Pn Zurida binti Sabtu
8 Pn Hjh Sarah binti Atar
9 Pn Hamizah binti Kadiron
10 En Nor Hazrin bin Ali
11 Pn Rohaini binti Suradi
12 Pn Raha binti Abd Razak
13 Cik Hazlin binti Haris
1 Pn Siti Indah binti Masnon
2 Pn Noorliza binti Johari
3 Pn Hamida binti Ahmad
4 Pn Rukiah binti A Rahman
5 Pn Nora Haslinda binti Rahmat
6 Pn Zarina binti Kasman
7 En Mohd Azreen bin Samuri
8 En Muhammad Syafiq bin Ali
9 Pn Faizah binti Zakaria
10 Pn Suhaila binti Ahmad
11 Pn Hjh Nor Fakhrina binti Mohd Juri
12 Cik Hjh Farah Hairani binti Sahar
1 Pn Noraini binti Basiran
2 Pn Noreha binti Asmuni
3 Pn Sharina binti Saba’ah
4 En Mohd Haizal bin Mustaffa
5 Pn Norizam binti Muda
6 En Nor Hazrin bin Ali
7 Pn Rizah binti Sarif
8 Pn Syuhaina binti Bunyamin
9 En Mahmud bin Ithnin
10 Pn Idani binti Saidan
11 Pn Ruziah binti Mahmood
12 Cik Hafidzoh binti Hosnon
1 Pn Norliza binti Jeinaen
2 Pn Rogayah binti Musa
3 Pn. Zalinah binti Siraj
4 Pn Murnie binti Jamali
5 Pn Rosila binti Ismail
6 Pn Jamiah binti Mohd Nawawi
7 Pn Hjh Siti Noridah binti Othman
8 Tn Hj Ahmad Yani bin Abdullah
9 En Muhammad Faizol bin Ismail
10 Pn Norhuda binti Pakarwara
11 Pn Jamilah binti Mat
12 Pn Herlieyanti binti Hassan
13 Pn. Zubaidah binti Sahri

UKHUWAH

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

4. UNIT BERUNIFORM

Penyelaras : En Mohd Fauzi bin Idris JAWATAN
UNIT
NAMA Ketua
Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) Ketua
1 En Mahmud bin Ithnin
Pengakap 2 Pn Faizah binti Zakaria Ketua
3 Pn. Noraini binti Basiran Ketua
Pengakap PPKI 4 Pn Norliza binti Johari Ketua
Bulan Sabit Merah Malaysia ( BSSM) 5 Pn Murnie bt Jamali
6 En Mohd Haizal bin Mustaffa 34
Pergerakan Puteri Islam Malaysia (PPIM) 7 Pn Zuraidah binti Sabtu
8 En Amirul Shahirin bin Md. Shah
9 Pn Zarina binti Kasman
10 Pn Rogayah binti Musa
1 En Azreen bin Samuri
2 En Ahmad Yani bin Abdullah
3 Pn Siti Noridah binti Othman
4 En Jailani bin Juahir
5 En Mohd Fauzi bin Idris
6 En Mohd Khaldon bin Talib
7 Pn Ruziah bte Mahmod
8 En Muhammad Syafiq bin Ali
9 Pn Siti Zabidah binti Musa
10 Pn Jamiah binti Mohd Nawawi
11 Pn.Rukiah binti Ag Alli
1 En Nor Hazrin bin Ali
2 Pn Zubaidah Bt Sahri
3 Pn Rohaini bt Suradi
4 Pn Herliyanti bt Hassan
5 Pn Hafidzoh bt Hassnon
6 Pn Raha binti Abd Razak
7 Cik Hjh Fara Hairani bt Sahar
8 Pn Suhaila bt Ahmad
1 Pn Rosila binti Ismail
2 En Mohd Faizol Ismail
3 Pn. Zalinah binti Siraj
4 Pn Hamida binti Ahmad
5 Pn Hamizah binti Kadiron
6 Pn Nurhuda bt Pakawara
7 Pn Hjh Sarah binti Atar
8 Pn Sharina binti Sabaah
9 Pn Jamilah binti Mat
10 Cik Hazlin binti Haris
1 Pn Nor Azizah binti Hussain
2 Pn Nora Haslinda binti Rahmat
3 Pn Noreha binti Asmuni
4 Pn Norizam binti Muda
5 Pn Norliza binti Jeinaen
6 Pn. Siti Fatimah binti Bachok
7 Pn Rizah bt Sarif
8 Pn Rukiah binti A Rahman
9 Pn Syuhaina binti Bunyamin
10 Pn Siti Indah binti Masnon

UKHUWAH

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

5. KELAB DAN PERSATUAN JAWATAN
Ketua
Penyelaras : Pn Siti Fatimah binti Bachok
UNIT Ketua
NAMA
Persatuan Agama Islam Ketua
1 Pn Noreha binti Asmuni
Bahasa Inggeris 2 Pn Nora Haslinda binti Rahmat Ketua
3 Pn Syuhaina binti Bunyamin
Bahasa Melayu 4 Pn Siti Indah binti Masnon Ketua
5 En Mohd Azreen bin Samuri
STEM 1 Pn Rogayah binti Musa Ketua
2 Pn.Rukiah binti Ag Alli Ketua
Seni Visual 3 Pn Idani binti Saidan Ketua
4 Pn Rosila binti Ismail Ketua
Doktor Muda 5 En Amirul Shahirin bin Md Shah
Komputer/ICT 1 Pn Zarina binti Kasman
Seni Kebudayaan 2 Pn Hjh Sarah binti Atar
Kitar Semula 3 Pn.Rizah binti Sarif
4 Pn Jamilah binti Mat
5 Pn Siti Norida binti Othman
1 En Muhamad Faizol bin Ismail
2 Pn Norliza binti Johari
3 En Ahmad Yani bin Abdullah
4 En Mahmud bin Ithnin
5 Pn Noraini binti Basiran
1 En Mohd Haizal bin Mustaffa
2 Pn Hamida binti Ahmad
3 Pn Faizah binti Zakaria
4 Pn Sherina binti Sabaah
5 En Nor Hazrin bin Ali
1 Pn Zurida binti Sabtu
2 Pn Noorliza binti Jeinaen
3 Pn Zalinah binti Siraj
4 Pn. Rukiah binti Abd Rahman
1 En Jailani bin Juahir
2 En Muhammad Syafiq bin Ali
3 Pn Norhuda binti Pakawara
4 Cik Hazlin binti Haris
1 En Mohd Haldon bin Talib
2 Pn Jamiah binti Mohd Nawawi
3 Pn Murnie binti Jamali
4 En Mohd Fauzi bin Idris
1 Pn. Siti Zabidah binti Musa
2 Pn Norizam binti Muda
3 Pn Hamizah binti kadiron
4 Pn Nor Azizah binti Hussain

UKHUWAH 35

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

6. UNIT SUKAN DAN PERMAINAN / 1M1S JAWATAN
Ketua
Penyelaras : En Amirul Shahirin bin Md Shah Ketua
Ketua
Badminton NAMA
Ketua
Bola Sepak 1 Pn Rizah binti Sarif
2 Pn Rosila binti Ismail Ketua
Bola Baling 3 Pn Zurida binti Sabtu Ketua
4 Pn Nor Azizah binti Hussain Ketua
Sepak Takraw 1 Pn Syuhaina binti Bunyami Ketua
2 En Muhammad Faizol bin Ismail Ketua
Hoki 3 Pn Norliza binti Jeinaen
Ping Pong 4 Pn Hamida binti Ahmad
Catur 1 Pn Idani binti Saidan
Softbol 2 En Muhammad Syafiq bin Ali
Bola Jaring 3 Pn Zarina binti Kasman
4 Pn Hjh Sarah binti Atar
5 Pn Faizah binti Zakaria
1 Pn Siti Indah binti Masnon
2 En Mohd Haizal bin Mustaffa
3 En Jailani bin Juahir
4 En Mahmud bin Ithnin
5 Pn. Siti Fatimah binti Bachok
1 Pn Jamiah binti Mohd Nawawi
2 En Amirul Shahirin bin Md Shah
3 Pn Siti Zabidah binti Musa
4 Pn Jamilah binti Mat
1 Pn Hjh Siti Noridah binti Othman
2 En Mohd Fauzi bin Idris
3 En Ahmad Yani bin Abdullah
4 Pn Noreha binti Asmuni
1 Pn. Zalinah binti Siraj
2 Pn.Rukiah binti Ag Alli
3 Pn. Noraini binti Basiran
4 Pn Rukiah binti A Rahman
1 Pn Norizam binti Muda
2 En Mohd Khaldon bin Talib
3 En Mohd Azreen bin Samuri
4 Pn Noorliza binti Johari
1 Pn Hamizah binti Kadiron
2 Pn Rogayah binti Musa
3 Pn Murnie binti jamali
4 Pn Sherina binti Sabaah
5 Pn Nora Haslinda binti Rahmat

UKHUWAH 36

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

7. PROGRAM KHAS SUKAN JAWATAN
Ketua
Penyelaras : En Amirul Shahirin bin Md Shah
UNIT NAMA Balapan(Ketua)
Balapan
***Bowling 1 Pn Hamida binti Ahmad Lontar Peluru
(Program Khas) 2 Pn Siti Indah binti Masnon Lompat Tinggi
3 Pn Rukiah binti A Rahman Lompat Jauh
***Balapan & Padang 1 En Amirul Shahirin bin Md Shah Rejam
( Program Khas Podium) 2 En Mohd Khaldon bin Talib Lembing
3 En Mohd Azreen bin Samuri Balapan
Memanah 4 En Ahmad Yani bin Abdullah
Golf 5 En Mohd Fauzi bin Idris
Tennis
Perahu Layar 6 En Mahmud bin Ithnin
Teakwando
Bola Tampar Lelaki 7 En Muhammad Faizol bin Ismail
En Nor Hazrin bin Ali
En Muhammad Syafiq bin Ali
Pn Noraini binti Basiran
Pn Rogayah binti Musa
Pn Rosila binti Ismail
En Jailani bin Juahir

BIDANG TUGAS

SETIAUSAHA SUKAN

1. Menyelaras dan menyelia aktiviti sukan sekolah dalam bidang olahraga di peringkat sekolah,
daerah dan negeri.

2. Menyelaras latihan rumah sukan setiap minggu.
3. Menyelia klinik olahraga untuk guru dan para pelajar.
4. Mengurus, mencatat dan merekod peralatan sukan sekolah.
5. Mengurus bilik sukan dan stok peralatan sukan.
6. Merancang dan menyelia Sukantara, Sukan Tahunan Sekolah, Hari Merentas Desa dan. Hari

Sukan Negara
7. Mewakili Penolong Kanan Kokurikulum sekiranya perlu.
8. Melaksanakan tugas yang diarah oleh Pentadbir Sekolah yang berkaitan dengan

Kokurikulum

SETIAUSAHA KO-KURIKULUM

1. Mengadakan notis Mesyuarat Jawatankuasa Induk Kokurikulum Sekolah.
2. Mencatat minit mesyuarat Jawatankuasa Induk Kokurikulum Sekolah.
3. Merekod, mencatat dan mendokumentasikan aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah.
4. Menguruskan papan kenyataan Kokurikulum sekolah.
5. Membantu pihak pentadbiran dalam urusan surat menyurat dalam bidang kokurikulum di

peringkat sekolah.
6. Membuat laporan tahunan aktiviti kokurikulum peringkat sekolah.
7. Melaksanakan tugas yang diarah oleh Pentadbir Sekolah yang berkaitan dengan

Kokurikulum.

UKHUWAH 37

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM / KELAB DAN PERSATUAN

1. Mengatur dan menyelia perjalanan unit beruniform / kelab dan persatuan
2. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mensyuarat.
3. Menyelaras semua aktiviti.
4. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa penjaga untuk memasuki unit beruniform / kelab dan

persatuan.
5. Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mensyuarat difailkan dengan baik.
6. Memastikan peraturan Perlembagaan dan Minit Mesyuarat Agung direkodkan dan difailkan.
7. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang

ditetapkan.
8. Menguruskan buku (BLAK) / kad kokurikulum :

a. Mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada semua pelajar
b. Mengutip kembali dari guru pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod di bilik

Penolong Kanan Kokurikulum.
9. Menyediakan borang / buku / fail yang diperlukan untuk aktiviti:
10. Borang memasuki persatuan.
11. Borang senarai AJK dan ahli.
12. Buku Lapaoran / Fail kegiatan
13. Fail-fail yang diperlukan.
14. Mengumpulkan rancangan tahunan pada awal tahun untuk edaran, rujukan dan rekod
15. Mengumpulkan laporan tahunan dan buku / fail kegiatan untuk edaran, rujukan dan rekod.
16. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah.

GURU PEMIMPIN / GURU PENASIHAT

1. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.
2. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.
3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
4. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan.
5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar.
6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
7. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan, Unit Beruniform,

Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan.
8. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik.
9. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan.
10. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan kepada

Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk.
11. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.
12. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/ zon/daerah/negeri dan

kebangsaan dengan baik.
13. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan .
14. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.
15. Menandatangani Buku /Borang Kehadiran Ahli.
16. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.
17. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.
18. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.
19. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa

Kokurikulum Sekolah.
20. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.
21. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa.

UKHUWAH 38

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

UKHUWAH 39

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

JAWATANKUASA PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
1.

INTEGRASI (PPKI)

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
GPK PPKI
Timbalan Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK Pentadbiran
GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Kokurikulum

Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman

Penyelaras : Pn Zubaidah binti Sahri

Setiausaha : Pn Raha binti Razak

AJK : Pn Suhaila binti Ahmad

: Pn Herlieyanti binti Hassan

: Pn Ruziah binti Mahmod

: En Nor Hazrin bin Ali

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan

2. JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM PPKI

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi

Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Setiausaha : Pn Suhaila binti Ahmad Transisi Sekolah Menengah
AJK : Pn Raha binti Abdul Razak Pendidikan Inklusif (HIEP)
: Pn Zubaidah binti Sahri PBS / Jadual Waktu
: Cik Hjh Fara Hairani binti Sahar PASR
: Pn Herlieyanti binti Hassan Pusat Sumber Sekolah Pend Khas
Rancangan Pendidikan Individu
: Pn Ruziah binti Mahmod (RPI)
Pra Sekolah Pendidikan Khas
: En Nor Hazrin bin Ali
: Semua Ketua Panitia

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan

UKHUWAH 40

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

3. KETUA PANITIA MATA PELAJARAN PPKI

1. Pn Rohaini binti Suradi Bahasa Malaysia / Pendidikan Seni Visual

2. Cik Hjh Fara Hairani binti Sahar Bahasa Inggeris
3. Pn Hjh Nor Fakhrina binti Mohd Juri Matematik / Teknologi Maklumat
4. Cik Hafidzoh binti Hosnon Komunikasi
Pendidikan Islam dan Moral

5. Pn Suhaila binti Ahmad Sains dan Alam Sekitar

6. Pn Raha binti Razak Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

7. En Jasmin bin Kilion Pendidikan Muzik

8. Pn Ruziah binti Mahmod Pengurusan Kehidupan

9. Kemahiran Hidup Pn Herlieyanti binti Hassan

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan

3. JAWATANKUASA PENGURUSAN HEM PPKI

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar

Timbalan Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI

Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran

Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum

Setiausaha : Pn Herlieyanti binti Hassan APDM
AJK : Pn Suhaila binti Ahmad SPBT / Pengawas

: En Nor Hazrin bin Ali Pendaftaran PK / EMK / APDM

: Pn Raha binti Razak Disiplin/SSDM/Rekod
Kehadiran/Perhimpunan

: Cik Hjh Fara Hairani binti Sahar Anti Dadah / Aids / Rokok / KrMJ

: Pn Rohaini binti Suradi 3K/Keceriaan Kelas

: Pn Zubaidah binti Sahri Pendaftaran PK / Menengah / Kesihatan

: Pn Hjh Nor Fakhrina binti Mohd Juri PSS Pendidikan Khas

: Pn Ruziah binti Mahmod RMT / Kantin / Susu Sekolah
: Cik Hafidzoh binti Hosnon Anak Yatim/Miskin/KWAPM/Bantuan
: Pn Hamida binti Ahmad lain
Guru Bimbingan & Kaunseling

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan

UKHUWAH 41

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

4. JAWATANKUASA PENGURUSAN KO-KURIKULUM PPKI

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar

Timbalan Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI

Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran

Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum

Setiausaha : Pn Ruziah binti Mahmod Bola Jaring

AJK : Pn Rohaini binti Suradi Penyelaras Kelab dan Persatuan

: En Nor Hazrin bin Ali Penyelaras Unit Beruniform /
Futsal

: Cik Hjh Fara Hairani binti Sahar Penyelaras Sukan & Permainan

: Cik Hafidzoh binti Hosnon Persatuan Agama Islam

: Pn Herlieyanti binti Hassan Kelab Kemahiran Hidup

: Pn Zubaidah binti Sahri Pengakap Pendidikan Khas

: Pn Suhaila binti Ahmad Pentanque

: Pn Hjh Nor Fakhrina binti Mohd Juri Boling

: Pn Raha binti Razak Balapan dan Padang

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun

2. Merancang program berdasarkan isu

3. Menganalisis data

4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun

5. Melaksanakan tindakan susulan

UKHUWAH 42

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

UKHUWAH 43

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

KALENDER 2019

UKHUWAH 44

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

PENGGAL PERSEKOLAHAN 2019

PENGGAL AKTIVITI MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
MINGGU
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI
12
SEKOLAH 01.01.2019 21.03.2019 58 1
8
1 CUTI PERTENGAHAN 22.03.2019 30.03.2019 9 2
PENGGAL 1 23.05.2019 40 9
SEKOLAH 31.03.2019 1
14
CUTI PERTENGAHAN 24.05.2019 08.06.2019 16
TAHUN

SEKOLAH 09.06.2019 08.08.2019 45

2 CUTI PERTENGAHAN 09.08.2019 17.08.2019 9
PENGGAL 2 21.11.2019 70
SEKOLAH 18.08.2019

CUTI AKHIR TAHUN 22.11.2019 31.12.2019 40 5

HARI KELEPASAN AM NEGERI JOHOR 2019

Bil. Hari Kelepasan Am Tarikh Hari

1. Hari Thaipusam ** 21 Januari Isnin
5 & 6 Februari Selasa & Rabu
2. Tahun Baru Cina
23 Mac Sabtu
3. Hari Keputeraan Rasmi DYMM Sultan Johor ** 1 Mei Rabu
6 Mei Isnin
4. Hari Pekerja 19 Mei Ahad
5 & 6 Jun Rabu & Khamis
5. Awal Ramadan 11 Ogos Ahad
31 Ogos Sabtu
6. Hari Wesak 1 September Ahad

7. Hari Raya Puasa *

8. Hari Raya Qurban *

9. Hari Kebangsaan

10. Awal Muharram ( Maal Hijrah)

11. Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di- 9 September Isnin
Pertuan Agong

12. Hari Malaysia 16 September Isnin
5 Oktober Sabtu
13. Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar ** 27 Oktober Ahad

14. Hari Deepavali *

15 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur 9 November Sabtu
Rasul)

16. Hari Krismas 25 Disember Rabu

UKHUWAH 45

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

TAKWIM PEPERIKSAAN / PENTAKSIRAN 2019

BI PEPERIKSAAN / PENTAKSIRAN TARIKH
L 19 September 2019 dan 23 – 26 September

1 Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2019
1 – 30 Ogos 2019
a. Pentaksiaran Alternatif Sekolah Rendah
(PASR) Pro Khas 1 10 September – 11 Oktober 2019

b. Pentaksiaran Alternatif Sekolah Rendah
(PASR)
Pro Khas 1

PENGUMUMAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN / PENTAKSIRAN 2019

BI PEPERIKSAAN / PENTAKSIRAN TARIKH
L 28 November 2019

1 Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

UKHUWAH 46

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

KUMPULAN PROGRAM MENTOR MANTEE 2019

ALIRAN KELAS NAMA MENTOR ALIRAN KELAS NAMA MENTOR
PRA PRA 5 IB
AF1 Cik Hazlin binti Haris TAHUN Pn Syuhaina binti
TAHUN PRA 5 5 IQ Bunyamin
1 AF2 Pn Norhuda binti Pakawara 5 IR En Muhammad Syafiq bin
PRA TAHUN 6 IB Ali
TAHUN2 PPKI En Nor Hazrin bin Ali 6 6 IQ En Haizal bin Mustaffa
1 IB 6 IR Pn Hamizah binti Kadiron
TAHUN Pn Idani binti Saidan Tn Hj Ahmad Yani bin
3 1 IQ Pn Nora Haslinda binti Abdullah
Rahmat Pn Hamida binti Ahmad
TAHUN 1 IR Pn Jamiah binti Mohd Pn Faizah binti Zakaria
4 2 IB Nawawi Pn Hjh Sarah binti Atar
2 IQ En Amirul Shahirin bin Md En Md Yazid bin Kamri
2 IR Shah Pn Rogayah binti Musa
Pn Jamilah binti Mat Pn Noorliza binti Johari
3 IB Pn Rizah binti Sarif En Jasmin bin Kilion
Pn Sharina binti Saba’ah Pn Norliza binti Jenain
3 IQ Pn Zalinah binti Siraj En Mahmud bin Ithnin
Pn Siti Fatimah binti Bachok Pn Lina binti Khamis
3 IR En Mohd Fauzi bin Idris Pn Hjh Zarina binti
Pn Noreha binti Asmuni Kasman
4 IB En Muhamad Faizol bin Ismail Pn Noraini binti Basiran
Pn Hjh Siti Norida binti En Azlan bin Paiman
4 IQ Othman
En Mohd Azreen bin Samuri PK IB Pn Rohaini binti Suradi
4 IR Pn Raha binti Abd Razak
Pn Murnie binti Jamali PK IQ Pn Herlieyanti binti Hassan
Pn Rukiah binti A. Rahman
Pn Zubaidah binti Sahri PK PK IR Pn Ruziah binti Mahmud
Pn Zuridah binti Sabtu
Pn Siti Indah binti Masnon PK IS Pn Suhaila binti Ahmad
Pn Norizam binti Muda
Pn Rosila binti Ismail PK AF Pn Hjh Nur Fakrina binti
En Mohd Khaldon bin Talib Juri
Cik Hafidzoh binti Hosnon
Pn Norazizah binti Hussain
En Jailani bin Juahir
En Abd Razak bin Sulieman
Pn Zabidah binti Musa
Pn Rukiah binti Ag Ali
Cik Hjh Fara Hairani binti
Sahar

UKHUWAH 47


Click to View FlipBook Version