The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PANDUAN DISIPLIN PELAJAR SMK ABAKA (BAHAGIAN 1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nadiraafshil, 2021-10-12 21:40:54

BUKU PANDUAN DISIPLIN PELAJAR SMK ABAKA (BAHAGIAN 1))

BUKU PANDUAN DISIPLIN PELAJAR SMK ABAKA (BAHAGIAN 1)

BUKU

PANDUAN DISIPLIN PELAJAR

MENENGAHKEBANGSASNA ABAKa

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ABAKA

TAWAU, SABAH.

PETI SURAT 61754,

91027 TAWAU. SABAH

TEL 089-764699/768871

FAX 089-773952

Email: [email protected] atau [email protected]
Laman Web: http://www.sekolah.com/sab/taw/smka

NAMA :_
TINGKATAN :_

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH

SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH
MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI
INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN
BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN
YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI
SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI
BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN

KEPATUHAN KEPADA TUHAN.
USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN

RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU
PENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN BERAKHLAK

MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN
BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI

SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP
KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN

MASYARAKAT DAN NEGARA.

NILAL-NILAI MURNI

BAIK HATI
BERDIKARI
HEMAH TINGGI
HORMAT MENGHORMATI
KASIH SAYANG
KEADILAN

KEBEBASAN

KEBERANIAN
KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL

KEJUJURAN

KERAJINAN

KERJASAMA

KESEDERHANAAN
SEMANGAT BERMASYARAKAT

KESYUKURAN

RASIONAL

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA
mendukung cita-cita hendak

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh

masyarakat;

memelihara satu cara hidup demokratik;

mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran

negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan

saksama;

menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;

membina satu masyarakat progresif yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan

seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita

tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

Kepercayaan Kepada Tuhan
Kesetiaan Kepada Raja dan Negara

Keluhuran Perlembagaan
Kedauiatan Undang-undang

Kesopanan dan kesusilaan.

BUTIR-BUTIR PERIBADI

Nama Pelajar:.

No. K.P.

Tarikh Masuk:_

Tarikh Lahir
Tempat Lahir

Alamat

Tahun

Kelas

KANDUNGAN

Lagu Sekolah. i
Visi dan Misi i
Ikrar Pelajar

Peraturan dan Undang-Undang SEK. MEN. KEB. ABAKA, TAWAU

Fasal1:Peribadi 1
Fasal 2 Masa Persekolahan
2
Fasal 3 Kehadiran
5
Fasal 4: Pakaian Seragam Sekolah
6
4.1 Pakaian Pelajar Lelaki
8
4.2 Pakaian Pelajar Perempuan
10
4.3 Lencana Sekolah dan Tanda Nama 11
12
4.4 Tali Leher 13
14
4.5 Kasut dan Sarung Kaki 15
16
4.6 Baju Dalam
17
4.7 Kuku

4.8 Rambut

4.9 Pemakaian Songkok atau Kopiah

4.10 Perhiasan

Fasal 5: Tatatertib Dalam Bilik Darjah

Fasal 6 Badan Pengawas Sekolah

Fasal 7 Keselamatan

7.1 Kecemasan Kebakaran di Sekolah

7.2 Tempat Berkumpul

7.3 Panggilan Kecemasan (Rol-Call)

Fasal 8:Latihan Kebakaran dan Kecemasan
Fasal 9:Kelab / Persatuan

Fasal 10: Rawatan dan Cuti Sakit

Fasal 11:Kawasan Larangan

Fasal 12: Peraturan Am

Fasal 13: Harta Benda Sekolah

Fasal 14:Bilik Darjah

Fasal 15: Bilik-bilik Khas
Fasal 16: Buku Teks

Fasal 17:Alat-alatSukan

Fasal 18:Bilik Segar
Fasal 19:Kantin Sekolah

Fasal 20: Surau / Musallah

Fasal 21 Tatatertib

Fasal 22 Amal Ibadat

Fasal23: Peperiksaan

Fasal 24: Kenderaan

Fasal 25:Lawatan dan Pelawat

Fasal 26: Kebersihan

Fasal 27: KLaersaenlagmana-tlaanraJnaglaann Raya

Fasal 28:
Fasal 29: Surat-menyurat
Fasal
Fasal 3310::HKueksualmahaanndUanndTaningd-auknadnang dan Disiplin Sekolah
Fasal 32 Perkara-perkara lain

Tindakan Tatatertib Terhadap Salah Laku
Jenis-jenis Tindakan Tatatertib
Prosedur Tindakan Kes Ponteng (Tidak hadir ke sekolah tanpa sebab)

Kesalahan-kesalahan dan Denda 19
22
Pakaian Seragam Pelajar (Tingkatan 1 - 5) 23
24
Pakaian Seragam Pelajar (Tingkatan 6)
Pakaian Seragam Pelajar (Hari Jumaat) 25

Pakaian Seragam Perempuan Bukan Islam (Pinafore) 26
27
Panduan Potongan Rambut Pelajar 28
Carta Aliran Kerja Pengurusan Disiplin Pelajar 29
Surat Pertuduhan Salahlaku Pelajar 30
Laporan Disiplin Pelajar 31
32
Surat Perjanjian Khas 33
Amaran Pertama
Amaran Kedua 34
Amaran Terakhir 35
36
Cara-cara Menyelesaikan Masalah atau Mendapatkan Bantuan

Ciri-ciri Pelajar Cemerlang
Pengakuan

LAGU SEKOLAH

Di lereng nan menghijau
Di situlah bermula

Kecemerlangan dan kejayaan
Menuju ke arah kemajuan

Kami berusaha
Demi masa hadapan

Untuk sekolah yang kami cinta
Semoga kekal abadi

c/o

SM Abaka (2x)

Tempat menimba ilmu
Kami pelajar sanggup berkorban

Berpegang kepada We Lead'

Setelah kami berjaya

Mencapai cita murni

Kami tetap abadikan

Abaka di sudut hati

Ulang c/o

i

MSI

Sekolah Menengah Kebangsaan Abaka

Peneraju kegemilangan.

MS

Berusaha mencapai keputusan

akademik yang cemerlang.

Membentuk generasi yang berketrampilan.

Mewujudkan persekitaran yang

kondusif.

ii

IKRARPELAJAR

IKRAR PELAJAR

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ABAKA,

TAWAU

BAHAWASANYA, Kami pelajar SMK Abaka

Tawau

Mendukung dan melaksanakan cita-cita

Falsafah Pendidikan Negara

Memastikan visi dan misi sekolah tercapai
satu masyarakat pelajar
Membina cemerlang, gemilang yang

progresif,

MAKA KAMI,

Sebagai pelajar SMK Abaka Tawau, berikrar akan
menumpukan seluruh tenaga
dan usaha kami untuk
mencapai matlamat-matlamat berikut:

Maeknajdaedmiikpdealnajakrokyuarnikgulucemmerlang dalam bidang

MMempbeneonersgnjdiaghtiikdaofaj,iarrrmi.ydpaaaektnliianrjaagkrduairnruyia,-pgnegulbarujea,rbrtealrnkadiganisgk.iiuptnalingngj,aawnbaebrbsuikkdaaapnn

Menjadikan bangunan dan kawasan sekolah

bersih, indah dan sesuai untuk pembelajaran.

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG SEK. MEN. KEB. ABAKA TAWAU (Draf )

FASAL1:PERIBADI

1.1. Setiap pelajar mestilah mematuhi undang-undang seko lkahepsaedtiaappimhaaksasedkaonlashe,djiiakabeakdearjaraskamana-
sekolah
dengan pihak dan pengawas serta melaporkan

rakan yang melanggar peraturan sekolah.

1.2. Sentiasa berusaha dalam bidang akademik dan menjaga nama baik sebagai seorang pelajar

sekolahserta mematuhi cogan kata sekolah "s.M.A.R.T"

13. Sentiasa bersopan-santun dan menghormati semua guru, KTBM sekolah dan rakan-rakan.

14. Setiap pelajar dikehendaki menghormati pelawat dan ibu bapa yang datang ke sekolah dan
memberi pertolongan kepada mereka dan mengarahkan mereka ke pejabat.

1.5 Sentiasa melindungi harta benda sekolah dan menjaga kebersihan sekolah.

1.6. Sesuatu kemalangan yang berlaku ke atas diri atau rakan-rakan di kawasarn sekolah mesti
dilaporkan kepada pihak sekolah dengan s

1.7. Tidak menggunakan alamat sekolah bagi surat peribadi. Jika dialamatkan ke sekolah, pihak
sekolah berhak membukanya.

18. Sekiranya terjumpa barang-barang berharga atau wang yang bukan haknya, mestilah di

serahkan kepada guru yang bertugas pada hari berkenaan dengan segera.

1.9. Yuran sekolah hendaklah dijelaskan seperti dituntut seberapa segera yang boleh atau dalam
tempoh yang ditetapkan. Setiap bayaran mesti diperoleh dengan resit daripada guru

tingkatan. Kecuaian dalam hal ini boleh mengakibatkan sijil sekolah dan Surat Berhenti

Sekolah atau bantuan buku teks ditahan.

1.10. Yuran peperiksaan awam mestilah dijelaskan dalam tarikh yang ditetapkan jika ada.

FASAL 2: MASA PERSEKOLAHAN
:Isnin Khamis: 6.50 pagi 01.10 tengah hari
2.1. Sesi pagi

Jumaat:6.50pagi -11.25 pagi

FASAL 3: KEHADIRAN

3.1. Kehadiran ke sekolah adalah wajib. Semua pelajar mesti sampai ke sekolah sebelum sesi

persekolahan bermula.

.2. Tindakan disiplin akan diambil terhadap pelajar yang lewat datang ke sekolah daripada masa

yang telah ditetapkan.

.3. Sepanjang masa persekolahan, pelajar tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah tanpa
Pengetua atau Penolong Kanan
Kebenaran atau Guru Bertugas atau Guru Disiplin. Pelajar

yang keluar meninggalkan kelas atau kawasan sekolah tanpa kebenaran dianggap PONTENG

3.4. Semasa sesi pembelajaran dijalankan, pelajar tidak dibenarkan keluar dari kelas tanpa sebab

dan tanpa kebenaran daripada guru yang mengajar.

3.5. Semasa rehat dan sebelum sesi pembelajaran bermula, pelajar tidak dibenarkan berada di
dalam kelas kecuali mereka yang menjalankan tugas yang telah ditetapkan.

3.6. Pelajar yang tidak dapat hadir ke sekolah atau kelas tambahan atau gantian mestilah memberi

surat Akuan Doktor atau surat penjaga yang menyatakan sebab ketidakhadiran kepada guru

tingkatan.

3.7. PERINGATAN: Pelajar-pelajar yang tidak hadir tanpa surat daripada Penjaga atau surat
Akuan Doktor / dianggap PONTENG dan tindakan akan diambil.

3.8. Kebenaran meninggalkan kelas boleh diminta daripada guru yang sedang mengajar

membawa bersama Pas Keluar Kelas daripada guru berkenaan.

FASAL4:PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

4.1. PAKAIAN PELAJAR LELAKI

4.1.1. Baju kemeja putih berkolar dan berlengan pendek. Saiz baju mestilah bersesuaian dengan
saiz badan pelajar (rujuk m/s 22).

4.1.2. Seluar panjang berwarna hijau gelap/ hijau tua bagi pelajar-pelajar lelaki Tingkatan 1, 2, 3, 4,
dan 5. Pelajar Tingkatan 6 dimestikan berseluar panjang putih. Potongan seluar
mengikut potongan yang ditetapkan: mestt

a) Ukuran panjangnya mestilah 4cm di bawah buku lali. Kaki seluar tidak ketat. Ukur

lilitnya mestilah antara 16- 18 inci.

b) Poket mesti disisi sahaja (bukan poket melintang) dan poket belakang pula mesti Ke
dalam
(bukan poket tampal).
Kain untuk membuat seluar "JEANS", TIDAK
DIBENARKAN SAMA SEKALI. Pihak
sekolah mencadangkan jenis kain tetron.
dd) Sebarang butang logam TIDAK DIBENARKAN.
ee) Pelajar lelaki dibenarkan
memakai tali pinggang. Tali pinggang itu hendaklah
syarat-syaratberikut mematuu

i. Warna hitam atau coklat.

ii. Lebar 2.5-3.0 cm.

ii. Kepala : sama besar dengan tali pneinggagtiaf.ng dan

menampakkan budaya tanpa hiasan / lambang y

4.1.3. f)Bahagian kaki seluar mesti dijahit keseluruhan lipatannya. Tidak boleh digulung sahaja
Pada hari Jumaat,
sseekmoluaah.pePlealjaajrarmIesslatimmdeimmaeksatiikBaanjumMemelaakyaui berleher berwarna putih lengka
berkain samping songkok berwarna hitam (rujuk

m/s 24).

4.1.4. Sebarang pelekat / jenama pada baju atau seluar mesti ditanggalkan digunting untuk

mengelakkan hiasan berlebihan dan tanda yang tidak menyenangkan / menyinggung.

4.1.5. Baju hendaklah SENTIASA dimasukkan ke dalam seluar DENGAN KEMAS /

SEPENUHNYA selagi berunifom sekolah, iaitu dari rumah hingga ke sekolah dan sebaliknya.

4.2 PAKAIANPELAJAR PEREMPUAN

4.2.1. Baju kurung tradisional leher teluk belanga berwarna putih (kain tetron / kapas) berlengan

sehingga ke pergelangan tangan dan kain sarung berwarna biru yang labuhnya melebihi

buku lali. Bagi pelajar Tingkatan 6, warna kain sarung adalah warna putih dan kain jenis

tetron atau kapas sahaja. Kain jenis 'licin' tidak dibenarkan (rujuk m/s 22 dan 23).

4.2.2. Bagi pelajar perem uan beragama Islam, diwajibkan memakai tudung/ mini telekung

dengan syarat tudung/ mini telekung berbentuk tiga segi dua sama dan berwarma putih,

berukuran sesuai dengan pemakaian dan ukuransisi mestilah melebihi bahu (10Ocm atau
4inci). Kain tudung / mini telekung itu herndaklah tidak terdapat apa-apa hiasan di tepi atau

di atas.

4.2.3. Pelajar perempuan bukan Islam boleh memilih pemakaian blaus (blouse) putih berlengan

pendek dan pinafore berwarna biru laut tetapi ukuran panjang pinafore hendaklah labuh
melebihi paras lutut (rujuk m/s 25).

4.2.4. Pelajar perempuan bukan Islam Tingkatan 6, boleh memilih pemakaian blaus putih
berlengan pendek dan skirt putih yang ukuran panjangnya melebihi paras lutut.

4.2.5. Baju kemeja putih dan baju kurung putih yang telah bertukar warna kerana kesan nila adalah
tidak dibenarkan.

4.2.6. Pada hari Jumaat, semua pelajar mesti memakai Baju kurung tradisional leher teluk belanga

berwarna putih dan kain sarung sekolah (rujuk m/s 24).

4.3. LENCANA SEKOLAH DAN TANDA NAMA

4.3.1. Pemakaian lencana sekolah dan tanda nama adalah diwajibkan kepada semua pelajar.
Lencana sekolah dan tanda nama (nametag) mestilah ditampal dan dijahit dengan betul di

sebelah kiri baju. Bagi pelajar lelaki, kedua-duanya terletak di bahagian atas poket baju.

4.3.2. Bagi pelajar Islam perempuan, lencana dan tanda nama mesti ditampal dan dijahit di

sebelah kiri tudung.

4.4 TALI LEHER

4.4.1. Semua pelajar lelaki dan semua pelajar perempuan bukan slam yang memilih pemakaian

pinafore dimestikan bertali leher sekolah dengan kemas dan betul sepanjang masa
persekolahan/ di dalam kawasan sekolah.

4.5. KASUTDANSARUNG KAKI keseluruhannya sahaja dibenarkan dipakai ke sekolah.
4.5.1. sahaja dan panjangnya mesti melepasi buku lali.
Hanya kasut kanvas berwarna putih
Sarung kaki mestilah berwarna putih

3

4.5.2. Bagi pelajar Tingkatan 6, kasut kanvas mesti berwarna hitam.

4.5.3. Semua pelajar tidak dibenarkan memakai kasut kulit.

4.6. BAJUDALAM
4.6.1. Semua pelajar lelaki digalakkan memakai baju dalam atau singlet. Bagi semua Delai.r

perempuan, pemakaian anak baju adalah wajib.

4.6.2. Baju dalam mestilah berwarna putih dan tiada corak atau sebarang lukisan dan tanpa lengan

san.
4.7. KUKU

4.7.1. Semua pelajar dilarang menyimpan kuku panjang atau kotor.

4.7.2. Penggunaan inai adalah dilarang.

4.8. RAMBUT
4.8.1. Semua pelajar tidak dibenarkan mewarnakan rambut.

4.8.2. Semua pelajar lelaki tidak dibenarkan
a) Berambut panjang, iaitu melebihi kolar baju, menutupi kedua belah telinga, melebihi 3

inci panjang di bahagian atas dan menutupi garisan tengah dahi mengikut potongan
4:2:1 (rujuk panduan potongan rambut pelajar m/s 26).

b)Berfesyen rambut keterlaluan, misalnya berambut 'punk'.

c)Membotakkankepala (licin).

4.8.3. Semua pelajar lelaki diwajibkan memotong rambut ala'smart cue' (rujuk lampiran m/s 30).

4.8.4. Bagi pelajar perempuan bukan Islam, rambut hendaklah diikat di belakang atau ditocang

dengan getah pengikat/reben berwarna hitam/biru tua. Rambut bahagian depan yang
menghalang atau mengganggu penglihatan perlu diklip dengan kemas (rujuk panduan

potongan rambut pelajar m/s 26).

4.8.5. Potongan rambut pendek ala 'tomboy' tidak dibenarkan.

4.9. PEMAKAIAN SONGKOK

4.9.1. Pelajar lelaki boleh memakai songkok berwarna hitam sahaja.

4.10. PERHIASAN

4.10.1. Sebarang perhiasan seperti cincin, gelang, rantai, subang, lencana selain ddiarispeakdoalahlentciadnas
perlu dipakai
sekolah, skaf, topi dan apa-apa perhiasan yang tidak

dibenarkan dan akan dirampas oleh Lembaga Disiplin Sekolah.

4.10.2. Jam tangan berfesyen dan lebih daripada saiz biasa (duit syiling 50 sen) juga dak
dibenarkan.

4.10.3. Memakai alat solek ketika waktu persekolahan adalah tidak dibenarkan.

4

FASAL5: TATATERTIB BILIK DARJAH

5.1. Pelajar yang ditugaskan membersihkan kelas sahaja dibenarkan masuk ke dalam kelas lebih

awal.

5.2 Pelajar-pelajar hendaklah berbaris di luar kelas masing-masing 5 minit sebelum masa sekolah

bermula dan selepas rehat sehingga guru sampai.

5.3. Ketua kelas, penolongnya atau pengawas-pengawas mesti memastikan keadaan kelas bersih
sebelum masuk ke kelas.

5.4. Pelajar-pelajar hendaklah bangun memberi hormat kepada semua guru yang masuk atau
keluar kelas. Begitu juga waktu kedatangan pengetua atau pelawat-pelawat.

5.5. Kebersihan dan ketenteraman kelas adalah tanggungjawab kelas itu sendiri dengan diawasi

oleh Ketua Kelas dan Penolongnya. Sekiranya ada pelajar yang tidak mahu membersihkan
kelasnya atau merosakkan barang-barang di dalam kelas atau melawan Ketua Kelas, maka
sekolah boleh mengenakan hukuman ke atas pelajar itu.

5.6. Ketua Kelas atau Penolongnya bertanggungjawab atas segala perkakas dalam kelasnya

seperti papan tulis, almari, alat-alat tulis, pemadam dan lain-lain lagi.

5.7. Sewaktu tidak ada guru, Ketua Kelas atau Penolongnya bertanggungjawab atas

ketenteraman kelasnya dan bertanggungjawab memperingatkan guru jika dia terlewat hadir

ke kelas.

5.8. Pelajar dilarang keras melakukan perkara yang terdapat dalam peraturan Sistem Merit dan

Demerit.

5.9 Pemeriksaan disiplin akan diadakan pada bila-bila masa.

FASAL 6:BADAN PENGAWAS SEKOLAH1 Kanan HEM dan Guru-guru Disiplin sekolah

6.1. Badan Pengawas diuruskan oleh Penolong

yang terdiri daripada

a) Presiden

b) Timbalan Presiden

c) Naib-naib Presiden dan
d) Pengawas-pengawas

b6.2.An t aTMmSrmaeuaeemtgslsuaaatugsiplaaa'-otsmhurpkhgeietaamaunnrsgaislaaekkanwraeiinipiuaaatasslad,dalbmaihaolle:aeGlsehhtuheislrrleaausphheeDpdrbatiieibsnriyejpparalaniintkngagahwidtuaeiannatketrtaasruneuhgrspoaeklgmreeashpaemsakPadoildahlaaeahPhnk'ageyLnnaae.gnnmegtkbuebaamgearaatlaasDukidusPaieppnnlaiondplaoeSnnehggkaaoKrwliaaahnis.taul.eJlaikkai

a)

b)
c)

5

FASAL 7:KESELAMATAN

7.1. Kecemasan KebakaranDiSekolah:
a) Peraturan kawad kecemasan kebakaran adalah terkandung dalam surat Pekelit
PekelilingIkhtisas Bil. 8 Tahun 1987.

b) Membunyikanloceng kebakaran:
Sesiapa yang ternampak kebakaran, hendaklah menekan loceng "Fire Alarm" (Peno

Kebakaran) sambil menjerit "kebakaran".

Mengosongkan bangunan

Apabila isyarat kebakaran dibunyikan pelajar-pelajar hendaklah beratur di luar

kelas masing-masing sementara menung8u arahan daripada guru.

mesti dalami.
Pelajar-pelajar meninggalkan kelas satu barisan msaetungbikauritsaanrahsaenhinygapnga
guru dan mestilah bergerak
ditentukan oleh cepat dalam

sampai ke tempat berkumpul yang telah ditentukan.

ii. Guru-guru berkenaan hendaklah mengekori barisan kelas masing-masing.
iv. Setelah mendengar loceng kecemasan kebakaran, Pengetua
serta-merta ke tempat perhimpunan yang telah ditetapkan hend aklah pergi dengan
yang
mudah dilihat oleh
pelajar atau guru supaya mereka senang menerima laporan-laporan daripada Guru

Tingkatan atau kakitangan-kakitangan lain sama ada semua pelajar sudah selamat.

. Setelah mendengar loceng kecemasan kebakaran, penolong Kanan atau Guru
Bertugas hendaklah mendapatkan Buku Jadual
dan dibawa terus ke tempat berkumpul dan Kedatangan Kelas dengan segera
mengambil kedatangan
Hubungi BOMBA dengan segera. pelajar.

Tempat Berkumpul

d) Berkumpul di tempat yang telah ditetapkan mengikut Pelan Kecemasan.

PanggilanKedatangan (Roll-Call)

e) Setelah semuapelajar sampai ke tempat berkumpul,

i. Panggilan kedatangan dilakukan

ii. Guru tingkatan bertanggungjawab me mbu at panggilan kedatangan dan melaporkan

dengan segera kepada Pengetua sama ada semua pelajarnya telah berada di tempar

berkumpul atau tidak.

ii. Jika ada seseorang diketahui tidak ada di situ, Guru Tingkatan hendaklah segera

mencari pelajar berkenaan.

iv. Pihak sekolah hendaklah berjumpa Pegawai Bomba yang tiba dan memberitahu

sama ada pelajar sudah keluar bangunan dengan selamat atau belum.

V. Unit-unit pemadam api yang digantung di tiang/ dinding / bilik di mana-t

bangunan sekolah ini adalah Hak Kerajaan. Ia mestilah dijaga supaya entiasa
berkeadaan baik dan berfungsi
apabila hendak digunakan. st

FASAL8:LATIHAN KEBAKARAN DAN KECEMASAN

S.1. Setiap pelajar yang berada di kawasan sekolah, pada bila-bila masa hendaklah mengikuti
latihan kebakaran dan kecemasan dengan penuh tatatertib serta mematuhi arahan yang
ditetapkan.

FASAL9:KELAB/PERSATUAN

9.1. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan menyertai sebarang pasukan luar sekolah tanpa sebab-sebab
tertentu dan kebenaran daripada pihak sekolah.

9.2. Pelajar-pelajar hendaklah bersopan santun dan berdisiplin, pandai mengawal diri semasa

bersukan atau semasa sebarang pertandingan diadakan.

9.3 Semua pelajar mesti menjadi ahli sekurang-kurangnya dalam

a) satu pasukan beruniform

b) satu kelab/ persatuan dan

c) satu kelab sukan atau permainan

9.4. Kegiatan kokurikulum adalah aktiviti yang dijalankan oleh sekolah di luar daripada masa
belajar, seperti kegiatan persatuan, kelab, sukan, pertubuhan berpakaian seragam dan
sebagainya

9.5. Tindakan sewajarnya akan diambil sekiranya pelajar tidak menghadiri perjumpaan atau
mesyuarat kelab / persatuan tanpa sebab.

9.6. Bagi aktiviti Kokurikulum di kawasan sekolah, pelajar hanya dibenarkan memakai T-Shirt

sekolah atau pakaian seragam persatuan sahaja.

9..77. Pelajar yang menyertai lawatan sambil belajar, aktivi-aktiviti, perjumpaan dan mesyuarat
mestilah memakai pakaian seragam persatuan atau T-Shirt sekolah yang lengkap.

9.8 Pelajar-pelajar yang dipilih / menjadi ahli persatuan / pertubuhan hendaklah hadir pada hari-

hari latihan, perjumpaan atau mesyuarat yang diadakan.

9.9. Untuk mencatatkan kegiatan kokurukulum ini di dalam Sijil Berhenti Sekolah, pengesahan

guru berkenaan perlu diperoleh terlebih dahulu.

.10. Pelajar hanya boleh terlibat dalam kegiatan kokurikulum yang dianjurkan oleh pihak sekolah

atau mana-mana intitusi/ badan yang dibenarkan oleh Jabatan Pelajaran.

9.11 Setiap aktiviti yang dianjurkan oleh badan kokurikulum mesti mendapat kebernaran melalui
8uru penasihat.

FASAL 10: RAWATAN DAN CUTISAKII

10.1. Pelajar-pelajar yang sakit ringan hendaklah memberitahu ketua kelas / guru tingkatan /
bertugas/guru kesihatan untuk dirawat dengan segera dan jika perlu dibawa ke hospital

10.2. Pelajar yang meninggalkan kelas untuk menerima rawatan ke hospital hendaklah berjjuummpna.

dengan Penolong Kanan HEM untuk mendapatkan kebenaran keluar.

10.3. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah, hendaklah menunjukkan surat akuan doktor / ibu bana
atau penjaga yang menyatakan sebab pelajar tidak dapat ha
perlu mendapatkan maklumat ini pada kadar segera. dir ke sekolah. Pihak sekoolalah

10.4. Ketidakhadiran tanpa surat ibu bapa / penjaga atau pengesahan doktor dianggap

ponteng sekolah. sebaai

FASAL 11 KAWASAN LARANGAN

1P1e.l1a.jar-MSpueamlkajmbaerarlddiSlaaanrinaPsnu,gsBamitleiAkmkaEsesRusTkK,iEBaCitlaiUkuApJuLahnI idtbaeennr,agdaBnaendagirkateehmlanKp/aHtk,-eteBbmeilnipkaartAabnPeDdri,akrMuiptaatkadnmapagalukrKueo.bmenpuatrearn, :Pusat
11.2. Pejabat Sekolah atau Bilik Guru KECUALI apabila dipanggil atau mendapat kebenaran.
11.3. Kantin pada waktu belajar.
11.4. Stor-stor, Bilik Cetak KECUALI mendapat arahan.

11.5. Kawasan yang terdapat tanda "KAWASAN LARANGAN"

11.6. Surau-kecuali untuk menunaikan solat sahaja.

11.7. Bilik-bilik kosong.

FASAL 12: PERATURAN AM

12.1. Pelajar-pelajar dilarang sam a sekali merokok, mmeemnaybaulakhkgaunnadki adnal/ammeantgaaumdbiillu/armkemawbaaswana

apa sahaja jenis dadah dan minuman keras /

sekolah. Tindakan akan diambil ke atas pelajar terbabit.

12.2. Pelajar-pelajar dilarang berjudi di sekolah ataupun di luar sekolah.

12.3. Pelajar-pelajar dilarang bermain dengan sebarang sambungan elektrik atau apa-apa alat yau
boleh menyebabkan kerosakan, kebakaran atau kemalangan.

12.4. Pelajar-pelajar hendaklah mematuhi dan mengikut perintah Pengetua, Penolong a

Guru, ketua kelas dan pengawas sekolah.

12.5. Pelajar-pelajar hendaklah menghormati guru pada setiap masa.

12.6. Kerja rumah (homework) atau kerja sekolah hendaklah disiapkan seperti yang diarah oleh

guru.

12.7. Pelajar-pelajar hendaklah melaporkan kepada Pengetua / Guru Disiplin / Guru Tingkatan
tentang perbuatan/ aktiviti yang melanggar disiplin sekolah.

12.8. Sebarang artikel penulisan ke media massa perlu mendapat kebenaran daripada pihak
sekolah.

12.9. Pelajar-pelajar mestilah menjaga nama baik sekolah pada setiap masa.

FASAL13:HARTA BENDA SEKOLAH

13.1. Pelajar-pelajar yang merosakkan, menghilangkan atau bersubahat merosakkan harta benda

sekolah adalah diwajibkan membayar ganti rugi yang setimpal dengan harga barang yang

dirosakkan atau dihilangkan itu.

13.2. Harta benda sekolah tidak boleh digunakan tanpa kebenaran guru kelas/ penolong kanan

atau pengetua.

13.3. Pelajar-pelajar dilarang menconteng dan merosakkan harta benda sekolah.

13.4. Pelajar-pelajar hendaklah bertanggungjawab menjaga keselamatan harta sekolah pada setiap

masa.

FASAL 14:BILIK DARJAH

14.1. Kerusi meja hendaklah disusun kemas dan teratur.

14.2. Gambar-gambar dan edaran atau bahan cetakan yang ditampal di dinding atau papan

kenyataan bilik darjah hendaklah sesuai.

14.3. Kebersihan bilik darjah hendaklah sentiasa .dijaga mengikut giliran jadual tugasan kelas

masing-masing.

14.4 Lampu dan kipas yang terdapat di dalam kelas hendaklah dimatikan semasa tidak
diperlukan.

BILIK-BILIK KHASF15A.1S.ALP1e5la:jar-pelajar hendaklah membaca, memahami dan mematuhi segala peraturan khas bagi

bilik-bilik khas seperti Makmal Sains, Bilik ERT, Bilik APD, Bilik Seni Lukis, Stor Sukan,
Makmal Komputer, Pusat Akses dan lain-lain bilik khas semasa
Perpustakaan,

menggunakannya.

9

FASAL 16:BUKU TEKS
16.1. Buku-buku teks yang dipinjamkan kepada murid-murid di bawah Skim Pinjaman
BBuukktus Teks,
hendaklah dijaga dengan baik. Buku-buku tersebut hendaklah dibawa bbaalikk dan tidak

ditinggalkan di dalam kelas.

16.2. Buku-buku yang dipinjam mesti dibalut dengan pembalut buku yang dibernarkan.

16.3. Hanya peminjam rasmi sahaja yang layak menggunakan buku tersebut.

16.4. Pelajar-pelajar dilarang menconteng /l merosak | menggunting menekap gambar ata

gambar rajah di dalam buku teks.

16.5. Jika larangan di atas tidak dipatuhi sekolah berhak menarik balik atau meminta ganti rugi.

16.6. Buku-buku pinjaman hendaklah dipulangkan pada masa yang ditetapkan oleh sekolah.

Kegagalan memenuhi syarat ini, menyebabkan hukuman dalam bentuk denda dikenakan

atau tidak akan dibenarkan meminjam buku-buku teks pada tahun berikutnya.

16.7. Pelajar-pelajar yang bertukar saetkauolbahersheebnetliusmekmoleanhinhgengdalakkalnahsemkoelmahu.langkan buku-buku

yang dipinjam kepada pihak teks

FASAL 17:ALAT-ALAT SUKAN

17.1. Alat-alat sukan yang digunakan mestilah mendapat kebenaran guru berkenaan.

17.2 Alat-alat sukan hendaklah digunakan dengan cermat dan berhati-hati. Pelajar-pelajar
hendaklah berwaspada apabila menggunakan alat-alat yang boleh membahayakan dirn

sendiri atau orang lain.

17.3. Alat-alat sukan yang telah selesai digunakan hendaklah dikembalikan semula ke tempat 1a
diambil atau dikeluarkan.

17.4 Alat-alat sukan yang dipinjamkan kepada pelajar hendaklah dijaga supaya sentiasa

berkeadaan baik. Ganti rugi akan dikenakan bagi alatan yang rosak/ hilang.

FASAL 18: TANDAS
18.1. Keadaan tandas hendaklah dijaga kebersihannya sepanjang masa.

18.2. Gunakan tandas untuk buang air dengan betul.

eput18.3. Jangan membuang sampah atau sebarang benda yang tidak boleh hancur atau t ke
dalam lubang tandas atau sinki.

18.4. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan masuk ke tandas guru. Kawasan tandas perempuan addaalah

kawasan larangan bagi pelajar-pelajar lelaki dan sebaliknya.

18.5. Pelajar tidäk dibenarkan ke tandas pada waktu pembelajaran tanpa kebenaran gunu dan
mesti memakai kad kebenaran keluar.

FASAL 19: KANTIN SEKOLAH
19.1. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan membeli makanan semasa sesi pembelajaran berjalan atau

masa pertukaran waktu.

19.2. Semasa membeli makanan, pelajar hendaklah sentiasa beratur, tidak membuat bising dan
sentiasa bersopan santun.

19.3. Jangan membiarkan sisa makanan tertinggal di atas meja atau lantai kantin. Jaga kebersihan
semasa makan dan minum. Pinggan dan gelas yang telah digunakan hendaklah diletakkan di
atas meja di kantin.

19.4. Jangan membuang sampah atau bahan-bahan pembungkus ke lantai kantin atau di mana-

mana kawasan bangunan sekolah. Gunakan tong sampah yang disediakan.

19.5. Pelajar-pelajar dilarang masuk ke bahagian dalam kantin sekolah.

19.6. Pelajar-pelajar dilarang membeli makanan yang dijual di luar kawasan sekolah.

FASAL 20:SURAU/MUSALLAH
20.1. Surau/ musallah hendaklah digunakan untuk beribadat dan aktiviti-aktiviti yang dibenarkan

sahaja.

20.2. Semasa memasuki surau/ musallah, kasut dan selipar hendaklah ditanggalkan.

20.3. Pelajar-pelajar dilarang menjadikan surau /musallah tempat menukar pakaian, tempat tidur
atau berehat.

20.4. Pelajar-pelajar ditegah membuat bising, bermain dan merosakkan peralatan surau /
musallah.

20.5. Pelajar-pelajar dinasihatkan supaya menjimatkan penggunaan air. Air hendaklah digunakan

untuk berwuduk sahaja.

20.6. Pelajartidak dibenarkan ke surau/musallah tanpa kebenaran guru.

FASAL21:TATATERTIB

21.1. Pelajar-pelajar sekolah adalah tertakluk kepada disiplin sekolah semasa berada di sekolah.

21.2. Pelajar-pelajar hendaklah bersiap sedia dan cepat bergerak apabila mendengar loceng

pertama dan loceng selepas rehat dibunyikan serta bergerak ke tempat perhimpunan.

11

213. Penggunaan bilik darjah / kawasan sekolah di luar masa persekolahan mestilah mendapat

kebenaran pengetua terlebih dahulu.

21.4 kdPteeaerhlnlaiibljaaamrnt-igpblaieoknllaejahoatrrabauhenregtsnaednblaayakiagnla.akihnePypmiaahdeakankejGapgsuueanrkuykoaelbaasenherltaputmeigdlaaaasjtkaamrn-apidnkeigalragnijuaprama.ndeWaklaaasylleaaatuuniaabpsdaemagbasaaiesrmaasin,aagnhpaaaparytudaanunabgmnenemdrmeeankejsanuegmnyedanpniaareiii

barang kehilangan mereka.

21.5. Pelajar-pelajar hendaklah beratur dan jangan bertolak-tolak semasa naik dan turun tangga.
21.6. Pelajar-pelajar hendaklah menghormati orang yang lebih tua daripadanya pada setiap masa.
21.7. Pelajar-pelajar hendaklah memberi hormat / salam kepada guru-guru / kakitangan sekolah

baik di dalam mahupun di luar sekolah.

21.8. Pelajar-pelajar hendaklah menghormati semua guru serta mematuhi arahan

mematuhi arahan ketua pengawas, pengawas-pengawas serta ketua kelas.

21.9. Pelajar-pelajar dilarang sama sekali menyertai peraduan-peraduan nyanyian, ratu cantik atau

ratu kebaya.

21.10. Pelajar-pelajar hendaklah menghormati Lagu Kebangsaan, Negeri, Lagu Sekolah dan dapat

menghafal senikata lagu-lagu tersebut dengan baik.

21.11. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan menjadi anggota sesuatu kelab atau pertubuhan luar tanpa
kebenaran pengetua.

21.12. Pelajar-pelajar dilarang mewakili mana mana pasukan luar, dalam sebarang permainan atau

kegiatan kokurikulum yang lain tanpa kebenaran pengehua.

21.13. Perhimpunan sekolah akan diadakan pada setiap hari Isnin (melainkan ada perubahan),

Perhimpunan juga boleh diadakan pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh pengerua.

FASAL 22:AMAL IBADAT

22.1. Pelajar-pelajar Islam diwajibkan mengerjakan amal ibadat pada waktu yang ditetapka
seperti Fardhu Jumaat, Solat lima waktu dan sebagainya.

22.2. Pelajar-pelajar Islam digalakkan menyertai setiap aktiviti keagamaan yang dianjurkal, oleh

kelas

sekolah bagi membimbing mereka memahami dan mengamalkan ajaran Islam seper

Fardhu Ain, kelas Quran, ceramah atau seminar dan sebagainya.

22.3. Pelajar-pelajar dilarang sama sekali menghina / mencemar amalan / kesucian Agamd

atau agama lain.

22.4. Penceramah dari luar tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran pengetua.

FASAL23:PEPERIKSAAN

23.1. Kehadiran dalam masa ujian /peperiksaan adalah wajib.

23.2 Pelajar-pelajar yang mempersendakan peperiksaan dalam apa bentuk sekalipun dianggap

melakukan kesalahan berat dan akan dihukum.

23.3. Pelajar-pelajar mestilah menjauhkan diri daripada sebarang penyelewengan atau

ketidakjujuran dalam ujian dan peperiksaan penggal atau awam.

23.4. Memalsukan tandatangan atau markah dalam Buku Laporan Peperiksaan dengan niat untuk

menipu ibu bapa atau penjaga adalah dianggap sebagai kesalahan berat.

23.5. Setiap pelajar mesti memiliki Buku Laporan Peperiksaan / Rekod Pencapaian Akademik.

23.6. pelajar mesti menjelaskan yuran peperiksaan mengikut tempoh yang ditetapkan jika

ada.

FASAL 24: KENDERAAN

24.1. Semua kenderaan hendaklah dikunci dan diletakkan di tempat yang ditetapkan. Sebarang

kehilangan tidak menjadi tanggungjawab sekolah.

24.2. Pelajar-pelajar dilarang sama sekali berbasikal / bermotorsikal dalam kawasan sekolah untuk

tujuan bermain-main.

24.3. Hanya kenderaan yang dimiliki oleh kakitangan sekolah dan guru-guru sahaja boleh
sekolah. Kenderaan pelajar mestilah diletakkan
menasuki kawasan di luar pagar sekolah.

24.4 Semua pelajar, kakitangan sekolah dan guru-guru perlu memastikan kenderaan yang dibawa

ke sekolah memliki:

24.4.1. Insuran.

24.4.2. Cukai jalan yang sah.

FASAL 25: LAWATAN DAN PELAWAT
Sesuatu lawatan di dalam / luar daerah yang dianjurkan oleh guru adalah dianggap rombongan
dahu lu mendapat surat kebenaran ibu bapa
sekolah. Peserta-peserta rombongan hendakl ah terleb ih luar Pengarah
lawatan ke daerah, kebenaran daripada
atau penjaga dan keben aran pengetua. Bagi

Pendidikan Sabah perlu diperoleh.

4.1. Peserta-peserta rombongan hendaklah mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak

penganjur sepanjang lawatannya itu.

25.2. Semasa waktu persekolahan, pelawat-pelawat ata u orang -orang luar tidak dibenarkan
ecuali kebenaran
berjumpa dengan pelájar-pelajar atau sebaliknya, k setelah mendapat

daripada pengetua.

13

25.3. Jika pelawat atau ibu bapa/ penjaga itu berhajat membawa keluar pelajar b erkenaan keran
perolehi terlebih dahuu
25.4. sesuatu sebab yang sangat mustahak, kebenaran hendaklah di

daripada pengetua.

Pelajar-pelajar hendaklah menghormati mana-mana pelawat yang masuk ke kawasan

sekolah.

25.5. Pelajar-pelajar hendaklah melaporkan dengan serta merta kepada pen getua atau mana -mana
guru, sekiranya melihat o rang-orang yang disyaki memasuki kawasan tujuan
sekolah dengan

yang mencurigakan.

25.6. Pelajar yang terlibat dengan lawatan keluar daripada sekolah mestilah mengambil insurans.

FASAL 26: KEBERSIHAN dan kemas akan menerminkan peribadi atau sahsiah seseorang pelajar,

26.1 Pakaian yang bersih

oleh itu pelajar-pelajar mestilah:

26.1.1. Selalu menjaga kebersihan pakaian.

26.1.2. Selalu menjaga kebersihan diri, terutama rambut, kuku, gigi dan keseluruhan

26.1.3. badan.

26.1.4. Semua pelajar hendaklah mengamalkan nilai-nilai murni yang dipelajari di

sekolah atau di rumah.

Semua pelajar dikehendaki mengamalkan semangat bertanggungjawab terhadap

kebersihan dan mencegah sebarang usaha untuk mencemarkan kebersihan bilik
darjah, bangunan dan kawasan sekolah

FASAL 27: KESELAMATAN JALAN RAYA

2277..11.. Semua pelajar hendaklah mematuhi Peraturan Majlis Keselamatan Jalan Raya dan menjaga

keselamatan diri masing-masing.

2277..22.. Pelajar-pelajar yang hendak melintas jalan raya hendaklah "Pandang ke kanan, ke kiridanke

kanan semula. Apabila tidak ada kenderaan, melintaslah dengan pantas tetapi janga
berlari".

27.3. Pelajar-pelajar yang berjalan kaki, hendaklah berjalan di sebelah kanan jalan raya mengnauoy
kenderaan yang datang.

27.4 Pelajar digalakkan mendapatkan atau membeli satu polisi insurans perlinduak
kemalangan/polisi jaminan perubatan untuk semua aktiviti sekolah setiap tahun. 15e5

sekolah tidak akan menanggung sebarang risiko terhadap pelajar yang tiada po

perlindungan insurans.

FASAL 28: LARANGAN-LARANGAN

28.1. Pelajar-pelajar di bawah umur 21 tahun adalah dilarang mengambil bahagian dalam aktiviti-

aktivitipolitik

28.1.1. Berkempen untuk mendapatkan u ndi bagi sebarang parti politik atau organisasi
atau sebarang calon di mana-mana
tempat pengundian.

28.1.2. Dengan hasrat menyokong/ menentang sebarang parti politik atau organisasi atau

pencalonan mana-mana kumpulan orang ramai yang dibenarkan oleh undang-
undang.

28.1.3. Mengedar atau menyebabkan penyebaran sebarang risalah politik atau dokumen

atau propaganda bagi pihak atau penyokorng sebarang parti politik atau organisasi

atau ada kaitan dengan seseorang calon yang bertanding dalam sebarang

pengundian.

28.1.4. Berterusan menggan88u peraturan-peraturan sebarang perkumpulan orang ramai
yang halal dengan cara yang mungkin menghalang perjalanan mesyuarat.

28.1.5. Mengambil bahagian dalam sebarang perarakan yang dikelolakan atau diadakan
dengan tujuan menyokong atau menentang sebarang calon yang bertanding dalam

sebarang pengundian. Dalam perkara ini, pengundian bermaksud pengundian bagi
memilih Ahli Parlimen atau Dewan Undangan Negeri.

28.2. Pelajar-pelajar yang ingin menjadi ahli atau menyertai aktiviti badan-badan luar hendaklah

mendapat kebenaran pengetua.

28.3. Membeli atau menganjur loteri atau permainan yang mendatangkan keuntungan atau
sesuatu pengagihan wang atau hadiah dengan cara beradu nasib.

28.4. "Ragging" yang bertopengkan suaikenal.

mbaca atau mengedar bahan-bahan l ucah adalah kesala ha n yang amat berat.
ditangkap boleh diken dend a yang berat.
28.5. Membeli, me akan hukuman
ang
Mereka y

FASAL 29: SURAT-MENYURAT surat kepada kedutaan atau badan-badan yang diiktiraf di

9.1. Pelajar-pelajar dilarang menulis
dalam atau di luar negeri tanpa pengetahuan sekolah.

29.2 Sebarang surat menyurat keluar mesti melalui pengetua.

29.3 Pengetua an PK Hal Ehwal Murid berhak membuka surat-surat pelajar yang menggunakan

alamat sekolah.

29.4. Pelajar-pelajar tidak digalakkan menulis surat kepada kawan mereka dengan menggunakan

alamat sekolah.

15


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Buku Ringkasan Data Edisi 3 2021
Next Book
Buku Kanak kanak: Falah dan Sahabat