The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by alvinasun742, 2022-05-05 05:59:05

ALVIN ANAK JANTAI BMMB1134 Tugasan 3

ALVIN ANAK JANTAI BMMB1134 Tugasan 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYAKOTA
KINABALU, SABAH

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PPISMP)

NAMA PELAJAR [BM SEKOLAH RENDAH]
(AMBILAN JUN
2021) KERJA
KURSUS
SEMESTER 2,

TAHUN 1SESI JAN
- JUN 2022

: ALVIN ANAK JANTAI

NO KAD PENGENALAN : 030915131189

ANGKA GILIRAN : 2021072310004

KUMPULAN/UNIT : BM SK 1

KOD/NAMA KURSUS : BMMB1134 KETERAMPILAN BERBAHASA
TAJUK TUGASAN
TUGASAN 1
PENGHASILAN PRODUK

(30%)

TARIKH MULA 8/4/2022

TARIKH HANTAR 22/4/2022

NAMA PENSYARAH : PUAN ARBIAH MADDAHIRI
JABATAN/UNIT : JABATAN PENGAJIAN MELAYU

Dengan ini saya mengaku bahawa saya TANDATANGAN TARIKH
telah menerima maklum balas dari 22/4/2022
pensyarah kerja kursus ini dan saya ALVIN
telah merujuk dan memahaminya.

1

PENGHARGAAN
Pertama sekali saya mengucapkan syukur kerana tugasan BMMB1134 ini dapat saya siapkan
mengikut masa yang telah ditetapkan.Tugasan kerja kursus kali ini memperincikan tentang
penghasilan produk berkaitan halangan dan komunikasi dan isu keterampilan berbahasa.

Sepanjang proses saya menyiapkan kerja kursus ini pelbagai dugaan dan juga cabaran
yang telah saya tempuhi untuk memastikan kerja kursus saya menjadi lebih mantap.Dengan
kesempatan ini,saya amat berterima kasih kepada pensyarah saya iaitu Puan Arbiah Binti
Maddahiri kerana telah mengajar,membimbing dan tidak jemu mencurahkan ilmu kepada saya
sehinggalah saya berjaya menyiapkan kerja kursus ini.Saya juga berterima kasih kepada ibu
bapa saya kerana telah mendorong dan memberikan kata-kata semangat kepada saya
sepanjang saya membuat kerja kursus ini.Tidak ketinggalan juga para rakan saya yang telah
banyak membantu saya dalam mengatasi kekeliruan yang telah saya buat semasa membuat
ini.Sekian terima kasih.

2

KANDUNGAN
1.0 PENGENALAN.................................................................................................................... 4
2.0 Halangan dalam komunikasi ............................................................................................. 4

2.1 Penyampai ...................................................................................................................... 4
3.0 Isu Keterampilan Berbahasa ............................................................................................. 5

3.1 Bahasa Rojak.................................................................................................................. 5
3.2 Isu media Sosial ............................................................................................................. 6
4.0 Rumusan ............................................................................................................................ 6
5.0 Rujukan............................................................................................................................... 7

3

1.0 PENGENALAN
Menurut kamus dewan keempat(2005) komunikasi didefinisikan sebagai satu perhubungan
secara lansung atau menggunakan perantaraan seperti radio,surat,telefon dan
sebagainya.Komunikasi juga bermaksud mengadakan perhubungan dengan
bercakap,berbincang,bertukar pendapat dan lain-lain.Manakala keterampilan pula didefinisikan
sebagai kecekapan dan juga kemampuan seseorang itu di mana seseorang itu mempunyai
keadaan dan juga sifat terampil yang tinggi.Pada masa dalam zaman yang serba canggih ini
cara berkomunikasi telahpun berubah dengan pesatnya.Misalnya,jika zaman dahulu orang-
orang telah menggunakan burung merpati sebagai komunikasi perantaraan untuk menghantar
pesanan mereka ke tempat yang jauh.Pada zaman sekarang kita lebih mudah untuk
berkomunikasi kerana dengan peranti seperti telefon,labtop dan gajet yang lain.Namun begitu,di
sebalik kompleksnya dalam komunikasi kita seharian timbul beberapa masalah yang selalu
menyebabkan seseorang itu sukar untuk dia bercakap dan bertegur sapa dengan orang di
sekeliling dia.Hal ini kerana terdapat beberapa halangan dalam kita komunikasi.Justeru itu
perkara ini juga secara tidak lansung telah menimbulkan beberapa isu keterampilan bahasa
yang menyebabkan perancangan sesuatu perkara menjadi terganggu

2.0 Halangan dalam komunikasi
2.1 Penyampai

Menurut Maria Mansur et al.(2012) gangguan dari aspek utama iaitu penyampai didalangi
oleh beberapa faktor.Secara dasarnya penyampai boleh kita klafikasikan sebagai agen sosial
yang bertanggungjawab untuk menyampaikan pesanan dan juga memberitahu kepada umum
berdasarkan apa yang hendak mereka sampaikan.Lazimnya agen sosial iaitu seperti guru dan
juga pendidik kerana mereka menyampaikan pembelajaran dan juga pengajaran kepada anak
didik mereka.Oleh yang demikian pelbagai halangan yang dihadapi oleh pendidik dalam
menyampaikan maklumat kepada murid.Sebagai guru dan juga peranan sebagai penyampai
guru yang misalnya tinggal dalam lingkungan sosiobudaya masyarakat mereka sendiri seperti
guru melayu yang beragama Islam sudah pasti akan membawa budaya tersebut dalam
dirinya.Hal ini kerana telah dididik sejak dari kecil tentang adab,budaya,agama dan juga tradisi
masyarakat Melayu.Oleh itu,guru tersebut amat fasih dalam bahasa melayu dan arif tentang
budaya masyarakat mereka.Namun jika seseorang guru tersebut ditempatkan di kawasan di
mana sosiobudaya masyarakat setempat sangat berbeza dengan kehidupan di tempat tinggal
dia.Misalnya,seseorang guru tersebut ditempatkan di sekolah pedalaman Sarawak di mana
kebanyakkannya hampir 100% muridnya ialah penduduk asal iaitu orang Iban dan juga orang

4

Ulu.Hal di sini sedikit sebanyak akan mengganggu komunikasi antara guru.Punca berlakunya
kemelut seperti itu kerana seperti yang saya utarakan tadi ialah dari segi aspek sosiobudaya
yang berbeza .Misalnya guru tersebut telah menyampaikan maklumat yang boleh menimbulkan
isu yang boleh menguris hati murid-murid di sekolah tersebut.Tambahan pula kosa kata
sesuatu kaum itu boleh juga boleh menjadi halangan kepada guru-guru.Hal ini kerana ada
beberapa perkataan yang sama dengan bahasa Melayu tapi mempunyai tafsiran yang berbeza
di setiap kaum.misalnya perkataan ‘keting’.Dalam bahasa Melayu perkataan tersebut ialah urat
kaki kerbau ataupun lembu akan tetapi dalam bahasa Iban perkataan tersebut bermaksud alat
sulit Wanita.Hal ini seakan-akan memperli para murid dan mungkin menyinggung mereka
walaupun perkataan tersebut tidak sensitive dalam bahasa Melayu.Oleh itu,di sini perlunya para
guru untuk belajar sosiobudaya masyarakat setempat kerana melalui langkah tersebut ia dapat
menggelakkan kesalahanfahaman antara masyarakat setempat.Misalnya,selalu bertanya
kepada murid apa tradisi mereka agar guru tersebut tidak melanggar serta menguris perasaan
murid-murid.

3.0 Isu Keterampilan Berbahasa
3.1 Bahasa Rojak

Isu penggunaan bahasa Rojak sememangnya sejak dahulu lagi telah dicanangkan dalam
negara kita sama ada di parlimen dan juga masyarakat.Bahasa rojak ialah satu fenomena
kecelaruan bahasa di mana umumnya fenomena bahasa yang bercampur-baur antara bahasa
Melayu dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris, daripada sudut pandangan
masyarakat di negara kita.Bahasa Rojak ini terhasil dalam penduduk di negara kita kerana
masyarakat ingin menggunakan perkataan yang mudah serta tidak menggunakan perkataan
yang panjang.Lazimnya,pada zaman sekarang kebanyakkan generasi terakhir Y dan generasi Z
yang kerap menggunakan bahasa rojak ini.Perkara ini menyebabkan sebahagian generasi pada
zaman sekarang agak sukar apabila ditanya maksud sesuatu perkataan bahasa asing ditukar
kepada bahasa Melayu kerana terbiasa dengan percampuran bahasa ketika bercakap.Hal ini
menyebabkan seseorang itu terpaksa mencari maksud di kamus ataupun bahan atas talian dan
hal ini semestinya menyusahkan mereka.

5

3.2 Isu media Sosial
Isu media sosial juga menjadi satu isu yang amat serius dalanm keterampilan berbahasa
ini.Hal ini kerana media sosial ini ialah satu isu yang amat besar dan kompleks kerana
cabangnya yang banyak.Isu yang kerap dilakukan dalam media sosial yang penggunaan
bahasa yang tidak sopan.Penggunaan bahasa yang tidak sopan dalam platform media sosial
merupakan satu isu yang sering diwarakan-warakan dalam masyarakat kita kerana hal ini
membaurkan kepada fitnah dan lebih parah lagi kepada pergaduhan akibat tidak bahasa yang
tidak sopan.Misalnya menggunakan perkataan ‘**tuh’ dalam platform facebook dan
whatsapp.Kesannya,seseorang yang terkesan dengan bahasa yang tidak sopan itu akan
merespon dengan membalas juga bahasa tidak sopan kepada kita.Dari hal tersebut,timbulah
bibit-bibit permusuhan serta ingin bergaduh sesama rakan dan orang lain.Seterusnya,isu yang
kerap dibahaskan dalam isu media sosial ini ialah penggunaan perkataan dengan singkatan
ketika menaip.Meskipun hal ini tidak menjadi isu yang besar ketika kita menggunakan aplikasi
whatsapp dan Tik tok sudah semestinya kita tidak menggunakan 100% perkataan asal tersebut
kerana untuk menjimatkan masa dan memudahkan kita berbual.Namun,isunya timbul apabila
kita menggunakan perkataan singkat dalam urusan rasmi.Misalnya menggunakan perkataan
‘TQ’ untuk menyingkatkan perkataan ‘terima kasih’ dalam e-mail kepada jabatan ataupun
persatuan sudah semestilah kita akan dimarah ataupun ditegur kerana perkataan singkat tidak
dibenarkan dalam urusan rasmi khususnya ketika kita menggunakan media sosial untuk
membuat kerja.

4.0 Rumusan
Kesimpulannya, halangan komunikasi dan juga isu keterampilan berbahasa ini menjadi satu isu
masalah yang amat membimbangkan negara kita kerana saban tahun hal begini semakin
menjadi-jadi.Oleh itu sebagai warganegara yang bertanggungjawab kita hendaklah menyokong
usaha baik kerajaan dalam menangani perkara ini.Misalnya,melaporkan kepada pihak berkuasa
tentang penggunaan bahasa yang tidak sopan dalam media sosial yang menghina orang lain
agar boleh menjadi pengajaran kepada masyarakat untuk berpada-pada ketika menggunakan
media sosial.Seterusnya sebagai guru,langkah yang ken akita ambil ialah mempelajari budaya
kaum lain agar kita dapat memudahkan lagi sesi pengajaran dan juga pembelajaran para
murid.Akhir sekali,kita perlulah mengamalkan keterampilan yang baik serta berkomunikasi
dengan bagus kerana banyak manfaatnya kepada kita.

6

5.0 Rujukan
Awang Sariyan. (2021, December 16). Isu Bahasa Rojak - Dewan Bahasa. Dewan Bahasa. Retrieved

May 5, 2022, from https://dewanbahasa.jendeladbp.my/2021/12/16/isu-bahasa-rojak/
Dr. Awang Sariyan. (2004, July 19). Bahasa Rojak. Bahasa Rojak. - Artikel - PTS. Retrieved May 5,

2022, from https://pts.com.my/berita/bahasa-rojak/
Ibrahim bin Hj Ahmad, Azizah bt Supardi, Saidah bt Kamin, Tajudin, H. A. b., Jabbar, S. b., Mohd

Khalid, H. b., & Abdullah, R. b. (2005). Kamus Dewan. DBP.
Maria Mansur, Khairuddin Mohamad, Azmi Ayub, Maridah Alias, Siti Normaniseh Zakaria, Faiziah

Shamsudin, & Abd. Rahim Ismail (Eds.). (2012). Bahasa Melayu kontekstual. Oxford Fajar.

7


Click to View FlipBook Version