The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fuchsia Weelde, 2019-07-05 07:55:05

maart-2016

maart-2016

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
Regio 13

Het Gooi, Eemland en Vechtstreek

De Vier Jaargetijden

lente

zomer herfst winter

26e jaargang nr. 1 / maart 2016

2

3

Inhoudsopgave De Vier Jaargetijden

onderwerp pag.

Van ’t Net -- advertentie 2
Van de redactie 4
Uitnodiging jaarvergadering en ledenbijeenkomst op
14 maart 2016 5
Van de voorzitter 6
‘t Vaarderhoogt -- advertentie 7
Busreis vrijdag 20 mei 2016 8
Op bezoek bij… kwekerij Zeelenberg 10
Financieel verslag 2015 / Begroting 2016 14
Verslag jaarvergadering 23 maart 2015 16
Jaarverslag Secretariaat 2015 18
Agenda 2016 19
Stekkenmarkten 19
Stekkenruilbeurs 19
Ledenraad 20
Gratis af te halen: hulpkas 20
Welkoop – advertentie 20
Wedstrijdstek ‘Salmon Queen’ 21
Ineke’s (tuin)dagboek 22
Loterij 24
Wist u dat? 25
Van de Hoef -- advertentie 26
Kopij 26
Familieberichten 27
Mutaties 27
Colofon 28

4

Van de redactie

Gisteren de potgrond opgehaald. En dat is eigenlijk een beetje de start van
het voorjaar. De grond in huis om alle Fuchsia’s op te potten voor de
zomer. De voorbereidingen kunnen starten. En dan ga ik direct denken
welke zomerbloeiers ik dit jaar in de tuin wil hebben. Ga ik zaaien, of toch
gewoon planten kopen? Of zal ik van die ‘plug’plantjes kopen? Dat heb ik
een paar jaar geleden gedaan en dat beviel prima. Je krijgt dan super
kleine plantjes toegestuurd via de post in prachtige verpakkingen. Zodra
ze binnen zijn, moet je ze wel direct oppotten. Dan heb je gelijk de hele
kas vol met kleine potjes. Ziet er zo leuk uit, al die zomerbeloftes.

Maar zover is het nog niet, de zomer laat nog wel even op zich wachten.
En gelukkig maar, want het voorjaar is eigenlijk mijn favoriete jaargetijde.
Dus dat wil ik niet overslaan. Ik heb al weer plannen voor de tuin.

Ik ga dagelijks met de hond
wandelen in het bos. En in het
voorjaar zie je alles zo prachtig
uitlopen. De vogels zijn dan
druk met fluiten en nesten bou-
wen. De buizerds vliegen al weer
hoog. En soms zie je dan een ree.
Mijn hond heeft het meestal eer-
der in de gaten dan ik. Ze blijft
dan staan en wijst de ree aan.

Frenny

5

Uitnodiging

Voor de jaarvergadering en ledenbijeenkomst op
maandag, 14 maart 2016

in de zaal van de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, Hilversum.
Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur.

Agenda jaarvergadering:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 23 maart 2015
4. Verslag secretariaat
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
- Verkiezing reserve lid kascommissie
7. Ledenraad
8. Rondvraag
9. Sluiting

Agenda ledenbijeenkomst:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Activiteiten
- Stekkenmarkten: Soest en Hilversum
- Busreis
- Wedstrijdstek
4. Lezing door Bert van Hummel met lichtbeelden over
orchideeën
5. Pauze met winkel- en lotenverkoop
6. Vervolg lezing
7. Trekking loterij
8. Rondvraag
9. Sluiting

Aan het einde van de bijeenkomst worden
de wedstrijdstekken uitgereikt.

6

Van de voorzitter

Het is alweer een poosje geleden, dat ik een stukje heb geschreven. Voor de
tekst van de laatste uitgave, kreeg ik van de redactie te horen dat de stukjes
best wat langer mochten zijn. Ik ga mijn best doen.
In december vertelde ik over onze kleinzoon Ayden in Amerika. Ik kan u
melden: hij groeit als kool, hij heeft echt blauwe ogen en rood haar. Oh ja,
hij lijkt 100% op z’n vader. We skypen elke vrijdag en iedere keer zie ik dat
hij weer veranderd is. Wij kunnen niet wachten tot het kerst is, want dan
gaan we weer naar Denver.

En hebben jullie wat meegekregen van car-
naval, dit jaar? Nou ik wel. Arnout, mijn
zoon, is fervent carnavalganger. Dit jaar
ging hij met zijn vrienden verkleed als
Amerikaanse gangsters uit de jaren ‘60.
Arnout had zijn pak op internet besteld. Ik
moest erg lachen toen het werd bezorgd.
Het pak was knalroze, compleet met roze
stropdas en hoed. Het stond hem geweldig
(zie foto - middelste). Vier dagen duurde
het feest, maar hij had het reuze naar zijn
zin gehad en daar ging om.

Bijna vergeten, wij zijn een fuchsiaclub.
De eerste ledenbijeenkomst van dit jaar
staat weer voor de deur en wel voor de deur
van de Bethlehemkerk in Hilversum. Ja, u leest het goed, 14 maart weer
terug op onze oude stek.
Tijdens deze bijeenkomst zullen de gebruikelijk onderwerpen de revue pas-
seren. De jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris en natuur-
lijk de loterij. Verder is er een lezing over orchideeën. Als u problemen
heeft met een orchidee – bijvoorbeeld dat hij niet wil bloeien – neem hem
mee. U krijgt dan advies hoe een en ander aan te pakken.

7

Verder kan ik u melden dat het bestuur (lees: Janneke) André van der Laan
bereid heeft gevonden het servicepunt over te nemen van Bert Klein.
Langs deze weg wil ik Bert hartelijk bedanken voor het runnen van het
servicepunt de afgelopen jaren. André en Adrie van der Laan: veel succes
met deze nieuwe uitdaging.

Er staan ook weer leuke activiteiten op de kalender dit jaar, waaronder
twee nieuwe stekkenmarkten en de busreis. Meer informatie hierover vindt
u elders in dit blad.
Als u dit leest is het uitdelen van de potgrond al geweest, dit jaar zijn er
280 zakken verkocht. Dit is een goed resultaat, lijkt mij.

Veel leesplezier met dit blad en ik zie jullie allen op 14 maart.

Karel

8

Busreis vrijdag 20 mei 2016

Achtergrond informatie
We gaan dit jaar naar de Hortus Botanicus in Leiden. Deze werd in 1590
opgericht. ‘De Hof dienende tot leeringe van aller deghene die in de medi-
cijnen studeren’; was in 1594 aangelegd. Carolus Clusius, plantkundige en
Dirk Outgaerszoon Cluijt richtten samen de tuin in. Cluijt werd de
hortulanus.
Clusius nam zijn hele collectie medicinale planten mee uit Oostenrijk. Hij
had daar voor de keizer een medicinale plantentuin aangelegd. Samen
maakten deze twee een plattegrond van de hortus en een lijst van de plan-
ten die er groeiden.
Toen stonden er in totaal zo’n 1.240 planten in de tuin. Behalve de medici-
nale planten waren er ook onbekende planten uit Europa en andere
werelddelen, bijvoorbeeld tulp, hyacint, keizerskroon en anemoon. Zij
introduceerden ook de aardappel, tomaat, gember en suikerriet. In de loop
der eeuwen is de hortus verder uitgebreid. Een bekende naam is natuurlijk
J.P. Boerhaave.
Er kwamen ook planten uit Azië naar de Hortus. In die jaren werd er door
plantkundigen echt op nieuwe soorten ‘gejaagd’.
Ook de Duitser Von Siebold heeft zijn aandeel geleverd.
Ikzelf ken hem van de hosta’s, maar hij heeft ook veel bomen en struiken
naar Europa gehaald. Van hem staat er een borstbeeld in de gedenktuin.
Verder vinden we er een wintertuin met de Kaapse plantencollectie. Er is
een rosarium en tropische kassen. De eerste tuin, de Clusiustuin, is gere-
construeerd (1932). Dat kon omdat alle gegevens er nog waren. Er is veel
meer te vertellen. Wil je dat allemaal weten, kijk op de site van de hortus.

Praktische informatie
We vertrekken om 8.30 uur uit Baarn. Vanaf 8.15 uur staat de bus bij het
station. Parkeren kan bij De Generaal.
We drinken koffie in Leiden en gaan dan lopend naar de Hortus; is onge-
veer 5 minuten.
We willen rond 10.30 uur in de tuinen zijn. En dan om ongeveer 12.30 uur
lunchen.
Om 15.00 uur vertrekken we uit Leiden en gaan naar de nieuwe locatie van
kwekerij Zeelenberg in Dongen. We kunnen daar rondkijken en onze col-
lecties aanvullen.

9

De bedoeling is om ongeveer 18.30 weer in Baarn te zijn.
De tijden zijn wel afhankelijk van wat we onderweg tegen komen en
mocht het bijvoorbeeld regenen, dan loopt het hele programma toch iets
anders.

De prijs is € 40,00 per persoon. We hopen op veel inschrijvingen. Ook
familie of vrienden kunnen inschrijven.
Opgeven kan tot 2 mei bij Ineke van Schie (telefoon: 035-6016828).
De inschrijvingen starten op 14 maart tijdens de ledenbijeenkomst.

De regels voor de bustocht zijn zoals altijd.
Opgeven is betalen en meegaan, tenzij er
iets aantoonbaar is, zoals gebroken benen
of ziekenhuisopname. Dan krijg je natuur-
lijk je geld terug.
Als je om wat voor reden dan ook niet op
tijd kunt zijn, bel dan even naar Tilly. We
wachten dan op je, maar niet langer dan
een kwartier. Gewoonlijk kun je wel in-
schatten hoeveel tijd je nodig heb om naar
de bus te komen.

De mensen uit Ankeveen en omstreken die
bij Weidemeren willen opstappen, kunnen
contact opnemen met Tilly (telefoon: 06-4162 8588). Zij gaat dan een en
ander regelen.

Nog even op een rijtje: het tijdschema:

08.15 bus staat gereed in Baarn

08.30 vertrek naar Leiden

Ca 9.45 aankomst in Leiden / koffie

Ca 10.30 aankomst bij de tuinen

Ca 12.30 lunch in Leiden

Ca 15.00 vertrek naar kwekerij Zeelenberg in Dongen

Ca 18.30 terug in Baarn

Telnr Ineke: 035-6012406 / Telnr Tilly: 06-4162 8588

10

Op bezoek bij…..

………..Kwekerij Zeelenberg

……………..Yvonne en John de Hoog

We zijn allemaal weleens bij Kwekerij Zeelenberg geweest. Aan het
eind van een busreis met de Kring of gewoon zelf om wat fuchsia-
planten of stekken te kopen. Ook heeft Yvonne al een paar keer een
lezing over het houden van Fuchsia's gegeven. En dan hoor je dat ze
weg moeten van hun vertrouwde kwekerij en een andere plek heb-
ben gevonden dat op het laatste moment niet doorgaat. Gelukkig is
er nu een nieuwe en grotere kwekerij in Dongen. Als ik mail of ik
samen met Jaap een keer langs mag komen. is dat geen probleem.

Graag zelfs, want dan kun-
nen ze meteen de nieuwe
locatie laten zien. Yvonne
en John zijn erg druk. Het
is nu begin februari maar
ze willen toch echt begin
maart open en ze zijn nog
lang niet klaar. Gelukkig
is er wel hulp van vrien-
den, kennissen en een
paar scholieren. Als je van
de weg af het terrein op
komt, zie je voor de im-
mens grote kas een nog braak liggend stuk grond.

"Dat is de paardenwei en dat wordt onze showtuin. De vorige eigenaar had
perkplanten en vetplanten. Toen we de eerste keer hier binnen
kwamen.….... Er was al een jaar of tien niets aan gedaan. Het onkruid stond
zo hoog. We zijn al twee maanden bezig met opruimen. Vorige week zijn
er sollicitatiegesprekken geweest met vijf scholieren, maar het meeste
doen we zelf. Alles zal dit seizoen denk ik nog niet lukken.", aldus Yvonne.

11

Het regent hard, dus we gaan snel naar binnen voor de koffie. Daar
ontmoeten we ook John. Ontzettend trots zijn ze op hun nieuwe
kwekerij.

"We waren hier al een paar jaar geleden geweest. Een vertegenwoordiger
zei: ‘Joh, je moet eens een rondje Dongen gaan doen’. We hebben wel vier
jaar gezocht, het waren wel zware jaren. We kunnen nu per dag opbou-
wen. In september kwam dit te koop, er was één kijkdag. We hebben
gelijk een bod uitgebracht en op 23 november hadden we de sleutel. We
zijn zo ontzettend blij dat we hier zijn."

Toch vraag ik nog even hoe het precies zit? De Kwekerij heet toch
Zeelenberg en hoe zijn ze met de fuchsia's begonnen?

Yvonne begint te lachen en legt uit. "Klopt, ik ben een Zeelenberg en John
heet De Hoog. Mijn vader en opa hadden de kwekerij met sla, andijvie en
komkommers. Daarna kwamen de bakjes met afrikanen. Steeds meer
perkgoed. In 1988 is John gaan helpen."

John gaat verder. "Later gingen we met zijn drieën verder, Yvonne, haar
vader en ik. In die zomer was er een grote show in Bredevoort en sinds die
tijd kweken we fuchsia's."

"En vergeet Ome
Toon niet. Hij is nu
89 en kwam twee
keer per week. Hij
wil nog wel komen,
jammer dat het een
beetje ver weg is.
Hij heeft een uit-
drukplaat voor de
stekken gemaakt,
dat doet hij graag.
Hij is de kaarten-
bakken aan het
opkalefateren en
helpt ook met het
toppen van de
fuchsia’s."

12

Waarom moesten ze eigenlijk uit Rijswijk weg?

"We moesten daar weg omdat er huizen moesten komen. De gemeente
zat ons gewoon weg te kijken. Nu is alles daar weg, alleen het oude huisje
is er nog. Op 31 december 2014 moesten we daar weg zijn. We waren
bezig met de aankoop van een kwekerij in de Hoeksewaard en hebben
toen tijdelijk een huisje gehoord in Maasdam. Het plan was om op
1 augustus te beginnen. Maar een dag van tevoren kregen we van de nota-
ris bericht dat de eigenaar zelf met de kwekerij verder wilde gaan. De
moederplanten stonden in de winterberging. John was in Berkel Roden-
rijs en ik in Naaldwijk. We zagen elkaar alleen 's avonds. Het was best
zwaar. We zijn trouwens nog steeds aan het overhuizen van Berkel Ro-
denrijs. De moederplanten komen in de laatste week van februari."

Aan John vraag
ik of hij ook uit
een familie
komt van plan-
tenkwekers.

"Nee, helemaal
niet. Mijn vader
had een groente-
winkel en ik heb
een computer-
opleiding gehad.
Dat komt nu wel
van pas."

De kas die we
gaan bekijken heeft een oppervlakte van 12.000 vierkante meter,
vier keer zo groot als de vorige. Er moet nog veel gedaan worden.
In de kas worden stekken opgepot, maar er staan al veel planten en
stekken klaar voor de opening. Yvonne loopt mee.

"We zijn hier zo ontzettend blij mee. Er is nu alle ruimte. De tafels ko-
men deze week hierheen en er komt nog een nieuwe catalogus Fuchsia’s:
enkel, dubbel en halfdubbel. Aan de kleur van de kaartjes kun je zien
welke soort. Ze staan allemaal op nummer. Er komen ook lijsten te
hangen op letter en nummer, zodat het makkelijk zoeken is.

13

We hebben nu 1.200 variëteiten
Fuchsia's maar we willen naar de
2.000. Ja, samen met Van der Velde
zijn we in Nederland de grootste.
Maar we hebben ook 180 variëteiten
Pelargoniums (geraniums). Bij 80%
hebben we een foto boven de stek
hangen, ook bij de Fuchsia's. De
catalogus kost niets en komt ook op
internet te staan. Via de mail kun je
dan ook advies vragen. Alle mandjes en potten die hier staan zijn nog van
de vorige eigenaar."

Yvonne geeft ook lezingen. Heeft ze daar nu nog tijd voor?

"Nee, nu even niet. Ik geef drie of vier lezingen per jaar. Het komende
najaar weer, in België. Erg leuk om te doen, soms gaat John ook mee."

De kas ziet er nog wat kaal uit. Er staat een hoek met planten die
hier overwinteren, veel planten en stekken staan klaar, er staat
perkgoed. Het openingsweekend is op 4 en 5 maart. Komt alles echt
wel op tijd klaar?

"Er komen ook mensen helpen of ze komen kijken hoever we al zijn. Zelfs
uit het Westland. Hier bij de ingang komt een koffiehoek en voor komen
showplanten en de wintervaste planten. Buiten komt nog een geitenwei-
tje. We hebben vier kleine geitjes, die staan nu in Delft in een achtertuin.
Maar binnen 14 dagen lopen die hier wel rond. Ons huis komt wel, de kas

heeft nu de prioriteit. Dit jaar
gaan we het 27e seizoen in.
Berkel was een noodsprong, we
konden daar ook niet kwijt wat
we wilden doen. We zijn er
trots op dat we hier verder
kunnen."

Ans van Egdom

14

Extra info bij de financiën

Beste leden,

Onderstaande vinden jullie het financieel verslag van 2015.
De gerealiseerde bedragen komen aardig overeen met de begroting,
alleen de busreis verdient enige uitleg.
De uitgave voor de busreis (€ 2.282,00) is inclusief de bushuur van 2014
(€ 742,00), deze is in 2015 betaald.

Tot de algemene ledenvergadering.

Groeten Arno

Financieel verslag over het boekjaar 2015

Balans van de Vereniging Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 13
(alle bedragen zijn euro's)

31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015

eigen vermogen 6.972,10 7.055,47 11.112,95 9.506,55
spaarrek. ING 2.929,02 1.504,12 11.112,95 9.506,55
betaalrek. ING
kas 267,65 149,15
kas winkel 619,75 499,90
winkelvoorraad 324,43 197,91
kantoorvoorraad 100,00
plantenvoorraad 0,00
totaal 0,00 0,00
11.112,95 9.506,55

15

Staat van baten en lasten

Gerealiseerd Gerealiseerd Begroting Begroting
2016
2014 2015 2015
60,00
Baten 68,16 83,37 80,00 1.200,00
Rente spaarrek. 1.435,30 1.125,20 1.200,00
Verk.potgrond 740,00
Bijdrage NKvF 750,25 741,75 730,00 250,00
Advertenties 4jgt. 250,00 275,00 250,00 300,00
Stekken verkoop 344,50 300,00 500,00 200,00
Loterij 200,00 203,00 190,00 100,00
Winkel verkoop 200,00 100,00 100,00 1.600,00
Busreis 1.725,00 1.640,00 1.800,00 500,00
BBQ 411,21 587,50 500,00
Diversen 0,00
Show 5,00 5,00 0,00 0,00
totaal 0,00 0,00 0,00 4.950,00
5.389,42 5.060,82 5.350,00

Lasten 479,50 317,50 350,00 450,00
Zaalhuur + cons. 150,00 270,00 200,00 250,00
Gastsprekers 1.010,25 819,84 1.000,00 900,00
4 jaargetijden 134,50 127,50 140,00 140,00
Nieuwjaarsreceptie 121,45 144,79 130,00 150,00
Ver.kosten 177,10 368,74 180,00 180,00
Best.kosten 165,00 150,00 200,00 150,00
Inkoop stekken 165,60 100,00 150,00
Inkoop wed.stek 1.248,12 71,25 1.200,00 1.200,00
Inkoop potgrond 994,00 1.373,35 1.800,00 1.600,00
Busreis 300,00 2.282,00 500,00 500,00
BBQ
Diversen 0,00 479,90 0,00 0,00
Show 0,00 115,98 0,00 0,00
totaal 4.945,52 5.800,00 5.670,00
0,00
6.520,85

16

Notulen van de jaarvergadering
gehouden op 23 maart 2015 te Huizen

Aanwezig: 53 personen, zie presentielijst.
Afwezig met kennisgeving: Dhr. en mw. van de Vliet, Bas Halkes en
Jos Meijdam.

1. Opening
De voorzitter Henk Takken opent de vergadering en heet iedereen
welkom maar speciaal de heer en mevrouw Ketelaar, die de lezing
verzorgen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
2.1. Mededelingen
Geen.
2.2. Ingekomen stukken
Brief van de Kascontrole commissie, zie punt 6.

3. Notulen jaarvergadering van 20 maart 2014.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden met dank
aan de Janneke goedgekeurd.

4. Verslag secretaris 2014.
Het verslag wordt met dank aan de secretaris goedgekeurd.

5. Financieel jaarverslag 2014.
Het verslag en de begroting worden met dank aan de penning-
meester goedgekeurd.
De boekhouding is steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde
bevonden.

6. Verslag kascommissie.
De commissie, bestaande uit Tilly van den Hoek en Ton van
Heusden, heeft de boekhouding gecontroleerd en stellen voor het
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

17

De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor en het
voorstel om het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen
wordt met algemene stemmen aangenomen.

Tilly van den Hoek treedt af als commissielid, Marius Lokker, reserve
lid, wordt benoemd als lid van de commissie en Louis van de
Heisteeg wordt gekozen als reserve lid. De commissie bestaat nu uit;
Ton van Heusden, Marius Lokker en Louis van de Heisteeg.
De voorzitter bedankt de kascommissie.

7. Bestuursverkiezing.
Henk Takken treed af als voorzitter en is niet herkiesbaar. Het
bestuur stelt voor Karel Bregman als voorzitter te benoemen.
Er waren geen tegen kandidaten.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Henk
overhandigt Karel de voorzittershamer.
Na 20 jaar neemt Henk dus afscheid, Janneke bedankt hem namens
alle leden voor dit langdurig voorzitterschap en overhandigd hem als
blijk van waardering een fles whisky. VVV-bonnen en een bos
bloemen. Hij memoreert kort over de afgelopen tijd en zegt op
verzoek deze vergadering verder te leiden.

8. Ledenraad.
Het voorstel van het hoofdbestuur om Tiny van de Sande te her-
benoemen als ledenadministrator en het voorstel de contributie voor
2016 niet te verhogen, wordt met algemene stemmen aangenomen.
Janneke Langbroek wordt voor onbepaalde tijd herkozen als regio-
vertegenwoordiger.

9. Rondvraag en sluiting.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en Henk sluit de
Algemene Ledenvergadering.
Aansluitend start de ledenbijeenkomst.

18

Secretariaat jaarverslag 2015

Het jaar begon rustig met een nieuwjaarsbijeenkomst die bijzonder goed
werd bezocht. Verder zijn er drie ledenbijeenkomsten gehouden met
sprekers, demonstraties, film en/of dia’s.
Het bestuur vergaderde vier maal; het regioblad “De Vier Jaargetijden”
verscheen dit jaar vier keer.

Bij de bestuursverkiezing op de jaarvergadering stelde voorzitter Henk
Takken zich niet meer herkiesbaar, Als zijn opvolger werd Karel
Bregman gekozen.

De stekkenmarkten waren dit jaar wat minder succesvol dan de voor-
gaande jaren. Ook werd er aan één jubilaris voor een 25-jarig lidmaat-
schap en aan één jubilaris voor een 40-jarig lidmaatschap het jubileum-
speldje uitgereikt.

In mei werden met de busreis de vijvertuinen van Ada Hofman bezocht,
de lunch werd in Coevorden gebruikt waarna bij de kwekerij Van der
Velde te Heerde de meeste collecties toch weer werden aangevuld.

De opentuinen werden afwisselend bezocht, van een enkele bezoeker
tot 25 à 30 bezoekers. Hierna werden de wedstrijdplanten gekeurd, de
plant “Phileine”, ingebracht door Reinie Vos, werd bekroond met de
eerste prijs. De traditionele afsluiting van deze dag was de barbecue op
Soest waar veel leden aanwezig waren.

In augustus werd het 50-jarig bestaan van de NKvF gevierd met een
grootse show in de Botanische Tuin te Utrecht. Een aantal leden uit
onze regio heeft op die dagen veel werk verzet.

Het jaar eindigde in mineur door het overlijden van Henk Potman en
Hannie Uit den Bosch.
Per 31 december 2015 telde de regio 85 leden.

Janneke Langbroek, secretaris

19

Agenda 2016

Maandag 14 maart Jaarvergadering en ledenbijeenkomst
Zaterdag 7 mei Stekkenmarkt Soest
Vrijdag 20 mei Busreis
Maandag 22 juni Ledenbijeenkomst
Zaterdag 28 mei Stekkenmarkt Hilversum
Maandag 13 juni Ledenbijeenkomst, lezing Kees Spek
Zerdag 16 juli Vriendendag, Arcen
Maandag 17 oktober Ledenbijeenkomst, lezing Jan Huttinga

Noteer deze data alvast op uw kalender of in uw agenda !!!

Stekkenmarkt

Per email kregen we een uitnodiging om gebruik te maken van de
“Burenkraam” op de Soestermarkt.
Deze markt is op 7 mei en is daarom ingepland voor een stekkenmarkt.
We krijgen dan de beschikking over een kraam van 200 bij 90 cm.
De vereniging zorgt voor de stekken. Het is aan de leden de kraam te
“bemannen”. Wie hieraan wil meewerken kan zich 14 maart opgeven.

Stekkenruilbeurs

Er is ons gevraagd of er voor de leden een stekkenruilbeurs georgani-
seerd kan worden. Hier over willen we dan ook jouw mening horen en
of er ideeën zijn hoe dit dan het best geregeld kan worden.

20

Ledenraad

Tijdens de jaarvergadering wordt toestemming gevraagd voor de volgen-
de punten;
Herbenoeming Cor Boom, als vicevoorzitter en penningmeester van het
hoofdbestuur.
Herbenoeming Joke Koek, als algemeen lid van het hoofdbestuur en
voorzitter van de website-commissie.
Contributie verhoging per 1 januari 2017 van € 1,50 per jaar, waarvan €
0,50 ten goede komt van de regio.

Gratis af te halen

Plastic hulpkas 3.00 x 2.00 x 2.20 (lxhxb) inclusief stalen demontabel
geraamte met stevig plastic overkapping en montagetekening.
G. Snikkenburg, Ereprijs 86, Huizen
Tel. 035-5252331

De winkel voor tuinartikelen en planten

Welkoop Soest Welkoop Eemnes
Torenstraatn16 Noordersingel 18 B
3764 CM Soest 3755 EZ Eemnes
035-6012953 035-5314486

21

Wedstrijdstek 2016:
‘Salmon Queen’

Bloem: enkel; slanke, middelgrote compacte hangende bloem
Bloembuis: dun en lang; crème met oranje zweem
Kelkbladen: lang; horizontaal afstaand tot half neergeslagen; buitenkant
oranjeroze; binnenkant iets donkerder; groene toppen
Kroonbladen: niet uitstaand tot 1/4 uitstaand; fel oranje; donkerder rand
Helmdraad: oranje
Helmknop: paars
Stuifmeel: crème
Stijl: lang; roze
Stempel: geel; gelobd
Bloei: mild
Bloeitijd: normaal
Knop: langwerpig
Blad: groot elliptisch tot eivormig
blad; getande rand; middelgroen;
nerf aan basis rood
Groeiwijze: hanger
Kweekwijze: hanger voor plaats
in volle zon en helder licht
Bijzonderheden: waarschijnlijk
afkomstig uit België

22

Ineke’s (tuin)dagboek

Ja jongens, het is al weer februari. Gisteren is het grootste deel van de pot-
grond weer opgehaald. Twee mensen zijn het vergeten en eentje komt
later – maar die had het vooraf gemeld. Maar ach, wat overblijft is toch
gewoon van mij, niet waar?
Het jaar is raar begonnen. Winterloos. Het kleine beetje vorst dat we heb-
ben gehad, telt niet mee. Dit is meer een verlengde herfst. Erg prettig,
hoewel het land nu wel heel er nat blijft.
Vanaf half februari mag er weer mest gereden worden. Je kunt nu echter
alleen maar op de wat hogere stukken rijden. En dat is jammer, want de
putten zitten aardig vol mest.
Na de rattenplaag van afgelopen winter is het nu gelukkig rustig. We heb-
ben er nog twee of drie gevangen en dat was het dan. Ook in de buurt is de
plaag geluwd. Blij toe anders heb ik weer vernielde planten. En ze lopen zo
mooi uit. Ze waren wel gesnoeid, maar hadden al weer blad voordat ze de
deel opgingen. Hoop maar dat het roestvirus verdwenen is; anders moet ik
dit voorjaar toch maar preventief spuiten.
Maar we gaan vast een heerlijk jaar en een mooie zomer tegemoet. We
hebben in mei een drukke maand.

Activiteiten
Op 7 mei staan we op de buurtmarkt van Soest-Zuid. We zijn daar uitge-
nodigd. Ik ben erg benieuwd wat het gaat worden.
Dan op 20 mei gaan we met de bus weg en een week later op 28 mei gaan
we dan naar het Pinetum in Hilversum.
De laatste markt van vorig jaar in Amersfoort was een teleurstelling. We
zijn daar nu niet gevraagd, maar ik heb begrepen dat de markt weer is ver-
plaatst en dat er inmiddels andere mensen zijn die het regelen.
Nu dus maar hopen dat deze twee nieuwe kansen nog wat opleveren aan
nieuwe leden, want die zijn hard nodig.
Wat de show betreft, hebben we nog een optie. Zoals het er nu uitziet
maken we een kans op medewerking.
Maar ja, dat was twee keer eerder ook zo. En ineens wordt het toch afge-
blazen of ze willen veel geld zien. Dat lukt nu eenmaal niet. Voorlopig zeg
ik: driemaal is scheepsrecht. Ik wil jullie vragen er toch rekening mee te
houden. Als het lukt dan hebben we de eerste twee weken van augustus
een drukke tijd. Op de vergadering weet ik meer en dan horen jullie wat
het is geworden.

23

Stekkenmarkt 28 mei
Wat gaan we nog meer doen. We gaan een stekkenverkoop annex voor-
lichting doen in het Pinetum Blijdenstein in Hilversum. Zij houden op
zaterdag 28 mei een plantenmarkt met als thema ‘Stoer in de schaduw’. Zij
doen dit in samenwerking met Groei & Bloei. De nadruk ligt op planten
die het goed doen in de schaduw. Wij willen in onze kraam vooral winter-
harde Fuchsia’s aanbieden.
Naast onze vereniging is ook de Hostavereniging aanwezig en ook de ver-
enigingen voor Camellia’s, varens en coniferen. Er zullen ook nog diverse
kwekers aanwezig zijn en er zullen ook lezingen worden gegeven.
De tuin gaat om 10.00 uur open en de markt duurt tot 17.00 uur. We heb-
ben mensen nodig voor de hele dag of eventueel de ochtend en de mid-
dag. Opgeven kan tijdens de ledenbijeenkomst op 14 maart.
Het Pinetum
Blijdestein is
lid van de ver-
eniging van
botanische
tuinen. Reden
waarom er
ontzettend
mooie bomen
staan. Een
aantal daarvan
heeft Von
Siebold mee-
gebracht uit
Japan. Om
Von Siebold te
herdenken,
opent het Pinetum op zaterdag 17 april een tentoonstelling ‘Japan en het
Pinetum’.
Von Siebold heeft in Leiden gewoond en was opgeleid tot arts. Hij vertrok
naar Japan – dat wil zeggen naar Deshima – via Java. Vreemden werden
niet in Japan toegelaten, alleen op het eiland Deshima voor de kust. Dank-
zij contacten met Japanse medici zag hij toch kans om een grote collectie
plantenzaden op te bouwen. Deze zaden werden via Batavia naar Leiden
gestuurd, naar de Hortus. Maar ook naar het Pinetum in Hilversum.

24

Toen zijn tijd op Java en Deshima erop zat, ging
hij terug naar Nederland. Zijn Japanse vrouw en
dochter moest hij achterlaten. Japan liet ze niet
gaan. Hij trouwde in Nederland en kreeg vijf kin-
deren. Uiteindelijk is hij teruggegaan naar zijn
geboorteplaats Würzburg. Hij overleed in 1866
(geboren in 1796). Zijn nalatenschap vinden we
dus in Leiden en Hilversum.
Het Pinetum Blijdenstein is gesticht in 1894 en bij
testament overgedragen aan de wetenschap (1930). In 1932 kwam het
onder de vleugels van de Hortus Amsterdam.
Copijn heeft in 1909 nog een ontwerp gemaakt voor de tuin. In de paden
zie je dat nog terug.
Wie mee gaat die dag of enkel komt kijken zal er zeker van genieten. Een
echte aanrader.
(adres: Van der Lindenlaan 125, Hilversum)

De nieuwjaarbijeenkomst was iets minder druk van we gewend zijn en dat
is toch wel jammer. De bus wordt hoop ik wat voller want anders wordt
het toch iets minder gezellig; iedereen moet gewoon lekker mee Je hebt
dan volop tijd om met elkaar te praten.
We zien jullie allemaal op 14 maar in Hilversum.
We hebben ook de verloting, dus heb je nog wat leuke dingen die je zelf
niet meer nodig hebt, neem ze dan mee.

Groeten, Ineke

Loterij

Zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer een loterij tijdens
de ledenbijeenkomst van 14 maart.

En ook, zoals ieder jaar, wordt deze loterij verzorgd
door Gonnie v.d. Heijsteeg.

Heeft u nog leuke spullen in huis, die u zelf zou willen
winnen?

Neem ze mee en zet ze in de verloting.

25

Wist u dat…………….???

- Andre (Dré) en Adrie van de Laan het servicepunt gaan runnen,
- Zij dit overnemen van Bert Klein die dit nu tien jaar heeft gedaan,
- Dat we Bert hiervoor erg dankbaar zijn,
- Adrie tijdens de nieuwjaarsborrel al druk bezig was met het verkopen

van de regio-pennen,
- Deze op 14 maart ook nog te koop zijn,
- Piet Vos de borrel gemist heeft,
- Hij wegens ziekte afwezig was,
- Hij hem inmiddels wel gekregen heeft,
- Wij nog veel meer leden die middag gemist hebben,
- Dat die leden vooral uit Laren moesten komen,
- De weg van Laren naar Huizen goed berijdbaar was,
- Het dus niet aan het weer lag,
- Het toch weer heel gezellig was,

Er in mei twee stekkenmarkten op stapel staan,
- Jullie hulp hiervoor wordt gevraagd,
- Jij je hiervoor op 14 maart kunt opgeven,
- Wij op 28 mei wat bloeiende winterharde planten zouden willen hebben

om de kraam mee op te vrolijken,
- Je deze na de markt dus weer terug krijgt,
- We dit jaar zes jubilarissen hebben,
- De betrokkenen hier over nog bericht krijgen,
- Jan uit den Bosch het lidmaatschap van Hannie voortzet,
- De ingang van de Bethlehem kerk aan de achterzijde zit,
- Dit eigenlijk de Oude Loosdrechtseweg is,
- Als je er voor het eerst komt je navigatie het beste op de Melis Stokelaan

kan instellen?

Janneke

26

Kopij

Voor het volgende nummer van
“De Vier Jaargetijden”

a.u.b. vóór 26 mei 2016 zenden aan:
Frenny Habekotté-van Haarlem
Schrikslaan 47
3762 TB Soest
tel.: 035 – 6012406
e-mail: [email protected]

27

Familieberichten

Tijdens de ledenbijeenkomst in juni vorig jaar vertelde Henk Potman
dat hij ernstig ziek was, de najaarsvergadering kon hij toch nog bezoe-
ken. Maar net voor kerst hoorden wij dat hij was overleden. Wij wensen
zijn naaste familie veel sterkte.
Vlak na de kerst kregen we het bericht dat Hannie uit den Bosch was
overleden. Zij tobde al langere tijd met haar gezondheid maar zij was
altijd positief en opgewekt. Wij wensen Jan en de kinderen heel veel
sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Piet Vos heeft ook en paar lastige weken achter de rug, opgenomen in
het ziekenhuis, ontslagen, weer opgenomen en de nodige onderzoeken
ondergaan. Nu weer enige weken thuis en het gaat langzaam beter,
hoewel hij onder controle blijft. Wij wensen hem en de overige zieken
snel beterschap toe.

Mutaties

Opgezegd per 1 januari 2016:
Mw. Castelein, Soest
Mw. Van Schaik, Maartensdijk
Mw. Scheffer, Eemnes
Mw. Schopman, Hilversum

Overleden:
Henk Potman, Eemnes
Hannie uit den Bosch, Kortenhoef

28

Bestuur regio 13

Voorzitter: Karel Bregman
Brennikmeijerlaan 20, 3829 AM Hooglanderveen
033-4551792 / [email protected]

Secretaris: Janneke Langbroek
Roffelaasrskom 13, 3831 RJ Leusden
033-4940130 / [email protected]

Penningmeester: Arno Wildeman
Herikhof 9
3831 AM Leusden
033-4941775 / [email protected]
Banknr.: NL45 INGB 0004450249
tnv NKvF regio 13 te Leusden

Coördinator Ineke van Schie
activiteiten: Wieksloterweg WZ 1, 3763 LH Soest
035-6016828

Servicepunt: Familie Van der Laan
Eilandseweg 26A, 1394 JG Nederhorst den Berg
0294-251745

Redactie: Frenny Habekotté –van Haarlem
Schrikslaan 47, 3762 TB Soest
035-6012406 / [email protected]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
2186 Teofilakt_Tlumachennia DEMO
Next Book
juni-2016