The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-18278549, 2021-11-13 11:20:30

PBD Pemulihan Tahun 3

Rujukan

PBD Matematik Tahun 3 KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Jadual 7: Pernyataan Tahap Penguasaan Keseluruhan KSSR Matematik

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Mengimbas kembali pengetahuan asas matematik.
 Menggunakan kemahiran proses matematik untuk mengimbas kembali pengetahuan asas matematik dengan
1 bimbingan.
 Menyatakan sikap dan nilai berkaitan matematik dengan bimbingan.

 Menerangkan pengetahuan asas matematik.
2  Menggunakan kemahiran proses matematik untuk menerangkan pengetahuan asas matematik.

 Menjelaskan sikap dan nilai berkaitan matematik dengan memberikan contoh yang munasabah.

 Mengaplikasi pengetahuan asas matematik.
3  Menggunakan kemahiran proses matematik bagi mengaplikasi pengetahuan asas matematik.

 Menunjukkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam sesuatu situasi.

 Menyelesaikan masalah rutin dalam kehidupan seharian.
 Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin.
4  Mendemonstrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi serta menjadi pembimbing kepada

rakan lain.

 Menyelesaikan masalah rutin yang kompleks dalam kehidupan seharian dengan menggunakan pelbagai strategi
penyelesaian masalah.

5  Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin yang kompleks.
 Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta menjadi
pembimbing kepada rakan lain.

 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin.
 Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah bukan rutin.
6  Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam kehidupan seharian serta menjadi pembimbing dan

teladan kepada rakan lain.

28

Jadual 8: Senarai Tajuk Berdasarkan Bidang Pembelajaran KSSR MATEMATIK TAHUN 3
Matematik Sekolah Rendah.
KSSR Matematik Sekolah Rendah memberi fokus kepada
Nombor Dan Operasi penguasaan pengetahuan, kemahiran dan proses serta sikap dan
nilai yang sesuai dengan tahap kebolehan murid. Peruntukan waktu
 Nombor Bulat minimum untuk matematik Tahap I adalah 96 jam setahun. DSKP
 Operasi Asas KSSR Matematik diorganisasikan melalui pernyataan Standard
 Pecahan, Perpuluhan dan Peratus Kandungan, Standard Pembelajaran, dan Standard Prestasi,
 Wang manakala, lajur Catatan disertakan dengan cadangan aktiviti atau
Sukatan dan Geometri nota seperti dalam Jadual 9.

 Masa dan Waktu Objektif bagi setiap tajuk dieksplisitkan sebagai panduan pengajaran
 Ukuran dan Sukatan bagi menyediakan aktiviti dan persekitaran pembelajaran yang sesuai
 Ruang dan relevan dengan kebolehan serta keperluan murid. Guru perlu
menggunakan kreativiti dan kebijaksanaan profesional mereka bagi
Perkaitan Dan Algebra mencapai objektif tersebut. Aktiviti yang dicadangkan bukanlah
sesuatu yang mutlak. Guru disarankan menggunakan sumber yang
 Koordinat pelbagai seperti modul, buku dan internet dalam menyediakan aktiviti
 Nisbah dan Kadaran PdP bersesuaian.

Statistik Dan Kebarangkalian

 Pengurusan Data
 Kebolehjadian

Matematik Diskret

Tiada di peringkat sekolah rendah

30

1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 10 000 KSSR MATEMATIK TAHUN 3

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

1 Menyatakan sebarang nombor hingga 10 000.

2 Menjelaskan nilai nombor hingga 10 000.

 Menentukan nilai nombor dan menyusun nombor mengikut tertib.
3  Menganggar dan membundar sebarang nombor.

 Melengkapkan rangkaian dan pola nombor.

4 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan nombor hingga 10 000.

5 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan nombor hingga 10 000 dengan pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian bukan rutin melibatkan nombor hingga 10 000 secara kreatif dan inovatif.

36

2.0 OPERASI ASAS KSSR MATEMATIK TAHUN 3

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

1 Membaca ayat matematik yang melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tambah dan tolak.

2 Menerangkan prosedur bagi operasi asas dan operasi bergabung tambah dan tolak.
Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan operasi asas dan

3 operasi bergabung tambah dan tolak.
4 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tambah dan tolak.

Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tambah dan tolak
5 dengan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian bukan rutin melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tambah dan tolak
6 secara kreatif dan inovatif.

40

4.0 WANG KSSR MATEMATIK TAHUN 3

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

1  Mengenal mata wang negara ASEAN.
 Menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai mata wang negara lain.

2 Menjelaskan simpanan dan pelaburan dalam memenuhi keperluan dan kehendak masa depan.

Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik operasi asas dan operasi bergabung
3 melibatkan wang.

4 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan wang.

5 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan wang dengan pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian bukan rutin melibatkan wang secara kreatif dan inovatif.

Pemulihan

50

5.0 MASA DAN WAKTU KSSR MATEMATIK TAHUN 3

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

1 Membaca waktu sebelum, semasa dan selepas sesuatu aktiviti serta membaca kalendar.

2 Menerangkan maklumat daripada jadual waktu sesuatu aktiviti.

3 Merekodkan aktiviti, mendapatkan maklumat daripada jadual dan kalendar, dan menyelesaikan ayat
matematik melibatkan masa.

4 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan masa dan waktu.

5 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan masa dan waktu dengan pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian bukan rutin melibatkan masa dan waktu secara kreatif dan inovatif.

Pemulihan

55


Click to View FlipBook Version