The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zietarmizi, 2018-12-31 02:08:40

RPT KSSM PSV F1 2019

RPT KSSM PSV F1 2019

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2019

Pendidikan Seni Visual

Tingkatan 1

SMK DANG ANUM, MERLIMAU, MELAKA.

MINGGU/ BIDANG / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN

Minggu 1 SEJARAH DAN 1. Persepsi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK :
2 Jan- 4 Jan APRESIASI SENI Pemahaman 1.1 Menggalurkan perkembangan Bahasa
terhadap Sesi penerangan dan Teknologi Maklumat dan
2019 Perkembangan Perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di perbincangan Komunikasi
Seni Visual Di Seni Visual di Malaysia menggunakan:
2-4 Orientasi Malaysia 1.1.1 Seni Halus - Foto Layari Laman sesawang
Tingkatan 1 Malaysia i. Sejarah dan perkembangan - Video QR Code:
( 1 jam ) ii. Tokoh dan karya - Tayangan Slaid http://www.mrm.
2 Pendaftaran iii. Pertubuhan dan persatuan - Lembaran Kerja gov.my
PPKI iv. Institusi Seni https://goo.gl/7hjkf
Menggalurkan sejarah, http://www.kraftangan.
3 Ujian 1.1.2 Seni Reka sumbangan tokoh dan gov.my
Diagnostik BM i. Sejarah dan perkembangan peranan institusi melalui
dan Mate ii. Tokoh dan karya persembahan: 1
iii. Pertubuhan dan persatuan - Power Point
iv. Institusi Seni - Multimedia

1.1.3 Seni Kraf Rujukan Buku Teks:
i. Bidang Muka surat : 3-13
ii. Adiguru dan Produk
iii. Institusi:
a. Kraftangan Malaysia
b. Institut Kraf Negara

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

MINGGU 2 SEJARAH DAN 2. Eksplorasi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK :
7 Jan- 11 Jan APRESIASI SENI Eksplorasi 2.1 Mengenal pasti tokoh dan Membuat kajian tentang Patriotisme
maklumat karya: sejarah, tokoh, sumbangan Nilai Murni
2019 Perkembangan daripada pelbagai 2.1.1 Seni Halus dan peranan institusi
Seni Visual Di sumber bagi 2.1.2 Seni Reka dengan menggunakan
7-8 Orientasi pengukuhan 2.1.3 Seni Kraf pendekatan kaedah stesen:
Tingkatan 4 Malaysia pemahaman - Seni Halus
( 1 jam ) terhadap - Seni Reka
9 Mesy Agung Perkembangan - Seni Kraf
Koku Seni Lukis dan Seni
Reka di Malaysia Rujukan Buku Teks:
12 Jan- LADAP 1 Muka surat : 14

M SEJARAH DAN 3. Ekspresi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK :
MINGGU 3 APRESIASI SENI Penzahiran idea dan 3.1 Menjana idea dalam tugasan Menghasilkan dokumentasi Kreativiti dan Inovasi
konsep melalui perkembangan seni visual di berdasarkan maklumat
14 Jan- 18 Jan Perkembangan pelbagai sumber dan Malaysia yang diperoleh dalam
2019 Seni Visual Di teknologi dalam bentuk:
penjanaan tugasan - Lembaran Kerja
14 Pelancaran Malaysia - Persembahan
Program ( 1 jam )
Ponteng Sifar Multimedia
- Peta Pemikiran
15-17 Kelas Minggu 3 & 4 - Artist Book
Tambahan T3 & 15 Jan- 19 Jan - Poster
T5
2017 Meniru karya tokoh Layari Laman sesawang
15 Lat.Rumah menggunakan Pendekatan https://scribd.com/docume
Sukan  21 Jan- Memesis (Peniruan) dan nt/237065779/Definisi-
Gotong membincangkan karya Artist-Book
16 Kelab / Royong tokoh berpandukan
Persatuan Perdana Pendekatan Feldman

17 1M1S Rujukan Buku Teks:
Muka surat : 15-17

2

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

MINGGU 4 SEJARAH DAN 4. Apresiasi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK :
21 Jan – 25 Jan APRESIASI SENI Penghayatan 4.1 Mempamerkan hasil karya Membentangkan hasil Bahasa
terhadap 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dokumentasi
2019 Perkembangan hasil karya Seni dan rakan dengan menumpukan Mencatatkan nota sendiri
Seni Visual Di Visual pada aspek Bahasa Seni Visual berdasarkan pembentangan
21- Pelancaran 4.3 Menjelaskan pengalaman
Program Jom Malaysia sendiri dalam penghasilan karya Rujukan Buku Teks:
Menabung ( 1 jam ) Muka surat : 18-19

23- Gotong-
royong Perdana
23- B.Uniform
24- 1M1S

Minggu 5 BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
28 Jan - 1 Feb VISUAL Pemahaman perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi garisan multimedia Teknologi Maklumat dan
2019 Garisan Seni Visual 1.2 Jenis garisan pada:  Maklumat tentang Komunikasi
28 Jan – ( 1 jam ) garisan diperolehi Kelestarian Alam Sekitar
Pelancaran 2. Eksplorasi Seni i. Alam semulajadi daripada:
Program Eksplorasi dan ii. Objek buatan manusia - Sumbang Saran Layari Laman sesawang
SUMUR, aplikasi unsur seni iii. Karya seni visual - Soal Jawab QR Code :
Pelantikan bagi pengukuhan 1.3 Fungsi garisan - Perbincangan https://goo.gl/Tn3x4
Pengawas, pemahaman - Nota Anekdot
Bulan Bahasa, terhadap Bahasa 2.1 Membuat eksperimentasi dan 3
dan Minggu Seni Visual penerokaan unsur garisan pada Rujukan Buku Teks :
PPDa alam semulajadi dengan pelbagai Muka Surat : 23 - 26
teknik
29- Majlis Dialog
Ibuba&guru PK

30- Kelab /
Persatuan

31- 1M1S

1- Merentas
Desa /
B.Uniform

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

CUTI TAHUN BARU CINA

4 Feb- 8 Feb 2019

Minggu 7 BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Kembara Visual (Pereka EMK:
11 Feb- 15 Feb VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan Muda) Bahasa
konsep unsur garisan untuk menghasilkan Kreatif dan Inovatif
2019 Garisan melalui pelbagai karya dengan menggunakan  Meneroka jenis dan fungsi
( 1 jam ) sumber dan teknologi imaginasi dan idea secara kreatif garisan yang terdapat Layari Laman sesawang
11- Pelancaran dalam penjanaan pada alam semulajadi https://goo.gl/yx0F3p
Guru tugasan https://goo.gl/GQhGGs
Penyayang &  Melakar jenis garisan
Salam Hormat 4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya yang terdapat pada
(Modul Berbudi Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri subjek kajian
Bahasa)dan terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan
Pelancaran Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual Rujukan Buku Teks :
Program 4.3 Menjelaskan pengalaman Muka Surat : 27
Sayangi Diri sendiri dalam penghasilan karya Murid diminta untuk
memilih satu daripada
13-14 Sukantara aktiviti iaitu:
- Lukisan
13- Kelab / - Doodle Art
Persatuan - Arca
- Kraf (Aksesori)
14- 1M1S Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 28 – 29
16- Kursus Menjana persembahan
Kepimpinan pameran hasil karya
Pengawas  Membuat pemerhatian

terhadap hasil karya
yang dipamerkan

 Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

 Mencatatkan nota
sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 30 – 31

4

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

Minggu 8 BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
18 Feb- 22 Feb VISUAL Pemahaman perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi rupa multimedia Teknologi Maklumat dan
2019 Rupa Seni Visual 1.2 Jenis rupa pada:  Maklumat tentang Komunikasi
( 1 jam ) rupa diperolehi Kelestarian Alam Sekitar
20- B.Uniform i. Alam semulajadi daripada:
21- 1M1S 2. Eksplorasi Seni ii. Objek buatan manusia - Sumbang Saran
22- Usrah 1 Eksplorasi dan iii. Karya seni visual - Soal Jawab
23- Motivasi aplikasi unsur seni 1.3 Fungsi rupa - Perbincangan
SPM & PT3 dan bagi pengukuhan - Nota Anekdot
Kursus Asas pemahaman 2.1 Membuat eksperimentasi dan
PRS terhadap Bahasa penerokaan unsur rupa pada alam Rujukan Buku Teks :
Seni Visual semulajadi dengan pelbagai teknik Muka Surat : 34 – 37

Minggu 9 BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Kembara Visual (Pereka EMK:
25 Feb- 1 Mac VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan Muda) Bahasa
konsep unsur rupa untuk menghasilkan Kreativiti dan Inovatif
2019 Rupa melalui pelbagai karya dengan menggunakan  Meneroka jenis rupa
( 1 jam ) sumber dan teknologi imaginasi dan idea secara kreatif yang terdapat pada
25- Perasmian dalam penjanaan alam semulajadi
Pelancaran Ibu tugasan 4.1 Mempamerkan hasil karya
Bapa Angkat , 4.2 Menghayati hasil karya sendiri  Melakar jenis rupa
3K dan TS25 4. Apresiasi Seni dan rakan dengan menumpukan yang terdapat pada
Penghayatan pada aspek Bahasa Seni Visual subjek kajian
27- Pelancaran terhadap hasil karya 4.3 Menjelaskan pengalaman
Bulan Bahasa Seni Visual sendiri dalam penghasilan karya Rujukan Buku Teks :
dan Membaca, Muka Surat : 38
Latihan Kawad
Kebakaran, Murid diminta untuk
Kelab / memilih satu daripada
Persatuan aktiviti iaitu:
Sukantara - Arca Binaan

28- 1M1S Polyhedra
- Kad Ucapan Pop-Up
- Pembalut Fail Lama
Rujukan Buku Teks :

5

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

Muka Surat : 39 – 40

Menjana persembahan Layari Laman sesawang:
pameran hasil karya https://goo.gl/SbmWly

 Membuat
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan

 Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

 Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 41 - 42

Minggu 10 BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
4 Mac - 8 Mac VISUAL Pemahaman perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi bentuk multimedia Teknologi Maklumat dan
2019 Bentuk Seni Visual 1.2 Jenis bentuk pada:  Maklumat tentang Komunikasi
( 1 jam ) bentuk diperolehi Kelestarian Alam Sekitar
5- Mesy Guru 2 i. Alam semulajadi daripada:
2. Eksplorasi Seni ii. Objek buatan manusia - Sumbang Saran 6
6- B.Uniform Eksplorasi dan iii. Karya seni visual - Soal Jawab
aplikasi unsur seni - Perbincangan
7- Mesy HEM 2, bagi pengukuhan 1.3 Fungsi bentuk - Nota Anekdot
Koku 2 dan pemahaman
1M1S terhadap Bahasa 2.1 Membuat eksperimentasi dan Rujukan Buku Teks :
Seni Visual penerokaan unsur bentuk pada Muka Surat : 44 - 47
9- Ladap 2 alam semulajadi dengan pelbagai
teknik Kembara Visual (Pereka
Muda)

 Meneroka jenis
bentuk yang
terdapat pada alam
semulajadi dan

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

objek buatan Layari Laman sesawang:
manusia QR Code:
 Melakar jenis https://goo.gl/gfW6UF
bentuk yang
terdapat pada
subjek kajian
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 48

Minggu 11 BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Cadangan Aktiviti: EMK:
11 – 15 Mac VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan  Murid diminta untuk Kreativiti dan Inovatif
konsep unsur bentuk untuk menghasilkan memilih satu
2019 Bentuk melalui pelbagai karya dengan menggunakan daripada aktiviti
( 1 jam ) sumber dan teknologi imaginasi dan idea secara kreatif iaitu:
13-14 dalam penjanaan - Lukisan
Kejohanan tugasan 4.1 Mempamerkan hasil karya - Catan
Sukan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri
4. Apresiasi Seni dan rakan dengan menumpukan
Penghayatan pada aspek Bahasa Seni Visual Rujukan Buku Teks :
terhadap hasil karya 4.3 Menjelaskan pengalaman Muka Surat : 49
Seni Visual sendiri dalam penghasilan karya
Menjana persembahan
pameran hasil karya Layari Laman sesawang
QR Code:
 Membuat http://goo.gl/ IcBxKh
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan

 Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

 Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 50

7

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

Minggu 12 UJIAN SELARAS 1
18 - 22 Mac
18 – 22 Mac 2019
2019
Cuti Pertengahan Penggal 1
18-22 Ujian
Selaras 1

22-25
Perkampungan
Ilmu 1 &
Penetapan
Target SPM dan
PT3

23-31 Mac 2018

Minggu 13 BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
1 - 5 Apr 2019 VISUAL Pemahaman perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi jalinan multimedia Teknologi Maklumat dan
3- Mesy Jalinan Seni Visual 1.2 Jenis jalinan pada:  Maklumat tentang Komunikasi
Kurikulum 2, ( 1 jam ) 1.2.1 Alam semulajadi jalinan diperolehi Kelestarian Alam Sekitar
Mesy Guru 3, 1.2.2 Objek buatan manusia daripada:
Post Mortem 1.2.3 Karya seni visual - Sumbang Saran 8
SPM dan 1.3 Fungsi jalinan - Soal Jawab
Penutupan
Bulan Bahasa 2. Eksplorasi Seni 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Perbincangan
Eksplorasi dan penerokaan unsur jalinan pada - Nota Anekdot
4- 1M1S aplikasi unsur seni alam semulajadi dengan pelbagai
bagi pengukuhan teknik Rujukan Buku Teks :
pemahaman Muka Surat : 54 - 57
terhadap Bahasa
Seni Visual Kembara Visual (Pereka
Muda)

- Meneroka jenis
jalinan yang

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

terdapat pada alam Layari Laman sesawang
semulajadi QR Code :
- Melakar jenis jalinan https:// goo.gl/j62yQw
yang terdapat pada
subjek kajian
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 58

Minggu 14 BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Cadangan Aktiviti: EMK:
8 - 12 April VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan Bahasa
konsep melalui unsur jalinan untuk menghasilkan  Murid diminta untuk Kreativiti dan Inovatif
2019 Jalinan pelbagai sumber dan karya dengan menggunakan memilih satu
( 1 jam ) teknologi dalam imaginasi dan idea secara kreatif daripada aktiviti
10- Kelab / penjanaan tugasan iaitu:
Persatuan
4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya - Kolaj/ Quilling
11- 1M1S Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri - Pualaman
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan - Tiupan dan Corak
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual
4.3 Menjelaskan pengalaman Buih Sabun
sendiri dalam penghasilan karya Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 59 – 60
Menjana persembahan
pameran hasil karya

 Membuat
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan

 Mengemukakan Layari Laman sesawang:
pengalaman sendiri https:// goo.gl/30Pcci
dalam penghasilan
karya

 Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri


Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 61

9

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

Minggu 15 BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
15- 19 April VISUAL Pemahaman perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi ruang multimedia Teknologi Maklumat dan
2019 Ruang Seni Visual 1.2 Jenis ruang pada:  Maklumat tentang Komunikasi
( 1 jam ) 1.2.1 Alam semulajadi ruang diperolehi Kelestarian Alam Sekitar
15- Cuti Melaka 2. Eksplorasi Seni 1.2.2 Objek buatan manusia daripada:
Bandaraya Eksplorasi dan 1.2.3 Karya seni visual - Sumbang Saran
Bersejarah aplikasi unsur seni 1.3 Fungsi ruang - Soal Jawab
bagi pengukuhan 1.4 Mengenal pasti jenis-jenis - Perbincangan
18- 1M1S pemahaman ruang: - Nota Anekdot
terhadap Bahasa 1.4.1 Ruang Nyata/ Terbuka/
Seni Visual Konkrit / Fizikal Rujukan Buku Teks :
i. Terbuka Muka Surat : 64 - 68
ii. Tertutup
Kembara Visual (Pereka
1.4.2 Ruang Tampak/ Ilusi Muda)
i. Ruang dalam
ii. Ruang cetek  Meneroka jenis
iii. Ruang rata ruang yang terdapat
pada alam
semulajadi

 Melakar jenis ruang
yang terdapat pada
subjek kajian

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 69

Minggu 16 BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 1.5 Menerangkan perkaitan ruang Cadangan Aktiviti: EMK:
22 - 26 April VISUAL Penzahiran idea dan dan perspektif  Murid diminta untuk Bahasa
konsep 1.5.1 Satu Titik Lenyap memilih satu Kreativiti dan Inovatif
2019 Ruang melalui pelbagai 1.5.2 Dua Titik Lenyap daripada aktiviti
( 1 jam ) sumber dan teknologi iaitu:
24- Kelab / dalam penjanaan 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Poster
Persatuan tugasan penerokaan unsur ruang pada alam - Arca
semulajadi dengan pelbagai teknik - Kad Ucapan Pop-up
25- 1M1S
3.1 Menterjemah hasil daripada Rujukan Buku Teks :
26- Usrah 3 Muka Surat : 70 - 71

10

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

4. Apresiasi Seni eksperimentasi dan penerokaan  Menjana
Penghayatan unsur ruang untuk menghasilkan persembahan
terhadap hasil karya karya dengan menggunakan pameran hasil karya
Seni Visual imaginasi dan idea secara kreatif
 Membuat
4.1 Mempamerkan hasil karya pemerhatian
4.2 Menghayati hasil karya sendiri terhadap hasil karya
dan rakan dengan menumpukan yang dipamerkan
pada aspek Bahasa Seni Visual
 Mengemukakan
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
pengalaman sendiri dalam dalam penghasilan
penghasilan karya karya

 Mencatatkan nota Layari Laman sesawang:
sendiri melalui https:// goo.gl/EZT8DT
aktiviti tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 72

Minggu 17 BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK:
29 April – 3 Mei VISUAL Pemahaman perbincangan tentang:  Tayangan klip video Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi warna  Maklumat tentang Teknologi Maklumat dan
2019 Warna Seni Visual 1.2 Jenis warna pada: warna diperolehi Komunikasi
( 1 jam ) 1.2.1 Alam semulajadi daripada: Sains dan Teknologi
1- Cuti Hari 1.2.2 Objek buatan manusia - Sumbang Saran
Pekerja 1.2.3 Karya seni visual - Soal Jawab
1.3 Fungsi Warna - Perbincangan
3- Pelancaran
Ihya Ramadhan 2. Eksplorasi Seni 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Nota Anekdot
(Modul Eksplorasi dan penerokaan Rujukan Buku Teks :
Mutadayyin) aplikasi unsur seni unsur warna pada alam semulajadi Muka Surat : 76 - 79
bagi pengukuhan dengan pelbagai teknik
pemahaman  Meneroka jenis
terhadap Bahasa warna yang terdapat
Seni Visual pada alam semula
jadi melalui
eksperimentasi
bahan seperti kunyit,
tanah, daun inai dan

11

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

Minggu 18 kulit bawang
6 Mei - 10 Mei  Menghasilkan karya

2019 roda warna dengan
6- Cuti Awal lembaran kerja yang
Ramadhan disediakan oleh guru
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 80 - 81

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

8 – 17 Mac 2019

Minggu 19 BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada  Murid diminta untuk EMK:
13 Mei - 17 Mei VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan memilih satu Bahasa
konsep unsur warna untuk menghasilkan daripada aktiviti Kreativiti dan Inovatif
2019 Warna melalui pelbagai karya dengan menggunakan iaitu:
( 1 jam ) sumber dan teknologi imaginasi dan idea secara kreatif
16- Sambutan dalam penjanaan - Kipas Tangan
Hari Guru tugasan - Kad Ucapan
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 82 - 83

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Menjana persembahan
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri pameran hasil karya
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual  Membuat pemerhatian
terhadap hasil karya
4.3 Menjelaskan yang dipamerkan
pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya  Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

 Mencatatkan nota
sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 84

12

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

Minggu 20 BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
20- 24 Mei 2018 VISUAL Pemahaman perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi harmoni multimedia Kelestarian Alam Sekitar
21-Mesy Guru 4 Harmoni Seni Visual 1.2 Ciri-ciri harmoni pada:  Maklumat tentang
( 1 jam ) 1.2.1 Alam semulajadi harmoni diperolehi Layari laman sesawang:
22-23 Tadarus 1.2.2 Objek buatan manusia daripada: QR Code :
Perdana dan 1.2.3 Karya seni visual - Sumbang Saran https://goo.gl/Rin9o9
Usrah 4 & 5 1.3 Fungsi harmoni - Soal Jawab

24- Majlis Khatam 2. Eksplorasi Seni 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Perbincangan
Al-Quran Eksplorasi dan penerokaan prinsip harmoni pada - Nota Anekdot
aplikasi unsur seni alam semulajadi dengan pelbagai Rujukan Buku Teks :
bagi pengukuhan teknik Muka Surat : 88 - 90
pemahaman
terhadap Bahasa Memerhati dan melakar
Seni Visual gambar alam semulajadi
yang mempunyai kesan
prinsip harmoni
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 91

 Murid diminta
mengaplikasi teknik

quilling dengan
memilih satu

daripada aktiviti
iaitu:
o Bingkai Foto
o Kad Ucapan
o Bekas Lilin
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 92 - 93

25 Mei – 9 Jun Cuti Pertengahan Tahun
2019 Cuti Hari Raya Aidilfitri 1440H

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019 13

Minggu 21 BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Menjana persembahan EMK:
10 – 14 Jun VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan pameran hasil karya Bahasa
konsep melalui prinsip harmoni untuk Kreativiti dan Inovatif
2019 Harmoni pelbagai sumber dan menghasilkan karya dengan  Membuat
( 1 jam ) teknologi dalam menggunakan imaginasi dan idea pemerhatian Layari laman sesawang:
10- Cuti penjanaan tugasan secara kreatif terhadap hasil karya QR Code :
Persekolahan yang dipamerkan https://goo.gl/6hnV6
Pertengahan 4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya
Tahun Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri  Mengemukakan
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan pengalaman sendiri
12- Kelab / Seni Visual dalam penghasilan
Persatuan pada aspek Bahasa Seni Visual karya
4.3 Menjelaskan pengalaman
 Mencatatkan nota
sendiri dalam penghasilan karya sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 94

Minggu 22 BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
17 Jun – 21 VISUAL Pemahaman perbincangan tentang: Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi kontra  Tayangan Kelestarian Alam Sekitar
Jun 2019 Kontra Seni Visual 1.2 Ciri-ciri kontra pada: multimedia
( 1 jam ) 1.2.1 Alam semulajadi
19- Sambutan 1.2.2 Objek buatan manusia  Maklumat tentang
Raya Perdana 2. Eksplorasi Seni 1.2.3 Karya Seni Visual kontra diperolehi
Eksplorasi dan 1.3 Fungsi kontra daripada:
19- B.Uniform aplikasi unsur seni
bagi pengukuhan 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Sumbang Saran
22- Ladap 3 pemahaman penerokaan prinsip kontra pada - Soal Jawab
terhadap BSV alam semulajadi dengan pelbagai - Perbincangan
teknik - Nota Anekdot
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 98 - 100

14

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

Minggu 23 BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Kembara Visual (Pereka EMK:
24 Jun – 28 VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan Muda) Bahasa
konsep melalui prinsip kontra untuk menghasilkan Kreativiti dan Inovatif
Jun 2019 Kontra pelbagai sumber dan karya dengan menggunakan  Meneroka ciri prinsip
( 1 jam ) teknologi dalam imaginasi dan idea secara kreatif kontra yang terdapat
26- Kelab / penjanaan tugasan pada alam
Persatuan semulajadi
4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya
27- Mesy HEM Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri  Melakar ciri prinsip
3 dan Mesy terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan kontra yang terdapat
Koku 3 Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual pada subjek kajian
4.3 Menjelaskan pengalaman
28- Usrah 6 sendiri dalam penghasilan karya Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 101

 Murid diminta untuk
memilih satu
daripada aktiviti
iaitu:

- Catan
- Poster
- Anyaman
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 102 – 103

Menjana persembahan Layari laman sesawang
pameran hasil karya QR Code: https://goo.gl/
ibRp4W
 Membuat
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan

 Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

 Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 104

15

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

Minggu 24 BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
1 Jul- 5 Jul VISUAL Pemahaman perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi penegasan multimedia Kelestarian Alam Sekitar
2019 Penegasan Seni Visual 1.2 Ciri-ciri penegasan pada:  Maklumat tentang
3- Mesy ( 1 jam ) 1.2.1 Alam semulajadi penegasan Layari laman sesawang:
Kurikulum 3 1.2.2 Objek buatan manusia diperolehi daripada: QR Code:
2. Eksplorasi Seni 1.2.3 Karya Seni Visual - Sumbang Saran htpp://goo.gl/ TDsyQC
3- B.Uniform Eksplorasi dan 1.3 Fungsi penegasan - Soal Jawab
aplikasi unsur seni - Perbincangan
bagi pengukuhan 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Nota Anekdot
pemahaman penerokaan prinsip penegasan
terhadap Bahasa pada alam semulajadi dengan Rujukan Buku Teks :
Seni Visual pelbagai teknik Muka Surat : 107 - 109

 Mengumpul koleksi
prinsip penegasan
dari media cetak,
teks rujukan atau
laman sesawang
melalui bungkah ais
secara kolaboratif
(Foto Montaj)

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 110

Minggu 25 BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Cadangan Aktiviti: EMK:
8 Jul - 12 Jul VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan  Mencorak Bahasa
konsep melalui prinsip penegasan untuk menggunakan grid Kreativiti dan Inovatif
2019 Penegasan pelbagai sumber dan menghasilkan karya dengan struktur bagi
( 1 jam ) teknologi dalam menggunakan imaginasi dan idea menjelaskan kesan
10- Kelab / penjanaan tugasan secara kreatif penegasan melalui
Persatuan penggunaan warna.
 Menghasilkan poster
untuk menjelaskan
kesan penegasan

16

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Rujukan Buku Teks :
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri Muka Surat : 111
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual  Menjana
4.3 Menjelaskan pengalaman persembahan
sendiri dalam penghasilan karya pameran hasil karya

 Membuat Layari laman sesawang:
pemerhatian https:// goo.gl/hzJO9h
terhadap hasil karya
yang dipamerkan

 Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

 Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 112

Minggu 26 BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
15 Jul – 19 Jul VISUAL Pemahaman perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi kepelbagaian multimedia Kelestarian Alam Sekitar
2019 Kepelbagaian Seni Visual 1.2 Ciri-ciri kepelbagaian pada:  Maklumat tentang
( 1 jam ) 1.2.1 Alam semulajadi kepelbagaian
17- B.Uniform 1.2.2 Objek buatan manusia diperolehi daripada:
1.2.3 Karya seni visual - Sumbang
2. Eksplorasi Seni 1.3 Fungsi kepelbagaian Saran
Eksplorasi dan - Soal Jawab
aplikasi unsur seni 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Perbincangan
bagi pengukuhan penerokaan prinsip kepelbagaian - Nota Anekdot
pemahaman pada alam semulajadi dengan
terhadap Bahasa pelbagai teknik Rujukan Buku Teks :
Seni Visual Muka Surat : 116 – 118

17

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

Murid diminta untuk
melengkapkan lembaran
kerja yang telah dibekalkan
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 119

Minggu 27 BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Cadangan Aktiviti: EMK:
22 Jul - 26 Jul VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan  Murid diminta untuk Bahasa
konsep melalui prinsip kepelbagaian untuk memilih satu Kreativiti dan Inovatif
2019 Kepelbagaian pelbagai sumber dan menghasilkan karya dengan daripada aktiviti
( 1 jam ) teknologi dalam menggunakan imaginasi dan idea iaitu:
22 Jul- 19 Ogos penjanaan tugasan secara kreatif - Catan
Percubaan SPM - Poster
- Kraf Tradisional
4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri Rujukan Buku Teks :
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan Muka Surat : 120 - 121
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual
4.3 Menjelaskan pengalaman Menjana persembahan
sendiri dalam penghasilan karya pameran hasil karya

 Membuat
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan

 Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

 Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 122

18

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

Minggu 28 BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
29 Jul – 2 Ogos VISUAL Pemahaman perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi imbangan multimedia Kelestarian Alam Sekitar
2019 Imbangan Seni Visual 1.2 Ciri-ciri imbangan pada:  Maklumat tentang
( 1 jam ) 1.2.1 Alam semulajadi imbangan diperolehi
29- Pelancaran 1.2.2 Objek buatan manusia daripada:
Bulan 1.2.3 Karya seni visual - Sumbang Saran
Kemerdekaan 1.3 Fungsi imbangan - Soal Jawab
- Perbincangan
31- Latihan 2. Eksplorasi Seni 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Nota Anekdot
Kawad Eksplorasi dan penerokaan prinsip imbangan pada
Kebakaran aplikasi unsur seni alam semulajadi dengan pelbagai Rujukan Buku Teks :
bagi pengukuhan teknik Muka Surat : 125 - 129
31- B.Uniform pemahaman
terhadap Bahasa Kembara Visual (Pereka
Seni Visual Muda)

 Meneroka ciri-ciri
prinsip imbangan
yang terdapat pada
alam semulajadi

 Melakar subjek
kajian pada alam
semulajadi yang
mempunyai ciri-ciri
prinsip imbangan

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 130

Minggu 29 BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Murid diminta untuk memilih EMK:
5 Ogos - 9 VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan satu daripada aktiviti iaitu: Bahasa
Ogos 2019 konsep melalui prinsip imbangan untuk - Arca Kreativiti dan Inovatif
Imbangan pelbagai sumber dan menghasilkan karya dengan - Tembikar
5- Percubaan ( 1 jam ) teknologi dalam menggunakan imaginasi dan idea - Quilling Paper
PT3 penjanaan tugasan secara kreatif Rujukan Buku Teks :
6- Mesy Guru 5 Muka Surat : 131 - 132
7- Kelab
/Persatuan

19

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Menjana persembahan
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri pameran hasil karya
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual  Membuat
4.3 Menjelaskan pengalaman pemerhatian
sendiri dalam penghasilan karya terhadap hasil karya
yang dipamerkan

 Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

 Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 133

10 Ogos – 18 Cuti Pertengahan Penggal 2
Ogos 2019

Minggu 30 BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
19 Ogos - 23 VISUAL Pemahaman perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
Ogos 2019 terhadap Bahasa 1.1 Definisi kesatuan multimedia Kelestarian Alam Sekitar
Kesatuan Seni Visual 1.2 Ciri-ciri kesatuan pada  Maklumat tentang
19-20 Ujian ( 1 jam ) 1.2.1 Alam semulajadi kesatuan diperolehi
Mendengar PT3 1.2.2 Objek buatan manusia daripada:
1.2.3 Karya seni visual - Sumbang Saran
23- Usrah 8 1.3 Fungsi kesatuan - Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot

2. Eksplorasi Seni 2.1 Membuat eksperimentasi dan Rujukan Buku Teks :
Eksplorasi dan penerokaan prinsip kesatuan pada Muka Surat : 136 - 138
aplikasi unsur seni alam semulajadi, objek buatan
bagi pengukuhan manusia dan karya seni visual Murid diminta
melengkapkan lembaran
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019 kerja yang telah disediakan

20

pemahaman dengan pelbagai teknik oleh guru
terhadap Bahasa Rujukan Buku Teks :
Seni Visual Muka Surat : 139

Minggu 31 BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Cadangan Aktiviti: EMK:
26 Ogos – 30 VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan  Murid diminta untuk Bahasa
konsep melalui prinsip kesatuan untuk Kreativiti dan Inovatif
Ogos 2019 Kesatuan pelbagai sumber dan menghasilkan karya dengan menghasilkan satu
( 1 jam ) teknologi dalam menggunakan imaginasi dan idea daripada reka bentuk
28- Mercu penjanaan tugasan secara kreatif topeng hasil gabungan
Kokurikulum dua hal benda
4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya bertemakan watak
29- Post Mortem Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri berikut:
Percubaan PT3 terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan - Figura (Watak Adiwira)
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual - Flora atau fauna
31- Hari 4.3 Menjelaskan pengalaman - Objek buatan manusia
Kebangsaan sendiri dalam penghasilan karya Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 140

Menjana persembahan
pameran hasil karya
 Membuat pemerhatian

terhadap hasil karya
yang dipamerkan
 Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya
 Mencatatkan nota
sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 141

21

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

Minggu 32 BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK:
2 Sept – 6 Sept VISUAL Pemahaman perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi irama dan pergerakan multimedia Kelestarian Alam Sekitar
2019 Irama dan Seni Visual 1.2 Ciri-ciri irama dan pergerakan  Maklumat tentang
Pergerakan pada: irama dan
1- Cuti Awal 2. Eksplorasi Seni 1.2.1 Alam semulajadi pergerakan
Muharam ( 1 jam ) Eksplorasi dan 1.2.2 Objek buatan manusia diperolehi daripada:
1441H aplikasi unsur seni 1.2.3 Karya seni visual - Sumbang Saran
bagi pengukuhan 1.3 Fungsi irama dan pergerakan - Soal Jawab
2- Cuti pemahaman - Perbincangan
Sempena Awal terhadap Bahasa 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Nota Anekdot
Muharam Seni Visual penerokaan prinsip irama dan
pergerakan pada alam semulajadi Rujukan Buku Teks :
4- Pemarkahan dengan pelbagai teknik Muka Surat : 144 - 146
Kokurikulum
dan Mesy  Menghasilkan irama
Kurikulum 4 dan dan pergerakan
Post Mortem dengan memilih satu
Percubaan SPM daripada teknik
iaitut:

- Teknik lipatan
- Teknik potongan

kertas
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 147

Minggu 33 BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Cadangan Aktiviti: EMK:
9 Sept – 13 VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan  Murid diminta untuk Kreativiti dan Inovatif
Sept 2019 konsep melalui prinsip irama dan pergerakan untuk memilih satu
Irama dan pelbagai sumber dan menghasilkan karya dengan daripada aktiviti 22
9- Cuti Hari Pergerakan teknologi dalam menggunakan imaginasi dan idea iaitu:
Keputeraan penjanaan tugasan secara kreatif - Lukisan/ Catan
YDPA ( 1 jam ) - Seni Op
- Arca
13- Ceramah - Kolaj
Hari Asyura

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Rujukan Buku Teks : EMK:
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri Muka Surat : 148 - 149 Bahasa
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan Nilai Murni
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual Menjana persembahan
4.3 Menjelaskan pengalaman pameran hasil karya Layari laman sesawang:
sendiri dalam penghasilan karya QR Code:
 Membuat https://goo.gl/IVZ5dF
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan

 Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

 Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 150

Minggu 34 PEMIKIRAN 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK:
16 Sept – 20 SENI VISUAL Pemahaman perbincangan tentang: Memberi keterangan yang Bahasa
terhadap teori tema singkat tetapi jelas tentang Teknologi Maklumat dan
Sept 2019 Tajuk dan Mesej dan mesej dalam 1.1 Definisi tema dan mesej tema dan mesej dengan Komunikasi
( 1 jam ) proses pembentukan 1.2 Tujuan aplikasi tema dan mesej memilih satu daripada:
16- Cuti Hari karya - Persembahan
Malaysia dalam proses pembentukan - Sumbang Saran
karya - Peta Pemikiran
18- Penutupan 1.3 Kaedah pembentukan dan Rujukan Buku Teks
Bulan proses perkembangan tema Muka Surat : 155-156
Kemerdekaan dan mesej

1.4 Teori tema dan mesej 23
1.4.1 Definisi
1.4.2 Peranan
1.4.3 Kaedah
1.4.4 Proses

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

2. Eksplorasi Seni 2.1 Meneroka kaedah penjanaan Berbual dan berbincang EMK:
Eksplorasi dan tema dan mesej dengan pasangan atau Bahasa, Teknologi
aplikasi kaedah rakan tentang apa yang Maklumat dan Komunikasi
pembentukan dan 2.2 Menghuraikan secara visual, mereka lihat dan fikirkan
perkembangan tema bertulis atau lisan bagi persoalan yang timbul
dan mesej mempamerkan pemahaman berkaitan tema dan mesej
terhadap tema dan mesej menerusi paparan karya
3. Ekspresi Seni seni halus, seni reka dan
Penzahiran idea dan 2.3 Mencerakinkan proses seni kraf
konsep melalui 2.3.1 Komponen Rujukan Buku Teks
pelbagai sumber dan i. Tema Muka Surat:157-158
teknologi dalam ii. Mesej
penjanaan tugasan 2.3.2 Teknik Murid membuat
i. Konvensional perbandingan idea, tema
4. Apresiasi Seni ii. Kontemporari (TMK) dan konsep pada karya-
Penghayatan karya seni yang dipamerkan
terhadap hasil karya 3.1 Mengaplikasikan pemahaman melalui aktiviti tumpu galeri
Seni Visual tentang tema dan mesej dalam
berpandukan teori karya pemahaman terhadap idea,
dan pemahaman tema dan konsep sesuatu
tentang tema dan 3.2 Menjana tugasan berkaitan karya seni halus, seni reka
mesej aplikasi tema dan mesej dan seni kraf menerusi satu
3.2.1 Tajuk daripada:
i. Aplikasi tema dan mesej - Persembahan Multimedia
3.2.2 Komponen - Artist Book
i. Tema ii. Mesej Rujukan Buku Teks
3.2.3 Teknik Muka Surat : 159
i. Konvensional
ii. Kontemporari (TMK) Membentang, mempamer
dan mengemukakan
4.1 Mempamerkan hasil karya pengalaman sendiri dalam
4.2 Menghayati hasil karya sendiri penghasilan karya
Rujukan Buku Teks
dan rakan dengan Muka Surat:160-161
menumpukan pada aspek teori
dan pemahaman tentang tema
dan mesej
4.3 Menjelaskan pengalaman
sendiri dalam penghasilan
karya

24

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

Minggu 35 PEMIKIRAN 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK:
23 Sept – 27 SENI VISUAL Pemahaman perbincangan tentang: Memberi keterangan yang Bahasa
terhadap teori motif, 1.1 Definisi motif, idea dan singkat tetapi jelas tentang
Sept 2019 Motif, Idea dan idea dan konsep motif, idea dan konsep EMK:
Konsep dalam proses konsep dengan memilih satu Bahasa,
26- Solat Hajat ( 1 jam ) pembentukan karya 1.2 Tujuan aplikasi motif, idea daripada: Kreativiti dan Inovasi
Perdana - “Post It” Note (Nota
dan konsep dalam proses Catatan)
27- Mohon pembentukan karya - Artist Book
Restu PT3 1.3 Kaedah pembentukan dan Rujukan Buku Teks
proses perkembangan motif, Muka Surat:164-166
idea dan konsep
1.4 Teori motif, idea dan konsep
1.4.1 Definisi
1.4.2 Peranan
1.4.3 Kaedah
1.4.4 Proses

2. Eksplorasi Seni 2.1 Meneroka kaedah penjanaan Berbual dan berbincang
Eksplorasi dan Motif, idea dan konsep dengan rakan tentang apa
aplikasi kaedah yang mereka lihat dan
pembentukan dan 2.2 Menghuraikan secara visual, fikirkan berdasarkan
perkembangan idea, bertulis atau lisan bagi persoalan yang timbul
motif dan konsep mempamerkan pemahaman berkaitan motif, idea dan
motif, idea dan konsep konsep menerusi paparan
karya seni halus, seni reka
2.3 Mencerakinkan proses iaitu: dan seni kraf (Saya lihat,
2.3.1 Komponen Saya fikir dan Saya
bertanya)
i. Idea Rujukan Buku Teks
ii. Motif Muka Surat:167-168
iii. Konsep
2.3.2 Teknik
i. Konvensional
ii. Kontemporari (TMK)

25

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

3. Ekspresi Seni 3.1 Mengaplikasikan Murid membuat EMK:
Penzahiran idea dan pemahaman tentang motif, perbandingan idea, tema Kreativiti dan Inovasi
konsep melalui idea dan konsep dalam dan konsep pada karya-
pelbagai sumber dan karya karya seni yang dipamerkan
teknologi dalam melalui aktiviti tumpu galeri
penjanaan tugasan 3.2 Menjana tugasan berkaitan Murid menterjemahkan
aplikasi motif, idea dan pemahaman terhadap idea,
konsep tema dan konsep sesuatu
karya seni halus, seni reka
3.2.1 Tajuk dan seni kraf menerusi satu
i. Aplikasi motif, idea dan daripada:
konsep - Persembahan Multimedia
- Artist Book
3.2.2 Komponen Rujukan Buku Teks
i. Idea Muka Surat:169-170
ii. Motif
iii. Konsep

3.2.3 Teknik
i. Konvensional
ii. Kontemporari (TMK)

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Layari Laman sesawang:
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri QR code :
terhadap hasil karya https: //goo.gl/xWFVTq
Seni Visual dan rakan dengan
berpandukan teori menumpukan pada aspek teori
dan pemahaman dan pemahaman tentang motif,
tentang motif , idea idea dan konsep
dan konsep 4.3 Menjelaskan pengalaman
sendiri dalam penghasilan
karya

Minggu 36 PEMIKIRAN 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK:
30 Sept – 4 Okt SENI VISUAL Pemahaman perbincangan tentang: Memberi keterangan yang Bahasa
terhadap teori 1.1 Definisi designomic singkat tetapi jelas kepada Keusahawanan
2019 Designomic designomic dalam 1.2 Tujuan aplikasi designomic aspek designomic
( 1 jam ) pembentukan dalam proses pembentukan karya (keusahawanan dalam Layari laman sesawang:
Minggu 37 pembentukan karya 1.3 Kaedah pembentukan dan bidang seni halus, seni reka QR Code :
7 Okt – 11 Okt dan seni kraf) melalui: https://goo.gl/85bCmi
proses perkembangan - Peta Pemikiran
2019 designomic

26

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

9- Pelancaran 2. Eksplorasi Seni 2.1 Meneroka kaedah penjanaan Rujukan Buku Teks
Minggu STEM Eksplorasi dan designomic Muka Surat:174-177
aplikasi kaedah
9- Aktiviti Pasca pembentukan dan 2.2 Menghuraikan secara visual, Mengumpulkan maklumat EMK:
PT3 perkembangan bertulis atau lisan bagi dalam bentuk foto berkaitan Bahasa,
designomic mempamerkan pemahaman konsep designomic dalam Kreativiti dan Inovasi
12- Cuti TYT designomic ketiga-tiga bidang iaitu seni
Melaka halus, seni reka dan seni
2.3 Mencerakinkan proses iaitu: kraf
Minggu 38 2.3.1 Komponen
14 Okt - 18 Okt
i. Designomic
2019
3. Ekspresi Seni 3.1 Mengaplikasikan Rujukan Buku Teks
16- Hari Penzahiran idea dan pemahaman tentang Muka Surat:178-179
Anugerah konsep melalui designomic dalam
Kecemerlangan pelbagai sumber dan karya Murid memberi penerangan
teknologi dalam dengan menggunakan
17- Penutupan penjanaan 3.2 Menjana tugasan berkaitan gambar rajah tentang
Minggu STEM designomic aplikasi designomic konsep designomic dengan
ketiga-tiga bidang menerusi
18- Peperiksaan 3.2.1 Tajuk (pilihan):
Akhir Tahun T4 i. Aplikasi designomic dalam - Persembahan Multimedia
tugasan pilihan - Artist Book
Rujukan Buku Teks
3.2.2 Komponen Muka Surat:180-181
i. Designomic

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Murid membentang, Layari Laman sesawang:
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri mempamer dan QR code :
terhadap hasil karya mengemukakan https: //goo.gl/sgBOhQ
Seni Visual dan rakan dengan pengalaman sendiri dalam
berpandukan teori menumpukan pada aspek teori penghasilan karya melalui
dan pemahaman dan pemahaman tentang aktiviti Tumpu Galeri
tentang designomic designomic
4.3 Menjelaskan pengalaman Rujukan Buku Teks
sendiri dalam penghasilan Muka Surat:182-184
karya

27

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019

Minggu 39 Ulangkaji Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1 & 2
21 Okt – 25 Okt
Ulangkaji Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1 & 2
2019
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
25-28 Cuti Hari
Deepavali 4 – 8 Nov 2019

Minggu 40 Program Selepas Peperiksaan
28 Okt – 1 Nov Program Selepas Peperiksaan
CUTI AKHIR TAHUN
2019
29- Mesy Guru 23 Nov – 1 Jan 2020
5
1- Mohon Restu
SPM

Minggu 41
4 Nov – 8 Nov

2019
4- SPM Bertulis

Minggu 42
11 Nov – 15

Nov 2019

Minggu 43
18 Nov – 22

Nov 2019

Disediakan oleh: 28

(NURAMANI BINTI ZAINUDDIN)
Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual,
SMK Dang Anum,
Jalan Jasin, Merlimau, Melaka.

Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 SMKDA 2019


Click to View FlipBook Version