The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Martina Horvat, 2020-03-23 18:36:08

Postanak i vrste valova

Postanak i vrste valova

Postanak i vrste valova

• Pogledajte video
https://www.youtube.com/watch?v=gFIhEiEIc
4k
(kopirajte poveznicu ili kliknite na )

• Pokus 1.
Uzmite uže i jedan kraj užeta pričvrstite ( na primjer na kvaku
od vrata), a drugi kraj zatitrajte rukom kao što je prikazano na
slici zelenim strelicama. Ponavljajte taj postupak. Nakon toga
na uže zalijepite komad ljepljive trake i ponovite pokus.
Zapišite kako se kreće komadić ljepljive trake.

Plave strelice pokazuje gibanje čestice prema dolje, a crvena prema
gore. Crvene i plave strelice prikazuju gibanje čestice pri širenju vala.

Uže predstavlja elastično sredstvo kojim se širi val.
Početni položaj užeta (na slici označen kao
isprekidana linija) zovemo ravnotežni položaj.
U slučaju gibanja užeta izvor vala je naša ruka.

Val je poremećaj koji se širi elastičnim
sredstvom.

Val nastaje kada dio elastičnog sredstva
izvedemo iz ravnotežnog položaja.

Za nastanak vala potrebni su nam izvor
i elastično sredstvo kojim se val širi.

TRANSVERZALNI – čestice sredstva titraju
okomito na smjer širenja vala

VRSTE
MEHANIČKIH
VALOVA

LONGITUDINALNI - čestice sredstva titraju
paralelno sa smjerom širenja vala

VALOVI NA VODI KRUŽNI - val u obliku koncentričkih
RAVNI - val u obliku paralelnih
kružnica. Površinom se vode
pravaca. Širi se samo u jednom rasprostire u svim smjerovima.
smjeru.

Valne fronte predstavljaju bregove vala.

Valna zraka pokazuje smjer širenja vala i uvijek je okomita na
valnu frontu.

Prenose li valovi energiju?

• Val može podići brodić i lomeći stijene oblikovati obalu, za to
je potrebna velika energija.

Val je način prenošenja energije s jednog na
drugo mjesto u prostoru.

Val prenosi energiju, a NE čestice u
prostoru.

Domaća zadaća

• Pročitati UDŽ str. 66., 67.

• RB str. 63.

+ Istražite koje vrste valova još postoje. U
platno za odgovore, nalazi se ispod
prezentacije, napišite bar jednu vrstu valove te
primjer iz svakodnevnog života gdje se mogu
pronaći ti valovi. Vremenski rok za ovu
aktivnost je danas do 20:00 sati.


Click to View FlipBook Version