The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by azrinaanuar15396, 2021-03-23 21:36:09

BUKU PENGURUSAN KESAS 2021

4. BHG KOKO

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

ISI KANDUNGAN INFO KOKURIKULUM 2021 MUKA SURAT
120
BIL PERKARA
01. Isi Kandungan

02. Visi Sekolah, Misi dan Objektif Unit Kokurikulum 121

Carta Organisasi 2021 122
 Unit Kokurikulum SMKK 123
124
03.  Majalah SMKK 125
 Unit Koperasi SMKK
 Penilaian Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum SMKK 126

Kokurikulum / Kegiatan Luar 127
128
 Bidang Tugas Guru 128
130
o Guru Penolong Kanan Kokurikulum 130
131
04. o Guru Setiausaha Unit-Unit Kokurikulum
o Guru Setiausaha Sukan 132 – 133

o Guru Persatuan dan Kelab

o Guru Pasukan Pakaian Seragam

o Guru Sukan dan Permainan

05. Jawatankuasa Unit Kokurikulum Sekolah

06. Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah 134

07. Senarai Nama Guru & Kakitangan Sekolah Untuk Rumah Sukan SMKK 135

08. Takwim MSSP & MSSM 2021 136 – 137
138
09. Jadual Perjumpaan Unit Beruniform dan Kelab / Persatuan Berasaskan 139
Kurikulum
140 – 147
10. Tempat Perjumpaan Unit Beruniform dan Kelab / Persatuan Berasaskan 148 – 150
Kurikulum

11. Rancangan Tahunan Unit Beruniform dan Kelab / Persatuan dan Sukan /
Permainan

12. Catatan Minit Mesyuarat

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 120

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

VISI

SMKK CEMERLANG 2021

MISI KOKURIKULUM

Kami warga SMK Kerambit akan memastikan Kokurikulum akan sentiasa cemerlang,
sahsiah dan disiplin yang terpuji dalam persekitaran yang kondusif dan berteraskan
pengurusan dan pentadbiran yang bijak dan telus serta dibantu hubungan komuniti yang
erat.

OBJEKTIF KOKURIKULUM

1. Semua pelajar terlibat dalam aktiviti persatuan, pasukan pakaian seragam serta sukan
dan permaianan.

2. Menjuarai semua acara dalam bidang kokurikulum yang diserta sekurang-kurangya di
peringkat daerah.

PRINSIP-PRINSIP KOKURIKULUM SMKK 2021

1. Penglibatan dan penyertaan pelajar dalam kokurikulum adalam 100%.
2. Penglibatan seseorang pelajar dalam kokurikulum adalah berdasarkan konsep 3+1:

2.1. Setiap pelajar mesti melibatkan diri dalam unit beruniform, sukan dan
permainan dan persatuan akademik dan kelab.

2.2. Penglibatan dalam unit beruniform dan aktiviti sukan / permainan.
2.3. Penglibatan dalam unit beruniform dan persatuan akademik.
3. Pencapaian minima adalah mendapat 3 terbaik dalam semua pertandingan di
peringkat daerah dan penyertaan di peringkat negeri dan kebangsaan.
4. Mewujudkan Rumah Sukan Berwatak iaitu mempunyai bendera, motto, warna dan
sejarah tokoh rumah sukan serta lain-lain lagi.
5. Peserta atau ahli kokurikulum yang mewakili sekolah akan ’Dipecat Sementara’ jika
pencapaian akademiknya merosot sehinggalah dia berjaya membaiki semula
kelemahannya.
6. Peserta atau ahli kokurikulum yang mewakili sekolah juga akan ’Dipecat Sementara’
jika mempunyai akhlak yang tidak baik sehingga dia dihukum dan berjanji tidak akan
mengulangi kesalahannya atau membuat kesalahan lain lagi.

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 121

CARTA ORGANISASI UNIT KOKU

PENG
PN ROZIAH BT

(PENG

NAIB PENGERUSI II NAIB PEN
: EN MUZAINANUIISHAM B MOHAMED ISA PN FAZLIHA B

(GPK PENTADBIRAN) (GPK KOK

SETIA
EN AZMAN B

UNIT BERUNIFORM KELAB DAN

PENYELARAS PENYE
EN SHAHIRAN B HUSSIN CIK NORAINI BT
EN MOHD HASRULHISMAN B MAT
PN ZAHRIYA
HUSSIN PN AZRINA BT ANU

1. PENGAKAP 1. BAHASA MELAYU
2. PUTERI ISLAM 2. GENDANG /SILAT
3 KOR KADET POLIS 3. KELAB KOMPUTER
4. KADET REMAJA SEKOLAH 4. BAHASA INGGERIS
5. KADET BOMBA DAN PENYELAMAT 5. PENDIDIKAN ISLA M
6. KEMAHIRAN HIDUP
7. SAINS DAN MATEM
8 SIVIK & RUKUN NE
9. PENDIDIKAN SENI
10. SEJARAH DAN GE
11. BIMBINGAN & KAUN
12. SIDANG REDAKSI M
13. KOPERASI DAN KE

BERILMU BERAMAL BERBAKTI

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

URIKULUM SMK KERAMBIT 2021

GERUSI
T ABDUL LATIFF
GETUA)

NGERUSI I NAIB PENGERUSI III
BINTI ZAKARIA EN SHAHIBON BIN ABU
KURIKULUM) (GPK HAL EHWAL MURID)

AUSAHA S/U SUKAN
BIN MOHD NOR EN MOHD IDID FAKARUDDIN BIN

IBRAHIM

N PERSATUAN SUKAN DAN PERMAINAN

ELARAS PENYELARAS
T AHMAD MAHER EN MUZAINANUIISHAM B
AH BT ZAKARIA
AR (P. KOKORIA) MOHAMED ISA
EN MOHD IDID FAKARUDDIN BIN
R
S IBRAHIM
M
P/ERT 1. KRIKET
MATIK 2. OLAHRAGA
EGARA 3. BOLA SEPAK
VISUAL 4 BOLA JARING
EOGRAFI 5. BOLA BALING
NSELING 6. INDOOR GAMES
MAJALAH
EPENGGUNAAN

122

CARTA ORGANISASI MAJA

P
PN ROZIA

(P

NAIB PENGERUSI II NAIB
EN MUZAINANUIISHAM B MOHAMED ISA PN FAZL

(GPK PENTADBIRAN) (GPK

SE
PN AINUL

KOKURIKULUM FO

EN AZMAN B. MOHD NOR EN ABDUL H

DATA KURIKULUM

PN WAN NORMALAIDAYU BT. EN MUAD
WAN AYUB

IKLAN DAN DERMA

KAUNSELOR

BERILMU BERAMAL BERBAKTI

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

ALAH SMK KERAMBIT 2021

PENGERUSI
AH BT ABDUL LATIFF

PENGETUA)

B PENGERUSI I NAIB PENGERUSI III
LIHA BT ZAKARIA EN SHAHIBON B. ABU
KOKURIKULUM) (GPK HAL EHWAL MURID)

ETIAUSAHA
HAYAT BT IBRAHIM

OTOGRAFI PENGURUSAN BAHAN

HISHAM B BAHARIN PN KHAIRIAH BT CHE UMAR

GRAFIK DATA GURU DAN STAF

DZAM B. MOKHTAR PN NUR ASMA BT MOHD
YUNUS

DATA AKTIVITI SRAMA

CIK ROHANI BT MOHAMAD

123

CARTA ORGANISASI UNIT KO

P
PN ROZIA

(

NAIB PENGERUSI II NAIB
EN MUZAINANUIISHAM B MOHAMED ISA PN FAZ

(GPK PENTADBIRAN) (GPK

P
EN SHA

S
PN NORID

B
EN AIZUD

PENGURUS JUALAN AH
PN AINUL HAYAT BT IBRAHIM
PEN
PENGURUS PEMBANGUNAN PN FAZ
GURU X
PENGU
BERILMU BERAMAL BERBAKTI S/U

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

OPERASI SMK KERAMBIT 2021

PENGERUSI
AH BT ABDUL LATIFF
(PENGETUA)

B PENGERUSI I NAIB PENGERUSI III
ZLIHA BT ZAKARIA EN SHAHIBON B. ABU
K KOKURIKULUM) (GPK HAL EHWAL MURID)

PENYELARAS
AHIRAN B. HUSSIN

SETIAUSAHA
DA BT MOHD SHARIF

BENDAHARI
DDIN AMIR B. ITHNIN

HLI LEMBAGA PENGURUS PHOTOSTAT
EN AZMI BIN CHE ABAS
NGURUS BELIAN
ZLIHA BT ZAKARIA PENGURUS STOK
EN SHAHIRAN B. HUSSIN
URUS KEBAJIKAN
U KEBAJIKAN 124

CARTA ORGANISASI PENILAIAN AKTIVITI JASMANI

PENGERU
PN ROZIAH BT ABD

(PENGETU

NAIB PENGE
PN FAZLIHA BT Z
(GPK KOKURIK

PENYELARAS
EN AZMAN B. M

SEGAK / DATA BMI KOKURIKU

GURU PJPK TING. 1,2 DAN 3 GURU PENASIH
UNIFORM

GURU PENASIHAT P
KELAB

GURU PENASIHAT
PERMAIN

BERILMU BERAMAL BERBAKTI

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

I SUKAN DAN KOKURIKULUM SMK KERAMBIT 2021

USI
DUL LATIFF
UA)

ERUSI I
ZAKARIA
KULUM)

S UTAMA
MOHD NOR

ULUM EXTRA KURIKULUM

HAT UNIT GURU KELAS TING. 1,2 DAN 3
M

PERSATUAN /
B

SUKAN DAN
AN

125

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

KOKURIKULUM / KEGIATAN LUAR

DEFINISI:

“Kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran
dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh
dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah”.

Dalam Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, No. 5652 (Peraturan Kursus Pengajian) Sekolah
1956, kegiatan ini dikenali sebagai KEGIATAN KUMPULAN.

Dalam Warta Kerajaan Bertarikh 31 Disember 1997, Jld. 41, No. 26, Tambahan No. 94, Perundangan
A.P.U. (A) 531, Akta Pendidikan 1996, Peraturan-Peraturan (Kokurikulum Kebangsaan) telah memberi
definisi :

Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut :

1. Penyertaan dalam sukan dan permainan
2. Penyertaan dalam Persatuan dan Kelab
3. Penyertaan dalam Pasukan pakaian Seragam
4. Lain-lain kegiatan sebagaimana ditentukan oleh Menteri

KONSEP:

- Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus
melibatkan diri.

- Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan diluar bilik darjah mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti.
Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka
aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk
perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta
sosial yang positif.

MATLAMAT:

Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara
matlamat yang hendak dicapai seperti berikut :

1. Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan.
2. Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani dan emosi

murid-murid.
3. Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan dikalangan murid dalam sekolah dan di antara

sekolah.
4. Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang diceburi.
5. Membina dan meningkat disiplin murid.
6. Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan mengembirakan.
7. Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah

dan masyarakat.
8. Mewujudkan Sekolah Berwatak.

- Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar
di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan.

- Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerak
kerja pakaian seragam (Badan beruniform), Satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu
kegiatan sukan atau permainan. Seberapa yang boleh peningkatan penyertaan pelajar-pelajar
dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. (Rujukan Subperkara 5.1 dalam
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 12(29) bertarikh 2 Januari 1985).

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 126

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

- Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak
kerja kokurikulum di sekolah. (Rujuk Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985
KP(BS)8591/Jld 12(29) bertarikh 2 Januari 1985).

KEWAJIPAN PERLAKSANAAN KOKURIKULUM:

1. Sebagai sebahagian daripada kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah
adalah WAJIB. (Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) – Kegagalan atau
Keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila
disabitkan boleh :

1.1. didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga
bulan atau kedua-duanya (Rujuk Subseksyen 135 (1) Akta Pendidikan 1996(Akta 550).

1.2. dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan, maka apabila disabitkan sedemikian,
seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai
tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini
berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. (Rujuk
Subseksyen 135(2) Akta 550).

BIDANG TUGAS GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

1. Pendahuluan

Guru Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai matlamat dasar
Pendidikan Kebangsaan. Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab mempertingkatkan
penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum.

2. Bidang Tugas

1. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Guru Besar, Guru Penolong Kanan dan
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM).

2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.
3. Bertanggungjawab kepada Pengetua di dalam semua aspek pengurusan kokurikulum di

sekolah.
4. Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum di sekolah.
5. Membantu Pengetua di dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah termasuk

sidang petang.

3. Senarai Tugas

3.1. Kokurikulum

3.1.1.Pakaian seragam

3.1.1.1. Merancang kegiatan pakaian seragam.
3.1.1.2. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan pakaian seragam.
3.1.1.3. Menyelia kegiatan pakaian seragam.
3.1.1.4. Menyelaras aktiviti-aktiviti pakaian seragam di dalam dan luar sekolah.

3.1.2.Persatuan dan Kelab

3.1.2.1. Merancang kegiatan persatuan dan kelab.
3.1.2.2. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan, persatuan dan kelab.
3.1.2.3. Menyelia kegiatan Persatuan dan Kelab dan menyelaras aktiviti-aktiviti
tersebut.

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 127

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

3.1.3.Sukan dan Permainan

3.1.3.1. Merancang takwim kegiatan sukan dan permainan.
3.1.3.2. Mengurus pemilihan peserta untuk pertandingan.
3.1.3.3. Menyelia kegiatan sukan dan permainan.
3.1.3.4. Menyelaras aktiviti-aktiviti pertandingan di dalam dan di luar sekolah.

3.2. Pentadbiran

3.2.1. Menyusun dan menyelaras kegiatan kokurikulum.
3.2.2. Menyedikan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum.
3.2.3. Menentukan langkah-langkah keselamatan di dalam kegiatan kokurikulum telah

diambil.
3.2.4. Membantu di dalam segala jenis pentadbiran dalam hal kokurikulum.
3.2.5. Bertanggungjawab mengenai lawatan-lawatan anjuran pihak sekolah.
3.2.6. Menyelaras hari-hari perayaan dan upacara sekolah.
3.2.7. Menyelaras di dalam pembahagian murid-murid ke dalam kegiatan kokurikulum serta

meningkatkan tahap pencapaiannya.
3.2.8. Mengurus alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum.
3.2.9. Memastikan rekod kokurikulum diselanggarakan.
3.2.10. Menguruskan kursus-kursus dan latihan-latihan untuk guru dan pelajar dalam bidang

berhubung dengan kokurikulum.
3.2.11. Mengenalpasti guru-guru dan pelajar-pelajar yang berpotensi dalam kegiatan

kokurikulum dan mengadakan latihan untuk mereka.

3.3. Tugas-tugas Lain

3.3.1. Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari masa
3.3.2. ke semasa.
Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang di berikan oleh pengetua
dari masa ke semasa.

BIDANG TUGAS SETIAUSAHA UNIT-UNIT KOKURIKULUM

1. Menyelaras dan menyelia semua aktiviti tahunan unit masing-masing.
2. Memilih dan menyelaras bilangan ahli setiap unit supaya seimbang antara satu sama lain.
3. Menyediakan laporan lengkap kepada GPK Kokurikulum / pihak sekolah.
4. Menetapkan belanjawan masing-masing untuk dipertimbangkan kepada pihak sekolah.
5. Menjaga peralatan unit masing-masing untuk kegunaan aktiviti kokurikulum.
6. Menyediakan senarai semak peralatan masing-masing untuk rujukan stok jika diperlukan.

BIDANG TUGAS SETIAUSAHA SUKAN

1. Persediaan dan keperluan guru sebagai Setiausaha Sukan

1.1. Melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang sukan serta
pengurusanya.

1.2. Mempunyai minat dalam bidang sukan.
1.3. Mempunyai sikap positif dalam membangunkan/ menjalankan program sukan di sekolah.
1.4. Menjadi daya penggerak kepada keseluruhan gerak kerja sukan.

2. Bidang Tugas

2.1. Menyediakan rancangan kerja dengan objektif yang hendak dicapai.
2.2. Mengenalpasti kemudahan dan peralatan sukan yang ada di sekolah.
2.3. Buat tempahan pembelian peralatan.
2.4. Menerima dan merekod peralatan yang dibeli.
2.5. Buat stok peralatan.

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 128

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

2.6. Senarai semak pengeluaran alatan.
2.7. Menubuhkan jawatankuasa kerja sukan sekolah.
2.8. Menyediakan takwim kegiatan sukan.
2.9. Menyediakan jadual waktu kegiatan.
2.10. Menetapkan tenaga pengawas dan pengajar.
2.11. Memilih aktiviti sukan yang hendak dilaksanakan.
2.12. Merancang program sukan untuk tahun berikutnya sebelum berakhir penggal kedua.

3. Senarai Tugas dan Tanggungjawab

3.1. Menyelaras aktiviti-aktiviti sukan

3.1.1. Membantu merancang aktiviti sukan tahunan dan permainan.
3.1.2. Menyelaras semua jenis permainan luar dan dalam.
3.1.3. Merancang pertandingan antara rumah-rumah sukan peringkat sekolah.
3.1.4. Mengelola mesyuarat sukan sekolah.
3.1.5. Merancang dan menyusun jadual waktu latihan bagi semua jenis permainan dan
olahraga.
3.1.6. Pengurus dan mengelola Temasya Sukan Tahunan Sekolah.
3.1.7. Mencadangkan aktiviti-aktiviti sukan dan permainan, mencungkil bakat, memberi
ransangan dan membimbing murid-murid ke arah peningkatan pencapaian dalam
3.1.8. sukan.
Menyimpan rekod dan data pencapaian sekolah dalam olahraga/ permainan.

3.2. Peralatan dan Stok Sukan

3.2.1. Membantu menentukan keperluan alatan dan menyediakan anggaran perbelanjaan
yang munasabah berdasarkan kemampuan sekolah.
3.2.2. Membantu mendapatkan bantuan dan sumbangan luar.
3.2.3. Mengenalpasti dan mencadangkan tempat yang sesuai untuk menyimpan alatan
supaya selamat dan mudah diambil serta digunakan.
3.2.4. Mengadakan peraturan mengambil dan menyimpan dan cara-cara penggunaan alatan
dengan betul.
3.2.5. Memeriksa dan menyemak alat-alat dari masa ke semasa sekurang-kurangnya
sepenggal sekali.

3.3. Pemilihan Guru-Guru Sukan Dan Permainan

3.3.1. Mengenalpasti guru-guru yang sesuai, berminat dan berkebolehan bagi jenis- jenis
permainan.
3.3.2. Menyediakan buku peraturan permainan untuk kegunaan jurulatih.
3.3.3. Mengadakan perbincangan dengan guru-guru permainan mengenai masalah dan
kemajuan aktiviti yang dijalankan.
3.3.4. Mempastikan guru-guru yang dilantik adalah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap
latihan, pertandingan dan peningkatan mutu serta keberkesanan sukan dan permainan
yang diamanahkan.

3.4. Mesyuarat/ Penyertaan Luar

3.4.1. Menghadiri mesyuarat sukan peringkat zon, daerah dan negeri apabila diperlukan atau
3.4.2. diarahkan.
Menguruskan penyertaan murid dalam pertandingan-pertandingan permainan
olahraga di luar kawasan sekolah:
3.4.2.1. Surat kebenaran penjaga
3.4.2.2. Pengangkutan murid
3.4.2.3. Kebajikan murid
3.4.2.4. Guru-guru pengiring.

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 129

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

BIDANG TUGAS GURU PERSATUAN DAN KELAB

1. Perlaksanaan Aktiviti

1.1. Aktiviti-aktiviti hendaklah melibatkan semua pelajar mengikut pilihan mereka dengan kawalan
guru. Persetujuan ibubapa/penjaga diperlukan bagi aktiviti-aktiviti tertentu.

1.2. Menentukan keselamatan dan kebajikan pelajar terjamin.
1.3. Menentukan jadual latihan/ pergerakan harian yang dapat memberi peluang kepada semua

pelajar.
1.4. Mempastikan jadual perlaksanaan dipatuhi.
1.5. Mengadakan mesyuarat dari masa ke semasa.
1.6. Menyimpan maklumat ke dalam fail yang ditetapkan

2. Pilihan Peserta

2.1. Guru kelab/persatuan dikehendaki merekodkan penyertaan dan pencapaian prestasi setiap
pelajar dan menyerahkannya kepada Penyelaras Kokurikulum.

2.2. Mempamerkan senarai pelajar yang menjadi ahli kelab/ perastuan di papan kenyataan yang
disediakan.

2.3. Menggalakkan pelajar memakai pakaian seragam pada hari latihan.
2.4. Mempastikan kehadiran pelajar pada hari latihan atau perjumpaan.
2.5. Mewujudkan carta organisasi persatuan dan kelab.

3. Peralatan dan Stok

3.1. Guru Penasihat adalah bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal keselamatan,
kesempurnaan dan kawalan alatan yang digunakan.

3.2. Menentukan tugas pelajar-pelajar dalam memgambil dan menyimpan alatan yang digunakan.
3.3. Menyemak alatan dari masa ke semasa dan menyemak stok pada awal dan akhir tahun.
3.4. Memasukkan dalam stok alatan yang baru dibeli dan didapati dari pihak sekolah.

BIDANG TUGAS GURU PASUKAN PAKAIAN SERAGAM

1. Perlaksanaan Aktiviti

1.1. Aktiviti-aktiviti hendaklah melibatkan semua guru dan pelajar mengikut pilihan mereka
dengan kawalan guru. Persetujuan ibubapa/penjaga diperlukan bagi aktiviti-aktiviti tertentu
dalam unit beruniform/ pakaian seragam.

1.2. Menentukan keselamatan dan kebajikan pelajar terjamin.
1.3. Menentukan jadual latihan/ pergerakan harian yang dapat memberi peluang kepada semua

pelajar.
1.4. Mempastikan jadual perlaksanaan dipatuhi.
1.5. Mengadakan mesyuarat dari masa ke semasa.
1.6. Menyimpan maklumat ke dalam fail yang ditetapkan.

2. Pilihan Peserta

2.1. Guru pasukan unit beruniform/pakaian seragam dikehendaki merekodkan penyertaan dan
pencapaian prestasi setiap pelajar dan menyerahkannya kepada Penyelaras Kokurikulum.

2.2. Mempamerkan senarai pelajar yang menjadi ahli pasukan unit beruniform berkenaan di
papan kenyataan yang disediakan.

2.3. Mempastikan guru dan pelajar memakai pakaian seragam pada hari latihan.
2.4. Mempastikan kehadiran pelajar pada hari latihan atau perjumpaan.
2.5. Mewujudkan carta organisasi persatuan dan kelab.

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 130

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

3. Peralatan dan Stok

3.1. Guru Pemimpin adalah bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal keselamatan,
kesempurnaan dan kawalan alatan yang digunakan.

3.2. Menentukan tugas pelajar-pelajar dalam memgambil dan menyimpan alatan yang digunakan.
3.3. Menyemak alatan dari masa ke semasa dan menyemak stok pada awal dan akhir tahun.
3.4. Memasukkan dalam stok alatan yang baru dibeli dan didapati dari pihak sekolah.

BIDANG TUGAS GURU SUKAN DAN PERMAINAN

1. Memajukan kemahiran pelajar-pelajar dalam permainan yang dipimpinnya.
1.1. Melatih pelajar-pelajar mengikut jadual yang telah ditetapkan ataupun dalam waktu lain.
1.2. Mencadangkan perlawanan persahabatan dengan pasukan-pasukan luar.
1.3. Menyediakan/membentuk pasukan pelapis sekolah untuk tahun-tahun berikutnya.

2. Membentuk pasukan sekolah yang mantap mengikut kumpulan umur untuk pertandingan peringkat
Zon dan MSSD.

3. Memaklumkan keperluan pengangkutan peserta, surat kebenaran penjaga, kebajikan pelajar
kepada setiausaha sukan.

4. Mengiringi dan menjaga disiplin serta keselamatan pelajar dalam satu-satu perlawanan sama ada
di dalam atau di luar sekolah.

5. Menentukan kehadiran pelajar-pelajar mengikut masa latihan dan perlawanan yang dijalankan.
6. Membahagikan alatan permainan dan pakaian/jersey kepada pemain serta mengumpul semula dan

menjaga keselamatan alatan tersebut sebelum diserahkan kepada setiausaha sukan.
7. Bertindak sebagai pengerusi teknik bagi permainan yang ditugaskan.
8. Bertanggungjawab terhadap pelajar-pelajar, guru-guru, Pengetua, Sekolah dan Masyarakat

Setempat.

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 131

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

JAWATANKUASA UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH 2021

PENGERUSI : PN ROZIAH BT ABDUL LATIFF
(PENGETUA SMKK)

NAIB PENGERUSI 1 : PN FAZLIHA BT ZAKARIA
(GPK KOKURIKULUM)

NAIB PENGERUSI 2 : EN MUZAINANUIISHAM B MOHAMED ISA
NAIB PENGERUSI 3 (GPK PENTADBIRAN)
SETIAUSAHA
: EN SHAHIBON B. ABU
(GPK HAL EHWAL MURID)

: EN AZMAN B. MOHD NOR

UNIT BERUNIFORM KELAB/PERSATUAN SUKAN/PERMAINAN

Penyelaras : Penyelaras : Penyelaras :
1. En. Shahiran B. Hussin 1. Cik Noraini Bt Ahmad Maher 1. GURU X
2. En.Moha HasrulHisham B. 2. Pn Zahriyah Bt Zakaria 2. En Mohd Idid Fakaruddin B.
3. Pn Azrina Bt Anuar
Mat Hussin Ibrahim
( Penyelaras kokoria)

1. PENGAKAP 1. BAHASA MELAYU 1. BOLA SEPAK
1. Pn. Wan Normalaidayu Bt 1. En.Moha HasrulHisham B.
1. GURU X (K)
2. Cik Rohani Bt Mohamad Wan Ayub(K) Mat Hussin(K)
3. En. Shahiran B. Hussin 2. Pn. Siti Mariam Bt. Abd 2. En. Muadzam B Mokhtar
4. Pn. Nur Akmal Hidayah Bt 3. En Muhammad Zulfadli B
Rahman
Mohd Nawi Abdul Molok
5. En. Mohd Hasrulhisham B. 2. PENDIDIKAN ISLAM
1. Pn. Nur Azura Bt 2. BOLA JARING
Mat Hussin 1. Pn. Nor Syamimi Bt.
6. Cik. Nor Hanani Bt Zakeria Mansor(K)
7. En Aizuddin Amir B. Ithnin 2. Pn. Noor Farhan Bt Mohd Shapien (K)
2. Pn. Noraini Bt. Ahmad Maher
Sukeri 3. Pn.Azrina Azian Bt. Mohamed

2. PUTERI ISLAM 3. BAHASA INGGERIS Yusof
1. Pn. Noor Farhan Bt Mohd 1. En. Amri Firdaus B. Awang 4. Pn. Norida Bt Mohd Sharif
5. Pn. Wan Normalaidayu Bt
Sukeri (K) (K) Wan
2. Pn Nur Abidah Bt Husain 2. Pn Azrina Bt Anuar
3. Pn.Nur Azura Bt Mansor Ayub
4. Pn. Wan Normalaidayu Bt 4. SAINS DAN MATEMATIK
1. Pn Siti Nur Azrina Bt Aziz 3. BOLA BALING
Wan Ayub 1. Pn. Siti Mariam Bt. Abd
5. Pn Rohana Bt Md Jaafar (K)
2 Pn. Zarina Azian Bt Rahman(K)
3. KADET REMAJA SEKOLAH Mohamed 2. Pn Ainul Hayat Bt Ibrahim
1. Pn Zarian Azian Bt 3. En Abdul Hisham Bin Baharin
Yusop 4. Pn. Khairiah Bt. Che Umar
Mohamed Yusop (K) 5. Cik Rohani Bt Mohamad
2. Pn.Siti Mariam Bt Abdul 5. SEJARAH DAN GEOGRAFI 6. En Md Amri Firdaus B Awang
1. Pn Zahriyah Bt Zakaria (K) 7. Pn Noraini Bt Ishak
Rahman 2. GURU X
3. Pn. Khairiah Bt Che Umar 4. INDOOR GAMES
4. En Abdul Hisham B. Baharin 6. KEMAHIRAN 1. Pn Rohana Bt Md Jaafar (K)
5. GURU X HIDUP/ERT/RBT 2. En Shahibon B Abu
6. Pn Azrina Bt Anuar 1. Pn. Norida Bt Mohd Sharif 3. Pn Zahriyah Bt Ibrahim
4. Pn Noor Farhan Bt Mohd
(K)
2. Mohd Idid Fakaruddin B. Sukeri
5. Pn Nur Asma Bt Mohd Yunus
Ibrahim

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 132

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

4. KOR KADET POLIS 7. PENDIDIKAN SENI VISUAL 5. OLAHRAGA
1. Muadzam B. Mokhtar (K) DAN PENDIDIKAN JASMANI 1. Mohd Idid Fakaruddin B.
2. En. Azman B. Mohd Nor 1. Pn. Khairiah Bt. Che
3. Pn Noraini Bt Ishak Ibrahim (K)
4. Pn. Nor Syamimi bt. Shapien Umar(K) 2. Pn. Nur Azura Bt Mansor
5. Pn Siti Nur Azrina Bt Aziz 2. Pn. Nur Akmal Hidayah Bt 3. Pn. Azrina Bt Anuar
6. Pn Zahriyah Bt Zakaria 4. GURU X
Mohd Nawi 5. Pn. Nur Akmal Hidayah Bt
5. KADET BOMBA & 3. GURU X
PENYELAMAT 4. En Muadzam B. Mokhtar Mohd Nawi
1. Pn Nur Asma Bt Mohd 5. Cik. Nor Hanani Bt. Zakeria 6. Cik. Nor Hanani Bt. Zakeria

Yunus (K) 8. SIVIK & RUKUN NEGARA 6. KRIKET
2. Mohd Idid Fakaruddin B. 1. En. Azman B. Mohd Nor 1. En Aizuddin Amir B.

Ibrahim (K) Ithnin(K)
3. Pn Norida Bt Md Sharif 2. Pn Nur Asma Bt Mohd 2. En. Shahiran B. Hussin
4. En Md Amri Firdaus B. 3. GURU X
Yunus 4. En.Mohamad Azmi B. Che
Awang
5. Pn Ainul Hayat Bt. Ibrahim 9. KOPERASI DAN Abas
6. Cik Noraini Bt Ahmad Maher KEPENGGUNAAN / 5. En Azman B Mohd Nor
PERNIAGAAN 6. Pn Siti Nur Azrina Bt Aziz
1. Pn Nur Abidah Bt Husain (K)
2. En Shahiran B. Hussin
3. Cik Noraini Bt Ahmad Maher

10. BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
1. Pn Noraini Bt Ishak (K)
2. En.Mohd HasrulHisham B.

Mat Hussin

11. (GENDANG/SILAT)
1. Cik Rohani Bt Mohammad

(K)
2. En Aizuddin Amir B. Ithnin

12. SIDANG REDAKSI
MAJALAH
1. . Pn Ainul Hayat Bt. Ibrahim

(K)
2. Pn. Nor Syamimi Bt. Shapien

13. KELAB KOMPUTER
1. En. Abdul Hisham B.

Baharin (K)
2. Pn. Rohana Bt Md Jaafar

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 133

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH
TAHUN 2021

PENGERUSI : PN ROZIAH BT ABDUL LATIFF
(PENGETUA SMKK)

AHLI JAWATANKUASA :

1. JAWATANKUASA KECIL PEMBANGUNAN FIZIKAL SUKAN SEKOLAH

PENGERUSI : EN. SHAHIBON B. ABU

(GPK HAL EHWAL MURID)

2. JAWATANKUASA KECIL PENGGALAKAN SUKAN

PENGERUSI : PN FAZLIHA BT ZAKARIA

(GPK KOKURIKULUM)

3. JAWATANKUASA KECIL SUMBER MANUSIA

PENGERUSI : EN MUZAINANUIISHAM B MOHAMED ISA

(GPK PENTADBIRAN)

4. JAWATANKUASA KECIL PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

PENGERUSI : CiK NORAINI BT AHMAD MAHER

(KETUA BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL)

5. JAWATANKUASA KECIL PENINGKATAN PROFESIONALISME

PENGERUSI : GURU X

(KETUA BIDANG KEMANUSIAAN)

6. JAWATANKUASA KECIL KEWANGAN

PENGERUSI : YdP PIBG

7. JAWATANKUASA KECIL TEKNIKAL

PENGERUSI : YdP PIBG

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 134

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

SENARAI NAMA GURU & KAKITANGAN SEKOLAH
UNTUK RUMAH SUKAN TAHUN 2021

BIRU HIJAU

1. PN NUR ABIDAH BT HUSSAIN (K) 1. PN SITI NUR AZRINA BT AZIZ (K)
2. EN MUZAINANUIISHAM B MOHAMED ISA
2. PN ROZIAH BT ABDUL LATIFF 3. EN SHAHIBON B. ABU
3. EN SHAHIRAN B. HUSSIN 4. EN MD AMRI FIRDAUS B. AWANG
4. GURU X 5. GURU X
5. PN NORAINI BT ISHAK 6. PN SITI MARIAM BT. ABDUL RAHMAN
6. PN ZARINA AZIAN BT. MOHAMED YUSOP 7. PN KHAIRIAH BT. CHE UMAR
7. PN. NUR AKMAL HIDAYAH BT. MOHD NAWI 8. CIK ROHANI BT. MOHAMAD
8. PN NUR AZURA BT MANSUR 9. PN WAN NOR MALAIDAYU BT WAN AYUB
10. CIK. NOR HANANI BT. ZAKERIA
9. PN NOR SYAMIMI BT. SHAPIEN 11. EN AIZUDDIN AMIR B. ITHNIN
12. PN. ZAHRIYAH BT. IBRAHIM
10. PN NURUL AIN ILLANI B.T ABDULLAH 13. CIK HASNIDA BT. MAHASSAN
11. PN. KHALIJAH BT.HARON 14. PN JAMALIAH BT. OTHMAN
12. EN. MOHD AZMI B. CHE ABAS
13. PN ROHANA BT. MD JAAFAR

MERAH

1. PN NUR ASMA BT MOHD YUNUS ( K)
2. PN FAZLIHA BT. ZAKARIA
3. CIK NORAINI BT. AHMAD MAHER
4. PN AZRINA BT. ANUAR
5. EN ABDUL HISHAM B. BAHARIN
6. PN AINUL HAYAT BT. IBRAHIM
7. EN MUADZAM B. MOKHTAR
8. PN NORIDA BT. MOHD SHARIF
9. PN .NOOR FARHAN BT. MOHD SUKERI
10. PN NORHAYATI BT. ZULKAFLI
11. EN MOHD HASRULHISHAM B. MAT HUSSIN
12. PN ZARINA BT. MAT ZIN
13. PN.KHASMAWATI BT RAZALI
14. EN MUHAMMAD ZULFADLI B. ABDUL MOLOK

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 135

TAKWIM PENGELOL
MAJLIS SUKAN SEKOLAH PAHANG (MSSP) DAN MAJL

ANUGERAH SUKAN KPM-MSSM MILO 2021

SEM

BIL SUKAN FORMAT KATEGORI JAN PENGELOLA

1 MERENTAS DESA ANTARA DAERAH 12/15/18 L/P MARAN

2 AKUATIK SIRKIT 1 12/15/18 L/P MSSP

3 SOFBOL ANTARA DAERAH 12/18 L/P ROMPI

4 BOLA JARING ANTARA DAERAH 12/15/18 P KUANTA

5 SKUASY SIRKIT 1 12/15/18 L/P KUANTA

6 BADMINTON SIRKIT 1 12/15/18 L/P JERANT

7 MEMANAH SIRKIT 1 12/15/18 L/P BENTON

12

8 BOLA TAMPAR ANTARA DAERAH L/P TEMERL

18

9 RAGBI ANTARA DAERAH 12/18 L LIPIS

12 L/P

10 HOKI ANTARA DAERAH KUANTA

18 L/P

11 GOLF SIRKIT 2 12/15/18 L/P KUANTA

12 CATUR SIRKIT 1 12/15/18 L/P PEKAN

13 OLAHRAGA ANTARA DAERAH 12/15/18 L/P PEKAN

BERILMU BERAMAL BERBAKTI

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

LAAN KEJOHANAN
LIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA (MSSM) TAHUN 2021

PUTRAJAYA 9 APRIL 2021

MESTER 1 KEJOHANAN MSSM
KEJOHANAN MSSP

A 2020 LAPOR TARIKH TARIKH TEMPAT LAPOR
DIRI BALIK DIRI
22 FEB
N 21 FEB 22 FEB 27 FEB PERLIS 07 MAC
P 23 FEB (1 HARI) 28 FEB
IN 23 FEB 15 FEB PERAK 22 MAC
AN 10 FEB 24 – 27 FEB 16 FEB
AN 14 FEB (4 HARI) 1 MAC PERAK 22 MAC
TUT 24 FEB 20 FEB
24 – 28 FEB 29 FEB NEGERI SEMBILAN 22 MAC
(5 HARI) 07 MAC
22 FEB NEGERI SEMBILAN 22 MAC
11 – 14 FEB 19 FEB
(4 HARI) 21 FEB PAHANG 22 MAC
27 FEB
14 – 16 FEB 20 FEB
(3 HARI) 13 MAC

25 – 28 FEB
(4 HARI)

NG 16 FEB 17 – 20 FEB PAHANG 22 MAC
LOH 24 FEB (4 HARI)
S 01 MAC MELAKA 22 MAC
AN 16 FEB 25 – 28 FEB
AN 16 FEB (4 HARI) MELAKA 22 MAC
18 FEB
24 FEB 02-06 MAC MELAKA 22 MAC
(5 HARI)
SELANGOR 22 MAC
17 – 21 FEB KEDAH 22 MAC
(4 HARI) 22 MAC
WP K.LUMPUR
17 – 18 FEB
(2 HARI)

19-20 FEB
(2 HARI)

25 – 26 FEB
(2 HARI)

N 17 FEB 17-20 FEB
(20 HARI)

N 08 MAC 09 – 12 MAC
(4 HARI)

136

TAKWIM PENGELOL
MAJLIS SUKAN SEKOLAH PAHANG (MSSP) DAN MAJL

BIL SUKAN FORMAT KATEGORI JAN SEM
PENGELOLA

15 GIMNASTIK ARTISTIK SIRKIT 1 12/15/18 L/P KUANTA
16 BOLING TENPIN SIRKIT 1 12//15/18 L/P KUANTA

17 BOLA KERANJANG ANTARA DAERAH 12/18 L/P RAUB
BERA
18 BOLA SEPAK ANTARA DAERAH 12/15/18 L ROMPIN
PEKAN
19 SEPAK TAKRAW ANTARA DAERAH 12/15/18 L

20 KRIKET ANTARA DAERAH 12/18 L

21 TENIS SIRKIT 1 12/15/18 L/P KUANTA

22 PING PONG SIRKIT 1 12/18 L/P CAMERON HIG

23 BOLA BALING ANTARA DAERAH 12/18 L/P BENTON

24 PELAYARAN SIRKIT 1 12/15/18 L/P KUANTA

BERILMU BERAMAL BERBAKTI

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

LAAN KEJOHANAN
LIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA (MSSM) TAHUN 2021

MESTER 2 LAPOR TARIKH TARIKH TEMPAT LAPOR
A 2019 DIRI BALIK WP K.LUMPUR DIRI
AN 15-17 JUL 17 JUL
14 JUL (3 HARI) 16 JUL WP LABUAN 22 MAC
14 – 16 JUL 17 JUL JOHOR 7 APR
AN 14 JUL (3 HARI) 27JUN JOHOR 19 APR
14 – 17JUL 10 JUL 2 OGOS
B 13 JUL (4 HARI) 10 JUL WP PUTRAJAYA 2 OGOS
21JUN 22 – 26 JUN PERLIS 2 OGOS
(5 HARI) 26 JUN
N 05 JUL 06 – 09 JUL KELANTAN 2 OGOS
N 06 JUL (4 HARI) 17 JUN TERENGGANU
17 JUL 2 OGOS
AN 22 JUN 07 - 09 JUL 23 JUL P. PINANG 2 OGOS
(3 HARI) P. PINANG 2 OGOS
GLANDS 13 JUN
NG 13 JUL 23 – 26 JUN
AN 19 JUL (4 HARI)

14 - 17 JUN
(4 HARI)

14 – 17 JUL
(4 HARI)

20 – 23 JUL
(4 HARI)

137

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

JADUAL PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM
DAN KELAB / PERSATUAN BERASASKAN KURIKULUM

Hari : Kokurikulum (Rabu) Masa : 2.00 – 5.00 PETANG

TEMA BULAN
1 KASIH SAYANG JANUARI, MEI, SEPTEMBER
2 HORMAT MENGHORMATI FEBRUARI, JUN, OKTOBER
3 BERTANGGUNGJAWAB MAC, JULAI, NOVEMBER
4 KEGEMBIRAAN APRIL, AUGUST

TARIKH UNIT / PERSATUAN UNIT BERTUGAS TEMA MINGGUAN PSK

03.3.2021 PERHIMPUNAN PENGAWAS PENGURUSAN KEWANGAN
10.3.2021 Unit Beruniform KADET REMAJA SEKOLAH KEBEBASAN TANPA BATASAN
KMJUAN TKNLGI & ETKA PNGGNA
17.3.2021 Sukan dan Permainan BAHASA MELAYU PERNTI
RJN DL SETIP PEKRJAAN
24.3.2021 Kelab dan Persatuan KOR KADET POLIS KESEDERHNNAN DLM KEHIDUPAN
07.4.2021 Unit Beruniform PUTERI ISLAM WARGA CEMERLNG
14.4.2021 Sukan dan Permainan PENGAKAP INTERAKSI SIHAT
21.4.2021 Kelab dan Persatuan BAHASA INGGERIS JARINGAN PERSHBATAN
28.4.2021 Unit Beruniform KADET REMAJA SEKOLAH AWAS DERA PRNAN JRAN & MAS
05.5.2021 Sukan dan Permainan KADET BOMBA MENJAGA KESEIMBANGAN ALM SEK
19.5.2021 Kelab dan Persatuan PENDIDIKAN ISLAM HRMT KPD KPERIBDIAN IND
16.6.2021 Unit Beruniform BAHASA MELAYU MALAYSIA UNIK
23.6.2021 Sukan dan Permainan PENGAKAP MALU MLKUKAN PRKARA NEG
30.6.2021 Kelab dan Persatuan KADET REMAJA SEKOLAH KELSTRIAN GLOBAL
07.7.2021 Unit Beruniform KADET BOMBA NADI MALAYS
14.7.2021 Sukan dan Permainan BAHASA INGGERIS WRGANEGARA BERINTGRITI
28.7.2021 Kelab dan Persatuan PUTERI ISLAM JRNGAN PERSHTN MRNTASI SEPDM
04.8.2021 Unit Beruniform PENGAKAP PMPN BRJASA DUNIA SJHTERA
11.8.2021 Sukan dan Permainan KADET REMAJA SEKOLAH BANGGA DGN IDENTITI MALY
18.8.2021 Kelab dan Persatuan PENDIDIKAN ISLAM SUM KPD NEGARA
25.8.2021 Unit Beruniform KADET BOMBA BERWWSN MEMANAFFTKAN SMBER AIR
01.9.2021 Sukan dan Permainan KOR KADET POLIS PEMLHARAAN & PEMULIHRRN ALM FOUNA
08.9.2021 Kelab dan Persatuan PUTERI ISLAM HENTIKN KEGNASAN
22.9.2021 Unit Beruniform BAHASA MELAYU PENGKUHAN JATI DIRI MALAYSIA
29.9.2021 Sukan dan Permainan PENGAKAP PNGKLAN WARSN BUDYA MALY
06.10.2021 Kelab dan Persatuan KADET REMAJA SEKOLAH MENGHRMATI DSAR SESBUAH NEGARA
13.10.2021 Unit Beruniform KADET BOMBA MENGHRMATI UNDANG2 ANTRABNGSA
20.10.2021 Sukan dan Permainan BAHASA INGGERIS TOLENRANSI DAN PERPDUAN
27.10.2021 Kelab dan Persatuan PUTERI ISLAM PNGURUSAN MASA
10.11.2021 Unit Beruniform PENGAKAP BHAYA PENGGUNAA BAHAN TELRANG
17.11.2021 Sukan dan Permainan BAHASA MELAYU
24.11.2021
01.12.2021 Kemaskini makumat kokurikulum dan PAJSK
08.12.2021

* Tertakluk pada pindaan

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 138

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

TEMPAT PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM DAN KELAB / PERSATUAN

UNIT BERUNIFORM:

BIL UNIT BERUNIFORM TEMPAT

1 KRS HADAPAN KOPERASI
2 PENGAKAP TAPAK PERHIMPUNAN
3 KADET POLIS GARAJ KERETA
4 KADET BOMBA TAPAK PERHIMPUNAN
5 PUTERI ISLAM HADAPAN MAKMAL

KELAB/ PERSATUAN:

BIL KELAB/PERSATUAN TEMPAT
KANTIN
1 BAHASA MELAYU BILIK PAI
BILIK BAHASA
2 PENDIDIKAN ISLAM BILIK ETEM
KELAS PN ZAHRIYAH
3 BAHASA INGGERIS BENGKEL PN NORIDA
STUDIO PSV
4 SAINS DAN MATEMATIK KELAS EN AZMAN B MOHD NOR

5 SEJARAH DAN GEOGRAFI BENGKEL

6 KEMAHIRAN HIDUP/TK/ ERT DEWAN
BILIK BENTARA
7 PENDIDIKAN SENI VISUAL BENGKEL REKABENTUK & TEKNOLOGI
MAKMAL KOMPUTER
8 SIVIK DAN RUKUN NEGARA

9 KOPERASI DAN
KEPENGGUNAAN

10 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

11 GENDANG/SILAT

12 SIDANG REDAKSI MAJALAH

13 KELAB KOMPUTER

KELAB SUKAN DAN PERMAINAN: TEMPAT

BIL KELAB/PERSATUAN KELAS EN HASRULHISHAM B MAT HUSSIN
1 BOLA SEPAK BENGKEL PN SYAMIMI
2 BOLA JARING KELAS PN MARIAM
3 BOLA BALING MAKMALSAINS PN ROHANA BT MD JAAFAR
4 INDOOR GAMES KELAS EN IDID
5 OLAHRAGA KELAS EN AIZUDDIN
6 KRIKET

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 139

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

RANCANGAN TAHUNAN
UNIT UNIFORM, KELAB DAN PERSATUAN DAN SUKAN PERMAINAN

TARIKH UNIT/KELAB/PERSATUAN AKTIVITI
3.3.21
Semua unit/kelab dan Mesyuarat Agong
10.3.21 persatuan

UNIT KOKURIKULUM PERTAMA

 KRS  Perlembagaan KRS dan silibus KRS
 Kadet Bomba  Sesi Pengenalan
 Kadet Polis  Pengenalan kepada Kadet Polis

 Pengakap  Pengenalan kepada Pengakap

 Puteri Islam  Pengenalan Puteri Islam

SUKAN DAN PERMAINAN

17.3.21  Bola Sepak  Sesi perkenalan
 Bola Jaring  Perkenalan
 Kriket  Teori kriket 1 (pengenalan)
 Indor Games  Latihan catur 1
 Teori olahraga 1
 Olahraga
 Program teori 1 : sejarah dan perkembangan
 Bola Baling
 Perbincangan aktiviti
KELAB DAN PERSATUAN  Ice – breaking Session
 Bijak sifir 1
24.3.21  Bahasa Melayu
 Perbincanagan identiti kelab
 Bahasa Inggeris  Menghafal doa
 Sains dan  Perancangan aktiviti
 Pengenalan Kelab
Matematik  Kenali diri dan keluarga – esei
 Sejarah dan
 Perkenalan
Geografi  Membantu Jualan keperluan Persekolahan
 Pendidikan Islam  Perkenalan
 Kemahiran Hidup/

ERT/TK
 Gendang/Silat
 Sivik dan

kenegaraan
 Pendidikan Jasmani

dan seni
 Koperasi
 Kaunseling

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 140

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

TARIKH UNIT/KELAB/PERSATUAN AKTIVITI
7.4.21
UNIT KOKURIKULUM KEDUA Asas kawad statik
Ikatan dan simpulan
 KRS  Latihan kawat kaki / Pengisian Buku Rekod
 Kadet Bomba  Kokurikulum
 Ikrar dan etika kadet polis
Persetiaan / undang pengakap / 5 prinsip rukun
 Kadet Polis  negaa
 Pengakap  Pengenalan kepada ikatan

 Puteri Islam 

SUKAN DAN PERMAINAN

14.4.21  Bola Sepak  Latihan bola sepak
 Bola Jaring  Teori 1 (Cara Permainan)
 Kriket  Teori kriket 2 (Cara permainan)
 Indor Games  Latihan catur 2
 Olahraga  Teori olahraga 2
 Teori 2 peralatan permainan
 Bola Baling

KELAB DAN PERSATUAN

21.4.21  Bahasa Melayu  Tatabahasa – kata nama
28.4.21  NIE Activity
 Bahasa Inggeris  Bijak sifir 2
 Sains dan
 Hiasan bilik sj
Matematik  Menghafaz doa
 Sejarah dan  Mengemas bengkel
 Asas gendang/silat
Geografi  Menonton video
 Pendidikan Islam
 Kemahiran Hidup/  poster.
 Kenali sahsiah
ERT/TK  Panduan pemakanan
 Gendang/Silat
 Sivik dan

kenegaraan
 Pendidikan Jasmani

dan seni
 Koperasi
 Kaunseling

UNIT KOKURIKULUM KETIGA

 KRS  Ikatan
 Kadet Bomba  Latihan kawat kaki
 Kadet Polis  Asas kawad statik
 Pengakap  Hormat pengakap

 Puteri Islam  Latihan kawat kaki

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 141

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

TARIKH UNIT/KELAB/PERSATUAN AKTIVITI

5.5.21 SUKAN DAN PERMAINAN  Pembentukan kumpulan
 Bola Sepak  Latihan pratikal 1
 Bola Jaring  Latihan pratikal 1
 Kriket  Pertandingan catur
 Indor Games  Sudut sukan dan olahraga

 Olahraga  Latihan pratikal 1
 Bola Baling
 Kata Sendi nama
KELAB DAN PERSATUAN  NIE activity
 Math-magic 1
19.5.21  Bahasa Melayu
16.6.21  Bahasa Inggeris  Tayangan video 2
 Sains dan  Menghias surau
 Asas pertukangan
Matematik  Tontonan video gendang/silat
 Sejarah dan  Membuat sajak patriotik

Geografi  Asas senaman
 Pendidikan Islam  Fungsi perkakasan (1)
 Kemahiran Hidup/  Impian dan cita-cita

ERT/TK  Hafazan
 Gendang/Silat  Latihan kawat kaki
 Sivik dan  Latihan Kawat statik
 Cerita Hutan
kenegaraan  Latihan nyanyian lagu Pandu Puteri
 Pendidikan Jasmani
 Latihan Bola /sepak
dan seni  Latihan pratikal 2
 Koperasi  Latihan pratikal 2
 Kaunseling  Permainan sahiba 1
 Latihan perkembangan bakat
UNIT KOKURIKULUM KE 4  Peraturan permainan

 KRS
 Kadet Bomba
 Kadet Polis

 Pengakap

 Puteri IslamSUKAN DAN PERMAINAN

23.6.21  Bola Sepak
 Bola Jaring
 Kriket
 Indor Games

 Olahraga
 Bola Baling

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 142

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

TARIKH UNIT/KELAB/PERSATUAN AKTIVITI
30.6.21
KELAB DAN PERSATUAN  Bulan Bahasa & Membaca
7.7.21  NIE Activity
14.7.21  Bahasa Melayu  Math - magic 2
 Bahasa Inggeris
 Sains dan  Latihan Minit mesyuarat
 Hafazan
Matematik  Keselamatan di bengkel
 Sejarah dan  Video gendang/silat
 Masakan ala tradisional
Geografi
 Pendidikan Islam  Tontonan video tarian
 Kemahiran Hidup/  Hak pengguna
 Senamrobik
ERT/TK
 Gendang/Silat  Pertolongan Cemas
 Sivik dan  Latihan kawat kaki
 Kawat kaki
kenegaraan  Ahli Renja (Lencana Lengkap)
 Pendidikan Jasmani  Latihan ikatan dan simpulan

dan seni  Latihan Bola sepak
 Koperasi  Teori 2 (undang-undang)
 Kaunseling  Teknik membaling bola
 Permainan sahiba 2
UNIT KOKURIKULUM KE 5  Latihan perkembangan bakat

 KRS  Teori kemahiran asas 3
 Kadet Bomba
 Kadet Polis  Bulan Bahasa & Membaca
 Pengakap  Introductian to Poetry
 Soduku 1
 Puteri Islam
 Kuiz sejarah
  Membaca al quran

SUKAN DAN PERMAINAN  Masakan barat
 Asas gendang/silat
 Bola Sepak  Ceramah nilai-nilai murni
 Bola Jaring
 Kriket  Bahaya dadah
 Indor Games  Tribunal pengguna
 Laluan ke ipt
Olahraga
 Bola Baling

28.7.21 KELAB DAN PERSATUAN

 Bahasa Melayu
 Bahasa Inggeris
 Sains dan

Matematik
 Sejarah dan

Geografi

 Pendidikan Islam

 Kemahiran Hidup/
ERT/TK

 Gendang/Silat
 Sivik dan

kenegaraan
 Pendidikan Jasmani

dan seni
 Koperasi
 Kaunseling

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 143

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

TARIKH UNIT/KELAB/PERSATUAN AKTIVITI
4.8.21
UNIT KOKURIKULUM KE 6  Orientering
 Latihan kawat kaki/ persediaan perkhemahan
 KRS  Kawat dinamik
 Kadet Bomba  Penunggang basikal (Lencana Wajib)
 Kadet Polis  Latihan Kawad kaki
 Pengakap
 Puteri Islam  Pertandingan Futsal fasa 1
  Teori 2 (undang-undang)
 Teori 4
SUKAN DAN PERMAINAN  Pertandingan sahiba
 Mini pertandingan olahraga
11.8.21  Bola Sepak
 Bola Jaring  Teori 4 : strategi permainan
 Kriket
 Indor Games  Kata kerja
 Olahraga  Poem Recitation
 Bola Baling  Kuiz Matematik

KELAB DAN PERSATUAN  Kuiz sejarah
 Pertandingan ayat hafazan
18.8.21  Bahasa Melayu  Membuat puding roti
 Jenis-jenis gendang/silat
 Bahasa Inggeris  Membuat roti
 Sains dan
 Melukis mural sains
Matematik  Mengemaskini koperasi
 Sejarah dan  Jadual kendiri

Geografi
 Pendidikan Islam
 Kemahiran Hidup/

ERT/TK
 Gendang/Silat
 Sivik dan

kenegaraan
 Pendidikan Jasmani

dan seni
 Koperasi
 Kaunseling

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 144

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

TARIKH UNIT/KELAB/PERSATUAN AKTIVITI
25.8.21
UNIT KOKURIKULUM KE 7  Kawat dinamik
 Pertandingan melukis logo kadet bomba
 KRS  Kawad statik
 Kadet Bomba  Lencana kemajuan keris Gangsa
 Kadet Polis  Kraftangan / Gubahan
 Pengakap
 Puteri Islam  Latihan Bola Sepak
  Teori 3
 Teori 5
SUKAN DAN PERMAINAN  Permainan Saidina 1
 Kemaskini sudut dan olahraga
1.9.21  Bola Sepak  Latihan pratikal 3
 Bola Jaring
 Kriket  Kata Adjektif
 Indor Games  Introduction to public speaking
 Olahraga  Soduku 2
 Bola Baling
 Kuiz sejarah menengah atas
KELAB DAN PERSATUAN  Tahlil dan doa
 Pengenalan teknologi kejuruteraan
8.9.21  Bahasa Melayu  Asas gendang/Silat
22.9.21  Bahasa Inggeris  Tayangan video
 Sains dan
 Latihan senamrobik
Matematik  Cara mengurus kewangan
 Sejarah dan  Ujian warna

Geografi  Ikatan dan simpulan
 Pendidikan Islam  Latihan kegersasan dan kawat kaki
 Kemahiran Hidup/  Orientering
 Kraf tangan
ERT/TK  Buku Log
 Gendang/Silat
 Sivik dan

kenegaraan
 Pendidikan Jasmani

dan seni
 Koperasi
 Kaunseling

UNIT KOKURIKULUM KE 8

 KRS
 Kadet Bomba
 Kadet Polis

 Pengakap

 Puteri IslamBERILMU BERAMAL BERBAKTI 145

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

TARIKH UNIT/KELAB/PERSATUAN AKTIVITI

SUKAN DAN PERMAINAN  Latihan Bola Sepak
 Teori 4
29.9.21  Bola Sepak  Teori 6
 Bola Jaring  Permainan Saidina 2
 Kriket  Teori olahraga 3
 Indor Games
 Olahraga  Latihan pratikal 4
 Bola Baling
 Panduan Mengarang 1
KELAB DAN PERSATUAN  Public speaking competition
 Soduku 3
6.10.21  Bahasa Melayu
13.10.21  Bahasa Inggeris  Kitar semula
 Sains dan  Sudut Info Rohani
 Asas jahitan 2
Matematik  Asas gendang/silat
 Sejarah dan  Kempen Kitar semula

Geografi  Cat air
 Pendidikan Islam  Cara mengurus kewangan
 Kemahiran Hidup/  Persediaan peperiksaan

ERT/TK  Hafazan
 Gendang/Silat  Pertandingan kawad antara kumpulan
 Sivik dan  Asas Menembak
 Lencana (Pertolongan Cemas)
kenegaraan  Latihan Kawad kaki
 Pendidikan Jasmani
 Latihan Bola Sepak
dan seni  Latihan pratikal 3
 Koperasi  Latihan pratikal 4
 Kaunseling  Teka silang kata 1
 Teori olahraga 4
UNIT KOKURIKULUM KE 9
 Teori 5 : keperluan Latihan
 KRS
 Kadet Bomba
 Kadet Polis

 Pengakap

 Puteri IslamSUKAN DAN PERMAINAN

20.10.21  Bola Sepak
 Bola Jaring
 Kriket
 Indor Games
 Olahraga
 Bola Baling

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 146

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

TARIKH UNIT/KELAB/PERSATUAN AKTIVITI
KELAB DAN PERSATUAN
 Penulisan minit mesyuarat
27.10.21  Bahasa Melayu  Grammar drill
 Bahasa Inggeris  Pertandingan Kuiz Matematik
 Sains / matematik  Kuiz sejarah
 Mengemaskini sudut Geografi
 Sejarah / Geografi  Kemaskini buku koko
 Pertandingan gendang/silat
 Pendidikan Islam  Kemaskini buku koko
 Kemahiran Hidup/  Latihan gendang/silat
 Kemaskini buku koko
ERT/TK
 Gendang/Silat  Perancangan cuti sekolah
 Sivik/ kenegaraan
 Pendidikan Jasmani  Orientering
 Pembelajaran teori bermodul
dan seni  Kawad kaki
 Koperasi  Kawad kaki
 Kaunseling  Kursus masakan
UNIT KOKURIKULUM KE 10
 Pertandingan Bola Sepak Fasa 1
10.11.21  KRS  Teori 5
 Kadet Bomba  Latihan Praktikal 4
 Kadet Polis  Pertandingan silang kata
 Pengakap  Latihan perkembangan Bakat
 Puteri Islam  Latihan praktikal

SUKAN DAN PERMAINAN

17. 11.21  Bola Sepak
 Bola Jaring
 Kriket
 Indor Games
 Olahraga
 Bola Baling

TARIKH UNIT/KELAB/PERSATUAN AKTIVITI

24.11.2021
01.12.2021 Kemaskini makumat kokurikulum dan PAJSK
08.12.2021

* Tertakluk pada pinda

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 147

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

CATATAN MESYUARAT

Perkara : ...................................................................................... Masa : .................................
Pengerusi : ...................................................................................... Tarikh : .................................
Tempat : ......................................................................................

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 148

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

CATATAN MESYUARAT

Perkara : ...................................................................................... Masa : .................................

Pengerusi : ...................................................................................... Tarikh : .................................
Tempat : ......................................................................................

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 149

BUKU PENGURUSAN SMKK 2021

CATATAN MESYUARAT

Perkara : ...................................................................................... Masa : .................................

Pengerusi : ...................................................................................... Tarikh : .................................
Tempat : ......................................................................................

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

BERILMU BERAMAL BERBAKTI 150


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PENGURUSAN KESAS 2021
Next Book
Dakwah Islam 2