The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by De Nieuwsbrieven, 2019-07-09 04:14:14

maart-2017

maart-2017

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

Regio 18 – Delfland

----------23ste------------ NIEUWSBRIEF----------februari/maart 2017

Beste fuchsiavrienden,

In deze Nieuwsbrief veel aandacht voor de jaarvergadering op 18 maart; een vergadering
met een feestelijk tintje, want er zijn dit jaar maar liefst 5 jubilarissen.
Het fuchsiaseizoen is al weer ”voorzichtig”
begonnen. In de kas ziet het er allemaal al
veelbelovend uit en veel liefhebbers hebben
al stekken gemaakt. Ook zijn er zelfs al
bloeiende fuchsia’s, zoals F. splendens en F.
cordifolia maar dat zijn ook wel de echte
“vroege jongens”. In de tuin begint het al
aardig voorjaar te worden. De krokussen, de
vroege narcissen en niet te vergeten de
kerstrozen, de sneeuwklokjes, de
winterakonieten en de cyclaampjes geven fleur aan de tuin.
Nu graag nog een zonnetje erbij en wat hogere temperaturen, dan wordt het weer echt
genieten!

Even terugblikken
Zoals gewoonlijk was het tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van 14 januari weer gezellig. Na
een kopje koffie of thee met cake en het welkomstwoord van de voorzitter, kwamen al snel

de drankjes met de
bijbehorende hapjes aan
de beurt. Het was fijn om
elkaar weer eens te zien
en te spreken. Het laatste
halfuur werden er nog
twee spelletjes bingo
gespeeld onder leiding van
onze eigen “bingo-
master”, voorzitter Jan. Hij
had samen met Anneke
voor mooie “plantprijzen”
gezorgd.

UITNODIGING
Voor de jaarvergadering van 18 maart 2017, aanvang 14.00 uur in het leslokaal van ’t
Buitenbeest. Kom allemaal en neem deze Nieuwsbrief mee!!!

AGENDA

1.Opening door de voorzitter
2.Notulen van de jaarvergadering van 12 maart 2016
3.Ingekomen stukken en mededelingen
4.Jaarverslag van de secretaris/ledenadministratie
5.Financieel jaarverslag van de penningmeester
6.Verslag van de kascontrolecommissie
7.Benoeming nieuw en reserve lid van de kascontrolecommissie
8.Begroting 2017 (wordt tijdens de vergadering uitgedeeld)
9.Bestuursverkiezing
* Aartje Brinksma is dit jaar aftredend en herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten worden
verzocht zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering bij de voorzitter aan te melden.
* Aangezien Jan van de Vlekkert zowel voorzitter als penningmeester is, zoeken we nog
steeds een nieuwe penningmeester! Kandidaten worden verzocht zich z.s.m. aan te melden.
* Verkiezing van Cees Thoen als nieuw bestuurslid.
10.Van de ledenraad: o.a.
* De voorzitter, dhr. Cor van Empel, is aftredend; voorstel om hem weer voor 4 jaar te
benoemen.
* De voorzitter van de UTC, dhr. J. de Groot, is aftredend; voorstel om hem weer voor 4 jaar
te benoemen.
* Geen contributieverhoging voor 2018
* De Fuchsiavriendendag wordt op 9 september 2017 gehouden bij Kwekerij v.d. Velde
tijdens de Herfstfair.
11.Er zijn dit jaar 5 jubilarissen in onze regio: mevr. Dini Duin-van Dam, mevr. A. Herman,
dhr. Henk v.d. Waal, mevr. Han v.d. Zwet en mevr. Aartje Brinksma zijn allen 25 jaar lid. Zij
zijn uitgenodigd voor de vergadering en zullen – als ze aanwezig zijn – na afloop van de
vergadering worden gehuldigd.
12.Bespreking toekomstige activiteiten
13.Rondvraag
14.Sluiting van de vergadering

Pauze met lotenverkoop

Na de pauze volgt een gezellig samenzijn en de huldiging van de jubilarissen. Daarna volgt de
verloting en tot slot krijgt iedereen de wedstrijdstek mee naar huis.

Alle leden zijn van harte welkom!

Regioprogramma:

18 maart 2017: Jaarvergadering in het leslokaal van ’t Buitenbeest, Voorweg 93 te

Zoetermeer. Helaas is daar niet veel parkeergelegenheid maar bij het nieuwe gedeelte is ook

een ingang, Belvederebos 270. Daar is wel een groot parkeer terrein en via het

Vrije-Tijd- Centrum loopt u zo naar het oude gedeelte, waar de boerderij staat.

We beginnen om 14.00 uur en neem deze Nieuwsbrief en de verslagen mee!

22 april 2017: Bezoek aan de kwekerij van dhr. Herman Geers in Boskoop. Dit is een

kwekerij, die gespecialiseerd is in dwerg- en miniatuurplanten. Dhr. Geers zal ons rondleiden

en ook een lezing verzorgen. We worden daar om 14.00 uur verwacht. U kunt zich tijdens de

jaarvergadering opgeven of bij Jan v.d. Vlekkert via mail: [email protected] of

tel. 06 40965543. Als er behoefte aan is, kunnen we “carpoolen”.

april/mei 2017: Bij voldoende belangstelling wordt er een excursie naar Handelskwekerij

Hendriks in ’s Gravenzande georganiseerd. Dit kan vanaf eind april (eerder is niet mogelijk).

Laat wat van u horen/lezen als u interesse heeft.

mei 2017: Verkoop van fuchsia’s en andere kuipplanten bij Jan v.d. Vlekkert op de

volkstuin. Hij gaat – door omstandigheden – een deel van zijn omvangrijke collectie fuchsia’s

en andere kuipplanten “van de hand” doen. De exacte datum wordt bekend gemaakt in het

volgende nummer van de Nieuwsbrief. Voor belangstellenden een prima gelegenheid

om – voordelig – fraaie en meestal bijzondere planten aan te schaffen.

20 mei 2017: Fuchsiastekkenmarkt i.s.m. de ruilbeurs van Groei & Bloei op het terrein

van ’t Buitenbeest van 13.00 tot 15.00 uur.

5 augustus 2007: Busreis. Nadere gegevens volgen nog.

Nog een foto van de Nieuwjaarsbijeenkomst met rechts (kandidaat)bestuurslid Cees Thoen
Aartje Brinksma, redactie Nieuwsbrief


Click to View FlipBook Version
Previous Book
feb-2017
Next Book
april-2017