The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by De Nieuwsbrieven, 2019-07-09 04:16:18

april-2017

april-2017

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

Regio 18 – Delfland

----------24ste------------ NIEUWSBRIEF----------april 2017

Beste fuchsiavrienden

Voor het bestuur geeft een jaarvergadering altijd veel voorbereiding. Wij zijn dan ook altijd
blij als alles weer in goede harmonie verlopen is en onze leden tevreden zijn. Daarna volgt

een bestuursvergadering, waarin de
toekomstige activiteiten, zoals de busreis,
geregeld moeten worden. Gelukkig zijn we
er weer uitgekomen. Volgens ons hebben
we voor dit jaar weer een leuk programma
met fraaie tuinen en een bezoek aan
Kwekerij Zeelenberg in Dongen.
De geplande excursie naar de kwekerij van
Herman Geers moest wegens te weinig
belangstelling worden afgezegd.

Even terugblikken

Beknopt verslag van de jaarvergadering van 18 maart j.l.
Het was een geanimeerde bijeenkomst, die door 26 personen werd bezocht. Alle
agendapunten werden vlot afgehandeld. Het bestuur werd décharge verleend. Henk v.d.
Waal ging uit de kascontrolecommissie, Han van der Zwet volgt hem op, Anneke van Deene
blijft nog een jaar en Rob Verhaaf is het reserve lid. Aartje Brinksma werd herkozen en Cees
Thoen werd algemeen gekozen tot nieuw
bestuurslid. De voorstellen van het hoofdbestuur
werden unaniem aanvaard en de toekomstige
activiteiten werden besproken (zie het
regioprogramma). Tijdens de rondvraag vroeg Rob
of er in september nog een Boerenmarkt plaats
vindt. Dit wordt nog uitgezocht.
Na de pauze werden de jubilarissen gehuldigd.
Mevr. Herman en Dini Duin hadden zich afgemeld
voor de vergadering en ook dhr. Huisman (van vorig jaar) kon niet aanwezig zijn maar Han
v.d. Zwet, Henk v.d. Waal en Aartje Brinksma waren er wel. Zij kregen het speldje/hangertje
opgespeld, een bos bloemen en de plantenbon. Daarna volgde de verloting en tot slot ging
iedereen met de wedstrijdstek naar huis.

Samenstelling regiobestuur

Na de jaarvergadering, waarin Cees Thoen werd gekozen als nieuw bestuurslid, bestaat het
regiobestuur uit 4 personen:

Voorzitter en penningmeester: Jan van de Vlekkert

Wolfertstraat 31, 2722 AG Zoetermeer

tel: 079 331 4205 en 06 409 65 543 e-mail: [email protected]

Secretaris, ledenraad en Nieuwsbrief: Aartje Brinksma-Rozenboom

Stijn Streuvelshove 5, 2726 CD Zoetermeer

tel: 079 351 1124 en 06 512 98 456 e-mail: [email protected]

Bestuurslid ledenactiviteiten: Anneke van Deene-Westmaas

A. Blamanhove 113, 2717 XE Zoetermeer

tel: 079 351 5170 e-mail: [email protected]

Algemeen bestuurslid: Cees Thoen

Goudenregen 15, 2671 PG Naaldwijk

tel. 06 144 847 41 e-mail: [email protected]

Een warm welkom voor ons nieuwe bestuurslid! Hij heeft eerst een tijdje “vrijblijvend”
meegedraaid om eens te kijken of het wat voor hem was. Dat is natuurlijk ook altijd mogelijk
voor een ieder die interesse heeft om ook bestuurslid te worden.

Op bezoek bij Jan en Dini Duin

In 1992 – toen de fuchsia bijna een “hype” was - werd er in Zoetermeer een afdeling van
Regio Delfland opgericht en met veel succes! Na een aantal zeer goede jaren werd het
enthousiasme van veel nieuwe leden helaas wat minder en zegden velen hun lidmaatschap
weer op. Mevr. Dini Duin-van Dam is toen ook lid geworden en is de vereniging altijd trouw
gebleven, net als de drie jubilarissen van de vorige foto. Zij en haar man waren regelmatige
bezoekers van de activiteiten, totdat zij problemen met de gezondheid kregen. Enkele jaren
geleden is Dini getroffen door een beroerte. Beiden hebben de leeftijd der “zeer sterken”
bereikt en met de nodige hulp en aanpassingen in hun huis lukt het om zelfstandig te blijven
wonen. Zij hebben nog steeds een aantal fuchsia’s, die de winter doorbrengen bij Kwekerij
Zeelenberg en ’s zomers met hulp
van hun dochter worden verzorgd.
Anneke en ik hebben op 27 maart
bij Dini het hangertje opgespeld en
een bosje bloemen en de
plantenbon overhandigd. Het was
een gezellige middag en we moesten
iedereen de hartelijke groeten doen.
Dat is bij deze dus gebeurd!

Regioprogramma:

13 mei 2017: Verkoop van fuchsia’s en andere kuipplanten bij Jan v.d. Vlekkert op de
volkstuin. Hij gaat – door omstandigheden – een deel van zijn omvangrijke collectie fuchsia’s
en andere kuipplanten “van de hand” doen. U kunt op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30
uur terecht op tuin nr. 84 op het Volkstuinencomplex “Levenslust”, aan de Schansbaan,
2728 KZ te Zoetermeer. Tel. 06 409 655 43 voor eventuele verdere informatie, ook over de
doosjes met meststoffen.

20 mei 2017: Fuchsiastekkenmarkt i.s.m. de ruilbeurs van Groei & Bloei op het terrein van
Speelboerderij ’t Buitenbeest aan de Voorweg 93 te Zoetermeer van 13.00 tot 15.00 uur.
Komt allen, want Henk van Eijk, Jan van de Vlekkert en anderen hebben weer veel stekken
gemaakt. Ook zijn er diverse “oude” fuchsia’s te koop. Deze keer vindt de ruilbeurs en de
fuchsiamarkt wat later in de tijd dan vorige jaren maar dan weten we in ieder geval zeker dat
er geen nachtvorst meer zal zijn.
Ook de twee soorten mest zullen te koop zijn voor €3,00 per doosje van 900 gram.

5 augustus 2017: De busreis gaat dit jaar naar Midden –Brabant.
Eerst bezoeken we tuin De Vaartse Hof in Dongen-Vaart, daarna rijden we naar Kwekerij
Zeelenberg in Dongen en ‘s middags brengen we een bezoek aan tuin De Dijkgaerd in
Kaatsheuvel. We besluiten de dag met een etentje in Partycentrum De Klok in Kinderdijk.
De prijs voor dit alles blijft €42,50 per lid. Elk lid mag een introducee meenemen voor
dezelfde prijs. Anderen betalen €47,50 p.p.
Geef je z.s.m. op bij een van de bestuursleden en maak het geld over op RABO bankrekening
NL30RABO 0160.195.403 t.n.v. penningmeester Regio Delfland, NKvF. Meer uitgebreide
informatie komt in de Nieuwsbrief van juni.

10 september 2017: stekkenkeuring bij Henk van Eijk in Nootdorp.

Mest te koop
Naar aanleiding van een vraag tijdens de jaarvergadering over geschikte fuchsiamest, heeft
Jan van de Vlekkert twee soorten mest ingekocht:
* 27-15-12+1 (magnesium): Dit is een combinatie van 30-10-10 en 10-52-10 en dus goed
voor de beginperiode (groei, wortel- en knopvorming).
* 20-20-20 : Deze is geschikt voor de zomerperiode.
De mest zit verpakt in doosjes van 900 gram, die €3,00 per stuk kosten. Info: 06 409 655 43
Ze kunnen bij hem thuis opgehaald worden, Wolfertstraat 31 in Zoetermeer.

Oproep: Geef a.u.b. uw e-mailnummer (als u dat heeft) aan mij door. Dan mist u geen
tussentijdse informatie, zoals het niet doorgaan van de excursie naar Geers op 22 april en
het bezoek aan Kwekerij Hendriks op 28 april.

Namens het bestuur van Regio Delfland wens ik iedereen een fleurig fuchsia-seizoen!
Aartje Brinksma, redactie Nieuwsbrief


Click to View FlipBook Version
Previous Book
maart-2017
Next Book
Issue 098