The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN KURIKULUM SKKB 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Wak Anaiz, 2019-12-23 20:47:59

BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN KURIKULUM SKKB 2020

BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN KURIKULUM SKKB 2020

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BANTING
JALAN SEKOLAH

45200 SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN

No Tel /Fax: 03-32162085. Kod Sekolah : BBA6024

https://bba6024.wordpress.com

2020

SEDERAP MENCIPTA KECEMERLANGAN
0

Pemangkin Ilmu Menyuluh Kehidupan Sejagat

Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampong Banting,
45200 Sabak Bernam Negeri Selangor Darul Ehsan.

Tel 03-32162085, Fax 03-32162085,
[email protected]

Bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu lagi di tahun
baru 2020 ini dalam suasana yang semakin mencabar.Bagi melicinkan pengurusan dan pentadbiran
sekolah maka Buku Panduan Pengurusan Organisasi disediakan untuk menyelaraskan tugasan guru,
kakitangan dan semua warga sekolah agar selari melalui Pendidikan Berkualiti bagi mewujudkan
sekolah cemerlang melalui pengurusan yang cekap dan efisen agar dapat mencipta kecemerlangan
kurikulum dan kokurikuluam disamping membina sahsiah yang terpuji dalam suasana sekolah yang
kondusif serta selamat untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Pengurusan yang teliti amat diperlukan, terutama di dalam era globisasi dan multimedia yang semakin
mencabar ditambah pula dengan penekanan dan fokus National Keys Results Area (NKRA) atau
Keberhasilan Pencapaian Utama Negara. Salah satu teras NKRA berkenaan memberi penekanan
kepada perluasaan dan peningkatan pendidikan prasekolah sejajar dengan pendidikan perdana,
penekanan dan penguasaan Literasi dan Numerasi (LINUS) di tahap satu, penetapan sekolah
berprestasi tinggi dan Ba’iah kepada pihak pentadbiran sekolah. Disamping itu penekanan dari
segi pelaksanaan dan hasilnya perlu di beri perhatian melalui Memartabatkan Bahasa Melayu
Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI), Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah
(KSSR), menggunakan pengukuran Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Bagi mencapai hasrat
berkenaan, peranan dan tanggungjawab perlu dilaksanakan dengan sempurna melalui pembahagian
tugas dan fungsi tugasan di ketahui dengan jelas. Adalah menjadi harapan, agar semua warga sekolah
menanamkan rasa insaf dan sedar serta komitmen yang tinggi terhadap tugas dan bertanggungjawab
serta mampu bersaing untuk memaju dan meningkatkan pencapaian kerjaya diri sendiri dan organisasi.

Terima kasih kepada semua warga sekolah yang telah dan akan memberikan komitmen dan
kerjasama bagi mengurus tadbir sekolah ini. Kerjasama ini diharap akan berterusan demi memenuhi
tanggungjawab kita terhadap agama, bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan segala apa yang kita
lakukan ini sentiasa mendapat keredhaan Allah SWT, insya Allah. Selamat Bertugas.

“ Sederap Mencipta Kecemerlangan ”
………………………………….
Azmon Bin Amat Kamari
Guru Besar
SK Kampong Banting, Sabak Bernam.

1

Nama dan alamat SK KAMPONG BANTING
1 sekolah 45200 SABAK BERNAM,
SELANGOR DARUL EHSAN
Nombor Telefon 03-32162085
2 Nombor Faks
03-32162085
E-mel
[email protected]

Blog Sekolah https://www.bba6024.wordpress.com

3 Kod Sekolah BBA 6024

Gred Sekolah A
4 Kategori Sekolah LUAR BANDAR
5 Guru Besar ENCIK AZMON BIN AMAT KAMARI

6 GPK Pentadbiran HJ MOHD. AZRAIE BIN YAAKOB

7 GPK Hal Ehwal Murid ENCIK MOHD SHUKOR BIN MOHD. AMIN

8 GPK Kokurikulum PUAN ARBAIYAH BT NIZAMUDDIN

9 PEN. Pendidikan Khas PUAN SITI SRI FAIRUZ BT SHUHADA

10 Bilangan Guru Lelaki 09 orang
Perempuan 13 orang
Jumlah 22 orang

11 Bilangan Kakitangan Pembantu Tadbir 01 orang
Pembantu Operasi 01 orang
Pembantu Peng. Murid 03 orang
Pekerja Rendah Awam 01 orang
Juruteknik Komputer 01 orang

12 Bilangan Murid Lelaki 87 orang
Perempuan 82 orang
Jumlah 169 orang

2

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
dan keluarga serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan
negara.

MATLAMAT SEKOLAH

Menjelang 2020:

➢ Semua guru Sekolah Kebangsaan Kampong Banting yang mengajar mata pelajaran
adalah guru terlatih dan berpengalaman dan mengikut opsyen.

➢ Semua murid diberi peluang untuk menyertai aktiviti / mengambil bahagian

➢ Prasarana utama sekolah dan kemudahan kokurikulum telah lengkap dan dapat
diaplikasikan semua murid / pelajar - satu murid satu sukan

➢ Pengurusan dan pentadbiran serta pengajaran dan pembelajaran guru telah
menggunakan kemudahan ICT sepenuhnya.

VISI SEKOLAH
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti

Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

MOTTO SEKOLAH
Sederap Mencipta Kecemerlangan

3

FOKUS DAN OBJEKTIF SEKOLAH
1. Membimbing dan membentuk murid ke arah sahsiah dan personaliti yang baik dari segi

jasmani, emosi, rohani dan intelektual.
2. Meninggikan taraf akademik murid ke arah kecemerlangan di samping membentuk murid

menjadi masyarakat sihat dan cergas dalam aktiviti kokurikulum.
3. Menanamkan sifat penyayang, saling hormat- menghormati, toleransi, bersopan-santun di antara

masyarakat sekolah khasnya dan luar amnya.
4. Mengembangkan potensi murid dalam bidang kokurikulum selari dengan minat dan kebolehan

murid.
5. Memelihara budaya sekolah dan membendung kegiatan yang kurang sihat di kalangan murid.
6. Memperlihatkan nilai-nilai murni untuk dicontohi, sesuai dalam pembentukan insan yang kamil.
7. Menjalin hubungan yang baik dengan ibu bapa dan masyarakat .
8. Memastikan persekitaran sekolah sentiasa ceria supaya dapat merangsang proses pengajaran dan

pembelajaran.
9. Melahirkan murid yang berinovatif dan kreatif untuk meningkatkan prestasi sekolah.

( BUDAYA SEKOLAH )

Sentiasa mengamalkan sikap yang positif dalam apa jua tugas bagi mencapai matlamat.
Kekuatan mental dan fizikal dalam menangani apa jua perubahan dalam pendidikan
Kaya dengan inspirasi, kreativiti dan dan semangat yang tinggi dalam melahirkan insan

yang berkualiti

Bijak dalam mengatur strategi serta peningkatan kendiri.

4

FOKUS PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

1. Nilai Murni:

1.1 Semua guru dan kakitangan perlu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan
bersungguh-sungguh di ikuti dengan niat beribadah kerana Allah untuk memajukan
bangsa secara khususnya dan masyarakat amnya.

2. Profesion:

2.1 Guru dan kakitangan perlu dibudayakan tentang disiplin yang tinggi dan prosedur serta
peraturan serta patuh kepadanya bagi menjamin pelaksanaan tugas dan tanggungjawab
dengan betul sempurna dan tepat.

2.2 Sebagai penjawat awam perlu patuh dan akur kepada ‘Goverment of Year’ seperti yang
termaktub dalam arahan perkhidmatan awam.

2.3 Pelaksana dasar yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia, Kementerian Pendidikan
Malaysia, Jabatan Pendidikan Selangor dan Pejabat Pendidikan Daerah dan Sekolah
Kebangsaan Kampong Banting.

2.4 Guru dan kakitangan bersama menentukan hala tuju kepimpinan sekolah dan bersedia
memahami dan menjiwai visi dan misi sekolah.

3. Fokus Utama

3.1 Sentiasa bersedia untuk menambahbaik pengurusan organisasi berdasarkan struktur
organisasi, perancangan, iklim, pengurusan sumber dan pengurusan maklumat dari masa
ke semasa mengikut keperluan arahan dan dasar yang sedia ada.

3.2 Sentiasa mengikut peraturan dan tatacara pengurusan kewangan dan aset alih kerajaan
agar tidak terseleweng yang boleh menyebabkan tindakan menyalahi peraturan
kewangan.

3.3 Mewujud, melaksanakan satu sistem pengurusan pejabat yang lebih berkesan dari segi
pengurusan fail, pengurusan inventori dan harta modal.

5

6

7

8

9

10

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

11

12

13

KAWALAN PENGURUSAN PENTADBIRAN CATATAN

BIL KAWALAN PENGURUSAN PENTADBIRAN
1. AZMON BIN AMAT KAMARI

1.01. Guru Besar
1.02. Pentadbiran
1.03. Kewangan
1.04. PPKI
1.05. Redeployment
1.06. LNPT
1.07. LADAP & Pembangunan Staf
1.08. PRA Sekolah
1.09. Plan Strategik
1.10. Laman Web & Dokumentasi
1.11. PBPPP
1.12. Pra Sekolah
1.13. Protokol
1.14. Aset & Perolehan
1.15 Skpmg2
1.16 Insfrastruktur

2. HJ MOHD. AZRAIE BIN YAAKOB
2.01. PK Pentadbiran dan Akademik
2.02. Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK)
2.03. PBS
2.04. Headcounts
2.05. PLBS / SAPS
2.06. Jadual Waktu
2.07. Pencerapan dan Pemantauan
2.08. Penilai Laporan Kawalan Keselamatan & Pembersihan
2.09. e-Operasi, e-Skpmg2 ,e Nazir
2.10. Guru dan Staff Sokongan
2.11. Program Pembangunan Organisasi (PrOD)
2.12. Kursus Dalaman / SPLG
2.13. Operasi Pra Sekolah
2.15. Peperiksaan Awam dan Dalaman
2.16. Makmal Komputer dan Pusat Ases

14

BIL KAWALAN PENGURUSAN PENTADBIRAN CATATAN
3. EN MOHD. SHUKOR BIN MOHD. AMIN

3.01. PK Hal Ehwal Murid (HEM)
3.02. Data dan Maklumat
3.03. Operasi Kantin
3.04. Operasi Pejabat Am
3.05. Daftar Murid Tahun 1 / Tingkatan 1
3.06. Operasi Bilik Mesyuarat, SPSK
3.07. Disiplin dan Ponteng
3.08. Kantin, RMT/SUSU/Vitaman dan KWAPM
3.09. Bilik Operasi Disiplin,SPBT,Kesihatan, Surau ,Bimbingan
3.10. Perhubungan PIBG
3.11. Papan Kenyataan dan Labeling
3.12. Operasi Tandas, PPDa,
3.13. Aduan dan Maklum Balas Pelanggan

4. PN ARBAIYAH BT NIZAMUDDIN
4.01. PK Kokurikulum
4.02. Aset Alih dan Harta Modal
4.03. Protokol
4.04. Operasi Bilik Guru
4.05. Makmal Komputer/Pusat Ases/ICT
4.06. Pembangunan Fizikal Sekolah
4.07. Pembangunan Kokurikulum
4.08. Operasi Bilik dan Penilai Laporan Kawalan Keselamatan
4.09. Operasi Bilik PJPK,Stor Sukan dan K.Hidup
4.10. Operasi Dewan
4.11. Perhubungan Sekolah

15

PENGURUSAN AWAL TAHUN PERSEKOLAHAN 2020

1. Mesyuarat Guru dan Kakitangan 1/2020

Tarikh : 26.12.2019

Hari : Khamis

Masa : 08.30 pagi

Agenda :

- Perbincangan fokus Utama Pengurusan SKKB
- Perbincangan urusan pendaftaran murid Tahun Satu dan pembelian buku murid-murid lain.
- Perbincangan urusan hari pertama persekolahan 2020
- Senarai Tugas Guru.

- Jadual Waktu.
- Buku Rekod Pengajaran / Kedatangan Murid.
- Perbincangan urusan pendaftaran murid Prasekolah, Tahun Satu hingga Tahun Enam dan

pembelian buku

2. Mesyuarat Induk Kurikulum 1/2020

Tarikh : 26.12.2019

Hari : Khamis

Masa : 8.30 pagi

Agenda :

- Agihan dan ketetapan tugasan kurikulum.
- Senarai Tugas Guru.
- Jadual Waktu.
- Buku Rekod Pengajaran / Kedatangan Murid.
- Perancangan dan Pengurusan Takwim Kurikulum

- Program Peningkatan Akademik
- Perbincangan penambahbaikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik

darjah.

3. Mesyuarat Induk Hal Ehwal Murid Dan Ko- kurikulum 1/2020

Tarikh : 30.12.2019

Hari : Khamis

Masa : 8.30 pagi

Agenda :

- Agihan dan ketetapan tugasan Hal Ehwal Murid.
- Senarai Tugas Guru.
- Perancangan dan Pengurusan Takwim Hal Ehwal Murid
- Program Peningkatan Sahsiah dan Pembangunan Program HEM

16

4. Pembayaran Persekolahan dan Pembelian Buku.

Tarikh : 27 Disember 2019 ( Jumaat )

Masa : 8.30 pagi hingga 12.00 tengahari

Tempat : Dewan Sri Budiman

5. Hari Pendaftaran dan Program Transisi dan Guru Penyayang

Tarikh : 02 – 17 Januari 2020 ( Khamis – Jumaat )

Masa : Sesi persekolahan

Tempat : Kelas Tahun 1

Agenda

- Pendaftaran dan suaikenal

- Taklimat peraturan dan pakaian sekolah oleh En Shukor Bin Mohd. Amin

- Penutupan oleh Guru Besar

- Majlis Penyerahan Anak dan Ikrar Ibu Bapa Penjaga

6. Hari Pertama Persekolahan
a. Persediaan Awal.
* Pastikan semua bilik-bilik telah siap dikemas dan berada dalam keadaan yang
baik.
Kerjasama guru dan kakitangan.
* Pastikan semua perabut, peralatan lengkap dan mencukupi.
* Buku Rekod Pengajaran Pembelajaran telah siap.
- Takwim
- Butir Diri
- Rancangan tahunan/harian dan lain-lain.
* Buku kedatangan murid perlu diuruskan.
* Mengajar mengikut jadual waktu yang telah disediakan.

b. Perhimpunan Rasmi akan diadakan pada:
Tarikh : 02 Januari 2020
Hari : Khamis
* Doa.
* Ikrar
* Nyanyian – Lagu Negaraku/Negeri/Sekolah
* Ucapan Guru Bertugas
* Memaklumkan guru bertugas
* Ucapan aluan Guru Besar.
* Tasbih kafarah dan Surah Al-Asr

17

c. Perhimpunan pagi akan diadakan pada:
Tarikh : Sepanjang tahun pembelajaran
Hari : Setiap Selasa - Jumaat
* Doa.
* Ikrar
* Menjalankan aktiviti panitia

d. Proses Pembelajaran dan Pengajaran
* Semua guru perlu mematuhi jadual waktu pengajaran dan pembelajaran
* Proses pembelajaran dan pengajaran perlu dimulakan sebaik saja selesai
perhimpunan
* Sila berikan kerjasama yang terbaik kepada setiap pelanggan yang hadir
ke sekolah bagi mendapatkan perakuan perkhidmatan cemerlang dalam kalangan
ibu bapa penjaga, pegawai-pegawai dari PPD,JPN atau pun KPM

Nota:
Pastikan guru datang awal (sebelum 7.20 pagi)
Guru yang bertugas pada minggu tersebut dan guru-guru SK Kampong Banting menyambut murid-
murid dipintu pagar sekolah bagi menjayakan program ’Guru Penyayang”.
Pengawas menyusun kerusi untuk guru di tapak perhimpunan
Pengawas yang bertugas membaca doa, ikrar, menaikkan bendera
Penyusunan murid di tempat perhimpunan

18

CARTA ORGANISASI INDUK
PENTADBIRA SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BANTING 2020

PENGERUSI
Encik Azmon B. Amat Kamari

(GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI
Hj Mohd. Azraie Bin Yaakob

(PK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II
Encik Shukor Bin Mohd Amin Pn Arbaiyah Bt Nizamuddin

(PK HAL EHWAL MURID) (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA
Pn Umi Solha bt Adnan

SPSK PENCERAPAN DAN MBMMBI
Puan Siti Sri Fairuz bt Shuhada PEMANTAUAN Puan Rosmawati Binti Mawi

PENILAIAN BERASASKAN Puan Umi Solha Binti Adnan BILIK-BILIK KHAS
SEKOLAH (PBD) Hj Maulah bin Ramli
Pn Sabiah Bt Mahri MAKMAL ICT
En Muhamad Hamadi bin Ithnin

PUSAT SUMBER SEKOLAH
Hjh Rosmawati binti Shaharuddin

19

JAWATANKUASA PELAKSANA PENTADBIRAN SEKOLAH

1. JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

Pengerusi : En. Azmon Bin Amat Kamari
Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Hj Mohd Azraie Bin Yaakob
Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Encik Shukor Bin Mohd Amin
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : Pn Arbaiyah Bt Nizamuddin
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha/Ketua Audit : Puan Siti Sri Fairuz Bt Shuhada
Puan Rofidah Bt Abdullah
Kawalan Dokumen : Encik Muhamad Hamadi Bin Ithnin
Puan Janariah Bt Kamari
Penyelenggaraan : Puan Noor Azizah Bt Musa
Pn.Khadijah Bt Abd Rajak Hamim
Kawalan Rekod : Encik Anzaruddin Bin Arshad
Encik Mior Hafeez Bin Mior Harris
Sumber Kewangan : Hj Syukur Bin Utoh
Puan Noor Azizah Bt Musa
Audit Dalam : Encik Shamizan Bin Shafea

Sumber Manusia :

Pengurusan Teknikal :

Aduan/Maklum Balas :

Pelanggan Perolehan :

Tugas-tugas Khas :

2. JAWATANKUASA PENCERAPAN DAN PEMANTAUAN

Pengerusi : En. Azmon Bin Amat Kamari

Guru Besar

Timbalan Pengerusi : Hj Mohd Azraie Bin Yaakob

Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I : Encik Shukor Bin Mohd Amin

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi II : Pn Arbaiyah Bt Nizamuddin

Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Puan Umi Solha binti Adnan
Jawatankuasa :
: Pn. Sabiah Bt Mahri (KSSR/PBD)
:
: Puan Rosmawati binti Mawi (MBMMBI)
:
Puan Rofidah binti Abdullah ( EMIS DATA)

Puan Suraya binti Sani ( Pra Sekolah )

Hj Maulah Bin Ramli ( GPI )

20

: En. Anzaruddin Bin Arshad ( SPBT )

3. JAWATANKUASA MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA DAN MEMPERKUKUHKAN
BAHASA INGGERIS (MBMMBI)

Pengerusi : En. Azmon Bin Amat Kamari
Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Hj Mohd Azraie Bin Yaakob
Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Encik Shukor Bin Mohd Amin
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : Pn Arbaiyah Bt Nizamuddin
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Puan Rosmawati Bt Mawi
Pn. Khadijah Bt Rajak Hamim
Penolong Setiausha :

Jawatankuasa : En Anzaruddin Bin Arshad Matematik

: Encik Muhammad Hamadi Bin Ithnin Sains
: Pn. Janariah Bt kamari Pendidikan Islam

: Puan Siti Hasnah Bt Kusaseh Bahasa Arab

: Encik Muhammad Hamadi Bin Ithnin RBT/TMK

: En. Norismainie Bin Ismail PJ dan Kesihatan

: Puan Zunaidah Bt Zamzam Sejarah

: Pn. Khadijah Bt Rajak Hamim B.Inggeris Thn 1,2 & 4

: Puan Rofidah Bt Abdullah B.Melayu Thn 1&2

: Puan Rosmawati Bt Mawi B.Inggeris Thn 3

: En. Shukor Bin Mohd Amin B.Melayu Tahun 3

: Hjh Rosmawati Bt Shaharuddin Pusat Sumber

4. JAWATANKUASA PEMANTAUAN PERINGKAT SEKOLAH (PBD)

Pengerusi : En. Azmon Bin Amat Kamari
Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Hj Mohd Azraie Bin Yaakob
Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Encik Shukor Bin Mohd Amin
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : Pn Arbaiyah Bt Nizamuddin
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Pn Sabiah Bt Mahri

21

Jawatankuasa : Latihan

: Puan Nor Syamimi binti Mokeri

: Puan Siti Hasnah binti Kusaseh

Pementoran

Puan Rosmawati binti Mawi

Pn. Khadijah Bt Abd Rajak Hamim

Pemantauan

Pn Umi Solha Bt Adnan

Penyelarasan

Pn Rofidah Bt Abdullah KP Bahasa Melayu

: Puan Rosmawati binti Mawi KP Bahasa Inggeris

: En Anzaruddin Bin Arshad KP Matematik

: Encik Muhd Hamadi bin Ithnin KP Sains

: Encik Norismainie Bin Ismail KP PJK ( PAJSK )

: Pn Janariah Bt Kamari KP Pendidikan Agama Islam

: Puan Zunaidah Bt Zamzam KP Muzik

: Puan Zunaidah Bt Zamzam KP Seni Visual

: Puan Siti Hasnah Bt Kusaseh KP Bahasa Arab

: Encik Muhd Hamadi Bin Ithnin KP RBT/TMK

: Pn Arbaiyah Bt Nizamuddin KP Sejarah

5. JAWATANKUASA MAKMAL KOMPUTER DAN ICT

Pengerusi : En. Azmon Bin Amat Kamari
Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Hj Mohd Azraie Bin Yaakob
Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Encik Shukor Bin Mohd Amin
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : Pn Arbaiyah Bt Nizamuddin
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Encik Muhammad Hamadi bin Ithnin
Penolong Setiausaha : Puan Siti Hasnah Bt Kusaseh
:
Juruteknik : Encik Mior Hafez Bin Mior Harris
:
Jawatankuasa : Puan Rofidah Bt Abdullah - Pengajaran d Pembelajaran
:
Encik Mior Hafez Bin Mior Harris - Penyelengaraan

Puan Janariah Bt Kamari - Keceriaan

Puan Nor Syamimi Bt Mokeri - Perkembangan Staf

22

: Puan Noor Azizah Bt Musa - Iventori dan Pelupusan

: Encik Muhammad Hamadi Bin Ithnin - Laman Web dan SMM

: Puan Khadijah Bt Abd Rajak Hamim - Bimbingan Kaunseling

: Hjh. Rosmawati binti Shaharuddin - PSS

6. JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS

Pengerusi : En. Azmon Bin Amat Kamari
Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Hj Mohd Azraie Bin Yaakob
Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Encik Shukor Bin Mohd Amin
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : Pn Arbaiyah Bt Nizamuddin
Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Hj Maulah Bin Ramli
Penolong Setiausaha : Puan Siti Sri Fairuz Bt Shuhada
Jawatankuasa : Encik Anzaruddin Bin Arshad

7. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi : En. Azmon Bin Amat Kamari

Guru Besar

Timbalan Pengerusi : Hj Mohd Azraie Bin Yaakob

Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I : Encik Shukor Bin Mohd Amin

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi II : Pn Arbaiyah Bt Nizamuddin

Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Hjh. Rosmawati Bt Shaharuddin
Jawatankuasa :
: Encik Muhammad Hamadi Bin Ithnin - Komputer/ICT / Multimedia

Puan Rofidah Bt Abdullah - BBM

Puan Sabiah Bt Mahri - PBD

: Puan Siti Sri Fairuz Bt Shuhada - SPSK
:
: Encik Mior Hafez Bin Mior Harris -Laman web,Data & Maklumat

Guru Kelas Pra, Pend.Khas, Pemulihan Khas dan Thn1 – Thn 6

23

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

PENGGAL CUTI & HARI MULA AKHIR BILANGAN JUMLAH
PERSEKOLAHAN 02 Jan 2020 13 Mac 2019 MINGGU HARI

Hari Persekolahan 11 51

Cuti Pertengahan Penggal 14 Mac 2020 22 Mac 2020 1 9
1

1 Hari Persekolahan 23 Mac 2020 22 Mei 2020 9 42

Cuti Pertengahan Tahun 23 Mei 2020 07 Jun 2020 2 16

Hari Persekolahan 08 Jun 2020 24 Julai 2020 7 35

2 Cuti Pertengahan Penggal 25 Julai 2020 02 Ogos 2020 1 9
2

Hari Persekolahan 03 Ogos 2020 20 Nov 2020 16 76

Cuti Akhir Tahun 21 Nov 2020 31 Dis 2020 6 39

JUMLAH 53 277

24

KELEPASAN AM 2020

BIL. TARIKH HARI NAMA CUTI
01 01 Januari 2020
02 08 Januari 2020 Rabu Tahun Baru
03 24,25,26 Jan 2020
Sabtu Thaipusam
04 29 Oktober 2020
05 01 Mei 2020 Jumaat – Tahun Baru Cina
06 07 Mei 2020 Ahad
07 06 Jun 2020
08 24 April 2020 Khamis Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW
09 10 Mei 2020
10 31 Ogos 2020 Jumaat Hari Pekerja
11 24,25 Mei 2020
Khamis Hari Wesak
12 16 September 2020
13 14 November 2020 Sabtu Hari Keputeraan DYMM SPB Yang di-Pertuan Agong
14 31 Julai 2020
15 20 Ogos 2020 Jumaat Awal Ramadhan*
16 11 Disember 2020
17 25 Disember 2020 Ahad Hari Nuzul Al Quran

Isnin Hari Kemerdekaan

Ahad – Hari Raya Puasa (Aidil Fitri)*
Isnin

Rabu Hari Penubuhan Malaysia

Sabtu Hari Deepavali*

Jumaat Hari Raya Haji (Aidil Adha) *

Khamis Awal Muharram ( Maal Hijrah- 1441 Hijrah )

Jumaat Hari Keputeraan DYMM Sultan Selangor

Jumaat Hari Krismas

25

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BANTING
45200 SABAK BERNAM

SELANGOR DARUL EHSAN
BBA 6024

03-3216 2085

KURIKULUM 2020

” SEDERAP MENCIPTA KECEMERLANGAN ”
26

KURIKULUM
Jawatankuasa Kurikulum Sekolah adalah bertindak sebagai badan akademik tertinggi yang
memainkan peranan penting memastikan pelaksanaan pengurusan kurikulum sekolah berkesan
dan berkualiti. Semua bidang / unit dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah adalah
bertanggungjawab secara langsung mempertingkatkan prestasi akademik sekolah.

OBJEKTIF
1. Mempertingkatkan pengurusan kurikulum supaya sistematik dan berkesan.
2. Menghayati dan melaksanakan Dasar Kurikulum Sekolah.
3. Mengetahui dan memahami setiap bidang tugas supaya pelaksanaannya menjurus ke

arah piawaian kualiti.

DASAR KURIKULUM SEKOLAH
1. Menentukan dan menyelaras segala dasar kurikulum sekolah supaya selari dengan dasar

yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri / Kementerian Pendidikan Malaysia dan
Akta Pendidikan Negeri.

2. Mesyuarat :
a. mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah minimum 4 kali
setahun
b. menetapkan jadual mesyuarat panitia minimum 4 kali setahun
c. menetapkan sistem fail / format dokumen Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dan
panitia mata pelajaran

3. Sukatan / Rancangan Pelajaran /Dokumen Standard Pengajaran
a. menetapkan dasar penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Huraian serta
kaedah penyediaan Rekod Persediaan Mengajar
b. garis panduan jenis buku / bahan / alat rujukan yang boleh digunakan dalam
menyediakan rancangan pengajaran.
27

4. Jadual Waktu
a. menetapkan waktu sekolah
b. menetapkan sistem jadual waktu
c. menetapkan dasar pengagihan tugas-tugas mengajar dan bilangan
waktu mengajar untuk penyediaan jadual waktu induk dan persendirian
d. menetapkan dasar penyediaan jadual waktu ganti dan pengisiannya

5. Penilaian Dan Peperiksaan
a. menetapkan sistem pengurusan penilaian dan peperiksaan sekolah yang
berkaitan dengan :
i. jenisnya ( formatif, sumatif, kerja kursus, ujian lisan, PEKA, PAFA dan lain-
lain)
ii bilangan dan takwim
iii. format ( bentuk soalan, masa dan skema jawapan )
iv. syarat lulus
v. kumpulan sasaran
vi. jadual penentu ujian ( JPU )
vii. pengawasan
viii. headcount

6. Anggaran Perbelanjaan
a. menetapkan dasar perbelanjaan tahunan dengan wang kerajaan, SUWA dan lain-
lain bagi setiap panitia / unit
b. menentukan dasar perolehan, penggunaan, penyenggaraan, hapus kira peralatan
dan kemudahan prasarana

28

7. Pemantauan
a. menentukan dasar dan sistem pemantauan yang berkesan
i. pengurusan PdP
ii. pengurusan panitia
iii. peperiksaan dan penilaian
iv. jadual waktu
v. pengurusan kewangan
vi. bilik-bilik khas
b. menetapkan jawatankuasa pemantauan
c. menetapkan jadual waktu pemantauan

TATAKELAKUAN DI BAWAH PERATURAN 4: PERATURAN PEGAWAI AWAM
( KELAKUAN DAN TATATERTIB 1993 )

PERATURAN 4.2 (g) : Seorang pegawai tidak boleh :TIDAK BERTANGGUNGJAWAB
Seorang pegawai dianggap sebagai melanggar tatakelakuan ini jika beliau antara lain :

i. MENGHASUT KAKITANGAN LAIN SUPAYA JANGAN TERLALU BERUSAHA DALAM
MENJALANKAN TUGASNYA.

ii. MENGAMBIL CUTI REHAT DI SAAT-SAAT PERKHIDMATANNYA SANGAT-SANGAT
DIPERLUKAN.

iii. SUKA MEWUJUDKAN SUASANA TEGANG DI PEJABAT.
iv. TIDAK MELAPORKAN KESALAHAN SERIUS YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI

BAWAHAN @ PEGAWAI LEBIH KANAN.
V. TIDAK HADIR BEKERJA TANPA CUTI @ SEBAB-SEBAB YANG MUNASABAH.

29

vi. TIDAK MEMPEDULIKAN @ MENJAGA HARTA KERAJAAN SEBAGAIMANA
SEPATUTNYA.

vii. MENGIKUTI KURSUS PENGAJIAN TANPA MENDAPAT KEBENARAN TERLEBIH
DAHULU.

PERATURAN 4.2 (L) : Seorang pegawai tidak boleh :INGKAR PERINTAH ,atas berkelakuan
sebagai
Ingkar perintah. Seseorang pegawai dianggap melanggar tatakelakuan ini jika berlaku antara lain
:
i. ENGGAN @ TIDAK MAHU MENGIKUTI ATAU MENJALANKAN ARAHAN LISAN ATAU

TULISAN PEGAWAI KANANNYA BERHUBUNG TUGAS RASMINYA.
ii. MEMBANTAH ATAU MELANGGAR ARAHAN PEGAWAI KANANNYA.
iii. SENGAJA MELANGGAR ARAHAN YANG DIKELUARKAN DALAM SURAT PEKELILI

NG.

SURAT SIARAN JPA; JPA (S) T.T 71/140(6 BERTARIKH 5 JANUARI 2006

o PERATURAN 4 Z; PERATURAN PEGAWAI AWAM ( KELAKUAN DAN TATATERTIB )
BERKAITAN
PEMANTAUAN YANG DILAKUKAN MENDAPATI BEBERAPA PENYELEWANGAN
TELAH BERLAKU.

o MENGIKUT PERATURAN 3C (3 ) PINDAAN 2002 ,KETUA JABATAN BOLEH
DIKENAKAN TINDAKAN JKA PEGAWAI BAWAHANNYA MELANGGAR PERATURAN :
KERANA DISIFATKAN CUAI DALAM MENJALANKAN TUGASNYA.

o
Surat Pekeliling Ikhtisas .Bil 5/1977 : Tugas-tugas Guru Dalam Cuti Penggal Persekolahan

• Guru biasa boleh dipanggil bertugas dalam masa cuti penggal dengan syarat jumlah hari
bertugas dalam masa cuti penggal itu tidak melebihi separuh ( ½ ) daripada jumlah cuti
penggal dalam satu-satu tahun.

• Bagaimanapun Guru Besar hendaklah merancang dan menggunakan budi
bicara/kebijaksanaan supaya tidak memanggil guru-guru di pertengahan cuti sekolah.

30

Surat Pekeliling Ikhtisas .Bil 2/1981 : Ketetapan Masa Di Sekolah-sekolah

• Adalah diharapkan bahawa semua guru diingatkan dari semasa ke semasa tentang
tanggungjawab mereka untuk mengamalkan ketetapan masa sepanjang waktu bertugas
di sekolah ,baik semasa datang ke sekolah ataupun balik dari sekolah, mahupun ketika
mahu memasuki bilik darjah atau menjalankan sesuatu kegiatan di luar bilik darjah.
Ketetapan masa bermakna seseorang guru itu hendaklah mengikut jadual
pengajaran dan tidak boleh meninggalkan kelasnya.

Surat Pekeliling Ikhtisas .Bil 3/1981 : Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/ Waktu Luang
(Free Period) Oleh Guru- guru.

• Waktu tidak mengajar adalah masa bekerja.
• Guru Besar boleh mengarahkan guru-guru menggunakan masa itu antara lain untuk :

 Menggantikan guru yang tidak hadir mengajar.
 Membuat persediaan untuk mengajar
 Memeriksa buku latihan murid
 Mengadakan pertemuan khas dengan murid yang bermasalah.
 Penyediaan aktiviti kokurikulum.
 Lain-lain tugas yang difikirkan perlu atau diarahkan oleh Guru Besar/PK.

Surat Pekeliling Ikhtisas .Bil 3/1987 : Penyeliaan Pengajaran Pembelajaran oleh Guru
Besar/ Pengetua

• Guru Besar/Pengetua diperingatkan supaya menjalankan penyeliaan pengajaran dan
pembelajaran mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.

Surat Pekeliling Ikhtisas .Bil 4/1984 : Perhimpunan Sekolah

• Diadakan pada setiap minggu persekolahan dan hendaklah dianggap sebagai satu majlis
rasmi di peringkat sekolah.

• Perhimpunan sekolah harus mewujudkan satu suasana yang teratur ,tertib dan penuh
hormat di mana setiap individu dalam perhimpunan itu hendaklah mematuhi nilai,norma
dan peraturan perhimpunan tersebut.

• Semua guru dan murid hendaklah sama-sama berada dalam majlis perhimpunan itu dan
bersama-sama menyanyikan Lagu Kebangsaan, Lagu Negeri dan Lagu Sekolah dengan
betul dan penuh semangat.

31

Surat Pekeliling Ikhtisas .Bil 3/1999 : Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
• Mengandungi Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian .
• Objektif ,bagaimanakah cara untuk mencapai objektif dan sejauh mana objektif tercapai.
( catatan impak mesti ditulis ).

FOKUS KURIKULUM
1 Nilai Murni:
1.1 Semua guru dan kakitangan perlu melaksanakan tugas dan tanggungjawab
dengan bersungguh-sungguh berserta niat beribadah kerana Allah untuk
memajukan bangsa Melayu secara khususnya dan masyarakat amnya
1.2 Murid dibudayakan tentang keperluan belajar untuk mencari ilmu kerana Allah demi
mencapai kejayaan masa depan

2 Profesion
2.1 Laksanakan tugas secara bertanggungjawab dan berkesan dengan menitik
beratkan Standard Empat dan Elemen Sembilan berdasarkan SKPM:
2.1.1 Rancangan pelajaran tahunan
2.1.2 Rancangan pelajaran harian
2.1.3 Set induksi
2.1.4 Penyampaian / perkembangan pengajaran
2.1.5 Teknik penyoalan guru
2.1.6 Penglibatan murid
2.1.7 Peneguhan
2.1.8 Latihan dan tugasan
2.1.9 Pemeriksaan tugasan / tugasan murid
2.1.10 Penutupan
2.1 11 Hasil kerja murid
2.1.12 Pengurusan kelas
2.1.13 Perwatakan guru

32

3 Fokus Utama
3.1 Pemantapan program bagi menguasai 3M ( membaca, menulis, mengira )
selaras dengan Literasi dan Numerasi (LINUS)
Panitia mata pelajaran mesti memantapkan pengurusan dari segi fungsi dan
3.2 peranan panitia dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran.
Penggunaan dan penguasaan Bahasa Inggeris :
3.3 - pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris ditingkatkan
- guru dan murid digalakkan menggunakan bahasa Inggeris di sekolah
- pergiatkan, nilai dan tambah aktiviti serta program bahasa Inggeris yang
dilaksanakan
Penggunaan ICT secara berterusan dan dimanafaatkan untuk pengetahuan murid.
3.4 Penguasaan, - j-QAF melalui pengajaran dan pembelajaran dan Aktiviti Kem
Bestari Solat. Ken Jawi, SAP, HEADCOUNT dan PATS - analisa keputusan setiap
peperiksaan bagi dapatkan data murid untuk diberikan program klinikal.
3.5 Kajian Tindakan susulan yang perlu dibuat mengenai kelemahan Pengajaran dan
pembelajaran.

RASIONAL
Rancangan kurikulum Sekolah Kebangsaan Kampong Banting bagi sesi 2016 merupakan

satu garis panduan dan rujukan dalam melaksanakan segala aktiviti yang bersangkut-paut
dengan kurikulum sama ada di peringkat sekolah, daerah, ataupun negeri. Ianya akan menjadi
teras kepada segala program dan aktiviti di sekolah ini yang akan dilaksanakan dengan penuh
rasa tanggungjawab dan kesungguhan. Dengan panduan ini diharap semua kakitangan sekolah
dapat bertindak sebagai pemangkin agar murid mendapat kejayaan yang cemerlang.

33

MATLAMAT

A. Melahirkan generasi yang mempunyai kesempurnaan akal dan kemampuan fizikal dalam
menghadapi cabaran dunia.

B. Membentuk insan kamil iaitu individu yang percaya kepada tuhan, yang berbudaya ilmu,
berakhlak mulia, kreatif dan kritis pemikirannya, inovatif tindakannya, produktif,
berdisiplin, berkeyakinan diri, berdaya saing dan berusaha ke arah kecemerlangan.

C. Untuk mencapai hasil pendidikan dan pembelajaran yang cemerlang dan menuju ke arah
penghasilan ”tanpa kecacatan’.

D. Untuk membentuk satu pasukan kerja yang memahami tugas, melaksanakan secara
bersistematik dan berkesan.

OBJEKTIF

1. Cemerlang dalam kurikulum.
2. Mempertingkatkan prestasi akademik keseluruhan kepada 100% bagi semua mata

pelajaran di tahap 1, 95% bagi semua mata pelajaran di tahap 2 dalam peperiksaan akhir
tahun
3. Mengurangkan kadar buta huruf kepada 3%.
4. Meningkatkan pencapaian prestasi bahasa Inggeris UPSR kepada 90%.
5. Meningkatkan peratus kelulusan UPSR kepada 85%
6. Sekurang-kurangnya 1 orang memperoleh keputusan 5A dalam UPSR.
7. Membentuk murid yang minat, rajin belajar, mempunyai semangat juang yang tinggi,
berbudi bahasa dan berhemah tinggi.
8. Penerapan budaya rajin mencari ilmu dan rajin membaca dalam kalangan murid.

STRATEGI

Bagi mencapai objektif yang telah disenaraikan di atas, beberapa aktiviti dan kaedah
yang sesuai dicadangkan untuk dilaksanakan seperti:

a. Merekodkan pencapaian dan kebolehan murid dalam setiap ujian dan penilaian yang
dilaksanakan, serta membuat kajian dan tindakan untuk memperbaiki segala kelemahan
yang wujud.

b. Bekerjasama dalam menyediakan alatan mengajar serta bahan bantu yang perlu.
c. Menggerakkan panitia mata pelajaran supaya berfungsi dengan berkesan sejajar dengan

peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas.
d. Sentiasa mengadakan perjumpaan dan perbincangan antara guru-guru untuk

membincangkan segala masalah yang timbul dan juga sebagai motivasi.
e. Mengadakan kelas-kelas bimbingan mengikut keperluan semasa yang terancang dan

berkesan.

34

f. Latihan bertulis hendaklah lebih kerap diadakan dan buku latihan murid mesti disemak
dan ditanda.

g. Mengadakan ’In house training’ dan ’minit curai’ apabila telah kembali daripada
menghadiri kursus.

h. Mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa dan harmoni di sekolah.
i. Pemberatan kepada langkah-langkah atau aktiviti bagi mempertingkatkan pencapaian

bahasa Inggeris.
KEKUATAN DAN PELUANG

➢ Kekuatan prasarana seperti Pusat Sumber Sekolah, Makmal Komputer, Makmal,
Peralatan Audio-visual, dan Bengkel Kemahiran Hidup.

➢ Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT).
➢ Rancangan Makanan Tambahan (RMT).
➢ Kemudahan mesin pendua.
➢ Kewangan daripada PIBG, KWAPM dan orang perseorangan.
➢ Kelas bimbingan yang berterusan.
➢ Penglibatan guru pemeriksa kertas UPSR.

35

CARTA ORGANISASI INDUK KURIKULUM
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BANTING

PENGERUSI
En. Azmon Bin Amat Kamari

(GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI
Hj Azraie Bin Yaakob

(PK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 11
En. Shukor Bin Mohd Amin Puan Arbaiyah Bt Nizamuddin

(PK HAL EHWAL MURID) (PK KOKURIKULUM )

SETIAUSAHA
Puan Umi Solha Binti Adnan

PEN. SETIAUSAHA
Puan Rofidah Binti Abdullah

PEPERIKSAAN AWAM/DALAMAN GOOGLECLASSROOM/DATA PANITIA B.MELAYU
Puan Hasnah Bt Kusaseh En. Muhammad Hamadi B. Ithnin Puan Rofidah Bt Abdullah

MMI KECEMERLANGAN UPSR PANITIA B.INGGERIS
Puan Umi Solha Bt Adnan Puan Janariah Bt Kamari Puan Rosmawati Bt Mawi

PENILAIAN & PENTAKSIRAN KBAT & iTHINK PANITIA MATEMATIK
Puan Umi Solha bt Adnan Puan Rofidah bt Abdullah En. Anzaruddin Bin Arshad

JADUAL WAKTU PANITIA KESENIAN PANITIA SAINS/DST
Puan Umi Solha Bt Adnan Hj Syukur Bin Utoh En Muhammad hamadi B. Ithnin

PUSAT SUMBER PANITIA SEJARAH PANITIA P.ISLAM
Hjh Rosmawati Bt Shaharuddin PN Zunaidah Bt Zamzam Pn Janariah Bt Kamari

PRA SEKOLAH PANITIA RBT/TMK PANITIA B.ARAB
Puan Suraya Bt Sani En Muhammad Hamadi B. Ithnin Puan Hasnah Bt Kusaseh

PEMULIHAN KHAS PPKI PANITIA PJ/KESIHATAN
Puan Umi Solha Bt Adnan Puan Siti Sri Fairuz bt Shuhada En. Norismainie Bin Ismail

36

PENGURUSAN KURIKULUM

JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM 2020

Pengerusi En. Azmon Bin Amat Kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Hj Azraie Bin Yaakob

N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin - PK HEM

N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin - PK KoKurikulum

Setiausaha 1 Pn. Umi Solha binti Adnan

Setiausaha 2 Pn. Rofidah binti Abdullah

Ahli Jawatankuasa Pn. Rofidah Bt Abdullah - Ketua Panitia Bahasa Melayu

Pn. Rosmawati Binti Mawi - Ketua Panitia Bahasa Inggeris

En. Anzaruddin Bin Arshad - Ketua Panitia Matematik

En. Muhammad Hamadi bin Ithnin - Ketua Panitia Sc/DST

En. Muhammad Hamadi bin Ithnin - Ketua Panitia Kem.Hidup/RBT

Pn Zunaidah Bt Zamzam - Ketua Panitia Sejarah

En Norismainie Bin Ismail - Ketua Panitia PJPK

Pn. Siti Hasnah binti Kusaseh - Ketua Panitia Bahasa Arab

Hj Syukur Bin Utoh - Ketua Panitia Kesenian

Pn. Siti Hasnah Bt Kusaseh - Penyelaras Peperiksaan Dalaman

En. Muhammad Hamadi bin Ithnin - Penyelaras GOOGLE C,ROOM

Pn Sabiah Bt Mahri - Peny. Pep. Awam / PBD

Pn. Janariah binti Kamari - Penyelaras Kecemerlangan

Sekolah/UPSR

Pn. Rofidah binti Abdullah - Penyelaras KSSR

Pn. Umi Solha binti Adenan - Penyelaras Pemulihan Khas

Pn. Siti Sri Fairuz binti shuhada - Penyelaras Pendidikan Khas/SPSK

En. Shamizan bin Shafea - Penyelaras Pra Sekolah

Hjh Rosmawati binti Shaharuddin - Penyelaras PSS & Pusat Akses

37

Pn. Umi Solha binti Adnan - Penyelaras Jadual Waktu
Pn Rofidah Bt Abdullah -Penyelaras KBAT-iTHINK
Pn. Nor Syamimi binti Mokeri - Penyelaras LDP KPM
Pn Khadijah Bt Abd. Rajak - Bimbingan & Kaunseling

BIDANG TUGAS

1. Menetapkan dasar pelaksanaan kurikulum.
2. Mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa.
3. Menyediakan minit mesyuarat mengikut prosedur yang ditetapkan melibatkan Guru

Besar, semua Penolong Kanan, Ketua panitia, penyelaras pusat sumber, penyelaras
peperiksaaan dan penilaian, penyelaras jadual waktu, dan Guru bimbingan dan
kaunseling.
4. Menyediakan belanjawan tahunan bidang kurikulum.
5. Membuat ketetapan dari semasa ke semasa bagi menyelesaikan masalah-masalah
kurikulum .
6. Merancang program, projek dan aktiviti kurikulum selaras dengan perancangan strategik
sekolah.
7. Menyelaras pelaksanaan program, projek dan aktiviti.
8. Memantau dan menilai keberkesanan program, projek dan aktiviti kurikulum yang
dijalankan.
9. Melaksanakan penambahbaikkan terhadap program, projek dan aktiviti kurikulum hasil
daripada penilaian impak.

38

1.JAWATANKUASA KECEMERLANGAN SEKOLAH /UPSR

Pengerusi En. Azmon Bin Amat Kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Hj Azraie Bin Yaakob

N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin - PK HEM

N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin - PK KoKurikulum

Setiausaha Pn. Janariah binti Kamari

Pen. Setiausaha Pn. Umi Solha binti Adnan

Bendahari En Shamizan bin Shafea

Ahli Jawatankuasa En. Anzaruddin Bin Arshad

En. Maulah bin Ramli

En. Muhamad Hamadi bin Ithnin

Pn. Rofidah binti Abdullah

Pn. Rosmawati binti Mawi

Pn Siti Hasnah binti Kusaseh

2.JAWATANKUASA PELAKSANAAN MMI PERINGKAT SEKOLAH

Pengerusi En. Azmon Bin amat Kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Hj Azraie Bin Yaakob

N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin - PK HEM

N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin - PK KoKurikulum

Setiausaha Pn. Umi Solha binti Adnan

Ahli Jawatankuasa Pn Rofidah binti Abdullah

En Norismainie Bin Ismail

39

3.JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Pengerusi En. Azmon Bin Amat Kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Hj Azraie Bin Yaakob

N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin - PK HEM

N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin - PK KoKurikulum

Setiausaha Pn Umi Solha binti Adnan

Ahli Jawatankuasa Pn Siti Hasnah Bt Kusaseh (SAPS & Pep. Dalaman/ UPSR)

Pn Sabiah Bt Mahri (PBD)

Pn. Rofidah binti Abdullah (KSSR)

Pn Janariah Bt Kamari (PAFA)

En. Muhamad Hamadi bin Ithnin (PEKA)

En. Norismainie Bin Ismail (SEGAK)

4.JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi En. Azmon Bin Amat Kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Hj Azraie Bin Yaakob
- PK HEM
N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin
- PK KoKurikulum
N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin

Setiausaha Pn. Umi Solha binti Adnan

Ahli Jawatankuasa Pn Rofidah binti Abdullah

En. Muhamad Hamadi bin Ithnin

Pn. Siti Sri Fairuz binti Shuhada

En Shamizan bin Shafea

40

5.JAWATANKUASA PENDIDIKAN KHAS

Pengerusi En. Azmon Bin Amat Kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Hj Azraie Bin Yaakob
- PK HEM
N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin
- PK KoKurikulum
N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin

Setiausaha Pn. Siti Sri Fairuz binti Shuhada

Ahli Jawatankuasa Pn Nor Syamimi binti Mokeri

En Maulah binti Ramli

Pn Naimah binti Somingan

6. JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS

Pengerusi En. Azmon Bin Amat Kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Tn Hj Azraie Bin Yaakob

N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin - PK HEM

N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin - PK KoKurikulum

Setiausaha Pn Umi Solha binti Adnan

Ahli Jawatankuasa Pn. Suraya binti Sani

AJK Semua guru Bahasa Melayu & Matematik Tahap Satu

7. JAWATANKUASA PRA SEKOLAH

Pengerusi En. Azmon Bin Amat Kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Hj Azraie Bin Yaakob
- PK HEM
N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin
- PK KoKurikulum
N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin

Setiausaha En. Shamizan bin Shafea

Ahli Jawatankuasa Pn. Suraya binti Sani

Pn. Masnizah binti Sampol

41

8.JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi En. Azmon Bin Amat Kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Hj Azraie Bin Yaakob

N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin - PK HEM

N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin - PK KoKurikulum

Setiausaha Hjh Rosmawati binti Shaharuddin

Pen. Setiausaha Pn Janariah binti Kamari

Ahli Jawatankuasa

Pn Sabiah Bt Mahri - Guru B & K

En.Muhammad Hamadi bin Ithnin - Guru Data

Pn. Umi Solha binti Adnan - Guru Pemulihan Khas

Pn. Rofidah binti Abdullah - Guru Penyelaras KSSR

Pn Siti Sri Fairuz binti Shuhada - Guru Penyelaras Pend.Khas

Semua Guru Kelas

9.JAWATANKUASA KBAT-(Ithink)

Pengerusi En. Azmon Bin amat Kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Hj Azraie Bin Yaakob
- PK HEM
N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin
- PK KoKurikulum
N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin

Setiausaha Pn Rofidah Bt Abdullah
Pen. Setiausaha En. Anzaruddin Bin Arshad
J/K Pemandu Hjh Rosmawati Bt Shaharuddin
En. Muhamad Hamadi bin Ithnin
Jawatankuasa Semua Ketua Panitia

42

10. JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

Pengerusi En. Azmon Bin Amat Kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Hj Azraie Bin Yaakob
- PK HEM
N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin
- PK KoKurikulum
N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin

Ketua Panitia Pn Rofidah Bt Abdullah

Ahli Jawatankuasa En Shukor Bin Mohd Amin

Pn Sabiah Bt Mahri

BAHASA INGGERIS

Pengerusi En. Azmon Bin Amat Kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Hj Azraie Bin Yaakob
- PK HEM
N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin
- PK KoKurikulum
N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin

Ketua Panitia Pn. Rosmawati binti Mawi

Ahli Jawatankuasa Pn Khadijah Bt Abd Rajak

MATEMATIK

Pengerusi En. Azmon Bin Amat Kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Hj Azraie Bin Yaakob
- PK HEM
N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin
- PK KoKurikulum
N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin

Ketua Panitia En Anzaruddin Bin Arshad

Ahli Jawatankuasa Pn Arbaiyah Bt Nizamuddin

Hj Syukur Bin Utoh

Pn. Umi Solha Bt Adnan

43

SAINS / DUNIA SAINS & TEKNOLOGI

Pengerusi En. Azmon Bin Amat kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Hj Azraie Bin Yaakob

N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin - PK HEM

N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin - PK KoKurikulum

Ketua Panitia En. Muhammad Hamadi bin Ithnin

AJK Pn. Zunaidah Bt Zamzam

PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA ARAB

Pengerusi En. Azmon Bin Amat Kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Hj Azraie Bin Yaakob
- PK HEM
N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin
- PK KoKurikulum
N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin

Ketua Panitia PAI Pn Janariah Bt Kamari

Ketua Panitia BA Pn Siti Hasnah binti Kusaseh

Ahli Jawatankuasa Hjh Rosmawati Shaharuddin

Hj Maulah Bin Ramli

REKA BENTUK & TEKNOLOGI DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

Pengerusi En. Azmon Bin amat Kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Hj Azraie Bin Yaakob

N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin - PK HEM

N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin - PK KoKurikulum

Ketua Panitia En. Muhamad Hamadi bin Ithnin

Ahli Jawatankuasa Puan Khadijah Bt Hamim Abd Rajak

44

SEJARAH

Pengerusi En. Azmon Bin Amat kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Tn Hj Azraie Bin Yaakob
- PK HEM
N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin
- PK KoKurikulum
N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin

Ketua Panitia Pn Zunaidah Bt Zamzam

Ahli Jawatankuasa Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin

KESENIAN

Pengerusi En. Azmon Bin amat kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Hj Azraie Bin Yaakob
- PK HEM
N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin
- PK KoKurikulum
N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin

Ketua Panitia Hj Syukur Bin Utoh

Ahli Jawatankuasa Pn Rofidah Bt Abdullah

PENDIDIKAN JASMANI, PENDIDIKAN KESIHATAN DAN PJK

Pengerusi En. Azmon Bin amat Kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Tn Hj Azraie Bin Yaakob

N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin - PK HEM

N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin - PK KoKurikulum

Ketua Panitia En. Norismainie Bin Ismail

Ahli Jawatankuasa Hj Syukor Bin Utoh

En Hamadi Bin Ithnin

45

BIDANG TUGAS

1. Ketua panitia dilantik berdasarkan kesesuaian.
2. Melibatkan semua guru mata pelajaran berkenaan.
3. Mengadakan mesyuarat berpandukan surat pekeliling.
4. Menyediakan minit mesyuarat mengikut prosedur yang ditetapkan.
5. Memperoleh sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran,dokumen standard

pengajaran dan bahan kurikulum terkini.
6. Menyelaras penyediaan rancangan pengajaran tahunan dan harian.
7. Menyelaras tugasan dan latihan murid dari segi bilangan, jenis buku, kekerapan dan

penilaian berdasarkan tahap kebolehan murid.
8. Menyelaraskan pemeriksaan tugasan atau latihan.
9. Menyediakan bajet tahunan panitia.
10. Menguruskan program perkembangan staf.
11. Menyelaras dan mengawal pembinaan soalan ujian / peperiksaan(analisis soalan) dan

skema pemarkahan.
12. Melaksanakan program, projek dan aktiviti tahunan panitia selaras dengan

perancangan strategik kurikulum sekolah.
13. Memantau keberkesanan program, projek dan aktiviti tahunan panitia.
14. Menganalisis kemajuan pencapaian murid ( keputusan ujian / peperiksaan ) dalam

mata pelajaran yang berkaitan.
15. Melaksanakan penambahbaikan terhadap program, projek dan aktiviti kurikulum

sekolah hasil daripada penilaian impak.

15. JAWATANKUASA SUDUT MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi En Azmon Bin Amat Kamari - Guru Besar
- PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Hj Azraie Bin Yaakob

N/Pengerusi 1 En. Shukor Bin Mohd Amin - PK HEM

N/Pengerusi 2 Pn. Arbaiyah Bt Nizamuddin - PK KoKurikulum

Setiauaha Hjh Rosmawati binti Shaharuddin

Pen. Setiausaha Pn. Nor Syamimi binti Mokeri

AJK Semua Ketua Panitia.

46

16. SENARAI GURU KELAS TAHUN 2020

Tahun 1 : Hj Syukur Bin Utoh
Tahun 2 : Pn Rofidah binti Abdullah
Tahun 3 : Pn Hasnah Bt Kusaseh
Tahun 4 : Pn Sabiah Bt Mahri
Tahun 5 : En Norismainie Bin Ismail
Tahun 6 : En. Anzaruddin Bin Arshad

47

KUALITI PERIBADI GURU
➢ Memahami jiwa murid dan tahu menarik

perhatian mereka dengan kelakuan yang
baik dan mulia tetapi bukannya merendah
diri.
➢ Tegas tetapi bukan diktator.
➢ Lemah lembut tetapi bukannya lemah.
➢ Boleh mengajar dengan menarik, bukan
berkelakar.
➢ Mempunyai ilmu pengetahuan tetapi tidak

48

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BANTING
45200 SABAK BERNAM, SELANGOR

JADUAL PENGHANTARAN DAN PEMERIKSAAN BUKU MURID TAHUN 2020

BIL MATA PELAJARAN TAHUN TARIKH 1 TARIKH 2 GURU BERTUGAS
1 Bahasa Melayu
1 Hingga 3 09 – 13 Mac 20 – 24 Julai Guru Besar
( Pemahaman ) 4 Hingga 6 06 – 10 April 05 – 09 Okt
2 Bahasa Melayu
1 Hingga 3 09 – 13 Mac 20 – 24 Julai Guru Besar
( Penulisan ) 4 Hingga 6 06 – 10 April 05 – 09 Okt
3 Matematik
1 Hingga 3 09 – 13 Mac 20 – 24 Julai PK Pentadbiran
4 Bahasa Inggeris 4 Hingga 6 06 – 10 April 05 – 09 Okt

5 Sains 1 Hingga 3 09 – 13 Mac 20 – 24 Julai PK HEM
4 Hingga 6 06 – 10 April 05 – 09 Okt

1 Hingga 3 09 – 13 Mac 20 – 24 Julai PK Koku
4 Hingga 6 06 – 10 April 05 – 09 Okt

* Di harap guru-guru dapat menghantar buku tulis/kerja murid kepada pihak pentadbir mengikut
ketetapan jadual di atas.

* Buku yang dihantar mestilah sama dengan bilangan murid yang diajar dalam kelas.

* Sekiranya terdapat sebarang masalah bolehlah berbincang dengan pihak pentadbir.

49


Click to View FlipBook Version