The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Wak Anaiz, 2019-12-23 20:54:42

BUKU PENGURUSAN HEM SKKB 2020

BUKU PENGURUSAN HEM SKKB 2020

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

VISI HEM

Memantapkan Pengurusan dan
Perancangan HEM

Bagi Membentuk Budaya Sekolah Yang
Terpuji

MISI HEM

Warga Sekolah Cemerlang, Sekolah
Terbilang

MOTO HEM

Pengurusan Efisien, Pelajar
Berdisiplin

2020 | 1

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

CARTA ORGANISASI
UNIT HAL EHWAL MURID ( HEM ) 2020

PENGERUSI
EN. AZMON BIN AMAT KAMARI

Guru Besar

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
HAJI MOHD AZRAIE BIN YAAKOB EN. MOHD SHUKOR BIN MOHD AMIN PN. ARBAIYAH BINTI NIZAMUDDIN

Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Kokurikulum

SETIAUSAHA HEM NAIB SETIAUSAHA BIMBINGAN & KAUNSELING
PN. SABIAH BINTI MAHRI PN. SURAYA BINTI SANI PN. KHADIJAH BT ABD RAJAK HAMIM

DISIPLIN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS KANTIN
PN ROSMAWATI BT MAWI HJ. MAULAH B RAMLI PN NORSYAMIMI BT MOKERI

PPDA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN PROGRAM BEBAS DENGGI PENGURUSAN KEBAJIKAN / PSS
PN SITI HASNAH BT KUSASEH PN. ROSMAWATI BT SHAHARUDIN HJ. ABD SHUKUR B OTOH EN ANZARUDIN BIN ARSHAD

PENGURUSAN 3K APDM DATA SISMAKAN KWAPM / TAKAFUL / eKASIH PENDAFTARAN
EN.MOHD NORISMAINE B ISMAIL EN MOHD HAMADI B ITHNIN PN ROFIDAH BINTI ABDULLAH PN JANARIAH BT KOMARI

2020 | 2

KESELAMATAN KECERIAAN KESIHATAN TANDAS
HJ. ABD SHUKUR B OTOH EN. SYAMIZAN BIN SHAFEA PN SITI SRI FAIRUZ BT SHUHADA PN SURAYA BT SANI

HJ. ABD

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

Pengerusi : En. Azmon bin Amat Kamari
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Kampong Banting

Timbalan Pengerusi : En. Mohd Shukor bin Mohd Amin
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Sekolah Kebangsaan Kampong Banting

Naib Pengerusi 1 : Haji Mohd Azraie bin Yaakob
Penolong Kanan Pentadbiran
Sekolah Kebangsaan Kampong Banting

Naib Pengerusi 2 : Puan Arbaiyah binti Nizamuddin
Penolong Kanan KoKurikulum
Sekolah Kebangsaan Kampong Banting

Setiausaha : Puan Sabiah binti Mahri
Naib Setiausaha :
Ahli Jawatan kuasa : Puan Suraya binti Sani

Puan Khadijah bt Abd. Rajak Hamim - Bimbingan & Kaunseling
Puan Rosmawati binti Mawi - Pengurusan Disiplin Murid
Haji Maulah bin Ramli - Skim Pinjaman Buku Teks
Puan Norsyamimi bt Mokeri - Kantin Sekolah
Puan Rosmawati binti Shaharuddin - Ranc, Makanan Tambahan
Puan Sabiah binti Mahri - Program Bebas Denggi
Encik Anzarudin bin Arshad - Pengurusan Kebajikan /

Encik Mohd Hamadi bin Ithnin Susu / Snek Bijirin
Puan Rofidah binti Abdullah - APDM, Data , Sis Makan
Puan Janariah binti Kamari - KWAPM, Takaful, eKasih
Puan Siti Hasnah binti Kusaseh - Pendaftaran
Enik Norismainie bin Ismail - PPDA
Puan Rosmawati binti Shaharuddin - Pengurusan 3K
Puan Suraya binti Sani - Pengurusan Asnaf
Haji Abdul Shukur bin Otoh - Pengurusan Tandas
Puan Siti Sri Fairus bt Shuhada - Keselamatan
Puan Zunaidah bt Zam Zam - Kesihatan
- Kebersihan

2020 | 3

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

JAWATANKUASA PELAKSANA HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

Pengerusi PENGURUSAN DISIPLIN MURID
: En. Azmon bin Amat Kamari

Timbalan Pengerusi : En. Mohd Shukor bin Mohd Amin

Naib Pengerusi 1 : Haji Mohd Azraie bin Yaakob

Naib Pengerusi 2 : Puan Arbaiyah binti Nizamuddin

Setiausaha : Puan Rosmawati binti Mawi - Ketua Guru Disiplin

Ahli Jawatankuasa : En Muhammad Hamadi bin Ithnin - Badan Pengawas

Encik Shamizan bin Shafea

Puan Khadijah binti Abd Rajak Hamim

Encik Mohd Norismainie bin Ismail

Puan Zunaidah binti Zamzam

EN. Anzarudin bin Arshad

Bidang tugas

1. Jawatankuasa Disiplin dan Lembaga Pengawas

- Mengaturkan dasar-dasar serta program-program untuk emningkatkan disiplin murid.
- Bertanggung jawab sebagai satu badan penasihat pelajar-pelajar sekolah.
- Memberi nasihat dan amaran kepada pelajar yang melanggar peraturan dan disiplin sekolah.
- Membuat keputusan menentukan hukuman ke atas murid-murid yang melakukan kesalahan.
- Bertanggung jawab ke atas keseluruhan disiplin murid-murid.
- Bertanggungjawab menyelia, mengemaskini dan meminda peraturan sekolah.
- Memberi nasihat atau taklimat tentang disiplin kepada murid-murid.
- Bekerjasama dengan pegawai perhubungan awam sekolah dengan mengadakan ceramah,

lawatan berkala dan program pemantapan disipin di sekolah.

2. Jawatankuasa Lembaga Pengawas

2020 | 4

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

- Menjadi guru penasihat kepada Badan Pengawas Sekolah.
- Melantik ketua murid dan ketua pengawas serta penolongnya.
- Mengadakan Majlis Pelantikan dan Bacaan Ikrar.
- Menyusun jadual tugas pengawas.
- Menyelia dan mengemaskini buku laporan.
- Mengadakan akticiti daya peningkatan dan kepimpinan pengawas / motivasi.
- Mempunyai kuasa menggantung atau memecat perkhidmatan pengawas yang gagal berkhidmat

dengan baik.
- Merekod dan menyimpan data pelanggaran disiplin . salah laku.
- Menyedia dan mengedar buku peraturan sekolah kepada murid-murid.
- Memastikan peraturan sekolah dipatuhi setiap masa.
- Menerapkan nilai0nilai murni.
- Menjalankan tindkan disiplin atau salahlaku murid.
- Merancang / dialog dan perjumpaan penjaga murid.
- Menjalankan pemeriksaan spot-check dari masa ke semasa.

2020 | 5

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

JAWATANKUASA PELAKSANA HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

Pengerusi PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS(SPBT)
: En. Azmon bin Amat Kamari

Timbalan Pengerusi : En. Mohd Shukor bin Mohd Amin

Naib Pengerusi 1 : Haji Mohd Azraie bin Yaakob

Naib Pengerusi 2 : Puan Arbaiyah binti Nizamuddin

Setiausaha : Hj. Maulah bin Ramli - Guru SPBT & Bilik BOSS

Ahli Jawatankuasa : En. Anzaruddin bin Arshad - Guru Tahun 6 ( Penyelaras )

Hj. Abdul Shukur bin Otoh - Guru Tahun 1

Puan Rofidah binti Abdullah - Guru Tahun 2

Puan Siti Hasnah binti Kusaseh - Guru Tahun 3

Puan Sabiah binti Mahri - Guru Tahun 4

Encik Mohd Norismainie bin Ismail - Guru Tahun 5

Bidang tugas :

1. Menyimpan stok SPBT dan menyemaknya di awal dan akhir tahun .
2. Memproses buku serta membaik pulih buku yang rosak.
3. Mengedarkan buku-buku kepada murid-murid dan mengutip semula buku.
4. Mengisi dan menyempurnakan borang-borang SPBT dan lain-lain borang yang berkaitan.
5. Menyediakan arahan-arahan tentang penggunaan SPBT dan memaklumkan kepada murid-murid.
6. Memastikan murid-murid menjaga buku pinjaman termasuk membalut kulit buku.
7. Menjalankan pemeriksaan ke atas buku teks dari masa ke semasa.
8. Mengambil tindakan ke atas murid yang merosakkan dan menghilangkan buku teks,
9. Bertanggung jawab ke atas keselamatan dan keceriaan Bilik BOSS.
10. Menyediakan dan mengurus data SISTEKSdan EMATEKS.

JAWATANKUASA PELAKSANA HAL EHWAL MURID TAHUN 2020 6

2020 |

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

Pengerusi PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING
: Encik Azmon bin Amat Kamari

Timbalan Pengerusi : En. Mohd Shukor bin Mohd Amin

Naib Pengerusi 1 : Haji Mohd Azraie bin Yaakob

Naib Pengerusi 2 : Puan Arbaiyah binti Nizamuddin

Setiausaha : Puan Khadijah bt Abd. Rajak Hamim- Guru Bimbingan SKKB

Ahli Jawatankuasa : Encik Shamizan bin Shafea

Puan Siti Hasnah binti Kusaseh

Puan Sabiah binti Mahri

Puan Zunaidah binti Zamzam

Bidang tugas :

1. Merancang dan menyelaras program bimbingan dan kaunseling bersama kaunseling.
2. Menyelaras dan menyelia rekod bimbingan dan kaunseling murid-murid.
3. Menganjurkan ceramah-ceramah kerjaya serta motivasi untuk semua murid.
4. Merancang dan menyelaras program PRS.
5. Bersedia membimbing murid-murid dalam masalah harian mereka.
6. Menjalankan program teknik menjawab soalan peperiksaan.
7. Memberi khidmat kaunseling yang sewajarnya kepada murid-murid yang bermasalah.
8. Menyediakan kaunseling individu dan kelompok kepada murid-murid bermasalah.
9. Menyusunaut dan melaksanakan program terancang sepanjang tahun dalam membangunkan akadeik,

kokurikulum dan disiplin murid.

2020 | 7

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

JAWATANKUASA PELAKSANA HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

Pengerusi PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
: Encik Azmon bin Amat Kamari

Timbalan Pengerusi : Encik Mohd Shukor bin Mohd Amin

Naib Pengerusi 1 : Haji Mohd Azraie bin Yaakob

Naib Pengerusi 2 : Puan Arbaiyah binti Nizamuddin

Setiausaha : Puan Nor Syamimi binti Mokeri - Guru Kantin

Ahli Jawatankuasa : Puan Siti Hasnah binti Kusaseh

Puan Siti Sri Fairuz bin Shuhada

Puan Umi Solha binti Adnan

Puan Suraya binti Sani

Puan Zunaidah binti Zam Zam

Pn. Hjh Rosmawati binti Shaharuddin

Bidang tugas :

1. Memeriksa kantin sekolah dari segi kebersihan, kemudahan peralatan, kelengkapan serta kawasan
memasak.

2. Memastikan kebersihan mutu makanan bersesuaian dengan kos bahan-bahan makanan.
3. Memastikan pekerja kantin menjaga keselamatan dan kebersihan diri serta tingkah laku semasa berniaga.
4. Mengambil tindakan segera terhadap sesuatu masalah-masalah yang timbul berkaitan kantin.
5. Membuat laporan tertentu mengenai kantin sekolah.
6. Memastikan murid sentiasa bersopan santun dan beradab semasa berada di kantin.
7. Memastikan pengurusan dan pengendalian perjalanan kantin berjalan lancar.
8. Memastikan kualiti makanan yang dijual di kantin adalah bersih dan terjamin.

.

2020 | 8

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

JAWATANKUASA PELAKSANA HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

Pengerusi PENGURUSAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN ( RMT )
: Encik Azmon bin Amat Kamari

Timbalan Pengerusi : Encik Mohd Shukor bin Mohd Amin

Naib Pengerusi 1 : Haji Mohd Azraie bin Yaakob

Naib Pengerusi 2 : Puan Arbaiyah binti Nizamuddin

Setiausaha : Hjh Rosmawati binti Shaharudin - Penyelaras

Ahli Jawatankuasa : Haji Abdul Shukur bin Otoh - Guru Tahun 1

Puan Rofidah binti Abdullah - Guru Tahun 2

Puan Siti Hasnah binti Kusaseh - Guru Tahun 3

Puan Sabiah binti Mahri l - Guru Tahun 4

Encik Mohd Norismainie bin Ismail - Guru Tahun 5

Encik Anzarudin bin Arshad - Guru Tahun 6

Puan Nor Syamimi binti Mokeri - Pendidikan Khas

Bidang tugas :

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Mengenalpasti murid layak RMT berdasarkan maklumat dari APDM dan menyenaraikan nama murid

dalam buku rekod RMT.
3. Berbincang dan memilih menu yang sesuai.
4. Menyediakan rekod tugasan guru dan rekod kehadiran murid RMT.
5. Mengemaskini rekod, fail, surat menyurat serta maklumat berkaitan.
6. Memantau perlaksanaan semasa pembahagian makanan dari segi kualiti dan kuantiti.
7. Melengkapkan dan menceriakan papan kenyataan dan sudut RMT dengan maklumat-maklumat

berkaitan.
8. Memberi taklimat dan peringatan kepada murid RMT dari semasa ke semasa.
9. Memastikan kualiti dan mutu RMT yang dimakan oleh murid.

2020 | 9

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

JAWATANKUASA PELAKSANA HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

Pengerusi PENGURUSAN PENGURUSAN 3K
: Enccik Azmon bin Amat Kamari

Timbalan Pengerusi : Encik Mohd Shukor bin Mohd Amin

Naib Pengerusi 1 : Haji Mohd Azraie bin Yaakob

Naib Pengerusi 2 : Puan Arbaiyah binti Nizamuddin

Setiausaha : Encik Norismainie bin Ismail - Penyelaras

Ahli Jawatankuasa : Haji Abdul Shukur bin Otoh - Unit Keselamatan
Encik Anzarudin bin Arshad
Puan Rosmawati binti Mawi
Puan Hasnah binti Kusaseh

Puan Zunaidah binti Zam Zam - Unit Kebersihan
Puan Sabiah binti Mahri
Encik Shamizan bin Shafea

Puan Siti Sri Fairuz binti Shuhada - Unit Kesihatan
Hjh. Rosmawati binti Shaharudin
Puan Suraya binti Sani
Puan Umi Solha binti Adnan

Puan Suraya binti Sani - Unit Tandas
Puan Rosmawati binti Mawi
Encik Mohammad Hamadi bin Ithnin

Bidang tugas : Keselamatan

1. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Merancang Program Keselamatan sekolah seperti mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Pilis

/ Polis trafik / Bomba / JKR dan JKR elektrik.
3. Memastikan semua sistem dan alat pemadam kebakaran mencukupi atau berfungsi.
4. Memastikan sistem lalu lintas sekolah selamat – Ada Program Sekolah Selamat ( Pergi dan Balik Sekolah .
5. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru Besar

sebelum berurusan di sekolah. ( Penggunaan Kad Pelawat )
6. Merancang dan melaksanakan program keselamatan.
7. Merancang dan melaksanakan program kebakaran / mengosongkan bangunan paling kurang 2 kali setahun.
8. Memastikan peraturan keselamatan bilik-bilik khas ditampal di setiap bilik.
9. Meletakkan tanda amaran ”BAHAYA” di tempat-tempat yang merbahaya.

2020 | 10

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

Bidang tugas : Kebersihan

1. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah.
3. Merancang pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah seperti :

- Sekolahku Rumahku Tamanku
- Pertandingan Kebersihan Kelas dan Bilik-bilik Khas
- Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah
- Budaya ” Sifar sampah”
- Gotong-royong Perdana
4. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan agensi luar bagi meningkatkan mutu
kebersihan sekolah.
5. Menyusun pelan tindakan kebersihan, jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari masa ke semasa.
6. Menyediakan pelan perancangan jangka pendek dan jangka panjang.

Bidang tugas : Kesihatan

1. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Bertanggungjawab merancang pelan tindakan program pembangunan kesihatan murid.
3. Membuat pemantauan pelaksanaan program kesihatan murid dan program kesihatan sekolah.
4. Menyediakan pelan kontingensi kebersihan untuk menangani kes-kes seperti jerebu, keracunan makanan,

jangkitan kudis buta dan lain-lain.
5. Memastikan guru kelas melakukan ujian mata, timbang berrat dan tinggi muri-murid.
6. Menguruskan semua perkara yang berkaitan dengan murid sakit yang memerlukan rawatan doktor di

hospital.
7. Menyelia dan mengemaskini Bilik Kesihatan untuk murid sakit ringan.
8. Memastikan ubat-ubatan di dalam kotak kecemsan sentiasa lengkap dan masih berkeadaan abik.
9. Menyedia dan menguruskan Buku Kesihatan
10. Mengadakan Program Kesihatan ( Pameran / Ceramah Kesihatan )

Bidang Tugas : Tandas

1. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Mengawal selia penggunaan tandas lelaki dan perempuan.
3. Memastikan pekerja pembersihan swasta menjalankan tugas mereka.
4. Memantau dan memastikan murids menggunakan tandas dengan betul. Pam selepas digunakan.
5. Mengadakan ceramah kepada murid tentang penjagaan dan penggunaan tandas.
6. Mengatur program dan tatacara penggunaan tandas serta melabelnya di dalam tandas.

2020 | 11

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

JAWATANKUASA PELAKSANA HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

Pengerusi PENGURUSAN PROGRAM BEBAS DENGGI
: Encik Azmon bin Amat Kamari

Timbalan Pengerusi : Encik Mohd Shukor bin Mohd Amin

Naib Pengerusi 1 : Haji Mohd Azraie bin Yaakob

Naib Pengerusi 2 : Puan Arbaiyah binti Nizamuddin

Setiausaha : Hj. Abdul Shukur b Otoh - Penyelaras

Ahli Jawatankuasa : Puan Siti Sri Fairuz binti Shuhada

Puan Rosmawati binti Mawi

Hjh Rosmawati binti Shaharudin

Puan Umi Solha binti Adnan

EN. Anzarudin bin Arshad

Puan Suraya binti Sani

Bidang tugas :

1. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Bekerjasama dengan guru kelas untuk mendapatkan data denggi dan melaporkan kepada PK HEM untuk

diiisi dalam online ”Pengurusan Keselamatan”.
3. Mengadakan ceramah dan program mencegah wabak denggi kepada murid-murid.
4. Bekerjasama dengan pekerja pembersihan swasta dan pembasmian tempat takungan air yang menjadi

kawasan pembiakan jentik-jentik dalam kawasan sekolah.
5. Mengadakan pemeriksaan berkalakawasan sekolah supaya bebas daripada membubuh ubat, ABETE, jika

perlu.
6. Mengisi laporan KD1 untuk dihantar ke PPD.

2020 | 12

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

JAWATANKUASA PELAKSANA HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

Pengerusi PENGURUSAN KEBAJIKAN / SUSU / SNEK / BIJIRIN
: Encik Azmon bin Amat Kamari

Timbalan Pengerusi : Encik Mohd Shukpr bin Mohd Amin

Naib Pengerusi 1 : Haji Mohd Azraie bin Yaakob

Naib Pengerusi 2 : Puan Arbaiyah binti Nizamuddin

Setiausaha : Encik Anzarudin bin Arshad - Penyelaras

Ahli Jawatankuasa : Haji Abdul Shukur bin Otoh - Guru Tahun 1

Puan Rofidah binti Abdullah - Guru Tahun 2

Puan Siti Hasnah binti Kusaseh - Guru Tahun 3

Puan Sabiah binti Mahri - Guru Tahun 4

Encik Mohd Norismainie bin Ismail - Guru Tahun 5

Encik Anzarudin bin Arshad - Guru Tahun 6

Puan Zunaidah binti Zamzam

Bidang tugas :

1. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Mengagih dan memantau pelaksanaan semasa pembahagian susu / snek bijirin termasuk merasa bahan

tersebut.
3. Melengkap dan menceriakan papan kenyataan di sudut RMT dengan maklumat-maklumat berkaitan.
4. Menerima stok susu, memastikan susu diterima dalam keadaan baik, disimpan di tempat yang sesuai dan

mengemaskini rekod penerimaan.
5. Membahagikan susu / vitamin / snek pada masa yang ditetapkan.

2020 | 13

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

JAWATANKUASA PELAKSANA HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

Pengerusi PENGURUSAN APDM , DATA, SISMAKAN
: Encik Azmon bin Amat Kamari

Timbalan Pengerusi : Encik Mohd Shukor bin Mohd Amin

Naib Pengerusi 1 : Haji Mohd Azraie bin Yaakob

Naib Pengerusi 2 : Puan Arbaiyah binti Nizamuddin

Setiausaha : Encik Muhammad Hamadi bin Ithnin - Penyelaras

Ahli Jawatankuasa : Haji Abdul Shukur bin Otoh - Guru Tahun 1

Puan Rofidah binti Abdullah - Guru Tahun 2

Puan Siti Hasnah binti Kusaseh - Guru Tahun 3

Puan Sabiah binti Mahri - Guru Tahun 4

Encik Mohd Norismainie bin Ismail - Guru Tahun 5

Encik Anzarudin bin Arshad - Guru Tahun 6

Encik Shamizan bin Shafea - Prasekolah

Bidang tugas :

1. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Membantu pihak pentadbiran dalam pengurusan penempatan murid.
3. Mengurus dan mengemaskini APDM 2 kali setahun.
4. Mengedar dan menyimpan borang maklumat murid (BMM) melalui guru darjah.
5. Mengurus maklumat murid, mengedar mengikut keperluan sekolah.
6. Data murid dikemaskini melalui BMM yang telah diedarkan.

2020 | 14

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

JAWATANKUASA PELAKSANA HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

Pengerusi PENGURUSAN KWAPM, TAKAFUL, BIASISWA, eKASIH
: Encik Azmon bin Amat Kamari

Timbalan Pengerusi : Encik Mohd Shukor bin Mohd Amin

Naib Pengerusi 1 : Haji Mohd Azraie bin Yaakob

Naib Pengerusi 2 : Puan Arbaiyah binti Nizamuddin

Setiausaha :: Puan Rofidah binti Abdullah - Penyelaras

Ahli Jawatankuasa : Encik Mohd Norismainie bin Ismail

Encik Muhammad Hamadi bin Ithnin

Hjh Rosmawati binti Shaharudin

Puan Sabiah binti Mahri

Puan Siti Hasnah binti Kusaseh

Bidang tugas :

1. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Mengedarkan borang-borang biasiswa dan bantuan kepada murid-murid yang dicadangkan melalui APDM

dan memungut kembali borang-borang tersebut.
3. Memastikan semua borang-borang dihantar kepada pihak yang berkenaan sebelum atau selewat-lewatnya

pada tarikh tutup yang ditetapkan.
4. Mengambil tahu murid-murid yang baru amsuk berpindah bagi memastikan penerimaan bantuan berjalan

dengan baik atau tidak tercicir.
5. Menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan penerima biasiswa dan eKasih yang berpindah ke

sekolah lain.
6. Menyimpan rekod yang betul, sempurna dan kemaskini tentang murid-murid yang mendapat bantuan

mengikut tahun amsing-masing.
7. Menguruskan mengenai wang bantuan oleh murid-murid.
8. Menyediakan daftar murid-murid miskin / anak yatim yang memerlukan bantuan.

2020 | 15

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

JAWATANKUASA PELAKSANA HAL EHWAL MURID TAHUN 2020
PENGURUSAN PENDAFTARAN PRA, TAHUN 1, TING. 1, SBP, SAM

Pengerusi : Encik Azmon bin Amat Kamari - Ting. 1, SBP, SAM
Timbalan Pengerusi : Encik Mohd Shukor bin Mohd Amin - PraSekolah, Tahun1
Naib Pengerusi 1 : Haji Mohd Azraie bin Yaakob
Naib Pengerusi 2 : Puan Arbaiyah binti Nizamuddin
Setiausaha : Puan Janariah binti Komari
Ahli Jawatankuasa : En. Shamizan bin Shafea
Hjh Rosmawati binti Shaharudin
Puan Zunaidah binti Zamzam

Bidang tugas :

1. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Membantu pentadbiran dalam pengurusan kemasukan dan penempatan murid.
3. Mengurus dan mengemaskini buku pendaftaran, rekod dan sijil murid.
4. Membantu guru kelas mengemaskini maklumat murid.
5. Membantu ibu / bapa / penjaga dalam urusan pertukaran murid.
6. Mengurus penyediaan kemasukan murid ke sekolah menengah.
7. Mengurus pengeluaran sijil berhenti serta mengedar dan mengeluar sijil.

2020 | 16

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

JAWATANKUASA PELAKSANA HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

Pengerusi PENGURUSAN PENCEGAHAN PENDIDIKAN DADAH (PPDa)
: Encik Azmon bin Amat Kamari

Timbalan Pengerusi : Encik Mohd Shukor bin Mohd Amin

Naib Pengerusi 1 : Haji Mohd Azraie bin Yaakob

Naib Pengerusi 2 : Puan Arbaiyah binti Nizamuddin

Setiausaha : Puan Siti Hasnah binti Kusaseh

Ahli Jawatankuasa : En. Shamizan bin Shafea

Puan Nor Syamimi binti Mokeri

Puan Sabiah binti Mahri

Puan Zunaidah binti Zam Zam

Puan Umi Solha binti Adnan

Bidang tugas :

1. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Bertanggungjawab merancang dan melaksanakan program-program di bawah pendidikan pencegahan

dadah seperti program ceramah 5 minit anti dadah.
3. Mengawasi, memerhati murid-murid yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, seperti merokok,

menghidu glu, dan melaporkan kes-kes kepada pihak sekolah.
4. Meningkatkan kesedaran tentang bahaya dadah / ancaman penggunaan dadah / rokok, alkohol, inhalan,

HIV/Aids dalam kalangan murid, guru dan ibu bapa.
5. Mengesan murid yang terlibat dengan penggunaan dadah, rokok, alkohol dan inhalan untuk proses

bimbingan pemulihan sahsiah.
6. Mewujudkan sudut PPDa dan memaparkan info-anti Dadah pada papan kenyataan mendidik murid tentang

keburukan penyalahgunaan.
7. Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit PPDa.

2020 | 17

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

JAWATANKUASA PELAKSANA HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

Pengerusi PENGURUSAN MURID ASNAF
: Encik Azmon bin Amat Kamari

Timbalan Pengerusi : Encik Mohd Shukor bin Mohd Amin

Naib Pengerusi 1 : Haji Mohd Azraie bin Yaakob

Naib Pengerusi 2 : Puan Arbaiyah binti Nizamuddin

Setiausaha : Hjh Rosmawati binti Shaharuddin

Ahli Jawatankuasa : Puan Siti Hasnah binti Kusaseh

Puan Nor Syamimi binti Mokeri

Puan Sabiah binti Mahri

Puan Janariah binti Kamari

Puan Rofidah binti Abdullah

Bidang tugas :

1. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Bertanggungjawab merancang dan melaksanakan program-program di bawah pengurusn murid asnaf
3. Menjaga kebajikan / pengurusan murid-murid asnaf.
4. Meningkatkan kesedaran dan motivasi murid-murid asnaf agar lebih berjaya pada masa akan datang
5. Mengesan murid yang terlibat sebagai murid asnaf / miskin
7. Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit Pengurusan Asnaf.

2020 | 18

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

JAWATANKUASA PELAKSANA HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

Pengerusi PENGURUSAN TANDAS
: Encik Azmon bin Amat Kamari

Timbalan Pengerusi : Encik Mohd Shukor bin Mohd Amin

Naib Pengerusi 1 : Haji Mohd Azraie bin Yaakob

Naib Pengerusi 2 : Puan Arbaiyah binti Nizamuddin

Setiausaha : Puan Suraya binti Sanai - Penyelaras

Ahli Jawatankuasa : Encik Mohd Norismainie bin Ismail

Puan Khadijah binti Abdul Rajak Hamim

Puan Siti Sri Fairuz binti Shuhada

Puan Rosmawati binti Mawi

En. Shamizan bin Shafea

En. Mohammad Hamadi bin Ithnin

Bidang Tugas : Pengurusan Tandas

1. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Mengawal selia penggunaan tandas lelaki dan perempuan.
3. Memastikan pekerja pembersihan swasta menjalankan tugas mereka.
4. Memantau dan memastikan murids menggunakan tandas dengan betul. Pam selepas digunakan.
5. Mengadakan ceramah kepada murid tentang penjagaan dan penggunaan tandas.
6. Mengatur program dan tatacara penggunaan tandas serta melabelnya di dalam tandas.

2020 | 19

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

JAWATANKUASA PELAKSANA HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

Pengerusi PENGURUSAN MURID CICIR / PONTENG
: Encik Azmon bin Amat Kamari

Timbalan Pengerusi : Encik Mohd Shukor bin Mohd Amin

Naib Pengerusi 1 : Haji Mohd Azraie bin Yaakob

Naib Pengerusi 2 : Puan Arbaiyah binti Nizamuddin

Setiausaha : Puan Rosmawati binti Mawi - Penyelaras / Ketua Guru Disiplin

Ahli Jawatankuasa : Haji Abdul Shukur Otoh - Guru Tahun 1

Puan Rofidah binti Abdullah - Guru Tahun 2

Puan Siti Hasnah binti Kusaseh - Guru Tahun 3

Puan Sabiah binti Mahri - Guru Tahun 4

Encik Mohd Norismainie bin Ismail - Guru Tahun 5

Encik Anzaruddin bin Arshad - Guru Tahun 6

Encik Shamizan bin Shafea - Prasekolah

Puan Siti Sri Fairuz binti Shuhada - Pendidikan Khas

Puan Khadijah binti Abd Rajak Hamim - Guru Bimbingan

2020 | 20

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

JAWATANKUASA PELAKSANA HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

Pengerusi KECERIAAN
: Encik Azmon bin Amat Kamari

Timbalan Pengerusi : Encik Mohd Shukor bin Mohd Amin

Naib Pengerusi 1 : Haji Mohd Azraie bin Yaakob

Naib Pengerusi 2 : Puan Arbaiyah binti Nizamuddin

Setiausaha : Encik Shamizan bin Shafea - Penyelaras

Ahli Jawatankuasa : Encik Mohd Norismainie bin Ismail

Puan Umi Solha binti Adnan

Puan Siti Sri Fairuz binti Shuhada

Puan Rosmawati binti Mawi

En. Mohammad Hamadi bin Ithnin

Puan Janariah binti Kamari

Bidang Tugas : Unit Keceriaan

1. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Mengawal selia keceriaan bilik darjah dan persekitaran.
3. Memastikan pekerja pembersihan swasta menjalankan tugas mereka.
4. Membantu mengendalikan Pertandingan keceriaan kelas.
5. Mengadakan ceramah kepada murid tentang kepentingan keceriaan..
6. Mengatur program dan tatacara penggunaan bilik darjah dan bilik-bilik khas.

2020 | 21

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

BULAN RANCANGAN KERJA

JANUARI 1. Penerimaan murid baru masuk sekolah tahun 2020.
2. Pengagihan buku teks SPBT yang belum menerima / Kemaskini rekod SPBT.
3. Perlantikan Rasmi Pengawas Sekolah .
4. Taklimat dan pembahagian tugas pengawas.
5. Perlaksanaan PMD untuk murid Tahap 2.
6. Melengkapkan maklumat Buku Rekod Kesihatan Murid Tahun 1.
7. Lawatan pihak Kesihatan Pergigian Daerah.
8. Perbincangan dengan pengusaha kantin tentang penjualan makanan di kantin.
9. Taklimat berkaitan pengisian buku kehadiran murid kepada guru kelas.
10. Mencetak/mengedarkan Peraturan/Undang-undang Sekolah kepada warga sekolah.
11. Mesyuarat HEM Bil. 1/2020
12. Menyenaraikan murid-murid yang layak untuk menerima bantuan RMT.
13. Membincangkan penyediaan Menu RMT dengan pihak kantin.
14. Kursus Kepimpinan Pengawas, PSS dan Ketua Darjah
15. Menyediakan Laporan Bulanan : Aedes / Penilaian Kendiri Kantin
16. Program Pengucapan Salam Sekolah ( Pelancaran )

FEBRUARI 1. Memastikan bekalan ubat-ubatan dan peralatan rawatan kecemasan mencukupi.
2. Menyediakan maklumat murid yang lengkap untuk pemeriksaan Kesihatan Pergigian Sekolah.
3. Menyediakan bilik yang sesuai untuk rawatan pergigian.
4. Membuat tempahan buku teks untuk tahun 2020.
5. Kempen Kebersihan/Keselamatan Sekolah.
6. Pemeriksaan Buku Teks SPBT
7. Menyediakan Laporan Bulanan : Aedes / Penilaian Kendiri Kantin

BULAN RANCANGAN KERJA

2020 | 22

MAC AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020
APRIL
MEI 1. Menghantar laporan dan disket SSDM ke PPD.
JUN 2. Menghantar maklumat mutakhir SMM ke PPD.
3. Pemeriksaan Keadaan Basikal Murid.
4. Kawat kebakaran / Pengosongan Bangunan 1 / 2020.
5. Menyediakan Laporan Bulanan : Aedes / Penilaian Kendiri Kantin

1. Perbincangan dengan Pengusaha Kantin tentang perjalanan program RMT.
2. Kempen Kebersihan/Keselamatan Sekolah.
3. Pemeriksaan Buku Teks SPBT
4. Menyediakan Laporan Bulanan : Aedes / Penilaian Kendiri Kantin

1. Kuiz Kesihatan Peringkat Sekolah.
2. Kempen Keselamatan Jalan Raya.
3. Menyemak borang BTBTR 460.
4. Menghantar Laporan Data SSDM Penggal 1 ke PPD.
5. Menyediakan Laporan Bulanan : Aedes / Penilaian Kendiri Kantin

1. Latihan kebakaran / Pengosongan Bangunan 2 / 2020.
2. Pemeriksaan Buku Teks SPBT
3. Perjumpaan dengan Pengawas Sekolah.
4. Kempen Kebersihan/Keselamatan Sekolah.
5. Mesyuarat JK HEM Bil. 2/2020
6. Menyediakan Laporan Bulanan : Aedes / Penilaian Kendiri Kantin

BULAN RANCANGAN KERJA

2020 | 23

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

JULAI 1. Mesyuarat Pengawas.
2. Memastikan bekalan ubat-ubatan dan peralatan rawatan kecemasan mencukupi.
3. Memeriksa Bilik BOSS.
4. Pemeriksaan keadaan basikal murid.
5. Menyediakan Laporan Bulanan : Aedes / Penilaian Kendiri Kantin

OGOS 1. Minggu Kesihatan Sekolah.
2. Pemeriksaan Buku Teks SPBT
3. Operasi Pemeriksaan Kebersihan Pakaian dan Rambut Murid..
4. Menyediakan Laporan Bulanan : Aedes / Penilaian Kendiri Kantin

SEPTEMBER 1. Latihan kebakaran / Pengosongan Bangunan 3/2020
2. Pemeriksaan Keadaan Basikal Murid.
3. Memastikan bekalan ubat-ubatan dan peralatan rawatan kecemasan mencukupi.
4. Menyediakan Laporan Bulanan : Aedes / Penilaian Kendiri Kantin

OKTOBER 1. Pendaftaran dan Pengesahan Murid Tahun 2020
2. Pemeriksaan dan pengumpulan buku teks SPBT.
3. Kempen Kebersihan sekolah.
4. Mengemaskini Rekod SPBT.
5. Menyediakan Laporan Bulanan : Aedes / Penilaian Kendiri Kantin

BULAN RANCANGAN KERJA

2020 | 24

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

NOVEMBER 1. Lawatan sambil belajar.
2. Penerimaan buku teks SPBT 2021
3. Pungutan buku teks SPBT daripada murid dan menyerahkan buku teks untuk tahun 2021
4. Menyemak Pengesahan Pendaftaran Murid Kemasukan Tahun 2021
5. Mengedarkan Borang SPBT dan RMT tahun 2020 kepada murid.
6. Menghantar senarai nama murid Tahun 6 ke Sekolah Menengah.
7. Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu dibawa oleh murid Tahun 6 ke SM.
8. Menghantar laporan RMT ke PPD.
9. Menyediakan dan mengedarkan Senarai Bayaran Yuran Sekolah bagi Tahun 2021 kepada
penjaga murid.
10. Pencalonan/Perlantikan Pengawas Sekolah yang baru untuk Tahun 2021
11. Mesyuarat JK HEM Bil. 3/2019
12. Menyediakan Laporan Bulanan : Aedes / Penilaian Kendiri Kantin

DISEMBER 1. Menyediakan Laporan Bulanan : Aedes / Penilaian Kendiri Kantin.

2. Menyelia, mengawas dan mengurus tadbir disiplin sekolah.

SEPANJANG 3. Pertandingan Keceriaan antara kelas.

TAHUN 4. Mengumpul maklumat kehadiran dan catatan kawal selia RMT

5. Motivasi sepanjang masa kepada semua murid.

6. Mengadakan ‘spot Check’ dari masa ke semasa ke atas murid berhubung isu-isu semasa dan
perkara yang dianggap sesuai / penting.

2020 | 25

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

BIL AKTIVITI \ BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pengagihan Tugas HEM ✓

2 Mesyuarat HEM ✓ ✓✓

3 Pemilihan/Pencalonan Pengawas ✓

4 Perlantikan Pengawas & Ketua Kelas ✓

5 Bancian SPBT ✓

6 Edaran Borang SPBT ✓

7 Pengagihan SPBT ✓

8 Operasi SPBT ✓✓ ✓ ✓✓✓✓✓✓✓ ✓ ✓

9 Pemulangan SPBT ✓

10 Analisis SPBT ✓ ✓✓ ✓

11 Perlaksanaan RMT ✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 Borang Maklumat RMT ✓ ✓

13 Senarai Penerima RMT ✓

14 Analisis/Laporan RMT ✓✓ ✓ ✓✓✓✓✓✓✓ ✓

15 Keselamatan ✓✓ ✓ ✓✓✓✓✓✓✓ ✓

16 Kempen Keselamatan ✓✓ ✓

17 Kawat Pengosongan Bangunan ✓ ✓✓

18 Kemaskini Kantin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓

19 Kemaskini Papan Kenyataan ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2020 | 26

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

BIL AKTIVITI \ BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 Kebersihan Tandas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
21 Rawatan/First Aid Kit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓
22 Pemeriksaan Kesihatan Murid
23 Kempen Kesihatan ✓✓
24 Kebersihan/Keceriaan Kawasan ✓✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
Sekolah
25 Kebersihan/Keceriaan Kelas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓✓
26 Kemasukan Murid Tahun ✓

1/Prasekolah ✓ ✓ ✓✓✓✓ ✓
27 Pendaftaran Murid Tahun 1 /
✓ ✓✓ ✓
Prasekolah
28 Pengesahan Murid Tahun 1 / ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓

Prasekolah ✓✓✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓
29 Murid Keluar / Murid Masuk
30 Pertukaran Murid ✓✓
31 Penempatan Murid keTingkatan 1
32 Sijil Tamat/Sijil Berhenti/Sijil ✓✓ ✓

Penghargaan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
33 Jadual Kedatangan Murid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓
34 Buku Laporan Kantin/RMT ✓✓ ✓
35 Suntikan Staf Kantin ✓
36 Tender Kantin / Perjanjian Kantin

BIL AKTIVITI \ BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 | 27

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

37 Belanja/Baki Wang RMT ✓

38 Kebajikan Murid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓

39 Program Maju Diri (PMD) ✓

40 Stok & Inventori ✓ ✓ ✓ ✓✓✓

41 Carta Organisasi Induk HEM ✓

42 Takwim Hal Ehwal Murid ✓

43 Bimbingan dan Kaunseling ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓

44 Motivasi Murid Tahun 6 ✓✓

45 Motivasi Ibubapa/Penjaga Murid ✓ ✓
UPSR

46 Perkhidmatan Kesihatan Pergigian ✓

47 Gotong-royong Kebersihan/Khidmat ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Sosial

48 Senarai Anak Yatim dan Anak Miskin ✓ ✓ ✓

49 Borang KWAPM ✓

50 Pemilihan Murid Layak KWAPM ✓

51 Basmi ponteng ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓

52 Pelaksanaan program sekolah ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
selamat

53 Laporan Aedes & Flying Squad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓

2020 | 28

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

BIL AKTIVITI \ BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

55 Laporan SMM / BMM ✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓

56 Laporan KWAPM ✓ ✓✓

57 Senarai Nama Murid Tahun 1 - Tahun ✓ ✓✓
6

58 Perlaksanaan / Pemantauan Program ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

59 Data SMM/KWAPM/RMT ✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓

60 Senarai Penerima RMT/KWAPM ✓

61 Senarai Penerima Lain-lain Bantuan ✓ ✓

62 Pemeriksaan Berkala (“Spot Check”) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

63 Program Pengucapan Salam Sekolah ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lampiran HEM/2020

PANDUAN TUGASAN DAN PERANAN GURU KELAS

A. BUKU KEDATANGAN MURID [BKM] dan APDM

1. Menanda kedatangan murid di kelasnya dan mengisi segala butiran yang dikehendaki di dalam BKM/ APDM.
2. Menutup daftar tersebut pada tiap-tiap akhir bulan persekolahan dan menyerahkan kepada penyelaras BKM / APDM

untuk disemak.
3. Memberitahu ibubapa/penjaga dengan Borang Khas jika ada pelajar yang tidak hadir lebih TIGA hari tanpa

kenyataan.
4. Memberitahu pengetua, murid yang tidak hadir lebih seminggu dan tiada jawapan setelah diberitahu untuk tindakan

pemberhentian sekolah.
5. Murid yang ingin bertukar sekolah atau berhenti, mesti membawa bersamanya ibubapa /penjaga, atau surat

pengesahan ibubapa/penjaga
6. Menentukan murid telah didaftarkan di dalam Buku Daftar Sekolah dan catatkan nombor daftarnya.

2020 | 29

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

SIMBOL-SIMBOL MENANDA BUKU KEDATANGAN MURID

Bil Jenis Simbol Keterangan

1 / Hadir

2 O Tidak hadir / ponteng

3 S Tidak hadir dengan surat. Contoh: surat rasmi
atau Sijil sakit (MC)

4 K Kebenaran. Contoh: Mewakili sekolah, daerah,
negeri, negara

5 L Datang lewat. Kehadiran dikira ’hadir’

6 A Tidak hadir dengan alasan. Contoh: makluman
melalui telefon, SMS, pesanan mulut atau apa-
apa alasan bertulis atau tanpa surat yang
dikemukakan oleh ibu bapa / penjaga kepada
pihak sekolah atau guru

7 G Gantung sekolah

B. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS.

1. Memenuhkan semua maklumat yang dikehendaki di dalam borang yang diberi oleh Penyelaras SPBT
2. Membahagikan buku teks kepada pelajar dan mengutip semula pada hujung tahun atau menguruskan pergerakan buku

apabila pelajar berhenti atau bertukar sekolah.
3. Mengadakan pemeriksaan terhadap buku teks dan memberi nasihat supaya buku-buku dibalut, dijaga dengan baik dan

sempurna.
C. LATAR BELAKANG PELAJAR.

1. Sedapat-dapatnya guru kelas dapat menyimpan maklumat latar belakang hidup mereka, rumah, ibubapa, taraf hidup
dan masalah mereka.

2. Memerhati,memberi nasihat,galakan dan teguran kepada pelajar kelas mengenai disiplin.pelajaran,dan lain-lain apabila
ada peluang.

3. Memberi cadangan atau sokongan kepada guru biasiswa bagi mereka yang sepatutnya diberi bantuan biasiswa atau
bantuan-bantuan lain.

4. Memberi nama pelajar yang perlu tindakan, bimbingan,nasihat, panduan oleh pengetua, kaunselor atau guru disiplin.

2020 | 30

AJK PELAKSANA HAL EHWAL MURID UNIT HEM SKKB 2020

D. BILIK DARJAH

1. Mengawasi bilik darjah supaya sentiasa bersih,tersusun dan terhias.
2. Mengawasi perpustakaan kelas,papan kenyataan,almari,perabot dan sudut mata pelajaran supaya dapat digunakan

dengan sebaik-baiknya serta berfaedah.
3. Mengatur dengan tetap kedudukan murid,tidak memisahkan bangsa dan sentiasa menggalakkan mereka bekerjasama.
4. Menceriakan bilak darjah seperti yang terkandung di dalam Program 5 Bintang [Sekolah Ceria dan Selamat].
E. UJIAN DAN PEPERIKSAAN

1. Selepas ujian/peperiksaan,sediakan keputusan markah di dalam ’mark sheet’ dan buku kemajuan pelajar dan diserah
kepada guru besar pada tarikh yang telah ditetapkan.

2. Kad kemajuan pelajar hendaklah diserah pelajar untuk ditandatangani ibubapa/penjaga.
3. Pastikan ibubapa/penjaga benar-benar menandatangani buku kemajuan tersebut.
F. TUGAS-TUGAS LAIN
1. Melantik ketua kelas dan penolongnya serta memastikan tugas mereka dilaksanakan dengan baik.
2. Mendorong murid untuk melaksanakan tugas seperti yang tercatat dalam Jadual Tugasan Kelas.
3. Mengambil peralatan kelas seperti bakul sampah, penyapu,pemadam dari pejabat sekolah.
4. Membentuk organisasi kelas yang baik.
5. Menyediakan dan melengkapkan kad pelaporan murid, PLBS/SBOA, Laporan Adab Belajar, Kad Kesihatan, Sijil

berhenti, surat akaun dan kad 001.

2020 | 31


Click to View FlipBook Version