The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Porfolio นัสรินทร์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by malissa.pun11, 2022-07-11 22:59:46

Porfolio

Porfolio นัสรินทร์

แฟ้มสะสมงาน

นางสาวนัสรินทร์ มะดือเระ

คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

Preface
คำนำ

แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ข้าพเจ้าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความสามารถทักษะและความ
สนใจพิเศษรวมทั้งเกียติบัตรตลอดจนพัฒนาการด้านต่างๆของข้าพเจ้า

ขอขอบคุณอาจารย์ซึ่งเป็นผู้แนะนำ ในการรวบรวมเอกสารหลักฐานและ
ข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำแฟ้มสะสมงานที่ให้ความกรุณาความช่วยเหลือในการ
จัดเตรียมเอกสารและข้อแนะนำหลายประการ

ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมงานเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน
สำหรับการสัมภาษณ์หรือทำความรู้จักตัวตนข้าพเจ้าไม่มากก็น้อยถ้ามีข้อผิด
พลาดประการใด ขออภัย ณ โอกาสนี้ด้วย

นางสาวนัสรินทร์ มะดือเระ
เป็นผู้จัดทำ

Content
สารบัญ

01 ประวัติส่วนตัว
02 ประวติการศึกษา
03 เหตุผลที่อยากเรียน
04 กิจกรรม
05 เกียติบัตร

PROFILE

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวนัสรินทร์ นามสกุล มะดือเระ ชื่อเล่น นายิง
เกิดวันที่ 30 มีนาคม 2547 อายุ 18 ปี
ศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ 0988337953

บิดาชื่อ นายอะหะมะ นามสกุล มะดือเระ อาชีพ รับจ้างทั่วใป

เบอร์โทรศัพท์ 0895981282

มารดาชื่อ นางสาวซูใฮดา นามสกุล กือจิ อาชีพ ค้าขาย

เบอร์โทรศัพท์ 0895981282

ความชอบส่วนตัว

สีที่ชอบ สีเขียว สีฟ้ า สีแดง

อาหารที่ชอบ เนื้อแดง ก๋วยเตี๋ยว ต้มยำ

สัตว์ที่ชอบ แมว

กิจกรรมยามว่าง นอน ดูหนัง อ่านนิยาย

นิ สัยส่วนตัว ร่าเริงแจ่มใส ชอบยิ้ม

อนาคตที่ใฝ่ ฝั น มีกิจการเป็นของตัวเอง

คติประจำใจ อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ การทำไม่ได้คือการยอมแพ้

Educational record

ประวัติการศึกษา

อนุบาล

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิยา

ประธม


โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา

มัธยมต้น

โรงเรียนดารุสสาลาม

มัธยมปลาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

เหตุผลที่อยากเรียน

มีรุ่นพี่ที่รู้จักแนะนำมาค่ะ หนูเลยอยากเข้ามาพิสูจน์ว่ามหาลัยแห่งนี้
จะสนุก ได้ความรู้ ประสบการณ์สุดโหดแค่ไหน!

แล้วทำไมถึงอยากเรียน คอมพิวเตอร์ะุรกิจ .......?

หนูชอบคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เด็กๆค่ะ และได้มารู้จักกับรุ่นพี่

ที่เรียนเกี่ยวกับด้าน IT สิ่งที่หนูได้เห็นคือการทำงานของ

โปรแกรมโดยการเขียน CODE มันมหัศจรรย์มาก...และ

เมื่อหนูได้สัมพัสได้ลองเขียน CO
DE จนหนูคิดว่า
"เนี้ยแหละ ความฝันของหนู"

กิจกรรม


ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน อุทยานพลังงาน ครั้ง 2
บำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรม

เลือกตั้งประธานโรงเรียน
รับน้ อง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ พี่กับน้ อง
เคารพหน้ าเสาธง

เกียติบัตร
อุทยานพลังงาน ครั้งที่ 2

Thank you


Click to View FlipBook Version