The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by greatbandito, 2019-12-12 07:41:08

Full Version Buku Perancangan SKS 2020

ISI KANDUNGANPERKARA MUKA SURAT


SEKAPUR SIREH 1

VISI DAN MISI KPM 3
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 4
VISI DAN MISI JPNP 5
MOTO, SLOGAN,VISI DAN MISI SKS 6
HALA TUJU SEKOLAH 7
HALA TUJU TS25 DAN STEM 9
LAGU SEKOLAH 10
FOKUS PENGURUSAN PENDIDIKAN 11
PELAN BANGUNAN SKS 12
PENERAPAN NILAI MURNI 13
INISIATIF TS25 14
SURAT PELANTIKAN 15

PENTADBIRAN
STRUKTUR ORGANISASI 16
CARTA ORGANISASI 17
JAWATANKUASA PENTADBIRAN 18
SENARAI GURU 19
ATURCARA PERHIMPUNAN 34
GURU BERTUGAS 35
TAKWIM SKS 42
KURIKULUM
JK KURIKULUM 52

HAL EHWAL MURID
JK HEM 78
KOKURIKULUM
JK KOKURIKULUM 101

LAMPIRAN

Sekapur Sireh Seulas Pinang

Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam Transformasi.
In sha Allah kita diberikan peluang oleh Allah SWT untuk meneruskan tugas dan tanggung jawab
bagi tahun 2020. Kita memanjatkan kesyukuran atas segala taufik dan hidayah-Nya dan berdoa
agar kita terus dapat menyumbang bakti terbaik untuk anak-anak murid serta organisasi Sekolah
Kebangsaan Sulaiman ini.

Segala pengalaman serta sejarah bertugas pada tahun 2020 dan tahun-tahun yang lalu
diharapkan menjadi suatu pengajaran dan latihan berguna buat kita semua. Yang baik dijadikan
teladan dan yang kurang baik menjadi sempadan. Justeru yang penting, kita akan melakukan
lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Melakukan yang terbaik bermakna mensasarkan
pencapaian yang terbaik dalam apa jua bidang tugas yang diamanahkan.

Fokus penting 2020 ialah melaksanakan perancangan KPM iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia 2013 – 2025 ( PPPM 2013 – 2025 ). Terdapat 11 anjakan didalam PPPM dan sebahagian
daripadanya berhubungan terus dengan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik
darjah serta tanggung jawab kita sebagai guru di sekolah. Antaranya ialah meningkatkan
profisiensi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Semoga kita dapat menyahut cabaran dengan
tabah dan yakin demi kejayaan generasi kini yang merupakan pemimpin masa hadapan. Modul
pengajaran Abad yang ke-21 haruslah kita laksanakan dengan jayanya. Tambahan lagi, SK
Sulaiman merupakan satu-satunya sekolah Transformasi dalam daerah Bentong. Membawa visi
SK Sulaiman menjadi sekolah cemerlang melalui kaedah pengajaran berkualiti dan didik hibur di
peringkat daerah. Justeru itu, amanah yang diberi perlu dilaksanakan dengan jayanya oleh
semua warga SK Sulaiman.


Menyebut tentang amanah dan tanggung jawab, yang paling penting ialah Proses
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) berkualiti dan berkesan di bilik darjah. Melalui proses
pengajaran yang berkualiti dan berkesan, hasil pembelajaran boleh ditingkatkan ke tahap paling
maksima. Memperincikan proses PdPc yang berkualiti dan berkesan, maka setiap guru mestilah
membuat perancangan yang terbaik untuk masuk mengajar di bilik darjah. Laksanakan strategi,
kaedah dan teknik terbaik. Sediakan juga bahan pengajaran yang menarik, memberi latihan
dan kerja rumah yang sesuai, sesi pengajaran yang cergas dan seronok melalui kaedah didik
hibur, memberi perhatian kepada semua murid, menepati masa, memberi galakan dan motivasi
berterusan serta melaksanakan kerja sepasukan bersama rakan sejawat serta murid. Guru juga
mestilah mempunyai sasaran (target) hasil pembelajaran yang tinggi dan sentiasa yakin diri untuk
mencapainya. Kita berpendirian bahawa tiada kaedah lain untuk berjaya dengan cemerlang
selain usaha yang bersungguh-sungguh melampaui senarai tugas biasa .


1

Selain daripada proses PdPc, kita memberi fokus kepada pembudayaan sahsiah yang mulia di
kalangan murid. Situasi yang ada sekarang sudahpun baik tetapi diharap akan meningkat ke
tahap lebih baik. Antara yang penting ialah ialah budaya belajar dan mengamalkan budi pekerti
yang mulia. Murid hormati guru, memudahkan tugas guru dengan melakukan suruhan serta
menyiapkan tugasan, menghargai masa, rajin membaca, sayang dan bangga kepada sekolah
dan sentiasa patuh kepada semua peraturan sekolah. Murid juga hendaklah sentiasa
bertanggungjawab, kemas dan suka menjaga kebersihan diri, bilik darjah serta seluruh kawasan
sekolah. Asas kepada sahsiah ini ialah asuhan kepada mereka agar tidak meninggalkan solat,
mengaji dan melakukan amalan solat sunat yang lain. Dalam hal ini peranan ibu bapa juga
diharap dapat kita gembelingkan demi melahirkan generasi yang tuntas bersaing di peringkat
global, mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, beretika dan
berakhlak mulia, hebat berkomunikasi serta mempunyai identiti nasional selaras dengan hasrat
Falsafah Pendidikan Negara. Kita juga harus menerapkan nilai kasih sayang, hormat
menghormati dan kegembiraan di kalangan murid dan warga sekolah.


Segala yang dikemukakan di atas dapat dilaksanakan dengan usaha yang cemerlang dan
bekerja secara berpasukan. Sehubungan itu, sangat diharapkan semua pihak menghulurkan
apa jua kerjasama serta sumbangan samada dalam bentuk buah fikiran, tenaga, masa, harta-
benda dan kewangan secara ikhlas dan jujur. Insyallah, apa yang kita beri itulah yang akan kita
terima dikemudian hari nanti. Keberkatan dan kesempurnaan dalam kehidupan di dunia mahu
pun di akhirat.

Selamat menjalankan tugas dengan jayanya sepanjang tahun 2020.

Sekian,terima kasih.(HJ ISMAIL BIN BAKAR)
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Sulaiman,
28700 Bentong,
Pahang.2

VISI


PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERAMISI


MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI-POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA
OBJEKTIF
Melahirkan Bangsa Malaysia Yang Taat Setia Bersatu Padu.
Melahirkan Insan Yang Beriman, Berakhlak Mulia, Berilmu,
Berketrampilan Dan Melahirkan Sumber Tenaga Manusia Untuk
Keperluan Dan Kemajuan Negara.Memberi Peluang Pendidikan

Kepada Semua Warga MALAYSIA.


PRINSIP ETIKA KERJA
Niat Yang Betul

Perilaku Yang Baik
Penggerak kearah kebaikan

Memperkota apa yang dikata
Berdisiplin dan beradap

Menghargai dan bertanggungjawab
terhadap hasil usaha organisasi.3

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang

berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk

mewujudkan insanyang seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan


kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini

adalah bagi melahirkan Warga Negara Malaysia yang

berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap

keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan

negara”


4

SLOGAN


KUALITI TERAS KECEMERLANGAN
VISIMENJADI PENERAJU KECEMERLANGAN PENDIDIKAN

DALAM KALANGAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI
MISI


BAHAWA SESUNGGUHNYA MISI JABATAN PENDIDIKAN

NEGERI PAHANG IALAH UNTUK MEMBERI

PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEPADA PELANGGAN

MELALUI SISTEM PENYAMPAIAN BERKUALITI BAGI
MELAHIRKAN INSAN CEMERLANG


5

MOTO

BERSATU MENCAPAI CITA-CITA


SLOGAN

TRANSFORMASI,TEKUN,TERBAIK(3T) DAN STEM DIHATIKU
VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI,INSAN TERDIDIK,NEGARA SEJAHTERA
MISI

MENJADI SEKOLAH CEMERLANG PROGRAM TRANSFORMASI (TS25)

DAN MODEL STEM DENGAN MEMBERI PENDIDIKAN BERKUALITI DAN

BERJAYA MELALUI KAEDAH DIDIK HIBUR,PENGINTERGRASIAN

PELBAGAI DISPLIN ILMU SERTA MENGAMALKAN NILAI-NILAI MURNI KE

ARAH MELAHIRKAN KEMENJADIAN MURID YANG BERDAYA SAING

BERASASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN6

Kami warga SK Sulaiman dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan
berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :

1. Mendorong murid ke arah kemenjadian menerusi perkembangan intelek dan mencapai
kecemerlangan dalam setiap bidang yang diceburi.
2. Memastikan proses PdP berjalan pada masa yang ditetapkan dalam jadual waktu.
3. Membentuk sahsiah dan akhlak yang mulia dikalangan murid melalui program
bina insan.
4. Melahirkan insan yang mempunyai integriti yang tinggi dalam apa jua program
yang dijalankan.
5. Mewujudkan suasana kerjasama serta hubungan baik menerusi jalinan dan jaringan
dengan ibu bapa,komuniti,agensi luar agar prestasi sekolah terus meningkat.
6. Berusaha mengekalkan keharmonian dikalangan warga sekolah, murid, ibu bapa
dan masyarakat setempat.
7. Menerus dan mengamalkan budaya transfomasi sekolah (TS25) dan STEM di kalangan
warga sekolah serta ibubapa


HALA TUJU SEKOLAH
PENGURUSAN/PENTADBIRAN
1. Meningkatkan pengurusan dokumen,fail dan sistem pentadbiran pejabat.
2. Menjaga intigriti dan ketelusan dalam urus tadbir dan kewangan.
3. Mengurus segala yang berkaitan pentadbiran dan pengurusan mengikut Standard
Operasi Prosedur dan pekeliling semasa.
4. Mengurus kewangan dengan lebih berhemat dan mengikut keperluan.
5. Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran menerusi Program Transformasi Sekolah
(TS25) 1.0
8. Melaksanakan konsep “Melangkah Ke Hadapan” dengan memantapkan elemen:
8.1 Hyper awareness ( kepekaan yang tinggi)
8.2 Agility (kepantasan)
8.3 Adaptability ( penyesuaian)
9. Meningkat pengurusan sistem sedia ada secara lebih teratur dan terancang untuk
pencapaian kualiti sekolah serta murid.
10. Melaksanakan sistem strategik secara “bottom to top”
11. Melaksanakan kebitaraan sekolah secara tekal dan berterusan.
12. Mengukuhkan penguasaan Bahasa Melayu,Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab.
13. Meningkatkan serta menjayakan ‘Sudut Kreatif Murid”
14. Melaksanakan pencerapan dan bimbingan pdpc berterusan berlandaskan Standard 4
SKPMg2 kepada semua guru.
15. Mengerakkan organisasi berlandaskan elemen SKPMg2 di semua peringkat.
16. Melaksanakan elemen 6P dalam semua program dan aktiviti yang dijalankan.
17. Menerapkan elemen “Kasih sayang,Kegembiraan dan hormat” dikalangan warga
sekolah serta ibubapa.
7

18. Meningkatkan jalinan dan jaringan luar antara ibubapa , komuniti,agensi kerajaan
&swasta serta NGO di dalam daerah serta luar.
19. Meningkatkan prasarana ICT serta menyemarakan penggunaan makmal computer
serta bilik akses untuk tujuan pdpc
20. Memperluaskan penggunaan platform Goggle Classroom dikalangan guru dan murid


GURU
1. Meningkatkan pengupayaan semua guru ke arah peningkatan kecemerlangan sekolah.
2. Mengurus sumber tenaga dan kemahiran sedia ada ke arah lebih efisien, berintigriti,
proaktif serta memiliki kualiti yang cemerlang.
3. Meningkatkan pdpc alaf kini dengan kaedah pendidikan yang berkualiti didik hibur dan
pengintergrasian pelbagai displin ilmu.
4. Menjaga MMI pdpc ke arah peningkatan kemenjadian murid dan pencapaian yang
cemerlang.
5. Meningkatkan dan menjaga hubungan baik dengan murid, ibubapa dan komuniti.
6. Menjalankan dan meneruskan amalan program Transformasi Sekolah TS25) 1.0 dan
Sekolah Model STEM dengan lebih berkesan.
7. Menetapkan KPi dan intervensi secara terancang dan berfokus setiap perkara yang
perlu dicapai.
8. Melaksanakan Dialog Prestasi dan PLC secara berkala.
9. Melaksanakan semua perkara berlandaskan SPI sedia ada.


MURID
1. Semua murid menguasai 4M
2. Mencapai kelulusan menguasai semua matapelajaran murid tahap 2 kepada 100%
3. Mencapai sasaran cemerlang semua pelajaran (GRED A) kepada 20%.(UPSR)
4. Mencapai gred purata sekolah kurang 2.0. (UPSR)
5. Peratus kehadiran murid di SK SULAIMAN 95%
6. Peratus keciciran sebanyak 0.00%
7. Peningkatan peratus MTM UPSR untuk mencapai 70 %
8. Pengurangan peratus semua “E” UPSR mencapai 0.00%
9. Penurunan peratus salah laku ponteng sebanyak 0.00%
10. Penurunan peratus salah laku buli sebanyak 0.00%
11. Penurunan peratus salah laku jenayah sebanyak 0.00%
12. Penurunan peratus murid mencuba dadah sebanyak 0.00%
13. Melaksanakan penyeliaan individu dan kelompok sekurang-kurang sekali
seminggu dan mengikut keperluan semasa.
14. Murid Tahap 1 akan melalui Pentaksiran Alternatif (PBD) menggantikan sistem
peperiksaan.
15. Tiada sistem “STREAMING” dikalangan murid.
16. Menerima bantuan Buku Teks.
17. Menerima bantuan persekolahan yang disediakan bagi yang berkelayakan.
18. Melalui alam pembelajaran menerusi konsep “schooling is fun,learning is fun”,projek
base learning dan Kefahaman Melalui Rekabentuk
19. Mencapai minima TP3 dalam semua matapelajaran melalui pentaksiran bilik darjah.
8

HALA TUJU TS25 (1.0) 2020

Menyerlahkan kemenjadian murid dalam:-

 KMR(Kefahaman melalui Rekabentuk)
 Mempengerusikan majlis dan upacara sekolah
 Menyambut tetamu(di kalangan murid)
 Membentangkan program sekolah kepada tetamu
 Merangsang komunikasi menerusi Sudut Kreatif Murid


HALA TUJU STEM 2020

1. Meningkatkan budaya dan amalan STEM dikalangan murid Pra Sekolah,Pki dan arus perdana.
2. Meningkatkan pdpc berasas PBL mengikut kohort:
2019- Tahun 2 dan 5 ( murid tahun semasa)
2020- Tahun 2 dan 5 ( murid tahun 1 dan 4 2019)
3. Memantapkan pdpc pengintergrasian STEM di kalangan guru berasaskan kajian tindakan
dan lesson study pdpc. (Bermula dengan BI tahun 5)
4. Merungkai dan merangkai DSKP panitia utama berdasar standard kandungan
yang sesuai dengan elemen STEM.
5. Meningkatkan kefahaman dan kemahiran guru serta murid melaksanakan pbl dalam pdpc.
6. Menarik minat dan dan menambah kefahaman ibubapa mengenai budaya pdpc STEM .
7. Menyertai lebih banyak pameran/karnival STEM peringkat negeri dan kebangsaan.
8. Mendedahkan lebih banyak hasil pbl/ujikaji/model .
9. Mengasah bakat, kemahiran dan meramaikan pempamer.
10. Meningkatkan peralatan pameran dan inovasi semasa mempamerkan bahan
hasil kerja murid.
11.Meningkatkan kefahaman SLT dan MLT dalam usaha membimbing guru
berasaskan ciri 7M STEM
12. Berusaha meningkatkan bilangan murid yang berjaya dalam penarafan TIMM and PISA
menerusi Pentaksiran Kompentensi & Literasi
11. Berusaha mengubah pendekatan dan kaedah pedagogi pdpc Sains dengan :-
(i) Perbanyakkan penggunaan model dan ujikaji.
(ii) Menggunakan kaedah pemikiran Matematik dan TMK.
14. Mengurus dan menganjurkan Karnival STEM peringkat daerah dan negeri dengan
kerjasama SMK Bentong dan SK Chemomoi.
15. Melengkapkan hasil kajian tindakan :-
(i) Pelbagai Kecerdasan Murid(Psikometrik)
(ii) Pdpc Pengintergrasian STEM subjek lain
2019- Bahasa Inggeris
2020- Pendidikan Islam
(iii) Kajian tindakan PBL tahun 5
16. Meningkatkan jalinan dan jaringan berasaskan STEM dengan agensi luar,syarikat swasta
dan NGO dari segi kemahiran,peralatan dan sumbangan lain.
9

LAGU SEKOLAHSEKOLAH KITA SEMUA

Sekolah Kebangsaan Sulaiman Warga pendidik terus berbakti
Megah berjasa harapan bangsa Mencuba ilmu sepanjang masa
Bersatu mencapai cita-cita Terus berusaha doa iringi
Demi Negara, bangsa dan agama Sulaiman pasti akan Berjaya.
SKS SEKOLAH KITA SEMUA
Berpandukan Rukunegara
Transformasi majukan diri
Kami muridnya bangga di sini
Sulaiman tetap kekal di hati

Muzik : Mohd Nazim bin Mohamed Iderus
Seni kata : Mohd Nazim bin Mohamed Iderus


10

11

2020MAN

SULAI


K
S


PELAN
12

13

14

SEKOLAH KEBANGSAAN SULAIMAN,JALAN ANNUAR,
28700 BENTONG,PAHANG DARUL MAKMUR
[email protected]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CBB0015/100/Perjawatanan
2 Januari 2020
Semua Guru dan AKP,
SK.Sulaiman, Jalan Anuar,
28700 Bentong,Pahang Darul Makmur.

Tuan/Puan,

PERLANTIKAN MENDUDUKI JAWATANKUASA BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN,
KURIKULUM,HAL EHWAL MURID, KOKURIKULUM SESI PERSEKOLAHAN 2020

Dengan hormat saya merujuk perkara tersebut di atas.

2. Sukacita dimaklumkan pihak pengurusan sekolah telah merangka satu
jawatankuasa Kerja Sekolah bagi sesi persekolahan 2020

3. Sehubungan dengan itu, tuan/puan telah dilantik menduduki jawatankuasa-
jawatankuasa berkenaan sebagaimana dinyatakan dalam Buku Perancangan
Sekolah sesi 2020

4 Semoga tuan/puan dapat melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang
diberi dengan cemerlang,berintergriti serta sistematik demi peningkatan kemajuan ,
menjana kecemerlangan dan merealisasikan kemajuan program Transformasi Sekolah
TS25 1.0. dan Sekolah Model STEM Kebangsaan.

Pihak pengurusan dan pentadbiran sekolah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
terima kasih atas komitmen,sokongan dan kerjasama yang tuan/puan berikan.

Sekian,terima kasih.


“TRANSFORMASI MENJANA KECEMERLANGAN”

Berkhidmat Untuk Negara

Saya yang menjalankan amanah,


HJ ISMAIL BIN BAKAR
GURU BESAR,
SK SULAIMAN,
BENTONG,PAHANG DARUL MAKMUR
15

3(1*8586$1
3(17$'%,5$1(17$'%,5$1
3

STRUKTUR ORGANISASI SK SULAIMAN 2020
16

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN PENTADBIRAN 2020

SEKOLAH KEBANGSAAN SULAIMANGURU BESAR
(Hj. Ismail Bin Bakar)
GPK HEM GPK PENTADBIRAN GPK KOKURIKULUM
(Pn Zahidah bt Daud) ( En Zihan bin Mohd Zaki ) (En. Alhisam bin Ahmad)


PERMUAFAKATAN PIBG/PIBK

PENDIDIKAN KHAS EXCO SEKOLAH
INKLUSIF


GOOGLE CLASSROOM PENGURUSAN BILIK KHAS


PRA SEKOLAH PPPM

DATA/ MAKLUMAT PEMULIHAN KHAS


KEWANGAN TRANSFORMASI SEKOLAH
(TS25)

BANTUAN LADAP/eSPL/
BENCANA/BANJIR PERKEMBANGAN STAF
ANGGOTA KUMPULAN
DISIPLIN/TATA TERTIB PELAKSANA


STOK / ASET ALIH SKPMg2

KESELAMATAN BUKU PERANCANGAN


PRESTASI-Hrmis /PBPPP MyPortfolio


STEMAC

17

JAWATANKUASA PENTADBIRAN & PENGURUSAN SEKOLAH
Hj.Ismail bin Bakar
GURU BESAREn. Zihan B. Mohd Zaki
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN& KURIKULUM

Pn. Zahida binti Daud
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
En. Alhisam bin Ahmad
PENOLONG KANAN KOKURIKULUMCik Syarizawati bt Samsu
KETUA PEMBANTU TADBIR

18

SENARAI GURU 2020


BIL NAMA GURU JAWATAN BIL NAMA GURU JAWATAN


1 HJ ISMAIL BIN BAKAR GB 33 NURIN MASTURAH BINTI MAZLAN PKI

2 ZIHAN BIN MOHD ZAKI GPKP 34 NURUL SAADAH BINTI SAMSURI

NURUL SUHADA BINTI ABDULLAH PEN.SU
3 ZAHIDAH BINTI DAUD GPK HEM 35
UMAR KURIKULUM

4 ALHISAM BIN AHMAD GPK KK 36 TN.HJ OMAR BIN SHAARI
TS25/PBS
5 AFFIEZA ZUANNA BINTI AZIZ SU KK/PKI 37 RAHIMAH BT AB RAZAK

ASIF PAHMI BIN MOKHTAR @
6 GPI 38 RAZIFAH BINTI ABDUL AZIZ PENYELARAS HIP
SOTA
7 ASMAWATI BINTI ABDULLAH PKi 39 ROHANI BINTI HAJI ABDUL AZIZ TRANSISI


8 BAHIZAH BINTI BAHARUDDIN KP SEJARAH 40 ROKIAH BINTI OMAR GPM


9 DEEPA A/P D.SUNDRAGESAN 41 ROSZAIDI BIN MOHAMED SPBT
RASHID
10 FADILAH BT SAHARUDDIN SU KURIULUM 42 ROZALITA BINTI SHAMSUDIN TS25


11 FARAH AYU BINTI NORMAN PAK21/KBAT 43 ROZITA BINTI PAK WAN CHEK PRA SEK

PENYELARAS
12 HALIFAH BINTI ZAKARIA 44 SARASWATHI A/P VELLAISAMY
KMR
13 JULIYA BINTI BAHAROM PEMULIHAN 45 SITI NOR ZIETA BT HAJI IJOM SUDUT KREATIF

LECHUMANAN A/L MUNANDY @ NOR FAEZAH BT MOHAMAD
14 DATA 46 GURU AGAMA
MUNIANDY SEDIR

15 MASKINABANU BINTI ALI 47 SITI UMRAH BINTI SANUSI GURU AGAMA

16 MAIMUN BT MAT RIPIN KP BM 48 SUFFIAN AS THAURI BIN SHAFIE SU UPSR/PBD


17 MOHD SUKRI BIN MALIM KP MUZIK 49 SUHAILA BT HALIB GURU AGAMA

PENYELARAS
18 MOHD ZAKIYAMANI BIN RASLI 50 SUZYLIANA BINTI MOHD ASMANI SU SAPS
STEM
MOHD. AFIQ FIRDAUS BIN PENYELARAS WAN HUZAIRUL AZRIL BIN WAN
19 51 KP RBT
MASHUDI ICT NAMAT
DATIN YASMIN BT MOHAMED
20 MUZIYANI BINTI ABDUL MULOK KP MORAL 52
YUSOF

19

YOGHESWARY A/P
21 NAEMAN BIN MAT YATIM KP MATH 53 KP B.TAMIL
AMBIGABADI
NIK RAMLAH BINTI NIK
22 54 YUZLIYANTI BT SHAMSUDIN
MUHAMED

23 NOR AZAM BIN SAID KP SAINS 55 ZAINAL BIN BIDIN GURU AGAMA

HJH NOR FADHLINA BINTI PENYELARAS
24 56 ZURINA BINTI HJ. ZAKARIA KP BI
MOHAMAD [email protected] TS 25
25 NOR SAEMAH BINTI SATARI 57 ZULFA BT MUHADZIR

NORAZREEN BINTI MOHAMED GURU MUHAMMAD HEIQAL ATTAR
26 58 INTERIM
NOOR AGAMA B.MUKHTAR
NORHAFIZAH BINTI MOHD MOHAMMAD ALAKARI BIN
27 KP PAI/BA 59 KP PJK
JAAFAR ABDUL WAHID
28 NORHANIZA BINTI JOHAN GBSM 60

PENYELARAS
29 NORJANAH BINTI SUFIAN 61
Pki
30 NORNIYANTI BINTI MOKRI JADUAL/MMI 62


31 NURASHIKIN BINTI ABU BAKAR PRA SEK 63


32 SAIFULRAIZAL BIN UJANG 64

BIL SENARAI AKP JAWATAN BIL SENARAI AKP JAWATAN


1 SYARIZAWATI BINTI SAMSU KPT 5 ROHASLIZA BINTI MUSTAFA PT

ROSE HALEZA BINTI MOHD
2 HAZLINA BINTI ABD TALIB PPM Pki 6 PPM PRA
RIDZA
AHMAD ZULHAZLI BIN ABD PO
3 MARZULIA BINTI MAJID PPM PRA 7
JAMIL

4 MOHD HAZWAN BIN AHMAD PPM Pki 8


20

PENGURUSAN PENTADBIRAN


Guru Besar : Tn.Hj.Ismail bin Bakar
GPK Pentadbiran : En. Zihan b. Mohd Zaki
GPK HEM : Pn. Zahidah bt Daud
GPK Kokurikulum : En. Alhisam bin Ahmad
Ketua Pembantu Tadbir : Cik Syarizawati bt Samsu


PERKHIDMATAN STAF SOKONGAN

Pengerusi : Tn.Hj.Ismail bin Bakar
Naib Pengerusi : En. Zihan b. Mohd Zaki
Ketua Pem. Tadbir : Cik Syarizawati bt Samsu
Pem. Tadbir : Pn. Rohasliza bt Mustafa
PPM (Pra Sekolah) : Pn. Marzulia bt. Majid
PPM (Pra Sekolah) : Pn. Rose Halezabt.MohdRidza
PPM (PKi) : Pn Hazlina bt Abd Talib
PPM (PKi) : En.Hazwan bin Ahmad
P0 : Ahmad Zulhazli bin Abd Jamil
Juruteknik : -

LEMBAGA TATATERTIB SEKOLAH


Pengerusi : Tn.Hj.Ismail bin Bakar
Setiausaha : En Zihan b. Mohd Zaki
AJK : Pn. Zahidah binti Daud
: En. Alhisam bin Ahmad
Urusetia : Cik Syarizawati bt Samsu


JAWATANKUASA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DAN DASAR KPM


Guru Besar : Tn.Hj.Ismail bin Bakar
GPK Pentadbiran : En. Zihan b. Mohd Zaki
GPK HEM : Pn. Zahidah bt Daud
En.Alhisam bin Ahmad


21

JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH


Pengerusi : Tn.Hj.Ismail bin Bakar
Naib Pengerusi : En. Zihan b. Mohd Zaki
Setiausaha : Cik Syarizawati bt Samsu
AJK : Pn. Zahidah binti Daud
En. Alhisam bin Ahmad
Audit Dalam : En.Naeman bin Mat Yatim
: Pn.Yuzlianti bt Shamsudin

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (e-SPL) &

PERKEMBANGAN STAF

Penasihat : Tn.Hj.Ismail bin Bakar
Pengerusi : En. Zihan b. Mohd Zaki
Naib Pengerusi : Pn. Zahidah binti Daud
En. Alhisam bin Ahmad
Setiausaha : Pn. Nurashikin bt Abu Bakar
AJK : Pn. Deepa A/P D.Sundragesan
En. Mohd. Afiq Firdaus bin Mashudi


JAWATANKUASA STOK DAN ASET ALIHPengerusi : Tn.Hj.Ismail bin Bakar
Naib Pengerusi : En. Zihan b. Mohd Zaki
Setiausaha : Pn. Zahidah binti Daud
AJK : Cik Rozalita bt Shamsudin
En.Lechumanan a/l Muniandy
Tn. Haji Omar bin Shaari
Cik Syarizawati bt Samsu ( KPT )
Semua Guru Kelas
Penyelaras Bilik-Bilik Khas
22

JAWATANKUASA SKPMg2 SEKOLAH (JKSS)


Pengerusi : Tn.Hj.Ismail bin Bakar
Naib Pengerusi I : En. Zihan b. Mohd Zaki
Naib Pengerusi II Pn. Zahidah binti Daud
Naib Pengerusi III En. Alhisam bin Ahmad
Setiausaha : En. Lechumanan a/l Muniandy
AJK : Pn. Rozita bt Pak Wan Chek
Pn. Norjanah bt Sufian
En. Suffian As Thauri bin Shafie
En. Mohd. Afiq Firdaus b. Mashudi
Setiausaha Kurikulum
Setiausaha HEM
Setiausaha Kokurikulum


SKPMG2-PASUKAN PELAKSANA STANDARD (PPS)

STANDARD 1-KEPEMIMPINAN
En. Zihan b. Mohd Zaki
Pn. Zahidah binti Daud
En. Alhisam bin Ahmad
GBSM
Penyelaras Pki
Penyelaras Pra Sekolah
Ketua PT
Guru Pemulihan Khas
Guru LINUS-NKRA

STANDARD 2- PENGURUSAN ORGANISASI
En. Zihan b. Mohd Zaki
Pn. Zahidah binti Daud
En. Alhisam bin Ahmad
GBSM
Penyelaras Pki
Penyelaras Pra Sekolah
Ketua PT
Penyelaras PSS
Pegawai Aset Sekolah
Setiausaha PIBG


23

STANDARD 3.1-PENGURUSAN KURIKULUM
En. Zihan b. Mohd Zaki
Setiausaha Kurikulum
Pen. S/U Kurikulum
Setiausaha Jadual Waktu
Setiausaha SAPS
Setiausaha UPSR
Setiausaha PBS

STANDARD 3.2-PENGURUSAN PANITIA
En. Zihan b. Mohd Zaki
Semua Ketua Panitia
Semua S/usaha Panitia
1 AJK Panitia masing-masing


STANDARD 3.4-PENGURUSAN KOKURIKULUM
En. Alhisam bin Ahmad
Setiausaha KoKurikulum
Setiausaha Sukan
Penyelaras Unit Uniform
Penyelaras Kelab&Persatuan
Penyelaras Sukan&Permainan
Guru Penasihat Setiap Unit

STANDARD 3.4-PENGURUSAN HEM
Pn. Zahidah binti Daud
Setiausaha HEM
GBSM
Guru Displin
Setiausaha 3K

STANDARD 4-PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
Tn.Hj.Ismail bin Bakar
En. Zihan b. Mohd Zaki
Pn. Zahidah binti Daud
En. Alhisam bin Ahmad
Semua GuruPdPc(PenarafanKendiri)

24

JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH


Pengerusi : Tn.Hj.Ismail bin Bakar
Setiausaha : CikSyarizawati bt Samsu
AJK : En. Zihan b. Mohd Zaki
Pn. Zahidah binti Daud
En. Alhisam bin Ahmad
En.Mohd. Afiq Firdaus bin Mashudi
En. Suffian As Thauri bin Shafie
Setiausaha Kurikulum
Setiausaha Hal Ehwal Murid
Setiausaha Kokurikulum
Setiausaha Sukan
GBSM
Setiausaha Jadual Waktu
Penyelaras Pki
Penyelaras Pra Sekolah

JAWATANKUASA DATA / APDM DAN MAKLUMAT SEKOLAH


Pengerusi : Tn.Hj.Ismail bin Bakar
Naib Pengerusi : En. Zihan b. Mohd Zaki
Pn. Zahidah bt Daud
En. Alhisam bin Ahmad
Setiausaha : En. Lechumanan a/l Munandy
AJK : Semua Guru Kelas
Pegawai Aset Sekolah
Guru Bestari ICT
Penyelaras T25 Sekolah
Pembantu Tadbir25

JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH

Penasihat : Pegawai Meja TS25 JPN Pahang
Pegawai Meja T25 PPD Bentong
Pegawai Sic+ PPD Bentong
Pegawai Sip+ PPD Bentong
Pensyarah IAB
Pensyarah IPG TAA
Pengerusi : Tn.Hj.Ismail bin Bakar
Timbalan Pengerusi : En. Zihan bin. Mohd Zaki
Naib Pengerusi 1 : Pn. Zahidah bt Daud
Naib Pengerusi 2 : En. Alhisam bin Ahmad
Penyelaras 1 : Cik NorFadhlina bt Mohamad Kamal
Penyelaras 2 : Tn Haji Omar bin Shaari

AhliJawatankuasa :
1.Pn.Zahidah bt Daud - Coaching&Mentoring
2. Pn. Nor Saemah bt Satari - PdpcAlaf 21
3. Cik Rozalita bt Shamsudin - KelasAlaf 21
4. En.Naeman bin Mat Yatim - PLC
5. Pn. Deepa a/p D.Sundragesan - Lesson Study
6. Pn.Saraswathy a/p Vellaisamy - Learning Walks
7. Pn. Fadilah bt Saharuddin - CPD/LADAP
8. Pn. Farah Ayu bt Norman - KMR
9. En. Alhisam bin Ahmad - PlnTas/OPPM
10. Pn. Norhaniza bt Johan - Gaya Pembelajaran/PPsi
11. En. Mohd Afiq Firdaus bin Mashudi - ICT dan Promosi
12. En. Wan Huzairul Azril bin Wan Namat - Teachers&Student Voice
13. Pn. Asmawati bt Abdullah - PIBK/Pemuafakatan
14.Pn.Rokiah bt Omar - Alumi/Bekas Pelajar
15. En. Mohd Zakiyamani bin Rasli - Penyelaras STEM
16. Cik Syarizawati bt Samsu - Kewangan


JAWATANKUASA KECIL
Coaching &Mentoring
1.Pn.Zahidah bt Daud
2. Pn.Nurul Saadah bt Samsuri
3. Pn.Siti NorZieta bt Hj.Ijom
4. Pn. Norjanah bt Sufian
5. Pn.Rozita bt Pak Wan Chek
6. Pn.Hjh Suhaila bt Halib26

PdpcAlaf 21
1.Pn. Nor Saemah bt Satari
2. Pn. Faezah bt Mohamad Sedir
3. Pn. Maskinabanu bt Ali
4.Pn. Bahizah bt Baharuddin
5. Pn. Norhafizah bt Mohd Jaafar
6. En. Roszaidi bin Mohamad Rashid

KelasAlaf 21
1.Cik Rozalita bt Shamsudin
2. Datin Yasmin bt Mohd Yusof
3. Pn. NorAzreen bt Mohamed Nor
4. Pn. Nurin Mastura bt Mazlan
5. Pn. Rahimah bt Ab Razak

PLC
1.En.Naeman bin Mat Yatim
2. Pn.Yuzlianti bt Shamsudin
2. Pn.Zurina bt Zakaria
3. Pn.Siti Umrah bt Sanusi

Lesson Study
1. Pn.Deepa a/p D.Sundragesan
2. Pn.Juliya bt Baharom
3. Pn.Zulfa bt Muhadzir
Learning Walk
1. Pn. Saraswathi a/p Vellaisamy
2. Pn.Affieza Zuana bt Aziz
3. Pn.Maimun bt Mat Ripin

CPD/LADAP
1.Pn. Fadilah bt Saharuddin
2.Pn. Halifah bt Zakaria
3.Pn. Nurashikin bt Abu Bakar
4. Pn. Muziyani bt Abdul Mulok
5. Pn. Rohani bt Abdul Aziz

KMR
1.Pn. Farah Ayu bt Norman
2. En. Alakari bin Abdul Wahid
3. Pn. Nik Ramlah bt Nik Muhamed
4. En. Mohd Zakiyamani bin Rasli
5. Pn. Suzyliana bt Mohd Asmuni
27

PlnTas & OPPM
1.En. Alhisam bin Ahmad
2.En. Zihan bin Mohd Zaki
3.Pn. Zahidah bt Daud
4. Semua Ketua Panitia

Gaya Pembelajaran/PPSi
1.Pn. Norhaniza bt Johan
2.Pn. Nurul Suhada bt Abdullah Umar
3.Cik Norniyanti bt Mokri
4. En.Mujammad Heiiqal Attar bin Mukhtar

ICT dan Promosi
1.En. Mohd Afiq Firdaus bin Mashudi
2.En. Suffian As Thauri bin Shafie
3.En.Mohd Sukri bin Malim
4.En.Asif Fahmi b [email protected]

Teachers,Student&Parents Voice
1.En. Wan Huzairul Azril bin Wan Namat
2.En.Lechumanan A/L Muniandy
3.Pn.Yogeswary a/p Ambigabadi
4. En. NorAzam bin Said
5. En. Saifulraizal bin Ujang

PIBG/PIBK
1.Pn. Asmawati bt Abdullah
2.En.Zainal bin Bidin
3.En.Hazwan bin Ahmad

Alumi
1.Pn.Rokiah bt Omar
2.Pn.Razifah bt Abdul Aziz
3. Pn.Hazlina bt Abd.Talib
4. Pn.Rose Haleza bt Mohd Ridza
5. Pn.Marzulia bt Majid

Kewangan
1.Cik Syarizawati bt Samsu
2. Pn.Roshasliza bt Mustafa
3. En.Ahmad Zulhazli bin Abd Jamil28

JAWATANKUASA INDUK STEM


Penasihat : BPK, IAB, JPN, PPD
Pengerusi : Tn. Hj Ismail Bin Bakar
Timbalan Pengerusi : En. Zihan Bin Mohd Zaki
Naib Pengerusi 1 : Pn. Zahidah Bt Daud
Naib Pengerusi 2 : En. Alhisam Bin Ahmad
Penyelaras : En. Mohd Zakiyamani Bin Rasli
Pen.Penyelaras : Pn. Norsaemah Bt Satari
Bendahari : Cik Syarizawati Bt Samsu
Ajk Laman Stem : En. Naeman Bin Mat Yatim
: En. Wan Huzairul Azril Bin Wan Namat
: En. Omar Bin Shaari
: Pn. Norjanah Bt Sufian
AJK PBL : Pn. Nik Ramlah Bt Nik Muhamed
: Pn. Siti Nor Zieta Bt Hj Ijom
: Pn. Farah Ayu Bt Norman
: Pn. Deepa A/P D.Sundragesan

AJK BILIK STEM : Pn. Fadilah Bt Saharuddin
: Cik Norniyanti Bt Mokri
: En. Muhammad Heiqal Attar Bin Mukhtar

AJK TMK : En. Mohd Afiq Firdaus Bin Mashudi
: En. Mohd Alakari Bin Abdul Wahid

AJK STEM KOKU : Pn. Affiza Zuanna Bt Aziz
: En. Lechumanan A/L Muniandy
: En. Saiful Raizal Bin Ujang

AJK PEMUAFAKATAN : Pn. Asmawati Bt Abdullah
PIBK/PIBG : Pn. Yuzlianti Bt ShamsuddinJAWATANKUASA PBPPP (e-PRESTASI)

Pengerusi : Tn.Hj.Ismail bin Bakar
Setiausaha : En. Zihan b. Mohd Zaki
AJK Pn. Zahidah bt Daud
En. Alhisam bin Ahmad
Urusetia : Cik Syarizawati bt Samsu - ( Ketua PT )

29

JAWATANKUASA PENGURUSAN & BANTUAN
BENCANA / BANJIR
PENGERUSI
TN.HJ ISMAIL BIN BAKAR
Guru Besar
Guru Besar


NAIB PENGERUSI
EN. ZIHAN BIN MOHD ZAKI

GPK Kurikulum dan Pentadbiran


PENYELARAS/SETIAUSAHA

PN. ZAHIDAH BINTI DAUD
GPK Hal Ehwal MuridPEN. SETIAUSAHA

PUAN ASMAWATI BT ABDULLAH


AHLI-AHLIPENYELARAS PENYELARAS
BILIK GERAKAN MAKANAN/PAKAIAN
EN LECHUMANAN (K ) EN. ALHISAM BIN AHMAD(K)
EN MOHD AFIQ FIRDAUS BIN PN. JULIYA BT BAHAROM
MASHUDI PENGUSAHA KANTIN
PENYELARAS

BANTUAN TENAGA/LOGISTIK
EN. NAEMAN BIN MAT YATIM
AKP SK.SULAIMAN
PEKERJA PEMBERSIHAN

PENGAWAL KESELAMATAN
30

AHLI JAWATANKUASA PEMUAFAKATAN SEKOLAH


Pengerusi : Tn.Hj.Ismail bin Bakar (GURU BESAR)
Naib Pengerusi : (YDP PIBG)
Setiausaha : Pn. Zahidah bt Daud (GPK HEM)
AhliJawatankuasa :

1. En. Zihan b. Mohd Zaki (GPK KURIKULUM)
2. En. Alhisam bin Ahmad (GPK KOKURIKULUM)
3. Ahli Parlimen Bentong
4. Adun Kawasan Bilut
5. Ketua Penjaga Balai Bomba Bentong
6. YDP Majlis Perbandaran Bentong
7. NYDP PIBG
8. Pegawai Perhubungan Sekolah (IPD BENTONG)
9. Pegawai Meja TS25 (PPD BENTONG)
10. PENGERUSI PEWARIS
11. Iman Masjid Sultan Hj Ahmad Shah Bentong
12. Pengurus-Pengurus Bank:-
12.1 RHB Cawangan Bentong
12.2 Bank Rakyat Cawangan Bentong
12.3 Bank Simpanan Nasional Cawangan Bentong
12.4 Bank Islam Cawangan Raub
12.5 Agro Bank Cawangan Bentong
13. Pegawai Pertanian Daerah
14. Ketua Pegawai Pejabat Tanah dan Daerah (KDO)
15. Pengusaha Lemang Tok Ki
31

JAWATANKUASA BUKU PERANCANGAN SEKOLAH

Pengerusi : Tn.Hj.Ismail bin Bakar
Naib Pengerusi : En. Zihan bin Mohd Zaki
Pn. Zahida binti Daud
En. Alhisam bin Ahmad

Penyelaras : En. Mohd Afiq Firdaus bin Mashudi
Ahli Jawatankuasa : Pn. Fadilah bt Saharuddin
En.Suffian Asthauri b Shafie
Pn. Norhaniza bt.Johan
En.Hazwan bin Ahmad
Tugas Ahli Jawatankuasa : Menaip / Mencetak
Penjilidan
Mengedar


JAWATANKUASA MyPortfolio

Pengerusi : Tn.Hj.Ismail bin Bakar
Naib Pengerusi : En. Zihan b. Mohd Zaki
Setiausaha : Pn. Rohasliza bt Mustafa (Pem. Tadbir)
Penyelaras : En.Lechumanan a/l Muniandy


JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK & PlnTas SEKOLAHPengerusi : Tn.Hj.Ismail bin Bakar
Naib Pengerusi : En. Zihan b. Mohd Zaki
Setiausaha : Pn.Fadilah bt Saharuddin
Ahli Jawatankuasa : En.Lechumanan A/L Muniandy
Semua Ketua Panitia
Pn.Affiza Zuana bt Aziz
En.Saiful Raizal bin Ujang
Penyelaras Pki
Penyelaras Pra Sekolah
Penyelaras Pemulihan Khas
32

JAWATANKUASA GALERI WARISAN SKS


Pengerusi : Tn.Hj.Ismail bin Bakar
Naib Pengerusi : En. Zihan bin Mohd Zaki

Penyelaras : Pn.Zulfa bt Muhadzir
Setiausaha : Siti Umrah Bt Sanusi
Ahli Jawatankuasa : Muhammad Heiqal Attar Bin Mokhtar
: En.Alakari bin Abdul Wahid
: Pn. Nik Ramlah Bt Nik Mohamed
: Ustaz Asif Pahmi B. Mokhtar @ Sota

JAWATANKUASA SAMBUTAN, PROTOKOL & PENANDA ARAS SKS


Pengerusi : Tn.Hj.Ismail bin Bakar
Naib Pengerusi : En. Zihan bin Mohd Zaki
Penyelaras : En.Tn.Hj Omar bin Shaari
Pen.Penyelaras : En.Suffian As Thauri bin Shafie
Ahli Jawatankuasa
Kompang : En.Tn.Hj Omar bin Shaari
Silat : En.Saiful Raizal bin Ujang
Koir Sekolah : En. Mohd Sukri bin Malim
Siaraya : En.Wan Huzairul Azril bin Wan Mamat
Pengecaraan : Pn.Norhaniza bt Johan
Doa & Teks : En. Roszaidi bin Mohamed Rashid
Persembahan Pra Sek : Pn.Nurashikin bt Abu Bakar
Persembahan Pki : Pn.Asmawati bt Abdullah
Galeri : Pn.Zulfa bt Muhadzir
Musolla : Pn.Suhaila bt Halib
HIP : Pn.Razifah bt Abdul Aziz
PSS : Pn.Rokiah bt Omar
Laman STEM Pki : Pn.Norjanah bt Sufian
Laman STEM : En.Naeman bin Mat Yatim
Inovasi : En.Asif Fahmi bin [email protected]
Taman STEM : En.Alhisam bin Ahmad
Penyambut Tetamu : Pn.Yogeswary a/p Ambigabadi

33

ATURCARA PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

LOCENG PERTAMA AKAN DIBUNYIKAN PADA JAM 7.20 PAGI

HARI ISNIN
1. Aluan oleh pengawas bertugas
2. Membaca Surah Al-Fatihahdandoa (murid Islam)
3. NyanyianLagu : Negaraku
: Negeri Pahang
: Sekolah
4. BacaanRukun Negara
5. Bacaan Ikrar Murid
6. Laporan guru bertugas mingguan lepas
7. Pengumuman oleh guru bertugas mingguan
8. Penyampaian hadiah/ cenderamata (jikaada)
9. Ucapan GPK (jika ada)
10. Ucapan Guru Besar
11. Bacaan surah Al-Asr (murid Islam)
12. Perhimpunan bersurai
MINGGU 1 – PERHIMPUNAN BULANAN

MINGGU 3 – PERHIMPUNAN KENDALIAN UNIT KOKURIKULUMHARI SELASA, RABU DAN KHAMIS

1. Dikendalikan oleh guru bertugas mingguan
2. Dikendalikan seringkas mungkin


HARI RABU

1. Semua pengumuman di buat dalam Bahasa Inggeris.


HARI JUMAAT

1. BacaanYasin untuk semua murid Islam dan dikendalikan olehPanatia Pendidikan Islam.
2. Murid bukan Islam juga berkumpul di tapak perhimpunan dan dikawaloleh guru-guru
bukan Islam(non muslim).
KUMPULAN GURU BERTUGAS MINGGUAN MEMAINKAN PERANAN YANG SANGAT PENTING
DAN BERTANGGUNGJAWAB MEMASTIKAN KELANCARAN PERJALANAN PERHIMPUNAN.

(Digalakkan mengisi masa menunggu murid dengan memainkan CD Zikir, ceramah motivasi,
Asmaul Husna ataupun mengikut tema semasa yang sesuai.
34

SK SULAIMAN, 28700 BENTONG
JADUAL GURU BERTUGAS DAN TAZKIRAH TAHUN 2020

BIL TARIKH GURU BERTUGAS TUGASAN GURU
1. Nor Azam bin Said Perhimpunan Rasmi (Isnin)
02.01.2020 - 03.01.2020 2. Asif Pahmi bin Mokhtar @ Sota Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Saiful Raizal bin Ujang Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Asmawati binti Abdullah Pagar A (Depan IPD Bentong )
KASIH SAYANG 5. Juliya binti Baharom Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
1
(Sayangi Diri) 6. Norniyanti binti Mokri Minit KIK
7. Razifah binti Abdul Aziz Perhimpunan Pagi
8. Siti Nor Zieta binti Haji Ijom Laporan mingguan
9. Zulfa binti Muhadzir Tazkirah
1. Omar bin Shaari Perhimpunan Rasmi (Isnin)
06.01.2020 - 10.01.2020 2. Lechumanan a/l Munandy @ Muniandy Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Bahizah binti Baharudin Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Nor Fadhlina binti Mohamad Kamal @ Hod Pagar A (Depan IPD Bentong )
KASIH SAYANG 5. Norazreen binti Mohamed Noor Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
2
(Sayangi Keluarga) 6. Norhaniza binti Johan Minit KIK
7. Rohani binti Abdul Aziz Perhimpunan Pagi
8. Yasmin binti Mohamed Yusof Laporan mingguan
9. Rahimah binti Ab. Razak Tazkirah

1. Mohd Afiq Firdaus bin Mashudi Perhimpunan Rasmi (Isnin)
13.01.2020 - 17.01.2020 2. Wan Huzairul Azril bin Wan Namat Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Deepa a/p D. Sundragesen Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Maskinabanu binti Ali Pagar A (Depan IPD Bentong )
KASIH SAYANG 5. NorJanah binti Sufian Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
3 (Sayangi komuniti Sekolah) 6. Rokiah binti Omar Minit KIK
7. Faezah binti Mohammad Sedir Perhimpunan Pagi
8. Halifah binti Zakaria Laporan mingguan
9. Suzyliana binti Mohd Asmani Tazkirah
10.
1. Mohd Sukri bin Malim Perhimpunan Rasmi (Isnin)
20.01.2020 - 22.01.2020 2. Suffian As Thauri bin Shafie Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Fadilah binti Saharuddin Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Yuzlianti binti Shamsudin Pagar A (Depan IPD Bentong )
KASIH SAYANG 5. Noraishikin binti Abu Bakar Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
4 (Cinta Akan Negara) 6. Rozalita binti Shamsuddin Minit KIK
7. Siti Umrah binti Sanusi Perhimpunan Pagi
8. Yogheswary a/p Ambigabadi Laporan mingguan
9. Nor Saemah binti Satari Tazkirah
10.
1. Mohd Zakiyamani bin Rasli Perhimpunan Rasmi (Isnin)
28.01.2020 - 31.01.2020 2. Zainal bin Bidin Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Muhammad Alakari bin Abdul Wahid Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Muziyani binti Abdul Mulok Pagar A (Depan IPD Bentong )
HORMAT MENGHORMATI 5. Nurin Masturah binti Mazlan Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
5 (Sentuhan Selamat) 6. Rozita binti Pak Wan Chek Minit KIK
7. Nurul Suhada binti Abdullah Umar Perhimpunan Pagi
8. Zurina binti Zakaria Laporan mingguan
9. Norhafizah binti Mohd Jaafar Tazkirah
10.

1. Naeman bin Mat Yatim Perhimpunan Rasmi (Isnin)
03.02.2020 - 07.02.2020 2. Muhammad Heiqal Attar bin Mukhtar Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Roszaidi bin Mohamed Rashid Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Farah Ayu binti Norman Pagar A (Depan IPD Bentong )
HORMAT MENGHORMATI 5. Nik Ramlah binti Nik Muhamed Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
6 ( Sopan Santun Terhadap 6. Nurul Saadah binti Samsuri Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
Keluarga) 7. Saraswathi a/p Vellaisamy Minit KIK
8. Suhaila binti Halib Perhimpunan Pagi
9. Maimun binti Mat Ripin Laporan mingguan
10. Affieza Zuanna binti Aziz Tazkirah


35

BIL TARIKH GURU BERTUGAS TUGASAN GURU
1. Asif Pahmi bin Mokhtar @ Sota Perhimpunan Rasmi (Isnin)
10.02.2020 - 14.02.2020 2. Asmawati binti Abdullah Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Juliya binti Baharom Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Norniyanti binti Mokri Pagar A (Depan IPD Bentong )
HORMAT MENGHORMATI 5. Razifah binti Abdul Aziz Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
7 (Menghargai Golongan 6. Siti Nor Zieta binti Haji Ijom Minit KIK
orang Kuarang Upaya) 7. Saiful Raizal bin Ujang Perhimpunan Pagi
8. Zulfa binti Muhadzir Laporan mingguan
9. Nor Azam bin Said Tazkirah
10.
1. Lechumanan a/l Munandy @ Muniandy Perhimpunan Rasmi (Isnin)
17.02.2020 - 21.02.2020 2. Bahizah binti Baharudin Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Nor Fadhlina binti Mohamad Kamal @ Hod Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Norazreen binti Mohamed Noor Pagar A (Depan IPD Bentong )
HORMAT MENGHORMATI 5. Norhaniza binti Johan Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
8 (Mengharmati Warga 6. Rohani binti Abdul Aziz Minit KIK
Sekolah) 7. Yasmin binti Mohamed Yusof Perhimpunan Pagi
8. Rahimah binti Ab. Razak Laporan mingguan
9. Omar bin Shaari Tazkirah
10.

1. Wan Huzairul Azril bin Wan Namat Perhimpunan Rasmi (Isnin)
24.02.2020 - 28.02.2020 2. Deepa a/p D. Sundragesen Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Maskinabanu binti Ali Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. NorJanah binti Sufian Pagar A (Depan IPD Bentong )
BERTANGGUNGJAWAB 5. Rokiah binti Omar Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
9 (Celik Wang) 6. Faezah binti Mohammad Sedir Minit KIK
7. Halifah binti Zakaria Perhimpunan Pagi
8. Suzyliana binti Mohd Asmani Laporan mingguan
9. Mohd Afiq Firdaus bin Mashudi Tazkirah
10.

1. Suffian As Thauri bin Shafie Perhimpunan Rasmi (Isnin)
02.03.2020 - 06.03.2020 2. Fadilah binti Saharuddin Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Yuzlianti binti Shamsudin Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Noraishikin binti Abu Bakar Pagar A (Depan IPD Bentong )
BERTANGGUNGJAWAB 5. Rozalita binti Shamsuddin Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
10 (Berdisiplin) 6. Siti Umrah binti Sanusi Minit KIK
7. Yogheswary a/p Ambigabadi Perhimpunan Pagi
8. Nor Saemah binti Satari Laporan mingguan
9. Mohd Sukri bin Malim Tazkirah
10.
1. Zainal bin Bidin Perhimpunan Rasmi (Isnin)
09.03.2020 - 13.03.2020 2. Muhammad Alakari bin Abdul Wahid Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Muziyani binti Abdul Mulok Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Nurin Masturah binti Mazlan Pagar A (Depan IPD Bentong )
BERTANGGUNGJAWAB 5. Rozita binti Pak Wan Chek Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
11 (Bijak Teknologi Maklumat) 6. Nurul Suhada binti Abdullah Umar Minit KIK
7. Zurina binti Zakaria Perhimpunan Pagi
8. Norhafizah binti Mohd Jaafar Laporan mingguan
9. Mohd Zakiyamani bin Rasli Tazkirah
10.
1. Muhammad Heiqal Attar bin Mukhtar Perhimpunan Rasmi (Isnin)
23.03.2020 - 27.03.2020 2. Roszaidi bin Mohamed Rashid Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Farah Ayu binti Norman Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Nik Ramlah binti Nik Muhamed Pagar A (Depan IPD Bentong )
BERTANGGUNGJAWAB 5. Nurul Saadah binti Samsuri Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
12 (Rajin) 6. Saraswathi a/p Vellaisamy Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
7. Suhaila binti Halib Minit KIK
8. Maimun binti Mat Ripin Perhimpunan Pagi
9. Affieza Zuanna binti Aziz Laporan mingguan
10. Naemah bin Mat Yatim Tazkirah

36

BIL TARIKH GURU BERTUGAS TUGASAN GURU
1. Juliya binti Baharom Perhimpunan Rasmi (Isnin)
30.03.2020 - 03.04.2020 2. Norniyanti binti Mokri Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Razifah binti Abdul Aziz Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Siti Nor Zieta binti Haji Ijom Pagar A (Depan IPD Bentong )
KEGEMBIRAAN 5. Saiful Raizal bin Ujang Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
13 (Berfikiran Positif) 6. Zulfa binti Muhadzir Minit KIK
7. Nor Azam bin Said Perhimpunan Pagi
8. Asif Pahmi bin Mokhtar @ Sota Laporan mingguan
9. Asmawati binti Abdullah Tazkirah
10.
1. Nor Fadhlina binti Mohamad Kamal @ Hod Perhimpunan Rasmi (Isnin)
06.04.2020 - 10.04.2020 2. Norazreen binti Mohamed Noor Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Norhaniza binti Johan Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Rohani binti Abdul Aziz Pagar A (Depan IPD Bentong )
KEGEMBIRAAN 5. Lechumanan a/l Munandy @ Muniandy Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
14 (Kebersamaan) 6. Rahimah binti Ab. Razak Minit KIK
7. Omar bin Shaari Perhimpunan Pagi
8. Yasmin binti Mohamed Yusof Laporan mingguan
9. Bahizah binti Baharudin Tazkirah
10.

1. Maskinabanu binti Ali Perhimpunan Rasmi (Isnin)
13.04.2020 - 17.04.2020 2. NorJanah binti Sufian Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Rokiah binti Omar Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Faezah binti Mohammad Sedir Pagar A (Depan IPD Bentong )
KEGEMBIRAAN 5. Halifah binti Zakaria Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
15 (Kemesraan) 6. Suzyliana binti Mohd Asmani Minit KIK
7. Mohd Afiq Firdaus bin Mashudi Perhimpunan Pagi
8. Wan Huzairul Azril bin Wan Namat Laporan mingguan
9. Deepa a/p D. Sundragesen Tazkirah
10.

1. Yuzlianti binti Shamsudin Perhimpunan Rasmi (Isnin)
20.04.2020 - 24.04.2020 2. Noraishikin binti Abu Bakar Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Rozalita binti Shamsuddin Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Siti Umrah binti Sanusi Pagar A (Depan IPD Bentong )
KEGEMBIRAAN 5. Yogheswary a/p Ambigabadi Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
16 (Interaksi Sihat) 6. Nor Saemah binti Satari Minit KIK
7. Mohd Sukri bin Malim Perhimpunan Pagi
8. Suffian As Thauri bin Shafie Laporan mingguan
9. Fadilah binti Saharuddin Tazkirah
10.
1. Muziyani binti Abdul Mulok Perhimpunan Rasmi (Isnin)
27.04.2020 - 30.04.2020 2. Nurin Masturah binti Mazlan Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Rozita binti Pak Wan Chek Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Nurul Suhada binti Abdullah Umar Pagar A (Depan IPD Bentong )
KASIH SAYANG 5. Zurina binti Zakaria Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
17 (Penjimatan Sumber) 6. Norhafizah binti Mohd Jaafar Minit KIK
7. Mohd Zakiyamani bin Rasli Perhimpunan Pagi
8. Zainal bin Bidin Laporan mingguan
9. Muhammad Alakari bin Abdul Wahid Tazkirah
10.
1. Roszaidi bin Mohamed Rashid Perhimpunan Rasmi (Isnin)
04.05.2020 - 08.05.2020 2. Farah Ayu binti Norman Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Nik Ramlah binti Nik Muhamed Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Nurul Saadah binti Samsuri Pagar A (Depan IPD Bentong )
KASIH SAYANG 5. Saraswathi a/p Vellaisamy Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
18 (Pemeliharaan dan 6. Suhaila binti Halib Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
Pemuliharaan 7. Maimun binti Mat Ripin Minit KIK
Flora dan Fauna) 8. Affieza Zuanna binti Aziz Perhimpunan Pagi
9. Naemah bin Mat Yatim Laporan mingguan
10. Muhammad Heiqal Attar bin Mukhtar Tazkirah

37

BIL TARIKH GURU BERTUGAS TUGASAN GURU
1. Norniyanti binti Mokri Perhimpunan Rasmi (Isnin)
12.05.2020 - 15.05.2020 2. Razifah binti Abdul Aziz Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Siti Nor Zieta binti Haji Ijom Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Saiful Raizal bin Ujang Pagar A (Depan IPD Bentong )
KASIH SAYANG 5. Zulfa binti Muhadzir Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
19 (Sayangi Sesama Manusia) 6. Nor Azam bin Said Minit KIK
7. Asif Pahmi bin Mokhtar @ Sota Perhimpunan Pagi
8. Asmawati binti Abdullah Laporan mingguan
9. Juliya binti Baharom Tazkirah
10.
1. Norazreen binti Mohamed Noor Perhimpunan Rasmi (Isnin)
18.05.2020 - 22.05.2020 2. Norhaniza binti Johan Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Rohani binti Abdul Aziz Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Yasmin binti Mohamed Yusof Pagar A (Depan IPD Bentong )
KASIH SAYANG 5. Rahimah binti Ab. Razak Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
20 (Saya Anak Malaysia) 6. Omar bin Shaari Minit KIK
7. Lechumanan a/l Munandy @ Muniandy Perhimpunan Pagi
8. Bahizah binti Baharudin Laporan mingguan
9. Nor Fadhlina binti Mohamad Kamal @ Hod Tazkirah
10.

1. NorJanah binti Sufian Perhimpunan Rasmi (Isnin)
08.06.2020 - 12.06.2020 2. Rokiah binti Omar Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Faezah binti Mohammad Sedir Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Halifah binti Zakaria Pagar A (Depan IPD Bentong )
HORMAT MENGHORMATI 5. Suzyliana binti Mohd Asmani Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
21 (Malu Melakukan Perkara 6. Mohd Afiq Firdaus bin Mashudi Minit KIK
negatif) 7. Wan Huzairul Azril bin Wan Namat Perhimpunan Pagi
8. Deepa a/p D. Sundragesen Laporan mingguan
9. Maskinabanu binti Ali Tazkirah
10.

1. Noraishikin binti Abu Bakar Perhimpunan Rasmi (Isnin)
15.06.2020 - 19.06.2020 2. Rozalita binti Shamsuddin Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Siti Umrah binti Sanusi Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Yogheswary a/p Ambigabadi Pagar A (Depan IPD Bentong )
HORMAT MENGHORMATI 5. Nor Saemah binti Satari Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
22 (Menghormati Kepelbagaian 6. Mohd Sukri bin Malim Minit KIK
Agama, Bangsa, Budaya 7. Suffian As Thauri bin Shafie Perhimpunan Pagi
dan Bahasa) 8. Fadilah binti Saharuddin Laporan mingguan
9. Yuzlianti binti Shamsudin Tazkirah
10.
1. Nurin Masturah binti Mazlan Perhimpunan Rasmi (Isnin)
22.06.2020 - 26.06.2020 2. Rozita binti Pak Wan Chek Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Nurul Suhada binti Abdullah Umar Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Zurina binti Zakaria Pagar A (Depan IPD Bentong )
HORMAT MENGHORMATI 5. Norhafizah binti Mohd Jaafar Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
23 (Menghormati Undang- 6. Mohd Zakiyamani bin Rasli Minit KIK
Undang Jalan Raya) 7. Zainal bin Bidin Perhimpunan Pagi
8. Muhammad Alakari bin Abdul Wahid Laporan mingguan
9. Muziyani binti Abdul Mulok Tazkirah
10.
1. Farah Ayu binti Norman Perhimpunan Rasmi (Isnin)
29.06.2020 - 03.07.2020 2. Nik Ramlah binti Nik Muhamed Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Nurul Saadah binti Samsuri Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Saraswathi a/p Vellaisamy Pagar A (Depan IPD Bentong )
HORMAT MENGHORMATI 5. Suhaila binti Halib Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
24 (Mematuhi Peraturan 6. Maimun binti Mat Ripin Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
Setempat) 7. Affieza Zuanna binti Aziz Minit KIK
8. Naemah bin Mat Yatim Perhimpunan Pagi
9. Muhammad Heiqal Attar bin Mukhtar Laporan mingguan
10. Roszaidi bin Mohamed Rashid Tazkirah

38

BIL TARIKH GURU BERTUGAS TUGASAN GURU
1. Razifah binti Abdul Aziz Perhimpunan Rasmi (Isnin)
06.07.2020 - 10.07.2020 2. Siti Nor Zieta binti Haji Ijom Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Saiful Raizal bin Ujang Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Zulfa binti Muhadzir Pagar A (Depan IPD Bentong )
BERTANGGUNGJAWAB 5. Nor Azam bin Said Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
25 (Menjaga Persekitaran 6. Asif Pahmi bin Mokhtar @ Sota Minit KIK
Sekolah) 7. Asmawati binti Abdullah Perhimpunan Pagi
8. Juliya binti Baharom Laporan mingguan
9. Norniyanti binti Mokri Tazkirah
10.
1. Norhaniza binti Johan Perhimpunan Rasmi (Isnin)
13.07.2020 - 17.07.2020 2. Rohani binti Abdul Aziz Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Yasmin binti Mohamed Yusof Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Lechumanan a/l Munandy @ Muniandy Pagar A (Depan IPD Bentong )
BERTANGGUNGJAWAB 5. Omar bin Shaari Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
26 (Hak Asasi Kanak-Kanak) 6. Rahimah binti Ab. Razak Minit KIK
7. Bahizah binti Baharudin Perhimpunan Pagi
8. Nor Fadhlina binti Mohamad Kamal @ Hod Laporan mingguan
9. Norazreen binti Mohamed Noor Tazkirah
10.

1. Rokiah binti Omar Perhimpunan Rasmi (Isnin)
20.07.2020 - 24.07.2020 2. Faezah binti Mohammad Sedir Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Halifah binti Zakaria Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Suzyliana binti Mohd Asmani Pagar A (Depan IPD Bentong )
BERTANGGUNGJAWAB 5. Mohd Afiq Firdaus bin Mashudi Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
27 (Jujur) 6. Wan Huzairul Azril bin Wan Namat Minit KIK
7. Deepa a/p D. Sundragesen Perhimpunan Pagi
8. Maskinabanu binti Ali Laporan mingguan
9. NorJanah binti Sufian Tazkirah
10.

1. Rozalita binti Shamsuddin Perhimpunan Rasmi (Isnin)
03.08.2020 - 07.08.2020 2. Siti Umrah binti Sanusi Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Yogheswary a/p Ambigabadi Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Nor Saemah binti Satari Pagar A (Depan IPD Bentong )
BERTANGGUNGJAWAB 5. Mohd Sukri bin Malim Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
28 (Menghargai dan 6. Suffian As Thauri bin Shafie Minit KIK
Menepati Masa) 7. Fadilah binti Saharuddin Perhimpunan Pagi
8. Yuzlianti binti Shamsudin Laporan mingguan
9. Noraishikin binti Abu Bakar Tazkirah
10.
1. Rozita binti Pak Wan Chek Perhimpunan Rasmi (Isnin)
10.08.2020 - 14.08.2020 2. Nurul Suhada binti Abdullah Umar Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Zurina binti Zakaria Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Norhafizah binti Mohd Jaafar Pagar A (Depan IPD Bentong )
KEGEMBIRAAN 5. Mohd Zakiyamani bin Rasli Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
29 (Sahabat) 6. Zainal bin Bidin Minit KIK
7. Muhammad Alakari bin Abdul Wahid Perhimpunan Pagi
8. Muziyani binti Abdul Mulok Laporan mingguan
9. Nurin Masturah binti Mazlan Tazkirah
10.
1. Nik Ramlah binti Nik Muhamed Perhimpunan Rasmi (Isnin)
17.08.2020 - 21.08.2020 2. Nurul Saadah binti Samsuri Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Saraswathi a/p Vellaisamy Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Suhaila binti Halib Pagar A (Depan IPD Bentong )
KEGEMBIRAAN 5. Maimun binti Mat Ripin Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
30 (Jasamu Dikenang) 6. Affieza Zuanna binti Aziz Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
7. Naemah bin Mat Yatim Minit KIK
8. Muhammad Heiqal Attar bin Mukhtar Perhimpunan Pagi
9. Roszaidi bin Mohamed Rashid Laporan mingguan
10. Farah Ayu binti Norman Tazkirah

39

BIL TARIKH GURU BERTUGAS TUGASAN GURU
1. Siti Nor Zieta binti Haji Ijom Perhimpunan Rasmi (Isnin)
24.08.2020 - 28.08.2020 2. Saiful Raizal bin Ujang Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Zulfa binti Muhadzir Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Nor Azam bin Said Pagar A (Depan IPD Bentong )
KEGEMBIRAAN 5. Asif Pahmi bin Mokhtar @ Sota Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
31 (Nnegaraku Merdaka) 6. Asmawati binti Abdullah Minit KIK
7. Juliya binti Baharom Perhimpunan Pagi
8. Norniyanti binti Mokri Laporan mingguan
9. Razifah binti Abdul Aziz Tazkirah
10.
1. Rohani binti Abdul Aziz Perhimpunan Rasmi (Isnin)
01.09.2020 - 04.09.2020 2. Yasmin binti Mohamed Yusof Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Rahimah binti Ab. Razak Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Omar bin Shaari Pagar A (Depan IPD Bentong )
KEGEMBIRAAN 5. Lechumanan a/l Munandy @ Muniandy Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
32 (Bersyukur) 6. Bahizah binti Baharudin Minit KIK
7. Nor Fadhlina binti Mohamad Kamal @ Hod Perhimpunan Pagi
8. Norazreen binti Mohamed Noor Laporan mingguan
9. Norhaniza binti Johan Tazkirah
10.

1. Faezah binti Mohammad Sedir Perhimpunan Rasmi (Isnin)
07.09.2020 - 11.09.2020 2. Halifah binti Zakaria Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Suzyliana binti Mohd Asmani Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Mohd Afiq Firdaus bin Mashudi Pagar A (Depan IPD Bentong )
KASIH SAYANG 5. Wan Huzairul Azril bin Wan Namat Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
33 (Menghayati Rukun Negara) 6. Deepa a/p D. Sundragesen Minit KIK
7. Maskinabanu binti Ali Perhimpunan Pagi
8. NorJanah binti Sufian Laporan mingguan
9. Rokiah binti Omar Tazkirah
10.

1. Siti Umrah binti Sanusi Perhimpunan Rasmi (Isnin)
14.09.2020 - 18.09.2020 2. Yogheswary a/p Ambigabadi Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Nor Saemah binti Satari Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Mohd Sukri bin Malim Pagar A (Depan IPD Bentong )
KASIH SAYANG 5. Suffian As Thauri bin Shafie Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
34 (Mengekalkan Warisan dan 6. Fadilah binti Saharuddin Minit KIK
Budaya Malaysia) 7. Yuzlianti binti Shamsudin Perhimpunan Pagi
8. Noraishikin binti Abu Bakar Laporan mingguan
9. Rozalita binti Shamsuddin Tazkirah
10.
1. Nurul Suhada binti Abdullah Umar Perhimpunan Rasmi (Isnin)
21.09.2020 - 25.09.2010 2. Zurina binti Zakaria Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Norhafizah binti Mohd Jaafar Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Mohd Zakiyamani bin Rasli Pagar A (Depan IPD Bentong )
KASIH SAYANG 5. Zainal bin Bidin Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
35 (Kesetiaan kepada 6. Muhammad Alakari bin Abdul Wahid Minit KIK
Raja dan Negara) 7. Muziyani binti Abdul Mulok Perhimpunan Pagi
8. Nurin Masturah binti Mazlan Laporan mingguan
9. Rozita binti Pak Wan Chek Tazkirah
10.
1. Nurul Saadah binti Samsuri Perhimpunan Rasmi (Isnin)
28.09.2020 - 02.10.2020 2. Saraswathi a/p Vellaisamy Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Suhaila binti Halib Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Maimun binti Mat Ripin Pagar A (Depan IPD Bentong )
KASIH SAYANG 5. Affieza Zuanna binti Aziz Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
36 (Malaysia Tanah Air Ku) 6. Naemah bin Mat Yatim Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
7. Muhammad Heiqal Attar bin Mukhtar Minit KIK
8. Roszaidi bin Mohamed Rashid Perhimpunan Pagi
9. Farah Ayu binti Norman Laporan mingguan
10. Nik Ramlah binti Nik Muhamed Tazkirah

40

BIL TARIKH GURU BERTUGAS TUGASAN GURU
1. Zulfa binti Muhadzir Perhimpunan Rasmi (Isnin)
05.10.2020 - 09.10.2020 2. Saiful Raizal bin Ujang Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Nor Azam bin Said Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Asif Pahmi bin Mokhtar @ Sota Pagar A (Depan IPD Bentong )
37 HORMAT MENGHORMATI 5. Asmawati binti Abdullah Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
(Toleransi) 6. Juliya binti Baharom Minit KIK
7. Norniyanti binti Mokri Perhimpunan Pagi
8. Razifah binti Abdul Aziz Laporan mingguan
9. Siti Nor Zieta binti Haji Ijom Tazkirah
1. Yasmin binti Mohamed Yusof Perhimpunan Rasmi (Isnin)
12.10.2020 - 16.10.2020 2. Rahimah binti Ab. Razak Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Omar bin Shaari Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Lechumanan a/l Munandy @ Muniandy Pagar A (Depan IPD Bentong )
38 HORMAT MENGHORMATI 5. Bahizah binti Baharudin Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
(Hindari Rasuah) 6. Nor Fadhlina binti Mohamad Kamal @ Hod Minit KIK
7. Norazreen binti Mohamed Noor Perhimpunan Pagi
8. Norhaniza binti Johan Laporan mingguan
9. Rohani binti Abdul Aziz Tazkirah
1. Halifah binti Zakaria Perhimpunan Rasmi (Isnin)
19.10.2020 - 23.10.2020 2. Suzyliana binti Mohd Asmani Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Mohd Afiq Firdaus bin Mashudi Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Wan Huzairul Azril bin Wan Namat Pagar A (Depan IPD Bentong )
HORMAT MENGHORMATI 5. Deepa a/p D. Sundragesen Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
39
(Menghargai Alam Sekitar) 6. Maskinabanu binti Ali Minit KIK
Amalan 3R' 7. NorJanah binti Sufian Perhimpunan Pagi
8. Rokiah binti Omar Laporan mingguan
9. Faezah binti Mohammad Sedir Tazkirah

1. Yogheswary a/p Ambigabadi Perhimpunan Rasmi (Isnin)
26.10.2020 - 30.10.2020 2. Nor Saemah binti Satari Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Mohd Sukri bin Malim Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Suffian As Thauri bin Shafie Pagar A (Depan IPD Bentong )
HORMAT MENGHORMATI 5. Fadilah binti Saharuddin Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
40
(Negaraku Aman) 6. Yuzlianti binti Shamsudin Minit KIK
7. Noraishikin binti Abu Bakar Perhimpunan Pagi
8. Rozalita binti Shamsuddin Laporan mingguan
9. Siti Umrah binti Sanusi Tazkirah
1. Zurina binti Zakaria Perhimpunan Rasmi (Isnin)
02.11.2020 - 06.11.2020 2. Norhafizah binti Mohd Jaafar Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Mohd Zakiyamani bin Rasli Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Zainal bin Bidin Pagar A (Depan IPD Bentong )
41 BERTANGGUNGJAWAB 5. Muhammad Alakari bin Abdul Wahid Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
Katakan "Tdak" pada Rokok) 6. Muziyani binti Abdul Mulok Minit KIK
7. Nurin Masturah binti Mazlan Perhimpunan Pagi
8. Rozita binti Pak Wan Chek Laporan mingguan
9. Nurul Suhada binti Abdullah Umar Tazkirah
1. Saraswathi a/p Vellaisamy Perhimpunan Rasmi (Isnin)
09.11.2020 - 12.11.2020 2. Suhaila binti Halib Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Maimun binti Mat Ripin Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Affieza Zuanna binti Aziz Pagar A (Depan IPD Bentong )
BERTANGGUNGJAWAB 5. Naemah bin Mat Yatim Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
42 (Celik Cukai) 6. Muhammad Heiqal Attar bin Mukhtar Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
7. Roszaidi bin Mohamed Rashid Minit KIK
8. Farah Ayu binti Norman Perhimpunan Pagi
9. Nik Ramlah binti Nik Muhamed Laporan mingguan
10. Nurul Saadah binti Samsuri Tazkirah
1. Saiful Raizal bin Ujang Perhimpunan Rasmi (Isnin)
17.11.2020 - 20.11.2020 2. Nor Azam bin Said Kebersihan kelas Tahap 1 dan Pagar A
3. Asif Pahmi bin Mokhtar @ Sota Kebersihan kelas Tahap 2 dan Pagar B
4. Asmawati binti Abdullah Pagar A (Depan IPD Bentong )
BERTANGGUNGJAWAB 5. Juliya binti Baharom Pagar B (Belakang Pejabat Pos )
43
( Jenayah Siber) 6. Norniyanti binti Mokri Minit KIK
7. Razifah binti Abdul Aziz Perhimpunan Pagi
8. Siti Nor Zieta binti Haji Ijom Laporan mingguan
9. Zulfa binti Muhadzir Tazkirah
41

TAKWIM PERSEKOLAHAN SK SULAIMAN 2020


DISEMBER 2019

TARIKH/ HARI PENTADBIRAN/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
24 SELASA
25 RABU CUTI KRISMAS
26 KHAMIS MESYUARAT GURU DAN STAFF & MESYUARAT INDUK KURIKULUM KALI 1
27 JUMAAT MESYUARAT INDUK HEM 1 MESYUARAT INDUK KOKURIKULUM 1
28 SABTU
29 AHAD
30 ISNIN HARI PENDAFTARAN DAN ORIENTASI TAHUN I
MESYUARAT PANITIA UTAMA KALI 1 &
31 SELASA PERSEDIAAN AWAL PERSEKOLAHAN SESI 2020

JANUARI 2020
TARIKH/HARI PENTADBIRAN/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 RABU CUTI TAHUN BARU
MESYUARAT PANITIA SUBJEK BUKAN
2 KHAMIS
TERAS KALI 1
3 JUMAAT
4 SABTU
5 AHAD
6 ISNIN KIK MINGGUAN KIK MINGGUAN
MESYUARAT PRASEKOLAH DAN PKI 1
7 SELASA

8 RABU MESYUARAT JK KEWANGAN 1/2020 MESYUARAT RUMAH SUKAN KALI PERTAMA
9 KHAMIS MESYUARAT DISIPLIN DAN PENGAWAS
RMT BERAT & TINGGI
10 JUMAAT MESYUARAT RMT/KANTIN 1 BACAAN YASIN
BACAAN YASIN
11 SABTU
12 AHAD
KIK MINGGUAN
13 ISNIN MESYUARAT JK PSS KALI 1 KIK MINGGUAN LATIHAN SUKAN
SPOT CHECK DISIPLIN
14 SELASA KEMASKINI DATA E-OPERASI KALI 1 LATIHAN SUKAN

MESYUARAT BANTUAN DAN
15 RABU LATIHAN SUKAN
KEBAJIKAN
TAKLIMAT PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
16 KHAMIS LATIHAN SUKAN
TAHUN 1-6
BACAAN YASIN
17 JUMAAT MERENTAS DESA SEKOLAH
MESYUARAT 3K 1
18 SABTU

19 AHAD
KIK MINGGUAN KIK MINGGUAN MESYUARAT KEJOHANAN OLAHRAGA
20 ISNIN TAKLIMAT PENYEDIAAN PROFIL PENYAMPAIAN WATIKAH PENGAWAS
AKADEMIK T4,5 DAN PPSR LATIHAN SUKAN
MESYUARAT KECEMERLANGAN &
21 SELASA LATIHAN SUKAN
KEMENJADIAN UPSR KALI 1
SESI PERJUMPAAN CALON PPSR
22 RABU MESYUARAT PPDA LATIHAN SUKAN
BERSAMA PENTADBIR 1/2020
23 KHAMIS CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
24 JUMAAT CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
25 SABTU CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
26 AHAD CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
27 ISNIN KIK MINGGUAN
MESYUARAT B&K KALI 1
28 SELASA

42

JANUARI 2020
TARIKH/HARI PENTADBIRAN/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
29 RABU LATIHAN SUKAN
30 KHAMIS MESYUARAT AGUNG PIBG LATIHAN SUKAN
31 JUMAAT


FEBRUARI 2020
TARIKH/HARI PENTADBIRAN/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 SABTU

2 AHAD
3 ISNIN KIK MINGGUAN SUKAN TARA
MESYUARAT PENARAFAN SKPMG2
4 SELASA 1/2020 SUKAN TARA
5 RABU UJIAN DIANOSTIK UPSR (UP1) ACARA SEBELUM SUKAN
6 KHAMIS MESYUARAT GURU KELAS ACARA SEBELUM SUKAN
7 JUMAAT ACARA SEBELUM SUKAN
8 SABTU
9 AHAD
MAJLIS PELANTIKAN KETUA DAN
10 ISNIN MESYUARAT TS25 DAN STEM KALI 1/2020 PENOLONG KETUA KELAS
KIK MINGGUAN

PBS-UJIAN TOV SUBJEK T4 GERAK GEMPUR DISIPLIN TAHAP 1
11 SELASA
PELANCARAN MINGGU ANTI DADAH
TEAM BUILDING
12 RABU PBS-UJIAN TOV SUBJEK T4 GERAK GEMPUR DISIPLIN TAHAP 2
13 KHAMIS PBS-UJIAN TOV SUBJEK T4 MESYUARAT KEDAI BUKU KALI 1 RAPTAI KEJOHANAN OLAHRAGA
14 JUMAAT PBS-UJIAN TOV SUBJEK T4 BACAAN YASIN RAPTAI KEJOHANAN OLAHRAGA
15 SABTU
KEJOHANAN OLAHRAGA PERINGKAT
16 AHAD
SEKOLAH
KELAS TAMBAHAN DAN WOMAP PAGI PELANCARAN PROGRAM GURU
UPSR
17 ISNIN PENYAYANG/MENTO MENTEE
MINGGU PENCERAPAN PDPc SPOT CHECK DISIPLIN 1

AUDIT AKADEMIK
18 SELASA KELAS PA21 DAN BUKU LATIHAN MURID KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS
1/2020 LAPORAN KENDIRI KANTIN
CERAMAH ANTI DADAH DAN PERJUMPAAN UNIT UNIFORM KALI
19 RABU
KESIHATAN PERTAMA
MESYUARAT ICT/Goggle Classroom /e-
20 KHAMIS PEMBELAJARAN
21 JUMAAT BACAAN YASIN
22 SABTU
23 AHAD
24 ISNIN KIK MINGGUAN KIK MINGGUAN KIK MINGGUAN
25 SELASA PENYELARASAN PENILAI PBPPP 2020
26 RABU
27 KHAMIS
28 JUMAAT
29 SABTU


MAC 2020
TARIKH/HARI PENTADBIRAN/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 AHAD
KIK MINGGUAN
2 ISNIN KIK MINGGUAN KIK MINGGUAN
TS25 PELAKSANAAN -PLC 1
3 SELASA

43

MAC 2020
TARIKH/HARI PENTADBIRAN/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
PERJUMPAAN KELAB PERSATUAN/ SUKAN
4 RABU
PERMAINAN KALI PERTAMA
5 KHAMIS MESYUARAT GURU KELAS
6 JUMAAT
7 SABTU GOTONG ROYONG 3K 1
8 AHAD
9 ISNIN DIALOG PRESTASI SEKOLAH 1/2020 KIK MINGGUAN KIK MINGGUAN
10 SELASA TEAM BUILDING
11 RABU UJIAN SEGAK T4 1/2020 PERJUMPAAN UNIT UNIFORM KALI KE 2
12 KHAMIS UJIAN SEGAK T5 1/2020
13 JUMAAT UJIAN SEGAK T6 1/2020 BACAAN YASIN BACAAN YASIN
14 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
15 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
16 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
17 SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
18 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
19 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
20 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
21 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
22 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

23 ISNIN

24 SELASA
PERJUMPAAN KELAB PERSATUAN &
25 RABU
SUKAN PERMAINAN KALI KE 2
26 KHAMIS MESYUARAT JK INDUK KURIKULUM KALI 2
SAMBUTAN HARI LAHIR SUKU
27 JUMAAT
TAHUN/KEHADIRAN PENUH
28 SABTU
29 AHAD
30 ISNIN
31 SELASA

APRIL 2020
TARIKH/HARI PENTADBIRAN/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 RABU PERJUMPAAN UNIT UNIFORM KALI KE 3
2 KHAMIS MESYUARAT GURU KELAS
3 JUMAAT BACAAN YASIN BACAAN YASIN BACAAN YASIN
4 SABTU
5 AHAD
PELANCARAN KEMPEN ANTI BULI & MESYUARAT KOKURIKULUM 2
6 ISNIN KIK MINGGUAN JENAYAH BERSAMA ROTARY CLUB KIK MINGGUAN
KIK MINGGUAN
LATIHAN KEBAKARAN 1
7 SELASA KEMASKINI DATA E-OPERASI KALI KE 2
MESYUARAT 3K 2
AUDIT AKADEMIK PERJUMPAAN KELAB PERSATUAN/ SUKAN
8 RABU KELAS PA21 DAN BUKU LATIHAN MURID PERMAINAN KALI KE 3
2/2020

9 KHAMIS MESYUARAT BANTUAN/KEBAJIKAN 2

BACAAN YASIN PROGRAM JEJAK GEMILANG MURID
10 JUMAAT SESI PERJUMPAAN CALON PPSR ASLI BACAAN YASIN
BERSAMA PENTADBIR 3/2020 BACAAN YASIN
11 SABTU GOTONG-ROYONG BASMI AEDES
12 AHAD
KIK MINGGUAN
13 ISNIN UJIAN PENGESANAN UPSR KIK MINGGUAN KIK MINGGUAN
(PAHANG TOP 3(1)**
44

APRIL 2020
TARIKH/HARI PENTADBIRAN/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
UJIAN PENGESANAN UPSR
14 SELASA MESYUARAT RMT/KANTIN 2
(PAHANG TOP 3(1)**
UJIAN PENGESANAN UPSR
15 RABU (PAHANG TOP 3(1)** PERJUMPAAN UNIT UNIFORM KALI KE 4

UJIAN PENGESANAN UPSR
16 KHAMIS
(PAHANG TOP 3(1)**

BACAAN YASIN
17 JUMAAT UJIAN PENGESANAN UPSR BACAAN YASIN
(PAHANG TOP 3(1)**
18 SABTU
19 AHAD
KIK MINGGUAN
20 ISNIN KIK MINGGUAN PROGRAM JATI DIRI MURID KIK MINGGUAN
BERMASALAH
21 SELASA MESYUARAT TS25 &STEM KALI 2/2020
PERJUMPAAN KELAB PERSATUAN / SUKAN
22 RABU MESYUARAT BINA INSAN 2
PERMAINAN KALI KE 4
23 KHAMIS AWAL RAMADHAN
BACAAN YASIN
24 JUMAAT BACAAN YASIN BACAAN YASIN
PENGISIAN SKOR STANDARD 4 PDPC
25 SABTU
26 AHAD
KIK MINGGUAN
27 ISNIN MINGGU MESYUARAT PANITIA TERAS KIK MINGGUAN KIK MINGGUAN
DAN ELEKTIF KALI 2
28 SELASA
29 RABU
30 KHAMIS


MEI 2020
TARIKH/HARI PENTADBIRAN/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 JUMAAT CUTI HARI PEKERJA
2 SABTU
3 AHAD
4 ISNIN
5 SELASA
AUDIT AKADEMIK PENCERAPAN
6 RABU MESYUARAT B&K 2
STANDARD 4 PDPC FASA 2
7 KHAMIS CUTI HARI HOL PAHANG
8 JUMAAT BACAAN YASIN BACAAN YASIN
9 SABTU
10 AHAD NUZUL AL-QURAN NUZUL AL-QURAN NUZUL AL-QURAN
11 ISNIN CUTI NUZUL AL QURAN
KIK MINGGUAN
12 SELASA
DIALOG PRESTASI SEKOLAH 2/2020
13 RABU
14 KHAMIS PKSR PERTENGAHAN TAHUN (P2)**
BACAAN YASIN
15 JUMAAT PKSR PERTENGAHAN TAHUN (P2)** BACAAN YASIN

16 SABTU HARI GURU
17 AHAD
18 ISNIN PKSR PERTENGAHAN TAHUN (P2)**
19 SELASA PKSR PERTENGAHAN TAHUN (P2)**
20 RABU PKSR PERTENGAHAN TAHUN (P2)**
21 KHAMIS HARI RAYA AIDILFITRI HARI RAYA AIDILFITRI HARI RAYA AIDILFITRI
22 JUMAAT HARI RAYA AIDILFITRI HARI RAYA AIDILFITRI HARI RAYA AIDILFITRI
23 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
45

MEI 2020
TARIKH/HARI PENTADBIRAN/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
HARI RAYA AIDILFITRI HARI RAYA AIDILFITRI HARI RAYA AIDILFITRI
CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL 1 CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL 1 CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL 1
24 AHAD
HARI RAYA AIDILFITRI HARI RAYA AIDILFITRI HARI RAYA AIDILFITRI
25 ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
26 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
27 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
28 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
29 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
30 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
31 AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUNJUN 2020
TARIKH/HARI PENTADBIRAN/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
3 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
4 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
5 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
6 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
7 AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
8 ISNIN KIK MINGGUAN KIK MINGGUAN KIK MINGGUAN
9 SELASA
10 RABU PERJUMPAAN UNIT UNIFORM KALI KE 5
11 KHAMIS MESYUARAT GURU KELAS
HARI PELAPORAN DAN KONSULTASI
12 JUMAAT BACAAN YASIN BACAAN YASIN
TAHUN 1-6
13 SABTU
14 AHAD
15 ISNIN KIK MINGGUAN KIK MINGGUAN
16 SELASA
MESYUARAT KECEMERLANGAN & PPERJUMPAAN KELAB PERSATUAN &
17 RABU
KEMENJADIAN UPSR KALI 3 SUKAN PERMAINAN KALI KE 5
18 KHAMIS
SAMBUTAN HARI RAYA PERINGKAT
19 JUMAAT BACAAN YASIN SEKOLAH
BACAAN YASIN
20 SABTU
21 AHAD
22 ISNIN KIK MINGGUAN KIK MINGGUAN KIK MINGGUAN
23 SELASA
24 RABU PERJUMPAAN UNIT UNIFORM KALI KE 6
25 KHAMIS TS25-PLC 3
26 JUMAAT BACAAN YASIN BACAAN YASIN BACAAN YASIN
27 SABTU
28 AHAD
29 ISNIN
30 SELASA46

JULAI 2020
TARIKH/HARI PENTADBIRAN/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
KIK MINGGUAN
KIK MINGGUAN PERJUMPAAN KELAB PERSATUAN &
1 RABU LAPORAN
MESYUARAT TS25 & STEM KALI 3/2020 SUKAN PERMAINAN KALI KE 6
AEDES/PONTENG/DISIPLIN/ENROLMEN
AUDIT AKADEMIK PENCERAPAN
2 KHAMIS MESYUARAT GURU KELAS
STANDARD 4 PDPC
3 JUMAAT
4 SABTU
5 AHAD BACAAN YASIN
KIK MINGGUAN
6 ISNIN KIK MINGGUAN KIK MINGGUAN
MESYUARAT PANITIA KALI KE 3
7 SELASA MESYUARAT PANITIA KALI KE 3 MESYUARAT RMT/KANTIN 3

8 RABU MESYUARAT PANITIA KALI KE 3 PERJUMPAAN UNIT UNIFORM KALI KE 7
9 KHAMIS MESYUARAT PANITIA KALI KE 3
BACAAN YASIN

10 JUMAAT MESYUARAT PANITIA KALI KE 3 SAMBUTAN HARI JADI SEPARUH TAHUN BACAAN YASIN
PERTAMA/KEHADIRAN PENUH
11 SABTU
12 AHAD
KIK MINGGUAN KIK MINGGUAN
13 ISNIN KIK MINGGUAN
PROGRAM SIFAR PONTENG
14 SELASA MESYUARAT INDUK HEM 3
PERJUMPAAN KELAB PESATUAN & SUKAN
15 RABU
PERMAINAN KALI KE 7
16 KHAMIS MESYUARAT BINA INSAN 3
SESI PERJUMPAAN CALON PPSR
17 JUMAAT BACAAN YASIN BACAAN YASIN
BERSAMA PENTADBIR 5/2018
18 SABTU
19 AHAD
KIK MINGGUAN
20 ISNIN PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR KIK MINGGUAN KIK MINGGUAN
PAHANG TOP 3 (2)**
PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR
21 SELASA
PAHANG TOP 3 (2)**
RABU PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR
22 PERJUMPAAN UNIT UNIFORM KALI KE 8
PAHANG TOP 3 (2)**
PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR
23 KHAMIS
PAHANG TOP 3 (2)**
PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR
24 JUMAAT BACAAN YASIN BACAAN YASIN
PAHANG TOP 3 (2)**
25 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
26 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
27 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
28 SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
29 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
30 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
31 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA


47


Click to View FlipBook Version