The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Kerja Kursus Kumpulan BML3083 Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by d074439, 2019-05-12 10:04:15

Nota Kata Ganti Diri

Kerja Kursus Kumpulan BML3083 Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu

Konsep wacana

Menurut Asmah Hj Omar (1986), wacana ialah
keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau
penulis, iaitu pelahiran sistem bahasa dan unsur-
unsur luar daripada sistem bahasa yang
menyumbang ke arah menjadikan sesuatu
pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai
sesuatu yang bermakna dalam komunikasi

•Wacana merupakan unit bahasa yang
mempunyaikesatuan fikiran yang utuh dan
melebihi batas ayat. Dalam hierarki bahasa,
wacanaterletak pada tingkat bahasa yang
tertinggi, iaitu selepas tingkat ayat.

Kata ganti nama diri

• Menurut Asmah Hj Omar, “Kata ganti nama adalah kata yang
berdiri di tempat kata nama. Dengan demikian kata ganti nama
boleh berfungsi pada subjek dan objek ayat” (Asmah, 1993:77).
Selain daripada itu, ganti nama diri juga berfungsi menunjukkan
milik.

• Menurut Asmah Hj Omar, “Kata ganti nama adalah kata yang
berdiri di tempat kata nama. Dengan demikian kata ganti nama
boleh berfungsi pada subjek dan objek ayat” (Asmah, 1993:77).
Selain daripada itu, ganti nama diri juga berfungsi menunjukkan
milik.

Kata Ganti Nama Diri Pertama

Kata ganti nama diri pertama ialah kata yang
digunakan untuk menggantikan nama diri orang
yang bercakap atau merujuk kepada diri sendiri
apabila bercakap dengan orang lain.Kata ganti
nama diri pertama terbahagi kepada dua, iaitu:

i) Bentuk tunggal
ii) Bentuk jamak

Tunggal
aku, beta, daku, hamba, patik, saya

Jamak
kami, kita

aku>digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa
atau dengan tuhan

saya>digunakan apabila bercakap dengan seseorang
yang baru kenal atau dalam suasana rasmi

hamba>digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu

patik>digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu

beta>raja atau sultan ketika bertitah kepada rakyat

kami>digunakan kepada diri orang yang berkata serta
temannya apabila bercakap dengan orang kedua

kita>diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua

Kata Ganti Nama Diri kedua

kata yang digunakan untuk menggantikan nama
diri orang kedua atauorang yang diajak

bercakap.Kata ganti nama diri kedua terbahagi
kepada dua bentuk, iaitu:
i) Bentuk tunggal
ii) Bentuk jamak

anda>digunakan untuk diri orang kedua apabila
tidak berhadapan dengan kita

awak>digunakan untuk diri orang kedua yang
rapat hubungannya dengan kita.

engkau>digunakan untuk diri orang kedua yang
rapat hubungannya dengan kita dan dengan
Tuhan sahaja
tuanku>digunakan apabila bercakap dengan
sultan dan raja
kalian>digunakan untuk beberapa orang yang
diajak bercakap
kamu>digunakan untuk diri orang kedua yang
rapat hubungannya dengan kita.

Kata ganti nama diri ketiga

kata yang digunakan untuk menggantikan
nama diri orang yangdicakapkan atau yang

diperkatakan

baginda>digunakan untuk raja dan sultan
beliau>digunakan untuk orang yang kita

hormati, misalnya ibu bapa, guru dan
pemimpin

dia dan ia>digunakan untuk orang yang
umum seperti orang biasa dan rakan
mereka>digunakan untuk orang yang
bilangannya lebih daripada seorang


Click to View FlipBook Version