The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-32509857, 2022-05-13 19:06:05

MESYUARAT AGUNG PIBG 23

Buku Program

Keywords: pibg

TARIKH : 14 MEI 2022
HARI : Sabtu
Masa : 9.00– 11.30 pagi
Tempat : Kediaman Masing - Masing
Link GM: https://meet.google.com/ror-uecp

1

Sekapur Sireh Seulas Pinang

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.

Terima kasih pun pengacara majlis. Yang berusaha, Pn Hjh Sharina binti Adnan, Pengetua SMK Tan Sri
Mohamed Rahmat Pn Tan Sew Lee, Guru Penolong Kanan Pentadbiran En Othman bin Kalil, Guru Hal Ehwal
Murid Pn Azizah binri Tarmizi, Guru Penaolong Kanan kokurikulum Pn. Siti Nurzela binti Rahat, Guru Penolong
Petang Barisan AJK PIBG dan para hadirin sekalian, Terlebih dahulu saya ingin merakamkan kesyukuran ke
hadrat Ilahi kerana dengan keizinan-Nya, maka kita dapat sekali lagi bertemu dalam Mesyuarat Agung PIBG kali
ke - 23 ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua AJK PIBG
yang telah sama-sama bekerja dan berusaha membantu pihak sekolah dalam pelbagai program yang diadakan oleh
pihak sekolah sepanjang 2022/2023. Saya mewakili semua AJK PIBG akan terus menyokong pihak sekolah bagi
memacu tranformasi kecemerlangan pelajar. Saya berharap dalam pertemuan seperti ini kita dapat bersama-sama
menyumbang idea dan pandangan untuk memantapkan lagi aktiviti-aktiviti PIBG sekolah ini.

Sebagaimana yang disarankan oleh Datuk Dr Mohd Radzi bin Md Jidin, Menteri Pendidikan Malaysia
bahawa "Persatuan Ibu Bapa dan Guru adalah berperanan sebagai perantara atau orang tengah dalam mewujudkan
keharmonian serta permuafakatan di antara kedua pihak (ibu bapa dan sekolah) demi memastikan hasrat kemen-
jadian pelajar (anak didik) mampu dicapai. Kami AJK PIBG sei 2022/2023 telah berusaha menjalankan tugas ka-
mi dengan sebaik mungkin. Di dalam segala tindakan, kami sentiasa memikirkan kepentingan dan kebajikan anak-
anak kita di sekolah ini. Sumbangan PIBG yang diberikan oleh tuan/puan telah digunakan untuk membantu pro-
gram-program sekolah bertujuan meningkatkan pencapaian pendidikan dan sahsiah anak-anak kita di sekolah ini
selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Buku program
ini turut menyediakan ruangan laporan aktiviti dan sumbangan PIBG sepanjang 2020/ 2021 untuk rujukan bersa-
ma Pada sei 2022/2023 ini, PIBG telah meneruskan kesinambungan aktiviti untuk kecemerlangan pelajar seperti
memberikan peruntukkan kewangan untuk penyediaan modul, program motivasi, kursus kepimpinan serta pecutan
akhir khususnya bagi anak-anak yang menduduki peperiksaan SPM.

Selain itu, PIBG juga turut membantu memberi sumbangan dalam majlis-majlis bear yang dianjurkan oleh
pihak sekolah dan penyediaan prasarana sekolah. Baru- bar ini, PIBG telah berjaya mendapatkkan peruntukan
sebanyak RM30 ribu ringgit dari Pejabat Menteri Besar dimana wang sumbangan ini telah digunakan untuk mem-
bina susur gajah dan memasang awning di kantin bagi kemudahan anak-anak kita. Disamping itu, dana tersebut
juga telah digunakan untuk menaiktaraf beberapa bilik-bilik khas untuk kegunaan pelajar khususnya dan guru
secara amnya. Sehubungan dengan itu, saya mengambil kesempatan ini menyeru ibu bapa yang dermawan atau
yang berkemahiran dalam bidang-bidang tertentu tampil member sumbangan membantu pihak sekolah dalam
meningkatkan kecemerlangan pendidikan anak-anak kita. Di samping kemajuan akademik, PIBG juga sentiasa
bekerjasama dengan pihak sekolah dan komuniti luar dalam pembangunan sahsiah pelajar agar anak-anak kita be-
rasa selamat untuk meneruskan kehidupan mereka dalam zaman teknologi yang penuh dengan cabaran ini. Mudah
-mudahan impian kita sebagai ibu bapa untuk melihat anak kita berjaya menjadi insan cemerlang tercapai selaras
dengan visi dan misi SMK Tan Sri Mohamed Rahmat. Dalam memeruskan kecemerlangan in PIBG berharap agar
kita sama-sama berganding bahu menjadikan SMK Tan Sri Mohamed Rahmat sebagai "Sekolah Ikon Perpaduan"
bagi menyahut sarana YM Tengku Makhota Johor.

Akhir kata, saya berharap agar Ahli Jawatankuasa PIBG bar yang akan dilantik kelak dapat meneruskan
usaha dengan lebih gigih bag meningkatkan kecemerlangan SMK Tan Sri Mohamed Rahmat standing dengan
sekolah-sekolah kluster kecemerlangan yang lain. Sekian, terima kasih.
“ SEKOLAH MEMBINA MASYARAKAT, MASYARAKAT MEMBINA SEKOLAH“

( ENCIK MAD JOHAN BIN JAMIAN)
Yang DiPertua,
Persatuan IbuBapa dan Guru
Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Mohamed Rahmat
Johor Bahru, Johor

2

Seuntai Kata Setinta Pena

PENGETUA
SMK TAN SRI MOHAMED RAHMAT, JOHOR BAHRU

Alhamdulillah, kesyukuran yang tidak terhingga saya rafakkan ke hadrat Illahi kerana dengan limpah
kurniaNya kita semua diberi kesejahteraan dan ruang masa untuk bersama-sama dalam Mesyuarat Agung
Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG), Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Mohamed Rahmat kali ke-
22, Taklimat PBS, Taklimat Penetapan Target PT3 dan SPM 2021, Majlis Aku Janji Ibu Bapa dan Taklimat
e-Learning. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih tidak terhingga kepada
semua yang hadir, terutamanya kepada para ibu bapa pelajar yang dapat meluangkan masa untuk
bersama-sama menjayakan majlis ini.

Sebagai peneraju di sekolah ini, saya amat mengharapkan kerjasama yang berterusan daripada
semua pihak khususnya guru-guru dan para ibu bapa dalam meningkatkan kecemerlangan sekolah. Pelajar
selaku modal insan merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita untuk menggilap dan
membentuknya mengikut acuan yang betul. Justeru, mereka perlu dibimbing ke arah insan yang berkualiti
dan seimbang dari segi rohani, emosi, jasmani dan intelek selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan
Negara.

Diharapkan pada tahun 2021 ini seiring dengan era pendidikan yang memasuki tahun ketiga ge-
lombang ke-2 PPPM dan dengan adanya peluang bertemu dalam apa-apa majlis sekolah, termasuklah da-
lam Majlis Mesyuarat Agung PIBG ini, memberi kesempatan kepada ibubapa dan guru-guru untuk bertu-
kar-tukar fikiran, beramah mesra dan sekali gus dapat mengeratkan jurang hubungan antara pendidik dan
ibu bapa pelajar sekolah ini selaras dengan matlamat Sarana Sekolah dan Sarana IbuBapa yang dianjur-
kan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Segala kerjasama yang padu, sumbangan idea, material, masa
dan tenaga amatlah dihargai dan dialu-alukan. Marilah kita sama-sama berdoa agar pelajar sekolah ini
menjadi modal insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara malah diharapkan menjadi
peneraju masa depan yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kerana
diberi kesempatan untuk menguntaikan sepatah dua kata sempena Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa
dan Guru, Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Mohamed Rahmat kali ke-22, majlis Penetapan Target
PT3 dan SPM serta Majlis Aku Janji Ibu Bapa tingkatan 3 dan tingkatan 5. Ucapan tahniah dan terima kasih
tidak terhingga juga kepada pihak pengurusan PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Mohamed
Rahmat dan seluruh warga kerja yang telah bertungkus-lumus dalam menjayakan majlis ini. Semoga
segala sikap dan inisiatif yang dipamerkan akan menjadi pemangkin untuk lebih berjaya pada masa-masa
akan datang.
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta’alahi Wabarakatuh

“PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA”

( HAJAH SHARINA BINTI ADNAN)
Pengetua,
Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Mohamed Rahmat
Johor Bahru, Johor.

3

Aturcara Majlis

8.45 pagi : Pendaftaran ibu bapa dan guru

9.00 pagi :- Bacaan doa
- Ucapan alu-aluan Pn Hjh Sharina binti Adnan

Pengetua SMK Tan Sri Mohamed Rahmat
- Ucapan alu-aluan En Mad Johan bin Jamian

Yang Dipertua PIBG SMK Tan Sri Mohamed Rahmat
- Pembentangan dan pengesahan minit mesyuarat agung PIBG

kali ke 22 sesi 2021/2022 (YDP)
- Membentang serta melaporkan laporan aktiviti PIBG sesi

November 2021 hingga April 2022 (setiausaha)
- Membentangkan dan mengesahkan laporan penyata kewangan

tahunan bagi sesi 2021/2022 (bendahari)
- Pembentangan usul-usul
- Pembubaran ahli jawatankuasa PIBG 2021/2022 dan melantik

Pengerusi sementara
- Pemilihan ahli jawatankuasa PIBG bagi sesi 2022/2023

11.00 pg : ucapan penangguhan– YDP Berucap

4

Jawatankuasa Kerja

Ex-Officio JAWATANKUASA KERJA
MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-23 & PENETAPAN TARGET
Pengerusi
SMK TAN SRI MOHAMED RAHMAT
Timbalan Pengerusi JOHOR BAHRU
Naib Pengerusi TAHUN 2022

Setiausaha : Pn Hjh Sharina binti Adnan
Pengurus ( Pengetua SMK Tan Sri Mohamed Rahmat )
Bendahari
Penolong Bendahari : En Mad Johan bin Jamian (Yang DiPertua PIBG )
Pn Hjh Sharina binti Adnan (Pengetua SMK Tan Sri Mohamed Rahmat)

: Pn. Tan Sew Lee (Penolong Kanan Pentadbiran)
: En. Othman Bin Khalil (Penolong Kanan HEM)

Pn Azizah binti Tarmizi (Penolong Kanan Kokurikulum)
Pn Siti Nurzela binti Rahat (Penolong Kanan Petang)
: Pn. Rohayu binti Ismail
: Pn Rozi binti Md Shariff
: Pn Aziana Sahida Adha binti Zainal
: Pn Norazean binti Nor Hakimi

J/K Pendaftaran AHLI JAWATANKUASA
1. Pn Siti Nurain Farisa binti Ramlan (K) J/K Teks Ucapan
2. Pn Nor Fatihah binti Jalil 1. Cik Fatheen Arina binti Mohd. Said(Pengetua)
2. Cik Wan Nur Fazliana binti Wan Mohd Zaim (YDP)
J/K Perakam Peristiwa
1. Muhammad Izzudidin bin Idris (K) J/K Pengacaraan Majlis
1. En. Rusli Bin Jimin

J/K Buku Program J/K Pencatat Minit
1. Cik Nur Fatin Aliya binti Hamison 1. Pn Nurul Hamizah binti Asman
2. Cik Fatin Hazira binti Shaharuddin 2. Siti Naqiah Farhana binti Mohd Razali
3. Izzati Sophia binti Amir Azhar
J/K Teknikal
1. Mohamad Shahrul Izwan bin Samion J/K Bacaan Doa
2. Muhammad Izhar bin Sabarudin 1. Ustaz Edham bin Muhd Nor
J/K Dokumentasi
1. Siti Nur Aishah binti Hassan J/K Link /Undian
J/K Jamuan 1. En Mohd Emy Shazrin bin Aminudin
1. Aziana Sahida Adha Binti Zainal (K) 2. En. Radzi bin Shariff
2. Pn Siti Hajar Binti Misri 3. Siti Hajar binti Dasuki
J/K Cabutan Bertuah
1. Zati Bayani Binti Yahaya (K)
2. Norazean Binti Nor Hakimi

5

Agenda Mesyuarat

1. Ucapan alu-aluan Yang DiPertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) SMK Tan Sri Mohamed
Rahmat bagi sesi 2020/2021

2. Membentang dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-22 sesi 2020/2021
3. membentang serta melaporkan laporan aktiviti PIBG sesi November 2021 hingga April 2022

( setiausaha)
4. Membentang dan mengesahkan laporan Penyata Kewangan tahunan bagi sesi 2021/2022
5. Pembentangan usul-usul oleh pembawa usul.
6. Membubarkan Ahli Jawatankuasa PIBG Sesi 2021/2022 dan melantik pengerusi sementara
7. Pemilihan Ahli Jawatankuasa bagi sesi 2022/2023.

7.1 Yang DiPertua PIBG
7.2 Naib Yang DiPertua PIBG
7.3 Setiausaha Kehormat (guru)
7.4 Bendahari Kehormat (guru)
7.5 11 orang Ahli Jawatankuasa

7.5.1 7 orang wakil ibu bapa
7.5.2 5 orang wakil guru
7.6 2 orang Juruaudit
7.6.1 1 orang wakil ibu bapa
7.6.2 1 orang wakil guru
7.7 4 orang Pemegang Amanah
7.7.1 2 orang wakil ibu bapa
7.7.2 2 orang wakil guru
8. Ucapan penangguhan.

6

Minit Mesyuarat Agung PIBG

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-22 TAHUN 2021/2022
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAN SRI MOHAMED RAHMAT

JOHOR BAHRU, JOHOR
___________________________________________________________________________

Tarikh : 9 Oktober 2021
Hari : Sabtu
Masa : 9.00- 11.30 tengahari
Tempat : Kediaman Masing-masing

Kehadiran ibu bapa : 41
Kehadiran guru : 75
Jumlah keseluruhan : 116

AGENDA MESYUARAT:

1.0 Ucapan alu-aluan daripada wakil rasmi Yang Dipertua PIBG SMK Tan Sri Mohamed Rahmat,
En. Mad Johan bin Jamian selaku Pengerusi Mesyuarat

1.1 Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa dan penjaga yang hadir ke
Majlis Penetapan Target PT3 dan SPM, Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-22.

1.2 Beliau juga turut mengucapkan terima kasih kepada semua AJK PIBG sesi 2020/2021 dan para
pentadbir dalam menjayakan semua program sekolah yang telah dirancang.

1.3 Beliau berharap dengan kehadiran ibu bapa dan penjaga ke mesyuarat PIBG ini dapat mereal-
isasikan matlamat kecemerlangan para pelajar.

1.4 Beliau berharap semua AJK PIBG yang baharu dilantik dapat memberi sokongan dan komitmen
yang jitu kepada pihak sekolah dalam memantapkan lagi aktiviti-aktiviti yang akan dil-
aksanakan.

2.0 Membentang dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung PIBG kali ke-22 sesi 2021/ 2022
2.1 Pn Rozi binti Md Shariff selaku Setiausaha Kehormat PIBG sei 2020/2021 membentangkan
Minit Mesyuarat Agung kali ke-22 Tahun 2021 dan meminta para ibu bapa merujuk buku
program yang disediakan.

2.2 Setiausaha Kehormat meminta semua ahli untuk menyemak minit mesyuarat yang lalu dan para
ahli diminta untuk mengemukakan sebarang pembetulan sekiranya ada.

2.3 Pengerusi memohon cadangan pengesahan dan sokongan daripada hadirin.

Cadangan Pengesahan : Pn Zainab binti Khair
Sokongan Pengesahan : En. Aminuddin Bin Alias

7

Minit Mesyuarat

3.0 Perkara-perkara berbangkit
3.1 Tiada perkara atau isu yang dibangkitkan daripada mesyuarat agung yang lalu.

4.0 Membentng serta menerima Laporan Aktiviti PIBG Sesi Januari 2020 hingga Januari 2021.
4.1 Pengerusi meminta ibu bapa dan guru merujuk buku program berkaitan Laporan
Aktiviti/ Program PIBG Sei Januari 2020 hingga Januari 2021.
4.2 Setiausaha Kehormat PIBG membentangkan aktiviti yang telah dilaksanakan sepanjang sesi
2020/2021 termasuklah:
4.2.1 Mesyuarat AJK PIBG yang telah diadakan sebanyak 3 kali iaitu pada;-
i. 05 Mac 2020
i. 13 September 2020
iii. 26 April 2021
4.2.2 Sumbangan PIBG dalam peningkatan bidang akademik pelajar.
4.2.2.1Peruntukan kewangan untuk menyediakan modul pembelajaran,nota dan
latihan bercetak kepada pelajar
4.2.3 Sumbangan PIBG terhadap pembangunan dan prasarana sekolah
4.2.3.1 Memberi sumbangan untuk penyelenggaraan
4.2.3.2 Membaik pulih papan putih
4.2.3.3 Pembelian meja pelajar,kantin, dan penutup longkang
4.2.4 Sumbangan PIBG terhadap kemudahan dan kebajikan pelajar.
4.2.4.1 Pembayaran bil telefon untuk pelajar menghubungi ibu bapa
4.2.4.2 Edaran beras kepada mangsa banjir dan Covid-19 terutama golongan B40
4.2.4.3 Baiki pintu dan tingkap kelas
4.2.5 Sumbangan PIBG terhadap kemudahandan kebajikan guru.
4.2.5.1 Sumbangan kewangan bagi perpindahan guru kanan Sains dan Matematik
4.2.5.2Sumbangan kebajikan kepada Pn. Safiah binti Mat Anuar
4.2.6 Kerjasama PIBG dengan pihak sekolah.
4.2.6.1 Bekerjasama dengan kutipan sumbangan surau sebanvak RM20 untuk setiap
keluarga Islam
4.2.6.2Menyambut kehadiran pelajar semasa pembukaan sekolah selepas PKP
4.2.7 Banyak aktiviti ditangguhkan dan tidak dilaksanakan secara bersemuka
4.3 Pengerusi mohon hadirin untuk mencadangkan pengesahan terima laporan aktiviti PIBG sesi
2020/2021.
Cadangan Pengesahan : En Edham bin Mohd Nor
Sokongan Pengesahan : En Suhaimi

5.0 Membentang dan mengesahkan Laporan Penyata Kewangan Tahunan bagi sesi 2020/2021
5.1 Pn. Aziana Sahida Adha bin Zainal selaku Bendahari Kehormat PIBG sekolah sesi
2020/2021 membentangkan laporan penyata kewangan PIBG SMK Tan Sri Mohamed
Rahmat bagi sesi 2020/2021
5.2 Bendahari Kehormat menyatakan bahawa akaun Penyata PIBG dibahagikan kepada 6 penyata
iaitu
5.2.1 Penyata PIBG Umum
5.2.2 Penyata PIBG Pembangunan dan Keceriaan Sekolah
5.2.3 Penyata kecemerlangan
5.2.4 Penyata Tabung Kebajikan
5.2.5 Penyata Tabung Pendapatan Sampingan
5.2.6 Majalah Sekolah - Tiada kutipan majalah sekolah untuk sesi 2020/2021
5.3 Bendahari mohon para hadirin untuk menyemak dan mengajukan soalan jika ada.
5.4 Pengerusi mohon hadirin untuk mencadangkan pengesahan terima penyata kewangan yang dise-
diakan

8

Sambungan Minit Mesyuarat

Cadangan Pengesahan : Pn. Siti Hazlinda binti Mohni
Sokongan Pengesahan : Pn. Safiah binti Mat Anuar
6.0 Pembentangan Usul-usul
6.1 Pengerusi memaklumkan kepada hadirin terdapat lima usul yang diterima seperti yang tertera
pada halaman usul 2021. Beliau juga menjelaskan bahawa pembawa usul hendaklah membaca
usul yang disuarakan untuk dibincangkan atau diluluskan. Sekiranya pembawa usul hadir,
maka usul diterima dan akan dibincangkan dalam mesyuarat PIBG akan datang. Berikut meru-
pakan usul-usul yang disuarakan dan dibentangkan ketika mensyuarat:
6.2 Usul 1 : Pn Hidanah binti Abdullah mencadangkan agar sumbangan PIBG sebanyak RM70
dikekalkan. Selain itu,bayaran kecemerlangan RM50 bagi tingkatan 5. Usul ini disokong oleh
Puan Safiah binti Mat Anuar.
6.3 Usul 2: En Ahmad Ihsan bin Ishak menyuarakan supaya mengkaji pengawal lalu lintas untuk
mengurangkan kesesakan dan risiko kemalangan. Selain itu, turut mewujudkan sudut bacaan
di kantin. YDP PIBG menielaskan bahawa pihak sekolah telah menjadikan kantin sekolah
sebagai kantin tempat bermaklumat dengan cara menampal banner dan meletakkan carta-
carta pada tiang-tiang kantin dan papan kenyataan berkaca supaya lebih kemas dan selamat.
6.4 Usul 3 : En Hasbullah bin Abdul Rani mengusulkan mengenai kebersihan tandas perlu diuta-
makan. Selain itu, meletakkan tong sampah pada setiap tandas. YDP PIBG turut menjelaskan
bahawa setiap hari tandas dicuci sebanyak 4 kali dengan menggunakan detergent dan tong
sampah juga turut disediakan di tandas.
6.5 Usul 4 : En Shahril bin A. Zubir mencadangkan pihak sekolah agar menggunakan system
QR Code untuk kehadiran murid ke sekolah. Selain itu turut menggunakan set pesanan ma-
kanan untuk 1 minggu. Pn. Pengetua, Pn. Hjh Sharina binti Adnan menjelaskan bahawa QR
Code telah siap dibuat untuk semua pelajar dan akan digunakan bila bersemuka nanti. Di
samping itu, untuk pesanan makanan akan menggunakan kaedah sedia ada iaitu pemberita-
huan menu melalui Whatsapp kelas kepada guru bertugas. Usul ini mendapat sokongan da-
ripada En. Harun bin Junuh.
6.6 Usul 5 : En Mohd Firdaus bin Abdullah menyuarakan kepada pihak sekolah agar mening-
katkan lagi kawalan terhadap pelajar untuk mematuhi SOP yang sedia ada. YDP PIBG mem-
bri respon terhadap usul ini dimana setiap hari akan dibaca SOP Covid 19 kepada pelajar.
Selain itu, guru juga turut ditugaskan untuk mengawal pergerakan pelajar dalam kelas pada
awal pagi dan waktu rehat. Di samping itu, guru juga turut ditugaskan di kantin untuk
mengawasi pergerakan murid ketika membeli makanan di kantin dan pihak sekolah turut
menggunakan kaedah tag dan bilangan tag untuk pelajar yang menggunakan tandas.

9

Sambungan Minit Mesyuarat

7.0 Membubarkan Ahli Jawatankuasa PIBG SMK Tan Sri Mohamad Rahmat sesi 2020/2021 dan
melantik pengerusi sementara
7.1 Pengerusi merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyokong
setiap aktiviti yang dirancang oleh PIBG.
7.2 Beliau seterusnya membubarkan AJK PIBG Sesi 2020/2021
7.3 Pn.Siti Nurain Farisa binti Ramlan mencadangkan En. Mohammad bin Osman sebagai
pengerusi sementara dengan sokongan Tuan Fatimah binti Tuan Ab Aziz.

8.0 Pemilihan Ali Jawatankuasa PIBG SMK Tan Sri Mohamad Rahmat bagi sesi 2020 / 2021
Berdasarkan maklum balas yang diperolehi daripada google form yang disi, seramai 214
Responden bersetuju supaya dikekalkan AJK PIBG sesi 2020/2021 ke penggal seterusnya, sesi
2021/2022. Lantikan semula jawatan NYDP dan 3 AJK yang lain dibuat kerana AJK tersebut
sudah tidak memiliki anak yang masih bersekolah di SMK Tan Sri Mohamed Rahmat.

8.1 Naib Yang Dipertua : En. Sharizan bin Aimen
Cadangan : Pn. Aina Mardiah Binti Basri
Naib Yang Dipertua : En. Roslan bin Hassan
Cadangan : Pn. Noor Maizatul Idayu binti Zainal

Cadangan ditutup : En. Mohd Zolkifli bin Abd Majid
Sokongan Ditutup : Sebulat suara

Keputusan undian : En. Sharizan bin Aimen dilantik sebagai NYDP PIBG sesi 2021/2022

8.2 Ahli Jawatankuasa : En. Mohd Zolkifli bin Abd Majid
Cadangan : En. Mohd Zafirul Azwen Bin Mahmud

Ahli Jawatankuasa : Pn. Suhaily bin Jarkasi
Cadangan : En. Mohd Radzi bin Shariff

Ahli Jawatankuasa : En. Ahmad Ihsan bin Ishak
Cadangan : En. Rusli bin Jimin

Ahli Jawatankuasa : Pn. Shahril bin Ahmad Zubir
Cadangan : En. Mohamad Shahrul Izwan bin Semion

Cadangan Ditutup : Pn. Safiah binti Mat Anuar
Sokongan : En. Roslan bin Hassan

10

Sambungan Minit Mesyuarat

8.3 Puan Pengetua memaklumkan senarai nama AJK dalam kalangan guru dikekalkan.
AJK dalam kalangan guru adalah seperti berikut:

Setiausaha Kehormat : Pn. Rozi binti Md. Shariff
Penolong Setiausaha : Pn. Rohaya binti Ismail
Bendahari Kehormat : Pn. Aziana Sahida Adha binti Zainal
Penolong Bendahari : Pn. Norazean binti Norhakimi
AJK Guru : 1. En. Mohammad bin Haji Osman
Juruaudit 2. Pn Afidah binti Mohd Alwi
Pemegang Amanah 3. Pn. Siti Hajar binti Misri
4. Pn. Komathi a/p Ramasamy
: Pn.. Aerma Nurazalina Binti Musa
: Pn. Zati Bayani binti Yahaya

9.0 Ucapan Penangguhan
9.1 Terdapat lima usul yang telah dibincangkan secara berhemah dengan penuh tolenrasi antara
pihak sekolah dan pihak ibu bapa dan penjaga. Puan Hajah Sharina binti Adnan pengetua SMK
Tan Sri Mohamed Rahmat memberi jaminan bahawa setiap cadangan dan usul akan
dipertimbangkan dan dititikberatkan sekiranya usul-usul tersebut mendatangkan kebaikan
kepada sekolah, pelajar dan ibu bapa.
9.2 En. Mad Johan bin Jamian selaku YDP sesi 2021/2022 mengucapkan ribuan terima kasih
kepada para guru dan ibu bapa yang menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan penuh
ikhlas dalam menjayakan dan melancarkan Mesyuarat Agung PIBG sesi 2020/2021.

9.3 En. Mad Johan bin Jamian selaku YDP sesi 2021/2022, mengharapkan para guru dan ibu bapa
bersama-sama berganding bahu supaya semua program yang dirancang Berjaya dilaksanakan
dengan lebih baik. Beliau juga berharap semua pihak terutama AJK PIBG dapat menyumbang
idea dan bantuan terutama dari segi kewangan agar dapat merealisasikan semua program yang
dirancang.

Mesyuarat telah ditangguhkan pada jam 11.25 pagi.

11

Sambungan Minit Mesyuarat

Disediakan oleh,
(PN. SITI NAQIAH FARAHANA BT MOHD RAZALI)
Pencatat minit,
Mesyuarat Agung PIBG Sesi 2020/2021
SMK Tan Sri Mohamed Rahmat,
Johor Bahru.
Disemak oleh,
(PN. ROZI BINTI MD. SHARIFF)
Setiausaha Kehormat PIBG Sesi 2020/2021,
SMK Tan Sri Mohamed Rahmat,
Johor Bahru
MAD JOHAN BIN JAMIAN)
Yang Dipertua PIBG Sesi 2020/2021,
SMK Tan Sri Mohamed Rahmat,
Johor Bahru.

12

Laporan Aktiviti

LAPORAN AKTIVITI / PROGRAM PIBG SESI NOVEMBER 2021 HINGGA APRIL 2022

Ahli Jawatankusa PIBG SMK Tan Sri Mohamed Rahmat sesi 2021/2022 telah mengadakan mesyuarat ahli
jawatankuasa sebanyak dua kali seperti berikut :
Mesyuarat pertama : 5 Disember 2021

Mesyuarat kedua : 26 Mac 2022

AKTIVITI DAN SUMBANGAN PIBG SESI 2021/2022

1. Sumbangan PIBG Terhadap Pembangunan dan Keceriaan Sekolah
1.1. Pemasangan Siaraya Kelas Blok A dan B aras 3 dan 4.
1.2. Baik Pulih dan Penyelenggaraan Infrastruktur Bangunan Sekolah.
1.3. Baik pulih papan tanda dan pagar utama sekolah.
1.4. Baik pulih papan putih kelas di Blok A dan Blok B.
1.5. Pembinaan struktur tambah kantin dan penutup longkang.
1.6. Pembelian dan pemasangan meja fiber glass di kantin.
1.7. Peruntukan meluaskan gelanggang serbaguna

2. Sumbangan PIBG terhadap Kemudahan dan kebajikan Pelajar
2.1 Peruntukan kewangan bagi penyewaan mesin air COWAY

3. Sumbangan PIBG terhadap Kemudahan dan Kebajikan Guru
3.1 Sumbangan bagi Majlis Persaraan Pengetua, Pn Hjh Rusaini binti Ahmad.

4. Sumbangan PIBG Terhadap Kecemerlangan Pelajar
4.1 Peruntukan kewangan untuk menyediakan modul pembelajaran, nota dan latihan bercetak
kepada pelajar.
4.2 Sumbangan ‘face shield’ untuk pelajar SPM 2020.
4.3 Sumbangan makanan bagi Program Inisiatif Kehadiran Jom ke Sekolah.
4.4 Sumbangan kudapan dan makanan untuk calon SPM 2021 sewaktu kelas bimbingan sentuhan
akhir dan hari setiap hari Jumaat dan Sabtu pada bulan Januari hingga Mac.
4.5 Sumbangan sarapan dan makan tengah hari kepada pelajar SPM sepanjang hari peperiksaan.
4.6 Perbelanjaan Majlis Hari Kualiti 2021 / Anugerah pelajar cemerlang SPM 2020.

5. Kerjasama PIBG dengan Pihak Luar
5.1 Bekerjasama ketika program Gotong-Royong Perdana Bersama MBJB.
5.2 Bekerjasama dengan RELA lalulintas pada Hari Vaksin Sekolah.

Jawatankuasa PIBG sesi 2021/2022 merakamkan sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada
semua pihak dalam membantu secara langsung atau tidak langsung dalam usaha memberikan bantuan serta
kemudahan kepada murid dan guru.

13

SMK TAN SRI MOHAMED RAHMAT, JOHOR BAHRU, JOHOR
LAPORAN KEWANGAN PIBG SESI 2021/2022
BERMULA 01.01.2021 HINGGA 31.12.2021

Nama Bank : RHB ISLAMIC BANK BERHAD PIBG (UMUM)
Nama Syarikat : PIBG SMK TAN SRI MOHAMED RAHMAT
Nombor Akaun : 2-01291-6001448-7

1

TARIKH BUTIRAN AMAUN (RM)

CREDIT DEBIT

01/01/21 Baki di Bank 44,996.95
01/01/21 Baki Tunai
-

04/01/21 Baju Koprat AJK PIBG SMKTSMR 1,800.00
11/02/21 Wang sumbangan lantikan sekolah angkat YPJ 1,000.00

09/02/21 Bil Telefon TM Bertarikh Jan & Feb 2021 156.00
63.00
07/03/21 Bil Telefon TM Bertarikh Mac 2021

11/03/21 Tabung Kebajikan YPJ 73,800.00

22/03/21 Pemberian Bantuan YPJ siri (I) 35,000.00

24/03/21 Pemberian Bantuan YPJ siri (2) 20,000.00
3,300.00
30/03/21 Pemulangan lebihan bantuan YPJ oleh En Osman

31/03/21 Pulangan Baki Duit Bantuan Tabung Kebajikan YPJ 22,100.00

22/03/21 SERVICE CHARGES-OTHERS 2.00

23/03/21 CHQ SVC CHARGE-OTC 0.50

23/03/21 CHEQUE STAMP 7.50

24/03/21 CHQ SVC CHARGE-OTC 0.50

26/03/21 CHQ SVC CHARGE-CLRG 0.50

22/04/21 Pembelian meja murid 3,520.00

29/04/21 Penyelenggaraan tandas tersumbat 380.00

03/05/21 Meluaskan gelanggang serbaguna 16,830.00

07/05/21 CHQ SVC CHARGE-CLRG 1.00

11/05/21 CHQ SVC CHARGE-CLRG 1.00

31/05/21 CHQ SVC CHARGE-CLRG 0.50
28/07/21 Sumbangan PIBG Tertangguh Pelajar SPM/2020
(12XRM40) 480.00

10/10/21 Menampung pembelian meja bilik SPBT 600.00
958.00
25/10/21 SASGRAFIX SDN BHD (buku resit PIBG murid) 320.00

25/10/21 Sumbangan RELA Lalulintas Hari Veksin Sekolah

31/12/21 Baki (Credit - Debit) 123,576.95 101,740.50
21,8361.445

2 PIBG (PEMBANGUNAN & KECERIAAN SEKOLAH)

TARIKH BUTIRAN AMAUN (RM)

01/01/21 CREDIT DEBIT
01/01/21
08/02/21 Baki di Bank 51,875.45
Baki Tunai
16/03/21 Penyelenggaraan Bangunan sekolah -
24/03/21 1,000.00
08/04/21
03/05/21 Baik pulih infrastruktur sekolah 1,000.00
03/05/21 Pendawaian elektrik, kipas siling & lampu kalimantang kantin 3,710.00
2,390.00
03/05/21 Peruntukan Pendawaian Soket, Memasang Kipas Siling di Kantin, membeli dan
menyelenggara lampu kalimatang seluruh kawasan sekolah
28/07/21
27/09/21 Pemasangan laminate papan tulis kelas 2,000.00
06/12/21
Membina struktur tambahan kantin & Penutup longkang 26,148.00

Pembelian dan pemasangan meja kantin (fiber glass) 12,900.00

Sumbangan PIBG Tertangguh Pelajar SPM/2020 360.00
(12XRM30)
Pembelian plug socket pn azizah 50.00

Baik Pulih Infrastruktur sekolah 1,000.00

52,235.45 50,198.00
2,037.45
31/12/21 Baki (Credit - Debit)

15

3 KECEMERLANGAN

TARIKH BUTIRAN AMAUN (RM)

01/01/21 CREDIT DEBIT
01/01/21
Baki di Bank 33,334.31
Baki Tunai
-

1,990.00

27/01/21 Bahan Fotostate Kabin Modul PdPR

667.20

09/02/21 Face Shield Untuk Pelajar F5 SPM 2020 2,067.00
Makanan pelajar Progran Inisiatif Kehadiran Jom Ke 297.80
23/02/21 Sekolah 74.25
04/03/21
Bahan fotostate PdPR dan Pecutan Akhir SPM 1,960.00
470.00
07/03/21 Bahan fotostate PdPR dan Pecutan Akhir SPM 496.50
15/03/21 Sumbangan Makan kelas tambahan calon 15/2 hingga
28/2 1,650.00

17/03/21 Menambah Baik Rak Peralatan Sukan 700.00
Pembelian printer panitia perniagaan
18/04/21
28/07/21 Sumbangan PIBG Tertangguh Pelajar SPM/2020 (14XRM50)
27/09/21 Perbelanjaan Majlis Hari Kualiti

34,034.31 9,672.75
24,361.56
31/12/21 Baki (Credit - Debit)

16

4 MAJALAH SEKOLAH

TARIKH BUTIRAN AMAUN (RM)

01/01/21 CREDIT DEBIT
01/01/21
Baki di Bank -
Baki Tunai
-

31/12/21 Baki (Credit - Debit) --
-

5 TABUNG KEBAJIKAN

TARIKH BUTIRAN AMAUN (RM)
01/01/21
01/01/21 CREDIT DEBIT

25.00

- -

25.00 -
25.00
31/12/21 Baki (Credit - Debit)

17

6 PENDAPATAN SAMPINGAN PIBG

TARIKH BUTIRAN AMAUN (RM)

01/01/21 Baki di Bank CREDIT DEBIT
01/01/21
Baki Tunai 5,535.00
27/01/21
17/02/21 Kabin PIBG - Sewa Bulan Januari 2021 -
21/03/21 Kabin PIBG - Sewa Bulan Februari 2021
28/04/21 Kabin PIBG - Sewa Bulan Mac 2021 250.00
30/05/21 Kabin PIBG - Sewa Bulan April 2021 500.00
25/11/21 Kabin PIBG - Sewa Bulan Mei 2021 250.00
Kabin PIBG - Sewa Bulan Oktober & November 2021 500.00
18/05/21 Sumbangan meringankan kos rawatan Nur Qistina Balkis ke a/c 250.00
PIBG SK TMN U 500.00

23/04/21 Bayaran Tahunan Sambung Service Mesin Air Coway 100.00
745.00
19/04/21 Sumbangan Bagi Majlis Akhir Tahun 2021 1,500.00
100.00
23/04/21 Hadiah Perpindahan Kenaikan Pangkat Pn Hairuniza daripada PIBG 100.00
22/07/21 Hadiah Perpindahan Kenaikan Pangkat Pn Azaiah daripada 350.00
PIBG
54.00
25/07/21 Hadiah Pesaraan Pengetua SMKTSMR dari PIBG 1,000.00
07/12/21 Bayaran Minum Petang Mesyuarat PIBG kali pertama sesi
2021/22

27/12/21 Sumbangan Bantua Mangsa Banjir 760.00
27/12/21 Parking Berbumbung bagi tahun 2021

31/12/21 Baki (Credit - Debit) 8,545.00 3,949.00
4,596.00

7 SURAU AL-MUNAWARRAH AMAUN (RM)

TARIKH BUTIRAN CREDIT DEBIT
01/01/20
01/01/20 Baki di Bank - -
17/12/20 Baki Tunai -
17/12/20 BAIK PULIH SURAU (414 X R20) + 348.00 Sesi Pagi
29/12/20 BAIK PULIH SURAU (176 X RM20) Sesi Petang 8,628.00
23/04/21 Sumbangan Masjid JAMEK AL-FALAH
23/04/21 Sumbangan Guru & Staf SMKTSMR 3,520.00
30/05/21 Sumbangan Guru & Orang Awam
30/07/21 Sumbangan Guru & Orang Awam SMKTSMR 5,000.00
28/07/21 Sumbangan Guru & Orang Awam SMKTSMR
Sumbangan PIBG Tertangguh Pelajar SPM/2020 29,693.00
31/12/21 (14XRM20)
17,745.00
Baki (Credit - Debit)
210.00

2,000.00

280.00

67,076.00
67,076.00

18

8 CHEQUE TUMPANG AMAUN (RM)
TARIKH
29/11/21 BUTIRAN CREDIT DEBIT
28/12/21
Cheque Tumpang PPD Sumbangan Asnaf & Pelajar 2,400.00
Miskin
Cheque Tumpang YPJ Kelas Bimbingan SPM/2021 15,250.00

17,650.00 -
17,650.00
31/12/21 Baki (Credit - Debit)

PENYATA BAKI BANK TUNAI JUMLAH
100.00 21,836.45
PIBG (UMUM) 21,736.45 300.00 2,037.45
PIBG (PEMBANGUNAN & KECERIAAN SEKOLAH) 1,737.45 100.00 24,361.56
KECEMERLANGAN - -
MAJALAH SEKOLAH 24,261.56 - 25.00
TABUNG KEBAJIKAN - 100.00 4,596.00
PENDAPATAN SAMPINGAN PIBG 100.00 67,076.00
SURAU AL-MUNAWWARAH 25.00 700.00
4,496.00 119,932.46
JUMLAH (RM) 66,976.00
119,232.46

Disediakan oleh: Disemak oleh: .........................................

...................................................... ................................................ (MAD JOHAN BIN JAMIAN)
(AZIANASAHIDA ADHA ZAINAL) (AERMA NURAZALINA MUSA)
Bendahari PIBG Sesi 21/22 Juru Audit Guru 21/22 Yang Di-Pertua PIBG Sesi 21/22
SMK Tan Sri Mohamed Rahmat, SMK Tan Sri Mohamed Rahmat, SMK Tan Sri Mohamed Rahmat,
Johor Bahru, Johor. Johor Bahru, Johor Johor Bahru, Johor.

19

Usul 2021/2022

Bil Nama Ibu Bapa Nama Anak Usul / Cadangan Catatan
1

UMA DEVI A/P DAVINDRRA RAM  Mencadangkan agar sumbangan
NADARAJAN -4 ECONOMIST PIBG berjumlah RM70 dikekal-
kan.

2

ABDUL RAHMAN MUHAMMAD HAZIM  Mencadangkan supaya dapat
BIN IDRUS BIN ABDUL mengambil inisiatif untuk me-
RAHMAN nangani kesesakan lalu lintas
semasa pelajar balik dan hadir.
– 2 HIBISCUS
 Mencadangkan supaya dapat
dilaksanakan satu sistem aliran
trafik yang efisen supaya lebih
teratur dan sistematik.

 Contoh : Dijadikan jalan sehala
atau terdapat trafik /pengawal
yang menjaga kesesakan lalu
lintas ketika pelajar pulang.

3 NURINA DAMIA  Mencadangkan supaya diatasi
BINTI MOHD ZAHID kesesakan jalanraya dihadapan
HARYATI BT sekolah
UMAR – 2 JASMINE

4 KHUBHERAN A/L  Mencadangkan supaya
ELAVARASAN kebersihan kantin dijaga.
VASANTHI A/P
ARUNASALAM – 3 ROSE

5 KRISSHOR VARMAN

NALINI A/P VENU- A/L RAVI  Mencadangkan bahawa paip
GOPAL
– 1 LAVENDER di kantin dan meja dibaiki.

20

Bil Nama Ibu Bapa Nama Anak Usul / Cadangan Catatan

6 NORAFIQAH  Mencadangkan bahawa PIBG per-
BATRISYIA lu proaktif bagi menyelesaikan
ROSLAN BIN -3 JASMINE perkara²-perkara yang tertunggak
HASSAN sekian lama.

 Memberi tumpuan dan perhatian
terhadap keadaan waktu datang
dan balik pelajar.

 Kesesakan lalulintas yang

melampau perlu di atasi dengan
segera.

 Perlu kawalan (anggota RELA @
Pegawal Keselamatan dengan di
bayar khidmatnya) bagi menjaga
lalulintas di luar sekolah.

 Tidak membenarkan Ibubapa @
penjaga meletakkan kenderaan 50
meter daripada pintu pagar
sekolah (hanya benarkan 'pickup
& go' di hadapan sekolah).

 Perbincangan dengan Pihak
Berkuasa Tempatan supaya dijadi-
kan laluan sehala ketika waktu
balik sekolah (di depan sekolah).
Kenderaaan perlu membuat pus-
ingan di Jln Dataran (kawasan
perumahan) untuk laluan se-
baliknya.

 Wujudkan Lampu Isyarat di jalan
besar (Spg Tiga Jalan Kempas)
atau lebarkan serta wujudkan lalu-
an keluar ke kiri di Jalan Kempas -
Perkara ini perlu dibincang
dengan pihak JKR, MBJB, ADUN
Kempas,Kerajaan Negeri bagi
membantu mengatasi perkara ini.

 Mengurangkan sumbangan PIBG

(RM70) kerana ramai ibubapa @
penjaga masih dalam keadaan
susah dan baru memulakan ke-
hidupan baru. Kutipan sum-
bangan yang lalu, tidak nampak
keberkesanan & kewajarannya
dengan aktiviti yang ada.

21

Sambungan Usul 2021/2022

Bil Nama Ibu Bapa Nama Anak Usul / Cadangan Catatan

7

MOHD REDZUAN MUHAMMAD DAN-  Mencadangkan agar laluan
BIN MD ESA ISH HILMAN BIN bas sekolah dan kenderaan
MOHD REDZUAN ibu bapa di asingkan.

– 3 HIBISCUS

8

ONG YOK LEN LEONG JIA HUI  Mencadangkan supaya aturcara
– 1 DAISY
lalulintas jalanraya waktu balik
sekolah harus diperbaiki

9

ARMIN BIN LELO NUR ALYA NABILAH  Mencadangkan supaya
BINTI ARMIN menambah kipas di tapak-

– 4 ENGINEER perhimpunan.

10

HAIROL ANWAR NUR DAMIA SOFEA  Mencadangkan supaya aturcara
BIN MOHD YASIN BINTI HAIROL
ANWAR lalulintas jalanraya waktu balik

-4 ENGINEER sekolah diperbaiki.

22

Bil Nama Ibu Bapa Nama Anak Usul / Cadangan Catatan

11 BALQIS MUHAMAD

RAMIZA BINTI SAMRI BINTI AB-  Mencadangkan bahawa maklumat
RAMLI DULLAH murid seperti kebajikan murid

– 1 ORCHID dapat diteliti dengan lebih khusus
terutama bagi yang seharusnya

menerima bantuan supaya dapat

meringankan beban ibu bapa ter-

sebut serta fakir miskin dan OKU.

12

MOHD EFFENDY MUHAMMAD ADAM  Mencadangkan bahawa pihak
BIN NODIN ZAFRAN BIN MOHD berkenaan membina Jambatan
EFFENDY pejalan kaki dari Taman Kempas
ke Taman Setia Tropika melintasi
– 1 ORCHID jalan Utama kempas bagi memu-
dahkan anak-anak kuaters Kom-
pleks KDN Dan Taman Sinaran
Kempas ke Sekolah.

13 NURIN NATASHA  Mencadangkan bahawa yuran
BINTI ISMAIL PIBG dikurangkan.
ISMAIL BIN
NAFIAH – 3 JASMINE

14
 Mencadangkan bahawa kipas

HASBULLAH BIN QISTINA ELYSYA dinaiktaraf supaya dapat
ABDUL RANI BINTI HASBULLAH meningkatkan keselesaan dan
menjaga keselamatan para
- 4 SCIENTIST pelajar daripada wabak Covid-

19.

23

Jawatankuasa PIBG 2021/2022

JAWATANKUASA PIBG SESI 2021/2022

Catatan

Ex-Officio : Pn. Hajah Sharina Binti Adnan
En. Mad Johan Bin Jamian
Yang DiPertua : En Shahrizan Bin Aimen
Pn. Rozi binti Md.Shariff
Naib Yang DiPertua : Cik Nur Rabi’ah Binti Yahya
Pn. Aziana Sahida Adha Binti Zainal
Setiausaha Kehormat : Pn Norazean Binti Mohd Hakimi

Pen. Setiausaha Kehormat : 1. Pn Nur Hazlinda Binti Mohd Salleh
2. Mohd Zolkifli Bin Abd Majid
Bendahari Kehormat : 3. Puan Suhaily Binti Jarkasi
4. En Ahmad Ihsan Bin Ishak
Pen. Bendahari Kehormat : 5. En Shahril Bin Ahmad Zubir

AJK Ibu Bapa :

6. Pn Law Yee Meow

Juruaudit Ibu Bapa 1. Pn Zaharah Binti Haji Shaari
AJK Guru
: 1. En. Mohamad Bin Haji Osman
2. Pn Afidah Binti Mohd Alwi
3. Pn Siti Hajar Binti Misri
4. Pn. Komathi A/P Ramasamy

Juruaudit Guru : 1. Pn Aerma Nurazalina Binti Musa

Pemegang Amanah : 1. Pn. Rosita Binti Hashim
2. Pn Zati Bayani Binti Yahaya

24

Jawatankuasa PIBG 2022/2023

JAWATANKUASA PIBG SESI 2022/2023

Catatan

Ex-Officio : Pn. Hajah Rusaini Binti Ahmad

Yang DiPertua : __________________________
__________________________
Naib Yang DiPertua : __________________________
__________________________
Setiausaha Kehormat : __________________________
——————————————-
Pen. Setiausaha Kehormat : 1. _______________________
2. _______________________
Bendahari Kehormat : 3. _______________________
4. _______________________
Pen. Bendahari Kehirmat : 5. _______________________
6. _______________________
AJK Ibu Bapa : 1. ______________ _________
2. _______________________
AJK Guru : 3. _______________________
4. _______________________
Juruaudit : 1. _______________________
Pemegang Amanah : 2. _______________________
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _________________________

25

penghargaan

Pihak sekolah mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak
termasuklah warga SMK Tan Sri Mohamed Rahmat,
ibu bapa dan para pelajar yang telah menjayakan

Mesyuarat Agung PIBG kali ke 23 SMK Tan Sri Mohamed Rahmat.
Tidak dilupakan tuan/puan dan pihak-pihak pembekal
yang sudi memberi sumbangan bagi memeriahkan lagi
majlis pada hari ini.

Pergi ke pekan bersama rakan,
Rakan membeli keropok ikan...
Terima kasih kami ucapkan,
Atas sumbangan tuan dan puan berikan ….

26


Click to View FlipBook Version
Previous Book
nk
Next Book
Raya 2022