The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pusat Sumber Digital SJKC Chung Hwa, 2021-02-22 03:24:32

Step To Login Iq-Nilam System

Unit PSS SJKC Chung Hwa

吉兰丹哥打巴鲁中华国民型华文小学

SJKC CHUNG HWA KOTA BHARU,KELANTAN

2021年马来西亚教育部
电子阅读报告系统

Sistem Baharu IQ-NILAM KPM
Tahun 2021

一起来学习,
如何登入与填写电子阅读报告!

Mari Belajar Bersama
Cara Login dan Pengisian Rekod
NILAM Digital

吉兰丹哥打巴鲁中华国民型华文小学

SJKC CHUNG HWA KOTA BHARU,KELANTAN

温馨提醒

PERINGATAN MESRA!

学生只能用教育部所提供的
id DELIMA帐号和密码登入
阅读报告系统!
帐号例子:[email protected]

Murid wajib menggunakan id DELIMA dan
password yang dibekalkan oleh KPM untuk
login ke sistem iQ-nilam !

Contoh id Delima: [email protected]

PART 1

如何登入
iQ-nilam系统?

PART 1
Bagaimana Login
Sistem iQ-nilam

PART 1 登入iQ-nilam 系统步骤

Langkah untuk Login Sistem iQ-nilam

https://iqnilam.moe.gov.my

Step 1 : Step 2 :

登入谷歌搜索引擎 在chrome bar输入网址
Taip https://iqnilam.moe.gov.my
masuk chrome search engine pada Chrome bar

PART 1 登入iQ-nilam 系统步骤

Langkah untuk Login sistem iQ-nilam

Step 3 : Step 4 :

屏幕将显示网站主页面 点击sign in with DELIMA

Paparan laman web sistem iQ-nilam Klip sign in with DELIMA
seperti di atas

PART 1 登入iQ-nilam 系统步骤

Langkah untuk Login Sistem iQ-nilam

Step 5 :

选择自己的id delima 帐号, 点击
它。
Pilih dan klik pada id delima
personal anda

Step 5 :

如果选项里没有自己的id delima
帐号,学生必须去点击
Use another account , 再根据步
骤6完成登记步骤。

Kalau tiada id delima dalam
senarai, anda perlu klik pada

Use another account ,

seterusnya ikut Step ke-6

PART 1 登入iQ-nilam 系统步骤

Langkah untuk Login Sistem iQ-nilam

*帐号若正确会显示“Welcome”字眼

Step 6a : Step 6b :

输入学生的id DELIMA帐号 输入学生的password,然后点
击“ Next”
Masukkan id DELIMA murid Masukkan password murid,

seterusnya klik butang Next.

PART 1 登入iQ-nilam 系统步骤

Langkah untuk Login Sistem iQ-nilam

Step 6c : Step 7 :

登记成功后再去选择自己的 点击帐号后,学生将顺利登入
id DELIMA帐号登入系统。 iQ-nilam的系统。
Apabila sign in berjaya, anda Apabila klik pada id DELIMA
sendiri, murid akan berjaya
boleh pilih dan klik id DELIMA masuk ke sistem iQ-nilam.

sendiri.

PART 2
如何填写阅读报告?

PART 2
Bagaimana Mengisi
Rekod iQ-nilam ?

PART 2 输入iQ-nilam 阅读报告的步骤

Langkah Pengisian Rekod iQ-nilam

Step 1 :

成功登入系统后,主页面将会展示学生于2021年的阅读报告数量及个人资料
Apabila masuk sistem , paparan profil murid mengenai Jumlah bacaan murid
tahun 2021 dan maklumat peribadi murid adalah seperti dalam gambar.

Step 2 :Bahagian A

学生根据一早完成于阅读报告册里
的记录,有条理地输入资料。

Murid mengisi maklumat bahan bacaan ke
dalam ruang yang disediakan dengan
berpandukan buku rekod nilam.

a)书名/ Nama Judul atau Tajuk
b)语文/ Bahasa

注意:完成华文阅读报告时
请点击 “Lain-lain”
untuk pengisian buku
mandarin pilih ‘lain-lain’

c)出版年份/ Tahun Terbitan
d)作者/ Pengarang
e)出版社/ Penerbit

温馨提醒:所填写的资料必须根据阅读的
读物来输入,不可以随意更改
图书资料。

Step 3 :Bahagian B

学生须根据读物的种类,在有关的空栏

输入资料。

Murid perlu mengisi jenis bahan bacaan

dalam ruang yang disediakan.

120 1)书本 – 故事性 书本类要
Buku Fiksyen 记得填写

2) 书本 – 非故事性 页数

Buku Bukan Fiksyen

3)非书本 若选择非书本类,
Bukan Buku 可以点击右边的箭
头,作出选择

4) 电子教材
Bahan Digital
如果观看电子视频,必须填上网址。

Senaraikan URL jika bahan yang
dibaca adalah bahan digital.

Step 4 :Bahagian C

学生必须在空格里输入阅读报告心
得/感想/故事内容结论。
Murid wajib mengisi rumusan atau
sinopsis bahan bacaan.

学生若是忽略或者不处理结论这一
部分的记录,报告将无法被系统记
录。
Sistem tidak akan menyimpan rekod
bacaan murid jika murid tertinggal atau
kosongkan bahagian rumusan.

Step 5 :Bahagian D

学生根据阅读时所进行的活动在有关格子打勾。若选“其它”则必须注明。

Pilih aktiviti yang dilakukan semasa atau selepas pembacaan. Kalau pilih
‘LAIN-LAIN’sila nyatakan dalam petak yang disediakan.

完成后,记得点击“Simpan”. Tekan ‘Simpan ’ selepas siap.

LAST : LAST :
学生点击“Keluar”即可退出系统。
资料成功上载后将显示以上页面,
学生必须点击“OK”。 Klik pada butang keluar apabila selesai
Klik pada butang ‘OK’ apabila 注意 : 学生在下一次登入时就可以发

keluar paparan seperti di atas. 现阅读量已经自动更新。

Jumlah bacaan akan update secara
auto.

谢谢

Terima Kasih
Selamat Mencuba !


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SENARAI PENGAWAS PUSAT SUMBER 2021
Next Book
COSCOSOFTWARE NEWEGG READY MADE CLONE SCRIPT