The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mohd Puzi Yaacub, 2019-11-23 20:49:42

buku infodata_31 OKT 2019_Final

buku infodata_31 OKT 2019_Final

Pengenalan

Buku Info Data Maklumat Asas Pendidikan merupakan satu penerbitan oleh Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT yang

bertujuan untuk menyebar luas data serta maklumat pendidikan merangkumi data asas bagi semua maklumat sekolah

di bawah bidang kuasa Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Ianya terhasil dari Sistem Pengurusan Sekolah

(SPS) yang merangkumi 3 modul iaitu Modul Pengurusan Sekolah (MPS), Modul Pengurusan Guru (MPG), Modul

Pengurusan Murid (MPM) serta Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan (SMPK). Penerbitan Buku Info Data

Maklumat Asas Pendidikan diharap mampu menjadi sumber rujukan berguna kepada semua pihak.

SK Ringkasan
SK (Khas)
SJK (C) Sekolah Kebangsaan
SJK (T) Sekolah Kebangsaan (Khas)
SMK Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina)
SMT Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil)
SMKA Sekolah Menengah Kebangsaan
SM (Khas) Sekolah Menengah Teknik
SMBP Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
SKM Sekolah Menengah (Khas)
KV Sekolah Menengah Berasrama Penuh
PPD Sekolah Kurang Murid
DUN Kolej Vokasional
PPKI Pejabat Pelajaran Daerah
THN 1 KV Dewan Undangan Negeri
PPM Program Pendidikan Khas Integrasi
PKPK Tahun 1 Kolej Vokasional
PRASEK Pembantu Pengurusan Murid
L Penolong Kanan Pendidikan Khas
P Prasekolah
M Lelaki
K Perempuan
SK Murid
Ting. Kelas
SPS Saiz Kelas
SMPK Tingkatan
KPM Sistem Pengurusan Sekolah
Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan
Kementerian Pendidikan Malaysia

Disediakan oleh :
Unit Pengurusan Maklumat
Sektor Pengurusan Maklumat & ICT
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah

2

Isi Kandungan

Bil. Perkara Muka
Surat

1. Jadual 1 : Bilangan Sekolah, Guru, Bukan Guru, Murid dan Kelas Ikut Jenis Sekolah 4

2. Jadual 2 : Bilangan Sekolah Mengikut Jenis Sekolah dan PPD 5

3. Jadual 3 : Bilangan Sekolah Mengikut Gred dan PPD 6

4. Jadual 4 : Bilangan Sekolah Mengikut Gred dan Jenis Sekolah 7

5. Jadual 5 : Bilangan Sekolah Mengikut Sesi dan PPD 8

6. Jadual 6 : Jumlah Guru, Bukan Guru dan Enrolmen Murid Mengikut Jantina dan PPD 9

7. Jadual 7 : Bilangan Murid dan Kelas Sekolah Rendah Mengikut Tahun dan PPD 10

8. Jadual 8 : Bilangan Murid dan Kelas Sekolah Menengah Mengikut Tahun dan PPD 11

9. Jadual 9 : Bilangan Murid dan Kelas Sekolah Rendah Mengikut Tahun dan Jenis Sekolah 12

10. Jadual 10 : Bilangan Murid dan Kelas Sekolah Menengah Mengikut Tahun dan Jenis Sekolah 13

11. Jadual 11 : Bilangan Sekolah Mengikut Jenis Bantuan dan PPD 14

12. Jadual 12 : Bilangan Sekolah Mengikut Lokasi dan PPD 15

13. Jadual 13 : Bilangan Sekolah Mengikut Label dan PPD 16

14. Jadual 14 : Bilangan Asrama Sekolah Mengikut Jenis Asrama dan PPD 17

15. Jadual 15: Bilangan Sekolah Mengikut Jenis Asrama & Jenis Sekolah 17

16. Jadual 16 : Bilangan Sekolah Yang Menyediakan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Mengikut PPD 18

17. Jadual 17 : Bilangan Sekolah Rendah Mengikut Parlimen dan PPD 19

18. Jadual 18 : Bilangan Sekolah Rendah Mengikut DUN dan PPD 20

19. Jadual 19 : Bilangan Sekolah Menengah Mengikut Parlimen dan PPD 21

20. Jadual 20 : Bilangan Sekolah Menengah Mengikut DUN dan PPD 22

21. Jadual 21 : Senarai Sekolah Berprestasi Tinggi 23

22. Jadual 22 : Senarai Sekolah Kluster Kecemerlangan 24

23. Jadual 23 : Senarai Sekolah Bestari 24

24. Jadual 24a: Senarai Sekolah Transformasi Peringkat Rendah 25

25. Jadual 24b: Senarai Sekolah Transformasi Peringkat Menengah 26

26. Jadual 25a: Senarai Sekolah Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Peringkat Rendah 27

27. Jadual 25b: Senarai Sekolah Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Peringkat Menengah 30

28. Lampiran A: Sekolah-Sekolah Program Khas 32

29. Lampiran B : Senarai Sekolah Swasta Kedah 32-33

30. Lampiran C : Senarai Sekolah yang ada Pusat Akses 34-37

31 Lampiran D : Senarai Sekolah DTP-AMAN 38

32 Lampiran E : Senarai Sekolah Agama Rakyat 39-40

33 Lampiran F : Senarai Sekolah Negeri Kedah 41-55

34 Lampiran G : Analisis Trend Bilangan Guru, Murid dan Kelas 56-61

3

Jadual 1 : Bilangan Sekolah, Guru, Bukan Guru, Murid, dan Kelas Ikut Jenis Sekolah

PERINGKAT RENDAH

Jenis Sekolah Bil. Guru Bukan Guru Murid Jumlah Bil. Kelas
Sekolah L P Jumlah L P Jumlah L P
SK
SJK(C) 393 4,507 9,971 14,478 513 1,544 2,057 88,138 85,136 173,274 6,614
SJK(T)
SK (Khas) 89 229 1,533 1,762 101 142 243 10,160 9,807 19,967 935
SR Agama(SABK)
Jumlah 59 210 678 888 59 80 139 4,258 4,060 8,318 491

2 22 56 78 14 27 41 92 77 169 34

4 25 89 114 2 11 13 740 723 1,463 43

547 4993 12327 17,320 689 1,804 2,493 103,388 99,803 203,191 8,117

PERINGKAT MENENGAH

Jenis Sekolah Bil. L Guru Bukan Guru Murid Jumlah Bil. Kelas
Sekolah 3,353 P Jumlah L P Jumlah L P 125,971 5,369
SMK 43 605 1,140 1,745 60,671 1,206 55
SM + SR (Model Khas) 154 148 8,148 11,501 9 17 26 519 65,300 3,394 128
SMK Agama 2 35 77 120 38 38 76 1,363 687
SM Khas 5 370 207 355 9 14 23 124 2,031 186 24
SM Agama (SABK) 1 99 49 84 76 90 166 3785 62 8,607 301
SM Berasrama Penuh 27 20 510 880 55 60 115 1,260 4822 2,679 109
SM Teknik 5 252 203 302 11 7 18 271 1,419 531 22
Kolej Vokasional 1 42 35 55 50 53 103 2,033 260 3,448 162
Kolej Tingkatan 6 5 4,362 379 631 10 12 22 264 1,415 1,007 56
Jumlah 2 97 139 863 1,431 2,294 70,290 743 147,029 6,226
202 9,705 14,067 76,739

JUMLAH BESAR 749 9,355 22,032 31,387 1,552 3,235 4,787 173,678 176,542 350,220 14,343

4

Jadual 2 : Bilangan Sekolah Mengikut Jenis Sekolah dan PPD

PERINGKAT RENDAH SK SJK(C) SJK(T) SK (Khas) SR Agama Jumlah
(SABK)
PPD 44 8 10 62
77 23 3 1 104
PPD BALING 82 25 23 12 133
PPD KOTA SETAR 47 8 3 58
PPD KUALA MUDA/YAN 50 18 18 1 87
PPD KUBANG PASU 18 2 1 21
PPD KULIM/BANDAR BAHARU 20 1 1 21
PPD LANGKAWI 33 3 1 24 38
PPD PADANG TERAP 22 1 23
PPD PENDANG 393 89 59 547
PPD SIK
JUMLAH

PERINGKAT MENENGAH

PPD SMK SM + SR SMK Agama SM Khas SM SM Teknik SM Agama Kolej Kolej Jumlah
(Model 1 Berasrama (SABK) Tingkatan 6 Vokasional
Khas) 1
11 Penuh
1 1
PPD BALING 12 2 16
PPD KOTA SETAR 34 1 1
PPD KUALA MUDA/YAN 35 2 51 1 1 3 1 1 42
PPD KUBANG PASU 19
PPD KULIM/BANDAR BAHARU 27 1 8 2 48
PPD LANGKAWI 6
PPD PADANG TERAP 6 32 25
PPD PENDANG 9
PPD SIK 6 3 1 1 32
JUMLAH 154
1 18

39

3 13

29

5 1 27 2 5 202

5

Jadual 3 : Bilangan Sekolah Mengikut Gred dan PPD

PERINGKAT RENDAH A B JUMLAH
36 26 62
PPD 67 37 104
PPD BALING 69 64 133
PPD KOTA SETAR 36 22 58
PPD KUALA MUDA/YAN 41 46 87
PPD KUBANG PASU 16 5 21
PPD KULIM/BANDAR BAHARU 18 3 21
PPD LANGKAWI 26 12 38
PPD PADANG TERAP 20 3 23
PPD PENDANG 329 218 547
PPD SIK
JUMLAH

PERINGKAT MENENGAH A B JUMLAH
12 4 16
PPD 29 13 42
PPD BALING 36 12 48
PPD KOTA SETAR 16 9 25
PPD KUALA MUDA/YAN 18 14 32
PPD KUBANG PASU 5 38
PPD KULIM/BANDAR BAHARU 6 39
PPD LANGKAWI 9 4 13
PPD PADANG TERAP 7 29
PPD PENDANG 138 64 202
PPD SIK
JUMLAH

6

Jadual 4 : Bilangan Sekolah Mengikut Gred dan Jenis Sekolah

PERINGKAT RENDAH

Jenis Sekolah A B JUMLAH

SK 294 99 393

SJK(C) 25 64 89

SJK(T) 8 51 59

SK (Khas) 112

SR Agama (SABK) 1 3 4

JUMLAH 329 218 547

PERINGKAT MENENGAH A B JUMLAH
92 62 154
Jenis Sekolah 2 02
SMK 5 05
SM + SR (Model Khas) 1 01
SMK Agama 5 05
SM Khas 1 01
SM Berasrama Penuh 27 0 27
SM Teknik 5 05
SM Agama (SABK) 0 22
Kolej Vokasional 138 64 202
Kolej Tingkatan 6
JUMLAH

7

Jadual 5: Bilangan Sekolah Mengikut Sesi dan PPD

PERINGKAT RENDAH

PPD Pagi Sahaja Pagi dan Petang Jumlah
Petang Sahaja
PPD BALING 62 62
PPD KOTA SETAR 104 0 0 104
PPD KUALA MUDA/YAN 118 0 0 133
PPD KUBANG PASU 58 14 1 58
PPD KULIM/BANDAR BAHARU 76 0 0 87
PPD LANGKAWI 20 11 0 21
PPD PADANG TERAP 21 1 0 21
PPD PENDANG 38 0 0 38
PPD SIK 23 0 0 23
JUMLAH 520 0 0 547
26 1

PERINGKAT MENENGAH

PPD Pagi Sahaja Pagi dan Jumlah
Petang
PPD BALING 12 16
PPD KOTA SETAR 40 4 42
PPD KUALA MUDA/YAN 32 2 48
PPD KUBANG PASU 21 16 25
PPD KULIM/BANDAR BAHARU 26 4 32
PPD LANGKAWI 6 6 8
PPD PADANG TERAP 6 2 9
PPD PENDANG 8 3 13
PPD SIK 7 5 9
JUMLAH 158 2 202
44

8

Jadual 6 : Jumlah Guru , Bukan Guru dan Enrolmen Murid Mengikut Jantina dan PPD

PERINGKAT RENDAH

PPD Bil. Sekolah Guru Bukan Guru Enrolmen Murid Bil. Kelas
L P Jumlah
963 1,460 L P Jumlah L P Jumlah
2,398 3,224
PPD BALING 62 497 3,275 4,447 51 161 212 7,948 7,725 15,673 691
1,455 2,032
PPD KOTA SETAR 104 826 2,061 2,857 180 351 531 18,566 17,964 36,530 1,502
576 858
PPD KUALA MUDA/YAN 133 1,172 446 686 161 435 596 28,139 27,204 55,343 2,120
739 1,086
PPD KUBANGPASU 58 577 414 670 75 221 296 12,062 11,408 23,470 952
12,327 17,320
PPD KULIM/BANDAR BAHARU 87 796 91 269 360 17,458 17,358 34,816 1,353

PPD LANGKAWI 21 282 28 77 105 5,651 5,364 11,015 398

PPD PADANGTERAP 21 240 24 86 110 3,876 3,675 7,551 316

PPD PENDANG 38 347 52 124 176 5,949 5,499 11,448 483

PPD SIK 23 256 27 80 107 3,739 3,606 7,345 302

JUMLAH 547 4,993 689 1,804 2,493 103,388 99,803 203,191 8,117

PERINGKAT MENENGAH

PPD Bil. Sekolah Guru Bukan Guru Enrolmen Murid Bil. Kelas

L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah

PPD BALING 16 377 688 1,065 69 102 171 5,008 5,745 10,753 481

PPD KOTA SETAR 42 865 2,001 2,866 189 321 510 13,830 14,858 28,688 1,229

PPD KUALA MUDA/YAN 48 1,087 2,623 3,710 181 368 549 19,786 21,681 41,467 1,618

PPD KUBANGPASU 25 527 1,166 1,693 130 193 323 8,169 8,754 16,923 728

PPD KULIM/BANDAR BAHARU 32 636 1,528 2,164 107 199 306 11,586 12,166 23,752 974

PPD LANGKAWI 8 205 496 701 50 53 103 3,313 3,653 6,966 291

PPD PADANGTERAP 9 208 344 552 42 56 98 2,515 2,953 5,468 328

PPD PENDANG 13 265 566 831 52 88 140 3,814 4,216 8,030 360

PPD SIK 9 192 293 485 43 51 94 2,269 2,713 4,982 217

JUMLAH 202 4,362 9,705 14,067 863 1,431 2,294 70,290 76,739 147,029 6,226

Jumlah Besar 749 9,355 22,032 31,387 1,552 3,235 4,787 173,678 176,542 350,220 14,343

9

Jadual 7: Bilangan Murid dan Kelas Mengikut Tahun dan PPD

PERINGKAT RENDAH

PPD PRASEKOLAH PPKI (R) TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3
M KMK
MK M KMK
2,283 100
PPD BALING 1,381 61 189 25 5,629 228 2,303 100 2,445 103
8,507 313
PPD KOTA SETAR 2,293 101 546 79 3,630 139 5,592 224 5,480 219
5,312 205
PPD KUALA MUDA/YAN 2,792 128 711 100 1,828 58 8,639 314 8,574 311
1,039 42
PPD KUBANG PASU 1,579 70 349 52 1,683 68 3,611 140 3,518 133
1,053 45
PPD KULIM/BANDAR BAHARU 2,062 89 404 57 30,964 1,198 5,176 197 5,278 201

PPD LANGKAWI 716 31 128 21 1,739 60 1,673 58

PPD PADANG TERAP 739 33 139 21 1,097 42 1,172 45

PPD PENDANG 1,195 50 162 24 1,707 68 1,718 67

10 PPD SIK 638 29 87 13 1,100 44 1,101 43

Jumlah 13,395 592 2,715 392 30,964 1,189 30,959 1,180

TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 Jumlah

MKMKMK M K

2,407 101 2,342 97 2,323 104 15,673 691

5,808 215 5,690 219 5,492 217 36,530 1,502

8,693 314 8,849 320 8,578 320 55,343 2,120

3,626 138 3,612 139 3,545 141 23,470 952

5,602 202 5,577 202 5,405 200 34,816 1,353

1,682 56 1,648 57 1,601 57 11,015 398

1,175 45 1,067 42 1,123 46 7,551 316

1,691 69 1,644 68 1,648 69 11,448 483

1,141 42 1,091 41 1,134 45 7,345 302

31,825 1,182 31,520 1,185 30,849 1,199 203,191 8,117

Jadual 8 : Bilangan Murid dan Kelas Mengikut Tahun dan PPD

PERINGKAT MENENGAH

PPD PPKI(M) PERALIHAN PRASEK TAHUN4 TAHUN5 TAHUN6 TING 1 TING 2 TING 3 TING 4 TING 5
M KMK M K M K M K M K M K M K M K M K M K

PPD BALING 156 31 10 2 0 0 20 1 27 1 29 1 1,932 81 2,068 81 2,095 85 1,958 85 2,034 87

PPD KOTA SETAR 461 74 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5,260 198 5,129 194 5,175 198 4,996 218 5,312 223

PPDKUALAMUDA/YAN 501 69 164 11 25 1 0 0 0 0 0 0 7,567 274 7,739 267 7,672 266 7,447 296 7,340 285

PPD KUBANG PASU 249 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,311 131 3,190 126 3,333 129 3,005 129 3,055 124

PPDKULIM/BANDARBAHARU 316 47 119 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4,501 164 4,398 163 4,537 166 4,084 172 4,130 172

PPD LANGKAWI 111 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,308 47 1,249 46 1,247 48 1,125 45 1,027 44

PPD PADANG TERAP 98 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,079 75 1,028 69 1,020 60 963 43 963 45

PPD PENDANG 142 23 0 0 0 0 14 1 22 1 22 1 1,520 63 1,526 59 1,462 59 1,446 64 1,453 62

11 PPDSIK 73 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 916 36 931 37 939 36 895 39 919 40

Jumlah 2,107 338 341 24 25 1 34 2 49 2 51 2 27,394 1,069 27,258 1,042 27,480 1,047 25,919 1,091 26,233 1,082

TING 6STAM TING 6REN TING 6ATAS THN 1KV THN 2KV THN 3KV THN 4KV Jumlah

MK MK MK MK MK MK MK MK
19 1 193 12 212 13 00 00 00 00 10,753 481
105 4 819 42 660 41 163 7 228 9 171 9 161 9 28,688 1,229
138 6 851 44 796 45 312 13 314 13 281 13 320 15 41,467 1,618
29 2 384 21 367 21 00 00 00 00 16,923 728
19 1 470 23 404 24 172 7 240 9 185 9 177 9 23,752 974
00 157 6 140 6 125 5 161 7 160 10 156 9 6,966 291
29 1 154 9 134 8 00 00 00 00 5,468 328
35 2 215 13 173 12 00 00 00 00 8,030 360
16 1 150 8 143 7 00 00 00 00 4,982 217
390 18 3,393 178 3,029 177 772 32 943 38 797 41 814 42 147,029 6,226

Jadual 9 : Bilangan Murid dan Kelas Mengikut Tahun dan Jenis Sekolah

PERINGKAT RENDAH

JENIS SEKOLAH PPKI (R) PRASEK TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3
MK MK MKMKMK
12,396 544 25,914 949 26,370 952 26,429 943
SK 2,588 373 409 17 3,539 159 3,115 151 3,014 148
557 28 1,237 77 1,208 75 1,254 76
SJK(C) 72 10 13 2 35 6 21 4 21 6
20 1 239 7 250 7 241 7
SJK(T) 20 3 13,395 592 30,964 1,198 30,964 1,189 30,959 1,180

SK (Khas) 35 6

SR Agama (SABK) 00

12 Jumlah 2,715 392

TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 Jumlah
MKMKMK MK
27,007 949 26,576 945 25,994 959 173,274 6,614
3,187 146 3,331 152 3,300 152 19,967 935
1,373 78 1,359 77 1,310 77 8,318 491
8 2 17 4 19 4 169 34
250 7 237 7 226 7 1,463 43
31,825 1,182 31,520 1,185 30,849 1,199 203,191 8,117

Jadual 10: Bilangan Murid dan Kelas Mengikut Tahun/Tingkatan & Jenis Sekolah

PERINGKAT MENENGAH

JenisSekolah PPKI(M) PERALIHAN PRASEK TAHUN4 TAHUN5 TAHUN6 TING 1 TING 2 TING 3 TING 4 TING 5
MKMKMKMKMKMKMKMK M K M K M K

SMK 2,043 328 341 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24,079 955 24,037 930 24,405 937 22,798 951 23,159 953

SM+SR(Model Khas) 44 6 0 0 0 0 34 2 49 2 51 2 253 10 222 9 208 9 172 7 173 8

SMK Agama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 24 616 22 590 22 626 26 553 22

SMKhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 15 76 9

SM Agama(SABK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,873 58 1,855 59 1,731 57 1,356 55 1,402 54

SMBerasramaPenuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506 22 528 22 546 22 565 22 534 21

SMTeknik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 11 290 11

Kolej Vokasional 0 0 0 0 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 4 46 4

Kolej Tingkatan6 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Jumlah 2,107 338 341 24 25 1 34 2 49 2 51 2 27,394 1,069 27,258 1,042 27,480 1,047 25,919 1,091 26,233 1,082

TING 6STAM TING 6REN TING 6ATAS THN 1KV THN 2KV THN 3KV THN 4KV Jumlah

MK MK MK MK MK MK MK MK
00 2,657 145 2,452 146 00 00 00 00 125,971 5,369
00 00 00 00 00 1,206 55
00 00 00 00 00 00 00 3,394 128
00 181 7 145 5 00 00 00 00
390 18 00 00 00 00 00 00 186 24
00 00 00 00 00 00 00 8,607 301
00 00 00 00 00 00 00 2,679 109
00 00 00 772 32 943 38 797 41 814 42 531 22
00 00 00 00 00 00 00 3,448 162
390 18 555 26 432 26 772 32 943 38 797 41 814 42 1,007 56
3,393 178 3,029 177 147,029 6,226

Jadual 11: Bilangan Sekolah Mengikut Jenis Bantuan dan PPD

PERINGKAT RENDAH Sekolah Sekolah Jumlah
Kerajaan Bantuan
PPD Kerajaan 62
45 104
PPD BALING 87 17 133
PPD KOTA SETAR 92 17 58
PPD KUALA MUDA/YAN 51 41 87
PPD KUBANG PASU 57 7 21
PPD KULIM/BANDAR BAHARU 18 30 21
PPD LANGKAWI 20 3 38
PPD PADANG TERAP 33 1 23
PPD PENDANG 22 5 547
PPD SIK 425 1
JUMLAH 122

PERINGKAT MENENGAH Sekolah Sekolah Jumlah
Kerajaan Bantuan
PPD Kerajaan 16
14 42
PPD BALING 39 2 48
PPD KOTA SETAR 37 3 25
PPD KUALA MUDA/YAN 23 11 32
PPD KUBANG PASU 27 2 8
PPD KULIM/BANDAR BAHARU 7 5 9
PPD LANGKAWI 6 1 13
PPD PADANG TERAP 10 3 9
PPD PENDANG 7 3 202
PPD SIK 170 2
JUMLAH 32

14

Jadual 12 : Bilangan Sekolah Mengikut Lokasi dan PPD

PERINGKAT RENDAH Bandar Luar Bandar Jumlah

PPD 51 11 62
103 1 104
PPD BALING 133 0 133
PPD KOTA SETAR 55 3 58
PPD KUALA MUDA/YAN 73 14 87
PPD KUBANG PASU 15 6 21
PPD KULIM/BANDAR BAHARU 6 15 21
PPD LANGKAWI 27 11 38
PPD PADANG TERAP 12 11 23
PPD PENDANG 475 72 547
PPD SIK
JUMLAH

PERINGKAT MENENGAH Bandar Luar Bandar Jumlah

PPD 15 1 16
42 0 42
PPD BALING 48 0 48
PPD KOTA SETAR 21 4 25
PPD KUALA MUDA/YAN 30 2 32
PPD KUBANG PASU 6 2 8
PPD KULIM/BANDAR BAHARU 5 4 9
PPD LANGKAWI 11 2 13
PPD PADANG TERAP 5 4 9
PPD PENDANG 183 19 202
PPD SIK
JUMLAH

15

Jadual 13 : Bilangan Sekolah Mengikut Label dan PPD

Dual Integrasi Kelas Integrasi Integrasi Pusat Pusat Pusat
Tingkatan 6- Tingkatan 6- Tingkatan 6-
PPD Conforming Disleksia Language Khas Kelas Khas Kelas Khas Mubaligh
Mod 1 Mod 2 Mod 3
Programme Pembelajaran Pendengaran Penglihatan

(DLP) (BP) (BD) (BL)

PPD BALING 8 15 12

PPD KOTA SETAR 1 1 28 40 1 2 116

PPD KUALA MUDA/YAN 1 15 41 1 4 17

PPD KUBANG PASU 1 16 23 1 9

PPD KULIM/BANDAR BAHARU 1 19 27 2 31 7

PPD LANGKAWI 2 11 1 2

PPD PADANG TERAP 4 10 3

PPD PENDANG 6 12 4

PPD SIK 29 1

JUMLAH 3 2 100 188 5 3 7 2 2 51

PPD Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Transformasi Warisan
Berprestasi Bestari Kawalan Kluster Kurang Model Khas Sukan Wawasan
Negeri Murid Negeri
Tinggi 1
11
PPD BALING 1 1 5 16 1 91
PPD KOTA SETAR 1 3 2
PPD KUALA MUDA/YAN 4 1 1 3 11 2 13
PPD KUBANG PASU 3 2 1
PPD KULIM/BANDAR BAHARU 4 1 1 26 18
PPD LANGKAWI 1 1
PPD PADANG TERAP 6 7 2 6 1 11
PPD PENDANG 12 25
PPD SIK 18 14
JUMLAH
45

17

41 8

4

86 2 1 2 89 1

16

Jadual 14 : Bilangan Asrama Sekolah Mengikut Jenis Asrama dan PPD

PPD Asrama Sekolah Asrama Desa Asrama Penuh Lain-Lain Asrama Di Jumlah
Harian Bawah KPM
10
PPD BALING 6 2 1 2 19
PPD KOTA SETAR 10 3 1 5 26
PPD KUALA MUDA/YAN 11 3 3 11 14
PPD KUBANG PASU 7 2 2 14
PPD KULIM/BANDAR BAHARU 6 4 5 4 7
PPD LANGKAWI 3 2 2 10
PPD PADANG TERAP 3 4 3 10
PPD PENDANG 3 4 3 10
PPD SIK 5 3 2 120
JUMLAH 54 27 34

Jadual 15: Bilangan Sekolah Mengikut Jenis Asrama & Jenis Sekolah

Jenis Sekolah Asrama Sekolah Asrama Desa Asrama Penuh Lain-Lain Asrama Di Jumlah
Harian Bawah KPM
SK 6
SK (Khas) 6 5 1 2
SR Agama (SABK) 2 5 1
SMK 45 20 1 65
SMK Agama 5 27 5
SM + SR (Model Khas) 11 5 2
SM Berasrama Penuh 1 34 5
SM Khas 1
SM Teknik 54 27 1
SM Agama (SABK) 27
Kolej Vokasional 5
JUMLAH 120

17

Jadual 16 : Bilangan Sekolah Yang Menyediakan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)
Mengikut PPD

PERINGKAT RENDAH

PPD Integrasi Kelas Khas Integrasi Kelas Khas Integrasi Kelas Khas Disleksia JUMLAH
Pembelajaran (BP) Pendengaran (BD) Penglihatan (BL)

PPD BALING 9 0 0 09
PPD KOTA SETAR 25 0 1 1 27
PPD KUALA MUDA/YAN 27 0 0 0 27
PPD KUBANG PASU 13 0 0 1 14
PPD KULIM/BANDAR BAHARU 16 1 0 0 17
PPD LANGKAWI 6 1 0 07
PPD PADANG TERAP 6 0 0 06
PPD PENDANG 7 0 0 07
PPD SIK 5 0 0 05
JUMLAH 114 2 1 2 119

PERINGKAT MENENGAH

PPD Integrasi Kelas Khas Integrasi Kelas Khas Integrasi Kelas Khas Disleksia JUMLAH
Pembelajaran (BP) Pendengaran (BD) Penglihatan (BL)

PPD BALING 6 0 0 06
PPD KOTA SETAR 15 1 1 0 17
PPD KUALA MUDA/YAN 14 1 0 0 15
PPD KUBANG PASU 10 0 1 0 11
PPD KULIM/BANDAR BAHARU 11 1 0 0 12
PPD LANGKAWI 5 0 0 05
PPD PADANG TERAP 4 0 0 04
PPD PENDANG 5 0 0 05
PPD SIK 4 0 0 04
JUMLAH 74 3 2 0 79

18

Jadual 17 : Bilangan Sekolah Rendah Mengikut Parlimen dan PPD

PARLIMEN PPD PPD PPD KUALA PPD PPD PPD PPD PPD PPD SIK JUMLAH
BALING KOTA MUDA/YAN KUBANG KULIM/BANDAR LANGKAWI PADANG PENDANG
SETAR TERAP 23 26
PASU BAHARU 23 62
26 48
Alor Star 62 48 47 21 24
Baling 62 42 24 40 42
Jerai 34 21 34
Jerlun 36 38 47
Kuala Kedah 104 43 21
Kubang Pasu 43
Kulim-Bandar Baharu 42 87 21 21 38 40
Langkawi 133 58 21
Merbok 38
Padang Serai 36
Padang Terap 23
Pendang 42
Pokok Sena 547
Sik
Sungai Petani
Jumlah

19

Jadual 18 : Bilangan Sekolah Rendah Mengikut DUN dan PPD

DUN PPD BALING PPD KOTA PPD KUALA PPD KUBANG PPD PPD PADANG PPD PPD SIK JUMLAH
SETAR MUDA/YAN PASU KULIM/BANDAR PPD LANGKAWI TERAP PENDANG
12
14 BAHARU 22 18
16 10
ALOR MENGKUDU 18 12 25 10 38 14
ANAK BUKIT 18 13 14 14
AYER HANGAT 23 3 21 3
AYER HITAM 21 23 23
BAKAR ARANG 62 17 16 18
SUKA MENANTI (BAKAR BATA) 12 12 17 10 10
BANDAR BAHARU 8 14 17
BAYU 18 17 17
BELANTEK 10 133 10 12
BUKIT KAYU HITAM 25
BUKIT LADA 12 11 8
BUKIT PINANG 13 13
BUKIT SELAMBAU 12 21
DERGA 24 13 13
GUAR CHEMPEDAK 104 17 17
GURUN 23 10
JENERI 10
JITRA 8 11
KOTA DARUL AMAN 23
KOTA SIPUTEH 58 87 21 21 13
KUAH 12
KUALA KETIL 24
KUALA NERANG 21
KUBANG ROTAN 17
KULIM 23
KUPANG 16
LUNAS 8
MERBAU PULAS 12
PANTAI MERDEKA 12
PEDU 14
PENGKALAN KUNDOR 22
SIDAM 18
SUNGAI LIMAU 16
SUNGAI TIANG 23 547
TANJONG DAWAI
TOKAI
JUMLAH

20

Jadual 19 : Bilangan Sekolah Menengah Mengikut Parlimen dan PPD

PARLIMEN PPD PPD PPD PPD PPD PPD PPD PPD SIK JUMLAH
BALING KOTA KUALA KUBANG KULIM/ PPD PADANG PENDANG
SETAR MUDA/ BANDAR LANGKAWI TERAP
YAN PASU BAHARU
11
Alor Star 11
Baling 15
Jerai 16 16
Jerlun 16 16
Kuala Kedah 42 17 1 18
Kubang Pasu
Kulim-Bandar Baharu 11 11
Langkawi
Merbok 15
Padang Serai
Padang Terap 14 14
Pendang
Pokok Sena 13 13
Sik
Sungai Petani 88
Jumlah
11 11

19 19

99

12 12

16

99

20 20

48 25 32 8 9 13 9 202

21

Jadual 20 : Bilangan Sekolah Menengah Mengikut DUN dan PPD

PPD PPD PPD PPD
KUBANG KULIM/ PADANG
DUN PPD BALING PPD KOTA KUALA BANDAR PPD TERAP PPD PPD SIK JUMLAH
SETAR MUDA/Y PASU BAHARU LANGKAWI PENDANG 5
ALOR MENGKUDU 5 4 5
ANAK BUKIT AN 8 6 3 4 1 4
AYER HANGAT 9 9 3
AYER HITAM 5 6 8
BAKAR ARANG 6 9
SUKA MENANTI (BAKAR BATA) 4 13 3
BANDAR BAHARU 6
BAYU 9 6
BELANTEK 3 5
BUKIT KAYU HITAM 6
BUKIT LADA 6 5
BUKIT PINANG 7
BUKIT SELAMBAU 6 6
DERGA 5 4
GUAR CHEMPEDAK 7 6
GURUN 7
JENERI 6 4
JITRA 4 8
KOTA DARUL AMAN 3
KOTA SIPUTEH 6 3
KUAH 6 5
KUALA KETIL 4
KUALA NERANG 3 8 5
KUBANG ROTAN 4 3 6
KULIM 9
KUPANG 5 6
LUNAS 10
MERBAU PULAS 6 9 7
PANTAI MERDEKA 6 5
PEDU 10 4
PENGKALAN KUNDOR 5 7 5
SIDAM 6
SUNGAI LIMAU 5 5
SUNGAI TIANG 6 6
TANJONG DAWAI 5 5
TOKAI 6
JUMLAH 5 202

16 42 48 25 32 8

22

Jadual 21 : Senarai Sekolah Berprestasi Tinggi

BIL. PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH KOHORT
1 PPD KOTA SETAR 1
KEB2095 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTANAH ASMA 1
2
2 PPD KUBANG PASU KEA4036 SEKOLAH MENENGAH SULTAN ABDUL HALIM 2
3
3 PPD KUBANG PASU KBB4033 SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN AHMAD TAJUDDIN 3
3
4 PPD KUBANG PASU KRA4001 SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI KUBANG PASU 3
3
5 PPD KOTA SETAR KBB2085 SEKOLAH KEBANGSAAN SULTANAH ASMA 4
5
6 PPD KOTA SETAR KBC2116 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KEAT HWA (H) 6

7 PPD KOTA SETAR KEAB002 SEKOLAH MENENGAH SAINS POKOK SENA

8 PPD KUALA MUDA/YAN KBB3040 SEKOLAH KEBANGSAAN IBRAHIM

9 PPD KUALA MUDA/YAN KEE3105 SEKOLAH MENENGAH SAINS SULTAN MOHAMAD JIWA

10 PPD KUBANG PASU KEA4068 SEKOLAH MENENGAH SAINS KUBANG PASU

11 PPD KULIM/BANDAR BAHARU KBA5030 SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH

12 PPD KUALA MUDA/YAN KBB3039 SEKOLAH KEBANGSAAN FATHER BARRE'S CONVENT

23

Jadual 22 : Senarai Sekolah Kluster Kecemerlangan

BIL. PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH FASA
3
1 PPD KOTA SETAR KKE2156 SEKOLAH MENENGAH TEKNIK ALOR SETAR 3
3
2 PPD KUALA MUDA/YAN KEB3051 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIN MIN 3
3
3 PPD KUBANG PASU KEE4037 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JITRA 3
4
4 PPD KULIM/BANDAR BAHARU KBB5021 SEKOLAH KEBANGSAAN ST ANNE'S CONVENT 5
5
5 PPD PADANG TERAP KEE7017 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK SYED AHMAD 5
7
6 PPD SIK KEE8018 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIK 7
8
7 PPD KOTA SETAR KEB2094 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEAT HWA 1 8
8
8 PPD KUALA MUDA/YAN KEB3049 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN IBRAHIM 8
8
9 PPD KULIM/BANDAR BAHARU KEB5027 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN BADLISHAH 8
8
10 PPD SIK KRA8001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA SIK 9
9
11 PPD KOTA SETAR KBC2117 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KEAT HWA (S) 9
9
12 PPD KOTA SETAR KRA2001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA KEDAH 10
10
13 PPD KOTA SETAR KBA2088 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RAKYAT

14 PPD KOTA SETAR KBB2086 SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT

15 PPD KOTA SETAR KBC2115 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KEAT HWA (K)

16 PPD KUALA MUDA/YAN KBA3049 SEKOLAH KEBANGSAAN TASEK APONG

17 PPD KUALA MUDA/YAN KBC9025 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AIK MIN

18 PPD KUBANG PASU KBA4058 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT TINGGI

19 PPD KULIM/BANDAR BAHARU KBA5029 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN HI-TECH

20 PPD KOTA SETAR KBA2039 SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN PEGAWAI

21 PPD KOTA SETAR KBA2085 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN UDA

22 PPD KOTA SETAR KBB2082 SEKOLAH KEBANGSAAN HJ MOHD SHARIFF

23 PPD KOTA SETAR KEA2090 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTANAH BAHIYAH

24 PPD BALING KRA0001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA BALING

25 PPD KUALA MUDA/YAN KRA9001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA YAN

Jadual 23 : Senarai Sekolah Bestari

BIL. PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH
1 PPD BALING
KRA0001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA BALING

2 PPD KOTA SETAR KEAB002 SEKOLAH MENENGAH SAINS POKOK SENA

3 PPD KUALA MUDA/YAN KEE3105 SEKOLAH MENENGAH SAINS SULTAN MOHAMAD JIWA

4 PPD KUBANG PASU KEA4036 SEKOLAH MENENGAH SULTAN ABDUL HALIM

5 PPD KUBANG PASU KEE4037 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JITRA

6 PPD KULIM/BANDAR BAHARU KEB5027 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN BADLISHAH

24

Jadual 24a: Senarai Sekolah Transformasi Mengikut PPD
PERINGKAT RENDAH

BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH KOHORT

1 KUBANG PASU KBA4010 SEKOLAH KEBANGSAAN KODIANG 1
2 PADANG TERAP KBA7012 SEKOLAH KEBANGSAAN PEDU 1
3 KULIM/BANDAR BAHARU KBA1008 SEKOLAH KEBANGSAAN SELAMA 1
4 BALING KBA0073 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG KEDA 2
5 PENDANG KBAA046 SEKOLAH KEBANGSAAN PENGHULU JUSOH 2
6 KUALA MUDA/YAN KBA9021 SEKOLAH KEBANGSAAN SINGKIR 2
7 KOTA SETAR KBA2021 SEKOLAH KEBANGSAAN TITI GAJAH 2
8 KOTA SETAR KBC2125 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PENG MIN 3
9 KUALA MUDA/YAN KBD3075 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) HARVARD BHG I 3
10 KULIM/BANDAR BAHARU KBD5061 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KO SARANGAPANY 3
11 KUALA MUDA/YAN KBD3081 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SUNGAI TOK PAWANG 3
12 KUBANG PASU KBA4024 SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) LAKA SELATAN 3
13 KOTA SETAR KBA2007 SEKOLAH KEBANGSAAN ALOR JANGGUS 3

14 KUALA MUDA/YAN KBA3006 SEKOLAH KEBANGSAAN AMAN JAYA 3
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BAHARU
15 KULIM/BANDAR BAHARU KBA1002 SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8 3
16 SIK KBA8020 SEKOLAH KEBANGSAAN BKT CHORAS 3
17 PENDANG KBAA050 SEKOLAH KEBANGSAAN BKT SELAMBAU 3
18 KUALA MUDA/YAN KBA3007 SEKOLAH KEBANGSAAN GUAR LOBAK 3
19 KULIM/BANDAR BAHARU KBA5004 SEKOLAH KEBANGSAAN JITRA 3
20 KUBANG PASU KBA4009 SEKOLAH KEBANGSAAN JUNJONG 3
21 KULIM/BANDAR BAHARU KBA5005 SEKOLAH KEBANGSAAN KEDAWANG 3
22 LANGKAWI KBA6004 SEKOLAH KEBANGSAAN LANAI 3
23 BALING KBA0021 SEKOLAH KEBANGSAAN MERGONG 3
24 KOTA SETAR KBA2016 SEKOLAH KEBANGSAAN NAKA 3
25 PADANG TERAP KBA7005 SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG TERAP 3
26 PADANG TERAP KBA7009 SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS ALOR SETAR 3
27 KOTA SETAR KBA2087 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU NYIOR 3
28 KUBANG PASU KBA4060 SEKOLAH KEBANGSAAN SG MENGHULU 3
29 LANGKAWI KBA6023 SEKOLAH KEBANGSAAN TANAH MERAH 3
30 PENDANG KBAA063 SEKOLAH KEBANGSAAN TELOI KANAN 3
31 BALING KBA0002 SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL HALIM 3
32 KOTA SETAR KBB2083 SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU BENDAHARA 3
33 KUBANG PASU KBE4023 SEKOLAH RENDAH ISLAM AL-IHSANIAH 3
34 KUALA MUDA/YAN KCT3002 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHIO MIN 'A' 3
35 KULIM/BANDAR BAHARU KBC5033 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHOONG HWA 4
36 KUALA MUDA/YAN KBC3060 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) LONG CHUAN 4
37 KOTA SETAR KBC2121 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIN KWANG 4
38 KUALA MUDA/YAN KBC3069 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BEDONG 4
39 KUALA MUDA/YAN KBD3074 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KULIM 4
40 KULIM/BANDAR BAHARU KBD5053 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SARASWATHY 4
41 KUALA MUDA/YAN KBD3094 SEKOLAH KEBANGSAAN BERAPIT 4
42 KUALA MUDA/YAN KBA3039 SEKOLAH KEBANGSAAN DARULAMAN HEIGHTS 4
43 KUBANG PASU KBA4065 SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' WAN KEMARA 4
44 KUBANG PASU KBA4007 SEKOLAH KEBANGSAAN DULANG 4
45 KUALA MUDA/YAN KBA9007 SEKOLAH KEBANGSAAN GELONG 4
46 KUBANG PASU KBA4008 SEKOLAH KEBANGSAAN HJ HUSSAIN 4
47 SIK KBA8007 SEKOLAH KEBANGSAAN HUTAN KAMPONG 4
48 KOTA SETAR KBA2026 SEKOLAH KEBANGSAAN JENIANG (PUSAT) 4
49 KUALA MUDA/YAN KBA3002 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BELUKAR 4
50 PADANG TERAP KBA7013 SEKOLAH KEBANGSAAN KELADI 4
51 KULIM/BANDAR BAHARU KBA5006 SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA MERAH 4
52 BALING KBA0019 SEKOLAH KEBANGSAAN KUBOR PANJANG 4
53 PENDANG KBAA004 SEKOLAH KEBANGSAAN MOHD ARIFF ABDULLAH 4
54 BALING KBA0001 SEKOLAH KEBANGSAAN POKOK SENA 4
55 KOTA SETAR KBAB014 SEKOLAH KEBANGSAAN RELAU 4
56 KULIM/BANDAR BAHARU KBA1007 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI LINDUNGAN RAJA 4
57 KULIM/BANDAR BAHARU KBA5019 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI NEGERI 4
58 LANGKAWI KBA6006 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN AMAN 4
59 KOTA SETAR KBA2094 4

25

Jadual 24b: Senarai Sekolah Transformasi Mengikut PPD
PERINGKAT MENENGAH

BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH KOHORT

1 KUALA MUDA/YAN KEA3110 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI BADONG 1
2 BALING KEA0069 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED ABU BAKAR 1
3 PENDANG KEAA184 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TOBIAR 1
4 KOTA SETAR KEE2100 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK 1
5 PADANG TERAP KEA7020 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEDU 2
6 KULIM/BANDAR BAHARU KEA1001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SELAMA 2
7 KUBANG PASU KEE4039 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU BENDAHARA 2
8 KUALA MUDA/YAN KEA3121 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR PUTERI JAYA 3
9 KUBANG PASU KEA8023 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU LAPAN 3
10 KULIM/BANDAR BAHARU KEA5070 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUNJUNG 3
11 LANGKAWI KEA6016 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEDAWANG 3
12 LANGKAWI KEA6018 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KELIBANG 3
13 KULIM/BANDAR BAHARU KEA5067 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABU BESAR 3
14 PADANG TERAP KEA7019 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NAKA 3
15 PADANG TERAP KEA7017 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG TERAP 3
16 BALING KEA0068 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIT PANJANG 3
17 PENDANG KEEA103 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDANG 3
18 KOTA SETAR KEEB001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN POKOK SENA 3
19 KUBANG PASU KEE4040 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PULAU NYIOR 3
20 PENDANG KEAA180 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANAH MERAH 3
21 BALING KEA0064 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELOI KANAN 3
22 KUALA MUDA/YAN KEE3057 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU SULONG 3
23 KUALA MUDA/YAN KEE9024 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN YAN 3
24 BALING KEA0071 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAKAI 4
25 KUBANG PASU KEA4069 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DARUL AMAN HEIGHT 1 4
26 KULIM/BANDAR BAHARU KEA5026 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KELADI 4
27 SIK KEA8020 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI ENGGANG 4
28 KUALA MUDA/YAN KEA3106 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI PASIR 4
29 KOTA SETAR KEE2107 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH 4
30 PENDANG KEAA183 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU TEMENGGUNG 4

26

Jadual 25a: Senarai Sekolah Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Mengikut PPD
PERINGKAT RENDAH

BIL PPD SEKOLAH PKPK GURU KELAS MURID PPM

1 PPD BALING SEKOLAH KEBANGSAAN BALING LP
2 PPD BALING SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PEKAKA 1 6 4 16 7 3
3 PPD BALING SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KUPANG 1 9 5 20 11 4
4 PPD BALING SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA PEGANG
5 PPD BALING SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA SAMAK 3 2 11 4 2
6 PPD BALING SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INAS 1 7 4 973
7 PPD BALING SEKOLAH KEBANGSAAN SIONG
8 PPD BALING SEKOLAH KEBANGSAAN TELOI KANAN 2 1 771
9 PPD BALING SEKOLAH KEBANGSAAN TIAK 1 5 3 332
10 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN BOHOR 1 6 4 733
11 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PAK KIAU
12 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' SHAARI 2 1 401
13 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' WAN MOHD SAMAN 2 1 221
14 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN GUNONG 6 3 12 4 3
15 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI SALLEH MASRI 5 3 12 3 2
16 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN HJ HASSAN ITAM 1 6 4 933
17 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN HJ IDRIS TAJAR 3 2 241
18 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN ISKANDAR 4 3 742
19 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN JABI 5 3 832
20 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN DATUK KUMBAR 1 2 4 12 4 3
21 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG GELAM 4 1 311
22 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN KEBUN PINANG 8 3 823
23 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEDAH 1 12 5 2 3 4
24 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN PEREMBA 1 2 7 12 10 4
25 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN POKOK SENA 4 1 201
26 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN SG KOROK LAMA 2 3 12 2 2
27 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN SRI GUNONG 6 1 511
28 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN SUKA MENANTI 1 6 4 18 4 3
29 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN AMAN 1 8 4 362
30 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN AWANA 1 2 5 22 7 4
31 PPD KOTA SETAR SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BERSATU 7 1 621
32 PPD KOTA SETAR SJKC PUMPONG 1 6 4 14 2 3
33 PPD KOTA SETAR SJKC PENG MIN 1 7 4 952
34 PPD KOTA SETAR SJKC SOON CHENG 6 3 13 1 3
35 PPD KOTA SETAR SJKT THIRUVALLUVAR 1 3 4 18 1 3
36 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN AMBANGAN HEIGHTS 3 3 15 3 2
37 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN BAKAR ARANG 3 2 652
38 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR LAGUNA MERBOK 2 1 601
39 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN BEDONG 2 1 101
40 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN BERAPIT 1 9 7 15 10 5
1 10 6 18 8 4
2 2 421
5 3 12 5 2
1 6 4 973

27

Jadual 25a: Senarai Sekolah Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Mengikut PPD
PERINGKAT RENDAH

BIL PPD SEKOLAH PKPK GURU KELAS MURID PPM

41 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN BKT SELAMBAU LP
4 2 612
42 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT KIARA 1 8 6 11 8 4
5 3 873
43 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN GUAR CHEMPEDAK 1 5 4 722
1 8 4 11 7 3
44 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN GURUN (PUSAT) 5 3 462
1 7 5 11 11 4
45 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN HJ NYAK GAM 1 7 4 15 4 3
1 6 4 833
46 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN JENIANG (PUSAT) 1 6 4 15 6 3
2 1 301
47 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG PASIR 2 2 211
1 10 6 19 1 4
48 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN KHIR JOHARI 1 5 4 14 5 3
1 6 4 10 6 3
49 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA KUALA MUDA 1 5 4 17 8 3
4 4 143
50 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG LUMAT 2 1 651
1 1 331
51 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PINANG 3 2 13 2 2
1 2 882
52 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN SIDAM KIRI 1 2 782
1 6 5 13 9 3
53 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI LAYAR 1 6 4 16 2 3
3 2 512
54 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PETANI 5 3 552
5 3 852
55 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN INTAN 3 3 11 7 2
5 3 10 2 2
56 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RIA 1 6 4 13 4 3
1 6 4 13 9 3
57 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK WANG 1 7 5 18 5 4
4 2 832
58 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BESAR 1 14 9 19 10 5
1 9 5 11 4 4
59 PPD KUALA MUDA/YAN SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SUNGAI LALANG 1 7 4 18 5 4
4 3 762
60 PPD KUALA MUDA/YAN SJKC CHUNG HWA
1 5 3 922
61 PPD KUALA MUDA/YAN SJKC LIN KHAY
1 10 6 27 10 4
62 PPD KUALA MUDA/YAN SJKT MAHAJOTHI
3 3 872
63 PPD KUBANG PASU SEKOLAH KEBANGSAAN AYER HITAM

64 PPD KUBANG PASU SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SINTOK

65 PPD KUBANG PASU SEKOLAH KEBANGSAAN BINJAL

66 PPD KUBANG PASU SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT TINGGI

67 PPD KUBANG PASU SEKOLAH KEBANGSAAN DARULAMAN HEIGHTS

68 PPD KUBANG PASU SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' WAN KEMARA

69 PPD KUBANG PASU SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI WAN YAHYA

70 PPD KUBANG PASU SEKOLAH KEBANGSAAN KODIANG

71 PPD KUBANG PASU SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG PEKAN

72 PPD KUBANG PASU SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA KEMUNTING

73 PPD KUBANG PASU SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MUDA

74 PPD KUBANG PASU SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN AHMAD TAJUDDIN

75 PPD KUBANG PASU SEKOLAH KEBANGSAAN TUNJANG

76 PPD KULIM/BANDAR BAHARU SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH

77 PPD KULIM/BANDAR BAHARU SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BAHARU

78 PPD KULIM/BANDAR BAHARU SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' HAJI ZAINUDDIN

79 PPD KULIM/BANDAR BAHARU SEKOLAH KEBANGSAAN LUNAS JAYA

80 PPD KULIM/BANDAR BAHARU SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG PASIR

28

Jadual 25a: Senarai Sekolah Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Mengikut PPD
PERINGKAT RENDAH

BIL PPD SEKOLAH PKPK GURU KELAS MURID PPM

81 PPD KULIM/BANDAR BAHARU SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG TIONG LP

82 PPD KULIM/BANDAR BAHARU SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG TOK DIK 2 1 511

83 PPD KULIM/BANDAR BAHARU SEKOLAH KEBANGSAAN RELAU 1 14 6 20 14 4

84 PPD KULIM/BANDAR BAHARU SEKOLAH KEBANGSAAN SELAMA 2 1 211

85 PPD KULIM/BANDAR BAHARU SEKOLAH KEBANGSAAN SERI LINDUNGAN RAJA 5 3 12 7 2
86 PPD KULIM/BANDAR BAHARU SEKOLAH KEBANGSAAN SRI KULIM 1 6 4 5 10 3
1 6 4 22 2 4
87 PPD KULIM/BANDAR BAHARU SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KARANGAN
3 1 331
88 PPD KULIM/BANDAR BAHARU SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KOB 1 7 5 22 6 3
89 PPD KULIM/BANDAR BAHARU SEKOLAH KEBANGSAAN TERAP
2 1 111
90 PPD KULIM/BANDAR BAHARU SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH 2 1 331
91 PPD KULIM/BANDAR BAHARU SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK 1 16 11 30 14 5
1 7 4 933
92 PPD LANGKAWI SEKOLAH KEBANGSAAN KELIBANG 2 2 401
1 6 4 13 5 3
93 PPD LANGKAWI SEKOLAH KEBANGSAAN LANGKAWI 1 10 7 10 2 3
94 PPD LANGKAWI SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG MATSIRAT 3 2 632
3 2 411
95 PPD LANGKAWI SEKOLAH KEBANGSAAN PENGHULU AHMAD 1 8 6 16 5 4
96 PPD LANGKAWI SEKOLAH KEBANGSAAN TEMONYONG 5 3 722
3 2 612
97 PPD LANGKAWI SEKOLAH KEBANGSAAN ULU MELAKA 1 6 4 10 4 3
4 3 832
98 PPD PADANG TERAP SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA NERANG 5 3 722
99 PPD PADANG TERAP SEKOLAH KEBANGSAAN KURONG HITAM 5 3 932
1 7 4 562
100 PPD PADANG TERAP SEKOLAH KEBANGSAAN LUBUK MERBAU 2 2 621
101 PPD PADANG TERAP SEKOLAH KEBANGSAAN NAKA 1 8 6 15 8 4
3 2 403
102 PPD PADANG TERAP SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG TERAP 4 3 532
1 7 4 15 6 3
103 PPD PADANG TERAP SEKOLAH KEBANGSAAN TANDOP BESAR 3 3 12 8 2
2 1 301
104 PPD PENDANG SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT JENUN 3 2 735
3 2 512
105 PPD PENDANG SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI ABDUL RAHMAN 1 7 5 16 3 4
106 PPD PENDANG SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA MAK INSUN 53 590 386 1119 494 285

107 PPD PENDANG SEKOLAH KEBANGSAAN PENDANG
108 PPD PENDANG SEKOLAH KEBANGSAAN POKOK ASAM

109 PPD PENDANG SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI TIANG

110 PPD PENDANG SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IBRAHIM
111 PPD SIK SEKOLAH KEBANGSAAN BATU LIMA

112 PPD SIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHEPIR
113 PPD SIK SEKOLAH KEBANGSAAN GULAU

114 PPD SIK SEKOLAH KEBANGSAAN JENERI

115 PPD SIK SEKOLAH KEBANGSAAN SIK

JUMLAH

29

Jadual 25b: Senarai Sekolah Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Mengikut PPD
PERINGKAT MENENGAH

BIL PPD SEKOLAH PKPK GURU KELAS MURID PPM

1 PPD BALING SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAKAI 53 LP 2
2 PPD BALING SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA KETIL 198 10 4 4
3 PPD BALING SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA PEGANG 52 3
4 PPD BALING SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIONG 10 7 33 8 3
5 PPD BALING SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELOI KANAN 166 12 3 1
6 PPD BALING SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU PUTERA 132 44 3
7 PPD KOTA SETAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALOR MERAH 165 17 6 2
8 PPD KOTA SETAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DARULAMAN 22 4
9 PPD KOTA SETAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO'WAN MOHD SAMAN 54 24 9 3
10 PPD KOTA SETAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JABI 176 23 7 2
11 PPD KOTA SETAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEPALA BATAS 176 05 1
12 PPD KOTA SETAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG ROTAN 42 2
13 PPD KOTA SETAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MERGONG 52 83 3
14 PPD KOTA SETAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUADZAM SHAH 22 17 8 2
15 PPD KOTA SETAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN POKOK SENA 2 174 10 5 2
16 PPD KOTA SETAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEBERANG PERAK 196 86 4
17 PPD KOTA SETAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI AMPANG 33 14 19 4
18 PPD KOTA SETAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI GUNONG 64 17 13 2
19 PPD KOTA SETAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED MOHAMED AL-BUKHARY 197 22 4
20 PPD KOTA SETAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAJAR 1 11 7 14 7 3
21 PPD KOTA SETAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TENGKU LAKSAMANA 53 13 5 2
22 PPD KOTA SETAR 1 12 7 85 2
23 PPD KOTA SETAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN HUTAN KAMPONG 65 10 11 1
24 PPD KUALA MUDA YAN 43 23 4
25 PPD KUALA MUDA YAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK 54 22 7 2
26 PPD KUALA MUDA YAN 185 13 13 2
27 PPD KUALA MUDA YAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAKAR ARANG 1 10 7 54 2
28 PPD KUALA MUDA YAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR PUTERI JAYA 53 86 3
29 PPD KUALA MUDA YAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU 17 54 22 9 3
30 PPD KUALA MUDA YAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT SELAMBAU 53 21 8 2
31 PPD KUALA MUDA YAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DULANG 175 76 3
32 PPD KUALA MUDA YAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GURUN 166 19 9 2
33 PPD KUALA MUDA YAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KOTA KUALA MUDA 33 98 7
34 PPD KUALA MUDA YAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MERBOK 165 40 29 1
35 PPD KUALA MUDA YAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEKULA JAYA 43 54 2
36 PPD KUALA MUDA YAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI LAYAR 1 20 17 55 3
37 PPD KUALA MUDA YAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENGKALAN LEBAI MAN 22 11 8 3
38 PPD KUBANG PASU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA 43 11 14 3
39 PPD KUBANG PASU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELUK BAYU 44 17 10 3
40 PPD KUBANG PASU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ISMAIL 185 79 1
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SINTOK 166 02
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DARUL AMAN HEIGHT 1 175
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN HOSBA 32

30

Jadual 25b: Senarai Sekolah Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Mengikut PPD
PERINGKAT MENENGAH

BIL PPD SEKOLAH PKPK GURU KELAS MURID PPM

41 PPD KUBANG PASU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JERLUN LP 1
2150 3
42 PPD KUBANG PASU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PAYA KEMUNTING 1 8 6 9 11 1
2252 2
43 PPD KUBANG PASU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMATANG BONGLAI 3331 4
17742 3
44 PPD KUBANG PASU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PULAU NYIOR 1 7 6 16 6 2
3432 1
45 PPD KUBANG PASU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SANGLANG 3474 2
6 5 12 8 1
46 PPD KUBANG PASU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG PAUH 2 3 10 3 2
4342 2
47 PPD KUBANG PASU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU BENDAHARA 4384 4
1 11 8 27 16 5
48 PPD KUBANG PASU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU SERI INDERA PUTERA 1 11 8 42 29 2
4394 2
49 PPD KULIM BANDAR BAHARU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AIR MERAH 3494 1
3170 5
50 PPD KULIM BANDAR BAHARU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JALAN PAYA BESAR 1 11 7 26 14 2
3387 2
51 PPD KULIM BANDAR BAHARU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABU BESAR 3 3 15 9 3
1 6 6 11 4 3
52 PPD KULIM BANDAR BAHARU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUBUK BUNTAR 1 5 5 23 2 1
3 3 13 5 1
53 PPD KULIM BANDAR BAHARU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUNAS 2290 3
1 6 6 20 4 3
54 PPD KULIM BANDAR BAHARU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG SERAI 15584 1
2213 3
55 PPD KULIM BANDAR BAHARU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SELAMA 1 6 5 17 8 2
1 7 5 3 11 2
56 PPD KULIM BANDAR BAHARU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI KOB 4364 3
1 7 5 13 4 2
57 PPD KULIM BANDAR BAHARU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUNJUNG 5 4 14 4 3
1 9 6 25 12 1
58 PPD KULIM BANDAR BAHARU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH 1276 2
4266 1
59 PPD KULIM BANDAR BAHARU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERDANG BARU 5355 4
1 8 6 20 10 190
60 PPD LANGKAWI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEDAWANG 35 440 346 909 510

61 PPD LANGKAWI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KELIBANG

62 PPD LANGKAWI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU PUTRA

63 PPD LANGKAWI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER HANGAT

64 PPD LANGKAWI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LANGKAWI PULAU TUBA

65 PPD PADANG TERAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA NERANG

66 PPD PADANG TERAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NAKA

67 PPD PADANG TERAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG TERAP

68 PPD PADANG TERAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEDU

69 PPD PENDANG SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER PUTEH DALAM

70 PPD PENDANG SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED IBRAHIM

71 PPD PENDANG SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANAH MERAH

72 PPD PENDANG SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TOBIAR

73 PPD PENDANG SEKOLAH MODEL KHAS BUKIT JENUN

74 PPD SIK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHEPIR

75 PPD SIK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GULAU

76 PPD SIK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JENERI

77 PPD SIK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI ENGGANG

JUMLAH

31

Lampiran A : Sekolah-sekolah Program Khas
1. Sekolah International Baccalaureate

BIL. PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH

1 KOTA SETAR KEA2090 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTANAH BAHIYAH

2. Sekolah Model Ulul Albab

BIL. PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH

1 KOTA SETAR KRA2001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA KEDAH

Lampiran B : Senarai Sekolah Swasta Yang Berdaftar Dengan KPM
Sekolah Rendah Swasta

Bil Nama Sekolah Kod Aliran Alamat PPD Bilangan Bilangan
Murid Guru

1 SEKOLAH RENDAH AL NAIM KJA0001 AGAMA DESA MURNI PEKAN LAMA KUALA KETIL. 09300 KEDAH BALING 222 16

2 SEKOLAH RENDAH AN NAJAAH KDA2001 AKADEMIK NO 205 JALAN LANGGAR ALOR SETAR 05460 KEDAH KS 292 27

3 SEKOLAH RENDAH ISLAM ALOR STAR KJA2001 AGAMA KM 5 JALAN DATO' KUMBAR ALOR SETAR 05350 KEDAH KS 904 54

4 SEKOLAH RENDAH ISLAM DARUL AMAN (SRIDA) KJA2002 AGAMA KM 3 LEBUHRAYA SULTAN ABDUL HALIM ALOR SETAR 05400 KS 1560 83
5 SEKOLAH RENDAH ISLAM UMMI KJA2003 AGAMA KEDAH KS 354 30
6 SEKOLAH RENDAH AL- ISLAH KJA3001 AGAMA KMY 877 56
7 SEKOLAH RENDAH ISLAM AL MAARIF KJA3002 AGAMA NO 4028, TAMAN RAKYAT, JALAN SULTANAH ALOR SETAR KMY 375 26
8 SEKOLAH RENDAH AL AZHAR KJA4001 AGAMA 05350 KEDAH KP 494 43

LOT 292, KAMPONG POKOK ASAM JALAN PINANG TUNGGAL
SUNGAI PETANI 08000 KEDAH

LOT 4661, KAMPUNG KARI, SUNGAI LAYAR SUNGAI PETANI
08000 KEDAH

JALAN MUDA KUARI OFF JALAN KODIANG JITRA 06000
KEDAH

JUMLAH 5078 335

Sekolah Menengah Swasta

Bil Nama Sekolah Kod Aliran Alamat PPD Bilangan Bilangan
1 SEKOLAH MENENGAH T.M Murid Guru

KGA2001 AKADEMIK 264,TINGKAT 1,JALAN SHAHAB 1, KOMPLEKS SHAHAB KS 67 6
PERDANA ALOR STAR 05150 KEDAH

2 SEKOLAH MENENGAH LANGKASUKA KGA9001 AKADEMIK NO 125A PEKAN GUAR CHEMPEDAK GURUN 08800 KEDAH KMY 136 3

3 MAAHAD TAHFIZ PROFESIONAL, KUALA MUDA KLA3002 AGAMA LOT 936, KG TELUK AYER, BUKIT KECHIL, MUKIM SIMPOR KMY 76 12
SUNGAI PETANI TIKAM BATU 08600 KEDAH 30
19
4 SEKOLAH MENENGAH AL ISLAH KLA3001 AGAMA LOT 292, POKOK ASAM, JALAN PINANG TUNGGAL, SUNGAI KMY 320
PETANI 08000 KEDAH

5 SEKOLAH MENENGAH AL AZHAR KLA4001 AGAMA JLN MUDA KUARI,MUKIM GELONG,JITRA, KEDAH JITRA KP 132
06000 KEDAH

JUMLAH 731 70

32

Lampiran B : Senarai Sekolah Swasta Negeri Kedah Yang Berdaftar Dengan KPM

Sekolah Persendirian Cina

Bil Nama Sekolah Kod Aliran Alamat PPD Bilangan Bilangan
Murid Guru

1 SEKOLAH MENENGAH KEAT HWA KPC2001 AKADEMIK 500, JALAN TERATAI, OFF JALAN PEGAWAI ALOR SETAR KS 1107 62
(PERSENDIRIAN) 05050 KEDAH

2 SEKOLAH MENENGAH SIN MIN (PERSENDIRIAN) KPC2002 AKADEMIK JALAN ALOR MENGKUDU, MUKIM DERGA ALOR SETAR KS 262 15
ALOR SETAR 05400 KEDAH

3 SEKOLAH MENENGAH SIN MIN (PERSENDIRIAN) KPC3001 AKADEMIK LOT 12233, FASA 2 TAMAN KELADI SUNGAI PETANI 08000 KMY 459 39
SG. PETANI KEDAH 1828 116

JUMLAH

Sekolah Antarabangsa Kod Aliran Alamat PPD Bilangan Bilangan
Murid Guru
Bil Nama Sekolah
1 AIU INTERNATIONAL SCHOOL KUB2004 AKADEMIK KOMPLEKS YAYASAN AL-BUKHARY JALAN TUN RAZAK ALOR KS 52 8
2 REGENT INTERNATIONAL SCHOOL SETAR 05200 KEDAH
3 UUM INTERNATIONAL SCHOOL, SINTOK
KUB3002 AKADEMIK NO. 2, PERSIARAN CHEMPAKA, BANDAR AMAN JAYA SUNGAI KMY 221 19
PETANI 08000 KEDAH

KUB4003 AKADEMIK THE UNIVERSITY INN, UNIVERSITI UTARA MALAYSIA SINTOK KP 118 14
06010 KEDAH

JUMLAH 391 41

33

Lampiran C : Senarai Sekolah Pusat Akses

BIL PPD PKG KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH FASA

1 BALING KUALA PEGANG KBA0017 SK KUALA PEGANG 2
2 BALING KUALA PEGANG KRA0001 SMK AGAMA BALING 3
3 BALING KUALA PEGANG KEE0039 SMK KUALA PEGANG 3
4 BALING KUALA PEGANG KBA0012 SK SYED SHEH 3
5 BALING KUALA PEGANG KBA0021 SK LANAI 3
6 BALING PKG BALING KBA0010 SK TUNKU PUAN HABSAH 1
7 BALING PKG BALING KBA0005 SK ASAM JAWA 2
8 BALING PKG BALING KBA0008 SK BALING 2
9 BALING PKG BALING KBB0034 SK TUNKU PUTERA 2
10 BALING PKG BALING KBA0007 SK PENGHULU ABU BAKAR 3
11 BALING PKG BALING KBA0023 SK SIONG 3
12 BALING PKG BALING KEA0070 SEKOLAH MODEL KHAS BALING 3
13 BALING PKG KUALA KETIL KBA0030 SK KUALA KETIL 1
14 BALING PKG KUALA KETIL KEE0038 SMK KUALA KETIL 1
15 BALING PKG KUALA KETIL KBA0065 SK PAYA BESAR 2
16 BALING PKG KUALA KETIL KEA0064 SMK TELOI KANAN 2
17 BALING PKG KUALA KETIL KBA0002 SK TELOI KANAN 3
18 BALING PKG KUALA KETIL KBC0043 SJKC KUALA KETIL 3
19 KOTA SETAR ALOR JANGGUS KBS2137 SJK(T) BARATHY 1
20 KOTA SETAR ALOR JANGGUS KRA2001 SMK AGAMA KEDAH 1
21 KOTA SETAR ALOR JANGGUS KBA2020 SK SUNGAI BARU 2
22 KOTA SETAR ALOR JANGGUS KEA2180 SMK MERGONG 2
23 KOTA SETAR ALOR JANGGUS KBA2008 SK SERI AMAR DIRAJA 3
24 KOTA SETAR ALOR JANGGUS KBB2082 SK HJ MOHD SHARIFF 3
25 KOTA SETAR ALOR JANGGUS KBB2083 SK TUNKU ABDUL HALIM 3
26 KOTA SETAR ALOR JANGGUS KHA2001 KOLEJ VOKASIONAL ALOR SETAR 3
27 KOTA SETAR LANGGAR KBB2084 SK ALOR SETAR 1
28 KOTA SETAR LANGGAR KBA2085 SK TAMAN UDA 1
29 KOTA SETAR LANGGAR KBA2032 SK LANGGAR 2
30 KOTA SETAR LANGGAR KEA2091 SMK DATO' SYED OMAR 2
31 KOTA SETAR LANGGAR KEA2090 SMK SULTANAH BAHIYAH 2
32 KOTA SETAR LANGGAR KBA2026 SK HUTAN KAMPONG 3
33 KOTA SETAR LANGGAR KBA2088 SK TAMAN RAKYAT 3
34 KOTA SETAR POKOK SENA KBAB008 SK TELUK JAMAT 2
35 KOTA SETAR POKOK SENA KBAB011 SK BUKIT HIJAU 2
36 KOTA SETAR POKOK SENA KBA2084 SK BUKIT PINANG 3
37 KOTA SETAR POKOK SENA KBAB001 SK WAN ABDUL SAMAD 3
38 KOTA SETAR POKOK SENA KEAB003 SMK BUKIT PAYUNG 3
39 KOTA SETAR POKOK SENA KEAB002 SM SAINS POKOK SENA 3
40 KOTA SETAR SIMPANG EMPAT KEB2098 SMK CONVENT (M) 1
41 KOTA SETAR SIMPANG EMPAT KBA2061 SK HAJI HASSAN ITAM 2
42 KOTA SETAR SIMPANG EMPAT KBC2125 SJKC PENG MIN 2
43 KOTA SETAR SIMPANG EMPAT KBA2024 SK ALOR MENGKUDU 3
44 KOTA SETAR SIMPANG EMPAT KBA2042 SK DATO' WAN MOHD SAMAN 3
45 KOTA SETAR SIMPANG EMPAT KBA2064 SK TEBENGAU 3
46 KOTA SETAR SIMPANG EMPAT KBC2133 SJKC YIH MIN 3
47 KOTA SETAR SIMPANG EMPAT KKE2156 SM TEKNIK ALOR SETAR 3
48 KOTA SETAR TELOK KECHAI KBA2040 SK SG KOROK LAMA 1
49 KOTA SETAR TELOK KECHAI KBA2038 SK HAJI ISMAIL 2
50 KOTA SETAR TELOK KECHAI KBC2126 SJK(C) PEI HWA 2
51 KOTA SETAR TELOK KECHAI KEA2185 SMK SERI PANTAI 2
52 KOTA SETAR TELOK KECHAI KBA2016 SK MERGONG 3
53 KOTA SETAR TELOK KECHAI KBB2081 SK ISKANDAR 3
54 KOTA SETAR TELOK KECHAI KBC2121 SJK(C) LONG CHUAN 3

34

Lampiran C : Senarai Sekolah Pusat Akses

BIL PPD PKG KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH FASA

55 KOTA SETAR TELOK KECHAI KEB2099 SMK TUNKU ABDUL RAHMAN 3
56 KOTA SETAR TELOK KECHAI KEE2107 SMK TUN SHARIFAH RODZIAH 3
57 KUALA MUDA/YAN BUJANG KBA3005 SK SULTAN MUDZAFFAR SHAH 2
58 KUALA MUDA/YAN BUJANG KEE3055 SMK MERBOK 3
59 KUALA MUDA/YAN BUJANG KBA3019 SK TANJUNG DAWAI 3
60 KUALA MUDA/YAN KOTA KUALA MUDA KBA3037 SK TIKAM BATU 1
61 KUALA MUDA/YAN KOTA KUALA MUDA KBA3039 SK BERAPIT 2
62 KUALA MUDA/YAN KOTA KUALA MUDA KBA3020 SK BUKIT KECHIL 2
63 KUALA MUDA/YAN KOTA KUALA MUDA KEE3056 SMK PEKULA JAYA 3
64 KUALA MUDA/YAN KOTA KUALA MUDA KBA3021 SK DARULAMAN 3
65 KUALA MUDA/YAN KOTA KUALA MUDA KBA3025 SK KOTA KUALA MUDA 3
66 KUALA MUDA/YAN PKG BUKIT SELAMBAU KBA3007 SK BUKIT SELAMBAU 2
67 KUALA MUDA/YAN PKG BUKIT SELAMBAU KBD 3084 SJKT ARUMUGAM PILLAI 2
68 KUALA MUDA/YAN PKG BUKIT SELAMBAU KEA 3108 SMK BUKIT SELAMBAU 3
69 KUALA MUDA/YAN PKG GURUN KBB3038 SK SERI AMAN 1
70 KUALA MUDA/YAN PKG GURUN KBA3001 SK GURUN (PUSAT) 2
71 KUALA MUDA/YAN PKG GURUN KEA3112 SMK BATU 5 2
72 KUALA MUDA/YAN PKG GURUN KBA3002 SK JENIANG (PUSAT) 3
73 KUALA MUDA/YAN PKG GURUN KBA3011 SK SRI JERAI 3
74 KUALA MUDA/YAN SUNGAI LAYAR KBA3049 SK. TASEK APONG 1
75 KUALA MUDA/YAN SUNGAI LAYAR KEB3049 SMK. IBRAHIM 2
76 KUALA MUDA/YAN SUNGAI LAYAR KEA3113 SMK. SUNGAI LAYAR 2
77 KUALA MUDA/YAN SUNGAI LAYAR KBA3045 SK. SUNGAI LAYAR 2
78 KUALA MUDA/YAN SUNGAI LAYAR KEA3109 SMK. BANDAR SG. PETANI 3
79 KUALA MUDA/YAN SUNGAI LAYAR KBB3040 SK. IBRAHIM 3
80 KUALA MUDA/YAN SUNGAI LAYAR KBA3035 SK. KHIR JOHARI 3
81 KUALA MUDA/YAN SUNGAI LAYAR KBE3043 SK. SYED JAN AL JAFFRI 3
82 KUALA MUDA/YAN SUNGAI LAYAR KBC3065 SJK (C) MIN TERK 3
83 KUALA MUDA/YAN SUNGAI LIMAU KBA9017 SK PERMATANG BULOH 1
84 KUALA MUDA/YAN SUNGAI LIMAU KBA9001 SK GUAR CHEMPEDAK 2
85 KUALA MUDA/YAN SUNGAI LIMAU KBA9004 SK SUNGAI LIMAU 2
86 KUALA MUDA/YAN SUNGAI LIMAU KBA9002 SK PADANG LUMAT 3
87 KUALA MUDA/YAN SUNGAI LIMAU KBA9016 SK BUKIT BESAR 3
88 KUALA MUDA/YAN SUNGAI LIMAU KEA9001 SMK SUNGAI LIMAU YAN 3
89 KUALA MUDA/YAN SUNGAI PETANI KEA3115 SMK PENGKALAN LEBAI MAN 2
90 KUALA MUDA/YAN SUNGAI PETANI KBA3024 SK SERI GEDONG 2
91 KUALA MUDA/YAN SUNGAI PETANI KBA3041 SK PETANI JAYA 2
92 KUALA MUDA/YAN SUNGAI PETANI KBA3036 SK SUNGAI PETANI 2
93 KUALA MUDA/YAN SUNGAI PETANI KEA3114 SMK TAMAN RIA JAYA 2
94 KUALA MUDA/YAN SUNGAI PETANI KHA3003 KV SP 1 3
95 KUALA MUDA/YAN SUNGAI PETANI KHA3004 KV SP 2 3
96 KUALA MUDA/YAN SUNGAI PETANI KEE3105 SM SAINS SULTAN MOHAMAD JIWA 3
97 KUALA MUDA/YAN SUNGAI PETANI KBC3104 SJK(C) PEKAN LAMA 3
98 KUALA MUDA/YAN SUNGAI PETANI KBA3050 SK BAKAR ARANG 3
99 KUALA MUDA/YAN SUNGAI PETANI KBA3043 SK TUNKU ISMAIL 3
100 KUALA MUDA/YAN YAN KRA9001 SMK AGAMA YAN 1
101 KUALA MUDA/YAN YAN KBA9010 SK LANGKASUKA 2
102 KUALA MUDA/YAN YAN KBA9021 SK SINGKIR 2
103 KUALA MUDA/YAN YAN KEA3110 SMK SERI BADONG 2
104 KUALA MUDA/YAN YAN KBA9012 SK TEROI 3
105 KUALA MUDA/YAN YAN KEA9003 SMK DULANG 3
106 KUBANG PASU AYER HITAM KBA4017 SK TUNKU LAKSAMANA 1
107 KUBANG PASU AYER HITAM KBA4022 SK TOK KEPAK 1
108 KUBANG PASU AYER HITAM KBA4001 SK AYER HITAM 2
109 KUBANG PASU AYER HITAM KBA4032 SK SERI MUDA 2
110 KUBANG PASU AYER HITAM KBC4049 SJKC YUH MIN 2

35

Lampiran C : Senarai Sekolah Pusat Akses

BIL PPD PKG KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH FASA

111 KUBANG PASU AYER HITAM KBA4022 SK TOK KEPAK 1
KEE4041 SMK AYER HITAM 2
112 KUBANG PASU AYER HITAM KBA4005 SEK KEB BINJAL 3
KBA4012 SEK KEB HOSBA 2
113 KUBANG PASU PKG HOSBA KBB4033 SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN 2
KBA4007 SK DATO WAN KEMARA 1
114 KUBANG PASU PKG HOSBA KEA4058 SMK CHANGLUN 2
KEA4063 SMK TANJUNG PAUH 3
115 KUBANG PASU PKG HOSBA KEA4036 SM SULTAN ABDUL HALIM 3
KRA4001 SBP INTEGRASI KUBANG PASU 3
116 KUBANG PASU PKG HOSBA KBA4010 SK KODIANG 2
KBA4013 SK MEGAT DEWA 3
117 KUBANG PASU PKG HOSBA KBA4021 SK SIPUTEH 3
KEA 4060 SMK MEGAT DEWA 2
118 KUBANG PASU PKG HOSBA KEE 4039 SMK TUNKU BENDAHARA 3
KBE4024 SK TUNJANG 2
119 KUBANG PASU PKG HOSBA KBA4061 SK JITRA 3 1
KBA4009 SK JITRA 3
120 KUBANG PASU PKG HOSBA KEE4037 SMK JITRA 3
KEA4061 SMK TUNKU ANUM 3
121 KUBANG PASU PKG KODIANG KBA4025 SK ANAK-ANAK ANGKATAN TENTERA 2
KBA4034 SK BANDAR BARU DARULAMAN 3
122 KUBANG PASU PKG KODIANG KBA1002 SK BANDAR BAHARU 2
KBA1007 SK RELAU 3
123 KUBANG PASU PKG KODIANG KBA1005 SK LUBOK BUNTAR 1
KEA1002 SMK LUBOK BUNTAR 2
124 KUBANG PASU PKG KODIANG KBC5043 SJKC KILANG LAMA 3
KBD5053 SJKT KULIM 3
125 KUBANG PASU PKG KODIANG KBA5007 SK KULIM 2
KBA5024 SK PERMATANG TIONG 3
126 KUBANG PASU PKG TUNJANG KBA5008 SK SRI KULIM 2
KBB5021 SK ST ANNE'S CONVENT 3
127 KUBANG PASU PKG TUNJANG KEB5029 SMK ST. ANNE'S CONVENT 2
KBA5015 SK PERMATANG TOK DIK 2
128 KUBANG PASU PKG TUNJANG KBA5004 SK GUAR LOBAK 3
KBA5014 SK SUNGAI KARANGAN 3
129 KUBANG PASU PKG TUNJANG KEB5026 SMK TUNKU PANGLIMA BESAR 2
KEA5078 KOLEJ TINGKATAN ENAM KULIM
130 KUBANG PASU PKG TUNJANG KBA5009 SK LABU BESAR 2
KBA5016 SK SUNGAI KOB 2
131 KUBANG PASU PKG TUNJANG KBA5018 SK SUNGAI ULAR 2
KBA5019 SK SERI LINDUNGAN RAJA 2
132 KUBANG PASU PKG TUNJANG KBA5020 SK TERAP 1
KBA5026 SK TAMAN KENARI 3
133 KULIM/BANDAR BAHARUBANDAR BAHARU KBA5029 SK TAMAN HITECH 3
KEA5024 SMK KULIM 1
134 KULIM/BANDAR BAHARUBANDAR BAHARU KEA5067 SMK LABU BESAR 3
KEB5027 SMK SULTAN BADLISHAH 3
135 KULIM/BANDAR BAHARUBANDAR BAHARU KHA5002 KOLEJ VOKASIONAL KULIM 3
KBA1013 SK SUNGAI TAKA 2
136 KULIM/BANDAR BAHARUBANDAR BAHARU KBA1009 SK DATO HJ ZAINUDDIN 2
KBA1004 SK SUNGAI SALLEH 1
137 KULIM/BANDAR BAHARUPKG KULIM KBA1014 SK SUNGAI TENGAS 1
KEA1001 SMK SELAMA 1
138 KULIM/BANDAR BAHARUPKG KULIM KBB1016 SK JALAN SELAMA 3

139 KULIM/BANDAR BAHARUPKG KULIM

140 KULIM/BANDAR BAHARUPKG KULIM

141 KULIM/BANDAR BAHARUPKG KULIM

142 KULIM/BANDAR BAHARUPKG KULIM

143 KULIM/BANDAR BAHARUPKG KULIM

144 KULIM/BANDAR BAHARUPKG PADANG SERAI

145 KULIM/BANDAR BAHARUPKG PADANG SERAI

146 KULIM/BANDAR BAHARUPKG PADANG SERAI

147 KULIM/BANDAR BAHARUPKG PADANG SERAI

148 KULIM/BANDAR BAHARUPKG PADANG SERAI

149 KULIM/BANDAR BAHARUPKG SUNGAI ULAR

150 KULIM/BANDAR BAHARUPKG SUNGAI ULAR

151 KULIM/BANDAR BAHARUPKG SUNGAI ULAR

152 KULIM/BANDAR BAHARUPKG SUNGAI ULAR

153 KULIM/BANDAR BAHARUPKG SUNGAI ULAR

154 KULIM/BANDAR BAHARUPKG SUNGAI ULAR

155 KULIM/BANDAR BAHARUPKG SUNGAI ULAR

156 KULIM/BANDAR BAHARUPKG SUNGAI ULAR

157 KULIM/BANDAR BAHARUPKG SUNGAI ULAR

158 KULIM/BANDAR BAHARUPKG SUNGAI ULAR

159 KULIM/BANDAR BAHARUPKG SUNGAI ULAR

160 KULIM/BANDAR BAHARUSERDANG

161 KULIM/BANDAR BAHARUSERDANG

162 KULIM/BANDAR BAHARUSERDANG

163 KULIM/BANDAR BAHARUSERDANG

164 KULIM/BANDAR BAHARUSERDANG

165 KULIM/BANDAR BAHARUSERDANG

36

Lampiran C : Senarai Sekolah Pusat Akses

BIL PPD PKG KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH FASA

166 LANGKAWI KUAH KBA6006 SK SERI NEGERI 3
167 LANGKAWI KUAH KBE6005 SK KELIBANG 1
168 LANGKAWI KUAH KHA6001 KOLEJ VOKASIONAL LANGKAWI 3
169 LANGKAWI KUAH KEA6017 SMK LANGKAWI, PULAU TUBA 3
170 LANGKAWI KUAH KBA6013 SK LANGKAWI 2
171 LANGKAWI KUAH KBA6002 SK BAYAS 1
172 LANGKAWI KUAH KBA6009 SK PULAU TUBA 3
173 LANGKAWI KUAH KBA6020 SK SELAT BAGAN NYIOR 3
174 LANGKAWI KUAH KEE6016 SMK MAHSURI 2
175 LANGKAWI KUAH KBA6001 SK LUBUK CHEMPEDAK 3
176 LANGKAWI PADANG MATSIRAT KBA6008 SK PADANG MATSIRAT 1
177 LANGKAWI PADANG MATSIRAT KEA6015 SMK TUNKU PUTRA 1
178 LANGKAWI PADANG MATSIRAT KBA6003 SK EWA 3
179 LANGKAWI PADANG MATSIRAT KBA6007 SK KUALA TERIANG 3
180 LANGKAWI PADANG MATSIRAT KBA6011 SK TEMONYONG 3
181 LANGKAWI PADANG MATSIRAT KBA6004 SK KEDAWANG 2
182 PADANG TERAP PKG KUALA NERANG KEA7021 SMK KUALA NERANG 2
183 PADANG TERAP PKG KUALA NERANG KBA7002 SK KUALA NERANG 1
184 PADANG TERAP PKG KUALA NERANG KBB7016 SK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA 3
185 PADANG TERAP PKG KUALA NERANG KBA7005 SK NAKA 1
186 PADANG TERAP PKG KUALA NERANG KBA7012 SK PEDU 3
187 PADANG TERAP PKG KUALA NERANG KEE7017 SMK DATO' SYED AHMAD 3
188 PADANG TERAP PKG KUALA NERANG KBA7003 SK KURONG HITAM 3
189 PENDANG BUKIT JENUN KBAA069 SK BUKIT JENUN 2
190 PENDANG BUKIT JENUN KBAA076 SK POKOK TAI 3
191 PENDANG BUKIT JENUN KEAA164 SMK AYER PUTEH DALAM 2
192 PENDANG BUKIT JENUN KBAA077 SK HAJI MAT DAHAN 2
193 PENDANG PKG PENDANG KEEA181 SMK SYED IBRAHIM 1
194 PENDANG PKG PENDANG KEEA105 SMK SUNGAI TIANG 3
195 PENDANG PKG PENDANG KBAA060 SK KAMPUNG BARU 3
196 PENDANG PKG PENDANG KBAA078 SK SYED IBRAHIM 3
197 PENDANG PKG PENDANG KBAA062 SK SUNGAI TIANG 1
198 PENDANG PKG PENDANG KBAA059 SK PENDANG 1
199 PENDANG PKG PENDANG KBAA006 SK POKOK ASAM 1
200 PENDANG TOKAI KBAA052 SK HAJI ABDUL RAHMAN 2
201 PENDANG TOKAI KBAA050 SK BUKIT CHORAS 3
202 PENDANG TOKAI KBAA051 SK BUKIT RAYA DALAM 3
203 PENDANG TOKAI KEAA091 SMK TOKAI 3
204 SIK SIK KBA8002 SK CHEPIR 3
205 SIK SIK KBA8012 SK PAYA TERENDAM 1
206 SIK SIK KBA8014 SK SIK 2
207 SIK SIK KBA8015 SK BANDAR BARU BERIS JAYA 3
208 SIK SIK KBE8017 SK SERI DUSUN 1
209 SIK SIK KEE8018 SMK SIK 3
210 SIK SIK KRA8001 SMK AGAMA SIK 1

37

Lampiran D : Senarai Sekolah DTP-AMAN

BIL . PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH
KEA0067 SMK JERAI
1 BALI NG KEA0072 SMK BONGOR
KBA0023 SK TI AK
2 BALI NG KBA0007 SK PENGHULU ABU BAKAR
KEE2102 SMK MUADZAM SHAH
3 BALI NG KEA2180 SMK MERGONG
KBA2093 SK KEBUN PI NANG
4 BALI NG KEE2101 SMK ALOR JANGGUS
KEE2104 SMK TUNKU ABDUL AZI Z
5 KOTA SETAR KBA2045 SK TELOK KECHAI
KEA2161 SMK TAJAR
6 KOTA SETAR KEB2099 SMK TUNKU ABD. RAHMAN
KBA2007 SK ALOR JANGGUS
7 KOTA SETAR KEA3105 SMK TUNKU I SMAI L
KBA3043 SK TUNKU I SMAI L
8 KOTA SETAR KBA3025 SK KOTA KUALA MUDA
KEA3107 SMK KOTA KUALA MUDA
9 KOTA SETAR KEE3055 SMK MERBOK
KBA3013 SK HAJI OMAR TAHI R
10 KOTA SETAR KBA3010 SK DATARAN MUDA
KBA3004 SK SERI WANGSA
11 KOTA SETAR KBA4062 SK PADANG PEKAN
KBA4063 SK PUTAT
12 KOTA SETAR KBA4017 SK TUNKU LAKSAMANA
KEE4041 SMK AYER HI TAM
13 KOTA SETAR KEA4058 SMK CHANGLUN
KEA4070 SMK JERLUN
14 KUALA MUDA/YAN KEA4037 SMK SANGLANG
KEA4063 SMK TANJUNG PAUH
15 KUALA MUDA/YAN KEA4060 SMK MEGAT DEWA
KEA5074 SMK AI R MERAH
16 KUALA MUDA/YAN KEA5071 SMK TAMAN SELASI H
KBA5033 SK TAMAN MAHSURI
17 KUALA MUDA/YAN KBA5028 SK JALAN PAYA BESAR
KBB5023 SK TUNKU ABDUL MALI K
18 KUALA MUDA/YAN KBA1004 SK SUNGAI SALLEH
KBA1010 SK SUNGAI BATU
19 KUALA MUDA/YAN KBA1009 SK DATO' HJ ZAI NUDDI N
KBA6009 SK PULAU TUBA
20 KUALA MUDA/YAN KBA6002 SK BAYAS
KBA6021 SK NYI OR CHABANG
21 KUALA MUDA/YAN KBA6022 SK KI LI M
KEA6014 SMK AYER HANGAT
22 KUBANG PASU KEA6017 SMK LANGKAWI
KEA6015 SMK TUNKU PUTRA
23 KUBANG PASU KFT6001 MAKTAB MAHMUD
KEE7018 SMK LUBUK MERBAU
24 KUBANG PASU KBA7007 SK NAMI
KBA7015 SK LUBUK MERBAU
25 KUBANG PASU KEA7021 SMK KUALA NERANG
KBB7012 SK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA
26 KUBANG PASU KBA7002 SK KUALA NERANG
KBA7001 SK PANGLI MA AWANG
27 KUBANG PASU KBA7003 SK KURONG HI TAM
KBAA070 SK BUKI T JAMBUL
28 KUBANG PASU KBAA077 SK HAJI MAT DAHAN
KBAA068 SK HAJI MOHD ARI FF
29 KUBANG PASU KBAA056 SK KAMPUNG RAMBAI
KBAA035 SK PAYA RAWA
30 KUBANG PASU KBAA078 SK SYED I BRAHI M
KEAA164 SMK AYER PUTEH DALAM
31 KULI M/BANDAR BAHARU KEAA091 SMK TOKAI
KEA8020 SK CHEPI R
32 KULI M/BANDAR BAHARU KEA8019 SMK JENERI
KEE8021 SMK GULAU
33 KULI M/BANDAR BAHARU KBA8003 SK GULAU

34 KULI M/BANDAR BAHARU

35 KULI M/BANDAR BAHARU

36 KULI M/BANDAR BAHARU

37 KULI M/BANDAR BAHARU

38 KULI M/BANDAR BAHARU

39 LANGKAWI

40 LANGKAWI

41 LANGKAWI

42 LANGKAWI

43 LANGKAWI

44 LANGKAWI

45 LANGKAWI

46 LANGKAWI

47 PADANG TERAP

48 PADANG TERAP

49 PADANG TERAP

50 PADANG TERAP

51 PADANG TERAP

52 PADANG TERAP

53 PADANG TERAP

54 PADANG TERAP

55 PENDANG

56 PENDANG

57 PENDANG

58 PENDANG

59 PENDANG

60 PENDANG

61 PENDANG

62 PENDANG

63 SI K

64 SI K

65 SI K

66 SI K

Nota :
Sena ra i ta mba ha n s ekol a h DTP-AMAN

38

Lampiran E : Senarai sekolah Agama Rakyat di bawah kawalan
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah (JHEAIK)

Peringkat Menengah

Bil. Kod Jakim Nama Sekolah dan Alamat Daerah
Kota Setar
1 KXM 2001 SMA Al-Maahad Addini, Persiaran Sultan Abdul Hamid, 05050 Alor Setar, Kedah Darul Aman. Kota Setar
Kota Setar
2 KXM 2002 SMA Makarimul Akhlak, Langgar 06500 Alor Setar, Kedah Darul Aman Kota Setar
Pokok Sena
3 KXM 2004 SM Sains Tahfiz , Alor Setar, Km.5, Jln.Datuk Kumbar, 05300 Alor Setar, Kedah Darul Aman Pokok Sena
Kubang Pasu
4 KXM 2005 Madrasah At-Taklimiah Al-Khairiah, Kampong Tok. Keling, Mukim Derga 05400 Alor Setar Kubang Pasu
Kubang Pasu
5 KXMB001 SMI Darul Ulum, Km.23, Jalan Kuala Nerang, 06300 Pokok Sena, Alor Setar, Kedah Darul Aman Kubang Pasu
Kubang Pasu
6 KXMB002 Kolej Islam Darul Ulum, Km.23, Jalan Kuala Nerang, 06300 Pokok Sena Padang Terap
Padang Terap
7 KXM 4001 SMA Nahdhah Hasanah, Melele, KM. 24, Bt.21, Jln. Kodiang, 06100 Kodiang, Kedah Darul Aman Pendang

8 KXM 4002 Maktab Pengajian Islam Kedah, No.25, Bt.2, KM. 3, Jln.Changloon, 06100 Kodiang, Kedah Darul Aman. Yan
Yan
9 KXM 4003 SMA Al-Azhar, Jalan Muda Kuari, Mukim Gelong, 06000 Jitra, Kedah Darul Aman Kuala Muda
Kuala Muda
10 KXM 4005 Maahad Tahfiz Sains Darul Muttaqin ( Masdar ) Kampong Baru Bt.13, Jalan Sintok, 06010 Changlun, Baling
Baling
11 KXM 4006 SMA Maahad Akademi Islam Kedah, km.25, Kubang Sepat, 06150 Jitra, Kedah Darul Aman Baling
Baling
12 KXM 7001 SMA Al-Khairiah, Jalan Empangan, Pedu, 06300 Kuala Nerang, Kedah Darul Aman. Kulim
Kulim
13 KXM 7002 SMA Assiddiqiah Al-Islamiah, Kg.Padang Kerasak, Mukim Tekai,06350 Naka, Kedah Darul Aman. Kulim
Sik
14 KXM A001 SMA Al-Islah, Seberang Pendang, 06700 Pendang, Kedah Darul Aman. Langkawi
Kubang Pasu
15 KXM 9001 SMA At-Taufiqiah Al-Khairiah Al-Halimiah, Bt.16, Padang Lumat, 06910 Yan, Kedah Darul Aman. Pendang
Kuala Muda
16 KXM 9003 SMI DARUL IZZAH, LOT 2145, KG PERUPOK,06900YAN KEDAH Kulim

17 KXM 3002 SMA Islah, Pokok Asam, Jalan Pinang Tunggal, Sungai Petani

18 KXM 3003 SMA MADRASAH ZUBAIDIYAH KOMPLEKS BALAI ISLAM MERBOK, 08400 MERBOK, KEDAH DARUL AMAN

19 KXM 0001 SMA Yayasan Khairiah, Kpg. Pisang, 09200 Kupang, Kedah Darul Aman.

20 KXM 0002 SMA Diniah Islamiah, Pekan Kupang, 09200 Kupang, Kedah Darul Aman.

21 KXM 0004 Pusat Tarbiah Haraki An-Nur, Kampong Charok Beras, Jalan Paya Besar, 09300 Kuala Ketil

22 KXM 0005 MAAHAD AL-IMAN LI ULUMIL QURAN NO.146 KG PANTAI CICAR 09300 KUALA KETIL KEDAH

23 KXM 5001 SMA Tarbiah Diniah, Jalan Pegawai, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman.

24 KXM 5002 SMA Ihsaniah, Jangkang, 09700 Karangan, Kulim, Kedah Darul Aman.

25 KXM 5003 SMA Al-Hanafiah, 09020 Pekan Malau, Kulim, Kedah Darul Aman.

26 KXM 8001 SMA Ihsaniah, Kampong Belantik, Mukim Sok, 08210 Sik

27 KXM 6001 SMA Al-Baqiatussolihat, Kg. Ranggut, Mukim Pdg. Mat Sirat, 07100 Langkawi

28 KXE 4001 Maahad Pendidikan Al-Fateh, 74, Lorong Tok Rela 1, Kampong Raja, Mukim Pering, 06100 Kodiang

29 KXEA 001 Madrasah An-Nur Al-Islamiah, Km.4, Jln. Sungai Tiang, Gajah Mati, 06700 Pendang. Kedah

30 KXE 3001 SMA Daris, Sungai Jagung, 08000 Kuala Muda, Kedah Darul Aman.

31 KXE 5001 Madrasah Darul mumtaz, Lot 483, Kampong Guar Lobak, 09400 Padang Serai, Kedah

Bil. Kod Jakim SEKOLAH MENENGAH AGAMANEGERI ( SMAN ) NEGERI KEDAH Daerah
Nama Sekolah dan Alamat Kota Setar

1 KXM 2007 M.M Persiaran Sultan Abdul Hamid, 05050 A/Setar Yan
Kulim
2 KXM 9002 M.M. Cawangan Yan, Kampong Acheh, 06910 Yan

3 KXC5001 Maahad Tahfiz Sains Darul Aman, Jalan Pegawai, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman

39

Lampiran E : Senarai sekolah Agama Rakyat di bawah kawalan
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah (JHEAIK)

Peringkat Rendah

Bil Kod Jakim Nama Sekolah dan Alamat Daerah
Kota Setar
1 KYR 2001 SRI. Darul Aman, Km. 3, Lebuhraya Sultan Abd. Halim, 05400 A.Setar Kota Setar
Kota Setar
2 KYR 2002 SRI UMMI, 4028-4030, Taman Rakyat, Jln.Sultanah, 05350 A.Setar Kota Setar
Kota Setar
3 KYR 2003 SRI Alor Setar, Km. 5, Jln. Datuk Kumbar, 05300 Alor Setar Kota Setar
Kubang Pasu
4 KYR 2004 SRIDU, Telok Bagan Batu 3, Tandop 05400 Alor Setar Kubang Pasu
Pendang
5 KYR 2005 SEKOLAH RENDAH AN-NAJAH, 205 JALAN LANGGAR, 05460 ALOR SETAR, KEDAH Kuala Muda
Kuala Muda
6 KYR 2006 SR INTEGRASI TERAS ISLAM DARULAMAN, LOT 58 BT 2 1/4 JLN K.KEDAH, A.SETAR Kuala Muda

7 KYR 4001 SRI At-Toyyibah, Kg. Pdg. Halban 06010 Changlun, Jitra Baling
Baling
8 KYR 4002 SRI Al-Azhar, Jalan Muda Kuari, Mukim Gelong, 06000 Jitra, Kedah Darul Aman. Baling
Baling
9 KYRA 001 SRI Islah Kompleks Sekolah Islam Islah, Hadapan Taman Selesa, Seberang Pendang Baling
Kulim
10 KYR 3002 SRI Islah, Pokok Asam, Jalan Pinang Tunggal, Sungai Petani Kulim
Kulim
11 KYR 3003 Sekolah Rendah Islam Al-Maarif (Seri Sungai Petani ) Lot 4661, Sungai Layar, S.Petani Langkawi
Yan
12 KYR 3004 SRI MADRASAH ZUBAIDIYAH KOMPLEKS BALAI ISLAM MERBOK, 08400 MERBOK, KEDAH DARUL AMAN Padang Terap
Kubang Pasu
13 KYR 0001 SRI An-Naim, Desa Murni, Pekan Lama, 09300 K.Ketil, K.Darul Aman Pendang
Kuala Muda
14 KYR 0002 SRI Darul Hijrah, Mukim Siong, Baling, Kedah Darul Aman Kulim

15 KYR 0003 SRI Raudhatul Muslimin, Sungai Kembal, 09300 Kuala Ketil Kedah Darul Aman

16 KYR 0004 SRA DINIAH ISLAMIAH PEKANG KUPANG 09200 BALING

17 KYR 0005 MAAHAD AL-IMAN LI ULUMIL QURAN NO.146 KG PANTAI CICAR 09300 KUALA KETIL KEDAH

18 KYR 5001 Sek Tahfiz Sains An-Najihin, 1447, Jln.Bukit Awi, 09000 Kulim

19 KYR 5003 Sek Ren Islam Al-Islah Kulim, No.132, Jln. Putra B, Pusat Perniagaan Putra, Kilang Lama, 09000 Kulim

20 KYR 5004 SEK. REN. INTEGRASI IBNU KHALDUN NO.695 JLN. LEBUH BANDAR 3/2 BANDAR PUTRA, 09000 KULIM

21 KYR 6001 SRIDU, Langkawi Lot 1600, Jalan Mardi, Mukim Ulu Melaka, 07000 Langkawi

22 KYR 9001 SRI Al-Akhlak Al-Islamiah, Guar Chempedak, 08800 Gurun, Kedah Darul Aman

23 KYR 7001 SRI Al-Khairiah, Jalan Empangan, Pedu, 06300 Kuala Nerang, Kedah Darul Aman.

24 KXE 4001 Maahad Pendidikan Al-Fateh, 74, Lorong Tok Rela 1, Kampong Raja, Mukim Pering, 06100 Kodiang

25 KXEA 001 Madrasah An-Nur Al-Islamiah, Km.4, Jln. Sungai Tiang, Gajah Mati, 06700 Pendang. Kedah

26 KXE 3001 SMA Daris, Sungai Jagung, 08000 Kuala Muda, Kedah Darul Aman.

27 KXE 5001 Madrasah Darul mumtaz, Lot 483, Kampong Guar Lobak, 09400 Padang Serai, Kedah

40

Lampiran F : Senarai Sekolah Negeri Kedah

PPD Baling : Peringkat Rendah

BIL. KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NO TELEFON E-MEL

1 KBA0001 SEKOLAH KEBANGSAAN MOHD ARIFF ABDULLAH 044430354 [email protected]

2 KBA0002 SEKOLAH KEBANGSAAN TELOI KANAN 044192862 [email protected]

3 KBA0003 SEKOLAH KEBANGSAAN TEMBAK 044161019 [email protected]

4 KBA0004 SEKOLAH KEBANGSAAN BADANG TIADA [email protected]

5 KBA0005 SEKOLAH KEBANGSAAN ASAM JAWA/CAROK KELIAN 044721215 [email protected]

6 KBA0006 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INAS 044725675 [email protected]

7 KBA0007 SEKOLAH KEBANGSAAN PENGHULU ABU BAKAR 044702099 [email protected]

8 KBA0008 SEKOLAH KEBANGSAAN BALING 044702284 [email protected]

9 KBA0009 SEKOLAH KEBANGSAAN DALAM WANG 044720013 [email protected]

10 KBA0010 SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU PUAN HABSAH 044704473 [email protected]

11 KBA0011 SEKOLAH KEBANGSAAN IBOI 044721078 [email protected]

12 KBA0012 SEKOLAH KEBANGSAAN SYED SHEH 044721080 [email protected]

13 KBA0013 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG SADEK 044765284 [email protected]

14 KBA0014 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG PADANG TIADA [email protected]

15 KBA0015 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG SERA 044721687 [email protected]

16 KBA0016 SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KUPANG 044766755 [email protected]

17 KBA0017 SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA PEGANG 044764888 [email protected]

18 KBA0018 SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KUANG 044727825 [email protected]

19 KBA0019 SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA MERAH TIADA [email protected]

20 KBA0020 SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA SAMAK 044430719 [email protected]

21 KBA0021 SEKOLAH KEBANGSAAN LANAI 044761325 [email protected]

22 KBA0022 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAI 044706301 [email protected]

23 KBA0023 SEKOLAH KEBANGSAAN SIONG 044721258 [email protected]

24 KBA0024 SEKOLAH KEBANGSAAN TANJUNG PARI 044722503 [email protected]

25 KBA0025 SEKOLAH KEBANGSAAN TAWAR 044765021 [email protected]

26 KBA0026 SEKOLAH KEBANGSAAN TIAK 044765067 [email protected]

27 KBA0027 SEKOLAH KEBANGSAAN TITI GANTONG 044708216 [email protected]

28 KBA0028 SEKOLAH KEBANGSAAN RAMBONG PULAI 044727598 [email protected]

29 KBA0029 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BAYU 044721131 [email protected]

30 KBA0030 SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KETIL 044163050 [email protected]

31 KBA0031 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI JEMERLI 044430878 [email protected]

32 KBA0032 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG SELARONG 044720867 [email protected]

33 KBA0062 SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK TEDURI 044725991 [email protected]

34 KBA0063 SEKOLAH KEBANGSAAN MALAU 044722863 [email protected]

35 KBA0065 SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA BESAR 044430437 [email protected]

36 KBA0066 SEKOLAH KEBANGSAAN BINJUL 044160128 [email protected]

37 KBA0067 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BANDAR 044721096 [email protected]

38 KBA0068 SEKOLAH KEBANGSAAN ULU TAWAR 0194428470 [email protected]

39 KBA0069 SEKOLAH KEBANGSAAN ULU BAKAI 0195085688 [email protected]

40 KBA0070 SEKOLAH KEBANGSAAN SEBERANG KETIL 044430472 [email protected]

41 KBA0071 SEKOLAH KEBANGSAAN BINJUL DALAM 044430423 [email protected]

42 KBA0073 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG KEDA 044768786 [email protected]

43 KBB0033 SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PEKAKA 044430535 [email protected]

44 KBB0034 SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU PUTERA 044701240 [email protected]

45 KBC0040 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHIN HWA 044765377 [email protected]

46 KBC0041 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KONG MIN 044765494 [email protected]

47 KBC0042 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KAMPUNG LALANG 044731682 [email protected]

48 KBC0043 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KUALA KETIL 044163351 [email protected]

49 KBC0044 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PENG MIN TIADA [email protected]

50 KBC0045 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SENG YOK 044765217 [email protected]

51 KBC0046 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YEOK CHEE 044701277 [email protected]

52 KBC0047 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) POI CHEE 0177857321 [email protected]

53 KBD0048 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG BADENOCH TIADA [email protected]

54 KBD0050 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BINJOL 044164106 [email protected]

55 KBD0052 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG BUKIT TIADA [email protected]

56 KBD0053 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG KATUMBA 0129987462 [email protected]

57 KBD0054 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG KUALA KETIL [email protected]

58 KBD0055 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG BATU PEKAKA TIADA [email protected]

59 KBD0056 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG KIM SENG TIADA [email protected]

60 KBD0057 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG TIADA [email protected]

61 KBD0058 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG KUPANG 0124413065 [email protected]

62 KBD0059 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG PELAM TIADA [email protected]

41

PPD Baling : Peringkat Menengah

BIL. KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NO TELEFON E-MEL

1 KEA0035 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALING 044701218 [email protected]

2 KEA0036 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIONG 044731761 [email protected]

3 KEA0064 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELOI KANAN 044193882 [email protected]

4 KEA0065 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJONG PUTERI 044163853 [email protected]

5 KEA0067 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JERAI 044767226 [email protected]

6 KEA0068 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIT PANJANG 044721422 [email protected]

7 KEA0069 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED ABU BAKAR 044765797 [email protected]

8 KEA0070 SEKOLAH KHAS BALING 044706793 [email protected]

9 KEA0071 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAKAI 044430586 [email protected]

10 KEA0072 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BONGOR 044701177 [email protected]

11 KEB0037 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU PUTERA 044701270 [email protected]

12 KEE0038 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA KETIL 044434251 [email protected]

13 KEE0039 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA PEGANG 044726332 [email protected]

14 KFT0011 MAKTAB MAHMUD BALING 044701442 [email protected]

15 KFT0012 SEKOLAH MENENGAH AGAMA (ARAB) ANNAJAH 044721046 [email protected]

16 KRA0001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA BALING 044705303 [email protected]

PPD Kota Setar : Peringkat Rendah

BIL. KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NO. TELEFON E-MEL

1 KBA2007 SEKOLAH KEBANGSAAN ALOR JANGGUS 047311500 [email protected]

2 KBA2008 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI AMAR DIRAJA 047313354 [email protected]

3 KBA2010 SEKOLAH KEBANGSAAN GUNONG 047306530 [email protected]

4 KBA2011 SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA RENTANG 047322681 [email protected]

5 KBA2012 SEKOLAH KEBANGSAAN WAN SULAIMAN SIDIQ 047330887 [email protected]

6 KBA2013 SEKOLAH KEBANGSAAN HJ ABDULLAH SADUN 047946790 [email protected]

7 KBA2014 SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' SHAARI 047320792 [email protected]

8 KBA2015 SEKOLAH KEBANGSAAN LENGKUAS 047146714 [email protected]

9 KBA2016 SEKOLAH KEBANGSAAN MERGONG 047337550 [email protected]

10 KBA2017 SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG GUNUNG 047322506 [email protected]

11 KBA2018 SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG TIGA 047312441 [email protected]

12 KBA2019 SEKOLAH KEBANGSAAN SUKA MENANTI 047325280 [email protected]

13 KBA2020 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BARU 047341620 [email protected]

14 KBA2021 SEKOLAH KEBANGSAAN TITI GAJAH 047144135 [email protected]

15 KBA2022 SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG TEDUH 047317682 [email protected]

16 KBA2023 SEKOLAH KEBANGSAAN ALOR MELINTANG 047413134 [email protected]

17 KBA2024 SEKOLAH KEBANGSAAN ALOR MENGKUDU 047315497 [email protected]

18 KBA2025 SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU RAUDZAH 047321096 [email protected]

19 KBA2026 SEKOLAH KEBANGSAAN HUTAN KAMPONG 047145275 [email protected]

20 KBA2028 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG GELAM 047323750 [email protected]

21 KBA2029 SEKOLAH KEBANGSAAN GERIGIS 047345290 [email protected]

22 KBA2030 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI TAMAN 047347381 [email protected]

23 KBA2031 SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEDAH 047627088 [email protected]

24 KBA2032 SEKOLAH KEBANGSAAN LANGGAR 047876930 [email protected]

25 KBA2033 SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI ABU BAKAR 047142830 [email protected]

26 KBA2036 SEKOLAH KEBANGSAAN SEBERANG PERAK BARU 047721446 [email protected]

27 KBA2037 SEKOLAH KEBANGSAAN SEBERANG PERAK 047721185 [email protected]

28 KBA2038 SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI ISMAIL 047621101 [email protected]

29 KBA2039 SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN PEGAWAI 047710312 [email protected]

30 KBA2040 SEKOLAH KEBANGSAAN SG KOROK LAMA 047774122 [email protected]

31 KBA2041 SEKOLAH KEBANGSAAN HJ IDRIS TAJAR 047313071 [email protected]

32 KBA2042 SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' WAN MOHD SAMAN 047713671 [email protected]

33 KBA2045 SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK KECHAI 047772299 [email protected]

34 KBA2049 SEKOLAH KEBANGSAAN BULUH LIMA 047693231 [email protected]

35 KBA2055 SEKOLAH KEBANGSAAN KANGKONG 047641751 [email protected]

36 KBA2058 SEKOLAH KEBANGSAAN LAHAR BUDI 047412372 [email protected]

37 KBA2061 SEKOLAH KEBANGSAAN HJ HASSAN ITAM 047642079 [email protected]

38 KBA2064 SEKOLAH KEBANGSAAN TEBENGAU 047622254 [email protected]

39 KBA2065 SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI WAHAB 047415395 [email protected]

40 KBA2066 SEKOLAH KEBANGSAAN DARUL HIKMAH 047342237 [email protected]

42

BIL. KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NO. TELEFON E-MEL

41 KBA2073 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG JAWA 047695090 [email protected]

42 KBA2074 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI MAHAWANGSA 047694792 [email protected]

43 KBA2084 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PINANG 047141890 [email protected]

44 KBA2085 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN UDA 047309269 [email protected]

45 KBA2087 SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS ALOR SETAR 047325168 [email protected]

46 KBA2088 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RAKYAT 047336372 [email protected]

47 KBA2089 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PANTAI 047623017 [email protected]

48 KBA2090 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PERDANA 047348440 [email protected]

49 KBA2091 SEKOLAH KEBANGSAAN PEREMBA 047771500 [email protected]

50 KBA2092 SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN DATUK KUMBAR 047327578 [email protected]

51 KBA2093 SEKOLAH KEBANGSAAN KEBUN PINANG 047644377 [email protected]

52 KBA2094 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN AMAN 047302075 [email protected]

53 KBA2095 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BERSATU 047621757 [email protected]

54 KBA2096 SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI SALLEH MASRI 047627995 [email protected]

55 KBA2098 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN AWANA 047876353 [email protected]

56 KBAB001 SEKOLAH KEBANGSAAN WAN ABDUL SAMAD 047821311 [email protected]

57 KBAB002 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BUKIT 047851055 [email protected]

58 KBAB003 SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA LANJUT 047846136 [email protected]

59 KBAB004 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT TAMPOI 047170024 [email protected]

60 KBAB005 SEKOLAH KEBANGSAAN JABI 047821340 [email protected]

61 KBAB006 SEKOLAH KEBANGSAAN NAWA 047823379 [email protected]

62 KBAB007 SEKOLAH KEBANGSAAN TELAGA MAS 047170179 [email protected]

63 KBAB008 SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK JAMAT 047879061 [email protected]

64 KBAB009 SEKOLAH KEBANGSAAN TUALANG 047876902 [email protected]

65 KBAB010 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PAYONG 047824324 [email protected]

66 KBAB011 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT HIJAU 047823462 [email protected]

67 KBAB012 SEKOLAH KEBANGSAAN KG PAYA 047419212 [email protected]

68 KBAB013 SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG LERET 047849499 [email protected]

69 KBAB014 SEKOLAH KEBANGSAAN POKOK SENA 047823015 [email protected]

70 KBAB015 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PAK KIAU 047801181 [email protected]

71 KBB2079 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI GUNONG 047343844 [email protected]

72 KBB2080 SEKOLAH KEBANGSAAN BOHOR 047146448 [email protected]

73 KBB2081 SEKOLAH KEBANGSAAN ISKANDAR 047332076 [email protected]

74 KBB2082 SEKOLAH KEBANGSAAN HJ MOHD SHARIFF 047307606 [email protected]

75 KBB2083 SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL HALIM 047317750 [email protected]

76 KBB2084 SEKOLAH KEBANGSAAN ALOR SETAR 047323121 [email protected]

77 KBB2085 SEKOLAH KEBANGSAAN SULTANAH ASMA 047333234 [email protected]

78 KBB2086 SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT 047313970 [email protected]

79 KBC2109 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) BOON HWA 047343493 [email protected]

80 KBC2112 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHENG YU 047947570 [email protected]

81 KBC2113 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) EIK CHOON 047642905 [email protected]

82 KBC2115 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KEAT HWA (K) 047719758 [email protected]

83 KBC2116 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KEAT HWA (H) 047330012 [email protected]

84 KBC2117 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KEAT HWA (S) 047323025 [email protected]

85 KBC2118 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KEE CHEE 047333602 [email protected]

86 KBC2119 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) LONG SEONG 047410595 [email protected]

87 KBC2121 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) LONG CHUAN 047310140 [email protected]

88 KBC2122 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) MIN SIN 047694377 [email protected]

89 KBC2123 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) NAN KWANG 047342377 [email protected]

90 KBC2124 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PUMPONG 047311924 [email protected]

91 KBC2125 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PENG MIN 047772526 [email protected]

92 KBC2126 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PEI HWA 047715528 [email protected]

93 KBC2127 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PEI SHIH 047621232 [email protected]

94 KBC2128 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SOON JIAN 047349968 [email protected]

95 KBC2129 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SOON CHENG 047145225 [email protected]

96 KBC2130 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIN MIN 047722026 [email protected]

97 KBC2132 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) TAI CHONG 047879001 [email protected]

98 KBC2133 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YIH MIN 047641341 [email protected]

99 KBC2135 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YIH CHOON 047344676 [email protected]

100 KBCB001 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG HWA 047878713 [email protected]

101 KBCB002 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) TONG YUH 047821261 [email protected]

102 KBD2137 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BARATHY 047338244 [email protected]

103 KBD2138 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) THIRUVALLUVAR 047349805 [email protected]

104 KBDB001 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG JABI 047824892 [email protected]

43

PPD Kota Setar : Peringkat Menengah

BIL. Kod Sekolah Nama Sekolah No. Telefon E-MAIL

1 KEA2090 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTANAH BAHIYAH 047331531 [email protected]

2 KEA2091 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' SYED OMAR 047321607 [email protected]
3 KEA2093 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEPALA BATAS 047144041 [email protected]
4 KEA2094 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEBERANG PERAK 047771709 [email protected]

5 KEA2095 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LANGGAR 047876390 [email protected]
6 KEA2096 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO'WAN MOHD SAMAN 047643770 [email protected]
7 KEA2097 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEAT HWA 2 047722661 [email protected]

8 KEA2161 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAJAR 047329011 [email protected]

9 KEA2179 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED MOHAMED AL-BUKHARY 047308841 [email protected]

10 KEA2180 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MERGONG 047315394 [email protected]
11 KEA2182 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMPANG KUALA 047344732 [email protected]
12 KEA2183 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG ROTAN 047324785 [email protected]

13 KEA2185 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PANTAI 047627331 [email protected]
14 KEA2186 KOLEJ TINGKATAN ENAM SULTAN SALLEHUDDIN 047203381 [email protected]
15 KEA2187 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI AMPANG 047773322 [email protected]

16 KEA2188 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALOR MERAH 047309101 [email protected]
17 KEAB001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JABI 047876755 [email protected]

18 KEAB002 SEKOLAH MENENGAH SAINS POKOK SENA 047823733 [email protected]
19 KEAB003 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT PAYONG 047822105 [email protected]
20 KEAB004 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN POKOK SENA 2 047821395 [email protected]

21 KEB2093 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DARULAMAN 047309125 [email protected]
22 KEB2094 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEAT HWA 1 047722053 [email protected]
23 KEB2095 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTANAH ASMA 047322618 [email protected]

24 KEB2096 KOLEJ SULTAN ABDUL HAMID 047332300 [email protected]
25 KEB2097 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST MICHAEL 047322497 [email protected]
26 KEB2098 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CONVENT 047312602 [email protected]

27 KEB2099 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL RAHMAN 047204880 [email protected]
28 KEB2162 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU SOFIAH 047333730 [email protected]

29 KEE2100 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK 047319358 [email protected]
30 KEE2101 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALOR JANGGUS 047337413 [email protected]
31 KEE2102 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUADZAM SHAH 047481800 [email protected]

32 KEE2104 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABD. AZIZ 047641213 [email protected]
33 KEE2107 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH 047711102 [email protected]
34 KEE2108 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TENGKU LAKSAMANA 047716482 [email protected]

35 KEE2160 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI GUNONG 047209922 [email protected]
36 KEEB001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN POKOK SENA 047821237 [email protected]
37 KFT2001 SEKOLAH MENENGAH AGAMA DARRUSAADAH 047143661 [email protected]

38 KFT2003 SEKOLAH MENENGAH AGAMA IHYA UL-ULUM AD-DINIAH 047641269 [email protected]
39 KFT2004 MAKTAB MAHMUD POKOK SENA 047870624 [email protected]

40 KHA2001 KOLEJ VOKASIONAL ALOR SETAR 047333363 [email protected]
41 KKE2156 SEKOLAH MENENGAH TEKNIK ALOR SETAR 047721548 [email protected]
42 KRA2001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA KEDAH 047314345 [email protected]

PPD Kuala Muda / Yan : Peringkat Rendah

BIL. KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NO. TELEFON E-MEL

1 KBA3001 SEKOLAH KEBANGSAAN GURUN (PUSAT) 044686249 [email protected]

2 KBA3002 SEKOLAH KEBANGSAAN JENIANG (PUSAT) 044644177 [email protected]

3 KBA3003 SEKOLAH KEBANGSAAN BATU HAMPAR 044573187 [email protected]

4 KBA3004 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI WANGSA 044430524 [email protected]

5 KBA3005 SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN MUDZAFFAR SHAH 04 4573308 [email protected]

6 KBA3006 SEKOLAH KEBANGSAAN AMAN JAYA 044593578 [email protected]

7 KBA3007 SEKOLAH KEBANGSAAN BKT SELAMBAU 044191887 [email protected]

8 KBA3008 SEKOLAH KEBANGSAAN BEDONG 044585192 [email protected]

9 KBA3009 SEKOLAH KEBANGSAAN LADANG HARVARD 044589786 [email protected]

10 KBA3010 SEKOLAH KEBANGSAAN DATARAN MUDA 044627473 [email protected]

11 KBA3011 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI JERAI 044686293 [email protected]

12 KBA3012 SEKOLAH KEBANGSAAN PANTAI PRAI 044315993 [email protected]

13 KBA3013 SEKOLAH KEBANGSAAN HJ. OMAR TAHIR 044473303 [email protected]

14 KBA3014 SEKOLAH KEBANGSAAN PATANI PARA 044620242 [email protected]

15 KBA3015 SEKOLAH KEBANGSAAN SEMELING 044583830 [email protected]

44

BIL. KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NO. TELEFON E-MEL

16 KBA3016 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI LALANG 044582218 [email protected]

17 KBA3017 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGKAP PARA 044430034 [email protected]

18 KBA3018 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI TOK PAWANG 044587051 [email protected]

19 KBA3019 SEKOLAH KEBANGSAAN TANJONG DAWAI 044573304 [email protected]

20 KBA3020 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT KECHIL 044375864 [email protected]

21 KBA3021 SEKOLAH KEBANGSAAN DARUL AMAN 044318004 [email protected]

22 KBA3022 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT MERIAM 044375959 [email protected]

23 KBA3023 SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI SULAIMAN 044376332 [email protected]

24 KBA3024 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI GEDONG 044338600 [email protected]

25 KBA3025 SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA KUALA MUDA 044374672 [email protected]

26 KBA3027 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI KUALA 044377221 [email protected]

27 KBA3028 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG KUALA SIN 044191918 [email protected]

28 KBA3029 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PINANG 044214540 [email protected]

29 KBA3030 SEKOLAH KEBANGSAAN PINANG TUNGGAL 044312248 [email protected]

30 KBA3031 SEKOLAH KEBANGSAAN RANTAU PANJANG 044375487 [email protected]

31 KBA3032 SEKOLAH KEBANGSAAN SIDAM KIRI 044430469 [email protected]

32 KBA3033 SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPOR 044388762 [email protected]

33 KBA3034 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASIR 044311552 [email protected]

34 KBA3035 SEKOLAH KEBANGSAAN KHIR JOHARI 044212350 [email protected]

35 KBA3036 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PETANI 044212843 [email protected]

36 KBA3037 SEKOLAH KEBANGSAAN TIKAM BATU 044388730 [email protected]

37 KBA3038 SEKOLAH KEBANGSAAN BATU EMPAT 044688294 [email protected]

38 KBA3039 SEKOLAH KEBANGSAAN BERAPIT 044389350 [email protected]

39 KBA3040 SEKOLAH KEBANGSAAN KEM LAPANGAN TERBANG 044219770 [email protected]

40 KBA3041 SEKOLAH KEBANGSAAN PETANI JAYA 044217721 [email protected]

41 KBA3042 SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS SUNGAI PETANI 044571104 [email protected]

42 KBA3043 SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ISMAIL 044244977 [email protected]

43 KBA3044 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RIA 044484141 [email protected]

44 KBA3045 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI LAYAR 044236466 [email protected]

45 KBA3046 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG PASIR 044474168 [email protected]

46 KBA3047 SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SUNGAI LALANG 044593193 [email protected]

47 KBA3048 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SERI WANG 044223150 [email protected]

48 KBA3049 SEKOLAH KEBANGSAAN TASEK APONG 044210022 [email protected]

49 KBA3050 SEKOLAH KEBANGSAAN BAKAR ARANG 044234542 [email protected]

50 KBA3051 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN INTAN 044214809 [email protected]

51 KBA3052 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASIR KECHIL 044256728 [email protected]

52 KBA3053 SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK WANG 044315068 [email protected]

53 KBA3054 SEKOLAH KEBANGSAAN AMBANGAN HEIGHTS 044412311 [email protected]

54 KBA3055 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT KIARA 044411386 [email protected]

55 KBA3056 SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR PUTERI JAYA 044430112 [email protected]

56 KBA3057 SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR LAGUNA MERBOK 044445021 [email protected]

57 KBA9001 SEKOLAH KEBANGSAAN GUAR CHEMPEDAK 044686168 [email protected]

58 KBA9002 SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG LUMAT 047692192 [email protected]

59 KBA9003 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KERING 047693511 [email protected]

60 KBA9004 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI LIMAU 047694941 [email protected]

61 KBA9005 SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI KASSIM JASIN 044471361 [email protected]

62 KBA9006 SEKOLAH KEBANGSAAN ULU SEDAKA 044471043 [email protected]

63 KBA9007 SEKOLAH KEBANGSAAN DULANG 044655643 [email protected]

64 KBA9008 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG PAUH 044478012 [email protected]

65 KBA9009 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG SETAR 044658027 [email protected]

66 KBA9010 SEKOLAH KEBANGSAAN LANGKASUKA 044655535 [email protected]

67 KBA9011 SEKOLAH KEBANGSAAN TOK MAT SALLEH 044651051 [email protected]

68 KBA9012 SEKOLAH KEBANGSAAN TEROI 044686359 [email protected]

69 KBA9013 SEKOLAH KEBANGSAAN YAN KECHIL 044655951 [email protected]

70 KBA9014 SEKOLAH KEBANGSAAN HJ NYAK GAM 044658057 [email protected]

71 KBA9016 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BESAR 047694933 [email protected]

72 KBA9017 SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG BULOH 047691132 [email protected]

73 KBA9018 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DEDAP 047691172 [email protected]

74 KBA9019 SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG TIGA SG DAUN 047410102 [email protected]

75 KBA9020 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DAUN TENGAH 044473649 [email protected]

76 KBA9021 SEKOLAH KEBANGSAAN SINGKIR 044573166 [email protected]

77 KBA9022 SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI HUSSIN DOL 044688544 [email protected]

78 KBB3038 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI AMAN 044581143 [email protected]

79 KBB3039 SEKOLAH KEBANGSAAN FATHER BARRE'S CONVENT 6044218873 [email protected]

80 KBB3040 SEKOLAH KEBANGSAAN IBRAHIM 044212330 [email protected]

81 KBB3041 SEKOLAH KEBANGSAAN ST THERESA 044219578 [email protected]

45

BIL. KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NO. TELEFON E-MEL

82 KBC3058 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHING CHONG 044581294 [email protected]

83 KBC3059 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHOONG CHENG 044574271 [email protected]

84 KBC3060 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHOONG HWA 044686266 [email protected]

85 KBC3061 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG HWA 044582673 [email protected]

86 KBC3062 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) FUH SUN TIADA [email protected]

87 KBC3063 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HOON BONG 044376011 [email protected]

88 KBC3064 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) JENIANG 044644300 [email protected]

89 KBC3065 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) MIN TERK 044212652 [email protected]

90 KBC3066 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) MAH WAH 044684250 [email protected]

91 KBC3067 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIN KUO MIN 044581062 [email protected]

92 KBC3068 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PENG MIN 6044389810 [email protected]

93 KBC3069 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIN KWANG 044212984 [email protected]

94 KBC3070 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIN MIN 'A' 044212509 [email protected]

95 KBC3071 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIN MIN 'B' 044215033 [email protected]

96 KBC3072 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIN HWA 044571427 [email protected]

97 KBC3073 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) TAI TONG 044314151 [email protected]

98 KBC3104 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PEKAN LAMA 044212475 [email protected]

99 KBC3105 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) LIN KHAY 044370201 [email protected]

100 KBC9025 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AIK MIN 047695045 [email protected]

101 KBC9026 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG HWA 044657430 [email protected]

102 KBC9027 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PEI ENG 044684508 [email protected]

103 KBC9028 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PEI HWA 044684673 [email protected]

104 KBC9029 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YUK MIN 047694670 [email protected]

105 KBC9030 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YANG KAO 044688293 [email protected]

106 KBC9031 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YORK KHOON 044657487 [email protected]

107 KBD3074 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BEDONG 044580841 [email protected]

108 KBD3075 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) HARVARD BHG I 044592512 [email protected]

109 KBD3076 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) HARVARD 2 TIADA [email protected]

110 KBD3077 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG HARVARD 044680559 [email protected]

111 KBD3078 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG SG BATU TIADA [email protected]

112 KBD3079 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG SUNGAI TIADA [email protected]

113 KBD3080 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG SUNGAI PUNTAR TIADA [email protected]

114 KBD3081 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SUNGAI TOK 044581581 [email protected]

115 KBD3082 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG TUPAH TIADA [email protected]

116 KBD3083 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SUNGKAP TIADA [email protected]

117 KBD3084 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) ARUMUGAM PILLAI 044421154 [email protected]

118 KBD3085 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) TUN SAMBANTHAN 044592060 [email protected]

119 KBD3086 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KALAIMAGAL TIADA [email protected]

120 KBD3087 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) MAHAJOTHI 044230016 [email protected]

121 KBD3088 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG KUALA MUDA TIADA [email protected]

122 KBD3090 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG PATANI PARA TIADA [email protected]

123 KBD3091 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG SCARBORO BHG 2 TIADA [email protected]

124 KBD3093 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SOMASUNDRAM TIADA [email protected]

125 KBD3094 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SARASWATHY 044211010 [email protected]

126 KBD3095 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SUNGAI GETAH TIADA [email protected]

127 KBD3096 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) PALANISAMY TIADA [email protected]

128 KBD3097 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG LUBOK SEGINTAH 044430010 [email protected]

129 KBD3106 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KALAIVAANI TIADA [email protected]

130 KBE3011 SEKOLAH KEBANGSAAN MERBOK (PUSAT) 044573231 [email protected]

131 KBE3043 SEKOLAH KEBANGSAAN TUAN SYED JAN AL-JAFFRI 044212668 [email protected]

132 KCT3001 SEKOLAH RENDAH AKADEMI ISLAM HJ. ABDULLAH SUBOH 044374270 [email protected]

133 KCT3002 SEKOLAH RENDAH ISLAM AL-IHSANIAH 044388990 [email protected]

46

PPD Kuala Muda / Yan : Peringkat Menengah

BIL. KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NO. TELEFON E-MEL

1 KEA3046 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KHIR JOHARI 044212648 [email protected]

2 KEA3105 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ISMAIL 044225508 [email protected]

3 KEA3106 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI PASIR 044311764 [email protected]

4 KEA3107 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KOTA KUALA MUDA 044374224 [email protected]

5 KEA3108 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT SELAMBAU 044193023 [email protected]

6 KEA3109 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR SUNGAI PETANI 044216257 [email protected]

7 KEA3110 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI BADONG 044575386 [email protected]

8 KEA3111 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AMAN JAYA 044581996 [email protected]

9 KEA3112 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU 5 JALAN JENIANG 044680018 [email protected]

10 KEA3113 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI LAYAR 044239581 [email protected]

11 KEA3114 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA JAYA 044427268 [email protected]

12 KEA3115 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENGKALAN LEBAI MAN 044239828 [email protected]

13 KEA3116 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PINANG TUNGGAL 044314684 [email protected]

14 KEA3117 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAKAR ARANG 044230448 [email protected]

15 KEA3118 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELUK BAYU 044311992 [email protected]

16 KEA3119 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI PASIR KECIL 044430104 [email protected]

17 KEA3120 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA 044410127 [email protected]

18 KEA3121 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR PUTERI JAYA 044242136 [email protected]

19 KEA3122 SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS VOKASIONAL MERBOK 044560306 [email protected]

20 KEA9001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI LIMAU YAN 047691759 [email protected]

21 KEA9002 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU 17 047695099 [email protected]

22 KEA9003 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DULANG 044658924 [email protected]

23 KEA9004 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUAR CHEMPEDAK 2 044619440 [email protected]

24 KEB3047 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO BIJAYA SETIA 044212308 [email protected]

25 KEB3048 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CONVENT FATHER BARRE 044212396 [email protected]

26 KEB3049 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN IBRAHIM 044212633 [email protected]

27 KEB3050 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST THERESA 044212266 [email protected]

28 KEB3051 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIN MIN 044212623 [email protected]

29 KEE3052 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BEDONG 044581272 [email protected]

30 KEE3053 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHE TOM 'SRT' 044252182 [email protected]

31 KEE3054 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GURUN 044686240 [email protected]

32 KEE3055 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MERBOK 044572078 [email protected]

33 KEE3056 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEKULA JAYA 044388945 [email protected]

34 KEE3057 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU SULONG 044644236 [email protected]

35 KEE3105 SEKOLAH MENENGAH SAINS SULTAN MOHAMAD JIWA 044212797 [email protected]

36 KEE9023 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUAR CHEMPEDAK 044686055 [email protected]

37 KEE9024 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN YAN 044651122 [email protected]

38 KFT3001 SEKOLAH MENENGAH AGAMA NAHDZAH 047691055 [email protected]

39 KFT3002 SMA SUNGAI PETANI 044582094 [email protected]

40 KFT3003 SMA PEKAN GURUN 044686941 [email protected]

41 KFT3004 SEKOLAH MENENGAH AKADEMI ISLAM DARUL AMAN 044376308 [email protected]

42 KFT3005 MAKTAB MAHMUD KUALA MUDA 044374324 [email protected]

43 KFT3006 MAKTAB MAHMUD MERBOK 044571061 [email protected]

44 KFT9001 SMA SAADAH ALDINIAH AL ISLAMIAH 047694233 [email protected]

45 KFT9002 SMA FAUZI 044475491 [email protected]

46 KHA3003 KOLEJ VOKASIONAL SUNGAI PETANI 1 044428972 [email protected]

47 KHA3004 KOLEJ VOKASIONAL SUNGAI PETANI 2 044429034 [email protected]

48 KRA9001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA YAN 044657366 [email protected]

47

PPD Kubang Pasu : Peringkat Rendah

BIL. KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NO. TELEFON E-MEL

1 KBA4001 SEKOLAH KEBANGSAAN AYER HITAM 047940345 [email protected]

2 KBA4002 SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI WAN YAHYA 047946794 [email protected]

3 KBA4003 SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8 CHANGLUN 049244278 [email protected]

4 KBA4004 SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' SYED NAHAR 049254396 [email protected]

5 KBA4005 SEKOLAH KEBANGSAAN BINJAL 049175560 [email protected]

6 KBA4006 SEKOLAH KEBANGSAAN GUAR NAPAI 049243770 [email protected]

7 KBA4007 SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' WAN KEMARA 049241235 [email protected]

8 KBA4008 SEKOLAH KEBANGSAAN GELONG 049175830 [email protected]

9 KBA4009 SEKOLAH KEBANGSAAN JITRA 049171297 [email protected]

10 KBA4010 SEKOLAH KEBANGSAAN KODIANG 049255726 [email protected]

11 KBA4011 SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' SRI SYED AHMAD 047946808 [email protected]

12 KBA4012 SEKOLAH KEBANGSAAN HOSBA 049161160 [email protected]

13 KBA4013 SEKOLAH KEBANGSAAN MEGAT DEWA 049252181 [email protected]

14 KBA4014 SEKOLAH KEBANGSAAN MANGGOL BONGOR 049253795 [email protected]

15 KBA4015 SEKOLAH KEBANGSAAN MATANG PAKU 047946798 [email protected]

16 KBA4016 SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG PERAHU 049291677 [email protected]

17 KBA4017 SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU LAKSAMANA 047940613 [email protected]

18 KBA4018 SEKOLAH KEBANGSAAN PIDA TIGA 047946799 [email protected]

19 KBA4019 SEKOLAH KEBANGSAAN HAKIM TEH 049293662 [email protected]

20 KBA4020 SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG 047946187 [email protected]

21 KBA4021 SEKOLAH KEBANGSAAN SIPUTEH 049251969 [email protected]

22 KBA4022 SEKOLAH KEBANGSAAN TOK KEPAK 049253791 [email protected]

23 KBA4023 SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BUKIT KAYU HITAM 049221266 [email protected]

24 KBA4024 SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) LAKA SELATAN 049244261 [email protected]

25 KBA4025 SEKOLAH KEBANGSAAN ANAK-ANAK TENTERA 047143317 [email protected]

26 KBA4026 SEKOLAH KEBANGSAAN JERLUN 047940609 [email protected]

27 KBA4027 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BANAI 049161842 [email protected]

28 KBA4028 SEKOLAH KEBANGSAAN PENGHULU HJ DARUS 049178697 [email protected]

29 KBA4029 SEKOLAH KEBANGSAAN MALAU 049177769 [email protected]

30 KBA4030 SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK MALEK 049171209 [email protected]

31 KBA4031 SEKOLAH KEBANGSAAN KEPALA BATAS 047144903 [email protected]

32 KBA4032 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MUDA 047949509 [email protected]

33 KBA4033 SEKOLAH KEBANGSAAN JITRA 2 049179433 [email protected]

34 KBA4034 SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BARU DARULAMAN 049199671 [email protected]

35 KBA4056 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU CHAPA 047942084 [email protected]

36 KBA4057 SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) BKT TANGGA 049222340 [email protected]

37 KBA4058 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT TINGGI 047143353 [email protected]

38 KBA4059 SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SINTOK 049244299 [email protected]

39 KBA4060 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU NYIOR 049292527 [email protected]

40 KBA4061 SEKOLAH KEBANGSAAN JITRA 3 049174036 [email protected]

41 KBA4062 SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG PEKAN 049177782 [email protected]

42 KBA4063 SEKOLAH KEBANGSAAN PUTAT 049252146 [email protected]

43 KBA4064 SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA KEMUNTING 049175784 [email protected]

44 KBA4065 SEKOLAH KEBANGSAAN DARULAMAN HEIGHTS 049172818 [email protected]

45 KBB4033 SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN AHMAD TAJUDDIN 049171277 [email protected]

46 KBC4042 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG HWA 049173481 [email protected]

47 KBC4043 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHOONG HWA 049252423 [email protected]

48 KBC4044 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHEE NAN 047946796 [email protected]

49 KBC4045 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HWA MIN 049292933 [email protected]

50 KBC4046 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) LAM MIN 047946797 [email protected]

51 KBC4047 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PEI MIN 049252178 [email protected]

52 KBC4048 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YIT MIN 049241246 [email protected]

53 KBC4049 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YUH MIN 047949625 [email protected]

54 KBD4050 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) CHANGLUN 049244281 [email protected]

55 KBD4051 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG PAYA KAMUNTING 049170807 [email protected]

56 KBD4052 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) DARUL AMAN 049174025 [email protected]

57 KBE4023 SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU BENDAHARA 049253263 [email protected]

58 KBE4024 SEKOLAH KEBANGSAAN TUNJANG 049291427 [email protected]

48

PPD Kubang Pasu : Peringkat Menengah

BIL. KODSEKOLAH NAMASEKOLAH NOTELEFON EMAIL
1 049221008 [email protected]
2 KEA4035 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BUKIT KAYU HITAM 047143209 [email protected]
3 047949475 [email protected]
4 KEA4036 SEKOLAH MENENGAH SULTAN ABDUL HALIM 047949431 [email protected]
5 049241293 [email protected]
6 KEA4037 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SANGLANG 047949449 [email protected]
7 049251948 [email protected]
8 KEA4038 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU SERI INDERA PUTERA 047144960 [email protected]
9 049243128 [email protected]
10 KEA4058 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHANGLUN 049177720 [email protected]
11 049242605 [email protected]
12 KEA4059 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMATANG BONGLAI 049189880 [email protected]
13 049174753 [email protected]
14 KEA4060 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MEGAT DEWA 049257855 [email protected]
15 049163897 [email protected]
16 KEA4061 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ANUM TUNKU ABDUL RAHMAN 047940390 [email protected]
17 049171260 [email protected]
18 KEA4062 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN HOSBA 049171548 [email protected]
19 049251344 [email protected]
20 KEA4063 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG PAUH 049291288 [email protected]
21 047940226 [email protected]
22 KEA4065 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SINTOK 047945961 [email protected]
23 047940686 [email protected]
24 KEA4066 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BARU DARULAMAN 049222701 [email protected]
25 049250925 [email protected]
KEA4067 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PAYA KEMUNTING

KEA4068 SEKOLAH MENENGAH SAINS KUBANG PASU

KEA4069 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DARUL AMAN HEIGHT 1

KEA4070 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JERLUN

KEE4037 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JITRA

KEE4038 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MAHAWANGSA

KEE4039 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU BENDAHARA

KEE4040 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PULAU NYIOR

KEE4041 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER HITAM

KFT4001 SEKOLAH MENENGAH AGAMA HIDAYAH ISLAMIAH

KFT4002 SMA NURUL ISLAM AYER HITAM

KRA4001 SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI KUBANG PASU

KRA4002 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA JERLUN

PPD Kulim / Bandar Baharu : Peringkat Rendah

BIL. KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NO. TELEFON E-MEL

1 KBA1001 SEKOLAH KEBANGSAAN AYER PUTEH 044078423 [email protected]

2 KBA1002 SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BAHARU 057167251 [email protected]

3 KBA1004 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SALLEH 045000070 [email protected]

4 KBA1005 SEKOLAH KEBANGSAAN LUBOK BUNTAR 044078343 [email protected]

5 KBA1006 SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG KERAT TELUNJUK 044076800 [email protected]

6 KBA1007 SEKOLAH KEBANGSAAN RELAU 045820133 [email protected]

7 KBA1008 SEKOLAH KEBANGSAAN SELAMA 058391031 [email protected]

8 KBA1009 SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' HAJI ZAINUDDIN 044078964 [email protected]

9 KBA1010 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BATU 043690057 [email protected]

10 KBA1011 SEKOLAH KEBANGSAAN SG KECHIL ILIR 045937537 [email protected]

11 KBA1012 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KECHIL ULU 057167798 [email protected]

12 KBA1013 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI TAKA 044170149 [email protected]

13 KBA1014 SEKOLAH KEBANGSAAN SG TENGAS 044172703 [email protected]

14 KBA5001 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SELARONG 044032161 [email protected]

15 KBA5002 SEKOLAH KEBANGSAAN LDG BUKIT SIDIM 044002295 [email protected]

16 KBA5003 SEKOLAH KEBANGSAAN LADANG DUBLIN 045000133 [email protected]

17 KBA5004 SEKOLAH KEBANGSAAN GUAR LOBAK 044850313 [email protected]

18 KBA5005 SEKOLAH KEBANGSAAN JUNJONG 044872503 [email protected]

19 KBA5006 SEKOLAH KEBANGSAAN KELADI 044951296 [email protected]

20 KBA5007 SEKOLAH KEBANGSAAN KULIM 044905599 [email protected]

21 KBA5008 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI KULIM 044900369 [email protected]

22 KBA5009 SEKOLAH KEBANGSAAN LABU BESAR 044037688 [email protected]

23 KBA5010 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI LIMAU 044841079 [email protected]

24 KBA5011 SEKOLAH KEBANGSAAN LUNAS JAYA 044843973 [email protected]

25 KBA5012 SEKOLAH KEBANGSAAN MERBAU PULAS 044160331 [email protected]

26 KBA5013 SEKOLAH KEBANGSAAN MAHANG 044042133 [email protected]

27 KBA5014 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KARANGAN 044858953 [email protected]

28 KBA5015 SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG TOK DIK 044850815 [email protected]

29 KBA5016 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KOB 044056572 [email protected]

30 KBA5017 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SELUANG 044842290 [email protected]

49

PPD Kulim / Bandar Baharu : Peringkat Rendah

BIL. KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NO. TELEFON E-MEL

31 KBA5018 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ULAR 044952153 [email protected]

32 KBA5019 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI LINDUNGAN RAJA TIADA [email protected]

33 KBA5020 SEKOLAH KEBANGSAAN TERAP 044078627 [email protected]

34 KBA5021 SEKOLAH KEBANGSAAN GUNUNG BONGSU 044170059 [email protected]

35 KBA5022 SEKOLAH KEBANGSAAN PAGAR MUSIH 044000109 [email protected]

36 KBA5023 SEKOLAH KEBANGSAAN KULIM BANDAR 044900145 [email protected]

37 KBA5024 SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG TIONG 044872371 [email protected]

38 KBA5025 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH 044952868 [email protected]

39 KBA5026 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN KENARI 044911971 [email protected]

40 KBA5027 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RIA 044850735 [email protected]

41 KBA5028 SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN PAYA BESAR 044848863 [email protected]

42 KBA5029 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN HI-TECH 044037488 [email protected]

43 KBA5030 SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH 044957960 [email protected]

44 KBA5031 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN JELUTONG 044954444 [email protected]

45 KBA5032 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA 044031598 [email protected]

46 KBA5033 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MAHSURI 044853510 [email protected]

47 KBB1015 SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG PASIR 057171718 [email protected]

48 KBB1016 SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN SELAMA 044078230 [email protected]

49 KBB5021 SEKOLAH KEBANGSAAN ST ANNE'S CONVENT 044906119 [email protected]

50 KBB5023 SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK 044907591 [email protected]

51 KBC1019 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHEONG CHEN 057168634 [email protected]

52 KBC1020 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KWANG HWA SKI 045941590 [email protected]

53 KBC1021 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KWANG HWA 057168160 [email protected]

54 KBC1022 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) POAY CHAI 044076355 [email protected]

55 KBC1023 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SERDANG 044078486 [email protected]

56 KBC1024 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YEOK KHEONG 058395259 [email protected]

57 KBC5032 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AIK CHEE 044162505 [email protected]

58 KBC5033 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHIO MIN 'A' 044903797 [email protected]

59 KBC5034 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHIO MIN 'B' 044906037 [email protected]

60 KBC5035 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHONG CHENG 044907701 [email protected]

61 KBC5036 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HUA MIN 044858258 [email protected]

62 KBC5037 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HWA MIN 044844236 [email protected]

63 KBC5038 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KHAI MIN 044059613 [email protected]

64 KBC5039 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KONG MIN 044057412 [email protected]

65 KBC5040 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIN MIN 044871394 [email protected]

66 KBC5041 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIN TEONG MAHANG 044041672 [email protected]

67 KBC5042 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SHANG CHENG 044855348 [email protected]

68 KBC5043 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KELANG LAMA 044903385 [email protected]

69 KBD1025 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG BUNTAR 0194588429 [email protected]

70 KBD1026 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) GANESAR 044077868 [email protected]

71 KBD5043 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG BUKIT SELARONG 044032586 [email protected]

72 KBD5044 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG HENRIETTA 044000064 [email protected]

73 KBD5046 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG PADANG MEIHA TIADA [email protected]

74 KBD5047 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG VICTORIA 045000016 [email protected]

75 KBD5048 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG WELLESLEY 045000024 [email protected]

76 KBD5049 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG ANAK KULIM TIADA [email protected]

77 KBD5050 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG BAGAN SENA TIADA [email protected]

78 KBD5051 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG BUKIT MERTAJAM 044037636 [email protected]

79 KBD5052 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG BUKIT SIDIM TIADA [email protected]

80 KBD5053 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KULIM 044905055 [email protected]

81 KBD5054 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SUNGAI ULAR 044915157 [email protected]

82 KBD5055 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SUNGAI DINGIN TIADA [email protected]

83 KBD5056 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG DUBLIN BHG 5 TIADA [email protected]

84 KBD5058 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG DUBLIN BHG. 7 0125113132 [email protected]

85 KBD5060 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SOMME TIADA [email protected]

86 KBD5061 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KO SARANGAPANY 044840220 [email protected]

87 KCA5001 SEKOLAH RENDAH ISLAM NURUL HIDAYAH PENGHULU ELANG 044906580 [email protected]

50


Click to View FlipBook Version