The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

(Draf) Buku Log KRS Dutass Wakaf A4.docx

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yusnizam.arbain, 2022-07-07 03:16:46

(Draf) Buku Log KRS Dutass Wakaf A4.docx

(Draf) Buku Log KRS Dutass Wakaf A4.docx

NAMA
TINGKATAN
TAHUN
SEKOLAH

__________________________________________________
Muka depan

Nama DATA PERIBADI
Tarikh Lahir: Tempat lahir
No.Mykad:
Alamat Rumah:

No.Tel.Bimbit:
No.Tel.Waris:
Nama Sekolah:
Alamat Sek:

No.Tel.Sekolah:

DATA KRS

No.Ahli KRS:

Nama Platun: Nama Seksyen:

Ketua Guru KRS:

Guru Platun:

Pengerusi:

Ketua Platun:

Ketua Seksyen:

Tarikh Penting Perjumpaan 1 Perjumpaan 2 Perjumpaan 3 Perjumpaan 4

Perjumpaan 5 Perjumpaan 6 Perjumpaan 7 Perjumpaan 8

Perjumpaan 9 Perjumpaan 10 Perjumpaan 11 Perjumpaan 12

________________________________
Muka 1

PENGENALAN

Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah telah ditubuhkan di sekolah-
sekolah rendah/menengah seluruh negara sebagai salah satu Badan Berseragam bagi
mencapai keperluan menyediakan generasi yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai
perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI).
Ini sekaligus memenuhi kepelbagaian cita rasa, minat dan bakat murid berdasarkan
objektif yang ditentukan.

RASIONAL

• memberi peluang seluasnya kepada murid-murid untuk melibatkan diri di dalam
pasukan pakaian seragam;

• membantu mengatasi masalah salah laku dan disiplin murid;
• memenuhi aspirasi dan kehendak masyarakat yang mahukan satu usaha pembinaan

generasi baru secara menyeluruh dan cemerlang dengan penglibatan pelbagai
pihak; dan
• mengembangkan potensi insan berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan
pengukuhan sahsiah murid dengan mengamalkan nilai-nilai murni serta moral yang
tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

FALSAFAH

Satu proses pendidikan yang berteraskan kepercayaan (iman) bagi membina dan
melahirkan insan rabbani yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia serta
berkemampuan membentuk diri sendiri, masyarakat, negara dan dunia sebagaimana
dikehendaki oleh agama melalui sistem pendidikan yang seimbang, bersepadu,
menyeluruh dan berterusan.

COGANKATA

____________________________________
Muka 2

LOGO KRS

BENDERA KRS

________________________________
Muka 3

OBJEKTIF KRS
• Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama, bangsa dan negara.
• Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan, memiliki ketrampilan

diri, berdaya saing, bersemangat juang , kreatif serta inovatif dalam menghadapi
pelbagai cabaran hidup.
• Membina dan mengembangkan kefahaman, kesedaran dan kepekaan di kalangan
pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan mewujudkan integrasi
nasional.
• Melahirkan generasi yang mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan
akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup
bermasyarakat dan bermesra.
• Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan,
pengalaman, kemahiran, kebolehan mengurus dan memimpin.

KURIKULUM KRS

____________________________________
Muka 4

JAWATANKUASA TERTINGGI KRS SEKOLAH

Logo
Sekolah

Sekolah
Komandan
Timbalan Komandan
Ketua Guru KRS
Guru-guru KRS 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

________________________________
Muka 5

JAWATANKUASA KERJA KRS SEKOLAH

PENGERUSI:
TIMBALAN:
SETIAUSAHA:
PENOLONG:
BENDAHARI:
PENOLONG:
WAKIL TING.5: 1.

2.
WAKIL TING.4: 1.

2.
WAKIL TING.3: 1.

2.
WAKIL TING.2: 1.

2.
WAKIL TING.1: 1.

2.
AHLI JAWATANKUASA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

____________________________________
Muka 6

SANDANGAN PANGKAT ANGGOTA (MENENGAH) KRS MALAYSIA

PANGKAT LENCANA

1 LANS KOPERAL KRS

2 KOPERAL KRS

3 SARJAN KRS

4 STAF SARJAN KRS

5 PEGAWAI WARAN II KRS

6 PEGAWAI WARAN I KRS

________________________________
Muka 7

SANDANGAN PANGKAT PEGAWAI KRS MALAYSIA

PANGKAT LENCANA

KOMANDAN KRS SEKOLAH
1

LEFTENAN KOLONEL

TIMBALAN KOMANDAN
KRS SEKOLAH
2

MEJAR KRS

3 KAPTEN KRS

4 LEFTENAN KRS

5 LEFTENAN MUDA KRS

6 PEGAWAI KRS

____________________________________
Muka 8

LAPORAN PERJUMPAAN 1

Tarikh: Hari
Tajuk Aktiviti:
Penerangan aktiviti:

Huraian aktiviti:

Bahan/peralatan aktiviti:

Rujukan:
Perjumpaan seterusnya:

____________________________________
Muka 9

LAPORAN PERJUMPAAN 2

Tarikh: Hari
Tajuk Aktiviti:
Penerangan aktiviti:

Huraian aktiviti:

Bahan/peralatan aktiviti:

Rujukan:
Perjumpaan seterusnya:

____________________________________
Muka 10

LAPORAN PERJUMPAAN 3

Tarikh: Hari
Tajuk Aktiviti:
Penerangan aktiviti:

Huraian aktiviti:

Bahan/peralatan aktiviti:

Rujukan:
Perjumpaan seterusnya:

____________________________________
Muka 11

LAPORAN PERJUMPAAN 4

Tarikh: Hari
Tajuk Aktiviti:
Penerangan aktiviti:

Huraian aktiviti:

Bahan/peralatan aktiviti:

Rujukan:
Perjumpaan seterusnya:

____________________________________
Muka 12

LAPORAN PERJUMPAAN 5

Tarikh: Hari
Tajuk Aktiviti:
Penerangan aktiviti:

Huraian aktiviti:

Bahan/peralatan aktiviti:

Rujukan:
Perjumpaan seterusnya:

____________________________________
Muka 13

LAPORAN PERJUMPAAN 6

Tarikh: Hari
Tajuk Aktiviti:
Penerangan aktiviti:

Huraian aktiviti:

Bahan/peralatan aktiviti:

Rujukan:
Perjumpaan seterusnya:

____________________________________
Muka 14

LAPORAN PERJUMPAAN 7

Tarikh: Hari
Tajuk Aktiviti:
Penerangan aktiviti:

Huraian aktiviti:

Bahan/peralatan aktiviti:

Rujukan:
Perjumpaan seterusnya:

____________________________________
Muka 15

LAPORAN PERJUMPAAN 8

Tarikh: Hari
Tajuk Aktiviti:
Penerangan aktiviti:

Huraian aktiviti:

Bahan/peralatan aktiviti:

Rujukan:
Perjumpaan seterusnya:

____________________________________
Muka 16

LAPORAN PERJUMPAAN 9

Tarikh: Hari
Tajuk Aktiviti:
Penerangan aktiviti:

Huraian aktiviti:

Bahan/peralatan aktiviti:

Rujukan:
Perjumpaan seterusnya:

____________________________________
Muka 17

LAPORAN PERJUMPAAN 10

Tarikh: Hari
Tajuk Aktiviti:
Penerangan aktiviti:

Huraian aktiviti:

Bahan/peralatan aktiviti:

Rujukan:
Perjumpaan seterusnya:

____________________________________
Muka 18

LAPORAN PERJUMPAAN 11

Tarikh: Hari
Tajuk Aktiviti:
Penerangan aktiviti:

Huraian aktiviti:

Bahan/peralatan aktiviti:

Rujukan:
Perjumpaan seterusnya:

____________________________________
Muka 19

LAPORAN PERJUMPAAN 12

arikh: Hari
Tajuk Aktiviti:
Penerangan aktiviti:

Huraian aktiviti:

Bahan/peralatan aktiviti:

Rujukan:
Perjumpaan seterusnya:

____________________________________
Muka 20

____________________________________
Muka 21

____________________________________
Muka 22

____________________________________
Muka 23

____________________________________
Muka 24

____________________________________
Muka 25

____________________________________
Muka 26

____________________________________
Muka 27

____________________________________
Muka 28

KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)
KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT

PANGKAT UJIAN: LANS KOPERAL TAHUN:

NAMA:

TINGKATAN:

SYARAT-SYARAT: AHLI HENDAKLAH LULUS PENILAIAN TAHAP 1 DI BAWAH:

Bil. Perkara Tarikh Lulus &
Pengesahan

A KOMPONEN DISIPLIN & KEROHANIAN

A1 1. KEROHANIAN (MUSLIM) Salah satu dari 2 item:
i) Mencerita sirah rasul (5 pengisian) 3 minit; ATAU
ii) Menulis sirah rasul (5 pengisian) 7 minit

2. HAFAZAN Laku dengan jaya 2 dari 3 item:
i) 3 Qul
ii) Ayatul Kursi
iii) 5 Surah dari Juz ke 30

A2 1. PENDIDIKAN MORAL (NON MUSLIM) : Berbudi Bahasa
i) Pengucapan Awam (5 pengisian) 3 minit; ATAU
ii) Menulisan rencana (5 pengisian) 7 minit

2. KETATAGERAAAN (NON MUSLIM) Salah satu item:
i) Menyata 1 perayaan masyarakat Malaysia

a) Penulisan (10 minit); ATAU
b) Pengucapan Awam (5 minit)

B KOMPONEN KETAHANAN DIRI & KEBUDAYAAN

B1 KAWAD KAKI: (Kata Perintah & Perlakuan)
i) Senang Diri, Rehatkan Diri, Baris, Baris Sedia
ii) Buka Baris / Tutup Baris
iii) Kanan Lurus
iv) Gerakan Statik (4 arah)
v) Cepat jalan
vi) Hentak kaki
vii) Henti
viii) Keluar Baris

B2 KECERGASAN
i) Larian 2.4 dalam 25 minit
ii) Tekan tubi (>20 dalam 60 saat)
iii) Bangkit tubi (>20 dalam 60 saat)
iv) Angkat beban (50 meter)

B3 Kemahiran perkhemahan

i) Kemahiran ikatan:
Tunjukcara/terang: 3 ikatan/simpulan asas (2 minit)

ii) Tunjukcara/terang:
Tunjukcara/terang: 3 balutan luka atau patah (2 minit)

C KOMPONEN UJIAN PENULISAN (60 jam): 60 soalan

C1 i) Sejarah, Kurikulum, Protoko & Organisasi KRS (30 soalan)
ii) Ikatan, Simpulan & Bantu Mula (10 soalan)
iii) Kebudayaan & Kenegaraan (10 soalan)
iv) Pengetahuan hal tempatan (10 soalan)

____________________________________
Muka 29

KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)
KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT

PANGKAT UJIAN: KOPERAL TAHUN:

NAMA:

TINGKATAN:

SYARAT-SYARAT: AHLI HENDAKLAH LULUS PENILAIAN TAHAP 2 DI BAWAH:

Bil. Perkara Tarikh Lulus &
Pengesahan

A KOMPONEN DISIPLIN & KEROHANIAN

A1 1. KEROHANIAN (MUSLIM) Salah satu dari 2 item:
ix) Mencerita 1 khalifah Al-rasyidin (5 pengisian) 3 minit; ATAU
x) Menulis 1 khalifah Al-rasyidin (5 pengisian) 7 minit

2. HAFAZAN Laku dengan jaya 2 dari 3 item:
i) Asmaul Husna
ii) Ayat Baqarah 285 atau 286
iii) 3 Surah dari Juz ke 30 (melebihi 5 ayat)

A2 1. PENDIDIKAN MORAL (NON MUSLIM): Jujur dan Amanah
i) Pengucapan Awam (5 pengisian) 3 minit; ATAU
ii) Menulisan rencana (5 pengisian) 7 minit

2. KETATAGERAAAN (NON MUSLIM) Salah satu item:
i) Menyata 10 nilai murni dengan contoh

a) Penulisan (10 minit); ATAU
b) Pengucapan Awam (5 minit)

B KOMPONEN KETAHANAN DIRI & KEBUDAYAAN

B1 KAWAD KAKI: (Kata Perintah & Perlakuan)

i) Senang Diri, Rehatkan Diri, Baris, Baris Sedia

ii) Buka Baris / Tutup Baris

iii) Kanan Lurus

iv) Gerakan Statik (4 arah)

v) Cepat jalan

vi) Hormat Ke hadapan

vii) Hormat Selaku Terima Sijil ix) Berhenti

viii) Hentak Kaki x) Keluar Baris

B2 KECERGASAN

v) Larian 2.4 dalam 20 minit

vi) Tekan tubi (>20 dalam 60 saat)

vii) Bangkit tubi (>20 dalam 60 saat)

viii) Angkat beban (50 meter)

B3 Kemahiran perkhemahan

iii) Kemahiran ikatan:

Tunjukcara/terang: 5 ikatan/simpulan asas (3 minit)

iv) Tunjukcara/terang:

Tunjukcara/terang: 5 rawatan luka atau patah (3 minit)

C KOMPONEN UJIAN PENULISAN (60 minit): 70 soalan

C1 v) Sejarah, Kurikulum, Protokol & Organisasi KRS (30 soalan)
vi) Ikatan, Simpulan & Bantu Mula (10 soalan)
vii) Kebudayaan & Kenegaraan (10 soalan)
viii) Pengetahuan hal tempatan (20 soalan)

____________________________________
Muka 30

PENGERTIAN • Perisai melambangkan benteng ketahanan diri daripada
LOGO KRS genjala yang tidak sihat.

• Bulan dan bintang melambangkan Agama Islam sebagai
agama rasmi Negara Malaysia.

• Dua tangkai padi bersilang melambangkan resmi padi iaitu
berilmu dan berketrampilan serta matang dan rasional dalam
semua tindakan.

• Buku yang terbuka dan rehal melambangkan peranan institusi
pendidikan yang mementingkan tradisi ilmu untuk semua
tanpa mengira keturunan dan kaum, agama dan latar
belakang budaya ke arah melahirkan bangsa Malaysia selaras
dengan Falsafah Pendidikan Negara.

• Warna hijau melambangkan alam sekitar yang sihat.
• Warna merah melambangkan keperwiraan dan sedia

berjuang mempertahankan negara yang tercinta.
• Warna kuning melambangkan warna diraja yang menjadi

tonggak kedaulatan Negara Malaysia.
• Warna putih melambangkan keikhlasan serta kesucian

LAGU KRS

Kadet Remaja Sekolah BENDERA KRS
Menuju satu ikatan bersaudara
Bersatu menjulang keamanan negara Warna Hijau melambangkan:-
Menjayakan Ilmu, Iman dan Amal Tunas muda/remaja yang masih boleh
dibentuk.
Marilah kita membina peribadi Laluan hidup yang jelas untuk masa depan.
Membentuk insan yang kreatif Alam sekitar merupakan sebahagian
daripada kurikulum KRS
Ke arah kecemerlangan diri
Sepanjang masa yang berterusan Cogan kata KRS ’ ILMU IMAN AMAL’:-
ILMU : Asas keintelektualan dan
Remaja, sambutlah cabaran ketrampilan ahli KRS
Menjadi bangsa Malaysia IMAN : Keimanan yang mendalam
merupakan asaspembinaan diri.
Maju dan cemerlang Remaja AMAL: Penghayatan dan perlakuan gaya
berwawasan hidup sihat yang berterusan merupakan
natijah daripada kekuatan intelektual dan
Jangan kita lupa kepada pencipta disiplin diri.

Remaja, hayati budaya
Ilmu, Iman dan Amal
Kekalkan di hati dan jiwamu
Wawasan Kadet Remaja Sekolah

_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ __

Muka Akhir


Click to View FlipBook Version