The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nuraqilahtamjes, 2022-04-15 01:58:23

SKSB PIBG 2022

SKSB PIBG 2022

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BIDOR
JALAN PERSATUAN 35500 BIDOR PERAK

[email protected]
05-4341568

16.4.2022 | SABTU | 10.30 PAGI

Dirasmikan oleh : Mustaffa bin Abd Kadir
Guru Besar, SK Se1ri Bidor

Aturcara majlis KURIKULUM: Laporan Pentaksiran Bilik Darjah
Maklumat sekolah Bilangan pelajar melanjutkan pelajaran
Visi dan Misi ke sekolah khas
Logo sekolah
Motto sekolah KOKURIKULUM : Keseluruhan data penyertaan murid
Isu strategik
Perancangan strategik sasaran Pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kokurikulum
Agenda mesyuarat
Notis Mesyuarat PIBG 2021

Hal Ehwal Murid : Bantuan Kewangan
Minit Mesyuarat Agung Tahunan PIBG 2021

Penyata Kewangan 2021 - 2022
Aktiviti dan sumbangan PIBG
Penghargaan

2

UCAPAN ALU-ALUAN PENGACARA MAJLIS
NYANYIAN LAGU NEGARAKU

BACAAN DOA : USTAZ HUSNI ZAIM B. ABDULLAH ZOHDI

UCAPAN YANG DI PERTUA PIBG : MUHAMMAD RIDHUAN BIN ZIKRI

UCAPAN PENASIHAT :
MUSTAFFA BIN ABD KADIR, GURU BESAR
MESYUARAT AGUNG PIBG 2022 DIMULAKAN
BERSURAI

3

NAMA SEKOLAH : Sekolah Kebangsaan Seri Bidor JENIS MURID : Lelaki dan perempuan
SESI : Pagi sahaja
KOD SEKOLAH : ABB0047 LOKASI : Bandar
GRED :A
ALAMAT SEKOLAH : Jalan Persatuab, 35500 Bidor JENIS BANTUAN : Sekolah kerajaan

KOORDINAT : X : 101.2874047 Y : 4.113760129 SUMBER BEKALAN : 24 Jam (TNB)
: 05-4341568 ELEKTRIK
NO TEL : abb0047 moe.edu.my SUMBER BEKALAN
E-MEL AIR
LEMBAGA PENGELOLA
JPN : Jabatan Pendidikan Negeri Perak SEKOLAH : Bekalan air awam
BILANGAN GURU
PPD : Batang Padang BILANGAN AKP

PARLIMEN : Tanjong malim BILANGAN KELAS : Tiada

DEWAN UNDANGAN : Sungkai BILANGAN MURID : 32 Orang
NEGERI : 4 Orang AKP

JENIS SEKOLAH : Sekolah rendah Kebangsaan : 14
: 415 Orang
PERINGKAT : Prasekolah hingga tahun 6

4

PENDIDIKAN BERKUALITI , INSAN TERDIDIK, Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti
NEGARA SEJAHTERA membangunkan potensi individu bagi
memenuhi Aspirasi Negara
PENDIIKAN BERKUALITI, SEKOLAH UNGGUL,
MURID BERKUALITI Penyampaian pendidikan berkualiti untuk
membangun sekolah unggul bagi menyediakan
PENDIDIKAN BERKUALITI , INSAN TERDIDIK,
NEGARA SEJAHTERA murid kalis masa hadapan

Melestarikan system pendidikan yang berkualiti
untuk membangunkan potensi individu bagi
memenuhi Aspirasi Negara

5

OBOR : Menerangkan keadaan kehidupan yang terang cerah di hari muka

BUKU : Melambangkan kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan
yang dicari Semasa di alam persekolahan

Melambangkan jiwa yang suci dan nilai-nilai murni

Melambangkan semangat yang membara antara pelajar dan
guru dalam mencapai prestasi terbaik dalam bidang kurikulum
dan kokurikulum
Melambankan perpaduan antara pelajar yang berbilang bangsa

BERJASA UNTUK SEMUA : Bermakna hidup seseorang itu

mestilah berjasa kepada diri sendiri, ibubapa , keluarga, bangsa,

agama dan negara 6

Melambangkan kesepaduan dan kebersamaan warga SKSB
dalam merealisasikan sistem pendidikan abad ke-21 dan
sasaran yang perlu dicapai.

Melambangkan keberanian warga sekolah dalam menyahut
cabaran Pendidikan masa kini yang menuntut perubahan dalam
cara berfikir dan kaedah menyampaikan kepada anak
didikannya

SKSB Excellent Melambangkan pendidikan membezakan antara insan yang
berilmu dan yang tidak berilmu

Melambangkan warga sekolah sebagai satu organisasi kebersamaan yang kukuh,
mantap dan sentiasa bersedia dalam menyampaikan ilmu, maklumat,
pengetahuan dan nilai murni. Sekolah komited dalam melahirkan modal
insan, mewujudkan pendidikan berkualiti, sekolah unggul, murid holistik.

7

o Penggunaan teknologi dalam PdPc masih perlu dipertingkatkan PENGLIBATAN SOKONGAN
o Kemudahan peralatan ICT dan teknologi di dalam kelas perlu diperbanyakkan MURID INFRA

o Penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum luar masih rendah DALAM SEKOLAH
o Kurang motivasi di kalangan guru untuk menarik minat murid dalam aktiviti
PENGURUSAN KUALITI PDPC
kokurikulum GURU

o Isu ketidakpuasan hati pelanggan dan aduan PENGLIBATAN KEHADIRAN
o Keupayaan mengurus dan menganalisis data IBUBAPA/ MURID
o Kurang Amalan “Stress Free School” KOMUNITI

o Amalan lama dalam PdPc AKADEMIK
o Sikap guru yang masih tidak mahu menonjolkan bakat dan potensi
8
masing masing dalam PdPc
o Guru tidak menggunakan sepenuhnya kemudahan ICT dan kaedah

pengajaran abad 21

o Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta masih rendah
o Perkongsian kepakaran belum diperluaskan

o Peratus kehadiran murid masih belum mencapai peratus kehadiran yang
dicadangkan 95%

o Pencapaian kemenjadian murid dalam pelbagai bidang masih boleh
dipertingkatkan

PERANCANGAN STRATEGIK SASARAN SASARAN
SK SERI BIDOR 2020 - 2024 KEBERHASILAN

VISI Pendidikan MISI Melestarikan Sistem Pendidikan Yang SKSB Excellent
Berkualiti, Insan Berkualiti Untuk Membangunkan
Terdidik, Negara Potensi Individu Bagi Memenuhi
Sejahtera Aspirasi Negara

KLUSTER 1 KLUSTER 2 KLUSTER 3 KLUSTER 4 KLUSTER 5 NILAI TERAS UTAMA

PROFESIONALISME MENINGKATKAN MENINGKATKAN MENGURANGKAN MEMBUDAYAKAN BERILMU & BERAMAL
GURU DALAM PENCAPAIAN SALAH LAKU DAN DIGITAL DAN BERILTIZAM
PENYAMPAIAN PENYERTAAN DAN MENINGKATKAN
PdPc CEMERLANG DAN KEJAYAAN MURID PERATUS KEHADIRAN MENINGKATKAN BEKERJASAMA
MTM DIKALANGAN DALAM KOKURIKULUM KEMUDAHAN ICT BERINTEGRITI &
BERAKAUNTABILITI
MURID
BERSYUKUR
Meningkatkan kualiti Menjana murid agar dapat Memastikan setiap murid Mengurangkan masalah Membudayakan
meningkatkan terlibat dalam aktiviti salah laku dan penggunaan ICT dan 9
guru dalam penyampaian kokurikulum dan dapat mahir digital di kalangan
PdPc Abad 21. kecemerlangan dan menunjukkan bakat meningkatkan kehadiran warga sekolah, dan
menguasai tahap kepada 95 %
hingga peringkat tertinggi meningkatkan
minimum kemudahan ICT

TAHUN BIL. TAHAP PENGUASAAN BIL. MTM BIL. BMTM JUMLA
MURID T1 T2 T3 T4 T5 T6 MTM (%) BMTM (%) H
1 AMBER
MURID

31 0 0 8 6 17 0 31 100 0 0 31

1 AMETHYST 32 0 4 10 6 12 0 28 88 4 13 32

2 AMBER 28 0 3 9 7 9 0 25 89 3 11 28

2 AMETHYST 25 0 4 3 11 7 1 22 88 4 16 26

3 AMBER 29 0 3 0 8 8 10 26 90 3 10 29

3 AMETHYST 30 0 0 2 4 15 9 30 100 0 0 30

31 30
28 26
25

22

0 4 3 4 3 0 10
1 AMBER 1 AMETHYST 2 AMBER 2 AMETHYST 3 AMBER 3 AMETHYST

TAHUN BIL. TAHAP PENGUASAAN BIL. MTM BIL. BMTM JUMLA
MURID T1 T2 T3 T4 T5 T6 MTM (%) BMTM (%) H

MURID

4 AMBER 29 0 0 0 7 18 4 29 100 0 0 29

4 AMETHYST 28 0 0 0 3 21 4 28 100 0 0 28

5 AMBER 32 0 0 0 7 23 2 32 100 0 0 32

5 AMETHYST 32 0 0 4 13 12 3 32 100 0 0 32

6 AMBER 34 0 0 5 10 5 14 34 100 0 0 34

6 AMETHYST 34 0 0 3 12 8 11 34 100 0 0 34

32 32 34 34
29 28

0 0 0 0 0 0 11
1 AMBER 1 AMETHYST 2 AMBER 2 AMETHYST 3 AMBER 3 AMETHYST

TAHUN BIL. TAHAP PENGUASAAN BIL. MTM BIL. BMTM JUMLA
MURID T1 T2 T3 T4 T5 T6 MTM (%) BMTM (%) H

MURID

1 AMBER 31 0 1 3 7 14 6 30 97 1 3 31

1 AMETHYST 32 0 0 17 5 3 7 32 100 0 0 32

2 AMBER 28 0 3 6 9 6 4 25 89 3 11 28

2 AMETHYST 25 0 1 7 7 4 6 24 96 1 4 25

3 AMBER 29 0 0 16 4 2 7 29 100 0 0 29

3 AMETHYST 30 0 0 2 13 7 8 30 100 0 0 30

32 29 30
30

25 24

1 0 3 1 0 0 12
1 AMBER 1 AMETHYST 2 AMBER 2 AMETHYST 3 AMBER 3 AMETHYST

TAHUN BIL. TAHAP PENGUASAAN BIL. MTM BIL. BMTM JUMLA
MURID T1 T2 T3 T4 T5 T6 MTM (%) BMTM (%) H

MURID

4 AMBER 29 0 1 2 10 10 6 28 97 1 3 29

4 AMETHYST 28 0 0 1 14 9 4 28 100 0 0 28

5 AMBER 32 0 0 8 14 7 3 32 100 0 0 32

5 AMETHYST 32 0 8 2 11 7 4 24 75 8 25 32

6 AMBER 34 0 0 12 6 10 6 34 100 0 0 34

6 AMETHYST 34 0 1 6 11 9 7 33 97 1 3 34

32 34 33
28 28

24

8

1 0 0 2 AMETHYST 0 0 13
1 AMBER 1 AMETHYST 2 AMBER 3 AMBER 3 AMETHYST

TAHUN BIL. TAHAP PENGUASAAN BIL. MTM BIL. BMTM JUMLA
MURID T1 T2 T3 T4 T5 T6 MTM (%) BMTM (%) H

MURID

1 AMBER 31 0 0 3 8 19 1 31 100 0 0 31

1 AMETHYST 32 0 1 10 4 17 0 31 97 1 3 32

2 AMBER 28 0 2 4 6 13 3 26 93 2 7 28

2 AMETHYST 25 0 3 5 10 5 2 22 88 3 12 25

3 AMBER 29 0 0 7 10 5 7 29 100 0 0 29

3 AMETHYST 30 0 0 0 22 8 0 30 100 0 0 30

31 31 29 30
26

22

0 1 2 3 0 1 14
1 AMBER 1 AMETHYST 2 AMBER 2 AMETHYST 3 AMBER 3 AMETHYST

TAHUN BIL. TAHAP PENGUASAAN BIL. MTM BIL. BMTM JUMLA
MURID T1 T2 T3 T4 T5 T6 MTM (%) BMTM (%) H

MURID

4 AMBER 29 0 0 5 8 11 5 29 100 0 0 29

4 AMETHYST 28 0 0 1 5 13 9 28 100 0 0 28

5 AMBER 32 0 0 3 17 10 2 32 100 0 0 32

5 AMETHYST 32 0 0 6 14 8 4 32 100 0 0 32

6 AMBER 34 0 0 6 9 6 13 34 100 0 0 34

6 AMETHYST 34 0 0 2 6 13 13 34 100 0 0 34

32 32 34 34
29 28

0 0 0 0 0 0 15
1 AMBER 1 AMETHYST 2 AMBER 2 AMETHYST 3 AMBER 3 AMETHYST

TAHUN BIL. TAHAP PENGUASAAN BIL. MTM BIL. BMTM JUMLA
MURID T1 T2 T3 T4 T5 T6 MTM (%) BMTM (%) H

MURID

1 AMBER 31 0 0 2 7 14 8 31 100 0 0 31

1 AMETHYST 32 0 0 5 7 9 11 32 100 0 0 32

2 AMBER 28 0 2 5 10 8 3 26 93 2 7 28

2 AMETHYST 25 0 3 6 8 8 0 22 88 3 12 25

3 AMBER 29 0 0 7 10 12 0 29 100 0 0 29

3 AMETHYST 30 0 0 2 8 18 2 30 100 0 0 30

31 32 29 30
26

22

0 0 2 3 0 0 16
1 AMBER 1 AMETHYST 2 AMBER 2 AMETHYST 3 AMBER 3 AMETHYST

TAHUN BIL. TAHAP PENGUASAAN BIL. MTM BIL. BMTM JUMLA
MURID T1 T2 T3 T4 T5 T6 MTM (%) BMTM (%) H

MURID

4 AMBER 29 0 0 1 8 17 3 29 100 0 0 29

4 AMETHYST 28 0 0 2 4 18 4 28 100 0 0 28

5 AMBER 32 0 0 1 11 17 3 32 100 0 0 32

5 AMETHYST 32 0 0 0 11 19 2 32 100 0 0 32

6 AMBER 34 0 0 0 11 14 9 34 100 0 0 34

6 AMETHYST 34 0 0 1 8 19 6 34 100 0 0 34

32 32 34 34
29 28

0 0 0 0 0 0 17
1 AMBER 1 AMETHYST 2 AMBER 2 AMETHYST 3 AMBER 3 AMETHYST

SEKOLAH KHAS ( 1 ) MRSM ( 3 )
RK DAERAH ( 1 )
SESTA ( 4 )
RK NEGERI ( 1 )
18
SEKOLAH KHAS SABK ( 4 )
MRSM
SESTA SMKA SLIM ( 3 )
SMKA SLIM
SABK
RK NEGERI
RK DAERAH

KESELURUHAN TAHUN 6 (2021) : 68 PELAJAR

ANTARABANGSA

KEBANGSAAN ( 12 )

( 112 )

TAHUN 5 (5) NEGERI DAERAH
( 222 ) ( 317 )
TAHUN 6
(7) TAHUN 3 19
(3)

TAHUN 4
(1)

JOHAN NAIB JOHAN KETIGA

Mohd Ammar Firdaus b. Ridhuan Nurkhairunnisa Al Umairah  Arissya Raudhah bt Narizan
E Karnival Bahasa ( Mengarang Sajak ) Buku Skrap Digital Tahap 1 AADK
Hafazan Tahap 1 ( BANIN ) pentas
NAZIM  Muhd Izdihar Wafy b. Mohd Azuan
Norfarisha Fariza bt Mohd Fairuz
STEM ( Fotografi Alam Semulajadi )
STEM Online Challenge ( Peta I  Nur Rabiatul Adawiyah bt
Think )
Muhd Haziq Hariq Azalan
MSSPK Perak E Challenge
MSSPK Perak E Challenge ( Lompat Jauh Berdiri Ppuan )
( Lompat Jauh Berdiri Lelaki )
20
Muhd Airizman B. Narizan

MSSPK Perak E Challenge (Catur
Lelaki)

KEEMPAT KELIMA SAGUHATI

Huzaifah B Md Salleh Nur Damia Bazla bt Mohd Sharif  Safiyyah bt Md Saleh
MSSPK Perak E Challenge Deklamasi Sajak Sek Ren Tahap 1 AADK
( Lompat Jauh Berdiri Lelaki ) MSSPK Perak E Challenge
( Ping Pong Perempuan )  Qalysha Dayana bt Mohd Azizi
Kuiz Online Sekolah Rendah AADK

21

GANGSA JOHAN

Safiyyah bt Md Saleh Huzaifah B Md Salleh
Taekwando Peringkat Negeri Selangor 1 Taekwando Peringkat Negeri

Nur Inani Hawa Selangor
Taekwando Peringkat Negeri Selangor
2

KELIMA 1 NAIB JOHAN
1
Muhd Isma Uqaisyah b. Abdul hadi  Nur Dhaniyah Eryna bt Fazli
Cabaran TKRS ( Masakan Rimba )
Dare To Spell English Challenge
1
KETIGA

KEEMPAT 1  Norfarisha Fariza bt Mohd
Fairuz
Khairun Liya Zafirah bt Khairunnizam
Cabaran TKRS ( Syarahan Perempuan ) STEM Online Challenge ( Peta I Think )

22

Sales

UNIT BERUNIFORM 1st Qtr 2nd Qtr PERINGKAT
ANTARABANGSA
 Anugerah Rambu Unit Beruniform
Pengakap melibatkan 9 orang murid (BRONZE)
 Muhd Adam Rayyan
 Nur Qistina Darwisyah binti Syamsul
Ariffin – Pangkat Sarjan TKRS Taekwando Kuala Lumpur
Challange

23

GRED B GRED A GRED A
25 ( PELAJAR ) 9 PELAJAR 3

GRED B 24
31

TAHUN BAP KWAM DMOA e- EMK RMT & JUMLAH

P KASIH PSS

1 AMBER 18 5 11 25
19
1 AMETHYST 15 2 2 27
27
2 AMBER 17 6 1 1 2 31 EMK
21 1%
2 AMETHYST 13 6 1 16 25 RMT & 41
E-KASIH 12%
3 AMBER 20 6 1 1 3 3%

3 AMETHYST 14 6 1 DMOA
2%
4 AMBER 14 5 15

4 AMETHYST 16 8 1 4 29

5 AMBER 21 6 2 1 6 36

5 AMETHYST 17 7 2 2 3 31
4 27
6 AMBER 18 4 1 4 37

6 AMETHYST 25 7 1

JUMLAH 208 68 6 10 2 41 335 KWAMP
% 62 20 2 3 1 12 20%

BAP: BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN BAP
KWAMP: KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN 62%
DMOA: BANTUAN MURID ASLI
e-KASIH: BANTUAN e-KASIH 25
EMK: ELAUN MURID KHAS
RMT: RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN
PSS: PROGRAM SUSU SEKOLAH

UCAPAN YDP 26

MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT
MESYUARAT AGUNG PIBG KE-65 2022

MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN PENYATA
KEWANGAN TAHUN 2021-2022

MEMBENTANG DAN MENERIMA LAPORAN
AKTIVITI TAHUNAN PIBG 2021-2022

PERKARA BERBANGKIT

PERLANTIKAN AJK 2021/2022

MEMBENTANG DAN MEMBAHASKAN USUL

HAL-HAL LAIN

UCAPAN PENANGGUHAN

27

28

29

30

PEMBELIAN 5 BUAH SMART TV
SUMBANGAN ANUGERH PDPR TERBAIK
SUMBANGAN MAJLIS APRISIASI TAHUN 6
SUMBANGAN BANNER PRINTING
SUMBANGAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PIBG

31

YANG DIPERTUA PIBG : Muhammad Ridhuan bin Zikri

NAIB YANG DIPERTUA PIBG : Nurul Hafizah Binti Tamziz

SETIAUSAHA : Rohaya bt Md Desa

BENDAHARI : Norlaila bt Abdul Wahab

AJK PIBG : 1. Izan Irwani bin Mahzir

2. Saiful onny bin abdul halim

3. Zamran b ismail

4. Dilraj kaur a/p Melekesingh

5. Mohamad halmi bin miswan

6. Siti Norhalizan binti yusoff

7. Humi bt pandak Rahman

8. nor’ariff bin ismail

9. Husni zaim bin Abdullah Zohdi

10. Fadzleen nur binti myeor 32
32

Jawatankuasa mesyuarat tahunan PIBG SK
Seri Bidor dengan tulus ikhlas merakamkan
setinggi-tinggi penghargaan dan terima
kasih atas kerjasama dan sokongan yang
telah diberikan oleh semua pihak yang
terlibat secara langsung atau tidak langsung
dalam menjayakan majlis ini

33


Click to View FlipBook Version